OFFERTE AANVRAGEN
Offerte aanvragen

Cursus Portugees

Direct naar ➤ Cursussen - Online - ERK - ISO - Portugal - Nieuws
Dagnall taalcursus online
Dagnall taalcursus contact opnemen
Dagnall taalcursus op lokatie
Taleninstituut Dagnall - Wij kunnen snel schakelen - Binnen een week beginnen is mogelijk

BEGIN NOG VANDAAG MET UW REIS NAAR TAALBEHEERSING PORTUGEES

Taaltrainingen Portugees van topniveau


Taalkennis Portugees verbindt u met de Portugeessprekende wereld en is een communicatiebasis die deuren voor u opent - met name op het professionale vlak. Om deze reden hebben organisaties die investeren in de taalopleiding van de medewerkers, ook een duidelijk voordeel alsook een voorsprong.
Wij bieden u precies wat u zoekt: effectieve taalcursussen Portugees op het hoogste niveau voor medewerkers en leidinggevenden.
Taaltraining Portugees op maat, omdat uw organisatie of bedrijf welbespraakte werknemers verdient.

Vakgebieden


Zakelijk, medisch of technisch - Dagnall kent elke bedrijfstaal.
Elke bedrijfstak heeft zijn eigen taalgebruik en hanteert zijn eigen terminologie. Geef uw medewerkers een zelfverzekerde uitstraling en duidelijke concurrentievoordelen, door branchespecifieke taalkennis Portugees van het hoogste niveau.
Dagnall Talen biedt uw werknemers taaltrainingen Portugees aan in een brede waaier van vakgebieden.
Screenshot navigatiesysteem met tekst Cursus Portugees - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Goed op weg met Dagnall Talen

In onze lesruimte
of bij u op locatie

DE ORGANISATIE VAN UW TAALTRAININGEN PORTUGEES IN GOEDE HANDEN

Werkgerelateerd & doelgericht Portugees leren


Wij bieden taalcursussen Portugees op maat aan als individuele (1-op-1) lessen, als groepscursussen met collega’s, als (intensieve) workshops en ook als langdurige, regelmatige trainingen - met face-to-face-lessen alsook online cursussen. Iedereen kan bij Taleninstituut Dagnall Portugees leren op precies de manier die het meest geschikt is voor hem of haar.
Behalve de klassieke taalcursussen Portugees zijn organisaties met name in de werkgerelateerde cursussen geïnteresseerd zoals schrijfvaardigheid Portugees en/of zakelijk Portugees. De taaltrainingen worden op de individuele behoeften van de opdrachtgevers afgestemd. Dagnall biedt de mogelijkheid om door middel van gecertificeerde taaltrainers met uitstekende beoordelingen en recensies onbegrensd Portugees te leren.
Dagnall Talen leidt u doelgericht en vlot naar de door u beoogde resultaten.

Filosofie Dagnall Talen


De filosofie van Dagnall is om Portugees te leren met gemak en plezier en zonder schroom. Daarom zetten wij alles in het werk om te zorgen dat cursisten de Portugese taal zonder remmingen en moeiteloos kunt leren.
Portugees leren moet leuk zijn en daarom werken wij met methodes die het leerproces voor de cursisten prettiger en gemakkelijker maakt. Met onze methodes wordt nieuwsgierigheid opgewekt en de bereidheid om te leren, ondersteund. Met dagelijks 15 minuten oefenen, brengt Dagnall Talen cursisten in grote stappen naar het gewenste niveau.
Dagnall Taleninstituut is een partner voor iedereen die Portugees wil leren.
Betaalbare topkwaliteit sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalingen - tolken - teksten

PLAN VAN AANPAK DAGNALL TALENINSTITUUT

Dagnall Talen stelt uw wensen en leerdoelen vast in overleg met u als opdrachtgever. U meldt de deelnemers aan met hun contactgegevens. Wij verzorgen een intake op locatie of, indien dit uw voorkeur heeft, telefonisch of online. Na het intakegesprek, waarbij op basis van het ERK (Europees Referentiekader) het huidige en gewenste niveau bepaald wordt, ontvangt u een op maat gemaakt cursusvoorstel met de offerte.
Nadat u akkoord op de offerte hebt gegeven, stemmen wij de planning op uw situatie en agenda af.
Na enkele lessen Portugees evalueert de docent de voortgang en de inhoud van de taalcursus. Indien noodzakelijk, kan de doelstelling worden aangepast.
Na de laatste les ontvangt u een eindrapport samen met een beschrijving van de door de cursisten behaalde resultaten. Tevens ontvangen de cursisten een certificaat van ons instituut.
[ Lees meer ]


Intake

Planning

Cursus

Certificaat

Betaalbaar maatwerk in cursussen Portugees sinds 1982

Dagnall Taleninstituut, Vertaalbureau, Tolkbureau en Tekstbureau geeft sinds 1982 taalcursussen op maat aan bedrijven en (overheids)instellingen. Ons bedrijf heeft een team van ervaren en kundige trainers die specialisten zijn op het gebied van taal en die in al deze jaren al duizenden trainingen Portugees voor het bedrijfsleven en (overheids)organisaties hebben verzorgd.
Door de functiegerichte en werkplekgerichte aanpak, levert Dagnall Talen betaalbare en effectieve taalcursussen Portugees. Rendement door maatwerk; dat is wat Dagnall biedt. Daar kunt u op vertrouwen!
Betaalbaar maatwerk voor het beste resultaat

Taal op de werkvloer

Cursus Taal op de Werkvloer: draagvlak nodig! Taalcursussen (Portugees) toegespitst op het vergroten van de taalbeheersing op de werkvloer zijn bij veel bedrijven intussen gemeengoed.
Mensen zonder of met een beperkte beheersing van de Nederlandse taal of een andere voertaal ervaren een belemmering in hun werkomgeving en willen graag en beter en/of sneller kunnen communiceren op de werkvloer.
Zij willen de aanwijzingen op het werk goed kunnen begrijpen en hier mee om kunnen gaan. Deze medewerkers willen graag zelfverzekerder hun werk uit kunnen voeren en natuurlijk hun ambities op hun werkgebied verwezenlijken. Dit vergt een investering in mensen en in de (innovatieve) ontwikkeling van de organisatie is hiervoor nodig.
[ Lees meer ]

VELE WEGEN LEIDEN NAAR LISSABON

Behoeftes & leermethode


Een goede cursus Nederlands is niet alleen toegespitst op de behoefte van de klant, cursist, organisatie of werkgever, zoals het vergroten van schrijf- of spreekvaardigheid.
Een goede taalcursus (Portugees) is ook afgestemd op de meest geschikte, lees beste leermethode voor de individuele cursist.
Een cursus Portugees die het beste bij hem of haar past.

Hoe behaalt Dagnall een hoog rendement?


Onze vakkundige taaldocenten Portugees zijn zeer bedreven in het zo snel en zo plezierig mogelijk aanleren van kennis en vaardigheden om deze direct in dagelijkse praktijksituaties te gaan gebruiken. Dat werkt erg fijn en dit zorgt ervoor dat u veel waar voor uw geld krijgt.
Het inmiddels alom bekende hoge rendement realiseert Dagnall door een combinatie van deze beproefde leermethode, gericht op de cursist(en) en het nagaan of de cursist(en) visueel, auditief of kinesthetisch is/zijn ingesteld. U kunt bij Dagnall terecht voor cursussen die op maatwerktrainingen gebaseerd zijn.

Dagnall biedt groepscursussen van 3 tot 10 cursisten, zogenaamde duocursussen (2 cursisten), individuele taalcursussen, onlinecursussen, het online leerplatform voor blended learning alsook een eigen App met jargon en woordenlijsten van de specifieke organisatie.
Onze trainers maken veel gebruik van eigen lesmateriaal dat zij door de jaren heen hebben gecreëerd en verzameld en zij spelen continue op actuele ontwikkelingen en thema’s in.

Een prettige manier van leren


Een ander voordeel is dat dit weloverwogen maatwerk als een bijzonder plezierige werkwijze wordt ervaren door zowel onze cursisten alsook onze taaltrainers Portugees. Onze, door de jaren heen steeds verder ontwikkelde en verfijnde manier van werken is het gewaardeerde handelsmerk van Dagnall Talen geworden. Onze cursussen Nederlands zijn dus niet alleen functiegericht en/of werkgericht, maar eveneens afgestemd op de leermethode die het beste bij de cursisten zelf past.
Overlappende groene cirkel met klok en kalender en donkerblauwe cirkel met icoon lesgeven op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Computerscherm met vier taalvaardigheden luisteren, lezen, schrijven en spreken - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Portugees effectief leren bij Dagnall Taleninstituut

INDIVIDUELE CURSUSSEN & GROEPSCURSUSSEN PORTUGEES

Portugese lessen - individueel of in groepsverband


Ons taleninstituut cursussen Portugees op maat voor individuen en groepen, waarbij u met een gerust hart de organisatie van de taalcursus uit handen kunt geven.
Dagnall Talentaleninstituut biedt deze individuele cursussen en groepscursussen voor zowel beginners, als voor halfgevorderden en gevorderden.
Wij maken voor de individuele-, duocursussen en

groepscursussen gebruik van gevarieerde en moderne onderwijsmethodieken om doelgericht te trainen en het leersucces te borgen.
Onze individuele-, duo- en groepscursussen kunnen uiteraard zowel bij u op locatie als op één van onze trainingslocaties worden gegeven.
Maatwerk individuele & groepscursussen Portugees

Maatwerkcursussen Portugees


Dagnall Taleninstituut biedt individuele cursussen Portugees voor bedrijven, (semi-)overheidsorganisaties en particulieren.
Een individuele cursus noemt men ook wel één-op-één-cursus of privéles.
De individuele taalcursussen van Dagnall staan al vele jaren bekend voor maatwerk, persoonlijke aandacht en het hoogste rendement.
De individuele cursussen Portugees van Dagnall zijn maatwerktrainingen en worden specifiek samengesteld voor, en afgestemd op, het taalniveau, de branche, de praktijksituatie en de leerstijl.
De cursussen worden zo opgesteld dat de persoonlijke of bedrijfsdoelstellingen worden behaald.

Ons taleninstituut biedt groepscursussen Portugees van 3 tot 10 personen, maar ook duocursussen (2 deelnemers) aan bedrijven, (semi-)overheidsinstellingen alsook particulieren.
De leergroepen houden wij zo klein mogelijk de deelnemers maximaal te kunnen ondersteunen en om de leereffectiviteit te maximaliseren.
De groepscursussen van Dagnall Talen zijn ook maatwerkcursussen en worden afgestemd op, en specifiek samengesteld voor, het taalniveau, de branche, de leerstijl alsook de praktijksituatie alsook de trainingen worden opgesteld om de doelstellingen te kunnen behalen.


Pluspunten individuele cursus


Het grootste voordeel van individuele taalcursussen Portugees is het hoge rendement doordat in korte tijd veel kennis wordt geleerd.
Omdat de taalcursus vrij intensief is, wordt sneller vooruitgang gemaakt en is het leertraject zo kort mogelijk.
Een ander belangrijk voordeel van individuele cursussen is flexibiliteit. De inhoud kan optimaal aangepast aan de doelstellingen, het niveau en de specifieke aandachtsgebieden van de cursist en de taalcursus kan beter worden afgestemd op de leerstijl van de cursist.
Omdat eventuele begripsproblemen individueel kunnen worden behandeld, is de leervordering optimaal.
Ook zijn individuele taalcursussen ideaal af te stemmen op de agenda van de cursist waardoor het tijdmanagement en het leerschema optimaal zijn.


Pluspunten groepscursus


Met name de interactie met de andere lerenden Portugees is het belangrijkste voordeel van een groepscursus; het actieve gebruik van de doeltaal in de groep zoals door discussies en rollenspellen.
De zogenaamde groepsdynamiek is een ander belangrijk voordeel; communiceren in de doeltaal met de groep en van elkaars kunnen fouten. Cursisten kunnen de afwisseling die zo wordt geboden als leuker ervaren.
Doordat meerdere medewerkers tegelijk worden getraind en de groep bijna hetzelfde kennisniveau bereikt, zijn groepscursussen daarnaast ook efficiënt .
Ook zijn groepscursussen iets minder intensief (iets minder zwaar) voor cursisten dan individuele cursussen.


Minpunten individuele cursus


Bij een individuele cursus Portugees kunnen discussies en rollenspellen alleen met de taaltrainer worden gevoerd en gedaan.
Het geleerde kan niet in een groep worden geoefend doordat er geen interactie is met andere cursisten.
Ook is het niet mogelijk om te leren van fouten van andere cursisten omdat groepsdynamiek ontbreekt.
De intensievere leerbenadering van individuele taalcursussen is ook vrij intensief (zwaarder) voor de cursisten.


Minpunten groepscursus


In een groepscursus wordt minder aandacht aan het individu gegeven en kunnen cursisten iets sneller worden afgeleid. Het rendement is hierdoor wat lager. Deels kan dit worden ondervangen door de groepen wat kleiner te maken (bijvoorbeeld minigroepen).
Groepscursussen Portugees kunnen ook minder goed worden afgestemd op individuele leerstijlen.
Dat de planning minder goed kan worden afgestemd op de agenda van de individuele cursist, is een ander nadeel van een groepscursus.

Pluspunten

Individuele cursus in één oogopslag  hoogste rendement & flexibiliteit, kortste traject
  afgestemd op individuele leerstijl
  inhoud perfect afgestemd op individuele behoefte
  afgestemd op niveau & aandachtsgebieden cursist
  afgestemd op agenda cursist


Minpunten

Individuele cursus in één oogopslag  geen interactie met andere cursisten
  vrij intensief voor de cursist
  geen groepsdynamiek

Pluspunten

Groepscursus in één oogopslag  interactie met andere cursisten
  groepsdynamiek wordt als prettiger ervaren
  groep komt op hetzelfde kennisniveau
  efficiënt meerdere medewerkers tegelijk trainen
  minder intensief dan individuele cursus


Minpunten

Groepscursus in één oogopslag  iets minder aandacht voor individuele cursist
  minder afgestemd op individuele leerstijlen
  minder afgestemd op agenda cursisten
Ontdek onze mogelijkheden voor cursussen Portugees

VERSCHILLENDE OPTIES VOOR PORTUGESE LES

Dagnall Talen geeft taalcursussen (Portugees) voor zowel beginners, halfgevorderden als gevorderden.
Niet iedereen kan naar een talencentrum gaan.
Daarom verzorgen wij de taalcursussen ook incompany en online.

Dagnall Taleninstituut biedt de keuze uit de
onderstaande cursusvormen Portugees. Deze trainingen kunnen ook worden gecombineerd.
Wij staan voor (betaalbaar) maatwerk!

ALGEMENE LEERMETHODES

Audio-Lingual Method (ALM) (Army Method/New Key)


Bedacht door wie en wanneer


De audiolinguale methode was reeds in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw in Amerika en Engeland ontwikkeld, onder meer door de Amerikaanse taalkundige Leonard Bloomfield. Doordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak, werd het noodzakelijk om (Amerikaanse) soldaten elementaire verbale communicatieve vaardigheden te leren. Vanwege de invloed van het leger werd de audiolinguale methode ook bekend als de ‘legermethode’.

Kenmerken van de Audio-Lingual Method (ALM)


De audiolinguale methode kun je zien als een antwoord op de grammatica-vertaalmethode. Het was nieuw dat de taallessen geheel in de doeltaal (bijvoorbeeld Portugees) werden gegeven. Kunnen spreken en luisteren (in het Portugees) zijn de belangrijkste vaardigheden en (Portugese) grammaticale structuren worden door middel van mondelinge structuuroefeningen geleerd. De bedoeling is om zonder fouten Portugees te leren spreken en verstaan, wat begint met leren naspreken. Herhaling is het middel hiervoor; er wordt gewerkt met driloefeningen om Portugese zinnen en structuren goed aan te leren, zodat reacties spontaan en als het ware automatisch worden. De taaltrainer Portugees kan zo een zin bijvoorbeeld 10 maal herhalen en daarna een extra Portugees woord toevoegen. Er wordt veel in zogenaamde talenpractica gewerkt, waarbij lerenden met een koptelefoon naar zinnen luisteren en deze naspreken. Het geschreven Portugees wordt pas behandeld als het mondelinge Portugees al vertrouwd is. Er worden wel afbeeldingen gebruikt voor het introduceren van nieuwe woorden in het Portugees.

Populariteit


De audiolinguale methode werd in ons land pas geïntroduceerd omstreeks 1970 toen de Mammoetwet van kracht werd. Al gauw waren er bezwaren tegen deze inhoudsloze driloefeningen. Het kwam soms voor dat de techniek haperde. De talenpractica raakten hierdoor al snel in onbruik. In plaats hiervan maakte men de voor mondeling gebruik bedoelde structuuroefeningen schriftelijk. Schrijvers van leerboeken namen de markt weer over en boden weer expliciete grammaticaregels aan. Toch liet de audiolinguale methode wel sporen na. Het was nu alom aanvaard dat het bij het leren van een taal (zoals Portugees) niet om het uit het hoofd leren van de regels van de (Portugese) grammatica gaat, maar om het gebruik ervan. Luistervaardigheid (Portugees), waar het merendeel van docenten vóór 1970 geen aandacht aan besteedden, was ontdekt.

Voor- en nadelen van de Audio-Lingual Method


De audiolinguale methode is effectief voor studenten Portugees die beginnen. De correcte uitspraak Portugees wordt aangeleerd van het begin. De audiolinguale methode is docentgestuurd en daardoor kan deze methode een snelle en efficiënte overdracht van de kennis van de taal bieden. De audiolinguale methode kan ook worden toegepast bij grote(re) groepen.

Tevens heeft dit docentgestuurde aspect een keerzijde; er wordt geen eigen inbreng verwacht van de studenten, waardoor het risico op enige passiviteit en onvoldoende motivatie en betrokkenheid op de loer ligt. Een ander bezwaar van de methode is dat de geoefende drills niet zo eenvoudig in levend taalgebruik Portugees zijn om te zetten.

GoldList Method (GLM)


Bedacht door wie en wanneer


De GoldList Method (‘gouden lijst-methode’) is ontwikkeld door polyglot David J. James, alias Viktor Dmitrievitch Huliganov of Uncle Davey.

Kenmerken van de GoldList Method (GLM)


Deze GoldList Method is een leermethode om woorden of zinnen (bijvoorbeeld in het Portugees) te leren op een zodanige wijze dat deze plaatsnemen in het langetermijngeheugen. Deze methode werkt middels zelfgeschreven woordenlijsten (Portugees) die worden herhaald na verloop van tijd. Deze Portugese woorden of zinnen van de woordenlijst worden hardop gelezen door de lerenden. Het idee is niet om de woorden of zinnen en zinnen uit het hoofd te leren, maar dit eigenlijk gebeurt automatisch door blootstelling. De woordenlijst wordt steeds aangepast; Portugese woorden die geleerd zijn, gaan van de woordenlijst af, Portugese woorden die nog problemen opleveren, blijven op de lijst op de woordenlijst staan.

Populariteit


Aanhangers van de GoldList Method claimen dat deze woorden of zinnen in het Portugees spontaan in het langetermijngeheugen van de studenten terechtkomen, iets dat door geheugenwetenschappers betwijfeld wordt. Volgens deze geheugenwetenschappers wordt kennis in het algemeen onthouden als deze kennis van betekenis en relevant is voor de lerende. Voor Portugese woorden en zinnen die relevant en van betekenis zijn voor de lerende, kan deze methode goed functioneren.

Voor- en nadelen van de GoldList Method


deze GoldList-methode kan goed werken voor studenten die het prettig vinden om bijvoorbeeld Post-its® als geheugensteun te gebruiken. Schrijven met de hand functioneert beter dan typen of, behoorlijk zinloos: een fotootje maken, doordat het fysieke deel van het geheugen door het schrijven aangesproken wordt en meewerkt. Een keerzijde van deze methode is het gebrek aan context. Talen bestaan uiteraard uit veel meer dan een serie losse woorden of zinnen. Deze methode is bovendien nogal tijdrovend; er dienen steeds handgeschreven woordenlijsten te worden aangemaakt.

De Natural Method


Bedacht door wie en wanneer


De Natural Method, ook de Natural Approach (de ‘natuurlijke aanpak’) genaamd, is door Tracy Terrell en Stephen D. Krashen ontwikkeld in 1983.

Kenmerken van de Natural Method


De Natural Method richt zich op een natuurlijke wijze van het verwerven van de taal (zoals bijvoorbeeld Portugees). Op de manier waarop iemand als kind zijn of haar moedertaal leerde spreken, probeert de leermethode het Portugees te leren. De Portugese taalregels leert studenten ook onbewust op deze manier. Alleen het Portugees wordt hiervoor gebruikt met de nodige visuele hulpmiddelen. Er wordt gestreefd naar een leeromgeving zonder stress voor de studenten. De studenten worden blootgesteld aan een aanzienlijke hoeveelheid begrijpelijke input. Bij de deze methode wordt de taalproductie Portugees niet geforceerd, maar mag spontaan ontstaan. De nadruk ligt op communicatie en minder op de correctie van vormfouten en expliciete Portugees grammatica.

De methode heeft het meeste rendement als de lerenden in het Portugees worden ondergedompeld. Om ervoor te zorgen dat de studenten plezier beleven van de ervaringen, moeten de activiteiten die in het Portugees worden aangeboden, stimulerend zijn.

De Natural Method leermethode lijkt vrij veel op de Directe Methode. De leermethoden gaan beide uit van het idee van natuurlijke taalverwerving; het verschil tussen de beide methoden is dat bij de Directe Methode meer nadruk wordt gelegd op de praktijk en bij de Natural Method meer op de blootstelling aan taalinput en het verminderen van spreekangst.

Populariteit


Het feit dat onderdompeling heel effectief is, is veelvuldig bewezen. De natuurlijke aanpak is een populaire methode van lesgeven onder taaltrainers Portugees, doordat de methode betrekkelijk eenvoudig is om te begrijpen voor de lerende. Maar er is eveneens kritiek op de Natural Method. De methode is voornamelijk gericht op het impliciet aanleren van de grammatica van het Portugees. De studenten zouden weliswaar leren in het Portugees te communiceren, maar door onvoldoende kennis van de grammatica in een wat gebrekkige, vereenvoudigde versie van de taal blijven hangen.

Voor- en nadelen van de Natural Method


Om op een natuurlijke manier een taal aan te leren, wordt prettig gevonden. Lerenden krijgen de kans voor het opbouwen van een persoonlijke band met het Portugees. Doordat de studenten niet ‘uit het hoofd hoeven te leren’, blijft het geleerde langer onthouden.

Een minpunt kan zijn dat het wat langer duurt voor er resultaat geboekt wordt, omdat bijna geen druk ligt op de taalproductie. Ook bereidt de methode studenten niet per se voor op een bepaald Portugees examen.

Structurele Aanpak


Bedacht door wie en wanneer


De ‘Structurele Aanpak’ (Engels: Structural Approach; ‘SA’) is in de begin jaren 50 door Charles Carpenter Fries en Robert Lado ontwikkeld.

Kenmerken van de Structurele Aanpak (SA)


Deze Structurele Aanpak is een methode om vreemde talen te leren met als doel studenten vertrouwd te maken met de grammaticale en fonologische structuren van de taal (bijvoorbeeld het Portugees). Volgens de methodiek van Structurele Aanpak levert de beheersing van deze structuren meer op dan de verwerving van woordenschat Portugees. Het herkennen en kunnen toepassen van vaste Portugese woordcombinaties en woordgroepen in de correcte woordvolgorde is waar het bij de leermethode om gaat. De vaste combinaties worden in herkenbare situaties middels visualisaties, dramatiseringen, handelingen en gezichtsuitdrukkingen aangedragen aan de lerenden. Bij de methodiek worden de structuren die het vaakst gebruikt worden, als eerste aan de taallerende aangeboden. De mondelinge vaardigheden Portugees (de luistervaardigheden en de spreekvaardigheden) worden hier in eerste instantie bij gebruikt; de leesvaardigheden en de schrijfvaardigheden volgen daaruit. Bij het aanleren en verbeteren van de productieve vaardigheden Portugees (spreken en schrijven), krijgt grammatica een belangrijke plek. Structural-Situational Approach (structurele-situationele benadering) en de Structural-Oral-Situational Approach (structurele-mondeling-situationele benadering) zijn andere namen voor de Structurele Aanpak.

Populariteit


De Structurele Aanpak werd in de jaren vóór 1970 op vrij grote schaal gebruikt voor het geven van Engelse les in Engelssprekende landen, voormalige Britse koloniën en in Maleisië.

