OFFERTE AANVRAGEN
Offerte aanvragen

Vertaalbureau Vlissingen

Direct naar ➤ Vertalen - Proeflezen - Uploaden - ISO - Nieuws
dagnall vertaalbureau vertaaldiensten.png leesMeer
dagnall vertaalbureau vertaaldiensten offerte aanvragen /contact/ /bestanden/ tel:0852737302 info@dagnall.nl
Vertaalbureau Dagnall - Vertaalbureau Dagnall schakelt snel - Geen deadline is te krap

Kop wordt bewerkt

Tekst wordt bewerkt
Screenshot navigatiesysteem met tekst Vertaalbureau Vlissingen aangegeven - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Goed op weg met Dagnall Talen

Dagnall Vertaalbureau Vlissingen aangegeven op kaart Nederland met blauw plaatsnaambord met witte letters en Dagnall veer - transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
“Oude Postkantoor” pand
Lange Noordstraat 48
4331 CE MIDDELBURG

of bij u op locatie

  
Vrijblijvend informeren naar een taaltraining bij u in de buurt

Kop wordt bewerkt

Tekst wordt bewerkt

Betaalbare topkwaliteit sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
Wat mag u van een goed vertaalbureau verwachten?
  Native (moedertaal) vertalers
  Twee proefleesrondes inbegrepen
  Discretie en geheimhouding
  Respect voor deadlines
  Snelle offertes en heldere communicatie
  Zinnen die prettig lezen
  Onbeschadigde opmaak
  Aandacht voor taalspecifieke interpunctie
  Omgang met alle soorten bestanden
  Omgang met zoekmachineoptimalisatie
  Omgang met specifiek jargon
  Ruime openingstijden
  Lid branchevereniging VVIN en EUATC
  ISO 17100:2015 & ISO 900:2015

Kop wordt bewerkt H3A

Tekst wordt bewerkt

Kop wordt bewerkt H3B

Tekst wordt bewerkt
Screenschot computerscherm met Google homepage en oranje cirkel met loepje en letters SEO- in kleur op transparante achtergrond - 1079 * 656 pixels
Screenschot computerscherm met DTP programma en brochure en oranje cirkel met stylus en letters DTP- in kleur op transparante achtergrond - 1079 * 656 pixels

Kop wordt bewerkt H3C

Tekst wordt bewerkt
Betaalbaar maatwerk sinds 1982

UW VERTAALBUREAU IN VLISSINGEN VOOR ELKE VERTALING

Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk algemeen
Algemeen
Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk websites
Websites
Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk technisch
Technisch
Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk juridisch
Juridisch
Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk medisch
Medisch
Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk beeëdigd
Beëdigd

Algemene vertaling


Vertaalbureau Dagnall vertaalt alle typen algemene teksten, zoals websiteteksten, webshops, offertes, aanbestedingen, brochures, jaarrapporten en verslagen.
Uiteraard kunt u de gewenste schrijfstijl, tone of voice en voorkeur voor terminologie aangeven zodat de vertaling precies aansluit op uw doelgroep en lezers.

Websitevertaling


De vertalers van Dagnall Vertaalbureau vertalen vaak websites, zoals Wordpress, Drupal, Shopify, Magento en maatwerk websites. Wij kunnen wij direct in uw CMS vertalen, indien gewenst.
U kunt eveneens een lijst met zoektermen meesturen die op de juiste wijze wordt verwerkt voor SEO-doeleinden.

Technische vertaling


Ons vertaalbureau Vlissingen vertaalt alle denkbare technische teksten, zoals technische handleidingen, offertes, (test)rapporten, gebruiksaanwijzingen, software, enz.
Vertaalbureau Ons vertaalbureau beschikt over zeer een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde vertalers en zelfontwikkelde tools voor specifiek jargon en specifieke technische begrippen.

Juridische vertaling


Wij zijn gespecialiseerd in juridische vertalingen en vertalen onder meer regelmatig algemene voorwaarden, aktes, financiële jaarverslagen en vonnissen.
Wij beschikken over een groep van vertalers die hierin zijn gespecialiseerd.

Medische vertaling


Dagnall Vertaalbureau Vlissingen vertaalt alle medische tekst zoals bijsluiters, handleidingen van medische apparatuur, medische verklaringen en dossiers, onderzoeksprotocollen, brochures op het gebied van tandheelkunde, ICF’s, SPC’s enz.
Vertaalbureau Dagnall beschikt over zeer uitgebreide woordenlijsten en kennis van relevant jargon op medisch gebied.

Beëdigde vertaling


De vertalers van Vertaalbureau Dagnall verzorgen alle soorten gecertificeerde (beëdigde) vertalingen, zoals diverse aktes voor bedrijven alsook huwelijksaktes, geboorteaktes, scheidingsaktes, rijbewijzen, diploma’s en paspoorten. Wij verzorgen beëdigde vertalingen zowel met als zonder Apostille.
Woordenwolk in veer logo Dagnall Talen met toepasselijke sleutelwoorden voor Dagnall Talencursussen - in donkerblauw, groen en grijs op transparante achtergrond - 600 * 600 pixels

HET WERKPROCES VAN EEN VERTAALOPDRACHT IN 4 STAPPEN

Aanvraag
Offerte
Bevestiging
Aanlevering

Aanvraag


U stuurt ons een e-mail en/of u belt ons op telefoonnummer 085-2737302 (geen menu) met uw vertaalvraag of vertaalwens.
Ook kunt u uw aanvraag middels ons contactformulier indienen.
Indien mogelijk, levert u gelijk het (de) te vertalen bestand(en) of document(en) aan.
Uw bestand(en) of document(en) kunt u verzenden naar vertaalbureau-vlissingen@dagnall.nl. Wij kunnen bijlagen tot 100MB ontvangen.
Ook kunt u bestanden veilig uploaden via onze beveiligde uploadpagina of voor Filemail, Smash (beide onze voorkeur) of anders Dropbox (vereist registratie) of WeTransfer WeTransfer (niet geheel probleemloos) of een ander verzendsysteem naar voorkeur kiezen. U kunt uiteraard direct uw deadline dan wel gewenste leverdatum aangeven.

Offerte


Offerte Wij bekijken en analyseren uw aanvraag zorgvuldig waarna u zo snel mogelijk een vrijblijvende offerte van ons ontvangt. U ontvangt meestal binnen 30 minuten een offerte, maar in elk geval binnen 24 uur.
Na ontvangst van onze offerte, kunt u uiteraard nog wijzigingen doorgeven en hebt u vragen of zijn er onduidelijkheden: Wij zijn u graag van dienst.

Bevestiging


U kunt bevestigen per e-mail of eventueel (bijvoorbeeld bij een spoedvertaling) eerst per telefoon en later per e-mail. Indien gewenst, kunt u gelijk een inkoopreferentie, kostenplaats of inkoopnummer (PO-nummer) vermelden.
Na de akkoord gaan wij direct aan de slag met de vertaling. Vóór levering volgen standaard twee proefleesrondes.

Levering


De proefgelezen vertaling(en) worden op of vóór de overeengekomen datum aangeleverd per e-mail. Wij leveren beëdigde vertalingen zowel digitaal als per post aan.
De factuur met de inkoopreferentie, de kostenplaats of het inkoopnummer wordt tegelijk met de vertaling meegestuurd. Indien een ander e-mailadres voor facturen aan ons is doorgegeven, dan sturen wij de factuur naar dat bewuste e-mailadres.
Bij eventuele vragen, onduidelijkheden, aanvullingen of wijzigingen staan wij vanzelfsprekend voor u klaar.
Grote bestanden versturen via Filemail, Smash, Dropbox of WeTransfer
Screenshot computerscherm iMac met Dagnall veertje en logo Smash
Screenshot computerscherm iMac met Dagnall veertje en logo Filemail
Screenshot computerscherm iMac met Dagnall veertje en logo WeTransfer
Screenshot computerscherm iMac met Dagnall veertje en logo Smash
Bestanden aanleveren via beveiligde pagina Dagnall Talen
Computerscherm met logo bestanden uploaden - in donkerblauw en groen op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenshot Vertaalbureau Dagnall pagina bestanden uploaden - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

Veilig uploaden van bestanden

Bestanden direct veilig naar ons uploaden


In plaats van uw bestanden naar ons te e-mailen of bijvoorbeeld via Filemail, Smash, Dropbox of WeTransfer aan ons aan te leveren, kunt ook gebruikmaken van onze eigen beveiligde omgeving.
Deze omgeving kent een tweetrapsbeveiliging met gebruik van een SMS-code.

