OFFERTE AANVRAGEN
Offerte aanvragen
info@dagnall.nl | T: 085-2737302

ERK

Dagnall Talen hanteert voor het bepalen van de taalniveaus het Europees Referentiekader (ERK).

Het Europees Referentiekader (ERK) is een vastgesteld Europees raamwerk van niveauomschrijvingen voor moderne vreemde talen. In het ERK Niveaus van Taalvaardigheid volgens het Europees Referentiekaderkunt u lezen waarop onze taaltrainers u precies toetsen om aan te tonen dat u de taal op een bepaald niveau beheerst.

Het ERK onderscheidt acht niveaus en vijf taalvaardigheden.

Deze niveaus:

  • A1 en A2: de niveaus van de basisgebruiker
  • B1 en B2: de niveaus van de onafhankelijke gebruiker (iets meer gevorderd)
  • C1 en C2: de niveaus van de gevorderde gebruiker

De vaardigheden:

  • Luisteren
  • Lezen
  • Gesprekken voeren (interactie)*
  • Spreken (productie)*
  • Schrijven

* De vaardigheden Gesprekken voeren en Spreken vallen bij Dagnall Talen beide onder de noemer ‘Spreekvaardigheid’.

Hieronder kunt u de beschrijvingen van de niveaus van Taalvaardigheid volgens het Europees Referentiekader als pdf bestand downloaden:

 

INLOGGEN TAALTRAINERS