OFFERTE AANVRAGEN
Offerte aanvragen

Vertaalbureau Rotterdam

Direct naar ➤ Vertalen - Proeflezen - Uploaden - ISO - Nieuws
dagnall vertaalbureau vertaaldiensten.png leesMeer
dagnall vertaalbureau vertaaldiensten offerte aanvragen /contact/ /bestanden/ tel:0852737302 info@dagnall.nl
Vertaalbureau Dagnall - Vertaalbureau Dagnall schakelt snel - Geen deadline is te krap

Kop wordt bewerkt

Tekst wordt bewerkt
Screenshot navigatiesysteem met tekst Vertaalbureau Rotterdam aangegeven - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Goed op weg met Dagnall Talen

Dagnall Vertaalbureau Rotterdam aangegeven op kaart Nederland met blauw plaatsnaambord met witte letters en Dagnall veer - transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Coachhuis Rotterdam-Wijnhaven
Wijnhaven 36
3011 WS ROTTERDAM

of bij u op locatie

  
Vrijblijvend informeren naar een taaltraining bij u in de buurt

Kop wordt bewerkt

Tekst wordt bewerkt

Betaalbare topkwaliteit sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
Wat mag u van een goed vertaalbureau verwachten?
  Native (moedertaal) vertalers
  Twee proefleesrondes inbegrepen
  Discretie en geheimhouding
  Respect voor deadlines
  Snelle offertes en heldere communicatie
  Zinnen die prettig lezen
  Onbeschadigde opmaak
  Aandacht voor taalspecifieke interpunctie
  Omgang met alle soorten bestanden
  Omgang met zoekmachineoptimalisatie
  Omgang met specifiek jargon
  Ruime openingstijden
  Lid branchevereniging VVIN en EUATC
  ISO 17100:2015 & ISO 900:2015

Kop wordt bewerkt H3A

Tekst wordt bewerkt

Kop wordt bewerkt H3B

Tekst wordt bewerkt
Screenschot computerscherm met Google homepage en oranje cirkel met loepje en letters SEO- in kleur op transparante achtergrond - 1079 * 656 pixels
Screenschot computerscherm met DTP programma en brochure en oranje cirkel met stylus en letters DTP- in kleur op transparante achtergrond - 1079 * 656 pixels

Kop wordt bewerkt H3C

Tekst wordt bewerkt
Betaalbaar maatwerk sinds 1982

UW VERTAALBUREAU IN ALKMAAR VOOR ELKE VERTALING

Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk algemeen
Algemeen
Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk websites
Websites
Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk technisch
Technisch
Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk juridisch
Juridisch
Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk medisch
Medisch
Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk beeëdigd
Beëdigd

Algemene vertaling


Vertaalbureau Dagnall vertaalt alle soorten algemene teksten, zoals websiteteksten, webwinkels, offertes, aanbestedingen, brochures, verslagen en jaarrapporten.
Uiteraard kunt u de gewenste schrijfstijl, voorkeur voor terminologie en tone of voice aangeven zodat de vertaling precies past bij uw doelgroep en lezer.

Websitevertaling


De vertalers van Dagnall Vertaalbureau vertalen veel websites, zoals Wordpress, Drupal, Shopify, Magento en maatwerk websites. Indien gewenst, kunnen wij direct in het CMS vertalen.
Zo kunt u een lijst met zoektermen meesturen die op de juiste wijze wordt verwerkt voor SEO-doeleinden.

Technische vertaling


Ons vertaalbureau Rotterdam vertaalt alle denkbare technische teksten, zoals technische handleidingen, offertes, gebruiksaanwijzingen, (test)rapporten, software, enz.
Vertaalbureau Dagnall Vertaalbureau beschikt over zeer een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde vertalers en zelfontwikkelde hulpmiddelen voor specifiek jargon en specifieke technische begrippen.

Juridische vertaling


Wij zijn specialist in juridische vertalingen en vertalen onder andere vaak algemene voorwaarden, vonnissen, aktes en financiële jaarverslagen.
Wij beschikken over een groep van gespecialiseerde vertalers op dit gebied.

Medische vertaling


Ons vertaalbureau Rotterdam vertaalt alle medische teksten zoals bijsluiters, medische dossiers en verklaringen, onderzoeksprotocollen, handleidingen van medische apparatuur, brochures op het gebied van tandheelkunde, ICF’s, SPC’s enz.
Wij beschikken over uitgebreide woordenlijsten en kennis van relevant jargon op medisch gebied.

Beëdigde vertaling


De vertalers van Dagnall verzorgen alle soorten gecertificeerde (beëdigde) vertalingen, zoals diverse aktes voor bedrijven alsook huwelijksaktes, geboorteaktes, scheidingsaktes, rijbewijzen, diploma’s en paspoorten. Dagnall Vertaalbureau verzorgt beëdigde vertalingen zowel met als zonder Apostille.
Woordenwolk in veer logo Dagnall Talen met toepasselijke sleutelwoorden voor Dagnall Talencursussen - in donkerblauw, groen en grijs op transparante achtergrond - 600 * 600 pixels

HET WERKPROCES VAN EEN VERTAALOPDRACHT IN 4 STAPPEN

Aanvraag
Offerte
Bevestiging
Aanlevering

Aanvraag


U stuurt ons een e-mail of u belt ons op 010-2004112 (geen belmenu) met uw vertaalwens of vertaalvraag.
U kunt uw aanvraag ook indienen via ons contactformulier.
Indien dit mogelijk is, levert u gelijk het te vertalen bestand of document aan.
U kunt dit bestand of document verzenden naar vertaalbureau-rotterdam@dagnall.nl. Wij kunnen bijlagen tot 100MB ontvangen.
U kunt uw bestanden ook veilig uploaden via onze beveiligde uploadpagina of voor Filemail, Smash (beide onze voorkeur) of anders Dropbox (vereist registratie) of WeTransfer WeTransfer (niet geheel probleemloos) of een ander verzendsysteem naar voorkeur kiezen. Vanzelfsprekend kunt u meteen uw gewenste leverdatum of deadline vermelden.

Offerte


Offerte Wij behandelen en analyseren uw aanvraag aandachtig en u ontvangt zo gauw mogelijk een vrijblijvende offerte van ons. Normaal gesproken ontvangt u een offerte binnen 30 minuten, maar in elk geval uiterlijk binnen 24 uur.
Nadat u onze offerte hebt ontvangen, kunt u vanzelfsprekend nog wijzigingen doorgeven en hebt u vragen: Wij staan u graag te woord.

Bevestiging


U kunt bevestigen per e-mail of eventueel (bijvoorbeeld bij een spoedvertaling) eerst per telefoon en later per e-mail. Indien gewenst, kunt u gelijk een kostenplaats, inkoopreferentie of inkoopnummer (PO-nummer) vermelden.
Na de akkoord gaan wij direct aan de slag met de vertaling, waarna vóór het aanleveren van de vertaling standaard twee proefleesrondes volgen.

Levering


Wij leveren de proefgelezen vertaling(en) op of vóór de overeengekomen datum per e-mail of andere verzendmethode van uw voorkeur aan. Wij leveren beëdigde vertalingen zowel digitaal als per post aan.
De factuur met de kostenplaats, de inkoopreferentie of het inkoopnummer wordt tegelijk met de vertaling verzonden. Als een apart e-mailadres voor de facturen bij ons bekend is, dan versturen wij de factuur naar dat bewuste e-mailadres.
Wij zijn u uiteraard graag van dienst bij eventuele vragen, onduidelijkheden, aanvullingen of wijzigingen.
Grote bestanden versturen via Filemail, Smash, Dropbox of WeTransfer
Screenshot computerscherm iMac met Dagnall veertje en logo Smash
Screenshot computerscherm iMac met Dagnall veertje en logo Filemail
Screenshot computerscherm iMac met Dagnall veertje en logo WeTransfer
Screenshot computerscherm iMac met Dagnall veertje en logo Smash
Bestanden aanleveren via beveiligde pagina Dagnall Talen
Computerscherm met logo bestanden uploaden - in donkerblauw en groen op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenshot Vertaalbureau Dagnall pagina bestanden uploaden - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

VEILIG BESTANDEN UPLOADEN

Uw bestanden direct veilig uploaden


In plaats van uw te vertalen bestanden naar ons te e-mailen of bijvoorbeeld via Filemail, Smash, Dropbox of WeTransfer aan ons aan te leveren, kunt ook onze eigen beveiligde omgeving gebruiken.
Deze omgeving kent een tweetrapsbeveiliging met gebruik van een SMS-code.

