OFFERTE AANVRAGEN
Offerte aanvragen

Nederlands leren

Goede kennis van de Nederlandse taal is in toenemende mate een belangrijke voorwaarde om onderdeel te worden van de Nederlandse samenleving. Het is voor mensen van buitenlandse afkomst van groot belang om niet alleen vertrouwd te raken met de Nederlandse taal maar ook met de Nederlandse
omgangsvormen en gebruiken. Met veel enthousiasme zet Dagnall Talen zich in om cursisten een ‘thuisgevoel’ te geven en hen wegwijs te maken in de Nederlandse maatschappij en cultuur.

Een cursus Nederlands leren bij Dagnall Talen

De kracht van Dagnall Talen ligt in het maatwerk dat wij bieden, waarbij onze taaltrainers als native en near-native (moedertaal) sprekers niet alleen didactisch en taaltechnisch van de hoed en de rand weten, maar ook als geen ander op de hoogte zijn van gebruiken en gewoonten van het land en de culturele verschillen met andere landen.

Aan de hand van een persoonlijk intakegesprek en een intaketoets analyseren wij uw huidige kennis. Uit ervaring weten

wij dat een goede analyse en een duidelijk omschreven cursusdoel, gebaseerd op realistische verwachtingen en mogelijkheden, tot de beste resultaten leiden.

Bij het onderwijzen in het Nederlands maakt Dagnall Talen uiteraard gebruik van moderne lesmethoden zoals moderne boeken, hand-outs, informatieve websites, online oefenen, YouTube, tijdschriften & kranten en materiaal dat door de cursisten zelf wordt aangedragen.

Een cursus Nederlands leren als privéles of in groepsverband

Cursisten kunnen Nederlands leren in individuele lessen of in groepsverband.

De persoonlijke aandacht die kenmerkend is voor onze individuele cursussen, willen wij ook geven in onze groepscursussen. Groepen zijn daarom vanwege onze

persoonlijke benadering, maar ook vanwege het onderlinge contact van de cursisten bij voorkeur klein (maximaal acht deelnemers per groep). Cursisten met een vergelijkbaar startniveau kunnen veel aan elkaar hebben en elkaar stimuleren, zowel tijdens als buiten de lessen.

USP 1

Vrijblijvend informatie aanvragen
085-2737302
Contactformulier
OFFERTE AANVRAGEN

Het Europees Referentiekader (ERK)

Dagnall Talen hanteert het Europees Referentiekader (ERK) als leidraad voor het bepalen van de niveaus.
Het ERK geeft de cursist een duidelijke omschrijving van de kennis bij aanvang en de verworven kennis van het Nederlands.

De upload van uw document is gelukt.

 

INLOGGEN MEDEWERKERS   /   BESTANDEN UPLOADEN