OFFERTE AANVRAGEN
Offerte aanvragen

Vertaalbureau Almere

Direct naar ➤ Vertalen - Proeflezen - Uploaden - ISO - Nieuws
dagnall vertaalbureau vertaaldiensten.png leesMeer
dagnall vertaalbureau vertaaldiensten offerte aanvragen /contact/ /bestanden/ tel:0852737302 info@dagnall.nl
Vertaalbureau Dagnall - Vertaalbureau Dagnall schakelt snel - Geen deadline is te krap

Kop wordt bewerkt

Tekst wordt bewerkt
Screenshot navigatiesysteem met tekst Vertaalbureau Almere aangegeven - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Goed op weg met Dagnall Talen

Dagnall Vertaalbureau Almere aangegeven op kaart Nederland met blauw plaatsnaambord met witte letters en Dagnall veer - transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
World Trade Center Almere
P.J. Oudweg 4
1314 CH ALMERE

of bij u op locatie

  
Vrijblijvend informeren naar een taaltraining bij u in de buurt

Kop wordt bewerkt

Tekst wordt bewerkt

Betaalbare topkwaliteit sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
Wat mag u van een goed vertaalbureau verwachten?
  Native (moedertaal) vertalers
  Twee proefleesrondes inbegrepen
  Discretie en geheimhouding
  Respect voor deadlines
  Snelle offertes en heldere communicatie
  Zinnen die prettig lezen
  Onbeschadigde opmaak
  Aandacht voor taalspecifieke interpunctie
  Omgang met alle soorten bestanden
  Omgang met zoekmachineoptimalisatie
  Omgang met specifiek jargon
  Ruime openingstijden
  Lid branchevereniging VVIN en EUATC
  ISO 17100:2015 & ISO 900:2015

Kop wordt bewerkt H3A

Tekst wordt bewerkt

Kop wordt bewerkt H3B

Tekst wordt bewerkt
Screenschot computerscherm met Google homepage en oranje cirkel met loepje en letters SEO- in kleur op transparante achtergrond - 1079 * 656 pixels
Screenschot computerscherm met DTP programma en brochure en oranje cirkel met stylus en letters DTP- in kleur op transparante achtergrond - 1079 * 656 pixels

Kop wordt bewerkt H3C

Tekst wordt bewerkt
Betaalbaar maatwerk sinds 1982

UW VERTAALBUREAU IN ALMERE VOOR ELKE VERTALING

Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk algemeen
Algemeen
Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk websites
Websites
Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk technisch
Technisch
Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk juridisch
Juridisch
Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk medisch
Medisch
Vertaalbureau Alkmaar Maatwerk beeëdigd
Beëdigd

Algemene vertaling


Dagnall Vertaalbureau vertaalt alle soorten algemene teksten, zoals websiteteksten, webshops, offertes, aanbestedingen, brochures, jaarrapporten en verslagen.
Uiteraard kunt u de gewenste schrijfstijl, tone of voice en voorkeur voor terminologie aangeven zodat de vertaling precies past bij de doelgroep en lezer.

Websitevertaling


Vertaalbureau Dagnall vertaalt veel websites, zoals Wordpress, Drupal, Shopify, Magento en maatwerk websites. Indien gewenst, kunnen wij ook direct in uw CMS vertalen.
Zo kunt u een lijst met zoektermen meesturen die op de juiste wijze wordt verwerkt voor SEO-doeleinden.

Technische vertaling


Ons vertaalbureau Almere vertaalt alle denkbare technische teksten, zoals gebruiksaanwijzingen, technische handleidingen, (test)rapporten, offertes, software, enz.
Vertaalbureau Dagnall Vertaalbureau beschikt over zeer een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde vertalers en zelfontwikkelde tools voor specifiek jargon en specifieke technische begrippen.

Juridische vertaling


Wij zijn specialist in juridische vertalingen en vertalen onder meer vaak algemene voorwaarden, aktes, vonnissen en financiële jaarverslagen.
Dagnall beschikt over een groep van vertalers die hierin zijn gespecialiseerd.

Medische vertaling


Ons vertaalbureau Almere vertaalt alle alle medische teksten zoals bijsluiters, handleidingen van medische apparatuur, medische verklaringen en dossiers, onderzoeksprotocollen, brochures op het gebied van tandheelkunde, ICF’s, SPC’s enz.
Vertaalbureau Dagnall beschikt over zeer uitgebreide woordenlijsten en kennis van relevant jargon op medisch gebied.

Beëdigde vertaling


De vertalers van Vertaalbureau Dagnall verzorgen alle soorten gecertificeerde (beëdigde) vertalingen, zoals verschillende aktes voor bedrijven alsook huwelijksaktes, scheidingsaktes, geboorteaktes, rijbewijzen, paspoorten en diploma’s. Dagnall Vertaalbureau verzorgt beëdigde vertalingen zowel met als zonder Apostille.
Woordenwolk in veer logo Dagnall Talen met toepasselijke sleutelwoorden voor Dagnall Talencursussen - in donkerblauw, groen en grijs op transparante achtergrond - 600 * 600 pixels

HET WERKPROCES VAN EEN VERTAALOPDRACHT IN 4 STAPPEN

Aanvraag
Offerte
Bevestiging
Aanlevering

Aanvraag


U stuurt ons een e-mail en/of u belt ons op 020-2149118 (geen menu) met uw vertaalwens of vertaalvraag.
Ook kunt u uw aanvraag indienen via ons contactformulier.
Indien dit mogelijk is, levert u gelijk het (de) te vertalen document(en) of bestand(en) aan.
U kunt uw document(en) of bestand(en) verzenden naar vertaalbureau-almere@dagnall.nl. Wij kunnen bijlagen ontvangen tot een grootte van 100MB.
Ook kunt u bestanden veilig uploaden via onze beveiligde uploadpagina of kiezen voor Filemail, Smash (beide onze voorkeur) of anders Dropbox (vereist registratie) of WeTransfer WeTransfer (niet geheel probleemloos) of een ander verzendsysteem van uw voorkeur. U kunt uiteraard meteen uw deadline dan wel gewenste leverdatum aangeven.

Offerte


Offerte Wij behandelen en analyseren uw aanvraag aandachtig en wij sturen u zo snel mogelijk een vrijblijvende offerte. U ontvangt normaal gesproken binnen 30 minuten een offerte, maar in ieder geval binnen 24 uur.
Nadat u de offerte van ons hebt ontvangen, kunt u vanzelfsprekend nog wijzigingen aanbrengen en als u vragen hebt, staan wij u graag te woord.

Bevestiging


U kunt per e-mail bevestigen of eventueel (bijvoorbeeld in geval van spoed) eerst per telefoon en later per e-mail. Indien gewenst, kunt u meteen een inkoopreferentie, kostenplaats of inkoopnummer (PO-nummer) vermelden.
Wij gaan na uw akkoord direct aan het werk met uw vertaling. Vóór levering volgen standaard twee proefleesrondes.

Levering


De proefgelezen vertaling(en) worden op of vóór de overeengekomen datum per e-mail aangeleverd. Beëdigde vertalingen worden eerst digitaal en daarna per post aangeleverd.
De factuur met de inkoopreferentie, de kostenplaats of het inkoopnummer wordt tegelijk met de vertaling meegestuurd. Wanneer een ander e-mailadres voor de facturen is doorgegeven aan ons, dan sturen wij de factuur uiteraard naar dat e-mailadres.
Bij eventuele onduidelijkheden, vragen, wijzigingen of aanvullingen zijn wij u uiteraard graag van dienst.
Grote bestanden versturen via Filemail, Smash, Dropbox of WeTransfer
Screenshot computerscherm iMac met Dagnall veertje en logo Smash
Screenshot computerscherm iMac met Dagnall veertje en logo Filemail
Screenshot computerscherm iMac met Dagnall veertje en logo WeTransfer
Screenshot computerscherm iMac met Dagnall veertje en logo Smash
Bestanden aanleveren via beveiligde pagina Dagnall Talen
Computerscherm met logo bestanden uploaden - in donkerblauw en groen op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenshot Vertaalbureau Dagnall pagina bestanden uploaden - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

Veilig bestanden uploaden

Uw bestanden direct veilig uploaden


In plaats van uw te vertalen bestanden naar ons te e-mailen of bijvoorbeeld via Filemail, Smash, Dropbox of WeTransfer aan te leveren aan ons, kunt ook onze eigen beveiligde omgeving gebruiken.
Deze functie kent een tweetrapsbeveiliging met een SMS-code.