Uw aanvraag analyseren


Na ontvangst, ongeacht de wijze van aanleveren, bekijken en analyseren wij uw aanvraag uiteraard aandachtig en nemen wij zo snel mogelijk contact op met u en ontvangt u een vrijblijvende offerte.
ISO 9001-2015 LOGO
ISO 1700-2015 LOGO

ISO-CERTIFICERINGEN

ISO 9001:2015 – internationale norm voor kwaliteitsmanagement


Dagnall Talen is door Kiwa gecertificeerd voor de ISO 9001:2015 norm, de wereldwijd erkende norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. De ISO 9001:2015 norm stelt strenge eisen om processen te borgen en te stroomlijnen die belangrijk zijn voor het verhogen van de klanttevredenheid. De kernpunten van de ISO 9001:2015 norm zijn het voldoen aan zowel de eisen van opdrachtgevers alsook aan wetgeving en regelgeving en het continue verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem.

ISO 17100:2015 - internationale norm voor vertaaldiensten


Dagnall Vertaalbureau is eveneens door Kiwa gecertificeerd voor de ISO 17100:2015 norm. ISO 17100:2015 norm is speciaal voor vertaaldiensten die onder meer eisen bevat voor mensen, middelen, projectmanagement, vertalers alsook revisoren.


Onze ISO 17100:2015 certificering toont aan dat wij uitsluitend met professionele moedertaalvertalers werken die over de benodigde ervaring en kennis beschikken. Bovendien worden de vertalingen van Dagnall Talen altijd minimaal twee keer door twee specialisten/proeflezers proefgelezen. De vertalingen worden binnen de deadline en volgens afspraak aangeleverd.

Kiwa – certificeringen sinds 1948


Kiwa is een certificeringsinstelling in Rijswijk met jarenlange ervaring met het certificeren van organisaties en bedrijven. Jaarlijks wordt Dagnall Talen door Kiwa getoetst om te controleren of nog steeds aan de eisen van ISO 9001:2015 en ISO 17100:2015 voldaan wordt.

Vertegenwoordiging VViN


Vertaalbureau & Taleninstituut Dagnall is al vele jaren aangesloten bij de Nederlandse branchevereniging Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland (VViN) en hiermee eveneens van de overkoepelende Europese branchevereniging European Union of Associations of Translation Companies (EUATC).
De VViN behartigt de belangen van vertaalbureaus en tolkbureaus in Nederland. De branchevereniging streeft naar een voortdurende verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van de leden. Hiervan hebben niet alleen de leden zelf voordeel, maar vooral ook de opdrachtgevers van deze vertaalbureaus en tolkbureaus.

De VViN treedt eveneens op als woordvoerder van de vertaalbranche richting externe partijen, bijvoorbeeld het onderwijs en de overheid. Alle leden van de VViN dienen het ISO 17100:2015 kwaliteitskeurmerk te dragen.
De 17100:2015-norm is speciaal bestemd voor vertaaldiensten en de norm beschrijft aan welke eisen een vertaalbureau dient te voldoen om zich gecertificeerd te mogen noemen. De ISO 17100:2015-norm omvat onder meer eisen voor het vertaalproces, hulpmiddelen die gebruikt worden en extra diensten zoals een verplichte proefleesronde (revisie).
[ Lees meer ]
Logo GDPR Algemene Verordening Gegevensbescherming in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo EU Filemaker in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

AVG-COMPLIANT

De AVG; Algemene verordening gegevensbescherming (Engels: GDPR; General Data Protection Regulation) is een Europese verordening met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door bedrijven en overheidsinstellingen in de EU. Het voornaamste doel van de AVG is het beschermen van EU-burgers. Deze verordening schrijft voor dat mensen op de hoogte dienen te zijn van de verwerking van hun persoonsgegevens zoals naam, telefoonnummer en (e-mail)adres en dat alleen de gegevens die voor het beoogde doeleinde nodig zijn, mogen worden bewaard en verwerkt.
Deze persoonsgegevens mogen niet langer dan noodzakelijk bewaard worden en de persoonsgegevens moeten tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging te worden beschermd. Taleninstituut Dagnall voldoet vanzelfsprekend aan alle vereisten die door de Algemene verordening gegevensbescherming worden gesteld en verwerkt persoonsgegevens zeer beperkt in elk opzicht. Dagnall Talen werkt met het betrouwbare Filemaker.
Betaalbare topkwaliteit sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
Wat mag u van een goed vertaalbureau verwachten

WAT MAAKT DAGNALL VERTAALBUREAU ROTTERDAM EEN GOED VERTAALBUREAU?

Expertise in vakgebieden & native vertalers


Tegenwoordig kan iedereen met slimme software vlug een paar woorden vertalen. Ons werk behelst echter veel meer dan dat. Vertalen is echt een vak. Het draait daarbij om het zo goed mogelijk overbrengen van uw boodschap in een andere taal alsook in de juiste toonsoort. Dat vraagt om een professionele aanpak met native (moedertaal) vertalers. Dus echt mensenwerk.
Dagnall Vertaalbureau Rotterdam heeft alle expertise en kennis in huis om uw teksten perfect te vertalen in de taal die u wenst. Vertaalbureau Dagnall werkt al vele jaren voor zowel grote alsook kleinere opdrachtgevers.

Aantoonbare kwaliteit


Kwaliteit. Dat is waar bij ons werk om draait. We kunnen die kwaliteit garanderen doordat we alleen werken met professionele vertalers. Mensen die de taal ook werkelijk regelmatig schrijven en spreken. Voor meer complexe teksten over technische of juridische zaken hebben wij toegang tot gespecialiseerde vertalers en zeer uitgebreide technische en juridische woordenlijsten.
Daarnaast heeft Dagnall Vertaalbureau Rotterdam veel kennis in huis op het gebied van SEO (zoekmachine-optimalisatie) en zoekmachinemarketing. Dat is van grote toegevoegde waarde als het gaat om uw websiteteksten. Dagnall Talen er niet alleen voor dat uw teksten goed worden vertaald, maar ook dat uw boodschap de lezers bereikt.
We zijn verder aangesloten bij de belangrijkste brancheverenigingen en we hebben de diverse certificeringen goed op orde.

Discretie & vertrouwelijkheid


Dagnall Vertaalbureau werkt uiteraard Rotterdam in overeenstemming met de AVG; de Algemene verordening gegevensbescherming, die in de hele Europese Unie in het jaar 2016 in werking is getreden.
Vertaalbureau Dagnall beschikt daarnaast over een standaard geheimhoudingsverklaring, die beide partijen op verzoek kunnen tekenen. Hebt u zelf een geheimhoudingsverklaring? Als u het wenst, tekenen we uw geheimhoudingsverklaring voordat u de te vertalen bestanden of documenten aanlevert.

Het anonimiseren van uw bestanden is hierdoor dus niet per se nodig.
Ook is het zo dat uw teksten alleen gezien worden door die personen die de tekst daadwerkelijk vertalen of proeflezen.
Daarnaast werkt Dagnall Vertaalbureau Rotterdam met beveiligde systemen en alle elektronische apparaten zijn voorzien van een wachtwoord en de benodigde beveiligingen.
De omgeving om uw bestanden te uploaden, is extra beveiligd. Ook beschikt Dagnall over een eigen server (Virtual Private Server; VPS) en werkt Dagnall met een goede, betrouwbare en in Nederland gebaseerde hostingpartij voor het hosten van de website en de e-maildienst, namelijk Cloud86. De servers van Cloud86 staan uiteraard in Nederland; in Groningen.

Vlotte communicatie & doorlooptijd


Vertaalopdrachten hebben vaak haast. Dat hoort min of meer bij ons vak. Wij zijn vaak de laatste schakel in het proces.
Wij zijn derhalve het één en ander gewend en wij schrikken niet snel van strakke deadlines. Ook onder tijdsdruk staan wij voor de beste service. Wij werken vlot en efficiënt en denken graag met u mee. Wij zullen in elk geval nooit een vertragende factor zijn.

Transparante offerte


De tarieven van Dagnall Vertaalbureau Rotterdam worden bepaald door de hoeveelheid tekst (het aantal woorden) en in mindere mate door de complexiteit van uw teksten. De complexiteit hangt af van de moeilijkheidsgraad van de tekst; (zeer) technisch, medisch, juridisch etc.
Wij geven eveneens volumekorting bij (zeer) grote opdrachten.
Omdat wij niet willen dat u voor verrassingen komt te staan, krijgt u van tevoren uiteraard altijd een vrijblijvende en transparante offerte van ons. Op deze manier weet u dus precies waar u aan toe bent voordat u door ons Vertaalbureau Rotterdam vertalingen laat uitvoeren.
Screenshot computerscherm Microsoft Word woordentel eerste menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenshot computerscherm Microsoft Word woordentel tweede menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

HET AANTAL WOORDEN IN EEN WORDDOCUMENT TELLEN

Hoe bepaal ik het aantal woorden van Worddocumenten?


