OFFERTE AANVRAGEN
Offerte aanvragen

Cursus Spaans voor Managers

Direct naar ➤ Cursussen - Online - ERK - ISO - Spanje - Voor - Nieuws
Dagnall taalcursus op locatie
Dagnall taalcursus online
Dagnall taalcursus contact opnemen

START VANDAAG NOG MET UW REIS NAAR TAALBEHEERSING SPAANS

Taalcursussen Spaans van topniveau


Taalkennis Spaans verbindt u met de Spaanssprekende wereld en vormt een communicatiebasis die deuren voor u opent - met name in de professionele wereld. Om deze reden hebben organisaties die in de taalopleiding van de werknemers investeren, ook een duidelijk voordeel en een voorsprong.
Dagnall Talen biedt u precies wat u zoekt: effectieve taaltrainingen Spaans op het hoogste niveau voor medewerkers en leidinggevenden.
Taaltraining Spaans op maat, omdat uw organisatie welbespraakte medewerkers verdient.

Vakgebieden


Van zakelijk en medisch tot technisch - Dagnall is thuis in elke bedrijfstaal.
Elke bedrijfstak heeft zijn eigen taal en gebruikt zijn eigen terminologie. Geef uw medewerkers een zelfverzekerde uitstraling alsook een duidelijk concurrentievoordeel, door middel van branchespecifieke taalkennis Spaans op het hoogste niveau.
Dagnall Talen biedt uw werknemers taaltrainingen Spaans in een brede waaier van gespecialiseerde vakgebieden.
Screenshot navigatiesysteem met tekst Spaans voor managers - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Goed op weg met Dagnall Talen

of bij u op locatie

  
Vrijblijvend informeren naar een taaltraining bij u in de buurt

DE ORGANISATIE VAN UW TAALTRAININGEN SPAANS IN GOEDE HANDEN

Werkgerelateerd & doelgericht Spaans leren


Wij bieden taalcursussen Spaans op maat aan als individuele (1-op-1) les, als groepscursus met collega’s, als intensieve workshop en ook als langdurige, regelmatige training - met face-to-face-les alsook online cursus. Bij Dagnall Talen kan iedereen Spaans leren op precies een manier die het beste bij hem of haar past.
Organisaties zijn naast de klassieke taaltaalcursussen Spaans vooral geïnteresseerd in werkgerelateerde taalcursussen zoals schrijfvaardigheid Spaans en/of zakelijk Spaans. Onze taaltrainingen worden op de individuele behoeften van opdrachtgevers afgestemd. Dagnall biedt de mogelijkheid om door middel van gecertificeerde taaldocenten met uitstekende recensies en beoordelingen Spaans te leren.
Met Dagnall Talen behaalt u vlot en doelgericht het door u beoogde resultaat.

Filosofie Dagnall Talen


Onze filosofie is om Spaans te leren met gemak en plezier en zonder schroom. Dagnall Talen gaat daarom tot het uiterste om te zorgen dat cursisten de Spaanse taal moeiteloos en zonder remmingen kunt leren.
Spaans leren moet leuk zijn en daarom werken wij met methodes die het leerproces voor de cursisten prettiger en gemakkelijker maakt. Met deze methodes wordt uw nieuwsgierigheid opgewekt en uw bereidheid om te leren, ondersteund. Met vijftien minuten dagelijks oefenen, brengt Dagnall Talen de cursist in grote stappen naar het gewenste taalniveau.
Dagnall Talen is een ideale partner voor iedereen die Spaans wil leren.
Betaalbare topkwaliteit sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalingen - tolken - teksten

PLAN VAN AANPAK DAGNALL TALENINSTITUUT

In overleg met u als opdrachtgever inventariseert Dagnall de wensen en leerdoelen. U meldt de deelnemers aan met hun contactgegevens. Dagnall Talen verzorgt een intake op locatie of, indien gewenst, online of telefonisch. Nadat het intakegesprek heeft plaatsgevonden, waarbij op basis van het Europees Referentiekader het huidige en gewenste niveau van de cursisten wordt bepaald, sturen wij u een op maat gemaakt cursusvoorstel samen met uw offerte.
Nadat u akkoord op de offerte hebt gegeven, stemmen wij de planning af op uw situatie en agenda.
De trainer evalueert na een aantal lessen Spaans de inhoud en de voortgang van de cursus. Indien nodig, kan de doelstelling uiteraard aangepast worden.
Na de laatste les ontvangt u een eindrapportage met een beschrijving van de resultaten die de cursisten hebben behaald. De cursisten ontvangen tevens een certificaat van Dagnall Talen.
[ Lees meer ]


Intake

Planning

Cursus

Certificaat

Betaalbaar maatwerk in cursussen Spaans voor managers sinds 1982

Dagnall Taleninstituut is opgezet in 1982 en geeft sindsdien maatwerk taaltraining aan bedrijven, (semi)overheid en andere non-profitorganisaties. Dagnall heeft een team van ervaren en kundige docenten die experts zijn op taalgebied en duizenden trainingen Spaans voor honderden bedrijven en (overheids)instellingen hebben verzorgd.
Door de werkplekgerichte en functiegerichte werkwijze, leveren wij zeer effectieve en betaalbare taalcursussen Spaans voor managers. Rendement door maatwerk; dat is wat Dagnall u belooft.
Een betaalbare cursus op maat biedt het beste resultaat

Taal op de werkvloer

Taal op de Werkvloer: draagvlak is noodzakelijk! Een cursus (Spaans) toegespitst op het vergroten van de taalvaardigheid op de werkvloer is intussen bij veel organisaties bekend.
Werknemers die geen of een beperkte beheersing van het Nederlands of een andere voertaal hebben, ervaren een belemmering in hun werkomgeving en willen graag en beter en/of sneller communiceren.
Zij willen in staat zijn om de aanwijzingen op het werk goed te kunnen begrijpen en opvolgen. De werknemers willen graag zelfverzekerder hun werk kunnen verrichten en natuurlijk hun ambities op het werkterrein waarmaken. Dit vereist een investering in mensen en in de ontwikkeling van het bedrijf.
[ Lees meer ]

DIVERSE WEGEN VOOR MANAGERS NAAR MADRID

Behoeftes & leermethode


Een goede cursus Spaans voor managers is niet alleen toegespitst op de vraag van de klant, cursist, organisatie of werkgever, zoals een betere spreek- of schrijfvaardigheid.
Een goede taalcursus (Spaans voor managers) is ook afgestemd op de beste, lees meest geschikte, leermethode voor de cursist zelf.
Een cursus Spaans voor managers die het beste bij hem of haar past.

Hoe behaalt Dagnall een hoog rendement?


Onze vakkundige taaldocenten Spaans zijn zeer bedreven in het zo vlug en zo plezierig mogelijk aanleren van kennis en vaardigheden om deze direct in realistische praktijksituaties te kunnen gebruiken. Dat werkt wel zo fijn en het zorgt ervoor dat u veel waar voor uw geld krijgt.
Het inmiddels alom bekende hoge rendement van Dagnall realiseren wij met een blend van deze beproefde leermethode in combinatie met aandacht voor de cursist(en) en het nagaan of de cursist(en) visueel, auditief of kinesthetisch is/zijn ingesteld. Bij Dagnall Talen kunt u voor cursussen terecht die op een maatwerktraining gebaseerd zijn.

Dagnall Talen biedt individuele taalcursussen, duocursussen (met 2 cursisten), groepscursussen van 3 tot 8 à 10 cursisten, onlinecursussen, een online leerplatform voor blended learning alsook een eigen App met woordenlijsten en jargon van de specifieke organisatie.
De taaltrainers van Dagnall maken veel gebruik van eigen lesmateriaal dat zij hebben verzameld en gecreëerd door de jaren heen en spelen continue in op actuele ontwikkelingen en thema’s.

Een prettige manier van leren


Een voordeel is dat dit echte maatwerk als een zeer fijne manier van werken wordt ervaren door zowel onze cursisten alsook onze taaltrainers Spaans. Onze, door de jaren heen steeds verder ontwikkelde en verfijnde werkwijze is het zeer gewaardeerde handelsmerk van Dagnall geworden. Onze cursussen Spaans voor managers zijn dus niet alleen functiegericht en/of werkgericht, maar eveneens afgestemd op de leermethode die goed bij de cursist zelf past.
Overlappende groene cirkel met klok en kalender en donkerblauwe cirkel met icoon lesgeven op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Computerscherm met vier taalvaardigheden luisteren, lezen, schrijven en spreken - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Spaans effectief leren bij Dagnall Talen

INDIVIDUELE CURSUSSEN & GROEPSCURSUSSEN SPAANS

Spaanse lessen - individueel of in groepsverband


Dagnall Taleninstituut cursussen Spaans op maat voor individuen en groepen, waarbij u met een gerust hart de gehele organisatie kunt overlaten aan ons.
Dagnall Talentaleninstituut biedt deze individuele cursussen en groepscursussen voor zowel beginners, als voor halfgevorderden en gevorderden.
Voor de individuele-, duocursussen en

groepscursussen gebruiken wij moderne en gevarieerde leermethodieken om doelgericht te trainen en leersucces te borgen.
Onze individuele-, duo- en groepscursussen kunnen uiteraard zowel op locatie als op één van deze trainingslocaties worden gegeven.
Maatwerk individuele & groepscursussen Spaans

Maatwerkcursussen Spaans


Wij bieden individuele cursussen Spaans voor het bedrijfsleven, (semi-)overheidsinstellingen alsook particulieren.
Een individuele taalcursus noemt men ook wel één-op- één-taalcursus of privéles.
De individuele taalcursussen van taleninstituut Dagnall staan al decennia bekend voor persoonlijke aandacht, maatwerk en het hoogste rendement.
De individuele cursussen Spaans van Dagnall zijn maatwerkcursussen en worden afgestemd op, en speciaal samengesteld voor, de branche, het taalniveau, de leerstijl en de praktijksituatie.
De cursussen worden opgesteld om de persoonlijke of bedrijfsdoelstellingen te kunnen behalen.

Ons taleninstituut biedt groepscursussen Spaans van 3 tot 10 personen, maar ook zogenaamde duocursussen (met 2 deelnemers) aan bedrijven, (semi-)overheidsinstellingen alsook particulieren.
De leergroepen houden we bij voorkeur zo klein mogelijk om de leereffectiviteit te verhogen en de deelnemers maximale ondersteuning te bieden.
De groepscursussen van Dagnall zijn ook maatwerk taalcursussen en worden afgestemd op, en speciaal samengesteld voor, de branche, het taalniveau, de praktijksituatie en de leerstijl en de trainingen worden opgesteld om de doelstellingen te behalen.


Pluspunten individuele cursus


Het grootste voordeel van een individuele taalcursus Spaans is het hoge rendement doordat in korte tijd veel kennis wordt geleerd.
Er wordt sneller vooruitgang geboekt omdat de cursus vrij intensief is en het leertraject is zo kort mogelijk.
Flexibiliteit is een ander groot voordeel van individuele cursussen. De inhoud kan optimaal aangepast aan de doelstellingen, het niveau en de specifieke aandachtsgebieden van de deelnemer en de cursus kan beter worden afgestemd op de leerstijl van de deelnemer.
Omdat eventuele begripsproblemen individueel kunnen worden behandeld, is de leervordering optimaal.
Ook kan een individuele cursus ideaal worden afgestemd op de agenda van de cursist zodat het leerschema en het tijdmanagement optimaal zijn.


Pluspunten groepscursus


Met name de interactie met de andere cursisten Spaans is het belangrijkste voordeel van een groepscursus; actief gebruik van de doeltaal door middel van bijvoorbeeld rollenspellen en discussies in de groep.
Een ander groot voordeel is de zogenaamde groepsdynamiek; communiceren in de doeltaal met de groep en van elkaars kunnen foutjes. Cursisten kunnen de afwisseling die zo wordt geboden als leuker ervaren.
Daarnaast zijn groepscursussen efficiënt doordat meerdere medewerkers tegelijk worden getraind en de groep bijna hetzelfde kennisniveau bereikt.
Ook zijn groepscursussen iets minder intensief (minder zwaar) voor cursisten dan individuele cursussen.


Minpunten individuele cursus


Rollenspellen en discussies kunnen bij individuele taalcursussen Spaans alleen met de trainer worden gedaan en gevoerd.
Doordat er geen interactie is met andere deelnemers, kan het geleerde niet in groepsverband geoefend worden.
Ook is er geen groepsdynamiek waardoor het niet mogelijk is om te leren van foutjes van anderen.
De intensievere leerbenadering van een individuele taalcursus is ook vrij intensief (zwaarder) voor de deelnemer.


Minpunten groepscursus


In een groepscursus wordt minder aandacht aan het individu gegeven en kunnen deelnemers wat eerder worden afgeleid. Het rendement is hierdoor wat lager. Deels kan dit worden ondervangen door de groepen iets kleiner te maken (minigroepen).
Een groepscursus Spaans kan ook minder goed worden afgestemd op individuele leerstijlen.
Dat de planning minder goed op de agenda van de individuele cursist afgestemd kan worden, is een ander minpunt van een groepscursus.

Pluspunten

Individuele cursus in één oogopslag  hoogste rendement & flexibiliteit, kortste traject
  afgestemd op individuele leerstijl
  inhoud perfect afgestemd op individuele behoefte
  afgestemd op niveau & aandachtsgebieden cursist
  afgestemd op agenda cursist


Minpunten

Individuele cursus in één oogopslag  geen interactie met andere cursisten
  vrij intensief voor de cursist
  geen groepsdynamiek

Pluspunten

Groepscursus in één oogopslag  interactie met andere cursisten
  groepsdynamiek wordt als prettiger ervaren
  groep komt op hetzelfde kennisniveau
  efficiënt meerdere medewerkers tegelijk trainen
  minder intensief dan individuele cursus


Minpunten

Groepscursus in één oogopslag  iets minder aandacht voor individuele cursist
  minder afgestemd op individuele leerstijlen
  minder afgestemd op agenda cursisten
Ontdek onze mogelijkheden voor cursussen Spaans

VERSCHILLENDE OPTIES VOOR SPAANSE LES

Dagnall Taleninstituut biedt taalcursussen (Spaans) voor beginners, halfgevorderden en gevorderden.
Niet iedereen heeft de mogelijkheid om naar een talencentrum te gaan. Wij bieden onze taalcursussen daarom ook online en incompany aan.

Naast een Cursus Spaans voor managers biedt
Dagnall Taleninstituut de keuze uit de onderstaande cursusvormen Spaans. Deze taaltrainingen kunnen ook worden gecombineerd.
Dagnall Taleninstituut staat voor (betaalbaar) maatwerk!

ALGEMENE LEERMETHODES

Audio-Lingual Method (ALM) (Army Method/New Key)


Bedacht door wie en wanneer


De audiolinguale methode was al in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw in Engeland en Amerika ontwikkeld, onder meer door de Amerikaanse taalkundige Leonard Bloomfield. Doordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak, werd het noodzakelijk om (Amerikaanse) soldaten van elementaire verbale communicatieve vaardigheden te voorzien. Vanwege de invloed van het leger stond deze audiolinguale methode ook bekend als de ‘legermethode’.

Kenmerken van de Audio-Lingual Method (ALM)


De audiolinguale methode kun je als een reactie op de grammatica-vertaalmethode zien. Een nieuw verschijnsel was dat de les geheel in de doeltaal (bijvoorbeeld Spaans) plaatsvond. De belangrijkste vaardigheden zijn spreken en luisteren (in het Spaans) en (Spaanse) grammaticale structuur worden door middel van mondelinge structuuroefeningen geleerd. Het doel is vrijwel zonder fouten Spaans kunnen spreken en kunnen verstaan, wat begint bij een Spaanssprekende leren naspreken. Herhaling is het middel hiervoor; er wordt gewerkt met driloefeningen om Spaanse zinnen en structuren goed aan te leren, zodat reacties spontaan en automatisch gaan worden. De taaltrainer Spaans kan bijvoorbeeld een bepaalde zin 10 keer herhalen en dan een extra Spaans woord hieraan toevoegen. Bij de audiolinguale methode wordt vaak gewerkt in zogenaamde talenpractica, waarbij studenten Spaans een hoofdtelefoon op hebben en zinnen beluisteren en deze zinnen nazeggen. Geschreven Spaans komt pas aan bod als het mondelinge Spaans inmiddels vertrouwd is geworden. Wel worden afbeeldingen gebruikt voor het introduceren van nieuwe woorden in het Spaans.

Populariteit


In ons land werd de audiolinguale methode pas geïntroduceerd omstreeks 1970 toen de Mammoetwet van kracht werd. Al gauw waren er bezwaren tegen de betekenisloze drills. De techniek wilde wel eens haperen. De talenpractica raakten hierdoor vrij gauw in onbruik. In plaats hiervan maakte men de voor mondeling gebruik bedoelde structuuroefeningen schriftelijk. Schrijvers van leerboeken namen de markt weer over en boden weer expliciete grammaticaregels aan. Toch liet de audiolinguale methode wel sporen na. Nu was alom aanvaard dat het bij het leren van de taal (zoals Spaans) niet om het uit het hoofd leren van de regels van de (Spaanse) grammatica gaat, maar om het te gebruiken. Luistervaardigheid (Spaans), die vóór 1970 voor veel docenten niet bestond, was ontdekt.

Voor- en nadelen van de Audio-Lingual Method


De audiolinguale methode is effectief voor beginnende studenten Spaans. Direct van het begin wordt een juiste uitspraak Spaans aangeleerd. De audiolinguale methode is een docentgestuurde methode en en biedt daardoor een snelle en efficiënte overdracht van kennis. De methode kan ook worden toegepast bij grotere groepen.

Deze docentgestuurde kant is tegelijkertijd een nadeel; er wordt geen eigen input van de studenten verlangd, waardoor het gevaar van enige passiviteit en onvoldoende betrokkenheid en motivatie op de loer ligt. Een bijkomend bezwaar van de audiolinguale methode is dat de geoefende driloefeningen niet zo eenvoudig zijn om te zetten in levend taalgebruik Spaans.

GoldList Method (GLM)


Bedacht door wie en wanneer


De GoldList Method (‘gouden lijst-methode’) is ontwikkeld door David J. James, alias Viktor Dmitrievitch Huliganov of Uncle Davey.

Kenmerken van de GoldList Method (GLM)


Deze GoldList Method is een methode om woorden of zinnen (bijvoorbeeld in het Spaans) op een zodanige manier wijze te leren dat ze worden opgeslagen in het langetermijngeheugen van de lerende. Deze methode werkt middels zelfgeschreven woordenlijsten (Spaans) die worden herhaald na verloop van tijd. De opgeschreven Spaanse woorden en zinnen worden hardop gelezen door de lerende. De woorden of zinnen en zinnen uit het hoofd te leren, is niet de bedoeling, maar door de blootstelling gaat dit automatisch. Bij de GoldList-methode wordt de woordenlijst steeds herzien; Spaanse woorden die geleerd zijn, gaan van de woordenlijst af, Spaanse woorden die nog steeds problemen opleveren, blijven op de lijst op de woordenlijst staan.

Populariteit


Aanhangers van de GoldList-methode stellen dat deze woorden op de woordenlijst of zinnen spontaan in het langetermijngeheugen van de student worden opgeslagen, iets dat door geheugenwetenschappers wordt bestreden. Volgens deze geheugenwetenschappers wordt kennis in het algemeen onthouden als deze relevant en van betekenis is. Deze methode kan dus alleen werken voor Spaanse woorden die betekenisvol en relevant zijn voor de lerende.

Voor- en nadelen van de GoldList Method


Bij mensen die het fijn vinden om bijvoorbeeld Post-its® als geheugensteun te gebruiken, kan deze GoldList-methode goed functioneren. Omdat het fysieke deel van het geheugen door het schrijven meewerkt en aangesproken wordt, werkt het met de hand schrijven beter dan typen of, redelijk zinloos: een fotootje maken. Een minpunt van deze leermethode is het ontbreken van context. Taal bestaat uiteraard uit veel meer dan een verzameling losse woorden of zinnen. Deze methode is daarnaast bijzonder tijdrovend; er moeten steeds met de hand geschreven lijsten worden aangelegd.

De Natural Method


Bedacht door wie en wanneer


De Natural Method, ook de Natural Approach (de ‘natuurlijke aanpak’) genoemd, is door de Amerikanen Tracy Terrell en Stephen D. Krashen ontwikkeld in 1983.

Kenmerken van de Natural Method


De Natural Method richt zich op een natuurlijke manier van het verwerven van de taal (zoals bijvoorbeeld Spaans). Op de wijze waarop iemand als kind zijn of haar moedertaal leerde spreken, probeert de methode het Spaans aan te leren. Op die wijze leert men onbewust ook de taalregels van het Spaans. Alleen het Spaans met de nodige visuele hulpmiddelen wordt hiervoor gebruikt. Het streven is een leeromgeving zonder stress. De studenten worden blootgesteld aan een aanzienlijke hoeveelheid begrijpelijke input. Bij de deze methode wordt de taalproductie Spaans niet geforceerd, maar mag spontaan ontstaan. De methode legt de nadruk op communicatie en niet zo zeer op expliciete Spaans grammatica en het corrigeren van vormfouten.

Als de lerende wordt ondergedompeld in het Spaans, is de methode het meest effectief. Om ervoor te zorgen dat de studenten plezier van de ervaringen hebben, moeten de activiteiten die in het Spaans worden aangeboden, stimulerend zijn.

De Natural Method lijkt vrij veel op de Directe Methode. Beide methoden zijn gebaseerd op het idee van natuurlijke taalverwerving; het onderscheid is dat de Directe Methode meer de focus op de praktijk legt en de Natural Method meer op blootstelling aan taalinput en het verminderen van spreekangst.

Populariteit


Het is veelvuldig aangetoond dat onderdompeling een zeer effectieve methode is. Doordat de natuurlijke aanpak vrij eenvoudig te begrijpen is, is de methode een populaire wijze van lesgeven bij taaldocenten Spaans. Minpunten heeft de natuurlijke aanpak ook. De nadruk wordt voornamelijk op het impliciet aanleren van de grammatica van het Spaans gelegd. De studenten zouden inderdaad leren om te communiceren, maar blijven hangen in een wat gebrekkige, vereenvoudigde versie van de taal door onvoldoende kennis van de grammatica van de taal.

Voor- en nadelen van de Natural Method


Om op een natuurlijke manier een taal aan te leren, wordt prettig gevonden. Lerenden krijgen de kans voor het opbouwen van een persoonlijke band met het Spaans. Doordat de studenten niet ‘uit het hoofd hoeven te leren’, beklijft het geleerde voor een langere tijd.

Doordat er vrijwel geen druk ligt op de taalproductie, kan het nadeel zijn dat het langer duurt voor er resultaten geboekt worden. Ook bereidt de methode lerenden niet per se op een bepaald Spaans examen voor.

Structurele Aanpak


Bedacht door wie en wanneer


De Structural Approach (afgekort SA) oftewel ‘Structurele Aanpak’ is door Charles Carpenter Fries en Robert Lado in de jaren 50 ontwikkeld.

Kenmerken van de Structurele Aanpak (SA)


De Structurele Aanpak is een taalverwervingsmethode met als doel studenten vertrouwd te maken met de fonologische en grammaticale structuur van de doeltaal (bijvoorbeeld het Spaans). De Structurele Aanpak staat voor dat het beheersen van deze structuren meer oplevert dan het verwerven van woordenschat Spaans. Bij de methode gaat het om het kunnen herkennen en toepassen van vaste combinaties van Spaanse woorden en woordgroepen in de correcte woordvolgorde. Deze combinaties van woorden worden aan de student aangedragen in herkenbare situaties middels visualisatie, gezichtsuitdrukking, dramatisering en handelingen. De taalstructuren die het meest gebruikt worden, worden het eerst geleerd. De mondelinge vaardigheden Spaans (luistervaardigheden en spreekvaardigheden) worden hier in eerste instantie bij gebruikt; leesvaardigheden en schrijfvaardigheden volgen hieruit. Bij het aanleren en verbeteren van de productieve vaardigheid Spaans (spreekvaardigheden en schrijfvaardigheden), krijgt de grammatica een grote plek. De Structurele Aanpak wordt ook wel Structural-Situational Approach (structurele-situationele benadering) en de Structural-Oral-Situational Approach (structurele-mondeling-situationele benadering) genoemd.

Populariteit


In de jaren vóór 1970 werd de Structurele Aanpak op vrij grote schaal toegepast om Engels te leren in Engelssprekende landen, voormalige Britse koloniën en in Maleisië.

Voor- en nadelen van de Structurele Aanpak


Dat de lerenden de Spaanse taal op een nauwkeurige manier leren, is de sterke kant van de Structurele Aanpak. De studenten krijgen inzicht in de grammatica van het Spaans en ze leren eveneens in welke situatie bepaalde Spaanse woorden en woordcombinaties wel of niet passend zijn. De methode van de Structural Approach gebruikt de taal van alle dag. Nadelen heeft de Structural Approach ook. De manier van werken kost tamelijk veel tijd en levert niet onmiddellijk ervaringen van succes op. De eigen inbreng van studenten is beperkt; de methode is niet erg creatief.

