OFFERTE AANVRAGEN
Offerte aanvragen

Cursus Italiaans

Direct naar ➤ Cursussen - Online - ERK - ISO - Italië - Nieuws
Dagnall taalcursus online
Dagnall taalcursus contact opnemen
Dagnall taalcursus op lokatie
Taleninstituut Dagnall - Wij kunnen snel schakelen - Binnen een week beginnen is mogelijk

START NOG VANDAAG MET UW REIS NAAR TAALBEHEERSING ITALIAANS

Taalcursussen Italiaans van topniveau


Taalkennis Italiaans verbindt u met Italië en vormt een communicatiebasis die deuren voor u opent - vooral op het professionale vlak. Daarom hebben organisaties die investeren in de taalkennis en taalopleiding van de werknemers, een duidelijk voordeel alsook een voorsprong.
Dagnall Talen biedt u precies wat u nodig hebt: effectieve taaltrainingen Italiaans van het hoogste niveau voor medewerkers en leidinggevenden.
(Betaalbare) taaltraining Italiaans op maat, omdat uw bedrijf of organisatie welbespraakte medewerkers verdient.

Vakgebieden


Zakelijk, technisch of medisch - Dagnall spreekt elke bedrijfstaal.
Iedere bedrijfstak kent zijn eigen taal en gebruikt zijn eigen terminologie. Geef uw medewerkers een duidelijk concurrentievoordeel en een zelfverzekerde uitstraling, door middel van branchespecifieke taalkennis Italiaans van het hoogste niveau.
Dagnall Talen biedt uw werknemers taaltrainingen Italiaans aan in een brede waaier van gespecialiseerde vakgebieden.
Screenshot navigatiesysteem met tekst Cursus Italiaans - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Goed op weg met Dagnall Talen

In onze lesruimte
of bij u op locatie

DE ORGANISATIE VAN UW TAALTRAININGEN ITALIAANS IN GOEDE HANDEN

Werkgerelateerd & doelgericht Italiaans leren


Wij bieden taaltrainingen Italiaans op maat aan als individuele (1-op-1) les, als groepscursus met collega’s, als (intensieve) workshop en als doorlopende, regelmatige training - met face-to-face-les alsook online/blended cursus. Iedereen kan bij Dagnall Taleninstituut Italiaans leren op precies de manier die het beste bij hem of haar past.
Behalve de klassieke taaltaaltrainingen Italiaans zijn organisaties met name geïnteresseerd in werkgerelateerde taaltrainingen zoals schrijfvaardigheid Italiaans of zakelijk Italiaans. De taaltrainingen worden afgestemd op de individuele behoeften van klanten. Dagnall biedt de mogelijkheid om middels gecertificeerde taaltrainers met uitstekende recensies en beoordelingen Italiaans te leren.
Met Dagnall Talen behaalt u vlot en doelgericht de door u beoogde resultaten.

Filosofie Dagnall Talen


Het is onze filosofie om Italiaans te leren zonder schroom alsook met plezier en gemak. Daarom zet Dagnall Talen alles in het werk om ervoor te zorgen dat cursisten de Italiaanse taal moeiteloos en zonder remmingen kunnen leren.
Italiaans leren moet leuk zijn en daarom werkt Dagnall Talen met methodes die het leerproces voor cursisten gemakkelijker en prettiger maakt. Door onze methodes wekken we nieuwsgierigheid op en ondersteunen we de bereidheid om te leren. We brengen de cursist met grote stappen naar het gewenste taalniveau door 15 minuten dagelijks te oefenen.
Taleninstituut Dagnall is een ideale partner voor iedereen die Italiaans wil leren.
Betaalbare topkwaliteit sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalingen - tolken - teksten

PLAN VAN AANPAK DAGNALL TALENINSTITUUT

Dagnall Taleninstituut stelt de wensen en leerdoelen vast in overleg met u als opdrachtgever. U meldt de deelnemer(s) met hun contactgegevens aan. Dagnall Talen verzorgt een intake op locatie of, indien gewenst, online of telefonisch. Na het intakegesprek, waarbij op basis van het Europees Referentiekader het huidige en gewenste taalniveau van de deelnemers wordt bepaald, ontvangt u van ons een cursusvoorstel op maat met de offerte.
Nadat u akkoord op uw offerte hebt gegeven, stemmen wij de planning af op uw situatie en agenda.
De trainer evalueert na een aantal lessen Italiaans de voortgang alsook de inhoud van de cursus. De doelstellingen kunnen, indien noodzakelijk, bijgesteld worden.
Na de laatste les sturen wij u een eindrapportage met een beschrijving van de resultaten die door de cursisten behaald zijn. De deelnemers ontvangen tevens een certificaat van Dagnall Talen.
[ Lees meer ]


Intake

Planning

Cursus

Certificaat

Betaalbaar maatwerk in cursussen Italiaans sinds 1982

Ons bedrijf geeft sinds 1982 taalonderwijs op maat aan bedrijven en (overheids)instellingen. Bij Dagnall werken kundige native speakers Italiaans of near-native speakers. Onze trainers zijn goed opgeleid en hebben ruime ervaring op het gebied van taaltraining aan het bedrijfsleven en (overheids)organisaties.
Door de functiegerichte en werkplekgerichte aanpak, levert Dagnall Talen betaalbare en effectieve taalcursussen Italiaans. Rendement door maatwerk; dat is wat Dagnall u belooft.
Betaalbaar maatwerk voor de beste resultaten

Taal op de werkvloer

Taal op de Werkvloer: draagvlak is vereist! Een cursus (Italiaans) gericht op het vergroten van de taalbeheersing op de werkvloer is intussen bij veel organisaties een begrip.
Medewerkers zonder of met weinig kennis van het Nederlands of een andere voertaal ervaren een belemmering op het werk en willen sneller en/of beter kunnen communiceren op de werkplek.
Zij willen in staat zijn om de werkinstructies op de werkvloer goed te kunnen begrijpen en deze ook op kunnen volgen. Deze medewerkers willen bij voorkeur met meer zelfvertrouwen het werk kunnen uitvoeren en uiteraard graag hun ambitie op het werkterrein verwezenlijken. Investeren in werknemers en in de (continue) ontwikkeling van het bedrijf is hiervoor nodig.
[ Lees meer ]

VELE WEGEN LEIDEN NAAR ROME

Behoeftes & leermethode


Een goede cursus Italiaans is niet alleen toegespitst op de behoefte van de cursist, klant, organisatie of werkgever, zoals betere spreek- of schrijfvaardigheid.
Een goede taalcursus (Italiaans) is eveneens afgestemd op de beste, lees meest geschikte, leermethode voor de individuele cursist.
Een cursus Italiaans die het beste bij de cursist past.

Hoe behaalt Dagnall een hoog rendement?


Onze vakkundige taaltrainers Italiaans zijn zeer bedreven in het zo vlug en zo plezierig mogelijk aanleren van kennis en vaardigheden om deze direct in realistische praktijksituaties te kunnen toepassen. Dat werkt wel zo prettig en het zorgt ervoor dat u veel waar voor uw geld krijgt.
Het inmiddels alom bekende hoge rendement van Dagnall realiseren onze taaltrainers met een blend van deze bewezen leermethode gecombineerd met de focus op de cursist(en) en een onderzoek of de cursist(en) visueel, auditief of kinesthetisch is/zijn ingesteld. U kunt bij Dagnall Talen voor cursussen terecht die zijn gebaseerd op een maatwerktraining.

Dagnall Taleninstituut biedt groepscursussen van 3 tot 8 à 10 deelnemers, zogenaamde duocursussen (met 2 deelnemers), individuele cursussen, onlinecursussen, een online leerplatform voor blended learning alsook een de Dagnall App met jargon en woordenlijsten van de specifieke organisatie.
De taaldocenten van Dagnall maken veel gebruik van eigen lesmateriaal dat zij door de jaren heen hebben verzameld en gecreëerd en spelen continue in op actuele thema’s en ontwikkelingen.

Een prettige manier van leren


Een bijkomend voordeel is dat dit weldoordachte maatwerk als een zeer fijne manier van werken wordt ervaren door zowel onze cursisten alsook de taaltrainers Italiaans van Dagnall Talen. Onze, door de jaren heen steeds verder verfijnde en ontwikkelde werkmethode is het bijzonder gewaardeerde handelsmerk van Dagnall Taleninstituut geworden. Onze cursus Italiaans is dus niet alleen werkgericht en/of functiegericht, maar zeer zeker ook afgestemd op de manier van leren die zeer geschikt is voor de cursist.
Overlappende groene cirkel met klok en kalender en donkerblauwe cirkel met icoon lesgeven op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Computerscherm met vier taalvaardigheden luisteren, lezen, schrijven en spreken - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Italiaans effectief leren bij Dagnall Talen

INDIVIDUELE CURSUSSEN & GROEPSCURSUSSEN ITALIAANS

Italiaanse lessen - individueel of in groepsverband


Dagnall Taleninstituut cursussen Italiaans op maat voor individuen en groepen, waarbij u met een gerust hart de gehele organisatie uit handen kunt geven.
Dagnall biedt deze individuele cursussen en groepscursussen voor zowel beginners, als voor halfgevorderden en gevorderden.
Voor de individuele-, duocursussen en

groepscursussen maakt ons instituut gebruik van moderne en gevarieerde leermethoden om doelgericht te kunnen trainen en leersucces te verzekeren.
Onze individuele-, duo- en groepscursussen kunnen vanzelfsprekend zowel op locatie als op één van onze trainingslocaties gegeven worden.
Maatwerk individuele & groepscursussen Italiaans

Maatwerkcursussen Italiaans


Dagnall biedt individuele cursussen Italiaans voor bedrijven, (semi-)overheidsorganisaties alsook particulieren.
Individuele cursussen noemt men ook wel één-op-één-cursussen of privélessen..
De individuele taalcursussen van Dagnall zijn al vele jaren bekend voor het maatwerk, de persoonlijke aandacht en een zeer hoog rendement.
De individuele cursussen Italiaans van Dagnall Talen zijn maatwerkcursussen en de cursussen worden afgestemd op, en specifiek samengesteld voor, de branche, het taalniveau, de leerstijl en de praktijksituatie.
De cursussen worden opgesteld om de persoonlijke of bedrijfsdoelstellingen te kunnen behalen.

Dagnall Talen biedt groepscursussen Italiaans met 3 tot 10 personen, maar ook duocursussen (2 cursisten) aan bedrijven, (semi-)overheidsorganisaties en particulieren.
De groep wordt bij voorkeur zo klein mogelijk gehouden om de leereffectiviteit te verhogen en de deelnemers maximaal te ondersteunen.
De groepscursussen van Dagnall zijn ook maatwerk taalcursussen en worden specifiek samengesteld voor, en afgestemd op, de branche, het taalniveau, de praktijksituatie alsook de leerstijl alsook de trainingen worden opgesteld om de (bedrijfs)doelstellingen te behalen.


Pluspunten individuele cursus


Het belangrijkste voordeel van individuele taalcursussen Italiaans is het hoge rendement omdat in korte tijd veel informatie opgenomen wordt.
Er wordt sneller vooruitgang geboekt omdat de cursus intensief is en het leertraject is zo kort mogelijk.
Flexibiliteit is een ander groot voordeel van een individuele cursus. De taalcursus kan beter worden afgestemd op de leerstijl van de deelnemer en de leerstof kan optimaal aangepast aan de doelstellingen, het niveau en de specifieke aandachtsgebieden van de deelnemer.
Doordat eventuele begripsproblemen individueel behandeld kunnen worden, is de leervordering optimaal.
Een individuele is eveneens taalcursus goed af te stemmen op de planning en de agenda van de cursist zodat het tijdmanagement en het leerschema optimaal zijn.


Pluspunten groepscursus


Vooral de interactie met de andere cursisten Italiaans is het belangrijkste pluspunt van een groepscursus; actief gebruik van de doeltaal door middel van bijvoorbeeld discussies en rollenspellen in de groep.
De zogenaamde groepsdynamiek is een ander groot pluspunt; het leren van elkaars foutjes en in de doeltaal communiceren met de groep. De deelnemers kunnen de hierdoor geboden afwisseling als leuker ervaren.
Groepscursussen zijn daarnaast efficiënt doordat tegelijk meerdere medewerkers getraind worden en de groep op bijna hetzelfde kennisniveau komt.
Ook is een groepscursus wat minder intensief (minder zwaar) voor de deelnemer dan een individuele cursus.


Minpunten individuele cursus


Rollenspellen en discussies kunnen bij een individuele taalcursus Italiaans alleen worden gedaan en gevoerd met de trainer.
Omdat er geen interactie is met andere lerenden, kan de geleerde kennis niet in een groep geoefend worden.
Omdat groepsdynamiek ontbreekt, is het ook niet mogelijk om van de foutjes van anderen te leren.
De intensievere leerbenadering van een individuele taalcursus is ook vrij intensief (zwaarder) voor de deelnemer.


Minpunten groepscursus


In een groepscursus wordt minder aandacht aan het individu gegevenwordt minder aandacht gegeven aan het individu en kunnen de cursisten wat sneller worden afgeleid. Het rendement ligt daardoor wat lager. Door de groepen iets kleiner te maken (minigroepen), kan dit gedeeltelijk worden ondervangen.
Groepscursussen Italiaans kunnen ook minder goed op individuele leerstijlen afgestemd worden.
Een bijkomstig nadeel van een groepscursus is dat de planning minder goed afgestemd kan worden op de agenda van de individuele cursisten.

Pluspunten

Individuele cursus in één oogopslag  hoogste rendement & flexibiliteit, kortste traject
  afgestemd op individuele leerstijl
  inhoud perfect afgestemd op individuele behoefte
  afgestemd op niveau & aandachtsgebieden cursist
  afgestemd op agenda cursist


Minpunten

Individuele cursus in één oogopslag  geen interactie met andere cursisten
  vrij intensief voor de cursist
  geen groepsdynamiek

Pluspunten

Groepscursus in één oogopslag  interactie met andere cursisten
  groepsdynamiek wordt als prettiger ervaren
  groep komt op hetzelfde kennisniveau
  efficiënt meerdere medewerkers tegelijk trainen
  minder intensief dan individuele cursus


Minpunten

Groepscursus in één oogopslag  iets minder aandacht voor individuele cursist
  minder afgestemd op individuele leerstijlen
  minder afgestemd op agenda cursisten
Ontdek onze mogelijkheden voor cursussen Italiaans

VERSCHILLENDE OPTIES VOOR ITALIAANSE LES

Dagnall Taleninstituut verzorgt taalcursussen (Italiaans) voor zowel beginners, halfgevorderden als gevorderden.
Niet iedereen kan een talencentrum bezoeken.
Daarom bieden wij de taaltrainingen ook online en incompany aan.

Dagnall Taleninstituut biedt de keuze uit de
onderstaande cursusvormen Italiaans. Ook kunnen deze taalcursussen worden gecombineerd.
Dagnall Taleninstituut staat voor (betaalbaar) maatwerk!

ALGEMENE LEERMETHODES

Audio-Lingual Method (ALM) (Army Method/New Key)


Bedacht door wie en wanneer


De audiolinguale methode was reeds in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw in Engeland en Amerika ontwikkeld, onder andere door de Amerikaanse taalkundige Leonard Bloomfield. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was het noodzakelijk om de (Amerikaanse) soldaten te voorzien van elementaire verbale communicatieve vaardigheden. Hierdoor werd deze audiolinguale methode ook wel de ‘legermethode’ genoemd.

