OFFERTE AANVRAGEN
Offerte aanvragen

Vertaalbureau Drachten

Direct naar ➤ Vertalen - Proeflezen - Uploaden - ISO - Nieuws
dagnall vertaalbureau vertaaldiensten.png leesMeer
dagnall vertaalbureau vertaaldiensten offerte aanvragen /contact/ /bestanden/ tel:0852737302 info@dagnall.nl
Vertaalbureau Dagnall - Vertaalbureau Dagnall schakelt snel - Geen deadline is te krap

Kop wordt bewerkt

Tekst wordt bewerkt
Screenshot navigatiesysteem met tekst Vertaalbureau Drachten aangegeven - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Goed op weg met Dagnall Talen

Dagnall Vertaalbureau Drachten aangegeven op kaart Nederland met blauw plaatsnaambord met witte letters en Dagnall veer - transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Logis Hotel Restaurant Lunia
Molenhoek 2
8421 PG OLDEBERKOOP

of bij u op locatie

  
Vrijblijvend informeren naar een taaltraining bij u in de buurt

Kop wordt bewerkt

Tekst wordt bewerkt

Betaalbare topkwaliteit sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
Wat mag u van een goed vertaalbureau verwachten?
  Native (moedertaal) vertalers
  Twee proefleesrondes inbegrepen
  Discretie en geheimhouding
  Respect voor deadlines
  Snelle offertes en heldere communicatie
  Zinnen die prettig lezen
  Onbeschadigde opmaak
  Aandacht voor taalspecifieke interpunctie
  Omgang met alle soorten bestanden
  Omgang met zoekmachineoptimalisatie
  Omgang met specifiek jargon
  Ruime openingstijden
  Lid branchevereniging VVIN en EUATC
  ISO 17100:2015 & ISO 900:2015

Kop wordt bewerkt H3A

Tekst wordt bewerkt

Kop wordt bewerkt H3B

Tekst wordt bewerkt
Screenschot computerscherm met Google homepage en oranje cirkel met loepje en letters SEO- in kleur op transparante achtergrond - 1079 * 656 pixels
Screenschot computerscherm met DTP programma en brochure en oranje cirkel met stylus en letters DTP- in kleur op transparante achtergrond - 1079 * 656 pixels

Kop wordt bewerkt H3C

Tekst wordt bewerkt
Betaalbaar maatwerk sinds 1982

UW VERTAALBUREAU IN DRACHTEN VOOR ELKE VERTALING

Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk algemeen
Algemeen
Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk websites
Websites
Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk technisch
Technisch
Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk juridisch
Juridisch
Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk medisch
Medisch
Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk beeëdigd
Beëdigd

Algemene vertaling


Vertaalbureau Dagnall vertaalt alle soorten algemene tekst, zoals websitetekst, offertes, webshops, aanbestedingen, brochures, verslagen en jaarrapporten.
U kunt vanzelfsprekend de gewenste schrijfstijl, tone of voice en voorkeur voor terminologie aangeven zodat de vertaling optimaal aansluit op uw doelgroep en lezer.

Websitevertaling


De vertalers van Dagnall Vertaalbureau vertalen veel websites, zoals Wordpress, Drupal, Shopify, Magento en maatwerk websites. Indien u dit wenst, kunnen wij ook direct in uw CMS vertalen.
U kunt eveneens een lijst met zoektermen meesturen die op de juiste wijze wordt verwerkt voor SEO-doeleinden.

Technische vertaling


Ons vertaalbureau Drachten vertaalt alle denkbare technische teksten, zoals technische handleidingen, gebruiksaanwijzingen, (test)rapporten, software, offertes, enz.
Dagnall Talen heeft een uitgebreid netwerk met gespecialiseerde vertalers en beschikt over zelfontwikkelde tools voor specifiek jargon en specifieke technische begrippen.

Juridische vertaling


Wij zijn gespecialiseerd in juridische vertalingen en vertalen onder andere veel aktes, algemene voorwaarden, financiële jaarverslagen en vonnissen.
Dagnall Vertaalbureau beschikt over een groep van gespecialiseerde vertalers op dit gebied.

Medische vertaling


Ons vertaalbureau Drachten vertaalt alle medische tekst zoals bijsluiters, medische dossiers en verklaringen, handleidingen van medische apparatuur, onderzoeksprotocollen, brochures op het gebied van tandheelkunde, ICF’s, SPC’s enz.
Vertaalbureau Dagnall beschikt over uitgebreide woordenlijsten en kennis van relevant jargon op medisch gebied.

Beëdigde vertaling


De vertalers van Dagnall Talen verzorgen alle soorten gecertificeerde (beëdigde) vertalingen, zoals diverse aktes voor bedrijven alsook huwelijksaktes, geboorteaktes, scheidingsaktes, rijbewijzen, diploma’s en paspoorten. Vertaalbureau Dagnall verzorgt beëdigde vertalingen zowel met als zonder Apostille.
Woordenwolk in veer logo Dagnall Talen met toepasselijke sleutelwoorden voor Dagnall Talencursussen - in donkerblauw, groen en grijs op transparante achtergrond - 600 * 600 pixels

HET WERKPROCES VAN EEN VERTAALOPDRACHT IN 4 STAPPEN

Aanvraag
Offerte
Bevestiging
Aanlevering

Aanvraag


U stuurt ons een e-mail en/of u belt ons via 085-2737302 (geen belmenu) met uw vertaalvraag of vertaalwens.
U aanvraag kunt u ook indienen via ons contactformulier.
Indien mogelijk, levert u gelijk het (de) te vertalen document(en) of bestand(en) aan.
Uw document(en) of bestand(en) kunt u verzenden naar vertaalbureau-drachten@dagnall.nl. Wij kunnen bijlagen tot 100MB ontvangen.
U kunt uw bestanden ook veilig uploaden via onze beveiligde uploadpagina of voor Filemail, Smash (beide onze voorkeur) of anders Dropbox (vereist registratie) of WeTransfer WeTransfer (niet geheel probleemloos) of een ander verzendsysteem naar voorkeur kiezen. Vanzelfsprekend kunt u direct de deadline dan wel gewenste leverdatum aangeven.

Offerte


Offerte Wij bekijken en analyseren uw aanvraag zorgvuldig waarna u zo snel mogelijk een vrijblijvende offerte ontvangt van ons. Over het algemeen ontvangt u binnen 30 minuten de offerte, maar in elk geval uiterlijk binnen 24 uur.
Nadat u de offerte hebt ontvangen, kunt u uiteraard eventueel nog wijzigingen aanbrengen en hebt u vragen of zijn er onduidelijkheden: Wij staan u graag te woord.

Bevestiging


U kunt per e-mail bevestigen of eventueel (bijvoorbeeld bij haast) eerst telefonisch en later per e-mail. Eventueel kunt u gelijk een inkoopreferentie, kostenplaats of inkoopnummer (PO-nummer) opgeven.
Na akkoord van uw kant gaan wij direct aan de slag met de vertaling, waarna vóór levering standaard nog twee proefleesrondes volgen.

Levering


De proefgelezen vertaling worden op of vóór de afgesproken datum aangeleverd per e-mail. Dagnall Vertaalbureau levert beëdigde vertalingen zowel digitaal als per post aan.
De factuur met de eventuele inkoopreferentie, de kostenplaats of het inkoopnummer wordt tegelijk met de eventuele vertaling verzonden. Wanneer een apart e-mailadres voor de facturen bij ons bekend is, dan versturen wij de factuur naar dat e-mailadres.
Wij staan vanzelfsprekend voor u klaar bij eventuele onduidelijkheden, vragen, aanvullingen of wijzigingen.
Grote bestanden versturen via Filemail, Smash, Dropbox of WeTransfer
Screenshot computerscherm iMac met Dagnall veertje en logo Smash
Screenshot computerscherm iMac met Dagnall veertje en logo Filemail
Screenshot computerscherm iMac met Dagnall veertje en logo WeTransfer
Screenshot computerscherm iMac met Dagnall veertje en logo Smash
Bestanden aanleveren via beveiligde pagina Dagnall Talen
Computerscherm met logo bestanden uploaden - in donkerblauw en groen op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenshot Vertaalbureau Dagnall pagina bestanden uploaden - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

Veilig bestanden uploaden

Bestanden direct veilig uploaden naar ons


In plaats van uw bestanden naar ons te e-mailen of bijvoorbeeld via Filemail, Smash, Dropbox of WeTransfer aan ons aan te leveren, kunt ook gebruikmaken van onze eigen beveiligde omgeving.
Deze omgeving kent een tweetrapsbeveiliging met gebruik van een SMS-code.