Analyse van uw aanvraag


Ongeacht de wijze, bekijken en analyseren wij uw aanvraag na ontvangst uiteraard aandachtig en nemen wij zo snel mogelijk contact op met u en ontvangt u vrijblijvend een offerte.
ISO 9001-2015 LOGO
ISO 1700-2015 LOGO

ISO-certificeringen

ISO 9001:2015 – internationale norm voor kwaliteitsmanagement


Dagnall is door Kiwa gecertificeerd voor de ISO 9001:2015 norm, de wereldwijd erkende norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. De ISO 9001:2015 norm bevat eisen voor het borgen en stroomlijnen van processen die belangrijk zijn om de klanttevredenheid te verhogen. De speerpunten van de ISO 9001:2015 norm zijn het voldoen aan zowel de door opdrachtgevers gestelde eisen alsook aan wet- en regelgeving en het continue verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem.

ISO 17100:2015 - internationale norm voor vertaaldiensten


Dagnall Talen is tevens gecertificeerd door Kiwa voor de ISO 17100:2015 norm. ISO 17100:2015 is de norm specifiek voor vertaaldiensten en bevat onder meer eisen voor mensen, projectbeheer, middelen, vertalers alsook proeflezers.


De ISO 17100:2015 certificering van Dagnall Vertaalbureau toont aan dat ons instituut uitsluitend met professionele moedertaalvertalers werkt die over de benodigde kennis en ervaring beschikken. Daarnaast worden onze vertalingen altijd ten minste twee keer door twee specialisten proefgelezen. De vertalingen worden volgens afspraak en binnen de deadline aangeleverd.

Kiwa – certificeringen sinds 1948


Kiwa is een certificeringsinstelling in Rijswijk met vele jaren ervaring met het certificeren van organisaties. Jaarlijks wordt Dagnall getoetst door Kiwa om te controleren of nog steeds aan de eisen van ISO 9001:2015 en ISO 17100:2015 wordt voldaan.

Vertegenwoordiging VViN


Dagnall Talen is uiteraard al vele jaren volwaardig lid van de Nederlandse branchevereniging VViN (Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland) en hiermee eveneens van de Europese branchevereniging EUATC (European Union of Associations of Translation Companies).
De VViN behartigt de belangen van vertaalbureaus en tolkbureaus in Nederland. De branchevereniging streeft naar een voortdurende verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten leden. Niet alleen de leden profiteren hiervan, maar vooral ook de opdrachtgevers van deze vertaalbureaus en tolkbureaus.

De VViN treedt ook op als woordvoerder van de vertaalbranche naar externe partijen, zoals het onderwijs en de overheid. Alle leden van de VViN zijn verplicht om het ISO 17100:2015 kwaliteitskeurmerk te dragen. De 17100:2015-norm is speciaal voor vertaaldiensten bestemd en beschrijft aan welke eisen een vertaalbureau dient te voldoen om zich gecertificeerd te mogen noemen.
[ Lees meer ]
Logo GDPR Algemene Verordening Gegevensbescherming in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo EU Filemaker in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

AVG-compliant

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR)) is een Europese verordening met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door bedrijven en overheidsinstellingen binnen de Europese Unie. De AVG dient er hoofdzakelijk toe de privacy van burgers in de EU te beschermen. De verordening schrijft voor dat personen op de hoogte dienen te zijn van de verwerking van hun persoonsgegevens zoals hun naam, telefoonnummer en (e-mail)adres en dat alleen die gegevens die voor het beoogde doel nodig zijn, mogen worden bewaard en verwerkt.
Deze persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk en de persoonsgegevens moeten te worden beschermd tegen toegang door onbevoegden, verlies alsook vernietiging. Taleninstituut Dagnall voldoet vanzelfsprekend aan alle eisen die worden gesteld door de Algemene verordening gegevensbescherming en verwerkt persoonsgegevens heel beperkt in elk opzicht. Dagnall Talen werkt met het betrouwbare Filemaker.
Betaalbare topkwaliteit sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
Wat mag u van een goed vertaalbureau verwachten

Wat maakt Dagnall vertaalbureau Almere een goed vertaalbureau?

Expertise in vakgebieden & native vertalers


Iedereen kan vandaag de dag online of met slimme software gauw een paar woorden vertalen. Ons werk behelst echter veel meer. Een goede vertaling verzorgen, is echt een vak. Het draait daarbij om het zo goed mogelijk overbrengen van uw boodschap in een andere taal en in de juiste toonsoort. Dit vraagt om een professionele aanpak met native vertalers. Echt mensenwerk dus.
Dagnall Vertaalbureau Almere heeft de expertise in huis om uw teksten perfect te vertalen in de taal die u wenst. Al vele jaren werkt Dagnall voor zowel grote alsook kleinere opdrachtgevers.

Aantoonbare kwaliteit


Kwaliteit. Dit is waar bij ons werk om draait. Deze kwaliteit kunnen we bieden omdat we alleen met professionele vertalers werken. Personen die de taal ook daadwerkelijk regelmatig schrijven en spreken. We hebben voor meer complexe teksten over technische of juridische zaken toegang tot gespecialiseerde vertalers en zeer uitgebreide technische en juridische woordenlijsten.
Daarnaast heeft Dagnall Vertaalbureau Almere veel in-house kennis op het gebied van zoekmachine-optimalisatie (SEO) en zoekmachinemarketing. Als het gaat om uw websiteteksten is dit een enorme toegevoegde waarde. Dagnall Talen er niet alleen voor dat uw tekst goed vertaald wordt, maar eveneens dat uw boodschap de lezers bereikt.
Daarnaast zijn wij aangesloten bij de belangrijkste brancheverenigingen en hebben wij de diverse certificeringen, waaronder twee ISO-certificeringen, goed op orde.

Discretie & vertrouwelijkheid


Dagnall Vertaalbureau werkt uiteraard Almere conform de AVG; de Algemene verordening gegevensbescherming, die in de hele EU in 2016 in werking is getreden.
Vertaalbureau Dagnall beschikt over een standaard geheimhoudingsverklaring, die beide partijen op verzoek kunnen tekenen. Heeft u organisatie een eigen geheimhoudingsverklaring?
Op uw verzoek tekenen wij uw geheimhoudingsverklaring voordat u de te vertalen bestanden aanlevert.
Het is dus niet per se nodig om uw bestanden te anonimiseren.
Het is eveneens zo dat uw teksten alleen gezien worden door die mensen die de tekst zelf vertalen of proeflezen.
Daarnaast werkt Dagnall Vertaalbureau Almere met beveiligde systemen en alle elektronische apparaten zijn van een wachtwoord en de benodigde beveiligingen voorzien.
De omgeving om uw bestanden te uploaden, is extra beveiligd. Ook beschikt Dagnall over een eigen VPS (Virtual Private Server) en werkt Dagnall met een betrouwbare, goede en Nederlandse hostingpartij voor het hosten van de website en de e-mailservice, namelijk het bedrijf Cloud86. De servers van het bedrijf Cloud86 staan in Nederland; in Groningen.
Vlotte communicatie & doorlooptijd

Vaak heeft vertaalwerk haast.


