OFFERTE AANVRAGEN
Offerte aanvragen

Vertaalbureau Tsjechisch

Direct naar ➤ Vertalen - Proeflezen - Uploaden - ISO - Tsjechië - Nieuws
dagnall vertaalbureau vertaaldiensten.png leesMeer
dagnall vertaalbureau vertaaldiensten offerte aanvragen /contact/ /bestanden/ tel:0852737302 info@dagnall.nl
Vertaalbureau Dagnall - Vertaalbureau Dagnall schakelt snel - Geen deadline is te krap

Kop wordt bewerkt

Tekst wordt bewerkt
Screenshot navigatiesysteem met tekst Vertaalbureau Tsjechisch - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Goed op weg met Dagnall Talen

 

Kop wordt bewerkt

Tekst wordt bewerkt

ONZE TAALCOMBINATIES VOOR VERTAALBUREAU TSJECHISCH

Nederlands → Tsjechisch
Engels → Tsjechisch
Duits → Tsjechisch
Frans → Tsjechisch
Taal op verzoek → Tsjechisch
Tsjechisch → Nederlands
Tsjechisch → Engels
Tsjechisch → Duits
Tsjechisch → Frans
Tsjechisch → Taal op verzoek
Betaalbare topkwaliteit sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
Wat mag u van een goed vertaalbureau verwachten?
  Native (moedertaal) vertalers
  Proefleesronde inbegrepen
  Discretie en geheimhouding
  Respect voor deadlines
  Snelle offertes en heldere communicatie
  Zinnen die prettig lezen
  Onbeschadigde opmaak
  Aandacht voor taalspecifieke interpunctie
  Omgang met alle soorten bestanden
  Omgang met zoekmachineoptimalisatie
  Omgang met specifiek jargon
  Ruime openingstijden
  Lid branchevereniging VVIN en EUATC
  ISO 17100:2015 & ISO 900:2015

Kop wordt bewerkt

Tekst wordt bewerkt
Betaalbaar maatwerk sinds 1982

UW VERTAALBUREAU IN ALKMAAR VOOR ELKE VERTALING

Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk algemeen
Algemeen
Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk websites
Websites
Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk technisch
Technisch
Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk juridisch
Juridisch
Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk medisch
Medisch
Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk beeëdigd
Beëdigd

Algemene vertaling


Vertaalbureau Dagnall vertaalt alle soorten algemene teksten, zoals websiteteksten, offertes, webshops, aanbestedingen, brochures, verslagen alsook jaarrapporten van alsook naar het Tsjechisch.
U kunt uiteraard de gewenste schrijfstijl, voorkeur voor terminologie en tone of voice aangeven om te zorgen dat de vertaling precies op de lezer en doelgroep aansluit.

Websitevertaling


Vertaalbureau Dagnall vertaalt vaak websites, zoals Wordpress, Drupal, Shopify, Magento en maatwerk websites. Wij kunnen wij ook direct in uw CMS vertalen, indien u dit wenst.
Zo kunt u een lijst met zoektermen aanleveren die wij op de juiste wijze meenemen voor SEO-doeleinden.

Technische vertaling


Ons vertaalbureau Tsjechisch vertaalt alle denkbare technische tekst, zoals technische handleidingen, offertes, (test)rapporten, gebruiksaanwijzingen, software, enz.
Vertaalbureau Dagnall Vertaalbureau beschikt over zeer een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde vertalers en zelfontwikkelde tools voor specifiek jargon en specifieke technische begrippen.

Juridische vertaling


Wij zijn specialist in juridische vertalingen en vertalen onder andere vaak algemene voorwaarden, aktes, financiële jaarverslagen en vonnissen van en naar het Tsjechisch.
Dagnall beschikt over een groep van vertalers die hierin zijn gespecialiseerd.

Medische vertaling


Ons vertaalbureau Tsjechisch vertaalt alle soorten alle medische teksten zoals bijsluiters, handleidingen van medische apparatuur, medische verklaringen en dossiers, onderzoeksprotocollen, brochures op het gebied van tandheelkunde, ICF’s, SPC’s enz.
Dagnall beschikt over zeer uitgebreide woordenlijsten en kennis van relevant medisch jargon.

Beëdigde vertaling


De vertalers van Vertaalbureau Dagnall verzorgen alle soorten gecertificeerde (beëdigde) vertalingen, zoals diverse aktes voor bedrijven alsook huwelijksaktes, geboorteaktes, scheidingsaktes, paspoorten, diploma’s en rijbewijzen. Wij verzorgen beëdigde vertalingen van en naar het Tsjechisch zowel met als zonder Apostille.
Woordenwolk in veer logo Dagnall Talen met toepasselijke sleutelwoorden voor Dagnall Talencursussen - in donkerblauw, groen en grijs op transparante achtergrond - 600 * 600 pixels

HET WERKPROCES VAN EEN VERTAALOPDRACHT IN 4 STAPPEN

Aanvraag
Offerte
Bevestiging
Aanlevering

Aanvraag


U stuurt ons een e-mail en/of u belt ons via 085-2737302 (geen belmenu) met uw vertaalvraag of vertaalwens.
U kunt uw aanvraag ook via ons contactformulier versturen.
Bij voorkeur en indien dit mogelijk is, stuurt u gelijk het naar het Tsjechisch te vertalen bestand of document mee.
Uw bestand of document kunt u sturen naar vertaalbureau-tsjechisch@dagnall.nl. Wij kunnen bijlagen ontvangen tot een grootte van 100MB.
Ook kunt u bestanden veilig uploaden via onze beveiligde uploadpagina of kiezen voor Filemail, Smash (beide onze voorkeur) of anders Dropbox (vereist registratie) of WeTransfer WeTransfer (niet geheel probleemloos) of een ander verzendsysteem van uw voorkeur. U kunt uiteraard meteen uw gewenste leverdatum of deadline vermelden.

Offerte


Offerte Uw aanvraag wordt zorgvuldig behandeld en geanalyseerd waarna wij u zo snel mogelijk een vrijblijvende offerte sturen. Over het algemeen sturen wij binnen 30 minuten de offerte, maar in elk geval binnen 24 uur.
Nadat u onze offerte hebt ontvangen, kunt u vanzelfsprekend nog wijzigingen verwerken en mocht u vragen hebben: Wij staan u graag te woord.

Bevestiging


Een bevestiging kunt u per e-mail sturen of eventueel (bijvoorbeeld bij spoed) eerst per telefoon en daarna per e-mail. Indien gewenst, kunt u meteen een inkoopreferentie, kostenplaats of inkoopnummer (PO-nummer) vermelden.
Na de akkoord gaan wij direct aan de slag met de vertaling Tsjechisch, waarna vóór het aanleveren van de vertaling standaard twee proefleesrondes worden uitgevoerd.

Levering


Wij leveren de proefgelezen vertaling(en) op of vóór de overeengekomen datum per e-mail aan. Beëdigde vertalingen Tsjechisch worden zowel digitaal als per post aangeleverd.
De factuur met de eventuele inkoopreferentie, de kostenplaats of het inkoopnummer wordt tegelijk met de eventuele vertaling Tsjechisch meegestuurd. Als een ander e-mailadres voor de facturen bij ons bekend is, dan zenden wij de factuur naar dat bewuste e-mailadres.
Wij zijn u uiteraard graag van dienst bij eventuele onduidelijkheden, vragen, wijzigingen of aanvullingen.
Grote bestanden versturen via Filemail, Smash, Dropbox of WeTransfer
Screenshot computerscherm iMac met Dagnall veertje en logo Smash
Screenshot computerscherm iMac met Dagnall veertje en logo Filemail
Screenshot computerscherm iMac met Dagnall veertje en logo WeTransfer
Screenshot computerscherm iMac met Dagnall veertje en logo Smash
Bestanden aanleveren via beveiligde pagina Dagnall Talen

VEILIG UPLOADEN VAN BESTANDEN

Bestanden direct veilig uploaden naar ons


In plaats van uw te vertalen bestanden naar ons te e-mailen of bijvoorbeeld via Filemail, Smash, Dropbox of WeTransfer aan ons aan te leveren, kunt ook onze eigen beveiligde omgeving gebruiken.
Deze omgeving kent een tweestapsverificatie met een SMS-code.

Analyse van uw aanvraag


Ongeacht de wijze, bekijken en analyseren wij uw aanvraag na ontvangst aandachtig en nemen wij zo snel mogelijk contact met u op en ontvangt u een vrijblijvende offerte.
ISO 9001-2015 LOGO
ISO 1700-2015 LOGO

ISO-CERTIFICERINGEN

ISO 9001:2015 – internationale norm voor kwaliteitsmanagement


Dagnall is gecertificeerd door Kiwa voor de ISO 9001:2015 norm, de wereldwijd erkende norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. De ISO 9001:2015 norm stelt eisen voor het borgen en stroomlijnen van processen die belangrijk zijn voor het verhogen van de klanttevredenheid. De hoekstenen van de ISO 9001:2015 norm zijn het voldoen aan zowel de eisen van opdrachtgevers alsook aan wet- en regelgeving en het continue verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem.