Uw aanvraag analyseren


Ongeacht de wijze, bekijken en analyseren wij uw aanvraag na ontvangst uiteraard aandachtig en nemen wij zo snel mogelijk contact op met u en ontvangt u vrijblijvend een offerte.
ISO 9001-2015 LOGO
ISO 1700-2015 LOGO

ISO-certificeringen

ISO 9001:2015 – internationale norm voor kwaliteitsmanagement


Vertaalbureau Dagnall is gecertificeerd door Kiwa voor de ISO 9001:2015 norm, de wereldwijd erkende norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. De ISO 9001:2015 norm bevat eisen om processen te borgen en te stroomlijnen die van belang zijn voor het verhogen van de klanttevredenheid. Voldoen aan zowel de eisen van opdrachtgevers alsook aan wetgeving en regelgeving en het continue verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem zijn de kernpunten van de ISO 9001:2015 norm.

ISO 17100:2015 - internationale norm voor vertaaldiensten


Dagnall Vertaalbureau is eveneens door Kiwa gecertificeerd voor de ISO 17100:2015 norm. ISO 17100:2015 is de norm specifiek voor vertaaldiensten en bevat onder andere eisen voor mensen, middelen, projectmanagement, vertalers en revisoren.


Onze ISO 17100:2015 certificering toont aan dat wij uitsluitend met professionele moedertaalvertalers (natives) werken met de benodigde ervaring en kennis. Bovendien worden onze vertalingen altijd ten minste twee keer proefgelezen door twee specialisten. Onze vertalingen worden volgens afspraak en binnen de deadline aangeleverd.

Kiwa – certificeringen sinds 1948


Kiwa is een certificeringsinstelling in Rijswijk met vele jaren ervaring met het certificeren van bedrijven en organisaties. Dagnall wordt jaarlijks door Kiwa beoordeeld om te controleren of nog altijd aan de eisen van ISO 9001:2015 en ISO 17100:2015 wordt voldaan.

Vertegenwoordiging VViN


Vertaalbureau & Taleninstituut Dagnall is al vele jaren aangesloten bij de Nederlandse branchevereniging Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland (VViN) en hiermee eveneens van de overkoepelende Europese branchevereniging European Union of Associations of Translation Companies (EUATC).
De VViN behartigt de belangen van vertaalbureaus en tolkbureaus in Nederland. De branchevereniging streeft naar een voortdurende verbetering van de kwaliteit van de geleverde diensten van de leden. Hiervan hebben niet alleen de leden zelf voordeel, maar vooral ook de opdrachtgevers van deze vertaalbureaus en tolkbureaus.

De VViN fungeert tevens als vertegenwoordiger van de vertaalbranche richting externe partijen, bijvoorbeeld het onderwijs en de overheid. De VViN-leden zijn verplicht om het ISO 17100:2015 kwaliteitskeurmerk te dragen. De 17100:2015-norm is speciaal voor vertaaldiensten bestemd en beschrijft aan welke eisen een vertaalbureau dient te voldoen om zich gecertificeerd te kunnen zijn.
[ Lees meer ]
Logo GDPR Algemene Verordening Gegevensbescherming in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo EU Filemaker in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

AVG-compliant

De AVG; Algemene verordening gegevensbescherming (Engels: GDPR; General Data Protection Regulation) is een Europese verordening met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door bedrijven en overheidsinstellingen binnen de EU. De AVG dient er met name toe de privacy van burgers in de EU te beschermen. De verordening schrijft voor dat mensen op de hoogte dienen te zijn van het verwerken van hun persoonsgegevens zoals naam, telefoonnummer en (e-mail)adres en dat alleen die gegevens die voor het beoogde doeleinde noodzakelijk zijn, mogen worden bewaard en verwerkt.
Deze persoonsgegevens mogen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard en de persoonsgegevens moeten tegen toegang door onbevoegden, vernietiging of verlies beschermd te worden. Natuurlijk voldoet Dagnall Talen aan alle vereisten die door de Algemene verordening gegevensbescherming worden gesteld en verwerkt persoonsgegevens zeer beperkt in elk opzicht. Dagnall Talen werkt met het betrouwbare Filemaker.
Betaalbare topkwaliteit sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
Wat mag u van een goed vertaalbureau verwachten

Wat maakt Dagnall vertaalbureau Drachten een goed vertaalbureau?

Expertise in vakgebieden & native vertalers


Iedereen kan vandaag de dag met slimme software snel een aantal woorden vertalen. Ons werk is echter totaal anders dan dat. Een goede vertaling verzorgen, is echt een vak. Het draait hierbij om het zo goed mogelijk overbrengen van uw boodschap in een andere taal en in de juiste toonsoort. Dit vraagt om een professionele aanpak met native (moedertaal) vertalers. Dus echt mensenwerk.
Dagnall Vertaalbureau Drachten heeft alle expertise en kennis in huis om uw teksten perfect te vertalen in de taal die u wenst. Al decennia werkt Dagnall Talen voor zowel grote alsook kleinere opdrachtgevers.

Aantoonbare kwaliteit


Hoge kwaliteit. Daar draait het bij ons werk om. We kunnen deze kwaliteit leveren omdat we alleen met professionele vertalers werken. Personen die de taal daadwerkelijk regelmatig schrijven en spreken. We hebben voor meer complexe teksten over technische of juridische zaken toegang tot gespecialiseerde vertalers en uitgebreide technische en juridische woordenlijsten.
Dagnall Vertaalbureau Drachten heeft daarnaast veel kennis in huis op het gebied van zoekmachinemarketing en SEO. Dat is van grote toegevoegde waarde als het gaat om uw websiteteksten. Vertaalbureau Dagnall er niet alleen voor dat uw tekst goed vertaald wordt, maar ook dat uw boodschap de lezers bereikt.
Wij zijn verder aangesloten bij de belangrijkste brancheverenigingen en wij hebben onze diverse certificeringen, waaronder twee ISO-certificeringen, goed op orde.

Discretie & vertrouwelijkheid


Uiteraard werkt Dagnall Vertaalbureau Drachten conform de AVG; de Algemene verordening gegevensbescherming, die in 2016 in de hele Europese Unie van kracht is geworden.
Wij beschikken daarnaast over een standaard geheimhoudingsverklaring, die op verzoek getekend kan worden door beide partijen. Heeft u organisatie een eigen geheimhoudingsverklaring?
Op verzoek tekenen we uw geheimhoudingsverklaring voordat u de te vertalen bestanden aan ons aanlevert.
Het anonimiseren van uw bestanden of documenten is dus niet per se nodig.
Het is ook zo dat uw teksten alleen worden gelezen door die mensen die uw tekst daadwerkelijk zelf vertalen of proeflezen.
Dagnall Vertaalbureau Drachten werkt bovendien met beveiligde systemen en elk elektronisch apparaat is met de benodigde beveiligingen en een wachtwoord uitgerust.
De omgeving voor het uploaden van bestanden is extra beveiligd. Dagnall heeft eveneens een eigen VPS (Virtual Private Server) en Dagnall werkt met een betrouwbare, goede en Nederlandse hostingpartij voor de e-maildienst en de website, te weten Cloud86. De servers van Cloud86 staan in Nederland; in Groningen.
Vlotte communicatie & doorlooptijd

Vaak heeft vertaalwerk haast.