Communicatief taalonderwijs (Engels: Communicative Language Teaching; CLT)


Bedacht door wie en wanneer


Het communicatief Taalonderwijs (Engelse naam: Communicative Language Teaching; CLT), ook wel ‘De Communicatieve benadering’ (Engelse naam: Communicative Approach; CA) genoemd, is in de jaren zestig van de vorige eeuw ontstaan onder invloed van de ideeën van Noam Chomsky, die de nadruk legde op competenties bij het leren van een taal. Amerikaans taalkundige Dell Hymes was de grondlegger in 1966 van het concept communicatieve vaardigheden.

Kenmerken van Communicatief taalonderwijs (CLT)


Het communicatief talenonderwijs gaat uit van de gedachte dat interactie het uiteindelijke streven is bij het leren van een vreemde taal (zoals Spaans).

De studenten leren middels CLT-technieken het Spaans in de praktijk te brengen door de interactie onderling en de taaldocent Spaans. Teksten in het Spaans of ander materiaal uit de werksituatie of het dagelijks leven worden gebruikt. Het Spaans wordt zowel tijdens en ook buiten de les gebruikt.

Studenten praten over persoonlijke gebeurtenissen met medestudenten en de taaltrainer Spaans draagt onderwerpen aan buiten het gebied van de traditionele grammatica, om de taalvaardigheid Spaans in allerlei soorten realistische situaties te oefenen. De Spaanse grammatica wordt inductief onderwezen, dit betekent aan de hand van de praktijk, waaruit de regel volgt.

Bij CLT zijn docenten Spaans echt trainers, die de lerenden helpen te communiceren in het Spaans.

Populariteit


Het communicatief taalonderwijs werd heel populair in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw, deels doordat de traditionele taalonderwijsmethodes niet zo succesvol waren gebleken. Door de verdere eenwording van Europa ontstond een grotere behoefte om talen te leren op een wijze die meteen toepasbaar was.

Voor- en nadelen van Communicatief taalonderwijs


De CLT (communicatief taalonderwijs) heeft veel voordelen. Studenten ‘kunnen’ al snel ‘iets’ in het Spaans; deze methode van leren is studentgericht en functioneel. Door het gebruik van authentieke materialen, leren studenten de Spaanse woorden die voor hen nodig zijn. De methode is efficiënt. Voor de lerenden werkt dit stimulerend doordat zij vlug succeservaringen hebben. Foutjes mogen worden gemaakt; de taalvaardigheid wordt al doende geleerd en daarna geperfectioneerd. Een nadeel van deze communicatieve benadering is dat voor grammatica, vocabulaire dat niet direct toepasbaar is en de uitspraak minder aandacht wordt besteed. De voorbereiding en de planning vereist veel meer tijd van de trainer en vraagt een actieve deelname van studenten. Voor een aantal studenten is deze manier van een taal leren ongewoon of moeilijk, afhankelijk van hun achtergrond. CLT (communicatief taalonderwijs) traint vaardigheden; het gaat om de functie en in mindere mate om de vorm en de methode biedt als leermethode geen samenhangend geheel.

Grammatica-/vertaalmethode (GVM) (Engels: Grammar-Translation Method; GTM)


Bedacht door wie en wanneer


Het taalonderwijs was in de 18de en de 19de eeuw vooral op praktisch taalgebruik gericht. Er word geleerd om gebruiksklare zinnetjes, idiomatische uitdrukkingen, dialogen, lijsten met woorden enzovoort na te spreken, uit het hoofd te leren en vervolgens op te zeggen. Een Duitse docent Frans en Italiaans en eveneens schrijver van lesboeken; Johann Valentin Meidinger, deed dit op een andere manier. Omstreeks het jaar 1783 ontwikkelde Meidinger een methode waarin de grammatica centraal stond. Meidinger wordt als de grondlegger gezien van de zogenaamde grammatica-vertaalmethode (Engels: Grammar-Translation Method, afgekort GTM).

Kenmerken van de Grammatica-/vertaalmethode (GVM)


Deze methode was op het onderwijs in het Latijn gebaseerd; de taal van religie, cultuur en wetenschap. Het onderwijs in het Latijn was uiteraard gericht op geschreven teksten van klassieke schrijvers en geheel gericht op grammatica en vertalen (van bijvoorbeeld Spaans). Dat werd destijds beschouwd als een degelijke en wetenschappelijke aanpak. De Grammatica-/vertaalmethode gaat van de analyse van taalvormen en taalstructuren (van bijvoorbeeld Spaans) uit waarbij studenten inzicht ontwikkelen. De lees- en schrijfvaardigheid Spaans dus belangrijk bij de Grammatica-vertaalmethode. Literatuur, vertalen en uit het hoofd leren van woordenlijsten krijgen de nadruk. De docenten dragen kennis Spaans over, de lerenden memoriseren.

Populariteit


Hoewel al vanaf halverwege de negentiende eeuw ook tegengeluiden te horen waren, heeft tot recente datum de grammatica-/vertaalmethode een grote invloed gehad op het talenonderwijs.

Voor- en nadelen van de Grammatica-/vertaalmethode


De methode is een aardige mentale training aan mensen die het een uitdaging vinden om dingen uit het hoofd te leren. Ook biedt de methode inzichten in de structuur van de Spaanse taal, vanwege de nadruk die gelegd wordt op de grammatica.

Aan de methode kleven echter meer keerzijden dan positieve kanten. Het grootste nadeel is dat de spreek- en luistervaardigheid Spaans behoorlijk achterblijft, waardoor de geleerde taal zelfs na jaren studeren nauwelijks mondeling kan worden toegepast. Omdat het over het algemeen gaat om literair taalgebruik, staat de methode ver van het dagelijks gebruik van het Spaans af, ook in de context die wordt aangeboden. Bij het leren in groepsverband geeft de leermethode geen mogelijkheid tot differentiatie of tot een eigen creatief leerproces bij de studenten. De lerenden zijn slechts toehoorders en uitvoerders.

Onderdompeling (Engels: immersion)


Bedacht door wie en wanneer


Onderdompeling (In het Engels: language immersion) wordt wereldwijd gebruikt sinds de jaren 70, en dan met name op middelbare scholen waarbij een vak (bijvoorbeeld het vak wiskunde) in de vreemde taal wordt onderwezen. In Nederland is de methode van ‘onderdompeling’ ook wel bekend als de methode die wordt gebruikt bij onze collega’s van Taleninstituut Regina Coeli in Brabant, ook wel ‘de nonnen van Vught’ genoemd. De methode van ‘onderdompeling’ is daar in 1963 ontstaan met Franse nonnen die taalles Frans gaven aan rijke dames uit Vught.

Kenmerken van onderdompeling


De methode van onderdompeling behelst dat degene die de taal (zoals het Spaans) leert, direct vanaf het eerste moment wordt omgeven door de nieuwe taal. De instructies vinden plaats in de doeltaal (Spaans); in het begin langzaam en met veel herhalingen, later op een natuurlijkere manier. De studenten worden ook uitgedaagd vanaf het begin om in het Spaans te spreken. De methode werkt met simulaties en rollenspellen. De omgeving op scholen die werken met onderdompeling, wordt vaak in de stijl van het Spaans ingericht om een situatie te creëren alsof lerenden in Spanje zijn. Lerenden oefenen één-op-één of in kleine groepen met Spaans spreken. Daadwerkelijk naar Spanje reizen en daar bijvoorbeeld in een gastgezin verblijven, is een andere wijze om onderdompeling te bereiken.

Populariteit


Onderdompeling wordt als een uitstekende methode om vreemde talen te leren gezien. Vooral de mondelinge taalvaardigheid Spaans kan zeer goed worden ontwikkeld met de methode van onderdompeling.

Voor- en nadelen van onderdompeling


Omdat de leermethode vrij intensief is, is het grote voordeel dat deze methode snel resultaat laat zien. Omdat de lerende wordt erdoor omgeven, is het een kwestie van ‘sink or swim’; hij of zij moet echt in het Spaans gaan communiceren. De student is feitelijk 24 uur per dag Spaans aan het leren. De sociale interactie wordt versterkt door het samen oefenen in groepsverband. Dit wordt door studenten als motiverend ervaren.

Een nadeel is dat de bereikte resultaten niet altijd wordt vastgehouden. De kans is groot dat het nieuw geleerde snel weer wegzakt als iemand in een korte tijd Spaans leert, door in Spanje te zijn of door in een kunstmatig gecreëerde omgeving te zijn ondergedompeld, maar daarna weer tot de orde van de dag overgaat. Dat een dergelijke taaltraining Spaans nogal intensief is, kan een ander nadeel zijn. Niet alle lerenden hebben genoeg conditie om deze wijze van leren vol te houden.

Suggestopedie (Suggestopedia)


Bedacht door wie en wanneer


Suggestopedia is een (taal)leermethode ontwikkeld in de zeventig jaren van de vorige eeuw. De leermethode is door de Bulgaarse psychotherapeut Georgi Lozanov ontwikkeld.

Kenmerken van Suggestopedie


Zoals de naam al aangeeft, is De methode van Suggestopedia gebaseerd op de kracht van de suggestie. Lozanov was van mening dat positieve suggestie een voorwaarde is om (talen; bijvoorbeeld Spaans) te leren. Een ontspannen sfeer en een wederzijds vertrouwen tussen de taaltrainer (Spaans) en de studenten zijn hiervoor van essentiële betekenis. Hiervoor dienen lerenden zich veilig en ontspannen te voelen. Om dit te kunnen bereiken, was een leslokaal met een rijopstelling ongeschikt. In de les zaten lerenden in comfortabele stoelen die in een halve cirkel waren geplaatst en in de klas was altijd achtergrondmuziek. De leermethode zoals Georgi Lozanov die beoogde, bestond uit het voorlezen van verschillende teksten, op de achtergrond werd klassieke muziek gespeeld of waren natuurgeluiden te horen. Er bestonden woordenlijsten bij deze teksten en opmerkingen over de grammatica van de doeltaal (het Spaans). Het voorlezen werd gedaan met gebaren alsook veel expressie in stem. Op deze manier werden studenten in de verleiding gebracht om te luisteren en de (Spaanse) woorden die nieuw waren, konden gemakkelijk worden begrepen en opgenomen. Voor cultuur en kennis over het land van de doeltaal (Spanje) was veel aandacht tijdens de lessen. Er werden rollenspellen gespeeld en er bijvoorbeeld (Spaanse) streekgerechten werden bereid en gegeten.

Populariteit


De leermethode Suggestopedia was enigszins omstreden en is niet erg bekend meer. Een aantal elementen wordt nog steeds toegepast, bijvoorbeeld het gebruiken van stemexpressie en gebaren bij het lezen van teksten in de doeltaal.

Voor- en nadelen van Suggestopedie


De methode van Suggestopedie zorgt voor een veilige en ontspannen sfeer in de les, waardoor de studenten geen hinder zullen hebben van frustratie of faalangst. Voor immigranten kan deze gemoedelijke sfeer bijdragen aan een positieve associatie met het nieuwe thuisland. Vaak werkt muziek motiverend en draagt muziek bij aan betere leerprestaties. Dat de student gestimuleerd wordt om actief mee te doen en zich in te leven in de situaties, wat voor een aantal mensen een nieuwe ervaring is, is een ander voordeel van de leermethode. Tegelijk is dit voor sommigen een nadeel, want niet iedereen is hiertoe in staat. Ook kan muziek bij sommigen afleiden en verstorend werken in tegenstelling tot ontspannend of stimulerend. Dat de verhouding trainer-student niet echt gelijkwaardig is, is een andere zwakke kant; alle inbreng komt van de kant van de Spaanse trainer en de studenten zijn altijd de ontvangende partij.

Community Language Learning (CLL)


Bedacht door wie en wanneer


De Amerikaanse priester en psycholoog Charles Curran en professor Paul La Forge ontwikkelde in het jaar 1976 Community Language Learning, ook wel Counseling Language Learning
(CLL) geheten.

Kenmerken van Community Language Learning (CLL)


Community Language Learning (CLL) is een methode om een taal te leren waarbij de studenten samenwerken om te bepalen welke aspecten van de taal zij willen leren. Deze methode baseert zich op de counseling-benadering waarbij de docent als een counselor optreedt die de zinnen van de lerende kenschetst. De studenten beginnen een gesprek. Als de studenten de doeltaal (Spaans) nog niet voldoende machtig zijn, spreken de studenten in de moedertaal. De taaldocent (Spaans) vertaalt en geeft uitleg. Hierna herhalen de studenten de uitingen van de docent zo goed mogelijk. Dit gesprek in het Spaans wordt opgenomen om nadien daarna opnieuw te kunnen beluisteren.

De methode bevordert het gemeenschapsgevoel in de leergroep en beschouwt de interactie tussen de studenten onderling als middel om het Spaans te leren. Er is geen leerboek Spaans dat wordt gebruikt; de lerenden bepalen zelf de lesstof met behulp van zinvolle gesprekken.

Populariteit


Het slagen van CLL hangt grotendeels af van de kunde van de docent-counselor. De taaltrainer dient naast sociaal-cultureel kundig eveneens taalkundig te zijn onderlegd. De taaltrainer dient zowel het Spaans als de moedertaal van de lerenden zeer goed te beheersen om de taaluitingen van de lerenden te kunnen vertalen. Deze methode kan goed werken indien deze op de juiste wijze gebruikt wordt. Voor grote klassen is de methode niet bruikbaar.

Voor- en nadelen van Community Language Learning


De methode biedt studenten een hoge mate van autonomie. De studenten vinden het analyseren van hun eigen gesprekken vaak zinvol. De leergroep wordt vaak zeer hecht, niet alleen tijdens de lessen Spaans, maar ook daarbuiten. Met CLL worden studenten zich veel meer bewust van anderen in hun groep, hun sterke en minder sterke punten en ze leren om te werken als een team. Studenten leren vaak veel door het bespreken door de fouten en het evalueren van de taalles Spaans. Vaak blijven dergelijke verbeteringen in het geheugen gegrift en worden onderdeel van het actieve vocabulaire van lerenden.

Het kan een keerzijde zijn dat de docent niet sturend is, ondanks dat een aantal lerenden wel sturing nodig heeft. Er wordt geen leerboek gebruikt en er worden geen toetsen Spaans afgenomen. Het succes van de les is hierdoor moeilijk meetbaar. Sommige lerenden worden geremd in hun Spaans spreken wanneer zij opgenomen worden.

Lexicografische benadering (Engels: Dynamic Lexicographic Approach; DLA)


Bedacht door wie en wanneer


De Lexicografische benadering (In het Engels: Lexical Approach; LA) is een methode om een vreemde taal te leren die door Michael Lewis in het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw is ontwikkeld.

Kenmerken van de Lexicografische benadering (DLA)


De benadering is gebaseerd op het idee dat een belangrijk deel van het leren van een taal (zoals het Spaans) bestaat uit het begrijpen en produceren van ‘lexicale eenheden’. Dit zijn brokjes taal die bestaan uit (Spaanse) woorden, woordcombinaties alsook uitdrukkingen. Lerenden verwerven al doende inzicht in patronen van het Spaans (grammatica) en betekenisvolle groepen met woorden. Zo wordt geleerd hoe het Spaans ‘in het echt’ wordt gebruikt. De woordenschat Spaans krijgt bij deze benadering meer nadruk dan de Spaanse grammatica. Instructies zijn op situaties en Spaanse uitdrukkingen gericht die regelmatig in dialoog voorkomen. Voor interactie is aandacht maar ook voor exposure; voor de zogenaamde receptieve vaardigheden van de lerende (luisteren/begrijpen, lezen/begrijpen). Er bestaat veel mogelijkheid voor de student om de Spaanse taal zelf te ontdekken.

De rol van de trainer Spaans is voor genoeg input te zorgen en het faciliteren van het leertraject van de lerenden.

Populariteit


Onder invloed van de ideeën over taal van (onder andere) Michael Lewis zijn in de afgelopen drie decennia lesboeken duidelijk anders geworden. Er wordt veel meer aandacht aan woordenschat van de te leren taal besteed die wordt aangeboden in chunks, in betekenisvolle brokjes. De vergaande verandering in de manier waarop een vreemde taal wordt onderwezen, waar Lewis streefde, bleef echter uit.

Voor- en nadelen van de Lexicografische benadering


Door met ‘chunks’ (brokjes taal); met ‘echte’ taal te werken, leren de studenten op een heel natuurlijke wijze het Spaans te gebruiken. Zo ontstaat souplesse in het taalgebruik Spaans.

Het minpunt van de leermethode is dat de werkelijkheid altijd weer afwijkend is van de aangeleerde taalsituaties. Een aantal lerenden heeft meer aan een docent Spaans die hen wegwijs maakt, dan aan een docent taal-facilitator omdat deze lerenden meer moeite hebben om de patronen van het Spaans zelf te leren herkennen.

Series Method


Bedacht door wie en wanneer


De Series method, ofwel ‘seriemethode van taalverwerving’ (Frans: La Méthode naturelle) is door de Franse leraar François Gouin in 1880 ontwikkeld.

Kenmerken van de Series Method


Een serie van verbonden zinnen die gemakkelijk te begrijpen zijn en niet veel kennis vereisen van de grammatica, is het uitgangspunt van de seriemethode (The Series Method of language acquisition) van Gouin. Op basis van een actie, zoals het huis verlaten in de volgorde waarin deze actie uitgevoerd zou worden, leren de studenten zinnen. Deze series of reeksen behandelden onderwerpen als de mens in de samenleving, wetenschap en beroep, het leven in de natuur, ontwikkeld vanuit het onderscheid tussen objectieve, subjectieve en figuurlijke taal. De seriemethode van Gouin maakt geen gebruik van moedertaal. Het betreft een soort eentalige methode, die niet van ‘vertalen’ en ‘uitleggen’ uitgaat maar uitgaat van ‘demonstreren’ en ‘handelen’, waardoor studenten al gauw in de te leren taal (bijvoorbeeld het Spaans) leren denken.

Populariteit


De principes van Gouin over het leren van een vreemde taal waren bijzonder vooruitstrevend. Ondanks dat het een vrij afwijkende aanpak was, was de seriemethode van Gouin enige tijd succesvol. Deze methode van Gouin werd echter door Maximilian Berlitz’ Directe Methode overschaduwd.

Voor- en nadelen van de Series Method


De Series method van Gouin ontwikkelt sterk de mondelinge vaardigheid Spaans en zorgt voor het creëren van een sfeer in de lessen die harmonieus, natuurlijk en gelijkwaardig is.

François Gouin’s taalmethodiek biedt levendig onderwijs. Doordat het gebruikmaakt van visuele leermiddelen, bijvoorbeeld afbeeldingen, grafieken, en dergelijke, wekt dit soort onderwijs Spaans enthousiasme op bij de studenten. Een taal leren wordt tastbaar; dit was iets geheel nieuws. De methode maakt studenten Spaans nieuwsgierig, dit werkt goed om het leergeheugen te ontwikkelen, de druk om te presteren te verlagen alsook het zelfvertrouwen te verbeteren. De communicatieve vaardigheid Spaans van de student wordt vrij intensief gestimuleerd met de methode.

De leermethode heeft echter als nadeel dat taal die iets meer abstract of subjectief wordt, moeilijk in één duidelijke ervaring kan worden gevangen met beweging en expressie. De bewerkelijkheid voor de trainer, die een hele reeks aan series voor moet bereiden, is een ander nadeel van de leermethodiek. Als derde punt is de Gouin-seriemethode vooral gericht op het mondelinge taalgebruik, terwijl het reguliere onderwijssysteem nog veelal draait om examens voor het toetsen van de competentie van lezen en schrijven.

Task-Based Language Teaching (TBLT)


Bedacht door wie en wanneer


Taakgericht taalonderwijs (Engels: Task-Based Language Teaching) is ontwikkeld in de jaren 80 van de vorige eeuw. De grondleggers van deze methode waren de Indiase taalkundige professor N.S. Prabhu, de Amerikaanse hoogleraar Teresa P. Pica en de Britse hoogleraren Michael H. Long en Graham V. Crookes.

Kenmerken van de Task-Based Language Teaching (TBLT)


Het taakgericht taalonderwijs past binnen een Communicatieve Benadering/het Communicatief Taalonderwijs. De gedachte achter deze methode is dat de verwerving van de doeltaal (zoals het Spaans) geen doel op zich is, maar een hulpmiddel om bepaalde taken uit te kunnen voeren. De studenten krijgen verschillende motiverende taken voorgeschoteld, waarvoor kennis van de (Spaanse) taal vereist is. Voor het goed uitvoeren van deze taken, dienen zij over taalregels en woordenschat te beschikken. De taken zijn zaken uit het dagelijks leven, bijvoorbeeld e-mails schrijven, boodschappen doen, bellen met een klantenservice, de krant lezen of een drankje bestellen. De opdracht wordt in drie verschillende fasen opgedeeld: vóór, tijdens en na de taak, waarbij de lerende zich eerst op de taak voorbereidt, de taak vervolgens uitvoert en tot slot hierop terugblikt. Om de opdrachten uit te kunnen voeren, moeten studenten samenwerken. De opdrachten dienen net boven het kennisniveau van de student Spaans te liggen om leereffect te hebben.

Populariteit


Vanaf het begin van de jaren 90 is taakgericht onderwijs erg populair geworden, zeker in het taalonderwijs. Het lijkt de meest praktisch bruikbare vorm te zijn om de taalvaardigheden van lerenden (hoofdzakelijk lerenden in een achterstandspositie) in het lager en secundair onderwijs te verhogen.

Voor- en nadelen van Task-Based Language Teaching


Taakgericht taalonderwijs (Spaans) heeft duidelijke voordelen. Taakgericht taalonderwijs taakgericht taalonderwijs is een activerende werkvorm, waarbij studenten uitgedaagd worden om hun vaardigheid (Spaans) toe te passen. Het is een op de persoon gerichte, efficiënte en relevante aanpak, zolang de taak goed bij de lerende aansluit. De lerende komt op een dagelijkse, natuurlijke wijze in aanraking met het Spaans en leert op deze manier authentieke Spaanse woorden, woordcombinaties en uitdrukkingen. Daarnaast leren studenten om met elkaar samen te werken. Taakgericht taalonderwijs wordt door de studenten als prettig en motiverend ervaren .

Als nadeel kan gezien worden dat de communicatie het belangrijkst is en niet de correcte vorm van het Spaans, waardoor studenten die niet zeer nauwkeurig leren.

De Dogme benadering (Engels: Dogme Language Teaching; Dogme ELT)


Bedacht door wie en wanneer


Scott Thornbury; een Nieuw-Zeelandse taalkundige en docententrainer op het gebied van Engels taalonderwijs bedacht Dogme Language Teaching/Dogme ELT (ook wel de ‘Dogmabenadering’ genoemd) in het jaar 2000.

Kenmerken van de Dogme benadering (ELT)


De inspiratie voor Dogme Language Teaching (DLT) was ‘Dogme 95’. Dogme 95 was een beweging uit 1995 van een groep van Deense filmmakers onder wie filmregisseur Lars von Trier. De deelnemers confirmeren zich aan 10 strenge regels (dogma’s) bij het maken van films die samen ‘de eed van zuiverheid’ (In het Deens: kyskhedsløfter; in het Engels: Vows of Chastity) vormen. Het Dogme-taalonderwijs werkt op een vergelijkbare manier. De aanhangers van deze methode streven naar een vorm van communicatief onderwijs van vreemde talen die niet door voorgedrukt materiaal is belast. Het doeleinde van de Dogme-methode is het beginnen van echte inhoudelijke conversaties over praktische onderwerpen. Hierbij draait het om communicatie als de stuwende kracht van het leren. Daarom is de Dogme-benadering een communicatieve aanpak voor taalonderwijs, die taal wil onderwijzen zonder het gebruik van leerboeken of overig lesmateriaal en zich in plaats daarvan op de communicatie tussen de trainer en de studenten focust. Het Dogme-taalonderwijs heeft, net zoals de Dogme-beweging in de film, 10 dogma’s (uitgangspunten).

Populariteit


Ondanks dat er weinig onderzoek naar het succes van Dogme is geweest, stelt Scott Thornbury dat de parallellen met het taakgericht leren van talen (zoals Spaans) erop wijzen dat Dogme waarschijnlijk voor vergelijkbare resultaten zorgt.

Voor- en nadelen van de Dogme benadering


Dat er zo goed als geen voorbereiding nodig is, is een positieve bijkomstigheid voor docenten Spaans. Het kan erg motiverend werken dat de lerenden voor het eigen leerproces de verantwoording dragen. Voorspelbaar zijn de lessen Spaans zo niet; dat garandeert spontane communicatie en voorkomt verveling. Bij een les volgens de Dogme-benadering is vrijwel alles bespreekbaar. Zo blijven lerenden alert en betrokken.

De lerenden kunnen zich daarentegen wel wat minder op hun gemak voelen als ze zo weinig door de trainer begeleid worden. Voor dit type van onderwijs zijn ook niet alle trainers Spaans flexibel genoeg. Dat de studenten zich vaak moeten voorbereiden op een specifiek examen Spaans, terwijl het niet zeker is dat de daarvoor benodigde stof aan de orde komt tijdens de taalles, kan een ander nadeel zijn van de methode.

Growing Participator Approach (GPA)


Bedacht door wie en wanneer


The Growing Participator Approach (GPA) is ontwikkeld in het jaar 2007 door Language consultants Angela en Greg Thomson.

