OFFERTE AANVRAGEN
Offerte aanvragen

Medische vertaling

Direct naar ➤ Vertalen - Proeflezen - Uploaden - ISO - Nieuws
dagnall vertaalbureau vertaaldiensten.png leesMeer
dagnall vertaalbureau vertaaldiensten offerte aanvragen /contact/ /bestanden/ tel:0852737302 info@dagnall.nl
Vertaalbureau Dagnall - Vertaalbureau Dagnall schakelt snel - Geen deadline is te krap

Kop wordt bewerkt

Tekst wordt bewerkt
Screenshot navigatiesysteem met tekst Medische vertaling - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Goed op weg met Dagnall Talen

 

Kop wordt bewerkt

Tekst wordt bewerkt
Betaalbare topkwaliteit sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
Wat mag u van een goed vertaalbureau verwachten?
  Native (moedertaal) vertalers
  Proefleesronde inbegrepen
  Discretie en geheimhouding
  Respect voor deadlines
  Snelle offertes en heldere communicatie
  Zinnen die prettig lezen
  Onbeschadigde opmaak
  Aandacht voor taalspecifieke interpunctie
  Omgang met alle soorten bestanden
  Omgang met zoekmachineoptimalisatie
  Omgang met specifiek jargon
  Ruime openingstijden
  Lid branchevereniging VVIN en EUATC
  ISO 17100:2015 & ISO 900:2015

Kop wordt bewerkt

Tekst wordt bewerkt
Betaalbaar maatwerk sinds 1982
Woordenwolk in veer logo Dagnall Talen met toepasselijke sleutelwoorden voor Dagnall Talencursussen - in donkerblauw, groen en grijs op transparante achtergrond - 600 * 600 pixels

Kop wordt bewerkt

Tekst wordt bewerkt
Aanvraag
Offerte
Bevestiging
Aanlevering

Aanvraag


U stuurt ons een e-mail en/of u belt ons via 085-2737302 (geen menu) met uw vertaalwens of vertaalvraag.
Ook kunt u uw aanvraag via ons contactformulier indienen.
Bij voorkeur en indien mogelijk, levert u gelijk het te vertalen medische document of bestand aan.
U kunt dit medische document of bestand versturen naar medische-vertaling@dagnall.nl. Wij kunnen bijlagen tot een grootte van 100MB ontvangen.
Ook kunt u uw medische bestanden veilig uploaden via onze beveiligde uploadpagina of voor Filemail, Smash (beide onze voorkeur) of anders Dropbox (vereist registratie) of WeTransfer WeTransfer (niet geheel probleemloos) of een ander verzendsysteem van uw voorkeur kiezen. Uw deadline of gewenste leverdatum kunt u uiteraard direct aangeven.

Offerte


Offerte Wij bekijken en analyseren uw aanvraag zorgvuldig waarna u zo snel mogelijk een vrijblijvende offerte ontvangt van ons. Over het algemeen sturen wij een offerte binnen 30 minuten, maar in elk geval binnen 24 uur.
Nadat u onze offerte hebt ontvangen, kunt u vanzelfsprekend eventueel nog wijzigingen verwerken en hebt u vragen: Wij zijn u graag van dienst.

Bevestiging


U kunt per e-mail bevestigen of eventueel (bijvoorbeeld in geval van spoed) eerst telefonisch en later per e-mail. Indien gewenst, kunt u direct een kostenplaats, inkoopreferentie of inkoopnummer (PO-nummer) opgeven.
Wij gaan na uw akkoord direct aan de slag met uw vertaling, waarna vóór levering standaard twee proefleesrondes worden uitgevoerd.

Levering


De proefgelezen vertaling(en) worden op of vóór de afgesproken datum aangeleverd per e-mail. Dagnall Vertaalbureau levert beëdigde vertalingen zowel digitaal als per post aan.
De factuur met de eventuele kostenplaats, de inkoopreferentie of het inkoopnummer wordt direct met de eventuele medische vertaling meegestuurd. Wanneer een apart e-mailadres voor de facturen aan ons is doorgegeven, dan versturen wij de factuur naar dat e-mailadres.
Bij eventuele vragen, onduidelijkheden, aanvullingen of wijzigingen staan wij vanzelfsprekend voor u klaar.
Grote bestanden versturen via Filemail, Smash, Dropbox of WeTransfer
Screenshot computerscherm iMac met Dagnall veertje en logo Smash
Screenshot computerscherm iMac met Dagnall veertje en logo Filemail
Screenshot computerscherm iMac met Dagnall veertje en logo WeTransfer
Screenshot computerscherm iMac met Dagnall veertje en logo Smash
Bestanden aanleveren via beveiligde pagina Dagnall Talen

Veilig uploaden van bestanden

Bestanden direct veilig uploaden naar ons


In plaats van uw te vertalen bestanden naar ons te e-mailen of bijvoorbeeld via Filemail, Smash, Dropbox of WeTransfer aan ons aan te leveren, kunt ook onze eigen beveiligde omgeving gebruiken.
Deze omgeving kent een tweetrapsbeveiliging met gebruik van een SMS-code.

Analyse van uw aanvraag


Na ontvangst, ongeacht de methode, bekijken en analyseren wij uw aanvraag aandachtig en nemen wij zo snel mogelijk contact met u op en ontvangt u een vrijblijvende offerte.
ISO 9001-2015 LOGO
ISO 1700-2015 LOGO

ISO-certificeringen

ISO 9001:2015 – internationale norm voor kwaliteitsmanagement


Dagnall Talen is door Kiwa gecertificeerd voor de ISO 9001:2015 norm, de wereldwijd erkende norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. De ISO 9001:2015 norm bevat eisen om processen te borgen en te stroomlijnen die van belang zijn om de klanttevredenheid te verhogen. De speerpunten van de ISO 9001:2015 norm zijn het voldoen aan zowel de door opdrachtgevers gestelde eisen alsook aan wet- en regelgeving en het continue verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem.