Dit hoort een beetje bij ons vak. Wij zijn vaak de laatste schakel in het proces.
Wij zijn dus het één en ander gewend en wij schrikken niet snel van uw deadline. We willen ook onder tijdsdruk de beste service bieden. We werken snel en efficiënt en we denken graag met u mee. Wij zullen nooit de vertragende factor zijn.
Transparante offerte

De tarieven van Dagnall Vertaalbureau Drachten worden bepaald door de hoeveelheid tekst (het aantal woorden) en minder door de complexiteit van teksten.


De complexiteit is afhankelijk van van de moeilijkheidsgraad; (zeer) technisch, medisch, juridisch enz.
Wij geven eveneens volumekorting voor (zeer) grote opdrachten.
Omdat wij niet willen dat u voor verrassingen komt te staan, krijgt u van tevoren uiteraard altijd een vrijblijvende en transparante offerte van ons. Op deze manier weet u precies waar u aan toe bent voordat u door ons Vertaalbureau Drachten vertalingen laat uitvoeren.
Screenshot computerscherm Microsoft Word woordentel eerste menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenshot computerscherm Microsoft Word woordentel tweede menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

Woordentel Worddocumenten

Hoe bepaal ik het aantal woorden van Worddocumenten?


Veruit het merendeel van bestanden die worden vertaald, zijn Microsoft Wordbestanden. Dit is niet alleen het handigst omdat het programma Microsoft Word een wereldstandaard is, maar bij een vertaling in Microsoft Word blijft de opmaak ook hetzelfde. De kosten een vertaling zijn afhankelijk van het aantal woorden van de te vertalen tekst. Een vertaling wordt namelijk per woord berekend.
Daarvoor is het aantal woorden tellen derhalve van groot belang.
Gelukkig is in het programma MS Word het aantal woorden van het document gemakkelijk direct af te lezen.
In Microsoft Word 2007 staat standaard links onderaan (rechts na ‘pagina 1 van x’) het totaal aantal woorden van het geopende Worddocument achter het woord ‘Woorden:’. Ook achter het tabblad ‘Controleren’ en daarna ‘Woorden tellen’, ziet u het menu met op de tweede regel het totaal aantal woorden. Niet te verwarren met het aantal tekens dat vermeld wordt getoond de derde regel.


In Microsoft Word 2010 staat standaard links onderaan (rechts na ‘pagina 1 van x’) het totaal aantal woorden van het geopende Worddocument vóór het woord ‘woorden:’.
Ook achter het tabblad ‘Controleren’ en daarna ‘Woorden tellen’, ziet u het menu met op de tweede regel het totaal aantal woorden. Niet te verwarren met het aantal tekens dat vermeld wordt getoond de derde regel.
Let wel: Tekst in eventuele tekstvakken en voetnoten wordt NIET meegenomen in de woordentel van Microsoft Word. Voor woorden in eventuele ingesloten (embedded) grafieken, afbeeldingen en diagrammen geldt dit ook. Voor een vertaling is dit geen probleem omdat wij deze teksten niet berekenen voor de woordentel. Dagnall vertaalt eventuele tekst in tekstvakken, voetnoten en ingesloten (embedded) elementen, die vaak beperkt is qua aantal woorden, mee als service.
Screenshot computerscherm Microsoft Excel woordentel eerste menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenshot computerscherm Microsoft Excel woordentel tweede menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

Woordentel Excelbestanden

Hoe bepaal ik het aantal woorden van Excelbestanden?


Microsoft Excelbestanden worden voor de meest uiteenlopende doeleinden ingezet.
Daarom dienen Excelbestanden ook regelmatig te worden vertaald. Uiteraard is een telling van het aantal woorden hiervoor onontbeerlijk om een kostenraming te maken en een doorlooptijd te bepalen.
Het programma Microsoft Excel bevat helaas standaard geen functie om de hoeveelheid woorden van bestanden en/of tabbladen te bepalen. Dit is echter wel mogelijk via een aantal omwegen; bijvoorbeeld door de tekst uit het Excelbestand te extraheren en te plaatsen in een leeg type bestand en de woordentelfunctie van dat bestandstype te gebruiken. U hoeft zich hier vanzelfsprekend niet mee bezig te houden. Wij voeren dit uiteraard kosteloos en vrijblijvend voor u uit. Mocht u dit toch zelf willen uitvoeren, dan kunt u hieronder de methodes lezen.
Aantal kolommen of klein Excelbestand tellen
Indien het slechts om een (klein) aantal kolommen of regels gaat, dan kunt u deze bewuste kolommen of regels selecteren, kopiëren en plakken naar een Microsoft Wordbestand en vervolgens het aantal woorden links onderaan in dit Wordbestand aflezen.

Volledig of groot Excelbestand tellen


Voor grotere en volledige Excelbestanden, mogelijk met meerdere tabbladen, opent u het bewuste document en slaat u het per tabblad op als een zogenaamd ‘Kladblok’-bestand; een .txt-bestand en vervolgens voert u via een MS Worddocument een woordentel uit. Achter de groene uitklapknoppen kunt u lezen hoe dit proces werkt.
[ Woorden tellen voor 'Excel voor Windows' ]
[ Woorden tellen voor 'Excel voor Mac' ]


Screenshot computerscherm Microsoft PowerPointpresentatie woordentel eerste menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenshot computerscherm Microsoft PowerPointpresentatie woordentel tweede menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

Woordentel PowerPointpresentaties

Hoe voer ik een woordentel uit van een PowerPointbestand?


Voordat u uw PowerPointpresentatie deskundig door Dagnall laat vertalen, wilt u vermoedelijk graag de hoeveelheid woorden en de kosten weten. Uiteraard voeren wij deze woordentel kosteloos en vrijblijvend uit voor uw. Mocht u de woordentel toch zelf willen doen, dan kunt u hieronder de methodes lezen die er zijn om het aantal woorden van PowerPointbestanden te tellen.

Woordentel MS PowerPoint 2007


U klikt in PowerPoint 2007 op het Office symbool linksboven op ‘Voorbereiden’. Vervolgens klikt u op de blauwe ‘i’ onder ‘Eigenschappen’ op ‘Geavanceerde eigenschappen…’. Het tabblad ‘Statistieken’ verschijnt. Op het tabblad ‘Statistieken’ wordt het aantal woorden weergegeven van de PowerPointpresentatie die is geopend.

Woordentel MS PowerPoint 2010 en hoger


In PowerPoint 2010 en hoger klikt u op het uitklapmenu ‘Archief’ en kiest u vervolgens de optie ‘Info’. U klikt vervolgens rechts onderaan op ‘Alle eigenschappen weergeven’. U kunt nu rechts onder ‘Eigenschappen’ op de vierde regel het aantal woorden zien.

Woordentel MS PowerPoint voor macOS (Apple)


Bij Microsoft Office 2016 voor Mac kiest u linksboven in het pulldown menu ‘Bestand’, en vervolgens onderaan op ‘Eigenschappen’. U kunt het aantal woorden aflezen op het derde tabblad ‘Statistieken’. Bij Office 2019 voor Mac kiest u linksboven het pulldown menu ‘Archief’, en vervolgens onderaan ‘Eigenschappen’. Het aantal woorden wordt op het derde tabblad ‘Statistieken’ weergegeven.

Microsoft woordentel niet betrouwbaar


Ongeacht de versie, is er echter een probleem.
De ingebouwde woordentelfunctie van het programma PowerPoint blijkt in de praktijk niet erg betrouwbaar.
Dagnall Talen heeft tientallen jaren ervaring in het vertalen van PowerPointpresentaties en derhalve ook in het tellen van het aantal woorden van de meest diverse PowerPointpresentaties, zowel qua opmaak als qua lengte en het aantal KB’s of MB’s van een PowerPointpresentatie.