Kenmerken van de Audio-Lingual Method (ALM)


De audiolinguale methode kan beschouwd worden als reactie op de grammatica-vertaalmethode. Een nieuw verschijnsel was dat de les geheel plaatsvond in de doeltaal (bijvoorbeeld Italiaans). De belangrijkste vaardigheden zijn spreken en luisteren (in het Italiaans) en de (Italiaanse) grammaticale structuren worden geleerd met behulp van mondelinge structuuroefeningen. Het doel is zonder fouten Italiaans kunnen verstaan en spreken; dit begint bij een Italiaanssprekende leren naspreken. Herhaling is het middel hiervoor; er wordt met drills gewerkt om Italiaanse zinnen en structuren goed te leren beheersen, om te zorgen dat reacties spontaan en automatisch gaan worden. De trainer Italiaans kan bijvoorbeeld een bepaalde zin 10 keer herhalen en vervolgens een extra Italiaans woord hieraan toevoegen. Er wordt vaak gewerkt in zogeheten talenpractica, waar studenten Italiaans een hoofdtelefoon op hebben en zinnen beluisteren en nazeggen. Het geschreven Italiaans wordt pas aangeboden zodra het mondelinge Italiaans vertrouwd is geworden. Er wordt wel gebruikgemaakt van afbeeldingen voor het introduceren van nieuwe woorden in het Italiaans.

Populariteit


In ons land werd de methode pas rond het jaar 1970 geïntroduceerd toen de Mammoetwet van kracht werd. Al snel kwamen er bezwaren tegen deze inhoudsloze drills. De techniek haperde wel eens, waardoor de talenpractica al gauw in onbruik raakten. In plaats daarvan werden de mondelinge structuuroefeningen schriftelijk gemaakt. Schrijvers van leerboeken wonnen weer aan populariteit en boden zoals gebruikelijk expliciete grammaticaregels aan. Toch liet de audiolinguale methode sporen na. Nu was alom geaccepteerd dat het bij het leren van de taal (zoals Italiaans) niet gaat om het memoriseren van de regels van de (Italiaanse) grammatica, maar om het gebruik. De luistervaardigheid (Italiaans), die vóór de jaren zeventig voor veel docenten niet bestond, was ontdekt.

Voor- en nadelen van de Audio-Lingual Method


De audiolinguale methode is voor studenten die Italiaans beginnen te leren effectief. Een goede uitspraak Italiaans wordt vanaf het begin aangeleerd. Deze audiolinguale methode is een docentgestuurde methode en en biedt daardoor een vlotte en efficiënte overdracht van kennis. Ook bij grotere groepen kan deze methode worden gebruikt.

Tegelijkertijd heeft deze docentgestuurde kant een keerzijde; eigen inbreng wordt niet verlangd van de studenten, waardoor het gevaar van enige passiviteit en onvoldoende betrokkenheid en motivatie dreigt. Een bijkomend bezwaar is dat de driloefeningen niet zo eenvoudig zijn om te zetten in levend taalgebruik Italiaans.

GoldList Method (GLM)


Bedacht door wie en wanneer


De GoldList Method (‘gouden lijst-methode’) is door David J. James, alias Viktor Dmitrievitch Huliganov of Uncle Davey ontwikkeld.

Kenmerken van de GoldList Method (GLM)


Deze GoldList Method is een methode om woorden of zinnen (bijvoorbeeld in het Italiaans) op een zodanige manier wijze te leren dat ze worden opgeslagen in het langetermijngeheugen van de lerende. De methode werkt middels zelfgeschreven woordenlijsten (Italiaans) die herhaald worden na verloop van tijd. Deze Italiaanse zinnen of woorden op de woordenlijst worden door de student hardop gelezen. Het is niet het idee om al deze woorden en/of zinnen of zinnen uit het hoofd te leren, maar door de blootstelling gaat dit vanzelf. Deze woordenlijst wordt telkens aangepast; Italiaanse woorden die zijn geleerd, worden van de lijst gehaald. Die Italiaanse woorden die nog altijd problemen geven, blijven op de woordenlijst staan.

Populariteit


Aanhangers van de GoldList Method stellen dat de woorden op de woordenlijst of zinnen in het Italiaans spontaan in het langetermijngeheugen van de lerende worden opgeslagen, maar veel geheugenwetenschappers bestrijden dit. In het algemeen wordt kennis onthouden als de kennis betekenisvol en relevant is voor de lerende. Deze GoldList-methode kan functioneren voor Italiaanse woorden die van betekenis en relevant zijn voor de lerende.

Voor- en nadelen van de GoldList Method


Bij lerenden die het fijn vinden om bijvoorbeeld Post-its® als geheugensteun te gebruiken, kan deze GoldList-methode werken. Doordat het fysieke deel van het geheugen door het schrijven aangesproken wordt en meewerkt, werkt het met de hand schrijven effectiever dan typen of, redelijk zinloos: een foto maken. Een nadeel is het ontbreken van context. Taal is uiteraard veel meer dan alleen een serie losse woorden en zinnen. Deze GoldList-methode is bovendien zeer tijdrovend omdat er steeds met de hand geschreven woordenlijsten moeten worden aangemaakt.

De Natural Method


Bedacht door wie en wanneer


De Natural Method, ook wel de Natural Approach (de ‘natuurlijke aanpak’) genoemd, is ontwikkeld in 1983 door de Amerikanen Tracy Terrell en Stephen Krashen.

Kenmerken van de Natural Method


De Natural Method is gericht op een natuurlijke wijze van taalverwerving (van bijvoorbeeld Italiaans). Op de wijze waarop mensen als kind hun moedertaal leerden spreken, probeert de methode het Italiaans aan te leren. Op die wijze leert men onbewust eveneens de taalregels van het Italiaans. Alleen het Italiaans met een aantal visuele hulpmiddelen wordt hiervoor gebruikt. Een stressvrije leeromgeving is het streven van de methode. Een grote hoeveelheid begrijpelijke input wordt aan de studenten blootgesteld. De taalproductie Italiaans mag spontaan ontstaan en wordt niet geforceerd. De methode legt de nadruk op communicatie en niet zo zeer op expliciete Italiaans grammatica en de correctie van vormfouten.

Als de lerende wordt ondergedompeld in het Italiaans, is de leermethode het meest effectief. De activiteiten in het Italiaans dienen stimulerend te zijn zodat de lerenden van de ervaring kunnen genieten.

De Natural Method leermethode lijkt erg op de Directe Methode. De leermethoden gaan beide uit van het idee van natuurlijke taalverwerving; het onderscheid tussen deze twee leermethoden is dat de Directe Methode meer de focus legt op de praktijk en de Natural Method meer op blootstelling aan taalinput en het verminderen van spreekangst.

Populariteit


Dat onderdompeling een zeer effectieve leermethode is, is al vaak bewezen. Omdat de Natural Approach vrij eenvoudig te begrijpen is, is de methode een populaire manier van lesgeven onder taaldocenten Italiaans. Kritiek kent de natuurlijke aanpak ook. De leermethode legt vooral nadruk op het impliciet leren van de Italiaanse grammatica. Studenten zouden inderdaad leren om te communiceren, maar blijven hangen in een wat gebrekkige, versimpelde versie van het Italiaans door onvoldoende kennis van de grammatica.

Voor- en nadelen van de Natural Method


Op een natuurlijke manier leren, wordt als een prettige manier ervaren om een taal te leren. Studenten krijgen de mogelijkheid een persoonlijke band met het Italiaans te creëren. Omdat er niet ‘uit het hoofd geleerd hoeft te worden’, beklijft het geleerde Italiaans langer.

Het nadeel kan zijn dat het wat langer duurt voor er resultaten geboekt worden, omdat er vrijwel geen druk op de taalproductie ligt. De methode bereidt de lerende ook niet per se voor op een specifiek Italiaans examen.

Structurele Aanpak


Bedacht door wie en wanneer


De Structural Approach (afgekort SA) oftewel de ‘Structurele Aanpak’ is in de jaren 50 door Charles Fries, oprichter en directeur van de English Language Institute aan de Universiteit van Michigan en één van zijn studenten Robert Lado ontwikkeld.

Kenmerken van de Structurele Aanpak (SA)


De Structurele Aanpak is een taalverwervingsmethode die als doel heeft om de lerende vertrouwd te maken met de grammaticale en fonologische structuur van de doeltaal (bijvoorbeeld het Italiaans). Volgens de SA levert de beheersing van deze structuren meer op dan het verwerven van woordenschat van het Italiaans. Bij de Structural Approach draait het om het herkennen en kunnen toepassen van vaste combinaties van Italiaanse woorden en groepen woorden in de correcte woordvolgorde. Deze combinaties worden aan lerenden gepresenteerd in reële situaties door middel van visualisatie, gezichtsuitdrukking, dramatisering en handelingen. De structuren die in de praktijk het meest in het Italiaans worden gebruikt, worden eerst aangeboden aan de taallerende. De mondelinge vaardigheden Italiaans (luisteren en spreken) worden hierbij in de eerste instantie gebruikt; lezen en schrijven volgen hieruit. Bij het aanleren en verbeteren van de productieve vaardigheden Italiaans (spreken en schrijven), krijgt de grammatica een grote plaats. Structural-Situational Approach (structurele-situationele benadering) en de Structural-Oral-Situational Approach (structurele-mondeling-situationele benadering) zijn andere namen voor de Structurele Aanpak.

Populariteit


In de jaren vóór 1970 werd de Structurele Aanpak op vrij grote schaal toegepast om Engels te leren in Engelssprekende landen, voormalige Britse koloniën alsook in Maleisië.

Voor- en nadelen van de Structurele Aanpak


Dat de studenten het Italiaans op een nauwkeurige wijze leren, is het voordeel van een structurele aanpak. De studenten krijgen inzicht in de grammatica van het Italiaans en ze leren in welke situatie bepaalde bepaalde Italiaanse woorden en combinaties van woorden wel of niet passend zijn. De methode gebruikt de taal van alle dag. Nadelen heeft de Structurele Aanpak ook. Deze methodiek is nogal tijdrovend en biedt niet meteen een succeservaring. De inbreng van de studenten zelf is beperkt; de methode is weinig creatief.

Communicatief taalonderwijs (Engels: Communicative Language Teaching; CLT)


Bedacht door wie en wanneer


Communicatief taalonderwijs (In het Engels: Communicative Language Teaching, afgekort: CLT), of ook wel ‘De Communicatieve benadering’ (In het Engels: Communicative Approach, afgekort: CA) genoemd, is in de jaren 60 van de vorige eeuw ontstaan onder invloed van de ideeën van Noam Chomsky, die de nadruk op competenties bij het leren van een vreemde taal legde. De taalkundige Dell Hymes was in het jaar 1966 de grondlegger van het concept communicatieve vaardigheden.

Kenmerken van Communicatief taalonderwijs (CLT)


Communicatief talenonderwijs is gestoeld op de visie dat interactie de uiteindelijke doelstelling is bij het leren van een vreemde taal (zoals Italiaans).

Middels de CLT-technieken leren de studenten het Italiaans in de praktijk te brengen door de interactie met de docent Italiaans en met elkaar. Authentieke teksten, geschreven in het Italiaans of ander materiaal uit het dagelijks leven of de werksituatie worden gebruikt. Het Italiaans wordt zowel tijdens als buiten de les gebruikt.

Studenten praten over persoonlijke gebeurtenissen met medestudenten en trainers Italiaans dragen onderwerpen aan buiten het gebied van de traditionele grammatica, om de taalvaardigheid Italiaans in allerlei soorten situaties uit de praktijk te oefenen. Italiaanse grammatica leren studenten inductief, dit houdt in aan de hand van de praktijk, waaruit de regel volgt.

Bij CLT zijn docenten Italiaans echt trainers, die studenten helpen om in het Italiaans te communiceren.

Populariteit


Communicatief taalonderwijs werd erg populair in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, deels doordat de traditionele taalonderwijsmethodes niet heel succesvol waren gebleken. Door de verdere eenwording van Europa ontstond meer vraag om een taal te leren op een meteen toepasbare manier.

Voor- en nadelen van Communicatief taalonderwijs


Het communicatief taalonderwijs heeft veel pluspunten. Lerenden ‘kunnen’ al snel ‘iets’ in het Italiaans; deze methode van leren is studentgericht en functioneel. Doordat authentiek materiaal wordt gebruikt, leren studenten de Italiaanse woorden die voor hen nodig zijn. De methode is efficiënt. Voor de lerende werkt deze methode stimulerend, omdat hij of zij snel succeservaringen heeft. Er mogen fouten worden gemaakt; de taalvaardigheid wordt al doende geleerd en verder verbeterd. Een nadeel van de communicatieve benadering is dat er niet zo veel aandacht wordt besteed voor grammatica, woordenschat die niet meteen toepasbaar is en uitspraak. De voorbereiding en de planning vereist veel tijd van de taaldocent en vraagt een actieve deelname van de studenten. Afhankelijk van de achtergrond, is voor een aantal studenten deze manier van een vreemde taal leren lastig of ongebruikelijk. Communicatief taalonderwijs (CLT) draait om het trainen van taalvaardigheden; hierbij gaat het om de functie en in mindere mate om de vorm en CLT biedt als zodanig geen samenhangend geheel.

Grammatica-/vertaalmethode (GVM) (Engels: Grammar-Translation Method; GTM)


Bedacht door wie en wanneer


In de 18de en de 19de eeuw was het taalonderwijs vooral gericht op praktisch taalgebruik. Er word geleerd om gebruiksklare zinnetjes, idiomatische uitdrukkingen, dialogen, lijsten met woorden enzovoort na te spreken, uit het hoofd te leren en vervolgens op te zeggen. Een Duitse docent Frans en Italiaans; Johann Valentin Meidinger, deed dit anders. Omstreeks het jaar 1783 ontwikkelde hij een methode waarin de grammatica centraal stond. Meidinger wordt als de grondlegger gezien van de zogenaamde grammatica-vertaalmethode (In het Engels: Grammar-Translation Method; GTM).

Kenmerken van de Grammatica-/vertaalmethode (GVM)


Deze methode was gestoeld op het onderwijs in het Latijn; de taal van wetenschap, cultuur en religie. Onderwijs in Latijn was uiteraard op geschreven teksten van de klassieke schrijvers gericht en geheel op de grammatica en het vertalen gericht. Dat werd als een degelijke en wetenschappelijke aanpak beschouwd. De Grammatica-vertaalmethode gaat van de analyse uit van taalvormen en taalstructuren (van bijvoorbeeld Italiaans) waarbij de studenten zelf inzicht ontwikkelen. De lees- en schrijfvaardigheid Italiaans dus belangrijk bij de Grammatica-vertaalmethode. Literatuur, vertalen en uit het hoofd leren van woordenlijsten krijgen de nadruk. De docenten dragen taalkennis Italiaans over, de lerende memoriseert.

Populariteit


Al sinds halverwege de negentiende eeuw was ook tegengeluid te horen. Desondanks heeft de grammatica-/vertaalmethode tot recente datum een grote invloed gehad op het talenonderwijs.

Voor- en nadelen van de Grammatica-/vertaalmethode


Aan personen voor wie het een uitdaging is om dingen uit het hoofd te leren, vormt de grammatica-/vertaalmethode vormt een aardige mentale training. De methode biedt eveneens inzicht in de structuur van het Italiaans, omdat de nadruk op de grammatica gelegd wordt.

De methode kent echter meer nadelen dan voordelen. Het grootste nadeel is dat de spreekvaardigheid en luistervaardigheid Italiaans bij de methode ver achterblijft, waardoor de taal zelfs na jaren studeren zelden mondeling toegepast kan worden. Deze leermethode staat ver af van het dagelijks gebruik van het Italiaans, ook in de context die aangeboden wordt, omdat het meestal gaat om literair taalgebruik. Deze leermethode geeft geen mogelijkheid tot differentiatie of tot een eigen creatief leerproces bij studenten bij het werken in een groep. Lerenden fungeren slechts als toehoorders en uitvoerders.