Uw aanvraag analyseren


Na ontvangst, ongeacht de wijze, bekijken en analyseren wij uw aanvraag zorgvuldig en nemen wij zo snel mogelijk contact met u op en ontvangt u geheel vrijblijvend een offerte.
ISO 9001-2015 LOGO
ISO 1700-2015 LOGO

ISO-certificeringen

ISO 9001:2015 – internationale norm voor kwaliteitsmanagement


Dagnall Vertaalbureau is door Kiwa gecertificeerd voor de ISO 9001:2015 norm, de wereldwijd erkende norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. De ISO 9001:2015 norm bevat strenge eisen om processen te borgen en te stroomlijnen die belangrijk zijn om de klanttevredenheid te verhogen. De hoekstenen van de ISO 9001:2015 norm zijn het voldoen aan zowel de eisen van opdrachtgevers alsook aan wet- en regelgeving en het continue verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem.

ISO 17100:2015 - internationale norm voor vertaaldiensten


Dagnall is tevens gecertificeerd door Kiwa voor de ISO 17100:2015 norm. ISO 17100:2015 is de norm speciaal voor vertaaldiensten en bevat onder meer eisen voor mensen, middelen, projectmanagement, vertalers alsook revisoren.


Onze ISO 17100:2015 certificering toont aan dat wij uitsluitend met professionele moedertaalvertalers (natives) werken die beschikken over de benodigde ervaring en kennis. Daarnaast worden onze vertalingen altijd minimaal twee keer proefgelezen door twee specialisten. De vertalingen worden volgens afspraak en binnen de deadline aangeleverd.

Kiwa – certificeringen sinds 1948


Kiwa is een certificeringsinstituut in Rijswijk met inmiddels jarenlange ervaring met inmiddels het certificeren van bedrijven en organisaties. Dagnall wordt jaarlijks door Kiwa getoetst om te controleren of nog steeds aan de eisen van ISO 9001:2015 en ISO 17100:2015 voldaan wordt.

Vertegenwoordiging VViN


Dagnall Talen is vanzelfsprekend al vele jaren erkend lid van de Nederlandse branchevereniging VViN (Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland) en hiermee eveneens van de overkoepelende Europese branchevereniging EUATC (European Union of Associations of Translation Companies).
De VViN behartigt de belangen van vertaalbureaus en tolkbureaus in Nederland. De branchevereniging streeft naar voortdurende verbetering van de kwaliteit van de geleverde diensten van haar leden. Niet alleen de leden profiteren hiervan, maar vooral ook de opdrachtgevers van deze vertaalbureaus en tolkbureaus.

De branchevereniging VViN treedt ook op als vertegenwoordiger van de vertaalbranche naar externe partijen, zoals de overheid en het onderwijs. De leden van de VViN zijn verplicht om het ISO 17100:2015 kwaliteitskeurmerk te dragen. De 17100:2015-norm is speciaal voor vertaaldiensten en de norm beschrijft aan welke eisen een vertaalbureau dient te voldoen om zich gecertificeerd te kunnen zijn.
[ Lees meer ]
Logo GDPR Algemene Verordening Gegevensbescherming in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo EU Filemaker in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

AVG-compliant

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)) is een Europese verordening inzake het verwerken van persoonsgegevens door bedrijven en overheidsinstellingen binnen de Europese Unie. Het voornaamste doel van de AVG is het beschermen van EU-burgers. De verordening schrijft voor dat mensen op de hoogte dienen te zijn van de verwerking van hun persoonsgegevens zoals hun naam, telefoonnummer en (e-mail)adres en dat alleen die gegevens die voor het beoogde doel noodzakelijk zijn, mogen worden verwerkt en bewaard.
Deze persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk en de persoonsgegevens dienen beschermd te worden tegen toegang door onbevoegden, verlies en vernietiging. Dagnall Talen voldoet uiteraard aan alle eisen die worden gesteld door de Algemene verordening gegevensbescherming en verwerkt persoonsgegevens in elk opzicht in zeer beperkte mate. Dagnall Talen werkt met het betrouwbare Filemaker.
Betaalbare topkwaliteit sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
Wat mag u van een goed vertaalbureau verwachten

Wat maakt Dagnall vertaalbureau Vlissingen een goed vertaalbureau?

Expertise in vakgebieden & native vertalers


Iedereen kan vandaag de dag online of met slimme software vlug een paar woorden vertalen. Ons werk behelst veel meer dan dat. Vertalen is echt een vak. Dit draait om het zo goed mogelijk overbrengen van uw boodschap in een andere taal alsook in de juiste toonsoort. Hiervoor is een professionele aanpak met native vertalers vereist. Echt mensenwerk dus.
Dagnall Vertaalbureau Vlissingen heeft alle kennis en expertise in huis om uw teksten perfect te vertalen in de door u gewenste taal. Vertaalbureau Dagnall werkt al vele jaren voor zowel grote alsook kleinere opdrachtgevers.

Aantoonbare kwaliteit


Hoge kwaliteit. Daar gaat het bij ons werk om. Die kwaliteit kunnen wij garanderen omdat wij alleen werken met professionele vertalers. Mensen die de taal ook werkelijk met een bepaalde regelmaat schrijven en spreken. Voor complexe teksten over juridische of technische zaken hebben wij toegang tot gespecialiseerde vertalers en zeer veelomvattende juridische en technische woordenlijsten.
Daarnaast heeft Dagnall Vertaalbureau Vlissingen veel kennis in huis op het gebied van zoekmachine-optimalisatie (SEO) en zoekmachinemarketing. Als het gaat om uw websiteteksten is dit een enorme toegevoegde waarde. Vertaalbureau Dagnall er niet alleen voor dat uw teksten goed worden vertaald, maar eveneens dat uw boodschap de lezers bereikt.
We zijn verder bij de belangrijkste brancheverenigingen aangesloten en we hebben onze diverse certificeringen, waaronder twee ISO-certificeringen, goed op orde.

Discretie & vertrouwelijkheid


Dagnall Vertaalbureau werkt uiteraard Vlissingen in overeenstemming met de AVG; de Algemene verordening gegevensbescherming, die in de hele Europese Unie in 2016 in werking is getreden.
Wij beschikken daarnaast over een standaard geheimhoudingsverklaring, die op verzoek door beide partijen getekend kan worden. Heeft u organisatie een eigen geheimhoudingsverklaring?
Op uw verzoek tekenen wij uw geheimhoudingsverklaring voordat u de te vertalen bestanden aanlevert.
Hierdoor is het dus niet per se nodig om uw bestanden te anonimiseren.
Het is ook zo dat uw teksten alleen worden gelezen door die mensen die de tekst zelf vertalen of proeflezen.
Daarnaast werkt Dagnall Vertaalbureau Vlissingen met een beveiligd systeem en elk elektronisch apparaat is van een wachtwoord en de benodigde beveiligingen voorzien.
De omgeving voor het uploaden van bestanden en documenten is extra beveiligd. Ook beschikt Dagnall over een eigen VPS (Virtual Private Server) en werkt Dagnall met een goede, betrouwbare en in Nederland gebaseerde hostingpartij voor het hosten van de website en de e-mailservice, namelijk Cloud86. De servers van het bedrijf Cloud86 staan uiteraard in Nederland; in Groningen.
Vlotte communicatie & doorlooptijd

Vertaalwerk heeft vaak haast.