Wij maken vaak mee dat de ingebouwde woordentel van PowerPointbestanden aanzienlijk afwijkt van de werkelijkheid. Soms wordt slechts ruwweg 10% van het echte aantal selecteerbare woorden geteld.
Een betrouwbare woordentel in 3 stappen

Gelukkig bestaan er betere methoden om het aantal woorden van een PowerPointpresentatie te tellen.


Volgens ons is de beste en meest betrouwbare manier, de methode die hieronder in drie stappen staat beschreven.
Stap 1 - Opslaan als pdf

U opent uw PowerPointpresentatie en slaat dit bestand eerst als .pdf-bestand op.


Dit doet u door te klikken op ‘Bestand’, ‘Opslaan als’ en daarna de vierde optie ‘PDF’ te kiezen.
Stap 2 - Tekst van pdf kopiëren naar MS Word

Daarna opent u dit .pdf-bestand en selecteert, kopieert en plakt u de gehele tekst in een Microsoft Word-bestand.


Let op: Tekst in notities van de PowerPointpresentatie dient bij deze manier voor elke dia apart te worden geselecteerd en gekopieerd en vervolgens in hetzelfde MS Wordbestand te worden geplakt als de overige tekst van de PowerPointpresentatie.
Stap 3 - Woordentel aflezen in MS Word

Het totaal aantal woorden staat nu links onderaan in het Wordbestand.


Woorden in eventuele embedded (ingesloten) grafieken en afbeeldingen en bijvoorbeeld afbeeldingen van embedded (ingesloten) banners en tabellen worden niet meegeteld. Geen zorgen. Wij rekenen deze niet mee in de woordentel zolang het aantal embedded woorden relatief beperkt is. Deze woorden worden als service kosteloos vertaald door ons.
Over het algemeen brengt Vertaalbureau Dagnall dus alleen de hoeveelheid woorden in rekening die via pdf en Microsoft Word wordt geteld. Dit vinden wij wel zo eerlijk en transparant.
Dagnall vertaalt uw PowerPointbestand met behoud van opmaak en een correcte woordentel!
Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

Bestandstypen, opmaak, uitlijning en leestekens

Verschillende type bestanden


De wereld is vrij divers. Er zijn tegenwoordig vele wegen om bepaalde doelen te bereiken.
Ook voor de besturingssystemen van computers die zowel bedrijven, (overheids)organisaties als particulieren gebruiken, geldt dit; Microsoft, Apple, Google en Linux en voor de kantoorsoftware zoals Microsoft Office, iWorks, Google Docs Editors, Open Office en Libre Office.
De systemen en programma’s hebben alle hun voor- en nadelen, eigenschappen en eigenaardigheden.
Iedereen heeft zo zijn of haar voorkeur en/of (technische) gronden om voor te kiezen voor een bepaald besturingssysteem of programma, mede vaak afhankelijk van de toepassing.
Dit vormt voor ons uiteraard geen probleem. Met alles kunt u bij ons terecht: Documenten en bestanden van de kantoorsoftware van de bovengenoemde bedrijven, alsook PDF-bestanden (selecteerbaar of gescand), .po-bestanden, .csv-bestanden, Adobe Creative Suite-bestanden, enz. In de cloud vertalen of direct in een website? Het is uiteraard allemaal mogelijk. U kunt bij Dagnall terecht voor al uw vertaalwerk, onafhankelijk van uw werkwijze of het type bestand.

Opmaak & kleurgebruik


Teksten hebben vaak zoals rapporten, verslagen en offertes een specifieke opmaak. Deze opmaak kan vrij uitgebreid zijn en/of diverse kleuren, lettertypes, lettergroottes, afbeeldingen en/of tabellen bevatten.

Eén ding is zeker: U wilt dat de opmaak volledig behouden blijft. Dat kunt u ook van ons verwachten.
Ook bijvoorbeeld kleurcodes kunnen wij op RGB-niveau controleren en eventueel aanpassen om te zorgen dat de kleuren precies aansluiten bij de kleuren van uw huisstijl en/of bedrijfslogo (blijven).
In Microsoft Word kan dit bijvoorbeeld middels de pijl rechts naast de selectie voor Tekstkleur, Meer kleuren, tweede optie met de RGB-schuifbalken. Niet alleen weten we hoe het moet, we doen dit ook erg vlot. Uw vertaalde bestand ontvangt u altijd verzorgd en netjes terug en dit resulteert nooit in een langere doorlooptijd of vertraging.

Behoud en herstel van uitlijning


Vaak wordt een vertaling wat langer dan de brontekst. Geen zorgen. Ook de uitlijning van bijvoorbeeld teksten in tabellen en tekstvakken in de bestanden en documenten wordt meegenomen bij het ‘opschonen’ van de vertaalde tekst, om te zorgen alles weer precies past en ‘oogt’ als een origineel bronbestand.

(Afwijkende) interpunctie & leestekens


Leestekens, zoals een punt, een komma, een puntkomma, een dubbele punt, een enkel of dubbel aanhalingsteken, een vraagteken, een uitroepteken, kunnen per land verschillen. Zoals het omgekeerde Spaanse vraagteken (¿).
[ Lees meer ]

Meer over Microsoft Office-bestanden

Geschiedenis Microsoft Office


Het bekende bedrijf Microsoft (de naam is een ‘mengwoord’ of ‘kofferwoord’ van “microcomputer software”) werd opgericht op 4 april 1975 door Bill Gates en Paul Allen voor het ontwikkelen en verkopen van BASIC interpreters voor de Altair 8800 computer.
Halverwege de jaren tachtig domineerde Microsoft de markt van besturingssystemen voor personal computers (PC’s) met het MS-DOS besturingssysteem. Daarna werd het besturingssysteem MS-DOS opgevolgd door Microsoft Windows.
De kantoorsoftware ‘Microsoft Office’ werd voor het eerst aangekondigd door Bill Gates op de COMDEX computerbeurs op 1 augustus 1988 in Las Vegas. De eerste versie van Microsoft Office, in het begin een marketingterm voor een kantoorsuite (gebundelde reeks productiviteitstoepassingen), bestond uit Microsoft Word, Microsoft Excel en Microsoft PowerPoint.

Microsoft Office is een suite van toepassingen die zijn ontworpen om te helpen bij de productiviteit en het uitvoeren van vaakvoorkomende taken op computers. Met Microsoft Office kunnen documenten en bestanden worden gecreëerd en uitgegeven.
Deze documenten en bestanden kunnen zowel tekst als beelden bevatten, er kan met gegevens in spreadsheets (werkbladen) en gegevensbestanden worden gewerkt, en er kunnen posters en presentaties mee worden gemaakt.
[ Microsoft Excel vertaaldiensten ]
[ Microsoft Word vertaaldiensten ]
[ Microsoft Powerpoint vertaaldiensten ]Adobe bestanden

Over Adobe


Adobe Inc. is een Noord-Amerikaans, beursgenoteerd bedrijf dat is opgericht in Delaware in 1982.
Het hoofdkantoor van Adobe bevindt zich in San José in Californië.
De Adobe Creative Suite of Adobe Creative Cloud (Adobe CC) is het bekendste softwarepakket voor grafische programma’s.
De programma’s in deze Adobe Creative Suite zijn een industriestandaard.
Het werk dat grafisch ontwerpers met de programma’s uitvoeren, heet desktoppublishing (afgekort: DTP). Desktoppublishing omvat de opmaak van drukwerk alsook digitale beeldbewerking.
De software van Adobe is beschikbaar voor zowel Microsoft Windows als macOS van Apple.