Dat hoort een beetje bij ons vak. Een vertaalbureau is vaak de laatste schakel in het proces.
Wij zijn derhalve wel wat gewend en schrikken niet snel van een strakke deadline. Ook onder tijdsdruk willen wij een topservice bieden. Wij werken efficiënt en vlot en denken graag met u mee. Wij zullen nooit een vertragende factor zijn.
Transparante offerte

De tarieven van Dagnall Vertaalbureau Almere worden door de hoeveelheid tekst (het aantal woorden) bepaald en in mindere mate door de complexiteit van teksten.


De complexiteit hangt af van de moeilijkheidsgraad; (zeer) technisch, juridisch, medisch enz.
We geven eveneens kwantumkorting in geval van zeer grote projecten.
Omdat wij niet willen dat u voor verrassingen komt te staan, sturen wij u van tevoren altijd een transparante en vrijblijvende offerte. U weet dus precies waar u aan toe bent voordat u door ons Vertaalbureau Almere vertalingen laat uitvoeren.
Screenshot computerscherm Microsoft Word woordentel eerste menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenshot computerscherm Microsoft Word woordentel tweede menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

Het aantal woorden in een Worddocument tellen

Hoe bepaal ik het aantal woorden van Worddocumenten?


Veruit het merendeel van documenten die worden vertaald, zijn Worddocumenten. Dit is niet alleen het handigst omdat het programma Microsoft Word een wereldstandaard is, de opmaak blijft bij een vertaling in Microsoft Word ook optimaal intact. De kosten een vertaling hangen af van het totaal aantal woorden van een tekst. Vertalingen worden namelijk in rekening gebracht per woord.
Daarvoor is een woordentel uitvoeren derhalve noodzakelijk.
Gelukkig is in het programma Microsoft Word het aantal woorden van bestanden gemakkelijk direct te bekijken.
In Microsoft Word 2007 staat standaard links onderaan (rechts na ‘pagina 1 van x’) het totaal aantal woorden van het geopende Wordbestand achter het woord ‘Woorden:’. Ook achter het tabblad ‘Controleren’ en daarna ‘Woorden tellen’, ziet u een menu met op de tweede regel de hoeveelheid woorden van het document. Het aantal woorden dient niet te worden verward met het aantal tekens dat vermeld wordt getoond de derde regel.


In Microsoft Word 2010 staat standaard links onderaan (rechts na ‘pagina 1 van x’) het totaal aantal woorden van het geopende Wordbestand vóór het woord ‘woorden:’.
Ook achter het tabblad ‘Controleren’ en daarna ‘Woorden tellen’, ziet u een menu met op de tweede regel de hoeveelheid woorden van het document. Het aantal woorden dient niet te worden verward met het aantal tekens dat vermeld wordt getoond de derde regel.
Let op: Tekst in tekstvakken en voetnoten wordt NIET in de woordentel meegenomen van het programma Microsoft Word. Dit geldt eveneens voor woorden in ingesloten (embedded) grafieken, afbeeldingen en diagrammen. Voor een vertaling is dit geen probleem doordat wij deze teksten niet berekenen voor de woordentel. Eventuele tekst in tekstvakken, voetnoten en ingesloten (embedded) elementen, vaak beperkt qua aantal woorden, vertaalt Dagnall als service mee.
Screenshot computerscherm Microsoft Excel woordentel eerste menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenshot computerscherm Microsoft Excel woordentel tweede menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

Het aantal woorden in een Excelbestand tellen

Hoe bepaal ik het aantal woorden van Excelbestanden?


Microsoft Excelbestanden worden voor de meest uiteenlopende doeleinden gebruikt.
Daarom dienen Excelbestanden ook regelmatig te worden vertaald. Hiervoor is een telling van het aantal woorden vanzelfsprekend onontbeerlijk om de kostenraming alsook de doorlooptijd te bepalen.
Helaas biedt Microsoft Excel standaard geen mogelijkheid om het aantal woorden van bestanden en/of tabbladen te kunnen bepalen. Via een omweg is dit is echter wel mogelijk; bijvoorbeeld door de teksten uit het bewuste Excelbestand te halen en in een ander bestandstype te plaatsen en de woordentel van dat type bestand te gebruiken. Hier hoeft u zich niet druk over te maken. Uiteraard voeren wij dit kosteloos en vrijblijvend voor u uit. Mocht u dit toch zelf willen doen, dan kunt u in de volgende paragrafen de methodes lezen.
Aantal kolommen of klein Excelbestand tellen
Indien het slechts een aantal regels of kolommen betreft, kunt u deze regels of kolommen selecteren, kopiëren en plakken naar een Microsoft Worddocument en vervolgens de hoeveelheid woorden links onderaan in het Worddocument aflezen.

Volledig of groot Excelbestand tellen


Voor volledige en grotere Excelbestanden, mogelijk met meerdere tabbladen, kunt u het bewuste bestand openen en per tabblad opslaan als een zogeheten ‘Kladblok’-bestand; een .txt-bestand en daarna via een Microsoft Worddocument een woordentel uitvoeren. Klik op de groene uitklapknoppen om te zien hoe dit precies in zijn werk gaat.
[ Woorden tellen voor 'Excel voor Windows' ]
[ Woorden tellen voor 'Excel voor Mac' ]


Screenshot computerscherm Microsoft PowerPointpresentatie woordentel eerste menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenshot computerscherm Microsoft PowerPointpresentatie woordentel tweede menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

Het aantal woorden in een PowerPointpresentatie tellen

Hoe voer ik een woordentel uit van een PowerPointbestand?


Voordat u uw PowerPointpresentatie vakkundig laat vertalen door Dagnall, wilt u waarschijnlijk graag het aantal woorden en de kosten weten. Wij voeren uiteraard de woordentel vrijblijvend en kosteloos voor u uit. Mocht u het toch zelf willen uitvoeren, dan kunt u hieronder zien welke methodes er zijn om de hoeveelheid woorden te tellen van een PowerPointpresentatie.

Woordentel MS PowerPoint 2007


In PowerPoint van Office 2007 klikt u op het Office symbool linksboven op ‘Voorbereiden’. Daarna klikt u op de blauwe ‘i’ onder ‘Eigenschappen’ op ‘Geavanceerde eigenschappen…’. Nu wordt het tabblad ‘Statistieken’ weergegeven. Op het tabblad ‘Statistieken’ staat op de derde regel het aantal woorden van het PowerPointbestand dat u hebt geopend.

Woordentel MS PowerPoint 2010 en hoger


In PowerPoint 2010 en hoger klikt u op het uitklapmenu ‘Archief’ en selecteert u vervolgens de optie ‘Info’. Daarna kiest u rechts onderaan ‘Alle eigenschappen weergeven’. U kunt nu rechts onder ‘Eigenschappen’ op de vierde regel het aantal woorden zien.

Woordentel MS PowerPoint voor macOS (Apple)


Bij Microsoft Office 2016 voor Mac kiest u linksboven in het pulldown menu ‘Bestand’, en vervolgens onderaan op ‘Eigenschappen’. U kunt het aantal woorden op het derde tabblad ‘Statistieken’ aflezen. Bij Office 2019 voor Mac selecteert u linksboven het pulldown menu ‘Archief’, en vervolgens onderaan ‘Eigenschappen’. Op het derde tabblad ‘Statistieken’ kan het aantal woorden worden afgelezen.

Microsoft woordentel niet betrouwbaar


Er is helaas wel een probleem, onafhankelijk van de versie.
De ingebouwde woordentelfunctie van Microsoft PowerPoint blijkt in de praktijk niet heel betrouwbaar.
Dagnall heeft decennia ervaring in het vertalen van PowerPointpresentaties en derhalve eveneens in het tellen van het aantal woorden van de meest uiteenlopende PowerPointpresentaties, zowel qua opmaak als qua lengte en het aantal KB’s of MB’s van een PowerPointbestand.