ISO 17100:2015 - internationale norm voor vertaaldiensten


Dagnall Talen is tevens door Kiwa gecertificeerd voor de ISO 17100:2015 norm. ISO 17100:2015 is de norm specifiek voor vertaaldiensten die onder andere eisen stelt aan mensen, projectmanagement, middelen, vertalers alsook proeflezers.


De ISO 17100:2015 certificering van Dagnall toont aan dat uitsluitend met professionele moedertaalvertalers wordt gewerkt met de benodigde kennis en ervaring. Bovendien worden de vertalingen van Dagnall Talen altijd ten minste twee keer door twee specialisten proefgelezen. De vertalingen worden volgens afspraak en binnen de deadline aangeleverd.

Kiwa – certificeringen sinds 1948


Kiwa is een certificeringsinstelling in Rijswijk met jarenlange ervaring met het certificeren van bedrijven en organisaties en bedrijven. Jaarlijks wordt Dagnall getoetst door Kiwa om te beoordelen of nog steeds aan de eisen van ISO 9001:2015 en ISO 17100:2015 voldaan wordt.

Vertegenwoordiging VViN


Vertaalbureau & Taleninstituut Dagnall is al vele jaren aangesloten bij de Nederlandse branchevereniging Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland (VViN) en hiermee eveneens van de Europese branchevereniging European Union of Associations of Translation Companies (EUATC).
De VViN behartigt de belangen van vertaalbureaus en tolkbureaus in Nederland. De branchevereniging streeft naar voortdurende verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van de leden. Dit heeft niet alleen voordelen voor het lid zelf, maar bovendien ook de opdrachtgevers van deze vertaalbureaus en tolkbureaus.

De branchevereniging VViN treedt tevens op als vertegenwoordiger van de vertaalbranche naar externe partijen, onder andere het onderwijs en de overheid. Alle VViN-leden zijn verplicht om het ISO 17100:2015 kwaliteitskeurmerk te dragen. De 17100:2015-norm is speciaal ontwikkeld voor vertaaldiensten en de norm beschrijft aan welke eisen een vertaalbureau dient te voldoen om zich gecertificeerd te kunnen zijn.
[ Lees meer ]
Logo GDPR Algemene Verordening Gegevensbescherming in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo EU Filemaker in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

AVG-compliant

De AVG; Algemene verordening gegevensbescherming (Engels: GDPR; General Data Protection Regulation) is een Europese verordening met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens door bedrijven en overheidsinstellingen binnen de Europese Unie. De AVG dient er met name toe de privacy van burgers in de EU te beschermen. Deze verordening schrijft voor dat mensen op de hoogte moeten zijn van de verwerking van hun persoonsgegevens zoals hun naam, telefoonnummer en (e-mail)adres en dat alleen de gegevens die voor het beoogde doel nodig zijn, mogen worden verwerkt en bewaard.
De persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk en de persoonsgegevens dienen tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging beschermd te worden. Vanzelfsprekend voldoet Dagnall Talen aan alle eisen die gesteld worden door de Algemene verordening gegevensbescherming en verwerkt persoonsgegevens heel beperkt in elk opzicht. Dagnall Talen werkt met het betrouwbare Filemaker.

Algemene vertaling


Vertaalbureau Dagnall vertaalt alle soorten algemene teksten, zoals websiteteksten, webshops, offertes, aanbestedingen, brochures, verslagen en jaarrapporten.
Vanzelfsprekend kunt u de gewenste schrijfstijl, tone of voice en voorkeur voor terminologie aangeven zodat de vertaling precies aansluit op uw doelgroep en lezers.

Websitevertaling


Dagnall Vertaalbureau vertaalt vaak websites, zoals Wordpress, Drupal, Shopify, Magento en maatwerk websites. Wij kunnen wij direct in uw CMS vertalen, indien gewenst.
U kunt eveneens een lijst met zoektermen meesturen die op de juiste wijze voor SEO-doeleinden wordt verwerkt.

Technische vertaling


Ons vertaalbureau vertaalt alle denkbare technische teksten, zoals technische handleidingen, offertes, gebruiksaanwijzingen, (test)rapporten, software, enz.
Dagnall Vertaalbureau beschikt over een zeer uitgebreid netwerk met gespecialiseerde vertalers en inhouse ontwikkelde tools voor specifieke technische begrippen en jargon.

Juridische vertaling


Dagnall is specialist in juridische vertalingen en vertaalt onder andere vaak aktes, algemene voorwaarden, financiële jaarverslagen en vonnissen.
Dagnall Vertaalbureau beschikt over een groep van gespecialiseerde vertalers op dit gebied.

Medische vertaling


Ons vertaalbureau vertaalt alle medische teksten zoals bijsluiters, medische dossiers en verklaringen, handleidingen van medische apparatuur, onderzoeksprotocollen, brochures op het gebied van tandheelkunde, ICF’s, SPC’s enz.
Vertaalbureau Dagnall beschikt over zeer uitgebreide woordenlijsten en kennis van relevant jargon op medisch gebied.

Beëdigde vertaling


De vertalers van Vertaalbureau Dagnall verzorgen alle soorten gecertificeerde (beëdigde) vertalingen, zoals diverse aktes voor bedrijven alsook huwelijksaktes, geboorteaktes, scheidingsaktes, paspoorten, diploma’s en rijbewijzen. Dagnall Vertaalbureau verzorgt beëdigde vertalingen zowel met als zonder Apostille.
Betaalbare topkwaliteit sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
Wat mag u van een goed vertaalbureau verwachten

Wat maakt een vertaalbureau tot een goed vertaalbureau?

Expertise in medische vertalingen door native vertalers


Iedereen kan tegenwoordig met handige software vlug een paar woorden vertalen. Medisch vertaalwerk behelst echter veel meer dan dat. Het verzorgen van medische vertalingen is echt een vak. Hiervoor dienen alle medische termen, uitdrukkingen en afkortingen goed te worden vertaald. Dit vraagt uiteraard om een professionele aanpak met native (moedertaal) vertalers die gespecialiseerd zijn in medische vertalingen. Echt werk voor ervaren, professionele medische vertalers dus.
Bij Dagnall Talen hebben we alle kennis en expertise in huis om uw medische teksten perfect te vertalen in de taal die u wenst. Wij werken al vele jaren voor voor grote en kleinere opdrachtgevers.

