OFFERTE AANVRAGEN
Offerte aanvragen

Vertaalbureau Emmen

Direct naar ➤ Vertalen - Proeflezen - Uploaden - ISO - Nieuws
dagnall vertaalbureau vertaaldiensten.png leesMeer
dagnall vertaalbureau vertaaldiensten offerte aanvragen /contact/ /bestanden/ tel:0852737302 info@dagnall.nl
Vertaalbureau Dagnall - Vertaalbureau Dagnall schakelt snel - Geen deadline is te krap

Kop wordt bewerkt

Tekst wordt bewerkt
Screenshot navigatiesysteem met tekst Vertaalbureau Emmen aangegeven - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Goed op weg met Dagnall Talen

Dagnall Vertaalbureau Emmen aangegeven op kaart Nederland met blauw plaatsnaambord met witte letters en Dagnall veer - transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Dagnall Taleninstituut
Industrieweg 22
9403 AA ASSEN

of bij u op locatie

  
Vrijblijvend informeren naar een taaltraining bij u in de buurt

Kop wordt bewerkt

Tekst wordt bewerkt

Betaalbare topkwaliteit sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
Wat mag u van een goed vertaalbureau verwachten?
  Native (moedertaal) vertalers
  Twee proefleesrondes inbegrepen
  Discretie en geheimhouding
  Respect voor deadlines
  Snelle offertes en heldere communicatie
  Zinnen die prettig lezen
  Onbeschadigde opmaak
  Aandacht voor taalspecifieke interpunctie
  Omgang met alle soorten bestanden
  Omgang met zoekmachineoptimalisatie
  Omgang met specifiek jargon
  Ruime openingstijden
  Lid branchevereniging VVIN en EUATC
  ISO 17100:2015 & ISO 900:2015

Kop wordt bewerkt H3A

Tekst wordt bewerkt

Kop wordt bewerkt H3B

Tekst wordt bewerkt
Screenschot computerscherm met Google homepage en oranje cirkel met loepje en letters SEO- in kleur op transparante achtergrond - 1079 * 656 pixels
Screenschot computerscherm met DTP programma en brochure en oranje cirkel met stylus en letters DTP- in kleur op transparante achtergrond - 1079 * 656 pixels

Kop wordt bewerkt H3C

Tekst wordt bewerkt
Betaalbaar maatwerk sinds 1982

UW VERTAALBUREAU IN ALKMAAR VOOR ELKE VERTALING

Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk algemeen
Algemeen
Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk websites
Websites
Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk technisch
Technisch
Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk juridisch
Juridisch
Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk medisch
Medisch
Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk beeëdigd
Beëdigd

Algemene vertaling


Vertaalbureau Dagnall vertaalt alle soorten algemene tekst, zoals websitetekst, offertes, webshops, aanbestedingen, brochures, verslagen en jaarrapporten.
Uiteraard kunt u de gewenste schrijfstijl, voorkeur voor terminologie en tone of voice aangeven zodat de vertaling optimaal op uw doelgroep en lezer aansluit.

Websitevertaling


De vertalers van Dagnall Vertaalbureau vertalen vaak websites, zoals Wordpress, Drupal, Shopify, Magento en maatwerk websites. Wij kunnen wij ook direct in uw CMS vertalen, indien u dit wenst.
Zo kunt u een lijst met zoektermen aanleveren die wij op de juiste wijze meenemen voor SEO-doeleinden.

Technische vertaling


Ons vertaalbureau Emmen vertaalt alle denkbare technische teksten, zoals technische handleidingen, offertes, gebruiksaanwijzingen, (test)rapporten, software, enz.
Dagnall Talen heeft een zeer uitgebreid netwerk van gespecialiseerde vertalers en beschikt over zelfontwikkelde hulpmiddelen voor specifieke technische begrippen en jargon.

Juridische vertaling


Dagnall Vertaalbureau is specialist in juridische vertalingen en vertaalt onder andere vaak algemene voorwaarden, vonnissen, aktes en financiële jaarverslagen.
Dagnall Vertaalbureau beschikt over een groep van gespecialiseerde vertalers op dit gebied.

Medische vertaling


Ons vertaalbureau Emmen vertaalt alle medische tekst zoals bijsluiters, medische verklaringen en dossiers, handleidingen van medische apparatuur, onderzoeksprotocollen, brochures op het gebied van tandheelkunde, ICF’s, SPC’s enz.
Vertaalbureau Dagnall beschikt over zeer uitgebreide woordenlijsten en kennis van relevant jargon op medisch gebied.

Beëdigde vertaling


De vertalers van Vertaalbureau Dagnall verzorgen alle soorten gecertificeerde (beëdigde) vertalingen, zoals diverse aktes voor bedrijven alsook huwelijksaktes, geboorteaktes, scheidingsaktes, paspoorten, diploma’s en rijbewijzen. Vertaalbureau Dagnall verzorgt beëdigde vertalingen zowel met als zonder Apostille.
Woordenwolk in veer logo Dagnall Talen met toepasselijke sleutelwoorden voor Dagnall Talencursussen - in donkerblauw, groen en grijs op transparante achtergrond - 600 * 600 pixels

HET WERKPROCES VAN EEN VERTAALOPDRACHT IN 4 STAPPEN

Aanvraag
Offerte
Bevestiging
Aanlevering

Aanvraag


U kunt ons een e-mail sturen of u belt ons op 0592-338012 (geen belmenu) met uw vertaalvraag of vertaalwens.
U aanvraag kunt u ook indienen via ons contactformulier.
Bij voorkeur en indien mogelijk, stuurt u gelijk het te vertalen document of bestand mee.
Dit document of bestand kunt u versturen naar vertaalbureau-emmen@dagnall.nl. Wij kunnen bijlagen tot een grootte van 100MB ontvangen.
Ook kunt u bestanden veilig uploaden via onze beveiligde uploadpagina of kiezen voor Filemail, Smash (beide onze voorkeur) of anders Dropbox (vereist registratie) of WeTransfer WeTransfer (niet geheel probleemloos) of een ander verzendsysteem van uw voorkeur. U kunt uiteraard meteen uw gewenste leverdatum of deadline aangeven.

Offerte


Offerte Wij behandelen en analyseren uw aanvraag aandachtig waarna u zo gauw mogelijk een vrijblijvende offerte van ons ontvangt. Meestal sturen wij binnen 30 minuten een offerte, maar in elk geval uiterlijk binnen 24 uur.
Na ontvangst van onze offerte, kunt u uiteraard nog wijzigingen aanbrengen en hebt u vragen: Wij zijn u graag van dienst.

Bevestiging


Een bevestiging kunt u per e-mail sturen of eventueel (bijvoorbeeld in geval van spoed) eerst per telefoon en later per e-mail. Eventueel kunt u gelijk een inkoopreferentie, kostenplaats of inkoopnummer (PO-nummer) opgeven.
Na de bevestiging gaan wij direct aan het werk met de vertaling, waarna vóór levering standaard twee proefleesrondes worden uitgevoerd.

Levering


De proefgelezen vertaling(en) worden op of vóór de overeengekomen datum per e-mail aangeleverd. Wij leveren beëdigde vertalingen zowel digitaal als per post aan.
De factuur met de eventuele inkoopreferentie, de kostenplaats of het inkoopnummer wordt tegelijk met de eventuele vertaling meegestuurd. Als een ander e-mailadres voor de facturen bij ons bekend is, dan zenden wij de factuur naar dat e-mailadres.
Wij staan uiteraard voor u klaar bij eventuele onduidelijkheden, vragen, wijzigingen of aanvullingen.
Grote bestanden versturen via Filemail, Smash, Dropbox of WeTransfer
Screenshot computerscherm iMac met Dagnall veertje en logo Smash
Screenshot computerscherm iMac met Dagnall veertje en logo Filemail
Screenshot computerscherm iMac met Dagnall veertje en logo WeTransfer
Screenshot computerscherm iMac met Dagnall veertje en logo Smash
Bestanden aanleveren via beveiligde pagina Dagnall Talen
Computerscherm met logo bestanden uploaden - in donkerblauw en groen op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenshot Vertaalbureau Dagnall pagina bestanden uploaden - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

VEILIG UPLOADEN VAN BESTANDEN

Uw bestanden direct veilig uploaden naar ons


In plaats van uw te vertalen bestanden naar ons te e-mailen of bijvoorbeeld via Filemail, Smash, Dropbox of WeTransfer aan ons aan te leveren, kunt eveneens onze eigen beveiligde omgeving gebruiken.
Deze omgeving kent een tweetrapsbeveiliging met gebruik van een SMS-code.