Kenmerken van de Growing Participator Approach (GPA)


Deze GPA-methode is een alternatieve kijk op het leren van een vreemde taal (zoals het Spaans). De primaire aanname van deze methode is dat taal en cultuur niet los van elkaar staan. Bij GPA gaat het om veel meer dan alleen het Spaans leren; het doel om tot een volwaardige deelnemer aan het leven in de gastcultuur (van bijvoorbeeld Spanje) uit te groeien. Daarom hanteert GPA de term ‘groeiende deelnemer’ in plaats van ‘taallerende’ en ‘verzorger’ in plaats van ‘docent’. De GPA-benadering vertoont overeenkomsten met, en is deels gebaseerd op, de Natural Approach (natuurlijke aanpak) van Stephen Krashen en Tracy Terrell.

De leermethode bestaat uit zes fasen van activiteiten. Deze activiteiten worden uitgevoerd door de lerende en een verzorger uit Spanje. Begrip is belangrijker dan productiviteit. De nadruk ligt op Spaanse woordenschat en cultuur. Fase 1 van de leermethode is de hier-en-nu-fase. Deze fase neemt ruwweg 100 uur in beslag. De ‘groeiende deelnemer’ concentreert zich in deze fase 1 op luisteren en non-verbale feedback geven.

Fase 2 van de methode is de verhaalopbouwfase. Deze neemt ongeveer 150 uur in beslag en nu beginnen de deelnemers het Spaans ook te produceren. In fase 3 ligt de nadruk op zogenaamde ‘gedeelde verhalen’. ‘Gedeelde verhalen’ zijn verhalen die over dagelijkse gebeurtenissen gaan, verhalen die worden gedeeld tussen culturen en verhalen die over gedeelde ervaringen gaan. Fase 4 van de leermethode is de fase van het zogenaamde ‘diepe delen’. Tijdens deze fase beginnen de deelnemer en de verzorger diepere gesprekken te voeren over het leven in de Spaanse cultuur. In fase 5 beginnen deelnemers zich te richten op het taalgebruik van de moedertaalsprekers Spaans door middel van films, televisie, nieuws of literatuur. Het Spaans dat voor het werk vereist is, wordt ook geleerd. Fase 6 van de leermethode is de ‘zelfvoorzienende groeifase’. Deze fase kent geen eindpunt. Het gaat het hierbij om groei buiten de formele taalsessies Spaans om.

Populariteit


De leermethode van Greg en Angela Thomson is nog tamelijk nieuw en er is nog vrij weinig bekend over het succes ervan. Deelnemers zijn vrij enthousiast over deze methode.

Voor- en nadelen van de Growing Participator Approach


Met de GPA-methode wordt een goede doorkijk op het proces van taalverwerving Spaans geboden. Deze zes fasen van GPA bieden haalbare doelstellingen en een duidelijk tijdspad. Er wordt door de lerende niet alleen taalkennis Spaans verworven, maar ook van de omgeving en de lerenden verwerven eveneens een nieuw sociaal netwerk.

Een keerzijde van deze benadering is dat voor iedere deelnemer of minimaal iedere groepje deelnemers een ‘verzorger’ gezocht moet worden die bereid is om behoorlijk veel tijd te investeren.

Shadowing Technique


Bedacht door wie en wanneer


De Shadowing technique of kortweg Shadowing (‘schaduwen’) is bedacht door de Amerikaanse taalkundige en polyglot Prof. Alexander Argüelles in de vroege jaren 2000.

Kenmerken van de Shadowing Technique


Shadowing is een methode die studenten zelfstandig kunnen gebruiken voor het verbeteren van de uitspraak en de intonatie (Spaans) en het verwerven van vloeiendheid in het spreken. Deze techniek van Shadowing is relatief eenvoudig: de student luistert naar een audio-opname, bij voorkeur een dialoog en herhaalt wat hij of zij hoort. Bij deze methode is het niet van belang om de Spaanse tekst te begrijpen; het gaat in eerste instantie om de klank van de te leren taal. Luisteren en herhalen wordt geoefend totdat het gemakkelijk gaat en de lerenden simultaan met de opname Spaans kunnen spreken. De lerende gebruikt na enige tijd een transcript om te kunnen lezen (en begrijpen) wat hij of zij gezegd heeft. Veel leerboeken zijn voor deze leermethode geschikt, zolang er maar dialogen in staan of delen met samenhangende tekst. De Spaanse audio-opname dient ideaal bezien wat boven het niveau van de student te liggen. De ideale lengte is ruwweg één pagina, op een natuurlijke snelheid en zonder kunstmatige pauzes. Omdat fysieke bewegingen de opname van de te leren taal (het Spaans) in het zenuwstelsel versterken, doet Alexander Argüelles de aanbeveling om te gaan lopen tijdens het spreken, het liefst buiten, en niet te gaan zitten. Dat de student minder gauw afgeleid wordt als hij of zij beweegt, is een andere reden waardoor het leren van het Spaans veel effectiever gaat.

Shadowing vertoont veel overeenkomsten met de audiolinguale methode uit de vorige eeuw, maar het onderscheid is dat de audiolinguale methode gebruikmaakte van grammaticale drills in plaats van dialogen of samenhangende tekst. Ook het simultaan spreken is verschillend aan Shadowing.

Populariteit


Er is veel onderzoek gedaan de afgelopen jaren naar Shadowing dat aantoont dat de techniek zowel de uitspraak als de luistervaardigheid sterk verbetert. Maar eveneens het algemene begrip van het Spaans wordt vergroot.

Voor- en nadelen van de Shadowing Technique


Een praktisch voordeel van Shadowing dat de methodiek in een groep lerenden kan worden gebruikt, waarbij elke deelnemer individueel actief leert. De methode heeft een hoog rendement.

De techniek heeft als nadeel is dat student het wellicht een beetje saai kan vinden om dezelfde Spaanse tekst te blijven herhalen. De keuze van de tekst is dus heel belangrijk.

Total Physical Response (TPR®)


Bedacht door wie en wanneer


De Amerikaanse psycholoog James J. Asher ontwikkelde de taalverwervingsmethode Total Physical Response, ook wel TPR® genoemd, in de jaren 60 van de vorige eeuw.

Kenmerken van Total Physical Response (TPR®)


TPR® is een methode om een vreemde taal (zoals Spaans) te leren die van het principe uitgaat dat mensen met behulp van handelingen en beweging leren. Al doende leert men, en wel op de manier zoals kinderen de moedertaal leren. Ouders geven hun jonge kinderen voortdurend opdrachten en belonen hen als ze die uitvoeren (“kijk naar mama”, “goed zo”). “Pak de lepel”, “Mooi!”, “Trek je schoentjes maar aan”, enz.). In de eerste instantie is het de bedoeling dat het kind begrijpt wat de ouder zegt, het kind gaat verbaal reageren in een later stadium. Dus de luistervaardigheden Spaans zijn de basis, de spreekvaardigheden volgen daarna.

TPR® past deze grondslagen van de moedertaalverwerving versneld toe bij het leren van het Spaans. De taaltrainer geeft op een vriendelijke en begrijpelijke manier taken, bijvoorbeeld: “pak het boek” en doet zelf de taken voor; de studenten doen na. Aanvankelijk wordt van de studenten nog niet verwacht dat zij Spaans praten; de studenten geven in een later stadium de opdrachten. Taken die bekend zijn worden uitgebreid of gedeeltelijk veranderd.

TPR® appelleert de methode van aan beide hersenhelften door de combinatie van bewegingen en spraak. Hierdoor kost het minder moeite om iets te leren en het geleerde Spaans beklijft ook beter.

Populariteit


Vooral wordt TPR® binnen het NT2-onderwijs gebruikt (Nederlands als tweede taal), zeker bij beginnende studenten en ook wel bij Engelse les op de basisschool. Maar eveneens middelbare scholieren en volwassenen werken met plezier met TPR® en behalen goede resultaten.

Voor- en nadelen van Total Physical Response


TPR® biedt veel voordelen. Doordat lerenden veel begrijpelijke inbreng krijgen aangeboden in ‘chunks’ (woorden die bij elkaar horen), krijgen zij snel begrip van de nieuwe taal. De methode zorgt voor vlotte succeservaringen, wat het plezier in het leren bevordert. Dit zorgt een stressvrij leerproces. TPR® is in principe voor alle doelgroepen geschikt, ongeacht achtergrond en leeftijd en de methode kan ook worden toegepast in grotere klassen. De vreemde taal wordt direct opgeslagen in het langetermijngeheugen van de lerende.

Het nadeel van de TPR®-methode is dat niet elke taaluiting in TPR®-opdrachten uit te drukken is. Hierdoor werkt de methodiek tot op een bepaald niveau en is een andere methodiek nodig als aanvulling. De leermethode is ook niet heel creatief. De studenten leren niet om meningen, gevoelens en ideeën in het Spaans te uiten.

De Directe Methode (Engels: Direct Method; DM)


Bedacht door wie en wanneer


De Duits-Amerikaanse taalkundige Maximilian Delphinius Berlitz (geboren als David Berlizheimer) bedacht de Directe Methode, ook wel ‘de natuurlijke benadering’ genoemd, eind jaren 80 van de negentiende eeuw. De methode is als tegenreactie op de dominante grammatica-vertaalmethode ontwikkeld.

Kenmerken van de Directe Methode (DM)


Er was een Reformbeweging omstreeks 1900 met nieuwe visies over vreemde talen leren dat inductief en zelfontdekkend zou moeten zijn. Overigens ging deze Reformbeweging niet alleen over het leren van talen, maar ook over voeding, kleding, natuurgeneeskunde en naturisme. De mensen streefden, net als in de jaren zestig van de vorige eeuw, rond 1900 naar meer natuurlijke manieren van leven en bevrijding van de keurslijven. In het taalonderwijs kwam veel aandacht voor ‘levende’, gesproken taal, waarbij grammatica meer inductief werd aangeleerd, met voorbeeldzinnen. Hieruit moesten lerenden de taalregels afleiden. Veel mondelinge oefeningen en met meer aandacht waren er voor de uitspraak van de vreemde taal (zoals het Spaans). Het werd aangemoedigd om de studenten vaak in het Spaans te laten spreken. Dat de taallessen in het Spaans werden gegeven, was eveneens nieuw. Er werd nadrukkelijk niet vertaald in de taalles. Door middel van plaatjes en voorbeelden werd de (Spaanse) vocabulaire aangeleerd. De lerenden boden abstracte vocabulaire aan voor het associëren van ideeën.

Populariteit


Deze vernieuwingsgolf van begin twintigste eeuw ebde weg, deels onder invloeden van de oorlogen en crises, om in de jaren zestig weer een andere vorm te krijgen.

Met (een moderne vorm van) de Directe Methode wordt nog steeds gewerkt door taleninstituten zoals Berlitz en Interlingua.

Voor- en nadelen van de Directe Methode


Dat het een vrij natuurlijke manier van leren is, is het grote voordeel van de Directe Methode. Bij de Directe Methode wordt veel aandacht geschonken aan luisteren en spreken. Hierdoor krijgen de lerenden zelfvertrouwen en vloeiendheid in het Spaans. Minpunten kent de methode echter ook. Deze leermethode schenkt vrijwel geen aandacht aan de schrijfvaardigheid (Spaans) en ook relatief minder aandacht aan lezen in de doeltaal. Meer gevorderde lerenden Spaans worden met de methode niet genoeg uitgedaagd. De Directe Methode is eveneens niet heel bruikbaar voor langzaam lerende studenten, omdat deze leermethode is gestoeld op actief meedoen van de studenten.

De Manesca-methode (Engels: Manesca Method)


Bedacht door wie en wanneer


In 1835 publiceerde Jean Manesca An Oral System of Teaching Living Languages Illustrated by a Practical Course of Lessons in the French through the Medium of the English (“Een mondelinge methode voor het onderwijzen van levende talen, aan de hand van een praktische cursus Frans door middel van het Engels”). In 2015 is An oral system of teaching living languages in herdruk gegaan.

Kenmerken van de Manesca-methode


De Manesca-methode is gebaseerd op hetzelfde principe als de Natural Approach (‘natuurlijke aanpak’): de beste manier om een taal te leren, is die kinderen hun moedertaal leren. Een vreemde taal (zoals Spaans) leren moet gemakkelijk en veilig zijn. Manesca wil om die reden niet werken met abstracte lijstjes of regels met Spaanse woorden die uit het hoofd geleerd moeten worden.

De Manesca-methode staat bekend als de eerst bekende, volledige taalcursus. De Manesca-methode is op het werken met een groep lerenden en een taaldocent Spaans gebaseerd, die steeds één Spaans nieuw woord tegelijk introduceert. Bij elk woord hoort een specifieke beweging. Het Spaanse woord en de bijbehorende beweging worden daarna door de studenten afzonderlijk herhaald. Door deze herhaling onthouden de studenten deze Spaanse woorden, zonder dat uit het hoofd leren nodig is. De woorden worden stap voor stap zinnen en vervolgens variaties op de Spaanse zinnen. Spaanse spelling wordt aangeboden in een later stadium met leesteksten.

De methode van Jean Manesca is al een aantal jaren later overgenomen en aangepast door grammaticaschrijver en taaldocent Heinrich Gottfried Ollendorff en staat dan ook wel als de Ollendorff-methode bekend.

Populariteit


Manesca overleed twee jaar na publicatie van zijn leermethode. Het werk van Jean Manesca is overgenomen en aangepast door anderen, onder wie Ollendorff. Een groot deel van zijn ideeën zijn nog actueel en worden nog altijd toegepast in het moderne vreemdetalenonderwijs.

Voor- en nadelen van de Manesca-methode


De combinatie van spreken en bewegen, waardoor het fysieke geheugen wordt aangesproken en het geleerde gemakkelijker en langer kan worden onthouden, is de sterke kant van de Manesca of Ollendorff-leermethode. Wat daar eveneens aan bijdraagt, is het vele herhalen. Het kan door studenten als een keerzijde worden gezien dat dit wat saai wordt om dezelfde Spaanse woorden en zinnen steeds te herhalen.

Silent Way


Bedacht door wie en wanneer


The Silent way (‘de stille manier’) is door de Egyptenaar Caleb Gattegno ontwikkeld in 1963.

Kenmerken van de Silent Way


De stille manier is een methode om een vreemde taal (bijvoorbeeld Spaans) te leren die stilte gebruikt als instructiemiddel. De methode van Caleb Gattegno gaat uit van de autonomie van de student en diens actieve deelname.

Een combinatie van stilte en gebaren wordt gebruikt door de taaltrainer Spaans om de aandacht van de studenten te trekken, reacties te krijgen en hen aan te moedigen om foutjes te corrigeren. Er wordt veel tijd aan de uitspraak (Spaans) besteed.

Caleb Gattegno, die van oorsprong wiskundige was, vond het essentieel om taalles te geven op een wijze die efficiënt voor de energievoorraad van zijn studenten was. Gattegno ontdekte dat het in verhouding weinig energie kost om een auditief of visueel beeld te onthouden, veel minder dan als studenten proberen iets uit het hoofd te leren. Het betoog van hem was dat trainers niet zozeer dienen te streven naar kennisoverdracht, maar bewustzijn aan dienen te boren, omdat alleen het bewustzijn het mogelijk maakt om iets te leren.

Eén van de hulpmiddelen waar The Silent Way gebruik van maakt, zijn gekleurde blokjes die voor allerlei verschillende dingen kunnen worden gebruikt. De ‘de stille manier’ maakt eveneens gebruik van Words in Colour; een kleurenkaart voor geluiden waarbij elke kleur voor een bepaalde klank van het Spaans staat, gekleurde woordgrafieken om aan zinnen te werken en gekleurde grafieken die worden gebruikt om spelling te leren.

Populariteit


Vooral bij het aanleren van de uitspraak van het Spaans zijn de ideeën van Caleb Gattegno van betekenis geweest, alhoewel The Silent Way in zijn oorspronkelijke vorm niet veel meer wordt gebruikt.

Voor- en nadelen van de Silent Way


Het pluspunt van de aanpak van Caleb Gattegno is dat zijn methode niet-bedreigend is voor de student, die immers als autonoom gezien wordt. De docent Spaans is in feite aan de lerenden dienstbaar, niet andersom. De leermethodiek van The Silent Way stimuleert het leren op een natuurlijke wijze. Meestal wordt de geleerde taalkennis goed verwerkt en onthouden door de taallerenden een uitdaging te geven om nieuwe dingen te ontdekken. Fouten maken magwat bijdraagt aan het leerproces.

Het kan een minpunt zijn dat sommige studenten wat intensievere begeleiding nodig hebben dan de methode voorziet. Een student zou gefrustreerd kunnen worden door het gebrek aan inbreng van de trainer Spaans. Met kleuren en grafieken werken, heeft als beperking dat ‘het nieuwe’ er snel af gaat. Hierdoor kan verdwijnen het effect van de methode.

TPR Storytelling


Bedacht door wie en wanneer


TPR Storytelling of ‘TPRS’ staat voor Teaching Proficiency through Reading and Storytelling. De TPRS-methode is ontwikkeld door Blaine Ray in 1990, van oorsprong een Amerikaanse docent Spaans, en komt uit de TPR-methode (Total Physical Response) voort.

Kenmerken van TPR Storytelling


TPRS is een taalverwervingsmethode die gebruikmaakt van verhalen om een taal (bijvoorbeeld Spaans) te leren. Het principe van TPRS is een natuurlijke manier van taalverwerving: een nieuwe taal leren zoals kinderen de moedertaal leren. De studenten worden blootgesteld aan veel begrijpelijke input om dit te kunnen bereiken. De taaldocent Spaans vertelt een verhaal, waarin nieuwe Spaanse woorden diverse keren voorkomen. De verhalen zijn niet te lang en interessant of humoristisch. Deze verhalen zijn vrij gemakkelijk te begrijpen, hierdoor ontspannen de studenten zich. Zo worden Spaanse structuren en woorden vrijwel vanzelf in het langetermijngeheugen van de student opgeslagen. De lerenden worden door de trainer op grammaticale verschijnselen van het Spaans gewezen, zonder dat lerenden regels uit het hoofd hoeven te leren.

De studenten zullen na een poosje ‘vanzelf’ Spaans beginnen te spreken en de Spaanse grammaticale structuur imiteren. Dit is een natuurlijk proces. Een variant hierop is om met een groep lerenden een verhaal op te bouwen. Bij deze variant schrijft de taaldocent Spaans eerst nieuwe woorden en structuren op een bord of flipchart, met de Spaanse vertalingen erbij en vervolgens met de studenten een verhaal te maken. Tot slot vertellen de lerenden het verhaal na. Een belangrijk onderdeel van TPR Storytelling is lezen in het Spaans, omdat dit zorgt voor input. Schrijven in het Spaans volgt in een later stadium.

Populariteit


Er zijn veel onderzoeken gedaan die uitwijzen dat TPR Storytelling een succesvolle manier is om een nieuwe taal te verwerven. Er zijn wel randvoorwaarden: de taaldocent moet goed getraind zijn en de setting moet geschikt zijn.

Voor- en nadelen van TPR Storytelling


TPR Storytelling is een laagdrempelige wijze van taalverwerving en het geleerde wordt grondig verworven. TPRS spreekt eveneens de creatieve intelligentie aan; er is sprake van breinvriendelijk leren. TPRS is plezierig voor de student en het is niet moeilijk om de aandacht erbij te houden. Voor de lerenden werkt de methode zeer motiverend om zelf verhalen te maken.

Een nadeel is dat TPR Storytelling veel voorbereiding van de taaldocent vraagt.

COMMERCIËLE METHODES VOOR ZELFSTUDIE

De Rosetta Stone methode


Bedacht door wie en wanneer


De Rosetta Stone-leermethode is vernoemd naar de Steen van Rosetta, een steen die werd ontdekt in Egypte met een tekst in twee talen, door middel waarvan uiteindelijk de hiërogliefen ontcijferd konden worden. Rosetta Stone is ook de naam van het softwarebedrijf dat de taalcursussen op de markt brengt. De eerste versie van deze leermethode is uitgebracht in 1996.

Kenmerken van de Rosetta Stone methode


De Rosetta Stone cursus is een manier om met behulp van een computer vreemde talen (bijvoorbeeld Spaans) te leren. Deze taalcursussen worden aangeboden in ruim dertig talen en de cursussen kunnen vanuit elk van deze talen worden gevolgd.

De Rosetta Stone-methode is een zogenaamde communicatieve methode, die de manier imiteert waarop een kind de moedertaal leert. Dat houdt in ‘leren door middel van onderdompeling’, door veel te luisteren en na te spreken. Het programma gebruikt hier stemmen van native speakers Spaans (moedertaalsprekers) en foto’s voor voor het overbrengen van de betekenis van nieuwe (Spaanse) woorden. De methode maakt gebruik van spraakherkenningsprogramma dat de Spaanse uitspraak registreert en een schematische weergave hiervan maakt. Dit maakt het mogelijk voor de lerende om de uitspraak met die van een moedertaalspreker Spaans te vergelijken. Door de voorbeeldspreker minder snel te laten spreken en de lerenden vervolgens veel na te laten spreken, kan de uitspraak worden verbeterd.

Er zijn dictee-oefeningen voor de schrijfvaardigheden Spaans van de lerenden. De software controleert de Spaanse spelling en de grammatica en geeft fouten aan, waarbij mogelijkheid is om de fouten van de student te corrigeren.

Het programma van Rosetta Stone omvat eveneens leesteksten. De teksten gaan over dagelijkse onderwerpen, activiteiten en ideeën.

Populariteit


Wereldwijd wordt de methode van Rosetta Stone veel ingezet en niet door de minsten. Onder meer het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse zaken en de NASA maken er gebruik van. De Rosetta Stone-methode wordt in Nederland door enkele ministeries en verschillende hogescholen en universiteiten gebruikt, alsook door sommige internationaal opererende bedrijven.

Voor- en nadelen van de Rosetta Stone methode


Rosetta Stone is zeer makkelijk in het gebruik en de student kan de methode op ieder moment gebruiken. De student bepaalt zelf welke onderdelen van de methode meer of wellicht minder aandacht kunnen gebruiken. Veel studenten ervaren het als prettig om met de methodiek te werken. Bij een gebrek aan taaldocenten kan de Rosetta Stone-methode een oplossing bieden voor scholen. Een minpunt van de methode is dat er geen trainer is die studenten motiveert of iets extra’s kan bieden.

De Pimsleur methode


Bedacht door wie en wanneer


De Pimsleur taalcursussen zijn ontwikkeld door Amerikaans taalkundige Paul Pimsleur. De eerste taalcursus van Pimsleur was een cursus Grieks, die hij op de markt bracht in 1963.

Kenmerken van de Pimsleur methode


De methode van Pimsleur is een Amerikaans computerprogramma om vreemde talen (bijvoorbeeld Spaans) te leren.

De cursus bestaat uit zinnen/dialogen die door de studenten worden nagesproken en herhaald. Deze Spaanse zinnen van de cursus zijn door moedertaalsprekers ingesproken. De cursus is gebaseerd op herhaling, anticipatie, woordenschat en wederom herhaling. De les omvat een halfuur audio-opname met nieuwe vocabulaire en taalstructuur. De grammaticale structuur van het Spaans wordt niet apart uitgelegd maar aangeboden via uitbreiding van, en variaties op, de zinnen.

Dr. Pimsleur heeft het optimale interval onderzocht waarmee kennis van het kortetermijngeheugen naar het langetermijngeheugen overgaat. Dit (gemiddelde) interval is in de taalcursussen van Pimsleur verwerkt.

Populariteit


De Pimsleur cursussen worden onder meer door Amerikanen gebruikt en de ervaringen lopen uiteen. Over het algemeen zijn lerenden tevreden over de aangeleerde uitspraak.

Voor- en nadelen van de Pimsleur methode


De methode van Pimsleur werkt heel goed als uitspraakverbeteraar, omdat de insprekers allemaal moedertaalsprekers (native speakers) zijn en op een natuurlijke manier Spaans praten op een normaal tempo.

Dat niets wordt uitgelegd, is een keerzijde van de methode van Pimsleur. De studenten leren geen bouwstenen om zelf Spaanse zinnen te maken, maar moeten het met duizenden voorbeeldzinnen doen die uit het hoofd worden geleerd.

De Michel Thomas methode


Bedacht door wie en wanneer


De Michel-Thomas-methode is bedacht, niet verwonderlijk, door Michel Thomas (geboren als Moniek Kroskof); een genaturaliseerde Amerikaandie oorspronkelijk in Polen is geboren. Kort na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde hij zijn methode in een eigen taleninstituut in Beverly Hills in Los Angeles, die beroemdheden zoals Barbra Streisand, Diana Ross, Mel Gibson, Emma Thompson, Bob Dylan en Pierce Brosnan tot zijn klantenkring kan rekenen.

Kenmerken van de Micheal Thomas methode


Het uitgangspunt van Michel Thomas was dat iemand alleen kan leren leren als hij of zij vrij is van stress. Michel Thomas begon met de studenten duidelijk te maken dat ze zich geen zorgen hoefden te maken dat ze iets zouden vergeten.