Onderdompeling (Engels: immersion)


Bedacht door wie en wanneer


Sinds de jaren 70 wordt onderdompeling (Engelse naam: language immersion of alleen immersion) over de hele wereld gebruikt, voornamelijk op middelbare scholen waarbij een schoolvak (zoals het vak wiskunde) wordt onderwezen in een vreemde taal. Binnen Nederland is ‘onderdompeling’ bekend als de leermethode die bij bijvoorbeeld Taleninstituut Regina Coeli in Vught, ook wel ‘de nonnen van Vught’ of liefkozend ‘de nonnetjes (van Vught)’ genoemd, toegepast wordt. De methode is daar in 1963 ontstaan met Franse nonnen die Franse taalles onderwezen aan welgestelde dames uit Vught en omgeving.

Kenmerken van onderdompeling


Onderdompeling houdt in dat degene die de taal (zoals het Italiaans) leert, vanaf het begin door de te leren taal omgeven wordt. De instructies worden gegeven in de doeltaal (Italiaans); eerst langzaam en met veel herhaling, later op een natuurlijkere manier. Vanaf het begin wordt de student ook uitgedaagd om in het Italiaans te spreken. De methode werkt met rollenspellen en simulaties. De omgeving op onderwijsinstellingen die werken met onderdompeling, wordt vaak ingericht in de stijl van het Italiaans om een situatie te creëren alsof de studenten in Italië zijn. Lerenden oefenen één-op-één of in kleine groepen met Italiaans spreken. Naar Italië gaan en daar verblijven in een gastgezin, is een andere manier om een taal te leren door middel van onderdompeling.

Populariteit


De methode van onderdompeling wordt als een uitstekende methode om vreemde talen te leren gezien. Vooral de mondelinge taalvaardigheid Italiaans kan op deze wijze zeer goed worden ontwikkeld.

Voor- en nadelen van onderdompeling


Doordat de methode zo intensief is, is het belangrijkste voordeel dat deze methode snel resultaat laat zien. De leermethode is ‘sink or swim’, de studenten moeten wel gaan communiceren in het Italiaans omdat zij erdoor worden omgeven. De studenten zijn feitelijk 24 uur per dag Italiaans aan het leren. Het samen oefenen in een groep versterkt de sociale interactie. De studenten ervaren dit als motiverend.

Een minpunt van de leermethode is dat het bereikte resultaat niet altijd wordt vastgehouden. De kans is groot dat het nieuw geleerde relatief snel weer wegzakt als iemand in een vrij korte tijd Italiaans leert, door in Italië te zijn of door in een kunstmatig gecreëerde omgeving te zijn ondergedompeld, maar vervolgens weer tot de orde van de dag overgaat. Een bijkomend nadeel van de methode kan zijn dat een dergelijke training Italiaans nogal intensief is. Niet alle studenten hebben de conditie om deze wijze van leren vol te houden.

Suggestopedie (Suggestopedia)


Bedacht door wie en wanneer


Suggestopedia is een methode om een vreemde taal te leren die uit de jaren 70 van de vorige eeuw stamt. Suggestopedia (Nederlandse naam: Suggestopedie) is door de Bulgaarse psychotherapeut Georgi Lozanov ontwikkeld.

Kenmerken van Suggestopedie


Zoals de naam al doet vermoeden, is Suggestopedie gebaseerd op het principe van de suggestie. Volgens Georgi Lozanov is positieve suggestie een voorwaarde om (een vreemde taal; bijvoorbeeld Italiaans) te kunnen leren. Een ontspannen sfeer en een wederzijds vertrouwen tussen de taaldocent (Italiaans) en studenten zijn daarvoor van essentieel belang. Hiervoor is de voorwaarde dat lerenden zich ontspannen en veilig voelen. Een leslokaal met een rijopstelling was niet geschikt om dit te bewerkstelligen. Tijdens de les zaten lerenden in comfortabele stoelen die in een halve cirkel opgesteld waren en er werd altijd achtergrondmuziek gedraaid in de klas. De methodiek voorgestaan door Lozanov, bestond uit teksten voorlezen, ondertussen werd op de achtergrond klassieke muziek gespeeld of waren natuurgeluiden te horen. Bij de teksten bestonden bestonden lijsten met woorden alsook opmerkingen met betrekking tot de (Italiaanse) grammatica. Dit voorlezen gebeurde met veel expressie in stem alsook gebaren. De lerende werd op deze manier overgehaald om te luisteren en kon de (Italiaanse) woorden die nieuw waren, gemakkelijk begrijpen en opnemen. Voor cultuur en kennis over het land van de doeltaal (Italië) was veel tijd tijdens de lessen. Er werden rollenspellen gespeeld en er bijvoorbeeld (Italiaanse) streekgerechten werden gemaakt en geproefd.

Populariteit


De leermethodiek van Georgi Lozanov was omstreden en de leermethodiek is in de vergetelheid geraakt. Sommige elementen zoals het gebruikmaken van stemexpressies en gebaren bij het lezen van teksten, worden nog steeds toegepast.

Voor- en nadelen van Suggestopedie


De methode van Suggestopedia creëert een veilige en ontspannen sfeer, waardoor de student minder last zal hebben van frustratie of faalangst. Voor een immigrant kan deze gemoedelijke sfeer aan een positieve associatie met het nieuwe thuisland bijdragen. Vaak werkt muziek motiverend en draagt aan betere leerprestaties bij. Een ander pluspunt van de leermethode is dat de student wordt gestimuleerd om actief mee te doen en zich in de situaties in te leven, wat voor sommigen een nieuwe ervaring is. Tegelijkertijd vormt dit voor sommige lerenden een nadeel, want niet iedereen is hiertoe in staat. Ook kan muziek bij sommige mensen afleiden en verstorend werken in plaats van stimulerend of ontspannend. Dat de verhouding taaltrainer-student niet gelijkwaardig is, is een andere zwakke kant; alle inbreng komt van de zijde van de Italiaanse taaltrainer en de studenten zijn steeds de ontvangende partij.

Community Language Learning (CLL)


Bedacht door wie en wanneer


De Amerikaanse priester en psycholoog Charles A. Curran ontwikkelde in het jaar 1976 Community Language Learning, ook wel Counseling Language Learning
genoemd.

Kenmerken van Community Language Learning (CLL)


Community Language Learning is een methode om een taal te verwerven waarbij de studenten samenwerken om te bepalen welke aspecten van de taal zij willen leren. De CLL methode is op de counseling-benadering gebaseerd waarbij de taaldocent optreedt als counselor die de zinnen van de lerenden omschrijft. Lerenden beginnen het gesprek. Zij spreken in de moedertaal als de studenten de te leren taal (Italiaans) nog niet genoeg machtig zijn. De taaltrainer (Italiaans) vertaalt en geeft uitlegen hierna herhalen de lerenden de uitspraken van de trainer zo nauwkeurig mogelijk. De gesprekken in het Italiaans worden opgenomen om daarna opnieuw te beluisteren.

De CLL stimuleert gemeenschapsgevoel in de leergroep en ziet de interactie tussen de studenten onderling als middel om te leren. Er is geen lesboek Italiaans dat wordt gebruikt; de lerenden bepalen zelf het lesmateriaal middels zinvolle gesprekken.

Populariteit


Het slagen van CLL is sterk afhankelijk van de kunde van de docent-counselor. De taaltrainer dient naast sociaal-cultureel kundig eveneens taalkundig te zijn onderlegd. Deze taaltrainer dient zowel het Italiaans als de moedertaal van de lerenden zeer goed te beheersen om in staat te zijn om de taaluitingen van de lerenden te vertalen. CLL kan goed functioneren indien deze op de juiste wijze wordt gebruikt. Deze methode is niet geschikt voor grote klassen.

Voor- en nadelen van Community Language Learning


De methode biedt studenten veel autonomie. Het analyseren van hun eigen gesprekken vinden de lerenden vaak zinvol. De groep wordt vaak heel hecht, niet alleen tijdens de les Italiaans, maar eveneens daarbuiten. Met Community Language Learning worden de lerenden zich veel meer bewust van hun groepsgenoten, hun sterke en zwakke punten en ze leren om als een team samen te werken. Door het bespreken door hun fouten en het evalueren van de taalles Italiaans leren studenten veel. Vaak blijven deze verbeteringen in het geheugen gegrift en worden zo deel van het actieve vocabulaire van de student.

Dat de trainer niet sturend is, terwijl sommige studenten wel sturing nodig hebben, kan een nadeel vormen. Bij CLL wordt geen gebruikgemaakt van een lesboek en er worden eveneens geen toetsen Italiaans gehouden. Hierdoor is het succes lastig meetbaar. Een aantal studenten wordt in hun Italiaans spreken geremd als zij worden opgenomen.

Lexicografische benadering (Engels: Dynamic Lexicographic Approach; DLA)


Bedacht door wie en wanneer


De Lexicografische benadering (Engelse naam: Lexical Approach; LA) is een methode om vreemde talen te leren die door Michael Lewis in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw is ontwikkeld.

Kenmerken van de Lexicografische benadering (DLA)


Deze lexicografische benadering gaat uit van de visie dat een belangrijk gedeelte van het leren van een taal (zoals het Italiaans) bestaat uit het begrijpen en het produceren van ‘lexicale eenheden’, brokjes taal die uit (Italiaanse) woorden, woordcombinaties en uitdrukkingen bestaan. De lerenden verwerven al doende inzicht in patronen van het Italiaans (de grammatica) en betekenisvolle groepen woorden. Zo leren ze hoe het Italiaans ‘in het echt’ wordt gebruikt. Woordenschat Italiaans is in deze benadering belangrijker dan Italiaanse grammatica. Instructies zijn op situaties en Italiaanse uitdrukkingen die regelmatig voorkomen in dialoog gericht. Voor interactie is aandacht maar ook voor i>exposure; voor de zogenaamde receptieve vaardigheden van de student (luisteren/begrijpen, lezen/begrijpen). Er is veel ruimte voor de student om zelfstandig de Italiaanse taal te ontdekken.

Het is de taak van de trainer Italiaans om te zorgen voor genoeg input en het faciliteren van het leerproces van de lerende.

Populariteit


Door de invloed van de ideeën over taal van (onder meer) Michael Lewis zijn leerboeken duidelijk veranderd in de laatste drie decennia. Veel meer aandacht wordt aan woordenschat van de te leren taal besteed die aangeboden wordt in chunks, in betekenisvolle brokjes. De vergaande verandering in de manier waarop talen worden onderwezen, waar Michael Lewis streefde, is er echter niet van gekomen.

Voor- en nadelen van de Lexicografische benadering


De studenten leren om op een heel natuurlijke wijze de Italiaanse taal te gebruiken door met ‘chunks’ (brokjes van de taal); met ‘echte’ taal te werken. Zo ontstaat souplesse in het taalgebruik Italiaans.

Het nadeel van deze methode van de methode is dat de werkelijkheid altijd weer afwijkt van de aangeleerde taalsituaties. Met het zelf leren herkennen van de patronen van het Italiaans hebben sommige lerenden moeite en zij hebben meer aan een taaltrainer Italiaans die hen de weg wijst, dan aan een docent taal-facilitator.

Series Method


Bedacht door wie en wanneer


De Series method, ofwel ‘seriemethode van taalverwerving’ is ontwikkeld door de Franse leraar François Gouin in 1880.

Kenmerken van de Series Method


De seriemethode (Engelse naam: The Series Method of language acquisition) van François Gouin gaat uit van een serie van verbonden zinnen die eenvoudig te begrijpen zijn en niet veel kennis van de grammatica vereisen. Op basis van een handeling, bijvoorbeeld het verlaten van een huis in de volgorde waarin deze handeling zou worden uitgevoerd, leren studenten zinnen. Deze series of reeksen gingen over onderwerpen als mens in de samenleving, beroep en wetenschap, leven in de natuur, ontwikkeld vanuit het verschil tussen objectief, subjectief en figuurlijk taalgebruik. De leermethode van Gouin maakt geen gebruik van moedertaal. Het betreft een soort eentalige leermethode, die niet uitgaat van ‘vertalen’ en ‘uitleggen’ maar van ‘demonstreren’ en ‘handelen’, waardoor lerenden al gauw in de doeltaal (bijvoorbeeld het Italiaans) leren denken.

Populariteit


De seriemethode van François Gouin was zijn tijd ver vooruit. Ondanks dat de methode een ongewone aanpak had, was de seriemethode van François Gouin gedurende een bepaalde periode een succes. Deze methode werd echter door Maximilian Berlitz’ Directe Methode overschaduwd.

Voor- en nadelen van de Series Method


De Seriemethode van Gouin ontwikkelt de mondelinge vaardigheid Italiaans goed en zorgt voor een sfeer in de taalles die harmonieus, natuurlijk en gelijkwaardig is.

De leermethode garandeert levendig onderwijs. Doordat het gebruikmaakt van visueel leermateriaal, zoals afbeeldingen, grafieken, en dergelijke, wekt dit type taalonderwijs Italiaans enthousiasme van de lerenden op. Een taal leren wordt tastbaar; dit was volledig nieuw. De Italiaanslerenden worden nieuwsgierig, wat goed werkt om het leergeheugen te helpen ontwikkelen, de druk om te presteren te verminderen alsook het zelfvertrouwen te verhogen. De methode stimuleert de communicatieve competenties Italiaans van de studenten goed.

De seriemethode van Gouin heeft als nadeel dat taal die wat meer subjectief of abstract wordt, wat moeilijk met bewegingen en expressies in één duidelijke ervaring kan worden gevangen. Een bijkomend minpunt is de bewerkelijkheid voor de trainer, die immers een scala aan series voor moet bereiden. Ten derde richt de Gouin-seriemethode zich vooral op mondelinge taalgebruik, terwijl het onderwijssysteem nog veelal draait om examens voor het toetsen van de lees- en schrijfvaardigheden.

Task-Based Language Teaching (TBLT)


Bedacht door wie en wanneer


Taakgericht taalonderwijs (Engels: Task-Based Language Teaching) is ontwikkeld in de jaren 80 van de vorige eeuw. De grondleggers van deze leermethode waren de Indiase taalkundige professor N.S. Prabhu, de Amerikaanse hoogleraar Teresa P. Pica en de Britse hoogleraren Michael Hugh Long en Graham Crookes.

Kenmerken van de Task-Based Language Teaching (TBLT)


Taakgericht taalonderwijs past binnen het Communicatief Taalonderwijs/een Communicatieve Benadering. Het principe erachter is dat het verwerven van de te leren taal (zoals het Italiaans) geen op zichzelf staand doel, maar een hulpmiddel om specifieke taken uit te kunnen voeren. Studenten krijgen verschillende motiverende taken aangeboden, waarvoor taalkennis (Italiaans) nodig is. Voor het goed uitvoeren van deze taken, is het nodig dat zij over taalregels en woordenschat beschikken. De taken zijn alledaagse taken, bijvoorbeeld het schrijven van e-mails, boodschappen doen, bellen met de klantenservice, een krant lezen of iets te drinken bestellen. De taak wordt in drie verschillende fasen verdeeld: vóór, tijdens en na de taak, waarbij studenten zich eerst op de taak voorbereiden, de opdracht vervolgens uitvoeren en tot slot op de taak terugblikken. Om de taken uit te voeren, dienen studenten samen te werken. De taken dienen iets boven het niveau van de studenten Italiaans te liggen om leereffect te hebben.

Populariteit


Task-Based Language Teaching (TBLT) is vanaf de vroege jaren 90 erg populair geworden, zeker in het taalonderwijs. Het lijkt de meest praktisch bruikbare vorm te zijn voor het verbeteren van de taalvaardigheid bij de studenten (hoofdzakelijk de studenten met een achterstand) in het lager en secundair onderwijs.

Voor- en nadelen van Task-Based Language Teaching


Het taakgericht taalonderwijs (Italiaans) biedt duidelijke voordelen. Taakgericht taalonderwijs is een activerende manier van werken, waarbij de studenten worden uitgedaagd om hun vaardigheden (Italiaans) te gaan gebruiken. Zolang de opdracht goed aansluit bij de student, is de methode een op de persoon gerichte, relevante en efficiënte aanpak. Studenten komen op een natuurlijke, alledaagse wijze in contact met het Italiaans en leren op deze manier authentieke Italiaanse woorden, woordcombinaties en uitdrukkingen. Bovendien leren studenten om met andere studenten Italiaans samen te werken. De lerenden ervaren taakgericht taalonderwijs als plezierig en motiverend.

