OFFERTE AANVRAGEN
Offerte aanvragen

Cursus Spaans Bergen op Zoom

Direct naar ➤ Cursussen - Online - ERK - ISO - Spanje - Bergen - Nieuws
Dagnall taalcursus op locatie
Dagnall taalcursus online
Dagnall taalcursus contact opnemen

BEGIN VANDAAG NOG AAN UW REIS NAAR TAALBEHEERSING SPAANS

Taaltrainingen Spaans in Bergen op Zoom van topniveau


Taalkennis Spaans verbindt u met de Spaanssprekende wereld en vormt een communicatiebasis die deuren voor u opent - met name op het professionale vlak. Daarom hebben organisaties en bedrijven die investeren in de taalopleiding van hun werknemers, ook een duidelijk voordeel en een voorsprong.
Dagnall biedt u precies wat u nodig hebt: effectieve taaltrainingen Spaans van het hoogste niveau voor professionals en leidinggevenden in en in de buurt van Bergen op Zoom.
Taaltraining Spaans op maat, omdat uw bedrijf of organisatie welbespraakte medewerkers verdient.

Vakgebieden


Van zakelijk en medisch tot technisch - Dagnall kent elke bedrijfstaal.
Iedere bedrijfstak spreekt een eigen taal en gebruikt eigen terminologie.
Geef uw medewerkers duidelijke concurrentievoordelen alsook een zelfverzekerde uitstraling, door middel van branchespecifieke taalkennis Spaans op het hoogste niveau.
Dagnall Talen biedt uw werknemers taaltrainingen Spaans in Bergen op Zoom aan in een brede waaier van gespecialiseerde vakgebieden.
Screenshot navigatiesysteem met tekst Cursus Spaans naast landkaart met Bergen op Zoom aangegeven - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Goed op weg met Dagnall Talen

Grijze kaart van Nederland met Bergen op Zoom aangegeven voor maatwerk taalcursus Spaans zakelijk - blauw plaatsnaambord met witte letters en Dagnall veer - transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Melkfabriek in het Havenkwartier
Bruinevisstraat 32
4611 HJ BERGEN OP ZOOM

of bij u op locatie

  
Vrijblijvend informeren naar een taaltraining bij u in de buurt

DE ORGANISATIE VAN UW TAALTRAININGEN SPAANS IN GOEDE HANDEN

Werkgerelateerd & doelgericht Spaans leren


Wij bieden onze taaltrainingen Spaans op maat aan als individuele les, als groepscursus met collega’s, als intensieve workshop en als doorlopende, regelmatige training - met face-to-face-les alsook online cursus. Bij Taleninstituut Dagnall kan iedereen Spaans leren op de manier die voor hem of haar het meest geschikt is.
Naast de algemene taaltaalcursussen Spaans zijn organisaties vooral geïnteresseerd in werkgerelateerde taalcursussen zoals schrijfvaardigheid Spaans of zakelijk Spaans. Taaltrainingen worden afgestemd op de individuele behoeften van klanten. Dagnall biedt de mogelijkheid om via gecertificeerde taaltrainers met uitstekende beoordelingen en recensies Spaans te leren in Bergen op Zoom.
Met Dagnall Talen behaalt u snel en doelgericht de door u beoogde resultaten.

Filosofie Dagnall Talen


De filosofie van Dagnall is om Spaans te leren zonder schroom en met gemak en plezier. Dagnall Talen zet daarom alles in het werk om ervoor te zorgen dat cursisten de Spaanse taal zonder remmingen en moeiteloos leert.
Spaans leren moet leuk zijn en daarom werken wij met methodes die het leerproces voor de cursist gemakkelijker en prettiger maakt. Door deze methodes wordt uw nieuwsgierigheid opgewekt en uw bereidheid om te leren, ondersteund. We brengen cursisten in grote stappen naar het beoogde taalniveau met dagelijks vijftien minuten oefenen.
Taleninstituut Dagnall is de ideale partner voor iedereen die Spaans wil leren in Bergen op Zoom.
Betaalbare topkwaliteit sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalingen - tolken - teksten

PLAN VAN AANPAK DAGNALL TALENINSTITUUT

In overleg met u als opdrachtgever inventariseren wij uw leerdoelen en wensen. U meldt de deelnemer(s) aan met hun contactgegevens. Dagnall Talen verzorgt een intake op locatie of, indien dit uw voorkeur heeft, online of telefonisch. Na het intakegesprek, waarin op basis van het (ERK) Europees Referentiekader het huidige en gewenste niveau bepaald wordt, ontvangt u van ons een op maat gemaakt cursusvoorstel met een passende offerte.
Nadat u akkoord op uw offerte hebt gegeven, stemmen wij de planning af op uw agenda en situatie.
De trainer evalueert na een aantal lessen Spaans de inhoud en de voortgang van de cursus. Indien noodzakelijk, kunnen de doelstellingen worden aangepast.
Na de laatste les ontvangt u een eindrapportage met een beschrijving van de resultaten die de deelnemers hebben behaald. De deelnemers ontvangen eveneens een certificaat van het instituut.
[ Lees meer ]


Intake

Planning

Cursus

Certificaat

Betaalbare maatwerkcursussen Spaans in Bergen op Zoom

Dagnall Taleninstituut, Vertaalbureau, Tolkbureau en Tekstbureau geeft maatwerkcursussen Spaans in Bergen op Zoom aan bedrijven, (semi)overheid en andere non-profitorganisaties sinds 1982. Onze kundige trainers Spaans zijn experts op taalgebied en hebben in Noord-Brabant in al deze jaren al een behoorlijk aantal trainingen gegeven aan diverse bedrijven en (overheids)organisaties.
Door de werkplekgerichte en functiegerichte methode van werken, levert Dagnall Taleninstituut zeer betaalbare en effectieve taalcursussen Spaans in Bergen op Zoom. Rendement door maatwerk; dat is wat Dagnall u te bieden heeft.
Betaalbaar maatwerk Spaans in Bergen op Zoom sinds 1982

Taal op de werkvloer

Cursus Taal op de Werkvloer: draagvlak nodig! Taalcursussen (Spaans) die toegespitst zijn op het verbeteren van de taalvaardigheid op de werkvloer zijn intussen bij veel organisaties gemeengoed.
Mensen met beperkte of zonder kennis van het Nederlands of een andere voertaal ervaren een belemmering in de werkomgeving en zij willen graag en sneller en/of beter kunnen communiceren op de werkvloer.
Zij willen in staat zijn om de instructies op de werkvloer goed te kunnen begrijpen en op kunnen volgen. Deze medewerkers willen bij voorkeur met meer zelfvertrouwen het werk kunnen uitvoeren en natuurlijk hun ambities op hun werkterrein realiseren. Dit vereist een investering in mensen en in de (continue) ontwikkeling van het bedrijf.
[ Lees meer ]

VELE WEGEN LEIDEN VAN BERGEN OP ZOOM NAAR MADRID

Behoeftes & leermethode


Een goede cursus Spaans is niet alleen gefocust op de behoefte van de klant, cursist, organisatie of werkgever, zoals een betere spreek- of schrijfvaardigheid.
Een goede taalcursus (Spaans) is ook afgestemd op de beste, lees meest geschikte, leermethode voor de individuele cursist.
Een cursus Spaans (in Bergen op Zoom) die het beste bij hem of haar past.

Hoe behaalt Dagnall een hoog rendement?


Onze vakkundige taaltrainers Spaans zijn zeer bedreven in het zo snel en zo prettig mogelijk aanleren van de Spaanse taalkennis en vaardigheden om deze direct in realistische praktijksituaties te gaan gebruiken. Dat werkt wel zo fijn en het zorgt ervoor dat de cursist veel waar voor zijn geld krijgt.
Het inmiddels bekende hoge rendement van Dagnall Talen wordt behaald door een mix van deze beproefde leermethode in combinatie met het oogmerk op de cursist(en) en het nagaan of de cursist(en) visueel, auditief of kinesthetisch is/zijn ingesteld. Bij Dagnall kunt u terecht voor cursussen die gebaseerd zijn op een maatwerktraining.

Dagnall Taleninstituut biedt individuele taalcursussen, duocursussen (2 deelnemers), groepscursussen van 3 tot 10 deelnemers, onlinecursussen, een online leerplatform voor blended learning alsook een eigen App met woordenlijsten en jargon van de specifieke organisatie.
Onze taaldocenten gebruiken veel eigen lesmateriaal dat zij hebben verzameld en gecreëerd in de loop der jaren en zij spelen continue in op actuele thema’s en ontwikkelingen.

Een prettige manier van leren


Een bijkomend voordeel is dat dit slimme maatwerk als een zeer plezierige methode wordt ervaren door zowel onze cursisten alsook de trainers Spaans van Dagnall Talen in Bergen op Zoom. Onze, door de jaren heen steeds verder ontwikkelde en verfijnde werkmethode is het gewaardeerde handelsmerk van Dagnall Talen geworden. Onze cursussen zijn dus niet alleen werkgericht en/of functiegericht, maar ook aangepast aan de leermethode die zeer geschikt is voor de cursisten.
Overlappende groene cirkel met klok en kalender en donkerblauwe cirkel met icoon lesgeven op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Computerscherm met vier taalvaardigheden luisteren, lezen, schrijven en spreken - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Effectief Spaans leren in Bergen op Zoom bij Taleninstituut Dagnall

INDIVIDUELE CURSUSSEN & GROEPSCURSUSSEN SPAANS

Spaanse lessen - individueel of in groepsverband


Wij verzorgen cursussen Spaans op maat voor individuen en groepen, waarbij u de gehele organisatie met een gerust hart uit handen kunt geven.
Deze individuele cursussen en groepstaalcursussen biedt Dagnall Talen voor zowel beginners, als voor halfgevorderden en gevorderden.
Voor de individuele-, duocursussen en

groepscursussen gebruiken we moderne en gevarieerde onderwijsmethoden om doelgericht te kunnen trainen en leersucces te garanderen.
Onze individuele-, duo- en groepscursussen kunnen uiteraard zowel op locatie als op één van onze trainingslocaties in of bij Bergen op Zoom worden gegeven.
Maatwerk individuele & groepscursussen Spaans in Bergen op Zoom

Maatwerkcursussen Spaans


Wij bieden individuele cursussen Spaans voor bedrijven, (semi-)overheidsinstellingen en particulieren in Bergen op Zoom en omgeving.
Een individuele cursus noemt men ook wel één-op-één-cursus of privéles.
De individuele taalcursussen van taleninstituut Dagnall zijn al decennia bekend voor het maatwerk, de persoonlijke aandacht en het hoogste rendement.
Alle individuele cursussen Spaans van Dagnall zijn maatwerkcursussen en worden afgestemd op, en specifiek samengesteld voor, het taalniveau, de branche, de praktijksituatie alsook de leerstijl.
De trainingen worden opgesteld om de persoonlijke of bedrijfsdoelstellingen te behalen.

Wij bieden groepscursussen Spaans met 3 tot 10 personen, maar ook duocursussen (met 2 deelnemers) aan bedrijven, (semi-)overheidsorganisaties alsook particulieren.
De groep wordt bij voorkeur zo klein mogelijk gehouden om de leereffectiviteit te verhogen en de deelnemers maximaal te kunnen ondersteunen.
Ook de groepscursussen van Dagnall Talen zijn maatwerkcursussen en worden afgestemd op, en specifiek samengesteld voor, de branche, de leerstijl, het taalniveau en de praktijksituatie en de trainingen worden opgesteld om de (bedrijfs)doelstellingen te kunnen behalen.


Pluspunten individuele cursus


Het grootste voordeel van een individuele taalcursus Spaans is het hoge rendement omdat in vrij korte tijd veel kennis geleerd wordt.
Er wordt sneller vooruitgang gemaakt doordat de taalcursus vrij intensief is en het leertraject is zo kort mogelijk.
Een ander belangrijk voordeel van individuele taalcursussen is flexibiliteit. De taalcursus kan beter worden afgestemd op de leerstijl van de deelnemer en de leerstof kan optimaal aangepast aan de doelstellingen, het niveau en de eventuele aandachtsgebieden van de deelnemer.
Doordat eventuele begripsproblemen individueel kunnen worden behandeld, is de leervordering optimaal.
Ook zijn individuele taalcursussen ideaal op de agenda van de cursist af te stemmen waardoor het tijdmanagement en het leerschema optimaal zijn.


Pluspunten groepscursus


Vooral de interactie met de andere cursisten Spaans is het belangrijkste pluspunt van groepscursussen; actief gebruik van de doeltaal door middel van bijvoorbeeld rollenspellen en discussies in de groep.
Een ander groot voordeel is de zogenaamde groepsdynamiek; het leren van elkaars fouten en met de groep in de doeltaal communiceren. De cursisten kunnen deze afwisseling als leuker ervaren.
Daarnaast zijn groepscursussen efficiënt omdat meerdere medewerkers tegelijk worden getraind en de groep vrijwel hetzelfde kennisniveau bereikt.
Ook is een groepscursus wat minder intensief (minder zwaar) voor de deelnemer dan een individuele taalcursus.


Minpunten individuele cursus


Bij een individuele taalcursus Spaans kunnen rollenspellen en discussies alleen met de trainer worden gedaan en gevoerd.
Omdat er geen interactie is met andere cursisten, kan de geleerde taalkennis niet in de groep geoefend worden.
Ook is er geen groepsdynamiek waardoor het niet mogelijk is om te leren van de fouten van andere cursisten.
De intensievere leerbenadering van een individuele taalcursus is voor de cursisten ook behoorlijk intensief (zwaarder).


Minpunten groepscursus


In een groepscursus wordt minder aandacht aan het individu gegeven en kunnen deelnemers iets eerder zijn afgeleid. Het rendement is daardoor wat lager. Gedeeltelijk kan dit ondervangen worden door groepen wat kleiner te houden (bijvoorbeeld minigroepen).
Ook kunnen groepscursussen Spaans minder goed op individuele leerstijlen afgestemd worden.
Een bijkomstig minpunt van groepscursussen is dat de planning minder goed op de agenda van individuele cursisten kan worden afgestemd.

Pluspunten

Individuele cursus in één oogopslag  hoogste rendement & flexibiliteit, kortste traject
  afgestemd op individuele leerstijl
  inhoud perfect afgestemd op individuele behoefte
  afgestemd op niveau & aandachtsgebieden cursist
  afgestemd op agenda cursist


Minpunten

Individuele cursus in één oogopslag  geen interactie met andere cursisten
  vrij intensief voor de cursist
  geen groepsdynamiek

Pluspunten

Groepscursus in één oogopslag  interactie met andere cursisten
  groepsdynamiek wordt als prettiger ervaren
  groep komt op hetzelfde kennisniveau
  efficiënt meerdere medewerkers tegelijk trainen
  minder intensief dan individuele cursus


Minpunten

Groepscursus in één oogopslag  iets minder aandacht voor individuele cursist
  minder afgestemd op individuele leerstijlen
  minder afgestemd op agenda cursisten
Ontdek onze mogelijkheden voor cursussen Spaans

VERSCHILLENDE OPTIES VOOR SPAANSE LES

"Dagnall Talen verzorgt taalcursussen (Spaans) voor beginners, halfgevorderden en gevorderden.
" Niet iedereen kan een talencentrum bezoeken.
Wij bieden de taalcursussen daarom ook incompany en online aan.

Bij Dagnall Taleninstituut kiest u als cursist voor een
intensieve of semi-intensieve cursus, een spoedcursus of een opfriscursus of een cursus zakelijk Spaans. Een combinatie van deze trainingen is eveneens mogelijk.
Dagnall staat voor (betaalbaar) maatwerk!

ALGEMENE LEERMETHODES

Audio-Lingual Method (ALM) (Army Method/New Key)


Bedacht door wie en wanneer


De audiolinguale methode was al in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw in Engeland en Amerika ontwikkeld, onder andere door de Amerikaanse taalkundige Leonard Bloomfield. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog werd het noodzakelijk om de (Amerikaanse) soldaten elementaire verbale communicatieve vaardigheden te leren. Hierdoor werd deze audiolinguale methode ook bekend als de ‘legermethode’.

Kenmerken van de Audio-Lingual Method (ALM)


De audiolinguale methode kun je als een reactie op de grammatica-vertaalmethode zien. Een nieuw verschijnsel was dat de lessen geheel in de doeltaal (bijvoorbeeld Spaans) werden gegeven. De belangrijkste vaardigheden zijn kunnen spreken en luisteren (in het Spaans) en de (Spaanse) grammaticale structuren worden geleerd met behulp van mondelinge structuuroefeningen. De bedoeling is zonder fouten Spaans kunnen verstaan en spreken; het begint bij een Spaanssprekende leren naspreken. Herhaling is het middel hiervoor; er wordt met drills gewerkt om Spaanse zinnen en structuren goed aan te leren, zodat reacties spontaan en als het ware automatisch gaan worden. De taaltrainer Spaans kan bijvoorbeeld een bepaalde zin 10 keer herhalen om daarna een nieuw Spaans woord toe te voegen Er wordt veel in zogenaamde talenpractica gewerkt, waarbij studenten Spaans een koptelefoon dragen en zinnen beluisteren en naspreken. Geschreven Spaans wordt pas behandeld wanneer het mondelinge Spaans al vertrouwd is. Er worden wel afbeeldingen gebruikt om nieuwe Spaanse woorden te introduceren.

Populariteit


De methode werd in Nederland pas omstreeks 1970 geïntroduceerd toen de Mammoetwet inging. Al snel kwamen er bezwaren tegen de betekenisloze drills. De techniek wilde wel eens haperen, waardoor de talenpractica al snel in onbruik raakten. In plaats hiervan werden de voor mondeling gebruik bedoelde structuuroefeningen schriftelijk gemaakt. Leerboekenschrijvers namen de markt weer over en boden zoals gebruikelijk expliciete grammaticaregels aan. Toch liet de audiolinguale methode sporen na. Het was nu alom aanvaard dat het bij het leren van een taal (zoals Spaans) niet om het uit het hoofd leren van de (Spaanse) grammaticaregels gaat, maar om de toepassing ervan. Luistervaardigheid (Spaans), die vóór 1970 voor het merendeel van docenten niet bestond, was ontdekt.

Voor- en nadelen van de Audio-Lingual Method


De audiolinguale methode is voor studenten Spaans die beginnen effectief. Een correcte uitspraak Spaans wordt vanaf het begin aangeleerd. De methode is docentgestuurd waardoor deze een snelle en efficiënte overdracht van taalkennis kan bieden. Ook voor grotere groepen is de methode geschikt.

Deze docentgestuurde kant is tegelijkertijd een nadeel; eigen inbreng wordt niet van de lerenden verlangd, waardoor het risico op enige passiviteit en onvoldoende betrokkenheid en motivatie op de loer ligt. Een ander bezwaar van de methode is dat de geoefende drills niet zo eenvoudig in levend taalgebruik Spaans zijn om te zetten.

GoldList Method (GLM)


Bedacht door wie en wanneer


De GoldList Method (‘gouden lijst-methode’) is ontwikkeld door polyglot David J. James, alias Viktor Dmitrievitch Huliganov of Uncle Davey.

Kenmerken van de GoldList Method (GLM)


De GoldList Method is een leermethode om woorden of zinnen in een vreemde taal (bijvoorbeeld Spaans) zodanig te leren dat het in het langetermijngeheugen wordt opgeslagen. Deze methode werkt middels zelfgeschreven woordenlijsten (Spaans) die worden herhaald na verloop van tijd. De Spaanse zinnen en woorden van de woordenlijst worden door de student hardop gelezen. Al deze woorden of zinnen en zinnen uit het hoofd te leren, is niet de bedoeling, maar door de blootstelling gebeurt dit eigenlijk automatisch. De woordenlijst wordt telkens veranderd; Spaanse woorden die aangeleerd zijn, worden van de woordenlijst gehaald. De Spaanse woorden die nog altijd problemen opleveren, blijven op de lijst op de woordenlijst staan.

Populariteit


Aanhangers van de GoldList Method claimen dat deze woorden op de woordenlijst en zinnen in het Spaans spontaan in het langetermijngeheugen van de student worden opgeslagen, iets dat door veel geheugenwetenschappers wordt bestreden. Volgens deze geheugenwetenschappers wordt (taal)kennis in het algemeen opgeslagen als de kennis ook relevant en betekenisvol is voor de student. Deze GoldList-methode kan goed werken voor Spaanse woorden die betekenisvol en relevant zijn voor de lerende.

Voor- en nadelen van de GoldList Method


deze GoldList-methode kan goed werken voor lerenden die baat hebben bij bijvoorbeeld Post-its® als geheugensteuntje. Doordat het fysieke gedeelte van het geheugen door het schrijven wordt aangesproken en meewerkt, functioneert het met de hand schrijven beter dan typen of, redelijk zinloos: een fotootje maken. Een minpunt van deze leermethode is het gebrek aan context. Talen bestaan uiteraard uit veel meer dan een serie losse woorden en/of zinnen. Bovendien is deze GoldList-methode nogal tijdrovend omdat er steeds met de hand geschreven lijsten gemaakt moeten worden.

De Natural Method


Bedacht door wie en wanneer


De Natural Method, ook wel de Natural Approach (de ‘natuurlijke aanpak’) genoemd, is door Tracy Terrell en Stephen D. Krashen in 1983 ontwikkeld.

Kenmerken van de Natural Method


De Natural Method richt zich op een natuurlijke wijze van het verwerven van de taal (zoals bijvoorbeeld Spaans). Op de manier waarop iemand als kind zijn of haar moedertaal leerde spreken, probeert de leermethode het Spaans te leren. De taalregels van het Spaans leert studenten ook onbewust op deze wijze. Alleen het Spaans met de nodige visuele hulpmiddelen wordt hiervoor gebruikt. Het streven is een leeromgeving zonder stress voor de studenten. De studenten worden blootgesteld aan een aanzienlijke hoeveelheid begrijpelijke input. De taalproductie Spaans wordt niet geforceerd, maar mag spontaan ontstaan. De nadruk ligt op communicatie en niet zo zeer op het corrigeren van vormfouten en expliciete Spaans grammatica.

Als de lerenden in het Spaans worden ondergedompeld, is de leermethode het meest effectief. De activiteiten in het Spaans dienen stimulerend te zijn zodat de lerenden van de ervaringen kunnen genieten.

De Natural Method vertoont vrij veel overeenkomsten met de Directe Methode. Beide methoden zijn gebaseerd op het idee van natuurlijke taalverwerving; het verschil is dat bij de Directe Methode meer de nadruk wordt gelegd op de praktijk en bij de Natural Method meer op blootstelling aan taalinput en het verminderen van spreekangst.

Populariteit


Het is veelvuldig aangetoond dat onderdompeling zeer effectief is. De methode is een populaire methode van lesgeven onder taaltrainers Spaans, doordat de methode betrekkelijk eenvoudig te begrijpen is voor lerenden. Maar er kleven eveneens nadelen aan de Natural Method. De methode is vooral gericht op het impliciet leren van de grammatica van het Spaans. Studenten zouden inderdaad leren communiceren, maar door onvoldoende kennis van de grammatica in een wat gebrekkige, versimpelde versie van de taal blijven steken.

Voor- en nadelen van de Natural Method


Het wordt prettig gevonden om op een natuurlijke manier Spaans te leren. Studenten krijgen de mogelijkheid een persoonlijke band met het Spaans te creëren. Omdat de studenten niet ‘uit het hoofd hoeven te leren’, beklijft het geleerde Spaans voor een langere tijd.

Omdat er vrijwel geen druk ligt op de taalproductie, kan het nadeel zijn dat het langer duurt voor er resultaten merkbaar zijn. Ook bereidt de methode studenten niet per se op een specifiek Spaans examen voor.

Structurele Aanpak


Bedacht door wie en wanneer


De ‘Structurele Aanpak’ (Engelse benaming: Structural Approach; ‘SA’) is door Charles Fries, oprichter en directeur van de English Language Institute aan de Universiteit van Michigan en één van zijn studenten Robert Lado in de begin jaren 50 ontwikkeld.

Kenmerken van de Structurele Aanpak (SA)


De Structurele Aanpak is een methode om vreemde talen te leren die als doel heeft om lerenden vertrouwd te maken met de fonologische en grammaticale structuren van de doeltaal (bijvoorbeeld het Spaans). De beheersing van deze structuren levert volgens de Structurele Aanpak meer op dan het leren van woordenschat Spaans. Bij de methode gaat het om het herkennen en kunnen toepassen van vaste combinaties van Spaanse woorden en groepen woorden in de juiste woordvolgorde. Deze combinaties worden aan studenten aangeboden in reële situaties met behulp van visualisaties, gezichtsuitdrukkingen, dramatiseringen en handelingen. Bij de leermethode in het Spaans worden de structuren die in de praktijk het meest in het Spaans worden gebruikt, als eerste aangeboden. Mondelinge vaardigheid Spaans (luisteren en spreken) wordt hierbij in de eerste instantie gebruikt; daaruit volgen lezen en schrijven. Bij het aanleren en verbeteren van de productieve vaardigheid Spaans (spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid), krijgt de grammatica een grote plek. Structural-Situational Approach (structurele-situationele benadering) en de Structural-Oral-Situational Approach (structurele-mondeling-situationele benadering) zijn andere namen voor de Structurele Aanpak.

Populariteit


De Structurele Aanpak werd in de jaren vóór 1970 op grote schaal gebruikt om Engels te leren in Engelssprekende landen, voormalige Britse koloniën alsook in Maleisië.

Voor- en nadelen van de Structurele Aanpak


De sterke kant van de Structurele Aanpak is dat het Spaans op een nauwkeurige manier geleerd wordt. De student krijgt inzicht in de Spaanse grammatica leert eveneens in welke situatie bepaalde Spaanse woorden of combinaties van woorden wel of niet passend zijn. De methode gebruikt de taal van alle dag. Nadelen heeft de Structurele Aanpak ook. De methodiek kost tamelijk veel tijd en biedt niet direct succeservaringen. De eigen input van studenten is behoorlijk beperkt; de methode is weinig creatief.

Communicatief taalonderwijs (Engels: Communicative Language Teaching; CLT)


Bedacht door wie en wanneer


Communicatief taalonderwijs (Engelse naam: Communicative Language Teaching, afgekort: CLT), of ook wel ‘De Communicatieve benadering’ (Engelse naam: Communicative Approach, afgekort: CA) genoemd, ontstond in de jaren zestig van de vorige eeuw onder invloed van de ideeën van Noam Chomsky, die de nadruk op competenties bij het leren van talen legde. Taalkundige Dell Hymes was de grondlegger in het jaar 1966 van het concept communicatieve vaardigheden.

