OFFERTE AANVRAGEN
Offerte aanvragen

Vertaalbureau Apeldoorn

Direct naar ➤ Vertalen - Proeflezen - Uploaden - ISO - Nieuws
dagnall vertaalbureau vertaaldiensten.png leesMeer
dagnall vertaalbureau vertaaldiensten offerte aanvragen /contact/ /bestanden/ tel:0852737302 info@dagnall.nl
Vertaalbureau Dagnall - Vertaalbureau Dagnall schakelt snel - Geen deadline is te krap

Kop wordt bewerkt

Tekst wordt bewerkt
Screenshot navigatiesysteem met tekst Vertaalbureau Apeldoorn aangegeven - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Goed op weg met Dagnall Talen

Dagnall Vertaalbureau Apeldoorn aangegeven op kaart Nederland met blauw plaatsnaambord met witte letters en Dagnall veer - transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Business Center Loolaan
Loolaan 37
7314 AB APELDOORN

of bij u op locatie

  
Vrijblijvend informeren naar een taaltraining bij u in de buurt

Kop wordt bewerkt

Tekst wordt bewerkt

Betaalbare topkwaliteit sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
Wat mag u van een goed vertaalbureau verwachten?
  Native (moedertaal) vertalers
  Twee proefleesrondes inbegrepen
  Discretie en geheimhouding
  Respect voor deadlines
  Snelle offertes en heldere communicatie
  Zinnen die prettig lezen
  Onbeschadigde opmaak
  Aandacht voor taalspecifieke interpunctie
  Omgang met alle soorten bestanden
  Omgang met zoekmachineoptimalisatie
  Omgang met specifiek jargon
  Ruime openingstijden
  Lid branchevereniging VVIN en EUATC
  ISO 17100:2015 & ISO 900:2015

Kop wordt bewerkt H3A

Tekst wordt bewerkt

Kop wordt bewerkt H3B

Tekst wordt bewerkt
Screenschot computerscherm met Google homepage en oranje cirkel met loepje en letters SEO- in kleur op transparante achtergrond - 1079 * 656 pixels
Screenschot computerscherm met DTP programma en brochure en oranje cirkel met stylus en letters DTP- in kleur op transparante achtergrond - 1079 * 656 pixels

Kop wordt bewerkt H3C

Tekst wordt bewerkt
Betaalbaar maatwerk sinds 1982

UW VERTAALBUREAU IN APELDOORN VOOR ELKE VERTALING

Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk algemeen
Algemeen
Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk websites
Websites
Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk technisch
Technisch
Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk juridisch
Juridisch
Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk medisch
Medisch
Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk beeëdigd
Beëdigd

Algemene vertaling


Vertaalbureau Dagnall vertaalt alle typen algemene teksten, zoals websiteteksten, webshops, offertes, brochures, aanbestedingen, jaarrapporten en verslagen.
Uiteraard kunt u de gewenste voorkeur voor terminologie, schrijfstijl en tone of voice aangeven zodat de vertaling goed aansluit op de doelgroep en lezers.

Websitevertaling


Vertaalbureau Dagnall vertaalt veel websites, zoals Wordpress, Drupal, Shopify, Magento en maatwerk websites. Indien gewenst, kunnen wij direct in uw CMS vertalen.
U kunt eveneens een lijst met zoektermen aanleveren die wij op de juiste wijze meenemen voor SEO-doeleinden.

Technische vertaling


Ons vertaalbureau Apeldoorn vertaalt alle denkbare technische teksten, zoals technische handleidingen, gebruiksaanwijzingen, (test)rapporten, software, offertes, enz.
Vertaalbureau Dagnall beschikt over een uitgebreid netwerk met gespecialiseerde vertalers en inhouse ontwikkelde hulpmiddelen voor specifieke technische begrippen en jargon.

Juridische vertaling


Dagnall Talen is specialist in juridische vertalingen en vertaalt onder andere veel aktes, algemene voorwaarden, financiële jaarverslagen en vonnissen.
Dagnall Vertaalbureau beschikt over een groep van gespecialiseerde vertalers op dit gebied.

Medische vertaling


Ons vertaalbureau Apeldoorn vertaalt alle medische tekst zoals bijsluiters, medische dossiers en verklaringen, handleidingen van medische apparatuur, onderzoeksprotocollen, brochures op het gebied van tandheelkunde, ICF’s, SPC’s enz.
Vertaalbureau Dagnall beschikt over uitgebreide woordenlijsten en kennis van relevant jargon op medisch gebied.

Beëdigde vertaling


De vertalers van Dagnall verzorgen alle soorten gecertificeerde (beëdigde) vertalingen, zoals diverse aktes voor bedrijven alsook huwelijksaktes, geboorteaktes, scheidingsaktes, rijbewijzen, diploma’s en paspoorten. Wij verzorgen beëdigde vertalingen zowel met als zonder Apostille.
Woordenwolk in veer logo Dagnall Talen met toepasselijke sleutelwoorden voor Dagnall Talencursussen - in donkerblauw, groen en grijs op transparante achtergrond - 600 * 600 pixels

HET WERKPROCES VAN EEN VERTAALOPDRACHT IN 4 STAPPEN

Aanvraag
Offerte
Bevestiging
Aanlevering

Aanvraag


U stuurt ons een e-mail en/of u belt ons op 085-2737302 (geen belmenu) met uw vertaalvraag of vertaalwens.
U aanvraag kunt u eveneens via ons contactformulier indienen.
Bij voorkeur en indien dit mogelijk is, levert u gelijk het (de) te vertalen document(en) of bestand(en) aan.
Uw document(en) of bestand(en) kunt u sturen naar vertaalbureau-apeldoorn@dagnall.nl. Wij kunnen bijlagen tot 100MB ontvangen.
Ook kunt u uw bestanden veilig uploaden via onze beveiligde uploadpagina of voor Filemail, Smash (beide onze voorkeur) of anders Dropbox (vereist registratie) of WeTransfer WeTransfer (niet geheel probleemloos) of een ander verzendsysteem naar voorkeur kiezen. U kunt uiteraard direct uw gewenste leverdatum dan wel deadline aangeven.

Offerte


Offerte Wij bekijken en analyseren uw aanvraag aandachtig waarna u zo gauw mogelijk een vrijblijvende offerte ontvangt van ons. Meestal ontvangt u binnen 30 minuten een offerte, maar sowieso binnen 24 uur.
Na ontvangst van onze offerte, kunt u uiteraard nog wijzigingen verwerken en mocht u vragen hebben: Wij zijn u graag van dienst.

Bevestiging


Een bevestiging kan per e-mail of eventueel (bijvoorbeeld in geval van spoed) eerst telefonisch en later per e-mail. U kunt eventueel gelijk een inkoopreferentie, kostenplaats of inkoopnummer (PO-nummer) vermelden.
Na akkoord van uw kant gaan wij direct aan de slag met uw vertaling. Vóór het aanleveren van de vertaling volgen standaard twee proefleesrondes.

Levering


De proefgelezen vertaling worden op of vóór de afgesproken datum aangeleverd per e-mail. Vertaalbureau Dagnall levert beëdigde vertalingen zowel digitaal als per post aan.
De factuur met de eventuele inkoopreferentie, de kostenplaats of het inkoopnummer wordt tegelijk met de eventuele vertaling meegestuurd. Indien een apart e-mailadres voor facturen aan ons is doorgegeven, dan sturen wij de factuur naar dat bewuste e-mailadres.
Bij eventuele onduidelijkheden, vragen, aanvullingen of wijzigingen zijn wij u uiteraard graag van dienst.
Grote bestanden versturen via Filemail, Smash, Dropbox of WeTransfer
Screenshot computerscherm iMac met Dagnall veertje en logo Smash
Screenshot computerscherm iMac met Dagnall veertje en logo Filemail
Screenshot computerscherm iMac met Dagnall veertje en logo WeTransfer
Screenshot computerscherm iMac met Dagnall veertje en logo Smash
Bestanden aanleveren via beveiligde pagina Dagnall Talen
Computerscherm met logo bestanden uploaden - in donkerblauw en groen op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenshot Vertaalbureau Dagnall pagina bestanden uploaden - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

VEILIG BESTANDEN UPLOADEN

Uw bestanden direct veilig uploaden naar ons


In plaats van uw te vertalen bestanden naar ons te e-mailen of bijvoorbeeld via Filemail, Smash, Dropbox of WeTransfer aan ons aan te leveren, kunt eveneens gebruikmaken van onze eigen beveiligde omgeving.
Deze omgeving kent een tweestapsverificatie met gebruik van een SMS-code.