Aantoonbare kwaliteit


Kwaliteit. Dat is waar bij ons werk om draait. Die kwaliteit kunnen wij garanderen doordat wij alleen met professionele vertalers werken. Mensen die de taal ook werkelijk regelmatig schrijven en spreken. Voor correcte medische teksten hebben wij toegang tot gespecialiseerde medische vertalers en veelomvattende medische woordenlijsten, zodat de juiste termen ook consequent worden toegepast.
We zijn daarnaast aangesloten bij de belangrijkste brancheverenigingen en we hebben onze diverse certificeringen, waaronder twee ISO-certificeringen, goed op orde.

Discretie & vertrouwelijkheid


Uiteraard werken we bij Vertaalbureau Dagnall conform de AVG; de Algemene verordening gegevensbescherming, die in de hele Europese Unie in 2016 van kracht is geworden.
Daarnaast beschikken we over een standaard geheimhoudingsverklaring, die op verzoek kan worden getekend door beide partijen. Heeft u organisatie zelf een geheimhoudingsverklaring?
Uiteraard tekenen we uw geheimhoudingsverklaring op uw verzoek voordat u de bewuste te vertalen bestanden aanlevert. Het is hierdoor dus niet per se nodig om uw bestanden te anonimiseren.
Het is ook zo dat uw teksten alleen worden gelezen door die personen die de tekst daadwerkelijk zelf vertalen of proeflezen.
Vertaalbureau Dagnall werkt bovendien met een beveiligd systeem en elk elektronisch apparaat is voorzien van een wachtwoord en de benodigde beveiligingen.
De omgeving voor het uploaden van bestanden is extra beveiligd. Ook heeft Dagnall Talen een eigen VPS (Virtual Private Server) en werkt Dagnall Talen met een betrouwbare, goede en Nederlandse hostingpartij voor het hosten van de website en de e-mailservice, te weten Cloud86. De servers van het bedrijf Cloud86 staan in Nederland; in Groningen.
Vlotte communicatie & doorlooptijd

Medische vertalingen hebben vaak haast.


Haast hoort een beetje bij de branche. Vaak zijn wij de laatste schakel in het proces.
We zijn dus wel wat gewend en we schrikken niet snel van strakke deadlines. Wij willen ook onder tijdsdruk de beste service bieden. Wij werken efficiënt en snel en denken graag mee met u. In elk geval zullen wij nooit de vertragende factor zijn.
Transparante offerte

Onze prijsstelling wordt bepaald door de hoeveelheid tekst (het aantal woorden) en minder door de complexiteit van de teksten.


De complexiteit is afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de tekst. Een bijsluiter of een handleiding van een tandheelkundig apparaat vertalen is immers heel iets anders dan een medisch rapport of second opinion waarbij zeldzame ziektes en specifieke aandoeningen en afwijkingen tot in detail worden beschreven.
Omdat wij niet willen dat u voor verrassingen komt te staan, sturen wij u van tevoren uiteraard altijd een transparante en vrijblijvende offerte. U weet precies waar u aan toe bent voordat door ons een medische vertaling laat verzorgen.
Screenshot computerscherm Microsoft Word woordentel eerste menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenshot computerscherm Microsoft Word woordentel tweede menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

Het aantal woorden in een Worddocument tellen

Hoe bepaal ik het aantal woorden van Worddocumenten?


Het merendeel van documenten die vertaald moeten worden, zijn Microsoft Worddocumenten. Dit is niet alleen handig omdat het programma MS Word een wereldstandaard is, maar ook blijft de opmaak bij een vertaling in MS Word optimaal intact. De kosten een vertaling zijn afhankelijk van het aantal woorden van de brontekst. Een vertaling wordt immers per woord berekend.
Hiervoor is een woordentel dus noodzakelijk.
Gelukkig is in Microsoft Word de hoeveelheid woorden van het bestand gemakkelijk direct te zien.
In Microsoft Word 2007 staat linksonder standaard (rechts na ‘pagina 1 van x’) het aantal woorden van het geopende Wordbestand achter het woord ‘Woorden:’. Ook achter het tabblad ‘Controleren’ en vervolgens ‘Woorden tellen’, ziet u het menu met op de tweede regel de hoeveelheid woorden van het Worddocument. Het aantal woorden dient niet te worden verward met het aantal tekens dat wordt vermeld getoond de derde regel.


In Microsoft Word 2010 staat linksonder standaard (rechts na ‘pagina 1 van x’) het aantal woorden van het geopende Wordbestand vóór het woord ‘woorden:’.
Ook achter het tabblad ‘Controleren’ en vervolgens ‘Woorden tellen’, ziet u het menu met op de tweede regel de hoeveelheid woorden van het Worddocument. Het aantal woorden dient niet te worden verward met het aantal tekens dat wordt vermeld getoond de derde regel.
Let wel: Tekst in eventuele voetnoten en tekstvakken wordt NIET meegenomen in de woordentel van het programma Microsoft Word. Dit geldt eveneens voor woorden in eventuele ingesloten (embedded) grafieken, afbeeldingen en diagrammen. Op zich is dit geen probleem omdat wij deze eventuele tekst ook niet voor de woordentel berekenen. Eventuele tekst in tekstvakken, voetnoten en ingesloten (embedded) elementen, die vaak beperkt is qua aantal woorden, vertaalt Dagnall mee als service.
Screenshot computerscherm Microsoft Excel woordentel eerste menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenshot computerscherm Microsoft Excel woordentel tweede menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

Het aantal woorden in een Excelbestand tellen

Hoe bepaal ik het aantal woorden van Excelbestanden?


