OFFERTE AANVRAGEN
Offerte aanvragen

Cursus Zweeds

Direct naar ➤ Cursussen - Online - ERK - ISO - Zweden - Nieuws
Dagnall taalcursus online
Dagnall taalcursus contact opnemen
Dagnall taalcursus op lokatie
Taleninstituut Dagnall - Wij kunnen snel schakelen - Binnen een week beginnen is mogelijk

BEGIN VANDAAG NOG AAN UW REIS NAAR TAALBEHEERSING ZWEEDS

Taaltrainingen Zweeds van topniveau


Taalkennis Zweeds verbindt u met Zweden en is een communicatiebasis die deuren voor u kan openen - met name in de professionele wereld. Bedrijven en organisaties die in de taalkennis en taalopleiding van hun medewerkers investeren, hebben daarom ook een duidelijk voordeel en een voorsprong.
Dagnall Taleninstituut biedt u precies wat u zoekt: effectieve taalcursussen Zweeds op het hoogste niveau voor zowel professionals als leidinggevenden.
(Betaalbare) taaltraining Zweeds op maat, omdat uw organisatie welbespraakte werknemers verdient.

Vakgebieden


Van zakelijk en medisch tot technisch - Dagnall is thuis in elke bedrijfstaal.
Verschillende bedrijfstakken kennen hun eigen taal en gebruiken hun eigen terminologie. Geef uw medewerkers een zelfverzekerde uitstraling alsook duidelijke concurrentievoordelen, door branchespecifieke taalkennis Zweeds op het hoogste niveau.
Dagnall Talen biedt uw werknemers taaltrainingen Zweeds in een grote verscheidenheid aan gespecialiseerde vakgebieden.
Screenshot navigatiesysteem met tekst Cursus Zweeds - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Goed op weg met Dagnall Talen

In onze lesruimte
of bij u op locatie

DE ORGANISATIE VAN UW TAALTRAININGEN ZWEEDS IN GOEDE HANDEN

Werkgerelateerd & doelgericht Zweeds leren


Dagnall Talen biedt taalcursussen Zweeds op maat aan als individuele lessen, als groepscursussen met collega’s, als (intensieve) workshops en als doorlopende, regelmatige trainingen - met face-to-face-lessen alsook online/blended cursussen. Iedereen kan bij Dagnall Talen Zweeds leren op precies de manier die het meest geschikt is voor hem of haar.
Behalve klassieke taalcursussen Zweeds hebben organisaties vooral interesse in werkgerelateerde cursussen zoals schrijfvaardigheid Zweeds en/of zakelijk Zweeds. De taaltrainingen worden op de individuele behoeften van de klant afgestemd. Dagnall biedt de mogelijkheid om door middel van gecertificeerde taaldocenten met zeer goede beoordelingen en recensies onbegrensd Zweeds te leren.
Dagnall Talen leidt u snel en doelgericht naar de beoogde resultaten.

Filosofie


Onze filosofie is om Zweeds te leren zonder schroom alsook met plezier en gemak. Dagnall Talen gaat daarom tot het uiterste om te zorgen dat u de Zweedse taal zonder remmingen en moeiteloos kunt leren.
Zweeds leren moet leuk zijn en daarom werkt Dagnall met methodes die het leren voor de cursisten prettiger en gemakkelijker maken. Met deze methodes wekken we uw nieuwsgierigheid op en ondersteunen we uw bereidheid om te leren. Door vijftien minuten dagelijks te oefenen, brengen we cursisten met grote stappen naar het beoogde niveau.
Dagnall Talen is een partner voor iedereen die Zweeds wil leren.
Betaalbare topkwaliteit sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalingen - tolken - teksten

PLAN VAN AANPAK DAGNALL TALENINSTITUUT

Wij stellen in overleg met u als opdrachtgever de wensen en leerdoelen vast. U meldt de deelnemers aan met hun contactgegevens. Wij verzorgen een intake op locatie of, indien u dit wenst, telefonisch of online. Nadat het intakegesprek heeft plaatsgevonden, waarbij op basis van het Europees Referentiekader het huidige en gewenste niveau wordt vastgesteld, ontvangt u een op maat gemaakt cursusvoorstel samen met de offerte.
Na akkoord van deze offerte stemmen wij de planning op uw situatie en uw agenda af.
De trainer evalueert na enkele lessen Zweeds de inhoud en de voortgang van de taalcursus. Indien nodig, kunnen de doelstellingen uiteraard bijgesteld worden.
Na de laatste les sturen wij u een eindrapportage met een beschrijving van de resultaten die door de cursisten zijn behaald. Tevens ontvangen de deelnemers een certificaat van het instituut.
[ Lees meer ]


Intake

Planning

Cursus

Certificaat

Betaalbaar maatwerk in cursussen Zweeds sinds 1982

Dagnall Taleninstituut, Vertaalbureau, Tolkbureau en Tekstbureau geeft sinds 1982 taalonderwijs op maat aan bedrijven en (overheids)instellingen. Onze trainers Zweeds zijn professionals. Zij zijn kundige native speakers of near-native speaker en hebben veel ervaring in maatwerktrainingen voor bedrijven en overheid.
Door de aanpak die zowel werkplekgericht als functiegericht is, biedt Dagnall Talen zeer effectieve en betaalbare taalcursussen Zweeds. U kunt erop vertrouwen dat Dagnall voor uitstekend rendement zorgt; rendement door maatwerk!
Betaalbaar maatwerk leidt tot de beste resultaten

Taal op de werkvloer

Cursus Taal op de Werkvloer: draagvlak is nodig! Taalcursussen (Zweeds) die zich richten op het vergroten van de taalbeheersing op de werkvloer zijn tegenwoordig bij veel organisaties gemeengoed.
Mensen met een beperkte of zonder kennis van de Nederlandse taal of een andere voertaal ervaren een belemmering op de werkvloer en willen graag en beter en/of sneller communiceren.
Zij willen in staat zijn om de werkinstructies op de werkvloer goed te kunnen begrijpen en deze op kunnen volgen. Deze medewerkers willen bij voorkeur met meer zelfvertrouwen hun werk kunnen uitvoeren en natuurlijk graag hun ambitie op het werkgebied waarmaken. Dit vraagt een investering in personeel en in de (innovatieve) ontwikkeling van het bedrijf.
[ Lees meer ]

VELE WEGEN LEIDEN NAAR STOCKHOLM

Behoeftes & leermethode


Een goede cursus Zweeds spits zich niet alleen toe op de behoefte van de klant, cursist, organisatie of werkgever, zoals een betere spreek- of schrijfvaardigheid.
Een goede taalcursus (Zweeds) is ook afgestemd op de beste en meest geschikte, leermethode voor de cursist zelf.
Een cursus Zweeds die het beste bij hem of haar past.

Hoe behaalt Dagnall een hoog rendement?


Onze vakkundige taaltrainers Zweeds zijn erg bedreven in het zo plezierig en zo snel mogelijk aanleren van kennis en vaardigheden om deze direct in realistische praktijksituaties te kunnen gebruiken. Dat werkt wel zo plezierig en het zorgt ervoor dat u veel waar voor uw geld krijgt.
Het alom bekende hoge rendement bereikt Dagnall Talen door een mix van deze beproefde leermethode met de focus op de cursist(en) en het nagaan of de cursist(en) visueel, auditief of kinesthetisch is/zijn ingesteld. U kunt bij Dagnall Talen terecht voor taalcursussen die op een maatwerktraining gebaseerd zijn.

Dagnall biedt individuele cursussen, zogenaamde duocursussen (2 personen), groepscursussen van 3 tot 8 à 10 personen, onlinecursussen, het online leerplatform voor blended learning alsook een de Dagnall App met woordenlijsten en specifiek jargon van het bedrijf of de organisatie.
Onze trainers geven les met veel eigen lesmateriaal dat zij hebben verzameld en gecreëerd in de loop der jaren en zij spelen continue op actuele ontwikkelingen en thema’s in.

Een prettige manier van leren


Een bijkomend voordeel is dat dit echte maatwerk als een zeer plezierige manier van werken wordt ervaren door zowel onze cursisten alsook onze trainers Zweeds. Onze, door de jaren heen steeds verder ontwikkelde en verfijnde werkwijze is het zeer gewaardeerde handelsmerk van Dagnall geworden. De cursus Zweeds is niet alleen functiegericht en/of werkgericht, maar tevens afgestemd op de leermethode die zeer geschikt is voor de cursisten.
Overlappende groene cirkel met klok en kalender en donkerblauwe cirkel met icoon lesgeven op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Computerscherm met vier taalvaardigheden luisteren, lezen, schrijven en spreken - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Zweeds effectief leren bij Dagnall Taleninstituut

INDIVIDUELE CURSUSSEN & GROEPSCURSUSSEN ZWEEDS

Zweedse lessen - individueel of in groepsverband


Wij verzorgen cursussen Zweeds op maat voor individuen en groepen, waarbij u de gehele organisatie met een gerust hart aan ons kunt overlaten.
Deze individuele cursussen en groepscursussen biedt Dagnall Talentaleninstituut voor zowel beginners, als voor halfgevorderden en gevorderden.
Voor de individuele-, duocursussen en

groepscursussen gebruiken we gevarieerde en moderne onderwijsmethoden om doelgericht te kunnen trainen en leersucces te verzekeren.
Vanzelfsprekend kunnen onze individuele-, duo- en groepscursussen zowel bij u op locatie als op één van onze trainingslocaties worden gegeven.
Maatwerk individuele & groepscursussen Zweeds

Maatwerkcursussen Zweeds


Ons instituut biedt individuele cursussen Zweeds voor het bedrijfsleven, (semi-)overheidsorganisaties en particulieren.
Een individuele cursus noemt men ook wel één-op-één-cursus of privéles.
De individuele taalcursussen van Dagnall zijn al tientallen jaren bekend voor de persoonlijke aandacht, het maatwerk en een zeer hoog rendement.
De individuele cursussen Zweeds van Dagnall Talen zijn maatwerktrainingen alsook de trainingen worden specifiek samengesteld voor, en afgestemd op, het taalniveau, de branche, de leerstijl alsook de praktijksituatie.
De trainingen worden zo opgesteld dat de persoonlijke of bedrijfsdoelstellingen worden behaald.

Wij bieden groepscursussen Zweeds met 3 tot 10 personen, alsook zogenaamde duocursussen (met 2 deelnemers) aan bedrijven, (semi-)overheidsinstellingen alsook particulieren.
De groep wordt bij voorkeur zo klein mogelijk gehouden om de leereffectiviteit te verhogen en de cursisten maximaal te kunnen ondersteunen.
De groepscursussen van Dagnall Talen zijn ook maatwerkcursussen en worden afgestemd op, en speciaal samengesteld voor, het taalniveau, de branche, de praktijksituatie en de leerstijl en de trainingen worden opgesteld om de doelstellingen te kunnen behalen.


Pluspunten individuele cursus


Het grootste voordeel van een individuele taalcursus Zweeds is het hoge rendement doordat in een korte periode behoorlijk veel kennis geleerd wordt.
Omdat de taalcursus vrij intensief is, wordt sneller vooruitgang gemaakt en is het leertraject zo kort mogelijk.
Een ander belangrijk pluspunt van individuele taalcursussen is flexibiliteit. De inhoud kan optimaal aangepast aan het niveau, de doelstellingen en de eventuele aandachtsgebieden van de cursist en de cursus kan beter worden afgestemd op de leerstijl van de cursist.
Omdat eventuele begripsproblemen individueel kunnen worden behandeld, is de leervordering optimaal.
Daarnaast zijn individuele taalcursussen ideaal af te stemmen op de agenda van de cursist zodat het leerschema en het tijdmanagement optimaal zijn.


Pluspunten groepscursus


Het grootste voordeel van een groepscursus Zweeds is vooral de interactie met de andere deelnemers; het actieve gebruik van de doeltaal in de groep, bijvoorbeeld door middel van rollenspellen en discussies.
Een ander belangrijk voordeel is de zogenaamde groepsdynamiek; communiceren in de doeltaal met elkaar en van elkaars kunnen fouten. Deze afwisseling kunnen deelnemers leuker vinden.
Daarnaast zijn groepscursussen efficiënt omdat meerdere medewerkers tegelijk getraind worden en de groep bijna hetzelfde kennisniveau bereikt.
Ook zijn groepscursussen wat minder intensief (minder zwaar) voor cursisten dan individuele taalcursussen.


Minpunten individuele cursus


Bij een individuele cursus Zweeds kunnen rollenspellen en discussies alleen worden gedaan en gevoerd met de docent.
Het geleerde kan niet in groepsverband worden geoefend doordat er geen interactie met andere cursisten is.
Ook is het niet mogelijk om te leren van fouten van andere cursisten omdat er geen groepsdynamiek is.
De intensievere leerbenadering van individuele taalcursussen is voor de cursist ook vrij intensief (zwaarder).


Minpunten groepscursus


In groepscursussen is minder aandacht voor de individu en kunnen deelnemers wat sneller zijn afgeleid. Daardoor is het rendement wat lager. Gedeeltelijk kan dit ondervangen worden door groepen wat kleiner te maken (bijvoorbeeld minigroepen).
Ook kunnen groepscursussen Zweeds minder goed op individuele leerstijlen worden afgestemd.
Dat de planning minder goed op de agenda van de individuele cursist afgestemd kan worden, is een ander minpunt van groepscursussen.

Pluspunten

Individuele cursus in één oogopslag  hoogste rendement & flexibiliteit, kortste traject
  afgestemd op individuele leerstijl
  inhoud perfect afgestemd op individuele behoefte
  afgestemd op niveau & aandachtsgebieden cursist
  afgestemd op agenda cursist


Minpunten

Individuele cursus in één oogopslag  geen interactie met andere cursisten
  vrij intensief voor de cursist
  geen groepsdynamiek

Pluspunten

Groepscursus in één oogopslag  interactie met andere cursisten
  groepsdynamiek wordt als prettiger ervaren
  groep komt op hetzelfde kennisniveau
  efficiënt meerdere medewerkers tegelijk trainen
  minder intensief dan individuele cursus


Minpunten

Groepscursus in één oogopslag  iets minder aandacht voor individuele cursist
  minder afgestemd op individuele leerstijlen
  minder afgestemd op agenda cursisten
Ontdek onze mogelijkheden voor cursussen Zweeds

VERSCHILLENDE OPTIES VOOR ZWEEDSE LES

Dagnall Taleninstituut verzorgt taalcursussen (Zweeds) voor zowel beginners, halfgevorderden als gevorderden.
Niet iedereen heeft de mogelijkheid om naar een talencentrum te gaan. Daarom bieden wij de taalcursussen ook online alsook incompany aan.

Dagnall Taleninstituut biedt de keuze uit de
onderstaande cursusvormen Zweeds. Een combinatie van deze taalcursussen is ook mogelijk.
Dagnall Talen staat voor (betaalbaar) maatwerk!

ALGEMENE LEERMETHODES

Audio-Lingual Method (ALM) (Army Method/New Key)


Bedacht door wie en wanneer


De audiolinguale methode was al in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw in Engeland en Amerika ontwikkeld, onder meer door de Amerikaanse taalkundige Leonard Bloomfield. Doordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak, moesten (Amerikaanse) soldaten elementaire verbale communicatieve vaardigheden leren. Hierdoor werd deze audiolinguale methode ook bekend als de ‘legermethode’.

Kenmerken van de Audio-Lingual Method (ALM)


De audiolinguale methode kun je zien als reactie op de grammatica-vertaalmethode. Een nieuw verschijnsel was dat de lessen volledig in de doeltaal (bijvoorbeeld Zweeds) werden gegeven. De belangrijkste vaardigheden zijn spreken en luisteren (in het Zweeds) en (Zweedse) grammaticale structuur worden geleerd met behulp van mondelinge structuuroefeningen. Het doel is zonder fouten Zweeds kunnen spreken en kunnen verstaan, wat begint bij een Zweedssprekende na kunnen spreken. Herhaling is het middel hiervoor; er wordt gewerkt met driloefeningen om Zweedse zinnen alsook structuren goed aan te leren, zodat reacties spontaan en automatisch gaan worden. De docent Zweeds kan bijvoorbeeld een bepaalde zin 10 keer herhalen en daarna een extra Zweeds woord hieraan toevoegen. Bij de audiolinguale methode wordt veel in zogenaamde talenpractica gewerkt, waar lerenden een hoofdtelefoon dragen en naar deze zinnen luisteren en deze naspreken. Het geschreven Zweeds komt pas aan bod als het mondelinge Zweeds inmiddels vertrouwd is geworden. Er wordt wel gebruikgemaakt van afbeeldingen voor het introduceren van nieuwe woorden in het Zweeds.

Populariteit


De methode werd in ons land pas geïntroduceerd omstreeks het jaar 1970 toen de Mammoetwet inging. Al snel waren er bezwaren tegen deze inhoudsloze drills. De techniek wilde wel eens problemen geven. De talenpractica raakten hierdoor al snel in onbruik. In plaats daarvan maakte men de voor mondeling gebruik bedoelde structuuroefeningen schriftelijk. Schrijvers van leerboeken namen de markt weer over en boden weer expliciete grammaticaregels aan. Toch liet de audiolinguale methode wel sporen na. Nu was alom aanvaard dat het bij een taal (zoals Zweeds) leren niet om het uit het hoofd leren van de regels van de (Zweedse) grammatica gaat, maar om het gebruik van de grammatica. Luistervaardigheid (Zweeds), die vóór de jaren zeventig voor het merendeel van docenten niet bestond, was ontdekt.

Voor- en nadelen van de Audio-Lingual Method


De audiolinguale methode is effectief voor beginnende studenten Zweeds. Een juiste uitspraak Zweeds wordt van het begin af aangeleerd. Deze audiolinguale methode is docentgestuurd en en biedt daardoor een snelle en efficiënte overdracht van kennis. Deze methode kan ook worden toegepast bij grotere groepen.

Tevens is deze docentgestuurde kant een nadeel; er wordt geen eigen inbreng van de lerenden verlangd, waardoor het gevaar van passiviteit en onvoldoende motivatie en betrokkenheid op de loer ligt. Een bijkomend bezwaar is dat de geoefende driloefeningen niet zo eenvoudig in levend taalgebruik Zweeds om te zetten zijn.

GoldList Method (GLM)


Bedacht door wie en wanneer


Polyglot David J. James, alias Viktor Dmitrievitch Huliganov of Uncle Davey ontwikkelde de GoldList Method (‘gouden lijst-methode’).

Kenmerken van de GoldList Method (GLM)


De GoldList Method is een leermethode om woorden of zinnen in een vreemde taal (bijvoorbeeld Zweeds) zodanig te leren dat ze plaatsnemen in het langetermijngeheugen van de student. Deze methode werkt middels zelfgeschreven woordenlijsten (Zweeds) die nadien worden herhaald. De Zweedse woorden en zinnen van de woordenlijst worden hardop gelezen door de lerenden. Deze woorden en zinnen uit het hoofd te leren, is niet de bedoeling, maar dit gaat vanzelf door blootstelling. Deze woordenlijst wordt telkens veranderd; Zweedse woorden die aangeleerd zijn, gaan van de woordenlijst af, Zweedse woorden die nog problemen opleveren, blijven op de lijst staan.

Populariteit


Aanhangers van de GoldList Method claimen dat deze woorden en zinnen in het Zweeds spontaan in het langetermijngeheugen van de student opgeslagen worden, iets dat door geheugenwetenschappers wordt bestreden. Volgens deze geheugenwetenschappers wordt kennis in het algemeen opgeslagen als deze ook relevant en betekenisvol is. De methode kan dus alleen goed functioneren voor Zweedse woorden en zinnen die relevant en betekenisvol zijn voor de student.

Voor- en nadelen van de GoldList Method


Bij lerenden die bij bijvoorbeeld Post-its® voordeel hebben als geheugensteuntje kan deze GoldList-methode goed functioneren. Het met de hand schrijven functioneert beter dan typen of, zelfs behoorlijk zinloos: een fotootje maken, omdat het fysieke deel van het geheugen door het schrijven wordt aangesproken en meewerkt. Het gebrek aan context is een minpunt. Talen bestaan uit veel meer dan een verzameling losse woorden en/of zinnen. Daarnaast is de GoldList-methode bijzonder tijdrovend; er dienen steeds met de hand geschreven lijsten te worden gemaakt.

De Natural Method


Bedacht door wie en wanneer


De Natural Method, ook de Natural Approach (de ‘natuurlijke aanpak’) genoemd, is door de Amerikanen Tracy Terrell en Stephen D. Krashen in 1983 ontwikkeld.

Kenmerken van de Natural Method


De Natural Method richt zich op een natuurlijke wijze van het verwerven van de taal (zoals bijvoorbeeld Zweeds). Op de wijze waarop iemand als kind zijn of haar moedertaal leerde spreken, probeert de leermethode het Zweeds aan te leren. Op deze wijze leert studenten onbewust ook de taalregels van het Zweeds. Alleen het Zweeds met een aantal visuele hulpmiddelen wordt hiervoor gebruikt. Een leeromgeving zonder stress voor de studenten is het streven. De studenten worden blootgesteld aan een aanzienlijke hoeveelheid begrijpelijke input. Bij de Natural Approach wordt de taalproductie Zweeds niet geforceerd, maar mag spontaan ontstaan. De methode legt de nadruk op communicatie en minder op expliciete Zweeds grammatica en de correctie van vormfouten.

De leermethode is het meest effectief als de lerenden in het Zweeds worden ondergedompeld. De activiteiten in het Zweeds dienen stimulerend te zijn zodat de studenten van de ervaring kunnen genieten.

De Natural Method leermethode lijkt veel op de Directe Methode. De leermethoden gaan beide uit van het idee van natuurlijke taalverwerving; het onderscheid tussen deze twee beide methoden is dat de Directe Methode meer de focus legt op de praktijk en de Natural Method meer op blootstelling aan taalinput en het verminderen van spreekangst.

Populariteit


Dat onderdompeling heel effectief is, is al vaak bewezen. Omdat de methode betrekkelijk eenvoudig te begrijpen is, is de Natural Approach een populaire manier van lesgeven onder taaltrainers Zweeds. Er kleven ook nadelen aan de natuurlijke aanpak. De nadruk wordt vooral op het impliciet aanleren van de Zweedse grammatica gelegd. De student zou inderdaad leren om te communiceren, maar blijven hangen in een wat gebrekkige, vereenvoudigde versie van de taal door onvoldoende kennis van de grammatica van de Zweedse taal.

Voor- en nadelen van de Natural Method


Om op een natuurlijke manier een taal aan te leren, wordt prettig gevonden. Lerenden wordt de kans geboden voor het opbouwen van een persoonlijke band met het Zweeds. Doordat de studenten niet ‘uit het hoofd hoeven te leren’, blijft het geleerde langer onthouden.

Een minpunt kan zijn dat het wat langer duurt voor er resultaat geboekt wordt, doordat bijna geen druk ligt op de taalproductie. Ook bereidt de methode studenten niet per se voor op een bepaald Zweeds examen.

Structurele Aanpak


Bedacht door wie en wanneer


De ‘Structurele Aanpak’ (Engels: Structural Approach; ‘SA’) is in de begin jaren 50 door Charles Fries, oprichter en directeur van de English Language Institute aan de Universiteit van Michigan en één van zijn studenten Robert Lado ontwikkeld.

Kenmerken van de Structurele Aanpak (SA)


Deze Structurele Aanpak is een taalverwervingsmethode met als doel studenten vertrouwd te laten raken met de fonologische en grammaticale structuren van de taal (bijvoorbeeld het Zweeds). Volgens de methodiek van Structurele Aanpak levert de beheersing van deze structuren meer op dan de verwerving van woordenschat Zweeds. Het herkennen en kunnen toepassen van specifieke samenstellingen van Zweedse woorden en woordgroepen in de juiste woordvolgorde is waar het bij de Structurele Methode om gaat. De vaste combinaties worden aangedragen aan de studenten in herkenbare situaties met gebruik van visualisaties, dramatiseringen, handelingen en gezichtsuitdrukkingen. Bij de leermethodiek worden de structuren die het vaakst gebruikt worden, als eerste aangeboden. De mondelinge vaardigheid Zweeds (luisteren en spreken) wordt hier in eerste instantie bij gebruikt; lezen en schrijven volgen daaruit. Bij het aanleren en verbeteren van de productieve vaardigheid Zweeds (spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid), krijgt grammatica een belangrijke plek. Andere namen voor de Structurele Aanpak zijn de Structural-Situational Approach (structurele-situationele benadering) en de Structural-Oral-Situational Approach (structurele-mondeling-situationele benadering).

Populariteit


De Structurele Aanpak werd op grote schaal in de jaren vóór 1970 gebruikt om Engelse les te geven in Engelssprekende landen, de voormalige Britse koloniën en in Maleisië.

Voor- en nadelen van de Structurele Aanpak


Een structurele aanpak heeft als sterke kant dat kunnen lerenden het Zweeds op een accurate manier kunnen leren. De student krijgt inzicht in de Zweedse grammatica leert in welke situaties bepaalde Zweedse woorden en woordcombinaties wel of niet geschikt zijn. De methode van de Structural Approach gebruikt alledaagse taal. De methode van de Structural Approach heeft ook keerzijden. De manier van werken is tamelijk tijdverslindend en zorgt niet onmiddellijk voor ervaringen van succes. De eigen input van lerenden is gelimiteerd; het is niet echt creatief.