Analyse van uw aanvraag


Na ontvangst, ongeacht de methode, bekijken en analyseren wij uw aanvraag uiteraard aandachtig en nemen wij zo snel mogelijk contact op met u en ontvangt u vrijblijvend een offerte.
ISO 9001-2015 LOGO
ISO 1700-2015 LOGO

ISO-CERTIFICERINGEN

ISO 9001:2015 – internationale norm voor kwaliteitsmanagement


Dagnall Talen is door Kiwa gecertificeerd voor de ISO 9001:2015 norm, de wereldwijd erkende norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. De ISO 9001:2015 norm bevat eisen voor het borgen en stroomlijnen van processen die van belang zijn voor het verhogen van de klanttevredenheid. De speerpunten van de ISO 9001:2015 norm zijn het voldoen aan zowel de eisen van opdrachtgevers alsook aan wet- en regelgeving en het continue verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem.

ISO 17100:2015 - internationale norm voor vertaaldiensten


Dagnall Talen is eveneens gecertificeerd door Kiwa voor de ISO 17100:2015 norm. ISO 17100:2015 is de norm specifiek voor vertaaldiensten en bevat onder andere eisen voor mensen, projectmanagement, middelen, vertalers en revisoren.


De ISO 17100:2015 certificering van Dagnall Vertaalbureau bewijst dat ons instituut uitsluitend met professionele moedertaalvertalers werkt die beschikken over de benodigde kennis en ervaring. Daarnaast worden onze vertalingen altijd minimaal twee maal proefgelezen door twee specialisten/proeflezers. Onze vertalingen worden volgens afspraak en binnen de deadline aangeleverd.

Kiwa – certificeringen sinds 1948


Kiwa is een certificeringsinstelling in Rijswijk met vele jaren ervaring met het certificeren van organisaties. Jaarlijks wordt Dagnall Talen getoetst door Kiwa om te beoordelen of nog steeds aan de eisen van ISO 9001:2015 en ISO 17100:2015 voldaan wordt.

Vertegenwoordiging VViN


Vertaalbureau Dagnall is al vele jaren volwaardig lid van de Nederlandse branchevereniging VViN (Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland) en hiermee eveneens van de overkoepelende Europese branchevereniging EUATC (European Union of Associations of Translation Companies).
De VViN behartigt de belangen van vertaalbureaus en tolkbureaus in Nederland. De branchevereniging streeft naar een continue verbetering van de kwaliteit van de geleverde diensten van haar leden. Hiervan hebben niet alleen de leden zelf voordeel, maar bovendien ook de klanten van deze vertaalbureaus en tolkbureaus.

De VViN branchevereniging fungeert eveneens als vertegenwoordiger van de vertaalbranche richting externe partijen, onder andere het onderwijs en de overheid. De VViN-leden zijn verplicht om het ISO 17100:2015 kwaliteitskeurmerk te dragen.
De 17100:2015-norm is speciaal voor vertaaldiensten en beschrijft aan welke eisen een vertaalbureau dient te voldoen om zich gecertificeerd te mogen noemen. De ISO 17100:2015-norm stelt onder andere eisen aan het vertaalproces, aan hulpmiddelen die worden gebruikt en aan extra diensten zoals een verplichte revisie (proefleesronde) van de vertaling.
[ Lees meer ]
Logo GDPR Algemene Verordening Gegevensbescherming in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo EU Filemaker in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

AVG-COMPLIANT

De AVG; Algemene verordening gegevensbescherming (Engelse naam: GDPR; General Data Protection Regulation) is een Europese verordening met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door bedrijven en overheidsinstellingen binnen de Europese Unie. De AVG dient er met name toe de privacy van burgers in de EU te beschermen. Deze verordening schrijft voor dat mensen op de hoogte dienen te zijn van het verwerken van hun persoonsgegevens zoals naam, telefoonnummer en (e-mail)adres en dat alleen de gegevens die voor het beoogde doel noodzakelijk zijn, bewaard en verwerkt mogen worden.
Deze persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig en de persoonsgegevens moeten tegen toegang door onbevoegden, verlies alsook vernietiging te worden beschermd. Uiteraard voldoet Taleninstituut Dagnall aan alle eisen die door de Algemene verordening gegevensbescherming gesteld worden en verwerkt persoonsgegevens in zeer beperkte mate in elk opzicht. Dagnall Talen werkt met het betrouwbare Filemaker.
Betaalbare topkwaliteit sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
Wat mag u van een goed vertaalbureau verwachten

WAT MAAKT DAGNALL VERTAALBUREAU APELDOORN EEN GOED VERTAALBUREAU?

Expertise in vakgebieden & native vertalers


Iedereen kan vandaag de dag online of met slimme software snel een aantal woorden vertalen. Maar ons werk omvat veel meer dan dat. Goed vertalen is echt een vak. Daarbij draait het om het zo goed mogelijk overbrengen van uw boodschap in een andere taal en in de juiste toonsoort. Dat vraagt om een professionele aanpak met native (moedertaal) vertalers. Dus echt mensenwerk.
Dagnall Vertaalbureau Apeldoorn heeft de expertise in huis om uw teksten perfect te vertalen in de taal die u wenst. Al decennia werkt Vertaalbureau Dagnall voor zowel grote alsook kleinere opdrachtgevers.

Aantoonbare kwaliteit


Kwaliteit. Dat is waar bij ons werk om draait. Die kwaliteit kunnen we leveren doordat we alleen met professionele vertalers werken. Personen die de taal ook daadwerkelijk regelmatig schrijven en spreken. We hebben voor complexe tekst over technische of juridische zaken toegang tot gespecialiseerde vertalers en zeer uitgebreide technische en juridische woordenlijsten.
Daarnaast heeft Dagnall Vertaalbureau Apeldoorn veel kennis in huis op het gebied van zoekmachine-optimalisatie (SEO) en zoekmachinemarketing. Als het gaat om uw websiteteksten is dit een enorme toegevoegde waarde. Dagnall Talen er niet alleen voor dat uw tekst goed vertaald wordt, maar ook dat uw boodschap de lezers bereikt.
We zijn daarnaast aangesloten bij de belangrijkste brancheverenigingen en we hebben de diverse certificeringen goed op orde.

Discretie & vertrouwelijkheid


Vanzelfsprekend werkt Dagnall Vertaalbureau Apeldoorn conform de AVG; de Algemene verordening gegevensbescherming, die in 2016 in de hele EU van kracht is geworden.
Daarnaast beschikken we over een standaard geheimhoudingsverklaring, die beide partijen op verzoek kunnen tekenen. Hebt u zelf een geheimhoudingsverklaring? Als u het wenst, tekenen we uw geheimhoudingsverklaring voordat u de te vertalen bestanden aan ons aanlevert.

Het anonimiseren van uw bestanden of documenten is dus niet per se nodig.
Ook is het zo dat uw teksten alleen worden gelezen door die mensen die de tekst zelf vertalen of proeflezen.
Bovendien werkt Dagnall Vertaalbureau Apeldoorn met beveiligde systemen en elk elektronisch apparaat is voorzien van de benodigde beveiligingen en een wachtwoord.
De omgeving om bestanden naar ons te uploaden, is extra beveiligd. Ook heeft Dagnall een eigen VPS (Virtual Private Server) en werkt Dagnall met een goede, betrouwbare en in Nederland gebaseerde hostingpartij voor de website en de e-mailservice, namelijk het bedrijf Cloud86. De servers van het bedrijf Cloud86 staan uiteraard in Nederland; in Groningen.

Vlotte communicatie & doorlooptijd


Vertaalwerk heeft vaak haast. Dat hoort een beetje bij de branche. Een vertaalbureau is meestal de laatste schakel in het proces.
Wij zijn derhalve wel wat gewend en wij schrikken niet snel van strakke deadlines. Ook onder tijdsdruk staan wij voor de beste service. Wij werken vlot en efficiënt en denken graag mee met u. In elk geval zullen wij nooit een vertragende factor zijn.