Kenmerken van Communicatief taalonderwijs (CLT)


Het communicatief talenonderwijs gaat uit van de opvatting dat interactie de uiteindelijke doelstelling is bij het leren van vreemde talen (zoals Spaans).

De studenten leren middels CLT-technieken het Spaans in de praktijk te brengen door de interactie met elkaar en de taaltrainer Spaans. Authentieke teksten, geschreven in het Spaans of ander materiaal uit het dagelijks leven of de werksituatie worden gebruikt. Zowel tijdens als buiten de les wordt het Spaans gebruikt.

Studenten praten over persoonlijke gebeurtenissen met medestudenten en taaltrainers Spaans dragen onderwerpen aan die buiten het gebied van de traditionele grammatica liggen, om de taalvaardigheid Spaans in allerlei soorten situaties uit de praktijk te oefenen. Spaanse grammatica leren studenten inductief, dit houdt in aan de hand van de praktijk, waaruit de regel volgt.

Bij CLT zijn taaldocenten Spaans echt trainers, die lerenden helpen in het Spaans te communiceren.

Populariteit


Communicatief taalonderwijs werd heel populair in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, gedeeltelijk doordat de traditionele taalonderwijsmethodes geen groot succes bleken. In (een verdere eenwording van) Europa kwam een grotere behoefte aan het leren van vreemde talen op een wijze die meteen toepasbaar was.

Voor- en nadelen van Communicatief taalonderwijs


Het communicatief taalonderwijs (CLT) kent veel pluspunten. Studenten ‘kunnen’ al snel ‘iets’ in het Spaans; de methode is functioneel en studentgericht. Door het gebruik van authentieke materialen, leren studenten de Spaanse woorden die zij moeten weten. Het is efficiënt. Voor de lerende is deze methode stimulerend, omdat hij of zij snel succes ervaart. Fouten maken mag; al doende wordt de taalvaardigheden geleerd en geperfectioneerd. Een keerzijde van de communicatieve benadering is dat er veel minder aandacht wordt geschonken voor grammatica, woordenschat die niet direct toepasbaar is en uitspraak. De voorbereiding en de planning vraagt veel tijd van de taaltrainer en van studentent vereist het een actieve deelname. Afhankelijk wat voor achtergrond zij hebben, is voor een aantal lerenden deze manier van leren moeilijk of ongewoon. CLT (communicatief taalonderwijs) draait om het trainen van taalvaardigheden; het gaat vooral om de functie en minder om de vorm en deze methode biedt geen echt samenhangend geheel.

Grammatica-/vertaalmethode (GVM) (Engels: Grammar-Translation Method; GTM)


Bedacht door wie en wanneer


In de 18de en de 19de eeuw was taalonderwijs vooral gericht op praktisch taalgebruik. Er word geleerd om gebruiksklare zinnen, dialogen, idiomatische uitdrukkingen, lijsten met woorden enzovoort na te spreken, uit het hoofd te leren en vervolgens op te zeggen. Dit werd op een andere wijze gedaan door Johann Valentin Meidinger; een Duitse docent Frans en Italiaans. Meidinger ontwikkelde een leermethode waarbij de grammatica centraal stond omstreeks 1783. Meidinger wordt als de grondlegger beschouwd van de zogenaamde grammatica-vertaalmethode (Grammar-Translation Method, afgekort GTM).

Kenmerken van de Grammatica-/vertaalmethode (GVM)


Deze methode was op het onderwijs in het Latijn gestoeld; de taal van de religie, wetenschap en cultuur. Dit onderwijs in het Latijn was vanzelfsprekend op geschreven teksten van klassieke schrijvers gericht en was volledig op het vertalen en de grammatica (van bijvoorbeeld Spaans) gericht. Dat werd gezien als een wetenschappelijke en degelijke aanpak. De Grammatica-/vertaalmethode (GVM) gaat uit van de analyse van taalvormen en taalstructuren (van bijvoorbeeld Spaans) waarbij de lerenden inzicht ontwikkelen. Bij deze methode zijn de lees- en schrijfvaardigheid Spaans dus belangrijk. De nadruk ligt op literatuur, vertalen en uit het hoofd leren van woordenlijsten in het Spaans. De taaltrainer draagt kennis Spaans over, de studenten memoriseren.

Populariteit


Alhoewel al sinds halverwege de negentiende eeuw ook tegengeluiden te horen waren, heeft tot recente datum de grammatica-/vertaalmethode een grote invloed gehad op het talenonderwijs.

Voor- en nadelen van de Grammatica-/vertaalmethode


Aan mensen voor wie het een uitdaging is om dingen uit het hoofd te leren, biedt de grammatica-/vertaalmethode biedt een aardige mentale training. Ook biedt de methode inzicht in de structuur van het Spaans, omdat de nadruk op de grammatica wordt gelegd.

De methode kent echter meer minpunten dan pluspunten. Het grootste minpunt is dat de spreek- en luistervaardigheid Spaans ver achterblijft, waardoor de taal zelfs na jaren studeren zelden mondeling kan worden toegepast. De leermethode staat ver van het dagelijks gebruik van het Spaans af, ook in de context die wordt aangeboden, omdat het meestal om literair taalgebruik gaat. Bij het werken in groepsverband geeft de methode niet de mogelijkheid tot differentiatie of tot een eigen creatief proces bij studenten. Lerenden fungeren alleen als toehoorders en uitvoerders.

Onderdompeling (Engels: immersion)


Bedacht door wie en wanneer


De leermethode ‘Onderdompeling’ (In het Engels: language immersion) wordt sinds de jaren 70 wereldwijd toegepast, hoofdzakelijk op de middelbare school waarbij een schoolvak (zoals wiskunde) wordt gegeven in een vreemde taal. Binnen Nederland is ‘onderdompeling’ bekend als de methode die gebruikt wordt bij Taleninstituut Regina Coeli in Vught, ook wel ‘de nonnen van Vught’ of liefkozend ‘de nonnetjes (van Vught)’ genoemd. De leermethode is daar in 1963 ontstaan met Franse nonnen die Franse taalles gaven aan rijke dames uit Vught.

Kenmerken van onderdompeling


De methode van onderdompeling zorgt ervoor dat degene die de taal (zoals het Spaans) leert, direct vanaf het eerste moment door de nieuwe taal is omgeven. Alle instructies vinden in de doeltaal (Spaans) plaats; eerst langzaam en met veel herhaling, later op een meer natuurlijke manier. Vanaf het begin wordt de student ook uitgedaagd om in het Spaans te spreken. De methode maakt gebruik van simulaties en rollenspellen. Op scholen die werken met onderdompeling, wordt de omgeving veelal in de stijl van het Spaans ingericht om een situatie te creëren alsof de studenten in Spanje zijn. De studenten oefenen één-op-één of in kleine groepen met Spaans spreken. Een andere wijze om een taal te leren door middel van onderdompeling, is daadwerkelijk te gaan naar Spanje en daar te verblijven in een gastgezin.

Populariteit


De methode van onderdompeling wordt beschouwd als een erg goede methode om vreemde talen te leren. Voornamelijk de mondelinge taalvaardigheid Spaans kan op deze manier zeer goed worden ontwikkeld.

Voor- en nadelen van onderdompeling


Doordat de methode zo intensief is, is het grote voordeel dat deze methode snel resultaten laat zien. Omdat de student wordt erdoor omgeven, is het een kwestie van ‘sink or swim’; hij of zij moet wel gaan communiceren in de Spaanse taal. De studenten zijn in principe 24 uur per dag Spaans aan het leren. Door samen te oefenen in groepen wordt de sociale interactie versterkt. Studenten ervaren dit als motiverend.

Een minpunt van de leermethode is dat het bereikte resultaat niet altijd wordt vastgehouden. De kans is groot dat het nieuw geleerde relatief snel wegzakt als studenten in een korte tijd Spaans leren, door in Spanje te zijn of door in een kunstmatig gecreëerde omgeving te zijn ondergedompeld, maar daarna weer overgaan tot de orde van de dag. Het feit dat een dergelijke training Spaans nogal intensief is, kan een bijkomend nadeel zijn. Niet alle lerenden hebben genoeg conditie om deze manier van leren vol te houden.

Suggestopedie (Suggestopedia)


Bedacht door wie en wanneer


Suggestopedia is een methode om vreemde talen te leren uit de jaren 70 van de vorige eeuw. De leermethode is ontwikkeld door de Bulgaarse psychotherapeut Georgi Lozanov.

Kenmerken van Suggestopedie


Zoals de naam al doet vermoeden, is Suggestopedia gebaseerd op de kracht van de suggestie. Volgens Georgi Lozanov is positieve suggestie een voorwaarde om (een taal; bijvoorbeeld Spaans) te kunnen leren. Hiervoor zijn een ontspannen sfeer alsook een wederzijds vertrouwen tussen de studenten en de trainer (Spaans) van essentieel belang. Dat lerenden zich ontspannen en veilig voelen, is de voorwaarde. Leslokalen met rijopstellingen waren niet geschikt om dit te bereiken. De studenten zaten in de les in comfortabele stoelen die waren geplaatst in een halve cirkel en er was altijd muziek in de les. De leermethode voorgestaan door Georgi Lozanov, bestond uit het voorlezen van teksten, terwijl op de achtergrond klassieke muziek werd gedraaid of natuurgeluiden te horen waren. Er waren opmerkingen over de grammatica van de doeltaal (het Spaans) en woordenlijsten bij de teksten. Dit voorlezen gebeurde met veel expressie in stem en gebaren. De studenten werden zo verleid om te luisteren en de (Spaanse) woorden die nieuw waren voor de studenten, konden gemakkelijk begrepen en opgenomen worden. Er was veel aandacht tijdens de lessen voor de cultuur en kennis over het land van de doeltaal (Spanje). Er werd met rollenspellen gewerkt en ook (Spaanse) streekgerechten werden in de klas gemaakt en geproefd.

Populariteit


De leerleermethode Suggestopedia was omstreden en is niet zo bekend meer. Een aantal elementen van Suggestopedia wordt nog steeds toegepast, zoals het gebruikmaken van stemexpressies en gebaren bij het lezen van teksten in de vreemde taal.

Voor- en nadelen van Suggestopedie


Suggestopedie creëert een ontspannen en veilige sfeer, waardoor de lerende geen last zal hebben van frustratie of faalangst. Voor nieuwkomers kan deze sfeer bijdragen aan een positieve associatie met het nieuwe thuisland. Muziek werkt vaak motiverend en draagt muziek bij aan betere leerprestaties. Een bijkomend pluspunt van de leermethode is dat studenten gestimuleerd worden om actief mee te doen en zich in te leven in de situatie. Dit is voor een aantal mensen een nieuwe ervaring. Tegelijk vormt dit voor sommigen een nadeel, want niet elke student is hiertoe in staat. Ook kan muziek bij sommige studenten eerder afleiden en zelfs verstorend werken in tegenstelling tot stimulerend of ontspannend. Een andere zwakke kant is dat de relatie tussen de docent en de student niet gelijkwaardig is; alle inbreng komt van de kant van de Spaanse docent waarbij de student steeds de ontvangende partij is.

Community Language Learning (CLL)


Bedacht door wie en wanneer


Community Language Learning, ook wel Counseling Language Learning
geheten, is ontwikkeld door de Amerikaanse priester en psycholoog Charles Curran in 1976.

Kenmerken van Community Language Learning (CLL)


Community Language Learning (CLL) is een methode om een taal te leren waarbij de studenten samenwerken om te bepalen welke aspecten van de taal zij willen leren. Community Language Learning is op de counseling-benadering gebaseerd waarbij de trainer als counselor fungeert die de zinnen van de lerenden kenschetst. Lerenden starten een gesprek. Als de lerenden de doeltaal (Spaans) nog niet voldoende machtig zijn, spreken de lerenden in de moedertaal. De taaldocent (Spaans) geeft uitleg en vertaalt. De uitingen van de docent worden hierna zo goed mogelijk herhaald. Dit gesprek in het Spaans wordt opgenomen om daarna opnieuw te kunnen beluisteren.

Community Language Learning bevordert gemeenschapsgevoel in de leergroep en beschouwt de wisselwerking tussen de studenten onderling als middel om de Spaanse taal te leren. Het zijn de lerenden zelf die het lesmateriaal bepalen door middel van zinvolle gesprekken. Een leerboek Spaans wordt niet gevolgd.

Populariteit


Het succes van de methode hangt erg af van de kunde van de docent-counselor. De taaldocent dient zowel sociaal-cultureel kundig als taalkundig onderlegd te zijn. De trainer dient zowel het Spaans als de moedertaal van de lerende zeer goed te beheersen om in staat te zijn om de taaluitingen van de lerende te vertalen. CLL kan prima functioneren wanneer deze correct gebruikt wordt. Voor grote klassen is Community Language Learning niet geschikt.

Voor- en nadelen van Community Language Learning


Deze methode biedt voor lerenden veel autonomie. Het analyseren van de eigen gesprekken vinden de studenten vaak zinvol. Niet alleen tijdens de les Spaans, maar ook daarbuiten wordt de leergroep vaak heel hecht. Met CLL worden studenten zich een stuk meer bewust van de groepsgenoten, de sterke en zwakke punten en leren als team samen te werken. Door het bespreken van de foutjes en het evalueren van de taallessen Spaans leren studenten vaak veel. Vaak blijven dergelijke correcties in het geheugen gegrift en worden deel van de actieve woordenschat van studenten.

Dat de docent niet sturend is, terwijl een aantal lerenden wel sturing nodig heeft, kan een nadeel zijn. Bij deze methode wordt geen gebruikgemaakt van een lesboek en er worden ook geen toetsen Spaans gehouden: het succes van de les is moeilijk meetbaar. Sommige studenten worden geremd in hun Spaans spreken wanneer zij worden opgenomen.

Lexicografische benadering (Engels: Dynamic Lexicographic Approach; DLA)


Bedacht door wie en wanneer


De Lexicografische benadering (Engels: Lexical Approach; LA) is een taalverwervingsmethode die door Michael Lewis is ontwikkeld in de jaren negentig van de vorige eeuw.

Kenmerken van de Lexicografische benadering (DLA)


De benadering gaat uit van het idee dat een belangrijk deel van het leren van een taal (zoals het Spaans) bestaat uit het begrijpen en het produceren van zogenaamde ‘lexicale eenheden’. Dit zijn brokjes taal die bestaan uit (Spaanse) woorden, woordcombinaties en uitdrukkingen. Studenten verwerven al doende inzicht in patronen van het Spaans (grammatica) en betekenisvolle groepen woorden. Ze leren hoe het Spaans ‘in het echt’ wordt gebruikt. Woordenschat Spaans neemt in deze benadering een grotere plaats in dan Spaanse grammatica. Instructies zijn gericht op situaties en Spaanse uitdrukkingen die vaak in dialogen voorkomen. Aan interactie wordt aandacht geschonken maar ook aan exposure; aan de receptieve vaardigheden van de lerende (luisteren/begrijpen, lezen/begrijpen). Er wordt veel mogelijkheid gegeven voor studenten om de Spaanse taal zelf te ontdekken.

De rol van de taaldocent Spaans is te zorgen voor genoeg input en het faciliteren van het leerproces van de studenten.

Populariteit


De leerboeken zijn in de afgelopen drie decennia aanmerkelijk veranderd onder invloed van (onder andere) de ideeën over taal van Michael Lewis. Veel meer aandacht wordt geschonken aan woordenschat van de te leren taal die aangeboden wordt in chunks, in betekenisvolle brokjes. Een ingrijpende omwenteling in de manier waarop taal wordt onderwezen, waar Lewis streefde, bleef echter uit.

Voor- en nadelen van de Lexicografische benadering


Door het werken met ‘chunks’ (brokjes van de taal); met ‘echte’ taal, leren studenten het Spaans op een natuurlijke manier te gebruiken. Er ontstaat souplesse in het het gebruik van het Spaans.

Dat de werkelijkheid altijd weer afwijkt van de geleerde taalsituaties, is de keerzijde. Een aantal studenten heeft meer aan een taaldocent Spaans die hen wegwijs maakt, dan aan een docent taal-facilitator omdat deze studenten meer moeite hebben met het zelf leren herkennen van de taalpatronen.

Series Method


Bedacht door wie en wanneer


De Series method, ofwel ‘seriemethode van taalverwerving’ is door de Franse leraar François Gouin in 1880 ontwikkeld.

Kenmerken van de Series Method


De seriemethode (The Series Method of language acquisition) van François Gouin is gebaseerd op een serie van verbonden zinnen die gemakkelijk te begrijpen zijn en weinig kennis vereisen van grammatica. Studenten leren zinnen op basis van een actie, zoals het verlaten van een huis in de volgorde waarin deze zou worden uitgevoerd. Deze reeksen of series gingen over onderwerpen als mens in de samenleving, leven in de natuur, wetenschap en beroep, ontwikkeld vanuit het onderscheid tussen objectief, subjectief en figuurlijk gebruik van de taal. De seriemethode van Gouin maakt geen gebruik van moedertaal. Het is een soort eentalige manier van taalverwerving, die niet van ‘vertalen’ en ‘uitleggen’ uitgaat maar van ‘demonstreren’ en ‘handelen’, waardoor studenten snel in de nieuwe taal (bijvoorbeeld het Spaans) gaan denken.

Populariteit


De seriemethode van Gouin was zijn tijd ver vooruit. Gouin’s leermethodiek kon gedurende een bepaalde periode een succes worden genoemd, ondanks de ongebruikelijke aanpak. Berlitz’ Directe Methode overschaduwde deze methode echter.

Voor- en nadelen van de Series Method


François Gouin’s Series method ontwikkelt sterk de mondelinge vaardigheid Spaans en zorgt voor het creëren van een sfeer in de les die harmonieus, natuurlijk en gelijkwaardig is.

De leermethode biedt een levendige manier van lesgeven. Dit type onderwijs Spaans wekt de leermethode enthousiasme van de lerenden op door gebruik te maken van visuele leermiddelen, zoals afbeeldingen, grafieken, enzovoort. Het was geheel nieuw dat leren tastbaar werd. Het maakt Spaanslerenden nieuwsgierig, wat goed werkt om het leergeheugen te ontwikkelen, druk om te presteren te verlagen alsook het zelfvertrouwen te verhogen. De methode stimuleert de communicatieve vaardigheden Spaans van de studenten sterk.

De leermethode heeft echter als nadeel dat taal die wat meer abstract of subjectief wordt, wat moeilijk met beweging en expressie in één duidelijke ervaring kan worden gevangen. De bewerkelijkheid voor de docent, die tenslotte een hele reeks aan series dient voor te bereiden, is een bijkomend nadeel van de leermethodiek. Als derde punt richt de Gouin-seriemethode zich vooral op het mondelinge taalgebruik, terwijl het reguliere onderwijssysteem nog meestal draait om examens die de lees- en schrijfvaardigheid toetsen.

Task-Based Language Teaching (TBLT)


Bedacht door wie en wanneer


Task-Based Language Teaching; TBLT (Taakgericht taalonderwijs) is in de jaren 80 van de vorige eeuw ontwikkeld. De grondleggers zijn de Indiase taalkundige professor N.S. Prabhu, de Amerikaanse hoogleraar Teresa P. Pica en de Britse hoogleraren Graham Crookes en Michael H. Long.

Kenmerken van de Task-Based Language Teaching (TBLT)


Het taakgericht taalonderwijs past binnen een Communicatieve Benadering/het Communicatief Taalonderwijs. De gedachte erachter is dat het verwerven van de te leren taal (zoals het Spaans) geen doel op zich is, maar een middel om bepaalde taken uit te kunnen voeren. Lerenden krijgen motiverende taken aangeboden, waarvoor taalkennis (Spaans) vereist is. Om deze taken goed uit te kunnen voeren, is het nodig dat ze over woordenschat en taalregels beschikken. De taken zijn zaken uit het dagelijks leven, zoals een e-mail schrijven, een boodschap doen, bellen met de klantenservice, de krant lezen of een drankje bestellen. De taak wordt in drie fasen verdeeld: vóór, tijdens en na de taak, waarbij de student zich eerst op de taak voorbereidt, de taak vervolgens uitvoert en tot slot op de taak terugblikt. Studenten moeten samenwerken om de opdrachten uit te kunnen voeren. Om leereffect te hebben, dienen de taken iets boven het niveau van de student Spaans te liggen.

Populariteit


Taakgericht onderwijs heeft aan populariteit gewonnen vanaf het begin van de jaren 90 en zeker in het taalonderwijs. Het lijkt de meest bruikbare vorm te zijn om de taalvaardigheid bij lerenden (vooral lerenden in een achterstandspositie) in het lager en secundair onderwijs te verbeteren.

Voor- en nadelen van Task-Based Language Teaching


Het taakgericht taalonderwijs (Spaans) heeft duidelijke voordelen. Taakgericht taalonderwijs is een activerende manier van werken, waarbij studenten worden uitgedaagd om hun vaardigheden (Spaans) te gaan gebruiken. Het is een op de persoon gerichte, relevante en efficiënte aanpak, zolang de taak goed bij de lerende aansluit. De studenten komen op een natuurlijke, dagelijkse wijze in contact met het Spaans en leren zo authentieke Spaanse woorden, woordcombinaties en uitdrukkingen in het Spaans. Studenten leren bovendien om samen te werken met andere studenten Spaans. De studenten ervaren taakgericht onderwijs als prettig en motiverend.

Dat de communicatie voorop staat en niet zozeer de correcte vorm van het Spaans, waardoor de lerenden die niet zozeer precies leren, kan als keerzijde genoemd worden.

De Dogme benadering (Engels: Dogme Language Teaching; Dogme ELT)


Bedacht door wie en wanneer


Scott Thornbury; Nieuw-Zeelands taalkundige en docententrainer op het gebied van taalonderwijs Engels ontwikkelde Dogme Language Teaching/Dogme ELT (de ‘Dogmabenadering’) in het jaar 2000.

Kenmerken van de Dogme benadering (ELT)


Dogme Language Teaching is geïnspireerd op ‘Dogme 95’; een stroming van een aantal Deense filmmakers onder wie Deense filmregisseur Lars von Trier uit het jaar 1995. De deelnemers houden zich aan 10 strikte regels (dogma’s) voor het maken van films die samen ‘de eed van zuiverheid’ (Deens: kyskhedsløfter; Engels: Vows of Chastity) vormen. Het Dogme-taalonderwijs werkt op een vergelijkbare wijze. De aanhangers van deze methode streven naar een vorm van communicatief taalonderwijs die onbelast is door voorgedrukt materiaal. Het beginnen van echte conversaties die over praktische onderwerpen gaan, is het doeleinde van Dogme-taalonderwijs. Bij deze methode draait het om communicatie als de inspirator van een taal leren (bijvoorbeeld Spaans). Daarom is deze leermethode een communicatieve aanpak voor taalonderwijs. Deze methode wil onderwijs bieden zonder leerboeken te gebruiken of overige lesmaterialen en zich in plaats daarvan op communicatie tussen de studenten en de taaltrainer richt. Net als de Dogme-beweging in de film, kent het Dogme-taalonderwijs tien dogma’s (uitgangspunten).

Populariteit


Ondanks dat onderzoek naar het succes van Dogme beperkt is, stelt Thornbury dat de parallellen met taakgericht leren van talen (zoals Spaans) erop wijzen dat Dogme waarschijnlijk vergelijkbare resultaten oplevert.

Voor- en nadelen van de Dogme benadering


Dat er vrijwel geen voorbereiding nodig is, is een positieve bijkomstigheid voor de taaldocent Spaans. De studenten zijn verantwoordelijk voor het eigen leerproces en dit kan erg motiverend werken. Zo zijn de lessen Spaans niet voorspelbaar; dit zorgt voor spontane communicatie en verveling krijgt geen kans. Vrijwel elk onderwerp kan in een les volgens de Dogme-benadering worden besproken. Dit zorgt ervoor dat de lerenden alert en betrokken blijven.

Studenten kunnen zich daarentegen wel minder op hun gemak voelen als ze zo weinig bij de hand worden genomen door de taaldocent. Ook is niet elke taaldocent Spaansin voldoende mate flexibel voor dit type onderwijs. Nog een minpunt kan zijn dat de studenten zich vaak op een bepaald examen Spaans moeten voorbereiden en het niet zeker is dat de hiervoor benodigde stof tijdens de les aan bod komt.

Growing Participator Approach (GPA)


Bedacht door wie en wanneer


The Growing Participator Approach (GPA) is in 2007 door Language consultants Greg en Angela Thomson ontwikkeld.

Kenmerken van de Growing Participator Approach (GPA)


De GPA-benadering is een alternatieve visie om een nieuwe taal (zoals het Spaans) te verwerven. Dat taal en cultuur onlosmakelijk zijn, is de primaire aanname van de GPA. Het gaat bij GPA om veel meer dan alleen het leren van het Spaans; het doel is uitgroeien tot een volwaardige deelnemer aan het leven in de gastcultuur (van bijvoorbeeld Spanje). Daarom gebruikt GPA de benamingen ‘groeiende deelnemers’ in plaats van ‘taallerenden’ en ‘verzorger’ in plaats van ‘leraren of docenten’. De Growing Participator Approach (GPA) heeft gelijkenissen met, en is gedeeltelijk gebaseerd op, de Natural Approach (natuurlijke aanpak) van Stephen Krashen en Tracy Terrell.

De methode kent zes fasen van activiteiten. De lerende met een verzorger uit Spanje voeren de activiteiten uit. Begrip gaat boven productiviteit. De nadruk ligt op Spaanse woordenschat alsook cultuur. Fase 1 van de methode is de zogenaamde hier-en-nu-fase. Deze duurt ongeveer 100 uur. In fase 1 focust de ‘groeiende deelnemer’ zich op luisteren en non-verbale feedback geven.

Fase 2 van de leermethode is de ‘verhaalopbouwfase’. Deze duurt ruwweg 150 uur en nu beginnen de deelnemers het Spaans ook te produceren. In fase 3 van de methode ligt de nadruk op zogenaamde ‘gedeelde verhalen’. ‘Gedeelde verhalen’ zijn verhalen die over dagelijkse gebeurtenissen gaan, verhalen die tussen culturen worden gedeeld alsook verhalen die over gedeelde ervaringen gaan. Fase 4 van de methode is de fase van het zogenaamde ‘diepe delen’. De deelnemers en de verzorgers beginnen nu diepere gesprekken te voeren over het leven in de Spaanse cultuur. In fase 5 beginnen deelnemers zich te richten op taalgebruik van moedertaalsprekers Spaans door middel van films, televisie, nieuws en literatuur. Ook het Spaans dat nodig is voor het werk wordt geleerd. Fase 6 is de zogenaamde ‘zelfvoorzienende groeifase’. Deze fase heeft geen eindpunt. Hierbij gaat het om de groei naast de formele taalsessies Spaans.