Voor- en nadelen van de Structurele Aanpak


Een structurele aanpak heeft als sterke kant dat de kunnen lerenden het Portugees op een accurate manier kunnen leren. De lerende krijgt inzicht in de Portugese grammatica leert in welke situaties bepaalde Portugese woorden en woordcombinaties wel of niet geschikt zijn voor die situaties. De methode van de Structural Approach gebruikt de taal van alle dag. Nadelen heeft de Structural Approach ook. De manier van werken kost behoorlijk veel tijd en levert niet onmiddellijk ervaringen van succes op. De inbreng van de student zelf is gelimiteerd; het is niet erg creatief.

Communicatief taalonderwijs (Engels: Communicative Language Teaching; CLT)


Bedacht door wie en wanneer


Het zogenaamde communicatief Taalonderwijs (Engelse naam: Communicative Language Teaching, afgekort: CLT), ook wel ‘De Communicatieve benadering’ (Engelse naam: Communicative Approach, afgekort: CA) genoemd, is in de jaren 60 van de vorige eeuw ontstaan onder invloed van de ideeën van Noam Chomsky, die de nadruk legde op competenties bij het leren van een taal. Amerikaans taalkundige Dell Hymes was in 1966 de grondlegger van het concept van communicatieve vaardigheden.

Kenmerken van Communicatief taalonderwijs (CLT)


Het communicatief talenonderwijs gaat uit van de opvatting dat interactie het uiteindelijke streven is van het leren van een vreemde taal (zoals Portugees).

Middels de CLT-technieken leren de studenten het Portugees in praktijk te brengen door de interactie onderling en de taaldocent Portugees. Er wordt gebruikgemaakt van authentieke teksten in het Portugees of ander materiaal uit het dagelijks leven en/of de werkomgeving. Het Portugees wordt zowel tijdens als buiten de les om gebruikt.

Studenten praten met medestudenten over persoonlijke gebeurtenissen en trainers Portugees dragen onderwerpen aan die buiten het domein van de traditionele grammatica liggen, om de taalvaardigheid Portugees in verschillende realistische situaties te oefenen. De Portugese grammatica leren studenten inductief, dat wil zeggen aan de hand van de praktijk, van waaruit de regel volgt.

Bij communicatief taalonderwijs is de docent Portugees echt een trainer, die de student helpt in het Portugees te communiceren.

Populariteit


In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw werd het communicatief taalonderwijs heel populair. Dit kwam deels omdat de traditionele taalonderwijsmethodes niet heel succesvol bleken. Binnen een verenigd Europa kwam een grotere behoefte om talen te leren op een wijze die direct kon worden toegepast.

Voor- en nadelen van Communicatief taalonderwijs


De CLT (communicatief taalonderwijs) kent veel voordelen. Studenten ‘kunnen’ al snel ‘iets’ in het Portugees; de methode is functioneel en studentgericht. Vanwege het gebruik van authentieke materiaal, leren de studenten de Portugese woorden die zij moeten weten. De methode is efficiënt. De methode werkt voor de lerende stimulerend, omdat hij of zij gauw succes ervaart. Foutjes mogen worden gemaakt; al doende wordt de taalvaardigheid geleerd en geperfectioneerd. Een nadeel van deze communicatieve benadering is dat voor grammatica, woordenschat die niet direct toepasbaar is en de uitspraak minder aandacht wordt geschonken. De voorbereiding en planning vragen veel meer tijd van de trainer en van de lerenden vereist het een actieve deelname. Voor bepaalde studenten kan deze manier van leren lastig of afwijkend zijn, afhankelijk wat voor achtergrond zij hebben. CLT (communicatief taalonderwijs) draait om het trainen van taalvaardigheden; het gaat vooral om de functie en minder om de vorm en de methode biedt als leermethode geen samenhangend geheel.

Grammatica-/vertaalmethode (GVM) (Engels: Grammar-Translation Method; GTM)


Bedacht door wie en wanneer


Het taalonderwijs was in de 18de en de 19de eeuw vooral op praktisch taalgebruik gericht. Men leerde om gebruiksklare zinnen, idiomatische uitdrukkingen, dialogen, lijsten met woorden etcetera na te spreken, uit het hoofd te leren en op te zeggen. Een Duitse docent Frans en Italiaans; Johann Valentin Meidinger, deed dit anders. Omstreeks 1783 ontwikkelde hij een methode waarin de grammatica in het middelpunt stond. Meidinger wordt als de grondlegger van de grammatica-vertaalmethode (Engels: Grammar-Translation Method; GTM) gezien.

Kenmerken van de Grammatica-/vertaalmethode (GVM)


Deze methode was gebaseerd op het onderwijs in het Latijn, wat de taal van de wetenschap, de cultuur en de religie was. Het onderwijs in het Latijn was natuurlijk gericht op geschreven teksten van de klassieke schrijvers en volledig gericht op vertalen en grammatica. Deze aanpak werd destijds beschouwd als degelijk en wetenschappelijk. De Grammatica-vertaalmethode gaat van de analyse van de taalvormen en de taalstructuren (van bijvoorbeeld Portugees) uit waarbij de lerende inzicht ontwikkelt. Bij de Grammatica-vertaalmethode zijn de lees- en schrijfvaardigheid Portugees dus belangrijk. De nadruk ligt op literatuur, vertalen en uit het hoofd leren van woordenlijsten in het Portugees. De taaldocent draagt de kennis Portugees over, de student memoriseert.

Populariteit


De grammatica-/vertaalmethode is tot recente datum van grote invloed geweest op het taalonderwijs, ondanks dat reeds sinds halverwege de negentiende eeuw ook tegengeluiden te horen waren.

Voor- en nadelen van de Grammatica-/vertaalmethode


Aan personen die het een uitdaging vinden om dingen uit het hoofd te leren, is deze grammatica-/vertaalmethode is een aardige mentale training. Deze methode biedt ook inzichten in de structuur van het Portugees, omdat de nadruk gelegd wordt op de grammatica.

Er zijn echter meer nadelen dan voordelen. Het belangrijkste nadeel is dat de spreek- en luistervaardigheid Portugees ver achterblijft, waardoor de geleerde taal zelfs na jaren studie weinig mondeling kan worden toegepast. Omdat het over het algemeen om literair taalgebruik gaat, staat deze methode ver van het dagelijks gebruik van het Portugees af, ook in de context die wordt aangeboden. Bij het leren in groepsverband biedt de methode geen mogelijkheid tot differentiatie of een eigen creatief leerproces voor lerenden. De lerenden zijn slechts toehoorders en uitvoerders.

Onderdompeling (Engels: immersion)


Bedacht door wie en wanneer


Onderdompeling (In het Engels: language immersion of alleen immersion) wordt sinds de jaren 70 wereldwijd toegepast, hoofdzakelijk op de middelbare school waarbij een schoolvak (bijvoorbeeld het vak wiskunde) wordt onderwezen in een vreemde taal. In Nederland is ‘onderdompeling’ bekend als de leermethode die bij onze bekende collega’s van Taleninstituut Regina Coeli in Brabant, ook wel ‘de nonnen van Vught’ of liefkozend ‘de nonnetjes (van Vught)’ genoemd, wordt gebruikt. De methode is daar ontstaan in 1963 met Franse nonnen die Franse les aan welgestelde vrouwen uit Vught gaven.

Kenmerken van onderdompeling


Onderdompeling zorgt ervoor dat degenen die de taal (zoals het Portugees) leren, direct vanaf het eerste moment is omgeven door de te leren taal. Alle instructies vinden in de doeltaal (Portugees) plaats; in het begin langzaam en met veel herhaling en later op een meer natuurlijke wijze. De studenten worden ook uitgedaagd vanaf het begin om in het Portugees te spreken. De methode maakt gebruik van simulaties en rollenspellen. Op scholen die met onderdompeling werken, wordt de leeromgeving veelal in de stijl van het land van de Portugese taal ingericht om een situatie te creëren alsof de lerenden in Portugal zijn. De studenten oefenen de spreekvaardigheid Portugees één-op-één of in kleine groepjes. Een andere manier om onderdompeling te bereiken, is te reizen naar Portugal en daar bijvoorbeeld te verblijven in een gastgezin.

Populariteit


De methode van onderdompeling wordt beschouwd als een uitstekende leermethode voor vreemde talen. Hoofdzakelijk de mondelinge taalbeheersing Portugees kan op deze manier zeer goed worden aangeleerd.

Voor- en nadelen van onderdompeling


Het grote voordeel is dat met deze methode snel resultaten wordt bereikt, omdat de leermethode behoorlijk intensief is. Omdat de lerende wordt erdoor omgeven, is de leermethode een kwestie van ‘sink or swim’; hij of zij moet wel in de Portugese taal gaan communiceren. Feitelijk zijn de studenten 24 uur per dag Portugees aan het leren. Door samen te oefenen in groepsverband wordt de sociale interactie versterkt. Dit wordt door studenten als motiverend ervaren.

Een nadeel is dat de bereikte resultaten niet altijd wordt vastgehouden. De mogelijkheid is reëel dat het nieuw geleerde relatief snel wegzakt als studenten in een korte tijd Portugees leren, door in Portugal te zijn of door te zijn ondergedompeld in een kunstmatig gecreëerde omgeving, maar daarna weer overgaan tot de orde van de dag. Het feit dat een dergelijke training Portugees erg intensief is, kan een ander minpunt van de methode zijn. Niet elke student heeft de conditie om deze leermethode vol te houden.

Suggestopedie (Suggestopedia)


Bedacht door wie en wanneer


Suggestopedia is een (taal)leermethode uit de jaren 70 van de vorige eeuw. Deze methode is door de Bulgaarse psychotherapeut Georgi Lozanov ontwikkeld.

Kenmerken van Suggestopedie


Zoals de naam al aangeeft, is Suggestopedia gebaseerd op het principe van de suggestie. Positieve suggestie is volgens Georgi Lozanov een voorwaarde om (een taal; bijvoorbeeld Portugees) te leren. Daarvoor is het essentieel dat er een ontspannen sfeer en wederzijds vertrouwen is tussen de lerende en de docent (Portugees). Dat lerenden zich veilig voelen en ontspannen zijn, is de voorwaarde hiervoor hiervoor. Om dit te kunnen bereiken, waren lesloken met rijopstellingen ongepast. In de les zaten studenten in comfortabele stoelen die gezet waren in een halve cirkel en er werd ook altijd muziek tijdens de klas afgespeeld. De methode zoals Lozanov die beoogde, bestond uit verschillende teksten voorlezen, op de achtergrond werd klassieke muziek gedraaid of waren natuurgeluiden te horen. Er bestonden opmerkingen over de (Portugese) grammatica en woordenlijsten bij deze teksten. Het voorlezen ging gepaard met gebaren en veel expressie in stem. Lerenden werden op deze manier verleid om te luisteren en ze konden de (Portugese) woorden die nieuw waren voor ze, gemakkelijk begrijpen en opnemen. Voor de cultuur en kennis over het land van de te leren taal (Portugal) was veel aandacht tijdens de lessen. In de klas werden rollenspellen gespeeld en ook (Portugese) streekgerechten werden in de klas bereid en gegeten.

Populariteit


De leerleermethode Suggestopedie was enigszins omstreden en de leerleermethode is in de vergetelheid geraakt. Sommige elementen van de methode worden nog steeds gebruikt, bijvoorbeeld het gebruiken van stemexpressie en gebaren bij het lezen van teksten in de doeltaal.

Voor- en nadelen van Suggestopedie


Suggestopedia creëert een ontspannen en veilige sfeer, waardoor de studenten geen hinder krijgen van faalangst of frustratie. Deze sfeer kan voor een immigrant bijdragen aan een positieve associatie met het nieuwe thuisland. Muziek werkt vaak motiverend en draagt bij aan betere leerprestaties. Een ander voordeel van de methode is dat de lerenden worden gestimuleerd om actief mee te doen en zich in de situatie in te leven. Dit is voor sommigen een nieuwe ervaring. Voor sommige studenten is dit tegelijk een nadeel, want niet iedereen is hiertoe in staat. Ook kan muziek bij sommige studenten eerder afleiden en verstorend zijn in tegenstelling tot ontspannend of stimulerend. Een ander zwak punt is dat de relatie taaldocent-lerende niet gelijkwaardig is; alle input komt van de Portugese taaldocent en de lerende is altijd de ontvangende partij.

Community Language Learning (CLL)


Bedacht door wie en wanneer


De Amerikaanse priester en psycholoog Charles A. Curran ontwikkelde in 1976 Community Language Learning, ook wel Counseling Language Learning
genoemd.

Kenmerken van Community Language Learning (CLL)


CLL (Community Language Learning) is een taalverwervingsmethode waarbij de lerenden samenwerken om te bepalen welke aspecten van de taal zij willen leren. Deze methode baseert zich op de counseling-benadering waarbij de docent optreedt als counselor die de zinnen van de lerende omschrijft. De lerenden starten een gesprek. Zijn de studenten de doeltaal (Portugees) nog niet voldoende machtig, dan spreken de studenten in hun moedertaal. De trainer (Portugees) vertaalt en legt uit, waarna de studenten de uitingen van de trainer zo goed mogelijk herhalen. Dit gesprek in het Portugees wordt opgenomen om opnieuw te kunnen beluisteren.

Community Language Learning bevordert het gemeenschapsgevoel in de leergroep en ziet de wisselwerking tussen de studenten als middel om te leren. Het zijn de studenten zelf die het lesmateriaal bepalen door middel van betekenisvolle gesprekken. Een leerboek Portugees wordt niet gevolgd.

Populariteit


Het slagen van deze methode hangt grotendeels af van de expertise van de trainer-counselor. Bij deze methode dient de trainer naast sociaal-cultureel kundig ook taalkundig onderlegd te zijn. Deze trainer dient zowel het Portugees als de moedertaal van de lerende erg goed te beheersen om de taaluitingen van de lerende te kunnen vertalen. Deze methode kan prima werken indien deze correct wordt gebruikt. Deze methode is niet geschikt voor grote groepen.

Voor- en nadelen van Community Language Learning


De methode biedt de lerenden veel autonomie. Studenten vinden het analyseren van de eigen gesprekken vaak zinvol. Niet alleen tijdens de lessen Portugees, maar ook daarbuiten wordt de leergroep vaak zeer hecht. Met CLL worden studenten zich zo een stuk bewuster van hun groepsgenoten, hun sterke en minder sterke punten en ze leren als een team te werken. Studenten leren veel van het bespreken van de fouten en het evalueren van de taalles Portugees. Vaak blijven deze correcties in het geheugen gegrift en worden zo deel van de actieve woordenschat van de lerende.

Dat de trainer niet sturend is, terwijl sommige lerenden wel sturing nodig hebben, kan een keerzijde zijn. Bij CLL wordt geen leerboek gebruikt en ook geen toetsen Portugees afgenomen. Het succes van de les is daardoor lastig meetbaar. Sommige studenten worden in hun Portugees spreken belemmerd als zij worden opgenomen.

Lexicografische benadering (Engels: Dynamic Lexicographic Approach; DLA)


Bedacht door wie en wanneer


De Lexicografische benadering (In het Engels: Lexical Approach; LA) is een methode om een taal te leren die door Michael Lewis in de vroege jaren 90 van de vorige eeuw is ontwikkeld.

Kenmerken van de Lexicografische benadering (DLA)


De benadering gaat uit van het idee dat een belangrijk deel van het leren van een vreemde taal (zoals het Portugees) bestaat uit het begrijpen en produceren van zogenaamde ‘lexicale eenheden’, brokjes taal die bestaan uit (Portugese) woorden, woordcombinaties alsook uitdrukkingen. Lerenden verwerven al doende inzicht in de patronen van het Portugees (grammatica) en betekenisvolle groepen met woorden. Zo wordt geleerd hoe het Portugees ‘in het echt’ gebruikt wordt. In deze benadering is woordenschat Portugees belangrijker dan Portugese grammatica. De instructies zijn op situaties en Portugese uitdrukkingen gericht die vaak in dialoog voorkomen. Voor interactie is aandacht maar eveneens voor i>exposure; voor de receptieve vaardigheden van de lerende (luisteren en begrijpen, lezen en begrijpen). Er wordt veel mogelijkheid gegeven voor het zelf ontdekken van de Portugese taal.

De rol van de taaldocent Portugees is te zorgen voor genoeg inbreng en het faciliteren van het leerproces van de lerenden.

Populariteit


In de afgelopen dertig jaar zijn door de ideeën over taal van (onder meer) Michael Lewis de leerboeken aanmerkelijk anders geworden. Bij deze methode wordt veel meer aandacht geschonken aan de woordenschat die in chunks aangeboden wordt, in betekenisvolle brokjes. Iets waarnaar Michael Lewis streefde; de drastische omwenteling in de wijze waarop taal wordt onderwezen, bleef echter uit.

Voor- en nadelen van de Lexicografische benadering


Door met ‘chunks’ (brokjes van de taal) te werken; met ‘echte’ taal, leren de studenten het Portugees op een natuurlijke wijze te gebruiken. Op deze manier ontstaat souplesse in het het gebruik van het Portugees.

Dat de werkelijkheid altijd weer afwijkend is van de aangeleerde taalsituaties, is het minpunt van de leermethode. Een aantal studenten heeft meer aan een taaldocent Portugees die hen wegwijs maakt, dan aan een docent taal-facilitator omdat deze studenten meer moeite hebben om de patronen van het Portugees zelf te leren herkennen.

Series Method


Bedacht door wie en wanneer


De Series method, ook wel ‘seriemethode van taalverwerving’ (Frans: La Méthode naturelle) genoemd, is in 1880 door de Fransman François Gouin ontwikkeld.

Kenmerken van de Series Method


Een serie verbonden zinnen die gemakkelijk te begrijpen zijn en niet veel kennis vereisen van grammatica van de doeltaal, is het uitgangspunt van de seriemethode (The Series Method of language acquisition) van Gouin. Op basis van een actie, zoals het verlaten van een huis in de volgorde waarin deze uitgevoerd zou worden, leren de studenten zinnen. Deze reeksen of series behandelden onderwerpen als de mens in de samenleving, het leven in de natuur, wetenschap en beroep, vanuit het onderscheid tussen objectief, subjectief en figuurlijk taalgebruik ontwikkeld. De seriemethode van François Gouin maakt geen gebruik van moedertaal. Lerenden gaan heel snel in de nieuwe taal (bijvoorbeeld het Portugees) denken doordat een soort eentalige leermethode is, die niet van ‘vertalen’ en ‘uitleggen’ uitgaat maar van ‘demonstreren’ en ‘handelen’.

Populariteit


De concepten van François Gouin over taal waren zeer vooruitstrevend. De seriemethode van Gouin was toch enige tijd succesvol, ondanks de vrij afwijkende aanpak. De Directe Methode van Berlitz overschaduwde de leermethode echter.

Voor- en nadelen van de Series Method


Door de Series method van François Gouin worden de mondelinge vaardigheden Portugees sterk ontwikkeld en het creëert een natuurlijke, harmonieuze en gelijkwaardige sfeer in de taallessen.

Gouin’s leermethode biedt levendig taalonderwijs. Dit soort taalonderwijs Portugees wekt de leermethode enthousiasme op van de studenten doordat de leermethode gebruikmaakt van visuele leermiddelen, bijvoorbeeld afbeeldingen, grafieken, enzovoort. Een nieuwe taal leren werd tastbaar; iets wat geheel nieuw was. Portugeeslerenden worden nieuwsgierig, wat helpt om het leergeheugen te helpen ontwikkelen, de prestatiedruk te verlagen en het zelfvertrouwen te verhogen. De communicatieve taalvaardigheid Portugees van de student wordt sterk gestimuleerd.

De keerzijde van de leermethode is dat taal die iets meer abstract of subjectief wordt, moeilijk in één duidelijke ervaring is te vangen met beweging en expressie. De bewerkelijkheid voor de taaldocent, die tenslotte een hele reeks aan series moet voorbereiden, is een bijkomend nadeel van de leermethodiek. Als derde punt richt de Gouin-seriemethode zich vooral op het mondelinge taalgebruik, terwijl het reguliere onderwijssysteem nog vaak draait om examens die de lees- en schrijfvaardigheid toetsen.

Task-Based Language Teaching (TBLT)


Bedacht door wie en wanneer


Taakgericht taalonderwijs (Task-Based Language Teaching; TBLT) is in de jaren tachtig van de vorige eeuw ontwikkeld. De grondleggers van deze methode waren de Indiase taalkundige professor N.S. Prabhu, de Amerikaanse hoogleraar Teresa P. Pica en de Britse hoogleraren Graham Crookes en Michael H. Long.

Kenmerken van de Task-Based Language Teaching (TBLT)


Het taakgericht taalonderwijs past binnen het Communicatief Taalonderwijs/een Communicatieve Benadering. De denkwijze erachter is dat de verwerving van de vreemde taal (zoals het Portugees) geen doel op zich is, maar een middel om specifieke taken uit te voeren. Lerenden krijgen motiverende taken aangeboden. Hiervoor is kennis van de vreemde taal (Portugees) vereist. Om deze taken goed uit te voeren, is het nodig dat de lerenden over woordenschat en taalregels van het Portugees beschikken. Deze taken zijn zaken uit het dagelijks leven, bijvoorbeeld het schrijven van een e-mail, bellen met een klantenservice, boodschappen doen, een drankje bestellen of de krant lezen. De opdracht wordt in drie fasen verdeeld: vóór, tijdens en na de taak, waarbij de lerende zich eerst voorbereidt op de taak, vervolgens de taak uitvoert en tot slot hierop terugblikt. Studenten dienen samen te werken om de taken uit te kunnen voeren. Om leereffect te hebben, moeten de opdrachten net boven het niveau van de student Portugees liggen.

Populariteit


Vanaf het begin van de jaren 90 is taakgericht onderwijs erg populair geworden, zeker in het taalonderwijs. De leermethode lijkt de meest bruikbare vorm te zijn om de taalvaardigheid van studenten (vooral studenten in een achterstandspositie) in het lager en secundair onderwijs te verbeteren.

Voor- en nadelen van Task-Based Language Teaching


Taakgericht taalonderwijs (Portugees) heeft duidelijke voordelen. Taakgericht taalonderwijs taakgericht taalonderwijs is een activerende werkvorm, waarbij studenten uitgedaagd worden om hun vaardigheid (Portugees) toe te passen. Het is een op de persoon gerichte, efficiënte en relevante aanpak, mits de opdracht goed bij de lerenden aansluit. De lerende komt op een dagelijkse, natuurlijke manier in contact met het Portugees en leert op deze manier authentieke Portugese woorden, woordcombinaties en uitdrukkingen. Bovendien leren studenten om met elkaar samen te werken. Taakgericht taalonderwijs wordt door studenten als plezierig en motiverend ervaren .

Dat de communicatie voorop staat en niet zozeer de correcte vorm van het Portugees, waardoor de lerenden die niet zozeer precies leren, kan als keerzijde genoemd worden.

De Dogme benadering (Engels: Dogme Language Teaching; Dogme ELT)


Bedacht door wie en wanneer


Scott Thornbury; een Nieuw-Zeelandse docententrainer en linguïst op het gebied van taalonderwijs Engels ontwikkelde Dogme Language Teaching/Dogme ELT (ook wel de ‘Dogmabenadering’ genoemd) in 2000.

Kenmerken van de Dogme benadering (ELT)


‘Dogme 95’; de beweging uit het jaar 1995 van een groep van Deense filmmakers onder wie filmregisseur Lars von Trier, vormde de inspiratie voor Dogme Language Teaching. Bij het maken van films confirmeren de deelnemers zich aan tien strikte regels (tien dogma’s). Samen vormen ze ‘de eed van zuiverheid’ (Deens: kyskhedsløfter; Engels: Vows of Chastity). Iets soortgelijks is bij het Dogme-taalonderwijs aan de hand. De aanhangers van de Dogme Language Teaching zoeken naar een vorm van communicatief onderwijs van vreemde talen die niet door enig voorgedrukt materiaal belast is. Het doeleinde van de Dogme-benadering is het beginnen van echte inhoudelijke gesprekken die over praktische onderwerpen gaan. Bij deze methode draait het om communicatie als stuwende kracht van een taal leren (bijvoorbeeld Portugees). Daarom is deze leermethode een communicatieve aanpak van het taalonderwijs, die onderwijs biedt zonder leerboeken te gebruiken of andere lesmaterialen en zich in plaats daarvan op het communiceren tussen de lerenden en de trainer richt. Het Dogme-taalonderwijs heeft, net als de Dogme-beweging van de filmmakers, 10 dogma’s (uitgangspunten).

Populariteit


Ondanks dat er niet veel onderzoek naar het succes van Dogme is gedaan, gaat Scott Thornbury ervan uit dat de overeenkomsten met taakgericht leren van een taal (zoals Portugees) suggereren dat Dogme waarschijnlijk tot vergelijkbare resultaten leidt.