Transparante offerte


De tarieven van Dagnall Vertaalbureau Apeldoorn worden door de hoeveelheid tekst (het aantal woorden) bepaald en in mindere mate door de complexiteit van teksten. De complexiteit hangt af van de moeilijkheidsgraad; (zeer) technisch, medisch, juridisch enz.
Wij geven eveneens volumekorting in geval van (zeer) grote opdrachten.
Omdat wij niet willen dat u voor verrassingen komt te staan, krijgt u van tevoren altijd een transparante en vrijblijvende offerte van ons. Zo weet u waar u aan toe bent voordat u door ons Vertaalbureau Apeldoorn vertalingen laat uitvoeren.
Screenshot computerscherm Microsoft Word woordentel eerste menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenshot computerscherm Microsoft Word woordentel tweede menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

WOORDENTEL WORDDOCUMENTEN

Hoe bepaal ik het aantal woorden van Worddocumenten?


Veruit het merendeel van documenten die worden vertaald, zijn MS Worddocumenten.
Dit is niet alleen handig omdat Microsoft Word een wereldstandaard is, maar bij een vertaling in Microsoft Word blijft de opmaak ook hetzelfde.
De kostprijs van vertalingen is afhankelijk van de hoeveelheid woorden van de tekst. Vertalingen worden immers normaliter per woord in rekening gebracht.
Hiertoe is een woordentel uitvoeren derhalve essentieel.
In Microsoft Word is het aantal woorden van het document gemakkelijk direct af te lezen.
In Microsoft Word 2007 staat standaard links onderaan (rechts na ‘pagina 1 van x’) het totaal aantal woorden van het geopende Worddocument achter het woord ‘Woorden:’.
Ook achter het tabblad ‘Controleren’ en daarna ‘Woorden tellen’, ziet u een menu met op de tweede regel het totaal aantal woorden van het bestand. Niet te verwarren met het aantal tekens dat vermeld de derde regel wordt getoond.

In Microsoft Word 2010 staat standaard links onderaan (rechts na ‘pagina 1 van x’) het totaal aantal woorden van het geopende Worddocument vóór het woord ‘woorden:’.
Ook achter het tabblad ‘Controleren’ en daarna ‘Woorden tellen’, ziet u een menu met op de tweede regel het totaal aantal woorden van het bestand. Niet te verwarren met het aantal tekens dat vermeld de derde regel wordt getoond. Let wel: Tekst in tekstvakken en voetnoten wordt NIET meegenomen in de woordentel van Word 2007 en Word 2010 en hoger. Voor woorden in ingesloten (embedded) diagrammen, grafieken en afbeeldingen geldt dit eveneens. Voor de vertaling is dit geen probleem omdat wij deze tekst niet berekenen voor de woordentel. Eventuele tekst in tekstvakken, voetnoten en embedded (ingesloten) elementen, vaak beperkt qua aantal woorden, vertalen wij kosteloos mee.
Screenshot computerscherm Microsoft Excel woordentel eerste menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenshot computerscherm Microsoft Excel woordentel tweede menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

WOORDENTEL EXCELBESTANDEN

Hoe bepaal ik het aantal woorden van Excelbestanden?


Microsoft Excelbestanden worden voor de meest uiteenlopende doeleinden gebruikt.
Daarom dienen Excelbestanden ook regelmatig vertaald te worden. Daarvoor is een telling van het aantal woorden uiteraard onontbeerlijk om een kostenraming alsook een doorlooptijd te kunnen bepalen.
Microsoft Excel heeft helaas standaard geen mogelijkheid om het aantal woorden van een tabblad en/of een bestand te kunnen bepalen.
Via een aantal omwegen is dit is gelukkig wel mogelijk; bijvoorbeeld door de tekst uit het bewuste Excelbestand te halen en in een leeg bestandstype te plaatsen en de woordentel te gebruiken van dat type bestand.
Hier hoeft u zich echter geen zorgen over te maken. Wij doen dit uiteraard kosteloos en vrijblijvend voor u. Mocht u dit toch zelf willen uitvoeren, dan kunt u hieronder de methodes lezen.
Aantal kolommen of klein Excelbestand tellen
Indien het slechts om een (klein) aantal kolommen of regels gaat, kunt u deze kolommen of regels selecteren, kopiëren en plakken naar een Microsoft Wordbestand en vervolgens de hoeveelheid woorden links onderaan in het Wordbestand aflezen.

Volledig of groot Excelbestand tellen


Bij grotere en volledige Excelbestanden, mogelijk met meerdere tabbladen, kunt u het bewuste bestand openen en per tabblad opslaan als een zogenaamd ‘Kladblok’-bestand; een .txt-bestand en daarna via een een MS Worddocumentdocument een woordentel uitvoeren. Achter de groene uitklapknoppen kunt u lezen hoe dit in zijn werk gaat.
[ Woorden tellen voor 'Excel voor Windows' ]
[ Woorden tellen voor 'Excel voor Mac' ]


Screenshot computerscherm Microsoft PowerPointpresentatie woordentel eerste menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenshot computerscherm Microsoft PowerPointpresentatie woordentel tweede menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

HET AANTAL WOORDEN IN EEN POWERPOINTPRESENTATIE

Hoe voer ik een woordentel uit van een PowerPointbestand?


Voordat u uw PowerPointpresentatie vakkundig door Dagnall wilt laten vertalen, wilt u waarschijnlijk graag de hoeveelheid woorden en de totaalprijs weten. Uiteraard voeren wij deze woordentel vrijblijvend en kosteloos uit voor uw. Mocht u de woordentel toch zelf willen doen, dan kunt u hieronder lezen welke methodes er zijn om het aantal woorden te tellen van een PowerPointbestand.

Woordentel MS PowerPoint 2007


In PowerPoint 2007 klikt u op het Office symbool linksboven op ‘Voorbereiden’. Vervolgens klikt u op de blauwe ‘i’ onder ‘Eigenschappen’ op ‘Geavanceerde eigenschappen…’. Het tabblad ‘Statistieken’ wordt nu weergegeven. Op de derde regel op het tabblad ‘Statistieken’ vindt u het aantal woorden van het PowerPointbestand dat u geopend hebt.

Woordentel MS PowerPoint 2010 en hoger


U klikt in PowerPoint 2010 en hoger op het uitklapmenu ‘Archief’ en vervolgens kiest u de optie ‘Info’. U kiest daarna rechts onderaan ‘Alle eigenschappen weergeven’. Nu wordt rechts onder ‘Eigenschappen’ op de vierde regel het aantal woorden weergegeven.

Woordentel MS PowerPoint voor macOS (Apple)


Bij Office 2016 voor Mac kiest u linksboven in het pulldown menu ‘Bestand’, en daarna onderaan op ‘Eigenschappen’. Op het derde tabblad ‘Statistieken’ wordt het aantal woorden weergegeven. Bij Office 2019 voor Mac klikt u linksboven op het pulldown menu ‘Archief’, en daarna onderaan op ‘Eigenschappen’. Het aantal woorden wordt op het derde tabblad ‘Statistieken’ getoond.

Microsoft woordentel niet betrouwbaar


Ongeacht de versie, is er helaas wel een probleem.
Het blijkt dat de ingebouwde woordentelfunctie van Microsoft PowerPoint in de praktijk niet echt betrouwbaar is.
Dagnall heeft tientallen jaren ervaring in het vertalen van PowerPointpresentaties en daarom ook in het tellen van het aantal woorden van de meest verschillende PowerPointpresentaties, zowel qua opmaak als qua lengte en het aantal KB’s of MB’s van een PowerPointbestand.
Wij maken regelmatig mee dat de ingebouwde woordentel van PowerPointbestanden enorm van de werkelijkheid verschilt.


Soms wordt maar ongeveer 10% van het daadwerkelijke aantal selecteerbare woorden in de woordentel meegenomen.

Een betrouwbare woordentel in 3 stappen


Er bestaan gelukkig betere methodes om het aantal woorden van een PowerPointbestand te kunnen tellen. Volgens ons is de beste en meest betrouwbare manier, de methode die hieronder in drie stappen beschreven staat.