Populariteit


Er is nog niet veel bekend over het succes omdat de methode van Thomson nog vrij nieuw is. Deelnemers zijn er vrij enthousiast over.

Voor- en nadelen van de Growing Participator Approach


Met de GPA-benadering wordt een goede doorkijk op het proces van taalverwerving Spaans geboden. De zes afzonderlijke fasen van GPA bieden een duidelijk tijdsschema alsook haalbare doelen. Er wordt door de lerende niet alleen taalkennis Spaans verworven, maar ook van de omgeving en de lerende verwerft eveneens een nieuw sociaal netwerk.

Een keerzijde van deze benadering is dat voor iedere deelnemer of iedere kleine groep deelnemers een ‘verzorger’ gevonden moet worden die veel tijd wil investeren.

Shadowing Technique


Bedacht door wie en wanneer


De Shadowing technique of Shadowing (‘schaduwen’) is bedacht in de vroege jaren 2000 door de Amerikaanse polyglot en taalkundige Prof. Alexander Argüelles.

Kenmerken van de Shadowing Technique


De techniek van Shadowing is een methode die taallerenden zelfstandig kunnen toepassen om de uitspraak en intonatie (Spaans) te verbeteren en vloeiendheid in het spreken te verwerven. Deze techniek werkt eenvoudig: de lerende luistert naar een audio-opname, bij voorkeur een dialoog en herhaalt wat hij of zij hoort. Bij de methode is het niet van belang om de Spaanse tekst te begrijpen; in eerste instantie gaat het om de klanken. Luisteren en herhalen wordt net zo vaak geoefend tot het soepel gaat en de lerende simultaan Spaans kan spreken met de opname. Na enige tijd zal de lerende een transcript gebruiken om te kunnen lezen (en begrijpen) wat hij of zij uitgesproken heeft. Diverse lesboeken zijn voor deze techniek geschikt, zolang er maar dialogen of stukken samenhangende tekst in staan. De Spaanse audio-opname dient ideaal bezien iets boven het niveau van de lerende te liggen. De ideale lengte is ruwweg één pagina, zonder kunstmatige pauzes en op natuurlijke snelheid. De aanbeveling van Argüelles is om te gaan lopen tijdens het spreken, het liefst in de buitenlucht, en niet te gaan zitten, omdat beweging de opname van de te leren taal (het Spaans) in het zenuwstelsel versterkt. Dat de lerende minder gauw wordt afgeleid als hij of zij in beweging is, waardoor het werken aan het Spaans veel effectiever gaat, is een bijkomende reden.

De shadowing-techniek vertoont veel overeenkomsten met de audiolinguale methode uit de vorige eeuw, maar bij de audiolinguale methode werden grammaticale driloefeningen gebruikt in plaats van dialogen of samenhangende teksten. Ook het simultaan spreken is verschillend aan Shadowing.

Populariteit


In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de methode van Shadowing dat aantoont dat de leermethodiek zowel de uitspraak als de luistervaardigheid sterk verbetert. Maar eveneens het algemene begrip van het Spaans wordt vergroot.

Voor- en nadelen van de Shadowing Technique


Het praktische voordeel van Shadowing dat het in een groep lerenden kan worden gebruikt, waarbij alle deelnemers actief aan het leren zijn. De methode heeft een hoog rendement.

De Shadowing-techniek heeft als nadeel is dat studenten het soms ietwat saai kunnen vinden om dezelfde Spaanse tekst te blijven herhalen. De keuze van de teksten is dus erg belangrijk.

Total Physical Response (TPR®)


Bedacht door wie en wanneer


De Amerikaanse psycholoog James J. Asher ontwikkelde in de jaren 60 van de vorige eeuw de taalverwervingsmethode Total Physical Response, ook wel TPR® genoemd.

Kenmerken van Total Physical Response (TPR®)


TPR® is een methode om een vreemde taal (zoals Spaans) te leren die uitgaat van het principe dat mensen leren met behulp van handelingen en bewegingen. Al doende leert men, en wel op de manier zoals een kind de moedertaal leert. Ouders geven hun jonge kinderen voortdurend opdrachten en belonen hen als ze die uitvoeren (“kijk naar mama”, “goed zo”). “Pak de lepel”, “Mooi!”, “Trek je schoentjes maar aan”, enz.). In de eerste instantie is het de bedoeling dat het kind begrijpt wat de ouder zegt, het kind gaat in een later stadium verbaal reageren. Dus de luistervaardigheden Spaans zijn de basis, de spreekvaardigheden volgen daarna.

TPR® past deze principes van de moedertaalverwerving versneld toe bij het leren van het Spaans. De trainer geeft taken op een begrijpelijke en vriendelijke wijze, bijvoorbeeld: “pak het boek” en doet de taken zelf voor; de lerenden doen na. In het begin wordt nog niet van de studenten verwacht dat ze Spaans spreken; de studenten geven de taken in een later stadium. Opdrachten die bekend zijn worden uitgebreid of deels gewijzigd.

Door het combineren van beweging en spraak, spreekt TPR® beide hersenhelften aan. Hierdoor kost het minder moeite om iets te leren en het geleerde Spaans beklijft ook beter.

Populariteit


Vooral wordt de methode van TPR® toegepast binnen het NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal), zeker bij beginners en ook wel op de basisschool bij Engels. Maar middelbare scholieren of volwassenen werken ook met veel plezier met TPR® en behalen goede resultaten.

Voor- en nadelen van Total Physical Response


TPR® heeft veel voordelen. Doordat lerenden veel begrijpelijke input krijgen aangeboden in ‘chunks’ (woorden die bij elkaar horen), krijgen de lerenden snel begrip van de nieuwe taal. De methode zorgt voor een vlotte succeservaring. Dit bevordert het plezier in het leren van het Spaans. Dit zorgt een stressvrij leerproces. In principe is TPR® inzetbaar voor alle doelgroepen, ongeacht welke leeftijd en achtergrond en kan de methodiek eveneens worden gebruikt in klassen die wat groter zijn. Het geleerde Spaans wordt direct in het langetermijngeheugen opgeslagen.

Dat niet elke taaluiting in TPR®-opdrachten uit te drukken is, is het nadeel van TPR®. Daarom werkt het tot op een zeker niveau en is een andere methodiek nodig als aanvulling. Daarnaast is de leermethode niet heel creatief. De student leert niet zijn of haar meningen, gevoelens en ideeën in het Spaans uit te drukken.

De Directe Methode (Engels: Direct Method; DM)


Bedacht door wie en wanneer


De Duits-Amerikaanse linguïst Maximilian Delphinius Berlitz (geboren als David Berlizheimer) bedacht eind jaren tachtig van de negentiende eeuw de Directe Methode, ook wel ‘de natuurlijke benadering’ genoemd. Deze methode is als antwoord op de dominante grammatica-vertaalmethode ontwikkeld.

Kenmerken van de Directe Methode (DM)


Er was een Reformbeweging omstreeks 1900 met nieuwe visies over vreemde talen leren dat zelfontdekkend en inductief zou moeten zijn. Overigens betrof de Reformbeweging niet alleen het leren van een vreemde taal, maar ook voeding, kleding, natuurgeneeskunde en naturisme. Omstreeks 1900 streefde men, net als in de jaren zestig van de vorige eeuw, naar meer natuurlijke leefwijzen en een bevrijding van keurslijven. In het taalonderwijs kwam veel aandacht voor de gesproken, ‘levende’ taal. Hierbij werd de grammatica meer inductief aangeleerd, met voorbeeldzinnen. De taalregels moesten door de lerenden hieruit worden afgeleid. Er kwamen veel mondelinge oefeningen en met veel aandacht voor de uitspraak van de taal (zoals het Spaans). Lerenden werden aangemoedigd veel Spaans te praten. Dat de taallessen in het Spaans gegeven werden, was ook een nieuw verschijnsel. Tijdens de les werd nadrukkelijk niet vertaald. Door middel van voorbeelden en plaatjes werd de (Spaanse) woordenschat aangeleerd. Abstracte vocabulaire werd aangeboden door de studenten om ideeën te laten associëren.

Populariteit


De golf van vernieuwing van begin twintigste eeuw ebde weg, mede door invloed van de oorlogen en crises, om in de jaren 60 weer in een andere vorm terug te komen.

Taleninstituten zoals Berlitz en Interlingua werken nog altijd met een (moderne versie van) de Directe Methode.

Voor- en nadelen van de Directe Methode


Het grote pluspunt van de Directe Methode is dat de methode een vrij natuurlijke manier is om Spaans te leren. Er wordt veel aandacht besteed aan luisteren en spreken. Hierdoor krijgen lerenden vloeiendheid en zelfvertrouwen. Keerzijden heeft de Direct Methode echter ook. Voor de schrijfvaardigheid (Spaans) is bij deze methode nauwelijks aandacht en voor lezen minder. Voor meer gevorderde studenten Spaans, heeft de methode te weinig uitdagingen te bieden. De Directe Methode is eveneens niet erg bruikbaar voor langzaam lerende studenten, doordat deze methode op een actieve inzet door de student is gestoeld.

De Manesca-methode (Engels: Manesca Method)


Bedacht door wie en wanneer


Jean Manesca publiceerde An Oral System of Teaching Living Languages Illustrated by a Practical Course of Lessons in the French through the Medium of the English (“Een mondelinge methode voor het onderwijzen van levende talen, aan de hand van een praktische cursus Frans door middel van het Engels”) in 1835. In 2015 ging An oral system of teaching living languages in herdruk.

Kenmerken van de Manesca-methode


Manesca is gebaseerd op hetzelfde principe als de ‘natuurlijke aanpak’ (Natural Approach): de beste manier om een taal te leren, is die kinderen hun moedertaal leren. Het leren van een vreemde taal (zoals Spaans) dient veilig en gemakkelijk te zijn. Manesca wil om die reden niet werken met abstracte lijstjes en regels met Spaanse woorden die uit het hoofd geleerd moeten worden.

De Manesca-methode staat bekend als de oudste, bekende, volledige taalcursus. De leermethode is gebaseerd op het werken met een groep lerenden en een trainer Spaans, die steeds één Spaans woord tegelijk introduceert. Bij dit woord hoort een bepaalde beweging. De lerenden herhalen vervolgens na elkaar het Spaanse woord en deze beweging. De herhaling helpt de studenten de Spaanse woorden te onthouden, zonder dat uit het hoofd geleerd hoeft te worden. Stap voor stap worden de woorden zo zinnen en weer variaties op de Spaanse zinnen. De Spaanse spelling wordt aangeboden in een later stadium met leesteksten.

De Manesca-methode is reeds enkele jaren later door Heinrich Gottfried Ollendorff overgenomen en aangepast en wordt ook wel de Ollendorff-methode genoemd.

Populariteit


Manesca overleed twee jaar na de publicatie van zijn leermethode. Het werk van Manesca is door anderen opgepakt en verder ontwikkeld, onder wie Ollendorff. Veel van de ideeën van Manesca zijn nog steeds actueel en worden nog altijd toegepast in het vreemdetalenonderwijs van vandaag.

Voor- en nadelen van de Manesca-methode


Het pluspunt van de Manesca of Ollendorff-leermethode is de combinatie van spreken en bewegen, waardoor het fysieke geheugen meewerkt en de geleerde stof gemakkelijker en langduriger wordt onthouden. Het vele herhalen draagt daar eveneens aan bij. Een minpunt kan zijn dat dit wat saai kan worden om dezelfde Spaanse woorden en zinnetjes steeds te herhalen.

Silent Way


Bedacht door wie en wanneer


The Silent way (‘de stille manier’) is ontwikkeld in 1963 door de Egyptenaar Caleb Gattegno.

Kenmerken van de Silent Way


The Silent Way is een methode om een vreemde taal (bijvoorbeeld Spaans) te leren die gebruikmaakt van stilte als instructiemiddel. De methode van Gattegno gaat uit van de autonomie van de studenten en hun actieve deelname.

De taaldocenten Spaans gebruiken een combinatie van gebaren en stilte om de aandacht te trekken van de lerende, reacties uit te lokken en de lerende aan te moedigen om fouten te corrigeren. Veel tijd wordt aan de uitspraak (Spaans) besteed.

Gattegno, die wiskundige was, hechtte er veel waarde aan om onderwijs te geven op een wijze die efficiënt voor de energievoorraad van de lerenden was. Caleb Gattegno ontdekte dat het in verhouding weinig energie kost om een visueel of auditief beeld te onthouden, veel minder energie dan als we proberen iets uit het hoofd te leren. Het betoog van hem was dat trainers niet zozeer naar het overbrengen van kennis zouden moeten streven, maar bewustzijn dienen aan te spreken, want alleen bewustzijn maakt het mogelijk om dingen te kunnen leren.

The Silent Way van Gattegno hierbij gebruikt onder andere staven met verschillende kleuren (zogenaamde cuisenaire-staven), die voor diverse dingen kunnen worden gebruikt. Ook maakt de methodiek gebruik van Words in Colour. Words in Colour is een kleurenkaart voor geluiden waarin elke kleur een specifieke klank van het Spaans vertegenwoordigt, gekleurde woordgrafieken om aan zinnen te werken en gekleurde grafieken die gebruikt worden om spelling te leren.

Populariteit


Voornamelijk bij het aanleren van de uitspraak van het Spaans zijn Gattegno’s ideeën van betekenis geweest, hoewel de Stille Manier in zijn oorspronkelijke vorm niet veel wordt gebruikt.

Voor- en nadelen van de Silent Way


De sterke kant van de benadering van Gattegno is dat zijn aanpak niet-bedreigend is voor lerenden, die tenslotte gezien worden als autonoom. In feite is de docent Spaans aan de lerende dienstbaar en niet andersom. The Silent Way stimuleert het leren op een natuurlijke manier. Meestal wordt het geleerde goed verwerkt en onthouden door studenten een uitdaging te geven om nieuwe dingen te ontdekken. Foutjes maken mogen, wat helpt bij het leren.

Het feit dat sommige studenten meer begeleiding nodig hebben dan de leermethode voorstaat, kan een nadeel zijn. Een student zou gefrustreerd kunnen worden door de afwezigheid van inbreng van de docent Spaans. Met kleuren en grafieken werken, heeft als limiterende factor dat de nieuwheid er snel af gaat, waardoor het effect van de leermethode verdwijnt.

TPR Storytelling


Bedacht door wie en wanneer


TPR Storytelling, afgekort ‘TPRS’ staat voor Teaching Proficiency through Reading and Storytelling. De methode van TPR Storytelling is ontwikkeld door Blaine Ray in 1990, een Amerikaanse docent Spaans, en komt voort uit de TPR-techniek (Total Physical Response).

Kenmerken van TPR Storytelling


De TPRS-methode is een talenverwervingsmethode die verhalen gebruikt om vreemde talen (bijvoorbeeld Spaans) te leren. Het principe is een natuurlijke manier van taalverwerving: de nieuwe taal leren zoals kinderen hun moedertaal leren. Om dit te kunnen bereiken, worden studenten blootgesteld aan veel begrijpelijke input. Door de trainer Spaans wordt een verhaal verteld waarin nieuw te leren Spaanse woorden meerdere keren voorkomen. De verhalen zijn niet te lang en interessant of humoristisch. Doordat de verhalen van de trainer gemakkelijk zijn te begrijpen, ontspannen lerenden zich. Spaanse woorden en structuren worden zo vrijwel ongemerkt opgeslagen in het langetermijngeheugen van de studenten. De trainer wijst de lerende op grammaticale verschijnselen van het Spaans, zonder dat studenten regels uit hun hoofd hoeven te leren.

De studenten zullen na een poosje ‘automatisch’ Spaans gaan spreken en de Spaanse grammaticale structuren gaan imiteren. Dit is een natuurlijk proces. Een variant hierop is om met een groep van lerenden een verhaal op te bouwen. Bij deze methode schrijft de taaldocent Spaans eerst nieuwe woorden en structuren op een bord of flipchart, met de Spaanse vertalingen erbij, om vervolgens met de studenten hiervan een verhaal te maken. Tot slot wordt het verhaal door de studenten naverteld. Lezen in het Spaans is een belangrijk onderdeel van TPR Storytelling, omdat dit zorgt voor input. Schrijven in het Spaans volgt in een latere fase.

Populariteit


Er is veel onderzoeken gedaan dat uitwijst dat TPR Storytelling een succesvolle manier is om een nieuwe taal te leren. Er zijn wel randvoorwaarden: de docent moet goed getraind zijn en de setting moet geschikt zijn.

Voor- en nadelen van TPR Storytelling


TPR Storytelling is taalverwerving op een laagdrempelige manier en de taalkennis wordt goed onthouden. TPRS spreekt eveneens de creatieve intelligentie aan; TPRS is een breinvriendelijke leermethode. TPRS is plezierig voor de student en het is niet moeilijk om de aandacht erbij te houden. Voor de studenten werkt TPR Storytelling heel motiverend om zelf verhalen te verzinnen.

Dat TPR Storytelling veel voorbereiding van de taaldocent vraagt, is een nadeel.

COMMERCIËLE METHODES VOOR ZELFSTUDIE

De Rosetta Stone methode


Bedacht door wie en wanneer


De Rosetta Stone-methode is vernoemd naar de Steen van Rosetta, een steen die werd ontdekt in Egypte met een tekst in twee talen, waarmee de hiërogliefen konden worden ontcijferd. Het is ook de naam van het softwarebedrijf dat de taaltrainingen aanbiedt. De eerste versie van Rosetta Stone is in het jaar 1996 uitgebracht.

Kenmerken van de Rosetta Stone methode


De Rosetta Stone cursus is een manier om met behulp van een computer een vreemde taal (bijvoorbeeld Spaans) te leren. Deze taalcursussen zijn in meer dan dertig verschillende talen beschikbaar en ze zijn te volgen vanuit elk van deze talen.

De Rosetta Stone-methode is een zogenaamde communicatieve leermethode, die de manier imiteert waarop een kind de moedertaal leert. Dat houdt in ‘leren door onderdompeling’, door veel te luisteren en na te spreken. Het programma gebruikt hier stemmen van native speakers Spaans (moedertaalsprekers) en foto’s voor om de betekenis over te brengen van nieuwe woorden in de doeltaal (het Spaans). Er is een spraakherkenningsprogramma. Dit programma registreert de Spaanse uitspraak en maakt hier een schematische weergave van. De student kan zo zijn of haar uitspraak met die van een native speaker (moedertaalspreker Spaans) vergelijken. Uitspraakverbetering kan worden behaald door de voorbeeldstem langzamer te laten praten en de lerenden vervolgens veel na te laten zeggen.

Voor de schrijfvaardigheden Spaans van de lerenden biedt de methode dictee-oefeningen. De software van de methode controleert de Spaanse grammatica en de spelling en geeft eventuele fouten aan, waarbij optie is om de fouten van de lerende te corrigeren.

Het programma biedt ook leesteksten. De teksten gaan over dagelijkse onderwerpen, ideeën en activiteiten.

Populariteit


Wereldwijd wordt Rosetta Stone veel ingezet en niet door de minsten. Onder meer het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse zaken en de NASA maken er gebruik van. In Nederland wordt de methode van Rosetta Stone door een aantal ministeries en diverse hogescholen en universiteiten toegepast, alsook door sommige internationale bedrijven.

Voor- en nadelen van de Rosetta Stone methode


De methode van Rosetta Stone is erg eenvoudig in het gebruik en de lerende kan de methode op elk moment gebruiken. De lerende kan zelf bepalen welke onderdelen van de methode meer of minder aandacht kunnen gebruiken. Veel lerenden ervaren het als prettig om de leermethode te gebruiken. Voor scholen kan Rosetta Stone een oplossing zijn bij een gebrek aan docenten. Een keerzijde van de methode is dat geen trainer is die lerenden motiveert of iets extra’s kan bieden.

De Pimsleur methode


Bedacht door wie en wanneer


De taalcursussen van Pimsleur zijn Amerikaans taalkundige Dr. Paul Pimsleur ontwikkeld. De eerste Pimsleur taalcursus was een cursus Grieks, die Pimsleur in 1963 introduceerde.

Kenmerken van de Pimsleur methode


De methode van Pimsleur is een Amerikaans computerprogramma om vreemde talen (bijvoorbeeld Spaans) te leren.

De cursus van Pimsleur bestaat uit zinnen/dialoog in de doeltaal die door studenten worden nagesproken en herhaald. De Spaanse voorbeeldzinnen van de cursus zijn door moedertaalsprekers (native speakers) ingesproken. De cursussen zijn op herhaling, anticipatie, woordenschat en herhaling gebaseerd. De lessen van de cursus bieden een audio-opname van dertig minuten die nieuwe vocabulaire en structuur bevat. De grammaticale structuur van het Spaans wordt niet uitgelegd maar door middel van uitbreiding van, en variaties op, deze zinnetjes aangeboden.

Dr. Pimsleur heeft het optimale interval onderzocht waarmee informatie overgaat van het kortetermijngeheugen naar het langetermijngeheugen. Dit (gemiddelde) interval is in de taalcursussen van Pimsleur verwerkt.

Populariteit


De Pimsleur taalcursussen worden onder meer door Amerikanen gevolgd en de ervaringen met de methode lopen uiteen. De studenten zijn in het algemeen tevreden over de aangeleerde uitspraak van het Spaans.

Voor- en nadelen van de Pimsleur methode


Doordat de insprekers van de zinnen allemaal moedertaalsprekers (native speakers) zijn en op een natuurlijke wijze in een normaal tempo Spaans spreken, werkt de Pimsleur-methode heel goed als uitspraakverbeteraar.

Dat niets wordt uitgelegd, is een keerzijde. De studenten leren geen bouwstenen van het Spaans om zelf een zin te maken, maar moeten het doen met duizenden voorbeeldzinnetjes die worden ingeprent.

De Michel Thomas methode


Bedacht door wie en wanneer


De Michel-Thomas-methode is, niet verrassend, bedacht door Michel Thomas (geboren als Moniek Kroskof); een in Polen geboren genaturaliseerde Amerikaan. Hij ontwikkelde zijn methode kort na de Tweede Wereldoorlog in een eigen taleninstituut in Beverly Hills in Los Angeles, die beroemdheden als Barbra Streisand, Emma Thompson, Diana Ross, Bob Dylan, Mel Gibson en Pierce Brosnan tot de klantenkring kan rekenen.

Kenmerken van de Micheal Thomas methode


Het principe van Michel Thomas was dat iemand alleen in staat is om te leren als hij of zij stressvrij is. Hij maakte zijn lerenden duidelijk dat ze zich geen zorgen hoefden te maken dat ze iets zouden vergeten.

De cursussen zijn audiolessen (Spaans), ingesproken door twee acteurs; een mannelijke acteur en een vrouwelijke acteur. De setting bij Michel Thomas is een virtuele klas, waarin de student zich voorstelt als de derde student. De student luistert mee met de lessen van de acteurs. Wanneer de acteurs een vraag wordt gesteld, is het idee dat de lerende op de pauzeknop drukt en deze vraag eerst zelf beantwoordt. Er wordt geen huiswerk gegeven en er hoeft niet uit-het-hoofd te worden geleerd. De les wordt opgebouwd in kleine delen en Spaanse lesstof die nieuw is, wordt afgewisseld met Spaanse lesstof die al bekend is. Bij de Michel Thomas-methode is de uitleg steeds in de Engelse taal. Er wordt op eventuele verbanden gewezen tussen de talen. Er wordt ook grammaticale uitleg gegeven. Makkelijke stof wordt eerst aangeleerd, moeilijkere stof volgt pas nadat de makkelijke stof door de student Spaans begrepen en geleerd is. Behalve Spaanse woorden en zinnetjes in de doeltaal worden ook bouwstenen aangeleerd waarmee de lerende zelf zinnetjes kan construeren. Ook maakt de leermethodiek gebruik van flashcards zodat studenten zelf hun vocabulaire Spaans kunnen toetsen alsook online oefeningen kunnen maken om hun eigen vooruitgang te kunnen meten.

Populariteit


Veel lerenden zijn tevreden over de uitleg van de structuur van het Spaans en vinden de cursus plezierig werken. Studenten die wat verder gevorderd zijn met de taal, vinden de cursussen wat minder leerzaam.

Voor- en nadelen van de Micheal Thomas methode


De methode van Michel Thomas is zeer toegankelijk en traint de uitspraak alsook de luistervaardigheid Spaans op een efficiënte manier. Het feit dat de cursus Spaans niet in schrijfvaardigheid voorziet, is een minpunt. Ook is er geen echte interactie, omdat de methode uit audiocursussen bestaat.

De Assimil methode


Bedacht door wie en wanneer


Assimil is een Frans bedrijf, dat in het jaar 1929 is opgericht door polyglot en schrijver Alphonse Chérel. Dit bedrijf maakt taalcursussen en publiceert deze. Hun eerste boek was Anglais sans Peine.

Kenmerken van de Assimil methode


Letterlijk betekent ‘assimileren’ of ‘assimilatie’: ‘mengen met, opgaan in een andere groep’, wat wel wat hooggegrepen is voor een taalcursus (zoals Spaans). De cursussen van Assimil zijn zelfstudielessen die uit een lesboek Spaans, audio-CD’s en een USB-stick bestaan. De lerenden werken idealiter ruwweg twintig minuten per dag.

De lessen van Assimil bestaan uit Spaanse dialogen die worden beluisterd, nagesproken en gelezen. De Spaanse vertaling staat ernaast, met de toelichting van de grammatica. Om de uitspraak Spaans te trainen, maakt de Assimil-methode gebruik van zinnen die zijn ingesproken door native (moedertaal) speakers en die de gebruiker daarna dient te herhalen. De opbouw van de les verloopt van receptief naar productief: tijdens de eerste les wordt nog geen taalproductie verwacht van de cursisten; dit komt pas na ongeveer vijftig lessen.

Populariteit


De Assimil-cursussen zijn vrij gewaardeerd. Ze zijn betaalbaar en er is een ruim aanbod aan verschillende talen.

Voor- en nadelen van Assimil


Het voordeel van de Assimil-methode is dat de lerende op zijn of haar eigen snelheid kan leren op het moment dat dit het beste past. De keerzijde hierbij is, geldt wat voor alle taalcursussen met een computer, dat de lerende is aangewezen op zichzelf. Er is geen docent Spaans beschikbaar om de cursisten te begeleiden of te motiveren.