De meeste bestanden die vertaald dienen te worden, zijn MS Wordbestanden.
Niet alleen is dit het handigst omdat het programma Microsoft Word een wereldstandaard is, maar bij een vertaling in Microsoft Word blijft de opmaak ook optimaal behouden.
De kosten van vertalingen zijn afhankelijk van het totaal aantal woorden van een tekst. Vertalingen worden immers altijd berekend per woord.
Hiervoor is een woordentel dus van belang.
Gelukkig is in Microsoft Word de hoeveelheid woorden van bestanden gemakkelijk direct te zien.
In Microsoft Word 2007 staat links onderaan standaard (rechts na ‘pagina 1 van x’) het aantal woorden van het geopende Worddocument na het woord ‘Woorden:’.
Achter het tabblad ‘Controleren’ en vervolgens ‘Woorden tellen’, kunt u ook het menu met op de tweede regel de hoeveelheid woorden van het Wordbestand zien. Het aantal woorden dient niet te worden verward met het aantal tekens dat wordt vermeld getoond de derde regel.

In Microsoft Word 2010 staat links onderaan standaard (rechts na ‘pagina 1 van x’) het aantal woorden van het geopende Worddocument vóór het woord ‘woorden:’.
Achter het tabblad ‘Controleren’ en vervolgens ‘Woorden tellen’, kunt u ook het menu met op de tweede regel de hoeveelheid woorden van het Wordbestand zien. Het aantal woorden dient niet te worden verward met het aantal tekens dat wordt vermeld getoond de derde regel. Let wel: Tekst in voetnoten en tekstvakken wordt NIET meegenomen in de woordentel van Microsoft Word. Dit geldt eveneens voor woorden in embedded (ingesloten) afbeeldingen, diagrammen en grafieken. Op zich vormt dit geen probleem omdat wij deze tekst ook niet voor de woordentel meerekenen. Eventuele tekst in tekstvakken, voetnoten en embedded (ingesloten) elementen, die vaak beperkt is qua aantal woorden, vertaalt Dagnall als service mee.
Screenshot computerscherm Microsoft Excel woordentel eerste menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenshot computerscherm Microsoft Excel woordentel tweede menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

HET AANTAL WOORDEN IN EEN EXCELBESTAND TELLEN

Hoe bepaal ik het aantal woorden van Excelbestanden?


Microsoft Excelbestanden worden voor de meest verschillende doeleinden gebruikt.
Dit is de reden dat Excelbestanden vaak vertaald dienen te worden. Uiteraard is een telling van het aantal woorden hiervoor onontbeerlijk om de schatting van de kosten te maken en een doorlooptijd te bepalen.
Helaas biedt Microsoft Excel geen mogelijkheid om het aantal woorden van tabbladen en/of bestanden te kunnen bepalen.
Via een omweg is dit is echter wel mogelijk; bijvoorbeeld door de teksten uit het bewuste Excelbestand te halen en in een ander type bestand te plaatsen en de woordentelfunctie van dat bestandstype te gebruiken.
U hoeft zich hier niet druk over te maken. Wij doen dit uiteraard vrijblijvend en kosteloos voor u. Mocht u het aantal woorden toch zelf willen bepalen, dan kunt u hieronder de manieren lezen.
Aantal kolommen of klein Excelbestand tellen
Als het slechts om een (klein) aantal regels of kolommen gaat, dan kunt u deze regels of kolommen selecteren, kopiëren en plakken naar een Microsoft Wordbestand en vervolgens het aantal woorden links onderaan in het Wordbestand aflezen.

Volledig of groot Excelbestand tellen


Bij grotere en volledige Excelbestanden, mogelijk met meerdere tabbladen, kunt u het bewuste bestand openen en per tabblad opslaan als een zogenaamd ‘Kladblok’-bestand; een .txt-bestand en daarna een woordentel uitvoeren via een MS Worddocument. Achter de groene uitklapknoppen kunt u lezen hoe dit proces precies in zijn werk gaat.
[ Woorden tellen voor 'Excel voor Windows' ]
[ Woorden tellen voor 'Excel voor Mac' ]


Screenshot computerscherm Microsoft PowerPointpresentatie woordentel eerste menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenshot computerscherm Microsoft PowerPointpresentatie woordentel tweede menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

HET AANTAL WOORDEN IN EEN POWERPOINTPRESENTATIE

Hoe voer ik een woordentel uit van een PowerPointbestand?


Voordat u uw PowerPointpresentatie professioneel wilt laten vertalen door Dagnall, wilt u vermoedelijk graag het aantal woorden weten en de totaalprijs. Deze woordentel voeren wij uiteraard kosteloos en vrijblijvend uit voor uw. Mocht u de woordentel toch zelf willen uitvoeren, dan kunt u hieronder lezen welke manieren er zijn om het aantal woorden van PowerPointpresentaties te tellen.

Woordentel MS PowerPoint 2007


In PowerPoint van Office 2007 klikt u op het Office symbool linksboven op ‘Voorbereiden’. Daarna klikt u op de blauwe ‘i’ onder ‘Eigenschappen’ op ‘Geavanceerde eigenschappen…’. Nu wordt het tabblad ‘Statistieken’ weergegeven. Op het tabblad ‘Statistieken’ staat op de derde regel het aantal woorden van de PowerPointpresentatie die u hebt geopend.

Woordentel MS PowerPoint 2010 en hoger


In PowerPoint 2010 en hoger klikt u op het uitklapmenu ‘Archief’ en kiest u vervolgens de optie ‘Info’. U klikt daarna rechts onderaan op ‘Alle eigenschappen weergeven’. Nu kunt u rechts onder ‘Eigenschappen’ op de vierde regel de hoeveelheid woorden zien.

Woordentel MS PowerPoint voor macOS (Apple)


Bij Office 2016 voor de Mac klikt u linksboven op het pulldown menu ‘Bestand’, en vervolgens onderaan op ‘Eigenschappen’. U kunt het aantal woorden aflezen op het derde tabblad ‘Statistieken’. Bij Office 2019 voor de Mac selecteert u linksboven het pulldown menu ‘Archief’, en vervolgens onderaan ‘Eigenschappen’. Op het derde tabblad ‘Statistieken’ kan het aantal woorden worden afgelezen.

Microsoft woordentel niet betrouwbaar


Er is helaas wel een probleem, onafhankelijk van de versie.
De ingebouwde woordentelfunctie van Microsoft PowerPoint blijkt in de praktijk niet erg betrouwbaar te zijn.
Vertaalbureau Talen heeft tientallen jaren ervaring in het vertalen van PowerPointpresentaties en daarom ook in het tellen van het aantal woorden van de meest verschillende PowerPointpresentaties, zowel qua opmaak als qua lengte en het aantal KB’s of MB’s van een PowerPointpresentatie.
Wij maken met regelmaat mee dat de ingebouwde woordentel van het programma PowerPoint enorm van de werkelijkheid afwijkt.


Soms wordt slechts ongeveer 10% van het daadwerkelijke aantal selecteerbare woorden in de woordentel meegenomen.

Een betrouwbare woordentel in 3 stappen


Om het aantal woorden in een PowerPointpresentatie te tellen, zijn er gelukkig betere manieren. Wij zijn van mening dat de meest betrouwbare en beste manier, de methode is die hieronder in drie stappen staat beschreven.

Stap 1 - Opslaan als pdf


U opent uw PowerPointbestand en slaat het eerst op als een .pdf-bestand.
Dit doet u door op ‘Bestand’ te klikken, ‘Opslaan als’ en vervolgens de vierde optie ‘PDF’ te kiezen.

Stap 2 - Tekst van pdf kopiëren naar MS Word


Vervolgens opent u dit .pdf-bestand en selecteert, kopieert en plakt u de tekst in een leeg MS Word-document.
Let wel: Teksten in notities van de PowerPointpresentatie dienen bij deze werkwijze voor elke dia los te worden geselecteerd en gekopieerd en vervolgens in hetzelfde Microsoft Wordbestand te worden geplakt als de overige tekst van de PowerPointpresentatie.