Stap 1 - Opslaan als pdf


Eerst opent u uw PowerPointbestand en slaat het op als een .pdf-bestand.
Dit kan door te klikken op ‘Bestand’, ‘Opslaan als’ en de vierde optie ‘PDF’ te kiezen.

Stap 2 - Tekst van pdf kopiëren naar MS Word


Vervolgens opent u dit .pdf-bestand en u selecteert, kopieert en plakt deze tekst in een MS Word-document.
Let wel: Teksten in notities van de PowerPointpresentatie dienen bij deze werkwijze voor elke dia los te worden geselecteerd en gekopieerd en daarna in hetzelfde Microsoft Wordbestand te worden geplakt als de rest van de tekst van de PowerPointpresentatie.

Stap 3 - Woordentel aflezen in MS Word


Het totaal aantal woorden wordt nu links onderaan in het geopende Wordbestand weergegeven.
Woorden in ingesloten (embedded) afbeeldingen en bijvoorbeeld grafieken alsook afbeeldingen van ingesloten (embedded) tabellen en banners worden niet meegenomen in de woordentel. Geen nood. Zolang het aantal embedded woorden relatief beperkt is, nemen wij deze niet mee in de telling van het aantal woorden. Deze woorden vertalen wij kosteloos als service.
Over het algemeen brengt Vertaalbureau Dagnall dus alleen het aantal woorden in rekening dat via pdf en Microsoft Word uit de telling komt. Dit vinden wij wel zo transparant en zo eerlijk.
Dagnall vertaalt uw PowerPointpresentaties met behoud van opmaak en een correcte telling van het aantal woorden!
Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

BESTANDENSTYPEN, OPMAAK, UITLIJNING & LEESTEKENS

Verschillende type bestanden


De wereld is behoorlijk divers. Om een bepaald doel te bereiken, zijn er tegenwoordig vele keuzes.
Ook voor besturingssystemen van computers die zowel bedrijven als particulieren gebruiken, geldt dit; Microsoft, Apple, Google en Linux en voor de kantoorpakketten met elk hun eigen programma’s zoals Microsoft Office, iWorks, Google Docs Editors, Open Office en Libre Office.
De systemen en softwarepakketten kennen allemaal zo hun nadelen, voordelen, eigenschappen en eigenaardigheden.
Iedereen heeft een voorkeur en/of (technische) gronden om voor een besturingssysteem of programma te kiezen, mede afhankelijk van de toepassing.
Voor Dagnall is dit uiteraard geen probleem. U kunt met alles bij Dagnall terecht: Bestanden en documenten van de programma’s van de bovengenoemde bedrijven, alsook PDF-bestanden (zowel gescand als selecteerbaar), Adobe Creative Suite-bestanden, .csv-bestanden, .po-bestanden, enz. Vertalen in de cloud of direct in een website? Het is uiteraard allemaal mogelijk. U kunt bij Dagnall terecht voor al uw vertaalwerk, onafhankelijk van uw werkwijze of het type bestand.

Opmaak & kleurgebruik


Teksten hebben vaak zoals verslagen, rapporten en offertes een bepaalde opmaak. Dergelijke opmaak kan meer of minder uitgebreid zijn en/of diverse lettertypes, kleuren, lettergroottes, tabellen en/of afbeeldingen bevatten.

Eén ding staat vast: U wilt dat deze opmaak 100% behouden blijft. En dat mag u uiteraard ook van ons verwachten.
Wij kunnen deze kleurcodes bijvoorbeeld ook op RGB-niveau controleren en eventueel aanpassen om te zorgen dat de kleuren aansluiten bij de kleuren van uw bedrijfslogo en/of huisstijl (blijven).
Dit kan in bijvoorbeeld Microsoft Word door middel van de pijl rechts naast de selectie voor Tekstkleur, Meer kleuren, tweede optie met de RGB-schuifbalken. Niet alleen weten wij hoe het werkt, wij doen dit ook heel vlot. Het vertaalde bestand ontvangt u dus altijd verzorgd en netjes terug en dit resulteert niet in vertragingen of langere doorlooptijden.

Behoud en herstel van uitlijning


Vaak worden vertalingen wat langer dan de brontekst. Dit is geen probleem. Ook de uitlijning van bijvoorbeeld teksten in tabellen en tekstvakken in uw bestanden wordt meegenomen bij het ‘opschonen’ van de vertaalde tekst, zodat alles precies past en als een origineel bronbestand eruit ziet als.

(Afwijkende) interpunctie & leestekens


Leestekens, zoals een komma, een punt, een puntkomma, een dubbele punt, een vraagteken, een uitroepteken, een enkel of dubbel aanhalingsteken, kunnen verschillen per land. Denk maar aan het omgekeerde Spaanse vraagteken (¿).
[ Lees meer ]

MEER OVER MICROSOFT OFFICE BESTANDEN

Geschiedenis Microsoft Office


Microsoft (de naam is een zogenaamd ‘mengwoord’ of ‘kofferwoord’ van “microcomputer software”) werd opgericht op 4 april 1975 door Bill Gates en Paul Allen om BASIC interpreters voor de Altair 8800 computer te ontwikkelen en te verkopen.
In het midden van de jaren tachtig domineerde Microsoft met het besturingssysteem MS-DOS de markt van besturingssystemen voor personal computers (PC’s). MS-DOS werd daarna opgevolgd door Microsoft Windows.
De kantoorsoftware ‘Microsoft Office’ werd voor de eerste keer aangekondigd door Bill Gates tijdens de COMDEX computerbeurs in Las Vegas op 1 augustus 1988.
De eerste versie van Microsoft Office, in het begin een marketingterm voor een kantoorsuite of software voor gebruik op kantoor (gebundelde reeks productiviteitstoepassingen), bevatte Microsoft Word, Microsoft Excel en Microsoft PowerPoint.

Microsoft Office is een suite van toepassingen ontworpen om te helpen bij de productiviteit en het uitvoeren van veelvoorkomende taken op een computer. Met Microsoft Office kunnen documenten worden gecreëerd en verspreid. Deze documenten kunnen zowel tekst als beelden bevatten, er kan worden gewerkt met gegevens in spreadsheets (werkbladen) en gegevensbestanden, en er kunnen presentaties en posters mee worden gemaakt.
[ Microsoft Excel vertaaldiensten ]
[ Microsoft Word vertaaldiensten ]
[ Microsoft Powerpoint vertaaldiensten ]ADOBE BESTANDEN

Over Adobe


Adobe Inc. is een Noord-Amerikaans, beursgenoteerd bedrijf dat in Delaware is opgericht in 1982.
Adobe’s hoofdkantoor staat in de stad San José in Californië.
De zogenaamde Adobe Creative Cloud (Adobe CC) of Adobe Creative Suite is het bekendste softwarepakket voor grafische programma’s.
De programma’s van deze Adobe Creative Suite vormen een industriestandaard.
Het werken met deze programma’s door grafisch ontwerpers noemt men desktoppublishing (afgekort: DTP). Dit omvat zowel opmaak van drukwerk alsook digitale beeldbewerking.
De programma’s van Adobe zijn beschikbaar voor zowel Microsoft Windows als macOS van Apple.

Adobe PDF


Het Adobe PDF format (.pdf) is waarschijnlijk het bekendste bestandsformaat van Adobe en de Adobe Acrobat Reader DC de bekendste en één van de meest gebruikte programma’s voor het openen van PDF-bestanden.
In de onderstaande paragraaf kunt u meer over PDF-bestanden en Adobe PDF lezen.

Adobe Photoshop


Eén van de bekendste bestandsformaten (.psd) en programma’s van Adobe is Adobe Photoshop.
Het heeft zelfs tot een woord geleid in het Nederlands: photoshoppen.
Het programma Adobe Photoshop is speciaal ontwikkeld om foto’s en ander digitaal beeldmateriaal te kunnen bewerken.
Adobe Photoshop werkt met zogenaamde lagen waarmee afbeeldingen en teksten kunnen worden bewerkt en toegevoegd.
Men kan met Adobe Photoshop kleuren lichter of donkerder maken, objecten inkleuren, maskeren, toevoegen of verwijderen alsook laageffecten creëren.