Dit hoort een beetje bij de branche. Wij zijn vaak de laatste schakel in het proces.
Wij zijn dus het één en ander gewend en schrikken niet snel van uw deadline. We willen ook onder tijdsdruk de beste service bieden. We werken op een efficiënte en snelle wijze en we denken graag met u mee. In elk geval zullen wij nooit een vertragende factor zijn.
Transparante offerte

De tarieven van Dagnall Vertaalbureau Vlissingen worden bepaald door de hoeveelheid tekst (het aantal woorden) en minder door de complexiteit van teksten.


De complexiteit hangt af van de moeilijkheidsgraad van de tekst; (zeer) technisch, juridisch, medisch etc.
Wij geven eveneens volumekorting bij (zeer) grote opdrachten.
Omdat wij niet willen dat u voor verrassingen komt te staan, krijgt u van tevoren uiteraard altijd een vrijblijvende en transparante offerte van ons. Op deze manier weet u dus precies waar u aan toe bent voordat u door ons Vertaalbureau Vlissingen vertalingen laat verzorgen.
Screenshot computerscherm Microsoft Word woordentel eerste menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenshot computerscherm Microsoft Word woordentel tweede menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

Woordentel Worddocument

Hoe bepaal ik het aantal woorden van Worddocumenten?


Veruit de meeste bestanden die vertaald moeten worden, zijn Wordbestanden. Niet alleen is dit handig omdat Microsoft Word een wereldstandaard is, maar ook blijft de opmaak bij een vertaling in Microsoft Word optimaal intact. De kosten van vertalingen hangen af van de hoeveelheid woorden van de te vertalen tekst. Een vertaling wordt immers per woord berekend.
Hiervoor is een woordentel dus noodzakelijk.
Gelukkig is in MS Word het aantal woorden van het document eenvoudig af te lezen.
In Microsoft Word 2007 staat links onderaan standaard (rechts na ‘pagina 1 van x’) het aantal woorden van het geopende Wordbestand na het woord ‘Woorden:’. Achter het tabblad ‘Controleren’ en vervolgens ‘Woorden tellen’, kunt u ook het menu met op de tweede regel de hoeveelheid woorden van het Wordbestand zien. Het aantal woorden dient niet te worden verward met het aantal tekens dat vermeld wordt getoond de derde regel.


In Microsoft Word 2010 staat links onderaan standaard (rechts na ‘pagina 1 van x’) het aantal woorden van het geopende Wordbestand vóór het woord ‘woorden:’.
Achter het tabblad ‘Controleren’ en vervolgens ‘Woorden tellen’, kunt u ook het menu met op de tweede regel de hoeveelheid woorden van het Wordbestand zien. Het aantal woorden dient niet te worden verward met het aantal tekens dat vermeld wordt getoond de derde regel.
Let op: Tekst in voetnoten en tekstvakken wordt NIET in de woordentel meegeteld van het programma Microsoft Word. Dit geldt ook voor woorden in embedded (ingesloten) afbeeldingen, diagrammen en grafieken. Dit vormt voor de vertaling geen probleem omdat wij deze tekst niet voor de woordentel berekenen. Eventuele tekst in tekstvakken, voetnoten en embedded (ingesloten) elementen, die vaak beperkt is qua aantal woorden, vertaalt Dagnall mee als service.
Screenshot computerscherm Microsoft Excel woordentel eerste menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenshot computerscherm Microsoft Excel woordentel tweede menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

Woordentel Excelbestand

Hoe bepaal ik het aantal woorden van Excelbestanden?


Microsoft Excelbestanden worden voor de meest uiteenlopende doeleinden ingezet.
Daarom dienen Excelbestanden ook regelmatig te worden vertaald. Hiervoor is een telling van de hoeveelheid woorden uiteraard onontbeerlijk om een raming van de kosten te kunnen maken alsook een doorlooptijd te kunnen bepalen.
Het programma Microsoft Excel heeft helaas standaard geen functie om de hoeveelheid woorden van tabbladen en/of bestanden te kunnen bepalen. Dit is gelukkig wel mogelijk via een omweg; bijvoorbeeld door de teksten uit het bewuste Excelbestand te halen en in een ander bestandstype te plaatsen en de woordentel van dat type bestand te gebruiken. U hoeft zich hier niet druk over te maken. Wij doen dit uiteraard graag en kosteloos voor u. Mocht u het zelf willen uitvoeren, dan kunt u hieronder de verschillende methodes lezen.
Aantal kolommen of klein Excelbestand tellen
Als het slechts een (beperkt) aantal regels of kolommen betreft, dan selecteert, kopieërt en plakt u deze regels of kolommen naar een MS Wordbestand en leest u vervolgens het aantal woorden links onderaan in dit Wordbestand af.

Volledig of groot Excelbestand tellen


Voor grotere en volledige Excelbestanden, mogelijk met meerdere tabbladen, opent u het bewuste document en slaat u het per tabblad op als een zogenaamd ‘Kladblok’-bestand; een .txt-bestand en daarna voert u via een MS Worddocument een woordentel uit. Achter de groene uitklapknoppen kunt u lezen hoe dit proces in zijn werk gaat.
[ Woorden tellen voor 'Excel voor Windows' ]
[ Woorden tellen voor 'Excel voor Mac' ]


Screenshot computerscherm Microsoft PowerPointpresentatie woordentel eerste menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenshot computerscherm Microsoft PowerPointpresentatie woordentel tweede menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

Woordentel PowerPointpresentatie

Hoe voer ik een woordentel uit van een PowerPointbestand?


Voordat u een PowerPointpresentatie vakkundig laat vertalen door Dagnall, wilt u vermoedelijk het aantal woorden weten en het bijbehorende kostenplaatje. Uiteraard voeren wij deze woordentel vrijblijvend en kosteloos uit voor uw. Als u het toch zelf wilt doen, dan kunt u hieronder de methodes lezen die er zijn om het aantal woorden te tellen van PowerPointpresentaties.

Woordentel MS PowerPoint 2007


In PowerPoint van Office 2007 klikt u op het Office symbool linksboven op ‘Voorbereiden’. Daarna klikt u op de blauwe ‘i’ onder ‘Eigenschappen’ op ‘Geavanceerde eigenschappen…’. Nu wordt het tabblad ‘Statistieken’ getoond. Op het tabblad ‘Statistieken’ wordt het aantal woorden getoond van de PowerPointpresentatie die u hebt geopend.

Woordentel MS PowerPoint 2010 en hoger


In PowerPoint Office 2010 en hoger klikt u op het pulldown menu ‘Archief’ en vervolgens kiest u de optie ‘Info’. U klikt daarna rechts onderaan op ‘Alle eigenschappen weergeven’. Nu wordt rechts onder ‘Eigenschappen’ op de vierde regel het aantal woorden getoond.

Woordentel MS PowerPoint voor macOS (Apple)


Bij Office 2016 voor de Mac klikt u linksboven op het dropdown menu ‘Bestand’, en vervolgens onderaan op ‘Eigenschappen’. U kunt het aantal woorden op het derde tabblad ‘Statistieken’ aflezen. Bij Office 2019 voor Mac kiest u linksboven het pulldown menu ‘Archief’, en vervolgens onderaan ‘Eigenschappen’. Op het derde tabblad ‘Statistieken’ kan het aantal woorden worden afgelezen.

Microsoft woordentel niet betrouwbaar


Ongeacht de versie, is er helaas wel een probleem.
In de praktijk blijkt de ingebouwde woordentelfunctie van Microsoft PowerPoint niet echt betrouwbaar.
Dagnall heeft decennia ervaring in het vertalen van PowerPointpresentaties en derhalve ook in het bepalen van het aantal woorden van de meest soorten PowerPointpresentaties, zowel qua opmaak als qua lengte en het aantal KB’s of MB’s van een PowerPointbestand.