ALGEMENE LEERMETHODES

Audio-Lingual Method (ALM) (Army Method/New Key)


Bedacht door wie en wanneer


De audiolinguale methode was al in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw in Engeland en Amerika ontwikkeld, onder andere door de Amerikaanse taalkundige Leonard Bloomfield. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog werd het noodzakelijk om de (Amerikaanse) soldaten elementaire verbale communicatieve vaardigheden te leren. Hierdoor werd deze audiolinguale methode ook bekend als de ‘legermethode’.

Kenmerken van de Audio-Lingual Method (ALM)


De audiolinguale methode kun je als een reactie op de grammatica-vertaalmethode zien. Een nieuw verschijnsel was dat de lessen geheel in de doeltaal (bijvoorbeeld Spaans) werden gegeven. De belangrijkste vaardigheden zijn kunnen spreken en luisteren (in het Spaans) en de (Spaanse) grammaticale structuren worden geleerd met behulp van mondelinge structuuroefeningen. De bedoeling is zonder fouten Spaans kunnen verstaan en spreken; het begint bij een Spaanssprekende leren naspreken. Herhaling is het middel hiervoor; er wordt met drills gewerkt om Spaanse zinnen en structuren goed aan te leren, zodat reacties spontaan en als het ware automatisch gaan worden. De taaltrainer Spaans kan bijvoorbeeld een bepaalde zin 10 keer herhalen om daarna een nieuw Spaans woord toe te voegen Er wordt veel in zogenaamde talenpractica gewerkt, waarbij studenten Spaans een koptelefoon dragen en zinnen beluisteren en naspreken. Geschreven Spaans wordt pas behandeld wanneer het mondelinge Spaans al vertrouwd is. Er worden wel afbeeldingen gebruikt om nieuwe Spaanse woorden te introduceren.

Populariteit


De methode werd in Nederland pas omstreeks 1970 geïntroduceerd toen de Mammoetwet inging. Al snel kwamen er bezwaren tegen de betekenisloze drills. De techniek wilde wel eens haperen, waardoor de talenpractica al snel in onbruik raakten. In plaats hiervan werden de voor mondeling gebruik bedoelde structuuroefeningen schriftelijk gemaakt. Leerboekenschrijvers namen de markt weer over en boden zoals gebruikelijk expliciete grammaticaregels aan. Toch liet de audiolinguale methode sporen na. Het was nu alom aanvaard dat het bij het leren van een taal (zoals Spaans) niet om het uit het hoofd leren van de (Spaanse) grammaticaregels gaat, maar om de toepassing ervan. Luistervaardigheid (Spaans), die vóór 1970 voor het merendeel van docenten niet bestond, was ontdekt.

Voor- en nadelen van de Audio-Lingual Method


De audiolinguale methode is voor studenten Spaans die beginnen effectief. Een correcte uitspraak Spaans wordt vanaf het begin aangeleerd. De methode is docentgestuurd waardoor deze een snelle en efficiënte overdracht van taalkennis kan bieden. Ook voor grotere groepen is de methode geschikt.

Deze docentgestuurde kant is tegelijkertijd een nadeel; eigen inbreng wordt niet van de lerenden verlangd, waardoor het risico op enige passiviteit en onvoldoende betrokkenheid en motivatie op de loer ligt. Een ander bezwaar van de methode is dat de geoefende drills niet zo eenvoudig in levend taalgebruik Spaans zijn om te zetten.

GoldList Method (GLM)


Bedacht door wie en wanneer


De GoldList Method (‘gouden lijst-methode’) is ontwikkeld door polyglot David J. James, alias Viktor Dmitrievitch Huliganov of Uncle Davey.

Kenmerken van de GoldList Method (GLM)


De GoldList Method is een leermethode om woorden of zinnen in een vreemde taal (bijvoorbeeld Spaans) zodanig te leren dat het in het langetermijngeheugen wordt opgeslagen. Deze methode werkt middels zelfgeschreven woordenlijsten (Spaans) die worden herhaald na verloop van tijd. De Spaanse zinnen en woorden van de woordenlijst worden door de student hardop gelezen. Al deze woorden of zinnen en zinnen uit het hoofd te leren, is niet de bedoeling, maar door de blootstelling gebeurt dit eigenlijk automatisch. De woordenlijst wordt telkens veranderd; Spaanse woorden die aangeleerd zijn, worden van de woordenlijst gehaald. De Spaanse woorden die nog altijd problemen opleveren, blijven op de lijst op de woordenlijst staan.

Populariteit


Aanhangers van de GoldList Method claimen dat deze woorden op de woordenlijst en zinnen in het Spaans spontaan in het langetermijngeheugen van de student worden opgeslagen, iets dat door veel geheugenwetenschappers wordt bestreden. Volgens deze geheugenwetenschappers wordt (taal)kennis in het algemeen opgeslagen als de kennis ook relevant en betekenisvol is voor de student. Deze GoldList-methode kan goed werken voor Spaanse woorden die betekenisvol en relevant zijn voor de lerende.

Voor- en nadelen van de GoldList Method


deze GoldList-methode kan goed werken voor lerenden die baat hebben bij bijvoorbeeld Post-its® als geheugensteuntje. Doordat het fysieke gedeelte van het geheugen door het schrijven wordt aangesproken en meewerkt, functioneert het met de hand schrijven beter dan typen of, redelijk zinloos: een fotootje maken. Een minpunt van deze leermethode is het gebrek aan context. Talen bestaan uiteraard uit veel meer dan een serie losse woorden en/of zinnen. Bovendien is deze GoldList-methode nogal tijdrovend omdat er steeds met de hand geschreven lijsten gemaakt moeten worden.

De Natural Method


Bedacht door wie en wanneer


De Natural Method, ook wel de Natural Approach (de ‘natuurlijke aanpak’) genoemd, is door Tracy Terrell en Stephen D. Krashen in 1983 ontwikkeld.

Kenmerken van de Natural Method


De Natural Method richt zich op een natuurlijke wijze van het verwerven van de taal (zoals bijvoorbeeld Spaans). Op de manier waarop iemand als kind zijn of haar moedertaal leerde spreken, probeert de leermethode het Spaans te leren. De taalregels van het Spaans leert studenten ook onbewust op deze wijze. Alleen het Spaans met de nodige visuele hulpmiddelen wordt hiervoor gebruikt. Het streven is een leeromgeving zonder stress voor de studenten. De studenten worden blootgesteld aan een aanzienlijke hoeveelheid begrijpelijke input. De taalproductie Spaans wordt niet geforceerd, maar mag spontaan ontstaan. De nadruk ligt op communicatie en niet zo zeer op het corrigeren van vormfouten en expliciete Spaans grammatica.

Als de lerenden in het Spaans worden ondergedompeld, is de leermethode het meest effectief. De activiteiten in het Spaans dienen stimulerend te zijn zodat de lerenden van de ervaringen kunnen genieten.

De Natural Method vertoont vrij veel overeenkomsten met de Directe Methode. Beide methoden zijn gebaseerd op het idee van natuurlijke taalverwerving; het verschil is dat bij de Directe Methode meer de nadruk wordt gelegd op de praktijk en bij de Natural Method meer op blootstelling aan taalinput en het verminderen van spreekangst.

Populariteit


Het is veelvuldig aangetoond dat onderdompeling zeer effectief is. De methode is een populaire methode van lesgeven onder taaltrainers Spaans, doordat de methode betrekkelijk eenvoudig te begrijpen is voor lerenden. Maar er kleven eveneens nadelen aan de Natural Method. De methode is vooral gericht op het impliciet leren van de grammatica van het Spaans. Studenten zouden inderdaad leren communiceren, maar door onvoldoende kennis van de grammatica in een wat gebrekkige, versimpelde versie van de taal blijven steken.

Voor- en nadelen van de Natural Method


Het wordt prettig gevonden om op een natuurlijke manier Spaans te leren. Studenten krijgen de mogelijkheid een persoonlijke band met het Spaans te creëren. Omdat de studenten niet ‘uit het hoofd hoeven te leren’, beklijft het geleerde Spaans voor een langere tijd.

Omdat er vrijwel geen druk ligt op de taalproductie, kan het nadeel zijn dat het langer duurt voor er resultaten merkbaar zijn. Ook bereidt de methode studenten niet per se op een specifiek Spaans examen voor.

Structurele Aanpak


Bedacht door wie en wanneer


De ‘Structurele Aanpak’ (Engelse benaming: Structural Approach; ‘SA’) is door Charles Fries, oprichter en directeur van de English Language Institute aan de Universiteit van Michigan en één van zijn studenten Robert Lado in de begin jaren 50 ontwikkeld.

Kenmerken van de Structurele Aanpak (SA)


De Structurele Aanpak is een methode om vreemde talen te leren die als doel heeft om lerenden vertrouwd te maken met de fonologische en grammaticale structuren van de doeltaal (bijvoorbeeld het Spaans). De beheersing van deze structuren levert volgens de Structurele Aanpak meer op dan het leren van woordenschat Spaans. Bij de methode gaat het om het herkennen en kunnen toepassen van vaste combinaties van Spaanse woorden en groepen woorden in de juiste woordvolgorde. Deze combinaties worden aan studenten aangeboden in reële situaties met behulp van visualisaties, gezichtsuitdrukkingen, dramatiseringen en handelingen. Bij de leermethode in het Spaans worden de structuren die in de praktijk het meest in het Spaans worden gebruikt, als eerste aangeboden. Mondelinge vaardigheid Spaans (luisteren en spreken) wordt hierbij in de eerste instantie gebruikt; daaruit volgen lezen en schrijven. Bij het aanleren en verbeteren van de productieve vaardigheid Spaans (spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid), krijgt de grammatica een grote plek. Structural-Situational Approach (structurele-situationele benadering) en de Structural-Oral-Situational Approach (structurele-mondeling-situationele benadering) zijn andere namen voor de Structurele Aanpak.

Populariteit


De Structurele Aanpak werd in de jaren vóór 1970 op grote schaal gebruikt om Engels te leren in Engelssprekende landen, voormalige Britse koloniën alsook in Maleisië.

Voor- en nadelen van de Structurele Aanpak


De sterke kant van de Structurele Aanpak is dat het Spaans op een nauwkeurige manier geleerd wordt. De student krijgt inzicht in de Spaanse grammatica leert eveneens in welke situatie bepaalde Spaanse woorden of combinaties van woorden wel of niet passend zijn. De methode gebruikt de taal van alle dag. Nadelen heeft de Structurele Aanpak ook. De methodiek kost tamelijk veel tijd en biedt niet direct succeservaringen. De eigen input van studenten is behoorlijk beperkt; de methode is weinig creatief.

Communicatief taalonderwijs (Engels: Communicative Language Teaching; CLT)


Bedacht door wie en wanneer


Communicatief taalonderwijs (Engelse naam: Communicative Language Teaching, afgekort: CLT), of ook wel ‘De Communicatieve benadering’ (Engelse naam: Communicative Approach, afgekort: CA) genoemd, ontstond in de jaren zestig van de vorige eeuw onder invloed van de ideeën van Noam Chomsky, die de nadruk op competenties bij het leren van talen legde. Taalkundige Dell Hymes was de grondlegger in het jaar 1966 van het concept communicatieve vaardigheden.

Kenmerken van Communicatief taalonderwijs (CLT)


Het communicatief talenonderwijs gaat uit van de opvatting dat interactie de uiteindelijke doelstelling is bij het leren van vreemde talen (zoals Spaans).

De studenten leren middels CLT-technieken het Spaans in de praktijk te brengen door de interactie met elkaar en de taaltrainer Spaans. Authentieke teksten, geschreven in het Spaans of ander materiaal uit het dagelijks leven of de werksituatie worden gebruikt. Zowel tijdens als buiten de les wordt het Spaans gebruikt.

Studenten praten over persoonlijke gebeurtenissen met medestudenten en taaltrainers Spaans dragen onderwerpen aan die buiten het gebied van de traditionele grammatica liggen, om de taalvaardigheid Spaans in allerlei soorten situaties uit de praktijk te oefenen. Spaanse grammatica leren studenten inductief, dit houdt in aan de hand van de praktijk, waaruit de regel volgt.

Bij CLT zijn taaldocenten Spaans echt trainers, die lerenden helpen in het Spaans te communiceren.

Populariteit


Communicatief taalonderwijs werd heel populair in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, gedeeltelijk doordat de traditionele taalonderwijsmethodes geen groot succes bleken. In (een verdere eenwording van) Europa kwam een grotere behoefte aan het leren van vreemde talen op een wijze die meteen toepasbaar was.

Voor- en nadelen van Communicatief taalonderwijs


Het communicatief taalonderwijs (CLT) kent veel pluspunten. Studenten ‘kunnen’ al snel ‘iets’ in het Spaans; de methode is functioneel en studentgericht. Door het gebruik van authentieke materialen, leren studenten de Spaanse woorden die zij moeten weten. Het is efficiënt. Voor de lerende is deze methode stimulerend, omdat hij of zij snel succes ervaart. Fouten maken mag; al doende wordt de taalvaardigheden geleerd en geperfectioneerd. Een keerzijde van de communicatieve benadering is dat er veel minder aandacht wordt geschonken voor grammatica, woordenschat die niet direct toepasbaar is en uitspraak. De voorbereiding en de planning vraagt veel tijd van de taaltrainer en van studentent vereist het een actieve deelname. Afhankelijk wat voor achtergrond zij hebben, is voor een aantal lerenden deze manier van leren moeilijk of ongewoon. CLT (communicatief taalonderwijs) draait om het trainen van taalvaardigheden; het gaat vooral om de functie en minder om de vorm en deze methode biedt geen echt samenhangend geheel.

Grammatica-/vertaalmethode (GVM) (Engels: Grammar-Translation Method; GTM)


Bedacht door wie en wanneer


In de 18de en de 19de eeuw was taalonderwijs vooral gericht op praktisch taalgebruik. Er word geleerd om gebruiksklare zinnen, dialogen, idiomatische uitdrukkingen, lijsten met woorden enzovoort na te spreken, uit het hoofd te leren en vervolgens op te zeggen. Dit werd op een andere wijze gedaan door Johann Valentin Meidinger; een Duitse docent Frans en Italiaans. Meidinger ontwikkelde een leermethode waarbij de grammatica centraal stond omstreeks 1783. Meidinger wordt als de grondlegger beschouwd van de zogenaamde grammatica-vertaalmethode (Grammar-Translation Method, afgekort GTM).

Kenmerken van de Grammatica-/vertaalmethode (GVM)


Deze methode was op het onderwijs in het Latijn gestoeld; de taal van de religie, wetenschap en cultuur. Dit onderwijs in het Latijn was vanzelfsprekend op geschreven teksten van klassieke schrijvers gericht en was volledig op het vertalen en de grammatica (van bijvoorbeeld Spaans) gericht. Dat werd gezien als een wetenschappelijke en degelijke aanpak. De Grammatica-/vertaalmethode (GVM) gaat uit van de analyse van taalvormen en taalstructuren (van bijvoorbeeld Spaans) waarbij de lerenden inzicht ontwikkelen. Bij deze methode zijn de lees- en schrijfvaardigheid Spaans dus belangrijk. De nadruk ligt op literatuur, vertalen en uit het hoofd leren van woordenlijsten in het Spaans. De taaltrainer draagt kennis Spaans over, de studenten memoriseren.

Populariteit


Alhoewel al sinds halverwege de negentiende eeuw ook tegengeluiden te horen waren, heeft tot recente datum de grammatica-/vertaalmethode een grote invloed gehad op het talenonderwijs.

Voor- en nadelen van de Grammatica-/vertaalmethode


Aan mensen voor wie het een uitdaging is om dingen uit het hoofd te leren, biedt de grammatica-/vertaalmethode biedt een aardige mentale training. Ook biedt de methode inzicht in de structuur van het Spaans, omdat de nadruk op de grammatica wordt gelegd.

De methode kent echter meer minpunten dan pluspunten. Het grootste minpunt is dat de spreek- en luistervaardigheid Spaans ver achterblijft, waardoor de taal zelfs na jaren studeren zelden mondeling kan worden toegepast. De leermethode staat ver van het dagelijks gebruik van het Spaans af, ook in de context die wordt aangeboden, omdat het meestal om literair taalgebruik gaat. Bij het werken in groepsverband geeft de methode niet de mogelijkheid tot differentiatie of tot een eigen creatief proces bij studenten. Lerenden fungeren alleen als toehoorders en uitvoerders.

Onderdompeling (Engels: immersion)


Bedacht door wie en wanneer


De leermethode ‘Onderdompeling’ (In het Engels: language immersion) wordt sinds de jaren 70 wereldwijd toegepast, hoofdzakelijk op de middelbare school waarbij een schoolvak (zoals wiskunde) wordt gegeven in een vreemde taal. Binnen Nederland is ‘onderdompeling’ bekend als de methode die gebruikt wordt bij Taleninstituut Regina Coeli in Vught, ook wel ‘de nonnen van Vught’ of liefkozend ‘de nonnetjes (van Vught)’ genoemd. De leermethode is daar in 1963 ontstaan met Franse nonnen die Franse taalles gaven aan rijke dames uit Vught.

Kenmerken van onderdompeling


De methode van onderdompeling zorgt ervoor dat degene die de taal (zoals het Spaans) leert, direct vanaf het eerste moment door de nieuwe taal is omgeven. Alle instructies vinden in de doeltaal (Spaans) plaats; eerst langzaam en met veel herhaling, later op een meer natuurlijke manier. Vanaf het begin wordt de student ook uitgedaagd om in het Spaans te spreken. De methode maakt gebruik van simulaties en rollenspellen. Op scholen die werken met onderdompeling, wordt de omgeving veelal in de stijl van het Spaans ingericht om een situatie te creëren alsof de studenten in Spanje zijn. De studenten oefenen één-op-één of in kleine groepen met Spaans spreken. Een andere wijze om een taal te leren door middel van onderdompeling, is daadwerkelijk te gaan naar Spanje en daar te verblijven in een gastgezin.

Populariteit


De methode van onderdompeling wordt beschouwd als een erg goede methode om vreemde talen te leren. Voornamelijk de mondelinge taalvaardigheid Spaans kan op deze manier zeer goed worden ontwikkeld.

Voor- en nadelen van onderdompeling


Doordat de methode zo intensief is, is het grote voordeel dat deze methode snel resultaten laat zien. Omdat de student wordt erdoor omgeven, is het een kwestie van ‘sink or swim’; hij of zij moet wel gaan communiceren in de Spaanse taal. De studenten zijn in principe 24 uur per dag Spaans aan het leren. Door samen te oefenen in groepen wordt de sociale interactie versterkt. Studenten ervaren dit als motiverend.

Een minpunt van de leermethode is dat het bereikte resultaat niet altijd wordt vastgehouden. De kans is groot dat het nieuw geleerde relatief snel wegzakt als studenten in een korte tijd Spaans leren, door in Spanje te zijn of door in een kunstmatig gecreëerde omgeving te zijn ondergedompeld, maar daarna weer overgaan tot de orde van de dag. Het feit dat een dergelijke training Spaans nogal intensief is, kan een bijkomend nadeel zijn. Niet alle lerenden hebben genoeg conditie om deze manier van leren vol te houden.

Suggestopedie (Suggestopedia)


Bedacht door wie en wanneer


Suggestopedia is een methode om vreemde talen te leren uit de jaren 70 van de vorige eeuw. De leermethode is ontwikkeld door de Bulgaarse psychotherapeut Georgi Lozanov.

Kenmerken van Suggestopedie


Zoals de naam al doet vermoeden, is Suggestopedia gebaseerd op de kracht van de suggestie. Volgens Georgi Lozanov is positieve suggestie een voorwaarde om (een taal; bijvoorbeeld Spaans) te kunnen leren. Hiervoor zijn een ontspannen sfeer alsook een wederzijds vertrouwen tussen de studenten en de trainer (Spaans) van essentieel belang. Dat lerenden zich ontspannen en veilig voelen, is de voorwaarde. Leslokalen met rijopstellingen waren niet geschikt om dit te bereiken. De studenten zaten in de les in comfortabele stoelen die waren geplaatst in een halve cirkel en er was altijd muziek in de les. De leermethode voorgestaan door Georgi Lozanov, bestond uit het voorlezen van teksten, terwijl op de achtergrond klassieke muziek werd gedraaid of natuurgeluiden te horen waren. Er waren opmerkingen over de grammatica van de doeltaal (het Spaans) en woordenlijsten bij de teksten. Dit voorlezen gebeurde met veel expressie in stem en gebaren. De studenten werden zo verleid om te luisteren en de (Spaanse) woorden die nieuw waren voor de studenten, konden gemakkelijk begrepen en opgenomen worden. Er was veel aandacht tijdens de lessen voor de cultuur en kennis over het land van de doeltaal (Spanje). Er werd met rollenspellen gewerkt en ook (Spaanse) streekgerechten werden in de klas gemaakt en geproefd.

Populariteit


De leerleermethode Suggestopedia was omstreden en is niet zo bekend meer. Een aantal elementen van Suggestopedia wordt nog steeds toegepast, zoals het gebruikmaken van stemexpressies en gebaren bij het lezen van teksten in de vreemde taal.

Voor- en nadelen van Suggestopedie


Suggestopedie creëert een ontspannen en veilige sfeer, waardoor de lerende geen last zal hebben van frustratie of faalangst. Voor nieuwkomers kan deze sfeer bijdragen aan een positieve associatie met het nieuwe thuisland. Muziek werkt vaak motiverend en draagt muziek bij aan betere leerprestaties. Een bijkomend pluspunt van de leermethode is dat studenten gestimuleerd worden om actief mee te doen en zich in te leven in de situatie. Dit is voor een aantal mensen een nieuwe ervaring. Tegelijk vormt dit voor sommigen een nadeel, want niet elke student is hiertoe in staat. Ook kan muziek bij sommige studenten eerder afleiden en zelfs verstorend werken in tegenstelling tot stimulerend of ontspannend. Een andere zwakke kant is dat de relatie tussen de docent en de student niet gelijkwaardig is; alle inbreng komt van de kant van de Spaanse docent waarbij de student steeds de ontvangende partij is.

Community Language Learning (CLL)


Bedacht door wie en wanneer


Community Language Learning, ook wel Counseling Language Learning
geheten, is ontwikkeld door de Amerikaanse priester en psycholoog Charles Curran in 1976.

Kenmerken van Community Language Learning (CLL)


Community Language Learning (CLL) is een methode om een taal te leren waarbij de studenten samenwerken om te bepalen welke aspecten van de taal zij willen leren. Community Language Learning is op de counseling-benadering gebaseerd waarbij de trainer als counselor fungeert die de zinnen van de lerenden kenschetst. Lerenden starten een gesprek. Als de lerenden de doeltaal (Spaans) nog niet voldoende machtig zijn, spreken de lerenden in de moedertaal. De taaldocent (Spaans) geeft uitleg en vertaalt. De uitingen van de docent worden hierna zo goed mogelijk herhaald. Dit gesprek in het Spaans wordt opgenomen om daarna opnieuw te kunnen beluisteren.

Community Language Learning bevordert gemeenschapsgevoel in de leergroep en beschouwt de wisselwerking tussen de studenten onderling als middel om de Spaanse taal te leren. Het zijn de lerenden zelf die het lesmateriaal bepalen door middel van zinvolle gesprekken. Een leerboek Spaans wordt niet gevolgd.

Populariteit


Het succes van de methode hangt erg af van de kunde van de docent-counselor. De taaldocent dient zowel sociaal-cultureel kundig als taalkundig onderlegd te zijn. De trainer dient zowel het Spaans als de moedertaal van de lerende zeer goed te beheersen om in staat te zijn om de taaluitingen van de lerende te vertalen. CLL kan prima functioneren wanneer deze correct gebruikt wordt. Voor grote klassen is Community Language Learning niet geschikt.

Voor- en nadelen van Community Language Learning


Deze methode biedt voor lerenden veel autonomie. Het analyseren van de eigen gesprekken vinden de studenten vaak zinvol. Niet alleen tijdens de les Spaans, maar ook daarbuiten wordt de leergroep vaak heel hecht. Met CLL worden studenten zich een stuk meer bewust van de groepsgenoten, de sterke en zwakke punten en leren als team samen te werken. Door het bespreken van de foutjes en het evalueren van de taallessen Spaans leren studenten vaak veel. Vaak blijven dergelijke correcties in het geheugen gegrift en worden deel van de actieve woordenschat van studenten.

Dat de docent niet sturend is, terwijl een aantal lerenden wel sturing nodig heeft, kan een nadeel zijn. Bij deze methode wordt geen gebruikgemaakt van een lesboek en er worden ook geen toetsen Spaans gehouden: het succes van de les is moeilijk meetbaar. Sommige studenten worden geremd in hun Spaans spreken wanneer zij worden opgenomen.

Lexicografische benadering (Engels: Dynamic Lexicographic Approach; DLA)


Bedacht door wie en wanneer


De Lexicografische benadering (Engels: Lexical Approach; LA) is een taalverwervingsmethode die door Michael Lewis is ontwikkeld in de jaren negentig van de vorige eeuw.

Kenmerken van de Lexicografische benadering (DLA)


De benadering gaat uit van het idee dat een belangrijk deel van het leren van een taal (zoals het Spaans) bestaat uit het begrijpen en het produceren van zogenaamde ‘lexicale eenheden’. Dit zijn brokjes taal die bestaan uit (Spaanse) woorden, woordcombinaties en uitdrukkingen. Studenten verwerven al doende inzicht in patronen van het Spaans (grammatica) en betekenisvolle groepen woorden. Ze leren hoe het Spaans ‘in het echt’ wordt gebruikt. Woordenschat Spaans neemt in deze benadering een grotere plaats in dan Spaanse grammatica. Instructies zijn gericht op situaties en Spaanse uitdrukkingen die vaak in dialogen voorkomen. Aan interactie wordt aandacht geschonken maar ook aan exposure; aan de receptieve vaardigheden van de lerende (luisteren/begrijpen, lezen/begrijpen). Er wordt veel mogelijkheid gegeven voor studenten om de Spaanse taal zelf te ontdekken.

De rol van de taaldocent Spaans is te zorgen voor genoeg input en het faciliteren van het leerproces van de studenten.

Populariteit


De leerboeken zijn in de afgelopen drie decennia aanmerkelijk veranderd onder invloed van (onder andere) de ideeën over taal van Michael Lewis. Veel meer aandacht wordt geschonken aan woordenschat van de te leren taal die aangeboden wordt in chunks, in betekenisvolle brokjes. Een ingrijpende omwenteling in de manier waarop taal wordt onderwezen, waar Lewis streefde, bleef echter uit.