Adobe Illustrator


Ook Adobe Illustrator is een vrij bekend programma en bestandsformaat (.ai).
Het programma Adobe Illustrator wordt voornamelijk door grafisch ontwerpers, DTP’ers en technisch tekenaars gebruikt.
Men kan met Adobe Illustrator onder andere posters, brochures, logo’s en letters maken, alsook doorsnedes van bijvoorbeeld apparaten en machines.
[ Lees meer ]

HET AANTAL WOORDEN VAN EEN PDF-BESTAND BEPALEN

Wat is een PDF-bestand?


De afkorting PDF staat voor Portable Document Format.
Het format PDF is in 1993 geïntroduceerd en het valt sinds 2008 onder de ISO/IEC 32000-1:2008-norm.
De grondslag om het PDF-format te ontwikkelen, was het creëren van een standaard om bestanden te kunnen delen met volledig behoud van lettertype, opmaak en afbeeldingen vanuit diverse bronbestanden.

Verschillende soorten PDF-bestanden


Verschillende soorten PDF-bestanden Ruwweg zijn er twee soorten PDF-bestanden.
Bij het ene type PDF-bestand is de tekst selecteerbaar, zoals een PDF-bestand dat oorspronkelijk een Microsoft Word-bestand of Adobe Indesign-bestand was en dat is opgeslagen als PDF-bestand.
Bij het andere type PDF-bestand is de tekst niet selecteerbaar, bijvoorbeeld een .jpg-bestand of een gescand bestand dat als PDF-bestand opgeslagen is.

Het aantal woorden van uw PDF-bestand(en)


Hieronder staat uiteengezet hoe het aantal woorden van beide soorten PDF-bestanden geteld kan worden.
Uw bestand(en) kunt u uiteraard ook naar ons sturen, bijvoorbeeld per e-mail, Filemail, Smash, Dropbox of WeTransfer of via het beveiligde Dagnall uploadsysteem. Dan voeren wij een woordentel met behulp van onze eigen systemen voor u uit. Uiteraard doen wij dit geheel vrijblijvend en gratis.

Woordentel selecteerbaar PDF-bestand


Hieronder vindt u drie manieren om het aantal woorden van een selecteerbaar PDF-bestand te bepalen.
Let wel: Afhankelijk van de opmaak van de PDF-bestanden wordt niet altijd alle tekst meegenomen in de woordentel.

Tellen met de Dagnall woordenteller


Om het voor u gemakkelijk te maken, hebben wij een handig hulpmiddel geplaatst op onze website. Als u snel wilt weten uit hoeveel woorden uw selecteerbare PDF-bestand bestaat, kunt u uw bestand(en) eenvoudigweg naar de tool slepen of in de tool uploaden. Door op de knop ‘Woordentel’ te klikken, wordt het aantal woorden getoond in de oranje balk.

Kies een pdf bestand waarvan u het aantal woorden wil laten tellen
Uw bestand wordt niet opgeslagen

[ Lees meer ]

CSV-, XML-, PO- & XLIFF-BESTANDEN

Vertaling van uw .csv- & .xml-bestanden


Vertaling van uw .csv- & .xml-bestanden Naast het vertalen van teksten vanuit Microsoft Word en andere tekstverwerkers, verzorgen wij ook vertalingen in andere bestandsformaten.
Zoals .csv of .xml-bestanden.
Dit is ook handig als de tekst die u wilt laten vertalen op uw website, in uw webshop of in een ander softwareprogramma staan. U kunt daarbij denken aan blogs en productbeschrijvingen.
.Csv- en .xml-bestanden zijn zogenaamde exportbestanden. U kunt de teksten die u wilt vertalen vaak vanuit uw softwarepakket of website exporteren naar dit bestandformaat.
.Csv- en .xml-bestanden kunnen worden geopend en bewerkt in Microsoft Excel, maar er bestaan eveneens speciale programma’s voor het bewerken van .csv- en .xml-bestanden zoals Localizely, Sisulizer en Poedit.
Dagnall Talen vertaalt vaak .csv- en .xml-bestanden, natuurlijk zonder de (html) programmacode of de variabel-namen aan te tasten of te veranderen. De gegevens kunnen na de vertaling op dezelfde manier weer gemakkelijk en probleemloos worden ingelezen.

.Csv-bestanden


De extensie .Csv staat voor ‘Comma-Separated Values’.
Helaas is de opmaak van .csv-bestanden niet altijd hetzelfde. Sommige bestanden gebruiken een ‘dubbele punt’ of een ‘tab’ als scheidingsteken. Andere bestanden bevatten meerdere talen of een talenpaar. Er bestaan ten minste drie verschillende typen .csv-bestanden, die allemaal de bestandsextensie .csv kennen; een oude en een nieuwe versie van Microsoft alsook een generieke.
Csv-bestanden bevatten vaak databases van websites of webwinkels, logboeken, tabellen met transacties enz.
Csv-bestanden kunnen vaak direct gedownload worden vanuit diverse systemen, bijvoorbeeld het CMS (contentmanagementsysteem ) van een website.
Na de vertaling kunnen .csv-bestanden direct geüpload worden naar het CMS van de website of een ander systeem.

.Xml-bestanden


.Xml staat voor ‘eXtended Markup Language‘. Voor technische documenten is .xml het dominante formaat , omdat .xml geschikt is voor ‘single-sourcing’, dat betekent documenten die voor verschillende platforms en doeleinden kan worden gebruikt.
.Xml wordt tevens toegepast als basisformaat voor het maken van diverse vormen van presentatie van uw media, bijvoorbeeld online hypertext.

Vertaling van uw .po- en .xliff-bestanden


Vertaalbureau Dagnall vertaalt uw .po- en .xliff-bestanden zonder dat deze wordt ‘beschadigd’.

Poedit


Poedit (voorheen poEdit) is een programma om zogenaamde ‘.po’-bestanden te vertalen.
Poedit is in C++ programmeertaal geschreven en is compatibel met Microsoft, macOS (Apple) en Linux.
Vertaalbureau Dagnall maakt gebruik van deze Poedit software voor het vertalen van uw .po-bestanden.

Xliff-bestanden


De letters ‘XLIFF’ staan voor ‘XML Localization Interchange File Format’.
.Xliff is een bitext-indeling die op XML is gebaseerd en die in 2008 is uitgekomen en als standaard en indeling is ontwikkeld voor het lokaliseren, vertalen en uitwisselen van teksten en gegevens.
Xliff-bestanden kunnen bijvoorbeeld worden gedownload uit een Wordpress website en weer worden geüpload middels de zogenaamde WPML-widget. (The WordPress Multilingual Plugin).
Dagnall Talen kan Xliff-bestanden vertalen met behoud van de codering zodat deze vertalingen zonder problemen door uw website of systeem kunnen worden ingelezen.
Betaalbaar maatwerk sinds 1982

WEBSITEVERTALING

Een professionele vertaling van uw website


Uw website is het visitekaartje van uw bedrijf. Dan is het voor de hand liggend dat u daar veel aandacht en tijd aan besteedt.
Werkt uw bedrijf buiten de landsgrenzen? Heeft uw organisatie veel buitenlandse relaties? Zorg dan dat u ook internationaal goed overkomt.
Foutloze vertalingen zijn zeer belangrijk voor het (internationale) imago van uw organisatie. Daarmee laat u zien dat u uw internationale klanten serieus neemt.

Internationaal succes


Een goede vertaling van uw website is eveneens van commercieel belang.
Het is één van de beste manieren om nieuwe klanten te bereiken op internationaal niveau.
Vertaalbureau Dagnall heeft veel ervaring in het vertalen van websites en online content voor uiteenlopende ondernemingen en organisaties. Grote internationaal opererende bedrijven zoals Essity en Nedmag alsook landelijk opererende bedrijven zoals Scapino en ESJ Financial Engineering.

Moedertaalvertalers


De moedertaal vertalers (native speakers) van Dagnall Vertaalbureau weten dat naast de goede toonzetting (tone-of-voice) en een inhoudelijk goede vertaling van de tekst, SEO (zoekmachineoptimalisatie) minstens zo belangrijk is voor soepele en overtuigende websitevertalingen.