Wij ervaren regelmatig dat de ingebouwde woordentel van PowerPointpresentaties aanzienlijk kan verschillen van de werkelijkheid. Het komt zelfs voor dat ongeveer 10% van het daadwerkelijke aantal selecteerbare woorden geteld.
Een betrouwbare woordentel in 3 stappen

Er bestaan gelukkig betere methodes om het aantal woorden in een PowerPointbestand te kunnen tellen.


De methode die hieronder staat beschreven in drie stappen, is naar onze mening de meest betrouwbare en beste manier.
Stap 1 - Opslaan als pdf

U opent uw PowerPointbestand en slaat het eerst op als een .pdf-bestand.


Dit doet u door op ‘Bestand’ te klikken, ‘Opslaan als’ en daarna de vierde optie ‘PDF’ te kiezen.
Stap 2 - Tekst van pdf kopiëren naar MS Word

Vervolgens opent u dit .pdf-bestand en u selecteert, kopieert en plakt de tekst in een leeg MS Word-bestand.


Let op: Bij deze werkwijze dienen teksten in de notities van de PowerPointpresentatie voor elke dia apart te worden geselecteerd en gekopieerd en vervolgens in hetzelfde Microsoft Wordbestand te worden geplakt als de rest van de tekst van de PowerPointpresentatie.
Stap 3 - Woordentel aflezen in MS Word

Het totaal aantal woorden wordt nu links onderaan in het geopende Wordbestand weergegeven.


Woorden in eventuele embedded (ingesloten) afbeeldingen en grafieken en bijvoorbeeld afbeeldingen van embedded (ingesloten) banners en tabellen worden hierbij niet meegenomen. Geen nood. Wij rekenen deze niet mee in de woordentel zolang het aantal embedded woorden relatief beperkt is. Deze woorden worden als service kosteloos vertaald door ons.
In het algemeen brengt Vertaalbureau Dagnall dus alleen de hoeveelheid woorden in rekening die via pdf en Microsoft Word wordt geteld. Dit vinden wij wel zo eerlijk en transparant.
Dagnall Talen vertaalt uw PowerPointpresentatie met behoud van opmaak en een correcte woordentel!
Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

Bestandstypen, opmaak, uitlijning en leestekens

Verschillende type bestanden


De wereld is behoorlijk divers. Om een bepaald doel te bereiken, zijn er vandaag de dag vele manieren.
Op besturingssystemen van computers die organisaties en particulieren gebruiken, is dit eveneens van toepassing; Microsoft, Apple, Google en Linux en op de gebruikte kantoorpakketten met elk hun eigen programma’s zoals Microsoft Office, iWorks, Google Docs Editors, Open Office en Libre Office.
Deze systemen en programma’s hebben allemaal zo hun plus- en minpunten, eigenschappen en eigenaardigheden.
Mensen hebben zo zijn of haar voorkeur en/of (technische) gronden om voor te kiezen voor een besturingssysteem of programma, mede afhankelijk van de toepassing.
Dat is voor ons uiteraard geen probleem. Met alles kunt u bij ons terecht: Bestanden en documenten van de kantoorsoftware van de bovengenoemde bedrijven, alsook PDF-bestanden (selecteerbaar of gescand), .csv-bestanden, .po-bestanden, Adobe Creative Suite-bestanden, enz. Direct in uw website of in de cloud vertalen? Dit is uiteraard allemaal mogelijk. Bij Dagnall kunt u terecht voor al uw vertaalprojecten, onafhankelijk van het type bestand of uw werkwijze.

Opmaak & kleurgebruik


Teksten hebben vaak zoals offertes, rapporten en verslagen een specifieke opmaak. Deze opmaak kan meer of minder uitgebreid zijn en/of diverse kleuren, lettertypes, lettergroottes, afbeeldingen en/of tabellen bevatten.

Eén ding is zeker: U wilt dat deze opmaak volledig intact blijft. En dat kunt u uiteraard ook van ons verwachten.
Kleurcodes kunnen wij ook op RGB-niveau controleren en eventueel aanpassen zodat de kleuren aansluiten bij de kleuren van uw bedrijfslogo en/of huisstijl (blijven).
Met Microsoft Word kan dit bijvoorbeeld door middel van de pijl rechts naast de selectie voor Tekstkleur, Meer kleuren, tweede optie met de RGB-schuifbalken. Niet alleen weten wij hoe dit werkt, wij doen het ook heel vlot. U ontvangt uw vertaalde bestand altijd netjes en verzorgd terug en dit zorgt nooit voor vertraging of een langere doorlooptijd.

Behoud en herstel van uitlijning


Meestal wordt een vertaling wat langer dan de brontekst. Geen zorgen. Ook de uitlijning van bijvoorbeeld tekst in tekstvakken en tabellen in uw bestanden en documenten wordt meegenomen bij het ‘opschonen’ van de vertaalde teksten, om te zorgen alles weer precies past en ‘oogt’ als een origineel bronbestand.

(Afwijkende) interpunctie & leestekens


Leestekens, zoals een punt, een komma, een puntkomma, een dubbele punt, een enkel of dubbel aanhalingsteken, een vraagteken, een uitroepteken, kunnen per land verschillen. Zoals het omgekeerde Spaanse vraagteken (¿).
[ Lees meer ]

Meer over Microsoft Office-bestanden

Geschiedenis Microsoft Office


Het bedrijf Microsoft (de naam is een ‘mengwoord’ of ‘kofferwoord’ van “microcomputer software”) werd opgericht op 4 april 1975 door Bill Gates en Paul Allen om BASIC interpreters voor de Altair 8800 computer te ontwikkelen en te verkopen.
In het midden van de tachtiger jaren domineerde Microsoft de wereldwijde markt van besturingssystemen voor personal computers (PC’s) met het besturingssysteem MS-DOS. MS-DOS werd daarna opgevolgd door Microsoft Windows.
Tijdens de computerbeurs COMDEX in Las Vegas in augustus 1988 werd de kantoorsoftware ‘Microsoft Office’ geïntroduceerd door Bill Gates. De eerste versie van Microsoft Office, aanvankelijk een marketingterm voor een kantoorsuite (gebundelde reeks productiviteitstoepassingen), bestond uit Microsoft Word, Microsoft Excel en Microsoft PowerPoint.

Microsoft Office is een suite van toepassingen die zijn ontworpen om te helpen bij de productiviteit en het uitvoeren van vaakvoorkomende taken op computers. Met Microsoft Office kunnen documenten en bestanden worden gecreëerd en uitgegeven.
Deze documenten en bestanden kunnen zowel tekst als beelden bevatten, er kan worden gewerkt met gegevens in spreadsheets (werkbladen) en gegevensbestanden, en er kunnen presentaties en posters mee worden gemaakt.
[ Microsoft Excel vertaaldiensten ]
[ Microsoft Word vertaaldiensten ]
[ Microsoft Powerpoint vertaaldiensten ]Adobe bestanden

Over Adobe


Adobe Inc. is een Noord-Amerikaans, beursgenoteerde onderneming dat is opgericht in Delaware in 1982.
Het hoofdkantoor van Adobe staat in de stad San José in de staat Californië.
De Adobe Creative Cloud (Adobe CC) of Adobe Creative Suite is het bekendste softwarepakket voor grafische programma’s.
De programma’s van deze Adobe Creative Suite vormen een industriestandaard.
Het werken met de programma’s door grafisch ontwerpers heet desktoppublishing (afgekort: DTP). Dit omvat zowel opmaak van drukwerk alsook digitale beeldbewerking.
De Adobe programma’s zijn beschikbaar voor zowel Microsoft Windows als macOS van Apple.

Adobe PDF


Het Adobe PDF format (.pdf) is waarschijnlijk het bekendste bestandsformaat van Adobe en de Adobe Acrobat Reader DC de bekendste en één van de meest gebruikte programma’s voor het openen van PDF-bestanden.
In de paragraaf hieronder kunt u meer over PDF-bestanden en Adobe PDF lezen.