Regelmatig ervaren wij dat de ingebouwde woordentel van PowerPointbestanden nogal van de realiteit kan afwijken. Soms wordt slechts ongeveer 10% van het daadwerkelijke aantal selecteerbare woorden meegenomen in de woordentel.
Een betrouwbare woordentel in 3 stappen

Er zijn gelukkig betere methodes om het aantal woorden in een PowerPointbestand te kunnen tellen.


De methode die hieronder in drie stappen staat beschreven, is naar onze mening de meest betrouwbare en beste manier.
Stap 1 - Opslaan als pdf

U opent het PowerPointbestand en slaat het eerst op als een .pdf-bestand.


Dit doet u door te klikken op ‘Bestand’, ‘Opslaan als’ en daarna de vierde optie ‘PDF’ te kiezen.
Stap 2 - Tekst van pdf kopiëren naar MS Word

U opent dit .pdf-bestand daarna en dan selecteert, kopieert en plakt u deze tekst in een Microsoft Word-bestand.


Let wel: Teksten in de notities van het PowerPointbestand dienen bij deze methode voor elke dia los geselecteerd en gekopieerd te worden en daarna in hetzelfde MS Wordbestand geplakt te worden als de rest van de tekst van het PowerPointbestand.
Stap 3 - Woordentel aflezen in MS Word

Het totaal aantal woorden wordt nu links onderaan in het MS Wordbestand getoond.


Woorden in ingesloten (embedded) afbeeldingen en bijvoorbeeld grafieken alsook afbeeldingen van ingesloten (embedded) banners en tabellen worden niet meegeteld. Geen nood. Zolang het aantal embedded woorden relatief beperkt blijft, rekenen wij deze niet mee in de totale woordentel. Deze woorden worden als service kosteloos vertaald.
In het algemeen berekent Vertaalbureau Dagnall dus alleen het aantal woorden dat via pdf en Microsoft Word wordt geteld. Dit vinden wij wel zo eerlijk en transparant.
Dagnall Talen vertaalt uw PowerPointbestand met behoud van opmaak en een correcte woordentel!
Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

Bestandstypen, opmaak, uitlijning en leestekens

Verschillende type bestanden


De wereld is vrij divers. Er zijn tegenwoordig vele wegen om een bepaald doel te bereiken.
Ook voor de besturingssystemen van computers die zowel bedrijven als particulieren gebruiken, geldt dit; Microsoft, Apple, Google en Linux en voor de gebruikte kantoorsoftware zoals Microsoft Office, iWorks, Google Docs Editors, Open Office en Libre Office.
Deze systemen en programma’s hebben allemaal hun plus- en minpunten, eigenaardigheden en eigenschappen.
Iedereen heeft voorkeuren en/of (technische) redenen om voor een specifiek programma of besturingssysteem te kiezen, afhankelijk van de toepassing.
Voor ons vormt dit vanzelfsprekend geen probleem. U kunt met alles bij Dagnall terecht. Bestanden van de kantoorsoftware van de bovengenoemde bedrijven, alsook PDF-bestanden (selecteerbaar of gescand), .csv-bestanden, .po-bestanden, Adobe Creative Suite-bestanden, enz. Direct in uw website of in de cloud vertalen? Het is uiteraard allemaal mogelijk. Bij Dagnall Talen kunt u terecht voor al uw vertaalprojecten, onafhankelijk van het type bestand of uw werkwijze.

Opmaak & kleurgebruik


Teksten hebben vaak zoals offertes, rapporten en verslagen een specifieke opmaak. Deze opmaak kan meer of minder uitgebreid zijn en/of diverse lettertypes, kleuren, lettergroottes, tabellen en/of afbeeldingen bevatten.

Eén ding is zeker: U wilt dat deze opmaak volledig intact blijft. En dit mag u ook van ons verwachten.
Ook bijvoorbeeld de kleurcodes kunnen wij op RGB-niveau controleren en eventueel aanpassen zodat de kleuren precies aansluiten bij de kleuren van uw bedrijfslogo en/of huisstijl (blijven).
Dit kan in bijvoorbeeld Microsoft Word middels het pijltje rechts naast de keuze voor Tekstkleur, Meer kleuren, tweede optie met de RGB-schuifbalken. Wij weten niet alleen hoe dit moet, wij doen het ook heel vlot. U ontvangt uw vertaalde bestand dus verzorgd en netjes retour en dit resulteert nooit in vertraging of een langere doorlooptijd.

Behoud en herstel van uitlijning


Meestal worden vertalingen wat langer dan de brontekst. Geen nood. De uitlijning van tekst in tabellen en tekstvakken in uw bestanden wordt ook bij het ‘opschonen’ van de vertaalde tekst meegenomen, zodat alles weer precies past en als een origineel bronbestand ‘oogt’.

(Afwijkende) interpunctie & leestekens


Leestekens, zoals een komma, een punt, een puntkomma, een dubbele punt, een vraagteken, een uitroepteken, een enkel of dubbel aanhalingsteken, kunnen per land verschillen. Denk maar aan het omgekeerde Spaanse vraagteken (¿).
[ Lees meer ]

Meer over Microsoft Office-bestanden

Geschiedenis Microsoft Office


Het bekende bedrijf Microsoft (de naam is een ‘kofferwoord’ of ‘mengwoord’ van “microcomputer software”) werd opgericht op 4 april 1975 door Bill Gates en Paul Allen om BASIC interpreters voor de Altair 8800 computer te ontwikkelen en te verkopen.
In het midden van de tachtiger jaren domineerde Microsoft de wereldwijde markt van besturingssystemen voor personal computers met het besturingssysteem MS-DOS. Later werd MS-DOS door Microsoft Windows opgevolgd.
Tijdens de COMDEX computerbeurs in Las Vegas in augustus 1988 werd het pakket kantoorsoftware ‘Microsoft Office’ voor de eerste keer aangekondigd door Bill Gates. De eerste versie van Microsoft Office, in het begin een marketingterm voor een kantoorsuite (gebundelde reeks productiviteitstoepassingen), bevatte de programma’s Microsoft Word, Microsoft Excel en Microsoft PowerPoint.

Microsoft Office is een pakket van toepassingen ontworpen om te helpen bij de productiviteit en het uitvoeren van veelvoorkomende taken op een computer. Met Microsoft Office kunnen bestanden worden gemaakt en verspreid.
Deze bestanden kunnen zowel tekst als beelden bevatten, er kan met gegevens in spreadsheets (werkbladen) en gegevensbestanden worden gewerkt, en er kunnen bijvoorbeeld presentaties of posters mee gecreëerd worden.
[ Microsoft Excel vertaaldiensten ]
[ Microsoft Word vertaaldiensten ]
[ Microsoft Powerpoint vertaaldiensten ]Adobe bestanden

Over Adobe


Adobe Inc. is een beursgenoteerd, Noord-Amerikaans bedrijf, opgericht in 1982 in Delaware.
Adobe’s hoofdkantoor staat in San José in Californië.
De zogenaamde Adobe Creative Suite of Adobe Creative Cloud (Adobe CC) is het meest bekende softwarepakket voor grafische programma’s.
De programma’s in deze Adobe Creative Suite zijn een industriestandaard.
Het werk dat grafisch ontwerpers met de programma’s uitvoeren, heet desktoppublishing (afgekort: DTP). Dit omvat zowel opmaak van drukwerk alsook digitale beeldbewerking.
De Adobe programma’s zijn beschikbaar voor zowel Microsoft Windows als macOS van Apple.

Adobe PDF


Het bekendste bestandsformaat van Adobe is waarschijnlijk het Adobe PDF format (.pdf) en de bekendste en één van de meest gebruikte programma’s voor het openen van PDF-bestanden is de Adobe Acrobat Reader DC.
U kunt meer lezen over Adobe PDF en PDF-bestanden in de paragraaf hieronder.