ISO 17100:2015 - internationale norm voor vertaaldiensten


Dagnall Talen is tevens door Kiwa gecertificeerd voor de ISO 17100:2015 norm. De ISO 17100:2015 is de norm speciaal voor vertaaldiensten en bevat onder andere eisen voor mensen, projectmanagement, middelen, vertalers en revisoren.


De ISO 17100:2015 certificering van Dagnall bewijst dat uitsluitend met professionele moedertaalvertalers wordt gewerkt die beschikken over de benodigde kennis en ervaring. Bovendien worden de vertalingen (Tsjechisch) van Dagnall Talen altijd ten minste twee keer proefgelezen door twee specialisten. Onze Tsjechische vertalingen worden volgens afspraak en binnen de deadline aangeleverd.

Kiwa – certificeringen sinds 1948


Kiwa is een certificeringsinstelling in Rijswijk met jarenlange ervaring met het certificeren van bedrijven en organisaties en bedrijven. Jaarlijks wordt Dagnall getoetst door Kiwa om te beoordelen of nog altijd aan de eisen van ISO 9001:2015 en ISO 17100:2015 wordt voldaan.

Vertegenwoordiging VViN


Vertaalbureau & Taleninstituut Dagnall is al vele jaren aangesloten bij de Nederlandse branchevereniging Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland (VViN) en hiermee eveneens van de Europese branchevereniging European Union of Associations of Translation Companies (EUATC).
De VViN behartigt de belangen van vertaalbureaus en tolkbureaus in Nederland. De branchevereniging streeft naar continue verbetering van de kwaliteit van de geleverde diensten van haar leden. Niet alleen de leden profiteren hiervan, maar vooral ook de opdrachtgevers van deze vertaalbureaus en tolkbureaus.

De branchevereniging VViN treedt ook op als vertegenwoordiger van de vertaalbranche richting externe partijen, onder andere de overheid en het onderwijs. Alle VViN-leden zijn verplicht om het ISO 17100:2015 kwaliteitskeurmerk te dragen.
De 17100:2015-norm is speciaal bestemd voor vertaaldiensten en beschrijft aan welke eisen een vertaalbureau dient te voldoen om zich gecertificeerd te kunnen zijn. De ISO 17100:2015 omvat onder meer eisen voor het vertaalproces, hulpmiddelen die gebruikt worden en extra diensten zoals een verplichte revisie (proefleesronde) van de vertaling.
[ Lees meer ]
Logo GDPR Algemene Verordening Gegevensbescherming in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo EU Filemaker in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

AVG-COMPLIANT

De AVG; Algemene verordening gegevensbescherming (Engels: GDPR; General Data Protection Regulation) is een Europese verordening inzake het verwerken van persoonsgegevens door bedrijven en overheidsinstellingen binnen de Europese Unie. Het voornaamste doel van de AVG is het beschermen van burgers in de EU. De verordening schrijft voor dat personen op de hoogte dienen te zijn van de verwerking van hun persoonsgegevens zoals hun naam, telefoonnummer en (e-mail)adres en dat alleen de gegevens die voor het beoogde doeleinde noodzakelijk zijn, bewaard en verwerkt mogen worden.
De persoonsgegevens mogen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard en de persoonsgegevens dienen te worden beschermd tegen toegang door onbevoegden, vernietiging of verlies. Vanzelfsprekend voldoet Taleninstituut Dagnall aan alle eisen die worden gesteld door de Algemene verordening gegevensbescherming en verwerkt persoonsgegevens zeer beperkt in elk opzicht. Dagnall Talen werkt met het betrouwbare Filemaker.
Betaalbare topkwaliteit sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
Wat mag u van een goed vertaalbureau verwachten

WAT MAAKT EEN VERTAALBUREAU TOT EEN GOED VERTAALBUREAU TSJECHISCH?

Expertise in vakgebieden & native vertalers Tsjechisch


Tegenwoordig kan iedereen met slimme software vlug een paar woorden naar het Tsjechisch vertalen. Ons werk behelst echter veel meer. Naar of van het Tsjechisch vertalen, is echt een vak. Daarbij draait het om het zo goed mogelijk overbrengen van uw boodschap in de Tsjechische taal en in de juiste toonsoort. Hiervoor is een professionele aanpak met native vertalers Tsjechisch vereist. Dit is dus echt mensenwerk.
Bij Dagnall Talen hebben we alle expertise en kennis in huis om uw teksten perfect naar het Tsjechisch te vertalen. Wij werken al vele jaren voor voor grote en kleinere opdrachtgevers.

Aantoonbare kwaliteit in Tsjechische vertalingen


Hoge kwaliteit. Daar draait het bij ons werk om. Deze kwaliteit kunnen we bieden omdat we alleen met professionele vertalers Tsjechisch werken. Personen die de Tsjechische taal ook daadwerkelijk met een bepaalde regelmaat schrijven en spreken. We hebben voor meer complexe tekst over technische of juridische zaken toegang tot gespecialiseerde Tsjechisch vertalers en zeer uitgebreide technische en juridische woordenlijsten Tsjechisch.
Daarnaast hebben we heeft daarnaast veel kennis in huis met betrekking tot zoekmachinemarketing en SEO. Dat is van grote toegevoegde waarde als het gaat om uw websiteteksten. Wij zorgen er niet alleen voor dat uw tekst goed wordt vertaald, maar eveneens dat uw boodschap de Tsjechischtalige lezers bereikt.
Daarnaast zijn we aangesloten bij de belangrijkste brancheverenigingen en hebben we onze diverse certificeringen goed op orde.

Discretie & vertrouwelijkheid


De vertalers Tsjechisch van Dagnall werken uiteraard in overeenstemming met de AVG; de Algemene verordening gegevensbescherming, die in de hele Europese Unie in 2016 in werking is getreden.
Dagnall beschikt daarnaast over een geheimhoudingsverklaring, die op verzoek door beide partijen kan worden getekend. Hebt u een eigen geheimhoudingsverklaring? Uiteraard tekenen wij deze op uw verzoek voordat u de van of naar het Tsjechisch te vertalen bestanden aan ons aanlevert.

U hoeft u uw bestanden dus niet per se te anonimiseren.
Het is verder zo dat uw teksten alleen worden gezien door die mensen die de tekst daadwerkelijk vertalen of proeflezen.
Daarnaast werkt Dagnall Vertaalbureau Tsjechisch met beveiligde systemen en alle elektronische apparaten zijn van een wachtwoord en de benodigde beveiligingen voorzien.
De omgeving voor het uploaden van bestanden is extra beveiligd. Dagnall Talen heeft ook een eigen VPS (Virtual Private Server) en Dagnall Talen werkt met een betrouwbare, goede en Nederlandse hostingpartij voor de website en de e-maildienst, te weten Cloud86. De servers van Cloud86 staan in Nederland; in Groningen.

Vlotte communicatie & doorlooptijd


Vaak heeft vertaalwerk Tsjechisch haast. Dat is inherent aan onze branche. Wij zijn over het algemeen de laatste schakel in het proces.
We zijn derhalve wel wat gewend en schrikken niet snel van strakke deadlines. We willen ook onder tijdsdruk de beste service bieden. We werken snel en efficiënt en we denken graag met u mee. Wij zullen nooit een vertragende factor zijn.

Transparante offerte


Onze tarieven worden door de hoeveelheid tekst (het aantal woorden) bepaald en minder door de complexiteit van teksten. De complexiteit hangt af van de moeilijkheidsgraad; (zeer) technisch, medisch, juridisch enz.
We geven eveneens een korting in geval van zeer grote projecten.
Omdat het niet wenselijk is dat u voor verrassingen komt te staan, krijgt u van tevoren uiteraard altijd een vrijblijvende en transparante offerte van ons. U weet precies waar u aan toe bent voordat u door ons Tsjechische vertalingen laat verzorgen.
Screenshot computerscherm Microsoft Word woordentel eerste menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenshot computerscherm Microsoft Word woordentel tweede menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

WOORDENTEL WORDDOCUMENT

Hoe bepaal ik het aantal woorden van Worddocumenten?


Veruit de meeste bestanden die naar het Tsjechisch worden vertaald, zijn MS Wordbestanden.
Niet alleen is dit het handigst omdat het programma Microsoft Word een wereldstandaard is, maar ook blijft de opmaak bij een vertaling in Microsoft Word optimaal onaangetast.
De kosten van vertalingen (Tsjechisch) hangen af van de hoeveelheid woorden van de te vertalen tekst. Vertaalopdrachten worden immers normaliter per woord berekend.
Hiertoe is het aantal woorden tellen dus van belang.
Gelukkig is in MS Word het totaal aantal woorden van het bestand eenvoudig direct af te lezen.
In Microsoft Word 2007 staat standaard linksonder (rechts na ‘pagina 1 van x’) het aantal woorden van het geopende Wordbestand achter het woord ‘Woorden:’.
Ook achter het tabblad ‘Controleren’ en daarna ‘Woorden tellen’, ziet u een menu met op de tweede regel het aantal woorden van het Worddocument. Niet te verwarren met het aantal tekens dat dat wordt vermeld op de derde regel staat.