Als minpunt kan worden genoemd dat de communicatie voorop staat en niet de correcte vorm van het Italiaans, waardoor lerenden die niet heel nauwkeurig leren.

De Dogme benadering (Engels: Dogme Language Teaching; Dogme ELT)


Bedacht door wie en wanneer


Scott Thornbury; een Nieuw-Zeelandse docententrainer en taalkundige op het gebied van Engels taalonderwijs bedacht Dogme Language Teaching/Dogme ELT (de ‘Dogmabenadering’) in het jaar 2000.

Kenmerken van de Dogme benadering (ELT)


De inspiratie voor Dogme Language Teaching (DLT) was ‘Dogme 95’; de stroming van een groep Deense filmmakers waaronder Deense filmregisseur Lars von Trier uit het jaar 1995. De deelnemers confirmeren zich aan tien strenge regels (dogma’s) voor het filmmaken die samen ‘de eed van zuiverheid’ (Deens: kyskhedsløfter; Engels: Vows of Chastity) vormen. Het Dogme-taalonderwijs werkt op een vergelijkbare manier. De aanhangers van de Dogme-taalonderwijs streven naar een vorm van communicatief taalonderwijs die onbelast is door enig voorgedrukt materiaal. Het oogmerk van de Dogme-methode is het beginnen van inhoudelijke gesprekken over praktische zaken, waarbij het om communicatie draait als de drijvende kracht van de taal leren (bijvoorbeeld het Italiaans). Deze leermethode is daarom een communicatieve werkwijze voor het onderwijs, die taalonderwijs wil bieden zonder het gebruik van lesboeken of andere lesmaterialen en zich in plaats daarvan op de communicatie tussen docent en lerenden focust. Het Dogme-taalonderwijs kent tien dogma’s (uitgangspunten), net als de Dogme-beweging van de filmmakers.

Populariteit


Ondanks dat onderzoek naar het succes van Dogme beperkt is, gaat Scott Thornbury ervan uit dat de parallellen met taakgericht leren van een vreemde taal (zoals Italiaans) erop wijzen dat Dogme waarschijnlijk vergelijkbare resultaten oplevert.

Voor- en nadelen van de Dogme benadering


Dat er zo goed als geen voorbereiding nodig is, is een positieve bijkomstigheid voor docenten Italiaans. Het kan zeer motiverend zijn dat de studenten verantwoordelijk voor het eigen leerproces zijn. Zo zijn de lessen Italiaans nooit voorspelbaar. Dat garandeert spontane communicatie en verveling krijgt geen kans. Vrijwel elk item kan tijdens een taalles volgens de Dogme-benadering worden besproken. Zo blijven de lerenden alert en betrokken.

Daartegenover staat dat de lerenden zich minder op hun gemak kunnen voelen als ze zo weinig bij de hand worden genomen door de docent. Voor dit type van onderwijs zijn ook niet alle docenten Italiaans flexibel genoeg. Nog een minpunt kan zijn dat de studenten zich vaak dienen voor te bereiden op een specifiek examen Italiaans, terwijl het niet zeker is dat de daarvoor benodigde leerstof aan bod komt in de lessen.

Growing Participator Approach (GPA)


Bedacht door wie en wanneer


The Growing Participator Approach (GPA) is ontwikkeld in 2007 door Language consultants Angela en Greg Thomson.

Kenmerken van de Growing Participator Approach (GPA)


Deze GPA-methode geldt als een alternatieve visie op het verwerven van een nieuwe taal (zoals het Italiaans). De primaire aanname van de methode is dat taal en cultuur niet los van elkaar kunnen worden gezien. Het gaat bij GPA om veel meer dan alleen het verwerven van het Italiaans; het uiteindelijke doel is uitgroeien tot een volwaardige deelnemer aan het leven in de gastcultuur (van Italië). Daarom gebruikt GPA de benaming ‘groeiende deelnemer’ in plaats van ‘taallerende’ en ‘verzorger’ in plaats van ‘leraar of docent’. De GPA-benadering heeft overeenkomsten met, en is deels gebaseerd op, de Natural Approach (natuurlijke aanpak) van Stephen Krashen en Tracy Terrell.

De GPA-benadering kent zes fasen van activiteiten. De lerende met een verzorger uit Italië voeren de activiteiten uit. Begrip gaat boven productie. Italiaanse woordenschat en cultuur krijgen de nadruk. Fase 1 van de leermethode is de hier-en-nu-fase. Deze fase neemt ruwweg 100 uur in beslag. De ‘groeiende deelnemer’ focust zich in fase 1 op het luisteren en het geven van non-verbale feedback.

Fase 2 is de zogenaamde verhaalopbouwfase. Deze fase duurt ongeveer 150 uur en de deelnemer begint nu het Italiaans ook te produceren. In fase 3 ligt de nadruk op zogenaamde ‘gedeelde verhalen’. ‘Gedeelde verhalen’ zijn verhalen die over dagelijkse gebeurtenissen gaan, verhalen die tussen culturen gedeeld worden en verhalen die over gedeelde ervaringen gaan. Fase 4 is de fase van het zogenaamde ‘diepe delen’. De deelnemer en de verzorger beginnen nu meer diepgaande gesprekken over het leven in de Italiaanse cultuur te voeren. In fase 5 van de methode beginnen de deelnemers zich te richten op taalgebruik van de moedertaalsprekers Italiaans aan de hand van televisie, films, nieuws of literatuur. Het Italiaans dat voor het werk nodig is, wordt ook geleerd. Fase 6 van de leermethode is de zogenaamde ‘zelfvoorzienende groeifase’. Deze fase kent geen eindpunt. Hierbij gaat het om groei buiten de formele taalsessies Italiaans om.

Populariteit


De leermethode van Greg en Angela Thomson is nog vrij nieuw en er is nog vrij weinig bekend over het succes van deze methode. Deelnemers zijn enthousiast over de leermethode.

Voor- en nadelen van de Growing Participator Approach


De GPA-methode biedt een goede doorkijk op het proces van de taalverwerving Italiaans. Deze zes fasen van de leermethode bieden haalbare doelstellingen en een duidelijk tijdsschema. Er wordt door de lerende niet alleen kennis van de Italiaanse taal verworven, maar eveneens van de omgeving en de lerenden verwerven daarnaast een nieuw sociaal netwerk.

Dat voor iedere deelnemer of minimaal iedere groepje deelnemers een ‘verzorger’ gevonden moet worden die bereid is om behoorlijk wat tijd te investeren, is een minpunt van deze methode.

Shadowing Technique


Bedacht door wie en wanneer


De Shadowing technique of Shadowing (‘schaduwen’) is bedacht door de Amerikaanse taalkundige en polyglot Prof. Alexander Argüelles in de vroege jaren 2000.

Kenmerken van de Shadowing Technique


De techniek van Shadowing is een methode die taallerenden zelfstandig kunnen toepassen om de uitspraak en intonatie (Italiaans) te verbeteren en vloeiendheid in het spreken te verwerven. Het is een relatief eenvoudige techniek van Shadowing: de lerende luistert naar een audio-opname, bij voorkeur een dialoog en herhaalt wat hij of zij hoort. Bij de methode is het niet van belang om de Italiaanse tekst ook te begrijpen; het gaat in de eerste plaats om de klank van de te leren taal. Het luisteren en herhalen oefent men net zo veel tot dit heel gemakkelijk gaat en de student simultaan met de audio-opname Italiaans kunnen spreken. De lerenden gebruiken na enige tijd een transcript om te kunnen lezen (en te begrijpen) wat zij hebben uitgesproken. Zolang de boeken dialogen bevatten of delen met samenhangende teksten, zijn diverse lesboeken geschikt voor deze techniek. De Italiaanse audio-opname dient ideaal bezien wat boven het niveau van de lerenden te liggen. De ideale lengte is ruwweg één pagina, op natuurlijke snelheid en zonder kunstmatige pauzes in te lassen. Argüelles beveelt aan om te lopen tijdens het spreken, het liefst buiten, en niet te zitten, doordat beweging de opname van de nieuwe taal (het Italiaans) in het zenuwstelsel versterkt. Een bijkomende reden is dat de student minder snel afgeleid wordt als hij of zij in beweging is, zodat het werken aan het Italiaans veel effectiever wordt.

De shadowing-techniek vertoont veel overeenkomsten met de audiolinguale methode uit de vorige eeuw, maar het onderscheid is dat bij de audiolinguale methode grammaticale drills toegepast werden in plaats van dialogen of samenhangende tekst. Ook het simultaan spreken is verschillend aan Shadowing.

Populariteit


Er is veel onderzoek gedaan de afgelopen jaren naar Shadowing dat aantoont dat de techniek zowel de uitspraak als de luistervaardigheid sterk verbetert. Het algemene begrip van het Italiaans wordt eveneens vergroot.

Voor- en nadelen van de Shadowing Technique


Shadowing heeft als praktisch pluspunt dat het in een groep van lerenden kan worden toegepast, waarbij alle deelnemers actief leren. Het rendement van de methode is hoog.

Het nadeel van deze techniek is dat de lerenden het soms ietwat saai kunnen vinden om dezelfde Italiaanse tekst te blijven herhalen. Het kiezen van de teksten is dus erg belangrijk.

Total Physical Response (TPR®)


Bedacht door wie en wanneer


De Amerikaanse psycholoog James Asher ontwikkelde de taalverwervingsmethode Total Physical Response, ook wel TPR® genoemd, in de jaren 60 van de vorige eeuw.

Kenmerken van Total Physical Response (TPR®)


TPR® is een methode om een vreemde taal (zoals Italiaans) te leren die van het principe uitgaat dat mensen leren met behulp van beweging en handelingen. Men leert door te doen, en wel op de manier zoals een kind zijn moedertaal leert. Ouders geven voortdurend taken aan hun jonge kinderen en belonen hen als ze deze taken uitvoeren (“kijk naar mama”, “goed zo”). “Pak de lepel”, “Mooi!”, “Trek je schoenen maar aan”, enz.). Het is in de eerste instantie de bedoeling dat het kind begrijpt wat de ouder zegt, het kind gaat in een later stadium verbaal reageren. Dus de luistervaardigheden Italiaans zijn de basis, de spreekvaardigheden volgen daarna.

De methode van TPR® past deze principes van de moedertaalverwerving versneld toe bij het leren van het Italiaans. De docent geeft taken op een vriendelijke en begrijpelijke manier, zoals: “pak het boek” en doet zelf de taken voor; de lerenden doen deze taken na. In het begin wordt nog niet van de studenten verwacht dat ze Italiaans praten; de studenten geven in een later stadium de opdrachten. Opdrachten die bekend zijn worden verder uitgebreid of gedeeltelijk gewijzigd.

Door de combinatie van beweging en spraak, appelleert TPR® aan de beide hersenhelften. Het kost hierdoor minder moeite om iets te leren en de geleerde Italiaanse taalkennis beklijft ook beter.

Populariteit


TPR® wordt voornamelijk binnen het NT2-onderwijs gebruikt (Nederlands als tweede taal), zeker bij beginners en ook wel op de basisschool bij Engelse les. Maar ook middelbare scholieren of volwassenen werken met veel plezier met TPR® en behalen hiermee goede resultaten.

Voor- en nadelen van Total Physical Response


TPR® heeft veel voordelen. Doordat de studenten veel begrijpelijke input krijgen aangeboden in ‘chunks’ (woorden die bij elkaar horen), krijgen de studenten snel begrip van de nieuwe taal. De methode zorgt voor vlotte succeservaringen, wat het plezier in het leren van het Italiaans bevordert. Dit zorgt voor stressvrij leren. In principe is de methode van TPR® voor alle doelgroepen bruikbaar, ongeacht welke achtergrond en leeftijd en kan de leermethode ook in wat grotere klassen ingezet worden. Het verworven Italiaans wordt direct in het langetermijngeheugen van de studenten opgeslagen.

Het minpunt van TPR® is dat niet elke taaluiting in TPR®-opdrachten kan worden uitgedrukt. Hierdoor werkt het tot op een bepaald taalniveau en is daarboven nog een andere methodiek (ter aanvulling) nodig. De leermethode is ook niet echt creatief. Studenten leren niet om hun meningen, gevoelens en ideeën in het Italiaans uit te drukken.

De Directe Methode (Engels: Direct Method; DM)


Bedacht door wie en wanneer


De Duits-Amerikaanse taalkundige Maximilian Delphinius Berlitz bedacht eind jaren tachtig van de negentiende eeuw de Directe Methode. Deze methode wordt ook wel ‘de natuurlijke benadering’ genoemd. Deze Directe Methode is ontwikkeld als antwoord op de dominante grammatica-vertaalmethode.

Kenmerken van de Directe Methode (DM)


Een Reformbeweging met nieuwe ideeën over vreemde talen leren dat zelfontdekkend en inductief diende te zijn, ontstond rond het jaar 1900. Deze Reformbeweging betrof overigens niet alleen het leren van een taal, maar eveneens voeding, kleding, natuurgeneeskunde en naturisme. De mensen streefden, net als in de jaren 60 van de vorige eeuw, omstreeks het jaar 1900 naar natuurlijke leefwijzen en een bevrijding van het keurslijf. Op het gebied van het taalonderwijs werd nu veel aandacht geschonken aan de gesproken, ‘levende’ taal. Hierbij werd de grammatica meer inductief geleerd, met voorbeeldzinnen. De taalregels moesten lerenden hieruit afleiden. Er waren meer mondelinge oefeningen met meer aandacht voor de uitspraak van de taal (zoals het Italiaans). Het werd aangemoedigd de lerenden veel in het Italiaans te laten praten. Het was ook nieuw dat de taalles in het Italiaans werd gegeven. Er werd nadrukkelijk niet vertaald tijdens de lessen. Met behulp van voorbeelden en plaatjes werd de (Italiaanse) woordenschat aangeleerd. De studenten brachten zelf abstracte vocabulaire aan voor het associëren van ideeën.

Populariteit


Mede door invloed van de crises en oorlogen ebde de vernieuwingsgolf van het begin van de twintigste eeuw weg, om weer in een andere vorm terug te keren in de jaren zestig.

Met (een moderne vorm van) de Directe Methode wordt nog steeds gewerkt door taleninstituten als Interlingua en Berlitz.

Voor- en nadelen van de Directe Methode


Dat de Directe Methode een vrij natuurlijke manier is om Italiaans te leren, is het belangrijkste pluspunt. Bij de Directe Methode wordt veel aandacht besteed aan luisteren en spreken. Hierdoor ontwikkelen lerenden vloeiendheid in het Italiaans en zelfvertrouwen. Aan deze methode kleven echter eveneens nadelen. De Directe Methode besteedt nauwelijks aandacht aan schrijfvaardigheid (Italiaans) en relatief minder aan lezen in de vreemde taal. De Directe Methode biedt voor studenten die verder meer gevorderd zijn in het Italiaans te weinig uitdagingen. Voor de langzaam lerende studenten is de Directe Methode eveneens niet erg bruikbaar, doordat deze methode is gestoeld op actief meedoen van de student.

De Manesca-methode (Engels: Manesca Method)


Bedacht door wie en wanneer


Jean Manesca publiceerde in 1835 An Oral System of Teaching Living Languages Illustrated by a Practical Course of Lessons in the French through the Medium of the English (“Een mondelinge methode voor het onderwijzen van levende talen, aan de hand van een praktische cursus Frans door middel van het Engels”). In januari 2015 is An oral system of teaching living languages in herdruk gegaan.