Microsoft Excelbestanden worden voor de meest verschillende doeleinden gebruikt.
Daarom dienen Excelbestanden ook regelmatig te worden vertaald. Hiervoor is een telling van de hoeveelheid woorden uiteraard onontbeerlijk om een raming van de kosten te kunnen maken alsook een doorlooptijd te kunnen bepalen.
Het programma Microsoft Excel bevat helaas standaard geen functie om de hoeveelheid woorden van een tabblad en/of bestand te bepalen. Dit is echter wel mogelijk via een omweg; bijvoorbeeld door de tekst uit het bewuste Excelbestand te halen en te plaatsen in een ander type bestand en de woordentel van dat bestandstype te gebruiken. U hoeft zich hier niet druk over te maken. Wij doen dit uiteraard vrijblijvend en kosteloos voor u. Mocht u het aantal woorden toch zelf willen bepalen, dan kunt u hieronder de manieren lezen.
Aantal kolommen of klein Excelbestand tellen
Als het slechts een (beperkt) aantal regels of kolommen betreft, dan selecteert, kopieërt en plakt u deze regels of kolommen naar een MS Worddocument en leest u vervolgens het aantal woorden links onderaan in dit Worddocument af.

Volledig of groot Excelbestand tellen


Voor grotere en/of volledige Excelbestanden, mogelijk met meerdere tabbladen, opent u het document en slaat u het per tabblad op als een zogenaamd ‘Kladblok’-bestand; een .txt-bestand en vervolgens voert u in een MS Worddocument een woordentel uit. Achter de groene uitklapknoppen kunt u zien hoe dit precies werkt.
[ Woorden tellen voor 'Excel voor Windows' ]
[ Woorden tellen voor 'Excel voor Mac' ]


Screenshot computerscherm Microsoft PowerPointpresentatie woordentel eerste menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenshot computerscherm Microsoft PowerPointpresentatie woordentel tweede menustap - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

Het aantal woorden in een PowerPointpresentatie tellen

Hoe voer ik een woordentel uit van een PowerPointbestand?


Voordat u een PowerPointpresentatie deskundig wilt laten vertalen door Dagnall, wilt u waarschijnlijk het aantal woorden en de kosten weten. Vanzelfsprekend voeren wij deze woordentel kosteloos en vrijblijvend voor u uit. Mocht u het zelf willen doen, dan kunt u hieronder lezen welke methodes er zijn om de hoeveelheid woorden van PowerPointbestanden te tellen.

Woordentel MS PowerPoint 2007


In PowerPoint 2007 klikt u op het Office symbool linksboven op ‘Voorbereiden’. Vervolgens klikt u op de blauwe ‘i’ onder ‘Eigenschappen’ op ‘Geavanceerde eigenschappen…’. Het tabblad ‘Statistieken’ wordt nu getoond. Op de derde regel op het tabblad ‘Statistieken’ vindt u het aantal woorden van het PowerPointbestand dat is geopend.

Woordentel MS PowerPoint 2010 en hoger


U klikt in PowerPoint Office 2010 en hoger op het pulldown menu ‘Archief’ en vervolgens kiest u de optie ‘Info’. U kiest daarna rechts onderaan ‘Alle eigenschappen weergeven’. Rechts onder ‘Eigenschappen’ op de vierde regel wordt nu het aantal woorden weergegeven.

Woordentel MS PowerPoint voor macOS (Apple)


Bij Office 2016 voor Mac klikt u linksboven op het dropdown menu ‘Bestand’, en vervolgens onderaan op ‘Eigenschappen’. Op het derde tabblad ‘Statistieken’ wordt het aantal woorden getoond. Bij Office 2019 voor de Mac klikt u linksboven op het pulldown menu ‘Archief’, en vervolgens onderaan op ‘Eigenschappen’. U kunt het aantal woorden aflezen op het derde tabblad ‘Statistieken’.

Microsoft woordentel niet betrouwbaar


Echter is er een probleem, onafhankelijk van de versie.
De ingebouwde woordentelfunctie van Microsoft PowerPoint blijkt in de praktijk niet erg betrouwbaar te zijn.
Vertaalbureau Talen heeft tientallen jaren ervaring in het vertalen van PowerPointpresentaties en derhalve ook in het bepalen van het aantal woorden van de meest soorten PowerPointpresentaties, zowel qua opmaak als qua lengte en het aantal KB’s of MB’s van een PowerPointpresentatie.

Wij ervaren vaak dat de ingebouwde woordentel van PowerPointbestanden aanzienlijk kan verschillen van de werkelijkheid. Soms wordt slechts ruwweg 10% van het daadwerkelijke aantal selecteerbare woorden geteld.
Een betrouwbare woordentel in 3 stappen

Om het aantal woorden van een PowerPointpresentatie te tellen, bestaan er gelukkig betere methoden.


Volgens ons is de beste en meest betrouwbare manier, de methode die hieronder in drie stappen staat beschreven.
Stap 1 - Opslaan als pdf

U opent uw PowerPointpresentatie en slaat deze eerst op als .pdf-bestand.


Dit kan door te klikken op ‘Bestand’, ‘Opslaan als’ en de vierde optie ‘PDF’ te kiezen.
Stap 2 - Tekst van pdf kopiëren naar MS Word

Daarna opent u dit .pdf-bestand en selecteert, kopieert en plakt u de gehele tekst in een MS Word-bestand.


Let op: Bij deze manier dienen teksten in de notities van de PowerPointpresentatie voor elke dia apart te worden geselecteerd en gekopieerd en vervolgens in hetzelfde Microsoft Wordbestand te worden geplakt als de overige tekst van de PowerPointpresentatie.
Stap 3 - Woordentel aflezen in MS Word

Links onderaan wordt nu het totaal aantal woorden in het geopende Wordbestand weergegeven.