Adobe Photoshop


Eén van de bekendste bestandsformaten (.psd) en programma’s van Adobe Inc. is Adobe Photoshop. Het heeft zelfs tot een werkwoord in het Nederlands geleid: photoshoppen.
Het programma Adobe Photoshop is speciaal ontworpen voor het bewerken van foto’s en ander digitaal beeldmateriaal.
Adobe Photoshop werkt met lagen waarmee afbeeldingen en teksten kunnen worden bewerkt en toegevoegd. Men kan met Adobe Photoshop kleuren van een foto of andere afbeelding lichter of donkerder maken, objecten maskeren, inkleuren, toevoegen of verwijderen alsook laageffecten creëren.

Adobe Illustrator


Ook Adobe Illustrator is een vrij bekend programma en bestandsformaat (.ai).
Het programma Adobe Illustrator wordt hoofdzakelijk gebruikt door grafisch ontwerpers, DTP’ers en technisch tekenaars. Men kan met Adobe Illustrator onder andere brochures, posters, logo’s en letters maken, alsook doorsnedes van bijvoorbeeld apparaten en machines.
[ Lees meer ]

Woordentel pdf-bestand

Wat is een PDF-bestand?


De letters PDF staan voor Portable Document Format.
Het PDF format is in 1993 geïntroduceerd en het valt sinds 2008 onder de ISO/IEC 32000-1:2008-norm.
De reden om het PDF-format te ontwikkelen, was het creëren van een standaard om bestanden te kunnen delen met volledig behoud van lettertype, opmaak en afbeeldingen vanuit diverse bronbestanden.

Verschillende soorten PDF-bestanden


Verschillende soorten PDF-bestanden Er zijn ruwweg twee soorten PDF-bestanden.
Bij het ene type is de tekst selecteerbaar, bijvoorbeeld een PDF-bestand dat van oorsprong een Adobe Indesign-bestand of Microsoft Word-bestand was en dat als PDF-bestand opgeslagen is.
Bij het andere type PDF-bestand is de tekst niet te selecteren, zoals een .jpg-bestand of een gescand bestand dat als PDF-bestand is opgeslagen.

Het aantal woorden van uw PDF-bestand(en)


Hieronder wordt uitgelegd hoe u het aantal woorden van beide soorten PDF-bestanden kunt tellen.
Vanzelfsprekend kunt u ook uw bestand(en) naar ons sturen, bijvoorbeeld per e-mail, Filemail, Smash, Dropbox of WeTransfer of via het beveiligde Dagnall uploadsysteem. Dan voeren wij de woordentel voor u uit met behulp van onze eigen systemen. Wij doen dit uiteraard geheel vrijblijvend en gratis.

Woordentel selecteerbaar PDF-bestand


Hieronder staan drie manieren voor het bepalen van het aantal woorden van een selecteerbaar PDF-bestand.
Let op: Afhankelijk van de opmaak van uw PDF-bestand worden niet altijd alle woorden meegenomen in de woordentel.

Tellen met de Dagnall woordenteller


Om het eenvoudig te maken voor u, hebben wij een handig hulpje op onze website geplaatst. Als u vlug wilt weten uit hoeveel woorden uw selecteerbare PDF-bestand bestaat, kunt u de bestand of bestanden eenvoudigweg in deze tool uploaden of naar deze tool slepen. Klik op de knop ‘Woordentel’ en het aantal woorden wordt aangegeven in het oranje balkje.

Kies een pdf bestand waarvan u het aantal woorden wil laten tellen
Uw bestand wordt niet opgeslagen

[ Lees meer ]

CSV-, XML-, PO- & XLIFF-bestanden

Vertaling van uw .csv- & .xml-bestanden


Vertaling van uw .csv- & .xml-bestanden Naast het vertalen van teksten vanuit Microsoft Word en een andere tekstverwerker, verzorgen wij eveneens vertalingen in andere bestandsformaten.
Bijvoorbeeld .csv of .xml-bestanden.
Dit kan handig zijn wanneer de teksten die u wilt vertalen in uw webshop, op uw website of in een ander softwareprogramma staan. Dit kunnen bijvoorbeeld productbeschrijvingen en blogs zijn.
.Csv- en .xml-bestanden zijn zogenaamde exportbestanden. U kunt de gegevens die u wilt vertalen meestal vanuit uw softwarepakket of website exporteren naar dit bestandformaat.
.Csv- en .xml-bestanden kunnen in Microsoft Excel geopend en bewerkt worden, maar er bestaat eveneens speciale software voor het bewerken van .csv- en .xml-bestanden zoals Poedit, Localizely en Sisulizer.
Wij vertalen vaak .csv- en .xml-bestanden, natuurlijk zonder de (html) programmacode of de variabel-namen te veranderen of te beschadigen. De gegevens kunnen na het vertalen zo weer probleemloos en gemakkelijk worden geïmporteerd.

.Csv-bestanden


De extensie .Csv staat voor ‘Comma-Separated Values’.
De structuur van .csv-bestanden is helaas niet altijd hetzelfde. Bepaalde bestanden maken gebruik van een ‘tab’ of een ‘dubbele punt’ als scheidingsteken. Andere bestanden bevatten meerdere talen of een talenpaar. Er zijn ten minste drie verschillende soorten .csv-bestanden, die de bestandsextensie .csv hebben; een nieuwe en een oude variant van Microsoft alsook een generieke.
Csv-bestanden bevatten vaak databases van websites of webwinkels, tabellen met transacties, logboeken enz.
Csv-bestanden kunnen vaak direct gedownload worden vanuit verschillende systemen, bijvoorbeeld het CMS (contentmanagementsysteem ) van een website.
Na het vertalen, kunnen .csv-bestanden rechtstreeks naar het CMS van de website of ander systeem worden geüpload.

.Xml-bestanden


.Xml staat voor ‘eXtended Markup Language‘. Voor technische documenten is .xml het dominante formaat , doordat het geschikt is voor ‘single-sourcing’, dat wil zeggen documenten die voor diverse platforms en doeleinden kan worden gebruikt.
Eveneens wordt .xml toegepast als basisformaat om verschillende vormen presentatie van media, bijvoorbeeld online hypertext, te maken.

Vertaling van uw .po- en .xliff-bestanden


Vertaalbureau Dagnall vertaalt uw .po- en .xliff-bestanden zonder dat deze wordt ‘beschadigd’.

Poedit


Poedit (vroeger poEdit) is software om zogenaamde ‘.po’-bestanden te kunnen vertalen.
De Poedit software is geschreven in C++ programmeertaal en de software werkt op Microsoft (Windows), Apple (macOS) en Linux besturingssystemen.
Vertaalbureau Dagnall maakt gebruik van deze Poedit software om uw .po-bestanden te vertalen.

Xliff-bestanden


Het acronym ‘XLIFF’ staat voor ‘XML Localization Interchange File Format’.
Het .xliff-format is een op XML gebaseerde bitext-indeling die is uitgekomen in 2008 en is ontwikkeld als indeling en standaard voor het lokaliseren, uitwisselen en vertalen van gegevens en teksten.
Xliff-bestanden kunnen bijvoorbeeld uit een Wordpress website worden gedownload en opnieuw worden geüpload door middel van de zogeheten WPML-widget. (The WordPress Multilingual Plugin).
Vertaalbureau Dagnall an uw Xliff-bestanden met behoud van de codering vertalen zodat deze vertalingen probleemloos ingelezen kunnen worden door uw systeem of website.
Betaalbaar maatwerk sinds 1982

Websitevertaling

Een professionele vertaling van uw website


Uw website is het visitekaartje van uw onderneming of organisatie. Dan is het voor de hand liggend dat u daar veel aandacht en tijd aan besteedt.
Werkt uw bedrijf buiten de landsgrenzen? Hebt u veel buitenlandse relaties? Maak dan ook internationaal een goede indruk.
Correcte vertalingen zijn ontzettend belangrijk voor het (internationale) imago van uw bedrijf of organisatie. Daarmee toont u aan dat u uw buitenlandse klanten serieus neemt.