Analyse van uw aanvraag


Na ontvangst, ongeacht de methode, bekijken en analyseren wij uw aanvraag aandachtig en nemen wij zo snel mogelijk contact met u op en ontvangt u vrijblijvend een offerte.
ISO 9001-2015 LOGO
ISO 1700-2015 LOGO

ISO-CERTIFICERINGEN

ISO 9001:2015 – internationale norm voor kwaliteitsmanagement


Vertaalbureau Dagnall is door Kiwa gecertificeerd voor de ISO 9001:2015 norm, de wereldwijd erkende norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. De ISO 9001:2015 norm stelt eisen om processen te borgen en te stroomlijnen die belangrijk zijn voor het verhogen van de klanttevredenheid. De kernpunten van de ISO 9001:2015 norm zijn het voldoen aan zowel de door opdrachtgevers gestelde eisen alsook aan wet- en regelgeving en het continue verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem.

ISO 17100:2015 - internationale norm voor vertaaldiensten


Dagnall Vertaalbureau is eveneens gecertificeerd door Kiwa voor de ISO 17100:2015 norm. De norm ISO 17100:2015 is speciaal voor de vertaalbranche die onder meer eisen bevat voor mensen, middelen, projectbeheer, vertalers en proeflezers.


De ISO 17100:2015 certificering van Dagnall toont aan dat uitsluitend met professionele moedertaalvertalers (natives) wordt gewerkt die beschikken over de benodigde kennis en ervaring. Daarnaast worden de vertalingen van Vertaalbureau Dagnall altijd minimaal twee keer door twee specialisten/proeflezers proefgelezen. De vertalingen worden binnen de deadline en volgens afspraak aangeleverd.

Kiwa – certificeringen sinds 1948


Kiwa is een certificeringsinstelling in Rijswijk met inmiddels vele jaren ervaring met inmiddels het certificeren van bedrijven en organisaties. Jaarlijks wordt Dagnall getoetst door Kiwa om te controleren of nog steeds aan de eisen van ISO 9001:2015 en ISO 17100:2015 wordt voldaan.

Vertegenwoordiging VViN


Vertaalbureau & Taleninstituut Dagnall is uiteraard al vele jaren aangesloten bij de brancheverenigingen VViN (Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland) en EUATC (European Union of Associations of Translation Companies).
De VViN behartigt de belangen van vertaalbureaus en tolkbureaus in Nederland. De branchevereniging streeft naar een voortdurende verbetering van de kwaliteit van de geleverde diensten van haar leden. Niet alleen de leden profiteren hiervan, maar bovendien ook de opdrachtgevers van deze vertaalbureaus en tolkbureaus.

De branchevereniging VViN fungeert tevens als vertegenwoordiger van de vertaalbranche naar externe partijen, zoals het onderwijs en de overheid. De leden van de VViN dienen het ISO 17100:2015 kwaliteitskeurmerk te dragen.
De 17100:2015-norm is speciaal voor vertaaldiensten en de norm beschrijft aan welke eisen een vertaalbureau dient te voldoen om zich gecertificeerd te mogen noemen. De ISO 17100:2015-norm omvat onder andere eisen voor het vertaalproces, hulpmiddelen die worden gebruikt en extra diensten zoals een verplichte proefleesronde (revisie) van de vertaling.
[ Lees meer ]
Logo GDPR Algemene Verordening Gegevensbescherming in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo EU Filemaker in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

AVG-COMPLIANT

De AVG; Algemene verordening gegevensbescherming (Engels: GDPR; General Data Protection Regulation) is een Europese verordening met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door bedrijven en overheidsinstellingen binnen de Europese Unie. Het voornaamste doel van de AVG is het beschermen van burgers in de EU. Deze verordening schrijft voor dat personen op de hoogte dienen te zijn van de verwerking van hun persoonsgegevens zoals naam, telefoonnummer en (e-mail)adres en dat alleen de gegevens die voor het beoogde doeleinde nodig zijn, mogen worden bewaard en verwerkt.
De persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig en de persoonsgegevens dienen tegen toegang door onbevoegden, vernietiging alsook verlies te worden beschermd. Uiteraard voldoet Taleninstituut Dagnall aan alle eisen die door de Algemene verordening gegevensbescherming worden gesteld en verwerkt persoonsgegevens in elk opzicht heel beperkt. Dagnall Talen werkt met het betrouwbare Filemaker.
Betaalbare topkwaliteit sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
Wat mag u van een goed vertaalbureau verwachten

WAT MAAKT DAGNALL VERTAALBUREAU EMMEN EEN GOED VERTAALBUREAU?

Expertise in vakgebieden & native vertalers


Iedereen kan tegenwoordig online of met slimme software snel een paar woorden vertalen. Ons werk behelst echter veel meer. Goed vertalen is echt een vak. Het gaat hierbij om het zo goed mogelijk overbrengen van uw boodschap in een andere taal en in de juiste toonsoort. Hiervoor is een professionele aanpak met native vertalers vereist. Dit is dus echt mensenwerk.
Dagnall Vertaalbureau Emmen heeft alle expertise en kennis in huis om uw teksten perfect te vertalen in de taal die u wenst. Al vele jaren werkt Dagnall voor zowel grote alsook kleinere opdrachtgevers.

Aantoonbare kwaliteit


Kwaliteit. Daar gaat het om bij ons werk. Deze kwaliteit kunnen we bieden doordat we alleen met professionele vertalers werken. Mensen die de taal daadwerkelijk met een bepaalde regelmaat schrijven en spreken. Voor complexe teksten over juridische of technische zaken hebben we toegang tot gespecialiseerde vertalers en zeer uitgebreide juridische en technische woordenlijsten.
Daarnaast heeft Dagnall Vertaalbureau Emmen veel kennis in huis op het gebied van zoekmachine-optimalisatie (SEO) en zoekmachinemarketing. Als het om uw websiteteksten gaat, is dit een enorme toegevoegde waarde. Wij zorgen er niet alleen voor dat uw tekst goed vertaald wordt, maar ook dat uw boodschap de lezers bereikt.
We zijn daarnaast bij de belangrijkste brancheverenigingen aangesloten en we hebben onze diverse certificeringen goed op orde.

Discretie & vertrouwelijkheid


Uiteraard werkt Dagnall Vertaalbureau Emmen in overeenstemming met de AVG; de Algemene verordening gegevensbescherming, die in 2016 in de hele Europese Unie van kracht is geworden.
Wij beschikken daarnaast daarnaast over een geheimhoudingsverklaring, die op verzoek door beide partijen kan worden getekend. Heeft u organisatie zelf een geheimhoudingsverklaring? Uiteraard tekenen wij uw geheimhoudingsverklaring op uw verzoek voordat u de te vertalen bestanden aanlevert.

Het is dus niet per se noodzakelijk om uw bestanden of documenten te anonimiseren.
Ook is het zo dat uw teksten alleen gezien worden door die personen die de tekst daadwerkelijk zelf vertalen of proeflezen.
Dagnall Vertaalbureau Emmen werkt daarnaast met beveiligde systemen en elk elektronisch apparaat is voorzien van de benodigde beveiligingen en een wachtwoord.
De omgeving om bestanden en documenten naar ons te uploaden, is extra beveiligd. Dagnall Talen heeft eveneens een eigen server (Virtual Private Server; VPS) en Dagnall Talen werkt met een goede, betrouwbare en Nederlandse hostingpartij voor de e-maildienst en de website, namelijk Cloud86. De servers van Cloud86 staan uiteraard in Nederland; in Groningen.