Stap 3 - Woordentel aflezen in MS Word


Links onderaan wordt nu het totaal aantal woorden in het geopende Wordbestand weergegeven.
Woorden in ingesloten (embedded) afbeeldingen en grafieken en bijvoorbeeld afbeeldingen van ingesloten (embedded) tabellen en banners worden hierbij niet meegenomen. Geen nood. Zolang het aantal embedded woorden relatief beperkt is, nemen wij deze niet mee in de totale woordentel. Wij vertalen deze woorden kosteloos als service.
Dagnall Talen brengt over het algemeen dus alleen het aantal woorden in rekening dat via pdf en Microsoft Word wordt geteld. Wij vinden dit wel zo eerlijk en transparant.
Dagnall vertaalt uw PowerPointbestand met behoud van opmaak en een correcte woordentel!
Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

BESTANDENSTYPEN, OPMAAK, UITLIJNING & LEESTEKENS

Verschillende type bestanden


De wereld is vrij divers. Er bestaan tegenwoordig verschillende wegen om een bepaald doel te bereiken.
Ook voor de besturingssystemen van computers die zowel organisaties als particulieren gebruiken, geldt dit; Microsoft, Apple, Google en Linux en voor de kantoorpakketten met hun eigen software zoals Microsoft Office, iWorks, Google Docs Editors, Open Office en Libre Office.
De besturingssystemen en softwarepakketten kennen allemaal specifieke voor- en nadelen, eigenschappen en eigenaardigheden.
Afhankelijk van de toepassing, hebben mensen zo zijn of haar voorkeur en/of (technische) argumenten om te kiezen voor een besturingssysteem of programma.
Dit is voor Dagnall vanzelfsprekend geen probleem. U kunt met alles bij Dagnall terecht. Bestanden van de kantoorsoftware van de bovengenoemde bedrijven, alsook PDF-bestanden (zowel gescand als selecteerbaar), Adobe Creative Suite-bestanden, .csv-bestanden, .po-bestanden, enz. Direct in uw website of in de cloud vertalen? Dit is allemaal mogelijk. Voor al uw vertaalwerk kunt u bij Dagnall terecht, ongeacht het soort bestand of de werkwijze.

Opmaak & kleurgebruik


Vaak hebben teksten zoals offertes, rapporten en verslagen een bepaalde opmaak. Deze opmaak kan meer of minder uitgebreid zijn en/of diverse lettertypes, kleuren, lettergroottes, afbeeldingen en/of tabellen bevatten.

Eén ding is zeker: U wilt dat deze opmaak 100% intact blijft. Dit mag u ook van ons verwachten.
Kleurcodes kunnen wij bijvoorbeeld ook op RGB-niveau controleren en eventueel aanpassen om te zorgen dat de kleuren aansluiten bij de kleuren van uw bedrijfslogo en/of huisstijl (blijven).
In Microsoft Word kan dit bijvoorbeeld met de pijl rechts naast de selectie voor Tekstkleur, Meer kleuren, tweede optie met de RGB-schuifbalken. Niet alleen weten we hoe het moet, we doen dit ook erg vlot. Het vertaalde bestand ontvangt u dus verzorgd en netjes terug en dit zorgt nooit voor een langere doorlooptijd of vertraging.

Behoud en herstel van uitlijning


Een vertaling wordt vaak langer dan de brontekst. Geen zorgen. Ook de uitlijning van bijvoorbeeld teksten in tabellen en tekstvakken in uw bestanden wordt bij het ‘opschonen’ van de vertaalde teksten meegenomen, zodat alles precies past en eruit ziet als als een origineel bronbestand.

(Afwijkende) interpunctie & leestekens


Leestekens, zoals een komma, een punt, een puntkomma, een dubbele punt, een enkel of dubbel aanhalingsteken, een vraagteken, een uitroepteken, kunnen per land verschillen. Zoals het omgekeerde Spaanse vraagteken (¿).
[ Lees meer ]

MEER OVER MICROSOFT OFFICE BESTANDEN

Geschiedenis Microsoft Office


Het bekende bedrijf Microsoft (het woord is een zogenaamd ‘kofferwoord’ of ‘mengwoord’ van “microcomputer software”) werd op 4 april 1975 door Bill Gates en Paul Allen opgericht voor het ontwikkelen en verkopen van BASIC interpreters voor de Altair 8800 computer.
Halverwege de jaren tachtig domineerde Microsoft de wereldwijde markt van besturingssystemen voor personal computers met het MS-DOS besturingssysteem. Het besturingssysteem MS-DOS werd later opgevolgd door Microsoft Windows.
Het pakket kantoorsoftware ‘Microsoft Office’ werd voor het eerst aangekondigd door Bill Gates op de COMDEX computerbeurs op 1 augustus 1988 in Las Vegas.
De eerste versie van Microsoft Office, aanvankelijk een marketingterm voor een kantoorsuite of software voor gebruik op kantoor (gebundelde reeks productiviteitstoepassingen), bevatte de programma’s Microsoft Word, Microsoft Excel en Microsoft PowerPoint.

Microsoft Office is een pakket van toepassingen ontworpen om te helpen bij de productiviteit en het uitvoeren van veelvoorkomende taken op een personal computer. Met Microsoft Office kunnen bestanden worden gemaakt en gedeeld. Deze bestanden kunnen zowel tekst als beelden bevatten, er kan met gegevens in spreadsheets (werkbladen) en gegevensbestanden worden gewerkt, en er kunnen bijvoorbeeld presentaties of posters mee gecreëerd worden.
[ Microsoft Excel vertaaldiensten ]
[ Microsoft Word vertaaldiensten ]
[ Microsoft Powerpoint vertaaldiensten ]ADOBE BESTANDEN

Over Adobe


Adobe Inc. is een Noord-Amerikaans, beursgenoteerd bedrijf dat in Delaware is opgericht in het jaar 1982.
Het hoofdkantoor van Adobe Inc. staat in San José in Californië.
De Adobe Creative Suite of Adobe Creative Cloud (Adobe CC) is het meest bekende softwarepakket voor grafische programma’s.
De programma’s in deze Adobe Creative Suite vormen een industriestandaard.
Het werken met de programma’s door grafisch ontwerpers heet desktoppublishing (afgekort: DTP). Desktoppublishing omvat zowel opmaak van drukwerk alsook digitale beeldbewerking.
De Adobe software is beschikbaar voor zowel Microsoft Windows als macOS van Apple.

Adobe PDF


Het Adobe PDF format (.pdf) is vermoedelijk het meest bekende bestandsformaat van Adobe en de Adobe Acrobat Reader DC de meest bekende en één van de meest gebruikte programma’s om PDF-bestanden mee te openen.
In de paragraaf hieronder kunt u meer over Adobe PDF en PDF-bestanden lezen.

Adobe Photoshop


Eén van de bekendste programma’s en bestandsformaten (.psd) van Adobe Inc. is Adobe Photoshop.
Het heeft zelfs tot een werkwoord in de Nederlandse taal geleid: photoshoppen.
Adobe Photoshop is ontworpen voor het bewerken van foto’s en ander digitaal beeldmateriaal.
Adobe Photoshop werkt met lagen waarmee men afbeeldingen en tekst kan bewerken en toevoegen.
Met Adobe Photoshop kan men kleuren van een foto of andere afbeelding donkerder of lichter maken, objecten maskeren, inkleuren, toevoegen of verwijderen alsook laageffecten creëren.

Adobe Illustrator


Adobe Illustrator is eveneens een vrij bekend programma en bestandsformaat (.ai).
Adobe Illustrator wordt voornamelijk gebruikt door grafisch ontwerpers, technisch tekenaars en DTP’ers.
Met Adobe Illustrator kan men onder andere logo’s, brochures, posters en letters maken, alsook doorsnedes van bijvoorbeeld apparaten en machines.
[ Lees meer ]

HET AANTAL WOORDEN VAN EEN PDF-BESTAND BEPALEN

Wat is een PDF-bestand?


PDF staat voor Portable Document Format.
Het format PDF is geïntroduceerd in 1993 en het format valt sinds 2008 onder de norm ISO/IEC 32000-1:2008.
De grondslag voor het ontwikkelen van het PDF-format was een standaard creëren waarmee bestanden met volledig behoud van lettertype(n), opmaak en afbeeldingen konden worden gedeeld vanuit diverse bronbestanden.

Verschillende soorten PDF-bestanden


Verschillende soorten PDF-bestanden Ruwweg zijn er twee soorten PDF-bestanden.
Bij het ene type is de tekst selecteerbaar, zoals een PDF-bestand dat oorspronkelijk een Microsoft Word-bestand of Adobe Indesign-bestand was en dat opgeslagen is als PDF-bestand.
Bij het andere type PDF-bestand is de tekst niet selecteerbaar, bijvoorbeeld een gescand bestand of .jpg-bestand dat als PDF-bestand opgeslagen is.