Voor- en nadelen van de Lexicografische benadering


Door het werken met ‘chunks’ (brokjes van de taal); met ‘echte’ taal, leren studenten het Spaans op een natuurlijke manier te gebruiken. Er ontstaat souplesse in het het gebruik van het Spaans.

Dat de werkelijkheid altijd weer afwijkt van de geleerde taalsituaties, is de keerzijde. Een aantal studenten heeft meer aan een taaldocent Spaans die hen wegwijs maakt, dan aan een docent taal-facilitator omdat deze studenten meer moeite hebben met het zelf leren herkennen van de taalpatronen.

Series Method


Bedacht door wie en wanneer


De Series method, ofwel ‘seriemethode van taalverwerving’ is door de Franse leraar François Gouin in 1880 ontwikkeld.

Kenmerken van de Series Method


De seriemethode (The Series Method of language acquisition) van François Gouin is gebaseerd op een serie van verbonden zinnen die gemakkelijk te begrijpen zijn en weinig kennis vereisen van grammatica. Studenten leren zinnen op basis van een actie, zoals het verlaten van een huis in de volgorde waarin deze zou worden uitgevoerd. Deze reeksen of series gingen over onderwerpen als mens in de samenleving, leven in de natuur, wetenschap en beroep, ontwikkeld vanuit het onderscheid tussen objectief, subjectief en figuurlijk gebruik van de taal. De seriemethode van Gouin maakt geen gebruik van moedertaal. Het is een soort eentalige manier van taalverwerving, die niet van ‘vertalen’ en ‘uitleggen’ uitgaat maar van ‘demonstreren’ en ‘handelen’, waardoor studenten snel in de nieuwe taal (bijvoorbeeld het Spaans) gaan denken.

Populariteit


De seriemethode van Gouin was zijn tijd ver vooruit. Gouin’s leermethodiek kon gedurende een bepaalde periode een succes worden genoemd, ondanks de ongebruikelijke aanpak. Berlitz’ Directe Methode overschaduwde deze methode echter.

Voor- en nadelen van de Series Method


François Gouin’s Series method ontwikkelt sterk de mondelinge vaardigheid Spaans en zorgt voor het creëren van een sfeer in de les die harmonieus, natuurlijk en gelijkwaardig is.

De leermethode biedt een levendige manier van lesgeven. Dit type onderwijs Spaans wekt de leermethode enthousiasme van de lerenden op door gebruik te maken van visuele leermiddelen, zoals afbeeldingen, grafieken, enzovoort. Het was geheel nieuw dat leren tastbaar werd. Het maakt Spaanslerenden nieuwsgierig, wat goed werkt om het leergeheugen te ontwikkelen, druk om te presteren te verlagen alsook het zelfvertrouwen te verhogen. De methode stimuleert de communicatieve vaardigheden Spaans van de studenten sterk.

De leermethode heeft echter als nadeel dat taal die wat meer abstract of subjectief wordt, wat moeilijk met beweging en expressie in één duidelijke ervaring kan worden gevangen. De bewerkelijkheid voor de docent, die tenslotte een hele reeks aan series dient voor te bereiden, is een bijkomend nadeel van de leermethodiek. Als derde punt richt de Gouin-seriemethode zich vooral op het mondelinge taalgebruik, terwijl het reguliere onderwijssysteem nog meestal draait om examens die de lees- en schrijfvaardigheid toetsen.

Task-Based Language Teaching (TBLT)


Bedacht door wie en wanneer


Task-Based Language Teaching; TBLT (Taakgericht taalonderwijs) is in de jaren 80 van de vorige eeuw ontwikkeld. De grondleggers zijn de Indiase taalkundige professor N.S. Prabhu, de Amerikaanse hoogleraar Teresa P. Pica en de Britse hoogleraren Graham Crookes en Michael H. Long.

Kenmerken van de Task-Based Language Teaching (TBLT)


Het taakgericht taalonderwijs past binnen een Communicatieve Benadering/het Communicatief Taalonderwijs. De gedachte erachter is dat het verwerven van de te leren taal (zoals het Spaans) geen doel op zich is, maar een middel om bepaalde taken uit te kunnen voeren. Lerenden krijgen motiverende taken aangeboden, waarvoor taalkennis (Spaans) vereist is. Om deze taken goed uit te kunnen voeren, is het nodig dat ze over woordenschat en taalregels beschikken. De taken zijn zaken uit het dagelijks leven, zoals een e-mail schrijven, een boodschap doen, bellen met de klantenservice, de krant lezen of een drankje bestellen. De taak wordt in drie fasen verdeeld: vóór, tijdens en na de taak, waarbij de student zich eerst op de taak voorbereidt, de taak vervolgens uitvoert en tot slot op de taak terugblikt. Studenten moeten samenwerken om de opdrachten uit te kunnen voeren. Om leereffect te hebben, dienen de taken iets boven het niveau van de student Spaans te liggen.

Populariteit


Taakgericht onderwijs heeft aan populariteit gewonnen vanaf het begin van de jaren 90 en zeker in het taalonderwijs. Het lijkt de meest bruikbare vorm te zijn om de taalvaardigheid bij lerenden (vooral lerenden in een achterstandspositie) in het lager en secundair onderwijs te verbeteren.

Voor- en nadelen van Task-Based Language Teaching


Het taakgericht taalonderwijs (Spaans) heeft duidelijke voordelen. Taakgericht taalonderwijs is een activerende manier van werken, waarbij studenten worden uitgedaagd om hun vaardigheden (Spaans) te gaan gebruiken. Het is een op de persoon gerichte, relevante en efficiënte aanpak, zolang de taak goed bij de lerende aansluit. De studenten komen op een natuurlijke, dagelijkse wijze in contact met het Spaans en leren zo authentieke Spaanse woorden, woordcombinaties en uitdrukkingen in het Spaans. Studenten leren bovendien om samen te werken met andere studenten Spaans. De studenten ervaren taakgericht onderwijs als prettig en motiverend.

Dat de communicatie voorop staat en niet zozeer de correcte vorm van het Spaans, waardoor de lerenden die niet zozeer precies leren, kan als keerzijde genoemd worden.

De Dogme benadering (Engels: Dogme Language Teaching; Dogme ELT)


Bedacht door wie en wanneer


Scott Thornbury; Nieuw-Zeelands taalkundige en docententrainer op het gebied van taalonderwijs Engels ontwikkelde Dogme Language Teaching/Dogme ELT (de ‘Dogmabenadering’) in het jaar 2000.

Kenmerken van de Dogme benadering (ELT)


Dogme Language Teaching is geïnspireerd op ‘Dogme 95’; een stroming van een aantal Deense filmmakers onder wie Deense filmregisseur Lars von Trier uit het jaar 1995. De deelnemers houden zich aan 10 strikte regels (dogma’s) voor het maken van films die samen ‘de eed van zuiverheid’ (Deens: kyskhedsløfter; Engels: Vows of Chastity) vormen. Het Dogme-taalonderwijs werkt op een vergelijkbare wijze. De aanhangers van deze methode streven naar een vorm van communicatief taalonderwijs die onbelast is door voorgedrukt materiaal. Het beginnen van echte conversaties die over praktische onderwerpen gaan, is het doeleinde van Dogme-taalonderwijs. Bij deze methode draait het om communicatie als de inspirator van een taal leren (bijvoorbeeld Spaans). Daarom is deze leermethode een communicatieve aanpak voor taalonderwijs. Deze methode wil onderwijs bieden zonder leerboeken te gebruiken of overige lesmaterialen en zich in plaats daarvan op communicatie tussen de studenten en de taaltrainer richt. Net als de Dogme-beweging in de film, kent het Dogme-taalonderwijs tien dogma’s (uitgangspunten).

Populariteit


Ondanks dat onderzoek naar het succes van Dogme beperkt is, stelt Thornbury dat de parallellen met taakgericht leren van talen (zoals Spaans) erop wijzen dat Dogme waarschijnlijk vergelijkbare resultaten oplevert.

Voor- en nadelen van de Dogme benadering


Dat er vrijwel geen voorbereiding nodig is, is een positieve bijkomstigheid voor de taaldocent Spaans. De studenten zijn verantwoordelijk voor het eigen leerproces en dit kan erg motiverend werken. Zo zijn de lessen Spaans niet voorspelbaar; dit zorgt voor spontane communicatie en verveling krijgt geen kans. Vrijwel elk onderwerp kan in een les volgens de Dogme-benadering worden besproken. Dit zorgt ervoor dat de lerenden alert en betrokken blijven.

Studenten kunnen zich daarentegen wel minder op hun gemak voelen als ze zo weinig bij de hand worden genomen door de taaldocent. Ook is niet elke taaldocent Spaansin voldoende mate flexibel voor dit type onderwijs. Nog een minpunt kan zijn dat de studenten zich vaak op een bepaald examen Spaans moeten voorbereiden en het niet zeker is dat de hiervoor benodigde stof tijdens de les aan bod komt.

Growing Participator Approach (GPA)


Bedacht door wie en wanneer


The Growing Participator Approach (GPA) is in 2007 door Language consultants Greg en Angela Thomson ontwikkeld.

Kenmerken van de Growing Participator Approach (GPA)


De GPA-benadering is een alternatieve visie om een nieuwe taal (zoals het Spaans) te verwerven. Dat taal en cultuur onlosmakelijk zijn, is de primaire aanname van de GPA. Het gaat bij GPA om veel meer dan alleen het leren van het Spaans; het doel is uitgroeien tot een volwaardige deelnemer aan het leven in de gastcultuur (van bijvoorbeeld Spanje). Daarom gebruikt GPA de benamingen ‘groeiende deelnemers’ in plaats van ‘taallerenden’ en ‘verzorger’ in plaats van ‘leraren of docenten’. De Growing Participator Approach (GPA) heeft gelijkenissen met, en is gedeeltelijk gebaseerd op, de Natural Approach (natuurlijke aanpak) van Stephen Krashen en Tracy Terrell.

De methode kent zes fasen van activiteiten. De lerende met een verzorger uit Spanje voeren de activiteiten uit. Begrip gaat boven productiviteit. De nadruk ligt op Spaanse woordenschat alsook cultuur. Fase 1 van de methode is de zogenaamde hier-en-nu-fase. Deze duurt ongeveer 100 uur. In fase 1 focust de ‘groeiende deelnemer’ zich op luisteren en non-verbale feedback geven.

Fase 2 van de leermethode is de ‘verhaalopbouwfase’. Deze duurt ruwweg 150 uur en nu beginnen de deelnemers het Spaans ook te produceren. In fase 3 van de methode ligt de nadruk op zogenaamde ‘gedeelde verhalen’. ‘Gedeelde verhalen’ zijn verhalen die over dagelijkse gebeurtenissen gaan, verhalen die tussen culturen worden gedeeld alsook verhalen die over gedeelde ervaringen gaan. Fase 4 van de methode is de fase van het zogenaamde ‘diepe delen’. De deelnemers en de verzorgers beginnen nu diepere gesprekken te voeren over het leven in de Spaanse cultuur. In fase 5 beginnen deelnemers zich te richten op taalgebruik van moedertaalsprekers Spaans door middel van films, televisie, nieuws en literatuur. Ook het Spaans dat nodig is voor het werk wordt geleerd. Fase 6 is de zogenaamde ‘zelfvoorzienende groeifase’. Deze fase heeft geen eindpunt. Hierbij gaat het om de groei naast de formele taalsessies Spaans.

Populariteit


Er is nog niet veel bekend over het succes omdat de methode van Thomson nog vrij nieuw is. Deelnemers zijn er vrij enthousiast over.

Voor- en nadelen van de Growing Participator Approach


Met de GPA-benadering wordt een goede doorkijk op het proces van taalverwerving Spaans geboden. De zes afzonderlijke fasen van GPA bieden een duidelijk tijdsschema alsook haalbare doelen. Er wordt door de lerende niet alleen taalkennis Spaans verworven, maar ook van de omgeving en de lerende verwerft eveneens een nieuw sociaal netwerk.

Een keerzijde van deze benadering is dat voor iedere deelnemer of iedere kleine groep deelnemers een ‘verzorger’ gevonden moet worden die veel tijd wil investeren.

Shadowing Technique


Bedacht door wie en wanneer


De Shadowing technique of Shadowing (‘schaduwen’) is bedacht in de vroege jaren 2000 door de Amerikaanse polyglot en taalkundige Prof. Alexander Argüelles.

Kenmerken van de Shadowing Technique


De techniek van Shadowing is een methode die taallerenden zelfstandig kunnen toepassen om de uitspraak en intonatie (Spaans) te verbeteren en vloeiendheid in het spreken te verwerven. Deze techniek werkt eenvoudig: de lerende luistert naar een audio-opname, bij voorkeur een dialoog en herhaalt wat hij of zij hoort. Bij de methode is het niet van belang om de Spaanse tekst te begrijpen; in eerste instantie gaat het om de klanken. Luisteren en herhalen wordt net zo vaak geoefend tot het soepel gaat en de lerende simultaan Spaans kan spreken met de opname. Na enige tijd zal de lerende een transcript gebruiken om te kunnen lezen (en begrijpen) wat hij of zij uitgesproken heeft. Diverse lesboeken zijn voor deze techniek geschikt, zolang er maar dialogen of stukken samenhangende tekst in staan. De Spaanse audio-opname dient ideaal bezien iets boven het niveau van de lerende te liggen. De ideale lengte is ruwweg één pagina, zonder kunstmatige pauzes en op natuurlijke snelheid. De aanbeveling van Argüelles is om te gaan lopen tijdens het spreken, het liefst in de buitenlucht, en niet te gaan zitten, omdat beweging de opname van de te leren taal (het Spaans) in het zenuwstelsel versterkt. Dat de lerende minder gauw wordt afgeleid als hij of zij in beweging is, waardoor het werken aan het Spaans veel effectiever gaat, is een bijkomende reden.

De shadowing-techniek vertoont veel overeenkomsten met de audiolinguale methode uit de vorige eeuw, maar bij de audiolinguale methode werden grammaticale driloefeningen gebruikt in plaats van dialogen of samenhangende teksten. Ook het simultaan spreken is verschillend aan Shadowing.

Populariteit


In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de methode van Shadowing dat aantoont dat de leermethodiek zowel de uitspraak als de luistervaardigheid sterk verbetert. Maar eveneens het algemene begrip van het Spaans wordt vergroot.

Voor- en nadelen van de Shadowing Technique


Het praktische voordeel van Shadowing dat het in een groep lerenden kan worden gebruikt, waarbij alle deelnemers actief aan het leren zijn. De methode heeft een hoog rendement.

De Shadowing-techniek heeft als nadeel is dat studenten het soms ietwat saai kunnen vinden om dezelfde Spaanse tekst te blijven herhalen. De keuze van de teksten is dus erg belangrijk.

Total Physical Response (TPR®)


Bedacht door wie en wanneer


De Amerikaanse psycholoog James J. Asher ontwikkelde in de jaren 60 van de vorige eeuw de taalverwervingsmethode Total Physical Response, ook wel TPR® genoemd.

Kenmerken van Total Physical Response (TPR®)


TPR® is een methode om een vreemde taal (zoals Spaans) te leren die uitgaat van het principe dat mensen leren met behulp van handelingen en bewegingen. Al doende leert men, en wel op de manier zoals een kind de moedertaal leert. Ouders geven hun jonge kinderen voortdurend opdrachten en belonen hen als ze die uitvoeren (“kijk naar mama”, “goed zo”). “Pak de lepel”, “Mooi!”, “Trek je schoentjes maar aan”, enz.). In de eerste instantie is het de bedoeling dat het kind begrijpt wat de ouder zegt, het kind gaat in een later stadium verbaal reageren. Dus de luistervaardigheden Spaans zijn de basis, de spreekvaardigheden volgen daarna.

TPR® past deze principes van de moedertaalverwerving versneld toe bij het leren van het Spaans. De trainer geeft taken op een begrijpelijke en vriendelijke wijze, bijvoorbeeld: “pak het boek” en doet de taken zelf voor; de lerenden doen na. In het begin wordt nog niet van de studenten verwacht dat ze Spaans spreken; de studenten geven de taken in een later stadium. Opdrachten die bekend zijn worden uitgebreid of deels gewijzigd.

Door het combineren van beweging en spraak, spreekt TPR® beide hersenhelften aan. Hierdoor kost het minder moeite om iets te leren en het geleerde Spaans beklijft ook beter.

Populariteit


Vooral wordt de methode van TPR® toegepast binnen het NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal), zeker bij beginners en ook wel op de basisschool bij Engels. Maar middelbare scholieren of volwassenen werken ook met veel plezier met TPR® en behalen goede resultaten.

Voor- en nadelen van Total Physical Response


TPR® heeft veel voordelen. Doordat lerenden veel begrijpelijke input krijgen aangeboden in ‘chunks’ (woorden die bij elkaar horen), krijgen de lerenden snel begrip van de nieuwe taal. De methode zorgt voor een vlotte succeservaring. Dit bevordert het plezier in het leren van het Spaans. Dit zorgt een stressvrij leerproces. In principe is TPR® inzetbaar voor alle doelgroepen, ongeacht welke leeftijd en achtergrond en kan de methodiek eveneens worden gebruikt in klassen die wat groter zijn. Het geleerde Spaans wordt direct in het langetermijngeheugen opgeslagen.

Dat niet elke taaluiting in TPR®-opdrachten uit te drukken is, is het nadeel van TPR®. Daarom werkt het tot op een zeker niveau en is een andere methodiek nodig als aanvulling. Daarnaast is de leermethode niet heel creatief. De student leert niet zijn of haar meningen, gevoelens en ideeën in het Spaans uit te drukken.

De Directe Methode (Engels: Direct Method; DM)


Bedacht door wie en wanneer


De Duits-Amerikaanse linguïst Maximilian Delphinius Berlitz (geboren als David Berlizheimer) bedacht eind jaren tachtig van de negentiende eeuw de Directe Methode, ook wel ‘de natuurlijke benadering’ genoemd. Deze methode is als antwoord op de dominante grammatica-vertaalmethode ontwikkeld.

Kenmerken van de Directe Methode (DM)


Er was een Reformbeweging omstreeks 1900 met nieuwe visies over vreemde talen leren dat zelfontdekkend en inductief zou moeten zijn. Overigens betrof de Reformbeweging niet alleen het leren van een vreemde taal, maar ook voeding, kleding, natuurgeneeskunde en naturisme. Omstreeks 1900 streefde men, net als in de jaren zestig van de vorige eeuw, naar meer natuurlijke leefwijzen en een bevrijding van keurslijven. In het taalonderwijs kwam veel aandacht voor de gesproken, ‘levende’ taal. Hierbij werd de grammatica meer inductief aangeleerd, met voorbeeldzinnen. De taalregels moesten door de lerenden hieruit worden afgeleid. Er kwamen veel mondelinge oefeningen en met veel aandacht voor de uitspraak van de taal (zoals het Spaans). Lerenden werden aangemoedigd veel Spaans te praten. Dat de taallessen in het Spaans gegeven werden, was ook een nieuw verschijnsel. Tijdens de les werd nadrukkelijk niet vertaald. Door middel van voorbeelden en plaatjes werd de (Spaanse) woordenschat aangeleerd. Abstracte vocabulaire werd aangeboden door de studenten om ideeën te laten associëren.

Populariteit


De golf van vernieuwing van begin twintigste eeuw ebde weg, mede door invloed van de oorlogen en crises, om in de jaren 60 weer in een andere vorm terug te komen.

Taleninstituten zoals Berlitz en Interlingua werken nog altijd met een (moderne versie van) de Directe Methode.

Voor- en nadelen van de Directe Methode


Het grote pluspunt van de Directe Methode is dat de methode een vrij natuurlijke manier is om Spaans te leren. Er wordt veel aandacht besteed aan luisteren en spreken. Hierdoor krijgen lerenden vloeiendheid en zelfvertrouwen. Keerzijden heeft de Direct Methode echter ook. Voor de schrijfvaardigheid (Spaans) is bij deze methode nauwelijks aandacht en voor lezen minder. Voor meer gevorderde studenten Spaans, heeft de methode te weinig uitdagingen te bieden. De Directe Methode is eveneens niet erg bruikbaar voor langzaam lerende studenten, doordat deze methode op een actieve inzet door de student is gestoeld.

De Manesca-methode (Engels: Manesca Method)


Bedacht door wie en wanneer


Jean Manesca publiceerde An Oral System of Teaching Living Languages Illustrated by a Practical Course of Lessons in the French through the Medium of the English (“Een mondelinge methode voor het onderwijzen van levende talen, aan de hand van een praktische cursus Frans door middel van het Engels”) in 1835. In 2015 ging An oral system of teaching living languages in herdruk.

Kenmerken van de Manesca-methode


Manesca is gebaseerd op hetzelfde principe als de ‘natuurlijke aanpak’ (Natural Approach): de beste manier om een taal te leren, is die kinderen hun moedertaal leren. Het leren van een vreemde taal (zoals Spaans) dient veilig en gemakkelijk te zijn. Manesca wil om die reden niet werken met abstracte lijstjes en regels met Spaanse woorden die uit het hoofd geleerd moeten worden.

De Manesca-methode staat bekend als de oudste, bekende, volledige taalcursus. De leermethode is gebaseerd op het werken met een groep lerenden en een trainer Spaans, die steeds één Spaans woord tegelijk introduceert. Bij dit woord hoort een bepaalde beweging. De lerenden herhalen vervolgens na elkaar het Spaanse woord en deze beweging. De herhaling helpt de studenten de Spaanse woorden te onthouden, zonder dat uit het hoofd geleerd hoeft te worden. Stap voor stap worden de woorden zo zinnen en weer variaties op de Spaanse zinnen. De Spaanse spelling wordt aangeboden in een later stadium met leesteksten.

De Manesca-methode is reeds enkele jaren later door Heinrich Gottfried Ollendorff overgenomen en aangepast en wordt ook wel de Ollendorff-methode genoemd.

Populariteit


Manesca overleed twee jaar na de publicatie van zijn leermethode. Het werk van Manesca is door anderen opgepakt en verder ontwikkeld, onder wie Ollendorff. Veel van de ideeën van Manesca zijn nog steeds actueel en worden nog altijd toegepast in het vreemdetalenonderwijs van vandaag.

Voor- en nadelen van de Manesca-methode


Het pluspunt van de Manesca of Ollendorff-leermethode is de combinatie van spreken en bewegen, waardoor het fysieke geheugen meewerkt en de geleerde stof gemakkelijker en langduriger wordt onthouden. Het vele herhalen draagt daar eveneens aan bij. Een minpunt kan zijn dat dit wat saai kan worden om dezelfde Spaanse woorden en zinnetjes steeds te herhalen.

Silent Way


Bedacht door wie en wanneer


The Silent way (‘de stille manier’) is ontwikkeld in 1963 door de Egyptenaar Caleb Gattegno.

Kenmerken van de Silent Way


The Silent Way is een methode om een vreemde taal (bijvoorbeeld Spaans) te leren die gebruikmaakt van stilte als instructiemiddel. De methode van Gattegno gaat uit van de autonomie van de studenten en hun actieve deelname.

De taaldocenten Spaans gebruiken een combinatie van gebaren en stilte om de aandacht te trekken van de lerende, reacties uit te lokken en de lerende aan te moedigen om fouten te corrigeren. Veel tijd wordt aan de uitspraak (Spaans) besteed.

Gattegno, die wiskundige was, hechtte er veel waarde aan om onderwijs te geven op een wijze die efficiënt voor de energievoorraad van de lerenden was. Caleb Gattegno ontdekte dat het in verhouding weinig energie kost om een visueel of auditief beeld te onthouden, veel minder energie dan als we proberen iets uit het hoofd te leren. Het betoog van hem was dat trainers niet zozeer naar het overbrengen van kennis zouden moeten streven, maar bewustzijn dienen aan te spreken, want alleen bewustzijn maakt het mogelijk om dingen te kunnen leren.

The Silent Way van Gattegno hierbij gebruikt onder andere staven met verschillende kleuren (zogenaamde cuisenaire-staven), die voor diverse dingen kunnen worden gebruikt. Ook maakt de methodiek gebruik van Words in Colour. Words in Colour is een kleurenkaart voor geluiden waarin elke kleur een specifieke klank van het Spaans vertegenwoordigt, gekleurde woordgrafieken om aan zinnen te werken en gekleurde grafieken die gebruikt worden om spelling te leren.

Populariteit


Voornamelijk bij het aanleren van de uitspraak van het Spaans zijn Gattegno’s ideeën van betekenis geweest, hoewel de Stille Manier in zijn oorspronkelijke vorm niet veel wordt gebruikt.

Voor- en nadelen van de Silent Way


De sterke kant van de benadering van Gattegno is dat zijn aanpak niet-bedreigend is voor lerenden, die tenslotte gezien worden als autonoom. In feite is de docent Spaans aan de lerende dienstbaar en niet andersom. The Silent Way stimuleert het leren op een natuurlijke manier. Meestal wordt het geleerde goed verwerkt en onthouden door studenten een uitdaging te geven om nieuwe dingen te ontdekken. Foutjes maken mogen, wat helpt bij het leren.

Het feit dat sommige studenten meer begeleiding nodig hebben dan de leermethode voorstaat, kan een nadeel zijn. Een student zou gefrustreerd kunnen worden door de afwezigheid van inbreng van de docent Spaans. Met kleuren en grafieken werken, heeft als limiterende factor dat de nieuwheid er snel af gaat, waardoor het effect van de leermethode verdwijnt.

TPR Storytelling


Bedacht door wie en wanneer


TPR Storytelling, afgekort ‘TPRS’ staat voor Teaching Proficiency through Reading and Storytelling. De methode van TPR Storytelling is ontwikkeld door Blaine Ray in 1990, een Amerikaanse docent Spaans, en komt voort uit de TPR-techniek (Total Physical Response).

Kenmerken van TPR Storytelling


De TPRS-methode is een talenverwervingsmethode die verhalen gebruikt om vreemde talen (bijvoorbeeld Spaans) te leren. Het principe is een natuurlijke manier van taalverwerving: de nieuwe taal leren zoals kinderen hun moedertaal leren. Om dit te kunnen bereiken, worden studenten blootgesteld aan veel begrijpelijke input. Door de trainer Spaans wordt een verhaal verteld waarin nieuw te leren Spaanse woorden meerdere keren voorkomen. De verhalen zijn niet te lang en interessant of humoristisch. Doordat de verhalen van de trainer gemakkelijk zijn te begrijpen, ontspannen lerenden zich. Spaanse woorden en structuren worden zo vrijwel ongemerkt opgeslagen in het langetermijngeheugen van de studenten. De trainer wijst de lerende op grammaticale verschijnselen van het Spaans, zonder dat studenten regels uit hun hoofd hoeven te leren.