Vlotte communicatie & doorlooptijd


Vertaalwerk heeft vaak haast. Dit hoort min of meer bij de branche. Vaak zijn wij de laatste schakel in het proces.
Wij zijn derhalve wel wat gewend en wij schrikken niet snel van een strakke deadline. Ook onder tijdsdruk staan wij voor de beste service. Wij werken op een snelle en efficiënte wijze en wij denken graag met u mee. Wij zullen nooit een vertragende factor zijn.

Transparante offerte


De tarieven van Dagnall Vertaalbureau Emmen worden bepaald door de hoeveelheid tekst (het aantal woorden) en in mindere mate door de complexiteit van uw tekst. De complexiteit is afhankelijk van van de moeilijkheidsgraad van de tekst; (zeer) technisch, medisch, juridisch etc.
We geven eveneens kwantumkorting voor zeer omvangrijke opdrachten.
Omdat wij niet willen dat u voor verrassingen komt te staan, krijgt u van tevoren altijd een transparante en vrijblijvende offerte van ons. Zo weet u dus precies waar u aan toe bent voordat u door ons Vertaalbureau Emmen vertalingen laat verzorgen.
Screenshot computerscherm Microsoft Word woordentel eerste menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenshot computerscherm Microsoft Word woordentel tweede menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

HET AANTAL WOORDEN IN EEN WORDDOCUMENT TELLEN

Hoe bepaal ik het aantal woorden van Worddocumenten?


Veruit de meeste bestanden die worden vertaald, zijn MS Wordbestanden.
Niet alleen is dit het handigst omdat Microsoft Word een wereldstandaard is, maar ook blijft de opmaak bij een vertaling in Microsoft Word optimaal intact.
De kosten van vertalingen hangen af van de hoeveelheid woorden van een tekst. Een vertaling wordt immers normaliter per woord berekend.
Hiertoe is het aantal woorden tellen derhalve van belang.
In Microsoft Word is het totaal aantal woorden van bestanden gelukkig gemakkelijk direct te bekijken.
In Microsoft Word 2007 staat standaard linksonder (rechts na ‘pagina 1 van x’) het aantal woorden van het geopende Wordbestand achter het woord ‘Woorden:’.
Ook achter het tabblad ‘Controleren’ en daarna ‘Woorden tellen’, ziet u een menu met op de tweede regel het aantal woorden van het Worddocument. Niet te verwarren met het aantal tekens dat wordt vermeld op de derde regel.

In Microsoft Word 2010 staat standaard linksonder (rechts na ‘pagina 1 van x’) het aantal woorden van het geopende Wordbestand vóór het woord ‘woorden:’.
Ook achter het tabblad ‘Controleren’ en daarna ‘Woorden tellen’, ziet u een menu met op de tweede regel het aantal woorden van het Worddocument. Niet te verwarren met het aantal tekens dat wordt vermeld op de derde regel. Let op: Tekst in voetnoten en tekstvakken wordt NIET meegenomen in de woordentel van Word 2007 en Word 2010 en hoger. Dit geldt ook voor woorden in ingesloten (embedded) afbeeldingen, diagrammen en grafieken. Voor een vertaling is dit geen probleem omdat wij deze eventuele tekst ook niet meerekenen voor de woordentel. Dagnall vertaalt eventuele tekst in tekstvakken, voetnoten en ingesloten (embedded) elementen, die vaak beperkt is qua aantal woorden, als service mee.
Screenshot computerscherm Microsoft Excel woordentel eerste menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenshot computerscherm Microsoft Excel woordentel tweede menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

HET AANTAL WOORDEN IN EEN EXCELBESTAND TELLEN

Hoe bepaal ik het aantal woorden van Excelbestanden?


Microsoft Excelbestanden worden voor de meest uiteenlopende doeleinden ingezet.
Dit is de reden dat Excelbestanden vaak dienen te worden vertaald. Hiervoor is een telling van het aantal woorden vanzelfsprekend onontbeerlijk om de kostenraming alsook de doorlooptijd te bepalen.
Helaas heeft Microsoft Excel standaard geen functie om de hoeveelheid woorden van een tabblad en/of een bestand te kunnen bepalen.
Dit is echter wel mogelijk via een omwegen; bijvoorbeeld door de tekst uit het Excelbestand te halen en in een leeg type bestand te plaatsen en de woordentel te gebruiken van dat bestandstype.
Hier hoeft u zich natuurlijk geen zorgen over te maken. Uiteraard voeren wij dit vrijblijvend en kosteloos voor u uit. Mocht u het toch zelf willen doen, dan kunt u in de volgende paragrafen de manieren lezen.
Aantal kolommen of klein Excelbestand tellen
Als het slechts een aantal regels of kolommen betreft, kunt u deze regels of kolommen selecteren, kopiëren en plakken naar een Microsoft Worddocument en vervolgens de hoeveelheid woorden links onderaan in het Worddocument aflezen.

Volledig of groot Excelbestand tellen


Bij volledige en grotere Excelbestanden, mogelijk met meerdere tabbladen, kunt u het bewuste bestand openen en per tabblad opslaan als een zogenaamd ‘Kladblok’-bestand; een .txt-bestand en daarna via een Microsoft Worddocument een woordentel uitvoeren. Door op de groene uitklapknoppen te klikken, kunt u lezen hoe dit precies in zijn werk gaat.
[ Woorden tellen voor 'Excel voor Windows' ]
[ Woorden tellen voor 'Excel voor Mac' ]


Screenshot computerscherm Microsoft PowerPointpresentatie woordentel eerste menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenshot computerscherm Microsoft PowerPointpresentatie woordentel tweede menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

HET AANTAL WOORDEN IN EEN POWERPOINTPRESENTATIE

Hoe voer ik een woordentel uit van een PowerPointbestand?


Voordat u uw PowerPointpresentatie deskundig laat vertalen door Dagnall, wilt u waarschijnlijk graag het aantal woorden en de kosten weten. Wij voeren uiteraard de woordentel vrijblijvend en kosteloos voor u uit. Als u het toch zelf wilt uitvoeren, dan kunt u hieronder lezen welke manieren er zijn om het aantal woorden te tellen van een PowerPointpresentatie.

Woordentel MS PowerPoint 2007


In PowerPoint van Office 2007 klikt u op het Office symbool linksboven op ‘Voorbereiden’. Daarna klikt u op de blauwe ‘i’ onder ‘Eigenschappen’ op ‘Geavanceerde eigenschappen…’. Nu wordt het tabblad ‘Statistieken’ weergegeven. Op de derde regel op het tabblad ‘Statistieken’ vindt u het aantal woorden van het PowerPointbestand dat is geopend.

Woordentel MS PowerPoint 2010 en hoger


U klikt in PowerPoint 2010 en hoger op het dropdown menu ‘Archief’ en selecteert u vervolgens de optie ‘Info’. Daarna kiest u rechts onderaan ‘Alle eigenschappen weergeven’. Nu kunt u rechts onder ‘Eigenschappen’ op de vierde regel de hoeveelheid woorden zien.

Woordentel MS PowerPoint voor macOS (Apple)


Bij Office 2016 voor de Mac klikt u linksboven op het dropdown menu ‘Bestand’, en vervolgens onderaan op ‘Eigenschappen’. U kunt het aantal woorden aflezen op het derde tabblad ‘Statistieken’. Bij Office 2019 voor de Mac kiest u linksboven het pulldown menu ‘Archief’, en vervolgens onderaan ‘Eigenschappen’. U kunt het aantal woorden aflezen op het derde tabblad ‘Statistieken’.

Microsoft woordentel niet betrouwbaar


Echter is er een probleem, ongeacht de versie.
In de praktijk blijkt de ingebouwde woordentelfunctie van het programma PowerPoint niet erg betrouwbaar te zijn.
Dagnall Talen heeft vele jaren ervaring in het vertalen van PowerPointpresentaties en daarom ook in het tellen van het aantal woorden van de meest verschillende PowerPointpresentaties, zowel qua opmaak als qua lengte en het aantal KB’s of MB’s van een PowerPointbestand.
Wij maken regelmatig mee dat de ingebouwde woordentel van het programma PowerPoint enorm van de werkelijkheid afwijkt.