De taalcursussen zijn audiolessen (Spaans), ingesproken door twee stemacteurs; een mannelijke en een vrouwelijke. De setting is een virtueel klaslokaal, waarin de student als de derde student fungeert. De student luistert mee met de lessen van de acteurs. Wanneer de stemacteurs een vraag gesteld wordt, is het de bedoeling dat de cursisten op pauze drukken en zelf antwoord geven op de vraag. Er zijn geen huiswerkopdrachten, geen uit-het-hoofd-leren. De les wordt in kleine stappen opgebouwd en nieuwe Spaanse lesstof wordt met reeds bekende Spaanse lesstof afgewisseld. De uitleg wordt steeds in de Engelse taal gegeven. Er wordt bijvoorbeeld op verbanden gewezen tussen de Engelse taal en het Spaans, als die verbanden er zijn. Bij de Michel Thomas-methode wordt ook grammaticale uitleg gegeven. Eerst wordt makkelijke stof aangeleerd, moeilijkere stof wordt pas aangeboden nadat de lerende het voorgaande heeft begrepen en verworven. Naast Spaanse woorden en zinnen worden eveneens bouwstenen aangeleerd. Hiermee kan de gebruiker zelf zinnen maken. De methode maakt ook gebruik van flashcards waarmee gebruikers zelf hun woordenschat Spaans kunnen toetsen en online oefeningen kunnen maken om hun eigen voortgang te kunnen meten.

Populariteit


Veel gebruikers vinden de cursus plezierig werken en ze zijn tevreden over de uitleg van de structuren van het Spaans. Gebruikers die al wat verder zijn met de taal, vinden de Michel Thomas-methode soms minder nuttig.

Voor- en nadelen van de Micheal Thomas methode


De taalcursussen trainen de uitspraak en de luistervaardigheid Spaans op een efficiënte wijze en de cursussen zijn heel toegankelijk. Een nadeel van de Michel Thomas-methode is dat de cursus Spaans geen schrijfvaardigheid biedt. Ook is er geen echte interactie doordat de methode uit audiocursussen bestaat.

De Assimil methode


Bedacht door wie en wanneer


Assimil is een Frans bedrijf, dat in 1929 is opgericht door polyglot en schrijver en Alphonse Chérel. Het bedrijf maakt en publiceert cursussen voor vreemde talen en het begon met het eerste boek Anglais sans Peine.

Kenmerken van de Assimil methode


Letterlijk betekent ‘assimileren’: ‘mengen met, opgaan in de groep’, wat wel wat hooggegrepen voor een taalcursus (zoals Spaans) is. De Assimil-taalcursussen zijn zelfstudielessen die bestaan uit een lesboek Spaans, audio-CD’s en een USB-stick. Idealiter werken de cursisten ongeveer twintig minuten per dag.

De lessen van Assimil bestaan uit Spaanse dialogen die worden beluisterd, nagesproken en gelezen. De Spaanse vertaling staat hiernaast, samen met de grammaticale toelichting. Voor het oefenen van de uitspraak van het Spaans, maakt de Assimil-methode gebruik van zinnetjes die door native (moedertaal) speakers zijn ingesproken en die de lerende herhaalt. De opbouw van de les is van receptief naar productief: in de eerste lessen wordt nog geen taalproductie verwacht van de gebruiker; dit komt pas na ruwweg vijftig lessen.

Populariteit


De Assimil-cursussen zijn gewaardeerd. De taalcursussen zijn niet duur en het aanbod aan verschillende talen is ruim.

Voor- en nadelen van Assimil


Dat de gebruiker in zijn of haar eigen snelheid kan leren op het moment dat dit het beste past, is het voordeel van de Assimil-methode. Het nadeel hierbij is, geldt wat voor alle computertaalcursussen, dat de lerende is aangewezen op zichzelf. Er is geen taaldocent Spaans beschikbaar om de studenten te motiveren of te begeleiden.


ALGEMENE LEERMETHODES

Audio-Lingual Method (ALM) (Army Method/New Key)


Bedacht door wie en wanneer


De audiolinguale methode was al in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw in Engeland en Amerika ontwikkeld, onder meer door de Amerikaanse taalkundige Leonard Bloomfield. Doordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak, werd het noodzakelijk om (Amerikaanse) soldaten van elementaire verbale communicatieve vaardigheden te voorzien. Vanwege de invloed van het leger stond deze audiolinguale methode ook bekend als de ‘legermethode’.

Kenmerken van de Audio-Lingual Method (ALM)


De audiolinguale methode kun je als een reactie op de grammatica-vertaalmethode zien. Een nieuw verschijnsel was dat de les geheel in de doeltaal (bijvoorbeeld Spaans) plaatsvond. De belangrijkste vaardigheden zijn spreken en luisteren (in het Spaans) en (Spaanse) grammaticale structuur worden door middel van mondelinge structuuroefeningen geleerd. Het doel is vrijwel zonder fouten Spaans kunnen spreken en kunnen verstaan, wat begint bij een Spaanssprekende leren naspreken. Herhaling is het middel hiervoor; er wordt gewerkt met driloefeningen om Spaanse zinnen en structuren goed aan te leren, zodat reacties spontaan en automatisch gaan worden. De taaltrainer Spaans kan bijvoorbeeld een bepaalde zin 10 keer herhalen en dan een extra Spaans woord hieraan toevoegen. Bij de audiolinguale methode wordt vaak gewerkt in zogenaamde talenpractica, waarbij studenten Spaans een hoofdtelefoon op hebben en zinnen beluisteren en deze zinnen nazeggen. Geschreven Spaans komt pas aan bod als het mondelinge Spaans inmiddels vertrouwd is geworden. Wel worden afbeeldingen gebruikt voor het introduceren van nieuwe woorden in het Spaans.

Populariteit


In ons land werd de audiolinguale methode pas geïntroduceerd omstreeks 1970 toen de Mammoetwet van kracht werd. Al gauw waren er bezwaren tegen de betekenisloze drills. De techniek wilde wel eens haperen. De talenpractica raakten hierdoor vrij gauw in onbruik. In plaats hiervan maakte men de voor mondeling gebruik bedoelde structuuroefeningen schriftelijk. Schrijvers van leerboeken namen de markt weer over en boden weer expliciete grammaticaregels aan. Toch liet de audiolinguale methode wel sporen na. Nu was alom aanvaard dat het bij het leren van de taal (zoals Spaans) niet om het uit het hoofd leren van de regels van de (Spaanse) grammatica gaat, maar om het te gebruiken. Luistervaardigheid (Spaans), die vóór 1970 voor veel docenten niet bestond, was ontdekt.

Voor- en nadelen van de Audio-Lingual Method


De audiolinguale methode is effectief voor beginnende studenten Spaans. Direct van het begin wordt een juiste uitspraak Spaans aangeleerd. De audiolinguale methode is een docentgestuurde methode en en biedt daardoor een snelle en efficiënte overdracht van kennis. De methode kan ook worden toegepast bij grotere groepen.

Deze docentgestuurde kant is tegelijkertijd een nadeel; er wordt geen eigen input van de studenten verlangd, waardoor het gevaar van enige passiviteit en onvoldoende betrokkenheid en motivatie op de loer ligt. Een bijkomend bezwaar van de audiolinguale methode is dat de geoefende driloefeningen niet zo eenvoudig zijn om te zetten in levend taalgebruik Spaans.

GoldList Method (GLM)


Bedacht door wie en wanneer


De GoldList Method (‘gouden lijst-methode’) is ontwikkeld door David J. James, alias Viktor Dmitrievitch Huliganov of Uncle Davey.

Kenmerken van de GoldList Method (GLM)


Deze GoldList Method is een methode om woorden of zinnen (bijvoorbeeld in het Spaans) op een zodanige manier wijze te leren dat ze worden opgeslagen in het langetermijngeheugen van de lerende. Deze methode werkt middels zelfgeschreven woordenlijsten (Spaans) die worden herhaald na verloop van tijd. De opgeschreven Spaanse woorden en zinnen worden hardop gelezen door de lerende. De woorden of zinnen en zinnen uit het hoofd te leren, is niet de bedoeling, maar door de blootstelling gaat dit automatisch. Bij de GoldList-methode wordt de woordenlijst steeds herzien; Spaanse woorden die geleerd zijn, gaan van de woordenlijst af, Spaanse woorden die nog steeds problemen opleveren, blijven op de lijst op de woordenlijst staan.

Populariteit


Aanhangers van de GoldList-methode stellen dat deze woorden op de woordenlijst of zinnen spontaan in het langetermijngeheugen van de student worden opgeslagen, iets dat door geheugenwetenschappers wordt bestreden. Volgens deze geheugenwetenschappers wordt kennis in het algemeen onthouden als deze relevant en van betekenis is. Deze methode kan dus alleen werken voor Spaanse woorden die betekenisvol en relevant zijn voor de lerende.

Voor- en nadelen van de GoldList Method


Bij mensen die het fijn vinden om bijvoorbeeld Post-its® als geheugensteun te gebruiken, kan deze GoldList-methode goed functioneren. Omdat het fysieke deel van het geheugen door het schrijven meewerkt en aangesproken wordt, werkt het met de hand schrijven beter dan typen of, redelijk zinloos: een fotootje maken. Een minpunt van deze leermethode is het ontbreken van context. Taal bestaat uiteraard uit veel meer dan een verzameling losse woorden of zinnen. Deze methode is daarnaast bijzonder tijdrovend; er moeten steeds met de hand geschreven lijsten worden aangelegd.

De Natural Method


Bedacht door wie en wanneer


De Natural Method, ook de Natural Approach (de ‘natuurlijke aanpak’) genoemd, is door de Amerikanen Tracy Terrell en Stephen D. Krashen ontwikkeld in 1983.

Kenmerken van de Natural Method


De Natural Method richt zich op een natuurlijke manier van het verwerven van de taal (zoals bijvoorbeeld Spaans). Op de wijze waarop iemand als kind zijn of haar moedertaal leerde spreken, probeert de methode het Spaans aan te leren. Op die wijze leert men onbewust ook de taalregels van het Spaans. Alleen het Spaans met de nodige visuele hulpmiddelen wordt hiervoor gebruikt. Het streven is een leeromgeving zonder stress. De studenten worden blootgesteld aan een aanzienlijke hoeveelheid begrijpelijke input. Bij de deze methode wordt de taalproductie Spaans niet geforceerd, maar mag spontaan ontstaan. De methode legt de nadruk op communicatie en niet zo zeer op expliciete Spaans grammatica en het corrigeren van vormfouten.

Als de lerende wordt ondergedompeld in het Spaans, is de methode het meest effectief. Om ervoor te zorgen dat de studenten plezier van de ervaringen hebben, moeten de activiteiten die in het Spaans worden aangeboden, stimulerend zijn.

De Natural Method lijkt vrij veel op de Directe Methode. Beide methoden zijn gebaseerd op het idee van natuurlijke taalverwerving; het onderscheid is dat de Directe Methode meer de focus op de praktijk legt en de Natural Method meer op blootstelling aan taalinput en het verminderen van spreekangst.

Populariteit


Het is veelvuldig aangetoond dat onderdompeling een zeer effectieve methode is. Doordat de natuurlijke aanpak vrij eenvoudig te begrijpen is, is de methode een populaire wijze van lesgeven bij taaldocenten Spaans. Minpunten heeft de natuurlijke aanpak ook. De nadruk wordt voornamelijk op het impliciet aanleren van de grammatica van het Spaans gelegd. De studenten zouden inderdaad leren om te communiceren, maar blijven hangen in een wat gebrekkige, vereenvoudigde versie van de taal door onvoldoende kennis van de grammatica van de taal.

Voor- en nadelen van de Natural Method


Om op een natuurlijke manier een taal aan te leren, wordt prettig gevonden. Lerenden krijgen de kans voor het opbouwen van een persoonlijke band met het Spaans. Doordat de studenten niet ‘uit het hoofd hoeven te leren’, beklijft het geleerde voor een langere tijd.

Doordat er vrijwel geen druk ligt op de taalproductie, kan het nadeel zijn dat het langer duurt voor er resultaten geboekt worden. Ook bereidt de methode lerenden niet per se op een bepaald Spaans examen voor.

Structurele Aanpak


Bedacht door wie en wanneer


De Structural Approach (afgekort SA) oftewel ‘Structurele Aanpak’ is door Charles Carpenter Fries en Robert Lado in de jaren 50 ontwikkeld.

Kenmerken van de Structurele Aanpak (SA)


De Structurele Aanpak is een taalverwervingsmethode met als doel studenten vertrouwd te maken met de fonologische en grammaticale structuur van de doeltaal (bijvoorbeeld het Spaans). De Structurele Aanpak staat voor dat het beheersen van deze structuren meer oplevert dan het verwerven van woordenschat Spaans. Bij de methode gaat het om het kunnen herkennen en toepassen van vaste combinaties van Spaanse woorden en woordgroepen in de correcte woordvolgorde. Deze combinaties van woorden worden aan de student aangedragen in herkenbare situaties middels visualisatie, gezichtsuitdrukking, dramatisering en handelingen. De taalstructuren die het meest gebruikt worden, worden het eerst geleerd. De mondelinge vaardigheden Spaans (luistervaardigheden en spreekvaardigheden) worden hier in eerste instantie bij gebruikt; leesvaardigheden en schrijfvaardigheden volgen hieruit. Bij het aanleren en verbeteren van de productieve vaardigheid Spaans (spreekvaardigheden en schrijfvaardigheden), krijgt de grammatica een grote plek. De Structurele Aanpak wordt ook wel Structural-Situational Approach (structurele-situationele benadering) en de Structural-Oral-Situational Approach (structurele-mondeling-situationele benadering) genoemd.

Populariteit


In de jaren vóór 1970 werd de Structurele Aanpak op vrij grote schaal toegepast om Engels te leren in Engelssprekende landen, voormalige Britse koloniën en in Maleisië.

Voor- en nadelen van de Structurele Aanpak


Dat de lerenden de Spaanse taal op een nauwkeurige manier leren, is de sterke kant van de Structurele Aanpak. De studenten krijgen inzicht in de grammatica van het Spaans en ze leren eveneens in welke situatie bepaalde Spaanse woorden en woordcombinaties wel of niet passend zijn. De methode van de Structural Approach gebruikt de taal van alle dag. Nadelen heeft de Structural Approach ook. De manier van werken kost tamelijk veel tijd en levert niet onmiddellijk ervaringen van succes op. De eigen inbreng van studenten is beperkt; de methode is niet erg creatief.

Communicatief taalonderwijs (Engels: Communicative Language Teaching; CLT)


Bedacht door wie en wanneer


Het communicatief Taalonderwijs (Engelse naam: Communicative Language Teaching; CLT), ook wel ‘De Communicatieve benadering’ (Engelse naam: Communicative Approach; CA) genoemd, is in de jaren zestig van de vorige eeuw ontstaan onder invloed van de ideeën van Noam Chomsky, die de nadruk legde op competenties bij het leren van een taal. Amerikaans taalkundige Dell Hymes was de grondlegger in 1966 van het concept communicatieve vaardigheden.

Kenmerken van Communicatief taalonderwijs (CLT)


Het communicatief talenonderwijs gaat uit van de gedachte dat interactie het uiteindelijke streven is bij het leren van een vreemde taal (zoals Spaans).

De studenten leren middels CLT-technieken het Spaans in de praktijk te brengen door de interactie onderling en de taaldocent Spaans. Teksten in het Spaans of ander materiaal uit de werksituatie of het dagelijks leven worden gebruikt. Het Spaans wordt zowel tijdens en ook buiten de les gebruikt.

Studenten praten over persoonlijke gebeurtenissen met medestudenten en de taaltrainer Spaans draagt onderwerpen aan buiten het gebied van de traditionele grammatica, om de taalvaardigheid Spaans in allerlei soorten realistische situaties te oefenen. De Spaanse grammatica wordt inductief onderwezen, dit betekent aan de hand van de praktijk, waaruit de regel volgt.

Bij CLT zijn docenten Spaans echt trainers, die de lerenden helpen te communiceren in het Spaans.

Populariteit


Het communicatief taalonderwijs werd heel populair in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw, deels doordat de traditionele taalonderwijsmethodes niet zo succesvol waren gebleken. Door de verdere eenwording van Europa ontstond een grotere behoefte om talen te leren op een wijze die meteen toepasbaar was.

Voor- en nadelen van Communicatief taalonderwijs


De CLT (communicatief taalonderwijs) heeft veel voordelen. Studenten ‘kunnen’ al snel ‘iets’ in het Spaans; deze methode van leren is studentgericht en functioneel. Door het gebruik van authentieke materialen, leren studenten de Spaanse woorden die voor hen nodig zijn. De methode is efficiënt. Voor de lerenden werkt dit stimulerend doordat zij vlug succeservaringen hebben. Foutjes mogen worden gemaakt; de taalvaardigheid wordt al doende geleerd en daarna geperfectioneerd. Een nadeel van deze communicatieve benadering is dat voor grammatica, vocabulaire dat niet direct toepasbaar is en de uitspraak minder aandacht wordt besteed. De voorbereiding en de planning vereist veel meer tijd van de trainer en vraagt een actieve deelname van studenten. Voor een aantal studenten is deze manier van een taal leren ongewoon of moeilijk, afhankelijk van hun achtergrond. CLT (communicatief taalonderwijs) traint vaardigheden; het gaat om de functie en in mindere mate om de vorm en de methode biedt als leermethode geen samenhangend geheel.

Grammatica-/vertaalmethode (GVM) (Engels: Grammar-Translation Method; GTM)


Bedacht door wie en wanneer


Het taalonderwijs was in de 18de en de 19de eeuw vooral op praktisch taalgebruik gericht. Er word geleerd om gebruiksklare zinnetjes, idiomatische uitdrukkingen, dialogen, lijsten met woorden enzovoort na te spreken, uit het hoofd te leren en vervolgens op te zeggen. Een Duitse docent Frans en Italiaans en eveneens schrijver van lesboeken; Johann Valentin Meidinger, deed dit op een andere manier. Omstreeks het jaar 1783 ontwikkelde Meidinger een methode waarin de grammatica centraal stond. Meidinger wordt als de grondlegger gezien van de zogenaamde grammatica-vertaalmethode (Engels: Grammar-Translation Method, afgekort GTM).

Kenmerken van de Grammatica-/vertaalmethode (GVM)


Deze methode was op het onderwijs in het Latijn gebaseerd; de taal van religie, cultuur en wetenschap. Het onderwijs in het Latijn was uiteraard gericht op geschreven teksten van klassieke schrijvers en geheel gericht op grammatica en vertalen (van bijvoorbeeld Spaans). Dat werd destijds beschouwd als een degelijke en wetenschappelijke aanpak. De Grammatica-/vertaalmethode gaat van de analyse van taalvormen en taalstructuren (van bijvoorbeeld Spaans) uit waarbij studenten inzicht ontwikkelen. De lees- en schrijfvaardigheid Spaans dus belangrijk bij de Grammatica-vertaalmethode. Literatuur, vertalen en uit het hoofd leren van woordenlijsten krijgen de nadruk. De docenten dragen kennis Spaans over, de lerenden memoriseren.

Populariteit


Hoewel al vanaf halverwege de negentiende eeuw ook tegengeluiden te horen waren, heeft tot recente datum de grammatica-/vertaalmethode een grote invloed gehad op het talenonderwijs.

Voor- en nadelen van de Grammatica-/vertaalmethode


De methode is een aardige mentale training aan mensen die het een uitdaging vinden om dingen uit het hoofd te leren. Ook biedt de methode inzichten in de structuur van de Spaanse taal, vanwege de nadruk die gelegd wordt op de grammatica.

Aan de methode kleven echter meer keerzijden dan positieve kanten. Het grootste nadeel is dat de spreek- en luistervaardigheid Spaans behoorlijk achterblijft, waardoor de geleerde taal zelfs na jaren studeren nauwelijks mondeling kan worden toegepast. Omdat het over het algemeen gaat om literair taalgebruik, staat de methode ver van het dagelijks gebruik van het Spaans af, ook in de context die wordt aangeboden. Bij het leren in groepsverband geeft de leermethode geen mogelijkheid tot differentiatie of tot een eigen creatief leerproces bij de studenten. De lerenden zijn slechts toehoorders en uitvoerders.

Onderdompeling (Engels: immersion)


Bedacht door wie en wanneer


Onderdompeling (In het Engels: language immersion) wordt wereldwijd gebruikt sinds de jaren 70, en dan met name op middelbare scholen waarbij een vak (bijvoorbeeld het vak wiskunde) in de vreemde taal wordt onderwezen. In Nederland is de methode van ‘onderdompeling’ ook wel bekend als de methode die wordt gebruikt bij onze collega’s van Taleninstituut Regina Coeli in Brabant, ook wel ‘de nonnen van Vught’ genoemd. De methode van ‘onderdompeling’ is daar in 1963 ontstaan met Franse nonnen die taalles Frans gaven aan rijke dames uit Vught.

Kenmerken van onderdompeling


De methode van onderdompeling behelst dat degene die de taal (zoals het Spaans) leert, direct vanaf het eerste moment wordt omgeven door de nieuwe taal. De instructies vinden plaats in de doeltaal (Spaans); in het begin langzaam en met veel herhalingen, later op een natuurlijkere manier. De studenten worden ook uitgedaagd vanaf het begin om in het Spaans te spreken. De methode werkt met simulaties en rollenspellen. De omgeving op scholen die werken met onderdompeling, wordt vaak in de stijl van het Spaans ingericht om een situatie te creëren alsof lerenden in Spanje zijn. Lerenden oefenen één-op-één of in kleine groepen met Spaans spreken. Daadwerkelijk naar Spanje reizen en daar bijvoorbeeld in een gastgezin verblijven, is een andere wijze om onderdompeling te bereiken.

Populariteit


Onderdompeling wordt als een uitstekende methode om vreemde talen te leren gezien. Vooral de mondelinge taalvaardigheid Spaans kan zeer goed worden ontwikkeld met de methode van onderdompeling.

Voor- en nadelen van onderdompeling


Omdat de leermethode vrij intensief is, is het grote voordeel dat deze methode snel resultaat laat zien. Omdat de lerende wordt erdoor omgeven, is het een kwestie van ‘sink or swim’; hij of zij moet echt in het Spaans gaan communiceren. De student is feitelijk 24 uur per dag Spaans aan het leren. De sociale interactie wordt versterkt door het samen oefenen in groepsverband. Dit wordt door studenten als motiverend ervaren.

Een nadeel is dat de bereikte resultaten niet altijd wordt vastgehouden. De kans is groot dat het nieuw geleerde snel weer wegzakt als iemand in een korte tijd Spaans leert, door in Spanje te zijn of door in een kunstmatig gecreëerde omgeving te zijn ondergedompeld, maar daarna weer tot de orde van de dag overgaat. Dat een dergelijke taaltraining Spaans nogal intensief is, kan een ander nadeel zijn. Niet alle lerenden hebben genoeg conditie om deze wijze van leren vol te houden.

Suggestopedie (Suggestopedia)


Bedacht door wie en wanneer


Suggestopedia is een (taal)leermethode ontwikkeld in de zeventig jaren van de vorige eeuw. De leermethode is door de Bulgaarse psychotherapeut Georgi Lozanov ontwikkeld.

Kenmerken van Suggestopedie


Zoals de naam al aangeeft, is De methode van Suggestopedia gebaseerd op de kracht van de suggestie. Lozanov was van mening dat positieve suggestie een voorwaarde is om (talen; bijvoorbeeld Spaans) te leren. Een ontspannen sfeer en een wederzijds vertrouwen tussen de taaltrainer (Spaans) en de studenten zijn hiervoor van essentiële betekenis. Hiervoor dienen lerenden zich veilig en ontspannen te voelen. Om dit te kunnen bereiken, was een leslokaal met een rijopstelling ongeschikt. In de les zaten lerenden in comfortabele stoelen die in een halve cirkel waren geplaatst en in de klas was altijd achtergrondmuziek. De leermethode zoals Georgi Lozanov die beoogde, bestond uit het voorlezen van verschillende teksten, op de achtergrond werd klassieke muziek gespeeld of waren natuurgeluiden te horen. Er bestonden woordenlijsten bij deze teksten en opmerkingen over de grammatica van de doeltaal (het Spaans). Het voorlezen werd gedaan met gebaren alsook veel expressie in stem. Op deze manier werden studenten in de verleiding gebracht om te luisteren en de (Spaanse) woorden die nieuw waren, konden gemakkelijk worden begrepen en opgenomen. Voor cultuur en kennis over het land van de doeltaal (Spanje) was veel aandacht tijdens de lessen. Er werden rollenspellen gespeeld en er bijvoorbeeld (Spaanse) streekgerechten werden bereid en gegeten.

Populariteit


De leermethode Suggestopedia was enigszins omstreden en is niet erg bekend meer. Een aantal elementen wordt nog steeds toegepast, bijvoorbeeld het gebruiken van stemexpressie en gebaren bij het lezen van teksten in de doeltaal.

Voor- en nadelen van Suggestopedie


De methode van Suggestopedie zorgt voor een veilige en ontspannen sfeer in de les, waardoor de studenten geen hinder zullen hebben van frustratie of faalangst. Voor immigranten kan deze gemoedelijke sfeer bijdragen aan een positieve associatie met het nieuwe thuisland. Vaak werkt muziek motiverend en draagt muziek bij aan betere leerprestaties. Dat de student gestimuleerd wordt om actief mee te doen en zich in te leven in de situaties, wat voor een aantal mensen een nieuwe ervaring is, is een ander voordeel van de leermethode. Tegelijk is dit voor sommigen een nadeel, want niet iedereen is hiertoe in staat. Ook kan muziek bij sommigen afleiden en verstorend werken in tegenstelling tot ontspannend of stimulerend. Dat de verhouding trainer-student niet echt gelijkwaardig is, is een andere zwakke kant; alle inbreng komt van de kant van de Spaanse trainer en de studenten zijn altijd de ontvangende partij.

