OFFERTE AANVRAGEN
Offerte aanvragen

Test uw taalniveau

Wanneer u een taalcursus wilt gaan volgen is het goed om te weten hoe het staat met uw huidige taalniveau. U kunt uzelf online testen met de onderstaande quizzen per vaardigheid en een beeld krijgen van uw opgebouwde talenkennis.
Vaak zijn de receptieve vaardigheden luisteren en lezen beter ontwikkeld dan de productieve vaardigheden spreken en schrijven.
Als u na de testen besluit om een cursus bij ons te gaan volgen om uw taalvaardigheid te verbeteren, volgt altijd een intakegesprek met een ervaren trainer. Tijdens het intakegesprek bespreekt u samen uw leerwensen en stelt de trainer uw taalniveau vast. Dan komt ook uw uitspraakvaardigheid aan de orde.

Klik op de knop “Quiz starten” om te beginnen met de test.
[WpProQuiz 1] [WpProQuiz 2] [WpProQuiz 3] [WpProQuiz 4]

Deze testen zijn ontleend aan de niveautesten op de website van het Europees Referentie Kader, www.erk.nl.
Het Europees Referentie Kader is een vastgesteld Europees raamwerk van niveauomschrijvingen voor moderne vreemde talen.

De upload van uw document is gelukt.

 

INLOGGEN MEDEWERKERS   /   BESTANDEN UPLOADEN