Woorden in ingesloten (embedded) afbeeldingen en grafieken en bijvoorbeeld afbeeldingen van ingesloten (embedded) tabellen en banners worden hierbij niet meegenomen. Geen zorgen. Zolang het aantal embedded woorden relatief beperkt is, rekenen wij deze niet mee in de telling van het aantal woorden. Deze woorden vertalen wij gratis als service.
Dagnall Vertaalbureau brengt over het algemeen dus alleen de hoeveelheid woorden in rekening die via pdf en Microsoft Word uit de telling komt. Wij vinden dit wel zo eerlijk en zo transparant.
Dagnall vertaalt uw PowerPointbestand met behoud van opmaak en een correcte woordentel!
Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

Bestandstypen, opmaak, uitlijning en leestekens

Verschillende type bestanden


De wereld is behoorlijk divers. Er bestaan tegenwoordig vele opties om bepaalde doelen te bereiken.
Dit geldt eveneens voor besturingssystemen van computers die zowel bedrijven, (overheids)organisaties als particulieren gebruiken; Microsoft, Apple, Google en Linux en voor de kantoorpakketten met elk hun eigen software zoals Microsoft Office, iWorks, Google Docs Editors, Open Office en Libre Office.
De systemen en softwarepakketten hebben allemaal hun voordelen, nadelen, eigenschappen en eigenaardigheden.
Mensen hebben zo zijn of haar voorkeur en/of (technische) argumenten om voor te kiezen voor een bepaald besturingssysteem of programma, mede vaak afhankelijk van de toepassing.
Dat is voor ons uiteraard geen probleem. U kunt met alles bij Dagnall terecht: Bestanden en documenten van de programma’s van de bovengenoemde bedrijven, alsook PDF-bestanden (selecteerbaar of gescand), Adobe Creative Suite-bestanden, .csv-bestanden, .po-bestanden, enz. Vertalen in de cloud of direct in een website? Het is allemaal mogelijk. Voor al uw vertaalwerk kunt u bij Dagnall terecht, ongeacht de werkwijze of het type bestand.

Opmaak & kleurgebruik


Vaak heeft tekst zoals verslagen, rapporten en offertes een bepaalde opmaak. Dergelijke opmaak kan vrij uitgebreid zijn en/of diverse kleuren, lettertypes, lettergroottes, tabellen en/of afbeeldingen bevatten.

Eén ding staat vast: Deze opmaak dient 100% behouden te blijven. En dat kunt u uiteraard ook van ons verwachten.
Kleurcodes kunnen wij op RGB-niveau controleren en eventueel aanpassen zodat de kleuren precies bij de kleuren van uw huisstijl en/of bedrijfslogo (blijven) aansluiten.
Met Microsoft Word kan dit bijvoorbeeld middels de pijl rechts naast de selectie voor Tekstkleur, Meer kleuren, tweede optie met de RGB-schuifbalken. Niet alleen weten we hoe het moet, we doen dit ook erg vlot. Uw vertaalde bestand of document ontvangt u dus verzorgd en netjes retour en dit resulteert niet in vertraging of een langere doorlooptijd.

Behoud en herstel van uitlijning


Een vertaling wordt vaak wat langer dan de brontekst. Geen zorgen. Ook de uitlijning van bijvoorbeeld tekst in tabellen en tekstvakken in de bestanden en documenten wordt meegenomen bij het ‘opschonen’ van de vertaalde teksten, zodat alles weer goed past en eruit ziet als als een origineel bronbestand.

(Afwijkende) interpunctie & leestekens


Leestekens, zoals een komma, een punt, een puntkomma, een dubbele punt, een enkel of dubbel aanhalingsteken, een vraagteken, een uitroepteken, kunnen per land verschillen. Zoals het bekende het omgekeerde Spaanse vraagteken (¿).
[ Lees meer ]

Meer over Microsoft Office-bestanden

Geschiedenis Microsoft Office


Het bedrijf Microsoft (het woord is een zogenaamd ‘mengwoord’ of ‘kofferwoord’ van “microcomputer software”) werd opgericht door Bill Gates en Paul Allen op 4 april 1975 om BASIC interpreters voor de Altair 8800 computer te ontwikkelen en te verkopen.
Microsoft domineerde de wereldwijde markt van besturingssystemen voor personal computers met het besturingssysteem MS-DOS in het midden van de tachtiger jaren. Daarna werd het besturingssysteem MS-DOS opgevolgd door Microsoft Windows.
Het pakket kantoorsoftware ‘Microsoft Office’ werd geïntroduceerd door Bill Gates op de COMDEX computerbeurs in Las Vegas op 1 augustus 1988. De eerste versie van Microsoft Office, aanvankelijk een marketingterm voor een kantoorsuite (gebundelde reeks productiviteitstoepassingen), bestond uit Microsoft Word, Microsoft Excel en Microsoft PowerPoint.

Microsoft Office is een suite van toepassingen die zijn ontworpen om te helpen bij de productiviteit en het uitvoeren van vaakvoorkomende taken op computers. Met Microsoft Office kunnen documenten en bestanden worden gecreëerd en gedeeld.
Deze documenten en bestanden kunnen zowel tekst als beelden bevatten, er kan worden gewerkt met gegevens in spreadsheets (werkbladen) en gegevensbestanden, en er kunnen posters en presentaties mee worden gemaakt.
[ Microsoft Excel vertaaldiensten ]
[ Microsoft Word vertaaldiensten ]
[ Microsoft Powerpoint vertaaldiensten ]Adobe bestanden

Over Adobe


Adobe Inc. is een Noord-Amerikaans, beursgenoteerde onderneming dat in het jaar 1982 in Delaware is opgericht.
Adobe’s hoofdkantoor staat in de stad San José in de staat Californië.
De zogenaamde Adobe Creative Cloud (Adobe CC) of Adobe Creative Suite is het bekendste softwarepakket voor grafische programma’s.
De programma’s van deze Adobe Creative Suite vormen een industriestandaard.
Het werken met de programma’s door grafisch ontwerpers noemt men desktoppublishing (afkorting: DTP). DTP omvat de opmaak van drukwerk en ook digitale beeldbewerking.
De Adobe software draait op zowel Microsoft Windows als macOS van Apple.

Adobe PDF


Het bekendste bestandsformaat van Adobe is waarschijnlijk het Adobe PDF format (.pdf) en de bekendste en één van de meest gebruikte programma’s voor het openen van PDF-bestanden is de Adobe Acrobat Reader DC.
In de paragraaf hieronder kunt u meer lezen over PDF-bestanden en Adobe PDF.