Het komt zelfs voor dat ongeveer 10% van het daadwerkelijke aantal selecteerbare woorden in de woordentel meegenomen.

Een betrouwbare woordentel in 3 stappen


Er bestaan gelukkig betere methodes om het aantal woorden van een PowerPointpresentatie te kunnen bepalen. De methode die hieronder beschreven staat in drie stappen, is naar onze mening de beste en meest betrouwbare manier.

Stap 1 - Opslaan als pdf


Eerst opent u uw PowerPointpresentatie en slaat deze op als een .pdf-bestand.
Dit kan door te klikken op ‘Bestand’, ‘Opslaan als’ en vervolgens de vierde optie ‘PDF’ te selecteren.

Stap 2 - Tekst van pdf kopiëren naar MS Word


U opent dit .pdf-bestand vervolgens en dan selecteert, kopieert en plakt u de tekst in een MS Word-bestand.
Let op: Bij deze manier dienen teksten in notities van de PowerPointpresentatie voor elke dia los te worden geselecteerd en gekopieerd en daarna in hetzelfde Microsoft Wordbestand te worden geplakt als de rest van de tekst van de PowerPointpresentatie.

Stap 3 - Woordentel aflezen in MS Word


Het totaal aantal woorden wordt nu links onderaan in het geopende Wordbestand weergegeven.
Woorden in eventuele ingesloten (embedded) afbeeldingen en grafieken en bijvoorbeeld afbeeldingen van ingesloten (embedded) banners en tabellen worden hierbij niet meegenomen. Geen nood. Zolang het aantal embedded woorden relatief beperkt is, nemen wij deze niet mee in de totale woordentel. Deze woorden worden als service kosteloos vertaald door ons.
Dagnall brengt over het algemeen dus alleen de hoeveelheid woorden in rekening die via pdf en Microsoft Word uit de telling komt. Wij vinden dit wel zo transparant en zo eerlijk.
Dagnall vertaalt uw PowerPointbestanden met behoud van opmaak en een correcte telling van het aantal woorden!
Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

BESTANDENSTYPEN, OPMAAK, UITLIJNING & LEESTEKENS

Verschillende type bestanden


De wereld is vrij divers. Er bestaan tegenwoordig vele opties om bepaalde doelen te bereiken.
Ook voor besturingssystemen van computers die zowel bedrijven, (overheids)organisaties als particulieren gebruiken, geldt dit; Microsoft, Apple, Google en Linux en voor de gebruikte kantoorpakketten met elk hun eigen programma’s Microsoft Office, iWorks, Google Docs Editors, Open Office en Libre Office.
Deze systemen en programma’s kennen allemaal specifieke plus- en minpunten, eigenschappen en eigenaardigheden.
Afhankelijk van de toepassing, heeft iedereen zo zijn of haar voorkeur en/of (technische) gronden om te kiezen voor een besturingssysteem of programma.
Voor Dagnall is dit uiteraard geen probleem. U kunt met alles terecht bij ons: Documenten en bestanden van de kantoorsoftware van de bovengenoemde bedrijven, alsmede PDF-bestanden (gescand of selecteerbaar), .csv-bestanden, .po-bestanden, Adobe Creative Suite-bestanden, enz. Direct in uw website of in de cloud vertalen? Het is uiteraard allemaal mogelijk. Bij Dagnall Talen kunt u terecht voor al uw vertaalprojecten, onafhankelijk van het type bestand of uw werkwijze.

Opmaak & kleurgebruik


Teksten hebben vaak zoals rapporten, verslagen en offertes een specifieke opmaak. Deze opmaak kan vrij uitgebreid zijn en/of diverse kleuren, lettergroottes, lettertypes, tabellen en/of afbeeldingen bevatten.

Eén ding is zeker: Deze opmaak dient 100% behouden te blijven. En dat kunt u uiteraard ook verwachten van ons.
Ook bijvoorbeeld kleurcodes kunnen wij op RGB-niveau controleren en eventueel aanpassen zodat de kleuren precies bij de kleuren van uw huisstijl en/of bedrijfslogo (blijven) aansluiten.
Met Microsoft Word kan dit bijvoorbeeld middels de pijl rechts naast de selectie voor Tekstkleur, Meer kleuren, tweede optie met de RGB-schuifbalken. Niet alleen weten we hoe het werkt, we doen dit ook heel vlot. Uw vertaalde bestand ontvangt u dus verzorgd en netjes retour en dit resulteert niet in vertraging of een langere doorlooptijd.

Behoud en herstel van uitlijning


Een vertaling wordt meestal langer dan de brontekst. Geen zorgen. Ook de uitlijning van bijvoorbeeld teksten in tabellen en tekstvakken in de bestanden wordt bij het ‘opschonen’ van de vertaalde teksten meegenomen, zodat alles precies past en ‘oogt’ als een origineel bronbestand.

(Afwijkende) interpunctie & leestekens


Leestekens, zoals een komma, een punt, een puntkomma, een dubbele punt, een enkel of dubbel aanhalingsteken, een vraagteken, een uitroepteken, kunnen per land verschillen. Zoals het omgekeerde Spaanse vraagteken (¿).
[ Lees meer ]

MEER OVER MICROSOFT OFFICE BESTANDEN

Geschiedenis Microsoft Office


Het bekende bedrijf Microsoft (het woord is een zogenaamd ‘kofferwoord’ of ‘mengwoord’ van “microcomputer software”) werd op 4 april 1975 door Bill Gates en Paul Allen opgericht voor het ontwikkelen en verkopen van BASIC interpreters voor de Altair 8800 computer.
Halverwege de jaren tachtig domineerde Microsoft met het MS-DOS besturingssysteem de markt van besturingssystemen voor PC’s (personal computers). Het besturingssysteem MS-DOS werd later door Microsoft Windows opgevolgd.
Bill Gates kondigde het pakket de kantoorsoftware ‘Microsoft Office’ voor het eerst tijdens de COMDEX computerbeurs in Las Vegas in 1988.
De eerste versie van Microsoft Office, in het begin een marketingterm voor een kantoorsuite (gebundelde reeks productiviteitstoepassingen), bestond uit Microsoft Word, Microsoft Excel en Microsoft PowerPoint.

Microsoft Office is een suite van toepassingen die zijn ontworpen om te helpen bij de productiviteit en het uitvoeren van veelvoorkomende taken op computers. Met Microsoft Office kunnen documenten worden gecreëerd en verspreid. Deze documenten kunnen zowel tekst als beelden bevatten, er kan worden gewerkt met gegevens in spreadsheets (werkbladen) en gegevensbestanden, en er kunnen presentaties en posters mee worden gemaakt.
[ Microsoft Excel vertaaldiensten ]
[ Microsoft Word vertaaldiensten ]
[ Microsoft Powerpoint vertaaldiensten ]ADOBE BESTANDEN

Over Adobe


Adobe Inc. is een beursgenoteerd, Noord-Amerikaans bedrijf dat is opgericht in Delaware in 1982.
Het hoofdkantoor van Adobe Inc. bevindt zich in San José in Californië.
De Adobe Creative Suite of Adobe Creative Cloud (Adobe CC) is het bekendste softwarepakket voor grafische programma’s.
De programma’s van deze Adobe Creative Suite vormen een industriestandaard.
Het werken met de programma’s door grafisch ontwerpers noemt men desktoppublishing (afkorting: DTP). DTP omvat het opmaken van drukwerk alsook digitale beeldbewerking.
De programma’s van Adobe draaien op zowel Microsoft Windows als macOS van Apple.

Adobe PDF


Het bekendste bestandsformaat van Adobe is waarschijnlijk het Adobe PDF format (.pdf) en de bekendste en één van de meest gebruikte programma’s om PDF-bestanden mee te openen is de Adobe Acrobat Reader DC.
U kunt meer lezen over Adobe PDF en PDF-bestanden in de onderstaande paragraaf.