Voor- en nadelen van de Dogme benadering


Een pluspunt voor de taaldocent Portugees is dat voorbereiding vrijwel niet is vereist. De studenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en dit kan heel motiverend zijn. Voorspelbaar zijn de taallessen Portugees zo nooit. Dit zorgt voor spontane communicatie en de verveling krijgt geen kans. Tijdens een taalles volgens de Dogme-methode is vrijwel elk onderwerp bespreekbaar. Dit zorgt ervoor dat de studenten alert en betrokken blijven.

De studenten kunnen zich echter wel minder op hun gemak voelen als ze zo weinig door de docent bij de hand worden genomen. Ook zijn niet alle trainers Portugees in voldoende mate flexibel voor deze manier van lesgeven. Dat lerenden zich vaak dienen voor te bereiden op een bepaald examen Portugees en het niet zeker is dat de hiervoor benodigde stof aan bod komt tijdens de taallessen, kan een ander minpunt zijn van de methode.

Growing Participator Approach (GPA)


Bedacht door wie en wanneer


The Growing Participator Approach (GPA) is ontwikkeld door Language consultants Greg en Angela Thomson in het jaar 2007.

Kenmerken van de Growing Participator Approach (GPA)


De GPA-benadering geldt als een alternatieve kijk op het leren van een vreemde taal (zoals het Portugees). Dat taal en cultuur niet los van elkaar kunnen worden gezien, is de primaire aanname van de GPA. Het gaat bij GPA om veel meer dan alleen het leren van het Portugees; het doel is uitgroeien tot deelnemers aan het leven in de gastcultuur (bijvoorbeeld van Portugal). GPA gebruikt daarom de benamingen ‘groeiende deelnemer’ in plaats van ‘taallerende’ en ‘verzorger’ in plaats van ‘docent of leraar’. De GPA heeft overeenkomsten met, en is ook gedeeltelijk gebaseerd op, de Natural Approach (natuurlijke aanpak) van Stephen Krashen en Tracy Terrell.

De leermethode bestaat uit zes fasen van activiteiten. De activiteiten worden uitgevoerd door de lerende en een verzorger uit Portugal. Begrijpen gaat voor produceren. De focus ligt op Portugese woordenschat en cultuur. Fase 1 van de methode is de hier-en-nu-fase. Deze neemt ongeveer 100 uur in beslag. De ‘groeiende deelnemer’ concentreert zich in fase 1 op het luisteren en het non-verbale feedback geven.

Fase 2 van de leermethode is de verhaalopbouwfase. Deze neemt ruwweg 150 uur in beslag en nu beginnen de deelnemers ook Portugees te produceren. In fase 3 van de leermethode ligt de nadruk op ‘gedeelde verhalen’. Dit zijn verhalen over dagelijkse gebeurtenissen, verhalen die worden gedeeld tussen culturen alsook verhalen over gedeelde ervaringen. Fase 4 van de leermethode is de fase van het ‘diepe delen’. Tijdens deze fase beginnen de deelnemers en de verzorgers diepere gesprekken te voeren over het leven in de Portugese cultuur. In fase 5 van de leermethode beginnen deelnemers zich op taalgebruik van moedertaalsprekers Portugees te richten door middel van televisie, films, nieuws en literatuur. Het Portugees dat voor het werk van de deelnemers is vereist, wordt ook geleerd. Fase 6 van de methode van de leermethode is de ‘zelfvoorzienende groeifase’. Deze fase kent geen eindpunt. Hier gaat het om de groei naast de formele taalsessies Portugees.

Populariteit


Er is nog weinig bekend over het succes omdat de methode van Thomson nog redelijk nieuw is. Deelnemende studenten zijn enthousiast over deze methode.

Voor- en nadelen van de Growing Participator Approach


Met de GPA-benadering wordt een duidelijk inzicht geboden op het proces van taalverwerving Portugees. De zes afzonderlijke fasen van de methode bieden een duidelijk tijdsschema alsook realistische doelstellingen. Er wordt door de lerende niet alleen kennis verworven van het Portugees, maar ook van de omgeving en de lerende verwerft eveneens een nieuw sociaal netwerk.

Een nadeel van deze leermethode is dat voor elke deelnemer of elke groepje deelnemers een ‘verzorger’ gezocht moet worden die veel tijd wil investeren.

Shadowing Technique


Bedacht door wie en wanneer


De Shadowing technique of kortweg Shadowing (‘schaduwen’) is bedacht in de vroege jaren 2000 door Alexander Argüelles; een Amerikaanse taalkundige en polyglot.

Kenmerken van de Shadowing Technique


Shadowing is een methode die studenten zelfstandig kunnen gebruiken om de intonatie (Portugees) en uitspraak te verbeteren en vloeiendheid in het spreken te verwerven. Het is een eenvoudige methode: de student luistert naar een audio-opname, bij voorkeur een dialoog en herhaalt dan wat hij of zij hoort. Het gaat in eerste instantie om de klank; de Portugese tekst begrijpen is niet van belang. Het luisteren en daarna herhalen wordt geoefend totdat het soepel gaat en de lerende simultaan Portugees kan spreken met de audio-opname. Na enige tijd zal de student een transcript gebruiken om te kunnen lezen (en begrijpen) wat hij of zij uitgesproken heeft. Diverse leerboeken zijn voor deze techniek geschikt, zolang er maar dialogen in staan of delen met samenhangende tekst. De Portugese audio-opname dient ideaal bezien iets boven het niveau van de studenten te zijn. De ideale lengte van een audio-opname is ongeveer één pagina, zonder kunstmatige pauzes en op een natuurlijke snelheid. Doordat lichamelijke beweging de opname versterkt van de vreemde taal (het Portugees) in het zenuwstelsel, doet Alexander Argüelles de aanbeveling om te lopen tijdens het spreken, liefst buiten, en niet te zitten. Dat de studenten minder gauw worden afgeleid als zij bewegen, is een andere grond waardoor het werken aan het Portugees veel effectiever gaat.

Shadowing heeft veel overeenkomsten met de audiolinguale methode uit de twintigste eeuw, maar het verschil is dat de audiolinguale methode gebruikmaakte van grammaticale driloefeningen in plaats van dialogen of samenhangende tekst. Bij de Shadowing-methode is ook simultaan spreken anders.

Populariteit


De afgelopen jaren is veel onderzoek naar de techniek van Shadowing gedaan waaruit blijkt dat de leermethodiek naast de uitspraak ook de luistervaardigheid sterk verbetert. Het algemene begrip van het Portugees wordt ook vergroot.

Voor- en nadelen van de Shadowing Technique


Het praktische voordeel van Shadowing dat de methodiek kan worden gebruikt in een groep studenten, waarbij elke deelnemer individueel actief leert. De methode heeft een hoog rendement.

De Shadowing-techniek heeft als keerzijde is dat lerenden het wellicht wat saai vinden om dezelfde Portugese tekst steeds te blijven herhalen. De teksten kiezen is dus van groot belang.

Total Physical Response (TPR®)


Bedacht door wie en wanneer


De Amerikaanse psycholoog James Asher ontwikkelde in de jaren zestig van de vorige eeuw de taalverwervingsmethode Total Physical Response, ook wel TPR® genoemd.

Kenmerken van Total Physical Response (TPR®)


TPR® is een methode om talen (bijvoorbeeld Portugees) te leren die op het idee is gebaseerd dat mensen leren met behulp van beweging en handelingen. Al doende leert men, en wel op de manier zoals een kind de moedertaal leert. Ouders geven continu taken aan hun (jonge) kinderen en belonen hen als ze die taken uitvoeren (“kijk naar mama”, “goed zo”). “Pak de lepel”, “Mooi!”, “Trek je schoenen maar aan”, enz.). Het is in de eerste plaats de bedoeling dat het kind begrijpt wat de ouder zegt, het kind gaat in een later stadium verbaal reageren. Dus de luistervaardigheid Portugees is de basis, daarna komt de spreekvaardigheid.

De methode van TPR® past deze grondslagen van de moedertaalverwerving bij het leren van het Portugees versneld toe. De trainer geeft op een begrijpelijke en vriendelijke wijze opdrachten, zoals: “pak het boek” en doet zelf de opdrachten voor; de studenten doen deze opdrachten na. Aanvankelijk wordt nog niet verwacht van de studenten dat ze Portugees spreken; de studenten geven de taken in een later stadium. Bekende taken worden verder uitgebreid of gedeeltelijk veranderd.

Door het combineren van beweging en spraak, appelleert de methode van TPR® aan beide hersenhelften. Hierdoor kost het minder moeite om iets te leren en het geleerde Portugees beklijft ook beter.

Populariteit


Voornamelijk wordt TPR® toegepast binnen het NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal), zeker bij beginnende studenten en ook wel op de basisschool bij Engels. Maar eveneens middelbare scholieren of volwassenen werken met veel plezier met Total Physical Response en behalen hierbij goede resultaten.

Voor- en nadelen van Total Physical Response


Total Physical Response heeft veel voordelen. Doordat de student veel begrijpelijke input krijgt aangeboden in ‘chunks’ (woorden die bij elkaar horen), krijgt hij of zij snel begrip van de nieuwe taal. Total Physical Response levert snelle succeservaringen op, wat het plezier in leren bevordert. Zo kan de student leren zonder stress. De methode van TPR® is in principe geschikt voor alle doelgroepen, ongeacht leeftijd en achtergrond en de methode kan eveneens toegepast worden in grotere klassen. De vreemde taal wordt direct opgeslagen in het langetermijngeheugen van de lerende.

Dat niet elke taaluiting in TPR®-taken uit te drukken is, is de keerzijde van TPR®. Hierdoor werkt het tot op een zeker taalniveau en is een andere leermethode nodig als aanvulling. De methodiek is ook niet heel creatief. De student leert niet zijn of haar ideeën, meningen en gevoelens in het Portugees te uiten.

De Directe Methode (Engels: Direct Method; DM)


Bedacht door wie en wanneer


Eind jaren tachtig van de negentiende eeuw bedacht de Duits-Amerikaanse taalkundige Maximilian Delphinius Berlitz (geboren als David Berlizheimer) de Directe Methode, ook wel ‘de natuurlijke benadering’ genoemd. De Directe Methode is als tegenreactie op de dominante grammatica-vertaalmethode ontwikkeld.

Kenmerken van de Directe Methode (DM)


Er was een Reformbeweging rond het jaar 1900 met nieuwe ideeën over leren dat zelfontdekkend en inductief moest zijn. Overigens betrof de Reformbeweging niet alleen het leren van een vreemde taal, maar ook voeding, kleding, natuurgeneeskunde en naturisme. Men streefde, net zoals in de jaren zestig van de vorige eeuw, omstreeks 1900 naar meer natuurlijke manieren van leven en een bevrijding van keurslijven. In het taalonderwijs werd nu veel aandacht besteed aan de ‘levende’, gesproken taal, waarbij grammatica meer inductief werd onderwezen, met voorbeeldzinnen. Hieruit moesten de studenten de taalregels afleiden. Veel mondelinge oefeningen met veel aandacht waren er voor de uitspraak van de taal (zoals het Portugees). Lerenden werden aangemoedigd vaak Portugees te spreken. Het was eveneens nieuw dat de les in het Portugees werd gegeven. Er werd nadrukkelijk niet vertaald in de taalles. Aan de hand van voorbeelden en plaatjes werd de (Portugese) woordenschat aangeleerd. Abstracte vocabulaire werd aangebracht door de lerenden om ideeën te laten associëren.

Populariteit


Deels door invloeden van de oorlogen en crises ebde de golf van vernieuwing van het begin van de twintigste eeuw weg, om in de jaren 60 weer in een andere vorm terug te komen.

Met (een moderne versie van) de Directe Methode wordt nog altijd gewerkt door taleninstituten zoals Berlitz en Interlingua.

Voor- en nadelen van de Directe Methode


Dat het een vrij natuurlijke manier is om Portugees te leren, is het belangrijkste grote voordeel van de Directe Methode. Bij de methode wordt veel aandacht geschonken aan spreken en luisteren. Hierdoor krijgen de lerenden zelfvertrouwen en vloeiendheid in de Portugese taal. Minpunten kent de methode echter ook. Deze methode besteedt zeer weinig aandacht aan de schrijfvaardigheid (Portugees) en relatief minder aandacht aan lezen in de doeltaal. De methode biedt voor de meer gevorderde student Portugees niet genoeg uitdaging. Voor een langzaam lerende student is de Directe Methode tevens niet zeer bruikbaar, doordat de leermethode van een daadkrachtige inzet door de studenten uitgaat.

De Manesca-methode (Engels: Manesca Method)


Bedacht door wie en wanneer


Jean Manesca publiceerde An Oral System of Teaching Living Languages Illustrated by a Practical Course of Lessons in the French through the Medium of the English (“Een mondelinge methode voor het onderwijzen van levende talen, aan de hand van een praktische cursus Frans door middel van het Engels”) in 1835. In 2015 ging An oral system of teaching living languages in herdruk.

Kenmerken van de Manesca-methode


Manesca is gebaseerd op hetzelfde principe als de Natural Approach (‘natuurlijke aanpak’): de beste manier om talen te leren, is die waarop een kind zijn moedertaal leert. Een vreemde taal (zoals Portugees) leren moet gemakkelijk en veilig zijn. Manesca wil om die reden niet werken met abstracte regels en lijstjes met Portugese woorden die uit het hoofd geleerd dienen te worden.

De Manesca-methode geldt als de oudste, bekende, volledige taalcursus. De leermethode is op het werken met een groep van studenten en een docent Portugees gebaseerd, die steeds één Portugees nieuw woord tegelijk introduceert. Bij elk woord hoort een bepaalde beweging. De studenten herhalen daarna na elkaar het Portugese woord en de bijbehorende beweging. De herhaling helpt de studenten deze Portugese woorden te onthouden, zonder dat uit het hoofd geleerd hoeft te worden. Stap voor stap vormen deze woorden zinnen en weer variaties op de Portugese zinnen. Portugese spelling wordt in een later stadium met leesteksten aangeboden.

De methode van Jean Manesca is reeds een aantal jaren later overgenomen en aangepast door Heinrich Gottfried Ollendorff en wordt ook wel de Ollendorff-methode genoemd.

Populariteit


Jean Manesca overleed twee jaar na de publicatie van zijn methode. Het werk van Manesca is door anderen opgepakt en verder ontwikkeld, onder meer door Ollendorff. Veel van de ideeën van Manesca zijn actueel en worden nog altijd in het moderne vreemdetalenonderwijs gebruikt.

Voor- en nadelen van de Manesca-methode


Het pluspunt van de Manesca- of Ollendorff-methode is de combinatie van spreken en bewegen, waardoor het fysieke geheugen wordt aangesproken en de geleerde stof gemakkelijker en langduriger kan worden onthouden. Wat daar eveneens aan bijdraagt, is het vele herhalen. Het kan als een minpunt worden gezien dat het wat saai wordt om dezelfde Portugese woorden en zinnen steeds te herhalen.

Silent Way


Bedacht door wie en wanneer


The Silent way (‘de stille manier’) is ontwikkeld in het jaar 1963 door de Egyptenaar Caleb Gattegno.

Kenmerken van de Silent Way


De stille manier is een taalleermethode (voor bijvoorbeeld Portugees) die gebruikmaakt van stilte als instructiemiddel. De methode van Caleb Gattegno gaat van de autonomie van de lerende uitn en hun actieve deelname.

Een combinatie van stilte en gebaren wordt gebruikt door de taaldocent Portugees om de aandacht van de studenten te trekken, reacties los te krijgen en hen aan te moedigen om fouten te corrigeren. Veel tijd wordt aan de uitspraak (Portugees) van de taal besteed.

Gattegno, die wiskundige was, vond het belangrijk om les te geven op een wijze die efficiënt was voor de voorraad energie van de lerenden. Hij ontdekte dat het in verhouding weinig energie kost om een visueel of auditief beeld te onthouden, veel minder energie dan als studenten proberen iets uit het hoofd te leren. Het betoog van Caleb Gattegno was dat de taaldocenten niet zozeer naar het overbrengen van kennis zouden moeten streven, maar bewustzijn aan dienen te boren, omdat alleen het bewustzijn het mogelijk maakt om iets te kunnen leren.

The Silent Way hierbij gebruikt onder andere blokjes met verschillende kleuren, die voor diverse dingen kunnen worden gebruikt. Ook maakt de methodiek gebruik van Words in Colour. Words in Colour is een kleurenkaart voor klanken waarbij elke kleur voor een bepaalde klank van het Portugees staat, gekleurde woordgrafieken voor het werken aan zinnen en gekleurde grafieken die gebruikt worden om spelling te leren.

Populariteit


Hoewel de Stille Methode in zijn oorspronkelijke versie niet veel wordt gebruikt, zijn de ideeën van Gattegno wel van betekenis geweest, met name bij het leren van de uitspraak.

Voor- en nadelen van de Silent Way


Het pluspunt van de benadering van Gattegno is dat zijn methodiek niet-bedreigend is voor de student, die immers als autonoom wordt beschouwd. In feite is de taaldocent Portugees aan de lerende dienstbaar en niet andersom. The Silent Way stimuleert het leren van het Portugees op een natuurlijke wijze. Door taallerenden uit te dagen nieuwe dingen te ontdekken, wordt de geleerde taalkennis vaak goed verwerkt en onthouden. De studenten ‘mogen’ fouten maken, wat bijdraagt aan het leerproces.

Een nadeel van de leermethode kan zijn dat sommige lerenden meer begeleiding nodig hebben dan de leermethode voorstaat. De studenten worden mogelijk gefrustreerd door het gebrek aan inbreng van de taaltrainer Portugees. Met kleuren en grafieken werken, heeft als limiterende factor dat ‘het nieuwe’ er snel af raakt. Hierdoor verdwijnt het effect.

TPR Storytelling


Bedacht door wie en wanneer


TPR Storytelling of ‘TPRS’ houdt in Teaching Proficiency through Reading and Storytelling. De TPRS-methode is door Blaine Ray ontwikkeld in 1990, van oorsprong een Amerikaanse docent Spaans, en is afgeleid van de TPR-methode (Total Physical Response).

Kenmerken van TPR Storytelling


TPRS is een talenverwervingsmethode die gebruikmaakt van verhalen om talen (bijvoorbeeld Portugees) te leren. Het uitgangspunt is een natuurlijke wijze van taalverwerving: de taal leren zoals kinderen hun moedertaal leren. De student wordt blootgesteld aan een grote hoeveelheid begrijpelijke input om dit te kunnen bereiken. Door de docent Portugees wordt een verhaal verteld waarin nieuwe Portugese woorden meerdere keren voorkomen. Deze verhalen zijn interessant of humoristisch en niet te lang. Deze verhalen zijn vrij gemakkelijk te begrijpen, hierdoor zijn de studenten ontspannen. Portugese woorden en structuren worden zo vrijwel vanzelf opgeslagen in het langetermijngeheugen van de studenten. De trainer wijst de lerende op grammaticale fenomenen in het Portugees, zonder dat studenten taalregels uit hun hoofd hoeven te leren.

De studenten zullen na een poosje ‘vanzelf’ Portugees beginnen te spreken en de Portugese grammaticale structuren gaan imiteren. Dit is een natuurlijk proces. Samen met een groep van lerenden een verhaal opbouwen, is een variant hierop. De docent Portugees schrijft bij deze methode eerst nieuwe woorden en structuren op het schoolbord, met hun Portugese vertaling en vervolgens samen met de lerenden hiervan een verhaal te maken. Tot slot wordt het verhaal door de studenten naverteld. Lezen in het Portugees is een belangrijk onderdeel van TPR Storytelling, doordat dit zorgt voor input. Schrijven in het Portugees volgt daarna.

Populariteit


Er zijn veel onderzoeken gedaan die uitwijzen dat TPR Storytelling een geslaagde manier is om een taal te verwerven. Er zijn wel randvoorwaarden: de docent moet ervoor getraind zijn en de setting moet geschikt zijn.

Voor- en nadelen van TPR Storytelling


Het is een laagdrempelige manier om Portugees te leren en de geleerde stof wordt goed onthouden. TPRS spreekt eveneens de creatieve intelligentie aan; er is sprake van breinvriendelijk leren. Het is prettig voor de student en het is relatief gemakkelijk om de focus te behouden. Zelf een verhaal verzinnen, werkt zeer motiverend voor lerenden.

Een nadeel is dat de methode veel voorbereiding van de trainer vraagt.

COMMERCIËLE METHODES VOOR ZELFSTUDIE

De Rosetta Stone methode


Bedacht door wie en wanneer


De Rosetta Stone-methodiek is naar de zogenaamde de Steen van Rosetta vernoemd, een steen met een tekst in twee talen die in Egypte is gevonden, door middel waarvan uiteindelijk de hiërogliefen konden worden ontcijferd. Het is eveneens de naam van het softwarebedrijf dat de taaltrainingen aanbiedt. In 1996 is de eerste versie van Rosetta Stone is uitgebracht.

Kenmerken van de Rosetta Stone methode


De Rosetta Stone methode is een manier om achter een computer een vreemde taal (bijvoorbeeld Portugees) te leren. De taalcursussen van Rosetta Stone zijn beschikbaar in ruim dertig verschillende talen en de cursussen zijn ook vanuit al deze talen te volgen.

De Rosetta Stone-methode is een zogenaamde communicatieve methode, die de manier imiteert waarop kinderen hun moedertaal leren. Dat houdt in ‘leren door middel van onderdompeling’, door veel te luisteren en na te spreken. Het programma gebruikt hier stemmen van moedertaalsprekers (native speakers Portugees) en foto’s voor om de betekenis over te brengen van nieuwe woorden in de doeltaal (het Portugees). Er wordt gebruikgemaakt van een programma om spraak te herkennen. Dit programma registreert de Portugese uitspraak en maakt hier een schematische weergave van. De lerende kan zo de uitspraak vergelijken met de uitspraak van een moedertaalspreker Portugees (native speaker). Verbetering van de uitspraak kan behaald worden door de voorbeeldspreker wat langzamer te laten spreken en daarna veel na te spreken.

Er zijn dictee-oefeningen voor de schrijfvaardigheden Portugees van de lerenden. De software controleert de Portugese spelling en de grammatica en geeft fouten aan, waarbij mogelijkheid is om deze fouten van de student te verbeteren.

Het programma omvat eveneens leesteksten. Deze leesteksten gaan over dagelijkse onderwerpen, activiteiten en ideeën.

Populariteit


De Rosetta Stone-methode wordt wereldwijd veel gebruikt en niet door de minsten. Onder meer de NASA en het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse zaken maken gebruik van de Rosetta Stone-methode. De methode van Rosetta Stone wordt in Nederland door een aantal ministeries en verschillende hogescholen en universiteiten toegepast, alsook door sommige internationale organisaties.

Voor- en nadelen van de Rosetta Stone methode


De Rosetta Stone-methode is erg eenvoudig in het gebruik en kan door de lerende worden gebruikt op elk moment. Welke onderdelen meer of minder aandacht nodig hebben, wordt door de lerenden zelf bepaald. Veel lerenden vinden het prettig om de methode van Rosetta Stone te gebruiken. Voor onderwijsinstellingen kan de methode van Rosetta Stone een oplossing zijn bij een gebrek aan trainers. Het feit dat er geen trainer is om de lerenden te motiveren of iets extra’s te kunnen bieden, is een minpunt.

De Pimsleur methode


Bedacht door wie en wanneer


De Pimsleur taalcursussen zijn Amerikaans taalkundige Paul Pimsleur ontwikkeld. De eerste taalcursus van Pimsleur was een cursus Grieks, die hij op de markt bracht in 1963.

Kenmerken van de Pimsleur methode


De Pimsleur-methode is een computerprogramma om vreemde talen (bijvoorbeeld Portugees) te leren.

Deze cursus van Pimsleur bestaat uit zinnetjes en dialogen die door lerenden daarna worden nagesproken en worden herhaald. De Portugese zinnetjes zijn door moedertaalsprekers (native speakers) ingesproken. De cursussen zijn gebaseerd op herhaling, anticipatie, woordenschat en weer herhaling. De lessen bieden een audio-opname van 30 minuten die nieuwe vocabulaire en structuur bevat. De grammaticale structuren van het Portugees worden niet apart uitgelegd maar aangeboden via uitbreiding van, en variaties op, de zinnetjes.

Dr. Pimsleur heeft het optimale interval onderzocht waarin kennis van het kortetermijngeheugen overgaat naar het langetermijngeheugen. Dit (gemiddelde) interval is geïntegreerd in de Pimsleur cursussen.

Populariteit


Onder andere Amerikanen volgen de taalcursussen van Pimsleur en de ervaringen met Pimsleur variëren. De gebruikers zijn in het algemeen tevreden over de aangeleerde uitspraak.

Voor- en nadelen van de Pimsleur methode


Om de uitspraak te verbeteren werkt de Pimsleur-methode heel goed, omdat de insprekers van de zinnen allemaal native speakers (moedertaalsprekers) zijn en op een natuurlijke wijze in een normaal tempo Portugees praten.