Internationaal succes


Bovendien is een goede vertaling van uw website ook commercieel gezien erg belangrijk.
Op internationaal niveau is het één van de meest effectieve methoden om nieuwe klanten te werven.
Wij hebben veel ervaring in het vertalen van online content en websites voor uiteenlopende bedrijven en organisaties. Van grote internationale ondernemingen zoals de NAM, Essity en Nedmag tot landelijke bedrijven zoals ESJ Financial Engineering en Scapino.

Moedertaalvertalers


De moedertaal vertalers (native speakers) van Vertaalbureau Dagnall zijn er zich bewust van dat naast een inhoudelijk goede vertaling van de tekst en een juiste toonzetting (tone-of-voice), SEO (zoekmachineoptimalisatie) minstens zo belangrijk is voor soepele en overtuigende vertalingen van websites.

Conversiegerichte websitevertalingen


Ook bij een vertaalde website gaat het vanzelfsprekend om het rendement. Voor conversiegerichte vertalingen worden in overleg met u en/of uw marketingbureau eveneens de relevante zoektermen bij de zoekmachineoptimalisatie (SEO) meegenomen en verwerkt op de correcte wijze en in de juiste aantallen. Zo bent u gegarandeerd van zoekmachinevriendelijke (SEO) teksten en goed presterende, organische zoekresultaten in de meest gebruikte zoekmachines zoals Google, Bing, Yahoo en DuckDuckGo. Dit zorgt ook voor uw internationale klanten voor een goede vindbaarheid van uw website.

Websites, nieuwsbrieven en blogs


Wij kunnen zowel de eerste vertalingen van websites alsook alle daaropvolgende vertalingen van toegevoegde en bijgewerkte inhoud verzorgen.
Zo bent u ook in de toekomst en bij wijzigingen gegarandeerd van goede teksten en vertalingen in dezelfde schrijfstijl, vertaald door dezelfde vertalers in de betreffende taal. Wij hechten daar net als u erg veel waarde aan en daarom rekenen wij ook geen minimumtarief voor korte, kleinere vertalingen en/of wijzingen in bestaande teksten en vertalingen. Vertaalbureau Dagnall blijft voor u klaar staan, ook nadat de grotere projecten afgerond zijn.
Zo bouwen we samen aan internationaal succes, ook in de toekomst!
Screenschot computerscherm CMS Wordpress met vergrootglas in linkerbovenhoek - in kleur op transparante achtergrond - 659 * 365 pixels
Screenschot dashboard CMS Magento met vergrootglas in linkerbovenhoek - in kleur op transparante achtergrond - 659 * 365 pixels

Direct in CMS vertalen

Online en offline CMS-vertaaloplossingen


Meer en meer ondernemingen en (overheids)organisaties kiezen ervoor om hun website op te zetten met een contentmanagementsysteem (CMS) of content-beheersysteem, zoals Wordpress of Magento. Op deze manier kan de inhoud van een website eenvoudiger worden beheerd en gepubliceerd.
WordPress is het toonaangevende contentmanagementsysteem. Om en nabij 22% van alle websites maakt gebruik van dit CMS en ongeveer 56% van de webpagina’s die een content-beheersysteem gebruiken, gebruiken WordPress.
Er zijn twee manieren om teksten in een CMS te vertalen.
We leggen de verschillen hieronder uit. Zo kunt u zelf bepalen welke methode voor uw specifieke project het meest geschikt is.

Vertaling door het exporteren van inhoud


Deze methode kost meer tijd maar heeft wel haar eigen voordelen. Bij deze manier wordt de te vertalen inhoud naar een bewerkbaar bestand geëxporteerd om de tekst te kunnen vertalen. Gangbare bestandsformaten om uw tekst op te slaan zijn .xml, .xliff, .csv en .xlsx.
Wanneer de vertaling klaar is, moet de vertaling worden opgeslagen en opnieuw worden geconverteerd om in het contentmanagementsysteem te worden geüpload, om de website bij te werken.
Een voordeel van deze manier van werken is dat uit oogpunt van SEO (zoekmachineoptimalisatie), is dat de diversiteit van specifieke zoektermen eenvoudiger kan worden beheersd.

Mooie en correcte leestekens (‘,“) en (’, ”) (6-jes en 9-tjes) in de tekst zijn bijvoorbeeld ook gemakkelijker aan te houden. Bij bij bestanden die met Microsoft Excel bewerkt worden, worden dit automatisch rechte aanhalingstekens; (',"). Wij geven voor websiteteksten altijd de voorkeur aan de ‘ronde’ aanhalingstekens. Omdat specifieke termen in één keer (tegelijk) vertaald kunnen worden gaat de vertaling zelf ook vlotter.

Directe vertaling in het contentmanagementsysteem


Dit proces is meer gestroomlijnd en het gehele proces verloopt vlotter doordat de vertaling van de gehele of een gedeelte van de website-inhoud vanuit het CMS zelf kan worden gedaan. Voor complexe en grote websites is dit sowieso de beste keuze. Voor de vertaling kan, in tegenstelling tot de vorige optie, hierbij geen of minder gemakkelijk van woordenlijsten of een specifiek vertaalgeheugen gebruik worden gemaakt. Een minpunt is dat uit oogpunt van SEO (zoekmachineoptimalisatie) de diversiteit van specifieke zoektermen minder eenvoudig kan worden beheersd. Mensen met een achtergrond in de ICT hebben vaak een voorkeur voor direct in een CMS vertalen. Mensen uit de wereld van marketing of taal hebben vaak een voorkeur voor ‘converteren’ om daarna in bijvoorbeeld Microsoft Word te vertalen.
Welke methode u ook kiest, Dagnall Talen helpt u graag!
Screenschot computerscherm met logo Google Drive - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenschot computerscherm met iconen Google Docs - Google Sheets - Google Slides - Google Forms - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

Google Docs Editors bestanden vertalen

Dagnall en Google Docs Editors


Dagnall Vertaalbureau Vlissingen vertaalt al uw Google Docs Editors bestanden en houdt de opmaak volledig intact.

Over Google Docs Editors Suite


De programma’s van Google Docs Editors suite zijn voor mensen met een Google account gratis software. Google Docs Editors is een web-based (online) open-source kantoorsoftwarepakket bedrijf Google (Alphabet Inc.) van Larry Page en Sergei Brin uit Mountain View in Californië.
De Google Docs Editors suite is in 2006 uitgebracht.
Google Docs Editors is in Java (JavaScript) geschreven en werkt met Google Chrome, Firefox, Safari en Microsoft Edge browsers.
Met de Google Docs Editors suite introduceerde Google als één van de eersten de mogelijkheid voor mensen om tegelijkertijd (real-time) aan/in hetzelfde bestand te werken.
Wereldwijd heeft de Google Docs Editors suite een marktaandeel van ongeveer 10%.

Google Docs Editors programma’s


Het pakket bestaat uit de volgende programma’s:
  #NAAM?
  #NAAM?
  #NAAM?
  #NAAM?
  #NAAM?

De opmaak van de bestanden blijft niet volledig intact wanneer Microsoft Office-bestanden met Google Docs Editors worden geopend.

Dat Google Docs Editors automatisch opslaat tijdens het werken, is een belangrijk voordeel.
Het is dus niet noodzakelijk om steeds tussentijds op te slaan.

[ Door Google Docs ondersteunde bestandstypen ]


Screenschot computerscherm met logo LibreOffice - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenschot computerscherm met iconen LibreOffice Writer - LibreOffice Calc - LibreOffice Impress - LibreOffice Access - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

LibreOffice bestanden vertalen

Dagnall vertaalt uw LibreOffice bestanden


Dagnall Vertaalbureau Vlissingen kan al uw LibreOffice bestanden vertalen met volledig behoud van opmaak.