Adobe Photoshop


Adobe Photoshop is één van de meest bekende bestandsformaten (.psd) en programma’s van Adobe.
Het heeft zelfs tot een werkwoord geleid in de Nederlandse taal: photoshoppen.
Adobe Photoshop is speciaal ontworpen voor het bewerken van foto’s en ander digitaal beeldmateriaal.
Adobe Photoshop werkt met zogenaamde lagen waarmee men afbeeldingen en tekst kan toevoegen en bewerken.
Met Adobe Photoshop kan men bijvoorbeeld kleuren van een foto of andere afbeelding lichter of donkerder maken, objecten maskeren, inkleuren van een foto of andere afbeelding, verwijderen of toevoegen alsook laageffecten creëren.

Adobe Illustrator


Ook Adobe Illustrator is een vrij bekend bestandsformaat (.ai) en programma.
Het programma wordt voornamelijk gebruikt door DTP’ers/grafisch ontwerpers en technisch tekenaars.
Onder meer brochures, posters, logo’s en letters kunnen met Adobe Illustrator worden gemaakt, alsook doorsnedes van bijvoorbeeld machines en apparaten.
[ Lees meer ]

HET AANTAL WOORDEN VAN EEN PDF-BESTAND BEPALEN

Wat is een PDF-bestand?


De afkorting PDF staat voor Portable Document Format.
Het format PDF is in 1993 geïntroduceerd en het PDF format valt sinds 2008 onder de ISO/IEC 32000-1:2008-norm.
De grondslag voor het ontwikkelen van het PDF-format was een standaard creëren waarmee bestanden met volledig behoud van lettertype(n), opmaak en afbeeldingen vanuit diverse bronbestanden konden worden gedeeld.

Verschillende soorten PDF-bestanden


Verschillende soorten PDF-bestanden Ruwweg zijn er twee soorten PDF-bestanden.
Bij het ene type is de tekst selecteerbaar, bijvoorbeeld een PDF-bestand dat eerst een Microsoft Word-bestand of Adobe Indesign-bestand was en dat als PDF-bestand opgeslagen is.
Bij het andere type PDF-bestand is de tekst niet te selecteren, zoals een gescand bestand of een .jpg-bestand dat als PDF-bestand is opgeslagen.

Het aantal woorden van uw PDF-bestand(en)


Hieronder staat uiteengezet hoe u het aantal woorden van beide soorten PDF-bestanden kunt tellen.
Uw bestand(en) kunt u vanzelfsprekend ook naar ons sturen, bijvoorbeeld per e-mail, Filemail, Smash, Dropbox of WeTransfer of via het beveiligde Dagnall uploadsysteem. Dan voeren wij de woordentel voor u uit middels ons eigen systeem. Wij doen dit vanzelfsprekend geheel vrijblijvend en gratis.

Woordentel selecteerbaar PDF-bestand


Hieronder staan drie opties om het aantal woorden van selecteerbare PDF-bestanden te bepalen.
Let wel: Afhankelijk van de opmaak van de PDF-bestanden wordt niet altijd alle tekst in de woordentel meegenomen.

Tellen met de Dagnall woordenteller


Wij hebben een handig hulpje geplaatst op onze website, om het gemakkelijk te maken. Als u snel wilt weten uit hoeveel woorden uw selecteerbare PDF-bestand bestaat, kunt u uw PDF-bestand of bestanden eenvoudig uploaden in deze tool of slepen naar deze tool. Door op de knop ‘Woordentel’ te klikken, wordt het aantal woorden in het oranje balkje getoond.

Kies een pdf bestand waarvan u het aantal woorden wil laten tellen
Uw bestand wordt niet opgeslagen

[ Lees meer ]

CSV-, XML-, PO- & XLIFF-BESTANDEN

Vertaling van uw .csv- & .xml-bestanden


Vertaling van uw .csv- & .xml-bestanden behalve het vertalen van teksten vanuit Microsoft Word en andere programma’s voor tekstverwerking, verzorgt vertaalbureau Dagnall ook vertalingen in andere bestandsformaten.
Bijvoorbeeld .csv of .xml-bestanden.
Dat is ook handig als de tekst die u wilt vertalen in uw webshop, op uw website of in een ander softwarepakket staan. Dit kunnen bijvoorbeeld blogs of productbeschrijvingen zijn.
.Csv- en .xml-bestanden zijn zogeheten exportbestanden. U kunt de gegevens die u wilt vertalen vaak exporteren naar dit bestandformaat vanuit de website of het softwarepakket.
.Csv- en .xml-bestanden kunnen met Microsoft Excel worden geopend en bewerkt, maar er is eveneens specifieke software voor het bewerken van .csv- en .xml-bestanden zoals Localizely, Sisulizer en Poedit.
Vertaalburau Dagnall vertaalt regelmatig .csv- en .xml-bestanden, uiteraard zonder de (html) programmacode of de variabel-namen te beschadigen of te veranderen. Na het vertalen, kunnen de gegevens zo weer eenvoudig en probleemloos geïmporteerd worden.

.Csv-bestanden


.Csv staat voor ‘Comma-Separated Values’.
Helaas is de opmaak van .csv-bestanden niet altijd gelijk. Sommige bestanden gebruiken een ‘tab’ of een ‘dubbele punt’ als scheidingsteken. Andere bestanden bevatten weer meerdere talen of een talenpaar. Er bestaan ten minste drie verschillende soorten .csv-bestanden, die de bestandsextensie .csv kennen; een oud en een nieuw type van Microsoft en een generieke.
Vaak bevatten csv-bestanden databases van websites of webwinkels, logboeken, tabellen met transacties etc.
Vaak kunnen csv-bestanden direct gedownload worden vanuit verschillende systemen, bijvoorbeeld het contentmanagementsysteem (CMS) van een website.
De .csv-bestanden kunnen na de vertaling rechtstreeks naar het CMS van de website of ander systeem worden ingelezen.

.Xml-bestanden


.Xml staat voor ‘eXtended Markup Language‘. .Xml is het dominante formaat voor technische documentatie, omdat .xml geschikt is voor ‘single-sourcing’. ‘Single-sourcing’ wil zeggen documentatie die voor diverse doeleinden en platforms gebruikt kan worden.
.Xml wordt eveneens toegepast als basisformaat om verschillende vormen presentatie van media, zoals online hypertext, te maken.

Vertaling van uw .po- en .xliff-bestanden


Dagnall Vertaalbureau vertaalt uw .po- en .xliff-bestanden zonder dat deze wordt ‘beschadigd’.

Poedit


Poedit (voorheen poEdit) is een programma om zogenaamde ‘.po’-bestanden te kunnen vertalen.
Poedit is in C++ programmeertaal geschreven en de software is compatibel met Microsoft, macOS (Apple) en Linux.
Dagnall Vertaalbureau maakt gebruik van deze Poedit software om uw .po-bestanden te vertalen.

Xliff-bestanden


Het acronym ‘XLIFF’ staat voor ‘XML Localization Interchange File Format’.
Dit is een op XML gebaseerde bitext-indeling die is uitgebracht in 2008 en is ontwikkeld als indeling en standaard voor het lokaliseren, uitwisselen en vertalen van teksten en gegevens.
Xliff-bestanden kunnen bijvoorbeeld worden gedownload uit een Wordpress website en opnieuw worden geüpload met behulp van de zogeheten WPML-widget. (The WordPress Multilingual Plugin).
Vertaalbureau Dagnall an uw Xliff-bestanden vertalen met behoud van de codering zodat deze vertalingen probleemloos ingelezen kunnen worden door uw systeem of website.
Betaalbaar maatwerk sinds 1982

WEBSITEVERTALING

Een professionele vertaling van uw website


Uw website is het visitekaartje van uw bedrijf of organisatie. Dan is het voor de hand liggend dat u daar veel tijd en aandacht aan besteedt.
Werkt uw bedrijf buiten de landsgrenzen? Hebt u veel buitenlandse relaties? Zorg dan dat u internationaal ook goed voor de dag komt.
Correcte vertalingen zijn ontzettend belangrijk voor het (internationale) imago van uw bedrijf of organisatie. Zo laat u zien dat u uw internationale klanten serieus neemt.