Conversiegerichte websitevertalingen


Ook bij een vertaalde website gaat het vanzelfsprekend om de resultaten.
Voor conversiegerichte vertalingen worden na overleg met uw marketingbureau en/of u eveneens de relevante zoektermen in het geval van de zoekmachineoptimalisatie (SEO) meegenomen en in de juiste aantallen en op de juiste wijze verwerkt. U bent op deze manier gegarandeerd van zoekmachinevriendelijke (SEO) vertalingen en goed scorende organische zoekresultaten in de belangrijkste zoekmachines zoals Google, Bing, Yahoo en DuckDuckGo.
Dat zorgt voor een goede vindbaarheid van uw website, ook voor uw internationale klanten.

Websites, nieuwsbrieven en blogs


Dagnall Talen verzorgt zowel de eerste vertaling van de website alsook alle latere vertalingen van bijgewerkte of toegevoegde content.
U blijft zo ook bij wijzigingen en in de toekomst gegarandeerd van goede teksten en vertalingen in dezelfde schrijfstijl, vertaald door dezelfde vertalers in de betreffende taal.
Wij vinden dit net als u heel belangrijk en rekenen derhalve ook geen minimum- of starttarieven voor kleine, korte teksten en/of wijzingen in bestaande teksten en vertalingen.
Dagnall Talen blijft voor u klaar staan, dus ook nadat de grotere projecten voltooid zijn.
Zo bouwen we samen aan internationaal succes, ook in de toekomst!
Screenschot computerscherm CMS Wordpress met vergrootglas in linkerbovenhoek - in kleur op transparante achtergrond - 659 * 365 pixels
Screenschot dashboard CMS Magento met vergrootglas in linkerbovenhoek - in kleur op transparante achtergrond - 659 * 365 pixels

DIRECT IN CMS VERTALEN

Online en offline CMS-vertaaloplossingen


Steeds meer organisaties geven de voorkeur eraan hun websites op te zetten met een zogenaamd content-beheersysteem of contentmanagementsysteem (CMS), bijvoorbeeld Wordpress of Magento. Zo kan kan men de inhoud van een site eenvoudiger beheren en publiceren.
WordPress is het toonaangevende contentmanagementsysteem op de markt. Om en nabij 22% van de websites maakt gebruik van dit CMS en ongeveer 56% van de webpagina’s die een contentmanagementsysteem gebruiken, maken gebruik van WordPress.
Er zijn twee manieren om teksten in een CMS te kunnen vertalen.
Hieronder leggen we de verschillen uit. Zo kunt u zelf bepalen welke manier voor uw specifieke project het meest geschikt is.

Vertaling door het exporteren van inhoud


Deze methode kost wat meer tijd maar kent wel een aantal voordelen. De content die moet worden vertaald, wordt bij deze manier geëxporteerd naar een bewerkbaar bestand om de tekst te kunnen vertalen. Gangbare bestandsformaten om uw tekst op te slaan zijn .xml, .xliff, .csv en .xlsx.
Zodra de vertaling gereed is, moet de vertaling worden opgeslagen en weer worden geconverteerd om door het content-beheersysteem te worden ingelezen, om de website bij te werken.
Een pluspunt van deze methode is dat voor doeleinden van zoekmachineoptimalisatie (SEO), het gemakkelijker is om rekening te houden met de verschillende specifieke zoektermen.

Mooie en correcte leestekens (‘,“) en (’, ”) (6-jes en 9-tjes) in de tekst zijn eveneens gemakkelijker aan te houden. Bijvoorbeeld bij bestanden die bewerkt worden met Microsoft Excel, worden dit altijd rechte aanhalingstekens; (',"). Wij geven voor websiteteksten altijd de voorkeur aan de ‘ronde’ aanhalingstekens.
Omdat specifieke termen in één keer vertaald kunnen worden gaat de vertaling zelf ook vlotter.

Directe vertaling in het contentmanagementsysteem


Omdat de vertaling van de gehele of een deel van de website-inhoud vanuit het CMS gedaan kan worden, is dit proces gestroomlijnder en verloopt het gehele proces vlotter. Sowieso is dit voor grote, complexe websites de meest geschikte optie.
Anders dan bij de vorige optie kan bij deze methode geen of minder gemakkelijk gebruik worden gemaakt van woordenlijsten of een vertaalgeheugen voor de vertaling.
Ook is het voor doeleinden van zoekmachineoptimalisatie (SEO) minder gemakkelijker om rekening te houden met de verschillende specifieke zoektermen.
Mensen met een achtergrond in de ICT hebben vaak een voorkeur voor direct in een CMS vertalen. Mensen uit de wereld van marketing of taal hebben vaak een voorkeur voor ‘converteren’ om daarna in bijvoorbeeld Microsoft Word te vertalen.
Welke methode u ook kiest, Dagnall Talen helpt u graag!
Screenschot computerscherm met logo Google Drive - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenschot computerscherm met iconen Google Docs - Google Sheets - Google Slides - Google Forms - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

GOOGLE DOCS EDITORS BESTANDEN VERTALEN

Dagnall en Google Docs Editors


Dagnall Vertaalbureau Apeldoorn vertaalt al uw Google Docs Editors bestanden met volledig behoud van opmaak.

Over Google Docs Editors Suite


De Google Docs Editors suite is een gratis kantoorsoftwarepakket voor mensen met een Google account. De Google Docs Editors suite is een web-based (online) open-source kantoorsoftwarepakket van het Noord-Amerikaanse bedrijf Google (Alphabet Inc.) van Larry Page en Sergei Brin uit Mountain View in Californië.
Google Docs Editors is in 2006 uitgebracht.
De Google Docs Editors suite is geschreven in Java (JavaScript) en werkt met Google Chrome, Firefox, Safari en Microsoft Edge internetbrowsers.
Met de Google Docs Editors suite introduceerde Google als één van de eersten de mogelijkheid voor mensen om real-time (tegelijkertijd) aan/in hetzelfde bestand te werken.
Google Docs Editors heeft wereldwijd een marktaandeel van rond de 10%.

Google Docs Editors programma’s


Het pakket bestaat uit de volgende programma’s:
 • Google Docs (Documenten) (vergelijkbaar met Microsoft Word)
 • Google Sheets (Spreadsheets) (vergelijkbaar met Microsoft Excel)
 • Google Slides (Presentaties) (vergelijkbaar met Microsoft PowerPoint)
 • Google Drawings (vergelijkbaar met Microsoft Visio)
 • Google Forms (Formulieren)

Wanneer Microsoft Office-bestanden worden geopend met Google Docs Editors, blijft de opmaak van de bestanden niet volledig intact.

Dat Google Docs Editors automatisch opslaat tijdens het werken, is een belangrijk voordeel.
Het is dus niet noodzakelijk om steeds het werk tussentijds op te slaan.

[ Door Google Docs ondersteunde bestandstypen ]


Screenschot computerscherm met logo LibreOffice - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenschot computerscherm met iconen LibreOffice Writer - LibreOffice Calc - LibreOffice Impress - LibreOffice Access - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

LIBREOFFICE BESTANDEN VERTALEN

Dagnall vertaalt uw LibreOffice bestanden


Dagnall Vertaalbureau Apeldoorn vertaalt al uw LibreOffice bestanden met volledig behoud van opmaak.

Over LibreOffice


LibreOffice is een gratis, open-source kantoorsoftwarepakket.
LibreOffice is een project van de Duitse non-profit organisatie The Document Foundation (TDF), in het Duits ‘Freies Office Deutschland e.V.’, die in 2010 is opgericht door Florian Effenberger en is gevestigd in Berlijn.
LibreOffice is in 2010 van Apache OpenOffice afgesplitst (vroeger OpenOffice.org), een open-source versie van het vroegere StarOffice van het Duitse softwarebedrijf Star Division uit 1998.
Naast Florian Effenberger, zijn onder meer Thorsten Behrens en Caolán McNamara stuwende krachten achter LibreOffice.
Apache OpenOffice is tegenwoordig in handen van het bekende Noord-Amerikaanse bedrijf Oracle.
De LibreOffice suite bestaat uit programma’s voor tekstverwerking, het creëren en bewerken van spreadsheets, presentaties (diavoorstellingen), diagrammen en tekeningen, het werken met databases alsook het samenstellen van wiskundige formules.
LibreOffice werkt op Windows, Apple (MacOS) en Linux en is in 115 talen beschikbaar.