In Microsoft Word 2010 staat standaard linksonder (rechts na ‘pagina 1 van x’) het aantal woorden van het geopende Wordbestand vóór het woord ‘woorden:’.
Ook achter het tabblad ‘Controleren’ en daarna ‘Woorden tellen’, ziet u een menu met op de tweede regel het aantal woorden van het Worddocument. Niet te verwarren met het aantal tekens dat dat wordt vermeld op de derde regel staat. Let op: Tekst in voetnoten en tekstvakken wordt NIET meegenomen in de woordentel van Word 2007 en Word 2010 en hoger. Dit geldt eveneens voor woorden in ingesloten (embedded) grafieken, afbeeldingen en diagrammen. Voor een vertaling is dit geen probleem omdat Dagnall Talen deze teksten niet meeneemt in de berekening voor de woordentel. Eventuele tekst in tekstvakken, voetnoten en ingesloten (embedded) elementen, die vaak beperkt is qua aantal woorden, vertalen wij mee als service.
Screenshot computerscherm Microsoft Excel woordentel eerste menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenshot computerscherm Microsoft Excel woordentel tweede menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

WOORDENTEL EXCELBESTAND

Hoe bepaal ik het aantal woorden van Excelbestanden?


Microsoft Excelbestanden worden ingezet voor de meest uiteenlopende doeleinden.
Daarom dienen Excelbestanden ook regelmatig (naar het Tsjechisch ) vertaald te worden. Hiervoor is een telling van de hoeveelheid woorden vanzelfsprekend onontbeerlijk om de schatting van de kosten te maken alsook de doorlooptijd te bepalen.
Helaas biedt Microsoft Excel standaard geen mogelijkheid om de hoeveelheid woorden van bestanden en/of tabbladen te kunnen bepalen.
Dit is gelukkig wel mogelijk via een omwegen; bijvoorbeeld door de tekst uit het Excelbestand te extraheren en in een ander type bestand te plaatsen en de woordentelfunctie van dat bestandstype te gebruiken.
U hoeft zich hier vanzelfsprekend niet mee bezig te houden. Wij voeren dit uiteraard graag en kosteloos voor u uit. Mocht u dit zelf willen uitvoeren, dan kunt u hieronder de methodes lezen.
Aantal kolommen of klein Excelbestand tellen
Indien het slechts om een (klein) aantal kolommen of regels gaat, kunt u deze kolommen of regels selecteren, kopiëren en plakken naar een Microsoft Wordbestand en daarna het aantal woorden links onderaan in het Wordbestand aflezen.

Volledig of groot Excelbestand tellen


Bij grotere en volledige Excelbestanden, mogelijk met meerdere tabbladen, kunt u het bewuste bestand openen en per tabblad opslaan als een zogenaamd ‘Kladblok’-bestand; een .txt-bestand en vervolgens een woordentel uitvoeren via een MS Worddocument. Achter de groene uitklapknoppen staat beschreven hoe dit precies in zijn werk gaat.
[ Woorden tellen voor 'Excel voor Windows' ]
[ Woorden tellen voor 'Excel voor Mac' ]


Screenshot computerscherm Microsoft PowerPointpresentatie woordentel eerste menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenshot computerscherm Microsoft PowerPointpresentatie woordentel tweede menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

HET AANTAL WOORDEN IN EEN POWERPOINTPRESENTATIE

Hoe voer ik een woordentel uit van een PowerPointbestand?


Voordat u uw PowerPointpresentatie professioneel van of naar het Tsjechisch door Dagnall laat vertalen, wilt u waarschijnlijk graag de hoeveelheid woorden en de kosten weten. Deze woordentel voeren wij vanzelfsprekend kosteloos en vrijblijvend voor u uit. Als u het zelf wilt doen, dan kunt u hieronder de methodes lezen die er zijn om de hoeveelheid woorden van PowerPointbestanden te tellen.

Woordentel MS PowerPoint 2007


U klikt in PowerPoint 2007 op het Office symbool linksboven op ‘Voorbereiden’. Vervolgens klikt u op de blauwe ‘i’ onder ‘Eigenschappen’ op ‘Geavanceerde eigenschappen…’. Het tabblad ‘Statistieken’ wordt nu weergegeven. Op de derde regel op het tabblad ‘Statistieken’ vindt u het aantal woorden van het PowerPointbestand dat u geopend hebt.

Woordentel MS PowerPoint 2010 en hoger


In PowerPoint Office 2010 en hoger klikt u op het pulldown menu ‘Archief’ en kiest u daarna de optie ‘Info’. Vervolgens klikt u op ‘Alle eigenschappen weergeven’ rechts onderaan. Nu wordt rechts onder ‘Eigenschappen’ op de vierde regel de hoeveelheid woorden getoond.

Woordentel MS PowerPoint voor macOS (Apple)


Bij Office 2016 voor de Mac klikt u linksboven op het pulldown menu ‘Bestand’, en vervolgens onderaan op ‘Eigenschappen’. Op het derde tabblad ‘Statistieken’ wordt het aantal woorden getoond. Bij Office 2019 voor Mac selecteert u linksboven het pulldown menu ‘Archief’, en vervolgens onderaan ‘Eigenschappen’. Op het derde tabblad ‘Statistieken’ kan het aantal woorden worden afgelezen.

Microsoft woordentel niet betrouwbaar


Ongeacht de versie, is er helaas wel een probleem.
Het blijkt dat de ingebouwde woordentelfunctie van Microsoft PowerPoint in de praktijk niet echt betrouwbaar is.
Dagnall heeft decennia ervaring in het vertalen van PowerPointpresentaties en derhalve eveneens in het tellen van het aantal woorden van de meest uiteenlopende PowerPointpresentaties, zowel qua opmaak als qua lengte en het aantal KB’s of MB’s van een PowerPointbestand.
Regelmatig ervaren wij dat de ingebouwde woordentel van PowerPointbestanden enorm van de realiteit kan afwijken.


Soms wordt slechts ongeveer tien procent van het daadwerkelijke aantal selecteerbare woorden meegenomen in de woordentel.

Een betrouwbare woordentel in 3 stappen


Er zijn gelukkig betere methoden om het aantal woorden van een PowerPointpresentatie te tellen. Wij zijn van mening dat de beste en meest betrouwbare manier, de methode is die hieronder in drie stappen staat beschreven.

Stap 1 - Opslaan als pdf


U opent de PowerPointpresentatie en slaat dit bestand eerst op als een .pdf-bestand.
Dit doet u door te klikken op ‘Bestand’, ‘Opslaan als’ en daarna de vierde optie ‘PDF’ te selecteren.

Stap 2 - Tekst van pdf kopiëren naar MS Word


Vervolgens opent u dit .pdf-bestand en selecteert, kopieert en plakt u de gehele tekst in een Microsoft Word-bestand.
Let op: Tekst in de notities van de PowerPointpresentatie dient bij deze methode voor elke dia apart geselecteerd en gekopieerd te worden en vervolgens in hetzelfde Microsoft Wordbestand geplakt te worden als de overige tekst van de PowerPointpresentatie.

Stap 3 - Woordentel aflezen in MS Word


Links onderaan wordt nu het totaal aantal woorden in het geopende Wordbestand weergegeven.
Woorden in eventuele ingesloten (embedded) afbeeldingen en grafieken en bijvoorbeeld afbeeldingen van ingesloten (embedded) banners en tabellen worden niet meegenomen in de woordentel. Geen zorgen. Zolang het aantal embedded woorden relatief beperkt is, tellen wij deze niet mee voor de telling van het aantal woorden. Deze woorden worden als service kosteloos vertaald door ons.
In het algemeen brengt Dagnall dus alleen het aantal woorden in rekening dat via pdf en Microsoft Word uit de telling komt. Dit vinden wij wel zo transparant en eerlijk.
Dagnall vertaalt uw PowerPointpresentatie van of naar het Tsjechisch met behoud van opmaak en een correcte telling van het aantal woorden!
Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

BESTANDENSTYPEN, OPMAAK, UITLIJNING & LEESTEKENS

Verschillende type bestanden


De wereld is behoorlijk divers. Er bestaan tegenwoordig vele wegen om een bepaald doel te bereiken.
Dit geldt eveneens voor de besturingssystemen van computers die zowel bedrijven als particulieren gebruiken; Microsoft, Apple, Google en Linux en voor de gebruikte kantoorsoftware Microsoft Office, iWorks, Google Docs Editors, Open Office en Libre Office.
Deze systemen en softwarepakketten kennen allemaal zo hun plus- en minpunten, eigenaardigheden en eigenschappen.
Iedereen heeft een voorkeur en/of (technische) gronden om voor een specifiek besturingssysteem of programma te kiezen, vaak afhankelijk van de toepassing.
Dit is voor Dagnall vanzelfsprekend geen probleem. U kunt met alles terecht bij ons. Bestanden en documenten van de kantoorsoftware van de bovengenoemde bedrijven, alsook PDF-bestanden (zowel selecteerbaar als gescand), Adobe Creative Suite-bestanden, .csv-bestanden, .po-bestanden, enz. Direct in uw website of in de cloud vertalen? Dit is allemaal mogelijk. Bij Dagnall Talen kunt u terecht voor al uw vertaalwerk, ongeacht het type bestand of de werkwijze.