Het nadeel van de leermethode van Pimsleur is dat er niets wordt uitgelegd. De gebruikers leren geen bouwstenen van het Portugees om zelf een zin te maken, maar moeten het doen met duizenden voorbeeldzinnen die ingeprent worden.

De Michel Thomas methode


Bedacht door wie en wanneer


De Michel-Thomas-methode is, niet verwonderlijk, bedacht door Michel Thomas (geboren als Moniek Kroskof); een genaturaliseerde Amerikaandie oorspronkelijk in Polen is geboren. Kort na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde hij zijn methode in zijn eigen taleninstituut in Beverly Hills in Los Angeles, met beroemdheden als Barbra Streisand, Diana Ross, Mel Gibson, Emma Thompson, Bob Dylan en Pierce Brosnan in zijn klantenkring.

Kenmerken van de Micheal Thomas methode


Het principe van Michel Thomas was dat iemand alleen kan leren leren als hij of zij vrij is van stress. Hij begon met de studenten duidelijk te maken dat ze zich geen zorgen hoefden te maken dat ze iets zouden vergeten.

De taalcursussen zijn audiolessen (Portugees), ingesproken door twee stemacteurs; een mannelijke en een vrouwelijke. De setting bij Michel Thomas is een virtuele klas, waarin de student zich voorstelt als de derde student. Deze student luistert mee met de lessen van de acteurs. Wanneer de acteurs een vraag wordt gesteld, is het idee dat de cursisten op pauze drukken en deze vraag eerst zelf beantwoorden. Er wordt geen huiswerk gegeven en er hoeft niet uit-het-hoofd te worden geleerd. Bij de methode wordt de les in kleine stappen opgebouwd en nieuwe Portugese lesstof wordt afgewisseld met reeds bekende Portugese lesstof. De uitleg wordt steeds in het Engels gegeven. Er wordt bijvoorbeeld gewezen op verbanden tussen de Engelse taal en het Portugees, als deze er zijn. Er wordt ook grammaticale uitleg gegeven. Eerst wordt makkelijke stof aangeleerd, moeilijkere stof wordt pas aangeboden nadat de lerenden het voorgaande hebben begrepen en geleerd. Naast Portugese woorden en zinnen in de doeltaal worden ook bouwstenen aangeleerd zodat de lerende zelf zinnen kan maken. De leermethodiek maakt ook gebruik van flashcards zodat de gebruikers zelf hun woordenschat Portugees kunnen toetsen alsook online oefeningen kunnen maken om hun eigen voortgang te kunnen meten.

Populariteit


Veel mensen vinden de methode van Michel Thomas prettig werken en ze zijn tevreden over de uitleg van de structuren van het Portugees. Gebruikers die al wat verder zijn met de taal, vinden de cursussen wat minder nuttig.

Voor- en nadelen van de Micheal Thomas methode


De methode van Michel Thomas traint de uitspraak en de luistervaardigheid Portugees op efficiënte wijze en is zeer toegankelijk. Het feit dat de cursussen Portugees niet in schrijfvaardigheid voorzien, kan als een minpunt worden gezien. Ook is er geen echte interactie, omdat het audiocursussen zijn.

De Assimil methode


Bedacht door wie en wanneer


Assimil is een Frans bedrijf, dat in 1929 door polyglot en schrijver en Alphonse Chérel is opgericht. Het bedrijf maakt en publiceert cursussen voor vreemde talen en het begon met het eerste boek Anglais sans Peine.

Kenmerken van de Assimil methode


‘Assimileren’ of ‘assimilatie’ betekent ‘opgaan in de andere groep, mengen met’, wat wel een hooggegrepen uitgangspunt voor taalcursussen (zoals Portugees) is. De taalcursussen van Assimil zijn zelfstudielessen die uit een lesboek Portugees, audio-CD’s en een USB-stick bestaan. Idealiter werken de cursisten ongeveer twintig minuten per dag.

De lessen van Assimil bestaan uit verschillende Portugese dialogen die worden beluisterd, nagesproken en gelezen. Ernaast staat de Portugese vertaling, samen met uitleg van de grammatica. Voor het trainen van de uitspraak, maakt de methode gebruik van zinnetjes die door moedertaal (native) speakers zijn ingesproken en die de gebruiker dient te herhalen. De opbouw verloopt van receptief naar productief: in de eerste lessen wordt nog geen taalproductie verwacht van de lerenden; dit komt pas na ruwweg vijftig taallessen.

Populariteit


De cursussen van Assimil zijn populair. Ze zijn relatief voordelig en er is een ruim aanbod aan talen.

Voor- en nadelen van Assimil


Dat de gebruikers in hun eigen snelheid kunnen leren op het moment dat dit het beste past, is het voordeel van de methode van Assimil. Het nadeel hierbij is, geldt wat voor alle taalcursussen met een computer, dat de cursist aan zichzelf is overgeleverd. Er is geen taaltrainer Portugees om de lerende te motiveren of te begeleiden.


ALGEMENE LEERMETHODES

Audio-Lingual Method (ALM) (Army Method/New Key)


Bedacht door wie en wanneer


De audiolinguale methode was reeds in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw in Amerika en Engeland ontwikkeld, onder meer door de Amerikaanse taalkundige Leonard Bloomfield. Doordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak, werd het noodzakelijk om (Amerikaanse) soldaten elementaire verbale communicatieve vaardigheden te leren. Vanwege de invloed van het leger werd de audiolinguale methode ook bekend als de ‘legermethode’.

Kenmerken van de Audio-Lingual Method (ALM)


De audiolinguale methode kun je zien als een antwoord op de grammatica-vertaalmethode. Het was nieuw dat de taallessen geheel in de doeltaal (bijvoorbeeld Portugees) werden gegeven. Kunnen spreken en luisteren (in het Portugees) zijn de belangrijkste vaardigheden en (Portugese) grammaticale structuren worden door middel van mondelinge structuuroefeningen geleerd. De bedoeling is om zonder fouten Portugees te leren spreken en verstaan, wat begint met leren naspreken. Herhaling is het middel hiervoor; er wordt gewerkt met driloefeningen om Portugese zinnen en structuren goed aan te leren, zodat reacties spontaan en als het ware automatisch worden. De taaltrainer Portugees kan zo een zin bijvoorbeeld 10 maal herhalen en daarna een extra Portugees woord toevoegen. Er wordt veel in zogenaamde talenpractica gewerkt, waarbij lerenden met een koptelefoon naar zinnen luisteren en deze naspreken. Het geschreven Portugees wordt pas behandeld als het mondelinge Portugees al vertrouwd is. Er worden wel afbeeldingen gebruikt voor het introduceren van nieuwe woorden in het Portugees.

Populariteit


De audiolinguale methode werd in ons land pas geïntroduceerd omstreeks 1970 toen de Mammoetwet van kracht werd. Al gauw waren er bezwaren tegen deze inhoudsloze driloefeningen. Het kwam soms voor dat de techniek haperde. De talenpractica raakten hierdoor al snel in onbruik. In plaats hiervan maakte men de voor mondeling gebruik bedoelde structuuroefeningen schriftelijk. Schrijvers van leerboeken namen de markt weer over en boden weer expliciete grammaticaregels aan. Toch liet de audiolinguale methode wel sporen na. Het was nu alom aanvaard dat het bij het leren van een taal (zoals Portugees) niet om het uit het hoofd leren van de regels van de (Portugese) grammatica gaat, maar om het gebruik ervan. Luistervaardigheid (Portugees), waar het merendeel van docenten vóór 1970 geen aandacht aan besteedden, was ontdekt.

Voor- en nadelen van de Audio-Lingual Method


De audiolinguale methode is effectief voor studenten Portugees die beginnen. De correcte uitspraak Portugees wordt aangeleerd van het begin. De audiolinguale methode is docentgestuurd en daardoor kan deze methode een snelle en efficiënte overdracht van de kennis van de taal bieden. De audiolinguale methode kan ook worden toegepast bij grote(re) groepen.

Tevens heeft dit docentgestuurde aspect een keerzijde; er wordt geen eigen inbreng verwacht van de studenten, waardoor het risico op enige passiviteit en onvoldoende motivatie en betrokkenheid op de loer ligt. Een ander bezwaar van de methode is dat de geoefende drills niet zo eenvoudig in levend taalgebruik Portugees zijn om te zetten.

GoldList Method (GLM)


Bedacht door wie en wanneer


De GoldList Method (‘gouden lijst-methode’) is ontwikkeld door polyglot David J. James, alias Viktor Dmitrievitch Huliganov of Uncle Davey.

Kenmerken van de GoldList Method (GLM)


Deze GoldList Method is een leermethode om woorden of zinnen (bijvoorbeeld in het Portugees) te leren op een zodanige wijze dat deze plaatsnemen in het langetermijngeheugen. Deze methode werkt middels zelfgeschreven woordenlijsten (Portugees) die worden herhaald na verloop van tijd. Deze Portugese woorden of zinnen van de woordenlijst worden hardop gelezen door de lerenden. Het idee is niet om de woorden of zinnen en zinnen uit het hoofd te leren, maar dit eigenlijk gebeurt automatisch door blootstelling. De woordenlijst wordt steeds aangepast; Portugese woorden die geleerd zijn, gaan van de woordenlijst af, Portugese woorden die nog problemen opleveren, blijven op de lijst op de woordenlijst staan.

Populariteit


Aanhangers van de GoldList Method claimen dat deze woorden of zinnen in het Portugees spontaan in het langetermijngeheugen van de studenten terechtkomen, iets dat door geheugenwetenschappers betwijfeld wordt. Volgens deze geheugenwetenschappers wordt kennis in het algemeen onthouden als deze kennis van betekenis en relevant is voor de lerende. Voor Portugese woorden en zinnen die relevant en van betekenis zijn voor de lerende, kan deze methode goed functioneren.

Voor- en nadelen van de GoldList Method


deze GoldList-methode kan goed werken voor studenten die het prettig vinden om bijvoorbeeld Post-its® als geheugensteun te gebruiken. Schrijven met de hand functioneert beter dan typen of, behoorlijk zinloos: een fotootje maken, doordat het fysieke deel van het geheugen door het schrijven aangesproken wordt en meewerkt. Een keerzijde van deze methode is het gebrek aan context. Talen bestaan uiteraard uit veel meer dan een serie losse woorden of zinnen. Deze methode is bovendien nogal tijdrovend; er dienen steeds handgeschreven woordenlijsten te worden aangemaakt.

De Natural Method


Bedacht door wie en wanneer


De Natural Method, ook de Natural Approach (de ‘natuurlijke aanpak’) genaamd, is door Tracy Terrell en Stephen D. Krashen ontwikkeld in 1983.

Kenmerken van de Natural Method


De Natural Method richt zich op een natuurlijke wijze van het verwerven van de taal (zoals bijvoorbeeld Portugees). Op de manier waarop iemand als kind zijn of haar moedertaal leerde spreken, probeert de leermethode het Portugees te leren. De Portugese taalregels leert studenten ook onbewust op deze manier. Alleen het Portugees wordt hiervoor gebruikt met de nodige visuele hulpmiddelen. Er wordt gestreefd naar een leeromgeving zonder stress voor de studenten. De studenten worden blootgesteld aan een aanzienlijke hoeveelheid begrijpelijke input. Bij de deze methode wordt de taalproductie Portugees niet geforceerd, maar mag spontaan ontstaan. De nadruk ligt op communicatie en minder op de correctie van vormfouten en expliciete Portugees grammatica.

De methode heeft het meeste rendement als de lerenden in het Portugees worden ondergedompeld. Om ervoor te zorgen dat de studenten plezier beleven van de ervaringen, moeten de activiteiten die in het Portugees worden aangeboden, stimulerend zijn.

De Natural Method leermethode lijkt vrij veel op de Directe Methode. De leermethoden gaan beide uit van het idee van natuurlijke taalverwerving; het verschil tussen de beide methoden is dat bij de Directe Methode meer nadruk wordt gelegd op de praktijk en bij de Natural Method meer op de blootstelling aan taalinput en het verminderen van spreekangst.

Populariteit


Het feit dat onderdompeling heel effectief is, is veelvuldig bewezen. De natuurlijke aanpak is een populaire methode van lesgeven onder taaltrainers Portugees, doordat de methode betrekkelijk eenvoudig is om te begrijpen voor de lerende. Maar er is eveneens kritiek op de Natural Method. De methode is voornamelijk gericht op het impliciet aanleren van de grammatica van het Portugees. De studenten zouden weliswaar leren in het Portugees te communiceren, maar door onvoldoende kennis van de grammatica in een wat gebrekkige, vereenvoudigde versie van de taal blijven hangen.

Voor- en nadelen van de Natural Method


Om op een natuurlijke manier een taal aan te leren, wordt prettig gevonden. Lerenden krijgen de kans voor het opbouwen van een persoonlijke band met het Portugees. Doordat de studenten niet ‘uit het hoofd hoeven te leren’, blijft het geleerde langer onthouden.

Een minpunt kan zijn dat het wat langer duurt voor er resultaat geboekt wordt, omdat bijna geen druk ligt op de taalproductie. Ook bereidt de methode studenten niet per se voor op een bepaald Portugees examen.

Structurele Aanpak


Bedacht door wie en wanneer


De ‘Structurele Aanpak’ (Engels: Structural Approach; ‘SA’) is in de begin jaren 50 door Charles Carpenter Fries en Robert Lado ontwikkeld.

Kenmerken van de Structurele Aanpak (SA)


Deze Structurele Aanpak is een methode om vreemde talen te leren met als doel studenten vertrouwd te maken met de grammaticale en fonologische structuren van de taal (bijvoorbeeld het Portugees). Volgens de methodiek van Structurele Aanpak levert de beheersing van deze structuren meer op dan de verwerving van woordenschat Portugees. Het herkennen en kunnen toepassen van vaste Portugese woordcombinaties en woordgroepen in de correcte woordvolgorde is waar het bij de leermethode om gaat. De vaste combinaties worden in herkenbare situaties middels visualisaties, dramatiseringen, handelingen en gezichtsuitdrukkingen aangedragen aan de lerenden. Bij de methodiek worden de structuren die het vaakst gebruikt worden, als eerste aan de taallerende aangeboden. De mondelinge vaardigheden Portugees (de luistervaardigheden en de spreekvaardigheden) worden hier in eerste instantie bij gebruikt; de leesvaardigheden en de schrijfvaardigheden volgen daaruit. Bij het aanleren en verbeteren van de productieve vaardigheden Portugees (spreken en schrijven), krijgt grammatica een belangrijke plek. Structural-Situational Approach (structurele-situationele benadering) en de Structural-Oral-Situational Approach (structurele-mondeling-situationele benadering) zijn andere namen voor de Structurele Aanpak.

Populariteit


De Structurele Aanpak werd in de jaren vóór 1970 op vrij grote schaal gebruikt voor het geven van Engelse les in Engelssprekende landen, voormalige Britse koloniën en in Maleisië.

Voor- en nadelen van de Structurele Aanpak


Een structurele aanpak heeft als sterke kant dat de kunnen lerenden het Portugees op een accurate manier kunnen leren. De lerende krijgt inzicht in de Portugese grammatica leert in welke situaties bepaalde Portugese woorden en woordcombinaties wel of niet geschikt zijn voor die situaties. De methode van de Structural Approach gebruikt de taal van alle dag. Nadelen heeft de Structural Approach ook. De manier van werken kost behoorlijk veel tijd en levert niet onmiddellijk ervaringen van succes op. De inbreng van de student zelf is gelimiteerd; het is niet erg creatief.

Communicatief taalonderwijs (Engels: Communicative Language Teaching; CLT)


Bedacht door wie en wanneer


Het zogenaamde communicatief Taalonderwijs (Engelse naam: Communicative Language Teaching, afgekort: CLT), ook wel ‘De Communicatieve benadering’ (Engelse naam: Communicative Approach, afgekort: CA) genoemd, is in de jaren 60 van de vorige eeuw ontstaan onder invloed van de ideeën van Noam Chomsky, die de nadruk legde op competenties bij het leren van een taal. Amerikaans taalkundige Dell Hymes was in 1966 de grondlegger van het concept van communicatieve vaardigheden.

Kenmerken van Communicatief taalonderwijs (CLT)


Het communicatief talenonderwijs gaat uit van de opvatting dat interactie het uiteindelijke streven is van het leren van een vreemde taal (zoals Portugees).

Middels de CLT-technieken leren de studenten het Portugees in praktijk te brengen door de interactie onderling en de taaldocent Portugees. Er wordt gebruikgemaakt van authentieke teksten in het Portugees of ander materiaal uit het dagelijks leven en/of de werkomgeving. Het Portugees wordt zowel tijdens als buiten de les om gebruikt.

Studenten praten met medestudenten over persoonlijke gebeurtenissen en trainers Portugees dragen onderwerpen aan die buiten het domein van de traditionele grammatica liggen, om de taalvaardigheid Portugees in verschillende realistische situaties te oefenen. De Portugese grammatica leren studenten inductief, dat wil zeggen aan de hand van de praktijk, van waaruit de regel volgt.

Bij communicatief taalonderwijs is de docent Portugees echt een trainer, die de student helpt in het Portugees te communiceren.

Populariteit


In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw werd het communicatief taalonderwijs heel populair. Dit kwam deels omdat de traditionele taalonderwijsmethodes niet heel succesvol bleken. Binnen een verenigd Europa kwam een grotere behoefte om talen te leren op een wijze die direct kon worden toegepast.

Voor- en nadelen van Communicatief taalonderwijs


De CLT (communicatief taalonderwijs) kent veel voordelen. Studenten ‘kunnen’ al snel ‘iets’ in het Portugees; de methode is functioneel en studentgericht. Vanwege het gebruik van authentieke materiaal, leren de studenten de Portugese woorden die zij moeten weten. De methode is efficiënt. De methode werkt voor de lerende stimulerend, omdat hij of zij gauw succes ervaart. Foutjes mogen worden gemaakt; al doende wordt de taalvaardigheid geleerd en geperfectioneerd. Een nadeel van deze communicatieve benadering is dat voor grammatica, woordenschat die niet direct toepasbaar is en de uitspraak minder aandacht wordt geschonken. De voorbereiding en planning vragen veel meer tijd van de trainer en van de lerenden vereist het een actieve deelname. Voor bepaalde studenten kan deze manier van leren lastig of afwijkend zijn, afhankelijk wat voor achtergrond zij hebben. CLT (communicatief taalonderwijs) draait om het trainen van taalvaardigheden; het gaat vooral om de functie en minder om de vorm en de methode biedt als leermethode geen samenhangend geheel.

Grammatica-/vertaalmethode (GVM) (Engels: Grammar-Translation Method; GTM)


Bedacht door wie en wanneer


Het taalonderwijs was in de 18de en de 19de eeuw vooral op praktisch taalgebruik gericht. Men leerde om gebruiksklare zinnen, idiomatische uitdrukkingen, dialogen, lijsten met woorden etcetera na te spreken, uit het hoofd te leren en op te zeggen. Een Duitse docent Frans en Italiaans; Johann Valentin Meidinger, deed dit anders. Omstreeks 1783 ontwikkelde hij een methode waarin de grammatica in het middelpunt stond. Meidinger wordt als de grondlegger van de grammatica-vertaalmethode (Engels: Grammar-Translation Method; GTM) gezien.

Kenmerken van de Grammatica-/vertaalmethode (GVM)


Deze methode was gebaseerd op het onderwijs in het Latijn, wat de taal van de wetenschap, de cultuur en de religie was. Het onderwijs in het Latijn was natuurlijk gericht op geschreven teksten van de klassieke schrijvers en volledig gericht op vertalen en grammatica. Deze aanpak werd destijds beschouwd als degelijk en wetenschappelijk. De Grammatica-vertaalmethode gaat van de analyse van de taalvormen en de taalstructuren (van bijvoorbeeld Portugees) uit waarbij de lerende inzicht ontwikkelt. Bij de Grammatica-vertaalmethode zijn de lees- en schrijfvaardigheid Portugees dus belangrijk. De nadruk ligt op literatuur, vertalen en uit het hoofd leren van woordenlijsten in het Portugees. De taaldocent draagt de kennis Portugees over, de student memoriseert.

Populariteit


De grammatica-/vertaalmethode is tot recente datum van grote invloed geweest op het taalonderwijs, ondanks dat reeds sinds halverwege de negentiende eeuw ook tegengeluiden te horen waren.

Voor- en nadelen van de Grammatica-/vertaalmethode


Aan personen die het een uitdaging vinden om dingen uit het hoofd te leren, is deze grammatica-/vertaalmethode is een aardige mentale training. Deze methode biedt ook inzichten in de structuur van het Portugees, omdat de nadruk gelegd wordt op de grammatica.

Er zijn echter meer nadelen dan voordelen. Het belangrijkste nadeel is dat de spreek- en luistervaardigheid Portugees ver achterblijft, waardoor de geleerde taal zelfs na jaren studie weinig mondeling kan worden toegepast. Omdat het over het algemeen om literair taalgebruik gaat, staat deze methode ver van het dagelijks gebruik van het Portugees af, ook in de context die wordt aangeboden. Bij het leren in groepsverband biedt de methode geen mogelijkheid tot differentiatie of een eigen creatief leerproces voor lerenden. De lerenden zijn slechts toehoorders en uitvoerders.

Onderdompeling (Engels: immersion)


Bedacht door wie en wanneer


Onderdompeling (In het Engels: language immersion of alleen immersion) wordt sinds de jaren 70 wereldwijd toegepast, hoofdzakelijk op de middelbare school waarbij een schoolvak (bijvoorbeeld het vak wiskunde) wordt onderwezen in een vreemde taal. In Nederland is ‘onderdompeling’ bekend als de leermethode die bij onze bekende collega’s van Taleninstituut Regina Coeli in Brabant, ook wel ‘de nonnen van Vught’ of liefkozend ‘de nonnetjes (van Vught)’ genoemd, wordt gebruikt. De methode is daar ontstaan in 1963 met Franse nonnen die Franse les aan welgestelde vrouwen uit Vught gaven.

Kenmerken van onderdompeling


Onderdompeling zorgt ervoor dat degenen die de taal (zoals het Portugees) leren, direct vanaf het eerste moment is omgeven door de te leren taal. Alle instructies vinden in de doeltaal (Portugees) plaats; in het begin langzaam en met veel herhaling en later op een meer natuurlijke wijze. De studenten worden ook uitgedaagd vanaf het begin om in het Portugees te spreken. De methode maakt gebruik van simulaties en rollenspellen. Op scholen die met onderdompeling werken, wordt de leeromgeving veelal in de stijl van het land van de Portugese taal ingericht om een situatie te creëren alsof de lerenden in Portugal zijn. De studenten oefenen de spreekvaardigheid Portugees één-op-één of in kleine groepjes. Een andere manier om onderdompeling te bereiken, is te reizen naar Portugal en daar bijvoorbeeld te verblijven in een gastgezin.

Populariteit


De methode van onderdompeling wordt beschouwd als een uitstekende leermethode voor vreemde talen. Hoofdzakelijk de mondelinge taalbeheersing Portugees kan op deze manier zeer goed worden aangeleerd.

Voor- en nadelen van onderdompeling


Het grote voordeel is dat met deze methode snel resultaten wordt bereikt, omdat de leermethode behoorlijk intensief is. Omdat de lerende wordt erdoor omgeven, is de leermethode een kwestie van ‘sink or swim’; hij of zij moet wel in de Portugese taal gaan communiceren. Feitelijk zijn de studenten 24 uur per dag Portugees aan het leren. Door samen te oefenen in groepsverband wordt de sociale interactie versterkt. Dit wordt door studenten als motiverend ervaren.

Een nadeel is dat de bereikte resultaten niet altijd wordt vastgehouden. De mogelijkheid is reëel dat het nieuw geleerde relatief snel wegzakt als studenten in een korte tijd Portugees leren, door in Portugal te zijn of door te zijn ondergedompeld in een kunstmatig gecreëerde omgeving, maar daarna weer overgaan tot de orde van de dag. Het feit dat een dergelijke training Portugees erg intensief is, kan een ander minpunt van de methode zijn. Niet elke student heeft de conditie om deze leermethode vol te houden.

Suggestopedie (Suggestopedia)


Bedacht door wie en wanneer


Suggestopedia is een (taal)leermethode uit de jaren 70 van de vorige eeuw. Deze methode is door de Bulgaarse psychotherapeut Georgi Lozanov ontwikkeld.