Adobe Photoshop


Adobe Photoshop is één van de meest bekende programma’s en bestandsformaten (.psd) van Adobe. Het heeft zelfs tot een woord geleid in de Nederlandse taal: photoshoppen.
Adobe Photoshop is speciaal ontwikkeld voor het bewerken van foto’s en ander digitaal beeldmateriaal.
Adobe Photoshop werkt met lagen waarmee afbeeldingen en teksten kunnen worden bewerkt en toegevoegd. Met Adobe Photoshop kan men bijvoorbeeld kleuren lichter of donkerder maken, objecten maskeren, inkleuren, verwijderen of toevoegen alsook laageffecten creëren.

Adobe Illustrator


Ook Adobe Illustrator is een vrij bekend programma en bestandsformaat (.ai).
Adobe Illustrator wordt hoofdzakelijk gebruikt door grafisch ontwerpers, DTP’ers en technisch tekenaars. Men kan met Adobe Illustrator onder meer logo’s, brochures, posters en letters maken, alsook doorsnedes van bijvoorbeeld apparaten en machines.
[ Lees meer ]

Het aantal woorden in een pdf-bestand tellen

Wat is een PDF-bestand?


De afkorting PDF staat voor Portable Document Format.
Het PDF format is in 1993 geïntroduceerd en het PDF format valt sinds 2008 onder de norm ISO/IEC 32000-1:2008.
De reden voor het ontwikkelen van het PDF-format was het creëren van een standaard waarmee bestanden met behoud van lettertype(n), opmaak en afbeeldingen konden worden gedeeld vanuit diverse bronbestanden.

Verschillende soorten PDF-bestanden


Verschillende soorten PDF-bestanden Ruwweg zijn er twee typen PDF-bestanden.
Bij het ene type is de tekst te selecteren, bijvoorbeeld een PDF-bestand dat eerst een Microsoft Word-bestand of Adobe Indesign-bestand was en dat is opgeslagen als PDF-bestand.
Bij het andere type PDF-bestand is de tekst niet te selecteren, zoals een gescand bestand of een .jpg-bestand dat als PDF-bestand is opgeslagen.

Het aantal woorden van uw PDF-bestand(en)


Hieronder staat uiteengezet hoe u het aantal woorden van beide soorten PDF-bestanden kunt tellen.
Uw PDF-bestand(en) kunt u uiteraard ook naar ons sturen, bijvoorbeeld per e-mail, Filemail, Smash, Dropbox of WeTransfer of via het beveiligde Dagnall uploadsysteem. Met behulp van ons eigen systeem voeren wij dan een woordentel voor u uit. Uiteraard doen wij dit geheel vrijblijvend en gratis.

Woordentel selecteerbaar PDF-bestand


Hieronder ziet u drie opties om het aantal woorden van selecteerbare PDF-bestanden te bepalen.
Let wel: Afhankelijk hoe uw PDF-bestanden zijn opgemaakt, worden niet altijd alle woorden meegenomen in de woordentel.

Tellen met de Dagnall woordenteller


Om het gemakkelijk te maken voor u, hebben wij een handig hulpmiddel op onze website geplaatst. Als u snel wilt weten uit hoeveel woorden uw selecteerbare PDF-bestand bestaat, kunt u uw PDF-bestand(en) eenvoudigweg uploaden in de tool of slepen naar de tool. Door op de knop ‘Woordentel’ te klikken, wordt het aantal woorden getoond in het oranje balkje.

Kies een pdf bestand waarvan u het aantal woorden wil laten tellen
Uw bestand wordt niet opgeslagen

[ Lees meer ]

CSV-, XML-, PO- & XLIFF-bestanden

Vertaling van uw .csv- & .xml-bestanden


Vertaling van uw .csv- & .xml-bestanden Naast het vertalen van teksten vanuit Microsoft Word en andere tekstverwerkers, verzorgen wij eveneens vertalingen in andere bestandsformaten.
Zoals .csv of .xml-bestanden.
Dat is ook handig wanneer de teksten die u wilt vertalen op uw website, in uw webshop of in een ander softwarepakket staan. Dit kunnen bijvoorbeeld productbeschrijvingen en blogs zijn.
.Csv- en .xml-bestanden zijn zogenaamde exportbestanden. De gegevens die u wilt vertalen, kunnen vaak vanuit uw website of softwarepakket naar dit bestandformaat worden geëxporteerd.
.Csv- en .xml-bestanden kunnen in Microsoft Excel geopend en bewerkt worden, maar er bestaat ook speciale programmatuur voor het bewerken van .csv- en .xml-bestanden zoals Poedit, Localizely en Sisulizer.
Vertaalburau Dagnall vertaalt vaak .csv- en .xml-bestanden, natuurlijk zonder de variabel-namen of de (html) programmacode te veranderen of aan te tasten. De gegevens kunnen na de vertaling zo weer gemakkelijk en probleemloos worden geïmporteerd.

.Csv-bestanden


.Csv staat voor ‘Comma-Separated Values’.
Helaas is de opmaak van .csv-bestanden niet altijd hetzelfde. Bepaalde bestanden gebruiken een ‘tab’ of een ‘dubbele punt’ als scheidingsteken. Andere bestanden bevatten meerdere talen of een talenpaar. Er bestaan ten minste drie verschillende typen .csv-bestanden, die de bestandsextensie .csv hebben; een nieuwe en een oude variant van Microsoft alsook een generieke.
Csv-bestanden bevatten vaak databases van websites of webwinkels, logboeken, tabellen met transacties enz.
Csv-bestanden kunnen vaak direct gedownload worden vanuit diverse systemen, bijvoorbeeld het CMS (contentmanagementsysteem ) van een website.
Na de vertaling kunnen .csv-bestanden direct geüpload worden naar het CMS van de website of een ander systeem.

.Xml-bestanden


.Xml staat voor ‘eXtended Markup Language‘. Voor technische documenten is .xml het dominante formaat , omdat .xml geschikt is voor ‘single-sourcing’, dat betekent documenten die voor verschillende platforms en doeleinden gebruikt kan worden.
Het wordt eveneens als basisformaat gebruikt om verschillende vormen presentatie van media, zoals online hypertext, te maken.

Vertaling van uw .po- en .xliff-bestanden


Dagnall kan uw .po- en .xliff-bestanden vertalen zonder dat deze wordt ‘beschadigd’.