Opmaak & kleurgebruik


Vaak heeft tekst zoals verslagen, rapporten en offertes een bepaalde opmaak. Dergelijke opmaak kan vrij uitgebreid zijn en/of diverse kleuren, lettertypes, lettergroottes, tabellen en/of afbeeldingen bevatten.

Eén ding is zeker: U wilt dat deze opmaak volledig behouden blijft. Dat kunt u ook verwachten van ons.
Ook bijvoorbeeld kleurcodes kunnen wij op RGB-niveau controleren en eventueel aanpassen zodat de kleuren precies aansluiten bij de kleuren van uw huisstijl en/of bedrijfslogo (blijven).
Met Microsoft Word kan dit bijvoorbeeld middels het pijltje rechts naast de selectie voor Tekstkleur, Meer kleuren, tweede optie met de RGB-schuifbalken. Niet alleen weten we hoe dit moet, we doen het ook erg vlot. U ontvangt uw vertaalde bestand dus netjes en verzorgd terug en dit resulteert nooit in vertraging of een langere doorlooptijd.

Behoud en herstel van uitlijning


Vaak wordt een vertaling (Tsjechisch) wat langer dan de brontekst. Geen probleem. Ook de uitlijning van bijvoorbeeld teksten in tabellen en tekstvakken in uw bestanden wordt meegenomen bij het ‘opschonen’ van de vertaalde tekst, zodat alles goed past en als een origineel bronbestand eruit ziet als.

(Afwijkende) interpunctie & leestekens


Leestekens, zoals een komma, een punt, een puntkomma, een dubbele punt, een enkel of dubbel aanhalingsteken, een vraagteken, een uitroepteken, kunnen per land verschillen. Zoals het omgekeerde Spaanse vraagteken (¿).
[ Lees meer ]

MEER OVER MICROSOFT OFFICE BESTANDEN

Geschiedenis Microsoft Office


Microsoft (de naam is een ‘kofferwoord’ of ‘mengwoord’ van “microcomputer software”) werd opgericht op 4 april 1975 door Bill Gates en Paul Allen om BASIC interpreters voor de Altair 8800 computer te ontwikkelen en te verkopen.
In het midden van de tachtiger jaren domineerde Microsoft de markt van besturingssystemen voor personal computers (PC’s) met het besturingssysteem MS-DOS. MS-DOS werd daarna door Microsoft Windows opgevolgd.
Bill Gates kondigde het pakket de kantoorsoftware ‘Microsoft Office’ voor de eerste keer in augustus 1988, tijdens de computerbeurs COMDEX in Las Vegas.
De eerste versie van Microsoft Office, in het begin een marketingterm voor een kantoorsuite (gebundelde reeks productiviteitstoepassingen), bestond uit de programma’s Microsoft Word, Microsoft Excel en Microsoft PowerPoint.

Microsoft Office is een pakket van toepassingen die zijn ontworpen om te helpen bij de productiviteit en het uitvoeren van vaakvoorkomende taken op een computer. Met Microsoft Office kunnen bestanden worden gecreëerd en verspreid. Deze bestanden kunnen zowel tekst als beelden bevatten, er kan met gegevens in spreadsheets (werkbladen) en gegevensbestanden worden gewerkt, en er kunnen bijvoorbeeld presentaties of posters mee worden gecreëerd.
[ Microsoft Excel vertaaldiensten ]
[ Microsoft Word vertaaldiensten ]
[ Microsoft Powerpoint vertaaldiensten ]ADOBE BESTANDEN

Over Adobe


Adobe Inc. is een Noord-Amerikaans, beursgenoteerde onderneming dat in het jaar 1982 in Delaware is opgericht.
Het hoofdkantoor van Adobe bevindt zich in de stad San José in de staat Californië.
De zogenaamde Adobe Creative Cloud (Adobe CC) of Adobe Creative Suite is het meest bekende softwarepakket voor grafische programma’s.
De programma’s van deze Adobe Creative Suite vormen een industriestandaard.
Het werken met deze programma’s door grafisch ontwerpers noemt men desktoppublishing (afkorting: DTP). DTP omvat het opmaken van drukwerk alsook digitale beeldbewerking.
De programma’s van Adobe draaien op zowel Microsoft Windows als macOS van Apple.

Adobe PDF


Het Adobe PDF format (.pdf) is vermoedelijk het bekendste bestandsformaat van Adobe en de Adobe Acrobat Reader DC de bekendste en één van de meest gebruikte programma’s om PDF-bestanden mee te openen.
In de paragraaf hieronder kunt u meer lezen over Adobe PDF en PDF-bestanden.

Adobe Photoshop


Adobe Photoshop is één van de bekendste bestandsformaten (.psd) en programma’s van Adobe.
Het heeft de Nederlandse taal zelfs een werkwoord opgeleverd: photoshoppen.
Adobe Photoshop is speciaal ontwikkeld voor het bewerken van foto’s en ander digitaal beeldmateriaal.
Adobe Photoshop werkt met zogenaamde lagen waarmee afbeeldingen en teksten kunnen worden bewerkt en toegevoegd.
Men kan met Adobe Photoshop kleuren van een foto of andere afbeelding lichter of donkerder maken, objecten maskeren, inkleuren, toevoegen of verwijderen en ook laageffecten creëren.

Adobe Illustrator


Ook Adobe Illustrator is een vrij bekend programma en bestandsformaat (.ai).
Adobe Illustrator wordt voornamelijk door grafisch ontwerpers, technisch tekenaars en DTP’ers gebruikt.
Men kan met Adobe Illustrator onder andere logo’s, brochures, posters en letters maken, alsook doorsnedes van bijvoorbeeld apparaten en machines.
[ Lees meer ]

HET AANTAL WOORDEN VAN EEN PDF-BESTAND BEPALEN

Wat is een PDF-bestand?


De letters PDF staan voor Portable Document Format.
Het PDF format is geïntroduceerd in 1993 en het PDF format valt sinds 2008 onder de norm ISO/IEC 32000-1:2008.
Het ontwikkelen van een standaard waarmee bestanden met behoud van lettertype(n), afbeeldingen en opmaak vanuit diverse bronbestanden konden worden gedeeld was de reden voor het creëren van het PDF-format.

Verschillende soorten PDF-bestanden


Verschillende soorten PDF-bestanden Ruwweg bestaan er twee verschillende soorten PDF-bestanden.
De tekst is bij het ene type selecteerbaar, zoals een PDF-bestand dat een Adobe Indesign of Microsoft Word-bestand was en dat als PDF-bestand opgeslagen is.
Bij het andere type PDF-bestand is de tekst niet selecteerbaar, bijvoorbeeld een .jpg-bestand of een gescand bestand dat als PDF-bestand opgeslagen is.

Het aantal woorden van uw PDF-bestand(en)


Hieronder staat uiteengezet hoe u het aantal woorden van beide typen PDF-bestanden kunt tellen.
U kunt uw bestand(en) uiteraard ook naar ons sturen, bijvoorbeeld per e-mail, Filemail, Smash, Dropbox of WeTransfer of via het beveiligde Dagnall uploadsysteem. Dan voeren wij de woordentel middels ons eigen systeem uit voor u. Wij doen dit uiteraard geheel vrijblijvend en gratis.

Woordentel selecteerbaar PDF-bestand


Hieronder staan drie manieren voor het bepalen van het aantal woorden van een selecteerbaar PDF-bestand.
Let op: Afhankelijk van de opmaak van uw PDF-bestand worden niet altijd alle woorden meegenomen in de woordentel.

Tellen met de Dagnall woordenteller


Om het gemakkelijk te maken voor u, hebben wij een handige functie op onze website geplaatst. Als u vlug het aantal woorden van uw selecteerbare PDF-bestand wilt weten, kunt u uw PDF-bestand of bestanden eenvoudig in deze tool uploaden of naar deze tool slepen. Klik op de knop ‘Woordentel’ en het aantal woorden wordt aangegeven in het oranje balkje.

Kies een pdf bestand waarvan u het aantal woorden wil laten tellen
Uw bestand wordt niet opgeslagen

[ Lees meer ]

CSV-, XML-, PO- & XLIFF-BESTANDEN

Tsjechische vertaling van uw .csv- & .xml-bestanden


Tsjechische vertaling van uw .csv- & .xml-bestanden behalve het vertalen van Tsjechische teksten vanuit Microsoft Word en andere programma’s voor tekstverwerking, verzorgt vertaalbureau Dagnall ook Tsjechische vertalingen in andere bestandsformaten.
Bijvoorbeeld .csv of .xml-bestanden.
Wanneer de teksten die u wilt vertalen op uw website, in uw webshop of in een ander softwarepakket staan, kan dat handig zijn. U kunt daarbij denken aan Tsjechische blogs of productbeschrijvingen.
.Csv- en .xml-bestanden zijn zogenaamde exportbestanden. U kunt de teksten die u wilt vertalen vaak vanuit de website of het softwarepakket exporteren naar dit bestandformaat.
.Csv- en .xml-bestanden kunnen worden geopend en bewerkt in Microsoft Excel, maar er is ook speciale software om .csv- en .xml-bestanden te kunnen bewerken zoals Localizely, Poedit en Sisulizer.
Wij vertalen vaak .csv- en .xml-bestanden van en naar het Tsjechisch, natuurlijk zonder de (html) programmacode of de variabel-namen te veranderen of aan te tasten. De gegevens kunnen na het vertalen op dezelfde manier wijze eenvoudig en probleemloos geïmporteerd worden.