Community Language Learning (CLL)


Bedacht door wie en wanneer


De Amerikaanse priester en psycholoog Charles Curran en professor Paul La Forge ontwikkelde in het jaar 1976 Community Language Learning, ook wel Counseling Language Learning
(CLL) geheten.

Kenmerken van Community Language Learning (CLL)


Community Language Learning (CLL) is een methode om een taal te leren waarbij de studenten samenwerken om te bepalen welke aspecten van de taal zij willen leren. Deze methode baseert zich op de counseling-benadering waarbij de docent als een counselor optreedt die de zinnen van de lerende kenschetst. De studenten beginnen een gesprek. Als de studenten de doeltaal (Spaans) nog niet voldoende machtig zijn, spreken de studenten in de moedertaal. De taaldocent (Spaans) vertaalt en geeft uitleg. Hierna herhalen de studenten de uitingen van de docent zo goed mogelijk. Dit gesprek in het Spaans wordt opgenomen om nadien daarna opnieuw te kunnen beluisteren.

De methode bevordert het gemeenschapsgevoel in de leergroep en beschouwt de interactie tussen de studenten onderling als middel om het Spaans te leren. Er is geen leerboek Spaans dat wordt gebruikt; de lerenden bepalen zelf de lesstof met behulp van zinvolle gesprekken.

Populariteit


Het slagen van CLL hangt grotendeels af van de kunde van de docent-counselor. De taaltrainer dient naast sociaal-cultureel kundig eveneens taalkundig te zijn onderlegd. De taaltrainer dient zowel het Spaans als de moedertaal van de lerenden zeer goed te beheersen om de taaluitingen van de lerenden te kunnen vertalen. Deze methode kan goed werken indien deze op de juiste wijze gebruikt wordt. Voor grote klassen is de methode niet bruikbaar.

Voor- en nadelen van Community Language Learning


De methode biedt studenten een hoge mate van autonomie. De studenten vinden het analyseren van hun eigen gesprekken vaak zinvol. De leergroep wordt vaak zeer hecht, niet alleen tijdens de lessen Spaans, maar ook daarbuiten. Met CLL worden studenten zich veel meer bewust van anderen in hun groep, hun sterke en minder sterke punten en ze leren om te werken als een team. Studenten leren vaak veel door het bespreken door de fouten en het evalueren van de taalles Spaans. Vaak blijven dergelijke verbeteringen in het geheugen gegrift en worden onderdeel van het actieve vocabulaire van lerenden.

Het kan een keerzijde zijn dat de docent niet sturend is, ondanks dat een aantal lerenden wel sturing nodig heeft. Er wordt geen leerboek gebruikt en er worden geen toetsen Spaans afgenomen. Het succes van de les is hierdoor moeilijk meetbaar. Sommige lerenden worden geremd in hun Spaans spreken wanneer zij opgenomen worden.

Lexicografische benadering (Engels: Dynamic Lexicographic Approach; DLA)


Bedacht door wie en wanneer


De Lexicografische benadering (In het Engels: Lexical Approach; LA) is een methode om een vreemde taal te leren die door Michael Lewis in het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw is ontwikkeld.

Kenmerken van de Lexicografische benadering (DLA)


De benadering is gebaseerd op het idee dat een belangrijk deel van het leren van een taal (zoals het Spaans) bestaat uit het begrijpen en produceren van ‘lexicale eenheden’. Dit zijn brokjes taal die bestaan uit (Spaanse) woorden, woordcombinaties alsook uitdrukkingen. Lerenden verwerven al doende inzicht in patronen van het Spaans (grammatica) en betekenisvolle groepen met woorden. Zo wordt geleerd hoe het Spaans ‘in het echt’ wordt gebruikt. De woordenschat Spaans krijgt bij deze benadering meer nadruk dan de Spaanse grammatica. Instructies zijn op situaties en Spaanse uitdrukkingen gericht die regelmatig in dialoog voorkomen. Voor interactie is aandacht maar ook voor exposure; voor de zogenaamde receptieve vaardigheden van de lerende (luisteren/begrijpen, lezen/begrijpen). Er bestaat veel mogelijkheid voor de student om de Spaanse taal zelf te ontdekken.

De rol van de trainer Spaans is voor genoeg input te zorgen en het faciliteren van het leertraject van de lerenden.

Populariteit


Onder invloed van de ideeën over taal van (onder andere) Michael Lewis zijn in de afgelopen drie decennia lesboeken duidelijk anders geworden. Er wordt veel meer aandacht aan woordenschat van de te leren taal besteed die wordt aangeboden in chunks, in betekenisvolle brokjes. De vergaande verandering in de manier waarop een vreemde taal wordt onderwezen, waar Lewis streefde, bleef echter uit.

Voor- en nadelen van de Lexicografische benadering


Door met ‘chunks’ (brokjes taal); met ‘echte’ taal te werken, leren de studenten op een heel natuurlijke wijze het Spaans te gebruiken. Zo ontstaat souplesse in het taalgebruik Spaans.

Het minpunt van de leermethode is dat de werkelijkheid altijd weer afwijkend is van de aangeleerde taalsituaties. Een aantal lerenden heeft meer aan een docent Spaans die hen wegwijs maakt, dan aan een docent taal-facilitator omdat deze lerenden meer moeite hebben om de patronen van het Spaans zelf te leren herkennen.

Series Method


Bedacht door wie en wanneer


De Series method, ofwel ‘seriemethode van taalverwerving’ (Frans: La Méthode naturelle) is door de Franse leraar François Gouin in 1880 ontwikkeld.

Kenmerken van de Series Method


Een serie van verbonden zinnen die gemakkelijk te begrijpen zijn en niet veel kennis vereisen van de grammatica, is het uitgangspunt van de seriemethode (The Series Method of language acquisition) van Gouin. Op basis van een actie, zoals het huis verlaten in de volgorde waarin deze actie uitgevoerd zou worden, leren de studenten zinnen. Deze series of reeksen behandelden onderwerpen als de mens in de samenleving, wetenschap en beroep, het leven in de natuur, ontwikkeld vanuit het onderscheid tussen objectieve, subjectieve en figuurlijke taal. De seriemethode van Gouin maakt geen gebruik van moedertaal. Het betreft een soort eentalige methode, die niet van ‘vertalen’ en ‘uitleggen’ uitgaat maar uitgaat van ‘demonstreren’ en ‘handelen’, waardoor studenten al gauw in de te leren taal (bijvoorbeeld het Spaans) leren denken.

Populariteit


De principes van Gouin over het leren van een vreemde taal waren bijzonder vooruitstrevend. Ondanks dat het een vrij afwijkende aanpak was, was de seriemethode van Gouin enige tijd succesvol. Deze methode van Gouin werd echter door Maximilian Berlitz’ Directe Methode overschaduwd.

Voor- en nadelen van de Series Method


De Series method van Gouin ontwikkelt sterk de mondelinge vaardigheid Spaans en zorgt voor het creëren van een sfeer in de lessen die harmonieus, natuurlijk en gelijkwaardig is.

François Gouin’s taalmethodiek biedt levendig onderwijs. Doordat het gebruikmaakt van visuele leermiddelen, bijvoorbeeld afbeeldingen, grafieken, en dergelijke, wekt dit soort onderwijs Spaans enthousiasme op bij de studenten. Een taal leren wordt tastbaar; dit was iets geheel nieuws. De methode maakt studenten Spaans nieuwsgierig, dit werkt goed om het leergeheugen te ontwikkelen, de druk om te presteren te verlagen alsook het zelfvertrouwen te verbeteren. De communicatieve vaardigheid Spaans van de student wordt vrij intensief gestimuleerd met de methode.

De leermethode heeft echter als nadeel dat taal die iets meer abstract of subjectief wordt, moeilijk in één duidelijke ervaring kan worden gevangen met beweging en expressie. De bewerkelijkheid voor de trainer, die een hele reeks aan series voor moet bereiden, is een ander nadeel van de leermethodiek. Als derde punt is de Gouin-seriemethode vooral gericht op het mondelinge taalgebruik, terwijl het reguliere onderwijssysteem nog veelal draait om examens voor het toetsen van de competentie van lezen en schrijven.

Task-Based Language Teaching (TBLT)


Bedacht door wie en wanneer


Taakgericht taalonderwijs (Engels: Task-Based Language Teaching) is ontwikkeld in de jaren 80 van de vorige eeuw. De grondleggers van deze methode waren de Indiase taalkundige professor N.S. Prabhu, de Amerikaanse hoogleraar Teresa P. Pica en de Britse hoogleraren Michael H. Long en Graham V. Crookes.

Kenmerken van de Task-Based Language Teaching (TBLT)


Het taakgericht taalonderwijs past binnen een Communicatieve Benadering/het Communicatief Taalonderwijs. De gedachte achter deze methode is dat de verwerving van de doeltaal (zoals het Spaans) geen doel op zich is, maar een hulpmiddel om bepaalde taken uit te kunnen voeren. De studenten krijgen verschillende motiverende taken voorgeschoteld, waarvoor kennis van de (Spaanse) taal vereist is. Voor het goed uitvoeren van deze taken, dienen zij over taalregels en woordenschat te beschikken. De taken zijn zaken uit het dagelijks leven, bijvoorbeeld e-mails schrijven, boodschappen doen, bellen met een klantenservice, de krant lezen of een drankje bestellen. De opdracht wordt in drie verschillende fasen opgedeeld: vóór, tijdens en na de taak, waarbij de lerende zich eerst op de taak voorbereidt, de taak vervolgens uitvoert en tot slot hierop terugblikt. Om de opdrachten uit te kunnen voeren, moeten studenten samenwerken. De opdrachten dienen net boven het kennisniveau van de student Spaans te liggen om leereffect te hebben.

Populariteit


Vanaf het begin van de jaren 90 is taakgericht onderwijs erg populair geworden, zeker in het taalonderwijs. Het lijkt de meest praktisch bruikbare vorm te zijn om de taalvaardigheden van lerenden (hoofdzakelijk lerenden in een achterstandspositie) in het lager en secundair onderwijs te verhogen.

Voor- en nadelen van Task-Based Language Teaching


Taakgericht taalonderwijs (Spaans) heeft duidelijke voordelen. Taakgericht taalonderwijs taakgericht taalonderwijs is een activerende werkvorm, waarbij studenten uitgedaagd worden om hun vaardigheid (Spaans) toe te passen. Het is een op de persoon gerichte, efficiënte en relevante aanpak, zolang de taak goed bij de lerende aansluit. De lerende komt op een dagelijkse, natuurlijke wijze in aanraking met het Spaans en leert op deze manier authentieke Spaanse woorden, woordcombinaties en uitdrukkingen. Daarnaast leren studenten om met elkaar samen te werken. Taakgericht taalonderwijs wordt door de studenten als prettig en motiverend ervaren .

Als nadeel kan gezien worden dat de communicatie het belangrijkst is en niet de correcte vorm van het Spaans, waardoor studenten die niet zeer nauwkeurig leren.

De Dogme benadering (Engels: Dogme Language Teaching; Dogme ELT)


Bedacht door wie en wanneer


Scott Thornbury; een Nieuw-Zeelandse taalkundige en docententrainer op het gebied van Engels taalonderwijs bedacht Dogme Language Teaching/Dogme ELT (ook wel de ‘Dogmabenadering’ genoemd) in het jaar 2000.

Kenmerken van de Dogme benadering (ELT)


De inspiratie voor Dogme Language Teaching (DLT) was ‘Dogme 95’. Dogme 95 was een beweging uit 1995 van een groep van Deense filmmakers onder wie filmregisseur Lars von Trier. De deelnemers confirmeren zich aan 10 strenge regels (dogma’s) bij het maken van films die samen ‘de eed van zuiverheid’ (In het Deens: kyskhedsløfter; in het Engels: Vows of Chastity) vormen. Het Dogme-taalonderwijs werkt op een vergelijkbare manier. De aanhangers van deze methode streven naar een vorm van communicatief onderwijs van vreemde talen die niet door voorgedrukt materiaal is belast. Het doeleinde van de Dogme-methode is het beginnen van echte inhoudelijke conversaties over praktische onderwerpen. Hierbij draait het om communicatie als de stuwende kracht van het leren. Daarom is de Dogme-benadering een communicatieve aanpak voor taalonderwijs, die taal wil onderwijzen zonder het gebruik van leerboeken of overig lesmateriaal en zich in plaats daarvan op de communicatie tussen de trainer en de studenten focust. Het Dogme-taalonderwijs heeft, net zoals de Dogme-beweging in de film, 10 dogma’s (uitgangspunten).

Populariteit


Ondanks dat er weinig onderzoek naar het succes van Dogme is geweest, stelt Scott Thornbury dat de parallellen met het taakgericht leren van talen (zoals Spaans) erop wijzen dat Dogme waarschijnlijk voor vergelijkbare resultaten zorgt.

Voor- en nadelen van de Dogme benadering


Dat er zo goed als geen voorbereiding nodig is, is een positieve bijkomstigheid voor docenten Spaans. Het kan erg motiverend werken dat de lerenden voor het eigen leerproces de verantwoording dragen. Voorspelbaar zijn de lessen Spaans zo niet; dat garandeert spontane communicatie en voorkomt verveling. Bij een les volgens de Dogme-benadering is vrijwel alles bespreekbaar. Zo blijven lerenden alert en betrokken.

De lerenden kunnen zich daarentegen wel wat minder op hun gemak voelen als ze zo weinig door de trainer begeleid worden. Voor dit type van onderwijs zijn ook niet alle trainers Spaans flexibel genoeg. Dat de studenten zich vaak moeten voorbereiden op een specifiek examen Spaans, terwijl het niet zeker is dat de daarvoor benodigde stof aan de orde komt tijdens de taalles, kan een ander nadeel zijn van de methode.

Growing Participator Approach (GPA)


Bedacht door wie en wanneer


The Growing Participator Approach (GPA) is ontwikkeld in het jaar 2007 door Language consultants Angela en Greg Thomson.

Kenmerken van de Growing Participator Approach (GPA)


Deze GPA-methode is een alternatieve kijk op het leren van een vreemde taal (zoals het Spaans). De primaire aanname van deze methode is dat taal en cultuur niet los van elkaar staan. Bij GPA gaat het om veel meer dan alleen het Spaans leren; het doel om tot een volwaardige deelnemer aan het leven in de gastcultuur (van bijvoorbeeld Spanje) uit te groeien. Daarom hanteert GPA de term ‘groeiende deelnemer’ in plaats van ‘taallerende’ en ‘verzorger’ in plaats van ‘docent’. De GPA-benadering vertoont overeenkomsten met, en is deels gebaseerd op, de Natural Approach (natuurlijke aanpak) van Stephen Krashen en Tracy Terrell.

De leermethode bestaat uit zes fasen van activiteiten. Deze activiteiten worden uitgevoerd door de lerende en een verzorger uit Spanje. Begrip is belangrijker dan productiviteit. De nadruk ligt op Spaanse woordenschat en cultuur. Fase 1 van de leermethode is de hier-en-nu-fase. Deze fase neemt ruwweg 100 uur in beslag. De ‘groeiende deelnemer’ concentreert zich in deze fase 1 op luisteren en non-verbale feedback geven.

Fase 2 van de methode is de verhaalopbouwfase. Deze neemt ongeveer 150 uur in beslag en nu beginnen de deelnemers het Spaans ook te produceren. In fase 3 ligt de nadruk op zogenaamde ‘gedeelde verhalen’. ‘Gedeelde verhalen’ zijn verhalen die over dagelijkse gebeurtenissen gaan, verhalen die worden gedeeld tussen culturen en verhalen die over gedeelde ervaringen gaan. Fase 4 van de leermethode is de fase van het zogenaamde ‘diepe delen’. Tijdens deze fase beginnen de deelnemer en de verzorger diepere gesprekken te voeren over het leven in de Spaanse cultuur. In fase 5 beginnen deelnemers zich te richten op het taalgebruik van de moedertaalsprekers Spaans door middel van films, televisie, nieuws of literatuur. Het Spaans dat voor het werk vereist is, wordt ook geleerd. Fase 6 van de leermethode is de ‘zelfvoorzienende groeifase’. Deze fase kent geen eindpunt. Het gaat het hierbij om groei buiten de formele taalsessies Spaans om.

Populariteit


De leermethode van Greg en Angela Thomson is nog tamelijk nieuw en er is nog vrij weinig bekend over het succes ervan. Deelnemers zijn vrij enthousiast over deze methode.

Voor- en nadelen van de Growing Participator Approach


Met de GPA-methode wordt een goede doorkijk op het proces van taalverwerving Spaans geboden. Deze zes fasen van GPA bieden haalbare doelstellingen en een duidelijk tijdspad. Er wordt door de lerende niet alleen taalkennis Spaans verworven, maar ook van de omgeving en de lerenden verwerven eveneens een nieuw sociaal netwerk.

Een keerzijde van deze benadering is dat voor iedere deelnemer of minimaal iedere groepje deelnemers een ‘verzorger’ gezocht moet worden die bereid is om behoorlijk veel tijd te investeren.

Shadowing Technique


Bedacht door wie en wanneer


De Shadowing technique of kortweg Shadowing (‘schaduwen’) is bedacht door de Amerikaanse taalkundige en polyglot Prof. Alexander Argüelles in de vroege jaren 2000.

Kenmerken van de Shadowing Technique


Shadowing is een methode die studenten zelfstandig kunnen gebruiken voor het verbeteren van de uitspraak en de intonatie (Spaans) en het verwerven van vloeiendheid in het spreken. Deze techniek van Shadowing is relatief eenvoudig: de student luistert naar een audio-opname, bij voorkeur een dialoog en herhaalt wat hij of zij hoort. Bij deze methode is het niet van belang om de Spaanse tekst te begrijpen; het gaat in eerste instantie om de klank van de te leren taal. Luisteren en herhalen wordt geoefend totdat het gemakkelijk gaat en de lerenden simultaan met de opname Spaans kunnen spreken. De lerende gebruikt na enige tijd een transcript om te kunnen lezen (en begrijpen) wat hij of zij gezegd heeft. Veel leerboeken zijn voor deze leermethode geschikt, zolang er maar dialogen in staan of delen met samenhangende tekst. De Spaanse audio-opname dient ideaal bezien wat boven het niveau van de student te liggen. De ideale lengte is ruwweg één pagina, op een natuurlijke snelheid en zonder kunstmatige pauzes. Omdat fysieke bewegingen de opname van de te leren taal (het Spaans) in het zenuwstelsel versterken, doet Alexander Argüelles de aanbeveling om te gaan lopen tijdens het spreken, het liefst buiten, en niet te gaan zitten. Dat de student minder gauw afgeleid wordt als hij of zij beweegt, is een andere reden waardoor het leren van het Spaans veel effectiever gaat.

Shadowing vertoont veel overeenkomsten met de audiolinguale methode uit de vorige eeuw, maar het onderscheid is dat de audiolinguale methode gebruikmaakte van grammaticale drills in plaats van dialogen of samenhangende tekst. Ook het simultaan spreken is verschillend aan Shadowing.

Populariteit


Er is veel onderzoek gedaan de afgelopen jaren naar Shadowing dat aantoont dat de techniek zowel de uitspraak als de luistervaardigheid sterk verbetert. Maar eveneens het algemene begrip van het Spaans wordt vergroot.

Voor- en nadelen van de Shadowing Technique


Een praktisch voordeel van Shadowing dat de methodiek in een groep lerenden kan worden gebruikt, waarbij elke deelnemer individueel actief leert. De methode heeft een hoog rendement.

De techniek heeft als nadeel is dat student het wellicht een beetje saai kan vinden om dezelfde Spaanse tekst te blijven herhalen. De keuze van de tekst is dus heel belangrijk.

Total Physical Response (TPR®)


Bedacht door wie en wanneer


De Amerikaanse psycholoog James J. Asher ontwikkelde de taalverwervingsmethode Total Physical Response, ook wel TPR® genoemd, in de jaren 60 van de vorige eeuw.

Kenmerken van Total Physical Response (TPR®)


TPR® is een methode om een vreemde taal (zoals Spaans) te leren die van het principe uitgaat dat mensen met behulp van handelingen en beweging leren. Al doende leert men, en wel op de manier zoals kinderen de moedertaal leren. Ouders geven hun jonge kinderen voortdurend opdrachten en belonen hen als ze die uitvoeren (“kijk naar mama”, “goed zo”). “Pak de lepel”, “Mooi!”, “Trek je schoentjes maar aan”, enz.). In de eerste instantie is het de bedoeling dat het kind begrijpt wat de ouder zegt, het kind gaat verbaal reageren in een later stadium. Dus de luistervaardigheden Spaans zijn de basis, de spreekvaardigheden volgen daarna.

TPR® past deze grondslagen van de moedertaalverwerving versneld toe bij het leren van het Spaans. De taaltrainer geeft op een vriendelijke en begrijpelijke manier taken, bijvoorbeeld: “pak het boek” en doet zelf de taken voor; de studenten doen na. Aanvankelijk wordt van de studenten nog niet verwacht dat zij Spaans praten; de studenten geven in een later stadium de opdrachten. Taken die bekend zijn worden uitgebreid of gedeeltelijk veranderd.

TPR® appelleert de methode van aan beide hersenhelften door de combinatie van bewegingen en spraak. Hierdoor kost het minder moeite om iets te leren en het geleerde Spaans beklijft ook beter.

Populariteit


Vooral wordt TPR® binnen het NT2-onderwijs gebruikt (Nederlands als tweede taal), zeker bij beginnende studenten en ook wel bij Engelse les op de basisschool. Maar eveneens middelbare scholieren en volwassenen werken met plezier met TPR® en behalen goede resultaten.

Voor- en nadelen van Total Physical Response


TPR® biedt veel voordelen. Doordat lerenden veel begrijpelijke inbreng krijgen aangeboden in ‘chunks’ (woorden die bij elkaar horen), krijgen zij snel begrip van de nieuwe taal. De methode zorgt voor vlotte succeservaringen, wat het plezier in het leren bevordert. Dit zorgt een stressvrij leerproces. TPR® is in principe voor alle doelgroepen geschikt, ongeacht achtergrond en leeftijd en de methode kan ook worden toegepast in grotere klassen. De vreemde taal wordt direct opgeslagen in het langetermijngeheugen van de lerende.

Het nadeel van de TPR®-methode is dat niet elke taaluiting in TPR®-opdrachten uit te drukken is. Hierdoor werkt de methodiek tot op een bepaald niveau en is een andere methodiek nodig als aanvulling. De leermethode is ook niet heel creatief. De studenten leren niet om meningen, gevoelens en ideeën in het Spaans te uiten.

De Directe Methode (Engels: Direct Method; DM)


Bedacht door wie en wanneer


De Duits-Amerikaanse taalkundige Maximilian Delphinius Berlitz (geboren als David Berlizheimer) bedacht de Directe Methode, ook wel ‘de natuurlijke benadering’ genoemd, eind jaren 80 van de negentiende eeuw. De methode is als tegenreactie op de dominante grammatica-vertaalmethode ontwikkeld.

Kenmerken van de Directe Methode (DM)


Er was een Reformbeweging omstreeks 1900 met nieuwe visies over vreemde talen leren dat inductief en zelfontdekkend zou moeten zijn. Overigens ging deze Reformbeweging niet alleen over het leren van talen, maar ook over voeding, kleding, natuurgeneeskunde en naturisme. De mensen streefden, net als in de jaren zestig van de vorige eeuw, rond 1900 naar meer natuurlijke manieren van leven en bevrijding van de keurslijven. In het taalonderwijs kwam veel aandacht voor ‘levende’, gesproken taal, waarbij grammatica meer inductief werd aangeleerd, met voorbeeldzinnen. Hieruit moesten lerenden de taalregels afleiden. Veel mondelinge oefeningen en met meer aandacht waren er voor de uitspraak van de vreemde taal (zoals het Spaans). Het werd aangemoedigd om de studenten vaak in het Spaans te laten spreken. Dat de taallessen in het Spaans werden gegeven, was eveneens nieuw. Er werd nadrukkelijk niet vertaald in de taalles. Door middel van plaatjes en voorbeelden werd de (Spaanse) vocabulaire aangeleerd. De lerenden boden abstracte vocabulaire aan voor het associëren van ideeën.

Populariteit


Deze vernieuwingsgolf van begin twintigste eeuw ebde weg, deels onder invloeden van de oorlogen en crises, om in de jaren zestig weer een andere vorm te krijgen.

Met (een moderne vorm van) de Directe Methode wordt nog steeds gewerkt door taleninstituten zoals Berlitz en Interlingua.

Voor- en nadelen van de Directe Methode


Dat het een vrij natuurlijke manier van leren is, is het grote voordeel van de Directe Methode. Bij de Directe Methode wordt veel aandacht geschonken aan luisteren en spreken. Hierdoor krijgen de lerenden zelfvertrouwen en vloeiendheid in het Spaans. Minpunten kent de methode echter ook. Deze leermethode schenkt vrijwel geen aandacht aan de schrijfvaardigheid (Spaans) en ook relatief minder aandacht aan lezen in de doeltaal. Meer gevorderde lerenden Spaans worden met de methode niet genoeg uitgedaagd. De Directe Methode is eveneens niet heel bruikbaar voor langzaam lerende studenten, omdat deze leermethode is gestoeld op actief meedoen van de studenten.