De studenten zullen na een poosje ‘automatisch’ Spaans gaan spreken en de Spaanse grammaticale structuren gaan imiteren. Dit is een natuurlijk proces. Een variant hierop is om met een groep van lerenden een verhaal op te bouwen. Bij deze methode schrijft de taaldocent Spaans eerst nieuwe woorden en structuren op een bord of flipchart, met de Spaanse vertalingen erbij, om vervolgens met de studenten hiervan een verhaal te maken. Tot slot wordt het verhaal door de studenten naverteld. Lezen in het Spaans is een belangrijk onderdeel van TPR Storytelling, omdat dit zorgt voor input. Schrijven in het Spaans volgt in een latere fase.

Populariteit


Er is veel onderzoeken gedaan dat uitwijst dat TPR Storytelling een succesvolle manier is om een nieuwe taal te leren. Er zijn wel randvoorwaarden: de docent moet goed getraind zijn en de setting moet geschikt zijn.

Voor- en nadelen van TPR Storytelling


TPR Storytelling is taalverwerving op een laagdrempelige manier en de taalkennis wordt goed onthouden. TPRS spreekt eveneens de creatieve intelligentie aan; TPRS is een breinvriendelijke leermethode. TPRS is plezierig voor de student en het is niet moeilijk om de aandacht erbij te houden. Voor de studenten werkt TPR Storytelling heel motiverend om zelf verhalen te verzinnen.

Dat TPR Storytelling veel voorbereiding van de taaldocent vraagt, is een nadeel.

COMMERCIËLE METHODES VOOR ZELFSTUDIE

De Rosetta Stone methode


Bedacht door wie en wanneer


De Rosetta Stone-methode is vernoemd naar de Steen van Rosetta, een steen die werd ontdekt in Egypte met een tekst in twee talen, waarmee de hiërogliefen konden worden ontcijferd. Het is ook de naam van het softwarebedrijf dat de taaltrainingen aanbiedt. De eerste versie van Rosetta Stone is in het jaar 1996 uitgebracht.

Kenmerken van de Rosetta Stone methode


De Rosetta Stone cursus is een manier om met behulp van een computer een vreemde taal (bijvoorbeeld Spaans) te leren. Deze taalcursussen zijn in meer dan dertig verschillende talen beschikbaar en ze zijn te volgen vanuit elk van deze talen.

De Rosetta Stone-methode is een zogenaamde communicatieve leermethode, die de manier imiteert waarop een kind de moedertaal leert. Dat houdt in ‘leren door onderdompeling’, door veel te luisteren en na te spreken. Het programma gebruikt hier stemmen van native speakers Spaans (moedertaalsprekers) en foto’s voor om de betekenis over te brengen van nieuwe woorden in de doeltaal (het Spaans). Er is een spraakherkenningsprogramma. Dit programma registreert de Spaanse uitspraak en maakt hier een schematische weergave van. De student kan zo zijn of haar uitspraak met die van een native speaker (moedertaalspreker Spaans) vergelijken. Uitspraakverbetering kan worden behaald door de voorbeeldstem langzamer te laten praten en de lerenden vervolgens veel na te laten zeggen.

Voor de schrijfvaardigheden Spaans van de lerenden biedt de methode dictee-oefeningen. De software van de methode controleert de Spaanse grammatica en de spelling en geeft eventuele fouten aan, waarbij optie is om de fouten van de lerende te corrigeren.

Het programma biedt ook leesteksten. De teksten gaan over dagelijkse onderwerpen, ideeën en activiteiten.

Populariteit


Wereldwijd wordt Rosetta Stone veel ingezet en niet door de minsten. Onder meer het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse zaken en de NASA maken er gebruik van. In Nederland wordt de methode van Rosetta Stone door een aantal ministeries en diverse hogescholen en universiteiten toegepast, alsook door sommige internationale bedrijven.

Voor- en nadelen van de Rosetta Stone methode


De methode van Rosetta Stone is erg eenvoudig in het gebruik en de lerende kan de methode op elk moment gebruiken. De lerende kan zelf bepalen welke onderdelen van de methode meer of minder aandacht kunnen gebruiken. Veel lerenden ervaren het als prettig om de leermethode te gebruiken. Voor scholen kan Rosetta Stone een oplossing zijn bij een gebrek aan docenten. Een keerzijde van de methode is dat geen trainer is die lerenden motiveert of iets extra’s kan bieden.

De Pimsleur methode


Bedacht door wie en wanneer


De taalcursussen van Pimsleur zijn Amerikaans taalkundige Dr. Paul Pimsleur ontwikkeld. De eerste Pimsleur taalcursus was een cursus Grieks, die Pimsleur in 1963 introduceerde.

Kenmerken van de Pimsleur methode


De methode van Pimsleur is een Amerikaans computerprogramma om vreemde talen (bijvoorbeeld Spaans) te leren.

De cursus van Pimsleur bestaat uit zinnen/dialoog in de doeltaal die door studenten worden nagesproken en herhaald. De Spaanse voorbeeldzinnen van de cursus zijn door moedertaalsprekers (native speakers) ingesproken. De cursussen zijn op herhaling, anticipatie, woordenschat en herhaling gebaseerd. De lessen van de cursus bieden een audio-opname van dertig minuten die nieuwe vocabulaire en structuur bevat. De grammaticale structuur van het Spaans wordt niet uitgelegd maar door middel van uitbreiding van, en variaties op, deze zinnetjes aangeboden.

Dr. Pimsleur heeft het optimale interval onderzocht waarmee informatie overgaat van het kortetermijngeheugen naar het langetermijngeheugen. Dit (gemiddelde) interval is in de taalcursussen van Pimsleur verwerkt.

Populariteit


De Pimsleur taalcursussen worden onder meer door Amerikanen gevolgd en de ervaringen met de methode lopen uiteen. De studenten zijn in het algemeen tevreden over de aangeleerde uitspraak van het Spaans.

Voor- en nadelen van de Pimsleur methode


Doordat de insprekers van de zinnen allemaal moedertaalsprekers (native speakers) zijn en op een natuurlijke wijze in een normaal tempo Spaans spreken, werkt de Pimsleur-methode heel goed als uitspraakverbeteraar.

Dat niets wordt uitgelegd, is een keerzijde. De studenten leren geen bouwstenen van het Spaans om zelf een zin te maken, maar moeten het doen met duizenden voorbeeldzinnetjes die worden ingeprent.

De Michel Thomas methode


Bedacht door wie en wanneer


De Michel-Thomas-methode is, niet verrassend, bedacht door Michel Thomas (geboren als Moniek Kroskof); een in Polen geboren genaturaliseerde Amerikaan. Hij ontwikkelde zijn methode kort na de Tweede Wereldoorlog in een eigen taleninstituut in Beverly Hills in Los Angeles, die beroemdheden als Barbra Streisand, Emma Thompson, Diana Ross, Bob Dylan, Mel Gibson en Pierce Brosnan tot de klantenkring kan rekenen.

Kenmerken van de Micheal Thomas methode


Het principe van Michel Thomas was dat iemand alleen in staat is om te leren als hij of zij stressvrij is. Hij maakte zijn lerenden duidelijk dat ze zich geen zorgen hoefden te maken dat ze iets zouden vergeten.

De cursussen zijn audiolessen (Spaans), ingesproken door twee acteurs; een mannelijke acteur en een vrouwelijke acteur. De setting bij Michel Thomas is een virtuele klas, waarin de student zich voorstelt als de derde student. De student luistert mee met de lessen van de acteurs. Wanneer de acteurs een vraag wordt gesteld, is het idee dat de lerende op de pauzeknop drukt en deze vraag eerst zelf beantwoordt. Er wordt geen huiswerk gegeven en er hoeft niet uit-het-hoofd te worden geleerd. De les wordt opgebouwd in kleine delen en Spaanse lesstof die nieuw is, wordt afgewisseld met Spaanse lesstof die al bekend is. Bij de Michel Thomas-methode is de uitleg steeds in de Engelse taal. Er wordt op eventuele verbanden gewezen tussen de talen. Er wordt ook grammaticale uitleg gegeven. Makkelijke stof wordt eerst aangeleerd, moeilijkere stof volgt pas nadat de makkelijke stof door de student Spaans begrepen en geleerd is. Behalve Spaanse woorden en zinnetjes in de doeltaal worden ook bouwstenen aangeleerd waarmee de lerende zelf zinnetjes kan construeren. Ook maakt de leermethodiek gebruik van flashcards zodat studenten zelf hun vocabulaire Spaans kunnen toetsen alsook online oefeningen kunnen maken om hun eigen vooruitgang te kunnen meten.

Populariteit


Veel lerenden zijn tevreden over de uitleg van de structuur van het Spaans en vinden de cursus plezierig werken. Studenten die wat verder gevorderd zijn met de taal, vinden de cursussen wat minder leerzaam.

Voor- en nadelen van de Micheal Thomas methode


De methode van Michel Thomas is zeer toegankelijk en traint de uitspraak alsook de luistervaardigheid Spaans op een efficiënte manier. Het feit dat de cursus Spaans niet in schrijfvaardigheid voorziet, is een minpunt. Ook is er geen echte interactie, omdat de methode uit audiocursussen bestaat.

De Assimil methode


Bedacht door wie en wanneer


Assimil is een Frans bedrijf, dat in het jaar 1929 is opgericht door polyglot en schrijver Alphonse Chérel. Dit bedrijf maakt taalcursussen en publiceert deze. Hun eerste boek was Anglais sans Peine.

Kenmerken van de Assimil methode


Letterlijk betekent ‘assimileren’ of ‘assimilatie’: ‘mengen met, opgaan in een andere groep’, wat wel wat hooggegrepen is voor een taalcursus (zoals Spaans). De cursussen van Assimil zijn zelfstudielessen die uit een lesboek Spaans, audio-CD’s en een USB-stick bestaan. De lerenden werken idealiter ruwweg twintig minuten per dag.

De lessen van Assimil bestaan uit Spaanse dialogen die worden beluisterd, nagesproken en gelezen. De Spaanse vertaling staat ernaast, met de toelichting van de grammatica. Om de uitspraak Spaans te trainen, maakt de Assimil-methode gebruik van zinnen die zijn ingesproken door native (moedertaal) speakers en die de gebruiker daarna dient te herhalen. De opbouw van de les verloopt van receptief naar productief: tijdens de eerste les wordt nog geen taalproductie verwacht van de cursisten; dit komt pas na ongeveer vijftig lessen.

Populariteit


De Assimil-cursussen zijn vrij gewaardeerd. Ze zijn betaalbaar en er is een ruim aanbod aan verschillende talen.

Voor- en nadelen van Assimil


Het voordeel van de Assimil-methode is dat de lerende op zijn of haar eigen snelheid kan leren op het moment dat dit het beste past. De keerzijde hierbij is, geldt wat voor alle taalcursussen met een computer, dat de lerende is aangewezen op zichzelf. Er is geen docent Spaans beschikbaar om de cursisten te begeleiden of te motiveren.

Diverse digitale hulpmiddelen om Spaans te leren

Ook is er een groot aanbod aan complete zelfstudie taalcursussen: uTalk, Eurotolk Ultimate en online methoden zoals Babbel, Duolingo, Mondly en Quizlet.

Er bestaat echter een betere methode om Spaans te leren:
De Methode van Dagnall.


Het hoge rendement van Dagnall Taleninstituut wordt behaald door elementen van deze bekende leermethoden te gebruiken, maar met name doordat de focus altijd ligt op de cursist(en), bijvoorbeeld; is deze persoon visueel, auditief of kinesthetisch ingesteld? Hoe leert de cursist Spaans het makkelijkst? Wat moet of wil deze cursist eigenlijk leren?
Wat is de voorgeschiedenis van de cursist op het gebied van taaltraining? Wat vindt deze cursist lastig?
Hoe zelfverzekerd is de cursist, enz.?

Hoe behaalt Dagnall Talen zo’n hoog rendement?
De Dagnall-cursussen zijn bij voorkeur face-to-face. Dagnall Taleninstituut werkt in kleine groepen of individueel dan wel in duo-verband (twee personen). Dagnall biedt daarnaast een online leerplatform en een eigen app, beide met woordenlijsten en Spaanse zinnen. Indien gewenst, kan de app worden geladen met jargon van specifieke organisaties of bedrijven.
[ Lees meer ]


Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

SPAANS ONLINE (E-LEARNING), BLENDED LEARNING & DAGNALL APP

Betekenis termen ‘online’, ‘e-learning’ en ‘blended’


‘Online’ en ‘e-learning’ zijn verzamelnamen voor (taal)training die online kan worden gevolgd, dus op afstand. Het wordt ook wel een virtual classroom, met andere woorden een ‘digitaal leslokaal’ genoemd.
Bij het zogenaamde blended learning worden face-to-face-sessies (klassikaal) met online leren in een online leeromgeving gecombineerd.
Simpel uitgelegd: face-to-face (fysiek les) + online = blended learning.
Dagnall Talen biedt op maat gemaakte e-learningtrajecten in Bergen op Zoom.

Online Spaans leren (e-learning Spaans)


Voorbeelden van digitale platformen die kunnen worden gebruikt om online te communiceren en te leren, zijn Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Skype, StarLeaf, Cisco Webex, Whereby en Miro.

Blended Cursus Spaans in Bergen op Zoom


Het voordeel van blended learning ten opzichte van online leren is dat, zolang het niet om 1-op-1 les gaat, deelnemers met blended learning afwisselend wel zogenaamde ‘classroominteractie’ ervaren. Dat wil zeggen persoonlijke interactie; motivatie van en gesprekken met andere deelnemers.

100% maatwerk – ook online!
Uiteraard biedt Dagnall ook blended learning in Bergen op Zoom op maat.

Online leerplatform


Online leerplatform Dagnall biedt een digitale leeromgeving met een interactief leerplatform, genaamd Dagnall.online. Dagnall.online is een integraal onderdeel van digitale leertrajecten en het biedt interactieve en gevarieerde content. Het Dagnall platform biedt interactieve mogelijkheden en zorgt zo voor een optimaal leerrendement bij een digitale leergang.

De Dagnall App


Dagnall Talen biedt naast het online leerplatform eveneens een handige eigen App voor Android alsook Apple. Het gunstige aspect van de Dagnall App is dat een deelnemer overal en altijd, dus 24/7, toegang heeft op alle (mobiele) apparaten. Op het werk maar ook thuis of onderwege of op reis, zoals in het buitenland. Cursisten kunnen dus Spaans leren wanneer en waar ze maar willen. De oefeningen in de App worden afgestemd op de behoefte van uw organisatie of bedrijf zoals het taalniveau, de branche en de leerdoelen. Wij kunnen bijvoorbeeld jargon, woordenlijsten, technische termen, juridische termen en specifieke productnamen in de App integreren. De App kan dus zeer praktijkgericht worden ingezet en de App blijft ook na afloop van de training Spaans in Bergen op Zoom beschikbaar.
Ook bij digitale leerpaden zorgt Dagnall voor uitstekend en spelenderwijs leren.
Computerscherm met logo Dagnall.online - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Overlappende iconen App Store Apple App in Apple zwart en Google Play Android App in Google groen - op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels/
Ontdek onze online mogelijkheden

Online learning & blended learning Spaans in Bergen op Zoom

Voorsprong door maatwerk online & blended taaltraining Spaans


E-mailcorrespondentie, telefoongesprekken, vergaderingen of onderhandelingen met Spaanstalige zakenpartners en klanten uit bijvoorbeeld Spanje kunnen op het gebied van taalvaardigheid veelal een uitdaging zijn.
Mensen die meerdere talen beheersen, zijn in veel bedrijven daarom onmisbaar.

Online & blended taaltrainingen Spaans op maat


Dagnall Talen leert u in het Spaans communiceren door middel van professionele online & blended taalcursussen. Wanneer u internationaal meertalig succesvol wilt zijn, leer uw Spaanstalige gesprekspartners dan te begrijpen en zorg ervoor dat u zelf ook wordt begrepen. Wilt u uw taalvaardigheden Spaans verbeteren voor een toekomstige of huidige functie? Onze taaltrainingen bieden beroepsgerichte training. Al onze taaltrainingen zijn (betaalbare) maatwerktrainingen en eveneens beschikbaar als onlinecursussen & blended taalcursussen. Onlinecursussen en blended taalcursussen Spaans zijn even effectief en van hoge kwaliteit als fysieke cursussen en daarnaast comfortabel.


Online taalcursussen en ook blended taalcursussen kunnen overal worden gevolgd; op kantoor, thuis, op (zaken)reis of op een bedrijfslocatie. Onlineplatforms voor zakelijke en technische taaltrainingen Spaans online

Zakelijke en technische taalcursussen online geeft Dagnall Talen via onlineplatforms zoals Zoom, Teams, Skype of een ander onlineplatform naar keuze. Het platform Zoom wordt in het algemeen als het meest gebruiksvriendelijk gezien en biedt zowel interactie als variatie.

Virtuele Classroom voor individuele of groepstrainingen Spaans


Het onderstaande is voldoende voor een cursus in een virtuele classroom:
- Laptop, tablet of pc/iMac met een microfoon en een camera
- Een internetverbinding
- Een rustige (leer)omgeving
- Door ons beschikbaar gesteld cursusmateriaal
[ Lees meer ]
Overlappende donkerblauwe cirkel met icoon lesgeven en groene cirkel met computerscherm met Dagnall.online logo op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Computerscherm screenshot inlogpagina Dagnall.online Springest-based platform voor online taallessen - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Computerscherm met logo Google Hangouts en computerscherm met logo Microsoft Teams - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

CURSUSPAKKET & CERTIFICAAT

Voorafgaand aan uw cursus Spaans in Bergen op Zoom ontvangt u het Dagnall cursuspakket.
Het handige Dagnall koffertje bestaat uit milieuvriendelijk materiaal en is ook zeer geschikt om daarin losbladig, actueel leermateriaal, dat tijdens de lessen Spaans wordt behandeld, op te bergen.
Hieronder ziet u een foto van het cursuspakket van Dagnall Taleninstituut dat onder andere een Dagnall pen, schrijfblok en divers ander cursusmateriaal Spaans bevat.
Na afloop van uw cursus Spaans in Bergen op Zoom ontvangt u het Dagnall certificaat. Op de achterkant van het certificaat van het Taleninstituut Dagnall staan zowel uw startniveaus Spaans alsook de behaalde eindniveaus van uw nieuwverworven taalvaardigheden. Deze vaardigheden zijn opgedeeld in spreekvaardigheid, luistervaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid Spaans.
Hieronder ziet u een foto met een voorbeeld van het Dagnall Certificaat.
Een compleet verzorgde cursus Spaans in Bergen op Zoom
Dagnall Talen cursuskoffer - Dagnall schrijfblok - Dagnall pen - lesboeken op witte tafel - in kleur - 600 * 337 pixels
Ingevuld Dagnall Talen certificaat - Dagnall pen - Apple Magic Keyboard - Apple Magic Trackpad op witte tafel - in kleur - 600 * 337 pixels

Het Europees Referentiekader (ERK)

De taalniveaus van het Europees Referentiekader (ERK) gebruiken wij als uitgangspunt en helpen u om inzicht te krijgen in uw vorderingen in de Spaanse taal. Het niveau van het Europees Referentiekader is een internationaal erkend taalniveau.
Aan het einde van de cursus Spaans in Bergen op Zoom overhandigen wij het ‘Dagnall Talen-certificaat’.
 

Logo EU Europese Unie in blauw vierkant met afgeronde hoeken in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo ERK Europees Referentiekader Talen in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Niveaubepaling volgens het Europees Referentiekader
Het ERK is een Europese richtlijn om taalniveaus te kunnen beoordelen.
Het Europees Referentiekader is tussen 1989 en 1996 door de Raad van Europa samengesteld.
Er zijn, volgens het ERK, vijf taalvaardigheden: luisteren, lezen, schrijven, spreken en gesprekken voeren.
De Engelstalige naam wordt ook vaak gebruikt: CEFR; Common European Framework of References. Het Europees Referentiekader hanteert eveneens 6 niveaus van taalbeheersing, van beginner tot nagenoeg moedertaalspreker (near-native).
Deze zes niveaus worden van laag naar hoog als A1, A2, B1, B2, C1 en C2 gekwalificeerd.
Taalniveau A betekent dat de taalgebruiker de basisvaardigheden beheerst.
Wie niveau B machtig is, wordt als een ‘zelfstandige taalgebruiker’ gezien. De kennis van het Spaans is zodanig dat hij of zij zonder hulp kan functioneren in de Spaanse taal.
Niveau C is van toepassing op gevorderden die de Spaanse taal met groot gemak lezen, schrijven, verstaan en spreken. De vaardigheden die horen bij taalniveau C, benaderen de moedertaalspreker Spaans. Zo iemand gebruikt de Spaanse taal moeiteloos in verschillende situaties.

A1 Basisgebruiker - Breakthrough Level


Luisteren


Kan basiszinnen over een vertrouwd onderwerp begrijpen, als de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt, eenvoudige woorden gebruikt en bereid is te herhalen.

Spreken


Kan zichzelf voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens (waar iemand woont, of iemand getrouwd is of kinderen heeft).Kan familie of bekenden en woonomgeving beschrijven en vragen naar familie of woonomgeving van gesprekspartner beantwoorden.Kan in korte zinnen vertellen waar hij of zij werkt en wat hij of zij doet. Kan vragen naar het werk van de gesprekspartner.

Lezen


Kan eenvoudige, alledaagse uitdrukkingen en korte geschreven zinnen begrijpen over vertrouwde onderwerpen als er enige ondersteuning is door illustraties, foto’s of film.Kan eenvoudige mededelingen begrijpen, bijvoorbeeld op uithangborden in een winkel.

Schrijven


Kan een formulier invullen met persoonlijke gegevens.Kan een korte e-mail of een kaartje sturen met bijvoorbeeld een groet of felicitatie.

B1 Onafhankelijk gebruiker - Threshold LevelLuisteren


Kan de essentie begrijpen van een gesprek over persoonlijke zaken, familie, werk, studie, reizen en vrije tijd, wanneer er duidelijk wordt gesproken.
Kan de essentie begrijpen van de meeste radio- of televisieprogramma’s over actuele zaken of onderwerpen die hem of haar interesseren in de standaardtaal, wanneer er betrekkelijk langzaam en duidelijk wordt gesproken.

Spreken


Kan zich in de meest voorkomende situaties redden wanneer hij of zij in het gebied is waar de taal wordt gesproken.
Kan onvoorbereid gesprekken voeren over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die de persoonlijke belangstelling hebben (familie, werk, gebeurtenissen die zich voordoen, hobby’s, reizen).
Kan zinnen op een eenvoudige manier aan elkaar verbinden.
Kan ervaringen en gebeurtenissen beschrijven en hoop en ambities uitspreken.
Kan een mening geven en voorkeur uitdrukken en motiveren.
Kan de plot van een boek of film vertellen.

Lezen


Kan teksten begrijpen die voornamelijk bestaan uit frequente woorden, dagelijkse of aan het werk gerelateerde taal, bijvoorbeeld in brieven van de gemeente, energiebedrijf of telefoonmaatschappij.
Kan de beschrijving van gebeurtenissen, wensen of gevoelens begrijpen in persoonlijke e-mails of brieven.

Schrijven


Kan een eenvoudige, samenhangende tekst schrijven over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die de persoonlijke belangstelling hebben (familie, werk, gebeurtenissen die zich voordoen, hobby’s, reizen).
Kan een eenvoudige, samenhangende tekst schrijven over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die de persoonlijke belangstelling hebben (familie, werk, gebeurtenissen die zich voordoen, hobby’s, reizen).

C1 Vaardig gebruiker - Effective Operational Proficiency LevelLuisteren


Kan de meeste gesproken taal begrijpen, ook als deze niet goed gestructureerd is en wanneer verbanden impliciet zijn.
Kan radio- of televisieprogramma’s en films in de standaardtaal zonder al te veel inspanning begrijpen.

Spreken


Kan zich spontaan en vloeiend uitdrukken zonder al te veel te moeten zoeken naar uitdrukkingen.
Kan de taal soepel en effectief gebruiken in een zakelijke en sociale omgeving.
Kan ideeën en meningen gedetailleerd verwoorden en een volwaardige bijdrage leveren aan een discussie.
Kan een samenhangend betoog voeren over complexe zaken en daarbij subthema’s noemen, specifieke standpunten ontwikkelen en uitdragen en het betoog afronden met een passende conclusie.

Lezen


Kan complexe, langere teksten van uiteenlopende aard begrijpen, zowel zakelijk als literair.
Kan impliciete betekenis, nuances, stijl en idioom herkennen.
Kan gespecialiseerde artikelen en uitvoerige technische instructies begrijpen, ook als zij geen betrekking hebben op het eigen werkterrein.

Schrijven


Kan een heldere, gestructureerde en gedetailleerde brief, essay of verslag produceren over complexe onderwerpen.
Kan uitgebreid standpunten uiteenzetten en overtuigen. Kan zijn of haar schrijfstijl aanpassen aan de doelgroep.

A2 Basisgebruiker - Waystage LevelLuisteren


Kan zinnen en vaak voorkomende uitdrukkingen begrijpen over vertrouwde onderwerpen en activiteiten, bijvoorbeeld de familie, woonomstandigheden, boodschappen doen, opleiding of werk.
Verstaat de gesprekspartner als deze langzaam en duidelijk spreekt in de standaardtaal, maar kan het gesprek nog niet zelf gaande te houden.
Begrijpt de essentie van korte, eenvoudige berichten en aankondigingen, bijvoorbeeld op radio, televisie of een station.

Spreken


Kan eenvoudige gesprekken voeren over alledaagse onderwerpen en vertrouwde situaties. Kan eenvoudige informatie uitwisselen.
Kan in eenvoudige zinnen zijn of haar woon- of werkomgeving beschrijven, zijn of haar achtergrond en dagelijkse activiteiten.
Kan een eenvoudig telefoongesprek voeren, bijvoorbeeld om informatie te vragen.

Lezen


Kan korte, eenvoudig geschreven teksten, brieven of e-mails begrijpen.
Kan voorspelbare informatie halen uit eenvoudige korte teksten, zoals dienstregelingen, advertenties of menu’s.