.Csv-bestanden


De bestandsextensie .Csv staat voor ‘Comma-Separated Values’.
De structuur van .csv-bestanden is helaas niet altijd hetzelfde. Bepaalde bestanden maken gebruik van een ‘tab’ of een ‘dubbele punt’ als scheidingsteken. Andere bestanden bevatten meerdere talen of een talenpaar. Er bestaan ten minste drie verschillende typen .csv-bestanden, die de bestandsextensie .csv hebben; een oude en een nieuwe variant van Microsoft en een generieke.
Csv-bestanden bevatten vaak databases van websites of webwinkels, tabellen met transacties, logboeken enz.
Csv-bestanden kunnen vaak direct worden gedownload vanuit verschillende systemen, zoals het CMS (contentmanagementsysteem ) van een website.
Na de Tsjechische vertaling kunnen .csv-bestanden rechtstreeks geüpload worden naar het CMS van de website of een ander systeem.

.Xml-bestanden


.Xml staat voor ‘eXtended Markup Language‘. .Xml is het primaire formaat voor technische documentatie, doordat het geschikt is voor ‘single-sourcing’, dat houdt in documentatie die kan worden gebruikt voor diverse doeleinden en platforms.
Het wordt ook als basisformaat toegepast voor het maken van verschillende vormen van presentatie van uw media, bijvoorbeeld online hypertext.

Vertaling Tsjechisch van uw .po- en .xliff-bestanden


Dagnall kan al uw .po- en .xliff-bestanden van en naar het Tsjechisch vertalen zonder deze te ‘aan te tasten’.

Poedit


Met Poedit (voorheen poEdit) software kunnen zogenaamde ‘.po’-bestanden worden vertaald.
De Poedit software is geschreven in de zogenaamde C++ programmeertaal en werkt op Microsoft (Windows), Apple (macOS) en Linux besturingssystemen.
Vertaalbureau Dagnall gebruikt deze Poedit software om uw .po-bestanden naar het Tsjechisch te vertalen.

Xliff-bestanden


Het acronym ‘XLIFF’ staat voor ‘XML Localization Interchange File Format’.
.Xliff is een op XML gebaseerde bitext-indeling die is uitgekomen in 2008 en is ontwikkeld als indeling en standaard voor het lokaliseren, uitwisselen en vertalen van gegevens en teksten.
Xliff-bestanden kunnen bijvoorbeeld worden gedownload uit een Wordpress website en opnieuw worden geüpload door middel van de zogeheten WPML-widget. (The WordPress Multilingual Plugin).
Dagnall Talen kan uw Xliff-bestanden van en naar het Tsjechisch vertalen met behoud van de codering zodat deze Tsjechische vertalingen zonder problemen kunnen worden ingelezen door uw systeem of website.
Betaalbaar maatwerk sinds 1982

WEBSITEVERTALING TSJECHISCH

Professionele Tsjechische vertaling van uw website


Uw website is het visitekaartje van uw onderneming of organisatie. Logisch dat u daar veel aandacht en tijd aan besteedt.
Werkt uw bedrijf in Tsjechië? Heeft uw organisatie veel Tsjechischtalige relaties? Zorg dan dat u in Tsjechië ook een goede indruk maakt.
Correcte en soepele Tsjechische vertalingen zijn ontzettend belangrijk voor het (internationale) imago van uw bedrijf of organisatie. Zo laat u zien dat u uw Tsjechischtalige klanten serieus neemt.

Zakelijk succes in Tsjechië


Bovendien is een goede Tsjechische vertaling van uw website ook van commercieel belang.
Het is één van de meest effectieve manieren om nieuwe klanten te werven op internationaal niveau.
Dagnall heeft veel ervaring in het vertalen van websites en online content voor diverse organisaties. Van grote internationaal opererende bedrijven zoals Nedmag en Essity tot landelijk opererende spelers zoals ESJ Financial Engineering en Scapino.

Moedertaalvertalers Tsjechisch


De moedertaalvertalers (native speakers) Tsjechisch van Vertaalbureau Dagnall weten dat behalve de goede toonzetting (tone-of-voice) en een inhoudelijk goede vertaling van de tekst, SEO (zoekmachineoptimalisatie) minstens zo belangrijk is voor soepele en overtuigende websitevertalingen.

Conversiegerichte websitevertalingen


Ook bij een naar het Tsjechisch vertaalde website gaat het vanzelfsprekend om de resultaten.
Voor conversiegerichte vertalingen worden in overleg met u en/of uw marketingbureau eveneens de relevante zoektermen bij de SEO (zoekmachineoptimalisatie) meegenomen en in de juiste aantallen en op de correcte manier verwerkt. Zo bent u gegarandeerd van zoekmachinevriendelijke (SEO) Tsjechische teksten en hoog scorende, organische zoekresultaten in de belangrijkste zoekmachines zoals Google, Bing, Yahoo en DuckDuckGo.
Dat zorgt ook voor uw Tsjechische klanten voor een goede vindbaarheid van uw website.

Websites, nieuwsbrieven en blogs


Dagnall verzorgt zowel de eerste vertalingen van websites alsook alle latere vertalingen van bijgewerkte of toegevoegde content.
U blijft zo ook bij wijzigingen en in de toekomst gegarandeerd van goede Tsjechische teksten en goede Tsjechische vertalingen in dezelfde schrijfstijl, verzorgd door dezelfde vertaler Tsjechisch.
Net als u hechten wij daar erg veel waarde aan en rekenen daarom geen minimumtarief voor korte, kleine vertalingen en/of wijzingen in bestaande teksten en vertalingen.
Dagnall Vertaalbureau blijft voor u klaar staan, dus ook nadat de grotere projecten afgerond zijn.
Zo bouwen we samen aan succes op de Tsjechischsprekende markt, ook in de toekomst!
Screenschot computerscherm CMS Wordpress met vergrootglas in linkerbovenhoek - in kleur op transparante achtergrond - 659 * 365 pixels
Screenschot dashboard CMS Magento met vergrootglas in linkerbovenhoek - in kleur op transparante achtergrond - 659 * 365 pixels

DIRECT IN CMS VERTALEN

Online en offline CMS-vertaaloplossingen


Steeds meer organisaties kiezen ervoor hun websites op te zetten met een content-beheersysteem of contentmanagementsysteem (CMS), bijvoorbeeld Wordpress of Shopify. De inhoud van een site kan op deze manier gemakkelijker worden beheerd en gepubliceerd.
Het WordPress platform is het toonaangevende contentmanagementsysteem. Ruwweg 22% van alle websites maakt gebruik van dit CMS en ongeveer 56% van de websites die een content-beheersysteem gebruiken, maken gebruik van het Wordpress-platform.
Er zijn twee methoden om de tekst in een dergelijke CMS (naar het Tsjechisch) te vertalen.
We leggen de verschillen hieronder uit. Zo kunt u zelf bepalen welke manier voor uw specifieke project het meest geschikt is.

Vertaling door het exporteren van inhoud


Deze optie kost meer tijd maar kent wel haar eigen voordelen. De inhoud die moet worden vertaald, wordt bij deze methode geëxporteerd naar een bewerkbaar bestand om de tekst te kunnen vertalen. Gangbare bestandsformaten om teksten op te slaan zijn .xml, .xliff, .csv en .xlsx.
Wanneer de vertaling klaar is, moet de vertaling worden opgeslagen en weer worden geconverteerd om in het content-beheersysteem te worden geüpload, om de website bij te werken.
Een pluspunt van deze manier van werken is dat voor doeleinden van SEO (zoekmachineoptimalisatie), is dat het eenvoudiger is om de diversiteit van zoektermen te beheersen.

Ook zijn bijvoorbeeld correcte en mooie leestekens (‘,“) en (’, ”) (6-jes en 9-tjes) in de teksten gemakkelijker aan te houden. Bijvoorbeeld bij het werken in op bestanden die op Microsoft Excel zijn gebaseerd, worden dit automatisch rechte aanhalingstekens; (',"). Wij geven voor websiteteksten altijd de voorkeur aan ‘ronde’ aanhalingstekens.
De vertaling (Tsjechisch) zelf gaat ook vlotter omdat bepaalde termen in één keer (integraal) vertaald kunnen worden.