Communicatief taalonderwijs (Engels: Communicative Language Teaching; CLT)


Bedacht door wie en wanneer


Het zogenaamde communicatief Taalonderwijs (Engelse benaming: Communicative Language Teaching, afgekort: CLT), ook wel ‘De Communicatieve benadering’ (Engelse benaming: Communicative Approach, afgekort: CA) genoemd, ontstond in de jaren zestig van de vorige eeuw onder invloed van ideeën van Noam Chomsky, die de nadruk op competenties bij het leren van een vreemde taal legde. Amerikaans taalkundige Dell Hymes was de grondlegger in 1966 van het concept van communicatieve vaardigheden.

Kenmerken van Communicatief taalonderwijs (CLT)


Communicatief talenonderwijs is gestoeld op de gedachte dat interactie de uiteindelijke doelstelling is van het leren van een vreemde taal (zoals Zweeds).

De studenten leren met gebruik van de CLT-technieken het Zweeds in de praktijk te brengen door de interactie met de docent Zweeds en onderling. Authentieke teksten, geschreven in het Zweeds of ander materiaal uit de werksituatie en het dagelijks leven worden gebruikt. Zowel tijdens als buiten de les wordt het Zweeds gebruikt.

Studenten praten over persoonlijke gebeurtenissen met medestudenten en taaldocenten Zweeds dragen onderwerpen aan buiten het gebied van de traditionele grammatica, om de taalvaardigheid Zweeds in verschillende situaties uit de praktijk te oefenen. Zweedse grammatica wordt inductief geleerd, dit houdt in aan de hand van de praktijk, van waaruit de regel volgt.

Bij communicatief taalonderwijs is de docent Zweeds echt een trainer, die de student leert in het Zweeds te communiceren.

Populariteit


In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werd het communicatief taalonderwijs erg populair. Dit kwam mede omdat de traditionele taalonderwijsmethodes niet zo succesvol waren gebleken. Door de verdere eenwording van Europa ontstond meer vraag om een vreemde taal te leren door middel van een methode die meteen toepasbaar was.

Voor- en nadelen van Communicatief taalonderwijs


Het communicatief taalonderwijs heeft veel pluspunten. Lerenden ‘kunnen’ al snel ‘iets’ in het Zweeds; deze methode van leren is studentgericht en functioneel. Door het gebruik van authentieke materialen, leren studenten de Zweedse woorden die voor hen nodig zijn. De methode is efficiënt. Voor de studenten is het stimulerend omdat zij snel succeservaringen hebben. Er mogen fouten worden gemaakt; de taalvaardigheden wordt al doende geleerd en verbeterd. Een keerzijde van deze communicatieve benadering is dat voor grammatica, woordenschat die niet direct toepasbaar is en uitspraak minder aandacht is. De voorbereiding en de planning vereist veel meer tijd van de docent en van studentent vraagt het een actieve deelname. Afhankelijk wat voor achtergrond zij hebben, is voor een aantal studenten deze manier van een taal leren afwijkend of moeilijk. Communicatief taalonderwijs (CLT) traint de vaardigheden; hierbij gaat het om de functie en in mindere mate om de vorm en de methode biedt als zodanig geen samenhangend geheel.

Grammatica-/vertaalmethode (GVM) (Engels: Grammar-Translation Method; GTM)


Bedacht door wie en wanneer


Het taalonderwijs was in de 18de en de 19de eeuw vooral op praktisch taalgebruik gericht. Men leerde om gebruiksklare zinnen, dialogen, idiomatische uitdrukkingen, lijsten met woorden etcetera na te spreken, uit het hoofd te leren en daarna vervolgens op te zeggen. Dit werd anders gedaan door een Duitse docent Frans en Italiaans; Johann Valentin Meidinger. Meidinger ontwikkelde rond 1783 een leermethode waarbij de grammatica in het middelpunt stond. Meidinger wordt als grondlegger van de grammatica-vertaalmethode (Grammar-Translation Method; GTM) beschouwd.

Kenmerken van de Grammatica-/vertaalmethode (GVM)


Deze methode was gebaseerd op het onderwijs in het Latijn, wat de taal van de religie, de wetenschap en de cultuur was. Het onderwijs in het Latijn was uiteraard gericht op geschreven teksten van klassieke schrijvers en volledig gericht op vertalen en grammatica. Dat werd beschouwd als een wetenschappelijke en degelijke aanpak. De Grammatica-/vertaalmethode gaat uit van de analyse van de taalvormen en de taalstructuren (van bijvoorbeeld Zweeds) waarbij de student inzicht ontwikkelt. Bij deze methode zijn de lees- en schrijfvaardigheid Zweeds dus belangrijk. Literatuur, vertalen en uit het hoofd leren van woordenlijsten in het Zweeds hebben de nadruk. De taaltrainer draagt kennis Zweeds over, de student memoriseert.

Populariteit


Al vanaf halverwege de negentiende eeuw was er ook tegengeluid. Desondanks heeft de grammatica-/vertaalmethode tot vrij recent een grote invloed gehad op het taalonderwijs.

Voor- en nadelen van de Grammatica-/vertaalmethode


De methode is een aardige mentale training aan mensen die het een uitdaging vinden om dingen uit het hoofd te leren. Deze methode biedt ook inzichten in de structuur van het Zweeds, omdat de nadruk gelegd wordt op de grammatica.

Er zijn echter meer keerzijden dan positieve kanten. De belangrijkste keerzijde is dat de spreekvaardigheid en luistervaardigheid Zweeds ver achterblijft, waardoor de taal zelfs na jaren studie weinig mondeling kan worden toegepast. Deze methode staat ver af van het dagelijks gebruik van het Zweeds, ook in de context die aangeboden wordt, omdat het over het algemeen gaat om literair taalgebruik. De methode biedt niet de mogelijkheid tot differentiatie of een eigen creatief proces voor de studentenn voor het leren in groepsverband. De studenten zijn alleen toehoorders en uitvoerders.

Onderdompeling (Engels: immersion)


Bedacht door wie en wanneer


De leermethode ‘Onderdompeling’ (In het Engels: language immersion) wordt sinds de jaren 70 wereldwijd gebruikt, hoofdzakelijk op middelbare scholen waarbij een vak (bijvoorbeeld wiskunde) in de vreemde taal wordt onderwezen. In Nederland is ‘onderdompeling’ ook wel bekend als de methode die wordt gebruikt bij Taleninstituut Regina Coeli in Brabant, ook wel ‘de nonnen van Vught’ of liefkozend ‘de nonnetjes (van Vught)’ genoemd. De methode is daar ontstaan in 1963 met Franse nonnen die Franse les aan rijke dames uit Vught gaven.

Kenmerken van onderdompeling


Onderdompeling zorgt ervoor dat degenen die de taal (zoals het Zweeds) leren, direct vanaf het eerste moment omgeven wordt door de nieuwe taal. De instructies worden gegeven in de doeltaal (Zweeds); eerst langzaam en met veel herhaling, later op een meer natuurlijke wijze. Vanaf het begin wordt de student ook uitgedaagd om in het Zweeds te spreken. De methode werkt met simulaties en rollenspellen. De omgeving op onderwijsinstellingen die werken met onderdompeling, wordt veelal ingericht in de stijl van het Zweeds om een situatie te creëren alsof de studenten in Zweden zijn. De studenten oefenen één-op-één of in een klein groepje met Zweeds spreken. Een andere manier om een taal te leren door middel van onderdompeling, is daadwerkelijk te gaan naar Zweden en daar te verblijven in een gastgezin.

Populariteit


Onderdompeling wordt beschouwd als een uitstekende methode om een vreemde taal te leren. Met name de mondelinge taalvaardigheid Zweeds kan zeer goed worden ontwikkeld met deze methode.

Voor- en nadelen van onderdompeling


Doordat de methode nogal intensief is, is het grote voordeel dat deze methode snel resultaten laat zien. Het is ‘sink or swim’, de lerende moet daadwerkelijk gaan communiceren in het Zweeds want hij of zij wordt erdoor omgeven. Feitelijk is de student 24 uur per dag Zweeds aan het leren. Het samen oefenen in groepsverband versterkt de sociale interactie. Dit wordt door studenten als motiverend ervaren.

Een nadeel van de leermethode is dat het bereikte resultaat niet altijd vastgehouden wordt. De kans is groot dat het nieuw geleerde relatief snel wegzakt als studenten in een korte tijd Zweeds leren, door in Zweden te zijn of door in een kunstmatig gecreëerde omgeving te zijn ondergedompeld, maar vervolgens weer overgaan tot de orde van de dag. Een ander minpunt van de leermethode kan zijn dat een dergelijke training Zweeds erg intensief is. Niet elke student heeft de conditie om deze leermethode vol te houden.

Suggestopedie (Suggestopedia)


Bedacht door wie en wanneer


Suggestopedia is een methodiek om taal te leren ontwikkeld in de jaren 70 van de vorige eeuw. De methode is ontwikkeld door de Bulgaarse psychotherapeut en wetenschapper Georgi Lozanov.

Kenmerken van Suggestopedie


Suggestopedia is op de kracht van de suggestie gebaseerd. Lozanov stelt dat positieve suggestie een voorwaarde is om (een vreemde taal; bijvoorbeeld Zweeds) te leren. Daarvoor is het essentieel dat er een ontspannen sfeer en wederzijds vertrouwen is tussen de lerende en de docent (Zweeds). Dat lerenden zich veilig en ontspannen voelen, is hiervoor de voorwaarde. Leslokalen met rijopstellingen waren ongeschikt om dit te kunnen bereiken. In de lessen zaten lerenden in comfortabele stoelen die in een halve cirkel waren gezet en er werd ook altijd muziek tijdens de les gespeeld. De methode zoals Lozanov die beoogde, bestond uit het voorlezen van verschillende teksten, terwijl op de achtergrond natuurgeluiden waren te horen of klassieke muziek werd gedraaid. Er bestonden woordenlijsten bij deze teksten en opmerkingen over de grammatica van de doeltaal (het Zweeds). Het voorlezen werd gedaan met gebaren en veel expressie in stem. De studenten werden zo uitgenodigd om te luisteren en de (Zweedse) woorden die nieuw waren voor ze, konden gemakkelijk begrepen en opgenomen worden. In de lessen was veel aandacht voor cultuur en kennis over het land van de vreemde taal (Zweden). Er werd met rollenspellen gewerkt en er werden bijvoorbeeld (Zweedse) streekgerechten bereid en geproefd.

Populariteit


De leermethode Suggestopedia was omstreden en de leermethode is in de vergetelheid geraakt. Een aantal elementen van de methodiek wordt nog steeds toegepast, bijvoorbeeld het gebruiken van stemexpressie en gebaren bij het lezen van teksten in de vreemde taal.

Voor- en nadelen van Suggestopedie


Suggestopedie creëert een ontspannen en veilige sfeer in de les, waardoor de lerende geen last heeft van frustratie of faalangst. Voor immigranten kan deze sfeer bijdragen aan een positieve associatie met het nieuwe thuisland. Muziek werkt vaak motiverend en draagt muziek bij aan betere leerprestaties. Een ander voordeel van de methodiek is dat de lerenden worden gestimuleerd om zich in te leven in de situatie en actief mee te doen. Dit is voor een aantal mensen een nieuwe ervaring. Voor sommige studenten is dit tegelijk een nadeel, omdat niet iedereen hiertoe in staat is. Daarnaast kan muziek bij sommige studenten eerder afleiden en verstorend zijn in tegenstelling tot ontspannend of stimulerend. Een andere zwakke kant is dat de relatie taaldocent-lerende niet gelijkwaardig is; alle input komt van de Zweedse taaldocent en de lerenden zijn altijd de ontvangende partij.

Community Language Learning (CLL)


Bedacht door wie en wanneer


De Amerikaanse priester en psycholoog Charles Curran en professor Paul La Forge ontwikkelden Community Language Learning, ook wel Counseling Language Learning
of afgekort CLL geheten in 1976.

Kenmerken van Community Language Learning (CLL)


Community Language Learning (CLL) is een methode om een taal te leren waarbij lerenden samenwerken om te bepalen welke aspecten van de vreemde taal zij willen leren. Deze CLL methode is gebaseerd op de counseling-benadering waarbij de taaldocent als een counselor fungeert die de zinnen van de studenten omschrijft. De studenten beginnen het gesprek. Zij spreken in de moedertaal als de studenten de doeltaal (Zweeds) nog niet genoeg machtig zijn. De trainer (Zweeds) legt uit en vertaalt, waarna de studenten de uitingen van de trainer zo goed mogelijk herhalen. Dit gesprek in het Zweeds wordt opgenomen om nadien opnieuw te beluisteren.

De methode stimuleert het gemeenschapsgevoel in de leergroep en ziet de interactie tussen de studenten als middel om het Zweeds te leren. Er is geen lesboek Zweeds dat wordt gebruikt; het zijn de lerenden zelf die het lesmateriaal bepalen met behulp van betekenisvolle gesprekken.

Populariteit


De mate van succes van de methode is sterk afhankelijk van de kunde van de docent-counselor. Bij deze methode dient de docent zowel sociaal-cultureel kundig als taalkundig te zijn onderlegd. De taaltrainer dient zowel het Zweeds als de moedertaal van de lerenden erg goed te beheersen om in staat te zijn om de taaluitingen van de lerenden te vertalen. CLL kan goed functioneren indien deze correct toegepast wordt. Community Language Learning is niet bruikbaar voor grote klassen.

Voor- en nadelen van Community Language Learning


Deze methode biedt lerenden een hoge mate van autonomie. Het analyseren van hun eigen gesprekken vinden de lerenden vaak zinvol. De leergroep wordt vaak heel hecht, niet alleen tijdens de lessen Zweeds, maar eveneens daarbuiten. Met CLL worden lerenden zich veel meer bewust van de groepsgenoten, de sterke en minder sterke punten en leren als een team te werken. Van het bespreken van de fouten en het evalueren van de lessen Zweeds leren studenten vaak veel. Zulke verbeteringen blijven vaak in het geheugen gegrift en worden onderdeel van de actieve woordenschat van de studenten.

Het kan een nadeel zijn dat de docent niet sturend is, ondanks dat een aantal lerenden wel sturing nodig heeft. Bij CLL wordt geen leerboek gebruikt en ook geen toetsen Zweeds afgenomen. Het succes van de lessen is hierdoor lastig te meten. Een aantal lerenden wordt in hun Zweeds spreken geremd wanneer zij opgenomen worden.

Lexicografische benadering (Engels: Dynamic Lexicographic Approach; DLA)


Bedacht door wie en wanneer


De Lexicografische benadering (In het Engels: Lexical Approach; LA) is een methode om een vreemde taal te leren die door Michael Lewis in de vroege jaren 90 van de vorige eeuw is ontwikkeld.

Kenmerken van de Lexicografische benadering (DLA)


De lexicografische benadering gaat uit van het idee dat een belangrijk deel van het leren van een vreemde taal (zoals het Zweeds) bestaat uit het begrijpen en het produceren van zogenaamde ‘lexicale eenheden’. Dit zijn brokjes taal die bestaan uit (Zweedse) woorden, woordcombinaties en uitdrukkingen. Lerenden verwerven al doende inzicht in patronen van het Zweeds (de grammatica) en betekenisvolle groepen woorden. Zo leren ze hoe het Zweeds ‘in het echt’ wordt gebruikt. Woordenschat Zweeds krijgt in deze benadering meer nadruk dan Zweedse grammatica. Instructies zijn op situaties en Zweedse uitdrukkingen die regelmatig voorkomen in dialoog gericht. Voor interactie is aandacht maar ook voor i>exposure; voor de zogenaamde receptieve vaardigheden van de student (luisteren en begrijpen, lezen en begrijpen). Er wordt veel mogelijkheid gegeven voor het zelf ontdekken van de Zweedse taal.

De rol van de taaldocent Zweeds is voor genoeg input te zorgen en het faciliteren van het leertraject van de lerenden.

Populariteit


Onder invloed van de ideeën over taal van (onder meer) Michael Lewis zijn in de afgelopen dertig jaar lesboeken aanmerkelijk veranderd. Veel meer aandacht wordt aan de woordenschat geschonken die aangeboden wordt in zogenaamde chunks, in betekenisvolle brokjes. Een drastische omwenteling in de manier waarop vreemde talen worden onderwezen, iets waarnaar Lewis streefde, is er echter niet van gekomen.

Voor- en nadelen van de Lexicografische benadering


Studenten leren op een natuurlijke wijze het Zweeds te gebruiken door het werken met ‘chunks’ (brokjes van de taal); met ‘echte’ taal. Op deze manier ontstaat souplesse in het taalgebruik Zweeds.

Het nadeel van de leermethode is dat de werkelijkheid toch altijd weer afwijkend is van de aangeleerde taalsituaties. Met het zelf leren herkennen van de patronen van het Zweeds hebben sommige lerenden moeite en zij hebben meer aan een taaldocent Zweeds die hen wegwijs maakt, dan aan een docent-facilitator.

Series Method


Bedacht door wie en wanneer


De Series method, ook wel ‘seriemethode van taalverwerving’ (Frans: La Méthode naturelle) genoemd, is ontwikkeld door de Fransman François Gouin in het jaar 1880.

Kenmerken van de Series Method


Een serie van verbonden zinnen die eenvoudig te begrijpen zijn en niet veel kennis vereisen van grammatica, is het uitgangspunt van de seriemethode (Engelse naam: The Series Method of language acquisition) van Gouin. Op basis van een actie, zoals het verlaten van een huis in de volgorde waarin deze uitgevoerd zou worden, leren de studenten zinnen. Deze series of reeksen behandelden onderwerpen als mens in de samenleving, beroep en wetenschap, leven in de natuur, ontwikkeld vanuit het verschil tussen objectief, subjectief en figuurlijk taalgebruik. De leermethode van Gouin maakt geen gebruik van moedertaal. Het is een soort eentalige leermethode, die niet uitgaat van ‘vertalen’ en ‘uitleggen’ maar van ‘demonstreren’ en ‘handelen’, waardoor lerenden al gauw in de nieuwe taal (bijvoorbeeld het Zweeds) leren denken.

Populariteit


De seriemethode van Gouin was zijn tijd ver vooruit. De seriemethode van Gouin kon gedurende een bepaalde periode een succes worden genoemd, ondanks de vrij afwijkende aanpak. Maximilian Berlitz’ Directe Methode overschaduwde de methode echter.

Voor- en nadelen van de Series Method


De Series method van François Gouin ontwikkelt de mondelinge vaardigheden Zweeds van de student sterk en creëert een sfeer in de taalles die harmonieus, natuurlijk en gelijkwaardig is.

De leermethode biedt levendig taalonderwijs. Dit type taalonderwijs Zweeds wekt de leermethode enthousiasme op bij de studenten doordat de leermethode gebruikmaakt van visuele leermiddelen, bijvoorbeeld afbeeldingen, grafieken, enzovoort. Een nieuwe taal leren wordt tastbaar; iets wat geheel nieuw was. studenten Zweeds worden nieuwsgierig, wat helpt om het leergeheugen te helpen ontwikkelen, prestatiedruk te verminderen en het zelfvertrouwen te verhogen. De communicatieve taalvaardigheid Zweeds van de lerende wordt met de methode sterk gestimuleerd.

De leermethode heeft echter als nadeel dat taal die wat meer abstract of subjectief wordt, lastig met beweging en expressie in één duidelijke ervaring kan worden gevangen. De bewerkelijkheid voor de trainer, die een scala aan series voor moet bereiden, is een ander nadeel. Ten derde is de Gouin-seriemethode vooral gericht op mondelinge taalgebruik, terwijl het onderwijssysteem nog veelal draait om examens voor het toetsen van de lees- en schrijfvaardigheden.

Task-Based Language Teaching (TBLT)


Bedacht door wie en wanneer


Taakgericht taalonderwijs (Task-Based Language Teaching; TBLT) is in de jaren tachtig van de vorige eeuw ontwikkeld. De grondleggers zijn de Indiase taalkundige professor N.S. Prabhu, de Amerikaanse hoogleraar Teresa P. Pica en de Britse hoogleraren Michael H. Long en Graham Crookes.

Kenmerken van de Task-Based Language Teaching (TBLT)


Het taakgericht taalonderwijs past binnen een Communicatieve Benadering/het Communicatief Taalonderwijs. De gedachte achter de methode is dat de verwerving van de taal (zoals het Zweeds) geen doel op zich is, maar een methode om bepaalde taken uit te voeren. De studenten krijgen motiverende taken aangeboden. Hiervoor is taalkennis (Zweeds) vereist. Om deze taken goed uit te voeren, dienen ze over woordenschat en regels van het Zweeds te beschikken. Deze taken zijn zaken uit het dagelijks leven, bijvoorbeeld het schrijven van een e-mail, bellen met een klantenservice, een boodschap doen, een drankje bestellen of de krant lezen. De opdracht wordt in drie fasen opgesplitst: vóór, tijdens en na de taak, waarbij de student zich eerst op de taak voorbereidt, vervolgens de taak uitvoert en tot slot hierop terugblikt. De studenten dienen samen te werken om de taken uit te kunnen voeren. De opdrachten dienen net boven het niveau van de lerende te liggen om leereffect te hebben.

Populariteit


Vanaf het begin van de jaren negentig is taakgericht onderwijs zeer populair geworden, zeker in het taalonderwijs. De methode lijkt de meest bruikbare vorm te zijn om de taalvaardigheid van lerenden (voornamelijk lerenden in een achterstandspositie) te verhogen in het lager en secundair onderwijs.

Voor- en nadelen van Task-Based Language Teaching


Het taakgericht taalonderwijs (Zweeds) heeft duidelijke voordelen. Taakgericht taalonderwijs is een activerende werkvorm, waarbij lerenden uitgedaagd worden om hun vaardigheid (Zweeds) toe te passen. Het is een op de persoon gerichte, efficiënte en relevante aanpak, zolang de taak goed bij de lerende aansluit. De student komt op een dagelijkse, natuurlijke manier in contact met het Zweeds en leert op deze manier authentieke Zweedse woorden, woordcombinaties en uitdrukkingen. Studenten leren bovendien om met elkaar samen te werken. Taakgericht taalonderwijs wordt door studenten als prettig en motiverend ervaren .

Als nadeel kan genoemd worden dat de communicatie het belangrijkst is en niet zozeer de correcte vorm van het Zweeds, waardoor de studenten die niet zozeer precies leren.

De Dogme benadering (Engels: Dogme Language Teaching; Dogme ELT)


Bedacht door wie en wanneer


Scott Thornbury; een Nieuw-Zeelandse linguïst en docententrainer op het gebied van Engels taalonderwijs ontwikkelde Dogme Language Teaching/Dogme ELT in 2000. Deze methode wordt ook wel de ‘Dogmabenadering’ genoemd.

Kenmerken van de Dogme benadering (ELT)


De inspiratie voor Dogme Language Teaching (DLT) was ‘Dogme 95’; de beweging van een groep filmmakers uit Denemarken onder wie Deense filmregisseur Lars von Trier uit het jaar 1995. Bij het maken van films houden de deelnemers zich aan tien strikte regels (tien dogma’s). Deze vormen samen ‘de eed van zuiverheid’ (Deens: kyskhedsløfter; Engels: Vows of Chastity). Iets soortgelijks is bij het Dogme-taalonderwijs aan de hand. De aanhangers van deze methode zoeken naar een vorm van communicatief onderwijs van vreemde talen die niet door voorgedrukt materiaal belast is. Het doeleinde van Dogme-taalonderwijs is het houden van echte inhoudelijke gesprekken die over praktische onderwerpen gaan. Hierbij gaat het om communicatie als inspirator van een taal leren (bijvoorbeeld Zweeds). Daarom is de Dogme-benadering een communicatieve werkwijze van taalonderwijs. Deze methode wil onderwijs bieden zonder het gebruik van leerboeken of overig lesmateriaal en zich in plaats daarvan richt op het communiceren tussen taaltrainer en lerenden. Het Dogme-taalonderwijs heeft, net zoals de Dogme-beweging in de film, 10 uitgangspunten (dogma’s).

Populariteit


Ondanks dat er weinig onderzoek naar het succes van Dogme is gedaan, stelt Scott Thornbury dat de overeenkomsten met het taakgericht leren van een taal (zoals Zweeds) suggereren dat Dogme waarschijnlijk voor vergelijkbare resultaten zorgt.

Voor- en nadelen van de Dogme benadering


Een pluspunt voor de taaldocent Zweeds is dat hij of zij zich vrijwel geen hoeft voor te bereiden. De lerenden zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en dit kan heel motiverend werken. Zo zijn de taallessen Zweeds niet voorspelbaar. Dit zorgt voor spontane communicatie en voorkomt verveling. Tijdens een taalles volgens de Dogme-methode is vrijwel alles bespreekbaar. Dit zorgt dat studenten betrokken en alert blijven.