Poedit


Met Poedit (voorheen poEdit) een programma kunnen zogenaamde ‘.po’-bestanden worden vertaald.
Poedit is geschreven in de zogenaamde C++ programmeertaal en is compatibel met zowel Microsoft, macOS (Apple) als Linux.
Dagnall Vertaalbureau maakt gebruik van deze Poedit software om uw .po-bestanden te vertalen.

Xliff-bestanden


Het acronym ‘XLIFF’ staat voor ‘XML Localization Interchange File Format’.
Dit is een op XML gebaseerde bitext-indeling die is uitgebracht in 2008 en als indeling en standaard is ontwikkeld voor het lokaliseren, uitwisselen en vertalen van teksten en gegevens.
Xliff-bestanden kunnen bijvoorbeeld worden gedownload uit een Wordpress website en weer worden geüpload middels de zogenaamde WPML-widget. (The WordPress Multilingual Plugin).
Dagnall kan Xliff-bestanden met behoud van de codering vertalen zodat deze vertalingen zonder problemen kunnen worden ingelezen door uw systeem of website.
Betaalbaar maatwerk sinds 1982

Websitevertaling

Een professionele vertaling van uw website


Uw website is het visitekaartje van uw bedrijf. Dan is het logisch dat u daar aandacht en tijd aan besteedt.
Werkt uw bedrijf buiten de landsgrenzen? Hebt u buitenlandse relaties? Zorg dan dat u ook internationaal goed overkomt.
Foutloze vertalingen zijn erg belangrijk voor het (internationale) imago van uw organisatie. Op deze manier laat u zien dat u uw buitenlandse klanten serieus neemt.

Internationaal succes


Daarnaast is een correcte en soepele vertaling van uw website ook van commercieel belang.
Het is één van de meest effectieve manieren om nieuwe klanten te werven op internationaal niveau.
Dagnall Vertaalbureau heeft ruime ervaring in het vertalen van websites en online content voor verschillende organisaties. Van grote internationale ondernemingen zoals Essity en Nedmag tot landelijke bedrijven zoals ESJ Financial Engineering en Scapino.

Moedertaalvertalers


De moedertaal vertalers (native speakers) van Dagnall Vertaalbureau zijn er zich bewust van dat naast de juiste toonzetting (tone-of-voice) en een inhoudelijk goede vertaling van de tekst, zoekmachineoptimalisatie (SEO) minstens even belangrijk is voor goede en overtuigende vertalingen van websites.

Conversiegerichte websitevertalingen


Ook voor een vertaalde website draait het natuurlijk om het rendement. In overleg met u en/of uw marketingbureau worden bij conversiegerichte vertalingen eveneens de relevante zoektermen bij de zoekmachineoptimalisatie (SEO) meegenomen en verwerkt op de juiste manier en in de juiste aantallen. U bent daardoor verzekerd van zoekmachinevriendelijke (SEO) vertalingen en hoog scorende organische zoekresultaten in de belangrijkste zoekmachines zoals Google, Yahoo, Bing en DuckDuckGo. Dit zorgt ook voor uw internationale klanten voor een goede vindbaarheid van uw website(s).

Websites, nieuwsbrieven en blogs


Dagnall Talen kan zowel de eerste vertalingen van websites alsook alle latere vertalingen van toegevoegde of bijgewerkte inhoud verzorgen.
Ook in de toekomst en bij wijzigingen blijft u zo gegarandeerd van goede teksten en vertalingen in dezelfde schrijfstijl, uitgevoerd door dezelfde vertaler in de betreffende taal. Wij hechten daar net als u erg veel waarde aan en derhalve rekenen wij ook geen start- of minimumtarieven voor korte, kleine vertalingen en/of wijzingen in bestaande teksten en vertalingen. Dagnall Vertaalbureau blijft voor u klaar staan, ook nadat de grootste projecten zijn voltooid.
Zo bouwen we samen aan internationaal succes, ook in de toekomst!
Screenschot computerscherm CMS Wordpress met vergrootglas in linkerbovenhoek - in kleur op transparante achtergrond - 659 * 365 pixels
Screenschot dashboard CMS Magento met vergrootglas in linkerbovenhoek - in kleur op transparante achtergrond - 659 * 365 pixels

Direct in CMS vertalen

Online en offline CMS-vertaaloplossingen


Steeds meer bedrijven en organisaties kiezen ervoor om hun websites op te zetten met behulp van een contentmanagementsysteem (CMS) of content-beheersysteem, zoals Wordpress of Shopify. Zo kan men de inhoud van een website gemakkelijker beheren en publiceren.
Het toonaangevende content-beheersysteem op de markt is WordPress. Ruwweg 22% van de websites werkt met dit CMS en ongeveer 56% van de websites die een contentmanagementsysteem gebruiken, maken gebruik van het Wordpress-platform.
Er zijn twee manieren om de tekst in een CMS te vertalen.
We leggen de verschillen hieronder uit. Zo kunt u zelf bepalen welke methode het meest geschikt is voor uw specifieke project.

Vertaling door het exporteren van inhoud


Deze manier kost meer tijd maar heeft wel een aantal voordelen. Bij deze manier wordt de te vertalen content geëxporteerd naar een bewerkbaar bestand om de tekst te kunnen vertalen. Gangbare bestandsformaten om uw tekst in op te slaan zijn .xml, .xliff, .csv en .xlsx.
Zodra de vertaling gereed is, moet de vertaling worden opgeslagen en weer worden geconverteerd om in het content-beheersysteem te worden geüpload, zodat de website wordt bijgewerkt.
Een pluspunt van deze optie is dat voor doeleinden van SEO (zoekmachineoptimalisatie), is dat het gemakkelijker is om de verschillende specifieke zoektermen te beheersen.

Eveneens zijn mooie en correcte leestekens (‘,“) en (’, ”) (6-jes en 9-tjes) in de teksten gemakkelijker aan te houden. Bij het werken in bijvoorbeeld op bestanden die men met Microsoft Excel bewerkt, worden dit altijd rechte aanhalingstekens; (',"). Wij geven voor websiteteksten altijd de voorkeur aan ‘ronde’ aanhalingstekens. De vertalingen zelf gaat ook vlotter omdat bepaalde termen in één keer (tegelijk) kunnen worden vertaald.