Het aantal woorden van uw PDF-bestand(en)


Hoe u het aantal woorden van beide soorten PDF-bestanden kunt tellen, staat hieronder uiteengezet.
Vanzelfsprekend kunt u ook uw bestand(en) naar ons sturen, bijvoorbeeld per e-mail, Filemail, Smash, Dropbox of WeTransfer of via het beveiligde Dagnall uploadsysteem. Dan voeren wij de woordentel voor u uit middels ons eigen systeem. Dit doen wij uiteraard gratis en geheel vrijblijvend.

Woordentel selecteerbaar PDF-bestand


Hieronder staan drie mogelijkheden om het aantal woorden van selecteerbare PDF-bestanden te bepalen.
Let wel: Afhankelijk hoe uw PDF-bestanden zijn opgemaakt, worden niet altijd alle woorden in de woordentel meegenomen.

Tellen met de Dagnall woordenteller


Om het gemakkelijk te maken voor u, hebben wij een handig hulpmiddel op onze website geplaatst. Als u snel wilt weten uit hoeveel woorden uw selecteerbare PDF-bestand bestaat, kunt u uw PDF-bestand of bestanden eenvoudig in deze tool uploaden of naar deze tool slepen. Door op de knop ‘Woordentel’ te klikken, wordt het aantal woorden getoond in de oranje balk.

Kies een pdf bestand waarvan u het aantal woorden wil laten tellen
Uw bestand wordt niet opgeslagen

[ Lees meer ]

CSV-, XML-, PO- & XLIFF-BESTANDEN

Vertaling van uw .csv- & .xml-bestanden


Vertaling van uw .csv- & .xml-bestanden Naast vertalingen van teksten vanuit Microsoft Word en andere programma’s voor tekstverwerking, verzorgen wij ook vertalingen in andere bestandsformaten.
Bijvoorbeeld .csv of .xml-bestanden.
Dat is ook handig wanneer de tekst die u wilt vertalen in uw webshop, op uw website of in een ander softwarepakket staan. U kunt daarbij denken aan blogs of productbeschrijvingen.
.Csv- en .xml-bestanden zijn zogenaamde exportbestanden. U kunt de gegevens die u wilt vertalen vaak exporteren naar dit bestandformaat vanuit uw softwarepakket of website.
.Csv- en .xml-bestanden kunnen met Microsoft Excel geopend en bewerkt worden, maar er bestaan ook specifieke programma’s om .csv- en .xml-bestanden te kunnen bewerken zoals Localizely, Sisulizer en Poedit.
Vertaalburau Dagnall vertaalt regelmatig .csv- en .xml-bestanden, vanzelfsprekend zonder de (html) programmacode of de variabel-namen te veranderen of te beschadigen. Na het vertalen, kunnen de gegevens zo weer gemakkelijk en probleemloos worden ingelezen.

.Csv-bestanden


De bestandsextensie .Csv staat voor ‘Comma-Separated Values’.
De structuur van .csv-bestanden is helaas niet altijd gelijk. Sommige bestanden maken gebruik van een ‘dubbele punt’ of een ‘tab’ als scheidingsteken. Andere bestanden bestaan uit een talenpaar of meerdere talen. Er zijn ten minste drie verschillende soorten .csv-bestanden, allemaal met de bestandsextensie .csv; een oud en een nieuw type van Microsoft alsook een generieke.
Csv-bestanden bevatten vaak databases van websites of webwinkels, tabellen met transacties, logboeken enz.
Csv-bestanden kunnen vaak direct gedownload worden vanuit diverse systemen, bijvoorbeeld het contentmanagementsysteem (CMS) van een website of webwinkel.
Na het vertalen, kunnen .csv-bestanden rechtstreeks naar het CMS van de website of ander systeem worden geüpload.

.Xml-bestanden


.Xml staat voor ‘eXtended Markup Language‘. Voor technische documenten is .xml het belangrijkste formaat , doordat het geschikt is voor ‘single-sourcing’, dat betekent documenten die voor diverse doeleinden en platforms kan worden toegepast.
Het .xml-format wordt ook gebruikt als basisformaat voor het maken van diverse vormen van presentatie van uw media, bijvoorbeeld online hypertext.

Vertaling van uw .po- en .xliff-bestanden


Dagnall Vertaalbureau kan uw .po- en .xliff-bestanden vertalen zonder dat deze wordt ‘beschadigd’.

Poedit


Met Poedit (voorheen poEdit) een programma kunnen zogenaamde ‘.po’-bestanden worden vertaald.
Poedit is geschreven in de zogenaamde C++ programmeertaal en is compatibel met Windows (Microsoft), macOS (Apple) en Linux.
Vertaalbureau Dagnall maakt gebruik van deze Poedit software om uw .po-bestanden te vertalen.

Xliff-bestanden


De letters ‘XLIFF’ staan voor ‘XML Localization Interchange File Format’.
.Xliff is een op XML gebaseerde bitext-indeling die in 2008 is uitgekomen en als standaard en indeling is ontwikkeld voor het lokaliseren, vertalen en uitwisselen van teksten en gegevens.
Xliff-bestanden kunnen bijvoorbeeld worden gedownload uit een Wordpress website en weer worden geüpload middels de zogeheten WPML-widget. (The WordPress Multilingual Plugin).
Vertaalbureau Dagnall an uw Xliff-bestanden vertalen met behoud van de codering zodat deze vertalingen probleemloos door uw systeem of website ingelezen kunnen worden.
Betaalbaar maatwerk sinds 1982

WEBSITEVERTALING

Een professionele vertaling van uw website


Uw website is het visitekaartje van uw onderneming of organisatie. Dan is het voor de hand liggend dat u daar veel aandacht en tijd aan besteedt.
Werkt uw bedrijf buiten de landsgrenzen? Hebt u veel buitenlandse relaties? Zorg dan dat u ook internationaal goed overkomt.
Foutloze vertalingen zijn zeer belangrijk voor het (internationale) imago van uw bedrijf of organisatie. Op deze manier laat u zien dat u uw buitenlandse klanten serieus neemt.

Internationaal succes


Bovendien is een correcte en soepele vertaling van uw website ook van commercieel belang.
Het is één van de meest effectieve methoden om nieuwe klanten te bereiken op internationaal niveau.
Dagnall Vertaalbureau heeft ruime ervaring in het vertalen van online content en websites voor verschillende organisaties. Van grote internationaal opererende ondernemingen zoals Nedmag en Essity tot landelijk opererende spelers zoals ESJ Financial Engineering en Scapino.

Moedertaalvertalers


De moedertaal vertalers (native speakers) van Dagnall zijn er zich bewust van dat naast de juiste toonzetting (tone-of-voice) en een inhoudelijk goede vertaling van de tekst, zoekmachineoptimalisatie (SEO) minstens zo belangrijk is voor overtuigende en soepele vertalingen van websites.

Conversiegerichte websitevertalingen


Bij een vertaalde website gaat het vanzelfsprekend ook om het rendement.
In overleg met uw marketingbureau en/of u worden in het geval van conversiegerichte vertalingen eveneens de toepasselijke zoektermen in het geval van de zoekmachineoptimalisatie (SEO) meegenomen en in de juiste aantallen en op de juiste wijze verwerkt. Zo bent u gegarandeerd van zoekmachinevriendelijke (SEO) teksten en goed scorende (organische) zoekresultaten in de meest gebruikte zoekmachines zoals Google, Bing, Yahoo en DuckDuckGo.
Dat zorgt voor een goede vindbaarheid van uw website, ook voor internationale klanten.