LibreOffice programma’s


Het pakket bestaat uit de volgende programma’s:
 • Writer (vergelijkbaar met Microsoft Word)
 • Calc (vergelijkbaar met Microsoft Excel)
 • Base (vergelijkbaar met Microsoft Access)
 • Draw (vergelijkbaar met Microsoft Visio)
 • Impress (vergelijkbaar met Microsoft PowerPoint)
 • Math

Verschil met Microsoft Office


LibreOffice doet qua uiterlijk denken aan de software van Microsoft Office uit 2003.
De software van LibreOffice is iets minder snel in het laden van zware bestanden.
Ook werkt documenten (online) delen lastiger.
Daarnaast is er geen mobiele versie van de LibreOffice software. Ook zijn de lettertypes afwijkend en zijn niet alle functies compatibel met Microsoft Office.
Wanneer Microsoft Office-bestanden worden geopend met LibreOffice blijft de opmaak niet volledig intact.
[ Door LibreOffice ondersteunde bestandstypen ]


Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

VERGADEREN EN OVERNACHTEN IN APELDOORN

(Internationale) zakenrelaties kunnen overnachten in Apeldoorn in bijvoorbeeld Van der Valk Hotel Apeldoorn aan de Landgoedlaan 26, in Fletcher Hotel Apeldoorn aan de Soerenseweg 73, in Bastion Hotel Apeldoorn-Het Loo aan de Loolaan 556.
Vergaderen, bijvoorbeeld met uw internationale zakenrelatie, in Apeldoorn kan bij Omnispoort aan De Voorwaarts 55 en bij Theater & Congrescentrum Orpheus aan Churchillplein 1.

APELDOORN - GESCHIEDENIS

In het jaar 792 werd Apeldoorn voor de eerste keer genoemd in een schenkingsakte als ‘Villa Ut Marca Appoldro’. De Veluwe was destijds een landbouwgebied, waar voldoende water was. ‘Appoldro’ of ‘Apeldorne’ ontstond in de vroege middeleeuwen aan de rand van de Veluwe op een plaats waar voldoende water voor landbouw aanwezig was. Aanvankelijk was het maar een klein
plaatsje, maar toen in 1684 Stadhouder Willem III zich vestigde in huis Het Loo, begon het te groeien. Het vroegmiddeleeuwse woord apa betekent ‘water’. En ‘doorn’ is een verbastering van het woord treo, wat ‘boom’ betekent. In moderne taal betekent het dus ‘bomen bij het water’.

APELDOORN - NU

Apeldoorn ligt in de landstreek De Veluwe en de regio Stedendriehoek. Plaatsen in de buurt van Apeldoorn zijn Assel, Beekbergen, Beemte Broekland, Deventer, Hoenderloo, Klarenbeek, Kootwijk, Loenen, Twello, Uddel, Vaassen en Voorst.
Apeldoorn ligt in de provincie Gelderland. In de gemeente Apeldoorn wonen iets meer dan 162.000 mensen.
Vlag gemeente Apeldoorn - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels 

Vlag gemeente Apeldoorn

Wapen gemeente Apeldoorn - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels 

Wapen gemeente Apeldoorn

INWONERS

Een inwoner van Apeldoorn heet een ‘Apeldoornaar’, een ‘Apeldoorner’ of een ‘Apeldorenaar’.
Bekende Apeldoorners zijn Peter Bosz, Joop Braakhekke, Willem Bijkerk (Waylon), Pim Wessels en Demy de Zeeuw.
Iets wat bij Apeldoorn hoort, heet ‘Apeldoorns’, zoals bijvoorbeeld het Apeldoorns Kanaal. Apeldoorn is een stad, plaats en gemeente.

APELDOORN - INTERNATIONAAL, KERNEN & SCHOLING

Partnerstad


De partnerstad van Apeldoorn is Banda Atjeh in Indonesië.

Kernen


Onder de gemeente Apeldoorn vallen eveneens Beekbergen, Beemte-Broekland, Hoenderloo, Hoog Soeren, Klaarenbeek, Lieren, Loenen, Radio Kootwijk, Uddel, Ugchelen en Wenum-Wiesel.

Hoger onderwijs


Er zijn diverse hogescholen in Apeldoorn, onder andere Novi, de Politieacademie, Saxion en Wittemborg.
In Apeldoorn is sinds 1919 de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) gevestigd. Deze universiteit is opgericht in 1894.
Provincievlag Gelderland - 600 * 337 pixels

Vlag provincie Gelderland

Provinciewapen Gelderland - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Wapen provincie Gelderland

TYPISCH APELDOORNS

Apeldoorn is bekend van Paleis Het Loo en de Kroondomeinen, van Nationaal Park de Hoge Veluwe en Natuurpark Berg & Bos, de Apenheul, de Julianatoren en het CODA. De stad heeft ook fraaie stadsparken. Maar denk je aan Apeldoorn, dan denk je ook aan “Even Apeldoorn bellen”; de gevleugelde slogan van verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer.
Apeldoorn fungeert als vestigingsplaats voor diverse mediabedrijven en als regionaal centrum voor Midden- en Oost-Nederland.
De Belastingdienst is ook gevestigd in Apeldoorn.
Ook Teuge International Airport voor de burgerluchtvaart hoort bij Apeldoorn.

Apeldoorn - minder bekend


Minder bekend is dat in Apeldoorn elk jaar de Midwinter Marathon wordt gelopen. Dit is één in de langst bestaande hardloopevenementen in Nederland.

APELDOORNS DIALECT EN ACCENT

Typerend voor de Nedersaksische dialecten is de -t/-et als uitgang van de werkwoorden in het meervoud in plaats van ‘-en’.
In het Apeldoorns is ‘wij werken’ wiele warken en ‘jullie werken’ ule warkt. ‘Zij werken’ wordt zie warkt.
In het Oost-Veluws klinkt de ‘oe’ als uu: ‘groen’ wordt gruun. Een ‘ui’ is look; een ‘ladder’ is een ledder en een ‘voederbak’ een zomp. Wie ’n dik gat hef, mot ok ’n wieje bokse hemmen oftewel: “wie ruim wil leven, moet geld hebben”.
“Gewoon in Apeldoorn”

APELDOORN - ZAKELIJK

De gemeente Apeldoorn


Het netnummer van Apeldoorn is 055.
Het postcodegebied van Apeldoorn is 7300 - 7336.
Het adres van het gemeentehuis van Apeldoorn is Marktplein 1, 7311 LG in Apeldoorn.
De website van de gemeente Apeldoorn is Apeldoorn.nl.
Het telefoonnummer van de gemeente Apeldoorn is 14 055.

Zakendoen in Apeldoorn


Voor Apeldoornse ondernemingen is het dichtstbijzijnde filiaal van de Kamer van Koophandel het KVK-kantoor Apeldoorn aan Het Rietveld 55A, 7321 CT in Apeldoorn. Het telefoonnummer van de Kamer van Koophandel voor Apeldoorn is 088 585 1585. De website van de Kamer van Koophandel voor Apeldoorn is KVK-kantoor Apeldoorn.