Over LibreOffice


LibreOffice is een gratis, open-source kantoorsoftwarepakket.
LibreOffice is een project van de Duitse non-profit organisatie The Document Foundation (TDF), die in 2010 is opgericht door Florian Effenberger en is gevestigd in Berlijn.
LibreOffice is afgesplitst in 2010 van Apache OpenOffice (voorheen OpenOffice.org), een open-source versie van het voormalige StarOffice van het Duitse bedrijf Star Division uit 1998.
Behalve Florian Effenberger, zijn onder andere Caolán McNamara en Thorsten Behrens sleutelfiguren achter LibreOffice.
Inmiddels is Apache OpenOffice in handen van het Noord-Amerikaanse bedrijf Oracle van Larry Ellison.
De LibreOffice suite bevat software voor tekstverwerking, het maken en bewerken van spreadsheets, diavoorstellingen (presentaties), tekeningen en diagrammen, het werken met databases en het samenstellen van wiskundige formules.
LibreOffice is in 115 verschillende talen beschikbaar en werkt op Windows, MacOS (Apple) en Linux.

LibreOffice programma’s


Het pakket bestaat uit de volgende programma’s:
  #NAAM?
  #NAAM?
  #NAAM?
  #NAAM?
  #NAAM?
  #NAAM?

Verschil met Microsoft Office


Het softwarepakket van LibreOffice doet qua uiterlijk denken aan het Microsoft Office pakket uit 2003.
De LibreOffice suite is iets trager in het laden van grote bestanden.
Ook werkt documenten (online) delen lastiger.
Daarnaast is er geen mobiele versie van de LibreOffice software. Ook zijn de lettertypes afwijkend en zijn niet alle functies compatibel met Microsoft Office.
Wanneer Microsoft Office-bestanden worden geopend met programma’s van LibreOffice blijft de opmaak niet volledig intact.
[ Door LibreOffice ondersteunde bestandstypen ]


Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

Vergaderen en overnachten in Vlissingen

Uw (internationale) zakenrelaties kunnen overnachten in Vlissingen in bijvoorbeeld Amadore Hotel Arion aan de Boulevard Bankert 266, in Hotel Piccard aan de Badhuisstraat 178, in Strandhotel Westduin aan de Westduin in Koudekerke, in Van der Valk Hotel Middelburg aan de Paukenweg 3 in
Middelburg of in Fletcher Zuiderduin Beachhotel aan De Bucksweg 2 in Westkapelle.
U kunt besprekingen houden in Vlissingen bij bijvoorbeeld bij Lasloods aan de Tweede Binnenhavenweg 8 en bij de Zeelandhallen in Goes.

Vlissingen - geschiedenis

Voor de Middeleeuwen was de omgeving waar Vlissingen nu ligt, moerassig gebied en het was niet bewoonbaar. Vanaf de 10de eeuw n.Chr. begon men met het ontginnen van het veen en ontstond er permanente bewoning. In die tijd is Vlissingen ontstaan als klein vissersdorp. Het wordt voor de eerste keer vermeld in 1235 in een context over een kerk ter plaatse.
De naam van de plaats Vlissingen kan afgeleid zijn van vlies in de betekenis van ‘vacht’, bijvoorbeeld een schapenvacht.
Het achtervoegsel ingen is gebruikelijk om ‘een groep mensen’ aan te duiden. Het is ook mogelijk dat het een verbastering is uit de Oudgermaanse taal van Flessche, dat ‘stilstaand water‘ betekent. Het is bekend dat de huidige Spuikom eens een waterplas was, vermoedelijk gevuld met zoet water. Het deel inge betekent dan ‘gerelateerd aan water’ (zoals bij ‘Grevelingen’ en ‘Kruiningen’).

Vlissingen - nu

Vlissingen ligt op het schiereiland Zuid-Beveland in de landstreek Walcheren. Plaatsen de omgeving van Vlissingen zijn Borssele, Dishoek, Koudekerke, Middelburg, Oost-Souburg, Ritthem en Zoutelande.
Vlissingen ligt in de provincie Zeeland. In de gemeente Vlissingen wonen ruwweg 45.000 mensen.
Vlag gemeente Vlissingen - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels 

Vlag gemeente Vlissingen

Wapen gemeente Vlissingen - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels 

Wapen gemeente Vlissingen

Inwoners

Woon je in Vlissingen, dan ben je een ‘Vlissinger’.
Bekende Vlissingers zijn Paskal Jakobsen, Patrick Lodiers, Aad Ouborg en Michiel de Ruyter.
Iets wat bij Vlissingen hoort, wordt ‘Vlissings’ of ‘Vlissinger’ genoemd, zoals de Vlissingse boulevard.
Vlissingen kreeg stadsrechten in het jaar 1315.

Vlissingen - internationaal & scholing

Partnersteden


Vlissingen is de op één na grootste plaats in de provincie Zeeland.
De gemeente Vlissingen omvat eveneens Oost-Souburg en Ritthem.
De partnersteden van Vlissingen zijn Govan Mbeki in Zuid-Afrika, Taganrog in Rusland en Ambon in Indonesië.

Hoger onderwijs


Er zijn twee hogescholen in Vlissingen, HZ University of Applied Sciences, waar ook Maritiem Instituut de Ruyter deel van uitmaakt en de Nederlandse Loodsencorporatie. Er zijn geen universiteiten gevestigd in Vlissingen.
Provincievlag Zeeland - 600 * 337 pixels

Vlag provincie Zeeland

Provinciewapen Zeeland - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Wapen provincie Zeeland

Typisch Vlissings

Denk je aan Vlissingen, dan denk je aan de haven, aan de boulevard met villa’s in Jugendstil, aan de Buitenplaatsen, aan het Badstrand, aan Duitse toeristen, aan het voetveer naar Breskens en aan de voormalige veerdienst naar Sheerness in Engeland.
Vlissingen fungeert als haven- en toeristenstad en is het eindstation van de Zeeuwse Lijn.


Vlissingen - minder bekend


Weinig mensen weten dat Vlissingen de wereldleider op het gebied van aluminiumopslag is.

Vlissings dialect en accent

Burgerzeeuws is een Zeeuws dialect dat dichter bij het Standaardnederlands staat dan het Boerenzeeuws van de eilanden. Het Burgerzeeuws is een levend dialect; het wordt veel gesproken in Vlissingen.
Kenmerkend voor Vlissingen is de ‘r’ achterin de keel.
De ‘aa’ klinkt als ao (straot) en de ‘ei/ij’ als ie.
De ‘ui’ wordt in Vlissingen als uu uitgesproken (buiten is buten, ‘tijd’ is tied).
Een ‘hond’ is ùnont, aardappels heten petetters.
Als een Zeeuw de zaak niet helemaal vertrouwt, zegt hij: Di mo k er of plumen van en (“daar moet ik het mijne van weten”).
Vlissingen - “Stad aan zee”

Vlissingen - zakelijk

De gemeente Vlissingen


Het netnummer van Vlissingen is 0118.
Het postcodegebied van Vlissingen is 4380 - 4387.
Het adres van het gemeentehuis van Vlissingen is Paul Krugerstraat 1, 4382 MA in Vlissingen.
De website van de gemeente Vlissingen is Vlissingen.nl.
Het telefoonnummer van de gemeente Vlissingen is 14 0118.

Zakendoen in Vlissingen


Voor Vlissingse ondernemingen is het dichtstbijzijnde filiaal van de Kamer van Koophandel het KVK-kantoor Middelburg aan de Kanaalweg 3, 4337 PA in Middelburg. Het telefoonnummer van de Kamer van Koophandel voor Vlissingen is 088 585 1585. De website van de Kamer van Koophandel voor Vlissingen is KVK-kantoor Middelburg.