Kenmerken van de Manesca-methode


De Manesca-methode is op hetzelfde principe gebaseerd als de Natural Approach (‘natuurlijke aanpak’): de beste manier om een taal te leren, is die kinderen hun moedertaal leren. Een taal (zoals Italiaans) leren dient veilig en gemakkelijk te zijn. Daarom wil Manesca niet met abstracte lijstjes of regels met Italiaanse woorden werken die uit het hoofd geleerd moeten worden.

De Manesca-methode staat bekend als de eerst bekende, volledige taalcursus. De Manesca-methode is op het werken met een groep lerenden en een taaldocent Italiaans gebaseerd, die maar één Italiaans woord tegelijk introduceert. Er hoort een specifieke beweging bij ieder woord. Het Italiaanse woord en de beweging worden vervolgens door de lerenden na elkaar herhaald. Door deze herhaling onthouden de lerenden de Italiaanse woorden, zonder dat uit het hoofd leren nodig is. De woorden worden stap voor stap zinnen en vervolgens variaties op deze Italiaanse zinnen. De Italiaanse spelling wordt aangeboden in een later stadium met leesteksten.

De Manesca-methode is al enkele jaren later overgenomen en aangepast door grammaticaschrijver en taaldocent Heinrich Gottfried Ollendorff en staat dan ook wel bekend als de Ollendorff-methode.

Populariteit


Manesca overleed twee jaar na publicatie van zijn leermethode. Het werk van Jean Manesca is overgenomen en aangepast door anderen, onder wie Ollendorff. Een groot deel van zijn ideeën zijn nog actueel en worden nog steeds toegepast in het moderne vreemdetalenonderwijs.

Voor- en nadelen van de Manesca-methode


De combinatie van spreken en bewegingen maken, waardoor het fysieke geheugen meewerkt en het geleerde gemakkelijker en langer door de studenten wordt onthouden, is de sterke kant van de Manesca- of Ollendorff-methode. Veelvuldig herhalen draagt daar ook aan bij. Het feit dat dit wat saai kan worden om dezelfde Italiaanse woordjes en zinnen te blijven herhalen, kan een keerzijde zijn.

Silent Way


Bedacht door wie en wanneer


The Silent way (‘de stille manier’) is ontwikkeld in 1963 door de Egyptenaar Caleb Gattegno.

Kenmerken van de Silent Way


The Silent Way is een manier om een taal te leren (bijvoorbeeld Italiaans) die stilte gebruikt als instructiemiddel. De autonomie van de lerende en diens actieve deelname is het uitgangspunt van de methode van Caleb Gattegno.

Een combinatie van stilte en gebaren wordt door de taaltrainers Italiaans gebruikt om de aandacht van de lerende te trekken, reacties uit te lokken en de lerende aan te moedigen om foutjes te verbeteren. Veel tijd wordt aan de uitspraak (Italiaans) besteed.

Gattegno, die wiskundige was, vond het essentieel om taalles te geven door middel van een methode die efficiënt was voor de energievoorraad van de studenten. Caleb Gattegno kwam erachter dat het in verhouding weinig energie kost om een auditief of visueel beeld te onthouden, veel minder dan wanneer mensen proberen om dingen uit het hoofd te leren. Caleb Gattegno verklaarde dat taaltrainers niet zozeer dienen te streven naar kennisoverdracht, maar bewustzijn dienen aan te spreken, want alleen bewustzijn maakt het mogelijk om iets te leren.

Gekleurde staven (zogenaamde cuisenaire-staven) die kunnen worden gebruikt voor allerlei dingen, zijn één van de hulpmiddelen (zogenaamde cuisenaire-staven) die The Silent Way gebruikt. De ‘de stille manier’ gebruikt ook Words in Colour. Words in Colour is een kleurenkaart voor klanken waarin elke kleur een specifieke klank van het Italiaans vertegenwoordigt, gekleurde woordgrafieken voor het werken aan zinnen en gekleurde grafieken die worden gebruikt voor het leren van de spelling.

Populariteit


Caleb Gattegno’s ideeën zijn van betekenis geweest, vooral bij het leren van de uitspraak van het Italiaans, hoewel The Silent Way in zijn oorspronkelijke vorm niet veel meer wordt gebruikt.

Voor- en nadelen van de Silent Way


Het voordeel van de methodiek van Caleb Gattegno is dat zijn methode voor de lerende niet-bedreigend is, die tenslotte wordt gezien als autonoom. De docent Italiaans is in principe aan de student dienstbaar en niet omgekeerd. Met The Silent Way wordt het leren van het Italiaans op een natuurlijke manier gestimuleerd. De geleerde stof wordt vaak goed verwerkt en onthouden door studenten uit te dagen om nieuwe dingen te ontdekken. De lerende ‘mag’ fouten maken, wat aan het leerproces bijdraagt.

Het kan een minpunt zijn dat een aantal lerenden wat meer begeleiding nodig heeft dan de methode voorstaat. Door de afwezigheid van input van de docent Italiaans zouden de studenten gefrustreerd kunnen worden. Het gebruik van kleuren en grafieken heeft als beperking dat de nieuwheid er gauw af is. Hierdoor kan verdwijnen het effect.

TPR Storytelling


Bedacht door wie en wanneer


TPR Storytelling of afgekort ‘TPRS’ houdt in Teaching Proficiency through Reading and Storytelling. Deze methode is in 1990 door Blaine Ray ontwikkeld, een Amerikaanse docent Spaans, en is van de TPR-techniek (Total Physical Response) afgeleid.

Kenmerken van TPR Storytelling


De TPRS-methode is een talenverwervingsmethode die verhalen gebruikt om talen (bijvoorbeeld Italiaans) te leren. Het uitgangspunt van TPRS is een natuurlijke methode van taalverwerving: een vreemde taal leren zoals kinderen de moedertaal leren. Om dit te kunnen bereiken, worden studenten aan een grote hoeveelheid begrijpelijke input blootgesteld. Door de taaldocent Italiaans wordt een verhaal verteld waarin nieuw te leren Italiaanse woorden diverse keren voorkomen. De verhalen zijn niet te lang en interessant of humoristisch. Omdat deze verhalen gemakkelijk te begrijpen zijn, ontspannen studenten zich. Op deze manier worden Italiaanse woorden en structuren vanzelf in het langetermijngeheugen van de lerende opgeslagen. De taaldocent wijst de student op grammaticale verschijnselen in het Italiaans, zonder dat studenten taalregels uit het hoofd leren.

De lerende zal na enige tijd ‘automatisch’ Italiaans gaan spreken en de Italiaanse grammaticale structuren van de nieuwe taal gaan nadoen. Dit is een natuurlijk proces. Een variant hierop is om met een groep lerenden een verhaal op te bouwen. Hierbij schrijft de taaldocent Italiaans eerst nieuwe woorden en structuren op een bord of flipchart, met hun Italiaanse vertalingen, om vervolgens met de studenten een verhaal te maken. Tot slot vertellen de lerenden het verhaal na. Een belangrijk onderdeel van TPR Storytelling is lezen in het Italiaans, omdat dit zorgt voor input. Schrijven in het Italiaans volgt in een later stadium.

Populariteit


Er zijn veel onderzoeken gedaan die uitwijzen dat TPRS een succesvolle manier is om een nieuwe taal te verwerven. Er zijn wel voorwaarden: de taaldocent moet goed getraind zijn en de setting moet geschikt zijn.

Voor- en nadelen van TPR Storytelling


TPRS is een laagdrempelige manier van taalverwerving en de taalkennis wordt goed onthouden. Omdat TPRS eveneens aan de creatieve intelligentie appelleert, is TPRS een vorm van breinvriendelijk leren. Voor de studenten is het een plezierige methode en het is relatief gemakkelijk om de aandacht erbij te houden. Zelf verhalen verzinnen, werkt heel motiverend voor de student.

Dat TPRS veel voorbereiding van de docenten vraagt, is een minpunt.

COMMERCIËLE METHODES VOOR ZELFSTUDIE

De Rosetta Stone methode


Bedacht door wie en wanneer


De Rosetta Stone-methode is vernoemd naar de Steen van Rosetta, een steen die is ontdekt in Egypte met tweetalige teksten, waarmee de hiërogliefen konden worden ontcijferd. Rosetta Stone is eveneens de naam van het softwarebedrijf dat deze taaltrainingen aanbiedt. De eerste versie is uitgebracht in 1996.

Kenmerken van de Rosetta Stone methode


De Rosetta Stone cursus is een manier om met behulp van een computer vreemde talen (bijvoorbeeld Italiaans) te leren. Deze taalcursussen zijn beschikbaar in ruim dertig talen en ze zijn te volgen vanuit elk van deze talen.

De Rosetta Stone-methode is een zogenaamde communicatieve leermethode, die de manier nabootst waarop een kind zijn of haar moedertaal leert. Dat wil zeggen ‘leren door middel van onderdompeling’, leren door veel te luisteren en na te zeggen. Rosetta Stone gebruikt hiervoor foto’s alsook stemmen van moedertaalsprekers Italiaans om de betekenis over te brengen van nieuwe (Italiaanse) woorden. Er is een programma om spraak te herkennen dat de Italiaanse uitspraak registreert en een schematische weergave hiervan maakt. Dit maakt het mogelijk voor de student om zijn of haar uitspraak te vergelijken met de uitspraak van native speakers (moedertaalsprekers Italiaans). Uitspraakverbetering kan worden bereikt door de voorbeeldstem iets langzamer te laten praten en de studenten vervolgens veel na te laten zeggen.

Voor de schrijfvaardigheid Italiaans van de lerende biedt de methode dictee-oefeningen. De software van de methode controleert de Italiaanse grammatica en de spelling en geeft eventuele taalfouten aan met de optie om de taalfouten van de lerende te corrigeren.

Het programma biedt ook leesteksten. Deze leesteksten gaan over dagelijkse onderwerpen, ideeën en activiteiten.

Populariteit


De methode van Rosetta Stone wordt veelvuldig gebruikt wereldwijd en niet door de minsten. Onder andere de NASA en het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse zaken gebruiken de methode van Rosetta Stone. In Nederland wordt de Rosetta Stone-methode door een aantal ministeries en veel universiteiten en hogescholen gebruikt, alsook door een aantal internationaal opererende bedrijven.

Voor- en nadelen van de Rosetta Stone methode


Rosetta Stone is heel makkelijk om te gebruiken en kan op ieder moment door studenten worden ingezet. De student bepaalt zelf welke onderdelen meer of wellicht minder aandacht kunnen gebruiken. Veel studenten vinden het plezierig om de leermethode te gebruiken. Bij een gebrek aan taaltrainers kan deze methode uitkomst bieden voor scholen. Een keerzijde is dat geen docent beschikbaar is om de studenten te motiveren of wat extra’s te bieden.

De Pimsleur methode


Bedacht door wie en wanneer


De taalcursussen van Pimsleur zijn ontwikkeld door Dr. Paul Pimsleur; een Amerikaans taalkundige. De eerste Pimsleur taalcursus was een cursus Grieks, die hij in het jaar 1963 op de markt bracht.

Kenmerken van de Pimsleur methode


De methode van Pimsleur is een Amerikaans computerprogramma om vreemde talen (bijvoorbeeld Italiaans) te leren.

De cursus van Pimsleur bestaat uit zinnen en dialogen in de doeltaal die door studenten worden nagesproken en herhaald. De Italiaanse voorbeeldzinnen zijn ingesproken door native speakers (moedertaalsprekers). De cursussen van Pimsleur zijn op herhaling, anticiperen, woordenschat en herhaling gebaseerd. Elke les biedt een halfuur audio-opname met nieuwe vocabulaire en taalstructuur. De methode van Pimsleur legt de grammaticale structuur van het Italiaans niet uit maar biedt deze grammaticale structuur aan door middel van uitbreiding van, en variaties op, de zinnetjes.

Pimsleur heeft het meest optimale interval onderzocht waarin kennis van het kortetermijngeheugen naar het langetermijngeheugen overgaat. Dit (gemiddelde) interval is in de cursussen van Pimsleur verwerkt.

Populariteit


Onder andere in de Verenigde Staten worden de Pimsleur cursussen gebruikt en de ervaringen lopen uiteen. In het algemeen zijn studenten tevreden over de aangeleerde uitspraak van het Italiaans.

Voor- en nadelen van de Pimsleur methode


Omdat de insprekers allemaal native speakers zijn en op een natuurlijke manier Italiaans praten en in een normaal tempo, werkt de methode van Pimsleur zeer goed om de uitspraak van de doeltaal te verbeteren.

De keerzijde van de leerleermethodiek is dat niets wordt uitgelegd. De student leert geen bouwstenen van het Italiaans om zelf een zin te maken, maar moet het met duizenden voorbeeldzinnen doen die uit het hoofd worden geleerd.

De Michel Thomas methode


Bedacht door wie en wanneer


De Michel-Thomas-methode is bedacht, niet verwonderlijk, door Michel Thomas (Poolse naam: Moniek Kroskof); een in Polen geboren genaturaliseerde Amerikaan. Michel Thomas ontwikkelde zijn methode kort na de Tweede Wereldoorlog in een eigen taleninstituut in Beverly Hills, Los Angeles, met beroemdheden als Diana Ross, Barbra Streisand, Emma Thompson, Mel Gibson, Pierce Brosnan en Bob Dylan in zijn klantenkring.

Kenmerken van de Micheal Thomas methode


Dat iemand alleen kan leren leren als hij of zij stressvrij is, was het uitgangspunt van Michel Thomas. Hij maakte zijn lerenden duidelijk dat ze zich geen zorgen hoefden te maken dat ze iets zouden vergeten.

De cursussen zijn audiolessen (Italiaans) die zijn ingesproken door twee acteurs; een mannelijke acteur en een vrouwelijke acteur. De setting bij Michel Thomas is een virtuele klas, waarbij de student de derde student is. Hij of zij luistert met de les van de acteurs mee. Als een vraag aan de acteurs wordt gesteld, is het de bedoeling dat de gebruikers op de pauzeknop klikken en deze vraag eerst zelf beantwoorden. Er is geen huiswerk en er hoeft niet uit het hoofd geleerd te worden. De lessen worden in stapjes opgebouwd en nieuwe Italiaanse lesstof wordt met bekende Italiaanse lesstof afgewisseld. De uitleg wordt in het Engels gegeven. De methode wijst bijvoorbeeld op eventuele verbanden tussen de talen. Er wordt ook grammaticale uitleg gegeven. Eerst wordt makkelijke stof aangeleerd, moeilijkere stof volgt pas nadat de makkelijke stof door de student Italiaans is begrepen en verworven. Naast Italiaanse woorden en zinnetjes in de doeltaal worden eveneens bouwstenen aangeleerd waarmee de lerenden zelf zinnetjes kunnen maken. Ook gebruikt de methodiek van flashcards zodat studenten zelf hun woordenschat Italiaans kunnen toetsen en online oefeningen kunnen maken om hun eigen voortgang te meten.

Populariteit


Veel lerenden vinden de cursus prettig werken en zijn over het algemeen tevreden over de uitleg van de structuren van het Italiaans. Studenten die wat verder zijn met de taal, ervaren de cursussen soms als wat minder leerzaam.

Voor- en nadelen van de Micheal Thomas methode


De cursussen trainen de luistervaardigheid en de uitspraak Italiaans op een efficiënte wijze en zijn zeer toegankelijk. Dat deze cursus Italiaans niet in schrijfvaardigheid voorziet, is een nadeel. Er is ook geen daadwerkelijke interactie, omdat de leermethode uit een audiocursus bestaat.

De Assimil methode


Bedacht door wie en wanneer


Assimil is een Frans bedrijf, dat in het jaar 1929 door schrijver en polyglot Alphonse Chérel is opgericht. Dit bedrijf maakt cursussen voor vreemde talen en publiceert deze. Hun eerste boek was Anglais sans Peine.