De Manesca-methode (Engels: Manesca Method)


Bedacht door wie en wanneer


In 1835 publiceerde Jean Manesca An Oral System of Teaching Living Languages Illustrated by a Practical Course of Lessons in the French through the Medium of the English (“Een mondelinge methode voor het onderwijzen van levende talen, aan de hand van een praktische cursus Frans door middel van het Engels”). In 2015 is An oral system of teaching living languages in herdruk gegaan.

Kenmerken van de Manesca-methode


De Manesca-methode is gebaseerd op hetzelfde principe als de Natural Approach (‘natuurlijke aanpak’): de beste manier om een taal te leren, is die kinderen hun moedertaal leren. Een vreemde taal (zoals Spaans) leren moet gemakkelijk en veilig zijn. Manesca wil om die reden niet werken met abstracte lijstjes of regels met Spaanse woorden die uit het hoofd geleerd moeten worden.

De Manesca-methode staat bekend als de eerst bekende, volledige taalcursus. De Manesca-methode is op het werken met een groep lerenden en een taaldocent Spaans gebaseerd, die steeds één Spaans nieuw woord tegelijk introduceert. Bij elk woord hoort een specifieke beweging. Het Spaanse woord en de bijbehorende beweging worden daarna door de studenten afzonderlijk herhaald. Door deze herhaling onthouden de studenten deze Spaanse woorden, zonder dat uit het hoofd leren nodig is. De woorden worden stap voor stap zinnen en vervolgens variaties op de Spaanse zinnen. Spaanse spelling wordt aangeboden in een later stadium met leesteksten.

De methode van Jean Manesca is al een aantal jaren later overgenomen en aangepast door grammaticaschrijver en taaldocent Heinrich Gottfried Ollendorff en staat dan ook wel als de Ollendorff-methode bekend.

Populariteit


Manesca overleed twee jaar na publicatie van zijn leermethode. Het werk van Jean Manesca is overgenomen en aangepast door anderen, onder wie Ollendorff. Een groot deel van zijn ideeën zijn nog actueel en worden nog altijd toegepast in het moderne vreemdetalenonderwijs.

Voor- en nadelen van de Manesca-methode


De combinatie van spreken en bewegen, waardoor het fysieke geheugen wordt aangesproken en het geleerde gemakkelijker en langer kan worden onthouden, is de sterke kant van de Manesca of Ollendorff-leermethode. Wat daar eveneens aan bijdraagt, is het vele herhalen. Het kan door studenten als een keerzijde worden gezien dat dit wat saai wordt om dezelfde Spaanse woorden en zinnen steeds te herhalen.

Silent Way


Bedacht door wie en wanneer


The Silent way (‘de stille manier’) is door de Egyptenaar Caleb Gattegno ontwikkeld in 1963.

Kenmerken van de Silent Way


De stille manier is een methode om een vreemde taal (bijvoorbeeld Spaans) te leren die stilte gebruikt als instructiemiddel. De methode van Caleb Gattegno gaat uit van de autonomie van de student en diens actieve deelname.

Een combinatie van stilte en gebaren wordt gebruikt door de taaltrainer Spaans om de aandacht van de studenten te trekken, reacties te krijgen en hen aan te moedigen om foutjes te corrigeren. Er wordt veel tijd aan de uitspraak (Spaans) besteed.

Caleb Gattegno, die van oorsprong wiskundige was, vond het essentieel om taalles te geven op een wijze die efficiënt voor de energievoorraad van zijn studenten was. Gattegno ontdekte dat het in verhouding weinig energie kost om een auditief of visueel beeld te onthouden, veel minder dan als studenten proberen iets uit het hoofd te leren. Het betoog van hem was dat trainers niet zozeer dienen te streven naar kennisoverdracht, maar bewustzijn aan dienen te boren, omdat alleen het bewustzijn het mogelijk maakt om iets te leren.

Eén van de hulpmiddelen waar The Silent Way gebruik van maakt, zijn gekleurde blokjes die voor allerlei verschillende dingen kunnen worden gebruikt. De ‘de stille manier’ maakt eveneens gebruik van Words in Colour; een kleurenkaart voor geluiden waarbij elke kleur voor een bepaalde klank van het Spaans staat, gekleurde woordgrafieken om aan zinnen te werken en gekleurde grafieken die worden gebruikt om spelling te leren.

Populariteit


Vooral bij het aanleren van de uitspraak van het Spaans zijn de ideeën van Caleb Gattegno van betekenis geweest, alhoewel The Silent Way in zijn oorspronkelijke vorm niet veel meer wordt gebruikt.

Voor- en nadelen van de Silent Way


Het pluspunt van de aanpak van Caleb Gattegno is dat zijn methode niet-bedreigend is voor de student, die immers als autonoom gezien wordt. De docent Spaans is in feite aan de lerenden dienstbaar, niet andersom. De leermethodiek van The Silent Way stimuleert het leren op een natuurlijke wijze. Meestal wordt de geleerde taalkennis goed verwerkt en onthouden door de taallerenden een uitdaging te geven om nieuwe dingen te ontdekken. Fouten maken magwat bijdraagt aan het leerproces.

Het kan een minpunt zijn dat sommige studenten wat intensievere begeleiding nodig hebben dan de methode voorziet. Een student zou gefrustreerd kunnen worden door het gebrek aan inbreng van de trainer Spaans. Met kleuren en grafieken werken, heeft als beperking dat ‘het nieuwe’ er snel af gaat. Hierdoor kan verdwijnen het effect van de methode.

TPR Storytelling


Bedacht door wie en wanneer


TPR Storytelling of ‘TPRS’ staat voor Teaching Proficiency through Reading and Storytelling. De TPRS-methode is ontwikkeld door Blaine Ray in 1990, van oorsprong een Amerikaanse docent Spaans, en komt uit de TPR-methode (Total Physical Response) voort.

Kenmerken van TPR Storytelling


TPRS is een taalverwervingsmethode die gebruikmaakt van verhalen om een taal (bijvoorbeeld Spaans) te leren. Het principe van TPRS is een natuurlijke manier van taalverwerving: een nieuwe taal leren zoals kinderen de moedertaal leren. De studenten worden blootgesteld aan veel begrijpelijke input om dit te kunnen bereiken. De taaldocent Spaans vertelt een verhaal, waarin nieuwe Spaanse woorden diverse keren voorkomen. De verhalen zijn niet te lang en interessant of humoristisch. Deze verhalen zijn vrij gemakkelijk te begrijpen, hierdoor ontspannen de studenten zich. Zo worden Spaanse structuren en woorden vrijwel vanzelf in het langetermijngeheugen van de student opgeslagen. De lerenden worden door de trainer op grammaticale verschijnselen van het Spaans gewezen, zonder dat lerenden regels uit het hoofd hoeven te leren.

De studenten zullen na een poosje ‘vanzelf’ Spaans beginnen te spreken en de Spaanse grammaticale structuur imiteren. Dit is een natuurlijk proces. Een variant hierop is om met een groep lerenden een verhaal op te bouwen. Bij deze variant schrijft de taaldocent Spaans eerst nieuwe woorden en structuren op een bord of flipchart, met de Spaanse vertalingen erbij en vervolgens met de studenten een verhaal te maken. Tot slot vertellen de lerenden het verhaal na. Een belangrijk onderdeel van TPR Storytelling is lezen in het Spaans, omdat dit zorgt voor input. Schrijven in het Spaans volgt in een later stadium.

Populariteit


Er zijn veel onderzoeken gedaan die uitwijzen dat TPR Storytelling een succesvolle manier is om een nieuwe taal te verwerven. Er zijn wel randvoorwaarden: de taaldocent moet goed getraind zijn en de setting moet geschikt zijn.

Voor- en nadelen van TPR Storytelling


TPR Storytelling is een laagdrempelige wijze van taalverwerving en het geleerde wordt grondig verworven. TPRS spreekt eveneens de creatieve intelligentie aan; er is sprake van breinvriendelijk leren. TPRS is plezierig voor de student en het is niet moeilijk om de aandacht erbij te houden. Voor de lerenden werkt de methode zeer motiverend om zelf verhalen te maken.

Een nadeel is dat TPR Storytelling veel voorbereiding van de taaldocent vraagt.

COMMERCIËLE METHODES VOOR ZELFSTUDIE

De Rosetta Stone methode


Bedacht door wie en wanneer


De Rosetta Stone-leermethode is vernoemd naar de Steen van Rosetta, een steen die werd ontdekt in Egypte met een tekst in twee talen, door middel waarvan uiteindelijk de hiërogliefen ontcijferd konden worden. Rosetta Stone is ook de naam van het softwarebedrijf dat de taalcursussen op de markt brengt. De eerste versie van deze leermethode is uitgebracht in 1996.

Kenmerken van de Rosetta Stone methode


De Rosetta Stone cursus is een manier om met behulp van een computer vreemde talen (bijvoorbeeld Spaans) te leren. Deze taalcursussen worden aangeboden in ruim dertig talen en de cursussen kunnen vanuit elk van deze talen worden gevolgd.

De Rosetta Stone-methode is een zogenaamde communicatieve methode, die de manier imiteert waarop een kind de moedertaal leert. Dat houdt in ‘leren door middel van onderdompeling’, door veel te luisteren en na te spreken. Het programma gebruikt hier stemmen van native speakers Spaans (moedertaalsprekers) en foto’s voor voor het overbrengen van de betekenis van nieuwe (Spaanse) woorden. De methode maakt gebruik van spraakherkenningsprogramma dat de Spaanse uitspraak registreert en een schematische weergave hiervan maakt. Dit maakt het mogelijk voor de lerende om de uitspraak met die van een moedertaalspreker Spaans te vergelijken. Door de voorbeeldspreker minder snel te laten spreken en de lerenden vervolgens veel na te laten spreken, kan de uitspraak worden verbeterd.

Er zijn dictee-oefeningen voor de schrijfvaardigheden Spaans van de lerenden. De software controleert de Spaanse spelling en de grammatica en geeft fouten aan, waarbij mogelijkheid is om de fouten van de student te corrigeren.

Het programma van Rosetta Stone omvat eveneens leesteksten. De teksten gaan over dagelijkse onderwerpen, activiteiten en ideeën.

Populariteit


Wereldwijd wordt de methode van Rosetta Stone veel ingezet en niet door de minsten. Onder meer het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse zaken en de NASA maken er gebruik van. De Rosetta Stone-methode wordt in Nederland door enkele ministeries en verschillende hogescholen en universiteiten gebruikt, alsook door sommige internationaal opererende bedrijven.

Voor- en nadelen van de Rosetta Stone methode


Rosetta Stone is zeer makkelijk in het gebruik en de student kan de methode op ieder moment gebruiken. De student bepaalt zelf welke onderdelen van de methode meer of wellicht minder aandacht kunnen gebruiken. Veel studenten ervaren het als prettig om met de methodiek te werken. Bij een gebrek aan taaldocenten kan de Rosetta Stone-methode een oplossing bieden voor scholen. Een minpunt van de methode is dat er geen trainer is die studenten motiveert of iets extra’s kan bieden.

De Pimsleur methode


Bedacht door wie en wanneer


De Pimsleur taalcursussen zijn ontwikkeld door Amerikaans taalkundige Paul Pimsleur. De eerste taalcursus van Pimsleur was een cursus Grieks, die hij op de markt bracht in 1963.

Kenmerken van de Pimsleur methode


De methode van Pimsleur is een Amerikaans computerprogramma om vreemde talen (bijvoorbeeld Spaans) te leren.

De cursus bestaat uit zinnen/dialogen die door de studenten worden nagesproken en herhaald. Deze Spaanse zinnen van de cursus zijn door moedertaalsprekers ingesproken. De cursus is gebaseerd op herhaling, anticipatie, woordenschat en wederom herhaling. De les omvat een halfuur audio-opname met nieuwe vocabulaire en taalstructuur. De grammaticale structuur van het Spaans wordt niet apart uitgelegd maar aangeboden via uitbreiding van, en variaties op, de zinnen.

Dr. Pimsleur heeft het optimale interval onderzocht waarmee kennis van het kortetermijngeheugen naar het langetermijngeheugen overgaat. Dit (gemiddelde) interval is in de taalcursussen van Pimsleur verwerkt.

Populariteit


De Pimsleur cursussen worden onder meer door Amerikanen gebruikt en de ervaringen lopen uiteen. Over het algemeen zijn lerenden tevreden over de aangeleerde uitspraak.

Voor- en nadelen van de Pimsleur methode


De methode van Pimsleur werkt heel goed als uitspraakverbeteraar, omdat de insprekers allemaal moedertaalsprekers (native speakers) zijn en op een natuurlijke manier Spaans praten op een normaal tempo.

Dat niets wordt uitgelegd, is een keerzijde van de methode van Pimsleur. De studenten leren geen bouwstenen om zelf Spaanse zinnen te maken, maar moeten het met duizenden voorbeeldzinnen doen die uit het hoofd worden geleerd.

De Michel Thomas methode


Bedacht door wie en wanneer


De Michel-Thomas-methode is bedacht, niet verwonderlijk, door Michel Thomas (geboren als Moniek Kroskof); een genaturaliseerde Amerikaandie oorspronkelijk in Polen is geboren. Kort na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde hij zijn methode in een eigen taleninstituut in Beverly Hills in Los Angeles, die beroemdheden zoals Barbra Streisand, Diana Ross, Mel Gibson, Emma Thompson, Bob Dylan en Pierce Brosnan tot zijn klantenkring kan rekenen.

Kenmerken van de Micheal Thomas methode


Het uitgangspunt van Michel Thomas was dat iemand alleen kan leren leren als hij of zij vrij is van stress. Michel Thomas begon met de studenten duidelijk te maken dat ze zich geen zorgen hoefden te maken dat ze iets zouden vergeten.

De taalcursussen zijn audiolessen (Spaans), ingesproken door twee stemacteurs; een mannelijke en een vrouwelijke. De setting is een virtueel klaslokaal, waarin de student als de derde student fungeert. De student luistert mee met de lessen van de acteurs. Wanneer de stemacteurs een vraag gesteld wordt, is het de bedoeling dat de cursisten op pauze drukken en zelf antwoord geven op de vraag. Er zijn geen huiswerkopdrachten, geen uit-het-hoofd-leren. De les wordt in kleine stappen opgebouwd en nieuwe Spaanse lesstof wordt met reeds bekende Spaanse lesstof afgewisseld. De uitleg wordt steeds in de Engelse taal gegeven. Er wordt bijvoorbeeld op verbanden gewezen tussen de Engelse taal en het Spaans, als die verbanden er zijn. Bij de Michel Thomas-methode wordt ook grammaticale uitleg gegeven. Eerst wordt makkelijke stof aangeleerd, moeilijkere stof wordt pas aangeboden nadat de lerende het voorgaande heeft begrepen en verworven. Naast Spaanse woorden en zinnen worden eveneens bouwstenen aangeleerd. Hiermee kan de gebruiker zelf zinnen maken. De methode maakt ook gebruik van flashcards waarmee gebruikers zelf hun woordenschat Spaans kunnen toetsen en online oefeningen kunnen maken om hun eigen voortgang te kunnen meten.

Populariteit


Veel gebruikers vinden de cursus plezierig werken en ze zijn tevreden over de uitleg van de structuren van het Spaans. Gebruikers die al wat verder zijn met de taal, vinden de Michel Thomas-methode soms minder nuttig.

Voor- en nadelen van de Micheal Thomas methode


De taalcursussen trainen de uitspraak en de luistervaardigheid Spaans op een efficiënte wijze en de cursussen zijn heel toegankelijk. Een nadeel van de Michel Thomas-methode is dat de cursus Spaans geen schrijfvaardigheid biedt. Ook is er geen echte interactie doordat de methode uit audiocursussen bestaat.

De Assimil methode


Bedacht door wie en wanneer


Assimil is een Frans bedrijf, dat in 1929 is opgericht door polyglot en schrijver en Alphonse Chérel. Het bedrijf maakt en publiceert cursussen voor vreemde talen en het begon met het eerste boek Anglais sans Peine.

Kenmerken van de Assimil methode


Letterlijk betekent ‘assimileren’: ‘mengen met, opgaan in de groep’, wat wel wat hooggegrepen voor een taalcursus (zoals Spaans) is. De Assimil-taalcursussen zijn zelfstudielessen die bestaan uit een lesboek Spaans, audio-CD’s en een USB-stick. Idealiter werken de cursisten ongeveer twintig minuten per dag.

De lessen van Assimil bestaan uit Spaanse dialogen die worden beluisterd, nagesproken en gelezen. De Spaanse vertaling staat hiernaast, samen met de grammaticale toelichting. Voor het oefenen van de uitspraak van het Spaans, maakt de Assimil-methode gebruik van zinnetjes die door native (moedertaal) speakers zijn ingesproken en die de lerende herhaalt. De opbouw van de les is van receptief naar productief: in de eerste lessen wordt nog geen taalproductie verwacht van de gebruiker; dit komt pas na ruwweg vijftig lessen.

Populariteit


De Assimil-cursussen zijn gewaardeerd. De taalcursussen zijn niet duur en het aanbod aan verschillende talen is ruim.

Voor- en nadelen van Assimil


Dat de gebruiker in zijn of haar eigen snelheid kan leren op het moment dat dit het beste past, is het voordeel van de Assimil-methode. Het nadeel hierbij is, geldt wat voor alle computertaalcursussen, dat de lerende is aangewezen op zichzelf. Er is geen taaldocent Spaans beschikbaar om de studenten te motiveren of te begeleiden.

Verschillende digitale tools om Spaans te leren

Er bestaat ook een groot aanbod aan complete taalcursussen voor zelfstudie Spaans: uTalk, Eurotolk Ultimate en online methoden zoals Babbel, Duolingo, Mondly en Quizlet.

Er is echter een betere methode:
De Dagnall Talen Methode.


Het inmiddels bekende hoge rendement van Dagnall wordt behaald door bepaalde elementen van deze bekende leermethoden te gebruiken, maar vooral doordat de focus van ons taleninstituut altijd ligt op de cursist(en), bijvoorbeeld; is deze persoon visueel, auditief of wellicht kinesthetisch aangelegd? Hoe leert hij of zij het makkelijkst? Wat moet of wil deze cursist eigenlijk leren?
Wat is zijn of haar voorgeschiedenis op het gebied van taaltraining? Wat vindt hij of zij lastig?
Hoe zelfverzekerd is de cursist, enz.?

Hoe behaalt Dagnall Talen zo’n hoog rendement?
De cursussen van Dagnall Taleninstituut zijn bij voorkeur face-to-face. We werken in kleine groepen of individueel dan wel in duo-verband (twee personen). Ons instituut biedt daarnaast een online leerplatform en een eigen app, beide met woordenlijsten en zinnen. Deze app kan, indien gewenst, geladen worden met jargon van specifieke bedrijven of organisaties.
[ Lees meer ]


Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

SPAANS ONLINE (E-LEARNING), BLENDED LEARNING & DAGNALL APP

Betekenis termen ‘online’, ‘e-learning’ en ‘blended’


‘Online’ en ‘e-learning’ zijn verzameltermen voor (taal)cursussen die online kunnen worden gevolgd, op afstand dus. Het wordt ook wel een virtual classroom, vertaald een ‘digitaal leslokaal’ genoemd.
Het zogenaamde blended learning is een trainingsvorm waarbij face-to-face-lessen (klassikaal) gecombineerd worden met online leren in een online leeromgeving.
Simpel gesteld: face-to-face (fysiek les) + online = blended learning.
Dagnall Talen biedt op maat gemaakte e-learningtrajecten.

Online Spaans leren (e-learning Spaans)


Voorbeelden van digitale platformen die gebruikt kunnen worden voor online communiceren en leren, zijn Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Skype, StarLeaf, Cisco Webex, Whereby en Miro.

Blended Cursus Spaans


Het voordeel van blended learning ten opzichte van online leren is dat, als het niet om 1-op-1 les gaat, deelnemers bij blended learning afwisselend wel zogenaamde ‘classroominteractie’ ervaren; dit houdt in persoonlijke interactie; gesprekken met en motivatie van de andere deelnemers.

100% maatwerk – ook online!
Vanzelfsprekend biedt Taleninstituut Dagnall ook blended learning op maat.

Online leerplatform


Online leerplatform Dagnall beschikt over een eigen digitale leeromgeving met een interactief leerplatform; Dagnall.online. Het platform Dagnall.online vormt een integraal onderdeel van digitale leertrajecten en het platform biedt interactieve en gevarieerde content. Het Dagnall platform biedt interactieve mogelijkheden en zorgt op deze manier voor een optimaal leerrendement bij een digitale leergang.

De Dagnall App


Naast het online leerplatform bieden wij ook een handige App, geschikt voor zowel Android- als Apple-apparaten. Het gunstige aspect van de Dagnall App is dat lerenden altijd en overal, dus 24/7, op alle (mobiele) apparaten toegang hebben. Zowel op het werk maar ook thuis of onderweg, bijvoorbeeld in het buitenland. Zo kunnen cursisten dus Spaans leren waar en wanneer ze maar willen. De inhoud van de oefeningen in de App worden op de behoefte van uw bedrijf of organisatie afgestemd zoals het taalniveau, de leerdoelen en de branche. Zo kunnen wij bijvoorbeeld speciek jargon, technische termen, woordenlijsten, productnamen alsook juridische termen in de App integreren. De Dagnall App kan dus zeer praktijkgericht worden ingezet en de App blijft ook na afloop van de training Spaans is afgerond.
Ook bij digitale leerpaden zorgt Dagnall voor uitstekend en spelenderwijs leren.
Computerscherm met logo Dagnall.online - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Overlappende iconen App Store Apple App in Apple zwart en Google Play Android App in Google groen - op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels/
Ontdek onze online mogelijkheden

Online learning & blended learning Spaans

Voorsprong door maatwerk online & blended taaltraining Spaans


Telefoongesprekken, e-mailcorrespondentie, onderhandelingen of vergaderingen met Spaanstalige zakenpartners en klanten uit bijvoorbeeld Spanje kunnen op het gebied van taalvaardigheid vaak een uitdaging zijn.
Diegenen die diverse talen spreken, zijn daarom onmisbaar in veel organisaties en bedrijven.

Online & blended taaltrainingen Spaans op maat


Dagnall Taleninstituut leert u door middel van professionele online & blended taalcursussen Spaans communiceren. Als u internationaal succesvol wilt zijn, leer uw Spaanstalige gesprekspartners dan te begrijpen en zorg ervoor dat u ook wordt begrepen. Wilt u uw taalvaardigheid Spaans verbeteren voor uw toekomstige of huidige functie? De taaltrainingen van Dagnall Talen bieden beroepsgerichte training. Al onze taaltrainingen zijn maatwerktrainingen en zijn eveneens als onlinecursus & blended taalcursus beschikbaar. Onlinecursussen en blended taalcursussen Spaans zijn even effectief en van hoge kwaliteit als fysieke cursussen en daarnaast comfortabel.


Een online taalcursus en ook een blended taalcursus kunt u overal volgen; op kantoor, thuis, op zakenreis of op een bedrijfslocatie. Onlineplatforms voor zakelijke en technische taaltrainingen Spaans online

Voor zakelijke en technische taalcursussen online werkt Dagnall Taleninstituut met onlineplatforms zoals Zoom, Skype, Microsoft Teams of een ander onlineplatform naar uw keuze. Zoom is het meest gebruiksvriendelijk en biedt zowel interactie als variatie.

Virtuele Classroom voor een individuele taaltraining of groepstraining Spaans


Het volgende is voldoende voor een cursus in een virtuele classroom:
- Laptop, tablet of pc/iMac met camera en microfoon
- Internetverbinding
- Rustige (leer)omgeving
- Door ons beschikbaar gesteld cursusmateriaal
[ Lees meer ]
Overlappende donkerblauwe cirkel met icoon lesgeven en groene cirkel met computerscherm met Dagnall.online logo op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Computerscherm screenshot inlogpagina Dagnall.online Springest-based platform voor online taallessen - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Computerscherm met logo Google Hangouts en computerscherm met logo Microsoft Teams - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

CURSUSPAKKET & CERTIFICAAT

Voorafgaand aan uw cursus Spaans voor Managers ontvangt u het Dagnall cursuspakket.
Het handige Dagnall koffertje bestaat uit milieuvriendelijk materiaal en is ook zeer geschikt om daarin losbladig, actueel leermateriaal, dat tijdens de lessen Spaans wordt behandeld, op te bergen.
Hieronder ziet u een foto van het cursuspakket van Dagnall Taleninstituut dat onder andere een Dagnall pen, schrijfblok en divers ander cursusmateriaal Spaans bevat.
Na afloop van uw cursus Spaans voor Managers ontvangt u het Dagnall certificaat. Op de achterkant van het certificaat van het Taleninstituut Dagnall staan zowel uw startniveaus Spaans alsook de behaalde eindniveaus van uw nieuwverworven taalvaardigheden. Deze vaardigheden zijn opgedeeld in spreekvaardigheid, luistervaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid Spaans.
Hieronder ziet u een foto met een voorbeeld van het Dagnall Certificaat.
Een compleet verzorgde cursus Spaans voor Managers
Dagnall Talen cursuskoffer - Dagnall schrijfblok - Dagnall pen - lesboeken op witte tafel - in kleur - 600 * 337 pixels
Ingevuld Dagnall Talen certificaat - Dagnall pen - Apple Magic Keyboard - Apple Magic Trackpad op witte tafel - in kleur - 600 * 337 pixels

Het Europees Referentiekader (ERK)

U kunt zich op elk moment aanmelden voor een cursus Spaans voor managers, onafhankelijk van uw huidige taalniveau. Dagnall Talen gebruikt de taalniveaus van het Europees Referentiekader (ERK) als uitgangspunt voor het bepalen van uw start- en eindniveau Spaans, zodat wij u na afloop van uw cursus Spaans een duidelijk beeld kunnen geven van uw prestaties.
Het niveau van het ERK is een internationaal erkend taalniveau.
 