Als ze zo weinig bij de hand genomen worden door de taaltrainer, kunnen studenten zich daartegenover iets ongemakkelijk voelen. Ook is niet elke taaltrainer Zweeds voldoende flexibel voor deze manier van lesgeven. Dat studenten zich vaak op een specifiek examen Zweeds dienen voor te bereiden en het niet zeker is dat de hiervoor benodigde lesstof tijdens de taalles wordt behandeld, kan een ander nadeel zijn van de methode.

Growing Participator Approach (GPA)


Bedacht door wie en wanneer


The Growing Participator Approach (GPA) is ontwikkeld door Language consultants Angela en Greg Thomson in 2007.

Kenmerken van de Growing Participator Approach (GPA)


De GPA-methode geldt als een alternatieve visie om een nieuwe taal (zoals het Zweeds) te verwerven. Dat taal en cultuur niet los van elkaar kunnen worden gezien, is de primaire aanname van de GPA. Bij GPA gaat het om veel meer dan alleen het leren van het Zweeds; het doel is uitgroeien tot deelnemers aan het leven in de gastcultuur (van Zweden). GPA gebruikt daarom de benamingen ‘groeiende deelnemers’ in plaats van ‘taallerenden’ en ‘verzorger’ in plaats van ‘leraren of docenten’. De Growing Participator Approach (GPA) vertoont gelijkenissen met, en is ook deels gebaseerd op, de Natural Approach (natuurlijke aanpak) van Stephen Krashen en Tracy Terrell.

De methode bestaat uit zes fasen van activiteiten. De activiteiten worden uitgevoerd door de lerende met een verzorger uit Zweden. Begrijpen is belangrijker dan produceren. De Zweedse woordenschat en de cultuur krijgen de nadruk. Fase 1 van de methode is de hier-en-nu-fase. Deze duurt ruwweg 100 uur. In fase 1 concentreert de ‘groeiende deelnemer’ zich op het luisteren en het non-verbale feedback geven.

Fase 2 van de leermethode is de verhaalopbouwfase. Deze duurt om en nabij 150 uur en de deelnemer begint nu ook Zweeds te produceren. In fase 3 van de leermethode van de methode ligt de nadruk op ‘gedeelde verhalen’. Dit zijn verhalen die over dagelijkse gebeurtenissen gaan, verhalen die tussen culturen gedeeld worden en verhalen die over gedeelde ervaringen gaan. Fase 4 van de leermethode is de fase van het zogenaamde ‘diepe delen’. Nu beginnen de deelnemer en de verzorger meer diepgaande gesprekken te voeren over het leven in de Zweedse cultuur. In fase 5 van de methode beginnen de deelnemers zich op taalgebruik van moedertaalsprekers Zweeds te richten aan de hand van films, televisie, nieuws of literatuur. Het Zweeds dat voor het werk van de deelnemer is vereist, wordt ook geleerd. Fase 6 van de methode van de leermethode is de ‘zelfvoorzienende groeifase’. Deze fase kent geen eindpunt. Het gaat het hierbij om de groei buiten de formele taalsessies Zweeds.

Populariteit


De leermethode van Greg en Angela Thomson is nog vrij nieuw en er is nog niet veel bekend over het succes ervan. Deelnemende studenten zijn enthousiast over de methode.

Voor- en nadelen van de Growing Participator Approach


Met GPA wordt een goede doorkijk geboden op het proces van taalverwerving Zweeds. De zes afzonderlijke fasen van de methode bieden realistische doelstellingen en een duidelijk tijdsschema. Er wordt door de lerende niet alleen kennis verworven van het Zweeds, maar ook van de omgeving en de lerenden verwerven eveneens een nieuw sociaal netwerk.

Een minpunt van deze benadering is dat voor elke deelnemer of elke groepje deelnemers een ‘verzorger’ gezocht moet worden die veel tijd wil investeren.

Shadowing Technique


Bedacht door wie en wanneer


De Shadowing technique of kortweg Shadowing (‘schaduwen’) is bedacht in de vroege jaren 2000 door de Amerikaanse taalkundige en polyglot Prof. Alexander Argüelles.

Kenmerken van de Shadowing Technique


Shadowing is een methode die taallerenden zelfstandig kunnen toepassen om de intonatie (Zweeds) en uitspraak te verbeteren en vloeiendheid in het spreken te verwerven. De methode is eenvoudig: de student luistert naar een audio-opname, bij voorkeur een dialoog en herhaalt dan wat hij of zij hoort. Bij deze methode is het niet belangrijk om de Zweedse tekst te begrijpen; in eerste instantie gaat het om de klanken. Luisteren en daarna herhalen wordt geoefend totdat het soepel gaat en de lerende simultaan Zweeds kan spreken met de opname. Na enige tijd zal de student een transcript gebruiken om te kunnen lezen (en begrijpen) wat hij of zij heeft gezegd. Er zijn diverse leerboeken geschikt voor deze leermethode, zolang er maar dialogen in staan of delen met samenhangende teksten. Het niveau van de Zweedse audio-opname dient ideaal bezien iets boven het niveau van de student te zijn. De ideale lengte van een audio-opname is ongeveer één pagina, op natuurlijke snelheid en zonder kunstmatige pauzes in te lassen. Argüelles raadt aan om te gaan lopen tijdens het spreken, liefst in de buitenlucht, en niet te gaan zitten, omdat lichamelijke beweging de opname versterkt van de te leren taal (het Zweeds) in het zenuwstelsel. Dat de studenten minder snel worden afgeleid als zij bewegen, zodat het werken aan het Zweeds veel effectiever gaat, is een andere grond.

Shadowing heeft veel overeenkomsten met de audiolinguale methode uit de twintigste eeuw, maar bij de audiolinguale methode werden grammaticale driloefeningen gebruikt in plaats van dialogen of samenhangende tekst. Bij Shadowing is ook simultaan spreken anders.

Populariteit


Er is veel onderzoek gedaan in de afgelopen jaren naar de techniek van Shadowing waaruit blijkt dat de leermethodiek naast de uitspraak ook de luistervaardigheid sterk verbetert. Het algemene begrip van het Zweeds wordt ook vergroot.

Voor- en nadelen van de Shadowing Technique


Shadowing heeft als praktisch voordeel dat de methodiek in een groep van studenten kan worden gebruikt, waarbij alle deelnemers actief leren. De methode heeft een hoog rendement.

De Shadowing-methode heeft als keerzijde is dat lerende het soms wat saai kan vinden om dezelfde Zweedse tekst te blijven herhalen. De tekst kiezen is dus heel belangrijk.

Total Physical Response (TPR®)


Bedacht door wie en wanneer


De Amerikaanse psycholoog James Asher ontwikkelde in de jaren zestig van de vorige eeuw de taalverwervingsmethode Total Physical Response, ook wel TPR® genoemd.

Kenmerken van Total Physical Response (TPR®)


TPR® is een methode om talen (bijvoorbeeld Zweeds) te leren die op het idee gebaseerd is dat mensen door middel van handelingen en beweging leren. Al doende leert men, en wel op de manier zoals een kind de moedertaal leert. Ouders geven hun jonge kinderen continu taken en belonen hen als ze die uitvoeren (“kijk naar mama”, “goed zo”). “Pak de lepel”, “Mooi!”, “Trek je schoenen maar aan”, enz.). Het is in de eerste plaats de bedoeling dat de kinderen begrijpen wat de ouders zeggen, de kinderen gaan in een later stadium verbaal reageren. De luistervaardigheid Zweeds vormt dus de basis, daarna komt de spreekvaardigheid.

De methode van TPR® past deze principes van de moedertaalverwerving bij het leren van het Zweeds versneld toe. De taaltrainer geeft op een vriendelijke en begrijpelijke wijze opdrachten, zoals: “pak het boek” en doet zelf de opdrachten voor; de studenten doen deze opdrachten na. Aanvankelijk wordt van de studenten nog niet verwacht dat ze Zweeds spreken; de studenten geven de taken in een later stadium. Taken die bekend zijn worden uitgebreid of gedeeltelijk veranderd.

TPR® appelleert de methode van aan beide hersenhelften door de combinatie van bewegingen en spraak. Daardoor kost het minder moeite om iets te leren en het geleerde Zweeds beklijft ook beter.

Populariteit


Met name wordt TPR® toegepast binnen het NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal), zeker bij beginners en ook wel bij Engels op de basisschool. Maar eveneens middelbare scholieren of volwassenen werken met plezier met Total Physical Response en behalen goede resultaten.

Voor- en nadelen van Total Physical Response


Total Physical Response heeft veel voordelen. Doordat de lerende veel begrijpelijke input krijgt aangeboden in ‘chunks’ (woorden die bij elkaar horen), krijgt hij of zij snel begrip van de doeltaal. De leermethodiek van Total Physical Response levert snelle succeservaringen op. Dit bevordert het plezier in leren. Zo kan de student leren zonder stress. TPR® is in principe geschikt voor alle doelgroepen, ongeacht welke achtergrond en leeftijd en de methodiek kan eveneens toegepast worden in grotere klassen. Het Zweeds wordt direct in het langetermijngeheugen opgeslagen.

Het feit dat niet alle taaluitingen in TPR®-taken uit te drukken zijn, is de keerzijde van TPR®. Dit is de reden dat de leermethode tot op een zeker niveau werkt en een andere leermethode nodig is als aanvulling. De methodiek is bovendien niet heel creatief. De studenten leren niet om ideeën, meningen en gevoelens in het Zweeds uit te drukken.

De Directe Methode (Engels: Direct Method; DM)


Bedacht door wie en wanneer


De Duits-Amerikaanse taalkundige Maximilian Delphinius Berlitz (geboren als David Berlizheimer) bedacht de Directe Methode eind jaren tachtig van de negentiende eeuw. Deze methode wordt ook wel ‘de natuurlijke benadering’ genoemd. Deze methode is als reactie op de dominante grammatica-vertaalmethode ontwikkeld.

Kenmerken van de Directe Methode (DM)


Er ontstond een Reformbeweging omstreeks 1900 met nieuwe visies over vreemde talen leren dat inductief en zelfontdekkend zou moeten zijn. Overigens had deze Reformbeweging niet alleen betrekking op het leren van een vreemde taal, maar eveneens op voeding, natuurgeneeskunde, kleding en naturisme. Men streefde, net zoals in de jaren zestig van de vorige eeuw, rond 1900 naar meer natuurlijke manieren van leven en een bevrijding van keurslijven. Er ontstond in het taalonderwijs veel aandacht voor de gesproken, ‘levende’ taal. Hierbij werd de grammatica meer inductief geleerd, met voorbeeldzinnen. De taalregels moesten studenten hieruit afleiden. Er waren veel mondelinge oefeningen met veel aandacht voor de uitspraak van de vreemde taal (zoals het Zweeds). Lerenden werden gestimuleerd vaak Zweeds te spreken. Nieuw was eveneens dat de lessen in het Zweeds gegeven werden. Tijdens de taalles werd nadrukkelijk niet vertaald. Het aanleren van (Zweedse) vocabulaire gebeurde door middel van plaatjes en voorbeelden. Abstracte vocabulaire werd door de lerenden zelf aangebracht voor het associëren van ideeën.

Populariteit


Deze vernieuwingsgolf van begin twintigste eeuw ebde weg, deels door invloed van de oorlogen en crises, om weer een andere vorm te krijgen in de jaren zestig.

Met (een moderne versie van) de Directe Methode wordt nog altijd gewerkt door taleninstituten zoals Berlitz en Interlingua.

Voor- en nadelen van de Directe Methode


Dat de Directe Methode een vrij natuurlijke manier is om Zweeds te leren, is het belangrijkste voordeel. Bij de methode wordt veel aandacht geschonken aan luisteren en spreken. Hierdoor ontwikkelen de lerenden vloeiendheid in het Zweeds en zelfvertrouwen. Aan de leermethode kleven echter eveneens keerzijden. Voor schrijfvaardigheid (Zweeds) is bij deze methode zeer weinig aandacht en voor lezen in de vreemde taal ook weinig. Voor de meer gevorderde lerenden Zweeds, heeft de methode niet genoeg uitdaging te bieden. De Directe Methode is eveneens niet heel bruikbaar voor minder snel lerende studenten, omdat deze methode uitgaat van een daadkrachtige inzet vanuit de studenten.

De Manesca-methode (Engels: Manesca Method)


Bedacht door wie en wanneer


Jean Manesca publiceerde An Oral System of Teaching Living Languages Illustrated by a Practical Course of Lessons in the French through the Medium of the English (“Een mondelinge methode voor het onderwijzen van levende talen, aan de hand van een praktische cursus Frans door middel van het Engels”) in 1835. In januari 2015 ging An oral system of teaching living languages in herdruk.

Kenmerken van de Manesca-methode


Manesca is op hetzelfde principe gebaseerd als de Natural Approach (‘natuurlijke aanpak’): de beste manier om een taal te leren, is die kinderen hun moedertaal leren. Een vreemde taal (zoals Zweeds) leren moet veilig en gemakkelijk zijn. Daarom wil Manesca niet met abstracte lijstjes of regels met Zweedse woorden werken die uit het hoofd geleerd dienen te worden.

De Manesca-methode geldt als de eerst bekende, volledige taalcursus. De Manesca-methode is op het werken met een groep lerenden en een trainer Zweeds gebaseerd, die steeds één Zweeds woord tegelijk introduceert. Er hoort een bepaalde beweging bij ieder woord. De studenten herhalen vervolgens na elkaar het Zweedse woord en deze beweging. De herhalingen helpen de lerenden de Zweedse woorden te onthouden, zonder dat uit het hoofd leren nodig is. De woorden vormen stap voor stap zinnen en variaties op deze Zweedse zinnen. Zweedse spelling wordt aangeboden in een later stadium met leesteksten.

De methode van Jean Manesca is al een aantal jaren later overgenomen en aangepast door Heinrich Gottfried Ollendorff en staat ook wel als de Ollendorff-methode bekend.

Populariteit


Jean Manesca overleed twee jaar na publicatie van zijn methode. Het werk van Jean Manesca is overgenomen en aangepast door anderen, onder wie Ollendorff. Veel van zijn ideeën zijn nog actueel en worden nog altijd toegepast in het vreemdetalenonderwijs van vandaag.

Voor- en nadelen van de Manesca-methode


De sterke kant van de Manesca of Ollendorff-leermethode is het combineren van spreken en bewegen, waardoor het fysieke geheugen meewerkt en de geleerde stof gemakkelijker en langduriger kan worden onthouden. Veelvuldig herhalen draagt daar ook aan bij. Dat het wat saai kan worden om dezelfde Zweedse woorden en zinnetjes steeds te herhalen, kan een keerzijde zijn.

Silent Way


Bedacht door wie en wanneer


The Silent way (‘de stille manier’) is in het jaar 1963 door de Egyptenaar Caleb Gattegno ontwikkeld.

Kenmerken van de Silent Way


De stille manier is een taalleermethode (voor bijvoorbeeld Zweeds) die stilte gebruikt als instructiemiddel. Gattegno’s methode gaat uit van de autonomie van de lerenden en hun actieve deelname.

De taaldocent Zweeds gebruikt een combinatie van gebaren en stilte om de aandacht van de studenten te trekken, reacties te krijgen en de studenten aan te moedigen om fouten te corrigeren. Er wordt veel tijd aan de uitspraak (Zweeds) van de taal besteed.

Gattegno, die wiskundige was, vond het belangrijk om onderwijs te geven op een wijze die efficiënt was voor de voorraad energie van de lerenden. Hij ontdekte dat het in verhouding weinig energie kost om een visueel of auditief beeld te onthouden, veel minder dan als studenten proberen iets uit het hoofd te leren. Het betoog van hem was dat de taaldocenten niet zozeer naar kennisoverdracht dienen te streven, maar het bewustzijn aan dienen te boren, omdat alleen het het bewustzijn het mogelijk maakt om iets te kunnen leren.

Gekleurde blokjes die voor diverse dingen kunnen worden gebruikt, zijn één van de hulpmiddelen die The Silent Way hierbij gebruikt. De leermethodiek maakt ook gebruik van Words in Colour; een kleurenkaart voor geluiden waarbij elke kleur voor een bepaalde klank van het Zweeds staat, gekleurde woordgrafieken voor het werken aan zinnen en gekleurde grafieken die gebruikt worden om spelling te leren.

Populariteit


Met name bij het aanleren van de uitspraak zijn Gattegno’s ideeën wel van invloed geweest, hoewel de Stille Methode in zijn originele versie niet veel meer wordt gebruikt.

Voor- en nadelen van de Silent Way


Dat de aanpak van Gattegno niet-bedreigend is voor de student, die immers als autonoom wordt gezien, is de sterke kant van zijn methode. In feite is de taaldocent Zweeds dienstbaar aan de lerenden en niet andersom. The Silent Way stimuleert het leren op een natuurlijke wijze. Meestal wordt de geleerde taalkennis goed verwerkt en onthouden door de taallerenden uit te dagen nieuwe dingen te ontdekken. De studenten ‘mogen’ fouten maken, wat bijdraagt aan het leerproces.

Een nadeel kan zijn dat sommige lerenden meer begeleiding nodig hebben dan de leermethode beoogt. Studenten worden mogelijk gefrustreerd door het gebrek aan input van de taaltrainer Zweeds. Met kleuren en grafieken werken, heeft als limiterende factor dat de nieuwheid er vrij snel af gaat. Hierdoor verdwijnt het effect van de leermethode.

TPR Storytelling


Bedacht door wie en wanneer


TPR Storytelling of ‘TPRS’ houdt in Teaching Proficiency through Reading and Storytelling. De TPRS-methode is ontwikkeld door Blaine Ray in 1990, een Amerikaanse docent Spaans, en is afgeleid van de TPR-methode (Total Physical Response).

Kenmerken van TPR Storytelling


TPRS is een taalverwervingsmethode die gebruikmaakt van verhalen om een taal (bijvoorbeeld Zweeds) te leren. Het principe is een natuurlijke manier van taalverwerving: een nieuwe taal leren zoals kinderen de moedertaal leren. De lerenden worden blootgesteld aan veel begrijpelijke input om dit te bereiken. De trainer Zweeds vertelt een verhaal, waarin nieuwe Zweedse woorden meerdere keren voorkomen. Deze verhalen zijn interessant of humoristisch en niet te lang. De verhalen zijn vrij eenvoudig te begrijpen, hierdoor zijn de lerenden ontspannen. Zweedse woorden en structuren worden op deze manier vrijwel ongemerkt opgeslagen in het langetermijngeheugen. De lerenden worden door de docent op grammaticale fenomenen van het Zweeds gewezen, zonder dat lerenden taalregels uit het hoofd hoeven te leren.

De studenten zullen na een poosje ‘vanzelf’ Zweeds beginnen te spreken en de Zweedse grammaticale structuur imiteren. Dit is een natuurlijk proces. Een variant hiervan is om samen met een groepje van studenten een verhaal op te bouwen. De trainer Zweeds schrijft bij deze methode eerst nieuwe woorden en structuren op het schoolbord, met de Zweedse vertaling erbij en daarna samen met de lerenden hiervan een verhaal te maken. Tot slot wordt het verhaal door de studenten naverteld. Lezen in het Zweeds is een belangrijk deel van TPR Storytelling, doordat dit voor input zorgt. In een later stadium volgt schrijven in het Zweeds.

Populariteit


Er zijn veel onderzoeken gedaan die uitwijzen dat TPR Storytelling een geslaagde manier is om een taal te verwerven. Er zijn wel randvoorwaarden: de setting moet geschikt zijn en de trainer moet ervoor getraind zijn.

Voor- en nadelen van TPR Storytelling


Het is een laagdrempelige manier om Zweeds te leren en de geleerde stof wordt goed onthouden. TPRS spreekt eveneens de creatieve intelligentie aan; TPR Storytelling is een breinvriendelijke leermethode. Het is plezierig voor de student en het is relatief gemakkelijk om de focus te behouden. Zelf een verhaal verzinnen, werkt zeer motiverend voor lerenden.

Een nadeel is dat TPRS veel voorbereiding van de taaltrainer vraagt.

COMMERCIËLE METHODES VOOR ZELFSTUDIE

De Rosetta Stone methode


Bedacht door wie en wanneer


De Rosetta Stone-leermethodiek is naar de zogenaamde de Steen van Rosetta vernoemd, een steen met een tekst in twee talen die in Egypte is gevonden, met behulp waarvan uiteindelijk de hiërogliefen konden worden ontcijferd. Het is ook de naam van het softwarebedrijf dat de taalcursussen verkoopt. De eerste versie van deze methode is in het jaar 1996 uitgebracht.

Kenmerken van de Rosetta Stone methode


De Rosetta Stone cursus is een wijze om achter een computer een vreemde taal (bijvoorbeeld Zweeds) te leren. De taalcursussen van Rosetta Stone worden aangeboden in meer dan dertig talen en de cursussen zijn te volgen vanuit elk van deze talen.

De Rosetta Stone-methode is een communicatieve leermethode, die de manier nabootst waarop een kind de moedertaal leert. Dit houdt in ‘leren door onderdompeling’, door veel te luisteren en na te spreken. Het programma gebruikt hier stemmen van moedertaalsprekers (native speakers Zweeds) en foto’s voor voor het overbrengen van de betekenis van nieuwe woorden in de doeltaal (het Zweeds). Er wordt gebruikgemaakt van een spraakherkenningsprogramma. Dit programma registreert de Zweedse uitspraak en maakt hier een schematische weergave van. De lerende kan zo de uitspraak met die van een native speaker (moedertaalspreker Zweeds) vergelijken. Door de voorbeeldstem wat minder snel te laten spreken en de studenten daarna veel na te laten spreken, kan uitspraakverbetering worden behaald.

Voor de schrijfvaardigheden Zweeds van de studenten biedt de methode dictee-oefeningen. De software controleert de Zweedse spelling en de grammatica en wijst op fouten, waarbij mogelijkheid is om deze fouten van de lerenden te verbeteren.

Het programma van Rosetta Stone omvat eveneens leesteksten. De teksten gaan over dagelijkse onderwerpen, activiteiten en ideeën.

Populariteit


Wereldwijd wordt Rosetta Stone veel ingezet en zeker niet door de minsten. Onder meer de NASA en het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse zaken maken gebruik van Rosetta Stone. In Nederland wordt de methode van Rosetta Stone door een aantal ministeries en diverse hogescholen en universiteiten ingezet, alsook door sommige internationale bedrijven.

Voor- en nadelen van de Rosetta Stone methode


De Rosetta Stone-methode is erg eenvoudig in het gebruik en kan door de studenten gebruikt worden op elk moment. De lerende bepaalt zelf welke onderdelen wat meer of minder aandacht nodig hebben. Veel studenten ervaren het als prettig om met de methodiek te werken. Voor onderwijsinstellingen kan de methode van Rosetta Stone een oplossing zijn bij een gebrek aan docenten. Dat er geen trainer is die studenten motiveert of wat extra’s kan bieden, is een keerzijde van de methode.

De Pimsleur methode


Bedacht door wie en wanneer


De Pimsleur taalcursussen zijn ontwikkeld door Amerikaans taalkundige Paul Pimsleur. De eerste taalcursus van Pimsleur was een cursus Grieks, die hij op de markt bracht in 1963.

Kenmerken van de Pimsleur methode


De Pimsleur-methode is een Amerikaans computerprogramma om vreemde talen (bijvoorbeeld Zweeds) te leren.

Deze cursussen bestaan uit zinnetjes en dialoog in de doeltaal die door lerenden daarna worden nagesproken en worden herhaald. Deze Zweedse zinnen van de taalcursus zijn door moedertaalsprekers (native speakers) ingesproken. De cursussen zijn gebaseerd op herhaling, anticipatie, woordenschat en herhaling. De lessen bieden een audio-opname van een half uur die nieuwe vocabulaire en structuren bevat. De methode van Pimsleur legt de grammaticale structuur van de Zweedse taal niet uit maar biedt deze aan via uitbreiding van, en variaties op, deze zinnen.

Dr. Pimsleur deed onderzoeken naar het optimale interval waarmee geleerde informatie van het kortetermijngeheugen overgaat naar het langetermijngeheugen. In de Pimsleur cursussen is dit (gemiddelde) interval geïntegreerd.

Populariteit


Onder andere Amerikanen volgen de taalcursussen van Pimsleur en de ervaringen met Pimsleur variëren. De gebruikers zijn in het algemeen tevreden over de aangeleerde uitspraak van het Zweeds.

Voor- en nadelen van de Pimsleur methode


De methode van Pimsleur werkt erg goed als uitspraakverbeteraar doordat de insprekers van de zinnen allemaal moedertaalsprekers (native speakers) zijn en op een natuurlijke wijze op een normaal tempo Zweeds spreken.

Een minpunt van de leermethode van Pimsleur is dat er niets wordt uitgelegd. De studenten leren geen bouwstenen van de Zweedse taal om zelf zinnen te maken, maar moeten het doen met duizenden voorbeeldzinnen die ingeprent worden.

De Michel Thomas methode


Bedacht door wie en wanneer


De Michel-Thomas-methode is bedacht, niet verwonderlijk, door Michel Thomas (geboren als Moniek Kroskof); een genaturaliseerde Amerikaandie oorspronkelijk in Polen is geboren. Kort na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde hij zijn leermethode in zijn eigen taleninstituut in Beverly Hills, Los Angeles, die beroemdheden zoals Barbra Streisand, Diana Ross, Mel Gibson, Emma Thompson, Bob Dylan en Pierce Brosnan tot zijn klantenkring kan rekenen.