Adobe PDF


Het Adobe PDF format (.pdf) is waarschijnlijk het meest bekende bestandsformaat van Adobe en de Adobe Acrobat Reader DC de meest bekende en één van de meest gebruikte programma’s om PDF-bestanden mee te openen.
U kunt meer lezen over Adobe PDF en PDF-bestanden in de onderstaande paragraaf.

Adobe Photoshop


Adobe Photoshop is één van de bekendste programma’s en bestandsformaten (.psd) van Adobe. Het heeft zelfs tot een werkwoord in het Nederlands geleid: photoshoppen.
Het programma Adobe Photoshop is speciaal ontworpen voor het bewerken van foto’s en ander digitaal beeldmateriaal.
Adobe Photoshop werkt met lagen waarmee afbeeldingen en teksten kunnen worden toegevoegd en bewerkt. Men kan met Adobe Photoshop kleuren donkerder of lichter maken, objecten maskeren, inkleuren, verwijderen of toevoegen en ook laageffecten creëren.

Adobe Illustrator


Adobe Illustrator is eveneens een vrij bekend programma en bestandsformaat (.ai).
Adobe Illustrator wordt voornamelijk gebruikt door grafisch ontwerpers, technisch tekenaars en DTP’ers. Met Adobe Illustrator kan men onder meer logo’s, brochures, posters en letters maken, alsook doorsnedes van bijvoorbeeld apparaten en machines.
[ Lees meer ]

Woordentel pdf-bestanden

Wat is een PDF-bestand?


De letters PDF staan voor Portable Document Format.
Het PDF format is geïntroduceerd in 1993 en het PDF format valt sinds 2008 onder de norm ISO/IEC 32000-1:2008.
De grondslag voor het creëren van het PDF-format was een standaard ontwikkelen waarmee bestanden met behoud van lettertype, afbeeldingen en opmaak vanuit diverse bronbestanden gedeeld konden worden.

Verschillende soorten PDF-bestanden


Verschillende soorten PDF-bestanden Ruwweg zijn er twee soorten PDF-bestanden.
De tekst is bij het ene type te selecteren, zoals een PDF-bestand dat een Adobe Indesign-bestand of Microsoft Word-bestand was en dat als PDF-bestand opgeslagen is.
Bij het andere type PDF-bestand is de tekst niet te selecteren, bijvoorbeeld een gescand bestand of .jpg-bestand dat is opgeslagen als PDF-bestand.

Het aantal woorden van uw PDF-bestand(en)


Hoe u het aantal woorden van beide soorten PDF-bestanden kunt tellen, staat hieronder uiteengezet.
Uiteraard kunt u uw bestand(en) ook naar ons sturen, bijvoorbeeld per e-mail, Filemail, Smash, Dropbox of WeTransfer of via het beveiligde Dagnall uploadsysteem. Dan voeren wij een woordentel middels ons eigen systeem voor u uit. Uiteraard doen wij dit geheel vrijblijvend en gratis.

Woordentel selecteerbaar PDF-bestand


Hieronder staan drie manieren voor het bepalen van het aantal woorden van een selecteerbaar PDF-bestand.
Let wel: Afhankelijk van de opmaak van de PDF-bestanden wordt niet altijd alle tekst meegenomen in de woordentel.

Tellen met de Dagnall woordenteller


Om het gemakkelijk te maken, hebben wij een handig hulpmiddel geplaatst op onze website. Als u vlug het aantal woorden van uw selecteerbare PDF-bestand wilt weten, kunt u uw PDF-bestand of bestanden eenvoudig in deze tool uploaden of naar deze tool slepen. Klik op de knop ‘Woordentel’ en het aantal woorden wordt aangegeven in het oranje balkje.

Kies een pdf bestand waarvan u het aantal woorden wil laten tellen
Uw bestand wordt niet opgeslagen

[ Lees meer ]

CSV-, XML-, PO- & XLIFF-bestanden

Vertaling van uw .csv- & .xml-bestanden


Vertaling van uw .csv- & .xml-bestanden behalve vertalingen van tekst vanuit Microsoft Word of andere tekstverwerkers, levert Dagnall ook vertalingen in andere bestandsformaten.
Bijvoorbeeld .csv of .xml-bestanden.
Dat is ook handig als de tekst die u wilt laten vertalen op uw website, in uw webshop of in een ander softwareprogramma staan. U kunt daarbij denken aan blogs of productbeschrijvingen.
.Csv- en .xml-bestanden zijn zogeheten exportbestanden. De teksten die u wilt vertalen, kunt u vaak vanuit uw softwarepakket of website naar dit bestandformaat exporteren.
.Csv- en .xml-bestanden kunnen worden geopend en bewerkt met Microsoft Excel, maar er bestaan ook specifieke programma’s om .csv- en .xml-bestanden te kunnen bewerken zoals Sisulizer, Localizely en Poedit.
Wij vertalen vaak .csv- en .xml-bestanden, natuurlijk zonder de (html) programmacode of de variabel-namen te veranderen of aan te tasten. De gegevens kunnen na het vertalen op dezelfde manier wijze eenvoudig en probleemloos worden ingelezen.

.Csv-bestanden


De bestandsextensie .Csv staat voor ‘Comma-Separated Values’.
De opmaak van .csv-bestanden is helaas niet altijd gelijk. Sommige bestanden gebruiken een ‘tab’ of een ‘dubbele punt’ als scheidingsteken. Andere bestanden bestaan weer uit een talenpaar of meerdere talen. Er zijn ten minste drie verschillende soorten .csv-bestanden, allemaal met de bestandsextensie .csv; een oude en een nieuwe variant van Microsoft alsook een generieke.
Csv-bestanden bevatten vaak databases van webwinkels of andere websites, tabellen met transacties, logboeken enz.
Vaak kunnen csv-bestanden direct worden gedownload vanuit diverse systemen, bijvoorbeeld het contentmanagementsysteem (CMS) van een website of webwinkel.
Na het vertalen, kunnen .csv-bestanden direct naar het CMS van de website of ander systeem worden geüpload.

.Xml-bestanden


.Xml staat voor ‘eXtended Markup Language‘. Voor technische documentatie is .xml het dominante formaat , omdat .xml geschikt is voor ‘single-sourcing’, dat betekent documentatie die voor verschillende doeleinden en platforms toegepast kan worden.
.Xml wordt ook toegepast als basisformaat voor het maken van verschillende typen presentatie van uw media, bijvoorbeeld online hypertext.

Vertaling van uw .po- en .xliff-bestanden


Dagnall kan uw .po- en .xliff-bestanden vertalen zonder dat deze wordt ‘beschadigd’.

Poedit


Met Poedit (voorheen poEdit) een softwareprogramma kunnen zogenaamde ‘.po’-bestanden worden vertaald.
Poedit is in de zogenaamde C++ programmeertaal geschreven en is compatibel met zowel Microsoft, Apple (macOS) als Linux besturingssystemen.
Dagnall Vertaalbureau gebruikt deze Poedit software om uw .po-bestanden te vertalen.

Xliff-bestanden


Het acronym ‘XLIFF’ staat voor ‘XML Localization Interchange File Format’.
Het is een op XML gebaseerde bitext-indeling die is uitgebracht in het jaar 2008 en is ontwikkeld als standaard en indeling voor het lokaliseren, delen en vertalen van gegevens en teksten.
Xliff-bestanden kunnen bijvoorbeeld uit een Wordpress website gedownload worden en opnieuw geüpload worden door middel van de zogenaamde WPML-widget. (The WordPress Multilingual Plugin).
Vertaalbureau Dagnall an uw Xliff-bestanden vertalen met behoud van de codering zodat deze vertalingen probleemloos door uw website of systeem kunnen worden ingelezen.
Betaalbaar maatwerk sinds 1982

Websitevertaling

Een professionele vertaling van uw website


Uw website is het visitekaartje van uw onderneming of organisatie. Dan is het voor de hand liggend dat u daar veel aandacht en tijd aan besteedt.
Werkt uw bedrijf buiten de landsgrenzen? Hebt u veel buitenlandse relaties? Zorg dan dat u ook internationaal goed overkomt.
Correcte en soepele vertalingen zijn ontzettend belangrijk voor het (internationale) imago van uw bedrijf of organisatie. Zo toont u aan dat u uw buitenlandse klanten serieus neemt.