Logo EU Europese Unie in blauw vierkant met afgeronde hoeken in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo ERK Europees Referentiekader Talen in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Niveaubepaling volgens het Europees Referentiekader
Het ERK is een tool die de niveaus van taalvaardigheid op een uniforme manier definieert.
Het Europees Referentiekader is tussen 1989 en 1996 door de Raad van Europa samengesteld.
Het ERK is een instrument dat vijf taalvaardigheden onderscheidt, te weten: lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren.
De Engelse term wordt ook vaak toegepast: CEFR; Common European Framework of References. Alle taalvaardigheden krijgen in het ERK een matrix met zes niveaus van taalbeheersing; van beginners tot vrijwel moedertaalsprekers.
A1, A2, B1, B2, C1 en C2 zijn de indelingen van deze niveaus, waarbij A1 het laagste niveau is en C2 het hoogste.
Niveau A geldt voor beginners.
Mensen die niveau B beheersen, bezitten alle basisvaardigheden in deze taal.
Taalniveau C geldt voor gevorderden die het Spaans met groot gemak lezen, verstaan, spreken en schrijven. Niveau C geeft de vaardigheden weer van (ver)gevorderde taalgebruikers, die de Spaanse taal beheersen als (bijna) moedertaalgebruikers (native).

A1 Basisgebruiker - Breakthrough Level


Luisteren


Kan basiszinnen over een vertrouwd onderwerp begrijpen, als de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt, eenvoudige woorden gebruikt en bereid is te herhalen.

Spreken


Kan zichzelf voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens (waar iemand woont, of iemand getrouwd is of kinderen heeft).Kan familie of bekenden en woonomgeving beschrijven en vragen naar familie of woonomgeving van gesprekspartner beantwoorden.Kan in korte zinnen vertellen waar hij of zij werkt en wat hij of zij doet. Kan vragen naar het werk van de gesprekspartner.

Lezen


Kan eenvoudige, alledaagse uitdrukkingen en korte geschreven zinnen begrijpen over vertrouwde onderwerpen als er enige ondersteuning is door illustraties, foto’s of film.Kan eenvoudige mededelingen begrijpen, bijvoorbeeld op uithangborden in een winkel.

Schrijven


Kan een formulier invullen met persoonlijke gegevens.Kan een korte e-mail of een kaartje sturen met bijvoorbeeld een groet of felicitatie.

B1 Onafhankelijk gebruiker - Threshold LevelLuisteren


Kan de essentie begrijpen van een gesprek over persoonlijke zaken, familie, werk, studie, reizen en vrije tijd, wanneer er duidelijk wordt gesproken.
Kan de essentie begrijpen van de meeste radio- of televisieprogramma’s over actuele zaken of onderwerpen die hem of haar interesseren in de standaardtaal, wanneer er betrekkelijk langzaam en duidelijk wordt gesproken.

Spreken


Kan zich in de meest voorkomende situaties redden wanneer hij of zij in het gebied is waar de taal wordt gesproken.
Kan onvoorbereid gesprekken voeren over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die de persoonlijke belangstelling hebben (familie, werk, gebeurtenissen die zich voordoen, hobby’s, reizen).
Kan zinnen op een eenvoudige manier aan elkaar verbinden.
Kan ervaringen en gebeurtenissen beschrijven en hoop en ambities uitspreken.
Kan een mening geven en voorkeur uitdrukken en motiveren.
Kan de plot van een boek of film vertellen.

Lezen


Kan teksten begrijpen die voornamelijk bestaan uit frequente woorden, dagelijkse of aan het werk gerelateerde taal, bijvoorbeeld in brieven van de gemeente, energiebedrijf of telefoonmaatschappij.
Kan de beschrijving van gebeurtenissen, wensen of gevoelens begrijpen in persoonlijke e-mails of brieven.

Schrijven


Kan een eenvoudige, samenhangende tekst schrijven over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die de persoonlijke belangstelling hebben (familie, werk, gebeurtenissen die zich voordoen, hobby’s, reizen).
Kan een eenvoudige, samenhangende tekst schrijven over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die de persoonlijke belangstelling hebben (familie, werk, gebeurtenissen die zich voordoen, hobby’s, reizen).

C1 Vaardig gebruiker - Effective Operational Proficiency LevelLuisteren


Kan de meeste gesproken taal begrijpen, ook als deze niet goed gestructureerd is en wanneer verbanden impliciet zijn.
Kan radio- of televisieprogramma’s en films in de standaardtaal zonder al te veel inspanning begrijpen.

Spreken


Kan zich spontaan en vloeiend uitdrukken zonder al te veel te moeten zoeken naar uitdrukkingen.
Kan de taal soepel en effectief gebruiken in een zakelijke en sociale omgeving.
Kan ideeën en meningen gedetailleerd verwoorden en een volwaardige bijdrage leveren aan een discussie.
Kan een samenhangend betoog voeren over complexe zaken en daarbij subthema’s noemen, specifieke standpunten ontwikkelen en uitdragen en het betoog afronden met een passende conclusie.

Lezen


Kan complexe, langere teksten van uiteenlopende aard begrijpen, zowel zakelijk als literair.
Kan impliciete betekenis, nuances, stijl en idioom herkennen.
Kan gespecialiseerde artikelen en uitvoerige technische instructies begrijpen, ook als zij geen betrekking hebben op het eigen werkterrein.

Schrijven


Kan een heldere, gestructureerde en gedetailleerde brief, essay of verslag produceren over complexe onderwerpen.
Kan uitgebreid standpunten uiteenzetten en overtuigen. Kan zijn of haar schrijfstijl aanpassen aan de doelgroep.

A2 Basisgebruiker - Waystage LevelLuisteren


Kan zinnen en vaak voorkomende uitdrukkingen begrijpen over vertrouwde onderwerpen en activiteiten, bijvoorbeeld de familie, woonomstandigheden, boodschappen doen, opleiding of werk.
Verstaat de gesprekspartner als deze langzaam en duidelijk spreekt in de standaardtaal, maar kan het gesprek nog niet zelf gaande te houden.
Begrijpt de essentie van korte, eenvoudige berichten en aankondigingen, bijvoorbeeld op radio, televisie of een station.

Spreken


Kan eenvoudige gesprekken voeren over alledaagse onderwerpen en vertrouwde situaties. Kan eenvoudige informatie uitwisselen.
Kan in eenvoudige zinnen zijn of haar woon- of werkomgeving beschrijven, zijn of haar achtergrond en dagelijkse activiteiten.
Kan een eenvoudig telefoongesprek voeren, bijvoorbeeld om informatie te vragen.

Lezen


Kan korte, eenvoudig geschreven teksten, brieven of e-mails begrijpen.
Kan voorspelbare informatie halen uit eenvoudige korte teksten, zoals dienstregelingen, advertenties of menu’s.

Schrijven


Kan een kort briefje of e-mail schrijven over een vertrouwd onderwerp, bijvoorbeeld om iets af te spreken.
Kan eenvoudige notities en korte boodschappen schrijven over directe behoeften.

B2 Onafhankelijk gebruiker - Vantage LevelLuisteren


Kan lezingen en betogen volgen en zelfs complexe redeneringen als het onderwerp redelijk vertrouwd is.
Begrijpt de essentie van technische discussies in zijn of haar specialisatie.
Kan de meeste radio- of televisieprogramma’s over actuele zaken begrijpen.
Kan het grootste deel van de films in de standaardtaal begrijpen.

Spreken


Kan op een vloeiende en spontane manier deelnemen aan gesprekken met moedertaalsprekers zonder extra inspanning van de gesprekspartner.
Kan actief meepraten in discussies over bekende thema’s en zijn of haar mening geven en onderbouwen.
Kan de voor- en nadelen van diverse mogelijkheden of oplossingen uitleggen.
Kan een gedetailleerde beschrijving geven van een groot aantal onderwerpen ook buiten de directe persoonlijke belangstelling.

Lezen


Kan artikelen en verslagen lezen over eigentijdse problemen en houding of standpunt van de schrijvers begrijpen.
Kan de essentie van complexe teksten over abstracte of concrete onderwerpen begrijpen.
Kan modern literair proza begrijpen.

Schrijven


Kan een standpunt verdedigen, informatie doorgeven of een essay of verslag schrijven.
Kan brieven schrijven over uiteenlopende gebeurtenissen of persoonlijke ervaringen.
Kan een heldere, gedetailleerde tekst produceren over uiteenlopende onderwerpen.

C2 Vaardig gebruiker - Mastery LevelLuisteren


Kan vrijwel alles wat hij of zij hoort gemakkelijk begrijpen, zowel in contact met een gesprekspartner als via de media.
Kan accenten en tempo van moedertaalsprekers begrijpen als hij of zij enige tijd heeft om vertrouwd te raken met het soort accent.
Kan idiomatische uitdrukkingen en complexe betogen begrijpen.

Spreken


Kan deelnemen aan ieder soort gesprek.
Drukt zichzelf spontaan, vlot, vloeiend en genuanceerd uit, ook in meer complexe situaties.
Gebruikt vaste uitdrukkingen en zegswijzen.
Kan een heldere beschrijving of logische redenering presenteren in een stijl die past bij de context en in een duidelijke structuur.
Kan informatie samenvatten, op een samenhangende manier argumenten, nieuwe inzichten of aandachtspunten aan de orde brengen.

Lezen


Kan zonder moeite alles begrijpen wat hij of zij leest.
Dat geldt ook voor complexe betogen, abstracte of specialistische teksten, literatuur en idiomatische uitdrukkingen.

Schrijven


Kan een duidelijke en goed lopende tekst schrijven en daarbij rekening houden met de doelgroep.
Kan complexe brieven, verslagen en artikelen met een logische structuur schrijven.
Kan zichzelf vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij nuances in betekenis aangeven.
Het ERK geeft inzicht in taalbeheersing (Spaans)
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten
ISO 9001-2015 LOGO
ISO 1700-2015 LOGO

ISO-CERTIFICERINGEN

ISO 9001:2015 – internationale norm voor kwaliteitsmanagement


Dagnall Talen is door Kiwa gecertificeerd voor de ISO 9001:2015 norm, de wereldwijd erkende norm die eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie stelt. De ISO 9001:2015 norm bevat eisen voor het borgen en stroomlijnen van processen die belangrijk zijn voor het verhogen van de klanttevredenheid. De speerpunten van de ISO 9001:2015 norm zijn het voldoen aan zowel de door opdrachtgevers gestelde eisen alsook aan wet- en regelgeving en het continue verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem.

ISO 17100:2015 - internationale norm voor vertaaldiensten


Dagnall Taleninstituut is tevens gecertificeerd door Kiwa voor de ISO 17100:2015 norm. De ISO 17100:2015 is de norm specifiek voor vertaaldiensten en bevat onder meer eisen voor mensen, projectmanagement, middelen, vertalers alsook revisoren.


De ISO 17100:2015 certificering van Dagnall Talen toont aan dat uitsluitend met professionele moedertaalvertalers (natives) wordt gewerkt met de benodigde kennis en ervaring. Daarnaast worden onze vertalingen altijd minimaal twee keer door twee specialisten/proeflezers proefgelezen. De vertalingen worden volgens afspraak en binnen de deadline aangeleverd.

Kiwa – certificeringen sinds 1948


Kiwa is een certificeringsinstelling in Rijswijk met jarenlange ervaring met het certificeren van bedrijven en organisaties en bedrijven. Jaarlijks wordt Dagnall getoetst door Kiwa om te beoordelen of nog altijd aan de eisen van ISO 9001:2015 en ISO 17100:2015 voldaan wordt.
Dagnall draagt het NRTO-keurmerk
Logo keurmerk NRTO Nederlandse Raad voor Training en Opleiding in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo Nederlandse Raad voor Training en Opleiding NRTO in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

LIDMAATSCHAP NRTO

Ons taleninstituut is al vele jaren lid van de NRTO en draagt ook het NRTO-keurmerk.
Dagnall Talen heeft zich bij de NRTO aangesloten, omdat deze organisatie staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid.
De afkorting NRTO staat voor ‘Nederlandse Raad voor Taal en Training’. De NRTO is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsinstellingen en de NRTO heeft ruim 450 leden.
De missie van de NRTO is: Het beste uit mensen (jong en volwassen) halen, talenten ontwikkelen en mensen helpen hun ambities te realiseren.

Kwaliteitsbevordering en -bewaking


De kwaliteit staat voor de NRTO centraal. De NRTO staat voor kwalitatief hoogstaand, flexibel en gevarieerd opleidings- en examenaanbod en EVC (Erkenning van eerder Verworven Competenties). De kwaliteit van de diensten die door de leden van de NRTO worden geleverd, bijvoorbeeld een cursus Spaans voor Managers, wordt geborgd door een gedragscode, door verschillende convenanten alsook door het NRTO-keurmerk.
[ Lees meer ]
 
Logo GDPR Algemene Verordening Gegevensbescherming in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo EU Filemaker in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

AVG-COMPLIANT

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)) is een Europese verordening met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door bedrijven en overheidsinstellingen binnen de Europese Unie. De AVG dient er met name toe de privacy van burgers in de EU te beschermen. Deze verordening schrijft voor dat mensen op de hoogte dienen te zijn van het verwerken van hun persoonsgegevens zoals naam, telefoonnummer en (e-mail)adres en dat alleen de gegevens die voor het beoogde doel nodig zijn, mogen worden verwerkt en bewaard.
Deze persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk en de persoonsgegevens dienen tegen toegang door onbevoegden, verlies en vernietiging beschermd te worden. Dagnall voldoet uiteraard aan alle eisen die door de Algemene verordening gegevensbescherming worden gesteld en Dagnall verwerkt persoonsgegevens in zeer beperkte mate in elk opzicht. Dagnall Talen werkt met het betrouwbare Filemaker.
Logo CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo Lloyd's Register in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Dagnall cursussen Spaans voor managers zijn vrijgesteld van btw

CRKBO-GEREGISTREERDE INSTELLING

Dagnall Taleninstituut staat in het CRKBO-register ingeschreven. De afkorting CRKBO staat voor Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.
Dit houdt in dat wij voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
Voor de Belastingdienst is inschrijving in het juiste CRKBO-register een vereiste om beroepsgerichte taalcursussen btw-vrijgesteld te mogen aanbieden.
Door onze btw-vrijstelling kan Dagnall een lagere prijs aan u in rekening brengen.
Dit is prettig voor de cashflow van onze klanten en is eveneens een voordeel voor taalcursussen die bijvoorbeeld aan zorginstellingen, de overheid, maatschappen en privépersonen worden gegeven.

CPION


Voor de inschrijving in het CRKBO-register is Dagnall Talen onderworpen aan een jaarlijkse audit door het CPION; het Centrum Post Initieel Onderwijs.
Het CPION is de centrale organisatie voor het toetsen, diplomeren en registreren van postinitiële opleidingsinstituten.

Lloyd’s Register


Het CRKBO-register is een register dat wordt bijgehouden door Lloyd’s Register Nederland.
Het Lloyd’s Register in het jaar 1760 is opgericht en is een door de overheid erkend, onafhankelijk keuringsinstituut en heeft onder meer als doel het beoordelen en classificeren van organisaties.
Vraag een vrijblijvende offerte voor een cursus Spaans voor managers aan

Contact cursus Spaans voor managers

Wilt u contact met ons opnemen voor een cursus Spaans voor managers? Voor meer informatie belt u ons direct op 085-2737302 (geen belmenu) of stuurt u een e-mail naar cursus-spaans-voor-managers@dagnall.nl.
Of ga naar het contactformulier. Natuurlijk kunt u ook het gratis informatiepakket voor cursussen bestellen.
Afbeelding wegwijzer in grijs met bord Dagnall in verkeersblauw in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Afbeelding computer en tablet en telefoon in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Het beste traject naar een cursus Spaans voor managers!
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

INTERNATIONAAL ZAKENDOEN

 Bij internationaal zakendoen dient u vaak rekening te houden met een tijdsverschil met het land waarmee u zakendoet, bijvoorbeeld Spanje. Op beide (navolgende) klokken kunt u een eventueel tijdverschil met Spanje en Nederland zien.
De klokken stellen zich automatisch in op zomertijd, indien van toepassing. (De klokken stellen zich automatisch in op zomertijd, indien van toepassing.)
 

AMSTERDAM
 

MADRID
De officiële landcode van Spanje in letters is ESP. De hoofdstad van Spanje; Madrid (in het Spaans eveneens ‘Madrid’ geheten), ligt in het midden van Spanje.
Het landnummer voor de telefoonnummers van Spanje is +34. De officiële internetextensie van Spanje is .es.
De landcode van Spanje

Madrid op de kaart van Spanje

Landkaart van Spanje in grijs met hoofdstad Madrid aangegeven in donkerblauw - op transparante achtergrond - 600 x 529 pixels
Landnummer Spanje +34 - donkerblauw pictogram persoon - groene telefoon - groen landnummer - op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Internet landcode Spanje .es - donkerblauwe open wereldbol - groene pijl - groene internetextensie op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Leer Spanje kennen

Hieronder ziet u een kaart van Europa met Spanje ingekleurd. Dit is om u een idee te geven van de grootte en de ligging van Spanje. Spanje grenst aan de volgende landen: Andorra, Frankrijk, Gibraltar, Portugal en Marokko.
Kunt u de Spaanse regio’s (comunidades autónomas) aanwijzen? Weet u in welke regio’s uw Spaanstalige zakenrelaties zich bevinden? Met deze oefening leert u de 17 Spaanse regio’s heel gauw kennen.
Controleer of verbeter uw kennis door met de muis op de kaart van Spanje te gaan staan. Door met de cursor de op de landkaart van Spanje te gaan staan, kun u de bestuurlijke indeling van Spanje zien. De Spaanse regio’s worden dan na elkaar getoond. Eerst ziet u de Spaanse regio’s, vervolgens kunt de naam van de opgelichte regio zien. Na een minuut hebt u een aardig idee van de bestuurlijke indeling van Spanje.
Spanje aangegeven in donkerblauw op grijze kaart van Europa - op transparante achtergrond - 600 x 529 pixels
Spanje in Europa
Landkaart Spanje grijs met eilanden de Balearen, Ceuta en Melilla donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Spanje grijs met regio Andalusië donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Spanje grijs met regio Aragón donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Spanje grijs met regio Asturië donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Spanje grijs met regio Baskenland donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Spanje grijs met regio Cantabrië donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Spanje grijs met regio Castilië en León donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Spanje grijs met regio Castilië-La Mancha donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Spanje grijs met regio Catalonië donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Spanje grijs met regio Extramadura donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Spanje grijs met regio Galicië donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Spanje grijs met regio La Rioja donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Spanje grijs met regio Land van Valencia donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Spanje grijs met regio Madrid donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Spanje grijs met regio Murcia donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Spanje grijs met regio Navarra donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Regio’s van Spanje
Skyline Madrid - Spanje - grijs met transparante achtergrond - 600 x 257 pixels
Soepele zakelijke gesprekken met Spaanstaligen

Zakendoen met Spanje

Wilt u soepel communiceren met Spaanstaligen? De informatie die u hieronder vindt over de Spaanse cultuur, Spanje en de Spanjaarden, zal u hierbij zeker helpen. Items zoals beroemde Spanjaarden, bekende exportproducten en typische Spaanse gewoonten en gebruiken hebben wij hierbij op een rijtje gezet. Velerlei typische dingen van Spanje en/of de Spaanse taal. Een aantal landspecifieke weetjes leren, kan heel handig zijn als ijsbreker of een opening bieden voor een gesprek. U kunt deze kennis over land, mens en cultuur ook inzetten mocht een stilte dreigen te vallen gedurende een zakelijk gesprek in het Spaans.
U kunt in ieder geval niet alleen de geleerde taalkennis in de praktijk brengen tijdens internationaal zakendoen met Spaanstaligen maar evengoed de verkregen kennis over Spanje laten blijken. Zo kunt u ook dingen te weten komen over de specifieke Spaanse eetcultuur en de heerlijke Spaanse gerechten. Samen eten verbindt mensen. Uw behaalde talenkennis alsook de kennis over Spanje, de Spaanse cultuur en de Spanjaarden weet men zeker te waarderen!
 

Al buen entendedor, pocas palabras bastan
Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig

No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy
Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen

Todos los caminos conducen a Roma
Alle wegen leiden naar Rome
Sangria, paella, tapas en tortilla’s zijn de meest bekende culinaire producten.
De keuken in Spanje is vrij zwaar; met veel (olijf)olie, eieren en vlees.
Opvallend is het verschil met West-Europa als het gaat om etenstijd.
De lunch is de belangrijkste maaltijd en is niet vóór twee uur ’s middags en het avondeten niet vóór negen uur ’s avonds.
Het is heel gewoon om pas rond tien uur voor het diner te gaan zitten en lang te blijven natafelen.
Om de ergste honger te stillen, zijn er aan het eind van de ochtend en aan het eind van de middag nog tussendoortjes: een broodje of een taartje met koffie.
Het ontbijt is eenvoudig: een stukje geroosterd brood met boter of olijfolie en kaas of vleeswaren.
Dit kan ook een croissant of een zoet koekje zijn, die in een kop koffie met melk worden gedoopt.
In de weekenden zijn churros (gefrituurd, langwerpig deeg met suiker) erg populair als ontbijt, in combinatie met chocolademelk.
Om de honger te stillen wordt rond 11.00 uur een sandwich of pasteitje gegeten.
Voor la comida; het middageten, nemen Spanjaarden de tijd. Vaak wordt dit in een restaurant gegeten, waar tegen een zachte prijs het dagmenu menú del día wordt aangeboden.
Dit bestaat uit een voorgerecht: soep, salade, een hoofdgerecht met vlees of vis, en een dessert: iets zoetigs of fruit.
Bij de maaltijd hoort wijn en vers brood.
Aan de kust wordt in Frankrijk bij de lunch ook wel paella gegeten: een eenpansgerecht met saffraanrijst, bonen, kip, zeevruchten en vis en groenten.
Rond 18.00 uur is het tijd voor iets zoets: een taartje of zoet broodje met koffie erbij.
Laat ’s avonds is het avondeten; la cena.
Dit is een kleine maaltijd, zoals een salade en een sandwich.
Het kunnen ook tapas; hartige hapjes zijn, in een bar met vrienden.

Spanje is één van ’s werelds grootste producenten van olijven, olijfolie, mosselen, gedroogde ham en loquat (wolmispel).
Spanje behoort tot de werelds grootste producenten van citrusvruchten, tomaten, wijn, mais, saffraan, kurk en conserven en speelgoed in Europa.
Bekende Spanjaarden zijn Hernando Cortes, koningin Isabella, Pablo Picasso, Salvador Dali, Rafael Nadal, Julio Iglesias, Enrique Iglesias, Miguel de Cervantes, Penelope Cruz en Franciso Franco.
"Spaans Agentschap voor Internationale Handel (SAIH)
Het Spaans Agentschap voor Internationale Handel (SAIH) in Amsterdam enRotterdam is partner van de Spaanse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg.

Agencia International
Het Agencia International bevordert de handel vanuit Spanje en Spaans-Amerika naar en via Nederland.

Netherlands Business Support Office (NBSO)
Het Netherlands Business Support Office (NBSO) in Barcelona ondersteunt Nederlandse bedrijven bij hun activiteiten in Spanje.

Nederlandse kamer van Koophandel
De Nederlandse kamer van Koophandel biedt ook goede informatie over zakendoen in of met Spanje.

Business Club Spanje
De Business Club Spanje biedt informatie en netwerkmogelijkheden aan Nederlandse bedrijven die in Spanje zaken willen doen en aan Spaanse bedrijven die in Nederland zaken willen doen.

Nederlandse ambassade in Madrid
De Nederlandse ambassade is gevestigd in Madrid en kan Nederlanders helpen die in Spanje willen wonen en werken.

Spaanse ambassade in Den Haag
Via de Spaanse ambassade in Den Haag kan men veel informatie krijgen over wonen, werken, reizen en ondernemen in Spanje. De Spaanse regering zetelt in Madrid, maar Spanje is een zeer gedecentraliseerd land. Zo is er een speciaal regiem voor de regio’s Catalonië, Baskenland en Galicië. De centrale regering zetelt in Madrid, in de autonome regio die ook Madrid heet. Ook het parlement, de Cortes Generales, zetelt in Madrid.
Madrid is tevens het financiële centrum van Spanje en samen met Barcelona, het economische centrum.