Kenmerken van de Micheal Thomas methode


Michel Thomas had als principe dat iemand alleen in staat is om te leren als diegene geen stress heeft. Hij begon met de studenten duidelijk te maken dat ze zich geen zorgen hoefden te maken dat ze iets zouden vergeten.

De taalcursussen van Michel Thomas zijn audiolessen (Zweeds) die zijn ingesproken door twee acteurs; een mannelijke en een vrouwelijke. De setting is een virtueel klaslokaal, waarin de student zich voorstelt als de derde student. Deze student luistert mee met de lessen van de acteurs. Wanneer de stemacteurs een vraag gesteld wordt, is het idee dat de cursist op pauze klikt en deze vraag eerst zelf beantwoordt. Er zijn geen huiswerkopdrachten, geen uit-het-hoofd-leren. Bij de methode worden de lessen opgebouwd in kleine stapjes en nieuwe Zweedse lesstof wordt afgewisseld met reeds bekende Zweedse lesstof. De uitleg wordt steeds in de Engelse taal gegeven. Er wordt bijvoorbeeld op verbanden gewezen tussen het Engels en het Zweeds, als die er zijn. De methode geeft ook grammaticale uitleg. Makkelijke stof wordt eerst aangeleerd, moeilijkere stof wordt pas aangeboden nadat de student Zweeds het voorgaande heeft begrepen en verworven. Behalve Zweedse woorden en zinnen worden ook bouwstenen geleerd. Hiermee kunnen de studenten zelf zinnen construeren. Ook maakt de leermethode gebruik van flashcards waarmee gebruikers zelf hun vocabulaire Zweeds kunnen toetsen en online oefeningen kunnen maken om hun eigen vooruitgang te kunnen meten.

Populariteit


Veel gebruikers zijn tevreden over de uitleg van de structuur van het Zweeds en vinden de cursus fijn om mee te werken. De studenten die al wat verder zijn met de taal, vinden de Michel Thomas-methode wat minder nuttig.

Voor- en nadelen van de Micheal Thomas methode


De methode van Michel Thomas is zeer toegankelijk en traint de uitspraak en de luistervaardigheid Zweeds op een efficiënte manier. Het feit dat de taalcursussen Zweeds niet in schrijfvaardigheid voorzien, kan als een minpunt worden gezien. Ook is er geen echte interactie doordat het een audiocursus betreft.

De Assimil methode


Bedacht door wie en wanneer


Assimil is een Frans bedrijf, opgericht door Alphonse Chérel in 1929. Het bedrijf Assimil maakt en publiceert taalcursussen en het begon met het eerste boek Anglais sans Peine.

Kenmerken van de Assimil methode


‘Assimileren’ betekent letterlijk ‘mengen met, opgaan in de groep’, wat wel een hooggegrepen streven voor een taalcursus (zoals Zweeds) is. De Assimil-taalcursussen zijn zelfstudielessen die uit een lesboek Zweeds, audio-CD’s en een USB-stick bestaan. Idealiter werken de cursisten ruwweg twintig minuten per dag.

De lessen van Assimil bestaan uit Zweedse dialogen die worden beluisterd, nagesproken en gelezen. De Zweedse vertaling wordt hiernaast weergegeven, samen met de grammaticale toelichting. Om de uitspraak Zweeds te oefenen, maakt de Assimil-methode gebruik van zinnen die zijn ingesproken door native speakers en die de cursist dient te herhalen. De opbouw van de les is van receptief naar productief: tijdens de eerste les wordt nog geen taalproductie verwacht van de gebruiker; dit komt pas na ruwweg vijftig lessen.

Populariteit


De cursussen van Assimil zijn populair. De taalcursussen zijn niet zo duur en het aanbod aan verschillende talen is groot.

Voor- en nadelen van Assimil


Het voordeel van de Assimil-methode is dat de cursisten Zweeds in hun eigen snelheid kunnen leren op het moment dat dit het beste past. Het nadeel hierbij is, geldt wat voor alle computertaalcursussen, dat de lerende op zichzelf is aangewezen. Er is geen taaldocent Zweeds om studenten te motiveren of te begeleiden.


ALGEMENE LEERMETHODES

Audio-Lingual Method (ALM) (Army Method/New Key)


Bedacht door wie en wanneer


De audiolinguale methode was al in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw in Engeland en Amerika ontwikkeld, onder meer door de Amerikaanse taalkundige Leonard Bloomfield. Doordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak, moesten (Amerikaanse) soldaten elementaire verbale communicatieve vaardigheden leren. Hierdoor werd deze audiolinguale methode ook bekend als de ‘legermethode’.

Kenmerken van de Audio-Lingual Method (ALM)


De audiolinguale methode kun je zien als reactie op de grammatica-vertaalmethode. Een nieuw verschijnsel was dat de lessen volledig in de doeltaal (bijvoorbeeld Zweeds) werden gegeven. De belangrijkste vaardigheden zijn spreken en luisteren (in het Zweeds) en (Zweedse) grammaticale structuur worden geleerd met behulp van mondelinge structuuroefeningen. Het doel is zonder fouten Zweeds kunnen spreken en kunnen verstaan, wat begint bij een Zweedssprekende na kunnen spreken. Herhaling is het middel hiervoor; er wordt gewerkt met driloefeningen om Zweedse zinnen alsook structuren goed aan te leren, zodat reacties spontaan en automatisch gaan worden. De docent Zweeds kan bijvoorbeeld een bepaalde zin 10 keer herhalen en daarna een extra Zweeds woord hieraan toevoegen. Bij de audiolinguale methode wordt veel in zogenaamde talenpractica gewerkt, waar lerenden een hoofdtelefoon dragen en naar deze zinnen luisteren en deze naspreken. Het geschreven Zweeds komt pas aan bod als het mondelinge Zweeds inmiddels vertrouwd is geworden. Er wordt wel gebruikgemaakt van afbeeldingen voor het introduceren van nieuwe woorden in het Zweeds.

Populariteit


De methode werd in ons land pas geïntroduceerd omstreeks het jaar 1970 toen de Mammoetwet inging. Al snel waren er bezwaren tegen deze inhoudsloze drills. De techniek wilde wel eens problemen geven. De talenpractica raakten hierdoor al snel in onbruik. In plaats daarvan maakte men de voor mondeling gebruik bedoelde structuuroefeningen schriftelijk. Schrijvers van leerboeken namen de markt weer over en boden weer expliciete grammaticaregels aan. Toch liet de audiolinguale methode wel sporen na. Nu was alom aanvaard dat het bij een taal (zoals Zweeds) leren niet om het uit het hoofd leren van de regels van de (Zweedse) grammatica gaat, maar om het gebruik van de grammatica. Luistervaardigheid (Zweeds), die vóór de jaren zeventig voor het merendeel van docenten niet bestond, was ontdekt.

Voor- en nadelen van de Audio-Lingual Method


De audiolinguale methode is effectief voor beginnende studenten Zweeds. Een juiste uitspraak Zweeds wordt van het begin af aangeleerd. Deze audiolinguale methode is docentgestuurd en en biedt daardoor een snelle en efficiënte overdracht van kennis. Deze methode kan ook worden toegepast bij grotere groepen.

Tevens is deze docentgestuurde kant een nadeel; er wordt geen eigen inbreng van de lerenden verlangd, waardoor het gevaar van passiviteit en onvoldoende motivatie en betrokkenheid op de loer ligt. Een bijkomend bezwaar is dat de geoefende driloefeningen niet zo eenvoudig in levend taalgebruik Zweeds om te zetten zijn.

GoldList Method (GLM)


Bedacht door wie en wanneer


Polyglot David J. James, alias Viktor Dmitrievitch Huliganov of Uncle Davey ontwikkelde de GoldList Method (‘gouden lijst-methode’).

Kenmerken van de GoldList Method (GLM)


De GoldList Method is een leermethode om woorden of zinnen in een vreemde taal (bijvoorbeeld Zweeds) zodanig te leren dat ze plaatsnemen in het langetermijngeheugen van de student. Deze methode werkt middels zelfgeschreven woordenlijsten (Zweeds) die nadien worden herhaald. De Zweedse woorden en zinnen van de woordenlijst worden hardop gelezen door de lerenden. Deze woorden en zinnen uit het hoofd te leren, is niet de bedoeling, maar dit gaat vanzelf door blootstelling. Deze woordenlijst wordt telkens veranderd; Zweedse woorden die aangeleerd zijn, gaan van de woordenlijst af, Zweedse woorden die nog problemen opleveren, blijven op de lijst staan.

Populariteit


Aanhangers van de GoldList Method claimen dat deze woorden en zinnen in het Zweeds spontaan in het langetermijngeheugen van de student opgeslagen worden, iets dat door geheugenwetenschappers wordt bestreden. Volgens deze geheugenwetenschappers wordt kennis in het algemeen opgeslagen als deze ook relevant en betekenisvol is. De methode kan dus alleen goed functioneren voor Zweedse woorden en zinnen die relevant en betekenisvol zijn voor de student.

Voor- en nadelen van de GoldList Method


Bij lerenden die bij bijvoorbeeld Post-its® voordeel hebben als geheugensteuntje kan deze GoldList-methode goed functioneren. Het met de hand schrijven functioneert beter dan typen of, zelfs behoorlijk zinloos: een fotootje maken, omdat het fysieke deel van het geheugen door het schrijven wordt aangesproken en meewerkt. Het gebrek aan context is een minpunt. Talen bestaan uit veel meer dan een verzameling losse woorden en/of zinnen. Daarnaast is de GoldList-methode bijzonder tijdrovend; er dienen steeds met de hand geschreven lijsten te worden gemaakt.

De Natural Method


Bedacht door wie en wanneer


De Natural Method, ook de Natural Approach (de ‘natuurlijke aanpak’) genoemd, is door de Amerikanen Tracy Terrell en Stephen D. Krashen in 1983 ontwikkeld.

Kenmerken van de Natural Method


De Natural Method richt zich op een natuurlijke wijze van het verwerven van de taal (zoals bijvoorbeeld Zweeds). Op de wijze waarop iemand als kind zijn of haar moedertaal leerde spreken, probeert de leermethode het Zweeds aan te leren. Op deze wijze leert studenten onbewust ook de taalregels van het Zweeds. Alleen het Zweeds met een aantal visuele hulpmiddelen wordt hiervoor gebruikt. Een leeromgeving zonder stress voor de studenten is het streven. De studenten worden blootgesteld aan een aanzienlijke hoeveelheid begrijpelijke input. Bij de Natural Approach wordt de taalproductie Zweeds niet geforceerd, maar mag spontaan ontstaan. De methode legt de nadruk op communicatie en minder op expliciete Zweeds grammatica en de correctie van vormfouten.

De leermethode is het meest effectief als de lerenden in het Zweeds worden ondergedompeld. De activiteiten in het Zweeds dienen stimulerend te zijn zodat de studenten van de ervaring kunnen genieten.

De Natural Method leermethode lijkt veel op de Directe Methode. De leermethoden gaan beide uit van het idee van natuurlijke taalverwerving; het onderscheid tussen deze twee beide methoden is dat de Directe Methode meer de focus legt op de praktijk en de Natural Method meer op blootstelling aan taalinput en het verminderen van spreekangst.

Populariteit


Dat onderdompeling heel effectief is, is al vaak bewezen. Omdat de methode betrekkelijk eenvoudig te begrijpen is, is de Natural Approach een populaire manier van lesgeven onder taaltrainers Zweeds. Er kleven ook nadelen aan de natuurlijke aanpak. De nadruk wordt vooral op het impliciet aanleren van de Zweedse grammatica gelegd. De student zou inderdaad leren om te communiceren, maar blijven hangen in een wat gebrekkige, vereenvoudigde versie van de taal door onvoldoende kennis van de grammatica van de Zweedse taal.

Voor- en nadelen van de Natural Method


Om op een natuurlijke manier een taal aan te leren, wordt prettig gevonden. Lerenden wordt de kans geboden voor het opbouwen van een persoonlijke band met het Zweeds. Doordat de studenten niet ‘uit het hoofd hoeven te leren’, blijft het geleerde langer onthouden.

Een minpunt kan zijn dat het wat langer duurt voor er resultaat geboekt wordt, doordat bijna geen druk ligt op de taalproductie. Ook bereidt de methode studenten niet per se voor op een bepaald Zweeds examen.

Structurele Aanpak


Bedacht door wie en wanneer


De ‘Structurele Aanpak’ (Engels: Structural Approach; ‘SA’) is in de begin jaren 50 door Charles Fries, oprichter en directeur van de English Language Institute aan de Universiteit van Michigan en één van zijn studenten Robert Lado ontwikkeld.

Kenmerken van de Structurele Aanpak (SA)


Deze Structurele Aanpak is een taalverwervingsmethode met als doel studenten vertrouwd te laten raken met de fonologische en grammaticale structuren van de taal (bijvoorbeeld het Zweeds). Volgens de methodiek van Structurele Aanpak levert de beheersing van deze structuren meer op dan de verwerving van woordenschat Zweeds. Het herkennen en kunnen toepassen van specifieke samenstellingen van Zweedse woorden en woordgroepen in de juiste woordvolgorde is waar het bij de Structurele Methode om gaat. De vaste combinaties worden aangedragen aan de studenten in herkenbare situaties met gebruik van visualisaties, dramatiseringen, handelingen en gezichtsuitdrukkingen. Bij de leermethodiek worden de structuren die het vaakst gebruikt worden, als eerste aangeboden. De mondelinge vaardigheid Zweeds (luisteren en spreken) wordt hier in eerste instantie bij gebruikt; lezen en schrijven volgen daaruit. Bij het aanleren en verbeteren van de productieve vaardigheid Zweeds (spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid), krijgt grammatica een belangrijke plek. Andere namen voor de Structurele Aanpak zijn de Structural-Situational Approach (structurele-situationele benadering) en de Structural-Oral-Situational Approach (structurele-mondeling-situationele benadering).

Populariteit


De Structurele Aanpak werd op grote schaal in de jaren vóór 1970 gebruikt om Engelse les te geven in Engelssprekende landen, de voormalige Britse koloniën en in Maleisië.

Voor- en nadelen van de Structurele Aanpak


Een structurele aanpak heeft als sterke kant dat kunnen lerenden het Zweeds op een accurate manier kunnen leren. De student krijgt inzicht in de Zweedse grammatica leert in welke situaties bepaalde Zweedse woorden en woordcombinaties wel of niet geschikt zijn. De methode van de Structural Approach gebruikt alledaagse taal. De methode van de Structural Approach heeft ook keerzijden. De manier van werken is tamelijk tijdverslindend en zorgt niet onmiddellijk voor ervaringen van succes. De eigen input van lerenden is gelimiteerd; het is niet echt creatief.

Communicatief taalonderwijs (Engels: Communicative Language Teaching; CLT)


Bedacht door wie en wanneer


Het zogenaamde communicatief Taalonderwijs (Engelse benaming: Communicative Language Teaching, afgekort: CLT), ook wel ‘De Communicatieve benadering’ (Engelse benaming: Communicative Approach, afgekort: CA) genoemd, ontstond in de jaren zestig van de vorige eeuw onder invloed van ideeën van Noam Chomsky, die de nadruk op competenties bij het leren van een vreemde taal legde. Amerikaans taalkundige Dell Hymes was de grondlegger in 1966 van het concept van communicatieve vaardigheden.

Kenmerken van Communicatief taalonderwijs (CLT)


Communicatief talenonderwijs is gestoeld op de gedachte dat interactie de uiteindelijke doelstelling is van het leren van een vreemde taal (zoals Zweeds).

De studenten leren met gebruik van de CLT-technieken het Zweeds in de praktijk te brengen door de interactie met de docent Zweeds en onderling. Authentieke teksten, geschreven in het Zweeds of ander materiaal uit de werksituatie en het dagelijks leven worden gebruikt. Zowel tijdens als buiten de les wordt het Zweeds gebruikt.

Studenten praten over persoonlijke gebeurtenissen met medestudenten en taaldocenten Zweeds dragen onderwerpen aan buiten het gebied van de traditionele grammatica, om de taalvaardigheid Zweeds in verschillende situaties uit de praktijk te oefenen. Zweedse grammatica wordt inductief geleerd, dit houdt in aan de hand van de praktijk, van waaruit de regel volgt.

Bij communicatief taalonderwijs is de docent Zweeds echt een trainer, die de student leert in het Zweeds te communiceren.

Populariteit


In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werd het communicatief taalonderwijs erg populair. Dit kwam mede omdat de traditionele taalonderwijsmethodes niet zo succesvol waren gebleken. Door de verdere eenwording van Europa ontstond meer vraag om een vreemde taal te leren door middel van een methode die meteen toepasbaar was.

Voor- en nadelen van Communicatief taalonderwijs


Het communicatief taalonderwijs heeft veel pluspunten. Lerenden ‘kunnen’ al snel ‘iets’ in het Zweeds; deze methode van leren is studentgericht en functioneel. Door het gebruik van authentieke materialen, leren studenten de Zweedse woorden die voor hen nodig zijn. De methode is efficiënt. Voor de studenten is het stimulerend omdat zij snel succeservaringen hebben. Er mogen fouten worden gemaakt; de taalvaardigheden wordt al doende geleerd en verbeterd. Een keerzijde van deze communicatieve benadering is dat voor grammatica, woordenschat die niet direct toepasbaar is en uitspraak minder aandacht is. De voorbereiding en de planning vereist veel meer tijd van de docent en van studentent vraagt het een actieve deelname. Afhankelijk wat voor achtergrond zij hebben, is voor een aantal studenten deze manier van een taal leren afwijkend of moeilijk. Communicatief taalonderwijs (CLT) traint de vaardigheden; hierbij gaat het om de functie en in mindere mate om de vorm en de methode biedt als zodanig geen samenhangend geheel.

Grammatica-/vertaalmethode (GVM) (Engels: Grammar-Translation Method; GTM)


Bedacht door wie en wanneer


Het taalonderwijs was in de 18de en de 19de eeuw vooral op praktisch taalgebruik gericht. Men leerde om gebruiksklare zinnen, dialogen, idiomatische uitdrukkingen, lijsten met woorden etcetera na te spreken, uit het hoofd te leren en daarna vervolgens op te zeggen. Dit werd anders gedaan door een Duitse docent Frans en Italiaans; Johann Valentin Meidinger. Meidinger ontwikkelde rond 1783 een leermethode waarbij de grammatica in het middelpunt stond. Meidinger wordt als grondlegger van de grammatica-vertaalmethode (Grammar-Translation Method; GTM) beschouwd.

Kenmerken van de Grammatica-/vertaalmethode (GVM)


Deze methode was gebaseerd op het onderwijs in het Latijn, wat de taal van de religie, de wetenschap en de cultuur was. Het onderwijs in het Latijn was uiteraard gericht op geschreven teksten van klassieke schrijvers en volledig gericht op vertalen en grammatica. Dat werd beschouwd als een wetenschappelijke en degelijke aanpak. De Grammatica-/vertaalmethode gaat uit van de analyse van de taalvormen en de taalstructuren (van bijvoorbeeld Zweeds) waarbij de student inzicht ontwikkelt. Bij deze methode zijn de lees- en schrijfvaardigheid Zweeds dus belangrijk. Literatuur, vertalen en uit het hoofd leren van woordenlijsten in het Zweeds hebben de nadruk. De taaltrainer draagt kennis Zweeds over, de student memoriseert.

Populariteit


Al vanaf halverwege de negentiende eeuw was er ook tegengeluid. Desondanks heeft de grammatica-/vertaalmethode tot vrij recent een grote invloed gehad op het taalonderwijs.

Voor- en nadelen van de Grammatica-/vertaalmethode


De methode is een aardige mentale training aan mensen die het een uitdaging vinden om dingen uit het hoofd te leren. Deze methode biedt ook inzichten in de structuur van het Zweeds, omdat de nadruk gelegd wordt op de grammatica.

Er zijn echter meer keerzijden dan positieve kanten. De belangrijkste keerzijde is dat de spreekvaardigheid en luistervaardigheid Zweeds ver achterblijft, waardoor de taal zelfs na jaren studie weinig mondeling kan worden toegepast. Deze methode staat ver af van het dagelijks gebruik van het Zweeds, ook in de context die aangeboden wordt, omdat het over het algemeen gaat om literair taalgebruik. De methode biedt niet de mogelijkheid tot differentiatie of een eigen creatief proces voor de studentenn voor het leren in groepsverband. De studenten zijn alleen toehoorders en uitvoerders.

Onderdompeling (Engels: immersion)


Bedacht door wie en wanneer


De leermethode ‘Onderdompeling’ (In het Engels: language immersion) wordt sinds de jaren 70 wereldwijd gebruikt, hoofdzakelijk op middelbare scholen waarbij een vak (bijvoorbeeld wiskunde) in de vreemde taal wordt onderwezen. In Nederland is ‘onderdompeling’ ook wel bekend als de methode die wordt gebruikt bij Taleninstituut Regina Coeli in Brabant, ook wel ‘de nonnen van Vught’ of liefkozend ‘de nonnetjes (van Vught)’ genoemd. De methode is daar ontstaan in 1963 met Franse nonnen die Franse les aan rijke dames uit Vught gaven.

Kenmerken van onderdompeling


Onderdompeling zorgt ervoor dat degenen die de taal (zoals het Zweeds) leren, direct vanaf het eerste moment omgeven wordt door de nieuwe taal. De instructies worden gegeven in de doeltaal (Zweeds); eerst langzaam en met veel herhaling, later op een meer natuurlijke wijze. Vanaf het begin wordt de student ook uitgedaagd om in het Zweeds te spreken. De methode werkt met simulaties en rollenspellen. De omgeving op onderwijsinstellingen die werken met onderdompeling, wordt veelal ingericht in de stijl van het Zweeds om een situatie te creëren alsof de studenten in Zweden zijn. De studenten oefenen één-op-één of in een klein groepje met Zweeds spreken. Een andere manier om een taal te leren door middel van onderdompeling, is daadwerkelijk te gaan naar Zweden en daar te verblijven in een gastgezin.

Populariteit


Onderdompeling wordt beschouwd als een uitstekende methode om een vreemde taal te leren. Met name de mondelinge taalvaardigheid Zweeds kan zeer goed worden ontwikkeld met deze methode.

Voor- en nadelen van onderdompeling


Doordat de methode nogal intensief is, is het grote voordeel dat deze methode snel resultaten laat zien. Het is ‘sink or swim’, de lerende moet daadwerkelijk gaan communiceren in het Zweeds want hij of zij wordt erdoor omgeven. Feitelijk is de student 24 uur per dag Zweeds aan het leren. Het samen oefenen in groepsverband versterkt de sociale interactie. Dit wordt door studenten als motiverend ervaren.

Een nadeel van de leermethode is dat het bereikte resultaat niet altijd vastgehouden wordt. De kans is groot dat het nieuw geleerde relatief snel wegzakt als studenten in een korte tijd Zweeds leren, door in Zweden te zijn of door in een kunstmatig gecreëerde omgeving te zijn ondergedompeld, maar vervolgens weer overgaan tot de orde van de dag. Een ander minpunt van de leermethode kan zijn dat een dergelijke training Zweeds erg intensief is. Niet elke student heeft de conditie om deze leermethode vol te houden.

Suggestopedie (Suggestopedia)


Bedacht door wie en wanneer


Suggestopedia is een methodiek om taal te leren ontwikkeld in de jaren 70 van de vorige eeuw. De methode is ontwikkeld door de Bulgaarse psychotherapeut en wetenschapper Georgi Lozanov.

Kenmerken van Suggestopedie


Suggestopedia is op de kracht van de suggestie gebaseerd. Lozanov stelt dat positieve suggestie een voorwaarde is om (een vreemde taal; bijvoorbeeld Zweeds) te leren. Daarvoor is het essentieel dat er een ontspannen sfeer en wederzijds vertrouwen is tussen de lerende en de docent (Zweeds). Dat lerenden zich veilig en ontspannen voelen, is hiervoor de voorwaarde. Leslokalen met rijopstellingen waren ongeschikt om dit te kunnen bereiken. In de lessen zaten lerenden in comfortabele stoelen die in een halve cirkel waren gezet en er werd ook altijd muziek tijdens de les gespeeld. De methode zoals Lozanov die beoogde, bestond uit het voorlezen van verschillende teksten, terwijl op de achtergrond natuurgeluiden waren te horen of klassieke muziek werd gedraaid. Er bestonden woordenlijsten bij deze teksten en opmerkingen over de grammatica van de doeltaal (het Zweeds). Het voorlezen werd gedaan met gebaren en veel expressie in stem. De studenten werden zo uitgenodigd om te luisteren en de (Zweedse) woorden die nieuw waren voor ze, konden gemakkelijk begrepen en opgenomen worden. In de lessen was veel aandacht voor cultuur en kennis over het land van de vreemde taal (Zweden). Er werd met rollenspellen gewerkt en er werden bijvoorbeeld (Zweedse) streekgerechten bereid en geproefd.