Adobe Photoshop


Adobe Photoshop is één van de bekendste bestandsformaten (.psd) en programma’s van Adobe. Het heeft zelfs tot een werkwoord in het Nederlands geleid: photoshoppen.
Het programma Adobe Photoshop is ontworpen voor het bewerken van foto’s en ander digitaal beeldmateriaal.
Adobe Photoshop werkt met zogenaamde lagen waarmee men afbeeldingen en tekst kan bewerken en toevoegen. Met Adobe Photoshop kan men kleuren van een foto of andere afbeelding donkerder of lichter maken, objecten maskeren, inkleuren, toevoegen of verwijderen alsook laageffecten creëren.

Adobe Illustrator


Adobe Illustrator is eveneens een vrij bekend programma en bestandsformaat (.ai).
Adobe Illustrator wordt hoofdzakelijk gebruikt door grafisch ontwerpers, technisch tekenaars en DTP’ers. Met Adobe Illustrator kan men onder meer brochures, posters, logo’s en letters maken, alsook doorsnedes van bijvoorbeeld machines en apparaten.
[ Lees meer ]

Het aantal woorden in een pdf-bestand tellen

Wat is een PDF-bestand?


PDF staat voor Portable Document Format.
Het format PDF is in 1993 geïntroduceerd en het format valt sinds 2008 onder de norm ISO/IEC 32000-1:2008.
De grondslag om het PDF-format te creëren, was een standaard ontwikkelen waarmee bestanden met volledig behoud van afbeeldingen, lettertype en opmaak vanuit diverse bronbestanden konden worden gedeeld.

Verschillende soorten PDF-bestanden


Verschillende soorten PDF-bestanden Er bestaan ruwweg twee soorten PDF-bestanden.
De tekst is bij het ene type te selecteren, zoals een PDF-bestand dat oorspronkelijk een Microsoft Word of Adobe Indesign-bestand was en dat als PDF-bestand is opgeslagen.
Bij het andere type PDF-bestand is de tekst niet selecteerbaar, bijvoorbeeld een .jpg-bestand of een gescand bestand dat is opgeslagen als PDF-bestand.

Het aantal woorden van uw PDF-bestand(en)


Hieronder staat uiteengezet hoe het aantal woorden van beide typen PDF-bestanden geteld kan worden.
U kunt uw PDF-bestand(en) uiteraard ook naar ons sturen, bijvoorbeeld per e-mail, Filemail, Smash, Dropbox of WeTransfer of via het beveiligde Dagnall uploadsysteem. Met behulp van ons eigen systeem voeren wij dan de woordentel voor u uit. Wij doen dit vanzelfsprekend gratis en geheel vrijblijvend.

Woordentel selecteerbaar PDF-bestand


Hieronder ziet u drie opties om het aantal woorden van selecteerbare PDF-bestanden te bepalen.
Let op: Afhankelijk hoe uw PDF-bestand is opgemaakt, wordt niet altijd alle tekst meegenomen in de woordentel.

Tellen met de Dagnall woordenteller


Wij hebben een handig hulpje geplaatst op onze website, om het gemakkelijk te maken. U kunt uw bestand of bestanden eenvoudig naar de tool slepen of in de tool uploaden als u vlug het aantal woorden van uw selecteerbare PDF-bestand wilt weten. Klik op de knop ‘Woordentel’ en het aantal woorden wordt aangegeven in het oranje balkje.

Kies een pdf bestand waarvan u het aantal woorden wil laten tellen
Uw bestand wordt niet opgeslagen

[ Lees meer ]

CSV-, XML-, PO- & XLIFF-bestanden

Vertaling van uw .csv- & .xml-bestanden


Vertaling van uw .csv- & .xml-bestanden Naast vertalingen van tekst vanuit Microsoft Word of andere tekstverwerkers, levert vertaalbureau Dagnall eveneens vertalingen in andere bestandsformaten.
Bijvoorbeeld .csv of .xml-bestanden.
Als de teksten die u wilt laten vertalen in uw webshop, op uw website of in een ander softwarepakket staan, kan dat handig zijn. Denk daarbij aan blogs of productbeschrijvingen.
.Csv- en .xml-bestanden zijn zogenaamde exportbestanden. De gegevens die u wilt vertalen, kunt u meestal vanuit het softwarepakket of de website naar dit bestandformaat exporteren.
.Csv- en .xml-bestanden kunnen in Microsoft Excel worden geopend en bewerkt, maar er is eveneens specifieke programmatuur voor het bewerken van .csv- en .xml-bestanden zoals Localizely, Sisulizer en Poedit.
Dagnall Talen vertaalt regelmatig .csv- en .xml-bestanden, vanzelfsprekend zonder de (html) programmacode of de variabel-namen te beschadigen of te veranderen. Na het vertalen, kunnen de gegevens op dezelfde manier weer probleemloos en eenvoudig ingelezen worden.

.Csv-bestanden


De extensie .Csv staat voor ‘Comma-Separated Values’.
De structuur van .csv-bestanden is helaas niet altijd gelijk. Sommige bestanden maken gebruik van een ‘dubbele punt’ of een ‘tab’ als scheidingsteken. Andere bestanden bestaan uit een talenpaar of meerdere talen. Er bestaan ten minste drie verschillende soorten .csv-bestanden, die allemaal de bestandsextensie .csv kennen; een oud en een nieuw type van Microsoft alsook een generiek type.
Csv-bestanden bevatten vaak databases van websites of webwinkels, logboeken, tabellen met transacties etc.
Csv-bestanden kunnen vaak direct vanuit diverse systemen worden gedownload, zoals het contentmanagementsysteem (CMS) van een website of webwinkel.
Na de vertaling kunnen .csv-bestanden direct naar het CMS van de website of ander systeem worden geüpload.

.Xml-bestanden


.Xml staat voor ‘eXtended Markup Language‘. .Xml is het dominante formaat voor technische documentatie, omdat .xml geschikt is voor ‘single-sourcing’. ‘Single-sourcing’ houdt in documentatie die voor diverse doeleinden en platforms gebruikt kan worden.
Het .xml-format wordt ook toegepast als basisformaat voor het maken van verschillende vormen van presentatie van uw media, bijvoorbeeld online hypertext.

Vertaling van uw .po- en .xliff-bestanden


Dagnall kan uw .po- en .xliff-bestanden vertalen zonder deze te ‘aan te tasten’.

Poedit


Poedit (vroeger poEdit) is software om zogenaamde ‘.po’-bestanden te vertalen.
Het programma Poedit is geschreven in de C++ programmeertaal en de software werkt op de besturingsystemen van Microsoft, Apple (macOS) en Linux.
Dagnall maakt gebruik van deze Poedit software voor het vertalen van uw .po-bestanden.

Xliff-bestanden


Het naam ‘XLIFF’ staat voor ‘XML Localization Interchange File Format’.
Het is een bitext-indeling die op XML is gebaseerd en die in 2008 is uitgebracht en is ontwikkeld als standaard en indeling voor het lokaliseren, vertalen en delen van gegevens en teksten.
Xliff-bestanden kunnen bijvoorbeeld uit een Wordpress website worden gedownload en weer worden geüpload middels de zogenaamde WPML-widget. (The WordPress Multilingual Plugin).
Vertaalbureau Dagnall an uw Xliff-bestanden vertalen met behoud van de codering zodat deze vertalingen zonder problemen door uw systeem of website ingelezen kunnen worden.
Betaalbaar maatwerk sinds 1982

Websitevertaling

Een professionele vertaling van uw website


Uw website is het visitekaartje van uw bedrijf of organisatie. Dan is het voor de hand liggend dat u daar veel tijd en aandacht aan besteedt.
Werkt uw bedrijf buiten de landsgrenzen? Hebt u veel buitenlandse relaties? Zorg dan dat u ook internationaal goed overkomt.
Foutloze vertalingen zijn zeer belangrijk voor het (internationale) imago van uw bedrijf of organisatie. Zo laat u zien dat u uw buitenlandse klanten serieus neemt.