"
De Spaanse priester Juan Pablo de Bonet ontwikkelde als eerste een gebarentaal voor doven. In 1620 publiceerde hij zijn ‘Reducción de las letras y arte para enseñar a hablar a los mudos’, waarin hij zijn handenalfabet beschreef.

Angela Ruiz Robles was een Spaanse leraar, schrijver, pionier en uitvinder van de ‘Mechanical Encyclopedia’, in 1949, de mechanische voorloper van het elektronische boek.

De Spanjaard Juan de la Cierva y Codorníu was bouwkundig ingenieur. Hij is vooral bekend vanwege zijn uitvinding van de autogiro (een vliegtuig met een motorloze rotor) in 1923.

Isaac Peral yCaballero ontwikkelde de eerste onderzeeboot in 1888.

De Spaanse ingenieur en wiskundige Leonardo Torres y Quevedo, vond onder andere rekenmachines en luchtschepen uit en in 1912 een schaakmachine (de Torresmachine). Ook was hij de uitvinder van de eerste kabelbaan (1907).

In 1854 vond Manuel Patricio Rodríguez García een laryngoscoop (keelspiegel) uit. García was een bekende Spaanse bariton en zangpedagoog.

De eerste rolstoel die bedoeld was om iemand met een handicap te vervoeren, werd in 1595 in Spanje vervaardigd. Deze rolstoel was gemaakt voor koning Felipe II, die last had van jicht.

De eerste Talgo-trein (Spaanse hogesnelheidstrein) werd in 1942 ontwikkeld door de Baskische ingenieur Alejandro Goicoechea.

In 1951 liet Joan Boada zijn uitvinding registreren bij het registratie- en octrooibureau van Barcelona: een handmatige snijder voor mozaïek en tegels, de RUBI-tegelsnijder (Rubí is één van de voorsteden van Barcelona).
"CEVISAMA in Valencia is een internationale bouwkeramiek en sanitaire warenbeurs.

De Fruit Attraction beurs is, na de Fruit Logistica in Berlijn, de grootse internationale groente- en fruitvakbeurs van Europa.

CONXEMAR is een grote internationale vakbeurs voor diepvriesvis. Deze beurs wordt in Vigo gehouden.

Momad Metropolis is een internationale modevakbeurs die sinds 2013 bestaat. De beurs vindt plaats in Madrid.

"
6 januari (Día de Reyes/Epifanía del Señor)

28 februari (Día de Andalucía)

1 maart (Dia de les Illes Balears)

19 maart (Dià de San José)

Donderdag voor Pasen (Jueves Santo)

Goede Vrijdag (Viernes Santo)

23 april (San Jorge o Diya d’Aragón/Día de Castilla y León)

1 mei (Dag van de Arbeid; Día del Trabajo/Día del Trabajador)

2 mei (Fiesta de la Comunidad de Madrid)

17 mei (Día das Letras Galegas)

30 mei (Día de Canarias)

31 mei (Dag van de Arbeid; Día de la Región Castilla-La Mancha)

9 juni (Día de la Región de Murcia/Día de La Rioja)

13 juni (San Antonio)

25 juli (Santiago Apóstol o Día da Patria Galega)

6 augustus (Santa María de África)

15 augustus (Maria Hemelvaart; Asunción)

22 augustus (Celebración del Sacrificio)

8 september (Día de Asturias/Día de Extremadura)

11 september (Diada de Catalunya)

15 september (Día de Cantabria o Día de La Montaña)

17 september (Día de Melilla)

9 oktober (Dia de la Comunitat Valenciana)

12 oktober (Fiesta Nacional de España)

1 november (Allerheiligen; Día de todos los Santos)

6 december (Día de la Constitución)

8 december (Inmaculada Concepción)

Madrid, voluit Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport, is de belangrijkste luchthaven in Spanje, met ruim 57 miljoen passagiers per jaar. Barcelona Airport heeft ook een prachtige naam: Barcelona-El Prat Josep Tarradellas Airport. Hier komen jaarlijks 50 miljoen passagiers. En op de derde plaats komt Mallorca met jaarlijks meer dan 27 miljoen passagiers, daarna Malaga Airport en Alicante Airport.

De Spaanse hogesnelheidslijn heet de Alta Velocidad Española (AVE). Spanje heeft sinds juni 2013 meer hogesnelheidslijnen dan de voormalige Europese koploper Frankrijk. Wereldwijd vormt het AVE het tweede langste netwerk van hogesnelheidslijnen in de wereld, na China.

De Tajo, de Ebro en de Duero zijn de grootste rivieren van Spanje.
Het volkslied van Spanje is La Marcha Real (“De Koninklijke Mars”).
Viva España!
alzad la frente
hijos del pueblo español
que vuelve a resurgir.

Gloria a la Patria
que supo seguir
sobre el azul del mar
el caminar del sol.

Triunfa España
los yunques y las ruedas
cantan al compás
del himno de la fe.

Juntos con ellos
cantemos de pie
la vida nueva y fuerte
del trabajo y paz.
Het volkslied van Spanje

OVER SPANJE

In Spanje wonen bijna 47 miljoen mensen. Spanje is een constitutionele monarchie. Het is een bondsstaat met zeventien autonome gemeenschappen en twee autonome steden (Ceuta en Melilla). Spanje is het meest gedecentraliseerde land van de Europese Unie. Spanje ligt ten zuiden van Frankrijk en Andorra in het zuidwesten van Europa op het Iberisch Schiereiland. Spanje beslaat in totaal 505.992 vierkante kilometer. Spanje is de 14de grootste economie ter wereld. Madrid is de hoofdstad van Spanje. Madrid heeft ruim 3 miljoen inwoners. Andere grote en belangrijke steden in Spanje zijn Barcelona, Sevilla en Valencia. Spanje omvat zeventien regio’s, ook wel autonome gemeenschappen of
zelfstandige gewesten genoemd (comunidades autónomas). Deze zeventien regio’s van Spanje zijn: Andalusië (Andalucía), Aragón, Asturië (Principado de Asturias), Balearen (Islas Baleares), Baskenland (País Vasco), de Canarische Eilanden (Canarias), Cantabrië (Cantabria), Castilië-La Mancha (Castilla-La Mancha), Castilië en León (Castilla y León), Catalonië (Cataluña), Extremadura, Galicië (Galicia), Madrid (Comunidad de Madrid), Murcia (Región de Murcia​), Navarra (Comunidad Foral de Navarra) en La Rioja en Valencia (Comunidad Valenciana).
Vlag van Spanje - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Vlag van Spanje

Wapen van Spanje - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Wapen van Spanje

Oorsprong naam Spanje


De naam ‘Spanje’ is afgeleid van Hispania; de naam die de Romeinen gaven aan het schiereiland Ibérica. De oorsprong van de naam ‘Hispania’ is omstreden.

Kenmerkend voor Spanje


Flamencodans, siësta, paella, sangria en stierenvechten. En dit allemaal onder een heerlijke zon. Als je in Spanje komt, zijn deze stereotypen niet te missen. Spanje heeft een soort nationaal symbool: de Toro de Osborne (stier van Osborne). Dit levensgrote bord met zwarte stier erop dat vaak in de bergen te zien is, is eigenlijk een reclamebord voor sherry.

De witte windmolens, waar Don Quixote (Don Quichote) tegen vocht, zijn er nog steeds. De molens staan in La Mancha, midden Spanje. Een oude knol, genaamd Rocinante, was zijn strijdros. Sancho Panza, zijn knecht en buurman, reed op een ezeltje. Nog steeds worden ezels vaak gebruikt als lastdier.
Een meer hedendaags icoon is de Sagrada Família in Barcelona; de kathedraal van de beroemde architect Antoni Gaudí. Er wordt nog volop aan gebouwd. Waarschijnlijk komt de kathedraal nooit af.
[ Lees meer ]

SPANJE - VALUTA

Munteenheid van Spanje


De munteenheid van Spanje is sinds 2002 de euro. Hieronder ziet u een foto van de voorkant en de achterkant van de Spaanse euromunt.

De Spaanse Centrale Bank


Hieronder ziet u het logo van de Spaanse Centrale Bank BDE (Banco de Espana) die gebruikmaakt van het zogenaamde ‘Eurosystem’.
Munteenheid Spanje - Spaanse Euromunten voorkant en achterkant - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Banco de España in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Succesvol zakendoen in het Spaans

SPANJE - HANDEL & TOERISME

Spaanse Kamer van Koophandel - Camara de Espana


De Kamer van Koophandel van Spanje (Spaanse naam: Camara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegacion de Espana (Camara de Espana)) bevindt zich in Madrid.
De website van de Kamer van Koophandel van Spanje is www.camara.es.
Het adres van de Spaanse Kamer van Koophandel is: Cámara de España, P. de la Castellana 162, C.P. 28046 Madrid. Het telefoonnummer is +34 91 590 69 00.

Toeristenorganisatie van Spanje


De toeristenorganisatie van Spanje heet Instituto de Turismo de España (Turespaña), is gevestigd in Madrid, en de slogan luidt: “Spain Official Tourism Portal”. De website van de Spaanse toeristenorganisatie is www.spain.info. Het adres van de Spaanse Toeristenorganisatie is C/ Poeta Joan Maragall 41, 28020-Madrid. Het telefoonnummer is +34 913 43 35 00.
Logo Spaanse Kamer van Koophandel - Cámara de España op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
CÁMARA DE ESPAÑA
P. de la Castellana 162
28046 Madrid
SPAIN
https://www.camara.es
Logo Spaanse Toeristenorganisatie - Spain’s Official Tourism Portal - op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA - TURESPAÑA
C/ Poeta Joan Maragall 41
28020-Madrid
SPAIN
https://www.spain.info

OVER DE SPANJAARDEN

Spanjaarden begroeten elkaar met twee kussen op de wang. Spaanse mannen doen dit ook. Spanjaarden bevinden zich graag onder de mensen. Ze praten graag en kunnen daarbij vrij veel lawaai produceren. Dit doen ze trouwens ook met hun mobieltjes.
Spanjaarden zijn heel proper. De Spaanse huizen worden geschrobd en geboend. Op straat geldt dat echter niet: het is heel normaal om alles zomaar weg te gooien.
Kleding dient juist verzorgd te zijn, of eigenlijk: passend. En die mag gezien worden. De Spanjaarden lopen graag in hun mooiste kleren heen en weer over een boulevard. De Spanjaard kleedt zich naar het seizoen, dus geen korte broek in de lente, hoe warm het buiten ook is. Sportkleding is alleen gewenst tijdens het sporten en zeker niet op straat.
[ Lees meer ]

Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten
Woordenwolk in veer logo Dagnall Talen met toepasselijke sleutelwoorden voor Dagnall Talencursussen - in donkerblauw, groen en grijs op transparante achtergrond - 600 * 600 pixels
Stukje hout boven Dagnall potlood met geslepen punt en gum met gedrukt Dagnall Talen logo - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 600 pixels

Kennen en kunnen

Wat houdt taalvaardigheid in? De taal kennen is belangrijk maar natuurlijk ook het kunnen: het toepassen van de kennis. Door het accent te leggen op kunnen, kan de cursist na afloop van de cursus Spaans voor managers de opgedane kennis beter toepassen.
Voor u het weet, voelt u zich vertrouwd met de Spaanse taal. Dagnall brengt taalkennis Spaans tot leven!
Dagnall brengt taalkennis Spaans tot leven!

OVER DE SPAANSE TAAL

De Spaanse taal wordt gesproken in Spanje en Latijns-Amerika. Spaans is een officiële taal in de volgende landen: Spanje, Bolivia, Chili, Colombia, Costa Rica, Cuba, de Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Equatoriaal-Guinea, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela en de Verenigde Staten (Puerto Rico).
De Romeinen noemden het gebied Hispania. Later werd hiervan de naam ‘Spaans’ afgeleid. Onder invloed van het Keltiberisch, Baskisch, Visigotisch en later eveneens het Arabisch, heeft de Spaanse taal zich uit het Latijn ontwikkeld. Om en nabij 4.000 Spaanse woorden zijn afkomstig van het Arabisch.
[ Lees meer ]

SPAANSE KLANK & UITSPRAAK

De klank van de Spaanse taal


Een voordeel van de Spaanse uitspraak is dat de regels duidelijk. Ook volgt de spelling consequent de uitspraak. Met andere woorden: als je de uitspraakregels van het Spaans kent, kun je gemakkelijk Spaanse woorden lezen. Vergeleken met het Nederlands, wordt Spaans meer vóór in de mond uitgesproken. Ook worden alle letters uitgesproken, ook op het einde van een woord.

De uitspraak van het Spaans


De klinkers krijgen iets meer klank ten opzichte van het Nederlands en de klank van de Spaanse klinkers zit wat betreft lengte tussen een korte klinker en een lange klinker in. De i is in het Spaans altijd een ‘ie’-klank zoals ‘taxi’ in het Nederlands wordt uitgesproken. De Spaanse u klinkt als ‘oe’. Een dubbele klinker wordt in het Spaans doorgaans als twee verschillende klinkers uitgesproken: Ceuta klinkt als ‘see oe ta’.
[ Lees meer ]

UITSPRAAK

Spaans alfabet fonetisch/IPA
Aa/a/
Bb/b/
Cca/θ/
Dd/d/
Ee/e/
Ff/f/
Gg/ɡ/
H--
Iie/i/
/j/Jch, h
Kk/k/
Ll/l/
Mm/m/
Nn/n/
Oo, oo/o/
Pp/p/
Qk/k/
Rr/r/
Ss/z/
Tt/t/
Uoe/u/
Vb/b/
/v/Wv
Xks/ks/
Yj/j/
Zth/θ/

SPELLING

WOORD
AAntonio, América
BBarcelona
CCarmen
DDinamarca
EEnrique
FFrancia
GGuadalupe
HHistoria, Huelva
IInés, Italia
JJueves
KKilo
LLorenzo, Lugo
MMadrid
NNavarra
OOviedo
PParís
Qqueso
RRoma
SSábado
TTango
UUruguay
VValencia
WWashington
XXimena
YYegua
ZZapata
Speciale tekens
llLlama
ññoño
@arroba
#almohadilla

NAAMVALLEN

Het Spaans kent geen naamvallen zoals die bijvoorbeeld in het Duits worden gebruikt bij zelfstandige naamwoorden. Una casa blijft una casa, welke grammaticale functie in de zin het woord ook heeft.
Toch gebruikt het Spaans wel naamvallen, maar slechts voor persoonlijke voornaamwoorden.
Er zijn er vier: de nominativo, die het onderwerp van de zin aangeeft (yo); de génitif die een bezitsvorm aanduidt (mi); datif voor het meewerkend voorwerp en na bepaalde voorzetsels (me of ) en accusatif voor het lijdend voorwerp en na bepaalde voorzetsels (ook me of ).

BIJZONDERHEDEN VAN DE SPAANSE TAAL

Spaans is een Romaanse taal, net als Frans, Italiaans, Roemeens en Portugees. Het is de tweede meest gesproken, alsook de meest gestudeerde taal ter wereld. De mensen die Spaans als moedertaal hebben, wonen in Zuid-Amerika.
De Spaanse taal is één van de zes officiële talen van de Verenigde Naties, naast het Chinees, het Engels, het Russisch, het Frans en het Arabisch. Wat wij ‘Spaans’ noemen, heet in Spanje ‘Castiliaans’.
De Spaanse taal leren en de Spaanse cultuur begrijpen

ALFABET & LEESTEKENS

Het Spaanse alfabet


Het Spaanse alfabet bestaat uit 27 letters. In vergelijking met het Nederlands is de letter ñ (‘enje’, in het Spaans: eñe) extra.

Afwijkende leestekens in het Spaans


Spanjaarden beginnen een vraagzin met een omgekeerd vraagteken en eindigen met een ‘normaal’ vraagteken.

Ze eindigen een vraagzin met een ‘normaal’ vraagteken: ¿Qué tal?. Dit geldt eveneens voor zinnen met een uitroepteken: ¡Hola!
Overlappende donkerblauwe cirkel met persoon en icoon tips als lampje en groene cirkel met het woord TIPS erin met uitroepteken op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Overlappende donkerblauwe cirkel met persoon en icoon tips als lampje en groene cirkel met het woord TIPS erin met uitroepteken op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Nuttige tips om uw talenkennis vlot en op een prettige manier te verbeteren

1Bedenk of u visueel (gericht op beeld), auditief (gericht op geluid), of kinesthetisch (gericht op gevoel) bent ingesteld en kies op basis daarvan de voor u meest geschikte en plezierige leermethode
2Lees Spaanstalige kranten. Vaak weet u al iets over actuele nieuwsberichten, wat helpt bij het begrijpen. El País is een bekende (online) krant in het Spaans en Eldiario.es een bekend online nieuwsportal
3Luister naar Spaanstalige radio. Radio Nacional is de bekendste Spaanse publieke radiozender en Cadena SER de bekendste Spaanse commerciële radiozender
4Luister en ontdek Spaanstalige muziek
5Lees Spaanstalige tijdschriften over onderwerpen die u interesseren
6Luister naar audioboeken en luisterboeken in de Spaanse taal
7Luister naar podcasts van Spaanstaligen
8Kijk Spaanstalige televisieprogramma’s en films. RTVE is de bekendste publieke televisieomroep en Atresmedia de bekendste commerciële televisieomroep in Spanje
9Bekijk Spaanse filmpjes op het internet over onderwerpen die u interesseren
10Stel als doel om elke dag 10 nieuwe woorden te leren
11Voer Spaanse zinnen en woorden in de nieuwe taal op de website www.linguee.com, lees en vergelijk
12Plak memoblaadjes op in huis
13Verdeel leermomenten in kortere perioden. Elke dag 30 minuten met de taal bezig zijn heeft meer effect dan één keer per week 210 minuten
14Bekijk Spaanse webwinkels met producten die u goed kent om de terminologie te herkennen, te vergelijken en te leren
15Gebruik de gratis Duolingo website en Android of Apple app of Mondly website voor dagelijkse woorden en zinnen
16Wees niet bang om foutjes te maken
17Niet te veel denken, gewoon doen!
18En uiteraard: Volg een taalcursus bij Dagnall Talen!

SPAANSE STOPWOORDEN & LEENWOORDEN

Stopwoordjes in het Spaans


In het Spaans heten ze muletillas: opvulwoorden. De woorden die mensen gebruiken om even een denkpauze te nemen en toch de aandacht vast te kunnen houden. Aan het eind van een zin hoor je steevast ¿Vale? (‘oké?’), ¿Sabes? (‘weet je wel’) en ¿no?, om even te checken of de informatie is overgekomen.

¡Vale! (‘oké’) wordt trouwens ook vaak gebruikt aan het begin van een zin, net als de stopwoorden pues (‘maar‘, ‘wel’, ‘nou’), bueno (‘goed’), digo (‘zeg’) of a ver (‘even kijken’). Middenin een zin zeggen Spanjaarden vaak de stopwoorden e (‘hm’), este (‘dit’/‘deze’) en o sea (‘of zoiets’) of así que (‘dus’). Ook entonces (‘toen’, ‘dus’) en en fin (‘dus’, ‘nou ja’) hoor je veel. Jongeren in Spanje zeggen vaak en plan. Dit betekent ‘of zo’.
[ Lees meer ]

Nederlandse leenwoorden in het Spaans


Nederlandse leenwoorden in het Spaans zijn: ‘berm’ (berma), ‘jacht’ [boot] (yate), ‘koolzaad’ (colza), ‘pallisander’ (palisandro) en ‘soya’ (soja).

Spaanse leenwoorden in het Nederlands


Leenwoorden in de Nederlandse taal uit het Spaans zijn: ‘aficionado’, ‘armada’, ‘commando’, ‘embargo’, ‘gamba’, ‘guerilla’, ‘junta’, ‘lasso’, ‘macho’ en ‘patio’.
Spaanse taalkennis verbeteren middels radio, tv & kranten

SPAANSTALIGE MEDIA

Spaanse media bekijken, lezen en/of beluisteren is zeer doeltreffend om uw kennis van het Spaans uit te breiden.
Zo neemt u automatisch de klank en het ritme van het Spaans in u op.
Afbeelding computerscherm met logo El País in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om El País te lezen
Computerscherm met logo Spaanstalig online newsportal - Eldiario.es - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om Eldiario.es te lezen

SPAANSE KRANT & ONLINE NIEUWSPORTAL

Het nieuws (proberen) te lezen in het Spaans, kan heel leerzaam en leuk zijn.
Het voordeel is dat u vermoedelijk al op de hoogte bent van de actualiteit, waardoor u op vlotte wijze veel woordenschat Spaans kunt bijleren.

El Pais


De meest gelezen kwaliteitskrant van Spanje is El Pais.
U kunt op de afbeelding hierboven met het logo van El Pais klikken, om deze krant direct te kunnen lezen.

Eldiario.es


Het meest gelezen kwalitatieve en neutrale Spaanse online nieuwsportal is Eldiario.es.
U kunt op de afbeelding hierboven met het logo van Eldiario.es klikken, om dit populaire online nieuwsportal van Spanje direct te kunnen lezen.
Afbeelding computerscherm met logo radiozender Radio Nacional - Spanje - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om Radio Nacional te luisteren
Afbeelding computerscherm met logo radiozender Cadena SER - Spanje - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om Cadena SER te luisteren

SPAANSTALIGE RADIO LUISTEREN

Radio Nacional


Radio Nacional is de meest populaire publieke radiozender van Spanje.
Als u op het computerscherm hier linksboven met het logo klikt, kunt u direct live naar deze Spaanstalige radiozender luisteren.

Cadena SER


Cadena SER is het meest populaire commerciële Spaanse radiostation. Klik op het beeldscherm met het logo rechtsboven om live naar dit Spaanse commerciële radiostation te luisteren.
Afbeelding computerscherm met logo RTVE Radio Television Española - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding voor de website van RTVE
Afbeelding computerscherm met logo Atresmedia - Spanje - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding voor de website van Atresmedia

SPAANSTALIGE TELEVISIE KIJKEN

RTVE


Favoriete series of programma’s in het Spaans horen of met Spaanse ondertiteling bekijken, is wellicht eerst even wennen, maar u zult al gauw merken dat dit erg leuk en leerzaam is.
De omroep RTVE is de publieke televisieomroep van Spanje.

Atresmedia


De omroep Atresmedia is de populairste commerciële Spaanse televisieomroep.
Deze Spaanstalige televisiezenders kunnen via kabel, via satelliet, via internet of middels een app worden bekeken.
Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

PROMOTIEFILMPJES & GOOGLE MAPS

Hieronder staan promotiefilmpjes van Spanje en van hoofdstad Madrid die eveneens op Youtube te zien zijn.
Door direct op het Youtube logo in het midden van de afbeelding te klikken, wordt het filmpje afgespeeld.
Onder deze promotiefilmpjes staan de locaties van Spanje alsook Madrid op Google Maps. Als u kunt linksboven klikt, wordt de kaart groot weergeven in een nieuw venster.
Als u linksonder op het vierkantje in de afbeelding klikt, dan krijgt u de satellietbeelden van Spanje en Madrid te zien op Google Earth.
In- en uitzoomen op de kaartjes is mogelijk met de + en – knop rechtsonder.
Wat kennis van de omgeving van uw Spaanse zakenpartner kan goed van pas komen tijdens zakelijke gesprekken met Spaanstaligen.
Promovideo Spanje
Dronebeelden Madrid
 
Google Maps Spanje
Google Maps Madrid
Op de hoogte blijven van wat er speelt in Spanje

SPAANS NIEUWS IN HET NEDERLANDS & IN HET SPAANS

Hieronder ziet u het meest recente nieuws uit Spanje uit verschillende nieuwsbronnen.
Het eerste blokje is Spaans nieuws in het Nederlands.
Het tweede blokje is nieuws uit Spanje in het Spaans.
Het nieuws wordt steeds live bijgewerkt.
Wanneer u met Spanjaarden communiceert of zakendoet, kan het handig en prettig zijn om een beetje geïnformeerd te zijn van wat er in Spanje speelt.
Daarnaast is het leerzaam om Spaans nieuws te lezen in de Spaanse taal.
U bent waarschijnlijk al enigszins op de hoogte van het dagelijkse nieuws en gaat begrijpend lezen relatief gemakkelijk en het verrijkt de Spaanse woordenschat met actuele Spaanse woorden, termen en uitdrukkingen.
Dagnall geeft cursussen in 24 talen

TAALCURSUSSEN IN 24 TALEN

Dagnall geeft ook cursussen Engels, Duits en Frans voor managers en andere cursussen in vele andere talen.
Hierboven vindt u een overzicht van de 23 andere talen die wij naast Spaans standaard aanbieden.
U kunt vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen voor een taalcursus in een vreemde taal die hier niet is vermeld.
Dagnall Talen verzorgt ook vertaalwerk en tolken Spaans

Wist u dat?

Wist u dat Dagnall Talen ook vertalingen en tolkdiensten verzorgt?
Dagnall Talen kan u dus van dienst zijn met
taalcursussen, vertalingen, tolkdiensten alsook het schrijven van teksten!
Ook de juiste route naar vertaaldiensten en tolkdiensten Spaans
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

ONZE OPDRACHTGEVERS

De upload van uw document is gelukt.

 

INLOGGEN MEDEWERKERS   /   BESTANDEN UPLOADEN