Websites, nieuwsbrieven en blogs


Wij kunnen zowel de eerste vertalingen van websites alsook alle daaropvolgende vertalingen van toegevoegde en bijgewerkte inhoud verzorgen.
Zo bent u ook in de toekomst en bij wijzigingen gegarandeerd van goede teksten en vertalingen in dezelfde schrijfstijl, vertaald door dezelfde vertalers in de betreffende taal.
Wij hechten daar net als u veel waarde aan en daarom rekenen wij ook geen start- of minimumtarieven voor korte teksten en/of wijzingen in bestaande teksten en vertalingen.
Ook nadat de grote projecten afgerond zijn, blijft Dagnall Talen voor u klaar staan.
Zo bouwen we samen aan internationaal succes, ook in de toekomst!
Screenschot computerscherm CMS Wordpress met vergrootglas in linkerbovenhoek - in kleur op transparante achtergrond - 659 * 365 pixels
Screenschot dashboard CMS Magento met vergrootglas in linkerbovenhoek - in kleur op transparante achtergrond - 659 * 365 pixels

DIRECT IN CMS VERTALEN

Online en offline CMS-vertaaloplossingen


Steeds meer organisaties geven de voorkeur eraan hun websites op te zetten met een zogeheten content-beheersysteem of contentmanagementsysteem (CMS), zoals Wordpress of Magento. De inhoud van een website kan op deze manier gemakkelijker worden beheerd en gepubliceerd.
WordPress is het toonaangevende contentmanagementsysteem. Om en nabij 22% van alle websites werkt met dit CMS en ongeveer 56% van de webpagina’s die een contentmanagementsysteem gebruiken, maken gebruik van het Wordpress-platform.
Er zijn twee manieren om teksten in een CMS te kunnen vertalen.
Hieronder leggen we de verschillen uit. Zo kunt u bepalen welke manier het meest geschikt is voor uw project.

Vertaling door het exporteren van inhoud


Deze optie kost meer tijd maar kent wel een aantal pluspunten. De inhoud die moet worden vertaald, wordt bij deze manier geëxporteerd naar een bewerkbaar bestand om de tekst te kunnen vertalen. Gangbare bestandsformaten om uw tekst in op te slaan zijn .xml, .xliff, .csv en .xlsx.
Wanneer de vertaling gereed is, moet de vertaling worden opgeslagen en weer worden geconverteerd om in het content-beheersysteem te worden geüpload, zodat de website wordt bijgewerkt.
Een pluspunt van deze manier van werken is dat voor doeleinden van SEO (zoekmachineoptimalisatie), is dat de diversiteit van specifieke zoektermen eenvoudiger kan worden beheersd.

Ook zijn bijvoorbeeld correcte en mooie leestekens (‘,“) en (’, ”) (6-jes en 9-tjes) in de teksten gemakkelijker aan te houden. Bijvoorbeeld bij het werken in op bestanden die men met Microsoft Excel bewerkt, worden dit altijd rechte aanhalingstekens; (',"). Wij geven voor websiteteksten altijd de voorkeur aan ‘ronde’ aanhalingstekens.
De vertalingen zelf gaat ook vlotter omdat bepaalde termen in één keer (integraal) vertaald kunnen worden.

Directe vertaling in het contentmanagementsysteem


Omdat de vertaling van de gehele of een deel van de website-inhoud vanuit het CMS gedaan kan worden, is dit proces gestroomlijnder en verloopt het gehele proces sneller. Sowieso is dit voor complexe en grote websites de meest geschikte methode.
Voor de vertaling kan, in tegenstelling tot de vorige optie, bij deze methode geen of minder gemakkelijk van woordenlijsten of een specifiek vertaalgeheugen gebruik worden gemaakt.
Een nadeel is dat voor doeleinden van SEO (zoekmachineoptimalisatie) de diversiteit van specifieke zoektermen minder eenvoudig kan worden beheersd.
Mensen met een ICT-achtergrond geven meestal de voorkeur aan direct in een CMS vertalen. Mensen met een taalkundige achtergrond en (internet)marketingachtergrond geven meestal de voorkeur aan teksten eerst ‘extraheren’ om daarna te vertalen in bijvoorbeeld Microsoft Word.
Welke manier u ook kiest, Dagnall Talen helpt u graag!
Screenschot computerscherm met logo Google Drive - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenschot computerscherm met iconen Google Docs - Google Sheets - Google Slides - Google Forms - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

GOOGLE DOCS EDITORS BESTANDEN VERTALEN

Dagnall en Google Docs Editors


Dagnall Vertaalbureau Rotterdam kan al uw Google Docs Editors bestanden vertalen waarbij de opmaak volledig behouden blijft.

Over Google Docs Editors Suite


Google Docs Editors is voor mensen met een Google account een gratis kantoorsoftwarepakket. Google Docs Editors is een web-based (online) open-source kantoorsoftwarepakket techbedrijf Google (Alphabet Inc.) van Larry Page en Sergei Brin uit Mountain View in Californië.
Google Docs Editors is in het jaar 2006 uitgebracht.
De programma’s van Google Docs Editors zijn geschreven in JavaScript (Java) en werken met de browsers Google Chrome, Firefox, Safari en Microsoft Edge.
Google introduceerde met de Google Docs Editors suite één van de eerste mogelijkheden voor mensen om real-time (tegelijkertijd) aan/in hetzelfde bestand te werken.
Wereldwijd heeft de Google Docs Editors suite een marktaandeel van ongeveer 10%.

Google Docs Editors programma’s


Het pakket bestaat uit de volgende programma’s:
 • Google Docs (Documenten) (vergelijkbaar met Microsoft Word)
 • Google Sheets (Spreadsheets) (vergelijkbaar met Microsoft Excel)
 • Google Slides (Presentaties) (vergelijkbaar met Microsoft PowerPoint)
 • Google Drawings (vergelijkbaar met Microsoft Visio)
 • Google Forms (Formulieren)

De opmaak van de bestanden blijft niet volledig behouden wanneer Microsoft Office-bestanden met Google Docs Editors geopend worden.

Dat Google Docs Editors automatisch opslaat tijdens het werken, is een belangrijk voordeel.
Het is daardoor niet noodzakelijk om tussentijds op te slaan.

[ Door Google Docs ondersteunde bestandstypen ]


Screenschot computerscherm met logo LibreOffice - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenschot computerscherm met iconen LibreOffice Writer - LibreOffice Calc - LibreOffice Impress - LibreOffice Access - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

LIBREOFFICE BESTANDEN VERTALEN

Dagnall vertaalt uw LibreOffice bestanden


Dagnall Vertaalbureau Rotterdam kan al uw LibreOffice bestanden vertalen met volledig behoud van opmaak.

Over LibreOffice


LibreOffice is een gratis, open-source kantoorsoftwarepakket.
LibreOffice is een project van de Duitse non-profit organisatie The Document Foundation (TDF), die in 2010 is opgericht door Florian Effenberger en is gevestigd in Berlijn.
LibreOffice is afgesplitst in 2010 van Apache OpenOffice (vroeger OpenOffice.org), een open-source versie van het vroegere StarOffice van het Duitse bedrijf Star Division uit 1998.
Naast Florian Effenberger, zijn onder andere Thorsten Behrens en Caolán McNamara sleutelfiguren achter LibreOffice.
Inmiddels is Apache OpenOffice eigendom van het Noord-Amerikaanse softwarebedrijf Oracle.
LibreOffice bestaat uit softwareprogramma’s voor tekstverwerking, het maken en bewerken van spreadsheets, diavoorstellingen (presentaties), diagrammen en tekeningen, het werken met databases alsook het samenstellen van wiskundige formules.
LibreOffice is beschikbaar in 115 talen en werkt op Windows, Apple (MacOS) en Linux.

LibreOffice programma’s


Het pakket bestaat uit de volgende programma’s:
 • Writer (vergelijkbaar met Microsoft Word)
 • Calc (vergelijkbaar met Microsoft Excel)
 • Base (vergelijkbaar met Microsoft Access)
 • Draw (vergelijkbaar met Microsoft Visio)
 • Impress (vergelijkbaar met Microsoft PowerPoint)
 • Math

Verschil met Microsoft Office


LibreOffice lijkt qua uiterlijk op het Microsoft Office pakket uit 2003.
De software van LibreOffice is iets minder snel in het laden van grote bestanden.
Ook werkt documenten (online) delen lastiger.
Ook is er geen mobiele versie van LibreOffice. Daarnaast zijn niet alle functies compatibel met Microsoft Office en zijn de lettertypes afwijkend.
De opmaak blijft niet geheel behouden wanneer Microsoft Office-bestanden worden geopend met LibreOffice.
[ Door LibreOffice ondersteunde bestandstypen ]


Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

VERGADEREN EN OVERNACHTEN IN ROTTERDAM

Uw (internationale) zakenrelaties kunnen overnachten in Rotterdam in bijvoorbeeld Van Der Valk Hotel Rotterdam-Blijdorp aan de Energieweg 2, in Best Western Plus Rotterdam Airport Hotel aan de Vliegveldweg 59, in Hotel NH Atlanta Rotterdam aan de Coolsingel/Aert van Nesstraat 4 of in Bastion Hotel Rotterdam Zuid aan de Driemanssteeweg 5.
Vergaderen in Rotterdam kan bijvoorbeeld bij Ahoy, bij Postillion Convention Centre WTC Rotterdam, bij de Van Nelle Fabriek, bij De Doelen, bij de Maassilo, bij de Boompjes, bij Co Solo, in Diergaarde Blijdorp, in het Drijvend Paviljoen, bij EAU Lounge, bij Lichtschip Vessel 11, bij de Markthal, bij NY Basement, bij RDM Rotterdam, bij de Schiecentrale, op de SS Rotterdam en bij The Boathouse Kralingen.