Internationaal succes


Een goede vertaling van uw website is eveneens commercieel gezien erg belangrijk.
Op internationaal niveau is het één van de meest effectieve manieren om met nieuwe klanten in contact te komen.
Vertaalbureau Dagnall heeft veel ervaring in het vertalen van websites en online content voor diverse ondernemingen en organisaties. Grote internationale bedrijven zoals de NAM, Essity en Nedmag alsook landelijke partijen zoals ESJ Financial Engineering en Scapino.

Moedertaalvertalers


De moedertaal vertalers (native speakers) van Dagnall weten dat behalve een inhoudelijk goede vertaling van de tekst en een juiste toonzetting (tone-of-voice), zoekmachineoptimalisatie (SEO) minstens even belangrijk is voor soepele en overtuigende vertalingen van websites.

Conversiegerichte websitevertalingen


Ook bij een vertaalde website gaat het uiteraard om het resultaat.
Voor conversiegerichte vertalingen worden na overleg met u en/of uw marketingbureau eveneens de relevante zoektermen in het geval van de zoekmachineoptimalisatie (SEO) meegenomen en in de juiste aantallen en op de juiste wijze verwerkt. U bent zo gegarandeerd van zoekmachinevriendelijke (SEO) teksten en goed presterende, organische zoekresultaten in de belangrijkste zoekmachines zoals Google, Yahoo, Bing en DuckDuckGo.
Dat zorgt voor een goede vindbaarheid van uw website, ook voor uw internationale klanten.

Websites, nieuwsbrieven en blogs


Dagnall verzorgt zowel de eerste vertalingen van websites alsook alle daaropvolgende vertalingen van bijgewerkte of toegevoegde content.
U blijft zo ook bij wijzigingen en in de toekomst gegarandeerd van goede teksten en vertalingen in dezelfde schrijfstijl, verzorgd door dezelfde vertalers in de betreffende taal.
Net als u vinden wij dit heel belangrijk en daarom rekenen wij ook geen start- of minimumtarieven voor wijzingen in bestaande teksten en vertalingen en/of kleine vertalingen.
Dagnall Talen blijft voor u klaar staan, dus ook nadat de grootste projecten zijn afgerond.
Zo bouwen we samen aan internationaal succes, ook in de toekomst!
Screenschot computerscherm CMS Wordpress met vergrootglas in linkerbovenhoek - in kleur op transparante achtergrond - 659 * 365 pixels
Screenschot dashboard CMS Magento met vergrootglas in linkerbovenhoek - in kleur op transparante achtergrond - 659 * 365 pixels

DIRECT IN CMS VERTALEN

Online en offline CMS-vertaaloplossingen


Meer en meer ondernemingen en (overheids)organisaties kiezen ervoor om hun website op te zetten met behulp van een content-beheersysteem of contentmanagementsysteem (CMS), zoals Wordpress of Magento. Zo kan de inhoud van een site eenvoudiger worden beheerd en gepubliceerd.
WordPress is het toonaangevende contentmanagementsysteem. Ruwweg 22% van alle websites gebruikt dit CMS en ongeveer 56% van de webpagina’s die een content-beheersysteem gebruiken, maken gebruik van WordPress.
Er zijn twee manieren om teksten in een dergelijke CMS te kunnen vertalen.
Hieronder leggen we de verschillen uit. Zo kunt u zelf bepalen welke methode voor uw specifieke project het meest geschikt is.

Vertaling door het exporteren van inhoud


Deze manier kost meer tijd maar heeft wel haar eigen voordelen. Bij deze methode wordt de te vertalen tekst geëxporteerd naar een bewerkbaar bestand om de tekst te kunnen vertalen. Gangbare bestandsformaten om uw tekst op te slaan zijn .xml, .xliff, .csv en .xlsx.
Zodra de vertaling klaar is, dient de vertaling opgeslagen te worden en weer geconverteerd te worden om in het content-beheersysteem te worden geüpload, om de website bij te werken.
Een pluspunt van deze optie is dat voor doeleinden van SEO (zoekmachineoptimalisatie), het eenvoudiger is om de verschillende specifieke zoektermen te beheersen.

Eveneens zijn mooie en correcte leestekens (‘,“) en (’, ”) (6-jes en 9-tjes) in de tekst gemakkelijker aan te houden. Bij het werken in bijvoorbeeld op bestanden die worden bewerkt met Microsoft Excel, worden dit altijd rechte aanhalingstekens; (',"). Voor websiteteksten hebben wij een voorkeur voor ‘ronde’ aanhalingstekens.
Omdat specifieke termen in één keer (integraal) vertaald kunnen worden gaat de vertaling zelf ook vlotter.

Directe vertaling in het contentmanagementsysteem


Omdat de vertaling van de gehele website-inhoud of een deel ervan vanuit het CMS zelf gedaan kan worden, is dit proces gestroomlijnder en verloopt het gehele proces sneller. Voor complexe en grote websites is dit sowieso de meest geschikte optie.
Voor de vertaling kan, in tegenstelling tot de vorige optie, hierbij geen of minder gemakkelijk van woordenlijsten of een specifiek vertaalgeheugen gebruik worden gemaakt.
Daarnaast is het voor doeleinden van SEO (zoekmachineoptimalisatie) minder eenvoudig om de verschillende specifieke zoektermen te beheersen.
Direct vertalen in een CMS heeft meestal de voorkeur van mensen met een ICT-achtergrond. Eerst ‘converteren’ en vervolgens vertalen in bijvoorbeeld Microsoft Word heeft meestal de voorkeur van mensen met een taalkundige achtergrond of (internet)marketingachtergrond.
Welke optie u ook kiest, Dagnall Talen helpt u graag!
Screenschot computerscherm met logo Google Drive - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenschot computerscherm met iconen Google Docs - Google Sheets - Google Slides - Google Forms - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

GOOGLE DOCS EDITORS BESTANDEN VERTALEN

Dagnall en Google Docs Editors


Dagnall Vertaalbureau Emmen vertaalt al uw Google Docs Editors bestanden met volledig behoud van opmaak.

Over Google Docs Editors Suite


De Google Docs Editors suite is een gratis kantoorsoftwarepakket voor mensen die een Google account hebben. De Google Docs Editors suite is een online (web-based) open-source kantoorsoftwarepakket van het Noord-Amerikaanse bedrijf Google (Alphabet Inc.) van Larry Page en Sergei Brin uit Mountain View in Californië.
Google Docs Editors is uitgebracht in het jaar 2006.
De Google Docs Editors suite is geschreven in JavaScript (Java) en werkt met Microsoft Edge, Google Chrome, Safari en Firefox internetbrowsers.
Google introduceerde met de Google Docs Editors suite één van de eerste mogelijkheden voor mensen om real-time (tegelijkertijd) aan/in hetzelfde bestand te werken.
Wereldwijd heeft de Google Docs Editors suite een marktaandeel van ongeveer 10%.

Google Docs Editors programma’s


Het pakket bestaat uit de volgende programma’s:
 • Google Docs (Documenten) (vergelijkbaar met Microsoft Word)
 • Google Sheets (Spreadsheets) (vergelijkbaar met Microsoft Excel)
 • Google Slides (Presentaties) (vergelijkbaar met Microsoft PowerPoint)
 • Google Drawings (vergelijkbaar met Microsoft Visio)
 • Google Forms (Formulieren)

Wanneer Microsoft Office-bestanden worden geopend met Google Docs Editors, blijft de opmaak van de bestanden niet geheel behouden.

Het feit dat Google Docs Editors automatisch opslaat, is een groot voordeel.
Het is dus niet noodzakelijk om het werk tussendoor op te slaan.

[ Door Google Docs ondersteunde bestandstypen ]


Screenschot computerscherm met logo LibreOffice - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenschot computerscherm met iconen LibreOffice Writer - LibreOffice Calc - LibreOffice Impress - LibreOffice Access - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

LIBREOFFICE BESTANDEN VERTALEN

Dagnall vertaalt uw LibreOffice bestanden


Dagnall Vertaalbureau Emmen kan al uw LibreOffice bestanden vertalen met volledig behoud van opmaak.