Internationaal succes


Daarnaast is een correcte en soepele vertaling van uw website ook commercieel gezien erg belangrijk.
Op internationaal niveau is het één van de meest effectieve methoden om nieuwe klanten te bereiken.
Dagnall Vertaalbureau heeft veel ervaring in het vertalen van online content en websites voor diverse ondernemingen en organisaties. Grote internationale bedrijven zoals de NAM, Essity en Nedmag alsook landelijke bedrijven zoals ESJ Financial Engineering en Scapino.

Moedertaalvertalers


De moedertaal vertalers (native speakers) van Dagnall Talen weten dat behalve een inhoudelijk goede vertaling van de tekst en de goede toonzetting (tone-of-voice), zoekmachineoptimalisatie (SEO) minstens zo belangrijk is voor overtuigende en goede websitevertalingen.

Conversiegerichte websitevertalingen


Ook bij een vertaalde website gaat het uiteraard om het resultaat. Voor conversiegerichte vertalingen worden in overleg met uw marketingbureau en/of u eveneens de relevante zoektermen bij de zoekmachineoptimalisatie (SEO) meegenomen en verwerkt op de juiste wijze en in de juiste aantallen. Zo bent u gegarandeerd van zoekmachinevriendelijke (SEO) vertalingen en goed presterende, organische zoekresultaten in de belangrijkste zoekmachines Google, Bing, Yahoo en DuckDuckGo. Dit zorgt ook voor uw internationale klanten voor een goede vindbaarheid van uw website.

Websites, nieuwsbrieven en blogs


Dagnall Talen kan zowel de eerste vertaling van de website alsook alle volgende vertalingen van toegevoegde of bijgewerkte inhoud verzorgen.
Zo blijft u ook in de toekomst en bij wijzigingen verzekerd van goede teksten en vertalingen in dezelfde schrijfstijl, verzorgd door dezelfde vertalers in de betreffende taal. Wij vinden dit net als u heel belangrijk en rekenen daarom ook geen minimum- of starttarieven voor wijzingen in bestaande teksten en vertalingen en/of korte vertalingen. Vertaalbureau Dagnall blijft voor u klaar staan, dus ook nadat de grote projecten afgerond zijn.
Zo bouwen we samen aan internationaal succes, ook in de toekomst!
Screenschot computerscherm CMS Wordpress met vergrootglas in linkerbovenhoek - in kleur op transparante achtergrond - 659 * 365 pixels
Screenschot dashboard CMS Magento met vergrootglas in linkerbovenhoek - in kleur op transparante achtergrond - 659 * 365 pixels

Direct in CMS vertalen

Online en offline CMS-vertaaloplossingen


Meer en meer bedrijven en organisaties kiezen ervoor om hun websites op te zetten met een contentmanagementsysteem (CMS) of content-beheersysteem, zoals Wordpress of Shopify. De inhoud van een site kan op deze manier gemakkelijker worden beheerd en gepubliceerd.
WordPress is het toonaangevende contentmanagementsysteem. Ongeveer 22% van de websites maakt gebruik van dit CMS en ongeveer 56% van de websites die een content-beheersysteem gebruiken, maken gebruik van het Wordpress-platform.
Er zijn twee manieren om de tekst in een dergelijke CMS te kunnen vertalen.
Hieronder leggen we de verschillen uit. Zo kunt u bepalen welke manier het meest geschikt is voor uw project.

Vertaling door het exporteren van inhoud


Deze methode kost iets meer tijd maar kent wel een aantal voordelen. Bij deze methode wordt de te vertalen tekst naar een bewerkbaar bestand geëxporteerd om de tekst te kunnen vertalen. Gangbare bestandsformaten om teksten op te slaan zijn .xml, .xliff, .csv en .xlsx.
Zodra de vertaling klaar is, moet de vertaling worden opgeslagen en opnieuw worden geconverteerd om in het contentmanagementsysteem te worden geüpload, om de website bij te werken.
Een voordeel van deze optie is dat voor doeleinden van SEO (zoekmachineoptimalisatie), het gemakkelijker is om de verschillende zoektermen te beheersen.

Eveneens zijn bijvoorbeeld mooie en correcte leestekens (‘,“) en (’, ”) (zogenaamde 6-jes en 9-tjes) in de teksten gemakkelijker aan te houden. Bijvoorbeeld bij het werken in op bestanden die op Microsoft Excel zijn gebaseerd, worden dit automatisch rechte aanhalingstekens; (',"). Wij geven voor websiteteksten altijd de voorkeur aan ‘ronde’ aanhalingstekens. De vertaling zelf gaat sneller doordat specifieke termen in één keer (tegelijk) kunnen worden vertaald.

Directe vertaling in het contentmanagementsysteem


Dit proces is gestroomlijnder en het gehele proces gaat vlotter doordat de vertaling van de gehele website-inhoud of een gedeelte ervan vanuit het CMS zelf kan worden gedaan. Voor complexe en grote websites is dit sowieso de meest geschikte methode. Voor de vertaling kan, in tegenstelling tot de vorige optie, hierbij geen of minder gemakkelijk gebruik worden gemaakt van woordenlijsten of een vertaalgeheugen. Eveneens is het voor doeleinden van SEO (zoekmachineoptimalisatie) minder gemakkelijker om de verschillende zoektermen te beheersen. Direct vertalen in het CMS heeft over het algemeen de voorkeur van mensen met een ICT-achtergrond. ‘Converteren’ en daarna vertalen in bijvoorbeeld Microsoft Word heeft over het algemeen de voorkeur van mensen met een taalkundige achtergrond of een achtergrond in (internet)marketing.
Welke methode u ook kiest, Dagnall Talen helpt u graag!
Screenschot computerscherm met logo Google Drive - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenschot computerscherm met iconen Google Docs - Google Sheets - Google Slides - Google Forms - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

Google Docs Editors bestanden vertalen

Dagnall en Google Docs Editors


Dagnall Vertaalbureau Almere kan al uw Google Docs Editors bestanden vertalen en houdt de opmaak volledig intact.

Over Google Docs Editors Suite


Google Docs Editors is voor mensen met een Google account een gratis kantoorsoftwarepakket. Google Docs Editors is een online (web-based) open-source kantoorsoftwarepakket van het Noord-Amerikaanse techbedrijf Google (Alphabet Inc.) van Larry Page en Sergei Brin uit Mountain View in Californië.
Google Docs Editors is uitgebracht in het jaar 2006.
Google Docs Editors is geschreven in Java (JavaScript) en werkt met Google Chrome, Firefox, Safari en Microsoft Edge internetbrowsers.
Google introduceerde met Google Docs Editors één van de eerste mogelijkheden voor mensen om tegelijkertijd (real-time) aan/in hetzelfde bestand te werken.
Wereldwijd heeft de Google Docs Editors suite een marktaandeel van ruwweg 10%.

Google Docs Editors programma’s


Het pakket bestaat uit de volgende programma’s:
  #NAAM?
  #NAAM?
  #NAAM?
  #NAAM?
  #NAAM?

Wanneer Microsoft Office-bestanden worden geopend met Google Docs Editors, blijft de opmaak niet geheel behouden.

Een groot voordeel is dat Google Docs Editors automatisch opslaat.
Het is daardoor niet noodzakelijk om tussentijds op te slaan.

[ Door Google Docs ondersteunde bestandstypen ]


Screenschot computerscherm met logo LibreOffice - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenschot computerscherm met iconen LibreOffice Writer - LibreOffice Calc - LibreOffice Impress - LibreOffice Access - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

LibreOffice bestanden vertalen

Dagnall vertaalt uw LibreOffice bestanden


Dagnall Vertaalbureau Almere kan al uw LibreOffice bestanden vertalen met volledig behoud van opmaak.