APELDOORN – (INTERNATIONALE) BEDRIJVIGHEID

Bedrijven die wereldwijd opereren, vindt u in Apeldoorn op bedrijventerrein Apeldoorn Noord, Ecofactorij, Malkenschoten-Kayersmolen, Kuipersveld, Matenhoek, Osseveld Oost en kantoorlocatie De Zuidwestpoort.
In Apeldoorn bevinden zich onder andere de volgende, veelal internationaal opererende bedrijven en organisaties: Admidex, Adola, AFP Apeldoorn Flexible Packaging, Agrifirm, Akkolade, Amac, Amefa, Bakkerij Fuite, BBA Pumps, BDR Thermea Group (Remeha), Clarins, Decathlon (Decathlon, Quechua), Dros Schoonmaakdiensten, ESA, Globen Personeel, Goldwell KMS, Häfele Nederland, Hanos, Holland Colours, Intermediair Uitzendbureau, Kiwa,
Livera, Loparex, Machinefabriek Werklust, Merida Benelux, Ministry of Beauty (L’ANZA Benelux, Absolution Benelux, 18.21 Man Made Benelux etc.), Moduslink, PinkRoccade, Reesink Agri (Bergmann, Deutz Fahr, Einböck, Knoche, Kuhn, Rauch), Royal IHC, Sandd, Solis Of Switzerland Benelux, Sparta, Distributiecentrum Koninklijke Talens, Timing, Koninklijke Vaassen Flexible Packaging - Royal Vaassen, Distributiecentrum Wasco, Welkoop, Xelvin, SMART Packaging Solutions in Loenen en Facom Nederland in Uddel.
Een aantal van deze bedrijven mag Dagnall klant noemen.
Dagblad & online nieuwsportal van Apeldoorn

APELDOORNS NIEUWS

De Apeldoornse nieuwsportalen zijn Apeldoorn Direct en De Stentor - Apeldoorn en Apeldoornse ondernemers lezen hun regionale zakelijke nieuws op MKB Midden.
Ondernemers in Apeldoorn kijken hun (zakelijk) nieuws op Omroep Gelderland.
Apeldoorners en ondernemingen in Apeldoorn kunnen hun (zakelijk) nieuws lezen in de regionale krant het Apeldoorns Stadsblad, de Nieuwsblad Stedendriehoek - Apeldoorn en het Algemeen Dagblad - Apeldoorn.
Logo krant Apeldoorn - Apeldoorns Stadsblad op een transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo regionale televisie- en radio-omroep Omroep Gelderland op een transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

CULTUUR, SPORT, ONTSPANNING EN ZAKENLUNCH IN APELDOORN

Cultuur


Wilt u uw internationale zakenrelatie kennis laten maken met wat lokale cultuur?

Afhankelijk van het vakgebied waarin u werkzaam bent en/of de interesses van uw internationale zakenrelatie, kunt u in Apeldoorn een bezoek brengen aan Het Aardhuis, aan CODA, aan het Museum In de Zevende Hemel of aan Paleis Het Loo.

Voetbal, tennis, padel & squash


Houdt uw internationale zakenrelatie van sport? Dan is samen naar een sportwedstrijd gaan of zelf voetballen, tennissen, padellen of squashen wellicht een leuk idee. Voetbal verbroedert. Wellicht is het leuk om met uw internationale zakenrelatie naar een plaatselijke voetbalwedstrijd te gaan, waar bijvoorbeeld de Apeldoornse voetbalclub CSV Apeldoorn, WSV Apeldoorn of AGOVV meespeelt.
Voor een partijtje tennis, padel of squash in Apeldoorn kunt u terecht bij TCS, bij Tennisvereniging De Maten, bij Vego of bij Sport Kerschoten.
Golf, ontspanning & lunch Wellicht hebt u zin om met uw internationale (zaken)relatie bij Apeldoorn een balletje te slaan als ontspanning en/of gezellig iets te drinken of een hapje te eten? Dagnall Talen heeft voor u een golfbaan in de buurt van Apeldoorn ontdekt voor een compleet dagje/middagje uit.
De nabijgelegen golfbaan voor Apeldoorn is de Veluwse Golf Club in Hoog Soeren. Het adres van deze golfbaan is Hoog Soeren 57, 7346 AC in Hoog Soeren. De golfbaan is bereikbaar onder telefoonnummer is 055-519 12 75. De website van de golfbaan is www.veluwsegolfclub.nl.
Om iets te drinken of een hapje te eten kunt u terecht bij clubrestaurant De Witte Juffer, telefoonnummer 055-519 12 56. Golfclub De Scherpenbergh is nog een golfbaan in de omgeving van Apeldoorn.
Afbeelding voetbal tennisbal golfbal in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo voetbalclub Apeldoorn - CSV Apeldoorn - Christelijke Sportvereniging Apeldoorn - in kleur op grasveld met witte lijn - 600 * 337 pixels

Wist u dat?

Wist u dat Dagnall Talen ook taalcursussen taalcursussen in Apeldoorn en tolkdiensten verzorgt?
Dagnall Talen kan u dus van dienst zijn met
taalcursussen, vertalingen, tolkdiensten alsook het schrijven van teksten!
Promotiefilmpjes YouTube & ligging Apeldoorn op Google Maps

PROMOTIEFILMPJES & GOOGLE MAPS

Hieronder ziet u een promotiefilmpje en een filmpje met drone-opnames van Apeldoorn die ook op Youtube kunnen worden bekeken.
Door direct op het rode logo van Youtube in het midden van de afbeelding te klikken, wordt een filmpje afgespeeld.
Onder de filmpjes ziet u de locaties van Gelderland alsook Apeldoorn op Google Maps.
Als u kunt linksboven klikt, wordt de kaart groot weergeven in een nieuw venster.
Promovideo Apeldoorn
Dronebeelden Apeldoorn
 
Google Maps Gelderland
Google Maps Apeldoorn
Op de hoogte blijven van wat er gebeurt in Apeldoorn

APELDOORNS NIEUWS

Hieronder kunt u het actuele nieuws uit Apeldoorn lezen uit verschillende nieuwsbronnen.
Het nieuws wordt steeds live bijgewerkt.
Dagnall Talen is uw vertaalbureau voor vrijwel iedere taal

VERTAALBUREAU VOOR ALLE TALEN

Elke talencombinatie


Vertaalbureau Dagnall verzorgt professionele vertalingen van en naar elke taal zodat uw boodschap internationaal goed overkomt.
Dagnall verzorgt al decennia vertalingen, taalcursussen van topniveau voor het bedrijfsleven, (semi)overheid en particulieren in elke gewenste talencombinatie.
De specialistische van Dagnall staan voor iedere talencombinatie en in elk vakgebied tot uw dienst.
Dagelijks vertaalt Dagnall tientallen documenten naar en van het Engels, Duits, Frans, Spaans en andere talen zoals algemene voorwaarden, brochures, handleidingen, (technische) rapporten en offertes.
Dagnall Talen vertaalt eveneens regelmatig van en naar bijvoorbeeld het Russisch, Chinees, Turks en Arabisch.

Gecertificeerde vertalingen


Zoals een een cijferlijst, diploma, een rijbewijs, een paspoort, een huwelijksakteof een geboorte- of scheidingsakte.


Professionele moedertaalvertalers die uw branche begrijpen


Dagnall Vertaalbureau Apeldoorn is ISO 9001:2015 en ISO 17100:2015 gecertificeerd. Wij werken met hoogopgeleide, professionele vertalers met relevante vertaalervaring in iedere branche en iedere vertaling wordt tweemaal proefgelezen door een ervaren native (moedertaal) revisor/proeflezer.
Dagnall Talen realiseert zo niet alleen taalkundig correcte vertalingen, maar eveneens vertalingen met aansprekend taalgebruik, in de juiste toonzetting en met gevoel voor uw doelgroep.
Vertalingen voor speelgoed vragen immers om een geheel andere schrijfstijl dan bijvoorbeeld een marketingtekst of een technisch of medisch rapport.
Maak een betrouwbare en vakkundige indruk met topkwaliteit vertalingen van Dagnall.
Het goede traject voor vertaalwerk in Apeldoorn van ISO-gecertificeerd vertaalbureau Dagnall Talen!

Contact vertaalbureau Apeldoorn

Neemt u vrijblijvend contact met ons op als u een vertaalbureau in Apeldoorn nodig hebt. Benieuwd hoe Dagnall Talen werkt?
Bel ons direct op 085-2737302 (geen belmenu) of stuur een e-mail via vertaalbureau-apeldoorn@dagnall.nl. Of ga naar ons contactformulier.
Afbeelding wegwijzer in grijs met bord Dagnall in verkeersblauw in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Afbeelding computer en tablet en telefoon in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Goed op koers met Dagnall vertaalbureau in Apeldoorn!
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten
ONZE OPDRACHTGEVERS

De upload van uw document is gelukt.

 

INLOGGEN MEDEWERKERS   /   BESTANDEN UPLOADEN