OFFERTE AANVRAGEN
Offerte aanvragen

Staatsexamen NT 2 programma 1 en 2

Het staatsexamen Nederlands als tweede taal is bedoeld voor mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Met het diploma Staatsexamen NT2 kunt u laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst om in Nederlands te kunnen werken of studeren.

Mensen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, kunnen een diploma Staatsexamen NT2 ook gebruiken voor inburgering en voor het aanvragen van naturalisatie (een Nederlands paspoort) of een permanente verblijfsvergunning.

Er zijn twee examenprogramma’s:

  • Programma I (mbo-niveau)
    Programma I toetst of u voldoende Nederlands beheerst voor een vakgerichte functie op mbo-niveau of voor het volgen van een beroepsopleiding op dit niveau, bijvoorbeeld een vakopleiding binnen een ROC.
  • Programma II (hbo- of universitair niveau)
    Programma II toetst of u voldoende Nederlands beheerst om een midden- of hogere kaderfunctie te vervullen of daarvoor een opleiding wilt volgen in het hoger onderwijs of aan een universiteit.

Voorbereiding op het Staatsexamen NT2 Programma I en II bij Dagnall Talen

De ervaren taaltrainers van Dagnall Talen leiden u op in de vier onderdelen waarin u in het door u gekozen examen zult worden getoetst: spreken, schrijven, luisteren en lezen. Daarnaast zullen zij extra aandacht besteden aan uitbreiding van woordenschat, grammaticale kennis en kennis van de sociale en culturele
aspecten van de Nederlandse samenleving. Bij de voorbereiding op het examen maken onze taaltrainers gebruik van het meest actuele lesmateriaal en kunt u zeer gericht oefenen door middel van proefexamens.

Voorbereiding op het staatsexamen NT2 programma I en II als privéles of in groepsverband

Bij Dagnall Talen kunt u zich aanmelden voor privé- of groepslessen.

Dagnall Talen werkt bij voorkeur met kleine groepen, zodat u gegarandeerd bent van persoonlijke aandacht en alle ruimte krijgt om vragen te stellen. Wanneer u voldoende bent voorbereid op het examen voor Programma I of II, kunt u zich via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen

aanmelden voor het examen, dat vrijwel iedere week in Zwolle, Amsterdam, Eindhoven, Rijswijk en Rotterdam wordt afgenomen. U hoeft niet in alle vier de onderdelen tegelijk examen te doen. Voor ieder behaald onderdeel kunt u een apart certificaat ontvangen. Zodra u voor alle onderdelen een certificaat hebt, kunt u dit voor het uiteindelijke diploma inwisselen.
Vrijblijvend informatie aanvragen
085-2737302
Contactformulier
OFFERTE AANVRAGEN

Het Europees Referentiekader (ERK)

Voor het staatsexamen NT2 Programma I wordt u opgeleid tot en met het vereiste taalniveau B1 van het
Europees Referentiekader (ERK), voor Programma II tot en met het vereiste taalniveau B2.

De upload van uw document is gelukt.

 

INLOGGEN MEDEWERKERS   /   BESTANDEN UPLOADEN