Kenmerken van de Assimil methode


‘Assimileren’ betekent ‘mengen met, opgaan in een andere groep’, wat voor taalcursussen (zoals Italiaans) wel een hooggegrepen uitgangspunt is. De Assimil-cursussen zijn zelfstudielessen die uit een leerboek Italiaans en audio-CD’s alsook een USB-stick bestaan. De cursist werkt idealiter ongeveer twintig minuten per dag.

De lessen bestaan uit verschillende Italiaanse dialogen die beluisterd, nagesproken en gelezen worden. De Italiaanse vertaling staat naast de dialoog, alsook uitleg van de grammatica. Om de uitspraak Italiaans te trainen, maakt Assimil gebruik van zinnen die door native (moedertaal) speakers zijn ingesproken en die de cursisten daarna dienen te herhalen. De opbouw gaat van receptief naar productief: in de eerste lessen wordt nog geen taalproductie van de gebruikers verwacht; dit komt pas na ongeveer 50 taallessen.

Populariteit


De Assimil-cursussen zijn vrij populair. Ze zijn betaalbaar en er is een ruim aanbod aan talen.

Voor- en nadelen van Assimil


Het pluspunt van de methode van Assimil is dat de cursist Italiaans in zijn of haar eigen tempo kan leren wanneer dit het beste uitkomt. De keerzijde hierbij is, wat voor alle taalcursussen met een computer geldt, dat de student is overgeleverd aan zichzelf. Er is geen trainer Italiaans om de student te begeleiden of te motiveren.


ALGEMENE LEERMETHODES

Audio-Lingual Method (ALM) (Army Method/New Key)


Bedacht door wie en wanneer


De audiolinguale methode was reeds in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw in Engeland en Amerika ontwikkeld, onder andere door de Amerikaanse taalkundige Leonard Bloomfield. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was het noodzakelijk om de (Amerikaanse) soldaten te voorzien van elementaire verbale communicatieve vaardigheden. Hierdoor werd deze audiolinguale methode ook wel de ‘legermethode’ genoemd.

Kenmerken van de Audio-Lingual Method (ALM)


De audiolinguale methode kan beschouwd worden als reactie op de grammatica-vertaalmethode. Een nieuw verschijnsel was dat de les geheel plaatsvond in de doeltaal (bijvoorbeeld Italiaans). De belangrijkste vaardigheden zijn spreken en luisteren (in het Italiaans) en de (Italiaanse) grammaticale structuren worden geleerd met behulp van mondelinge structuuroefeningen. Het doel is zonder fouten Italiaans kunnen verstaan en spreken; dit begint bij een Italiaanssprekende leren naspreken. Herhaling is het middel hiervoor; er wordt met drills gewerkt om Italiaanse zinnen en structuren goed te leren beheersen, om te zorgen dat reacties spontaan en automatisch gaan worden. De trainer Italiaans kan bijvoorbeeld een bepaalde zin 10 keer herhalen en vervolgens een extra Italiaans woord hieraan toevoegen. Er wordt vaak gewerkt in zogeheten talenpractica, waar studenten Italiaans een hoofdtelefoon op hebben en zinnen beluisteren en nazeggen. Het geschreven Italiaans wordt pas aangeboden zodra het mondelinge Italiaans vertrouwd is geworden. Er wordt wel gebruikgemaakt van afbeeldingen voor het introduceren van nieuwe woorden in het Italiaans.

Populariteit


In ons land werd de methode pas rond het jaar 1970 geïntroduceerd toen de Mammoetwet van kracht werd. Al snel kwamen er bezwaren tegen deze inhoudsloze drills. De techniek haperde wel eens, waardoor de talenpractica al gauw in onbruik raakten. In plaats daarvan werden de mondelinge structuuroefeningen schriftelijk gemaakt. Schrijvers van leerboeken wonnen weer aan populariteit en boden zoals gebruikelijk expliciete grammaticaregels aan. Toch liet de audiolinguale methode sporen na. Nu was alom geaccepteerd dat het bij het leren van de taal (zoals Italiaans) niet gaat om het memoriseren van de regels van de (Italiaanse) grammatica, maar om het gebruik. De luistervaardigheid (Italiaans), die vóór de jaren zeventig voor veel docenten niet bestond, was ontdekt.

Voor- en nadelen van de Audio-Lingual Method


De audiolinguale methode is voor studenten die Italiaans beginnen te leren effectief. Een goede uitspraak Italiaans wordt vanaf het begin aangeleerd. Deze audiolinguale methode is een docentgestuurde methode en en biedt daardoor een vlotte en efficiënte overdracht van kennis. Ook bij grotere groepen kan deze methode worden gebruikt.

Tegelijkertijd heeft deze docentgestuurde kant een keerzijde; eigen inbreng wordt niet verlangd van de studenten, waardoor het gevaar van enige passiviteit en onvoldoende betrokkenheid en motivatie dreigt. Een bijkomend bezwaar is dat de driloefeningen niet zo eenvoudig zijn om te zetten in levend taalgebruik Italiaans.

GoldList Method (GLM)


Bedacht door wie en wanneer


De GoldList Method (‘gouden lijst-methode’) is door David J. James, alias Viktor Dmitrievitch Huliganov of Uncle Davey ontwikkeld.

Kenmerken van de GoldList Method (GLM)


Deze GoldList Method is een methode om woorden of zinnen (bijvoorbeeld in het Italiaans) op een zodanige manier wijze te leren dat ze worden opgeslagen in het langetermijngeheugen van de lerende. De methode werkt middels zelfgeschreven woordenlijsten (Italiaans) die herhaald worden na verloop van tijd. Deze Italiaanse zinnen of woorden op de woordenlijst worden door de student hardop gelezen. Het is niet het idee om al deze woorden en/of zinnen of zinnen uit het hoofd te leren, maar door de blootstelling gaat dit vanzelf. Deze woordenlijst wordt telkens aangepast; Italiaanse woorden die zijn geleerd, worden van de lijst gehaald. Die Italiaanse woorden die nog altijd problemen geven, blijven op de woordenlijst staan.

Populariteit


Aanhangers van de GoldList Method stellen dat de woorden op de woordenlijst of zinnen in het Italiaans spontaan in het langetermijngeheugen van de lerende worden opgeslagen, maar veel geheugenwetenschappers bestrijden dit. In het algemeen wordt kennis onthouden als de kennis betekenisvol en relevant is voor de lerende. Deze GoldList-methode kan functioneren voor Italiaanse woorden die van betekenis en relevant zijn voor de lerende.

Voor- en nadelen van de GoldList Method


Bij lerenden die het fijn vinden om bijvoorbeeld Post-its® als geheugensteun te gebruiken, kan deze GoldList-methode werken. Doordat het fysieke deel van het geheugen door het schrijven aangesproken wordt en meewerkt, werkt het met de hand schrijven effectiever dan typen of, redelijk zinloos: een foto maken. Een nadeel is het ontbreken van context. Taal is uiteraard veel meer dan alleen een serie losse woorden en zinnen. Deze GoldList-methode is bovendien zeer tijdrovend omdat er steeds met de hand geschreven woordenlijsten moeten worden aangemaakt.

De Natural Method


Bedacht door wie en wanneer


De Natural Method, ook wel de Natural Approach (de ‘natuurlijke aanpak’) genoemd, is ontwikkeld in 1983 door de Amerikanen Tracy Terrell en Stephen Krashen.

Kenmerken van de Natural Method


De Natural Method is gericht op een natuurlijke wijze van taalverwerving (van bijvoorbeeld Italiaans). Op de wijze waarop mensen als kind hun moedertaal leerden spreken, probeert de methode het Italiaans aan te leren. Op die wijze leert men onbewust eveneens de taalregels van het Italiaans. Alleen het Italiaans met een aantal visuele hulpmiddelen wordt hiervoor gebruikt. Een stressvrije leeromgeving is het streven van de methode. Een grote hoeveelheid begrijpelijke input wordt aan de studenten blootgesteld. De taalproductie Italiaans mag spontaan ontstaan en wordt niet geforceerd. De methode legt de nadruk op communicatie en niet zo zeer op expliciete Italiaans grammatica en de correctie van vormfouten.

Als de lerende wordt ondergedompeld in het Italiaans, is de leermethode het meest effectief. De activiteiten in het Italiaans dienen stimulerend te zijn zodat de lerenden van de ervaring kunnen genieten.

De Natural Method leermethode lijkt erg op de Directe Methode. De leermethoden gaan beide uit van het idee van natuurlijke taalverwerving; het onderscheid tussen deze twee leermethoden is dat de Directe Methode meer de focus legt op de praktijk en de Natural Method meer op blootstelling aan taalinput en het verminderen van spreekangst.

Populariteit


Dat onderdompeling een zeer effectieve leermethode is, is al vaak bewezen. Omdat de Natural Approach vrij eenvoudig te begrijpen is, is de methode een populaire manier van lesgeven onder taaldocenten Italiaans. Kritiek kent de natuurlijke aanpak ook. De leermethode legt vooral nadruk op het impliciet leren van de Italiaanse grammatica. Studenten zouden inderdaad leren om te communiceren, maar blijven hangen in een wat gebrekkige, versimpelde versie van het Italiaans door onvoldoende kennis van de grammatica.

Voor- en nadelen van de Natural Method


Op een natuurlijke manier leren, wordt als een prettige manier ervaren om een taal te leren. Studenten krijgen de mogelijkheid een persoonlijke band met het Italiaans te creëren. Omdat er niet ‘uit het hoofd geleerd hoeft te worden’, beklijft het geleerde Italiaans langer.

Het nadeel kan zijn dat het wat langer duurt voor er resultaten geboekt worden, omdat er vrijwel geen druk op de taalproductie ligt. De methode bereidt de lerende ook niet per se voor op een specifiek Italiaans examen.

Structurele Aanpak


Bedacht door wie en wanneer


De Structural Approach (afgekort SA) oftewel de ‘Structurele Aanpak’ is in de jaren 50 door Charles Fries, oprichter en directeur van de English Language Institute aan de Universiteit van Michigan en één van zijn studenten Robert Lado ontwikkeld.

Kenmerken van de Structurele Aanpak (SA)


De Structurele Aanpak is een taalverwervingsmethode die als doel heeft om de lerende vertrouwd te maken met de grammaticale en fonologische structuur van de doeltaal (bijvoorbeeld het Italiaans). Volgens de SA levert de beheersing van deze structuren meer op dan het verwerven van woordenschat van het Italiaans. Bij de Structural Approach draait het om het herkennen en kunnen toepassen van vaste combinaties van Italiaanse woorden en groepen woorden in de correcte woordvolgorde. Deze combinaties worden aan lerenden gepresenteerd in reële situaties door middel van visualisatie, gezichtsuitdrukking, dramatisering en handelingen. De structuren die in de praktijk het meest in het Italiaans worden gebruikt, worden eerst aangeboden aan de taallerende. De mondelinge vaardigheden Italiaans (luisteren en spreken) worden hierbij in de eerste instantie gebruikt; lezen en schrijven volgen hieruit. Bij het aanleren en verbeteren van de productieve vaardigheden Italiaans (spreken en schrijven), krijgt de grammatica een grote plaats. Structural-Situational Approach (structurele-situationele benadering) en de Structural-Oral-Situational Approach (structurele-mondeling-situationele benadering) zijn andere namen voor de Structurele Aanpak.

Populariteit


In de jaren vóór 1970 werd de Structurele Aanpak op vrij grote schaal toegepast om Engels te leren in Engelssprekende landen, voormalige Britse koloniën alsook in Maleisië.

Voor- en nadelen van de Structurele Aanpak


Dat de studenten het Italiaans op een nauwkeurige wijze leren, is het voordeel van een structurele aanpak. De studenten krijgen inzicht in de grammatica van het Italiaans en ze leren in welke situatie bepaalde bepaalde Italiaanse woorden en combinaties van woorden wel of niet passend zijn. De methode gebruikt de taal van alle dag. Nadelen heeft de Structurele Aanpak ook. Deze methodiek is nogal tijdrovend en biedt niet meteen een succeservaring. De inbreng van de studenten zelf is beperkt; de methode is weinig creatief.

Communicatief taalonderwijs (Engels: Communicative Language Teaching; CLT)


Bedacht door wie en wanneer


Communicatief taalonderwijs (In het Engels: Communicative Language Teaching, afgekort: CLT), of ook wel ‘De Communicatieve benadering’ (In het Engels: Communicative Approach, afgekort: CA) genoemd, is in de jaren 60 van de vorige eeuw ontstaan onder invloed van de ideeën van Noam Chomsky, die de nadruk op competenties bij het leren van een vreemde taal legde. De taalkundige Dell Hymes was in het jaar 1966 de grondlegger van het concept communicatieve vaardigheden.

Kenmerken van Communicatief taalonderwijs (CLT)


Communicatief talenonderwijs is gestoeld op de visie dat interactie de uiteindelijke doelstelling is bij het leren van een vreemde taal (zoals Italiaans).

Middels de CLT-technieken leren de studenten het Italiaans in de praktijk te brengen door de interactie met de docent Italiaans en met elkaar. Authentieke teksten, geschreven in het Italiaans of ander materiaal uit het dagelijks leven of de werksituatie worden gebruikt. Het Italiaans wordt zowel tijdens als buiten de les gebruikt.

Studenten praten over persoonlijke gebeurtenissen met medestudenten en trainers Italiaans dragen onderwerpen aan buiten het gebied van de traditionele grammatica, om de taalvaardigheid Italiaans in allerlei soorten situaties uit de praktijk te oefenen. Italiaanse grammatica leren studenten inductief, dit houdt in aan de hand van de praktijk, waaruit de regel volgt.

Bij CLT zijn docenten Italiaans echt trainers, die studenten helpen om in het Italiaans te communiceren.

Populariteit


Communicatief taalonderwijs werd erg populair in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, deels doordat de traditionele taalonderwijsmethodes niet heel succesvol waren gebleken. Door de verdere eenwording van Europa ontstond meer vraag om een taal te leren op een meteen toepasbare manier.

Voor- en nadelen van Communicatief taalonderwijs


Het communicatief taalonderwijs heeft veel pluspunten. Lerenden ‘kunnen’ al snel ‘iets’ in het Italiaans; deze methode van leren is studentgericht en functioneel. Doordat authentiek materiaal wordt gebruikt, leren studenten de Italiaanse woorden die voor hen nodig zijn. De methode is efficiënt. Voor de lerende werkt deze methode stimulerend, omdat hij of zij snel succeservaringen heeft. Er mogen fouten worden gemaakt; de taalvaardigheid wordt al doende geleerd en verder verbeterd. Een nadeel van de communicatieve benadering is dat er niet zo veel aandacht wordt besteed voor grammatica, woordenschat die niet meteen toepasbaar is en uitspraak. De voorbereiding en de planning vereist veel tijd van de taaldocent en vraagt een actieve deelname van de studenten. Afhankelijk van de achtergrond, is voor een aantal studenten deze manier van een vreemde taal leren lastig of ongebruikelijk. Communicatief taalonderwijs (CLT) draait om het trainen van taalvaardigheden; hierbij gaat het om de functie en in mindere mate om de vorm en CLT biedt als zodanig geen samenhangend geheel.

Grammatica-/vertaalmethode (GVM) (Engels: Grammar-Translation Method; GTM)


Bedacht door wie en wanneer


In de 18de en de 19de eeuw was het taalonderwijs vooral gericht op praktisch taalgebruik. Er word geleerd om gebruiksklare zinnetjes, idiomatische uitdrukkingen, dialogen, lijsten met woorden enzovoort na te spreken, uit het hoofd te leren en vervolgens op te zeggen. Een Duitse docent Frans en Italiaans; Johann Valentin Meidinger, deed dit anders. Omstreeks het jaar 1783 ontwikkelde hij een methode waarin de grammatica centraal stond. Meidinger wordt als de grondlegger gezien van de zogenaamde grammatica-vertaalmethode (In het Engels: Grammar-Translation Method; GTM).