Schrijven


Kan een kort briefje of e-mail schrijven over een vertrouwd onderwerp, bijvoorbeeld om iets af te spreken.
Kan eenvoudige notities en korte boodschappen schrijven over directe behoeften.

B2 Onafhankelijk gebruiker - Vantage LevelLuisteren


Kan lezingen en betogen volgen en zelfs complexe redeneringen als het onderwerp redelijk vertrouwd is.
Begrijpt de essentie van technische discussies in zijn of haar specialisatie.
Kan de meeste radio- of televisieprogramma’s over actuele zaken begrijpen.
Kan het grootste deel van de films in de standaardtaal begrijpen.

Spreken


Kan op een vloeiende en spontane manier deelnemen aan gesprekken met moedertaalsprekers zonder extra inspanning van de gesprekspartner.
Kan actief meepraten in discussies over bekende thema’s en zijn of haar mening geven en onderbouwen.
Kan de voor- en nadelen van diverse mogelijkheden of oplossingen uitleggen.
Kan een gedetailleerde beschrijving geven van een groot aantal onderwerpen ook buiten de directe persoonlijke belangstelling.

Lezen


Kan artikelen en verslagen lezen over eigentijdse problemen en houding of standpunt van de schrijvers begrijpen.
Kan de essentie van complexe teksten over abstracte of concrete onderwerpen begrijpen.
Kan modern literair proza begrijpen.

Schrijven


Kan een standpunt verdedigen, informatie doorgeven of een essay of verslag schrijven.
Kan brieven schrijven over uiteenlopende gebeurtenissen of persoonlijke ervaringen.
Kan een heldere, gedetailleerde tekst produceren over uiteenlopende onderwerpen.

C2 Vaardig gebruiker - Mastery LevelLuisteren


Kan vrijwel alles wat hij of zij hoort gemakkelijk begrijpen, zowel in contact met een gesprekspartner als via de media.
Kan accenten en tempo van moedertaalsprekers begrijpen als hij of zij enige tijd heeft om vertrouwd te raken met het soort accent.
Kan idiomatische uitdrukkingen en complexe betogen begrijpen.

Spreken


Kan deelnemen aan ieder soort gesprek.
Drukt zichzelf spontaan, vlot, vloeiend en genuanceerd uit, ook in meer complexe situaties.
Gebruikt vaste uitdrukkingen en zegswijzen.
Kan een heldere beschrijving of logische redenering presenteren in een stijl die past bij de context en in een duidelijke structuur.
Kan informatie samenvatten, op een samenhangende manier argumenten, nieuwe inzichten of aandachtspunten aan de orde brengen.

Lezen


Kan zonder moeite alles begrijpen wat hij of zij leest.
Dat geldt ook voor complexe betogen, abstracte of specialistische teksten, literatuur en idiomatische uitdrukkingen.

Schrijven


Kan een duidelijke en goed lopende tekst schrijven en daarbij rekening houden met de doelgroep.
Kan complexe brieven, verslagen en artikelen met een logische structuur schrijven.
Kan zichzelf vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij nuances in betekenis aangeven.
Het ERK geeft inzicht in taalbeheersing (Spaans)
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten
ISO 9001-2015 LOGO
ISO 1700-2015 LOGO

ISO-CERTIFICERINGEN

ISO 9001:2015 – internationale norm voor kwaliteitsmanagement


Dagnall Taleninstituut is door Kiwa gecertificeerd voor de ISO 9001:2015 norm, de wereldwijd erkende norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. De ISO 9001:2015 norm stelt eisen om processen te borgen en te stroomlijnen die belangrijk zijn om de klanttevredenheid te verhogen. Voldoen aan zowel de eisen van opdrachtgevers alsook aan wet- en regelgeving en het continue verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem zijn de hoekstenen van de ISO 9001:2015 norm.

ISO 17100:2015 - internationale norm voor vertaaldiensten


Dagnall Talen is tevens door Kiwa gecertificeerd voor de ISO 17100:2015 norm. De ISO 17100:2015 norm is specifiek voor de vertaalbranche en bevat onder andere eisen voor mensen, middelen, projectmanagement, vertalers en revisoren.


Onze ISO 17100:2015 certificering bewijst dat wij uitsluitend met professionele moedertaalvertalers werken met de benodigde kennis en ervaring. Bovendien worden de vertalingen van Dagnall Talen altijd minimaal twee keer door twee specialisten/editors proefgelezen. Onze vertalingen worden volgens afspraak en binnen de deadline aangeleverd.

Kiwa – certificeringen sinds 1948


Kiwa is een certificeringsinstituut in Rijswijk met jarenlange ervaring met het certificeren van bedrijven en organisaties. Dagnall wordt jaarlijks door Kiwa beoordeeld om te controleren of nog steeds aan de eisen van ISO 9001:2015 en ISO 17100:2015 voldaan wordt.
Dagnall draagt het NRTO-keurmerk
Logo keurmerk NRTO Nederlandse Raad voor Training en Opleiding in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo Nederlandse Raad voor Training en Opleiding NRTO in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

LIDMAATSCHAP NRTO

Dagnall Taleninstituut is vanzelfsprekend al vele jaren lid van de NRTO en draagt ook het NRTO-keurmerk.
Wij hebben ons bij de NRTO aangesloten, omdat deze organisatie staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid.
‘NRTO’ staat voor ‘Nederlandse Raad voor Taal en Training’. De NRTO is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsinstellingen en de NRTO heeft meer dan 450 leden.
De missie van de NRTO luidt: Het beste uit mensen (jong en volwassen) halen, talenten ontwikkelen en mensen helpen hun ambities te realiseren.

Kwaliteitsbevordering en -bewaking


Voor de NRTO staat kwaliteit voorop. De NRTO staat voor kwalitatief hoogstaand, flexibel en gevarieerd opleidings- en examenaanbod en EVC (Erkenning van eerder Verworven Competenties). De kwaliteit van de dienstverlening die door de leden van de NRTO geleverd wordt, zoals een cursus Spaans in Bergen op Zoom, wordt door een gedragscode, door diverse convenanten alsook door het NRTO-keurmerk geborgd.
[ Lees meer ]
 
Logo GDPR Algemene Verordening Gegevensbescherming in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo EU Filemaker in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

AVG-COMPLIANT

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR)) is een Europese verordening met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens door bedrijven en overheidsinstellingen binnen de Europese Unie. Het voornaamste doel van de AVG is het beschermen van EU-burgers. De verordening schrijft voor dat personen op de hoogte moeten zijn van het verwerken van hun persoonsgegevens zoals hun naam, telefoonnummer en (e-mail)adres en dat alleen die gegevens die voor het beoogde doel nodig zijn, bewaard en verwerkt mogen worden.
De persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk en de persoonsgegevens dienen beschermd te worden tegen toegang door onbevoegden, vernietiging of verlies. Taleninstituut Dagnall voldoet vanzelfsprekend aan alle eisen die worden gesteld door de Algemene verordening gegevensbescherming en Taleninstituut Dagnall verwerkt persoonsgegevens zeer beperkt in elk opzicht. Dagnall Talen werkt met het betrouwbare Filemaker.
Logo CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo Lloyd's Register in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Dagnall cursussen Spaans in Bergen op Zoom zijn vrijgesteld van btw

CRKBO-GEREGISTREERDE INSTELLING

Dagnall is in het CRKBO-register ingeschreven. CRKBO staat voor Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.
Dat betekent dat Dagnall Taleninstituut voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
Voor de Belastingdienst is inschrijving in het juiste CRKBO-register een voorwaarde om beroepsgerichte taalcursussen vrijgesteld van btw te mogen leveren.
Door onze btw-vrijstelling kan ons taleninsitituut lagere prijzen berekenen.
Dit helpt in de cashflow van onze opdrachtgevers en is eveneens een voordeel voor (taal)cursussen aan zowel zorginstellingen, maatschappen, de overheid als privépersonen.

CPION


Voor de inschrijving in het CRKBO-register is Dagnall Taleninstituut onderworpen aan een jaarlijkse audit door het CPION; het Centrum Post Initieel Onderwijs.
Het CPION is de centrale organisatie voor het toetsen, diplomeren en registreren van postinitiële opleidingsinstituten.

Lloyd’s Register


Het CRKBO-register wordt bijgehouden door Lloyd’s Register Nederland.
Het Lloyd’s Register is opgericht in het jaar 1760 en is een door de overheid erkend, onafhankelijk keuringsinstituut dat onder meer als doel heeft het beoordelen en classificeren van organisaties.
Offerte aanvragen voor een cursus Spaans in Bergen op Zoom

Contact cursus Spaans Bergen op Zoom

Wilt u contact opnemen met Dagnall Talen voor een cursus Spaans in Bergen op Zoom? Vraag vrijblijvend naar de opties bij Dagnall Taleninstituut. U kunt voor meer informatie over Dagnall een e-mail naar ons sturen via cursus-spaans-bergen-op-zoom@dagnall.nl of het contactformulier invullen.
Telefonisch contact opnemen met Dagnall Taleninstituut kan vanzelfsprekend ook via 0592-338012 (geen belmenu). Uiteraard kunt u ook het gratis informatiepakket voor cursussen aanvragen.
Afbeelding wegwijzer in grijs met bord Dagnall in verkeersblauw in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Afbeelding computer en tablet en telefoon in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
De goede kant op met een cursus Spaans in Bergen op Zoom bij Dagnall Talen!
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

INTERNATIONAAL ZAKENDOEN

 Bij internationaal zakendoen dient u vaak rekening te houden met een tijdsverschil in het land waar u zaken mee doet, bijvoorbeeld Spanje. Mocht er een tijdverschil zijn tussen Spanje en Nederland, dan wordt dit tijdverschil getoond op beide klokken.
Beide klokken synchroniseren automatisch op de zomertijd, indien van toepassing. (Beide klokken synchroniseren automatisch op de zomertijd, indien van toepassing.)
 

AMSTERDAM
 

MADRID
De officiële landcode van Spanje in letters is ESP. De hoofdstad van Spanje; Madrid (in het Spaans eveneens ‘Madrid’ geheten), ligt in het midden van Spanje.
Het landnummer voor de telefoonnummers van Spanje is +34. De officiële internetextensie van Spanje is .es.
De landcode van Spanje

Madrid op de kaart van Spanje

Landkaart van Spanje in grijs met hoofdstad Madrid aangegeven in donkerblauw - op transparante achtergrond - 600 x 529 pixels
Landnummer Spanje +34 - donkerblauw pictogram persoon - groene telefoon - groen landnummer - op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Internet landcode Spanje .es - donkerblauwe open wereldbol - groene pijl - groene internetextensie op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Leer Spanje kennen

Hieronder ziet u een kaart van Europa met Spanje ingekleurd. Dit is om u een idee te geven van de grootte en de ligging van Spanje. Spanje grenst aan de volgende landen: Andorra, Frankrijk, Gibraltar, Portugal en Marokko.
Kunt u de Spaanse regio’s (comunidades autónomas) aanwijzen? Weet u in welke regio’s uw Spaanstalige zakenrelaties zich bevinden? Zo leert u de 17 Spaanse regio’s zeer gauw kennen.
Controleer of verbeter uw kennis door met de muis op de landkaart van Spanje te gaan staan. Door met de muis de op de landkaart van Spanje te gaan staan, ziet u de regionale verdeling van Spanje. De Spaanse regio’s worden vervolgens na elkaar afgebeeld. Eerst ziet u de Spaanse regio’s, vervolgens kunt de naam van deze regio lezen. Na een minuut hebt u een aardig idee van de regionale verdeling van Spanje.
Spanje aangegeven in donkerblauw op grijze kaart van Europa - op transparante achtergrond - 600 x 529 pixels
Spanje in Europa
Landkaart Spanje grijs met eilanden de Balearen, Ceuta en Melilla donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Spanje grijs met regio Andalusië donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Spanje grijs met regio Aragón donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Spanje grijs met regio Asturië donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Spanje grijs met regio Baskenland donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Spanje grijs met regio Cantabrië donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Spanje grijs met regio Castilië en León donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Spanje grijs met regio Castilië-La Mancha donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Spanje grijs met regio Catalonië donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Spanje grijs met regio Extramadura donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Spanje grijs met regio Galicië donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Spanje grijs met regio La Rioja donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Spanje grijs met regio Land van Valencia donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Spanje grijs met regio Madrid donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Spanje grijs met regio Murcia donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Spanje grijs met regio Navarra donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Regio’s van Spanje
Skyline Madrid - Spanje - grijs met transparante achtergrond - 600 x 257 pixels
Soepele zakelijke gesprekken met Spaanstaligen

Zakendoen met Spanje

Wilt u soepel communiceren met Spaanstaligen? De informatie die u hieronder vindt over de Spaanse cultuur, Spanje en de Spanjaarden, zal u hierbij zeker helpen. Items zoals beroemde Spanjaarden, bekende exportproducten en typische Spaanse gewoonten en gebruiken hebben wij hierbij op een rijtje gezet. Velerlei typische dingen van Spanje en/of de Spaanse taal. Een aantal landspecifieke weetjes leren, kan heel handig zijn als ijsbreker of een opening bieden voor een gesprek. U kunt deze kennis over land, mens en cultuur ook inzetten mocht een stilte dreigen te vallen gedurende een zakelijk gesprek in het Spaans.
U kunt in ieder geval niet alleen de geleerde taalkennis in de praktijk brengen tijdens internationaal zakendoen met Spaanstaligen maar evengoed de verkregen kennis over Spanje laten blijken. Zo kunt u ook dingen te weten komen over de specifieke Spaanse eetcultuur en de heerlijke Spaanse gerechten. Samen eten verbindt mensen. Uw behaalde talenkennis alsook de kennis over Spanje, de Spaanse cultuur en de Spanjaarden weet men zeker te waarderen!
 

Al buen entendedor, pocas palabras bastan
Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig

No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy
Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen

Todos los caminos conducen a Roma
Alle wegen leiden naar Rome
Sangria, tapas, paella en tortilla’s zijn de bekendste culinaire producten.
De keuken in Spanje is vrij zwaar en bevat veel (olijf)olie, vlees en eieren.
Het verschil met West-Europa is opvallend als het gaat om etenstijden.
De lunch, de belangrijkste maaltijd van de dag, wordt niet vóór 14.00 uur ’s middags gebruikt en het avondeten niet vóór 21.00 uur.
Het is heel gewoon om pas rond tien uur voor het diner aan te schuiven en lang na te tafelen.
Om de grootste trek te stillen, zijn er op het eind van de ochtend en aan het eind van de middag nog tussendoortjes: een broodje of een taartje met een kopje koffie.
Het ontbijt is eenvoudig: een stukje geroosterd brood met olijfolie of boter en wat vleeswaren of kaas.
Het kan ook een croissant of een zoet koekje zijn, die worden gedoopt in koffie met melk.
In het weekend zijn de churros (gefrituurd deeg met suiker) zeer geliefd als ontbijt, in combinatie met chocolademelk.
Een pasteitje of sandwich staat rond 11.00 uur op het menu om de trek te stillen.
Voor de Spaanse lunch; la comida, nemen Spanjaarden de tijd. Vaak eten ze die in een restaurant, waar tegen een zachte prijs het menú del día (dagmenu) wordt aangeboden.
Dit bestaat uit een voorgerecht: soep, salade, een hoofdgerecht met vlees of vis, en dessert: iets zoets of fruit.
Bij de Franse maaltijd wordt wijn gedronken en vers brood gegeten.
Aan de Franse kust wordt als lunch ook wel paella gegeten. Paella is een eenpansgerecht met saffraanrijst, kip, bonen, zeevruchten en vis en groenten.
Om ongeveer 18.00 uur is het tijd voor een zoetig hapje: een taartje of zoet broodje met koffie.
Laat op de avond volgt het avondeten; la cena.
Dit is een kleine maaltijd, zoals een salade of een sandwich.
Dit kunnen ook tapas zijn; hartige hapjes, met vrienden in een bar.

Spanje is één van ’s werelds grootste producenten van olijven, olijfolie, mosselen, gedroogde ham en loquat (wolmispel).
Spanje behoort tot de werelds grootste producenten van citrusvruchten, tomaten, wijn, mais, saffraan, kurk en conserven en speelgoed in Europa.
Bekende Spanjaarden zijn Hernando Cortes, koningin Isabella, Pablo Picasso, Salvador Dali, Rafael Nadal, Julio Iglesias, Enrique Iglesias, Miguel de Cervantes, Penelope Cruz en Franciso Franco.
"Spaans Agentschap voor Internationale Handel (SAIH)
Het Spaans Agentschap voor Internationale Handel (SAIH) in Amsterdam enRotterdam is partner van de Spaanse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg.

Agencia International
Het Agencia International bevordert de handel vanuit Spanje en Spaans-Amerika naar en via Nederland.

Netherlands Business Support Office (NBSO)
Het Netherlands Business Support Office (NBSO) in Barcelona ondersteunt Nederlandse bedrijven bij hun activiteiten in Spanje.

Nederlandse kamer van Koophandel
De Nederlandse kamer van Koophandel biedt ook goede informatie over zakendoen in of met Spanje.

Business Club Spanje
De Business Club Spanje biedt informatie en netwerkmogelijkheden aan Nederlandse bedrijven die in Spanje zaken willen doen en aan Spaanse bedrijven die in Nederland zaken willen doen.

Nederlandse ambassade in Madrid
De Nederlandse ambassade is gevestigd in Madrid en kan Nederlanders helpen die in Spanje willen wonen en werken.

Spaanse ambassade in Den Haag
Via de Spaanse ambassade in Den Haag kan men veel informatie krijgen over wonen, werken, reizen en ondernemen in Spanje. De Spaanse regering zetelt in Madrid, maar Spanje is een zeer gedecentraliseerd land. Zo is er een speciaal regiem voor de regio’s Catalonië, Baskenland en Galicië. De centrale regering zetelt in Madrid, in de autonome regio die ook Madrid heet. Ook het parlement, de Cortes Generales, zetelt in Madrid.
Madrid is tevens het financiële centrum van Spanje en samen met Barcelona, het economische centrum.

"
De Spaanse priester Juan Pablo de Bonet ontwikkelde als eerste een gebarentaal voor doven. In 1620 publiceerde hij zijn ‘Reducción de las letras y arte para enseñar a hablar a los mudos’, waarin hij zijn handenalfabet beschreef.

Angela Ruiz Robles was een Spaanse leraar, schrijver, pionier en uitvinder van de ‘Mechanical Encyclopedia’, in 1949, de mechanische voorloper van het elektronische boek.

De Spanjaard Juan de la Cierva y Codorníu was bouwkundig ingenieur. Hij is vooral bekend vanwege zijn uitvinding van de autogiro (een vliegtuig met een motorloze rotor) in 1923.

Isaac Peral yCaballero ontwikkelde de eerste onderzeeboot in 1888.

De Spaanse ingenieur en wiskundige Leonardo Torres y Quevedo, vond onder andere rekenmachines en luchtschepen uit en in 1912 een schaakmachine (de Torresmachine). Ook was hij de uitvinder van de eerste kabelbaan (1907).

In 1854 vond Manuel Patricio Rodríguez García een laryngoscoop (keelspiegel) uit. García was een bekende Spaanse bariton en zangpedagoog.

De eerste rolstoel die bedoeld was om iemand met een handicap te vervoeren, werd in 1595 in Spanje vervaardigd. Deze rolstoel was gemaakt voor koning Felipe II, die last had van jicht.

De eerste Talgo-trein (Spaanse hogesnelheidstrein) werd in 1942 ontwikkeld door de Baskische ingenieur Alejandro Goicoechea.

In 1951 liet Joan Boada zijn uitvinding registreren bij het registratie- en octrooibureau van Barcelona: een handmatige snijder voor mozaïek en tegels, de RUBI-tegelsnijder (Rubí is één van de voorsteden van Barcelona).
"CEVISAMA in Valencia is een internationale bouwkeramiek en sanitaire warenbeurs.

De Fruit Attraction beurs is, na de Fruit Logistica in Berlijn, de grootse internationale groente- en fruitvakbeurs van Europa.

CONXEMAR is een grote internationale vakbeurs voor diepvriesvis. Deze beurs wordt in Vigo gehouden.

Momad Metropolis is een internationale modevakbeurs die sinds 2013 bestaat. De beurs vindt plaats in Madrid.

"
6 januari (Día de Reyes/Epifanía del Señor)

28 februari (Día de Andalucía)

1 maart (Dia de les Illes Balears)

19 maart (Dià de San José)

Donderdag voor Pasen (Jueves Santo)

Goede Vrijdag (Viernes Santo)

23 april (San Jorge o Diya d’Aragón/Día de Castilla y León)

1 mei (Dag van de Arbeid; Día del Trabajo/Día del Trabajador)

2 mei (Fiesta de la Comunidad de Madrid)

17 mei (Día das Letras Galegas)

30 mei (Día de Canarias)

31 mei (Dag van de Arbeid; Día de la Región Castilla-La Mancha)

9 juni (Día de la Región de Murcia/Día de La Rioja)

13 juni (San Antonio)

25 juli (Santiago Apóstol o Día da Patria Galega)

6 augustus (Santa María de África)

15 augustus (Maria Hemelvaart; Asunción)

22 augustus (Celebración del Sacrificio)

8 september (Día de Asturias/Día de Extremadura)

11 september (Diada de Catalunya)

15 september (Día de Cantabria o Día de La Montaña)

17 september (Día de Melilla)

9 oktober (Dia de la Comunitat Valenciana)

12 oktober (Fiesta Nacional de España)

1 november (Allerheiligen; Día de todos los Santos)

6 december (Día de la Constitución)

8 december (Inmaculada Concepción)

Madrid, voluit Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport, is de belangrijkste luchthaven in Spanje, met ruim 57 miljoen passagiers per jaar. Barcelona Airport heeft ook een prachtige naam: Barcelona-El Prat Josep Tarradellas Airport. Hier komen jaarlijks 50 miljoen passagiers. En op de derde plaats komt Mallorca met jaarlijks meer dan 27 miljoen passagiers, daarna Malaga Airport en Alicante Airport.

De Spaanse hogesnelheidslijn heet de Alta Velocidad Española (AVE). Spanje heeft sinds juni 2013 meer hogesnelheidslijnen dan de voormalige Europese koploper Frankrijk. Wereldwijd vormt het AVE het tweede langste netwerk van hogesnelheidslijnen in de wereld, na China.

De Tajo, de Ebro en de Duero zijn de grootste rivieren van Spanje.
Het volkslied van Spanje is La Marcha Real (“De Koninklijke Mars”).
Viva España!
alzad la frente
hijos del pueblo español
que vuelve a resurgir.

Gloria a la Patria
que supo seguir
sobre el azul del mar
el caminar del sol.

Triunfa España
los yunques y las ruedas
cantan al compás
del himno de la fe.

Juntos con ellos
cantemos de pie
la vida nueva y fuerte
del trabajo y paz.
Het volkslied van Spanje

OVER SPANJE

In Spanje wonen bijna 47 miljoen mensen. Spanje is een constitutionele monarchie. Het is een bondsstaat met twee autonome steden (Ceuta en Melilla) en zeventien autonome gemeenschappen. Spanje is het meest gedecentraliseerde land van de Europese Unie. Spanje ligt zuidelijk van Frankrijk en Andorra in het zuidwesten van Europa op het Iberisch Schiereiland. Spanje beslaat in totaal 505.992 vierkante kilometer. Spanje is de 14de grootste economie ter wereld. De hoofdstad van Spanje is Madrid en de stad heeft ruim 3 miljoen inwoners. Andere grote en belangrijke steden in Spanje zijn Barcelona, Valencia en Sevilla. Spanje is ingedeeld in zeventien regio’s, ook wel autonome gemeenschappen of
zelfstandige gewesten genoemd (comunidades autónomas). Deze zeventien regio’s van Spanje zijn: Andalusië (Andalucía), Aragón, Asturië (Principado de Asturias), Balearen (Islas Baleares), Baskenland (País Vasco), de Canarische Eilanden (Canarias), Cantabrië (Cantabria), Castilië-La Mancha (Castilla-La Mancha), Castilië en León (Castilla y León), Catalonië (Cataluña), Extremadura, Galicië (Galicia), Madrid (Comunidad de Madrid), Murcia (Región de Murcia​), Navarra (Comunidad Foral de Navarra) en La Rioja en Valencia (Comunidad Valenciana).
Vlag van Spanje - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Vlag van Spanje

Wapen van Spanje - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Wapen van Spanje

Oorsprong naam Spanje


De naam ‘Spanje’ is afgeleid van Hispania; de naam die de Romeinen gaven aan het schiereiland Ibérica. De herkomst van het woord ‘Hispania’ is omstreden.

Kenmerkend voor Spanje


Sangria, siësta, paella, flamencodans en stierenvechten. En dit alles onder een heerlijke Spaanse zon. In Spanje kom je deze stereoptypen overal tegen. Spanje heeft een soort nationaal symbool: de stier van Osborne (Toro de Osborne). Dit levensgrote bord met zwarte stier dat vaak in de bergen te zien is, is eigenlijk een reclamebord voor sherry.

De witte windmolens, waartegen Don Quixote (Don Quichote) vocht, zijn nog volop te vinden. Ze staan in La Mancha, midden Spanje. Een oud paardje was zijn strijdros. Zijn buurman en hulpje, Sancho Panza, reed op een ezeltje. Nog altijd worden ezeltjes vaak gebruikt als lastdier.
Een meer hedendaags icoon is de Sagrada Família in Barcelona; de kathedraal van de wereldberoemde architect Antoni Gaudí. Er wordt nog volop aan de kathedraal gebouwd. Waarschijnlijk komt de kathedraal nooit af.
[ Lees meer ]

SPANJE - VALUTA

Munteenheid van Spanje


De munteenheid van Spanje is sinds 2002 de euro. Hieronder ziet u een foto van de voorkant en de achterkant van de Spaanse euromunt.

De Spaanse Centrale Bank


Hieronder ziet u het logo van de Spaanse Centrale Bank BDE (Banco de Espana) die gebruikmaakt van het zogenaamde ‘Eurosystem’.
Munteenheid Spanje - Spaanse Euromunten voorkant en achterkant - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Banco de España in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Succesvol zakendoen in het Spaans

SPANJE - HANDEL & TOERISME

Spaanse Kamer van Koophandel - Camara de Espana


De Kamer van Koophandel van Spanje (Spaanse naam: Camara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegacion de Espana (Camara de Espana)) bevindt zich in Madrid.
De website van de Kamer van Koophandel van Spanje is www.camara.es.
Het adres van de Spaanse Kamer van Koophandel is: Cámara de España, P. de la Castellana 162, C.P. 28046 Madrid. Het telefoonnummer is +34 91 590 69 00.