ROTTERDAM - GESCHIEDENIS

Bij de aanleg van de Maasvlakte zijn restanten van menselijke bewoning uit de periode 9000-5300 v.Chr. aangetroffen. Toen liepen er al mensen rond in de omgeving die nu Rotterdam heet. Waarschijnlijk was er vanaf ongeveer 2000 v.Chr. sprake van min of meer permanente bewoning, die later weer verdween vanwege de vervening van het gebied.
In de eerste eeuw v.Chr. ontstond het riviertje de Rotte
en langzamerhand werden de oevers weer bewoond gebied. Rotterdam ontstond omstreeks 1270, met de aanleg van een dam in de Rotte.
De stad Rotterdam is vernoemd naar het riviertje de Rotte en de dam die hierin werd aangelegd. De naam Rotte (ook wel ‘Rotta’) duidt op rottend of stilstaand water.

ROTTERDAM - NU

Rotterdam is gelegen in de regio Rijnmond en is ook onderdeel van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Plaatsen in de buurt van de stad Rotterdam zijn Alblasserdam, Barendrecht, Bergschenhoek, Brielle, Delft, Dordrecht, Gouda, Hendrik-Ido-
Ambacht, Poortugaal, Rhoon, Ridderkerk, Schiedam, Sliedrecht, Spijkenisse en Zwijndrecht.
Rotterdam ligt in de provincie Zuid-Holland. De gemeente Rotterdam heeft bijna 645.000 inwoners.
Vlag gemeente Rotterdam - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels 

Vlag gemeente Rotterdam

Wapen gemeente Rotterdam - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels 

Wapen gemeente Rotterdam

INWONERS

Woon je in Rotterdam, dan word je een ‘Rotterdammer’ genoemd.
Er zijn natuurlijk veel bekende Rotterdammers.
Het is een hele lijst, maar we noemen er toch even een aantal op: Cynthia Abma, Leo Beenhakker, John Bernard, Charlotte Besijn, Anne Wil Blankers, Herman den Blijker, Mike Boddé, Frits Bom, Hugo Borst, Ria Bremer, Hans Breukhoven, Kiki Classen, Ferry Corsten, Gerard Cox, Jules Deelder, Robert Doornbos, André van Duin, Desiderius Erasmus, Rob Geus, Corrie van Gorp, Karel van de Graaf, Pieter Grashoff (Cok Grashoff), Oscar Hammerstein, Sander
de Heer, Jan de Hoop, Rem Koolhaas, Richard Krajicek, Neelie Kroes, Jan Kruis, Paul de Leeuw, Ruud Lubbers, Joseph Luns, Anita Meyer, Davina Michelle, Fatima Moreira de Melo, Peter Paul Muller, Patricia Paay, Rick van der Ploeg, Koos Postema, Miryanna van Reeden, Daan Schuurmans, Marten Toonder, Rick van Velthuysen, Renate Verbaan, Susan Visser, Dirk Zeelenberg en Pieter Zwart.
Iets wat uit Rotterdam komt, wordt ‘Rotterdams’ of ‘Rotterdammer’ genoemd, zoals bijvoorbeeld de Rotterdamse humor. Rotterdam kreeg in het jaar 1340 stadsrechten.

ROTTERDAM - INTERNATIONAAL & SCHOLING

Kernen


Rotterdam is een metropool en is de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente waar ook Botlek Rotterdam, Europoort Rotterdam, Hoek van Holland, Hoogvliet, Maasvlakte Rotterdam, Pernis, Rozenburg en Vondelingenplaat Rotterdam deel van uitmaken.

Partnersteden


Rotterdam heeft 12 partnersteden, te weten Antwerpen in België, Bazel in Zwitserland, Boedapest in Hongarije, Bratislava in Slowakije, Duisburg en Neurenberg in Duitsland, Durban in Zuid-Afrika, Hull in het Verenigd Koninkrijk, Jakarta in Indonesië, Osaka in Japan, Oslo in Noorwegen en Praag in Tsjechië.

Hoger onderwijs


In Rotterdam zijn drie universiteiten, waarvan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), opgericht in 1913, de bekendste is.
Hogescholen in Rotterdam zijn onder andere Hogeschool Rotterdam (HR), Inholland Rotterdam, Fontys Hogescholen Rotterdam, Hogeschool Tio Rotterdam en het EuroCollege.
Provincievlag Zuid-Holland - 600 * 337 pixels

Vlag provincie Zuid-Holland

Provinciewapen Zuid-Holland - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Wapen provincie Zuid-Holland

TYPISCH ROTTERDAMS

Denk je aan Rotterdam, dan denk je aan de haven, de Erasmusbrug, de Euromast, het beeld ‘Stad zonder hart’ van Zadkine, het bombardement in WOII, moderne architectuur, de Markthallen, Jules Deelder, het Internationaal Filmfestival, het Eurosongfestival 2021 en de Marathon.
De stad Rotterdam fungeert als werk- en winkelstad met de haven die werk biedt aan 385.000 mensen. (bron: Havenbedrijf De stad Rotterdam)
Rotterdam is de plaats waar multinationals als
Unilever, Vitol, Coca Cola, Hallmark en ArcelorMittalhun hoofdkantoor hebben.

Rotterdam - minder bekend


Weinig mensen kennen de Rotterdamse ‘Keurvrouw der mosselen’, Catharina Mulder, beter bekend als ‘Kaatje Mossel’ of ‘Kaat Mossel’. Zij leefde in de 18de eeuw en werd bekend in de strijd tussen patriotten en orangisten. ‘Ka’ als aanduiding voor een bazige vrouw, is aan haar te danken.

ROTTERDAMS DIALECT EN ACCENT

Typerend voor de Rotterdamse tongval zijn de w-achtige klank na de ‘oo’ en de j-klank na de ‘ee’ (oow, eej). De ‘aa’ is niet open maar wordt aoh en de ‘ei/ij’ wordt aai. De verkleiningsuitgang -je of -tje wordt in het Rotterdams -ie (boekkie). Hetzelfde gebeurt bij de werkwoorden (hebbie in plaats van ‘heb je’). De ‘r’ wordt achterin de keel uitgesproken en vaak weggelaten. Kenmerkend is eveneens de werkwoordsuitgang -t die Rotterdammers gebruiken in de ik-vorm (ik doet, ik loopt). Verder wordt hij/zij ‘heb’ gezegd in plaats van ‘heeft’ en hun hebben in plaats van ‘zij hebben’. Typisch voor de Zuid-Hollandse dialecten is dat geen onderscheid tussen ‘kunnen’ en ‘kennen’ wordt gemaakt en evenmin tussen ‘liggen’ en ‘leggen’.
Een bakkie pleur is ‘een kop koffie’. Rotterdam is een echte werkstad en een ‘winterjas’ heet in Rotterdam dan ook een doorwerkjas. De chic bedoelde winkelpromenade met verdiepte ligging heet de ‘koopgoot’. In Rotterdam neemt men geen blad voor de mond en veel uitdrukkingen zijn vrij grof. K hep heel de dag op me klauwe gestaan betekent: “Ik heb hard gewerkt”. Men is ook dol op verwensingen als Azzie je aige laat begrave, hebbe we een gifschandaal. Dat komt zo uit de haven is, met andere woorden, ‘gestolen’.
“Rotterdam Make it Happen”

ROTTERDAM - ZAKELIJK

De gemeente Rotterdam


Het netnummer van Rotterdam is 010.
Het postcodegebied van Rotterdam is 3000 - 3089.
Het adres van het gemeentehuis van Rotterdam is ‎Coolsingel 40, 3011 AD in Rotterdam.
De website van de gemeente Rotterdam is Rotterdam.nl.
Het telefoonnummer van de gemeente Rotterdam is 14 010.

Zakendoen in Rotterdam


Voor Rotterdamse ondernemingen is het dichtstbijzijnde filiaal van de Kamer van Koophandel het KVK-kantoor Rotterdam aan de Blaak 40, 3011 TA in Rotterdam. Het telefoonnummer van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam is 088 585 1585. De website van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam is KVK-kantoor Rotterdam.