Populariteit


De leermethode Suggestopedia was omstreden en de leermethode is in de vergetelheid geraakt. Een aantal elementen van de methodiek wordt nog steeds toegepast, bijvoorbeeld het gebruiken van stemexpressie en gebaren bij het lezen van teksten in de vreemde taal.

Voor- en nadelen van Suggestopedie


Suggestopedie creëert een ontspannen en veilige sfeer in de les, waardoor de lerende geen last heeft van frustratie of faalangst. Voor immigranten kan deze sfeer bijdragen aan een positieve associatie met het nieuwe thuisland. Muziek werkt vaak motiverend en draagt muziek bij aan betere leerprestaties. Een ander voordeel van de methodiek is dat de lerenden worden gestimuleerd om zich in te leven in de situatie en actief mee te doen. Dit is voor een aantal mensen een nieuwe ervaring. Voor sommige studenten is dit tegelijk een nadeel, omdat niet iedereen hiertoe in staat is. Daarnaast kan muziek bij sommige studenten eerder afleiden en verstorend zijn in tegenstelling tot ontspannend of stimulerend. Een andere zwakke kant is dat de relatie taaldocent-lerende niet gelijkwaardig is; alle input komt van de Zweedse taaldocent en de lerenden zijn altijd de ontvangende partij.

Community Language Learning (CLL)


Bedacht door wie en wanneer


De Amerikaanse priester en psycholoog Charles Curran en professor Paul La Forge ontwikkelden Community Language Learning, ook wel Counseling Language Learning
of afgekort CLL geheten in 1976.

Kenmerken van Community Language Learning (CLL)


Community Language Learning (CLL) is een methode om een taal te leren waarbij lerenden samenwerken om te bepalen welke aspecten van de vreemde taal zij willen leren. Deze CLL methode is gebaseerd op de counseling-benadering waarbij de taaldocent als een counselor fungeert die de zinnen van de studenten omschrijft. De studenten beginnen het gesprek. Zij spreken in de moedertaal als de studenten de doeltaal (Zweeds) nog niet genoeg machtig zijn. De trainer (Zweeds) legt uit en vertaalt, waarna de studenten de uitingen van de trainer zo goed mogelijk herhalen. Dit gesprek in het Zweeds wordt opgenomen om nadien opnieuw te beluisteren.

De methode stimuleert het gemeenschapsgevoel in de leergroep en ziet de interactie tussen de studenten als middel om het Zweeds te leren. Er is geen lesboek Zweeds dat wordt gebruikt; het zijn de lerenden zelf die het lesmateriaal bepalen met behulp van betekenisvolle gesprekken.

Populariteit


De mate van succes van de methode is sterk afhankelijk van de kunde van de docent-counselor. Bij deze methode dient de docent zowel sociaal-cultureel kundig als taalkundig te zijn onderlegd. De taaltrainer dient zowel het Zweeds als de moedertaal van de lerenden erg goed te beheersen om in staat te zijn om de taaluitingen van de lerenden te vertalen. CLL kan goed functioneren indien deze correct toegepast wordt. Community Language Learning is niet bruikbaar voor grote klassen.

Voor- en nadelen van Community Language Learning


Deze methode biedt lerenden een hoge mate van autonomie. Het analyseren van hun eigen gesprekken vinden de lerenden vaak zinvol. De leergroep wordt vaak heel hecht, niet alleen tijdens de lessen Zweeds, maar eveneens daarbuiten. Met CLL worden lerenden zich veel meer bewust van de groepsgenoten, de sterke en minder sterke punten en leren als een team te werken. Van het bespreken van de fouten en het evalueren van de lessen Zweeds leren studenten vaak veel. Zulke verbeteringen blijven vaak in het geheugen gegrift en worden onderdeel van de actieve woordenschat van de studenten.

Het kan een nadeel zijn dat de docent niet sturend is, ondanks dat een aantal lerenden wel sturing nodig heeft. Bij CLL wordt geen leerboek gebruikt en ook geen toetsen Zweeds afgenomen. Het succes van de lessen is hierdoor lastig te meten. Een aantal lerenden wordt in hun Zweeds spreken geremd wanneer zij opgenomen worden.

Lexicografische benadering (Engels: Dynamic Lexicographic Approach; DLA)


Bedacht door wie en wanneer


De Lexicografische benadering (In het Engels: Lexical Approach; LA) is een methode om een vreemde taal te leren die door Michael Lewis in de vroege jaren 90 van de vorige eeuw is ontwikkeld.

Kenmerken van de Lexicografische benadering (DLA)


De lexicografische benadering gaat uit van het idee dat een belangrijk deel van het leren van een vreemde taal (zoals het Zweeds) bestaat uit het begrijpen en het produceren van zogenaamde ‘lexicale eenheden’. Dit zijn brokjes taal die bestaan uit (Zweedse) woorden, woordcombinaties en uitdrukkingen. Lerenden verwerven al doende inzicht in patronen van het Zweeds (de grammatica) en betekenisvolle groepen woorden. Zo leren ze hoe het Zweeds ‘in het echt’ wordt gebruikt. Woordenschat Zweeds krijgt in deze benadering meer nadruk dan Zweedse grammatica. Instructies zijn op situaties en Zweedse uitdrukkingen die regelmatig voorkomen in dialoog gericht. Voor interactie is aandacht maar ook voor i>exposure; voor de zogenaamde receptieve vaardigheden van de student (luisteren en begrijpen, lezen en begrijpen). Er wordt veel mogelijkheid gegeven voor het zelf ontdekken van de Zweedse taal.

De rol van de taaldocent Zweeds is voor genoeg input te zorgen en het faciliteren van het leertraject van de lerenden.

Populariteit


Onder invloed van de ideeën over taal van (onder meer) Michael Lewis zijn in de afgelopen dertig jaar lesboeken aanmerkelijk veranderd. Veel meer aandacht wordt aan de woordenschat geschonken die aangeboden wordt in zogenaamde chunks, in betekenisvolle brokjes. Een drastische omwenteling in de manier waarop vreemde talen worden onderwezen, iets waarnaar Lewis streefde, is er echter niet van gekomen.

Voor- en nadelen van de Lexicografische benadering


Studenten leren op een natuurlijke wijze het Zweeds te gebruiken door het werken met ‘chunks’ (brokjes van de taal); met ‘echte’ taal. Op deze manier ontstaat souplesse in het taalgebruik Zweeds.

Het nadeel van de leermethode is dat de werkelijkheid toch altijd weer afwijkend is van de aangeleerde taalsituaties. Met het zelf leren herkennen van de patronen van het Zweeds hebben sommige lerenden moeite en zij hebben meer aan een taaldocent Zweeds die hen wegwijs maakt, dan aan een docent-facilitator.

Series Method


Bedacht door wie en wanneer


De Series method, ook wel ‘seriemethode van taalverwerving’ (Frans: La Méthode naturelle) genoemd, is ontwikkeld door de Fransman François Gouin in het jaar 1880.

Kenmerken van de Series Method


Een serie van verbonden zinnen die eenvoudig te begrijpen zijn en niet veel kennis vereisen van grammatica, is het uitgangspunt van de seriemethode (Engelse naam: The Series Method of language acquisition) van Gouin. Op basis van een actie, zoals het verlaten van een huis in de volgorde waarin deze uitgevoerd zou worden, leren de studenten zinnen. Deze series of reeksen behandelden onderwerpen als mens in de samenleving, beroep en wetenschap, leven in de natuur, ontwikkeld vanuit het verschil tussen objectief, subjectief en figuurlijk taalgebruik. De leermethode van Gouin maakt geen gebruik van moedertaal. Het is een soort eentalige leermethode, die niet uitgaat van ‘vertalen’ en ‘uitleggen’ maar van ‘demonstreren’ en ‘handelen’, waardoor lerenden al gauw in de nieuwe taal (bijvoorbeeld het Zweeds) leren denken.

Populariteit


De seriemethode van Gouin was zijn tijd ver vooruit. De seriemethode van Gouin kon gedurende een bepaalde periode een succes worden genoemd, ondanks de vrij afwijkende aanpak. Maximilian Berlitz’ Directe Methode overschaduwde de methode echter.

Voor- en nadelen van de Series Method


De Series method van François Gouin ontwikkelt de mondelinge vaardigheden Zweeds van de student sterk en creëert een sfeer in de taalles die harmonieus, natuurlijk en gelijkwaardig is.

De leermethode biedt levendig taalonderwijs. Dit type taalonderwijs Zweeds wekt de leermethode enthousiasme op bij de studenten doordat de leermethode gebruikmaakt van visuele leermiddelen, bijvoorbeeld afbeeldingen, grafieken, enzovoort. Een nieuwe taal leren wordt tastbaar; iets wat geheel nieuw was. studenten Zweeds worden nieuwsgierig, wat helpt om het leergeheugen te helpen ontwikkelen, prestatiedruk te verminderen en het zelfvertrouwen te verhogen. De communicatieve taalvaardigheid Zweeds van de lerende wordt met de methode sterk gestimuleerd.

De leermethode heeft echter als nadeel dat taal die wat meer abstract of subjectief wordt, lastig met beweging en expressie in één duidelijke ervaring kan worden gevangen. De bewerkelijkheid voor de trainer, die een scala aan series voor moet bereiden, is een ander nadeel. Ten derde is de Gouin-seriemethode vooral gericht op mondelinge taalgebruik, terwijl het onderwijssysteem nog veelal draait om examens voor het toetsen van de lees- en schrijfvaardigheden.

Task-Based Language Teaching (TBLT)


Bedacht door wie en wanneer


Taakgericht taalonderwijs (Task-Based Language Teaching; TBLT) is in de jaren tachtig van de vorige eeuw ontwikkeld. De grondleggers zijn de Indiase taalkundige professor N.S. Prabhu, de Amerikaanse hoogleraar Teresa P. Pica en de Britse hoogleraren Michael H. Long en Graham Crookes.

Kenmerken van de Task-Based Language Teaching (TBLT)


Het taakgericht taalonderwijs past binnen een Communicatieve Benadering/het Communicatief Taalonderwijs. De gedachte achter de methode is dat de verwerving van de taal (zoals het Zweeds) geen doel op zich is, maar een methode om bepaalde taken uit te voeren. De studenten krijgen motiverende taken aangeboden. Hiervoor is taalkennis (Zweeds) vereist. Om deze taken goed uit te voeren, dienen ze over woordenschat en regels van het Zweeds te beschikken. Deze taken zijn zaken uit het dagelijks leven, bijvoorbeeld het schrijven van een e-mail, bellen met een klantenservice, een boodschap doen, een drankje bestellen of de krant lezen. De opdracht wordt in drie fasen opgesplitst: vóór, tijdens en na de taak, waarbij de student zich eerst op de taak voorbereidt, vervolgens de taak uitvoert en tot slot hierop terugblikt. De studenten dienen samen te werken om de taken uit te kunnen voeren. De opdrachten dienen net boven het niveau van de lerende te liggen om leereffect te hebben.

Populariteit


Vanaf het begin van de jaren negentig is taakgericht onderwijs zeer populair geworden, zeker in het taalonderwijs. De methode lijkt de meest bruikbare vorm te zijn om de taalvaardigheid van lerenden (voornamelijk lerenden in een achterstandspositie) te verhogen in het lager en secundair onderwijs.

Voor- en nadelen van Task-Based Language Teaching


Het taakgericht taalonderwijs (Zweeds) heeft duidelijke voordelen. Taakgericht taalonderwijs is een activerende werkvorm, waarbij lerenden uitgedaagd worden om hun vaardigheid (Zweeds) toe te passen. Het is een op de persoon gerichte, efficiënte en relevante aanpak, zolang de taak goed bij de lerende aansluit. De student komt op een dagelijkse, natuurlijke manier in contact met het Zweeds en leert op deze manier authentieke Zweedse woorden, woordcombinaties en uitdrukkingen. Studenten leren bovendien om met elkaar samen te werken. Taakgericht taalonderwijs wordt door studenten als prettig en motiverend ervaren .

Als nadeel kan genoemd worden dat de communicatie het belangrijkst is en niet zozeer de correcte vorm van het Zweeds, waardoor de studenten die niet zozeer precies leren.

De Dogme benadering (Engels: Dogme Language Teaching; Dogme ELT)


Bedacht door wie en wanneer


Scott Thornbury; een Nieuw-Zeelandse linguïst en docententrainer op het gebied van Engels taalonderwijs ontwikkelde Dogme Language Teaching/Dogme ELT in 2000. Deze methode wordt ook wel de ‘Dogmabenadering’ genoemd.

Kenmerken van de Dogme benadering (ELT)


De inspiratie voor Dogme Language Teaching (DLT) was ‘Dogme 95’; de beweging van een groep filmmakers uit Denemarken onder wie Deense filmregisseur Lars von Trier uit het jaar 1995. Bij het maken van films houden de deelnemers zich aan tien strikte regels (tien dogma’s). Deze vormen samen ‘de eed van zuiverheid’ (Deens: kyskhedsløfter; Engels: Vows of Chastity). Iets soortgelijks is bij het Dogme-taalonderwijs aan de hand. De aanhangers van deze methode zoeken naar een vorm van communicatief onderwijs van vreemde talen die niet door voorgedrukt materiaal belast is. Het doeleinde van Dogme-taalonderwijs is het houden van echte inhoudelijke gesprekken die over praktische onderwerpen gaan. Hierbij gaat het om communicatie als inspirator van een taal leren (bijvoorbeeld Zweeds). Daarom is de Dogme-benadering een communicatieve werkwijze van taalonderwijs. Deze methode wil onderwijs bieden zonder het gebruik van leerboeken of overig lesmateriaal en zich in plaats daarvan richt op het communiceren tussen taaltrainer en lerenden. Het Dogme-taalonderwijs heeft, net zoals de Dogme-beweging in de film, 10 uitgangspunten (dogma’s).

Populariteit


Ondanks dat er weinig onderzoek naar het succes van Dogme is gedaan, stelt Scott Thornbury dat de overeenkomsten met het taakgericht leren van een taal (zoals Zweeds) suggereren dat Dogme waarschijnlijk voor vergelijkbare resultaten zorgt.

Voor- en nadelen van de Dogme benadering


Een pluspunt voor de taaldocent Zweeds is dat hij of zij zich vrijwel geen hoeft voor te bereiden. De lerenden zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en dit kan heel motiverend werken. Zo zijn de taallessen Zweeds niet voorspelbaar. Dit zorgt voor spontane communicatie en voorkomt verveling. Tijdens een taalles volgens de Dogme-methode is vrijwel alles bespreekbaar. Dit zorgt dat studenten betrokken en alert blijven.

Als ze zo weinig bij de hand genomen worden door de taaltrainer, kunnen studenten zich daartegenover iets ongemakkelijk voelen. Ook is niet elke taaltrainer Zweeds voldoende flexibel voor deze manier van lesgeven. Dat studenten zich vaak op een specifiek examen Zweeds dienen voor te bereiden en het niet zeker is dat de hiervoor benodigde lesstof tijdens de taalles wordt behandeld, kan een ander nadeel zijn van de methode.

Growing Participator Approach (GPA)


Bedacht door wie en wanneer


The Growing Participator Approach (GPA) is ontwikkeld door Language consultants Angela en Greg Thomson in 2007.

Kenmerken van de Growing Participator Approach (GPA)


De GPA-methode geldt als een alternatieve visie om een nieuwe taal (zoals het Zweeds) te verwerven. Dat taal en cultuur niet los van elkaar kunnen worden gezien, is de primaire aanname van de GPA. Bij GPA gaat het om veel meer dan alleen het leren van het Zweeds; het doel is uitgroeien tot deelnemers aan het leven in de gastcultuur (van Zweden). GPA gebruikt daarom de benamingen ‘groeiende deelnemers’ in plaats van ‘taallerenden’ en ‘verzorger’ in plaats van ‘leraren of docenten’. De Growing Participator Approach (GPA) vertoont gelijkenissen met, en is ook deels gebaseerd op, de Natural Approach (natuurlijke aanpak) van Stephen Krashen en Tracy Terrell.

De methode bestaat uit zes fasen van activiteiten. De activiteiten worden uitgevoerd door de lerende met een verzorger uit Zweden. Begrijpen is belangrijker dan produceren. De Zweedse woordenschat en de cultuur krijgen de nadruk. Fase 1 van de methode is de hier-en-nu-fase. Deze duurt ruwweg 100 uur. In fase 1 concentreert de ‘groeiende deelnemer’ zich op het luisteren en het non-verbale feedback geven.

Fase 2 van de leermethode is de verhaalopbouwfase. Deze duurt om en nabij 150 uur en de deelnemer begint nu ook Zweeds te produceren. In fase 3 van de leermethode van de methode ligt de nadruk op ‘gedeelde verhalen’. Dit zijn verhalen die over dagelijkse gebeurtenissen gaan, verhalen die tussen culturen gedeeld worden en verhalen die over gedeelde ervaringen gaan. Fase 4 van de leermethode is de fase van het zogenaamde ‘diepe delen’. Nu beginnen de deelnemer en de verzorger meer diepgaande gesprekken te voeren over het leven in de Zweedse cultuur. In fase 5 van de methode beginnen de deelnemers zich op taalgebruik van moedertaalsprekers Zweeds te richten aan de hand van films, televisie, nieuws of literatuur. Het Zweeds dat voor het werk van de deelnemer is vereist, wordt ook geleerd. Fase 6 van de methode van de leermethode is de ‘zelfvoorzienende groeifase’. Deze fase kent geen eindpunt. Het gaat het hierbij om de groei buiten de formele taalsessies Zweeds.

Populariteit


De leermethode van Greg en Angela Thomson is nog vrij nieuw en er is nog niet veel bekend over het succes ervan. Deelnemende studenten zijn enthousiast over de methode.

Voor- en nadelen van de Growing Participator Approach


Met GPA wordt een goede doorkijk geboden op het proces van taalverwerving Zweeds. De zes afzonderlijke fasen van de methode bieden realistische doelstellingen en een duidelijk tijdsschema. Er wordt door de lerende niet alleen kennis verworven van het Zweeds, maar ook van de omgeving en de lerenden verwerven eveneens een nieuw sociaal netwerk.

Een minpunt van deze benadering is dat voor elke deelnemer of elke groepje deelnemers een ‘verzorger’ gezocht moet worden die veel tijd wil investeren.

Shadowing Technique


Bedacht door wie en wanneer


De Shadowing technique of kortweg Shadowing (‘schaduwen’) is bedacht in de vroege jaren 2000 door de Amerikaanse taalkundige en polyglot Prof. Alexander Argüelles.

Kenmerken van de Shadowing Technique


Shadowing is een methode die taallerenden zelfstandig kunnen toepassen om de intonatie (Zweeds) en uitspraak te verbeteren en vloeiendheid in het spreken te verwerven. De methode is eenvoudig: de student luistert naar een audio-opname, bij voorkeur een dialoog en herhaalt dan wat hij of zij hoort. Bij deze methode is het niet belangrijk om de Zweedse tekst te begrijpen; in eerste instantie gaat het om de klanken. Luisteren en daarna herhalen wordt geoefend totdat het soepel gaat en de lerende simultaan Zweeds kan spreken met de opname. Na enige tijd zal de student een transcript gebruiken om te kunnen lezen (en begrijpen) wat hij of zij heeft gezegd. Er zijn diverse leerboeken geschikt voor deze leermethode, zolang er maar dialogen in staan of delen met samenhangende teksten. Het niveau van de Zweedse audio-opname dient ideaal bezien iets boven het niveau van de student te zijn. De ideale lengte van een audio-opname is ongeveer één pagina, op natuurlijke snelheid en zonder kunstmatige pauzes in te lassen. Argüelles raadt aan om te gaan lopen tijdens het spreken, liefst in de buitenlucht, en niet te gaan zitten, omdat lichamelijke beweging de opname versterkt van de te leren taal (het Zweeds) in het zenuwstelsel. Dat de studenten minder snel worden afgeleid als zij bewegen, zodat het werken aan het Zweeds veel effectiever gaat, is een andere grond.

Shadowing heeft veel overeenkomsten met de audiolinguale methode uit de twintigste eeuw, maar bij de audiolinguale methode werden grammaticale driloefeningen gebruikt in plaats van dialogen of samenhangende tekst. Bij Shadowing is ook simultaan spreken anders.

Populariteit


Er is veel onderzoek gedaan in de afgelopen jaren naar de techniek van Shadowing waaruit blijkt dat de leermethodiek naast de uitspraak ook de luistervaardigheid sterk verbetert. Het algemene begrip van het Zweeds wordt ook vergroot.

Voor- en nadelen van de Shadowing Technique


Shadowing heeft als praktisch voordeel dat de methodiek in een groep van studenten kan worden gebruikt, waarbij alle deelnemers actief leren. De methode heeft een hoog rendement.

De Shadowing-methode heeft als keerzijde is dat lerende het soms wat saai kan vinden om dezelfde Zweedse tekst te blijven herhalen. De tekst kiezen is dus heel belangrijk.

Total Physical Response (TPR®)


Bedacht door wie en wanneer


De Amerikaanse psycholoog James Asher ontwikkelde in de jaren zestig van de vorige eeuw de taalverwervingsmethode Total Physical Response, ook wel TPR® genoemd.

Kenmerken van Total Physical Response (TPR®)


TPR® is een methode om talen (bijvoorbeeld Zweeds) te leren die op het idee gebaseerd is dat mensen door middel van handelingen en beweging leren. Al doende leert men, en wel op de manier zoals een kind de moedertaal leert. Ouders geven hun jonge kinderen continu taken en belonen hen als ze die uitvoeren (“kijk naar mama”, “goed zo”). “Pak de lepel”, “Mooi!”, “Trek je schoenen maar aan”, enz.). Het is in de eerste plaats de bedoeling dat de kinderen begrijpen wat de ouders zeggen, de kinderen gaan in een later stadium verbaal reageren. De luistervaardigheid Zweeds vormt dus de basis, daarna komt de spreekvaardigheid.

De methode van TPR® past deze principes van de moedertaalverwerving bij het leren van het Zweeds versneld toe. De taaltrainer geeft op een vriendelijke en begrijpelijke wijze opdrachten, zoals: “pak het boek” en doet zelf de opdrachten voor; de studenten doen deze opdrachten na. Aanvankelijk wordt van de studenten nog niet verwacht dat ze Zweeds spreken; de studenten geven de taken in een later stadium. Taken die bekend zijn worden uitgebreid of gedeeltelijk veranderd.

TPR® appelleert de methode van aan beide hersenhelften door de combinatie van bewegingen en spraak. Daardoor kost het minder moeite om iets te leren en het geleerde Zweeds beklijft ook beter.

Populariteit


Met name wordt TPR® toegepast binnen het NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal), zeker bij beginners en ook wel bij Engels op de basisschool. Maar eveneens middelbare scholieren of volwassenen werken met plezier met Total Physical Response en behalen goede resultaten.

Voor- en nadelen van Total Physical Response


Total Physical Response heeft veel voordelen. Doordat de lerende veel begrijpelijke input krijgt aangeboden in ‘chunks’ (woorden die bij elkaar horen), krijgt hij of zij snel begrip van de doeltaal. De leermethodiek van Total Physical Response levert snelle succeservaringen op. Dit bevordert het plezier in leren. Zo kan de student leren zonder stress. TPR® is in principe geschikt voor alle doelgroepen, ongeacht welke achtergrond en leeftijd en de methodiek kan eveneens toegepast worden in grotere klassen. Het Zweeds wordt direct in het langetermijngeheugen opgeslagen.

Het feit dat niet alle taaluitingen in TPR®-taken uit te drukken zijn, is de keerzijde van TPR®. Dit is de reden dat de leermethode tot op een zeker niveau werkt en een andere leermethode nodig is als aanvulling. De methodiek is bovendien niet heel creatief. De studenten leren niet om ideeën, meningen en gevoelens in het Zweeds uit te drukken.

De Directe Methode (Engels: Direct Method; DM)


Bedacht door wie en wanneer


De Duits-Amerikaanse taalkundige Maximilian Delphinius Berlitz (geboren als David Berlizheimer) bedacht de Directe Methode eind jaren tachtig van de negentiende eeuw. Deze methode wordt ook wel ‘de natuurlijke benadering’ genoemd. Deze methode is als reactie op de dominante grammatica-vertaalmethode ontwikkeld.

Kenmerken van de Directe Methode (DM)


Er ontstond een Reformbeweging omstreeks 1900 met nieuwe visies over vreemde talen leren dat inductief en zelfontdekkend zou moeten zijn. Overigens had deze Reformbeweging niet alleen betrekking op het leren van een vreemde taal, maar eveneens op voeding, natuurgeneeskunde, kleding en naturisme. Men streefde, net zoals in de jaren zestig van de vorige eeuw, rond 1900 naar meer natuurlijke manieren van leven en een bevrijding van keurslijven. Er ontstond in het taalonderwijs veel aandacht voor de gesproken, ‘levende’ taal. Hierbij werd de grammatica meer inductief geleerd, met voorbeeldzinnen. De taalregels moesten studenten hieruit afleiden. Er waren veel mondelinge oefeningen met veel aandacht voor de uitspraak van de vreemde taal (zoals het Zweeds). Lerenden werden gestimuleerd vaak Zweeds te spreken. Nieuw was eveneens dat de lessen in het Zweeds gegeven werden. Tijdens de taalles werd nadrukkelijk niet vertaald. Het aanleren van (Zweedse) vocabulaire gebeurde door middel van plaatjes en voorbeelden. Abstracte vocabulaire werd door de lerenden zelf aangebracht voor het associëren van ideeën.