Directe vertaling in het contentmanagementsysteem


Dit proces is gestroomlijnder en het gehele proces gaat sneller omdat de vertaling Tsjechisch van de gehele of een deel van de website-inhoud vanuit het CMS kan worden gedaan. Sowieso is dit bij grote, complexe websites de meest geschikte optie.
Anders dan bij de vorige optie kan bij deze methode geen of minder gemakkelijk gebruik worden gemaakt van Tsjechische woordenlijsten of een specifiek vertaalgeheugen voor de vertaling.
Eveneens is het voor doeleinden van SEO (zoekmachineoptimalisatie) minder eenvoudig om de diversiteit van zoektermen te beheersen.
Mensen met een achtergrond in de ICT geven meestal de voorkeur aan direct vertalen in een CMS. Mensen uit de wereld van marketing en taal geven meestal de voorkeur aan eerst ‘converteren’ en vervolgens vertalen in bijvoorbeeld Microsoft Word.
Welke manier u ook kiest, Dagnall Talen helpt u graag!
Screenschot computerscherm met logo Google Drive - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenschot computerscherm met iconen Google Docs - Google Sheets - Google Slides - Google Forms - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

GOOGLE DOCS EDITORS BESTANDEN VERTALEN

Dagnall en Google Docs Editors


Dagnall Talen vertaalt al uw Google Docs Editors bestanden naar het Tsjechisch met volledig behoud van opmaak.

Over Google Docs Editors Suite


Google Docs Editors is een gratis kantoorsoftwarepakket voor mensen met een Google account. Google Docs Editors is een online (web-based) open-source kantoorsoftwarepakket van het Noord-Amerikaanse bedrijf Google (Alphabet Inc.) van Larry Page en Sergei Brin uit Mountain View in Californië.
Google Docs Editors is uitgebracht in het jaar 2006.
De Google Docs Editors suite is geschreven in JavaScript (Java) en werkt met Google Chrome, Firefox, Safari en Microsoft Edge browsers.
Google introduceerde met de Google Docs Editors suite één van de eerste mogelijkheden voor mensen om real-time (tegelijkertijd) te werken aan/in hetzelfde bestand.
Wereldwijd heeft de Google Docs Editors suite een marktaandeel van ongeveer 10%.

Google Docs Editors programma’s


Het pakket bestaat uit de volgende programma’s:
 • Google Docs (Documenten) (vergelijkbaar met Microsoft Word)
 • Google Sheets (Spreadsheets) (vergelijkbaar met Microsoft Excel)
 • Google Slides (Presentaties) (vergelijkbaar met Microsoft PowerPoint)
 • Google Drawings (vergelijkbaar met Microsoft Visio)
 • Google Forms (Formulieren)

De opmaak blijft niet geheel behouden wanneer Microsoft Office-bestanden geopend worden met Google Docs Editors.

Een belangrijk pluspunt is dat Google Docs Editors automatisch opslaat tijdens het werken.
Het is dus niet nodig om tussentijds op te slaan.

[ Door Google Docs ondersteunde bestandstypen ]


Screenschot computerscherm met logo LibreOffice - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenschot computerscherm met iconen LibreOffice Writer - LibreOffice Calc - LibreOffice Impress - LibreOffice Access - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

LIBREOFFICE BESTANDEN VERTALEN

Dagnall vertaalt uw LibreOffice bestanden


Dagnall Vertaalbureau kan al uw LibreOffice bestanden naar het Tsjechisch vertalen met volledig behoud van opmaak.

Over LibreOffice


LibreOffice is een gratis, open-source kantoorsoftwarepakket.
LibreOffice is een project van de Duitse non-profit organisatie The Document Foundation (TDF), die is opgericht door Florian Effenberger in 2010 en is gevestigd in Berlijn.
LibreOffice is afgesplitst in 2010 van Apache OpenOffice (voorheen OpenOffice.org), een open-source versie van het voormalige StarOffice van het Duitse bedrijf Star Division uit 1998.
Naast Florian Effenberger, zijn onder meer Thorsten Behrens en Caolán McNamara sleutelfiguren achter LibreOffice.
Inmiddels is Apache OpenOffice in handen van het bekende Noord-Amerikaanse bedrijf Oracle van Larry Ellison.
LibreOffice bevat programma’s voor tekstverwerking, het maken en bewerken van spreadsheets, presentaties (diavoorstellingen), diagrammen en tekeningen, het werken met databases alsook het samenstellen van wiskundige formules.
LibreOffice werkt op Windows, Linux en Apple (MacOS) en is beschikbaar in 115 talen.

LibreOffice programma’s


Het pakket bestaat uit de volgende programma’s:
 • Writer (vergelijkbaar met Microsoft Word)
 • Calc (vergelijkbaar met Microsoft Excel)
 • Base (vergelijkbaar met Microsoft Access)
 • Draw (vergelijkbaar met Microsoft Visio)
 • Impress (vergelijkbaar met Microsoft PowerPoint)
 • Math

Verschil met Microsoft Office


LibreOffice lijkt qua uiterlijk op het Microsoft Office pakket uit 2003.
De software van LibreOffice is iets minder snel in het laden van zware bestanden.
Ook werkt documenten (online) delen lastiger.
Ook is er geen mobiele versie van LibreOffice. Daarnaast zijn niet alle functies compatibel met de programma’s van Microsoft Office en zijn de lettertypes anders.
De opmaak blijft niet geheel behouden wanneer Microsoft Office-bestanden worden geopend met programma’s van LibreOffice.
[ Door LibreOffice ondersteunde bestandstypen ]


Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

INTERNATIONAAL ZAKENDOEN

 Wanneer u internationaal zakendoet dient u vaak rekening te houden met een tijdsverschil met het land waarmee u zakendoet, bijvoorbeeld Tsjechië. De beide klokken geven een tijdverschil aan tussen Nederland en Tsjechië, mits van toepassing.
Indien van toepassing, verspringen de klokken automatisch over op de zomertijd. (Indien van toepassing, verspringen de klokken automatisch over op de zomertijd.)
 

AMSTERDAM
 

PRAAG
De officiële landcode van Tsjechië in letters is CZE. De hoofdstad van Tsjechië; Praag (in het Tsjechisch: ‘Praha’), ligt in het westen van Tsjechië.
Het landnummer voor de telefoonnummers van Tsjechië is +420. De officiële internetextensie van Tsjechië is .cz.
De landcode van Tsjechië

Praag op de kaart van Tsjechië

Landkaart van Tsjechië in grijs met hoofdstad Praag aangegeven in Tsjechisch Praha in donkerblauw - op transparante achtergrond - 600 x 529 pixels
Landnummer Tsjechië +420 - donkerblauw pictogram persoon - groene telefoon - groen landnummer - op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Internet landcode Tsjechië .cz - donkerblauwe open wereldbol - groene pijl - groene internetextensie op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Leer Tsjechië kennen

Hieronder ziet u een kaart van Europa met Tsjechië ingekleurd. Dit is om u een idee te geven van de grootte en de ligging van Tsjechië. Tsjechië grenst aan de volgende landen: Oostenrijk, Duitsland, Polen en Slowakije.
Kunt u de Tsjechische regio’s (kraj) aanwijzen? Weet u in welke regio’s uw Tsjechischtalige zakenrelaties zich bevinden? Zo leert u de 14 Tsjechische regio’s zeer gauw kennen.
Controleer of verbeter uw kennis door met de muis naar de kaart van Tsjechië te gaan. Als u de muis op de landkaart van Tsjechië laat rusten, ziet u de bestuurlijke indeling van Tsjechië. Nu worden de regio’s van Tsjechië één voor één in beeld gebracht. Eerst wordt de regio’s van Tsjechië getoond, vervolgens krijgt u de naam van de ingekleurde regio te zien. Na een minuut hebt u een aardig idee van de bestuurlijke indeling van Tsjechië.
Tsjechië aangegeven in donkerblauw op grijze kaart van Europa - op transparante achtergrond - 600 x 529 pixels
Tsjechië in Europa
Landkaart Tsjechië grijs met regio Hradec Králové donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Tsjechië grijs met regio Karlsbad donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Tsjechië grijs met regio Liberec donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Tsjechië grijs met regio Midden-Bohemen donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Tsjechië grijs met regio Moravië-Silezië donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Tsjechië grijs met regio Olomouc donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Tsjechië grijs met regio Pardubice donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Tsjechië grijs met regio Pilsen donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Tsjechië grijs met regio Praag donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Tsjechië grijs met regio Ústí nad Labem donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Tsjechië grijs met regio Vysočina donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Tsjechië grijs met regio Zlín donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Tsjechië grijs met regio Zlín donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Tsjechië grijs met regio Zuid-Moravië donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Regio’s van Tsjechië
Skyline Praag - Tsjechië - grijs met transparante achtergrond - 600 x 257 pixels
Soepele zakelijke gesprekken met Tsjechischtaligen

Zakendoen met Tsjechië

Wilt u soepel communiceren met Tsjechischtaligen? De informatie hieronder over de Tsjechen, Tsjechië en de Tsjechische cultuur, zal u hierbij zeker helpen. Onderwerpen zoals beroemde Tsjechen, bekende Tsjechische exportproducten en typische gewoonten en gebruiken heeft Dagnall Talen hierbij opgesomd. Diverse markante items over Tsjechië en/of de Tsjechische taal. Een aantal interessante zaken over het land kennen, kan heel handig zijn als opening of ijsbreker voor een gesprek. Deze wetenswaardigheden over land, cultuur en mens kunt u ook goed gebruiken als een stilte dreigt te vallen tijdens een zakelijk gesprek in het Tsjechisch.
In ieder geval kunt u zo niet alleen de geleerde taalvaardigheid toepassen tijdens internationaal zakendoen met Tsjechischtaligen maar ook uw kennis over het land inzetten. Zo kunt u dingen over typisch Tsjechische gerechten en de Tsjechische eetcultuur te weten komen. Samen eten brengt mensen dichter tot elkaar. De behaalde taalvaardigheid alsook uw kennis over de Tsjechische cultuur, Tsjechië en de Tsjechen zal zeer op prijs worden gesteld!
 

Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek
Stel niet uit tot morgen, wat je vandaag nog kunt verzorgen

Co na srdci, to na jazyku
Waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over

Jedna vlaštovka jaro nedělá
Eén zwaluw maakt nog geen zomer
Vrijwel alle gerechten in Tsjechië zijn vullend en stevig.
De Tsjechische keuken bestaat voornamelijk uit vlees, aardappelen en deegwaren en relatief weinig groenten.
Tsjechen nemen als ontbijt zuurdesembrood met vleeswaren, kaas en gekookte eieren.
De belangrijkste maaltijd van de dag voor Tsjechen is de lunch. Soep (polévky) is een traditioneel voorgerecht.
Populaire soep is aardappelenoep of koolsoep.
Het diner is eveneens een warm, maar zonder soep en dessert.
Vepřo knedlo zelo is een bekend Tsjechisch hoofdgerecht. Het bestaat uit varkensvlees, Boheemse knoedels (gestoomde deegwaren) en zoete zuurkool.
Aardappelpannenkoekjes en gerechten met eend zijn eveneens erg geliefd.
Svíčkovà smetanĕ is een Tsjechisch lendenstuk met roomsaus.
Er worden dumplings bij gegeten met cranberryjam, limoen en room.
Ook in Tsjechië wordt veel goulash gegeten.
In Tsjechië worden hier ook dumplings bij gegeten, alsook rode kool.
Stukjes fruit of vrucht in aardappel- of kwarkdeeg (ovocné knedliky) is ook erg geliefd.
Dit gevulde deeg wordt gestoomd en vervolgens geserveerd met kwark of room, boter, suiker en maanzaad.
Als dessert vaak fruit of iets anders zoets.
Een favoriet in Tsjechië is medovník; honingcake met dungesneden en geglazuurde laagjes.
Tsjechië is beroemd vanwege het bier. Het pils komt oorspronkelijk uit Tsjechië (Pilsen).
In Pilsen wordt al sinds de 13de eeuw bier gebrouwen.
De grootste brouwerij in Pilsen is de Plzeňský Prazdroj.
Beroemde biermerken zijn Gambrinus, Pilsner Urquell en Staropramen.
Het beroemde Becherovka is een bekend en populair kruidenbitter. Het bevat 38% alcohol.
Het kan als aperitief of likeur worden gedronken.
Een andere bekende drank uit Tsjechië is Slivovice, een brandy die op basis van pruimen is gemaakt.
Tsjechië is één van ’s werelds grootste producenten van hop, langspeelplaten en papaverzaad.
Tsjechië behoort tot de werelds grootste producenten van brouwgerst en zoetwatervis.
Bekende Tsjechen zijn Martina Sáblíková, Antonín Dvořák, František Kupka, Franz Kafka, Vaclav Havel, Milos Forman, Ivan Lendl, Alexander Dubcek, Jan Hus, Jan Palach, Jan Hammer, Max Brod en Jan Svěrák.
"Tsjechische Ministerie van Industrie en Handel – Afdeling Buitenland
De afdeling Buitenlandse Handel van het Tsjechische Ministerie van Industrie en Handel biedt bedrijven die zaken willen doen in Tsjechië ondersteuning en een netwerk.

Nederlandse ambassade in Praag
De Nederlandse ambassade in Praag biedt ondersteuning aan Nederlanders die in Tsjechië willen wonen, werken, reizen en ondernemen.
Voor de agrarische sector is er het landbouwradennetwerk Landbouwradennetwerk Tsjechië.

Tsjechische ambassade in Den Haag
De Tsjechische ambassade in Den Haag (Engelstalige website) heeft een afdeling Business and Trade met nuttige informatie voor ondernemers.
De Tsjechische regering zetelt in Praag, de grootste stad en eveneens het commerciële en financiële centrum van Tsjechië.

"
Een verbeterde koelmethode en de ontwikkeling van een moderner opslagproces leidden in 1839 in de Tsjechische stad Pilsen tot de uitvinding van het pilsener bier door de Duitser Josef Groll.

De Tsjechische scheikundige en uitvinder Otto Wichterle was de uitvinder van de zachte contactlens (1973).

In Tsjechië werd de Tatra V570 gecreëerd (1931) door auto-ontwerper Hans Ledwinka, waarvan de Volkswagen Kever van is afgeleid, (sommigen zeggen gekopieerd).

Jakub Kryštof Rad, directeur van een suikerfabriek, bedacht in 1843 op verzoek van zijn vrouw het suikerklontje. Voor die tijd werd suiker geproduceerd in de vorm van grote broden, wat voor huishoudelijk gebruik erg onpraktisch was.

Jan Evangelista Purkyně was een Tsjechische anatoom en fysioloog. In 1823 stelt hij als eerste een classificatiesysteem op dat verschillende typen vingerafdrukken onderscheidt. Hij gaf een naam aan de vloeibare substantie van een cel: ‘protoplasma’.

De drukknoop is ook een Tsjechische uitvinding. Hij is in 1903 bedacht door Hynek Puc, die een stansmachine ontwierp voor de productie van drukknopen.
"De International Youth Leadership Conference vindt jaarlijks plaats in alle werelddelen maar is in 2000 in Praag begonnen. Het is een samenkomen van jonge mensen, politici, zakenmensen, die hun leiderschapskwaliteiten willen ontwikkelen en aanscherpen.

De World of Beauty & Spa Expo in Praag is een jaarlijkse vakbeurs voor de beautybranche. De laatste trends op het gebied van cosmetica, hairstyle en wellness zijn er te zien.

De Multidisciplinary Academic Conference is een jaarlijkse bijeenkomst voor internationale scholieren, studenten, gepromoveerden en onderwijsaanbieders.

Holiday World in Praag is de grootste reisbeurs in centraal Europa. De beurs is gericht op reizigers en reisprofessionals en vindt jaarlijks plaats.

"
Goede Vrijdag (Velký pátek)

8 mei (Den vítězství or Den osvobození)

5 juli (Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje)

6 juli (Den upálení mistra Jana Husa)

28 september (Den české státnosti)

28 oktober (Den vzniku samostatného československého státu)

17 november (Den boje za svobodu a demokracii)

Het grootste vliegveld van Tsjechië is Praag Václav Havel Airport. De andere Tsjechische luchthavens worden veel minder gebruikt. Brno heeft luchthaven Tuřany. De derde luchthaven is Leoš Janáček in Ostrava, dicht bij de Poolse grens. Pardubice Airport is het vierde vliegveld in Tsjechië. Het wordt gebruikt voor vakantievluchten op Zuid-Europa en als militair vliegveld.

Tsjechië heeft alle spoorlijnen genummerd. De nummering loopt van 010 tot 346. De meeste hoofdlijnen eindigen op 0.

De Elbe, de Oder en de Vltava zijn de grootste rivieren van Tsjechië.
Het Tsjechische volkslied is Kde domov můj (“Waar is mijn thuis”)..

Kde domov můj,
kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
Bory šumí po skalinách,
V sadě skví se jara květ,
Zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
Země česká, domov můj,
Země česká, domov můj!
Het volkslied van Tsjechie

OVER TSJECHIË

Tsjechië heeft ongeveer 10,5 miljoen inwoners. Tsjechië is een parlementaire democratische republiek. De president is het staatshoofd, die door het parlement wordt gekozen. De premier is het hoofd van de regering Tsjechië. Tsjechië ligt in centraal Europa en heeft een oppervlakte van 78.866 vierkante kilometer. Tsjechië is de 51ste grootste economie ter wereld. Praag (Tsjechisch: Praha) is de hoofdstad van Tsjechië. In Praag wonen ruwweg 1,2 miljoen inwoners. Andere Tsjechische belangrijke plaatsen zijn Brno, Ostrava en Pilsen. Tsjechië is bestuurlijk onderverdeeld in veertien regio’s (kraj), te weten:
Hradec Králové (Kralovéhradecký kraj), Karlsbad (Karlovarský kraj), Liberec (Liberecký kraj), Midden-Bohemen (Středočeský kraj), Moravië-Silezië (Moravskoslezský kraj), Olomouc (Olomoucký kraj), Pardubice (Pardubický kraj), Pilsen (Plzeňský kraj), Praag (Praha), Ústí nad Labem (Ustecký kraj), Vysočina (Kraj Vysočina), Zlín (Zlínský kraj), Zuid-Bohemen (Jihočeský kraj) en Zuid-Moravië (Jihomoravský kraj).
Vlag van Tsjechië - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Vlag van Tsjechië

Wapen van Tsjechië - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Wapen van Tsjechië

Oorsprong naam Tsjechië


De naam ‘Tsjechië’ is afkomstig van het Tsjechische České země. Dit is de Tsjechische vertaling van het woord ‘Bohemen’. De Bohemen; “het heem (land) van de Boii” dankt zijn naam aan de Boii. Dit was een Keltische stam uit Midden-Europa.