Kenmerken van Suggestopedie


Zoals de naam al aangeeft, is Suggestopedia gebaseerd op het principe van de suggestie. Positieve suggestie is volgens Georgi Lozanov een voorwaarde om (een taal; bijvoorbeeld Portugees) te leren. Daarvoor is het essentieel dat er een ontspannen sfeer en wederzijds vertrouwen is tussen de lerende en de docent (Portugees). Dat lerenden zich veilig voelen en ontspannen zijn, is de voorwaarde hiervoor hiervoor. Om dit te kunnen bereiken, waren lesloken met rijopstellingen ongepast. In de les zaten studenten in comfortabele stoelen die gezet waren in een halve cirkel en er werd ook altijd muziek tijdens de klas afgespeeld. De methode zoals Lozanov die beoogde, bestond uit verschillende teksten voorlezen, op de achtergrond werd klassieke muziek gedraaid of waren natuurgeluiden te horen. Er bestonden opmerkingen over de (Portugese) grammatica en woordenlijsten bij deze teksten. Het voorlezen ging gepaard met gebaren en veel expressie in stem. Lerenden werden op deze manier verleid om te luisteren en ze konden de (Portugese) woorden die nieuw waren voor ze, gemakkelijk begrijpen en opnemen. Voor de cultuur en kennis over het land van de te leren taal (Portugal) was veel aandacht tijdens de lessen. In de klas werden rollenspellen gespeeld en ook (Portugese) streekgerechten werden in de klas bereid en gegeten.

Populariteit


De leerleermethode Suggestopedie was enigszins omstreden en de leerleermethode is in de vergetelheid geraakt. Sommige elementen van de methode worden nog steeds gebruikt, bijvoorbeeld het gebruiken van stemexpressie en gebaren bij het lezen van teksten in de doeltaal.

Voor- en nadelen van Suggestopedie


Suggestopedia creëert een ontspannen en veilige sfeer, waardoor de studenten geen hinder krijgen van faalangst of frustratie. Deze sfeer kan voor een immigrant bijdragen aan een positieve associatie met het nieuwe thuisland. Muziek werkt vaak motiverend en draagt bij aan betere leerprestaties. Een ander voordeel van de methode is dat de lerenden worden gestimuleerd om actief mee te doen en zich in de situatie in te leven. Dit is voor sommigen een nieuwe ervaring. Voor sommige studenten is dit tegelijk een nadeel, want niet iedereen is hiertoe in staat. Ook kan muziek bij sommige studenten eerder afleiden en verstorend zijn in tegenstelling tot ontspannend of stimulerend. Een ander zwak punt is dat de relatie taaldocent-lerende niet gelijkwaardig is; alle input komt van de Portugese taaldocent en de lerende is altijd de ontvangende partij.

Community Language Learning (CLL)


Bedacht door wie en wanneer


De Amerikaanse priester en psycholoog Charles A. Curran ontwikkelde in 1976 Community Language Learning, ook wel Counseling Language Learning
genoemd.

Kenmerken van Community Language Learning (CLL)


CLL (Community Language Learning) is een taalverwervingsmethode waarbij de lerenden samenwerken om te bepalen welke aspecten van de taal zij willen leren. Deze methode baseert zich op de counseling-benadering waarbij de docent optreedt als counselor die de zinnen van de lerende omschrijft. De lerenden starten een gesprek. Zijn de studenten de doeltaal (Portugees) nog niet voldoende machtig, dan spreken de studenten in hun moedertaal. De trainer (Portugees) vertaalt en legt uit, waarna de studenten de uitingen van de trainer zo goed mogelijk herhalen. Dit gesprek in het Portugees wordt opgenomen om opnieuw te kunnen beluisteren.

Community Language Learning bevordert het gemeenschapsgevoel in de leergroep en ziet de wisselwerking tussen de studenten als middel om te leren. Het zijn de studenten zelf die het lesmateriaal bepalen door middel van betekenisvolle gesprekken. Een leerboek Portugees wordt niet gevolgd.

Populariteit


Het slagen van deze methode hangt grotendeels af van de expertise van de trainer-counselor. Bij deze methode dient de trainer naast sociaal-cultureel kundig ook taalkundig onderlegd te zijn. Deze trainer dient zowel het Portugees als de moedertaal van de lerende erg goed te beheersen om de taaluitingen van de lerende te kunnen vertalen. Deze methode kan prima werken indien deze correct wordt gebruikt. Deze methode is niet geschikt voor grote groepen.

Voor- en nadelen van Community Language Learning


De methode biedt de lerenden veel autonomie. Studenten vinden het analyseren van de eigen gesprekken vaak zinvol. Niet alleen tijdens de lessen Portugees, maar ook daarbuiten wordt de leergroep vaak zeer hecht. Met CLL worden studenten zich zo een stuk bewuster van hun groepsgenoten, hun sterke en minder sterke punten en ze leren als een team te werken. Studenten leren veel van het bespreken van de fouten en het evalueren van de taalles Portugees. Vaak blijven deze correcties in het geheugen gegrift en worden zo deel van de actieve woordenschat van de lerende.

Dat de trainer niet sturend is, terwijl sommige lerenden wel sturing nodig hebben, kan een keerzijde zijn. Bij CLL wordt geen leerboek gebruikt en ook geen toetsen Portugees afgenomen. Het succes van de les is daardoor lastig meetbaar. Sommige studenten worden in hun Portugees spreken belemmerd als zij worden opgenomen.

Lexicografische benadering (Engels: Dynamic Lexicographic Approach; DLA)


Bedacht door wie en wanneer


De Lexicografische benadering (In het Engels: Lexical Approach; LA) is een methode om een taal te leren die door Michael Lewis in de vroege jaren 90 van de vorige eeuw is ontwikkeld.

Kenmerken van de Lexicografische benadering (DLA)


De benadering gaat uit van het idee dat een belangrijk deel van het leren van een vreemde taal (zoals het Portugees) bestaat uit het begrijpen en produceren van zogenaamde ‘lexicale eenheden’, brokjes taal die bestaan uit (Portugese) woorden, woordcombinaties alsook uitdrukkingen. Lerenden verwerven al doende inzicht in de patronen van het Portugees (grammatica) en betekenisvolle groepen met woorden. Zo wordt geleerd hoe het Portugees ‘in het echt’ gebruikt wordt. In deze benadering is woordenschat Portugees belangrijker dan Portugese grammatica. De instructies zijn op situaties en Portugese uitdrukkingen gericht die vaak in dialoog voorkomen. Voor interactie is aandacht maar eveneens voor i>exposure; voor de receptieve vaardigheden van de lerende (luisteren en begrijpen, lezen en begrijpen). Er wordt veel mogelijkheid gegeven voor het zelf ontdekken van de Portugese taal.

De rol van de taaldocent Portugees is te zorgen voor genoeg inbreng en het faciliteren van het leerproces van de lerenden.

Populariteit


In de afgelopen dertig jaar zijn door de ideeën over taal van (onder meer) Michael Lewis de leerboeken aanmerkelijk anders geworden. Bij deze methode wordt veel meer aandacht geschonken aan de woordenschat die in chunks aangeboden wordt, in betekenisvolle brokjes. Iets waarnaar Michael Lewis streefde; de drastische omwenteling in de wijze waarop taal wordt onderwezen, bleef echter uit.

Voor- en nadelen van de Lexicografische benadering


Door met ‘chunks’ (brokjes van de taal) te werken; met ‘echte’ taal, leren de studenten het Portugees op een natuurlijke wijze te gebruiken. Op deze manier ontstaat souplesse in het het gebruik van het Portugees.

Dat de werkelijkheid altijd weer afwijkend is van de aangeleerde taalsituaties, is het minpunt van de leermethode. Een aantal studenten heeft meer aan een taaldocent Portugees die hen wegwijs maakt, dan aan een docent taal-facilitator omdat deze studenten meer moeite hebben om de patronen van het Portugees zelf te leren herkennen.

Series Method


Bedacht door wie en wanneer


De Series method, ook wel ‘seriemethode van taalverwerving’ (Frans: La Méthode naturelle) genoemd, is in 1880 door de Fransman François Gouin ontwikkeld.

Kenmerken van de Series Method


Een serie verbonden zinnen die gemakkelijk te begrijpen zijn en niet veel kennis vereisen van grammatica van de doeltaal, is het uitgangspunt van de seriemethode (The Series Method of language acquisition) van Gouin. Op basis van een actie, zoals het verlaten van een huis in de volgorde waarin deze uitgevoerd zou worden, leren de studenten zinnen. Deze reeksen of series behandelden onderwerpen als de mens in de samenleving, het leven in de natuur, wetenschap en beroep, vanuit het onderscheid tussen objectief, subjectief en figuurlijk taalgebruik ontwikkeld. De seriemethode van François Gouin maakt geen gebruik van moedertaal. Lerenden gaan heel snel in de nieuwe taal (bijvoorbeeld het Portugees) denken doordat een soort eentalige leermethode is, die niet van ‘vertalen’ en ‘uitleggen’ uitgaat maar van ‘demonstreren’ en ‘handelen’.

Populariteit


De concepten van François Gouin over taal waren zeer vooruitstrevend. De seriemethode van Gouin was toch enige tijd succesvol, ondanks de vrij afwijkende aanpak. De Directe Methode van Berlitz overschaduwde de leermethode echter.

Voor- en nadelen van de Series Method


Door de Series method van François Gouin worden de mondelinge vaardigheden Portugees sterk ontwikkeld en het creëert een natuurlijke, harmonieuze en gelijkwaardige sfeer in de taallessen.

Gouin’s leermethode biedt levendig taalonderwijs. Dit soort taalonderwijs Portugees wekt de leermethode enthousiasme op van de studenten doordat de leermethode gebruikmaakt van visuele leermiddelen, bijvoorbeeld afbeeldingen, grafieken, enzovoort. Een nieuwe taal leren werd tastbaar; iets wat geheel nieuw was. Portugeeslerenden worden nieuwsgierig, wat helpt om het leergeheugen te helpen ontwikkelen, de prestatiedruk te verlagen en het zelfvertrouwen te verhogen. De communicatieve taalvaardigheid Portugees van de student wordt sterk gestimuleerd.

De keerzijde van de leermethode is dat taal die iets meer abstract of subjectief wordt, moeilijk in één duidelijke ervaring is te vangen met beweging en expressie. De bewerkelijkheid voor de taaldocent, die tenslotte een hele reeks aan series moet voorbereiden, is een bijkomend nadeel van de leermethodiek. Als derde punt richt de Gouin-seriemethode zich vooral op het mondelinge taalgebruik, terwijl het reguliere onderwijssysteem nog vaak draait om examens die de lees- en schrijfvaardigheid toetsen.

Task-Based Language Teaching (TBLT)


Bedacht door wie en wanneer


Taakgericht taalonderwijs (Task-Based Language Teaching; TBLT) is in de jaren tachtig van de vorige eeuw ontwikkeld. De grondleggers van deze methode waren de Indiase taalkundige professor N.S. Prabhu, de Amerikaanse hoogleraar Teresa P. Pica en de Britse hoogleraren Graham Crookes en Michael H. Long.

Kenmerken van de Task-Based Language Teaching (TBLT)


Het taakgericht taalonderwijs past binnen het Communicatief Taalonderwijs/een Communicatieve Benadering. De denkwijze erachter is dat de verwerving van de vreemde taal (zoals het Portugees) geen doel op zich is, maar een middel om specifieke taken uit te voeren. Lerenden krijgen motiverende taken aangeboden. Hiervoor is kennis van de vreemde taal (Portugees) vereist. Om deze taken goed uit te voeren, is het nodig dat de lerenden over woordenschat en taalregels van het Portugees beschikken. Deze taken zijn zaken uit het dagelijks leven, bijvoorbeeld het schrijven van een e-mail, bellen met een klantenservice, boodschappen doen, een drankje bestellen of de krant lezen. De opdracht wordt in drie fasen verdeeld: vóór, tijdens en na de taak, waarbij de lerende zich eerst voorbereidt op de taak, vervolgens de taak uitvoert en tot slot hierop terugblikt. Studenten dienen samen te werken om de taken uit te kunnen voeren. Om leereffect te hebben, moeten de opdrachten net boven het niveau van de student Portugees liggen.

Populariteit


Vanaf het begin van de jaren 90 is taakgericht onderwijs erg populair geworden, zeker in het taalonderwijs. De leermethode lijkt de meest bruikbare vorm te zijn om de taalvaardigheid van studenten (vooral studenten in een achterstandspositie) in het lager en secundair onderwijs te verbeteren.

Voor- en nadelen van Task-Based Language Teaching


Taakgericht taalonderwijs (Portugees) heeft duidelijke voordelen. Taakgericht taalonderwijs taakgericht taalonderwijs is een activerende werkvorm, waarbij studenten uitgedaagd worden om hun vaardigheid (Portugees) toe te passen. Het is een op de persoon gerichte, efficiënte en relevante aanpak, mits de opdracht goed bij de lerenden aansluit. De lerende komt op een dagelijkse, natuurlijke manier in contact met het Portugees en leert op deze manier authentieke Portugese woorden, woordcombinaties en uitdrukkingen. Bovendien leren studenten om met elkaar samen te werken. Taakgericht taalonderwijs wordt door studenten als plezierig en motiverend ervaren .

Dat de communicatie voorop staat en niet zozeer de correcte vorm van het Portugees, waardoor de lerenden die niet zozeer precies leren, kan als keerzijde genoemd worden.

De Dogme benadering (Engels: Dogme Language Teaching; Dogme ELT)


Bedacht door wie en wanneer


Scott Thornbury; een Nieuw-Zeelandse docententrainer en linguïst op het gebied van taalonderwijs Engels ontwikkelde Dogme Language Teaching/Dogme ELT (ook wel de ‘Dogmabenadering’ genoemd) in 2000.

Kenmerken van de Dogme benadering (ELT)


‘Dogme 95’; de beweging uit het jaar 1995 van een groep van Deense filmmakers onder wie filmregisseur Lars von Trier, vormde de inspiratie voor Dogme Language Teaching. Bij het maken van films confirmeren de deelnemers zich aan tien strikte regels (tien dogma’s). Samen vormen ze ‘de eed van zuiverheid’ (Deens: kyskhedsløfter; Engels: Vows of Chastity). Iets soortgelijks is bij het Dogme-taalonderwijs aan de hand. De aanhangers van de Dogme Language Teaching zoeken naar een vorm van communicatief onderwijs van vreemde talen die niet door enig voorgedrukt materiaal belast is. Het doeleinde van de Dogme-benadering is het beginnen van echte inhoudelijke gesprekken die over praktische onderwerpen gaan. Bij deze methode draait het om communicatie als stuwende kracht van een taal leren (bijvoorbeeld Portugees). Daarom is deze leermethode een communicatieve aanpak van het taalonderwijs, die onderwijs biedt zonder leerboeken te gebruiken of andere lesmaterialen en zich in plaats daarvan op het communiceren tussen de lerenden en de trainer richt. Het Dogme-taalonderwijs heeft, net als de Dogme-beweging van de filmmakers, 10 dogma’s (uitgangspunten).

Populariteit


Ondanks dat er niet veel onderzoek naar het succes van Dogme is gedaan, gaat Scott Thornbury ervan uit dat de overeenkomsten met taakgericht leren van een taal (zoals Portugees) suggereren dat Dogme waarschijnlijk tot vergelijkbare resultaten leidt.

Voor- en nadelen van de Dogme benadering


Een pluspunt voor de taaldocent Portugees is dat voorbereiding vrijwel niet is vereist. De studenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en dit kan heel motiverend zijn. Voorspelbaar zijn de taallessen Portugees zo nooit. Dit zorgt voor spontane communicatie en de verveling krijgt geen kans. Tijdens een taalles volgens de Dogme-methode is vrijwel elk onderwerp bespreekbaar. Dit zorgt ervoor dat de studenten alert en betrokken blijven.

De studenten kunnen zich echter wel minder op hun gemak voelen als ze zo weinig door de docent bij de hand worden genomen. Ook zijn niet alle trainers Portugees in voldoende mate flexibel voor deze manier van lesgeven. Dat lerenden zich vaak dienen voor te bereiden op een bepaald examen Portugees en het niet zeker is dat de hiervoor benodigde stof aan bod komt tijdens de taallessen, kan een ander minpunt zijn van de methode.

Growing Participator Approach (GPA)


Bedacht door wie en wanneer


The Growing Participator Approach (GPA) is ontwikkeld door Language consultants Greg en Angela Thomson in het jaar 2007.

Kenmerken van de Growing Participator Approach (GPA)


De GPA-benadering geldt als een alternatieve kijk op het leren van een vreemde taal (zoals het Portugees). Dat taal en cultuur niet los van elkaar kunnen worden gezien, is de primaire aanname van de GPA. Het gaat bij GPA om veel meer dan alleen het leren van het Portugees; het doel is uitgroeien tot deelnemers aan het leven in de gastcultuur (bijvoorbeeld van Portugal). GPA gebruikt daarom de benamingen ‘groeiende deelnemer’ in plaats van ‘taallerende’ en ‘verzorger’ in plaats van ‘docent of leraar’. De GPA heeft overeenkomsten met, en is ook gedeeltelijk gebaseerd op, de Natural Approach (natuurlijke aanpak) van Stephen Krashen en Tracy Terrell.

De leermethode bestaat uit zes fasen van activiteiten. De activiteiten worden uitgevoerd door de lerende en een verzorger uit Portugal. Begrijpen gaat voor produceren. De focus ligt op Portugese woordenschat en cultuur. Fase 1 van de methode is de hier-en-nu-fase. Deze neemt ongeveer 100 uur in beslag. De ‘groeiende deelnemer’ concentreert zich in fase 1 op het luisteren en het non-verbale feedback geven.

Fase 2 van de leermethode is de verhaalopbouwfase. Deze neemt ruwweg 150 uur in beslag en nu beginnen de deelnemers ook Portugees te produceren. In fase 3 van de leermethode ligt de nadruk op ‘gedeelde verhalen’. Dit zijn verhalen over dagelijkse gebeurtenissen, verhalen die worden gedeeld tussen culturen alsook verhalen over gedeelde ervaringen. Fase 4 van de leermethode is de fase van het ‘diepe delen’. Tijdens deze fase beginnen de deelnemers en de verzorgers diepere gesprekken te voeren over het leven in de Portugese cultuur. In fase 5 van de leermethode beginnen deelnemers zich op taalgebruik van moedertaalsprekers Portugees te richten door middel van televisie, films, nieuws en literatuur. Het Portugees dat voor het werk van de deelnemers is vereist, wordt ook geleerd. Fase 6 van de methode van de leermethode is de ‘zelfvoorzienende groeifase’. Deze fase kent geen eindpunt. Hier gaat het om de groei naast de formele taalsessies Portugees.

Populariteit


Er is nog weinig bekend over het succes omdat de methode van Thomson nog redelijk nieuw is. Deelnemende studenten zijn enthousiast over deze methode.

Voor- en nadelen van de Growing Participator Approach


Met de GPA-benadering wordt een duidelijk inzicht geboden op het proces van taalverwerving Portugees. De zes afzonderlijke fasen van de methode bieden een duidelijk tijdsschema alsook realistische doelstellingen. Er wordt door de lerende niet alleen kennis verworven van het Portugees, maar ook van de omgeving en de lerende verwerft eveneens een nieuw sociaal netwerk.

Een nadeel van deze leermethode is dat voor elke deelnemer of elke groepje deelnemers een ‘verzorger’ gezocht moet worden die veel tijd wil investeren.

Shadowing Technique


Bedacht door wie en wanneer


De Shadowing technique of kortweg Shadowing (‘schaduwen’) is bedacht in de vroege jaren 2000 door Alexander Argüelles; een Amerikaanse taalkundige en polyglot.

Kenmerken van de Shadowing Technique


Shadowing is een methode die studenten zelfstandig kunnen gebruiken om de intonatie (Portugees) en uitspraak te verbeteren en vloeiendheid in het spreken te verwerven. Het is een eenvoudige methode: de student luistert naar een audio-opname, bij voorkeur een dialoog en herhaalt dan wat hij of zij hoort. Het gaat in eerste instantie om de klank; de Portugese tekst begrijpen is niet van belang. Het luisteren en daarna herhalen wordt geoefend totdat het soepel gaat en de lerende simultaan Portugees kan spreken met de audio-opname. Na enige tijd zal de student een transcript gebruiken om te kunnen lezen (en begrijpen) wat hij of zij uitgesproken heeft. Diverse leerboeken zijn voor deze techniek geschikt, zolang er maar dialogen in staan of delen met samenhangende tekst. De Portugese audio-opname dient ideaal bezien iets boven het niveau van de studenten te zijn. De ideale lengte van een audio-opname is ongeveer één pagina, zonder kunstmatige pauzes en op een natuurlijke snelheid. Doordat lichamelijke beweging de opname versterkt van de vreemde taal (het Portugees) in het zenuwstelsel, doet Alexander Argüelles de aanbeveling om te lopen tijdens het spreken, liefst buiten, en niet te zitten. Dat de studenten minder gauw worden afgeleid als zij bewegen, is een andere grond waardoor het werken aan het Portugees veel effectiever gaat.

Shadowing heeft veel overeenkomsten met de audiolinguale methode uit de twintigste eeuw, maar het verschil is dat de audiolinguale methode gebruikmaakte van grammaticale driloefeningen in plaats van dialogen of samenhangende tekst. Bij de Shadowing-methode is ook simultaan spreken anders.

Populariteit


De afgelopen jaren is veel onderzoek naar de techniek van Shadowing gedaan waaruit blijkt dat de leermethodiek naast de uitspraak ook de luistervaardigheid sterk verbetert. Het algemene begrip van het Portugees wordt ook vergroot.

Voor- en nadelen van de Shadowing Technique


Het praktische voordeel van Shadowing dat de methodiek kan worden gebruikt in een groep studenten, waarbij elke deelnemer individueel actief leert. De methode heeft een hoog rendement.

De Shadowing-techniek heeft als keerzijde is dat lerenden het wellicht wat saai vinden om dezelfde Portugese tekst steeds te blijven herhalen. De teksten kiezen is dus van groot belang.

Total Physical Response (TPR®)


Bedacht door wie en wanneer


De Amerikaanse psycholoog James Asher ontwikkelde in de jaren zestig van de vorige eeuw de taalverwervingsmethode Total Physical Response, ook wel TPR® genoemd.

Kenmerken van Total Physical Response (TPR®)


TPR® is een methode om talen (bijvoorbeeld Portugees) te leren die op het idee is gebaseerd dat mensen leren met behulp van beweging en handelingen. Al doende leert men, en wel op de manier zoals een kind de moedertaal leert. Ouders geven continu taken aan hun (jonge) kinderen en belonen hen als ze die taken uitvoeren (“kijk naar mama”, “goed zo”). “Pak de lepel”, “Mooi!”, “Trek je schoenen maar aan”, enz.). Het is in de eerste plaats de bedoeling dat het kind begrijpt wat de ouder zegt, het kind gaat in een later stadium verbaal reageren. Dus de luistervaardigheid Portugees is de basis, daarna komt de spreekvaardigheid.

De methode van TPR® past deze grondslagen van de moedertaalverwerving bij het leren van het Portugees versneld toe. De trainer geeft op een begrijpelijke en vriendelijke wijze opdrachten, zoals: “pak het boek” en doet zelf de opdrachten voor; de studenten doen deze opdrachten na. Aanvankelijk wordt nog niet verwacht van de studenten dat ze Portugees spreken; de studenten geven de taken in een later stadium. Bekende taken worden verder uitgebreid of gedeeltelijk veranderd.

Door het combineren van beweging en spraak, appelleert de methode van TPR® aan beide hersenhelften. Hierdoor kost het minder moeite om iets te leren en het geleerde Portugees beklijft ook beter.

Populariteit


Voornamelijk wordt TPR® toegepast binnen het NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal), zeker bij beginnende studenten en ook wel op de basisschool bij Engels. Maar eveneens middelbare scholieren of volwassenen werken met veel plezier met Total Physical Response en behalen hierbij goede resultaten.

Voor- en nadelen van Total Physical Response


Total Physical Response heeft veel voordelen. Doordat de student veel begrijpelijke input krijgt aangeboden in ‘chunks’ (woorden die bij elkaar horen), krijgt hij of zij snel begrip van de nieuwe taal. Total Physical Response levert snelle succeservaringen op, wat het plezier in leren bevordert. Zo kan de student leren zonder stress. De methode van TPR® is in principe geschikt voor alle doelgroepen, ongeacht leeftijd en achtergrond en de methode kan eveneens toegepast worden in grotere klassen. De vreemde taal wordt direct opgeslagen in het langetermijngeheugen van de lerende.

Dat niet elke taaluiting in TPR®-taken uit te drukken is, is de keerzijde van TPR®. Hierdoor werkt het tot op een zeker taalniveau en is een andere leermethode nodig als aanvulling. De methodiek is ook niet heel creatief. De student leert niet zijn of haar ideeën, meningen en gevoelens in het Portugees te uiten.

De Directe Methode (Engels: Direct Method; DM)


Bedacht door wie en wanneer


Eind jaren tachtig van de negentiende eeuw bedacht de Duits-Amerikaanse taalkundige Maximilian Delphinius Berlitz (geboren als David Berlizheimer) de Directe Methode, ook wel ‘de natuurlijke benadering’ genoemd. De Directe Methode is als tegenreactie op de dominante grammatica-vertaalmethode ontwikkeld.