Populariteit


Deze vernieuwingsgolf van begin twintigste eeuw ebde weg, deels door invloed van de oorlogen en crises, om weer een andere vorm te krijgen in de jaren zestig.

Met (een moderne versie van) de Directe Methode wordt nog altijd gewerkt door taleninstituten zoals Berlitz en Interlingua.

Voor- en nadelen van de Directe Methode


Dat de Directe Methode een vrij natuurlijke manier is om Zweeds te leren, is het belangrijkste voordeel. Bij de methode wordt veel aandacht geschonken aan luisteren en spreken. Hierdoor ontwikkelen de lerenden vloeiendheid in het Zweeds en zelfvertrouwen. Aan de leermethode kleven echter eveneens keerzijden. Voor schrijfvaardigheid (Zweeds) is bij deze methode zeer weinig aandacht en voor lezen in de vreemde taal ook weinig. Voor de meer gevorderde lerenden Zweeds, heeft de methode niet genoeg uitdaging te bieden. De Directe Methode is eveneens niet heel bruikbaar voor minder snel lerende studenten, omdat deze methode uitgaat van een daadkrachtige inzet vanuit de studenten.

De Manesca-methode (Engels: Manesca Method)


Bedacht door wie en wanneer


Jean Manesca publiceerde An Oral System of Teaching Living Languages Illustrated by a Practical Course of Lessons in the French through the Medium of the English (“Een mondelinge methode voor het onderwijzen van levende talen, aan de hand van een praktische cursus Frans door middel van het Engels”) in 1835. In januari 2015 ging An oral system of teaching living languages in herdruk.

Kenmerken van de Manesca-methode


Manesca is op hetzelfde principe gebaseerd als de Natural Approach (‘natuurlijke aanpak’): de beste manier om een taal te leren, is die kinderen hun moedertaal leren. Een vreemde taal (zoals Zweeds) leren moet veilig en gemakkelijk zijn. Daarom wil Manesca niet met abstracte lijstjes of regels met Zweedse woorden werken die uit het hoofd geleerd dienen te worden.

De Manesca-methode geldt als de eerst bekende, volledige taalcursus. De Manesca-methode is op het werken met een groep lerenden en een trainer Zweeds gebaseerd, die steeds één Zweeds woord tegelijk introduceert. Er hoort een bepaalde beweging bij ieder woord. De studenten herhalen vervolgens na elkaar het Zweedse woord en deze beweging. De herhalingen helpen de lerenden de Zweedse woorden te onthouden, zonder dat uit het hoofd leren nodig is. De woorden vormen stap voor stap zinnen en variaties op deze Zweedse zinnen. Zweedse spelling wordt aangeboden in een later stadium met leesteksten.

De methode van Jean Manesca is al een aantal jaren later overgenomen en aangepast door Heinrich Gottfried Ollendorff en staat ook wel als de Ollendorff-methode bekend.

Populariteit


Jean Manesca overleed twee jaar na publicatie van zijn methode. Het werk van Jean Manesca is overgenomen en aangepast door anderen, onder wie Ollendorff. Veel van zijn ideeën zijn nog actueel en worden nog altijd toegepast in het vreemdetalenonderwijs van vandaag.

Voor- en nadelen van de Manesca-methode


De sterke kant van de Manesca of Ollendorff-leermethode is het combineren van spreken en bewegen, waardoor het fysieke geheugen meewerkt en de geleerde stof gemakkelijker en langduriger kan worden onthouden. Veelvuldig herhalen draagt daar ook aan bij. Dat het wat saai kan worden om dezelfde Zweedse woorden en zinnetjes steeds te herhalen, kan een keerzijde zijn.

Silent Way


Bedacht door wie en wanneer


The Silent way (‘de stille manier’) is in het jaar 1963 door de Egyptenaar Caleb Gattegno ontwikkeld.

Kenmerken van de Silent Way


De stille manier is een taalleermethode (voor bijvoorbeeld Zweeds) die stilte gebruikt als instructiemiddel. Gattegno’s methode gaat uit van de autonomie van de lerenden en hun actieve deelname.

De taaldocent Zweeds gebruikt een combinatie van gebaren en stilte om de aandacht van de studenten te trekken, reacties te krijgen en de studenten aan te moedigen om fouten te corrigeren. Er wordt veel tijd aan de uitspraak (Zweeds) van de taal besteed.

Gattegno, die wiskundige was, vond het belangrijk om onderwijs te geven op een wijze die efficiënt was voor de voorraad energie van de lerenden. Hij ontdekte dat het in verhouding weinig energie kost om een visueel of auditief beeld te onthouden, veel minder dan als studenten proberen iets uit het hoofd te leren. Het betoog van hem was dat de taaldocenten niet zozeer naar kennisoverdracht dienen te streven, maar het bewustzijn aan dienen te boren, omdat alleen het het bewustzijn het mogelijk maakt om iets te kunnen leren.

Gekleurde blokjes die voor diverse dingen kunnen worden gebruikt, zijn één van de hulpmiddelen die The Silent Way hierbij gebruikt. De leermethodiek maakt ook gebruik van Words in Colour; een kleurenkaart voor geluiden waarbij elke kleur voor een bepaalde klank van het Zweeds staat, gekleurde woordgrafieken voor het werken aan zinnen en gekleurde grafieken die gebruikt worden om spelling te leren.

Populariteit


Met name bij het aanleren van de uitspraak zijn Gattegno’s ideeën wel van invloed geweest, hoewel de Stille Methode in zijn originele versie niet veel meer wordt gebruikt.

Voor- en nadelen van de Silent Way


Dat de aanpak van Gattegno niet-bedreigend is voor de student, die immers als autonoom wordt gezien, is de sterke kant van zijn methode. In feite is de taaldocent Zweeds dienstbaar aan de lerenden en niet andersom. The Silent Way stimuleert het leren op een natuurlijke wijze. Meestal wordt de geleerde taalkennis goed verwerkt en onthouden door de taallerenden uit te dagen nieuwe dingen te ontdekken. De studenten ‘mogen’ fouten maken, wat bijdraagt aan het leerproces.

Een nadeel kan zijn dat sommige lerenden meer begeleiding nodig hebben dan de leermethode beoogt. Studenten worden mogelijk gefrustreerd door het gebrek aan input van de taaltrainer Zweeds. Met kleuren en grafieken werken, heeft als limiterende factor dat de nieuwheid er vrij snel af gaat. Hierdoor verdwijnt het effect van de leermethode.

TPR Storytelling


Bedacht door wie en wanneer


TPR Storytelling of ‘TPRS’ houdt in Teaching Proficiency through Reading and Storytelling. De TPRS-methode is ontwikkeld door Blaine Ray in 1990, een Amerikaanse docent Spaans, en is afgeleid van de TPR-methode (Total Physical Response).

Kenmerken van TPR Storytelling


TPRS is een taalverwervingsmethode die gebruikmaakt van verhalen om een taal (bijvoorbeeld Zweeds) te leren. Het principe is een natuurlijke manier van taalverwerving: een nieuwe taal leren zoals kinderen de moedertaal leren. De lerenden worden blootgesteld aan veel begrijpelijke input om dit te bereiken. De trainer Zweeds vertelt een verhaal, waarin nieuwe Zweedse woorden meerdere keren voorkomen. Deze verhalen zijn interessant of humoristisch en niet te lang. De verhalen zijn vrij eenvoudig te begrijpen, hierdoor zijn de lerenden ontspannen. Zweedse woorden en structuren worden op deze manier vrijwel ongemerkt opgeslagen in het langetermijngeheugen. De lerenden worden door de docent op grammaticale fenomenen van het Zweeds gewezen, zonder dat lerenden taalregels uit het hoofd hoeven te leren.

De studenten zullen na een poosje ‘vanzelf’ Zweeds beginnen te spreken en de Zweedse grammaticale structuur imiteren. Dit is een natuurlijk proces. Een variant hiervan is om samen met een groepje van studenten een verhaal op te bouwen. De trainer Zweeds schrijft bij deze methode eerst nieuwe woorden en structuren op het schoolbord, met de Zweedse vertaling erbij en daarna samen met de lerenden hiervan een verhaal te maken. Tot slot wordt het verhaal door de studenten naverteld. Lezen in het Zweeds is een belangrijk deel van TPR Storytelling, doordat dit voor input zorgt. In een later stadium volgt schrijven in het Zweeds.

Populariteit


Er zijn veel onderzoeken gedaan die uitwijzen dat TPR Storytelling een geslaagde manier is om een taal te verwerven. Er zijn wel randvoorwaarden: de setting moet geschikt zijn en de trainer moet ervoor getraind zijn.

Voor- en nadelen van TPR Storytelling


Het is een laagdrempelige manier om Zweeds te leren en de geleerde stof wordt goed onthouden. TPRS spreekt eveneens de creatieve intelligentie aan; TPR Storytelling is een breinvriendelijke leermethode. Het is plezierig voor de student en het is relatief gemakkelijk om de focus te behouden. Zelf een verhaal verzinnen, werkt zeer motiverend voor lerenden.

Een nadeel is dat TPRS veel voorbereiding van de taaltrainer vraagt.

COMMERCIËLE METHODES VOOR ZELFSTUDIE

De Rosetta Stone methode


Bedacht door wie en wanneer


De Rosetta Stone-leermethodiek is naar de zogenaamde de Steen van Rosetta vernoemd, een steen met een tekst in twee talen die in Egypte is gevonden, met behulp waarvan uiteindelijk de hiërogliefen konden worden ontcijferd. Het is ook de naam van het softwarebedrijf dat de taalcursussen verkoopt. De eerste versie van deze methode is in het jaar 1996 uitgebracht.

Kenmerken van de Rosetta Stone methode


De Rosetta Stone cursus is een wijze om achter een computer een vreemde taal (bijvoorbeeld Zweeds) te leren. De taalcursussen van Rosetta Stone worden aangeboden in meer dan dertig talen en de cursussen zijn te volgen vanuit elk van deze talen.

De Rosetta Stone-methode is een communicatieve leermethode, die de manier nabootst waarop een kind de moedertaal leert. Dit houdt in ‘leren door onderdompeling’, door veel te luisteren en na te spreken. Het programma gebruikt hier stemmen van moedertaalsprekers (native speakers Zweeds) en foto’s voor voor het overbrengen van de betekenis van nieuwe woorden in de doeltaal (het Zweeds). Er wordt gebruikgemaakt van een spraakherkenningsprogramma. Dit programma registreert de Zweedse uitspraak en maakt hier een schematische weergave van. De lerende kan zo de uitspraak met die van een native speaker (moedertaalspreker Zweeds) vergelijken. Door de voorbeeldstem wat minder snel te laten spreken en de studenten daarna veel na te laten spreken, kan uitspraakverbetering worden behaald.

Voor de schrijfvaardigheden Zweeds van de studenten biedt de methode dictee-oefeningen. De software controleert de Zweedse spelling en de grammatica en wijst op fouten, waarbij mogelijkheid is om deze fouten van de lerenden te verbeteren.

Het programma van Rosetta Stone omvat eveneens leesteksten. De teksten gaan over dagelijkse onderwerpen, activiteiten en ideeën.

Populariteit


Wereldwijd wordt Rosetta Stone veel ingezet en zeker niet door de minsten. Onder meer de NASA en het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse zaken maken gebruik van Rosetta Stone. In Nederland wordt de methode van Rosetta Stone door een aantal ministeries en diverse hogescholen en universiteiten ingezet, alsook door sommige internationale bedrijven.

Voor- en nadelen van de Rosetta Stone methode


De Rosetta Stone-methode is erg eenvoudig in het gebruik en kan door de studenten gebruikt worden op elk moment. De lerende bepaalt zelf welke onderdelen wat meer of minder aandacht nodig hebben. Veel studenten ervaren het als prettig om met de methodiek te werken. Voor onderwijsinstellingen kan de methode van Rosetta Stone een oplossing zijn bij een gebrek aan docenten. Dat er geen trainer is die studenten motiveert of wat extra’s kan bieden, is een keerzijde van de methode.

De Pimsleur methode


Bedacht door wie en wanneer


De Pimsleur taalcursussen zijn ontwikkeld door Amerikaans taalkundige Paul Pimsleur. De eerste taalcursus van Pimsleur was een cursus Grieks, die hij op de markt bracht in 1963.

Kenmerken van de Pimsleur methode


De Pimsleur-methode is een Amerikaans computerprogramma om vreemde talen (bijvoorbeeld Zweeds) te leren.

Deze cursussen bestaan uit zinnetjes en dialoog in de doeltaal die door lerenden daarna worden nagesproken en worden herhaald. Deze Zweedse zinnen van de taalcursus zijn door moedertaalsprekers (native speakers) ingesproken. De cursussen zijn gebaseerd op herhaling, anticipatie, woordenschat en herhaling. De lessen bieden een audio-opname van een half uur die nieuwe vocabulaire en structuren bevat. De methode van Pimsleur legt de grammaticale structuur van de Zweedse taal niet uit maar biedt deze aan via uitbreiding van, en variaties op, deze zinnen.

Dr. Pimsleur deed onderzoeken naar het optimale interval waarmee geleerde informatie van het kortetermijngeheugen overgaat naar het langetermijngeheugen. In de Pimsleur cursussen is dit (gemiddelde) interval geïntegreerd.

Populariteit


Onder andere Amerikanen volgen de taalcursussen van Pimsleur en de ervaringen met Pimsleur variëren. De gebruikers zijn in het algemeen tevreden over de aangeleerde uitspraak van het Zweeds.

Voor- en nadelen van de Pimsleur methode


De methode van Pimsleur werkt erg goed als uitspraakverbeteraar doordat de insprekers van de zinnen allemaal moedertaalsprekers (native speakers) zijn en op een natuurlijke wijze op een normaal tempo Zweeds spreken.

Een minpunt van de leermethode van Pimsleur is dat er niets wordt uitgelegd. De studenten leren geen bouwstenen van de Zweedse taal om zelf zinnen te maken, maar moeten het doen met duizenden voorbeeldzinnen die ingeprent worden.

De Michel Thomas methode


Bedacht door wie en wanneer


De Michel-Thomas-methode is bedacht, niet verwonderlijk, door Michel Thomas (geboren als Moniek Kroskof); een genaturaliseerde Amerikaandie oorspronkelijk in Polen is geboren. Kort na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde hij zijn leermethode in zijn eigen taleninstituut in Beverly Hills, Los Angeles, die beroemdheden zoals Barbra Streisand, Diana Ross, Mel Gibson, Emma Thompson, Bob Dylan en Pierce Brosnan tot zijn klantenkring kan rekenen.

Kenmerken van de Micheal Thomas methode


Michel Thomas had als principe dat iemand alleen in staat is om te leren als diegene geen stress heeft. Hij begon met de studenten duidelijk te maken dat ze zich geen zorgen hoefden te maken dat ze iets zouden vergeten.

De taalcursussen van Michel Thomas zijn audiolessen (Zweeds) die zijn ingesproken door twee acteurs; een mannelijke en een vrouwelijke. De setting is een virtueel klaslokaal, waarin de student zich voorstelt als de derde student. Deze student luistert mee met de lessen van de acteurs. Wanneer de stemacteurs een vraag gesteld wordt, is het idee dat de cursist op pauze klikt en deze vraag eerst zelf beantwoordt. Er zijn geen huiswerkopdrachten, geen uit-het-hoofd-leren. Bij de methode worden de lessen opgebouwd in kleine stapjes en nieuwe Zweedse lesstof wordt afgewisseld met reeds bekende Zweedse lesstof. De uitleg wordt steeds in de Engelse taal gegeven. Er wordt bijvoorbeeld op verbanden gewezen tussen het Engels en het Zweeds, als die er zijn. De methode geeft ook grammaticale uitleg. Makkelijke stof wordt eerst aangeleerd, moeilijkere stof wordt pas aangeboden nadat de student Zweeds het voorgaande heeft begrepen en verworven. Behalve Zweedse woorden en zinnen worden ook bouwstenen geleerd. Hiermee kunnen de studenten zelf zinnen construeren. Ook maakt de leermethode gebruik van flashcards waarmee gebruikers zelf hun vocabulaire Zweeds kunnen toetsen en online oefeningen kunnen maken om hun eigen vooruitgang te kunnen meten.

Populariteit


Veel gebruikers zijn tevreden over de uitleg van de structuur van het Zweeds en vinden de cursus fijn om mee te werken. De studenten die al wat verder zijn met de taal, vinden de Michel Thomas-methode wat minder nuttig.

Voor- en nadelen van de Micheal Thomas methode


De methode van Michel Thomas is zeer toegankelijk en traint de uitspraak en de luistervaardigheid Zweeds op een efficiënte manier. Het feit dat de taalcursussen Zweeds niet in schrijfvaardigheid voorzien, kan als een minpunt worden gezien. Ook is er geen echte interactie doordat het een audiocursus betreft.

De Assimil methode


Bedacht door wie en wanneer


Assimil is een Frans bedrijf, opgericht door Alphonse Chérel in 1929. Het bedrijf Assimil maakt en publiceert taalcursussen en het begon met het eerste boek Anglais sans Peine.

Kenmerken van de Assimil methode


‘Assimileren’ betekent letterlijk ‘mengen met, opgaan in de groep’, wat wel een hooggegrepen streven voor een taalcursus (zoals Zweeds) is. De Assimil-taalcursussen zijn zelfstudielessen die uit een lesboek Zweeds, audio-CD’s en een USB-stick bestaan. Idealiter werken de cursisten ruwweg twintig minuten per dag.

De lessen van Assimil bestaan uit Zweedse dialogen die worden beluisterd, nagesproken en gelezen. De Zweedse vertaling wordt hiernaast weergegeven, samen met de grammaticale toelichting. Om de uitspraak Zweeds te oefenen, maakt de Assimil-methode gebruik van zinnen die zijn ingesproken door native speakers en die de cursist dient te herhalen. De opbouw van de les is van receptief naar productief: tijdens de eerste les wordt nog geen taalproductie verwacht van de gebruiker; dit komt pas na ruwweg vijftig lessen.

Populariteit


De cursussen van Assimil zijn populair. De taalcursussen zijn niet zo duur en het aanbod aan verschillende talen is groot.

Voor- en nadelen van Assimil


Het voordeel van de Assimil-methode is dat de cursisten Zweeds in hun eigen snelheid kunnen leren op het moment dat dit het beste past. Het nadeel hierbij is, geldt wat voor alle computertaalcursussen, dat de lerende op zichzelf is aangewezen. Er is geen taaldocent Zweeds om studenten te motiveren of te begeleiden.

Diverse digitale hulpmiddelen

Er is ook een uitgebreid aanbod aan complete zelfstudie taalcursussen: uTalk, Eurotolk Ultimate en online leermethoden zoals Duolingo, Quizlet, Mondly en Babbel.

Er is echter een betere manier:
De Methode van Dagnall.


Het inmiddels bekende hoge rendement van Dagnall wordt behaald door elementen van deze bekende leermethoden te gebruiken, maar vooral doordat de focus van ons taleninstituut steeds ligt op de cursist(en), bijvoorbeeld; is deze persoon visueel, auditief of kinesthetisch ingesteld? Hoe leert hij of zij het makkelijkst? Wat moet of wil deze cursist eigenlijk leren?
Wat is zijn of haar voorgeschiedenis op het gebied van taaltraining Zweeds? Wat vindt deze cursist lastig?
Hoe zelfverzekerd is de cursist, enz.?

Hoe behaalt Dagnall Talen zo’n hoog rendement?
De Dagnall-cursussen zijn bij voorkeur face-to-face. We werken in kleine groepen of individueel dan wel in duo-verband (twee personen). Daarnaast biedt Dagnall een online leerplatform en een eigen app, beide met woordenlijsten en zinnen. Indien gewenst, kan de app geladen worden met jargon van specifieke organisaties en bedrijven.
[ Lees meer ]


Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

ZWEEDS ONLINE (E-LEARNING), BLENDED LEARNING & DAGNALL APP

Betekenis termen ‘online’, ‘e-learning’ en ‘blended’


‘Online’ en ‘e-learning’ zijn verzamelnamen voor (taal)training die online kan worden gevolgd, dus op afstand. Het wordt ook wel een virtual classroom, vertaald een ‘digitaal leslokaal’ genoemd.
Het zogenaamde blended learning is een trainingsvorm waarbij face-to-face-sessies (klassikale sessies) met online leren in een online leeromgeving worden gecombineerd.
Simpel uitgelegd: face-to-face (fysiek les) + online = blended learning.
Dagnall Talen biedt op maat gemaakte e-learningtrajecten.

Online Zweeds leren (e-learning Zweeds)


Voorbeelden van digitale platformen die gebruikt kunnen worden om online te communiceren en te leren, zijn Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Skype, StarLeaf, Cisco Webex, Whereby en Miro.

Blended Cursus Zweeds


Het voordeel van blended learning vergeleken met online leren is dat, indien het geen 1-op-1 les betreft, cursisten bij blended learning met afwisseling wel een zogenaamde ‘classroominteractie’ ervaren; dit houdt in persoonlijke interactie; gesprekken met en motivatie van andere cursisten.

100% maatwerk – ook online!
Vanzelfsprekend biedt Taleninstituut Dagnall ook blended learning op maat.

Online leerplatform


Online leerplatform Dagnall biedt een gebruiksvriendelijke, digitale leeromgeving met een interactief leerplatform; Dagnall.online. Ons platform Dagnall.online biedt interactieve en gevarieerde content en het platform is een integraal onderdeel van digitale leertrajecten. Het platform biedt interactieve mogelijkheden en zorgt zo voor het hoogste leerrendement bij een digitale leergang.

De Dagnall App


Naast het online leerplatform beschikt Dagnall Talen tevens over een handige eigen App, geschikt voor zowel een Android- als een Apple-apparaat. De Dagnall App heeft als voordeel dat lerenden altijd en overal, dus 24/7, toegang op ieder beschikbaar (mobiel) apparaat hebben. Op het werk maar eveneens thuis of onderweg, bijvoorbeeld eveneens in het buitenland. Deelnemers kunnen dus Zweeds leren wanneer en waar het uitkomt. De inhoud van de oefeningen in de Dagnall App worden afgestemd op de behoefte van uw bedrijf of organisatie zoals het taalniveau, de branche en de leerdoelen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld speciek jargon, technische termen, woordenlijsten, productnamen en juridische termen integreren in de App. De App kan dus heel praktijkgericht worden ingezet en de App blijft beschikbaar nadat de training Zweeds is afgerond.
Ook bij digitale leerpaden zorgt Dagnall voor uitstekend en spelenderwijs leren.
Computerscherm met logo Dagnall.online - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Overlappende iconen App Store Apple App in Apple zwart en Google Play Android App in Google groen - op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels/
Ontdek onze online mogelijkheden

Online learning & blended learning Zweeds

Voorsprong door maatwerk online & blended taaltraining Zweeds


E-mailcorrespondentie, telefoongesprekken, vergaderingen en/of onderhandelingen met Zweedse zakenpartners en klanten uit Zweden zijn veelal een uitdaging op het gebied van taal.
Mensen die meerdere talen spreken, zijn derhalve vaak cruciaal in veel bedrijven.

Online & blended taaltrainingen Zweeds op maat


Dagnall leert u Zweeds communiceren door middel van professionele online & blended taalcursussen. Wanneer u internationaal succesvol wilt zijn, leer dan uw Zweedstalige gesprekspartners te begrijpen en zorg ervoor dat u ook begrepen wordt. Wilt u uw taalvaardigheden Zweeds verbeteren voor uw huidige of toekomstige functie? De taaltrainingen van Dagnall Talen bieden beroepsgerichte training. Onze taaltrainingen zijn (betaalbare) maatwerktrainingen en eveneens te boeken als onlinecursussen & blended taalcursussen. Onlinecursussen en blended taalcursussen Zweeds zijn net zo doeltreffend en van hoge kwaliteit als fysieke cursussen en daarnaast nog eens comfortabel.


Online taalcursussen en ook blended taalcursussen kunnen overal gevolgd worden; op kantoor, thuis, op zakenreis of bijvoorbeeld op een bedrijfslocatie. Onlineplatforms voor zakelijke en technische taaltrainingen Zweeds online

Zakelijke en technische taalcursussen online geeft Dagnall Taleninstituut via onlineplatforms zoals Zoom, Teams, Skype of een ander onlineplatform naar keuze. Zoom is het meest gebruiksvriendelijk en biedt zowel variatie als interactie.