Over LibreOffice


LibreOffice is een gratis, open-source kantoorsoftwarepakket.
LibreOffice is een project van de Duitse non-profit organisatie The Document Foundation (TDF), in het Duits ‘Freies Office Deutschland e.V.’, die in 2010 is opgericht door Florian Effenberger en is gevestigd in Berlijn.
LibreOffice is in 2010 van Apache OpenOffice afgesplitst (vroeger OpenOffice.org), een open-source versie van het vroegere StarOffice van het Duitse softwarebedrijf Star Division uit 1998.
Naast Florian Effenberger, zijn onder andere Thorsten Behrens en Caolán McNamara sleutelfiguren achter LibreOffice.
Inmiddels is Apache OpenOffice eigendom van het Noord-Amerikaanse softwarebedrijf Oracle.
LibreOffice bestaat uit softwareprogramma’s voor tekstverwerking, het maken en bewerken van spreadsheets, diavoorstellingen (presentaties), diagrammen en tekeningen, het werken met databases alsook het samenstellen van wiskundige formules.
LibreOffice is beschikbaar in 115 talen en werkt op Windows, Apple (MacOS) en Linux.

LibreOffice programma’s


Het pakket bestaat uit de volgende programma’s:
 • Writer (vergelijkbaar met Microsoft Word)
 • Calc (vergelijkbaar met Microsoft Excel)
 • Base (vergelijkbaar met Microsoft Access)
 • Draw (vergelijkbaar met Microsoft Visio)
 • Impress (vergelijkbaar met Microsoft PowerPoint)
 • Math

Verschil met Microsoft Office


LibreOffice lijkt qua uiterlijk op het Microsoft Office pakket uit 2003.
De software van LibreOffice is iets minder snel in het laden van zware bestanden.
Ook werkt documenten (online) delen lastiger.
Ook is er geen mobiele versie van de LibreOffice software. Daarnaast zijn niet alle functies compatibel met Microsoft Office en zijn de lettertypes anders.
Wanneer Microsoft Office-bestanden met programma’s van LibreOffice worden geopend, blijft de opmaak niet volledig behouden.
[ Door LibreOffice ondersteunde bestandstypen ]


Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

VERGADEREN EN OVERNACHTEN IN EMMEN

Uw (internationale) zakenrelaties kunnen overnachten in Emmen in bijvoorbeeld Van der Valk Hotel Emmen aan de Verlengde Herendijk 50, in Hotel ten Cate aan de Noordbargerstraat 44 of in Fletcher Hotel-Restaurant ByZoo aan Willinkplein 42.
Vergaderen in Emmen kan bij Dierenpark Wildlands aan het Raadhuisplein 99 en bij Fletcher Hotel aan Willinkplein 42.

EMMEN - GESCHIEDENIS

De oudste vermelding van de plaats Emmen komt uit 1139 in een document over een hof te ‘Emne’. Maar de omgeving waar Emmen ligt, was reeds in de prehistorie bewoond.
De vijfduizend jaar oude hunebedden en grafheuvels getuigen hiervan. De naam ‘Emmen’ is een verbastering van Emne en Empne, wat wellicht ‘vlakte’; ‘het lage land‘ betekent.

EMMEN - NU

Emmen ligt in de regio Zuidoost-Drenthe aan het begin van het gebied De Hondsrug. Plaatsen in de buurt van Emmen zijn Aalden, Borger, Coevorden, Dalen, Exloo, Hoogeveen, Klazienaveen, Odoorn, Ter Apel en Westerbork.
Emmen ligt in de provincie Drenthe. De gemeente Emmen telt ongeveer 107.000 inwoners.
Vlag gemeente Emmen - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels 

Vlag gemeente Emmen

Wapen gemeente Emmen - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels 

Wapen gemeente Emmen

INWONERS

Woon je in Emmen, dan heet je een ‘Emmenaar’.
Bekende Emmenaren zijn Jan Dekker, Gert Jakobs, Bert-Jan Lindeman en Daniël Lohues.
Iets wat bij Emmen hoort, wordt ‘Emmens’ of ‘Emmer’ genoemd, bijvoorbeeld de Emmer Venen. Emmen is zowel een plaats als een gemeente.

EMMEN - INTERNATIONAAL, KERNEN & SCHOLING

Partnerstad


De partnerstad van Emmen is Shangluo in China.

Kernen


De plaats Emmen is de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente waar ook Barger-Compascuum, Emmer-Compascuum, Erica, Klazienaveen, Nieuw-Amsterdam, Nieuw-

Dordrecht, Nieuw-Schoonebeek, Nieuw-Weerdinge, Roswinkel, Schoonebeek, Veenoord, Weiteveen en Zwartemeer deel van uitmaken.

Hoger onderwijs


Er is één hogeschool in Emmen: NHL Stenden.
In Emmen zijn geen universiteiten gevestigd.
Provincievlag Drenthe - 600 * 337 pixels

Vlag provincie Drenthe

Provinciewapen Drenthe - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Wapen provincie Drenthe

TYPISCH EMMENS

Emmen is bekend vanwege Wildlands Adventure Zoo Emmen, voorheen het Noorderdierenpark.
Even buiten Emmen is openluchtmuseum het Veenpark te bezoeken.
Emmen fungeert als centrumstad voor de dorpen in de regio Zuidenveld en omstreken. Emmen heeft een groot winkelaanbod alsook de grootste bedrijvenconcentratie in Noord-Nederland. Meerdere multinationals zijn in Emmen gevestigd.


Emmen - minder bekend


Minder algemeen bekend is dat de bijnaam van Emmen ‘Vlinderstad’ is. Dit omdat er een grote vlindertuin rijk was in het voormalige Noorderdierenpark in Emmen.

EMMENS DIALECT EN ACCENT

Het Drents is een levend dialect; veel Drenten, ook jonge mensen, spreken dagelijks dialect.
Zanger Daniel Lohues, die in Emmen is geboren, heeft veel aan de bekendheid van het Drents bijgedragen.
Kenmerkend voor het Drentse dialect zijn de klinkerafwijkingen ten opzichte van het Nederlands: ‘aa’ wordt ao; ‘ei/ij’ wordt ie; ‘oo’ wordt eu en ‘ui’ wordt uu.
Dus kiek in plaats van ‘kijk’ en taol in plaats van ‘taal’. Veel woorden worden half ingeslikt.
Typisch is ook de no-nonsense-blik op de wereld die in Drentse uitdrukkingen doorklinkt.
‘Binnenstebuiten’ is krang en een ‘emmer’ is een tobe. Gloepens is een versterkend woord, zoals ‘hartstikke’.
Drenten zeggen ook vaak “de deur is los” is plaats van “de deur staat open” en “ik ben nodig” in plaats van “ik heb nodig”. En ook Waar kom je weg? (waar kom je vandaan) hoor je regelmatig. Iemand die arrogant is, Loopt as een stoterse haon met voel an de poten. Een stooter (‘stoter’) was een oude munt, dus: “Een haan die een stoter kostte”. Als het heel goed gaat, zegt een Drent: ’t Kun minder.
Emmen - “M& Maak het mee!”

EMMEN - ZAKELIJK

De gemeente Emmen


Het netnummer van Emmen is 0591.
Het postcodegebied van Emmen is 7800 - 7828.
Het adres van het gemeentehuis van Emmen is Raadhuisplein 1, 7811 AP in Emmen.
De website van de gemeente Emmen is Gemeente.emmen.nl.
Het telefoonnummer van de gemeente Emmen is 14 0591.

Zakendoen in Emmen


Voor Emmer ondernemingen is het dichtstbijzijnde filiaal van de Kamer van Koophandel het KVK-kantoor Zwolle aan de Govert Flinckstraat 1, 8021 ET in Zwolle. Het telefoonnummer van de Kamer van Koophandel voor Emmen is 088 585 1585. De website van de Kamer van Koophandel voor Emmen is KVK-kantoor Zwolle.