Over LibreOffice


LibreOffice is een gratis, open-source kantoorsoftwarepakket.
LibreOffice is een project van de Duitse non-profit organisatie The Document Foundation (TDF), die is opgericht door Florian Effenberger in 2010 en is gevestigd in Berlijn.
LibreOffice is afgesplitst in 2010 van Apache OpenOffice (voorheen OpenOffice.org), een open-source versie van het voormalige StarOffice van het Duitse bedrijf Star Division uit 1998.
Naast Florian Effenberger, zijn onder andere Thorsten Behrens en Caolán McNamara sleutelfiguren achter LibreOffice.
Inmiddels is Apache OpenOffice in handen van het Noord-Amerikaanse softwarebedrijf Oracle van Larry Ellison.
De LibreOffice suite bestaat uit software voor tekstverwerking, het maken en bewerken van spreadsheets, diavoorstellingen (presentaties), tekeningen en diagrammen, het werken met databases en het samenstellen van wiskundige formules.
LibreOffice is beschikbaar in 115 verschillende talen en werkt op Windows, Linux en MacOS (Apple).

LibreOffice programma’s


Het pakket bestaat uit de volgende programma’s:
  #NAAM?
  #NAAM?
  #NAAM?
  #NAAM?
  #NAAM?
  #NAAM?

Verschil met Microsoft Office


LibreOffice doet qua uiterlijk denken aan de software van Microsoft Office uit 2003.
De LibreOffice suite is iets langzamer in het laden van grote bestanden.
Het (online) delen van documenten is ook minder gemakkelijk.
Ook bestaat er geen mobiele versie van LibreOffice. Daarnaast zijn niet alle functies compatibel met Microsoft Office en zijn de lettertypes anders.
De opmaak blijft niet geheel behouden wanneer Microsoft Office-bestanden met LibreOffice worden geopend.
[ Door LibreOffice ondersteunde bestandstypen ]


Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

Vergaderen en overnachten in Almere

Uw (internationale) zakenrelaties kunnen overnachten in Almere in bijvoorbeeld Van der Valk Hotel Almere aan de Veluwezoom 45, in Ibis Styles Almere aan de Televisieweg 2, in Best Western Plus Plaza Almere aan het Mandelaplein 1 of in Bastion Hotel Almere aan de Audioweg 1.
Vergaderen in Almere kan bij Topsportcentrum Almere op het Pierre de Coubertinplein 4, bij Almere Entertainment aan de Schrijverstraat 2, bij Boathouse aan de Noorderplassenweg 150 of bij Kunstlinie Almere Flevoland aan de Esplanade 10.

Almere - geschiedenis

De bouw van Almere is begonnen op 30 september 1975; daarmee is Almere de jongste stad van Nederland. De eerste inwoners was een groepje van vijfentwintig mensen. Er waren nog geen stenen woningen gebouwd, dus woonden de bewoners een jaar in stacaravans in de lege polder.
De naam ‘Almere’ is een verbastering van Aelmere, een Germaans woord voor ‘groot meer’. Het Aelmere lag op de plaats van het huidige IJsselmeer.

Almere - nu

Almere is gelegen in het gebied zuidelijk Flevoland in de Flevopolder. Plaatsen in de buurt van de stad Almere zijn Almere-Buiten, Almere Haven, Almere-Stad, Huizen, Lelystad, Muiden, Naarden en Zeewolde. Almere grenst aan het IJmeer, Gooimeer en het Markermeer.
Almere ligt in de provincie Flevoland. De gemeente Almere heeft op 1 aug 2020 ruim 213.500 inwoners (bron: Almere.nl).
Vlag gemeente Almere - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels 

Vlag gemeente Almere

Wapen gemeente Almere - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels 

Wapen gemeente Almere

Inwoners

Woon je in Almere, dan ben je een ‘Almeerder’.
Bekende Almeerders zijn Famke Louise, Yfke Sturm en Niki Wories.
Iets wat uit Almere komt, heet ‘Almeers’.
Almeerse Weelde is bijvoorbeeld een verzamelnaam voor Almeerse streekproducten. Almere is een stad.

Almere - internationaal, kernen & scholing

Partnersteden


De partnersteden van Almere zijn Kumasi in Ghana, Aalborg in Denemarken, České Budějovice in Tsjechië, Haapsalu in Estland, Lancaster en Milton Keynes in het Verenigd Koninkrijk, Rendsburg in Duitsland en Växjö in Zweden.

Kernen


Onder de gemeente Almere vallen eveneens Almere Buiten, Almere Haven, Almere Hout, Almere Poort en Almere Stad.

Hoger onderwijs


Hogescholen in Almere zijn Aeres Hogeschool Almere en Windesheim.
Provincievlag Flevoland - 600 * 337 pixels

Vlag provincie Flevoland

Provinciewapen Flevoland - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Wapen provincie Flevoland

Typisch Almeers

Denk je aan Almere, dan denk je aan bijzondere gebouwen en moderne architectuur: Citadel, de Kunstlinie, The Wave, de Smaragd, Lakeside of Side by Side. In enkele woonwijken hebben de bewoners hun eigen huis ontworpen.
Almere fungeert als overloopstad van Amsterdam en de bereikbaarheid per spoor, auto en fiets zijn uitstekend.
Inmiddels is Almere de achtste stad van Nederland en staat de stad ook als echte winkelstad te boek.

Almere - minder bekend


Weinig mensen weten dat Almere meer bruggen bezit dan Venetië, maar liefst achthonderd.

“Het kan in Almere”

Almere - zakelijk

De gemeente Almere


Het netnummer van Almere is 036.
Het postcodegebied van Almere is 1300 - 1363.
Het adres van het gemeentehuis van Almere is Stadhuisplein 1, 1315 HR in Almere.
De website van de gemeente Almere is Almere.nl.
Het telefoonnummer van de gemeente Almere is 14 036.

Zakendoen in Almere


Voor Almeerse ondernemingen is het dichtstbijzijnde filiaal van de Kamer van Koophandel het KVK-kantoor Almere aan het Stadhuisplein 1, 1315 HR in Almere. Het telefoonnummer van de Kamer van Koophandel voor Almere is 088 585 1585. De website van de Kamer van Koophandel voor Almere is KVK-kantoor Almere.

Almere - internationale bedrijvigheid

Bedrijven die internationaal zakendoen, bevinden zich in Almere vaak op bedrijventerrein Frezersplaats in Almere-Stad, Gooisekant in Almere-Stad, Markerkant in Almere-Stad, Poldervlak in Almere-Buiten, Randstad in Almere-Stad, De Rederij in Almere-Buiten of op bedrijventerrein De Vaart I, II of III in Almere-Buiten.
In Almere bevinden zich onder andere de volgende, veelal internationaal opererende bedrijven en organisaties: Alfen, Antalis, ASM International (ASMI), Athlon Car Lease, Audio Acoustics (Adamson, Beyerdynamic, Heil, Teqsas), Billabong Beauty Nederland, Borgh, Budget Rent a Car, Cascade, Csmart, CTH, DW Facility Groep, Flamco, Gardena Nederland, Grundfos Nederland, Guhl Ikebana Cosmetics, Haas-Mondomix, Henry Schein, HG International, Holland Aromatics, Husqvarna Viking, Jonsered Nederland, Kelvion, Kobelco Construction Machinery Europe, Koyo JTEKT Bearings, Kraton, Kunert Group Netherlands, LeasePlan, Mitsubishi,
MotracLinde, Multicopy, New Office Centre, Nilfisk Nederland, Pharma Nord, Van de Raa Meat & More, Royal A-ware, Sandoz, Schiesser Nederland, Sennheiser Benelux (Neumann, Sennheiser), Solide Intermediair, Start People, Thermopatch, Tom Tailor Benelux, Unique Nederland, USG People, Yakult Europe, Yanmar Europe, Bakker Logistiek Groep in Zeewolde, Bakker Logistiek in Zeewolde, ConDoor in Zeewolde, Spyker Cars in Zeewolde, Takeuchi Benelux in Zeewolde, Tool Com (Kraftwerk, Matador etc.) in Zeewolde, Vandemoortele (Diamant, Lanterna, la Pâtisserie du Chef, Venza (Buick, Chevrolet, Chrysler, Corvette, Dodge, Ford USA, GMC, Hummer, Infiniti, Jeep, Lincoln etc.) in Almere-Haven, Zephyr ligfietsen in Almere-Stad, Ossewit, Reddy) in Zeewolde, Wolter Koops Logistics in Zeewolde en Picomel Nutrition in Zeewolde.
Een aantal van deze bedrijven mag Dagnall klant noemen.
Dagblad & online nieuwsportal van Almere