Kenmerken van de Directe Methode (DM)


Er was een Reformbeweging rond het jaar 1900 met nieuwe ideeën over leren dat zelfontdekkend en inductief moest zijn. Overigens betrof de Reformbeweging niet alleen het leren van een vreemde taal, maar ook voeding, kleding, natuurgeneeskunde en naturisme. Men streefde, net zoals in de jaren zestig van de vorige eeuw, omstreeks 1900 naar meer natuurlijke manieren van leven en een bevrijding van keurslijven. In het taalonderwijs werd nu veel aandacht besteed aan de ‘levende’, gesproken taal, waarbij grammatica meer inductief werd onderwezen, met voorbeeldzinnen. Hieruit moesten de studenten de taalregels afleiden. Veel mondelinge oefeningen met veel aandacht waren er voor de uitspraak van de taal (zoals het Portugees). Lerenden werden aangemoedigd vaak Portugees te spreken. Het was eveneens nieuw dat de les in het Portugees werd gegeven. Er werd nadrukkelijk niet vertaald in de taalles. Aan de hand van voorbeelden en plaatjes werd de (Portugese) woordenschat aangeleerd. Abstracte vocabulaire werd aangebracht door de lerenden om ideeën te laten associëren.

Populariteit


Deels door invloeden van de oorlogen en crises ebde de golf van vernieuwing van het begin van de twintigste eeuw weg, om in de jaren 60 weer in een andere vorm terug te komen.

Met (een moderne versie van) de Directe Methode wordt nog altijd gewerkt door taleninstituten zoals Berlitz en Interlingua.

Voor- en nadelen van de Directe Methode


Dat het een vrij natuurlijke manier is om Portugees te leren, is het belangrijkste grote voordeel van de Directe Methode. Bij de methode wordt veel aandacht geschonken aan spreken en luisteren. Hierdoor krijgen de lerenden zelfvertrouwen en vloeiendheid in de Portugese taal. Minpunten kent de methode echter ook. Deze methode besteedt zeer weinig aandacht aan de schrijfvaardigheid (Portugees) en relatief minder aandacht aan lezen in de doeltaal. De methode biedt voor de meer gevorderde student Portugees niet genoeg uitdaging. Voor een langzaam lerende student is de Directe Methode tevens niet zeer bruikbaar, doordat de leermethode van een daadkrachtige inzet door de studenten uitgaat.

De Manesca-methode (Engels: Manesca Method)


Bedacht door wie en wanneer


Jean Manesca publiceerde An Oral System of Teaching Living Languages Illustrated by a Practical Course of Lessons in the French through the Medium of the English (“Een mondelinge methode voor het onderwijzen van levende talen, aan de hand van een praktische cursus Frans door middel van het Engels”) in 1835. In 2015 ging An oral system of teaching living languages in herdruk.

Kenmerken van de Manesca-methode


Manesca is gebaseerd op hetzelfde principe als de Natural Approach (‘natuurlijke aanpak’): de beste manier om talen te leren, is die waarop een kind zijn moedertaal leert. Een vreemde taal (zoals Portugees) leren moet gemakkelijk en veilig zijn. Manesca wil om die reden niet werken met abstracte regels en lijstjes met Portugese woorden die uit het hoofd geleerd dienen te worden.

De Manesca-methode geldt als de oudste, bekende, volledige taalcursus. De leermethode is op het werken met een groep van studenten en een docent Portugees gebaseerd, die steeds één Portugees nieuw woord tegelijk introduceert. Bij elk woord hoort een bepaalde beweging. De studenten herhalen daarna na elkaar het Portugese woord en de bijbehorende beweging. De herhaling helpt de studenten deze Portugese woorden te onthouden, zonder dat uit het hoofd geleerd hoeft te worden. Stap voor stap vormen deze woorden zinnen en weer variaties op de Portugese zinnen. Portugese spelling wordt in een later stadium met leesteksten aangeboden.

De methode van Jean Manesca is reeds een aantal jaren later overgenomen en aangepast door Heinrich Gottfried Ollendorff en wordt ook wel de Ollendorff-methode genoemd.

Populariteit


Jean Manesca overleed twee jaar na de publicatie van zijn methode. Het werk van Manesca is door anderen opgepakt en verder ontwikkeld, onder meer door Ollendorff. Veel van de ideeën van Manesca zijn actueel en worden nog altijd in het moderne vreemdetalenonderwijs gebruikt.

Voor- en nadelen van de Manesca-methode


Het pluspunt van de Manesca- of Ollendorff-methode is de combinatie van spreken en bewegen, waardoor het fysieke geheugen wordt aangesproken en de geleerde stof gemakkelijker en langduriger kan worden onthouden. Wat daar eveneens aan bijdraagt, is het vele herhalen. Het kan als een minpunt worden gezien dat het wat saai wordt om dezelfde Portugese woorden en zinnen steeds te herhalen.

Silent Way


Bedacht door wie en wanneer


The Silent way (‘de stille manier’) is ontwikkeld in het jaar 1963 door de Egyptenaar Caleb Gattegno.

Kenmerken van de Silent Way


De stille manier is een taalleermethode (voor bijvoorbeeld Portugees) die gebruikmaakt van stilte als instructiemiddel. De methode van Caleb Gattegno gaat van de autonomie van de lerende uitn en hun actieve deelname.

Een combinatie van stilte en gebaren wordt gebruikt door de taaldocent Portugees om de aandacht van de studenten te trekken, reacties los te krijgen en hen aan te moedigen om fouten te corrigeren. Veel tijd wordt aan de uitspraak (Portugees) van de taal besteed.

Gattegno, die wiskundige was, vond het belangrijk om les te geven op een wijze die efficiënt was voor de voorraad energie van de lerenden. Hij ontdekte dat het in verhouding weinig energie kost om een visueel of auditief beeld te onthouden, veel minder energie dan als studenten proberen iets uit het hoofd te leren. Het betoog van Caleb Gattegno was dat de taaldocenten niet zozeer naar het overbrengen van kennis zouden moeten streven, maar bewustzijn aan dienen te boren, omdat alleen het bewustzijn het mogelijk maakt om iets te kunnen leren.

The Silent Way hierbij gebruikt onder andere blokjes met verschillende kleuren, die voor diverse dingen kunnen worden gebruikt. Ook maakt de methodiek gebruik van Words in Colour. Words in Colour is een kleurenkaart voor klanken waarbij elke kleur voor een bepaalde klank van het Portugees staat, gekleurde woordgrafieken voor het werken aan zinnen en gekleurde grafieken die gebruikt worden om spelling te leren.

Populariteit


Hoewel de Stille Methode in zijn oorspronkelijke versie niet veel wordt gebruikt, zijn de ideeën van Gattegno wel van betekenis geweest, met name bij het leren van de uitspraak.

Voor- en nadelen van de Silent Way


Het pluspunt van de benadering van Gattegno is dat zijn methodiek niet-bedreigend is voor de student, die immers als autonoom wordt beschouwd. In feite is de taaldocent Portugees aan de lerende dienstbaar en niet andersom. The Silent Way stimuleert het leren van het Portugees op een natuurlijke wijze. Door taallerenden uit te dagen nieuwe dingen te ontdekken, wordt de geleerde taalkennis vaak goed verwerkt en onthouden. De studenten ‘mogen’ fouten maken, wat bijdraagt aan het leerproces.

Een nadeel van de leermethode kan zijn dat sommige lerenden meer begeleiding nodig hebben dan de leermethode voorstaat. De studenten worden mogelijk gefrustreerd door het gebrek aan inbreng van de taaltrainer Portugees. Met kleuren en grafieken werken, heeft als limiterende factor dat ‘het nieuwe’ er snel af raakt. Hierdoor verdwijnt het effect.

TPR Storytelling


Bedacht door wie en wanneer


TPR Storytelling of ‘TPRS’ houdt in Teaching Proficiency through Reading and Storytelling. De TPRS-methode is door Blaine Ray ontwikkeld in 1990, van oorsprong een Amerikaanse docent Spaans, en is afgeleid van de TPR-methode (Total Physical Response).

Kenmerken van TPR Storytelling


TPRS is een talenverwervingsmethode die gebruikmaakt van verhalen om talen (bijvoorbeeld Portugees) te leren. Het uitgangspunt is een natuurlijke wijze van taalverwerving: de taal leren zoals kinderen hun moedertaal leren. De student wordt blootgesteld aan een grote hoeveelheid begrijpelijke input om dit te kunnen bereiken. Door de docent Portugees wordt een verhaal verteld waarin nieuwe Portugese woorden meerdere keren voorkomen. Deze verhalen zijn interessant of humoristisch en niet te lang. Deze verhalen zijn vrij gemakkelijk te begrijpen, hierdoor zijn de studenten ontspannen. Portugese woorden en structuren worden zo vrijwel vanzelf opgeslagen in het langetermijngeheugen van de studenten. De trainer wijst de lerende op grammaticale fenomenen in het Portugees, zonder dat studenten taalregels uit hun hoofd hoeven te leren.

De studenten zullen na een poosje ‘vanzelf’ Portugees beginnen te spreken en de Portugese grammaticale structuren gaan imiteren. Dit is een natuurlijk proces. Samen met een groep van lerenden een verhaal opbouwen, is een variant hierop. De docent Portugees schrijft bij deze methode eerst nieuwe woorden en structuren op het schoolbord, met hun Portugese vertaling en vervolgens samen met de lerenden hiervan een verhaal te maken. Tot slot wordt het verhaal door de studenten naverteld. Lezen in het Portugees is een belangrijk onderdeel van TPR Storytelling, doordat dit zorgt voor input. Schrijven in het Portugees volgt daarna.

Populariteit


Er zijn veel onderzoeken gedaan die uitwijzen dat TPR Storytelling een geslaagde manier is om een taal te verwerven. Er zijn wel randvoorwaarden: de docent moet ervoor getraind zijn en de setting moet geschikt zijn.

Voor- en nadelen van TPR Storytelling


Het is een laagdrempelige manier om Portugees te leren en de geleerde stof wordt goed onthouden. TPRS spreekt eveneens de creatieve intelligentie aan; er is sprake van breinvriendelijk leren. Het is prettig voor de student en het is relatief gemakkelijk om de focus te behouden. Zelf een verhaal verzinnen, werkt zeer motiverend voor lerenden.

Een nadeel is dat de methode veel voorbereiding van de trainer vraagt.

COMMERCIËLE METHODES VOOR ZELFSTUDIE

De Rosetta Stone methode


Bedacht door wie en wanneer


De Rosetta Stone-methodiek is naar de zogenaamde de Steen van Rosetta vernoemd, een steen met een tekst in twee talen die in Egypte is gevonden, door middel waarvan uiteindelijk de hiërogliefen konden worden ontcijferd. Het is eveneens de naam van het softwarebedrijf dat de taaltrainingen aanbiedt. In 1996 is de eerste versie van Rosetta Stone is uitgebracht.

Kenmerken van de Rosetta Stone methode


De Rosetta Stone methode is een manier om achter een computer een vreemde taal (bijvoorbeeld Portugees) te leren. De taalcursussen van Rosetta Stone zijn beschikbaar in ruim dertig verschillende talen en de cursussen zijn ook vanuit al deze talen te volgen.

De Rosetta Stone-methode is een zogenaamde communicatieve methode, die de manier imiteert waarop kinderen hun moedertaal leren. Dat houdt in ‘leren door middel van onderdompeling’, door veel te luisteren en na te spreken. Het programma gebruikt hier stemmen van moedertaalsprekers (native speakers Portugees) en foto’s voor om de betekenis over te brengen van nieuwe woorden in de doeltaal (het Portugees). Er wordt gebruikgemaakt van een programma om spraak te herkennen. Dit programma registreert de Portugese uitspraak en maakt hier een schematische weergave van. De lerende kan zo de uitspraak vergelijken met de uitspraak van een moedertaalspreker Portugees (native speaker). Verbetering van de uitspraak kan behaald worden door de voorbeeldspreker wat langzamer te laten spreken en daarna veel na te spreken.

Er zijn dictee-oefeningen voor de schrijfvaardigheden Portugees van de lerenden. De software controleert de Portugese spelling en de grammatica en geeft fouten aan, waarbij mogelijkheid is om deze fouten van de student te verbeteren.

Het programma omvat eveneens leesteksten. Deze leesteksten gaan over dagelijkse onderwerpen, activiteiten en ideeën.

Populariteit


De Rosetta Stone-methode wordt wereldwijd veel gebruikt en niet door de minsten. Onder meer de NASA en het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse zaken maken gebruik van de Rosetta Stone-methode. De methode van Rosetta Stone wordt in Nederland door een aantal ministeries en verschillende hogescholen en universiteiten toegepast, alsook door sommige internationale organisaties.

Voor- en nadelen van de Rosetta Stone methode


De Rosetta Stone-methode is erg eenvoudig in het gebruik en kan door de lerende worden gebruikt op elk moment. Welke onderdelen meer of minder aandacht nodig hebben, wordt door de lerenden zelf bepaald. Veel lerenden vinden het prettig om de methode van Rosetta Stone te gebruiken. Voor onderwijsinstellingen kan de methode van Rosetta Stone een oplossing zijn bij een gebrek aan trainers. Het feit dat er geen trainer is om de lerenden te motiveren of iets extra’s te kunnen bieden, is een minpunt.

De Pimsleur methode


Bedacht door wie en wanneer


De Pimsleur taalcursussen zijn Amerikaans taalkundige Paul Pimsleur ontwikkeld. De eerste taalcursus van Pimsleur was een cursus Grieks, die hij op de markt bracht in 1963.

Kenmerken van de Pimsleur methode


De Pimsleur-methode is een computerprogramma om vreemde talen (bijvoorbeeld Portugees) te leren.

Deze cursus van Pimsleur bestaat uit zinnetjes en dialogen die door lerenden daarna worden nagesproken en worden herhaald. De Portugese zinnetjes zijn door moedertaalsprekers (native speakers) ingesproken. De cursussen zijn gebaseerd op herhaling, anticipatie, woordenschat en weer herhaling. De lessen bieden een audio-opname van 30 minuten die nieuwe vocabulaire en structuur bevat. De grammaticale structuren van het Portugees worden niet apart uitgelegd maar aangeboden via uitbreiding van, en variaties op, de zinnetjes.

Dr. Pimsleur heeft het optimale interval onderzocht waarin kennis van het kortetermijngeheugen overgaat naar het langetermijngeheugen. Dit (gemiddelde) interval is geïntegreerd in de Pimsleur cursussen.

Populariteit


Onder andere Amerikanen volgen de taalcursussen van Pimsleur en de ervaringen met Pimsleur variëren. De gebruikers zijn in het algemeen tevreden over de aangeleerde uitspraak.

Voor- en nadelen van de Pimsleur methode


Om de uitspraak te verbeteren werkt de Pimsleur-methode heel goed, omdat de insprekers van de zinnen allemaal native speakers (moedertaalsprekers) zijn en op een natuurlijke wijze in een normaal tempo Portugees praten.

Het nadeel van de leermethode van Pimsleur is dat er niets wordt uitgelegd. De gebruikers leren geen bouwstenen van het Portugees om zelf een zin te maken, maar moeten het doen met duizenden voorbeeldzinnen die ingeprent worden.

De Michel Thomas methode


Bedacht door wie en wanneer


De Michel-Thomas-methode is, niet verwonderlijk, bedacht door Michel Thomas (geboren als Moniek Kroskof); een genaturaliseerde Amerikaandie oorspronkelijk in Polen is geboren. Kort na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde hij zijn methode in zijn eigen taleninstituut in Beverly Hills in Los Angeles, met beroemdheden als Barbra Streisand, Diana Ross, Mel Gibson, Emma Thompson, Bob Dylan en Pierce Brosnan in zijn klantenkring.

Kenmerken van de Micheal Thomas methode


Het principe van Michel Thomas was dat iemand alleen kan leren leren als hij of zij vrij is van stress. Hij begon met de studenten duidelijk te maken dat ze zich geen zorgen hoefden te maken dat ze iets zouden vergeten.

De taalcursussen zijn audiolessen (Portugees), ingesproken door twee stemacteurs; een mannelijke en een vrouwelijke. De setting bij Michel Thomas is een virtuele klas, waarin de student zich voorstelt als de derde student. Deze student luistert mee met de lessen van de acteurs. Wanneer de acteurs een vraag wordt gesteld, is het idee dat de cursisten op pauze drukken en deze vraag eerst zelf beantwoorden. Er wordt geen huiswerk gegeven en er hoeft niet uit-het-hoofd te worden geleerd. Bij de methode wordt de les in kleine stappen opgebouwd en nieuwe Portugese lesstof wordt afgewisseld met reeds bekende Portugese lesstof. De uitleg wordt steeds in het Engels gegeven. Er wordt bijvoorbeeld gewezen op verbanden tussen de Engelse taal en het Portugees, als deze er zijn. Er wordt ook grammaticale uitleg gegeven. Eerst wordt makkelijke stof aangeleerd, moeilijkere stof wordt pas aangeboden nadat de lerenden het voorgaande hebben begrepen en geleerd. Naast Portugese woorden en zinnen in de doeltaal worden ook bouwstenen aangeleerd zodat de lerende zelf zinnen kan maken. De leermethodiek maakt ook gebruik van flashcards zodat de gebruikers zelf hun woordenschat Portugees kunnen toetsen alsook online oefeningen kunnen maken om hun eigen voortgang te kunnen meten.

Populariteit


Veel mensen vinden de methode van Michel Thomas prettig werken en ze zijn tevreden over de uitleg van de structuren van het Portugees. Gebruikers die al wat verder zijn met de taal, vinden de cursussen wat minder nuttig.

Voor- en nadelen van de Micheal Thomas methode


De methode van Michel Thomas traint de uitspraak en de luistervaardigheid Portugees op efficiënte wijze en is zeer toegankelijk. Het feit dat de cursussen Portugees niet in schrijfvaardigheid voorzien, kan als een minpunt worden gezien. Ook is er geen echte interactie, omdat het audiocursussen zijn.

De Assimil methode


Bedacht door wie en wanneer


Assimil is een Frans bedrijf, dat in 1929 door polyglot en schrijver en Alphonse Chérel is opgericht. Het bedrijf maakt en publiceert cursussen voor vreemde talen en het begon met het eerste boek Anglais sans Peine.

Kenmerken van de Assimil methode


‘Assimileren’ of ‘assimilatie’ betekent ‘opgaan in de andere groep, mengen met’, wat wel een hooggegrepen uitgangspunt voor taalcursussen (zoals Portugees) is. De taalcursussen van Assimil zijn zelfstudielessen die uit een lesboek Portugees, audio-CD’s en een USB-stick bestaan. Idealiter werken de cursisten ongeveer twintig minuten per dag.

De lessen van Assimil bestaan uit verschillende Portugese dialogen die worden beluisterd, nagesproken en gelezen. Ernaast staat de Portugese vertaling, samen met uitleg van de grammatica. Voor het trainen van de uitspraak, maakt de methode gebruik van zinnetjes die door moedertaal (native) speakers zijn ingesproken en die de gebruiker dient te herhalen. De opbouw verloopt van receptief naar productief: in de eerste lessen wordt nog geen taalproductie verwacht van de lerenden; dit komt pas na ruwweg vijftig taallessen.

Populariteit


De cursussen van Assimil zijn populair. Ze zijn relatief voordelig en er is een ruim aanbod aan talen.

Voor- en nadelen van Assimil


Dat de gebruikers in hun eigen snelheid kunnen leren op het moment dat dit het beste past, is het voordeel van de methode van Assimil. Het nadeel hierbij is, geldt wat voor alle taalcursussen met een computer, dat de cursist aan zichzelf is overgeleverd. Er is geen taaltrainer Portugees om de lerende te motiveren of te begeleiden.

Verschillende digitale tools

Er is ook een ruim aanbod aan complete taalcursussen voor zelfstudie Portugees: uTalk, Eurotolk Ultimate en online leermethoden zoals Duolingo, Quizlet, Babbel en Mondly.

Er is echter een betere methode:
De Methode van Dagnall Talen.


Het alom bekende hoge rendement van Dagnall wordt behaald door elementen van deze bekende leermethoden toe te passen, maar met name door de focus steeds op de cursist(en) te leggen, bijvoorbeeld; is deze persoon auditief, visueel of kinesthetisch ingesteld? Hoe leert hij of zij het makkelijkst? Wat moet of wil deze cursist eigenlijk leren?
Wat is zijn of haar voorgeschiedenis op het gebied van taaltraining? Wat vindt hij of zij lastig?
Hoe zelfverzekerd is de cursist, enz.?

Hoe behaalt Dagnall Talen zo’n hoog rendement?
Wij geven onze cursussen Portugees bij voorkeur face-to-face. Dagnall Talen werkt in kleine groepen of individueel dan wel in duo-verband (twee personen). Daarnaast biedt Dagnall Talen een online leerplatform en een eigen app, beide met woordenlijsten en zinnen. Indien gewenst, kan de app geladen worden met jargon van specifieke bedrijven of organisaties.
[ Lees meer ]


Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

PORTUGEES ONLINE (E-LEARNING), BLENDED LEARNING & DAGNALL APP

Betekenis termen ‘online’, ‘e-learning’ en ‘blended’


‘Online’ en ‘e-learning’ zijn verzameltermen voor (taal)trainingen die online gevolgd kunnen worden, op afstand dus. Het wordt ook wel een virtual classroom, vertaald een ‘digitaal leslokaal’ genoemd.
Het zogenaamde blended learning is een trainingsvorm waarbij face-to-face-lessen (klassikaal) gecombineerd worden met online leren in een online leeromgeving.
Simpel gesteld: face-to-face (fysiek les) + online = blended learning.
Dagnall Talen biedt op maat gemaakte e-learningtrajecten.

Online Portugees leren (e-learning Portugees)


Voorbeelden van digitale platformen die om online te communiceren en te leren kunnen worden gebruikt, zijn Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Skype, StarLeaf, Cisco Webex, Whereby en Miro.

Blended Cursus Portugees


Het voordeel van blended learning ten opzichte van online leren is dat, als het niet om 1-op-1 les gaat, de lerenden met blended learning afwisselend wel een zogeheten ‘classroominteractie’ ervaren; dit houdt in persoonlijke interactie; motivatie van en gesprekken met andere lerenden.

100% maatwerk – ook online!
Dagnall Taleninstituut biedt blended learning uiteraard ook op maat.

Online leerplatform


Online leerplatform Dagnall biedt een gebruiksvriendelijke, digitale leeromgeving met een interactief leerplatform, genaamd Dagnall.online. Ons platform Dagnall.online biedt gevarieerde en interactieve content en het platform vormt een integraal onderdeel van een digitaal leertraject. Het platform biedt interactieve mogelijkheden en garandeert een optimaal leerrendement bij een digitale leergang.

De Dagnall App


Dagnall Talen biedt naast het online leerplatform eveneens een handige App voor zowel een Android- als een Apple-apparaat. Het gunstige aspect van de Dagnall App is dat cursisten altijd en overal, dus 24/7, toegang op ieder (mobiel) apparaat hebben. Op het werk maar ook thuis of onderwege of op reis, zoals in het buitenland. Deelnemers kunnen dus Portugees leren wanneer en waar het uitkomt. De inhoud van de oefeningen in de App worden afgestemd op de behoefte van uw bedrijf of organisatie zoals het taalniveau, de leerdoelen en de branche. Zo kunnen wij bijvoorbeeld woordenlijsten, speciek jargon, technische termen, juridische termen alsook productnamen in onze App integreren. De Dagnall App kan dus zeer praktijkgericht worden ingezet en de App blijft beschikbaar nadat de training Portugees is afgerond.
Ook bij digitale leerpaden zorgt Dagnall voor uitstekend en spelenderwijs leren.
Computerscherm met logo Dagnall.online - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Overlappende iconen App Store Apple App in Apple zwart en Google Play Android App in Google groen - op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels/
Ontdek onze online mogelijkheden

Online learning & blended learning Portugees

Voorsprong door maatwerk online & blended taaltraining Portugees


Telefoongesprekken, e-mailcorrespondentie, vergaderingen en/of onderhandelingen met Portugese zakenpartners en klanten uit Portugal zijn veelal een uitdaging op het gebied van taal.
Medewerkers die meerdere talen spreken, zijn derhalve vaak cruciaal in veel bedrijven en organisaties.