Vlissingen - internationale bedrijvigheid

Grote internationaal opererende bedrijven zijn in Vlissingen gevestigd op bedrijventerrein Baskensburg, Edisonpark, Kenniswerf, Poortersweg, De Schelde/Buitenhaven, Souburg, Vlissingen-Oost (Sloegebied) en bedrijventerrein Vrijburg.
In Vlissingen bevinden zich onder andere de volgende, veelal internationaal opererende
bedrijven en organisaties: Amels Shipyard (Damen Yachting), Euro-Mit Staal, Kojo Engineering, POSnet Benelux, Schelde Exotech, Shipyard Reimerswaal, Team Industrial Services, Verbrugge International en Vopak Terminal Vlissingen.
Een aantal van deze bedrijven mag Dagnall klant noemen.
Dagblad & online nieuwsportal van Vlissingen

Vlissings nieuws

De Vlissingse nieuwsportalen zijn Vlissingen.com - Nieuws en Zeelandnet - Regio Vlissingen en Vlissingse ondernemers lezen hun regionale zakelijke nieuws op MKB Zeeland - Nieuws.
Ondernemers in Vlissingen kijken hun (zakelijk) nieuws op Omroep Zeeland.
Vlissingers en ondernemingen in Vlissingen kunnen hun (zakelijk) nieuws lezen in de regionale krant de PZC Provinciale Zeeuwse Courant, De Faam en het Algemeen Dagblad - Zeeland.
Logo krant Vlissingen - PZC Provinciale Zeeuwse Courant op een transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo regionale televisie- en radio-omroep Omroep Zeeland op een transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Cultuur, sport, ontspanning en zakenlunch in Vlissingen

Cultuur


Wilt u uw internationale zakenrelatie wat cultuur in Vlissingen laten zien?

Afhankelijk van het vakgebied waarin u werkzaam bent en/of de interesses van uw internationale zakenrelatie, kunt u in Vlissingen een bezoek brengen aan het MuZEEum, aan het Panorama Walcheren, aan Reptielen Zoo Iguana of aan Museum Scheldewerf.

Voetbal, tennis, padel & squash


Houdt uw internationale zakenrelatie van sport? Dan is samen naar een sportwedstrijd gaan of zelf voetballen, tennissen, padellen of squashen wellicht een leuk idee. Voetbal verbroedert. Misschien is het een leuk idee om met uw internationale zakenrelatie naar een plaatselijke voetbalwedstrijd te gaan, waar bijvoorbeeld de Vlissingse voetbalclub VC Vlissingen, GPC of SV Walcheren meespeelt.

Voor een partijtje tennis, padel of squash in Vlissingen kunt u terecht bij LTC de Schelde of bij LTC DOS.
Golf, ontspanning & lunch Wellicht hebt u zin om met uw internationale (zaken)relatie bij Vlissingen als ontspanning een balletje te slaan en/of gezellig iets te drinken of een hapje te eten? Dagnall Talen heeft voor u een golfbaan in de buurt van Vlissingen ontdekt voor een compleet middagje/dagje uit.
De golfbaan in de omgeving van Vlissingen is Golfbaan De Zeeuwsche in Middelburg. De adresgegevens van deze golfbaan zijn Paukenweg 1, 4337 WH in Middelburg. De golfbaan is bereikbaar onder telefoonnummer is 0118-56 74 90. De website van de golfbaan is www.dezeeuwsche.nl.
Om iets te drinken of een hapje te eten kunt u terecht bij de horecagelegenheid van de Zeeuwsche.
Afbeelding voetbal tennisbal golfbal in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo voetbalclub Vlissingen - VC Vlissingen - Voetbal Combinatie Vlissingen - in kleur op grasveld met witte lijn - 600 * 337 pixels

Wist u dat?

Wist u dat Dagnall Talen ook taalcursussen taalcursussen in Vlissingen en tolkdiensten verzorgt?
Dagnall Talen kan u dus van dienst zijn met
taalcursussen, vertalingen, tolkdiensten alsook het schrijven van teksten!
Promotiefilmpjes YouTube & ligging Vlissingen op Google Maps

Promotiefilmpjes en Google Maps

Hieronder staan een promotiefilmpje en een filmpje met drone-opnames van Vlissingen die ook op Youtube te zien zijn.
Door direct op het logo van Youtube in het midden van de afbeelding te klikken, wordt een filmpje afgespeeld.
Onder deze filmpjes vindt u de locaties van Zeeland en Vlissingen op Google Maps.
Door linksboven te klikken, wordt het kaartje groot weergeven in een nieuw venster.
Promovideo Vlissingen
Dronebeelden Vlissingen
 
Google Maps Zeeland
Google Maps Vlissingen
Op de hoogte blijven van wat er gebeurt in Vlissingen

Vlissings nieuws

Hieronder kunt u het meest recente nieuws uit Vlissingen van diverse nieuwsbronnen lezen.
Dit nieuws wordt steeds live bijgewerkt.
Dagnall Talen is uw vertaalbureau voor vrijwel elke taal

Vertaalbureau voor alle talen

Elke talencombinatie


Dagnall Vertaalbureau verzorgt professionele vertalingen van en naar iedere taal zodat uw boodschap internationaal goed overkomt.
Al decennia verzorgt Dagnall vertalingen, taalcursussen van topniveau voor het bedrijfsleven, (semi)overheid en particulieren in elke gewenste talencombinatie.
De specialistische van Dagnall staan voor iedere talencombinatie en in elk vakgebied tot uw dienst.
Dagnall vertaalt dagelijks tientallen bestanden van en naar het Engels, Duits, Frans, Spaans, etc. zoals brochures, presentaties handleidingen, algemene voorwaarden, (technische) rapporten en offertes.
Dagnall Vertaalbureau vertaalt eveneens regelmatig naar en van het Chinees, Russisch, Turks en Arabisch en andere talen.

Gecertificeerde vertalingen


Wij leveren naast ‘standaard’ vertalingen ook beëdigde (gecertificeerde) vertalingen, uitgevoerd door zogenaamde gecertificeerde/beëdigde vertalers. Documenten die beëdigd vertaald dienen te worden, zijn bijvoorbeeldeen diploma, een cijferlijst, een rijbewijs, een huwelijksakte, een paspoort, een geboorteakte of een scheidingsaktealsook een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Vertaalbureau Dagnall verzorgt ook al uw beëdigde vertalingen, eventueel voorzien van een Apostille.Professionele moedertaalvertalers die uw branche begrijpen

Dagnall Vertaalbureau Vlissingen is zowel ISO 9001:2015 als ISO 17100:2015 gecertificeerd.


Dagnall Talen werkt met hoogopgeleide, professionele vertalers met relevante vertaalervaring in elke branche en alle vertalingen worden tweemaal proefgelezen door een ervaren moedertaal (native) revisor/proeflezer.
Op deze manier realiseren wij niet alleen taalkundig goede vertalingen, maar eveneens vertalingen in de juiste toonzetting, met aansprekend taalgebruik en met gevoel voor uw specifieke doelgroep.
Vertalingen voor speelgoed vragen immers om een geheel andere schrijfstijl dan bijvoorbeeld een marketingtekst of een technisch of medisch rapport.
Maak een vakkundige en betrouwbare indruk met topkwaliteit vertalingen van Dagnall.
Neem de beste route voor vertalingen in Vlissingen door ISO-gecertificeerd vertaalbureau Dagnall Talen!

Contact vertaalbureau Vlissingen

Neem vrijblijvend contact met Dagnall Talen op als u op zoek bent naar een vertaalbureau in Vlissingen. Denkt u dat onze werkwijze u aanspreekt?
Voor meer informatie belt u ons op 085-2737302 (geen belmenu) of stuurt u een e-mail via vertaalbureau-vlissingen@dagnall.nl. Of ga naar ons contactformulier.
Afbeelding wegwijzer in grijs met bord Dagnall in verkeersblauw in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Afbeelding computer en tablet en telefoon in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Goed op koers met Dagnall vertaalbureau in Vlissingen!
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten
ONZE OPDRACHTGEVERS

De upload van uw document is gelukt.

 

INLOGGEN MEDEWERKERS   /   BESTANDEN UPLOADEN