Kenmerken van de Grammatica-/vertaalmethode (GVM)


Deze methode was gestoeld op het onderwijs in het Latijn; de taal van wetenschap, cultuur en religie. Onderwijs in Latijn was uiteraard op geschreven teksten van de klassieke schrijvers gericht en geheel op de grammatica en het vertalen gericht. Dat werd als een degelijke en wetenschappelijke aanpak beschouwd. De Grammatica-vertaalmethode gaat van de analyse uit van taalvormen en taalstructuren (van bijvoorbeeld Italiaans) waarbij de studenten zelf inzicht ontwikkelen. De lees- en schrijfvaardigheid Italiaans dus belangrijk bij de Grammatica-vertaalmethode. Literatuur, vertalen en uit het hoofd leren van woordenlijsten krijgen de nadruk. De docenten dragen taalkennis Italiaans over, de lerende memoriseert.

Populariteit


Al sinds halverwege de negentiende eeuw was ook tegengeluid te horen. Desondanks heeft de grammatica-/vertaalmethode tot recente datum een grote invloed gehad op het talenonderwijs.

Voor- en nadelen van de Grammatica-/vertaalmethode


Aan personen voor wie het een uitdaging is om dingen uit het hoofd te leren, vormt de grammatica-/vertaalmethode vormt een aardige mentale training. De methode biedt eveneens inzicht in de structuur van het Italiaans, omdat de nadruk op de grammatica gelegd wordt.

De methode kent echter meer nadelen dan voordelen. Het grootste nadeel is dat de spreekvaardigheid en luistervaardigheid Italiaans bij de methode ver achterblijft, waardoor de taal zelfs na jaren studeren zelden mondeling toegepast kan worden. Deze leermethode staat ver af van het dagelijks gebruik van het Italiaans, ook in de context die aangeboden wordt, omdat het meestal gaat om literair taalgebruik. Deze leermethode geeft geen mogelijkheid tot differentiatie of tot een eigen creatief leerproces bij studenten bij het werken in een groep. Lerenden fungeren slechts als toehoorders en uitvoerders.

Onderdompeling (Engels: immersion)


Bedacht door wie en wanneer


Sinds de jaren 70 wordt onderdompeling (Engelse naam: language immersion of alleen immersion) over de hele wereld gebruikt, voornamelijk op middelbare scholen waarbij een schoolvak (zoals het vak wiskunde) wordt onderwezen in een vreemde taal. Binnen Nederland is ‘onderdompeling’ bekend als de leermethode die bij bijvoorbeeld Taleninstituut Regina Coeli in Vught, ook wel ‘de nonnen van Vught’ of liefkozend ‘de nonnetjes (van Vught)’ genoemd, toegepast wordt. De methode is daar in 1963 ontstaan met Franse nonnen die Franse taalles onderwezen aan welgestelde dames uit Vught en omgeving.

Kenmerken van onderdompeling


Onderdompeling houdt in dat degene die de taal (zoals het Italiaans) leert, vanaf het begin door de te leren taal omgeven wordt. De instructies worden gegeven in de doeltaal (Italiaans); eerst langzaam en met veel herhaling, later op een natuurlijkere manier. Vanaf het begin wordt de student ook uitgedaagd om in het Italiaans te spreken. De methode werkt met rollenspellen en simulaties. De omgeving op onderwijsinstellingen die werken met onderdompeling, wordt vaak ingericht in de stijl van het Italiaans om een situatie te creëren alsof de studenten in Italië zijn. Lerenden oefenen één-op-één of in kleine groepen met Italiaans spreken. Naar Italië gaan en daar verblijven in een gastgezin, is een andere manier om een taal te leren door middel van onderdompeling.

Populariteit


De methode van onderdompeling wordt als een uitstekende methode om vreemde talen te leren gezien. Vooral de mondelinge taalvaardigheid Italiaans kan op deze wijze zeer goed worden ontwikkeld.

Voor- en nadelen van onderdompeling


Doordat de methode zo intensief is, is het belangrijkste voordeel dat deze methode snel resultaat laat zien. De leermethode is ‘sink or swim’, de studenten moeten wel gaan communiceren in het Italiaans omdat zij erdoor worden omgeven. De studenten zijn feitelijk 24 uur per dag Italiaans aan het leren. Het samen oefenen in een groep versterkt de sociale interactie. De studenten ervaren dit als motiverend.

Een minpunt van de leermethode is dat het bereikte resultaat niet altijd wordt vastgehouden. De kans is groot dat het nieuw geleerde relatief snel weer wegzakt als iemand in een vrij korte tijd Italiaans leert, door in Italië te zijn of door in een kunstmatig gecreëerde omgeving te zijn ondergedompeld, maar vervolgens weer tot de orde van de dag overgaat. Een bijkomend nadeel van de methode kan zijn dat een dergelijke training Italiaans nogal intensief is. Niet alle studenten hebben de conditie om deze wijze van leren vol te houden.

Suggestopedie (Suggestopedia)


Bedacht door wie en wanneer


Suggestopedia is een methode om een vreemde taal te leren die uit de jaren 70 van de vorige eeuw stamt. Suggestopedia (Nederlandse naam: Suggestopedie) is door de Bulgaarse psychotherapeut Georgi Lozanov ontwikkeld.

Kenmerken van Suggestopedie


Zoals de naam al doet vermoeden, is Suggestopedie gebaseerd op het principe van de suggestie. Volgens Georgi Lozanov is positieve suggestie een voorwaarde om (een vreemde taal; bijvoorbeeld Italiaans) te kunnen leren. Een ontspannen sfeer en een wederzijds vertrouwen tussen de taaldocent (Italiaans) en studenten zijn daarvoor van essentieel belang. Hiervoor is de voorwaarde dat lerenden zich ontspannen en veilig voelen. Een leslokaal met een rijopstelling was niet geschikt om dit te bewerkstelligen. Tijdens de les zaten lerenden in comfortabele stoelen die in een halve cirkel opgesteld waren en er werd altijd achtergrondmuziek gedraaid in de klas. De methodiek voorgestaan door Lozanov, bestond uit teksten voorlezen, ondertussen werd op de achtergrond klassieke muziek gespeeld of waren natuurgeluiden te horen. Bij de teksten bestonden bestonden lijsten met woorden alsook opmerkingen met betrekking tot de (Italiaanse) grammatica. Dit voorlezen gebeurde met veel expressie in stem alsook gebaren. De lerende werd op deze manier overgehaald om te luisteren en kon de (Italiaanse) woorden die nieuw waren, gemakkelijk begrijpen en opnemen. Voor cultuur en kennis over het land van de doeltaal (Italië) was veel tijd tijdens de lessen. Er werden rollenspellen gespeeld en er bijvoorbeeld (Italiaanse) streekgerechten werden gemaakt en geproefd.

Populariteit


De leermethodiek van Georgi Lozanov was omstreden en de leermethodiek is in de vergetelheid geraakt. Sommige elementen zoals het gebruikmaken van stemexpressies en gebaren bij het lezen van teksten, worden nog steeds toegepast.

Voor- en nadelen van Suggestopedie


De methode van Suggestopedia creëert een veilige en ontspannen sfeer, waardoor de student minder last zal hebben van frustratie of faalangst. Voor een immigrant kan deze gemoedelijke sfeer aan een positieve associatie met het nieuwe thuisland bijdragen. Vaak werkt muziek motiverend en draagt aan betere leerprestaties bij. Een ander pluspunt van de leermethode is dat de student wordt gestimuleerd om actief mee te doen en zich in de situaties in te leven, wat voor sommigen een nieuwe ervaring is. Tegelijkertijd vormt dit voor sommige lerenden een nadeel, want niet iedereen is hiertoe in staat. Ook kan muziek bij sommige mensen afleiden en verstorend werken in plaats van stimulerend of ontspannend. Dat de verhouding taaltrainer-student niet gelijkwaardig is, is een andere zwakke kant; alle inbreng komt van de zijde van de Italiaanse taaltrainer en de studenten zijn steeds de ontvangende partij.

Community Language Learning (CLL)


Bedacht door wie en wanneer


De Amerikaanse priester en psycholoog Charles A. Curran ontwikkelde in het jaar 1976 Community Language Learning, ook wel Counseling Language Learning
genoemd.

Kenmerken van Community Language Learning (CLL)


Community Language Learning is een methode om een taal te verwerven waarbij de studenten samenwerken om te bepalen welke aspecten van de taal zij willen leren. De CLL methode is op de counseling-benadering gebaseerd waarbij de taaldocent optreedt als counselor die de zinnen van de lerenden omschrijft. Lerenden beginnen het gesprek. Zij spreken in de moedertaal als de studenten de te leren taal (Italiaans) nog niet genoeg machtig zijn. De taaltrainer (Italiaans) vertaalt en geeft uitlegen hierna herhalen de lerenden de uitspraken van de trainer zo nauwkeurig mogelijk. De gesprekken in het Italiaans worden opgenomen om daarna opnieuw te beluisteren.

De CLL stimuleert gemeenschapsgevoel in de leergroep en ziet de interactie tussen de studenten onderling als middel om te leren. Er is geen lesboek Italiaans dat wordt gebruikt; de lerenden bepalen zelf het lesmateriaal middels zinvolle gesprekken.

Populariteit


Het slagen van CLL is sterk afhankelijk van de kunde van de docent-counselor. De taaltrainer dient naast sociaal-cultureel kundig eveneens taalkundig te zijn onderlegd. Deze taaltrainer dient zowel het Italiaans als de moedertaal van de lerenden zeer goed te beheersen om in staat te zijn om de taaluitingen van de lerenden te vertalen. CLL kan goed functioneren indien deze op de juiste wijze wordt gebruikt. Deze methode is niet geschikt voor grote klassen.

Voor- en nadelen van Community Language Learning


De methode biedt studenten veel autonomie. Het analyseren van hun eigen gesprekken vinden de lerenden vaak zinvol. De groep wordt vaak heel hecht, niet alleen tijdens de les Italiaans, maar eveneens daarbuiten. Met Community Language Learning worden de lerenden zich veel meer bewust van hun groepsgenoten, hun sterke en zwakke punten en ze leren om als een team samen te werken. Door het bespreken door hun fouten en het evalueren van de taalles Italiaans leren studenten veel. Vaak blijven deze verbeteringen in het geheugen gegrift en worden zo deel van het actieve vocabulaire van de student.

Dat de trainer niet sturend is, terwijl sommige studenten wel sturing nodig hebben, kan een nadeel vormen. Bij CLL wordt geen gebruikgemaakt van een lesboek en er worden eveneens geen toetsen Italiaans gehouden. Hierdoor is het succes lastig meetbaar. Een aantal studenten wordt in hun Italiaans spreken geremd als zij worden opgenomen.

Lexicografische benadering (Engels: Dynamic Lexicographic Approach; DLA)


Bedacht door wie en wanneer


De Lexicografische benadering (Engelse naam: Lexical Approach; LA) is een methode om vreemde talen te leren die door Michael Lewis in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw is ontwikkeld.

Kenmerken van de Lexicografische benadering (DLA)


Deze lexicografische benadering gaat uit van de visie dat een belangrijk gedeelte van het leren van een taal (zoals het Italiaans) bestaat uit het begrijpen en het produceren van ‘lexicale eenheden’, brokjes taal die uit (Italiaanse) woorden, woordcombinaties en uitdrukkingen bestaan. De lerenden verwerven al doende inzicht in patronen van het Italiaans (de grammatica) en betekenisvolle groepen woorden. Zo leren ze hoe het Italiaans ‘in het echt’ wordt gebruikt. Woordenschat Italiaans is in deze benadering belangrijker dan Italiaanse grammatica. Instructies zijn op situaties en Italiaanse uitdrukkingen die regelmatig voorkomen in dialoog gericht. Voor interactie is aandacht maar ook voor i>exposure; voor de zogenaamde receptieve vaardigheden van de student (luisteren/begrijpen, lezen/begrijpen). Er is veel ruimte voor de student om zelfstandig de Italiaanse taal te ontdekken.

Het is de taak van de trainer Italiaans om te zorgen voor genoeg input en het faciliteren van het leerproces van de lerende.

Populariteit


Door de invloed van de ideeën over taal van (onder meer) Michael Lewis zijn leerboeken duidelijk veranderd in de laatste drie decennia. Veel meer aandacht wordt aan woordenschat van de te leren taal besteed die aangeboden wordt in chunks, in betekenisvolle brokjes. De vergaande verandering in de manier waarop talen worden onderwezen, waar Michael Lewis streefde, is er echter niet van gekomen.

Voor- en nadelen van de Lexicografische benadering


De studenten leren om op een heel natuurlijke wijze de Italiaanse taal te gebruiken door met ‘chunks’ (brokjes van de taal); met ‘echte’ taal te werken. Zo ontstaat souplesse in het taalgebruik Italiaans.

Het nadeel van deze methode van de methode is dat de werkelijkheid altijd weer afwijkt van de aangeleerde taalsituaties. Met het zelf leren herkennen van de patronen van het Italiaans hebben sommige lerenden moeite en zij hebben meer aan een taaltrainer Italiaans die hen de weg wijst, dan aan een docent taal-facilitator.

Series Method


Bedacht door wie en wanneer


De Series method, ofwel ‘seriemethode van taalverwerving’ is ontwikkeld door de Franse leraar François Gouin in 1880.

Kenmerken van de Series Method


De seriemethode (Engelse naam: The Series Method of language acquisition) van François Gouin gaat uit van een serie van verbonden zinnen die eenvoudig te begrijpen zijn en niet veel kennis van de grammatica vereisen. Op basis van een handeling, bijvoorbeeld het verlaten van een huis in de volgorde waarin deze handeling zou worden uitgevoerd, leren studenten zinnen. Deze series of reeksen gingen over onderwerpen als mens in de samenleving, beroep en wetenschap, leven in de natuur, ontwikkeld vanuit het verschil tussen objectief, subjectief en figuurlijk taalgebruik. De leermethode van Gouin maakt geen gebruik van moedertaal. Het betreft een soort eentalige leermethode, die niet uitgaat van ‘vertalen’ en ‘uitleggen’ maar van ‘demonstreren’ en ‘handelen’, waardoor lerenden al gauw in de doeltaal (bijvoorbeeld het Italiaans) leren denken.

Populariteit


De seriemethode van François Gouin was zijn tijd ver vooruit. Ondanks dat de methode een ongewone aanpak had, was de seriemethode van François Gouin gedurende een bepaalde periode een succes. Deze methode werd echter door Maximilian Berlitz’ Directe Methode overschaduwd.

Voor- en nadelen van de Series Method


De Seriemethode van Gouin ontwikkelt de mondelinge vaardigheid Italiaans goed en zorgt voor een sfeer in de taalles die harmonieus, natuurlijk en gelijkwaardig is.

De leermethode garandeert levendig onderwijs. Doordat het gebruikmaakt van visueel leermateriaal, zoals afbeeldingen, grafieken, en dergelijke, wekt dit type taalonderwijs Italiaans enthousiasme van de lerenden op. Een taal leren wordt tastbaar; dit was volledig nieuw. De Italiaanslerenden worden nieuwsgierig, wat goed werkt om het leergeheugen te helpen ontwikkelen, de druk om te presteren te verminderen alsook het zelfvertrouwen te verhogen. De methode stimuleert de communicatieve competenties Italiaans van de studenten goed.

De seriemethode van Gouin heeft als nadeel dat taal die wat meer subjectief of abstract wordt, wat moeilijk met bewegingen en expressies in één duidelijke ervaring kan worden gevangen. Een bijkomend minpunt is de bewerkelijkheid voor de trainer, die immers een scala aan series voor moet bereiden. Ten derde richt de Gouin-seriemethode zich vooral op mondelinge taalgebruik, terwijl het onderwijssysteem nog veelal draait om examens voor het toetsen van de lees- en schrijfvaardigheden.