Toeristenorganisatie van Spanje


De toeristenorganisatie van Spanje heet Instituto de Turismo de España (Turespaña), is gevestigd in Madrid, en de slogan luidt: “Spain Official Tourism Portal”. De website van de Spaanse toeristenorganisatie is www.spain.info. Het adres van de Spaanse Toeristenorganisatie is C/ Poeta Joan Maragall 41, 28020-Madrid. Het telefoonnummer is +34 913 43 35 00.
Logo Spaanse Kamer van Koophandel - Cámara de España op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
CÁMARA DE ESPAÑA
P. de la Castellana 162
28046 Madrid
SPAIN
https://www.camara.es
Logo Spaanse Toeristenorganisatie - Spain’s Official Tourism Portal - op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA - TURESPAÑA
C/ Poeta Joan Maragall 41
28020-Madrid
SPAIN
https://www.spain.info

OVER DE SPANJAARDEN

Spanjaarden begroeten elkaar met twee kussen op de wangen, ook de mannen. Spanjaarden bevinden zich graag onder de mensen. Ze converseren graag en kunnen daarbij ongegeneerd veel lawaai maken. Dit doen Spanjaarden trouwens ook met hun telefoons.
Spanjaarden zijn heel proper. De huizen worden geschrobd en geboend. Buiten op straat geldt dat echter niet: het is heel normaal om alles zomaar weg te gooien.
De kleding dient juist verzorgd te zijn, of eigenlijk: passend. En die mag gezien worden. De Spanjaarden lopen graag in hun mooiste kleding over de boulevard. De Spanjaard kleedt zich volgens het seizoen, dus in de lente geen shorts, hoe warm het ook is. Sportkleren zijn gewenst tijdens het sporten, maar zeker niet buiten op straat.
[ Lees meer ]

Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten
Woordenwolk in veer logo Dagnall Talen met toepasselijke sleutelwoorden voor Dagnall Talencursussen - in donkerblauw, groen en grijs op transparante achtergrond - 600 * 600 pixels
Stukje hout boven Dagnall potlood met geslepen punt en gum met gedrukt Dagnall Talen logo - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 600 pixels

Over kennen en kunnen

Taalvaardigheid Spaans staat voor kennen (weten) maar heeft en ook aandacht voor kunnen (handelen). Met gerichte oefening zorgt Dagnall dat de verworven kennis beter kan worden toegepast.
Voor u het weet, heeft het Spaans geen geheimen meer voor u. U zult zich zekerder voelen. Dagnall brengt taalkennis Spaans tot leven!
Dagnall brengt taalkennis Spaans tot leven!

OVER DE SPAANSE TAAL

Het Spaans wordt in Spanje en Latijns-Amerika gesproken. Spaans is een officiële taal in de volgende landen: Spanje, Bolivia, Chili, Colombia, Costa Rica, Cuba, de Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Equatoriaal-Guinea, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela en de Verenigde Staten (Puerto Rico).
De Romeinen noemden het gebied Hispania. Later werd hiervan de naam ‘Spaans’ afgeleid. Onder invloed van het Keltiberisch, Baskisch, Visigotisch en later ook het Arabisch, heeft de Spaanse taal zich ontwikkeld vanuit het Latijn. Ruwweg 4.000 Spaanse woorden zijn uit het Arabisch afkomstig.
[ Lees meer ]

SPAANSE KLANK & UITSPRAAK

De klank van de Spaanse taal


Een voordeel van de uitspraak van de Spaanse taal is dat de regels helder zijn en de spelling volgt bij het Spaans consequent de uitspraak. Met andere woorden: als je de uitspraakregels van het Spaans kent, kun je Spaanse woorden gemakkelijk uitspreken. Vergeleken met het Nederlands, wordt de Spaanse taal meer vóór in de mond uitgesproken en worden in het Spaans alle letters uitgesproken, ook aan het eind van een woord.

De uitspraak van het Spaans


Klinkers krijgen iets meer klank ten opzichte van de Nederlandse taal en zitten qua lengte in tussen een korte en lange klinker. In het Spaans is de i altijd een ‘ie’-klank zoals ‘taxi’ in het Nederlands wordt uitgesproken. De Spaanse u klinkt als ‘oe’. Een dubbele klinker wordt in het algemeen als twee afzonderlijke klinkers uitgesproken: Ceuta klinkt als ‘see oe ta’.
[ Lees meer ]

UITSPRAAK

Spaans alfabet fonetisch/IPA
Aa/a/
Bb/b/
Cca/θ/
Dd/d/
Ee/e/
Ff/f/
Gg/ɡ/
H--
Iie/i/
/j/Jch, h
Kk/k/
Ll/l/
Mm/m/
Nn/n/
Oo, oo/o/
Pp/p/
Qk/k/
Rr/r/
Ss/z/
Tt/t/
Uoe/u/
Vb/b/
/v/Wv
Xks/ks/
Yj/j/
Zth/θ/

SPELLING

WOORD
AAntonio, América
BBarcelona
CCarmen
DDinamarca
EEnrique
FFrancia
GGuadalupe
HHistoria, Huelva
IInés, Italia
JJueves
KKilo
LLorenzo, Lugo
MMadrid
NNavarra
OOviedo
PParís
Qqueso
RRoma
SSábado
TTango
UUruguay
VValencia
WWashington
XXimena
YYegua
ZZapata
Speciale tekens
llLlama
ññoño
@arroba
#almohadilla

NAAMVALLEN

Het Spaans kent geen naamvallen zoals die bijvoorbeeld in het Duits worden gebruikt bij zelfstandige naamwoorden. Una casa blijft una casa, welke grammaticale functie in de zin het woord ook heeft.
Toch gebruikt het Spaans wel naamvallen, maar slechts voor persoonlijke voornaamwoorden.
Er zijn er vier: de nominativo, die het onderwerp van de zin aangeeft (yo); de génitif die een bezitsvorm aanduidt (mi); datif voor het meewerkend voorwerp en na bepaalde voorzetsels (me of ) en accusatif voor het lijdend voorwerp en na bepaalde voorzetsels (ook me of ).

BIJZONDERHEDEN VAN DE SPAANSE TAAL

Het Spaans is een Romaanse taal, net als het Italiaans, het Frans, het Portugees en het Roemeens. Het Spaans is de op één na meest gesproken, alsook de meest gestudeerde taal ter wereld. De mensen die Spaans als moedertaal spreken, wonen in Zuid-Amerika.
Het Spaans is één van de zes officiële talen van de Verenigde Naties, naast het Engels, het Frans, het Russisch, het Chinees en het Arabisch. Wat wij ‘Spaans’ noemen, heet in Spanje ‘Castiliaans’.
De Spaanse taal leren en de Spaanse cultuur begrijpen

ALFABET & LEESTEKENS

Het Spaanse alfabet


Het Spaanse alfabet bestaat uit 27 letters. De letter ñ (‘enje’, in het Spaans: eñe) is extra ten opzichte van het Nederlands.

Afwijkende leestekens in het Spaans


Spanjaarden beginnen een vraagzin met een omgekeerd vraagteken en eindigen met een ‘normaal’ vraagteken.

Ze eindigen een vraagzin met een ‘normaal’ vraagteken: ¿Qué tal?. Voor zinnen met een uitroepteken geldt dit ook: ¡Hola!
Overlappende donkerblauwe cirkel met persoon en icoon tips als lampje en groene cirkel met het woord TIPS erin met uitroepteken op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Overlappende donkerblauwe cirkel met persoon en icoon tips als lampje en groene cirkel met het woord TIPS erin met uitroepteken op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Nuttige tips om uw talenkennis vlot en op een prettige manier te verbeteren

1Bedenk of u visueel (gericht op beeld), auditief (gericht op geluid), of kinesthetisch (gericht op gevoel) bent ingesteld en kies op basis daarvan de voor u meest geschikte en plezierige leermethode
2Lees Spaanstalige kranten. Vaak weet u al iets over actuele nieuwsberichten, wat helpt bij het begrijpen. El País is een bekende (online) krant in het Spaans en Eldiario.es een bekend online nieuwsportal
3Luister naar Spaanstalige radio. Radio Nacional is de bekendste Spaanse publieke radiozender en Cadena SER de bekendste Spaanse commerciële radiozender
4Luister en ontdek Spaanstalige muziek
5Lees Spaanstalige tijdschriften over onderwerpen die u interesseren
6Luister naar audioboeken en luisterboeken in de Spaanse taal
7Luister naar podcasts van Spaanstaligen
8Kijk Spaanstalige televisieprogramma’s en films. RTVE is de bekendste publieke televisieomroep en Atresmedia de bekendste commerciële televisieomroep in Spanje
9Bekijk Spaanse filmpjes op het internet over onderwerpen die u interesseren
10Stel als doel om elke dag 10 nieuwe woorden te leren
11Voer Spaanse zinnen en woorden in de nieuwe taal op de website www.linguee.com, lees en vergelijk
12Plak memoblaadjes op in huis
13Verdeel leermomenten in kortere perioden. Elke dag 30 minuten met de taal bezig zijn heeft meer effect dan één keer per week 210 minuten
14Bekijk Spaanse webwinkels met producten die u goed kent om de terminologie te herkennen, te vergelijken en te leren
15Gebruik de gratis Duolingo website en Android of Apple app of Mondly website voor dagelijkse woorden en zinnen
16Wees niet bang om foutjes te maken
17Niet te veel denken, gewoon doen!
18En uiteraard: Volg een taalcursus bij Dagnall Talen!

SPAANSE STOPWOORDEN & LEENWOORDEN

Stopwoordjes in het Spaans


In het Spaans heten ze muletillas: opvulwoorden of stopwoorden. De woorden die mensen gebruiken om even een denkpauze te nemen maar toch de aandacht vast te kunnen houden. Aan het eind van een zin hoor je steevast ¿Vale? (‘oké?’), ¿Sabes? (‘weet je wel’) en ¿no?, om even te checken of de informatie is overgekomen.

¡Vale! (‘oké’) wordt trouwens ook vaak gebruikt aan het begin van een zin, net als de stopwoordjes pues (‘maar‘, ‘wel’, ‘nou’), bueno (‘goed’), digo (‘zeg’) of a ver (‘even zien’). Middenin een zin hoor je vaak de stopwoordjes e (‘hm’), este (‘dit’/‘deze’) en o sea (‘of zoiets’) of así que (‘dus’). Ook entonces (‘toen’, ‘dus’) en en fin (‘dus’, ‘nou ja’) hoor je veel. Jongeren in Spanje gebruiken vaak de twee woorden en plan (‘of zo’).
[ Lees meer ]

Nederlandse leenwoorden in het Spaans


Nederlandse leenwoorden in het Spaans zijn: ‘berm’ (berma), ‘jacht’ [boot] (yate), ‘koolzaad’ (colza), ‘pallisander’ (palisandro) en ‘soya’ (soja).

Spaanse leenwoorden in het Nederlands


Leenwoorden in de Nederlandse taal uit het Spaans zijn: ‘aficionado’, ‘armada’, ‘commando’, ‘embargo’, ‘gamba’, ‘guerilla’, ‘junta’, ‘lasso’, ‘macho’ en ‘patio’.
Spaanse taalkennis verbeteren middels radio, tv & kranten

SPAANSTALIGE MEDIA

Spaanse media bekijken, beluisteren en/of lezen is erg effectief om uw kennis van het Spaans te verrijken.
Zo neemt u ongemerkt de klank en het ritme van het Spaans in u op.
Afbeelding computerscherm met logo El País in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om El País te lezen
Computerscherm met logo Spaanstalig online newsportal - Eldiario.es - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om Eldiario.es te lezen

SPAANSE KRANT & ONLINE NIEUWSPORTAL

Het kan heel leerzaam en leuk zijn om het nieuws (proberen) te lezen in het Spaans.
Het voordeel is dat u vermoedelijk al op de hoogte bent van de actualiteit, waardoor u op op een snelle wijze veel Spaanse woordenschat bijleert.

El Pais


De meest gelezen kwaliteitskrant van Spanje is El Pais.
U kunt op de afbeelding hierboven met het logo van El Pais klikken, om deze krant direct te kunnen lezen.

Eldiario.es


Het meest gelezen kwalitatieve en neutrale Spaanse online nieuwsportal is Eldiario.es.
U kunt op de afbeelding hierboven met het logo van Eldiario.es klikken, om dit populaire online nieuwsportal van Spanje direct te kunnen lezen.
Afbeelding computerscherm met logo radiozender Radio Nacional - Spanje - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om Radio Nacional te luisteren
Afbeelding computerscherm met logo radiozender Cadena SER - Spanje - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om Cadena SER te luisteren

SPAANSTALIGE RADIO LUISTEREN

Radio Nacional


Het station Radio Nacional is het meest populaire publieke radiostation in Spanje.
Als u op het computerscherm met het logo linksboven klikt, kunt u live naar dit Spaanstalige radiostation luisteren.

Cadena SER


Cadena SER is de meest populaire commerciële radiozender van Spanje. Klik op het beeldscherm hier rechtsboven met het logo en luister direct live naar deze Spaanse commerciële radiozender.
Afbeelding computerscherm met logo RTVE Radio Television Española - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding voor de website van RTVE
Afbeelding computerscherm met logo Atresmedia - Spanje - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding voor de website van Atresmedia

SPAANSTALIGE TELEVISIE KIJKEN

RTVE


Uw favoriete televisieserie of -programma in het Spaans horen of met Spaanse ondertiteling bekijken, is misschien eerst wat vreemd, maar u zult al gauw ontdekken dat dit erg leuk en leerzaam is.
RTVE is de publieke televisieomroep in Spanje.

Atresmedia


De televisieomroep Atresmedia is de bekendste Spaanse commerciële televisieomroep.
Deze Spaanstalige televisiezenders kunnen middels de kabel, satelliet, via internet of middels een app worden bekeken.
Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

TRAINEN EN VERGADEREN IN BERGEN OP ZOOM

U kunt de cursus Spaans in Bergen op Zoom op uw locatie volgen of in Bergen op Zoom, bijvoorbeeld bij de Melkfabriek in het Havenkwartier aan de Bruinevisstraat 32 in Bergen op Zoom. Dagnall kan eveneens taalcursussen Spaans in Bergen op Zoom verzorgen bij bijvoorbeeld Fletcher Hotel Stadspark aan de Gertrudisboulevard 200, bij Tulip Inn Hotel Bergen op Zoom aan de Antwerpsestraat 56, bij Hotel De Volksabij aan de Onze Lieve Vrouwe Ter Duinenlaan 199 in Ossendrecht en bij Marina Beachclub Oesterdam aan de Oesterdam 3 in Tholen.
U kunt besprekingen houden in Bergen op Zoom bij bijvoorbeeld bij De Stoelemat aan de Westersingel 40 en bij Natuurlijk! Kloof aan de Zurenhoek 5.

BERGEN OP ZOOM - GESCHIEDENIS

Het gebied dat nu Bergen op Zoom is, is reeds lange tijd bewoond. Er zijn overblijfselen gevonden uit de periode van de Kelten en de Romeinen hebben er eveneens gewoond. Maar als stad ontstond Bergen op Zoom in het jaar 1287, bij de splitsing van Bergen op Zoom land van Breda.
De naam ‘Bergen’ kan verwijzen naar een haven, gezien de ligging op de Brabantse Wal. Het tweede deel, ‘Zoom‘ kan de rand van de Brabantse Wal aanduiden. Het kan eveneens afgeleid zijn van soma, dat ‘moeras’ betekent.

BERGEN OP ZOOM - NU

Bergen op Zoom is gelegen in de streek Baronie en Markiezaat en maakt deel uit van de Brabantse Stedenrij. Plaatsen in de buurt van de stad Bergen op Zoom zijn Halsteren, Heerle, Hoogerheide, Roosendaal, Steenbergen, Tholen, Woensdrecht en Wouwse Plantage.
Bergen op Zoom ligt in de provincie Noord-Brabant. In de gemeente Bergen op Zoom wonen ruwweg 66.000 mensen.
Vlag gemeente Bergen op Zoom - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels 

Vlag gemeente Bergen op Zoom

Wapen gemeente Bergen op Zoom - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels 

Wapen gemeente Bergen op Zoom

INWONERS

Een inwoner van Bergen op Zoom heet een ‘Bergenaar’.
Bekende Bergenaars zijn Taalkundige Marcus Zuerius Boxhorn, Bert van der Veer en Rico Verhoeven.
Iets wat uit Bergen op Zoom komt, noemt men ‘Bergs’ of ‘Bergen-op-Zooms’.
De Bergen-op-Zoomse terrasjes. Bergen op Zoom kreeg stadsrechten vóór het jaar 1212.

BERGEN OP ZOOM - INTERNATIONAAL & KERNEN

Partnersteden


De partnersteden van Bergen op Zoom zijn Edmonton in Canada, Oudenaarde in België en Szczecinek in Polen.

Kernen


De plaats Bergen op Zoom is de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente waar ook de dorpen Halsteren en Lepelstraat deel van uitmaken.
Provincievlag Noord-Brabant - 600 * 337 pixels

Vlag provincie Noord-Brabant

Provinciewapen Noord-Brabant - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Wapen provincie Noord-Brabant

TYPISCH BERGS

Bergen op Zoom staat bekend als oude handelsstad en garnizoensstad. De oude binnenstad is beschermd stadsgezicht. Bergen op Zoom fungeert als regiostad wat betreft werk en winkels. Onder andere Bruynzeel (bekend van de keukens en de potloden) is in Bergen op Zoom gevestigd en een aantal internationale bedrijven.


Bergen op Zoom - minder bekend


Wat niet veel mensen weten, is dat Bergen op Zoom de kermisstad van Nederland is. Stadspaleis het Markiezenhof laat een permanente expositie hierover zien.

BERGS DIALECT EN ACCENT

Het Bergs is nauw verwant met het Antwerps. Bergen op Zoom ligt in Brabant maar het Bergse dialect heeft veel Hollandse invloeden. Typisch voor het Bergs zijn de heldere ‘aa’ en ‘oo’ in plaats van de Brabantse ao en oa.
Bergenaren kennen ook een ‘harde g’, in tegenstelling tot het overige deel van van Brabant.
Vanuit het Vlaams heeft het Bergs het inslikken van de ‘h’ aan het begin van een woord overgenomen (uske in plaats van ‘huisje’) en het samenvoegen van voornaamwoord en werkwoord: wazeede? (wat zei je?) en zumme (‘zullen we’).
Verkleinwoorden eindigen niet op -je maar op -ke (meske in plaats van ‘meisje’). Een Bergs woord voor ‘fiets’ is dilleke. Errebéésjes zijn ‘aardbeien’. ‘Bergen op Zoom’ is Bèrrege. Iemand bedanken in het Bergs: En dagge bedankt zijt da witte. Als hij wil weten wat er aan de hand is, vraagt een Bergenaar: Wa doe t’ er op?
“Aangenaam Bergen op Zoom”

BERGEN OP ZOOM - ZAKELIJK

De gemeente Bergen op Zoom


Het netnummer van Bergen op Zoom is 0164.
Het postcodegebied van Bergen op Zoom is 4600 - 4625.
Het adres van het gemeentehuis van Bergen op Zoom is Jacob Obrechtlaan, 4611 AR in Bergen op Zoom.
De website van de gemeente Bergen op Zoom is Bergenopzoom.nl.
Het telefoonnummer van de gemeente Bergen op Zoom is 14 0164.

Zakendoen in Bergen op Zoom


Voor Bergse ondernemingen is het dichtstbijzijnde filiaal van de Kamer van Koophandel het KVK-kantoor Breda aan de Mozartlaan 7, 4837 EH in Breda. Het telefoonnummer van de Kamer van Koophandel voor Bergen op Zoom is 088 585 1585. De website van de Kamer van Koophandel voor Bergen op Zoom is KVK-kantoor Breda.

BERGEN OP ZOOM – (INTERNATIONALE) BEDRIJVIGHEID

Bedrijven die wereldwijd opereren, vindt u in Bergen op Zoom op bedrijventerrein Geertruidapolder, De Lage Meren, Meilust, Noordland, De Poort, De Schans of op bedrijventerrein Theodorushaven.
In Bergen op Zoom bevinden zich onder andere de volgende, veelal internationaal opererende bedrijven en organisaties: Amcor Specialty Cartons, Anchor Workwear, Axerrio, De Spar, Demeyere Staub Zwilling Nederland, DeWalt Nederland, DKG Groep (Bruynzeel &
Keller keukens), Meeus Transport, Partner Logistics, Ricoh Europe, Sabic, Solidus Solutions, Syngenta Crop Protection, Versteden, DCN Diving, Victor Peeters Group, W&O Maritime Supply, Zep, Amorim Benelux (Wicanders parket) in Tholen, FineLine Technology in Halsteren en Pack2pack in Halsteren.
Een aantal van deze bedrijven mag Dagnall klant noemen.

BERGS NIEUWS

De Bergse nieuwsportalen zijn Kijk op Bergen op Zoom en BN De Stem - Bergen op Zoom en Bergse ondernemers lezen hun regionale zakelijke nieuws op MKB Noord-Brabant - Nieuws.
Ondernemers in Bergen op Zoom kijken hun (zakelijk) nieuws op Omroep Brabant.
Bergenaren en ondernemingen in Bergen op Zoom kunnen hun (zakelijk) nieuws lezen in de regionale krant BN De Stem - Bergen op Zoom en het Algemeen Dagblad - Bergen op Zoom.
Logo krant Bergen op Zoom - BN De Stem op een transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo regionale televisie- en radio-omroep Omroep Brabant op een transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

CULTUUR, SPORT, ONTSPANNING EN ZAKENLUNCH IN BERGEN OP ZOOM

Cultuur


Wilt u uw Spaanstalige zakenrelatie kennis laten maken met wat lokale cultuur?

Afhankelijk van het vakgebied waarin u werkzaam bent en/of de interesses van uw Spaanstalige zakenrelatie, kunt u in Bergen op Zoom een bezoek brengen aan de Gevangenpoort of aan Het Markiezenhof.

Voetbal, tennis, padel & squash


Houdt uw Spaanstalige zakenrelatie van sport? Dan is samen naar een sportwedstrijd gaan of zelf voetballen, tennissen, padellen of squashen wellicht een leuk idee. Voetbal verbroedert. Misschien is het een idee om met uw Spaanse zakenrelatie naar een plaatselijke voetbalwedstrijd te gaan, waar bijvoorbeeld de Bergse voetbalclub SV Dosko of MOC 17 meespeelt.

Voor een partijtje tennis, padel of squash in Bergen op Zoom kunt u terecht bij Smash of bij LTC De Zoom.
Golf, ontspanning & lunch Is het na de cursus Spaans in Bergen op Zoom of een (lange) bespreking met uw Spaanstalige (zaken)relatie tijd voor een beetje ontspanning?
Om een balletje te slaan of gezellig iets te drinken of te eten, kunt u terecht bij Golf Wouwse Plantage in Bergen op Zoom. Golf Wouwse Plantage is gelegen aan de Zoomvlietweg 66 in Bergen op Zoom. De golfbaan is bereikbaar onder telefoonnummer is 0165-37 71 00. De website van de golfbaan is www.golfwouwseplantage.nl.
Om iets te eten of te drinken kunt u terecht bij de horecagelegenheid van Golf Wouwse Plantage.
Afbeelding voetbal tennisbal golfbal in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo voetbalclub Bergen op Zoom - SV Dosko - Sportvereniging Door Ons Samenspel Komt Overwinning - in kleur op grasveld met witte lijn - 600 * 337 pixels

PROMOTIEFILMPJES & GOOGLE MAPS

Hieronder staan promotiefilmpjes van Spanje en van Bergen op Zoom die ook op Youtube zijn te zien.
Klik direct op het Youtube logo in het midden van de afbeelding om het filmpje af te spelen.
Onder de promotiefilmpjes ziet u de locaties van Spanje alsook Bergen op Zoom op Google Maps. Als u kunt linksboven klikt, wordt het kaartje in een nieuw venster groot weergeven.
Door linksonder op het vierkantje in de afbeelding te klikken, worden de satellietbeelden van Spanje en Bergen op Zoom getoond op Google Earth.
In- en uitzoomen op de kaartjes is mogelijk met de + en – knop rechtsonder.
Wat kennis van de streek van waar uw Spaanse zakenpartner zich bevindt, kan tijdens zakelijke gesprekken met Spaanstaligen altijd van pas komen.
Promovideo Spanje
Promovideo Bergen op Zoom
 
Google Maps Spanje
Google Maps Bergen op Zoom
Op de hoogte blijven van wat er speelt in Spanje

SPAANS NIEUWS & BERGS NIEUWS

Hieronder ziet u het laatste nieuws uit Spanje en Bergen op Zoom van verschillende nieuwsbronnen.
Het eerste blokje is Spaans nieuws in het Nederlands.
Het tweede blokje is nieuws uit Spanje in het Spaans.
Het derde blokje is Bergs nieuws (in het Nederlands).
Dit nieuws wordt automatisch bijgewerkt.
Wanneer u zakendoet of communiceert met Spanjaarden, kan het handig en prettig zijn om op de hoogte te zijn van wat zich in Spanje speelt.
Daarnaast is het leerzaam om Spaans nieuws te lezen in het Spaans.
U bent waarschijnlijk al enigszins geïnformeerd over het nieuws, dus gaat begrijpend lezen relatief gemakkelijk en het verrijkt de Spaanse woordenschat met (actuele) Spaanse woorden, termen en uitdrukkingen.
Dagnall geeft cursussen in 24 talen

TAALCURSUSSEN IN 24 TALEN

Dagnall Taleninstituut verzorgt onder andere maatwerk taaltrainingen Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans en Portugees.
Hierboven staat een overzicht van de 23 andere talen die wij naast Spaans standaard aanbieden in Bergen op Zoom.
Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen voor een taalcursus in een taal die hier niet staat vermeld.
Dagnall Talen verzorgt ook vertaalwerk en tolken Spaans

Wist u dat?

Wist u dat Dagnall Talen eveneens vertalingen in Bergen op Zoom en tolkdiensten verzorgt?
Dagnall Talen kan u dus van dienst zijn met
taalcursussen, vertalingen, tolkdiensten alsook het schrijven van teksten!
Ook de juiste route naar vertaaldiensten en tolkdiensten Spaans
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

ONZE OPDRACHTGEVERS

De upload van uw document is gelukt.

 

INLOGGEN MEDEWERKERS   /   BESTANDEN UPLOADEN