Virtuele Classroom voor een individuele taaltraining of groepstraining Zweeds


Alleen het onderstaande is nodig voor (taal)cursussen in een virtuele classroom:
- Laptop, tablet of pc met microfoon en camera
- Internetverbinding
- Rustige (leer)omgeving
- Door ons beschikbaar gesteld cursusmateriaal
[ Lees meer ]
Overlappende donkerblauwe cirkel met icoon lesgeven en groene cirkel met computerscherm met Dagnall.online logo op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Computerscherm screenshot inlogpagina Dagnall.online Springest-based platform voor online taallessen - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Computerscherm met logo Google Hangouts en computerscherm met logo Microsoft Teams - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

CURSUSPAKKET & CERTIFICAAT

Voorafgaand aan uw cursus Zweeds ontvangt u het Dagnall cursuspakket.
Het handige Dagnall koffertje bestaat uit milieuvriendelijk materiaal en is ook zeer geschikt om daarin losbladig, actueel leermateriaal, dat tijdens de lessen Zweeds wordt behandeld, op te bergen.
Hieronder ziet u een foto van het cursuspakket van Dagnall Taleninstituut dat onder andere een Dagnall pen, schrijfblok en divers ander cursusmateriaal Zweeds bevat.
Na afloop van uw cursus Zweeds ontvangt u het Dagnall certificaat. Op de achterkant van het certificaat van het Taleninstituut Dagnall staan zowel uw startniveaus Zweeds alsook de behaalde eindniveaus van uw nieuwverworven taalvaardigheden. Deze vaardigheden zijn opgedeeld in spreekvaardigheid, luistervaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid Zweeds.
Hieronder ziet u een foto met een voorbeeld van het Dagnall Certificaat.
Een compleet verzorgde cursus Zweeds
Dagnall Talen cursuskoffer - Dagnall schrijfblok - Dagnall pen - lesboeken op witte tafel - in kleur - 600 * 337 pixels
Ingevuld Dagnall Talen certificaat - Dagnall pen - Apple Magic Keyboard - Apple Magic Trackpad op witte tafel - in kleur - 600 * 337 pixels

Het Europees Referentiekader (ERK)

De taalniveaus van het Europees Referentiekader (ERK) hanteren wij als uitgangspunt en bieden de cursist een duidelijk beeld van de huidige en opgedane kennis van de Zweedse taal. Het niveau van het Europees Referentiekader is een internationaal erkend taalniveau.
Na afloop van de cursus Zweeds overhandigen wij het ‘Dagnall Talen-certificaat’.
 

Logo EU Europese Unie in blauw vierkant met afgeronde hoeken in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo ERK Europees Referentiekader Talen in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Niveaubepaling volgens het Europees Referentiekader
Het ERK is een Europese maatstaf en is speciaal samengesteld voor Europese talen.
Het Europees Referentiekader is samengesteld tussen 1989 en 1996 door de Raad van Europa.
Het ERK definieert vijf taalvaardigheden, zijnde: lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren.
De Engelse term wordt ook vaak gebruikt: CEFR; Common European Framework of References. Daarnaast onderscheidt het ERK zes niveaus van taalbeheersing; van beginners tot bijna moedertaalsprekers.
De niveaus lopen van A1 tot C2, waarbij A1 het beginniveau is en C2 het niveau moedertaalspreker.
Niveau A beschrijft de basisvaardigheden die de gebruiker beheerst.
Niveau B is van toepassing op de zogenaamde ‘zelfstandige gebruiker’. Dat wil zeggen dat iemand de taal zodanig onder de knie heeft, dat hij of zij zonder hulp in die vreemde taal kan functioneren.
Niveau C is van toepassing op gevorderden die het Zweeds met groot gemak lezen, verstaan, schrijven en spreken. De vaardigheden die horen bij niveau C, benaderen moedertaalgebruikers. Deze mensen kunnen de Zweedse taal probleemloos in verschillende situaties gebruiken.

A1 Basisgebruiker - Breakthrough Level


Luisteren


Kan basiszinnen over een vertrouwd onderwerp begrijpen, als de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt, eenvoudige woorden gebruikt en bereid is te herhalen.

Spreken


Kan zichzelf voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens (waar iemand woont, of iemand getrouwd is of kinderen heeft).Kan familie of bekenden en woonomgeving beschrijven en vragen naar familie of woonomgeving van gesprekspartner beantwoorden.Kan in korte zinnen vertellen waar hij of zij werkt en wat hij of zij doet. Kan vragen naar het werk van de gesprekspartner.

Lezen


Kan eenvoudige, alledaagse uitdrukkingen en korte geschreven zinnen begrijpen over vertrouwde onderwerpen als er enige ondersteuning is door illustraties, foto’s of film.Kan eenvoudige mededelingen begrijpen, bijvoorbeeld op uithangborden in een winkel.

Schrijven


Kan een formulier invullen met persoonlijke gegevens.Kan een korte e-mail of een kaartje sturen met bijvoorbeeld een groet of felicitatie.

B1 Onafhankelijk gebruiker - Threshold LevelLuisteren


Kan de essentie begrijpen van een gesprek over persoonlijke zaken, familie, werk, studie, reizen en vrije tijd, wanneer er duidelijk wordt gesproken.
Kan de essentie begrijpen van de meeste radio- of televisieprogramma’s over actuele zaken of onderwerpen die hem of haar interesseren in de standaardtaal, wanneer er betrekkelijk langzaam en duidelijk wordt gesproken.

Spreken


Kan zich in de meest voorkomende situaties redden wanneer hij of zij in het gebied is waar de taal wordt gesproken.
Kan onvoorbereid gesprekken voeren over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die de persoonlijke belangstelling hebben (familie, werk, gebeurtenissen die zich voordoen, hobby’s, reizen).
Kan zinnen op een eenvoudige manier aan elkaar verbinden.
Kan ervaringen en gebeurtenissen beschrijven en hoop en ambities uitspreken.
Kan een mening geven en voorkeur uitdrukken en motiveren.
Kan de plot van een boek of film vertellen.

Lezen


Kan teksten begrijpen die voornamelijk bestaan uit frequente woorden, dagelijkse of aan het werk gerelateerde taal, bijvoorbeeld in brieven van de gemeente, energiebedrijf of telefoonmaatschappij.
Kan de beschrijving van gebeurtenissen, wensen of gevoelens begrijpen in persoonlijke e-mails of brieven.

Schrijven


Kan een eenvoudige, samenhangende tekst schrijven over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die de persoonlijke belangstelling hebben (familie, werk, gebeurtenissen die zich voordoen, hobby’s, reizen).
Kan een eenvoudige, samenhangende tekst schrijven over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die de persoonlijke belangstelling hebben (familie, werk, gebeurtenissen die zich voordoen, hobby’s, reizen).

C1 Vaardig gebruiker - Effective Operational Proficiency LevelLuisteren


Kan de meeste gesproken taal begrijpen, ook als deze niet goed gestructureerd is en wanneer verbanden impliciet zijn.
Kan radio- of televisieprogramma’s en films in de standaardtaal zonder al te veel inspanning begrijpen.

Spreken


Kan zich spontaan en vloeiend uitdrukken zonder al te veel te moeten zoeken naar uitdrukkingen.
Kan de taal soepel en effectief gebruiken in een zakelijke en sociale omgeving.
Kan ideeën en meningen gedetailleerd verwoorden en een volwaardige bijdrage leveren aan een discussie.
Kan een samenhangend betoog voeren over complexe zaken en daarbij subthema’s noemen, specifieke standpunten ontwikkelen en uitdragen en het betoog afronden met een passende conclusie.

Lezen


Kan complexe, langere teksten van uiteenlopende aard begrijpen, zowel zakelijk als literair.
Kan impliciete betekenis, nuances, stijl en idioom herkennen.
Kan gespecialiseerde artikelen en uitvoerige technische instructies begrijpen, ook als zij geen betrekking hebben op het eigen werkterrein.

Schrijven


Kan een heldere, gestructureerde en gedetailleerde brief, essay of verslag produceren over complexe onderwerpen.
Kan uitgebreid standpunten uiteenzetten en overtuigen. Kan zijn of haar schrijfstijl aanpassen aan de doelgroep.

A2 Basisgebruiker - Waystage LevelLuisteren


Kan zinnen en vaak voorkomende uitdrukkingen begrijpen over vertrouwde onderwerpen en activiteiten, bijvoorbeeld de familie, woonomstandigheden, boodschappen doen, opleiding of werk.
Verstaat de gesprekspartner als deze langzaam en duidelijk spreekt in de standaardtaal, maar kan het gesprek nog niet zelf gaande te houden.
Begrijpt de essentie van korte, eenvoudige berichten en aankondigingen, bijvoorbeeld op radio, televisie of een station.

Spreken


Kan eenvoudige gesprekken voeren over alledaagse onderwerpen en vertrouwde situaties. Kan eenvoudige informatie uitwisselen.
Kan in eenvoudige zinnen zijn of haar woon- of werkomgeving beschrijven, zijn of haar achtergrond en dagelijkse activiteiten.
Kan een eenvoudig telefoongesprek voeren, bijvoorbeeld om informatie te vragen.

Lezen


Kan korte, eenvoudig geschreven teksten, brieven of e-mails begrijpen.
Kan voorspelbare informatie halen uit eenvoudige korte teksten, zoals dienstregelingen, advertenties of menu’s.

Schrijven


Kan een kort briefje of e-mail schrijven over een vertrouwd onderwerp, bijvoorbeeld om iets af te spreken.
Kan eenvoudige notities en korte boodschappen schrijven over directe behoeften.

B2 Onafhankelijk gebruiker - Vantage LevelLuisteren


Kan lezingen en betogen volgen en zelfs complexe redeneringen als het onderwerp redelijk vertrouwd is.
Begrijpt de essentie van technische discussies in zijn of haar specialisatie.
Kan de meeste radio- of televisieprogramma’s over actuele zaken begrijpen.
Kan het grootste deel van de films in de standaardtaal begrijpen.

Spreken


Kan op een vloeiende en spontane manier deelnemen aan gesprekken met moedertaalsprekers zonder extra inspanning van de gesprekspartner.
Kan actief meepraten in discussies over bekende thema’s en zijn of haar mening geven en onderbouwen.
Kan de voor- en nadelen van diverse mogelijkheden of oplossingen uitleggen.
Kan een gedetailleerde beschrijving geven van een groot aantal onderwerpen ook buiten de directe persoonlijke belangstelling.

Lezen


Kan artikelen en verslagen lezen over eigentijdse problemen en houding of standpunt van de schrijvers begrijpen.
Kan de essentie van complexe teksten over abstracte of concrete onderwerpen begrijpen.
Kan modern literair proza begrijpen.

Schrijven


Kan een standpunt verdedigen, informatie doorgeven of een essay of verslag schrijven.
Kan brieven schrijven over uiteenlopende gebeurtenissen of persoonlijke ervaringen.
Kan een heldere, gedetailleerde tekst produceren over uiteenlopende onderwerpen.

C2 Vaardig gebruiker - Mastery LevelLuisteren


Kan vrijwel alles wat hij of zij hoort gemakkelijk begrijpen, zowel in contact met een gesprekspartner als via de media.
Kan accenten en tempo van moedertaalsprekers begrijpen als hij of zij enige tijd heeft om vertrouwd te raken met het soort accent.
Kan idiomatische uitdrukkingen en complexe betogen begrijpen.

Spreken


Kan deelnemen aan ieder soort gesprek.
Drukt zichzelf spontaan, vlot, vloeiend en genuanceerd uit, ook in meer complexe situaties.
Gebruikt vaste uitdrukkingen en zegswijzen.
Kan een heldere beschrijving of logische redenering presenteren in een stijl die past bij de context en in een duidelijke structuur.
Kan informatie samenvatten, op een samenhangende manier argumenten, nieuwe inzichten of aandachtspunten aan de orde brengen.

Lezen


Kan zonder moeite alles begrijpen wat hij of zij leest.
Dat geldt ook voor complexe betogen, abstracte of specialistische teksten, literatuur en idiomatische uitdrukkingen.

Schrijven


Kan een duidelijke en goed lopende tekst schrijven en daarbij rekening houden met de doelgroep.
Kan complexe brieven, verslagen en artikelen met een logische structuur schrijven.
Kan zichzelf vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij nuances in betekenis aangeven.
Het ERK geeft inzicht in taalbeheersing (Zweeds)
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten
ISO 9001-2015 LOGO
ISO 1700-2015 LOGO

ISO-CERTIFICERINGEN

ISO 9001:2015 – internationale norm voor kwaliteitsmanagement


Dagnall Talen is door Kiwa gecertificeerd voor de ISO 9001:2015 norm, de wereldwijd erkende norm die eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie stelt. De ISO 9001:2015 norm bevat eisen om processen te borgen en te stroomlijnen die van belang zijn om de klanttevredenheid te verhogen. De pijlers van de ISO 9001:2015 norm zijn het voldoen aan zowel de eisen van opdrachtgevers alsook aan wetgeving en regelgeving en het continue verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem.

ISO 17100:2015 - internationale norm voor vertaaldiensten


Dagnall is eveneens door Kiwa gecertificeerd voor de ISO 17100:2015 norm. De ISO 17100:2015 norm is specifiek voor de vertaalbranche die onder meer eisen stelt aan mensen, middelen, projectmanagement, vertalers en proeflezers.


Onze ISO 17100:2015 certificering bewijst dat wij uitsluitend met professionele moedertaalvertalers (natives) werken die over de benodigde ervaring en kennis beschikken. Bovendien worden de vertalingen van Dagnall Talen altijd minimaal twee keer proefgelezen door twee specialisten/editors. De vertalingen worden volgens afspraak en binnen de deadline aangeleverd.

Kiwa – certificeringen sinds 1948


Kiwa is een certificeringsinstelling in Rijswijk met vele jaren ervaring met het certificeren van organisaties. Jaarlijks wordt Dagnall door Kiwa getoetst om te controleren of nog steeds aan de eisen van ISO 9001:2015 en ISO 17100:2015 wordt voldaan.
Dagnall draagt het NRTO-keurmerk
Logo keurmerk NRTO Nederlandse Raad voor Training en Opleiding in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo Nederlandse Raad voor Training en Opleiding NRTO in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

LIDMAATSCHAP NRTO

Dagnall Talen is uiteraard al vele jaren lid van de NRTO en draagt eveneens het NRTO-keurmerk.
Ons instituut heeft zich bij de NRTO aangesloten, omdat deze organisatie staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid.
‘NRTO’ staat voor ‘Nederlandse Raad voor Taal en Training’. De NRTO is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsinstellingen en de NRTO heeft meer dan 450 leden.
De missie van de NRTO luidt: Het beste uit mensen (jong en volwassen) halen, talenten ontwikkelen en mensen helpen hun ambities te realiseren.

Kwaliteitsbevordering en -bewaking


Voor de NRTO staat kwaliteit centraal. De NRTO staat voor kwalitatief hoogstaand, flexibel en gevarieerd opleidings- en examenaanbod en EVC (Erkenning van eerder Verworven Competenties). De kwaliteit van de diensten die door de NRTO-leden worden geleverd, zoals een cursus Zweeds, wordt geborgd door een gedragscode, door verschillende convenanten alsook door het NRTO-keurmerk.
[ Lees meer ]
 
Logo GDPR Algemene Verordening Gegevensbescherming in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo EU Filemaker in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

AVG-COMPLIANT

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)) is een Europese verordening met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door bedrijven en overheidsinstellingen binnen de Europese Unie. De AVG dient er met name toe de privacy van burgers in de EU te beschermen. De verordening schrijft voor dat personen op de hoogte moeten zijn van de verwerking van hun persoonsgegevens zoals hun naam, telefoonnummer en (e-mail)adres en dat alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor het beoogde doel, bewaard en verwerkt mogen worden.
De persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig en de persoonsgegevens moeten tegen toegang door onbevoegden, vernietiging en verlies te worden beschermd. Uiteraard voldoet Dagnall aan alle vereisten die door de Algemene verordening gegevensbescherming gesteld worden en verwerkt persoonsgegevens in elk opzicht in zeer beperkte mate. Dagnall Talen werkt met het betrouwbare Filemaker.
Logo CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo Lloyd's Register in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Dagnall cursussen Zweeds zijn vrijgesteld van btw

CRKBO-GEREGISTREERDE INSTELLING

Dagnall Taleninstituut staat in het CRKBO-register ingeschreven. De afkorting CRKBO staat voor Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.
Dit houdt in dat Dagnall voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
Inschrijving in het juiste CRKBO-register is een voorwaarde voor de Belastingdienst om beroepsgerichte taalcursussen btw-vrij te mogen leveren.
Door deze btw-vrijstelling kan ons insitituut lagere prijzen berekenen.
Dit is prettig voor de cashflow van onze opdrachtgevers en is eveneens een voordeel voor cursussen aan bijvoorbeeld zorginstellingen, maatschappen, de overheid en privépersonen.

CPION


Voor deze inschrijving in het CRKBO-register is Dagnall Talen onderworpen aan een jaarlijkse audit door het CPION; het Centrum Post Initieel Onderwijs.
Het CPION is de centrale organisatie voor het toetsen, diplomeren en registreren van postinitiële opleidingsinstituten.

Lloyd’s Register


Het CRKBO-register is een register dat wordt bijgehouden door Lloyd’s Register Nederland.
Het Lloyd’s Register is opgericht in 1760 en is een door de overheid erkend, onafhankelijk keuringsinstituut dat onder andere als doel heeft het beoordelen en classificeren van organisaties.
Vraag een vrijblijvende offerte voor een cursus Zweeds aan

Contact cursus Zweeds

Wilt u contact met Dagnall opnemen voor een cursus Zweeds? Bel naar 085-2737302 (geen belmenu) of stuur een e-mail via cursus-zweeds@dagnall.nl. Of vul ons contactformulier in.
U kunt ook ons informatiepakket aanvragen. Dit is geheel gratis.
Afbeelding wegwijzer in grijs met bord Dagnall in verkeersblauw in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Afbeelding computer en tablet en telefoon in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
De beste weg naar een cursus Zweeds met Dagnall!
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

INTERNATIONAAL ZAKENDOEN

 Bij internationaal zakendoen dient dient vaak met een tijdsverschil rekening te worden gehouden in het land waarmee u zakendoet, bijvoorbeeld Zweden. De beide klokken geven eveneens het eventuele tijdverschil aan tussen Zweden en Nederland.
Mits van toepassing, verspringen de klokken automatisch over op zomertijd. (Mits van toepassing, verspringen de klokken automatisch over op zomertijd.)
 

AMSTERDAM
 

STOCKHOLM
De officiële landcode van Zweden in letters is SWE. De hoofdstad van Zweden; Stockholm (in het Zweeds eveneens ‘Stockholm’ geheten), ligt in het zuidoosten van Zweden.
Het landnummer voor de telefoonnummers van Zweden is +46. De officiële internetextensie van Zweden is .se.
De landcode van Zweden

Stockholm op de kaart van Zweden

Landkaart van Zweden in grijs met hoofdstad Stockholm aangegeven in donkerblauw - op transparante achtergrond - 600 x 529 pixels
Landnummer Zweden +46 - donkerblauw pictogram persoon - groene telefoon - groen landnummer - op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Internet landcode Zweden .se - donkerblauwe open wereldbol - groene pijl - groene internetextensie op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Leer Zweden kennen

Hieronder ziet u een kaart van Europa met Zweden ingekleurd. Dit is om u een idee te geven van de grootte en de ligging van Zweden. Zweden grenst aan Rusland, Noord-Korea, India, Mongolië, Vietnam, Myanmar, Bhutan, Nepal, Pakistan, Kirgizië, Afghanistan, Tadzjikistan, Kazachstan en Laos.
Kunt u alle provincies ((län) van Zweden aanwijzen? Weet u in welke Zweedse provincies uw zakenrelaties zijn gevestigd? Op deze manier kent u de 21 Zweedse provincies in no time.
Controleer uw kennis door met de muis op de landkaart van Zweden te gaan staan. Door met de muis de op de landkaart van Zweden te gaan staan, kun u de bestuurlijke indeling van Zweden zien. Nu worden de provincies van Zweden na elkaar afgebeeld. Eerst ziet u de Zweedse provincies, vervolgens kunt de naam van de provincie lezen. Binnen een minuut hebt u een aardig idee van de regionale indeling van Zweden.
Zweden aangegeven in donkerblauw op grijze kaart van Europa - op transparante achtergrond - 600 x 529 pixels
Zweden in Europa
Landkaart Zweden grijs met provincie Blekinge donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Zweden grijs met provincie Dalarna donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Zweden grijs met provincie Gävleborg donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Zweden grijs met provincie Gotland donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Zweden grijs met provincie Halland donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Zweden grijs met provincie Jämtland donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Zweden grijs met provincie Jönköping donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Zweden grijs met provincie Kalmar donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Zweden grijs met provincie Kronoberg donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Zweden grijs met provincie Norrbotten donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Zweden grijs met provincie Örebro donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Zweden grijs met provincie Östergötland donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Zweden grijs met provincie Skåne donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Zweden grijs met provincie Södermanland donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Zweden grijs met provincie Stockholm donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Zweden grijs met provincie Uppsala donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Zweden grijs met provincie Värmland donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Zweden grijs met provincie Västerbotten donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Zweden grijs met provincie Västernorrland donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Zweden grijs met provincie Västmanland donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Zweden grijs met provincie Västra Götaland donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Provincies van Zweden
Skyline Stockholm - Zweden - grijs met transparante achtergrond - 600 x 257 pixels
Soepele zakelijke gesprekken met Zweedstaligen

Zakendoen met Zweden

Wilt u soepel communiceren met Zweedstaligen? De informatie die u hieronder vindt over Zweden, de Zweedse cultuur en de Zweden, zal u hier zeker bij helpen. Beroemde Zweden, bekende exportproducten en gewoonten en gebruiken hebben wij op een rijtje gezet. Velerlei markante onderwerpen over Zweden en/of de Zweedse taal. Een aantal leuke feiten weten, kan uitstekend helpen als opening of ijsbreker voor een gesprek. Deze kennis over land, cultuur en mens kunt u tevens goed gebruiken als een stilte dreigt te vallen tijdens een zakelijk overleg in het Zweeds.
U kunt in ieder geval niet alleen de geleerde taalvaardigheid tijdens internationaal zakendoen met Zweedstaligen toepassen maar ook uw verworven kennis over het land inzetten. Zo is het mogelijk iets te weten komen over de Zweedse eetcultuur en bepaalde Zweedse gerechten. Koken en eten brengt mens en cultuur samen. Uw behaalde talenkennis alsook uw kennis over Zweden, de Zweedse cultuur en de Zweden weet men zeker te waarderen!
 

Övning ger färdighet
Oefening baart kunst

Har man sagt A, får man säga B
Wie A zegt, moet B zeggen

Först till kvarn får först mala
Wie het eerst komt, die het eerst maalt
Zweden zijn graag in de bossen om te jagen of naar het water om te vissen.
Vis en wild staan dus geregeld op het menu.
Er wordt eland (älg) gegeten of ree (rådjur), aangevuld met plantaardige schatten uit het bos als paddenstoelen (svamp) en vossenbessen (lingon).
Zalm in alle variaties, gezouten, gerookt of gedroogd, is een heerlijke klassieker op het smörgåsbord: de feestelijke viergangenmaaltijd, meestal in buffetvorm aangeboden.
Ingemaakte haring (sil) is populair.
Surströmming; gefermenteerde haring uit blik, is internationaal vermaard.
Het wordt gegeten met aardappelen en amandelboter.
De geur is verschrikkelijk, maar toch houden de Zweden van hun surströmming.
De bekende Zweedse gehakballetjes heten köttbullar.
De broodkruimels die ervoor gebruikt worden, laat men eerst in melk weken.
Bij het gehakt wordt vaak veenbes gegeten.
Ook houden de Zweden van zoetigheid.
Zo zijn vruchtentaarten populair met appel, rabarber of blauwe bessen.
Maar het bekendst zijn wel de kanelbulle (kaneelbolletjes).
Het Zweedse ontbijt bestaat meestal uit yoghurt met muesli, een drankje dat lijkt op dunne yoghurt (filmjölk), of brood met kaas of jam (macka).
Knäckebröd wordt in alle variaties verkocht.
De Zweden eten het niet bij het ontbijt maar als tussendoortje of bij het avondeten.
De lunch is meestal een warme maaltijd, die op scholen gratis aan de kinderen wordt uitgedeeld.
Het diner is, net als de lunch, weer een warme maaltijd.
Iets typisch Zweeds is de fika; een kopje koffie (of thee) met een gebakje of koek.
Maar de fika is meer dan een kopje koffie: het is het belangrijkste dagelijkse contactmoment.
Ook zakelijk wordt veel besproken bij de fika.

Zweden is één van ’s werelds grootste producenten van aanwasboormachines, houten pallets en arsenicum.
Zweden behoort tot de werelds grootste producenten van hout en staal.
Bekende Zweden zijn Alfred Nobel, Anders Celsius, Ingrid Bergman, Greta Garbo, Ingmar Bergman, Björn Borg, Dolph Lundgren, Stieg Larsson, Ingvar Kamprad, Stefan Edberg, Zlatan Ibrahimović, Agnetha Faltskog, Raoul Wallenberg en Erik Carlsson.
"Business Sweden
Business Sweden is opgezet door de Zweedse overheid en het bedrijfsleven om Zweedse bedrijven te ondersteunen die internationaal willen zakendoen met buitenlandse bedrijven en bij het zakendoen in Zweden.