Internationaal succes


Daarnaast is een correcte en soepele vertaling van uw website ook van commercieel belang.
Op internationaal niveau is het één van de beste manieren om nieuwe klanten te werven.
Vertaalbureau Dagnall heeft ruime ervaring in het vertalen van websites en online content voor diverse ondernemingen en organisaties. Grote internationale ondernemingen zoals de NAM, Essity en Nedmag alsook landelijke bedrijven zoals ESJ Financial Engineering en Scapino.

Moedertaalvertalers


De moedertaal vertalers (native speakers) van Vertaalbureau Dagnall weten dat behalve een inhoudelijk goede vertaling van de tekst en de goede toonzetting (tone-of-voice), zoekmachineoptimalisatie (SEO) op zijn minst zo belangrijk is voor overtuigende en goede websitevertalingen.

Conversiegerichte websitevertalingen


Ook voor een vertaalde website gaat het natuurlijk om de resultaten. In overleg met uw marketingbureau en/of u worden voor conversiegerichte vertalingen eveneens de relevante zoektermen voor de SEO (zoekmachineoptimalisatie) meegenomen en op de correcte wijze en in de juiste aantallen verwerkt. Op deze manier bent u gegarandeerd van zoekmachinevriendelijke (SEO) vertalingen en goed scorende organische zoekresultaten in de belangrijkste zoekmachines zoals Google, Bing, Yahoo en DuckDuckGo. Dat zorgt voor een goede vindbaarheid van uw website(s), ook voor internationale klanten.

Websites, nieuwsbrieven en blogs


Wij kunnen zowel de eerste vertalingen van websites alsook alle daaropvolgende vertalingen van bijgewerkte en toegevoegde content verzorgen.
Zo bent u ook bij wijzigingen en in de toekomst gegarandeerd van goede teksten en vertalingen in dezelfde schrijfstijl, verzorgd door dezelfde vertaler in de betreffende taal. Net als u vinden wij dit heel belangrijk en rekenen daarom ook geen start- of minimumtarieven voor kleine teksten en/of wijzingen in bestaande teksten en vertalingen. Vertaalbureau Dagnall staat voor u klaar, ook nadat de grote projecten zijn afgerond.
Zo bouwen we samen aan internationaal succes, ook in de toekomst!
Screenschot computerscherm CMS Wordpress met vergrootglas in linkerbovenhoek - in kleur op transparante achtergrond - 659 * 365 pixels
Screenschot dashboard CMS Magento met vergrootglas in linkerbovenhoek - in kleur op transparante achtergrond - 659 * 365 pixels

Direct in CMS vertalen

Online en offline CMS-vertaaloplossingen


Meer en meer bedrijven en organisaties geven de voorkeur eraan hun websites op te zetten met behulp van een content-beheersysteem of contentmanagementsysteem (CMS), zoals Wordpress of Shopify. Zo kan men de content van een site gemakkelijker beheren en publiceren.
WordPress is het toonaangevende contentmanagementsysteem op de markt. Circa 22% van alle websites gebruikt dit CMS en ongeveer 56% van de webpagina’s die een contentmanagementsysteem gebruiken, maken gebruik van WordPress.
Er zijn twee manieren om de tekst in een dergelijke CMS te vertalen.
We leggen de verschillen hieronder uit. Zo kunt u zelf bepalen welke manier het meest geschikt is voor uw specifieke project.

Vertaling door het exporteren van inhoud


Deze manier kost meer tijd maar kent wel een aantal voordelen. Bij deze methode wordt de te vertalen tekst naar een bewerkbaar bestand geëxporteerd om de tekst te kunnen vertalen. Gangbare bestandsformaten om teksten op te slaan zijn .xml, .xliff, .csv en .xlsx.
Zodra de vertaling klaar is, dient de vertaling te worden opgeslagen en opnieuw te worden geconverteerd om door het contentmanagementsysteem te worden ingelezen, om de website bij te werken.
Een voordeel van deze optie is dat voor doeleinden van SEO (zoekmachineoptimalisatie), is dat het gemakkelijker is om de verschillende specifieke zoektermen te beheersen.

Mooie en correcte leestekens (‘,“) en (’, ”) (6-jes en 9-tjes) in de tekst zijn bijvoorbeeld eveneens gemakkelijker aan te houden. Bijvoorbeeld bij het werken in op bestanden die op Microsoft Excel zijn gebaseerd, worden dit altijd rechte aanhalingstekens; (',"). Wij geven altijd de voorkeur aan de ‘ronde’ aanhalingstekens voor websiteteksten. Omdat specifieke termen in één keer vertaald kunnen worden gaat de vertaling zelf ook vlotter.

Directe vertaling in het contentmanagementsysteem


Dit proces is gestroomlijnder en gaat sneller omdat de vertaling van de gehele website-inhoud of een gedeelte ervan vanuit het CMS zelf gedaan kan worden. Voor complexe en grote websites is dit sowieso de meest geschikte methode. In tegenstelling tot de vorige optie kan bij deze methode geen of minder gemakkelijk gebruik worden gemaakt van woordenlijsten of een vertaalgeheugen voor de vertaling. Daarnaast is het voor doeleinden van SEO (zoekmachineoptimalisatie) minder gemakkelijker om de verschillende specifieke zoektermen te beheersen. Direct vertalen in het CMS heeft over het algemeen de voorkeur van mensen met een ICT-achtergrond. ‘Converteren’ en daarna vertalen in bijvoorbeeld Microsoft Word heeft over het algemeen de voorkeur van mensen met een taalkundige achtergrond of een achtergrond in (internet)marketing.
Welke manier u ook kiest, Dagnall Talen helpt u graag!
Screenschot computerscherm met logo Google Drive - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenschot computerscherm met iconen Google Docs - Google Sheets - Google Slides - Google Forms - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

Google Docs Editors bestanden vertalen

Dagnall en Google Docs Editors


Dagnall Vertaalbureau Drachten vertaalt al uw Google Docs Editors bestanden met volledig behoud van de opmaak.

Over Google Docs Editors Suite


De Google Docs Editors suite is voor mensen die een Google account hebben een gratis kantoorsoftwarepakket. De Google Docs Editors suite is een online (web-based) open-source kantoorsoftwarepakket van het Noord-Amerikaanse bedrijf Google (Alphabet Inc.) van Larry Page en Sergei Brin uit Mountain View in Californië.
Google Docs Editors is in 2006 uitgebracht.
De Google Docs Editors suite is in JavaScript (Java) geschreven en werkt met Google Chrome, Microsoft Edge, Safari en Firefox browsers.
Google introduceerde met de Google Docs Editors suite als één van de eersten de mogelijkheid voor mensen om real-time (tegelijkertijd) aan/in hetzelfde bestand te werken.
Google Docs Editors heeft een wereldwijd marktaandeel van om en nabij 10%.

Google Docs Editors programma’s


Het pakket bestaat uit de volgende programma’s:
  #NAAM?
  #NAAM?
  #NAAM?
  #NAAM?
  #NAAM?

Wanneer Microsoft Office-bestanden geopend worden met Google Docs Editors, blijft de opmaak niet geheel behouden.

Een groot voordeel is dat Google Docs Editors automatisch opslaat.
Het is dus niet nodig om steeds tussendoor op te slaan.

[ Door Google Docs ondersteunde bestandstypen ]


Screenschot computerscherm met logo LibreOffice - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenschot computerscherm met iconen LibreOffice Writer - LibreOffice Calc - LibreOffice Impress - LibreOffice Access - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

LibreOffice bestanden vertalen

Dagnall vertaalt uw LibreOffice bestanden


Dagnall Vertaalbureau Drachten vertaalt al uw LibreOffice bestanden met volledig behoud van opmaak.