Online & blended taaltrainingen Portugees op maat


Dagnall Talen leert u door middel van professionele online & blended taalcursussen Portugees communiceren. Als u internationaal succesvol wilt zijn, leer uw Portugeestalige gesprekspartners dan te begrijpen en zorg ervoor dat u zelf ook begrepen wordt. Wilt u uw taalvaardigheden Portugees verbeteren voor een huidige of toekomstige functie? De taaltrainingen van Dagnall Taleninstituut bieden beroepsgerichte training. Al onze taaltrainingen zijn maatwerktrainingen en zijn eveneens te boeken als onlinecursussen & blended taalcursussen. Onlinecursussen en blended taalcursussen Portugees zijn even doeltreffend en van hoge kwaliteit als fysieke cursussen en daarnaast nog eens comfortabel.


Een onlinecursus en ook een blended taalcursus kan overal gevolgd worden; op kantoor, thuis, op zakenreis of bijvoorbeeld op een bedrijfslocatie. Onlineplatforms voor zakelijke en technische taaltrainingen Portugees online

Voor technische en zakelijke taalcursussen online werkt Dagnall met onlineplatforms zoals Zoom, Teams, Skype of een ander onlineplatform naar keuze. Zoom is het meest gebruiksvriendelijk en biedt variatie en interactie.

Virtuele Classroom voor zowel individuele als groepstrainingen Portugees


Het onderstaande is voldoende voor een cursus in een virtuele classroom:
- Laptop, tablet of pc/iMac met camera en microfoon
- Internetverbinding
- Rustige (leer)omgeving
- Door ons beschikbaar gesteld cursusmateriaal
[ Lees meer ]
Overlappende donkerblauwe cirkel met icoon lesgeven en groene cirkel met computerscherm met Dagnall.online logo op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Computerscherm screenshot inlogpagina Dagnall.online Springest-based platform voor online taallessen - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Computerscherm met logo Google Hangouts en computerscherm met logo Microsoft Teams - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

CURSUSPAKKET & CERTIFICAAT

Voorafgaand aan uw cursus Portugees ontvangt u het Dagnall cursuspakket.
Het handige Dagnall koffertje bestaat uit milieuvriendelijk materiaal en is ook zeer geschikt om daarin losbladig, actueel leermateriaal, dat tijdens de lessen Portugees wordt behandeld, op te bergen.
Hieronder ziet u een foto van het cursuspakket van Dagnall Taleninstituut dat onder andere een Dagnall pen, schrijfblok en divers ander cursusmateriaal Portugees bevat.
Na afloop van uw cursus Portugees ontvangt u het Dagnall certificaat. Op de achterkant van het certificaat van het Taleninstituut Dagnall staan zowel uw startniveaus Portugees alsook de behaalde eindniveaus van uw nieuwverworven taalvaardigheden. Deze vaardigheden zijn opgedeeld in spreekvaardigheid, luistervaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid Portugees.
Hieronder ziet u een foto met een voorbeeld van het Dagnall Certificaat.
Een compleet verzorgde cursus Portugees
Dagnall Talen cursuskoffer - Dagnall schrijfblok - Dagnall pen - lesboeken op witte tafel - in kleur - 600 * 337 pixels
Ingevuld Dagnall Talen certificaat - Dagnall pen - Apple Magic Keyboard - Apple Magic Trackpad op witte tafel - in kleur - 600 * 337 pixels

Het Europees Referentiekader (ERK)

De taalniveaus van het Europees Referentiekader (ERK) hanteren wij als leidraad en geven de cursist een helder beeld van de huidige en opgedane kennis van het Portugees. De niveaus van het Europees Referentiekader zijn internationaal erkende taalniveaus.
Aan het einde van een cursus Portugees ontvangt de cursist het ‘Dagnall Talen-certificaat’.
 

Logo EU Europese Unie in blauw vierkant met afgeronde hoeken in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo ERK Europees Referentiekader Talen in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Niveaubepaling volgens het Europees Referentiekader
Het ERK is een instrument dat de niveaus van taalvaardigheid op een uniforme manier omschrijft.
Het Europees Referentiekader is tussen 1989 en 1996 door de Raad van Europa samengesteld.
Het ERK is een internationale norm die vijf taalvaardigheden onderscheidt, te weten: lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren.
De Engelse term wordt ook vaak gebruikt: CEFR; Common European Framework of References. Alle vaardigheden krijgen in het ERK een matrix met zes niveaus van taalbeheersing; van beginners tot nagenoeg moedertaalsprekers (near-natives).
De beheersingsniveaus van vaardigheid zijn van laag naar hoog: A1, A2, B1, B2, C1 en C2.
Niveau A is van toepassing op beginners.
Mensen die niveau B beheersen, bezitten alle basiskennis in de doeltaal.
Niveau C is van toepassing op gevorderden die het Portugees met groot gemak lezen, verstaan, spreken en schrijven. Niveau C is het niveau van (ver)gevorderde gebruikers. De beheersing van het Portugees lijkt op dat van moedertaalgebruikers.

A1 Basisgebruiker - Breakthrough Level


Luisteren


Kan basiszinnen over een vertrouwd onderwerp begrijpen, als de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt, eenvoudige woorden gebruikt en bereid is te herhalen.

Spreken


Kan zichzelf voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens (waar iemand woont, of iemand getrouwd is of kinderen heeft).Kan familie of bekenden en woonomgeving beschrijven en vragen naar familie of woonomgeving van gesprekspartner beantwoorden.Kan in korte zinnen vertellen waar hij of zij werkt en wat hij of zij doet. Kan vragen naar het werk van de gesprekspartner.

Lezen


Kan eenvoudige, alledaagse uitdrukkingen en korte geschreven zinnen begrijpen over vertrouwde onderwerpen als er enige ondersteuning is door illustraties, foto’s of film.Kan eenvoudige mededelingen begrijpen, bijvoorbeeld op uithangborden in een winkel.

Schrijven


Kan een formulier invullen met persoonlijke gegevens.Kan een korte e-mail of een kaartje sturen met bijvoorbeeld een groet of felicitatie.

B1 Onafhankelijk gebruiker - Threshold LevelLuisteren


Kan de essentie begrijpen van een gesprek over persoonlijke zaken, familie, werk, studie, reizen en vrije tijd, wanneer er duidelijk wordt gesproken.
Kan de essentie begrijpen van de meeste radio- of televisieprogramma’s over actuele zaken of onderwerpen die hem of haar interesseren in de standaardtaal, wanneer er betrekkelijk langzaam en duidelijk wordt gesproken.

Spreken


Kan zich in de meest voorkomende situaties redden wanneer hij of zij in het gebied is waar de taal wordt gesproken.
Kan onvoorbereid gesprekken voeren over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die de persoonlijke belangstelling hebben (familie, werk, gebeurtenissen die zich voordoen, hobby’s, reizen).
Kan zinnen op een eenvoudige manier aan elkaar verbinden.
Kan ervaringen en gebeurtenissen beschrijven en hoop en ambities uitspreken.
Kan een mening geven en voorkeur uitdrukken en motiveren.
Kan de plot van een boek of film vertellen.

Lezen


Kan teksten begrijpen die voornamelijk bestaan uit frequente woorden, dagelijkse of aan het werk gerelateerde taal, bijvoorbeeld in brieven van de gemeente, energiebedrijf of telefoonmaatschappij.
Kan de beschrijving van gebeurtenissen, wensen of gevoelens begrijpen in persoonlijke e-mails of brieven.

Schrijven


Kan een eenvoudige, samenhangende tekst schrijven over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die de persoonlijke belangstelling hebben (familie, werk, gebeurtenissen die zich voordoen, hobby’s, reizen).
Kan een eenvoudige, samenhangende tekst schrijven over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die de persoonlijke belangstelling hebben (familie, werk, gebeurtenissen die zich voordoen, hobby’s, reizen).

C1 Vaardig gebruiker - Effective Operational Proficiency LevelLuisteren


Kan de meeste gesproken taal begrijpen, ook als deze niet goed gestructureerd is en wanneer verbanden impliciet zijn.
Kan radio- of televisieprogramma’s en films in de standaardtaal zonder al te veel inspanning begrijpen.

Spreken


Kan zich spontaan en vloeiend uitdrukken zonder al te veel te moeten zoeken naar uitdrukkingen.
Kan de taal soepel en effectief gebruiken in een zakelijke en sociale omgeving.
Kan ideeën en meningen gedetailleerd verwoorden en een volwaardige bijdrage leveren aan een discussie.
Kan een samenhangend betoog voeren over complexe zaken en daarbij subthema’s noemen, specifieke standpunten ontwikkelen en uitdragen en het betoog afronden met een passende conclusie.

Lezen


Kan complexe, langere teksten van uiteenlopende aard begrijpen, zowel zakelijk als literair.
Kan impliciete betekenis, nuances, stijl en idioom herkennen.
Kan gespecialiseerde artikelen en uitvoerige technische instructies begrijpen, ook als zij geen betrekking hebben op het eigen werkterrein.

Schrijven


Kan een heldere, gestructureerde en gedetailleerde brief, essay of verslag produceren over complexe onderwerpen.
Kan uitgebreid standpunten uiteenzetten en overtuigen. Kan zijn of haar schrijfstijl aanpassen aan de doelgroep.

A2 Basisgebruiker - Waystage LevelLuisteren


Kan zinnen en vaak voorkomende uitdrukkingen begrijpen over vertrouwde onderwerpen en activiteiten, bijvoorbeeld de familie, woonomstandigheden, boodschappen doen, opleiding of werk.
Verstaat de gesprekspartner als deze langzaam en duidelijk spreekt in de standaardtaal, maar kan het gesprek nog niet zelf gaande te houden.
Begrijpt de essentie van korte, eenvoudige berichten en aankondigingen, bijvoorbeeld op radio, televisie of een station.

Spreken


Kan eenvoudige gesprekken voeren over alledaagse onderwerpen en vertrouwde situaties. Kan eenvoudige informatie uitwisselen.
Kan in eenvoudige zinnen zijn of haar woon- of werkomgeving beschrijven, zijn of haar achtergrond en dagelijkse activiteiten.
Kan een eenvoudig telefoongesprek voeren, bijvoorbeeld om informatie te vragen.

Lezen


Kan korte, eenvoudig geschreven teksten, brieven of e-mails begrijpen.
Kan voorspelbare informatie halen uit eenvoudige korte teksten, zoals dienstregelingen, advertenties of menu’s.

Schrijven


Kan een kort briefje of e-mail schrijven over een vertrouwd onderwerp, bijvoorbeeld om iets af te spreken.
Kan eenvoudige notities en korte boodschappen schrijven over directe behoeften.

B2 Onafhankelijk gebruiker - Vantage LevelLuisteren


Kan lezingen en betogen volgen en zelfs complexe redeneringen als het onderwerp redelijk vertrouwd is.
Begrijpt de essentie van technische discussies in zijn of haar specialisatie.
Kan de meeste radio- of televisieprogramma’s over actuele zaken begrijpen.
Kan het grootste deel van de films in de standaardtaal begrijpen.

Spreken


Kan op een vloeiende en spontane manier deelnemen aan gesprekken met moedertaalsprekers zonder extra inspanning van de gesprekspartner.
Kan actief meepraten in discussies over bekende thema’s en zijn of haar mening geven en onderbouwen.
Kan de voor- en nadelen van diverse mogelijkheden of oplossingen uitleggen.
Kan een gedetailleerde beschrijving geven van een groot aantal onderwerpen ook buiten de directe persoonlijke belangstelling.

Lezen


Kan artikelen en verslagen lezen over eigentijdse problemen en houding of standpunt van de schrijvers begrijpen.
Kan de essentie van complexe teksten over abstracte of concrete onderwerpen begrijpen.
Kan modern literair proza begrijpen.

Schrijven


Kan een standpunt verdedigen, informatie doorgeven of een essay of verslag schrijven.
Kan brieven schrijven over uiteenlopende gebeurtenissen of persoonlijke ervaringen.
Kan een heldere, gedetailleerde tekst produceren over uiteenlopende onderwerpen.

C2 Vaardig gebruiker - Mastery LevelLuisteren


Kan vrijwel alles wat hij of zij hoort gemakkelijk begrijpen, zowel in contact met een gesprekspartner als via de media.
Kan accenten en tempo van moedertaalsprekers begrijpen als hij of zij enige tijd heeft om vertrouwd te raken met het soort accent.
Kan idiomatische uitdrukkingen en complexe betogen begrijpen.

Spreken


Kan deelnemen aan ieder soort gesprek.
Drukt zichzelf spontaan, vlot, vloeiend en genuanceerd uit, ook in meer complexe situaties.
Gebruikt vaste uitdrukkingen en zegswijzen.
Kan een heldere beschrijving of logische redenering presenteren in een stijl die past bij de context en in een duidelijke structuur.
Kan informatie samenvatten, op een samenhangende manier argumenten, nieuwe inzichten of aandachtspunten aan de orde brengen.

Lezen


Kan zonder moeite alles begrijpen wat hij of zij leest.
Dat geldt ook voor complexe betogen, abstracte of specialistische teksten, literatuur en idiomatische uitdrukkingen.

Schrijven


Kan een duidelijke en goed lopende tekst schrijven en daarbij rekening houden met de doelgroep.
Kan complexe brieven, verslagen en artikelen met een logische structuur schrijven.
Kan zichzelf vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij nuances in betekenis aangeven.
Het ERK geeft inzicht in taalbeheersing (Portugees)
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten
ISO 9001-2015 LOGO
ISO 1700-2015 LOGO

ISO-CERTIFICERINGEN

ISO 9001:2015 – internationale norm voor kwaliteitsmanagement


Dagnall Talen is door Kiwa gecertificeerd voor de ISO 9001:2015 norm, de wereldwijd erkende norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. De ISO 9001:2015 norm stelt strenge eisen voor het borgen en stroomlijnen van processen die belangrijk zijn voor het verhogen van de klanttevredenheid. Voldoen aan zowel de door opdrachtgevers gestelde eisen alsook aan wet- en regelgeving en het continue verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem zijn de speerpunten van ISO 9001:2015.

ISO 17100:2015 - internationale norm voor vertaaldiensten


Dagnall Talen is eveneens door Kiwa gecertificeerd voor de ISO 17100:2015 norm. De ISO 17100:2015 is de norm specifiek voor vertaaldiensten en bevat onder andere eisen voor mensen, projectmanagement, middelen, vertalers alsook proeflezers.


De ISO 17100:2015 certificering van Dagnall Talen toont aan dat uitsluitend met professionele moedertaalvertalers wordt gewerkt die over de benodigde kennis en ervaring beschikken. Daarnaast worden onze vertalingen (Portugees) altijd ten minste twee keer door twee specialisten/proeflezers proefgelezen. De vertalingen worden aangeleverd binnen de deadline en volgens afspraak.

Kiwa – certificeringen sinds 1948


Kiwa is een certificeringsinstituut in Rijswijk met jarenlange ervaring met het certificeren van bedrijven en organisaties. Dagnall Talen wordt jaarlijks door Kiwa getoetst om te beoordelen of nog altijd aan de eisen van ISO 9001:2015 en ISO 17100:2015 wordt voldaan.
Dagnall draagt het NRTO-keurmerk
Logo keurmerk NRTO Nederlandse Raad voor Training en Opleiding in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo Nederlandse Raad voor Training en Opleiding NRTO in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

LIDMAATSCHAP NRTO

Dagnall Taleninstituut is uiteraard al vele jaren lid van de NRTO en draagt ook het NRTO-keurmerk.
Wij hebben ons bij de NRTO aangesloten, omdat deze organisatie staat voor betrouwbaarheid en kwaliteit.
De afkorting NRTO staat voor ‘Nederlandse Raad voor Taal en Training’. De NRTO is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsorganisaties en meer dan 450 organisaties zijn lid van de NRTO.
De missie van de NRTO is: Het beste uit mensen (jong en volwassen) halen, talenten ontwikkelen en mensen helpen hun ambities te realiseren.

Kwaliteitsbevordering en -bewaking


Voor de NRTO staat kwaliteit voorop. De NRTO staat voor kwalitatief hoogstaand, flexibel en gevarieerd opleidings- en examenaanbod en EVC (Erkenning van eerder Verworven Competenties). De kwaliteit van de dienstverlening die door de leden van de NRTO wordt geleverd, bijvoorbeeld een cursus Portugees, wordt geborgd door een gedragscode, door diverse convenanten en door het NRTO-keurmerk.
[ Lees meer ]
 
Logo GDPR Algemene Verordening Gegevensbescherming in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo EU Filemaker in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

AVG-COMPLIANT

De AVG; Algemene verordening gegevensbescherming (Engels: GDPR; General Data Protection Regulation) is een Europese verordening met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens door bedrijven en overheidsinstellingen binnen de Europese Unie. Het voornaamste doel van de AVG is het beschermen van EU-burgers. Deze verordening schrijft voor dat personen op de hoogte dienen te zijn van de verwerking van hun persoonsgegevens zoals hun naam, telefoonnummer en (e-mail)adres en dat alleen die gegevens die voor het beoogde doel noodzakelijk zijn, bewaard en verwerkt mogen worden.
Deze persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk en de persoonsgegevens moeten te worden beschermd tegen toegang door onbevoegden, vernietiging of verlies. Vanzelfsprekend voldoet Dagnall aan alle vereisten die gesteld worden door de Algemene verordening gegevensbescherming en verwerkt persoonsgegevens in elk opzicht heel beperkt. Dagnall Talen werkt met het betrouwbare Filemaker.
Logo CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo Lloyd's Register in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Dagnall cursussen Portugees zijn vrijgesteld van btw

CRKBO-GEREGISTREERDE INSTELLING

Dagnall is in het CRKBO-register ingeschreven. CRKBO staat voor Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.
Dit houdt in dat wij voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
Voor de Belastingdienst is inschrijving in het juiste CRKBO-register een voorwaarde om beroepsgerichte taalcursussen btw-vrijgesteld te kunnen aanbieden.
Door deze btw-vrijstelling kan ons taleninsitituut een lagere prijs in rekening brengen.
Dit helpt in de cashflow van onze opdrachtgevers en is eveneens een voordeel voor cursussen aan zowel zorginstellingen, de overheid, maatschappen als privépersonen.

CPION


Voor deze inschrijving in het CRKBO-register is Dagnall Talen onderworpen aan een jaarlijkse audit door het CPION; het Centrum Post Initieel Onderwijs.
Het CPION is de centrale organisatie voor het toetsen, diplomeren en registreren van postinitiële opleidingsinstituten.

Lloyd’s Register


Het CRKBO-register wordt door Lloyd’s Register Nederland bijgehouden.
Het Lloyd’s Register is opgericht in het jaar 1760 en is een door de overheid erkend, onafhankelijk keuringsinstituut dat onder meer als doel heeft organisaties te beoordelen en te classificeren.
Vraag een vrijblijvende offerte voor een cursus Portugees aan

Contact cursus Portugees

Wilt u contact opnemen voor een cursus Portugees? Voor meer informatie e-mailt u naar cursus-portugees@dagnall.nl of belt u direct 085-2737302 (geen belmenu).
Of vul ons contactformulier in. Uiteraard kunt u ook ons gratis informatiepakket bestellen.
Afbeelding wegwijzer in grijs met bord Dagnall in verkeersblauw in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Afbeelding computer en tablet en telefoon in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
De beste weg naar een cursus Portugees met Dagnall!
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

INTERNATIONAAL ZAKENDOEN

 Wanneer u internationaal zakendoet dient dient vaak met een tijdsverschil rekening te worden gehouden in het land waarmee u zakendoet, zoals Portugal. De beide klokken geven eveneens het eventuele tijdverschil aan tussen Nederland en Portugal.
De tijden passen zich automatisch aan op de zomertijd, indien van toepassing. (De tijden passen zich automatisch aan op de zomertijd, indien van toepassing.)
 

AMSTERDAM
 

LISSABON
De officiële landcode van Portugal in letters is PRT. De hoofdstad van Portugal; Lissabon (in het Portugees: ‘Lisboa’), ligt in het centraal-westelijke deel van Portugal.
Het landnummer voor de telefoonnummers van Portugal is +351. De officiële internetextensie van Portugal is .pt.
De landcode van Portugal

Lissabon op de kaart van Portugal

Landkaart van Portugal in grijs met hoofdstad Lissabon aangegeven in Portugees Lisboa in donkerblauw - op transparante achtergrond - 600 x 529 pixels
Landnummer Portugal +351 - donkerblauw pictogram persoon - groene telefoon - groen landnummer - op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Internet landcode Portugal .pt - donkerblauwe open wereldbol - groene pijl - groene internetextensie op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Leer Portugal kennen

Hieronder ziet u een kaart van Europa met Portugal ingekleurd. Dit is om u een idee te geven van de grootte en de ligging van Portugal. Portugal grenst alleen aan Spanje.
Kent u de Portugese districten (distritos)? Weet u in welke districten uw Portugeestalige zakenrelaties zijn gevestigd? Op deze manier leert u de 20 Portugese districten in no time kennen.
Controleer of verbeter uw kennis door met uw muis op de kaart van Portugal te gaan staan. Door met de muis de op de landkaart van Portugal te gaan staan, kun u de regionale indeling van Portugal zien. De Portugese districten wisselen elkaar nu af. Eerst wordt het districten van Portugal getoond, daarna krijgt u de naam van het ingekleurde district te zien. Na een minuut hebt u een aardig beeld van de bestuurlijke indeling van Portugal.
Portugal aangegeven in donkerblauw op grijze kaart van Europa - op transparante achtergrond - 600 x 529 pixels
Portugal in Europa
Landkaart Portugal met eilandengroep de Azoren donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Portugal grijs met district Aveiro donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Portugal grijs met district Beja donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Portugal grijs met district Braga donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Portugal grijs met district Bragança donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Portugal grijs met district Castelo Branco donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Portugal grijs met district Coimbra donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Portugal grijs met district Évora donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Portugal grijs met district Faro donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Portugal grijs met district Guarda donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Portugal grijs met district Leiria donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Portugal grijs met district Lisbon donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Portugal grijs met district Portalegre donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Portugal grijs met district Porto donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Portugal grijs met district Santarém donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Portugal grijs met district Setúbal donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Portugal grijs met district Viana do Castelo donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Portugal grijs met district Vila Real donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Portugal grijs met district Viseu donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Portugal grijs met eiland Madeira donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Districten van Portugal
Skyline Lissabon - Portugal - grijs met transparante achtergrond - 600 x 257 pixels
Soepele zakelijke gesprekken met Portugeestaligen

Zakendoen met Portugal

Wilt u soepel communiceren met Portugeestaligen? De informatie die u hieronder over de Portugese cultuur, Portugal en de Portugezen vindt, zal u zeker helpen. Zaken als beroemde Portugezen, bekende Portugese exportproducten en typische gewoonten en gebruiken heeft Dagnall Talen voor u op een rijtje gezet. Diverse typische onderwerpen over Portugal en/of de Portugese taal. Een aantal landspecifieke dingen weten, kan uitstekend helpen als opening of ijsbreker voor een gesprek. Deze informatie over land, mens en cultuur kunt u tevens goed gebruiken als een stilte dreigt te vallen gedurende een zakelijk gesprek in het Portugees.
In ieder geval kunt u zo niet alleen de geleerde taalvaardigheid toepassen tijdens internationaal zakendoen met Portugeestaligen maar evengoed uw kennis over het land inbrengen. Zo is het mogelijk om iets over typisch Portugese gerechten en de Portugese eetcultuur te leren. Eten brengt mens en cultuur samen. Uw taalbeheersing alsook uw kennis over de Portugese cultuur, Portugal en de Portugezen zal zeer op prijs worden gesteld!
 

A bom entendedor meia palavra basta
Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig

A galinha da vizinha sempre é melhor do que a minha
Het gras van de buren is altijd groener

Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje
Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen
De Portugese keuken is eenvoudig en robuust.
Er wordt veel vis gegeten, maar ook vlees en goede, vullende soepen.
Als smaakmakers zijn kruidnagel, kaneel, peper en koriander typerend voor de Portugese touch.
Het Portugese ontbijt is bescheiden: een croissantje of een paar zoete broodjes met marmelade.
De Portugezen drinken er koffie bij.
De lunch is warm, evenals het diner.
Dit laatste vindt rond acht uur ’s avonds plaats.
Portugezen zijn beslist geen vegetariërs; vlees en gevogelte of vis vormen de hoofdmoot.
Gedroogde kabeljauw (bacalhau) is een bekend Portugees gerecht en ook sardientjes worden veel gegeten.
Een ander geliefd gerecht is kip met piri-piri (chili’s) uit de Algarve.
Varkensvlees (carne de porco) wordt veel gegeten en voor orgaanvlees (tripas) haalt geen Portugees zijn neus op.
Portugezen eten weinig groente.
Dat beperkt zich tot wat tomaten, uienringen, sla en zwarte olijven.
Bij het eten drinken Portugezen wijn of mineraalwater.
De betere wijnen komen uit de Alentejo, maar meestal drinkt men de goedkopere en lichte Vinho Verde (jonge wijn), vooral bij de lunch.
Na het eten volgt een kopje koffie met een glaasje port geschonken, die in Portugal een dessertwijn is.Portugal is één van ’s werelds grootste producenten van kurk, eucalyptusolie en terpentijn.
Portugal behoort tot de werelds grootste producenten van olijfolie.
Bekende Portugezen zijn Alexandre de Serpa Pinto, Vasco da Gama, Cristiano Ronaldo, Ferdinand Magellan, José Manuel Barroso, António de Oliveira Salazar en Luís Figo.
"Dutch Portuguese Chamber of Commerce (CCPH)
De Dutch Portuguese Chambre of Commerce helpt Nederlandse bedrijven die zich in Portugal willen vestigen of met Portugal handel willen drijven.