Nederlandse ambassade in Stockholm
De Nederlandse ambassade in Stockholm biedt ondersteuning aan Nederlanders die in Zweden willen wonen, werken, reizen en ondernemen. De Nederlandse ambassades in Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, Estland, Letland en Litouwen werken samen in het Nordic-Baltic Netwerk (NBN). In deze NBN-landen vindt Nederland zijn zakelijke top-partners.

Zweedse ambassade in Den Haag
De Zweedse ambassade in Den Haag kan ook helpen bij zakendoen met Zweden.
De regering zetelt in Stockholm in de wijk Gamla Stan en ook het Zweedse parlement (op het eiland Helgändsholmen).
Stockholm is eveneens het commerciële en financiële centrum van Zweden.

De Nederlandse ambassade in Stockholm biedt ondersteuning aan Nederlanders die in Zweden willen wonen, werken, reizen en ondernemen. De Nederlandse ambassades in Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, Estland, Letland en Litouwen werken samen in het Nordic-Baltic Netwerk (NBN). In deze NBN-landen vindt Nederland zijn zakelijke top-partners."
Per Georg Scheutz, een advocaat, vertaler en uitvinder, heeft de Scheutzian rekenmachine uitgevonden (1837).

Boris Hagelin was ingenieur en ontwerper van codeermachines. In 1925 ontwikkelde Hagelin de B-21 voor het Zweedse leger in 932 de B-211 voor het Franse leger.

Niklas Zennström was samen met de Deen Janus Friis de grondlegger van het programma Kazaa, een uitwisselingsnetwerk, en Skype (2005).

Anders Celsius bedacht rond 1742 de Celsius-temperatuurschaal.

De Zweedse chemicus Gustaf Erik Pasch bedacht in 1844 de veiligheidslucifer.

Birger Ljungström was een Zweedse ingenieur, uitvinder en industrieel. Samen met zijn broer Fredrik Ljungström vond hij in 1908 de Ljungström-turbine uit: een stoomturbine voor de werking van elektrische generatoren. Ook vonden de broers de Svea Velocipede uit (1892), een vroeg type fiets.

De Zweedse arts, ingenieur en uitvinder Rune Elmqvist ontwikkelde in 1958 de eerste implanteerbare pacemaker.

Nils Ivar Bohlin was een Zweedse werktuigbouwkundige en uitvinder die tijdens het werken bij Volvo de driepuntsveiligheidsgordel uitvond, eind jaren 50 van de twintigste eeuw.

De Tetrapak-verpakking is ook van Zweedse origine. Hij werd in 1944 uitgevonden door ingenieur Erik Wallenberg.

In de zeventiger jaren vond Bengt Ilon het Mecanum wiel uit
Formex is de home design & gifts-vakbeurs van Zweden. De beurs vindt tweemaal per jaar plaats in het Stockholm Exhibition and Congress Center. Dit is een zeer grote beurs met meer dan duizend exposanten.

Tijdens de World Water Week in Stockholm komen experts van over de hele wereld samen om te praten over water-issues van de wereld zoals droogte en de toegang tot schoon drinkwater.

Eens per vier jaar vindt in Zweden de grootste bosbouwbeurs ter wereld plaats: Elmia Wood. Leveranciers van kettingzagen, houtversnipperaars, houtverwerkingsmachines en alles wat verder maar met bosbouw te maken heeft, laten zien wat ze te bieden hebben.

Logistics & Transport is de grootste vakbeurs en conferentie in Scandinavië voor de transport en logistiek sector. De beurs vindt plaats in het Swedish Exhibition and Congress in Göteborg.

Eco Life Scandinavia en de Nordic Organic Food Fair in Malmö zijn twee grote vakbeurzen die gewijd zijn aan de biologische, gezonde, milieuvriendelijke en duurzame lifestylesector.

De Skin & Cosmetics Fair is een belangrijke ontmoetingsplaats in de huidverzorgings- en beautyindustrie. De beurs vindt jaarlijks in Stockholm plaats.

De Antiques Fair, ook in Stockholm, is een vakbeurs voor aanbieders van antiek, vintage, modern design, kunst, curiosa en kunstnijverheid.

6 januari (Trettondedag jul)

Goede Vrijdag (Långfredagen)

1 mei (Dag van de Arbeid; Första Maj)

40 dagen na Paaszondag (Kristi himmelsfärds dag)

6 juni (Sveriges nationaldag)

Stockholm Arlanda Airport is de drukste en grootste internationale luchthaven van Zweden. Göteborg Landvetter is een stuk kleiner maar wel de tweede luchthaven van Zweden. Stockholm-Bromma Flygplats, is nummer drie en ook Malmö heeft een (kleine) internationale luchthaven.

De Sontbrug; de vaste oeververbinding tussen Denemarken en Zweden, was het grootste infrastructuurproject van de 21ste eeuw in Noord-Europa. De verbinding werd geopend op 1 juli 2000 door de Deense koningin Margrethe en de Zweedse koning Carl Gustaf.

De grootste rivieren van Zweden zijn de Torne, de Dalälven en de Ume.
Het Zweedse volkslied is Du gamla, Du fria (“Gij oude, Gij vrije”/“Gij bergachtig noorden”)..

Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden,
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Jag städs vill dig tjäna mitt älskade land,
din trohet till döden vill jag svära.
Din rätt, skall jag värna, med håg och med hand,
Din fana, högt den bragderika bära,
Din fana, högt den bragderika bära.

Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter Dig ej, mot allt i en värld
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden,
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Het volkslied van Zweden

OVER ZWEDEN

In Zweden wonen ongeveer 10 miljoen mensen. Zweden is een parlementaire constitutionele monarchie met een minister-president als regeringsleider en een koning als staatshoofd. Zweden ligt in Noord-Europa en beslaat een oppervlak van 450.295 vierkante kilometer. Zweden is de 23ste grootste economie ter wereld. Stockholm (Zweeds: Stockholm) is de hoofdstad van Zweden. Er wonen bijna 1 miljoen mensen in Stockholm.
Andere grote en belangrijke plaatsen in Zweden zijn Göteborg, Malmö en Uppsala. Zweden is onderverdeeld in 21 provincies (län) en 25 landschappen (landskap). Dit zijn in alfabetische volgorde: Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Gotland, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Örebro, Östergötland, Skåne, Södermanland, Stockholm, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland en Västra Götaland.
Vlag van Zweden - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Vlag van Zweden

Wapen van Zweden - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Wapen van Zweden

Oorsprong naam Zweden


De naam ‘Zweden’ stamt af van de Svear; een Germaans volk dat in het middelste deel van Zweden; Svealand, woonde.

Kenmerkend voor Zweden


Zweden is het land van de eland, Pippi Langkous, rode chalets, Midzomer en de kanelbulle. En Ikea natuurlijk; het wereldberoemde meubelwarenhuis, opgericht in 1943 door Feodor Ingvar Kamprad, die als zeer jonge ondernemer is begonnen met de verkoop van lucifers. De auto’s uit Zweden zijn oerdegelijk (Volvo, Saab) en kunnen met gemak de strengste winter aan. Zweeds design, evenals Deens design, staat bekend om de eigenzinnige ontwerpen met een ambachtelijke look. Er wordt graag gebruik gemaakt van natuurlijke materialen. Loppis is de Zweedse brocante of vlooienmarkt op het platteland.

Een plek om goedkope of bijzondere spullen te scoren, maar ook om mensen te ontmoeten. Een gezellige omgeving om met een glaasje ‘Glögg’ te eindigen en in gesprek met een aardige Zweed te raken. Opmerkelijk is dat in Zweden de voordeuren naar buiten toe opengaan. Dit heeft drie redenen. Ten eerste voorkomt het dat in één keer een hoop sneeuw naar binnen valt wanneer de deur wordt geopend. Ten tweede waren de huizen in Zweden vroeger vaak vrij klein. Door de deur naar buiten te laten draaien, werd het huis optisch groter. Een derde voordeel is dat een naar buiten draaiende deur veiliger is bij brand omdat mensen dan vaak de neiging hebben om tegen een deur te duwen in plaats van eraan te trekken.
[ Lees meer ]

ZWEDEN - VALUTA

Munteenheid van Zweden


De munteenheid van Zweden is de Zweedse kroon. Hieronder ziet u een foto van de voorkant en de achterkant van het muntstuk van de Zweedse kroon.

Euro naar Zweedse kroon omrekenen


Hieronder ziet u een omrekenmodule om bedragen in euro snel en eenvoudig om te zetten naar Zweedse kroon en vice versa.
Munteenheid Zweden - Zweedse Kroon - munt voorkant en achterkant - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Bedrag
Van
Naar
Succesvol zakendoen in het Zweeds

ZWEDEN - HANDEL & TOERISME

Zweedse Kamer van Koophandel - ICC


De Kamer van Koophandel van Zweden (Engelse naam: Sweden International Chamber of Commerce, afkorting: ICC) bevindt zich in Stockholm.
De website van de Kamer van Koophandel van Zweden is www.icc.se.
Het adres van de Zweedse Kamer van Koophandel is: ICC, Brunnsgatan 2, 111 38 Stockholm. Het telefoonnummer is +46 8 440 89 20.

Toeristenorganisatie van Zweden


De toeristenorganisatie van Zweden heet Visit Sweden en is gevestigd in Stockholm. De website van de Zweedse toeristenorganisatie is www.visitsweden.com. Het adres van de Zweedse Toeristenorganisatie is Slussplan 9, Gamla stan Stockholm. Het telefoonnummer is +46 8 789 10 00.
Logo Zweedse Kamer van Koophandel - ICC op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
SCC
Brunnsgatan 2
111 38 Stockholm
SWEDEN
https://www.icc.se/icc-english
Logo Zweedse Toeristenorganisatie - Visit Sweden - op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
VISIT SWEDEN
Slussplan 9
111 30 Stockholm
SWEDEN
https://visitsweden.com

OVER DE ZWEDEN

Zweedse mensen zijn in de openbare ruimte erg op zichzelf. Men praat niet met vreemden, maakt geen oogcontact. Men gaat in het openbaar vervoer bij voorkeur niet zomaar naast iemand zitten. Zweedse mensen houden niet van conflicten. Ze zijn wel rustig en beleefd en spreken over het algemeen goed Engels. Het zijn vrije denkers en ze zijn gewend voor zichzelf te zorgen.
Gelijkheid voor beide geslachten is nergens zo ver doorgevoerd als in Zweden. Niet alleen op de arbeidsmarkt, maar ook in de privésfeer. Werk en zorg worden verdeeld. Zweden hebben de reputatie zuinig te zijn. Als ze uitgaan, is het niet gewoon om een rondje te geven.
[ Lees meer ]

Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten
Woordenwolk in veer logo Dagnall Talen met toepasselijke sleutelwoorden voor Dagnall Talencursussen - in donkerblauw, groen en grijs op transparante achtergrond - 600 * 600 pixels
Stukje hout boven Dagnall potlood met geslepen punt en gum met gedrukt Dagnall Talen logo - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 600 pixels

Kennen en kunnen

Taalbeheersing Zweeds is kennen maar daarnaast ook kunnen (het toepassen van de opgedane kennis). Door het accent te leggen op het verschil tussen kennen en kunnen, kan de cursist de opgedane kennis Zweeds sneller actief toepassen.
Voor u het weet, doet u uw inkopen in het Zweeds. Dagnall brengt taalkennis Zweeds tot leven!
Dagnall brengt taalkennis Zweeds tot leven!

OVER DE ZWEEDSE TAAL

Het Zweeds is een Scandinavische of Noord-Germaanse taal en wordt in Zweden en Finland gesproken, waar het ook een officiële taal is en in Finland is het een verplicht vak op de middelbare school. Samen met het Deens behoort het binnen de Scandinavische talengroep tot de Oost-Scandinavische talen. Vóór het jaar 1100 was er één enkele Noord-Germaanse prototaal, daarna ontwikkelden zich daaruit verschillende talen, waaronder het Oudzweeds.
Uit het Oudzweeds is het moderne Zweeds voortgekomen. Het Zweeds is nauw verwant met het Deens en het Noors. Het Zweeds en het Noors zijn onderling zelfs redelijk verstaanbaar. De Zweedse woordenschat bestaat uit Germaanse woorden, met leenwoorden uit het Latijn, Frans, (Neder)Duits en Engels. Het Zweeds is een toontaal: het toonaccent van een woord kan betekenisonderscheidend zijn.
[ Lees meer ]

ZWEEDSE KLANK & UITSPRAAK

De klank van de Zweedse taal


Het bijzondere aan de Zweedse taal is de zogenaamde prosodie, eigenlijk ritme, klemtoon en intonatie: het is een toontaal. Dat wil zeggen dat de toon waarop een woord in het Zweeds wordt uitgesproken, betekenisonderscheidend kan zijn. Verder kent het Zweeds veel klinkers en klinkercombinaties.

De uitspraak van het Zweeds


Aan het einde van het Zweedse alfabet volgen na de ‘z’ nog drie letters: å, ä en ö. De puntjes geven de uitspraak aan. Afwijkend van de Nederlandse uitspraak zijn deze klinkers: De Zweedse o klinkt als ‘oe’ in het Nederlandse woord ‘hoed’.
[ Lees meer ]

UITSPRAAK

Zweeds alfabet fonetisch/IPA
Aa/ɑː/
Bbe/beː/
Cse/seː/
Dde/deː/
Ee/eː/
Feff/ɛfː/
Gge/ɡeː/
H/hoː/
Ii/iː/
/i/Jji
K/koː/
Lell/ɛlː/
Mem/ɛlː/
Nen/ɛnː/
Oo/uː/
Ppe/peː/
Qku/kʉː/
Rärr/ærː/
Säss/ɛsː/
Tte/teː/
Uu/ʉː/
Vve/veː/
/j/Wdubbel-ve
Xäksɛks/
Yy/yː/
Zsäta/ˈsɛ̂ːta/

SPELLING

WOORD
AAdam
BBertil
CCesar
DDavid
EErik
FFilip
GGustav
HHelge
IIvar
JJohan
KKalle
LLudvig
MMartin
NNiklas
OOlle/Olof
PPetter
QQvintus
RRudolf
SSigurd
TTore
UUrban
VViktor
WWilhelm
XXerxes
YYngve
ZZäta
Speciale tekens
AÅke
ÄÄrlig
ÖÖsten
@snabel-a
#nummertecken

NAAMVALLEN

Het Zweeds heeft net als de andere Germaanse talen vroeger naamvallen gekend, maar het moderne Zweeds gebruikt ze nauwelijks meer. huset blijft huset (‘het huis’), onafhankelijk van de grammaticale functie in de zin. Wat wel vrij veel voorkomt in het Zweeds is de ‘bezits-s’, die in feite een genitief (tweede naamval) is. In het Nederlands wordt deze ook wel gebruikt voor personen (dat is Marjans zoontje), maar in het Deens kunnen dingen ook deze ‘bezits-s’ krijgen: bogens titel, letterlijk: het boeks titel.
Het Zweeds kent wel naamvallen voor persoonlijke voornaamwoorden. Er zijn er vier: de nominatief, die het onderwerp van de zin aangeeft (jag, ik); de genitief die een bezitsvorm aanduidt (min, mijn); datief voor het meewerkend voorwerp en na bepaalde voorzetsels (mig, ‘(aan) mij’) en accusatief voor het lijdend voorwerp en na bepaalde voorzetsels (ook mig; ‘mij’).

BIJZONDERHEDEN VAN DE ZWEEDSE TAAL

Wie Zweeds kan verstaan, komt een heel eind met ook Deens en Noors verstaan. De Zweedse taal klinkt melodisch vanwege de toonaccenten. Een grappige uitdrukking in het Zweeds is
Det är ingen ko på isen”, wat letterlijk betekent: “Er is geen koe op het ijs”. Dit betekent: “Maak je geen zorgen”.
De Zweedse taal leren en de Zweedse cultuur begrijpen

ALFABET & LEESTEKENS

Het Zweedse alfabet


Het Zweedse alfabet bestaat uit 29 letters. De letters, å, ä en ö zijn extra ten opzichte van het Nederlands.Het Zweeds kent geen afwijkende leestekens ten opzichte van het Nederlands.
Overlappende donkerblauwe cirkel met persoon en icoon tips als lampje en groene cirkel met het woord TIPS erin met uitroepteken op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Overlappende donkerblauwe cirkel met persoon en icoon tips als lampje en groene cirkel met het woord TIPS erin met uitroepteken op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Nuttige tips om uw talenkennis vlot en op een prettige manier te verbeteren

1Bedenk of u visueel (gericht op beeld), auditief (gericht op geluid), of kinesthetisch (gericht op gevoel) bent ingesteld en kies op basis daarvan de voor u meest geschikte en plezierige leermethode
2Lees Zweedse kranten. Vaak weet u al iets over actuele nieuwsberichten, wat helpt bij het begrijpen. Svenska Dagbladet is een bekende (online) krant in het Zweeds en Svt nyheter een bekend online nieuwsportal
3Luister naar Zweedse radio. Sveriges Radio P1 is de bekendste Zweedse publieke radiozender en RIX FM de bekendste Zweedse commerciële radiozender
4Luister en ontdek Zweedse muziek
5Lees Zweedse tijdschriften over onderwerpen die u interesseren
6Luister naar audioboeken en luisterboeken in de Zweedse taal
7Luister naar podcasts van Zweedstaligen
8Kijk Zweedse televisieprogramma’s en films. SVT is de bekendste publieke televisieomroep en Viasat en TV4 Group zijn de bekendste commerciële televisienetwerken in Zweden
9Bekijk Zweedse filmpjes op het internet over onderwerpen die u interesseren
10Stel als doel om elke dag 10 nieuwe woorden te leren
11Voer Zweedse zinnen en woorden in de nieuwe taal op de website www.linguee.com, lees en vergelijk
12Plak memoblaadjes op in huis
13Verdeel leermomenten in kortere perioden. Elke dag 30 minuten met de taal bezig zijn heeft meer effect dan één keer per week 210 minuten
14Bekijk Zweedse webwinkels met producten die u goed kent om de terminologie te herkennen, te vergelijken en te leren
15Gebruik de gratis Duolingo website en Android of Apple app of Mondly website voor dagelijkse woorden en zinnen
16Wees niet bang om foutjes te maken
17Niet te veel denken, gewoon doen!
18En uiteraard: Volg een taalcursus bij Dagnall Talen!

ZWEEDSE STOPWOORDEN & LEENWOORDEN

Stopwoordjes in het Zweeds


In het Zweeds heten ze utfyllnadsord: opvulwoorden. De woordjes die worden gebruikt om even een denkpauze te nemen maar toch de aandacht vast te houden. Typische Zweedse opvulwoorden zijn öhm of öh, ja (‘o, ja’), ehm of eh (‘eh’, ‘hm’).

Ook hoor je ba (van bara; ‘alleen’), va (van vad; ‘wat’), asså of alltså (‘dus’), en liksom en typ (‘zoals’, of ‘zoiets’).
[ Lees meer ]

Nederlandse leenwoorden in het Zweeds


Nederlandse leenwoorden in het Zweeds zijn: ‘aandacht’ (andakt), ‘betalen’ (betala), ‘bevel’ (befäl), ‘brief’ (brev), ‘dok’ (docka), ‘landschap’ (landskap), ‘merendeels’ (merendels), ‘molen’ (mölla), ‘radbraken’ (rådbråka), ‘ridder’ (riddare) en ‘verklaren’ (förklara).

Zweedse leenwoorden in het Nederlands


Leenwoorden in het Nederlands uit het Zweeds zijn: ‘alk’ (een zeevogel), ‘grenenhout’, ‘knäckebröd’, ‘ombudsman’, ‘vurenhout’ en ‘walrus’.
Zweedse taalkennis verbeteren middels radio, tv & kranten

ZWEEDSTALIGE MEDIA

Zweedse media bekijken, lezen en/of beluisteren is erg effectief om uw kennis van het Zweeds te verrijken.
Zo neemt u automatisch het ritme en de klank van het Zweeds in u op.
Afbeelding computerscherm met logo Svenska Dagbladet in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om Svenska Dagbladet te lezen
Computerscherm met logo Zweedstalig online newsportal - Svt.se - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om Svt.se te lezen

ZWEEDSE KRANT & ONLINE NIEUWSPORTAL

Het nieuws (proberen) te lezen in het Zweeds, kan heel leuk en leerzaam zijn.
U bent waarschijnlijk al op de hoogte van de actualiteit, zodat u op op een snelle manier veel woordenschat Zweeds bijleert.

Svenska Dagbladet


De meest gelezen kwaliteitskrant van Zweden is Svenska Dagbladet.
U kunt op de afbeelding hierboven met het logo van Svenska Dagbladet klikken, om deze krant direct te kunnen lezen.

Svt.se


Het meest gelezen kwalitatieve en neutrale Zweedse online nieuwsportal is Svt.se.
U kunt op de afbeelding hierboven met het logo van Svt.se klikken, om dit populaire online nieuwsportal van Zweden direct te kunnen lezen.
Afbeelding computerscherm met logo radiozender Sveriges Radio P1 - Zweden - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om Sveriges Radio P1 te luisteren
Afbeelding computerscherm met logo radiozender RIX FM - Zweden - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om RIX FM te luisteren

ZWEEDSTALIGE RADIO LUISTEREN

Sveriges Radio P1


Sveriges Radio P1 is de belangrijkste publieke radiozender van Zweden.
Als u op het logo op het computerscherm linksboven klikt, kunt u live naar deze Zweedse radiozender luisteren.

RIX FM


RIX FM is de populairste commerciële radiozender in Zweden. Klik op het logo op het beeldscherm rechtsboven om direct live naar deze Zweedstalige commerciële radiozender te luisteren.
Afbeelding computerscherm met logo SVT Sveriges Television - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding voor de website van SVT
Afbeelding computerscherm met logo VIASAT - Zweden - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding voor de website van VIASAT

ZWEEDSTALIGE TELEVISIE KIJKEN

SVT


Uw favoriete televisieprogramma of -serie in het Zweeds horen of met Zweedse ondertiteling bekijken, kan in het begin wennen zijn, maar al gauw zult u merken dat dit erg leerzaam en leuk is.
SVT is de publieke televisieomroep van Zweden.

Viasat en TV4 Group


Viasat en TV4 Group zijn de populairste commerciële televisieomroepen voor Zweedssprekenden.
Deze Zweedstalige televisiezenders kunnen via kabel, satelliet, internet of een app worden bekeken.
Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

PROMOTIEFILMPJES & GOOGLE MAPS

Hieronder vindt u promotiefilmpjes van Zweden en van hoofdstad Stockholm die eveneens op Youtube kunnen worden bekeken.
Door direct op het rode Youtube logo in het midden van de afbeelding te klikken, wordt een filmpje afgespeeld.
Direct onder deze promotiefilmpjes staan de locaties van Zweden en Stockholm op Google Maps. U kunt linksboven klikken om het kaartje groot weer te geven in een nieuw venster.
Als u linksonder op het vierkantje in de afbeelding klikt, dan krijgt u satellietbeelden van Zweden en Stockholm te zien op Google Earth.
In- en uitzoomen op de kaartjes is mogelijk met de + en – knop rechtsonder.
Wat kennis van de streek van waar uw Zweedse zakenpartner zich bevindt, kan altijd van pas komen tijdens zakelijke gesprekken met Zweedstaligen.
Promovideo Zweden
Dronebeelden Stockholm
 
Google Maps Zweden
Google Maps Stockholm
Op de hoogte blijven van wat er speelt in Zweden

ZWEEDS NIEUWS IN HET NEDERLANDS & IN HET ZWEEDS

Hieronder ziet u het laatste nieuws uit Zweden van verschillende nieuwsbronnen.
Het eerste blokje is Zweeds nieuws in het Nederlands.
Het tweede blokje is nieuws uit Zweden in het Zweeds.
Dit nieuws wordt steeds live bijgewerkt.
Wanneer u communiceert of zakendoet met Zweden, is het altijd prettig en handig om op de hoogte te zijn van wat zich in Zweden speelt.
Daarnaast is het vrij leerzaam om het Zweedse nieuws te lezen in de Zweedse taal.
U bent waarschijnlijk al op de hoogte van het dagelijkse nieuws, dus begrijpend lezen gaat relatief gemakkelijk en het verrijkt de Zweedse woordenschat met (actuele) Zweedse woorden, uitdrukkingen en termen.
Dagnall geeft cursussen in 24 talen

TAALCURSUSSEN IN 24 TALEN

Ons taleninstituut biedt uiteraard ook cursussen Engels, Duits, Frans, Spaans en vele andere talen.
Hierboven vindt u een overzicht van de 23 andere talen die wij naast Zweeds standaard aanbieden.
U kunt uiteraard altijd contact opnemen voor een taalcursus in een taal die niet in het overzicht staat vermeld.
Dagnall Talen verzorgt ook vertaalwerk en tolken Zweeds

Wist u dat?

Wist u dat Dagnall Talen ook vertalingen en tolkdiensten verzorgt?
Dagnall Talen kan u dus van dienst zijn met
taalcursussen, vertalingen, tolkdiensten alsook het schrijven van teksten!
Ook de juiste route naar vertaaldiensten en tolkdiensten Zweeds
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

ONZE OPDRACHTGEVERS

De upload van uw document is gelukt.

 

INLOGGEN MEDEWERKERS   /   BESTANDEN UPLOADEN