Directe vertaling in het contentmanagementsysteem


Dit proces is gestroomlijnder en gaat sneller omdat de vertaling van de gehele of een deel van de website-inhoud vanuit het CMS gedaan kan worden. Sowieso is dit bij grote, complexe websites de meest geschikte optie. Anders dan bij de vorige optie kan hierbij geen of minder gemakkelijk van woordenlijsten of een specifiek vertaalgeheugen gebruik worden gemaakt voor de vertaling. Eveneens is het voor doeleinden van SEO (zoekmachineoptimalisatie) minder gemakkelijker om de verschillende specifieke zoektermen te beheersen. Mensen met een IT-achtergrond hebben vaak een voorkeur voor direct vertalen in het CMS. Mensen met een (internet)marketingachtergrond en taalkundigen hebben vaak een voorkeur voor ‘converteren’ en daarna vertalen in bijvoorbeeld Microsoft Word.
Welke manier u ook kiest, Dagnall Talen helpt u graag!
Screenschot computerscherm met logo Google Drive - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenschot computerscherm met iconen Google Docs - Google Sheets - Google Slides - Google Forms - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

Google Docs Editors bestanden vertalen

Dagnall en Google Docs Editors


Vertaalbureau Dagnall kan al uw Google Docs Editors bestanden vertalen met volledig behoud van opmaak.

Over Google Docs Editors Suite


De Google Docs Editors suite is een gratis kantoorsoftwarepakket voor mensen die een Google account hebben. De Google Docs Editors suite is een web-based (online) open-source kantoorsoftwarepakket van het Noord-Amerikaanse techbedrijf Google (Alphabet Inc.) van Larry Page en Sergei Brin uit Mountain View in Californië.
De Google Docs Editors suite is uitgebracht in 2006.
Google Docs Editors is geschreven in Java (JavaScript) en werkt met Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox en Safari browsers.
Google introduceerde met de Google Docs Editors suite als één van de eersten de mogelijkheid voor mensen om real-time (tegelijkertijd) aan/in hetzelfde bestand te werken.
De Google Docs Editors suite heeft een wereldwijd marktaandeel van om en nabij 10%.

Google Docs Editors programma’s


Het pakket bestaat uit de volgende programma’s:
  #NAAM?
  #NAAM?
  #NAAM?
  #NAAM?
  #NAAM?

Wanneer Microsoft Office-bestanden worden geopend met Google Docs Editors, blijft de opmaak van de bestanden niet geheel behouden.

Dat Google Docs Editors automatisch opslaat, is een groot voordeel.
Het is dus niet nodig om steeds het werk tussendoor op te slaan.

[ Door Google Docs ondersteunde bestandstypen ]


Screenschot computerscherm met logo LibreOffice - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Screenschot computerscherm met iconen LibreOffice Writer - LibreOffice Calc - LibreOffice Impress - LibreOffice Access - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

LibreOffice bestanden vertalen

Dagnall vertaalt uw LibreOffice bestanden


Dagnall Talen vertaalt al uw LibreOffice bestanden met volledig behoud van opmaak.

Over LibreOffice


LibreOffice is een gratis, open-source kantoorsoftwarepakket.
LibreOffice is een project van de Duitse non-profit organisatie The Document Foundation (TDF), in het Duits ‘Freies Office Deutschland e.V.’, die in 2010 is opgericht door Florian Effenberger en is gevestigd in Berlijn.
LibreOffice is in 2010 van Apache OpenOffice afgesplitst (vroeger OpenOffice.org), een open-source versie van het vroegere StarOffice van het Duitse softwarebedrijf Star Division uit 1998.
Naast Florian Effenberger, zijn onder andere Thorsten Behrens en Caolán McNamara stuwende krachten achter LibreOffice.
Apache OpenOffice is inmiddels eigendom van het Noord-Amerikaanse softwarebedrijf Oracle.
De LibreOffice suite bestaat uit softwareprogramma’s voor tekstverwerking, het maken en bewerken van spreadsheets, diavoorstellingen (presentaties), tekeningen en diagrammen, het werken met databases alsook het samenstellen van wiskundige formules.
LibreOffice werkt op Windows, MacOS (Apple) en Linux en is in 115 talen beschikbaar.

LibreOffice programma’s


Het pakket bestaat uit de volgende programma’s:
  #NAAM?
  #NAAM?
  #NAAM?
  #NAAM?
  #NAAM?
  #NAAM?

Verschil met Microsoft Office


LibreOffice doet qua uiterlijk denken aan het Microsoft Office pakket uit 2003.
De LibreOffice suite is iets langzamer in het laden van grote bestanden.
Het (online) delen van documenten werkt eveneens minder gemakkelijk.
Er bestaat ook geen mobiele versie van LibreOffice. Daarnaast zijn de lettertypes anders en zijn niet alle functies compatibel met de programma’s van Microsoft Office.
De opmaak blijft niet geheel behouden wanneer Microsoft Office-bestanden worden geopend met LibreOffice.
[ Door LibreOffice ondersteunde bestandstypen ]


taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten
OFFERTE AANVRAGEN
Dagnall Talen is uw vertaalbureau voor vrijwel iedere taal
De juiste route naar vertalingen in Alkmaar

Contact opnemen

Neem direct per e-mail of telefonisch contact met Dagnall Talen op voor een medische vertaling. U kunt ons e-mailen via medische-vertaling@dagnall.nl of ons bellen op 085-2737302 (geen menu) voor meer informatie.
Of ga naar ons contactformulier. Wij zijn u graag van dienst en nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Afbeelding wegwijzer in grijs met bord Dagnall in verkeersblauw in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Afbeelding computer en tablet en telefoon in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Goed op koers met een medische vertaling van Dagnall!
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten
ONZE OPDRACHTGEVERS

De upload van uw document is gelukt.

 

INLOGGEN MEDEWERKERS   /   BESTANDEN UPLOADEN