ROTTERDAM – (INTERNATIONALE) BEDRIJVIGHEID

Middelgrote en grote internationaal opererende bedrijven zijn in Rotterdam actief vanaf bedrijventerrein Boezembocht, Charlois, Distripark Benelux, Distripark Botlek, Distripark Maasvlakte, bedrijventerrein Gadering (Rotterdam-Hoogvliet), Hordijk Oost en West, Nesselande, Ommoord, Prins Alexander, Prinsenland, Rijnhaven, Rotterdam Airport Business Park, Rotterdam Noordwest, bedrijventerrein Schiebroek, het Science en Business Park Rotterdam, bedrijventerrein Spaanse Polder,
Waalhaven, Hoog Zestienhoven (Hoog 16Hoven) bedrijventerrein Zevenkamp en de Eemhaven, de Europoort, de Maashaven en de Maasvlakte.
In Rotterdam bevinden zich onder andere de volgende, veelal internationaal opererende bedrijven en organisaties, een aantal daarvan mag Dagnall klant noemen.
[ Zie lijst ]

Dagblad & online nieuwsportal van Rotterdam

ROTTERDAMS NIEUWS

Het Rotterdamse nieuwsportaal is Rijnmond.nl en Rotterdamse ondernemers lezen hun regionale zakelijke nieuws op MKB Zuid-Holland - Nieuws.
Ondernemers in Rotterdam kijken hun (zakelijk) nieuws op Rijnmond.
Rotterdammers en ondernemingen in Rotterdam kunnen hun (zakelijk) nieuws lezen in de regionale krant Vandaag en Morgen, Dagblad010, De Havenloods en het Algemeen Dagblad - Rotterdam.
Logo krant Rotterdam - Vandaag en Morgen op een transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo regionale televisie- en radio-omroep RTV Rijnmond op een transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

CULTUUR, SPORT, ONTSPANNING EN ZAKENLUNCH IN ROTTERDAM

Cultuur


Laat uw internationale zakenrelatie kennismaken met wat lokale cultuur.

Afhankelijk van het vakgebied waarin u werkzaam bent en/of de interesses van uw internationale zakenrelatie, kunt u in Rotterdam een bezoek brengen aan Museum Boijmans Van Beuningen, aan het Maritiem Museum Rotterdam, aan het Nederlands Fotomuseum, aan het Wereldmuseum Rotterdam, aan het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, aan het Chabot Museum, aan Mariniersmuseum, aan Museum Stoomdepot, aan de Kunsthal Rotterdam, aan het Belasting & Douane Museum of aan het Houweling Telecom Museum.

Voetbal, tennis, padel & squash


Is uw internationale zakenrelatie sportief ingesteld? Wellicht is het dan een leuk idee om samen naar een sportwedstrijd te gaan gaan of zelf te voetballen, te tennissen, te padellen of te squashen. Voetbal verbroedert. Misschien is het daarom leuk om samen met uw internationale zakenrelatie naar een voetbalwedstrijd te gaan, waar bijvoorbeeld de Rotterdamse voetbalclub Feyenoord, Sparta, Excelsior of Rotterdam United meespeelt.

Voor een partijtje tennis, padel of squash in Rotterdam kunt u terecht bij LTC Aeolus Oledo, bij TV Victoria, bij R.L.T.V. Deuce Again of bij LTC Kralingen.
Golf, ontspanning & lunch Is het na een (lange) bespreking met uw internationale (zaken)relatie tijd om een beetje te ontspannen?
Om even een balletje te slaan of gezellig iets te drinken of te eten, kunt u bij Golfcenter Seve in Rotterdam terecht. Het adres van deze golfbaan is Kleiweg 480, 3045 PM in Rotterdam. De golfbaan is bereikbaar onder telefoonnummer is 010-418 88 48. De website van Golfcenter Seve is www.seve.nl.
Om iets te drinken of te eten kunt u terecht bij restaurant Seve. Golfclub Kralingen, Golfbaan De Hooge Rotterdamsche en Rhoon Golfcenter zijn nog andere golfbanen in de buurt van Rotterdam.
Afbeelding voetbal tennisbal golfbal in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo voetbalclub Rotterdam - Feyenoord Rotterdam - in kleur op grasveld met witte lijn - 600 * 337 pixels

Wist u dat?

Wist u dat Dagnall Talen ook taalcursussen taalcursussen in Rotterdam en tolkdiensten verzorgt?
Dagnall Talen kan u dus van dienst zijn met
taalcursussen, vertalingen, tolkdiensten alsook het schrijven van teksten!
Promotiefilmpjes YouTube & ligging Rotterdam op Google Maps

PROMOTIEFILMPJES & GOOGLE MAPS

Hieronder vindt u een promotiefilmpje en een filmpje met drone-opnames van Rotterdam die eveneens op Youtube kunnen worden bekeken.
Door direct op het Youtube logo in het midden van de afbeelding te klikken, wordt het filmpje afgespeeld.
Direct onder deze filmpjes zijn de locaties van Zuid-Holland en Rotterdam op Google Maps weergegeven.
U kunt linksboven klikken om het kaartje groot weer te geven in een nieuw venster.
Promovideo Rotterdam
Dronebeelden Rotterdam
 
Google Maps Zuid-Holland
Google Maps Rotterdam
Op de hoogte blijven van wat er gebeurt in Rotterdam

ROTTERDAMS NIEUWS

Hieronder kunt u het meest recente nieuws uit Rotterdam van diverse nieuwsbronnen lezen.
Het nieuws wordt steeds live bijgewerkt.
Dagnall Talen is uw vertaalbureau voor vrijwel iedere taal

VERTAALBUREAU VOOR ALLE TALEN

Elke talencombinatie


Vertaalbureau Dagnall verzorgt professionele vertalingen van en naar elke taal zodat uw boodschap internationaal duidelijk begrepen wordt.
Dagnall verzorgt al decennia taalcursussen en vertalingen van topniveau voor het bedrijfsleven, (semi)overheid en particulieren in elke gewenste talencombinatie.
Onze specialistische vertalers staan tot uw dienst voor iedere talencombinatie en in elk vakgebied.
Dagelijks vertalen wij tientallen documenten van en naar het Engels, Duits, Frans, Spaans en andere talen zoals brochures, verslagen gebruiksaanwijzingen, algemene voorwaarden, (technische) rapporten en offertes.
Dagnall Vertaalbureau vertaalt ook regelmatig naar en van het Chinees, Russisch, Turks en Arabisch en andere talen.

Gecertificeerde vertalingen


Zoals een diploma, een paspoort, een rijbewijs, een cijferlijst, een huwelijksakteof een geboorte- of scheidingsakte.


Professionele moedertaalvertalers die uw branche begrijpen


Dagnall Vertaalbureau Rotterdam is ISO 9001:2015 en ISO 17100:2015 gecertificeerd. Dagnall Talen werkt met professionele en hoogopgeleide vertalers met relevante vertaalervaring in iedere branche en elke vertaling wordt tweemaal proefgelezen door een ervaren native (moedertaal) proeflezer/revisor.
Dagnall Talen realiseert zo niet alleen taalkundig correcte vertalingen, maar eveneens vertalingen in de juiste toonzetting, met aansprekend taalgebruik en met gevoel voor uw doelgroep.
Een vertaling voor speelgoed vraagt immers om een geheel andere schrijfstijl dan bijvoorbeeld een marketingtekst of een technisch of medisch rapport.
Maak een betrouwbare en vakkundige indruk met topkwaliteit vertalingen van Dagnall.
Kies de betere route voor vertalingen in Rotterdam van ISO-gecertificeerd vertaalbureau Dagnall Talen!

Contact vertaalbureau Rotterdam

Wilt u contact met Dagnall vertaalbureau Rotterdam opnemen? Maakt de werkwijze van Dagnall u nieuwsgierig? U kunt vrijblijvend telefonisch of per e-mail contact opnemen met vertaalbureau Dagnall als u een vertaalbureau in Rotterdam nodig hebt.
U kunt ons een e-mail sturen via vertaalbureau-rotterdam@dagnall.nl of bellen naar 010-2004112 (geen belmenu). Of ga naar ons contactformulier.
Afbeelding wegwijzer in grijs met bord Dagnall in verkeersblauw in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Afbeelding computer en tablet en telefoon in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Goed op koers met Dagnall vertaalbureau in Rotterdam!
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten
ONZE OPDRACHTGEVERS

De upload van uw document is gelukt.

 

INLOGGEN MEDEWERKERS   /   BESTANDEN UPLOADEN