Over LibreOffice


LibreOffice is een gratis, open-source kantoorsoftwarepakket.
LibreOffice is een project van de Duitse non-profit organisatie The Document Foundation (TDF), in het Duits ‘Freies Office Deutschland e.V.’, opgericht door Florian Effenberger in 2010 en gevestigd in Berlijn.
LibreOffice is in 2010 van Apache OpenOffice afgesplitst (vroeger OpenOffice.org), een open-source versie van het vroegere StarOffice van het Duitse softwarebedrijf Star Division uit 1998.
Naast Florian Effenberger, zijn onder andere Thorsten Behrens en Caolán McNamara stuwende krachten achter LibreOffice.
Apache OpenOffice is tegenwoordig eigendom van het Noord-Amerikaanse softwarebedrijf Oracle.
LibreOffice bestaat uit programma’s voor tekstverwerking, het creëren en bewerken van spreadsheets, presentaties (diavoorstellingen), diagrammen en tekeningen, het werken met databases alsook het samenstellen van wiskundige formules.
LibreOffice werkt op Windows, Linux en Apple (MacOS) en is beschikbaar in 115 verschillende talen.

LibreOffice programma’s


Het pakket bestaat uit de volgende programma’s:
  #NAAM?
  #NAAM?
  #NAAM?
  #NAAM?
  #NAAM?
  #NAAM?

Verschil met Microsoft Office


LibreOffice lijkt qua uiterlijk op de software van Microsoft Office uit 2003.
De software van LibreOffice is iets minder snel in het laden van zware bestanden.
Ook is documenten (online) delen lastiger.
Daarnaast is er geen mobiele versie van LibreOffice. Daarnaast zijn niet alle functies compatibel met Microsoft Office en zijn de lettertypes afwijkend.
De opmaak blijft niet volledig behouden wanneer Microsoft Office-bestanden met programma’s van LibreOffice worden geopend.
[ Door LibreOffice ondersteunde bestandstypen ]


Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

Vergaderen en overnachten in Drachten

Uw (internationale) zakenrelaties kunnen overnachten in Drachten in bijvoorbeeld Van der Valk Hotel Drachten aan de Lavendelheide 4 of in Fletcher Hotel Heidehof aan de Golflaan 1 in Heerenveen.
U kunt besprekingen houden in Drachten bij bijvoorbeeld bij Schouwburg De Lawei aan het Laweiplein 1.

Drachten - geschiedenis

Bij opgravingen in Drachten zijn restanten gevonden van een dertiende-eeuwse kerk, dus in die tijd moet Drachten al bewoond zijn geweest. Het huidige Drachten is in de 17de eeuw uit twee streekdorpjes ontstaan; Noorder-Dragten/Noorderdrachten en
Zuider-Dragten/Zuyderdrachten aan het riviertje de Drait of Dracht.
De plaats Drachten is een verbastering van Dracht of Drait, de zeventiende-eeuwse naam van het riviertje.

Drachten - nu

Drachten ligt in het gebied Smallingerland in de regio de Scheiding (de Skieding). Plaatsen in de omgeving van Drachten zijn Beetsterzwaag, Burgum, Surhuisterveen en Ureterp.
Drachten ligt in de provincie Friesland. De gemeente Drachten heeft iets meer dan 45.000 inwoners.
Vlag gemeente Drachten - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels 

Vlag gemeente Drachten

Wapen gemeente Drachten - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels 

Wapen gemeente Drachten

Inwoners

Een inwoner van Drachten wordt een ‘Drachtenaar’ genoemd.
Bekende Drachtenaren zijn Barbara van Beukering, Ferry Doedens en Gerrit Hiemstra.
Iets wat uit Drachten komt, wordt ‘Drachtens’ genoemd, maar vaker worden ‘Drachter’ of ‘Drachtster’ gebruikt.
Drachten is een plaats en de hoofdplaats van de gemeente Smallingerland waar ook Boornbergum, De Tike (Tieke), De Veenhoop, De Wilgen, Drachtstercompagnie, Goëngahuizen, Houtigehage, Kortehemmen, Nijega, Opeinde, Oudega, Rottevalle en Smalle Ee deel van uitmaken.

Drachten - internationaal & scholing

Vriendschapssteden


De vriendschapssteden van Drachten zijn Gobabis in Namibië en Kirjat Ono in Israël.

Hoger onderwijs


In Drachten bevinden zich geen hogescholen of universiteiten.
Provincievlag Friesland - 600 * 337 pixels

Vlag provincie Friesland

Provinciewapen Friesland - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Wapen provincie Friesland

Typisch Drachtens

Drachten is bekend vanwege Museum Dr8888 met kunst van De Stijl en Dada.
Drachten is ook de stad van ‘shared space’: op twee na zijn alle verkeerslichten in de stad door rotondes vervangen en op kruisingen worden geen aanwijzingen gegeven.
Drachten fungeert als belangrijke werkstad voor de regio. In de jaren 50 opende Philips er een fabriek (scheerapparaten), die werk biedt aan tweeduizend mensen.
Drachten heeft verder het grootste bedrijvenpark van Noord-Nederland, De Haven alsook bedrijvenpark Azeven.

Drachten - minder bekend


Niet veel mensen weten dat Drachten ook een vliegveld heeft. Vliegveld Drachten was in het begin een airstrip van Philips. Nu wordt er alleen in de weekenden nog gevlogen, met ultralichte motorvliegtuigjes.

Het fries

Het Fries is een zelfstandige taal, net als het Nederlands.
Het heeft overeenkomsten met het Engels; het Oudfries kwam erg overeen met het Oudengels.
Typisch voor het Woudfries ten opzichte van het Frysk is de uitspraak van de persoonlijke voornaamwoorden: my, dy, hy, sy in plaats van ‘mij‘, do/jo, ‘hij’ en ‘zij’.
De klinkers worden wat langer gerekt en gespeld als ‘â’, ‘ê’, ‘û’: tûme in plaats van ‘tomme’. Deze laatste woorden betekenen allebei ‘duim’, maar in het Standaardfries is de vertaling tomme; in het dialect van Drachten is het tûme. Wâldpiken (Woudpieken) of wâldsjers (Woudjes) zijn inwoners van de Friese Wouden.
Brea is ‘(rogge)brood’.
Een mooie tongbreker is: lytse Ljouwerter strjitstientsjes oftewel “kleine Leeuwarder straatsteentjes”.
Een bekend Fries spreekwoord luidt: Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries. In het Nederlands: “Boter, roggebrood en groene kaas, wie dat niet kan zeggen, is geen echte Fries”.
Een andere klassieker: As it net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa’t it kin; “als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan”.
“Drachten wil je meemaken”

Drachten - zakelijk

De gemeente Drachten


Het netnummer van Drachten is 0512.
Het postcodegebied van Drachten is 9200 - 9207.
Het adres van het gemeentehuis van Drachten is Gauke Boelensstraat 2, 9203 RM in Drachten.
De website van de gemeente Drachten is Smallingerland.nl.
Het telefoonnummer van de gemeente Drachten is 0512 581234.

Zakendoen in Drachten


Voor Drachtster ondernemingen is het dichtstbijzijnde filiaal van de Kamer van Koophandel het KVK-kantoor Leeuwarden aan de Heliconweg 62, 8912 AT in Leeuwarden. Het telefoonnummer van de Kamer van Koophandel voor Drachten is 088 585 1585. De website van de Kamer van Koophandel voor Drachten is KVK-kantoor Leeuwarden.