Almeers nieuws

De Almeerse nieuwsportalen zijn Almerenieuws en Almere Deze Week en Almeerse ondernemers lezen hun regionale zakelijke nieuws op MKB Flevoland - Nieuws.
Ondernemers in Almere kijken hun (zakelijk) nieuws op Omroep Flevoland.
Almeerders en ondernemingen in Almere kunnen hun (zakelijk) nieuws lezen in de regionale krant het Almere Dagblad.
Logo krant Almere - Almere Dagblad op een transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo regionale televisie- en radio-omroep Omroep Flevoland op een transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Cultuur, sport, ontspanning en zakenlunch in Almere

Cultuur


Wilt u uw internationale zakenrelatie kennis laten maken met wat lokale cultuur?

Afhankelijk van het vakgebied waarin u werkzaam bent en/of de interesses van uw internationale zakenrelatie, kunt u in Almere een bezoek brengen aan Erfgoedhuis Almere, aan het Interactief veiligheidsmuseum PIT, aan het KAF Expo museum of aan het Maritiem Trefpunt.

Voetbal, tennis, padel & squash


Samen naar een sportwedstrijd kijken of zelf voetballen, tennissen, padellen of squashen met uw internationale zakenrelatie? Voetbal verbroedert. Misschien is het daarom leuk om met uw internationale zakenrelatie naar een plaatselijke voetbalwedstrijd te gaan, waar bijvoorbeeld de Almeerse voetbalclub Almere City, FC Almere of Sporting Almere meespeelt.

Voor een partijtje tennis, padel of squash in Almere kunt u terecht bij Joymere, bij L.T.V. Almere, bij Tennis- en Padelvereniging De Gouwen of bij T.V. Het Nieuwe Land.
Golf, ontspanning & lunch Is het na een (lange) bespreking met uw internationale (zaken)relatie tijd voor wat ontspanning?
Om een balletje te slaan of alleen gezellig iets te drinken of te eten, kunt u terecht bij Golfclub Almeerderhout in Almere. Deze golfbaan is gelegen aan de Watersnipweg 19 in Almere. De golfbaan is bereikbaar onder telefoonnummer is 036-521 91 30. De website van de golfbaan is www.almeerderhout.nl.
Voor een hapje eten of iets te drinken kunt u terecht bij Grand-Café ’t Hout, telefoonnummer 036-521 91 66.
Afbeelding voetbal tennisbal golfbal in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo voetbalclub Almere - Almere City FC - in kleur op grasveld met witte lijn - 600 * 337 pixels

Wist u dat?

Wist u dat Dagnall Talen ook taalcursussen taalcursussen in Almere en tolkdiensten verzorgt?
Dagnall Talen kan u dus van dienst zijn met
taalcursussen, vertalingen, tolkdiensten alsook het schrijven van teksten!
Promotiefilmpjes YouTube & ligging Almere op Google Maps

Promotiefilmpjes en Google Maps

Hieronder ziet u een promotiefilmpje alsook een filmpje met drone-opnames van Almere die tevens op Youtube staan.
U kunt direct op het logo van Youtube in het midden klikken om een filmpje af te spelen.
Onder de filmpjes ziet u de locaties van Flevoland alsook Almere op Google Maps.
U kunt linksboven klikken om de kaart groot weer te geven in een nieuw venster.
Promovideo Almere
Dronebeelden Almere
 
Google Maps Flevoland
Google Maps Almere
Op de hoogte blijven van wat er gebeurt in Almere

Almeers nieuws

Hieronder ziet u het laatste nieuws uit Almere van diverse nieuwsbronnen.
Het nieuws wordt automatisch bijgewerkt.
Dagnall Talen is uw vertaalbureau voor vrijwel elke taal

Vertaalbureau voor alle talen

Elke talencombinatie


Dagnall Talen levert professionele vertalingen van en naar elke taal zodat uw boodschap internationaal duidelijk wordt begrepen.
Dagnall levert al vele jaren taalcursussen en vertalingen van topniveau aan het bedrijfsleven, (semi)overheid en particulieren in elke gewenste talencombinatie.
Onze specialistische vertalers staan voor elke talencombinatie en in ieder vakgebied tot uw dienst.
Dagelijks vertaalt Dagnall tientallen documenten naar en van het Engels, Duits, Frans, Spaans, etc. zoals handleidingen, brochures, verslagen offertes, algemene voorwaarden en (technische) rapporten.
Vertaalbureau Dagnall vertaalt eveneens regelmatig van en naar het Russisch, Chinees, Turks en Arabisch en andere talen.

Gecertificeerde vertalingen


Vertaalbureau Dagnall levert naast ‘standaard’ vertalingen ook zogeheten beëdigde (gecertificeerde) vertalingen, uitgevoerd door gecertificeerde/beëdigde vertalers. Voorbeelden van documenten die beëdigd dienen te worden vertaald, zijn een diploma, een cijferlijst, een rijbewijs, een huwelijksakte, een paspoort, een geboorteakte of een scheidingsaktealsook een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Dagnall Vertaalbureau kan al uw beëdigde vertalingen verzorgen, eventueel voorzien van een Apostillestempel.Professionele moedertaalvertalers die uw branche begrijpen

Dagnall Vertaalbureau Almere is zowel ISO 9001:2015 als ISO 17100:2015 gecertificeerd.


Wij werken met hoogopgeleide, professionele vertalers met relevante vertaalervaring in iedere branche en iedere vertaling wordt tweemaal proefgelezen door een ervaren native (moedertaal) proeflezer/revisor.
Zo realiseert Dagnall niet alleen taalkundig correcte vertalingen, maar eveneens vertalingen in de juiste toonzetting, met aansprekend taalgebruik en met gevoel voor uw specifieke doelgroep.
Een vertaling van bijvoorbeeld een marketingtekst of een technisch of medisch rapport vraagt immers om een geheel andere schrijfstijl dan een vertaling voor speelgoed.
Maak een vakkundige en betrouwbare indruk met topkwaliteit vertalingen van Dagnall.
De juiste keuze voor vertalingen in Almere door ISO-gecertificeerd vertaalbureau Dagnall Talen!

Contact vertaalbureau Almere

Wilt u contact opnemen met Dagnall vertaalbureau Almere? Bent u nieuwsgierig geworden naar onze werkwijze?
Bel 020-2149118 (geen menu) of stuur een e-mail via vertaalbureau-almere@dagnall.nl. Of ga naar ons contactformulier.
Afbeelding wegwijzer in grijs met bord Dagnall in verkeersblauw in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Afbeelding computer en tablet en telefoon in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Goed op koers met Dagnall vertaalbureau in Almere!
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten
ONZE OPDRACHTGEVERS

De upload van uw document is gelukt.

 

INLOGGEN MEDEWERKERS   /   BESTANDEN UPLOADEN