Nederlandse ambassade in Lissabon
De Nederlandse ambassade in Lissabon biedt ondersteuning aan Nederlanders die in Portugal willen wonen, werken, reizen en ondernemen.

Portugese overheid
Informatie van de Portugese overheid over ondernemen in Portugal.

Portugese ambassade in Den Haag
De Portugese ambassade in Den Haag kan hier ook bij helpen.

Portugese regering
De Portugese regering zetelt in Lissabon, evenals het parlement. Dit laatste in een 16de-eeuws voormalig klooster.
Lissabon is eveneens het commerciële en financiële centrum van Portugal.

"
Miguel Neiva is de bedenker van de app ColorADD. Deze kan kleuren herkennen zodat kleurenblinde mensen deze vorm van communicatie ook kunnen begrijpen.

De Portugese dichter Fernando António Nogueira Pessoa (1888-1935) is één van de meest betekenisvolle dichters uit de twintigste eeuw en de ‘uitvinder’ van het heteroniem. Hij publiceerde onder andere als Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Bernardo Soares en Alberto Caeiro, allen zeer uitgewerkte heteroniemen van Pessoa.

De Portugezen deden veel uitvindingen op het gebied van de zeevaart in de tijd van de grote ontdekkingsreizen van Fernão de Magalhães (1480-1521) en Vasco da Gama (1469-1524). Eén ervan is de Mariner’s Astrolabe, een hellingmeter waarmee de breedtegraad van een schip kon worden bepaald.

De Cantino-planisfeer van Alberto Cantino uit circa 1502 is de vroegste bekende kaart waarop landen zijn aangegeven die door Portugese ontdekkingsreizigers waren ontdekt.

Eén van de attracties op de Wereldtentoonstelling van 1904 was de Pyreliophorus: een apparaat dat leek op een gigantisch brandglas, waarmee diverse materialen konden worden gesmolten op zonne-energie. Het was bedacht door de Portugese priester Manuel António Gomes (1868-1933).

Mário Corino da Costa Andrade was een vooraanstaande twintigste-eeuwse Portugese neuroloog en onderzoeker die voor het eerst het familiaire amyloïdotische polyneuropathiesyndroom beschreef (ATTR-PN) ook wel de ziekte van Andrades genoemd.
"Sisab Portugal is een grote exportbeurs in Lissabon op het gebied van food and beverages (onder andere wijnen).

Portojóia International is een internationale vakbeurs op het gebied van sieraden, goud en horloges. De beurs vindt jaarlijks plaats in Porto.

Exponoivos Lisbon is een bruidsbeurs die plaatsvindt in Lissabon.

De beurs In Beauty presenteert de nieuwste trends op het gebied van beauty, cosmetica en lifestyle. Deze jaarlijkse beurs wordt gehouden in Lissabon.

"
Vastenavond

47 dagen voor Paaszondag (Terça-feira gorda)

Goede vrijdag

25 april (Dia da Liberdade)

1 mei (Dag van de Arbeid; Dia do Trabalhador)

Sacramentsdag

60 dagen na Paaszondag (Corpo de Deus)

1 juni (Dia dos Açores; alleen op de Azoren)

10 juni (Dia de Portugal

de Camões e das Comunidades Portuguesas)

1 juli (Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses; alleen op Madeira)

15 augustus (Maria Hemelvaart; Assunção de Nossa Senhora)

5 oktober (Implantação da República)

1 november (Allerheiligen; Dia de Todos-os-Santos)

1 december (Restauração da Independência)

8 december (Imaculada Conceição)

Aeroporto Humberto Delgado oftewel Lisbon Airport is het belangrijkste vliegveld in Portugal. Er komen jaarlijks ongeveer 27 miljoen passagiers. Porto Airport en Faro Airport zijn de andere twee grote luchthavens van Portugal.

De Portugese spoorwegmaatschappij heet de Comboios de Portugal. De langste lijn van de CP loopt van Porto naar Aveiro en is ongeveer 65 km lang. In Portugal rijden de treinen op een breedspoor van 1668 mm in plaats van de in Europa gangbare 1435 mm.

De grootste rivieren van Portugal zijn de Tejo, de Douro en de Guadiana.
Het volkslied van Portugal is A Portuguesa (“Het Portugese lied”).

Heróis do mar, nobre povo,
Nação valente, imortal,
Levantai hoje de novo
O esplendor de Portugal!
Entre as brumas da memória,
Ó Pátria, sente-se a voz
Dos teus egrégios avós,
Que há-de guiar-te à vitória!

Refrein:
Às armas, às armas!
Sobre a terra, sobre o mar,
Às armas, às armas!
Pela Pátria lutar!
Contra os canhões, marchar, marchar!

Desfralda a invicta Bandeira,
À luz viva do teu céu!
Brade a Europa à terra inteira:
Portugal não pereceu
Beija o solo teu jucundo
O Oceano, a rugir d’amor,
E teu braço vencedor
Deu mundos novos ao Mundo!

Refrein:

Saudai o Sol que desponta
Sobre um ridente orvir;
Seja o eco de uma afronta
O sinal do ressurgir.
Raios dessa aurora forte
São como beijos de mãe,
Que nos guardam, nos sustêm,
Contra as injúrias da sorte.

Refrein:
Het volkslied van Portugal

OVER PORTUGAL

Portugal heeft ruim 10 miljoen inwoners. Portugal is een parlementaire republiek met aan het hoofd een president, die eens per vijf jaar door de bevolking wordt gekozen. Portugal ligt in het zuidwesten van Europa, westelijk van Spanje en is deel van het Iberisch Schiereiland. Portugal heeft een oppervlakte van 92.212 vierkante kilometer. Portugal is de 46ste grootste economie ter wereld. Lissabon (Portugees: Lisboa) is de hoofdstad van Portugal. Lissabon heeft ongeveer een half miljoen inwoners.
Andere grote en belangrijke plaatsen in Portugal zijn Vila Nova de Gaia, Porto en Coimbra. Portugal is ingedeeld in achttien districten (distritos) en twee autonome regio’s (regiões autónomas) Deze achttien districten zijn Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lissabon, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Villa Real en Viseu. De twee autonome regio’s zijn de Azoren en Madeira.
Vlag van Portugal - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Vlag van Portugal

Wapen van Portugal - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Wapen van Portugal

Oorsprong naam Portugal


De naam ‘Portugal’ is afgeleid van het Graafschap Portucale, in het noorden van Portugal.

Kenmerkend voor Portugal


Indrukwekkend zijn de Azulejos; kleurige prachtige keramische tegels die overal in het straatbeeld te zien zijn. Een ander bijzonder Portugees kenmerk is zonder twijfel het haantje; de Galo de Barcelos. Het is een minihaantje met een kleurrijke verentooi dat je tegenkomt in spreekwoorden, op vlaggen en wapenschilden, maar ook op allerlei gebruiksvoorwerpen en decoraties.

In Portugal is de kurkeik (Quercus suber) de meest voorkomende boom. Het ploppende geluid van de echte kurk kan door schroefdoppen van metaal of een kunststof kurk niet worden vervangen en daarom zijn ze ook niet populair! Maar ook het melancholische levenslied de Fado is typisch Portugees. Eén van de belangrijkste en invloedrijkste fadistas was Amália Rodrigues; ‘the Queen of Fado’. Vroeger alleen te horen in armoedige kroegen maar sinds de 20ste eeuw is de Fado een erkende zangkunst en kregen ook intellectuelen belangstelling voor deze muziek.
[ Lees meer ]

PORTUGAL - VALUTA

Munteenheid van Portugal


De munteenheid van Portugal is sinds 2002 de euro. Hieronder ziet u een foto van de voorkant en de achterkant van de Portugese euromunt.

De Portugese Centrale Bank


Hieronder ziet u het logo van de Portugese Centrale Bank BDP (Banco de Portugal) die gebruikmaakt van het zogenaamde ‘Eurosystem’.
Munteenheid Portugal - Portugese Euromunten voorkant en achterkant - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo Banco de Portugal in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Succesvol zakendoen in het Portugees

PORTUGAL - HANDEL & TOERISME

Portugese Kamer van Koophandel - CCIP


De Kamer van Koophandel van Portugal (Portugese naam: Camara de Comercio e Industria Portuguesa, afkorting: CCIP) bevindt zich in Lissabon.
De website van de Kamer van Koophandel van Portugal is www.ccip.pt.
Het adres van de Portugese Kamer van Koophandel is: CCIP, R. das Portas de Santo Antão 89, 1150-268 Lisboa. Het telefoonnummer is +351 21 322 4050.

Toeristenorganisatie van Portugal


De toeristenorganisatie van Portugal heet Turismo de Portugal, is gevestigd in Lissabon, en de slogan luidt: “Visit Portugal”. De website van de Portugese toeristenorganisatie is www.visitportugal.com. Het adres van de Portugese Toeristenorganisatie is Rua Ivone Silva, Lote 6, 1050-124 Lisbon. Het telefoonnummer is +351 21 114 0200.
Logo Portugese Kamer van Koophandel - CCIP op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
CCIP
R. das Portas de Santo Antão 89
1150-268 Lisboa
PORTUGAL
https://www.ccip.pt/en
Logo Portugese Toeristenorganisatie - Visit Portugal - op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
TURISMO DE PORTUGAL
Rua Ivone Silva
Lote 6
1050-124 Lisbon
PORTUGAL
https://www.visitportugal.com

OVER DE PORTUGEZEN

Portugezen zijn tamelijk traditionele mensen. De familie is het allerbelangrijkste en werk en vrienden komen op de tweede plaats. Er is weinig haast in Portugal. Het is heel normaal om te laat te komen, ook op een zakelijke afspraak, of om rustig de tijd te nemen voor een kletspraatje.
Een ‘Portugees kwartiertje’ kan best een uurtje duren. Portugezen praten snel en luid. Mensen die in onze ogen tegen elkaar schreeuwen, hebben waarschijnlijk gewoon een levendig gesprek. Discussies lijken daarom verhitter dan ze zijn.
[ Lees meer ]

Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten
Woordenwolk in veer logo Dagnall Talen met toepasselijke sleutelwoorden voor Dagnall Talencursussen - in donkerblauw, groen en grijs op transparante achtergrond - 600 * 600 pixels
Stukje hout boven Dagnall potlood met geslepen punt en gum met gedrukt Dagnall Talen logo - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 600 pixels

Kennen en kunnen

Taalbeheersing Portugees is kennen maar bovendien kunnen (vaardigheid in het toepassen). Door het accent te leggen op kunnen, kan de cursist de opgedane kennis Portugees beter toepassen.
Voor u het weet, kunt u communiceren in het Portugees. Wat een verrijking! Dagnall brengt taalkennis Portugees tot leven!
Dagnall brengt taalkennis Portugees tot leven!

OVER DE PORTUGESE TAAL

Het Portugees wordt onder andere gesproken in Portugal (inclusief Madeira en de Azoren) en in Brazilië. Ook in Galicië in Spanje spreekt ruim 50% een vorm van Portugees. Het Portugees is een Ibero-Romaanse taal, die afstamt van het zogenaamde ‘vulgair Latijn’ (Volkslatijn), de taal van de Romeinen die het Iberische schiereiland tussen ca. 200 v.Chr. en 473 n.Chr. bestuurden.
Het Portugees ontwikkelde zich voornamelijk onder invloed van Keltische talen uit de regio Galicië, wat nu het moderne Portugal is, maar ook de autonome regio Galicië in Noordwest-Spanje. In het jaar 711 werd het Iberische Schiereiland overvallen door Berberse volkeren uit Noord-Afrika. Zij bleven eeuwenlang en hadden zo een grote invloed op de taal. Die Arabische invloed is ook zichtbaar in provincie- en plaatsnamen zoals de Algarve, Alfama en Fátima. Het Portugees is nog steeds een wereldtaal, die gesproken wordt door 200 miljoen mensen in Portugal (inclusief de Azoren en Madeira), Brazilië, Angola, Guinee-Bissau, Sao Tomé en Principe, Oost-Timor, Kaapverdië, Mozambique, en voormalige handelsposten als Goa in India en Malakka in Maleisië. Het wordt ook gesproken door een minderheid in Macau, China, waar het een officiële taal is. Het Standaard-Portugees is gebaseerd op het Portugees zoals dat gesproken wordt in de stad Coimbra, in het midden van Portugal. De variant van Brazilië wordt Braziliaans-Portugees genoemd. Het Standaard-Portugees is voor Brazilianen moeilijk te verstaan.
[ Lees meer ]

PORTUGESE KLANK & UITSPRAAK

De klank van de Portugese taal


Over het algemeen wordt het Portugees uitgesproken zoals het wordt geschreven. Dus als je de uitspraakregels kent, kun je Portugese woorden lezen. Afwijkend ten opzichte van het Nederlands zijn de nasale klanken en de vele ‘sj-’ en ‘zj’-klanken.

De uitspraak van het Portugees


Bijzonder is dat Portugezen een zogenaamde schwa (stomme ‘e’) uitspreken als een woord eindigt op -l, -r, -k of -b. Portugal klinkt als ‘por-toe-gal-uh’; club klinkt als ‘kloeb-uh’.
[ Lees meer ]

UITSPRAAK

Portugees alfabet fonetisch/IPA
Aa/a/
Bb/be/
Ck, s/se/
Dd/de/
Ee/ɛ/
Ff/ˈɛfɨ/
Gg/ʒe/
H-/ɐˈɡa/
Ii/i/
/j/Jzj
Ll/ˈɛlɨ/
Mm/ˈɛmɨ/
Nn/ˈɛnɨ/
Oo/ɔ/
Pp/pe/
Qk/ke/
Rr/ˈɛʁɨ/
Ss/ˈɛsɨ/
Tt/te/
Uoe/u/
Vv/ve/
Xks/ʃiʃ/
/z̪/Zz

SPELLING

WOORD
AAveiro
BBragança
CCoimbra
DDafundo
EÉvora
FFaro
GGuarda
HHorta
IItália
JJosé
KKilograma
LLisboa
MMaria
NNazaré
OOvar
PPorto
QQueluz
RRossio
SSetúbal
TTavira
UUnidade
VViseu
WWashington
XXavier
YYork
ZZulmira
Speciale tekens
@arroba
#cardinal

NAAMVALLEN

Het Portugees kent geen naamvallen zoals die bijvoorbeeld in het Duits worden gebruikt bij zelfstandige naamwoorden. Uma casa blijft uma casa, welke grammaticale functie in de zin het woord ook heeft. Toch gebruikt het Portugees wel naamvallen, maar slechts voor persoonlijke voornaamwoorden.
Er zijn er vier: de nominativo, die het onderwerp van de zin aangeeft (eu); de génitif die een bezitsvorm aanduidt (meu); datif voor het meewerkend voorwerp en na bepaalde voorzetsels (me/mim) en accusatif voor het lijdend voor

BIJZONDERHEDEN VAN DE PORTUGESE TAAL

Portugees is een Romaanse taal, net als Frans, Spaans, Italiaans en Roemeens. In Europa is Portugees een kleine taal, maar wereldwijd is het de zevende meest gesproken taal. Dat komt natuurlijk voornamelijk door Brazilië.
Portugees is een officiële taal in negen landen. De taal heeft de meeste invloed van het Latijn behouden als het gaat om grammaticale vervoegingen en kent Arabische invloeden op de woordenschat.
De Portugese taal leren en de Portugese cultuur begrijpen

ALFABET & LEESTEKENS

Het Portugese alfabet


Het Portugese alfabet taal bestaat uit 23 letters. Ten opzichte van het Nederlands ontbreken de letters ‘k’, ‘w’ en ‘y’ in het Portugees.Het Portugees kent geen afwijkende leestekens ten opzichte van het Nederlands.
Overlappende donkerblauwe cirkel met persoon en icoon tips als lampje en groene cirkel met het woord TIPS erin met uitroepteken op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Overlappende donkerblauwe cirkel met persoon en icoon tips als lampje en groene cirkel met het woord TIPS erin met uitroepteken op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Nuttige tips om uw talenkennis vlot en op een prettige manier te verbeteren

1Bedenk of u visueel (gericht op beeld), auditief (gericht op geluid), of kinesthetisch (gericht op gevoel) bent ingesteld en kies op basis daarvan de voor u meest geschikte en plezierige leermethode
2Lees Portugese kranten. Vaak weet u al iets over actuele nieuwsberichten, wat helpt bij het begrijpen. Público is een bekende (online) krant in het Portugees en Sapo een bekend online nieuwsportal
3Luister naar Portugese radio. Antena 1 is de bekendste Portugese publieke radiozender en RMF FM de bekendste Portugese commerciële radiozender
4Luister en ontdek Portugese muziek
5Lees Portugese tijdschriften over onderwerpen die u interesseren
6Luister naar audioboeken en luisterboeken in de Portugese taal
7Luister naar podcasts van Portugeestaligen
8Kijk Portugese televisieprogramma’s en films. RTP is de bekendste publieke televisiezender en SIC het bekendste commerciële televisienetwerk in Portugal
9Bekijk Portugese filmpjes op het internet over onderwerpen die u interesseren
10Stel als doel om elke dag 10 nieuwe woorden te leren
11Voer Portugese zinnen en woorden in de nieuwe taal op de website www.linguee.com, lees en vergelijk
12Plak memoblaadjes op in huis
13Verdeel leermomenten in kortere perioden. Elke dag 30 minuten met de taal bezig zijn heeft meer effect dan één keer per week 210 minuten
14Bekijk Portugese webwinkels met producten die u goed kent om de terminologie te herkennen, te vergelijken en te leren
15Gebruik de gratis Duolingo website en >Android of Apple app of Mondly website voor dagelijkse woorden en zinnen
16Wees niet bang om foutjes te maken
17Niet te veel denken, gewoon doen!

PORTUGESE STOPWOORDEN & LEENWOORDEN

Stopwoordjes in het Portugees


Net zoals elke taal, kent het Portugees ook stopwoorden. Elke taal heeft ‘stoplappen’ (stopwoordjes); woorden die iemand gebruikt om even een denkpauze te nemen maar toch de aandacht vast te kunnen houden. In het Portugees zijn é of hum de meest gebruikte (‘hè’, ‘hm’).

Vaak aan het eind van een zin om even te checken of de informatie is overgekomen. Maar ook veelgebruikte woorden zijn então (‘dus’), tipo (‘zoals’, ‘zo’n soort’) en bem (‘goed’).
[ Lees meer ]

Portugese leenwoorden in het Nederlands


Leenwoorden in het Nederlands uit het Portugees zijn: ‘albatros’, ‘albino’, ‘ananas’, ‘banaan’, ‘cobra’, ‘fetisj’, ‘marmelade’ en ‘zebra’.

Nederlandse leenwoorden in het Portugees


Nederlandse leenwoorden in het Portugees zijn: ‘bakboord’ (bombordo) en ‘dodo’ (dodô).
Portugese taalkennis verbeteren middels radio, tv & kranten

PORTUGEESTALIGE MEDIA

Portugese media bekijken, lezen en/of beluisteren is erg effectief om uw kennis van het Portugees te verbeteren.
Zo neemt u automatisch het ritme en de klank van het Portugees in u op.
Afbeelding computerscherm met logo Público in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om Público te lezen
Computerscherm met logo Portugeestalig online newsportal - Sapo.pt - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om Sapo.pt te lezen

PORTUGESE KRANT & ONLINE NIEUWSPORTAL

Het nieuws (proberen) te lezen in het Portugees, kan heel leerzaam en leuk zijn.
U bent waarschijnlijk al op de hoogte van de actualiteit, waardoor u op snelle wijze veel Portugese woordenschat kunt bijleren.

Público


De meest gelezen kwaliteitskrant van Portugal is Público.
U kunt op de afbeelding hierboven met het logo van Público klikken, om deze krant direct te kunnen lezen.

Sapo.pt


Het meest gelezen kwalitatieve en neutrale Portugese online nieuwsportal is Sapo.pt.
U kunt op de afbeelding hierboven met het logo van Sapo.pt klikken, om dit populaire online nieuwsportal van Portugal direct te kunnen lezen.
Afbeelding computerscherm met logo radiozender Antena 1 - Portugal - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om Antena 1 te luisteren
Afbeelding computerscherm met logo radiozender RMF FM - Portugal - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om RMF FM te luisteren

PORTUGEESTALIGE RADIO LUISTEREN

Antena 1


Antena 1 is het meest bekende publieke radiostation van Portugal.
Als u op het beeldscherm linksboven met het logo klikt, kunt u live naar deze Portugese radiozender luisteren.

RMF


RMF is de populairste commerciële radiozender in Portugal. Klik op het logo op het rechter computerscherm hierboven om direct live naar deze Portugeestalige commerciële radiozender te luisteren.
Afbeelding computerscherm met logo RTP Rádio e Televisão de Portugal - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding voor de website van RTP
Afbeelding computerscherm met logo SIC - Portugal - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding voor de website van SIC

PORTUGEESTALIGE TELEVISIE KIJKEN

RTP


Uw favoriete televisieserie of -programma in het Portugees horen of met Portugese ondertiteling bekijken, kan eerst even wennen zijn, maar al gauw zult u merken dat dit erg leuk en leerzaam is.
RTP is de publieke televisieomroep van Portugal.

SIC


SIC is de populairste commerciële televisieomroep voor Portugeessprekenden.
Deze Portugeestalige televisiezenders kunnen middels kabel, satelliet, internet of een app worden bekeken.
Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

PROMOTIEFILMPJES & GOOGLE MAPS

Hieronder ziet u promotiefilmpjes van Portugal en van hoofdstad Lissabon die tevens op Youtube kunnen worden bekeken.
Door direct op het logo van Youtube in het midden van de afbeelding te klikken, wordt het filmpje afgespeeld.
Direct onder de promotiefilmpjes ziet u de locaties van Portugal alsook Lissabon op Google Maps. U kunt linksboven klikken om de kaart groot weer te geven in een nieuw venster.
Als u linksonder op het vierkantje in de afbeelding klikt, krijgt u de satellietbeelden van Portugal en Lissabon op Google Earth te zien.
U kunt in- en uitzoomen op de kaartjes met de + en – knop rechtsonder.
Wat kennis van de omgeving van uw Portugese zakenpartner kan goed van pas komen tijdens zakelijke gesprekken met Portugeestaligen.
Promovideo Portugal
Dronebeelden Lissabon
 
Google Maps Portugal
Google Maps Lissabon
Op de hoogte blijven van wat er speelt in Portugal

PORTUGEES NIEUWS IN HET NEDERLANDS & IN HET PORTUGEES

Hieronder ziet u het laatste nieuws uit Portugal van diverse nieuwsbronnen.
Het eerste blokje is Portugees nieuws in het Nederlands.
Het tweede blokje is nieuws uit Portugal in het Portugees.
Het nieuws wordt automatisch bijgewerkt.
Wanneer u zakendoet en/of communiceert met Portugezen, kan het prettig en handig zijn om op de hoogte te zijn van wat er in Portugal speelt.
Daarnaast is het leerzaam om Portugees nieuws te lezen in het Portugees.
U bent waarschijnlijk al op de hoogte van het nieuws, dus gaat begrijpend lezen relatief gemakkelijk en het verrijkt de Portugese woordenschat met actuele Portugese woorden, termen en uitdrukkingen.
Dagnall geeft cursussen in 24 talen

TAALCURSUSSEN IN 24 TALEN

Naast cursussen Portugees verzorgt Dagnall Talen uiteraard ook cursussen Engels, Duits, Frans, Spaans en vele andere talen.
Hierboven staat een overzicht van de 23 andere talen die wij behalve Portugees standaard aanbieden.
Uiteraard kunt u altijd contact opnemen voor een taalcursus in een vreemde taal die niet in het overzicht vermeld staat.
Dagnall Talen verzorgt ook vertaalwerk en tolken Portugees

Wist u dat?

Wist u dat Dagnall Talen ook vertalingen en tolkdiensten verzorgt?
Dagnall Talen kan u dus van dienst zijn met
taalcursussen, vertalingen, tolkdiensten alsook het schrijven van teksten!
Ook de juiste route naar vertaaldiensten en tolkdiensten Portugees
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

ONZE OPDRACHTGEVERS

De upload van uw document is gelukt.

 

INLOGGEN MEDEWERKERS   /   BESTANDEN UPLOADEN