EMMEN – (INTERNATIONALE) BEDRIJVIGHEID

Bedrijven die wereldwijd opereren, vindt u in Emmen op Bedrijvenpark A37, op bedrijventerrein Bargermeer, Bargeroosterveld, Eigenhaard, Emmercompascuum, op Businesspark Meerdijk, op bedrijventerrein Nijbracht of op Bedrijvenpark Waanderveld.
In Emmen bevinden zich onder andere de volgende, veelal internationaal opererende bedrijven en organisaties: Aareon, AB Oost, Acordis Industrial Fibers, Apex Tool Group, Asus, Büter Hydraulics, Combimac, Corlido Group, De Groot Installatiegroep, Drentea Kantoormeubelen, Emmlight, FMC Technologies Surface Wellhead, Fresenius
HemoCare, Geha, Harwig Installatietechniek, Hoevers Transport, Holtkamer Vouwwagens, Jellice Pioneer Europe, LBS, Medicon NKL, Menicon, Prysmian Draka, Repak, Roona Internationaal Transport, Teijin Aramid, Tooling Holland, VSN Groep, Well Services Group WSG Coil Services, Hartman Expeditie in Nieuw-Amsterdam, Wetra European Distribution Centre in Nieuw-Amsterdam en Lubbers Logistics Group in Schoonebeek.
Een aantal van deze bedrijven mag Dagnall klant noemen.
Dagblad & online nieuwsportal van Emmen

EMMENS NIEUWS

Het Emmer nieuwsportaal is Emmer Courant en Emmer ondernemers lezen hun regionale zakelijke nieuws op MKB Drenthe - Nieuws.
Ondernemers in Emmen kijken hun (zakelijk) nieuws op RTV Drenthe.
Emmenaren en ondernemingen in Emmen kunnen hun (zakelijk) nieuws lezen in de regionale krant Thuis in Emmen en het Dagblad van het Noorden - Drenthe.
Logo krant Emmen - Thuis in Emmen op een transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo regionale televisie- en radio-omroep RTV Drenthe op een transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

CULTUUR, SPORT, ONTSPANNING EN ZAKENLUNCH IN EMMEN

Cultuur


Wilt u uw internationale zakenrelatie wat cultuur in Emmen en omgeving laten zien?

Afhankelijk van het vakgebied waarin u werkzaam bent en/of de interesses van uw internationale zakenrelatie, kunt u in Emmen een bezoek brengen aan het Museum voor Hedendaagse Tibetaanse Kunst of aan het Van Gogh Huis Drenthe in Veenoord.

Voetbal, tennis, padel & squash


Houdt uw internationale zakenrelatie van sport? Dan is samen naar een sportwedstrijd gaan of zelf voetballen, tennissen, padellen of squashen wellicht een leuk idee. Voetbal verbroedert. Wellicht is het leuk om met uw internationale zakenrelatie naar een plaatselijke voetbalwedstrijd te gaan, om bijvoorbeeld de Emmer voetbalclub FC Emmen, VV Emmen of Drenthina te zien spelen.

Voor een partijtje tennis, padel of squash in Emmen kunt u terecht bij LTC Emmen of bij TennisClub Bargeres.
Golf, ontspanning & lunch Is het na een (lange) bespreking met uw internationale (zaken)relatie tijd voor een beetje ontspanning?
Om een balletje te slaan of alleen even iets te eten of te drinken, kunt u terecht bij Golfparc Sandur in Emmen. Het adres van deze golfbaan is Golfparkdreef 1, 7828 AL in Emmen. Het telefoonnummer van deze golfbaan is is 0591-30 30 54. De website van de golfbaan is www.golfparcsandur.nl.
Om iets te drinken of een hapje te eten kunt u terecht bij brasserie Sandur, telefoonnummer 0591-30 30 54. Golfbaan Zuid-Drenthe is nog een golfbaan in de buurt van Emmen.
Afbeelding voetbal tennisbal golfbal in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo voetbalclub Emmen - FC Emmen - Voetbalclub Emmen - in kleur op grasveld met witte lijn - 600 * 337 pixels

Wist u dat?

Wist u dat Dagnall Talen ook taalcursussen taalcursussen in Emmen en tolkdiensten verzorgt?
Dagnall Talen kan u dus van dienst zijn met
taalcursussen, vertalingen, tolkdiensten alsook het schrijven van teksten!
Promotiefilmpjes YouTube & ligging Emmen op Google Maps

PROMOTIEFILMPJES & GOOGLE MAPS

Hieronder vindt u een promotiefilmpje alsook een filmpje met drone-opnames van Emmen die eveneens op Youtube kunnen worden bekeken.
Door direct op het Youtube logo in het midden te klikken, wordt het filmpje afgespeeld.
Onder deze filmpjes vindt u de locaties van Drenthe en Emmen op Google Maps.
Klik linksboven om de kaart groot weer te geven in een nieuw venster.
Promovideo Emmen
Dronebeelden Emmen
 
Google Maps Drenthe
Google Maps Emmen
Op de hoogte blijven van wat er gebeurt in Emmen

EMMENS NIEUWS

Hieronder ziet u het laatste nieuws uit Emmen van verschillende nieuwsbronnen.
Het nieuws wordt steeds live bijgewerkt.
Dagnall Talen is uw vertaalbureau voor vrijwel elke taal

VERTAALBUREAU VOOR ALLE TALEN

Elke talencombinatie


Vertaalbureau Dagnall levert professionele vertalingen van en naar elke taal zodat uw boodschap internationaal duidelijk wordt begrepen.
Al decennia verzorgt Dagnall vertalingen, taalcursussen van topkwaliteit voor het bedrijfsleven, (semi)overheid en particulieren in iedere gewenste talencombinatie.
Onze specialistische vertalers staan voor iedere talencombinatie en in elk vakgebied tot uw dienst.
Op dagelijkse basis vertaalt Dagnall tientallen documenten van en naar het Engels, Duits, Frans, Spaans en andere talen zoals brochures, verslagen presentaties handleidingen, algemene voorwaarden, (technische) rapporten en offertes.
Dagnall Vertaalbureau vertaalt ook regelmatig naar en van bijvoorbeeld het Chinees, Russisch, Turks en Arabisch.

Gecertificeerde vertalingen


Zoals een een cijferlijst, diploma, een rijbewijs, een huwelijksakte, een paspoortof een geboorte- of scheidingsakte.


Professionele moedertaalvertalers die uw branche begrijpen


Dagnall Vertaalbureau Emmen is ISO 9001:2015 en ISO 17100:2015 gecertificeerd. Dagnall werkt met hoogopgeleide, professionele vertalers met relevante vertaalervaring in iedere branche en elke vertaling wordt tweemaal proefgelezen door een ervaren native (moedertaal) revisor/proeflezer.
Zo realiseert Dagnall niet alleen taalkundig correcte vertalingen, maar eveneens vertalingen met aansprekend taalgebruik, in de juiste toonzetting en met gevoel voor uw doelgroep.
Vertalingen voor speelgoed vragen immers om een geheel andere schrijfstijl dan bijvoorbeeld een marketingtekst of een technisch of medisch rapport.
Maak een vakkundige en betrouwbare indruk met topkwaliteit vertalingen van Dagnall.
Met ISO-gecertificeerd vertaalbureau Dagnall Talen neemt u de betere weg voor vertaalwerk in Emmen!

Contact vertaalbureau Emmen

Wilt u contact opnemen met Dagnall vertaalbureau Emmen? Wilt u meer weten over de werkwijze van Dagnall vertaalbureau?
Bel ons direct op 0592-338012 (geen menu) of stuur een e-mail via vertaalbureau-emmen@dagnall.nl. Of ga naar ons contactformulier.
Afbeelding wegwijzer in grijs met bord Dagnall in verkeersblauw in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Afbeelding computer en tablet en telefoon in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Goed op koers met Dagnall vertaalbureau in Emmen!
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten
ONZE OPDRACHTGEVERS

De upload van uw document is gelukt.

 

INLOGGEN MEDEWERKERS   /   BESTANDEN UPLOADEN