Kenmerkend voor Tsjechië


Het bekendste traditioneel Tsjechische product is glaswerk, ook wel Boheems kristal genoemd, maar Tsjechië is ook het land van de Škoda.

Ook de (off-road) Tatra vrachtwagens komen uit Tsjechië. Daarnaast is in Tsjechië de contactlens uitgevonden, door de scheikundige Otto Wichterle. Het Boheems porselein is eveneens gewild. In Tsjechië vind je verder ook nog mineralen en (half)edelstenen, zoals de prachtige rode granaat en de groene Moldaviet.
[ Lees meer ]

TSJECHIË - VALUTA

Munteenheid van Tsjechië


De munteenheid van Tsjechië is de Tsjechische kroon. Hieronder ziet u een foto van de voorkant en de achterkant van het muntstuk van de Tsjechische kroon.

Euro naar Tsjechische kroon omrekenen


Hieronder ziet u een omrekenmodule om bedragen in euro snel en eenvoudig om te zetten naar Tsjechische kroon en vice versa.
Munteenheid Tsjechië - Tsjechische kroon - munt voorkant en achterkant - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Bedrag
Van
Naar
Succesvol zakendoen in het Tsjechisch

TSJECHIË - HANDEL & TOERISME

Tsjechische Kamer van Koophandel - Hospodarska Komora CR


De Kamer van Koophandel van Tsjechië (Engelse naam: Czech Chamber of Commerce, Tsjechische naam: Hospodarska Komora, afkorting: CR) bevindt zich in De Nieuwe Stad (in Praag).
De website van de Kamer van Koophandel van Tsjechië is www.komora.cz.
Het adres van de Tsjechische Kamer van Koophandel Tsjechië̈ is: ČR, Na Florenci 2116/15, 110 00 Florentinum-Nové Město. Het telefoonnummer is +420 266 721 300.

Toeristenorganisatie van Tsjechië


De toeristenorganisatie van Tsjechië is The Czech Tourism Authority (CzechTourism), is gevestigd in Praag, en de slogan luidt: “Czech Republic - Land of Stories”. De website van de Tsjechische toeristenorganisatie is www.visitczechrepublic.com. Het adres van de Tsjechische Toeristenorganisatie is Vinohradská 46, P.O.Box 32, 120 41 Praha 2. Het telefoonnummer is +420 221 580 111.
Logo Tsjechische Kamer van Koophandel Tsjechië - ČR op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR
Na Florenci 2116/15
110 00 Florentinum Nové Město
CZECH REPUBLIC
https://www.komora.cz
Logo Tsjechische Toeristenorganisatie - Czech Republic - Land of Stories - op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
THE CZECH TOURISM AUTHORITY - CZECHTOURISM
P.O.Box 32
Vinohradská 46
120 41 Praha 2
CZECH REPUBLIC
https://www.czechtourism.com/stories

OVER DE TSJECHEN

De nationale drank van Tsjechië is bier. Als je een eetcafé (hostinec) binnenwandelt, wordt automatisch een biertje voor je neergezet. Zodra het glas leeg is leeggedronken, wordt het bijgevuld. Restaurants in Tsjechië hebben de gewoonte om het bord weg te halen zodra een eetpauze wordt genomen. Dit is om iemand niet in verlegenheid te brengen. Het wordt als onbeleefd beschouwd om een vol bord te laten staan.
Veel Tsjechen hebben een weekendhuisje buiten de stad. Hier worden de weekenden doorgebracht, er bessen en appels geplukt en kampvuren gemaakt. De Tsjechen koken hier hun zelfgekweekte groenten en maken er hun eigen yoghurt.
Tsjechen zijn echte doe-het-zelvers. Dit geldt ook voor het repareren van dingen.
[ Lees meer ]

Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
Taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

PROMOTIEFILMPJES & GOOGLE MAPS

Hieronder vindt u promotiefilmpjes van Tsjechië en van hoofdstad Praag die eveneens op Youtube staan.
U kunt direct op het rode logo van Youtube in het midden van de afbeelding klikken om een filmpje af te spelen.
Onder de promotiefilmpjes ziet u de locaties van Tsjechië alsook Praag op Google Maps. U kunt linksboven klikken om de kaart groot weer te geven in een nieuw venster.
Door linksonder op het vierkantje in de afbeelding te klikken, worden de satellietbeelden van Tsjechië alsook van Praag op Google Earth weergegeven.
In- en uitzoomen op de kaartjes is mogelijk met de + en – knop rechtsonder.
Wat kennis van de omgeving van waar uw Tsjechische zakenpartner zich bevindt, kan altijd van pas komen tijdens zakelijke gesprekken met Tsjechischtaligen.
Promovideo Tsjechië
Dronebeelden Praag
 
Google Maps Tsjechië
Google Maps Praag
Op de hoogte blijven van wat er speelt in Tsjechië

TSJECHISCH NIEUWS IN HET NEDERLANDS & IN HET TSJECHISCH

Hieronder kunt u het meest recente nieuws uit Tsjechië lezen van verschillende nieuwsbronnen.
Het eerste blokje is Tsjechisch nieuws in het Nederlands.
Het tweede blokje is nieuws uit Tsjechië in het Tsjechisch.
Dit nieuws wordt steeds live bijgewerkt.
Wanneer u zakendoet of communiceert met Tsjechen, kan het handig en prettig zijn om een beetje geïnformeerd te zijn van wat er in Tsjechië speelt.
Het is eveneens vrij leerzaam om Tsjechisch nieuws in de Tsjechische taal te lezen.
Waarschijnlijk bent u al enigszins op de hoogte van het nieuws en gaat begrijpend lezen relatief gemakkelijk en het verrijkt de Tsjechische woordenschat met actuele Tsjechische woorden, termen en uitdrukkingen.
Dagnall Talen is uw vertaalbureau voor vrijwel elke taal

VERTAALBUREAU VOOR ALLE TALEN

Elke talencombinatie


Dagnall Vertaalbureau verzorgt professionele vertalingen van en naar iedere taal zodat uw boodschap internationaal duidelijk begrepen wordt.
Al vele jaren verzorgt Dagnall vertalingen, taalcursussen van topniveau voor het bedrijfsleven, (semi)overheid en particulieren in iedere gewenste talencombinatie.
De specialistische van Dagnall staan voor elke talencombinatie en in ieder vakgebied tot uw dienst.
Op op dagelijkse basise basis vertalen wij tientallen bestanden van en naar het Engels, Duits, Frans, Spaans en andere talen zoals handleidingen, brochures, algemene voorwaarden, offertes en (technische) rapporten.
Wij vertalen eveneens regelmatig van en naar bijvoorbeeld het Russisch, Chinees, Turks en Arabisch.

Gecertificeerde vertalingen


Zoals een diploma, een cijferlijst, een rijbewijs, een huwelijksakte, een paspoort, een geboorteakte of een scheidingsakte.

Meer dan alleen een vertaalbureau Tsjechisch


Vertaalbureau Dagnall vertaalt aansprekend en accuraat van en naar vrijwel elke taal en vertaalt iedere talencombinatie.
Behalve een vertaalbureau Tsjechisch is Dagnall Talen eveneens uw vertaalbureau Engels, Duits en Frans.

Professionele moedertaalvertalers die uw branche begrijpen


Dagnall Vertaalbureau Tsjechisch is zowel ISO 9001:2015 als ISO 17100:2015 gecertificeerd. Dagnall Talen werkt met hoogopgeleide, professionele vertalers met relevante vertaalervaring in elke branche en alle vertalingen worden tweemaal proefgelezen door een ervaren native (moedertaal) revisor/proeflezer.
Zo realiseert Dagnall niet alleen taalkundig goede vertalingen, maar eveneens vertalingen met aansprekend taalgebruik, in de juiste toonzetting en met gevoel voor uw specifieke doelgroep.
Een vertaling van bijvoorbeeld een marketingtekst of een technisch of medisch rapport vraagt immers om een geheel andere schrijfstijl dan een vertaling voor speelgoed.
Maak een betrouwbare en vakkundige indruk met topkwaliteit vertalingen van Dagnall.
De juiste route naar vertalingen in Alkmaar

Contact vertaalbureau Tsjechisch

Wilt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met Dagnall Vertaalbureau voor een vertaling Tsjechisch? Bel ons op 085-2737302 (geen menu) of stuur een e-mail naar vertaalbureau-tsjechisch@dagnall.nl voor meer informatie.
Of ga naar het contactformulier. Wij zijn u graag van dienst en nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Afbeelding wegwijzer in grijs met bord Dagnall in verkeersblauw in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Afbeelding computer en tablet en telefoon in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Goed op weg met vertaalbureau Tsjechisch Dagnall!
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten
ONZE OPDRACHTGEVERS

De upload van uw document is gelukt.

 

INLOGGEN MEDEWERKERS   /   BESTANDEN UPLOADEN