Drachten - internationale bedrijvigheid

Verschillende internationaal opererende bedrijven zijn in Drachten gevestigd op bedrijventerrein Azeven-Noord, Noordoost of Zuid, De Haven of op bedrijventerrein Nijtap.
In Drachten bevinden zich onder andere de volgende, veelal internationaal opererende bedrijven en organisaties: BabyPlanet, BD Kiestra, Be One, CCI Continental Candy Industries, Dunlop, EKB, Fenner Dunlop, Frisian Egg, Distributiecentrum Jumbo,
Leenstra, Mediterra (Adria, Barilla, Cirio, Fiorucci, Galbani, Mutti, Saquella etc.), Neopost Technologies, Nobilia keukens, Philips, SMST Designers & Constructors, Van der Heide, Van der Wiel, Verkley, Bakkerij Van der Zee in Garyp en Sound Design (Benz Micro Switzerland, Burmester, Lehmannaudio etc.) in Sushuisterveen.
Een aantal van deze bedrijven mag Dagnall klant noemen.
Dagblad & online nieuwsportal van Drachten

Drachtster nieuws

De Drachtster nieuwsportalen zijn WaldNet en Smallingerland.nl - Nieuws en Drachtster ondernemers lezen hun regionale zakelijke nieuws op MKB Friesland - Nieuws.
Ondernemers in Drachten kijken hun (zakelijk) nieuws op Omrop Fryslân.
Drachtenaren en ondernemingen in Drachten kunnen hun (zakelijk) nieuws lezen in de regionale krant de Drachster Courant.
Logo krant Drachten - Drachster Courant op een transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo regionale televisie- en radio-omroep Omrop Fryslân op een transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Cultuur, sport, ontspanning en zakenlunch in Drachten

Cultuur


Wilt u uw internationale zakenrelatie wat cultuur in Drachten laten zien?

Afhankelijk van het vakgebied waarin u werkzaam bent en/of de interesses van uw internationale zakenrelatie, kunt u in Drachten een bezoek brengen aan Museum Dr8888.

Voetbal, tennis, padel & squash


Houdt uw internationale zakenrelatie van sport? Dan is samen naar een sportwedstrijd gaan of zelf voetballen, tennissen, padellen of squashen wellicht een leuk idee. Voetbal verbroedert. Misschien is het een leuk idee om samen met uw internationale zakenrelatie naar een plaatselijke voetbalwedstrijd te gaan, om bijvoorbeeld de Drachtster voetbalclub VV Drachten, VV Drachtster Boys of ONB te zien spelen.
Voor een partijtje tennis, padel of squash in Drachten kunt u terecht bij DLTC of bij TC De Beampipers.
Golf, ontspanning & lunch Misschien hebt u zin om met uw internationale (zaken)relatie bij Drachten een balletje te slaan als ontspanning en/of gezellig een hapje te eten of iets te drinken? Dagnall Talen heeft voor u een golfbaan in de omgeving van Drachten ontdekt voor een compleet middagje/dagje uit.
De nabijgelegen golfbaan voor Drachten is Golf & Country Club Lauswolt in Beesterzwaag. De adresgegevens van deze golfbaan zijn Van Harinxmaweg 8-A, 9244 CJ in Beetsterzwaag. De golfbaan is bereikbaar onder telefoonnummer is 0512-38 35 90. De website van de golfbaan is www.golfclublauswolt.nl.
Om iets te drinken of een hapje te eten kunt u terecht bij het restaurant van de golfclub.
Afbeelding voetbal tennisbal golfbal in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo voetbalclub Drachten - VV Drachten - Voetbalvereniging Drachten - in kleur op grasveld met witte lijn - 600 * 337 pixels

Wist u dat?

Wist u dat Dagnall Talen ook taalcursussen taalcursussen in Drachten en tolkdiensten verzorgt?
Dagnall Talen kan u dus van dienst zijn met
taalcursussen, vertalingen, tolkdiensten alsook het schrijven van teksten!
Promotiefilmpjes YouTube & ligging Drachten op Google Maps

Promotiefilmpjes en Google Maps

Hieronder ziet u een promotiefilmpje alsook een filmpje met drone-opnames van Drachten die tevens op Youtube staan.
Klik direct op het rode Youtube logo in het midden van de afbeelding om het filmpje te bekijken.
Onder deze filmpjes zijn de locaties van Friesland alsook Drachten op Google Maps weergegeven.
Als u kunt linksboven klikt, wordt de kaart groot weergeven in een nieuw venster.
Promovideo Drachten
Dronebeelden Drachten
 
Google Maps Friesland
Google Maps Drachten
Op de hoogte blijven van wat er gebeurt in Drachten

Drachtster nieuws

Hieronder ziet u het laatste nieuws uit Drachten van verschillende nieuwsbronnen.
Dit nieuws wordt automatisch bijgewerkt.
Dagnall Talen is uw vertaalbureau voor vrijwel elke taal

Vertaalbureau voor alle talen

Elke talencombinatie


Vertaalbureau Dagnall levert professionele vertalingen van en naar elke taal zodat uw boodschap internationaal goed wordt begrepen.
Al vele jaren levert Dagnall vertalingen, taalcursussen van topkwaliteit aan het bedrijfsleven, (semi)overheid en particulieren in iedere gewenste talencombinatie.
De specialistische van Dagnall staan voor elke talencombinatie en in ieder vakgebied tot uw dienst.
Wij vertalen dagelijks tientallen documenten van en naar het Engels, Duits, Frans, Spaans, etc. zoals brochures, verslagen gebruiksaanwijzingen, offertes, algemene voorwaarden en (technische) rapporten.
Vertaalbureau Dagnall vertaalt ook regelmatig van en naar het Chinees, Russisch, Arabisch en Turks en andere talen.

Gecertificeerde vertalingen


Vertaalbureau Dagnall verzorgt naast ‘standaard’ vertalingen ook zogenaamde beëdigde (gecertificeerde) vertalingen, uitgevoerd door gecertificeerde/beëdigde vertalers. Documenten die beëdigd vertaald dienen te worden, zijn bijvoorbeeldeen cijferlijst, diploma, een rijbewijs, een paspoort, een huwelijksakte, een geboorteakte of een scheidingsaktealsook een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Dagnall Vertaalbureau kan ook al uw beëdigde vertalingen verzorgen, eventueel voorzien van een Apostille.Professionele moedertaalvertalers die uw branche begrijpen

Dagnall Vertaalbureau Drachten is zowel ISO 9001:2015 als ISO 17100:2015 gecertificeerd.


Wij werken met hoogopgeleide, professionele vertalers met relevante vertaalervaring in elke branche en al onze vertalingen wordt tweemaal proefgelezen door een ervaren moedertaal (native) proeflezer/revisor.
Op deze manier realiseren wij niet alleen taalkundig goede vertalingen, maar eveneens vertalingen met aansprekend taalgebruik, in de juiste toonzetting en met gevoel voor uw doelgroep.
Vertalingen voor speelgoed vragen immers om een geheel andere schrijfstijl dan bijvoorbeeld een marketingtekst of een technisch of medisch rapport.
Maak een vakkundige en betrouwbare indruk met topkwaliteit vertalingen van Dagnall.
De betere weg voor vertalingen in Drachten van ISO-gecertificeerd vertaalbureau Dagnall Talen!

Contact vertaalbureau Drachten

Wilt u contact met Dagnall vertaalbureau Drachten opnemen? Bent u nieuwsgierig geworden naar de werkwijze?
Bel ons op 085-2737302 (geen belmenu) of stuur een e-mail via vertaalbureau-drachten@dagnall.nl voor meer informatie. Of ga naar ons contactformulier.
Afbeelding wegwijzer in grijs met bord Dagnall in verkeersblauw in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Afbeelding computer en tablet en telefoon in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Goed op koers met Dagnall vertaalbureau in Drachten!
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten
ONZE OPDRACHTGEVERS

De upload van uw document is gelukt.

 

INLOGGEN MEDEWERKERS   /   BESTANDEN UPLOADEN