Task-Based Language Teaching (TBLT)


Bedacht door wie en wanneer


Taakgericht taalonderwijs (Engels: Task-Based Language Teaching) is ontwikkeld in de jaren 80 van de vorige eeuw. De grondleggers van deze leermethode waren de Indiase taalkundige professor N.S. Prabhu, de Amerikaanse hoogleraar Teresa P. Pica en de Britse hoogleraren Michael Hugh Long en Graham Crookes.

Kenmerken van de Task-Based Language Teaching (TBLT)


Taakgericht taalonderwijs past binnen het Communicatief Taalonderwijs/een Communicatieve Benadering. Het principe erachter is dat het verwerven van de te leren taal (zoals het Italiaans) geen op zichzelf staand doel, maar een hulpmiddel om specifieke taken uit te kunnen voeren. Studenten krijgen verschillende motiverende taken aangeboden, waarvoor taalkennis (Italiaans) nodig is. Voor het goed uitvoeren van deze taken, is het nodig dat zij over taalregels en woordenschat beschikken. De taken zijn alledaagse taken, bijvoorbeeld het schrijven van e-mails, boodschappen doen, bellen met de klantenservice, een krant lezen of iets te drinken bestellen. De taak wordt in drie verschillende fasen verdeeld: vóór, tijdens en na de taak, waarbij studenten zich eerst op de taak voorbereiden, de opdracht vervolgens uitvoeren en tot slot op de taak terugblikken. Om de taken uit te voeren, dienen studenten samen te werken. De taken dienen iets boven het niveau van de studenten Italiaans te liggen om leereffect te hebben.

Populariteit


Task-Based Language Teaching (TBLT) is vanaf de vroege jaren 90 erg populair geworden, zeker in het taalonderwijs. Het lijkt de meest praktisch bruikbare vorm te zijn voor het verbeteren van de taalvaardigheid bij de studenten (hoofdzakelijk de studenten met een achterstand) in het lager en secundair onderwijs.

Voor- en nadelen van Task-Based Language Teaching


Het taakgericht taalonderwijs (Italiaans) biedt duidelijke voordelen. Taakgericht taalonderwijs is een activerende manier van werken, waarbij de studenten worden uitgedaagd om hun vaardigheden (Italiaans) te gaan gebruiken. Zolang de opdracht goed aansluit bij de student, is de methode een op de persoon gerichte, relevante en efficiënte aanpak. Studenten komen op een natuurlijke, alledaagse wijze in contact met het Italiaans en leren op deze manier authentieke Italiaanse woorden, woordcombinaties en uitdrukkingen. Bovendien leren studenten om met andere studenten Italiaans samen te werken. De lerenden ervaren taakgericht taalonderwijs als plezierig en motiverend.

Als minpunt kan worden genoemd dat de communicatie voorop staat en niet de correcte vorm van het Italiaans, waardoor lerenden die niet heel nauwkeurig leren.

De Dogme benadering (Engels: Dogme Language Teaching; Dogme ELT)


Bedacht door wie en wanneer


Scott Thornbury; een Nieuw-Zeelandse docententrainer en taalkundige op het gebied van Engels taalonderwijs bedacht Dogme Language Teaching/Dogme ELT (de ‘Dogmabenadering’) in het jaar 2000.

Kenmerken van de Dogme benadering (ELT)


De inspiratie voor Dogme Language Teaching (DLT) was ‘Dogme 95’; de stroming van een groep Deense filmmakers waaronder Deense filmregisseur Lars von Trier uit het jaar 1995. De deelnemers confirmeren zich aan tien strenge regels (dogma’s) voor het filmmaken die samen ‘de eed van zuiverheid’ (Deens: kyskhedsløfter; Engels: Vows of Chastity) vormen. Het Dogme-taalonderwijs werkt op een vergelijkbare manier. De aanhangers van de Dogme-taalonderwijs streven naar een vorm van communicatief taalonderwijs die onbelast is door enig voorgedrukt materiaal. Het oogmerk van de Dogme-methode is het beginnen van inhoudelijke gesprekken over praktische zaken, waarbij het om communicatie draait als de drijvende kracht van de taal leren (bijvoorbeeld het Italiaans). Deze leermethode is daarom een communicatieve werkwijze voor het onderwijs, die taalonderwijs wil bieden zonder het gebruik van lesboeken of andere lesmaterialen en zich in plaats daarvan op de communicatie tussen docent en lerenden focust. Het Dogme-taalonderwijs kent tien dogma’s (uitgangspunten), net als de Dogme-beweging van de filmmakers.

Populariteit


Ondanks dat onderzoek naar het succes van Dogme beperkt is, gaat Scott Thornbury ervan uit dat de parallellen met taakgericht leren van een vreemde taal (zoals Italiaans) erop wijzen dat Dogme waarschijnlijk vergelijkbare resultaten oplevert.

Voor- en nadelen van de Dogme benadering


Dat er zo goed als geen voorbereiding nodig is, is een positieve bijkomstigheid voor docenten Italiaans. Het kan zeer motiverend zijn dat de studenten verantwoordelijk voor het eigen leerproces zijn. Zo zijn de lessen Italiaans nooit voorspelbaar. Dat garandeert spontane communicatie en verveling krijgt geen kans. Vrijwel elk item kan tijdens een taalles volgens de Dogme-benadering worden besproken. Zo blijven de lerenden alert en betrokken.

Daartegenover staat dat de lerenden zich minder op hun gemak kunnen voelen als ze zo weinig bij de hand worden genomen door de docent. Voor dit type van onderwijs zijn ook niet alle docenten Italiaans flexibel genoeg. Nog een minpunt kan zijn dat de studenten zich vaak dienen voor te bereiden op een specifiek examen Italiaans, terwijl het niet zeker is dat de daarvoor benodigde leerstof aan bod komt in de lessen.

Growing Participator Approach (GPA)


Bedacht door wie en wanneer


The Growing Participator Approach (GPA) is ontwikkeld in 2007 door Language consultants Angela en Greg Thomson.

Kenmerken van de Growing Participator Approach (GPA)


Deze GPA-methode geldt als een alternatieve visie op het verwerven van een nieuwe taal (zoals het Italiaans). De primaire aanname van de methode is dat taal en cultuur niet los van elkaar kunnen worden gezien. Het gaat bij GPA om veel meer dan alleen het verwerven van het Italiaans; het uiteindelijke doel is uitgroeien tot een volwaardige deelnemer aan het leven in de gastcultuur (van Italië). Daarom gebruikt GPA de benaming ‘groeiende deelnemer’ in plaats van ‘taallerende’ en ‘verzorger’ in plaats van ‘leraar of docent’. De GPA-benadering heeft overeenkomsten met, en is deels gebaseerd op, de Natural Approach (natuurlijke aanpak) van Stephen Krashen en Tracy Terrell.

De GPA-benadering kent zes fasen van activiteiten. De lerende met een verzorger uit Italië voeren de activiteiten uit. Begrip gaat boven productie. Italiaanse woordenschat en cultuur krijgen de nadruk. Fase 1 van de leermethode is de hier-en-nu-fase. Deze fase neemt ruwweg 100 uur in beslag. De ‘groeiende deelnemer’ focust zich in fase 1 op het luisteren en het geven van non-verbale feedback.

Fase 2 is de zogenaamde verhaalopbouwfase. Deze fase duurt ongeveer 150 uur en de deelnemer begint nu het Italiaans ook te produceren. In fase 3 ligt de nadruk op zogenaamde ‘gedeelde verhalen’. ‘Gedeelde verhalen’ zijn verhalen die over dagelijkse gebeurtenissen gaan, verhalen die tussen culturen gedeeld worden en verhalen die over gedeelde ervaringen gaan. Fase 4 is de fase van het zogenaamde ‘diepe delen’. De deelnemer en de verzorger beginnen nu meer diepgaande gesprekken over het leven in de Italiaanse cultuur te voeren. In fase 5 van de methode beginnen de deelnemers zich te richten op taalgebruik van de moedertaalsprekers Italiaans aan de hand van televisie, films, nieuws of literatuur. Het Italiaans dat voor het werk nodig is, wordt ook geleerd. Fase 6 van de leermethode is de zogenaamde ‘zelfvoorzienende groeifase’. Deze fase kent geen eindpunt. Hierbij gaat het om groei buiten de formele taalsessies Italiaans om.

Populariteit


De leermethode van Greg en Angela Thomson is nog vrij nieuw en er is nog vrij weinig bekend over het succes van deze methode. Deelnemers zijn enthousiast over de leermethode.

Voor- en nadelen van de Growing Participator Approach


De GPA-methode biedt een goede doorkijk op het proces van de taalverwerving Italiaans. Deze zes fasen van de leermethode bieden haalbare doelstellingen en een duidelijk tijdsschema. Er wordt door de lerende niet alleen kennis van de Italiaanse taal verworven, maar eveneens van de omgeving en de lerenden verwerven daarnaast een nieuw sociaal netwerk.

Dat voor iedere deelnemer of minimaal iedere groepje deelnemers een ‘verzorger’ gevonden moet worden die bereid is om behoorlijk wat tijd te investeren, is een minpunt van deze methode.

Shadowing Technique


Bedacht door wie en wanneer


De Shadowing technique of Shadowing (‘schaduwen’) is bedacht door de Amerikaanse taalkundige en polyglot Prof. Alexander Argüelles in de vroege jaren 2000.

Kenmerken van de Shadowing Technique


De techniek van Shadowing is een methode die taallerenden zelfstandig kunnen toepassen om de uitspraak en intonatie (Italiaans) te verbeteren en vloeiendheid in het spreken te verwerven. Het is een relatief eenvoudige techniek van Shadowing: de lerende luistert naar een audio-opname, bij voorkeur een dialoog en herhaalt wat hij of zij hoort. Bij de methode is het niet van belang om de Italiaanse tekst ook te begrijpen; het gaat in de eerste plaats om de klank van de te leren taal. Het luisteren en herhalen oefent men net zo veel tot dit heel gemakkelijk gaat en de student simultaan met de audio-opname Italiaans kunnen spreken. De lerenden gebruiken na enige tijd een transcript om te kunnen lezen (en te begrijpen) wat zij hebben uitgesproken. Zolang de boeken dialogen bevatten of delen met samenhangende teksten, zijn diverse lesboeken geschikt voor deze techniek. De Italiaanse audio-opname dient ideaal bezien wat boven het niveau van de lerenden te liggen. De ideale lengte is ruwweg één pagina, op natuurlijke snelheid en zonder kunstmatige pauzes in te lassen. Argüelles beveelt aan om te lopen tijdens het spreken, het liefst buiten, en niet te zitten, doordat beweging de opname van de nieuwe taal (het Italiaans) in het zenuwstelsel versterkt. Een bijkomende reden is dat de student minder snel afgeleid wordt als hij of zij in beweging is, zodat het werken aan het Italiaans veel effectiever wordt.

De shadowing-techniek vertoont veel overeenkomsten met de audiolinguale methode uit de vorige eeuw, maar het onderscheid is dat bij de audiolinguale methode grammaticale drills toegepast werden in plaats van dialogen of samenhangende tekst. Ook het simultaan spreken is verschillend aan Shadowing.

Populariteit


Er is veel onderzoek gedaan de afgelopen jaren naar Shadowing dat aantoont dat de techniek zowel de uitspraak als de luistervaardigheid sterk verbetert. Het algemene begrip van het Italiaans wordt eveneens vergroot.

Voor- en nadelen van de Shadowing Technique


Shadowing heeft als praktisch pluspunt dat het in een groep van lerenden kan worden toegepast, waarbij alle deelnemers actief leren. Het rendement van de methode is hoog.

Het nadeel van deze techniek is dat de lerenden het soms ietwat saai kunnen vinden om dezelfde Italiaanse tekst te blijven herhalen. Het kiezen van de teksten is dus erg belangrijk.

Total Physical Response (TPR®)


Bedacht door wie en wanneer


De Amerikaanse psycholoog James Asher ontwikkelde de taalverwervingsmethode Total Physical Response, ook wel TPR® genoemd, in de jaren 60 van de vorige eeuw.

Kenmerken van Total Physical Response (TPR®)


TPR® is een methode om een vreemde taal (zoals Italiaans) te leren die van het principe uitgaat dat mensen leren met behulp van beweging en handelingen. Men leert door te doen, en wel op de manier zoals een kind zijn moedertaal leert. Ouders geven voortdurend taken aan hun jonge kinderen en belonen hen als ze deze taken uitvoeren (“kijk naar mama”, “goed zo”). “Pak de lepel”, “Mooi!”, “Trek je schoenen maar aan”, enz.). Het is in de eerste instantie de bedoeling dat het kind begrijpt wat de ouder zegt, het kind gaat in een later stadium verbaal reageren. Dus de luistervaardigheden Italiaans zijn de basis, de spreekvaardigheden volgen daarna.

De methode van TPR® past deze principes van de moedertaalverwerving versneld toe bij het leren van het Italiaans. De docent geeft taken op een vriendelijke en begrijpelijke manier, zoals: “pak het boek” en doet zelf de taken voor; de lerenden doen deze taken na. In het begin wordt nog niet van de studenten verwacht dat ze Italiaans praten; de studenten geven in een later stadium de opdrachten. Opdrachten die bekend zijn worden verder uitgebreid of gedeeltelijk gewijzigd.

Door de combinatie van beweging en spraak, appelleert TPR® aan de beide hersenhelften. Het kost hierdoor minder moeite om iets te leren en de geleerde Italiaanse taalkennis beklijft ook beter.

Populariteit


TPR® wordt voornamelijk binnen het NT2-onderwijs gebruikt (Nederlands als tweede taal), zeker bij beginners en ook wel op de basisschool bij Engelse les. Maar ook middelbare scholieren of volwassenen werken met veel plezier met TPR® en behalen hiermee goede resultaten.

Voor- en nadelen van Total Physical Response


TPR® heeft veel voordelen. Doordat de studenten veel begrijpelijke input krijgen aangeboden in ‘chunks’ (woorden die bij elkaar horen), krijgen de studenten snel begrip van de nieuwe taal. De methode zorgt voor vlotte succeservaringen, wat het plezier in het leren van het Italiaans bevordert. Dit zorgt voor stressvrij leren. In principe is de methode van TPR® voor alle doelgroepen bruikbaar, ongeacht welke achtergrond en leeftijd en kan de leermethode ook in wat grotere klassen ingezet worden. Het verworven Italiaans wordt direct in het langetermijngeheugen van de studenten opgeslagen.

Het minpunt van TPR® is dat niet elke taaluiting in TPR®-opdrachten kan worden uitgedrukt. Hierdoor werkt het tot op een bepaald taalniveau en is daarboven nog een andere methodiek (ter aanvulling) nodig. De leermethode is ook niet echt creatief. Studenten leren niet om hun meningen, gevoelens en ideeën in het Italiaans uit te drukken.

De Directe Methode (Engels: Direct Method; DM)


Bedacht door wie en wanneer


De Duits-Amerikaanse taalkundige Maximilian Delphinius Berlitz bedacht eind jaren tachtig van de negentiende eeuw de Directe Methode. Deze methode wordt ook wel ‘de natuurlijke benadering’ genoemd. Deze Directe Methode is ontwikkeld als antwoord op de dominante grammatica-vertaalmethode.

Kenmerken van de Directe Methode (DM)


Een Reformbeweging met nieuwe ideeën over vreemde talen leren dat zelfontdekkend en inductief diende te zijn, ontstond rond het jaar 1900. Deze Reformbeweging betrof overigens niet alleen het leren van een taal, maar eveneens voeding, kleding, natuurgeneeskunde en naturisme. De mensen streefden, net als in de jaren 60 van de vorige eeuw, omstreeks het jaar 1900 naar natuurlijke leefwijzen en een bevrijding van het keurslijf. Op het gebied van het taalonderwijs werd nu veel aandacht geschonken aan de gesproken, ‘levende’ taal. Hierbij werd de grammatica meer inductief geleerd, met voorbeeldzinnen. De taalregels moesten lerenden hieruit afleiden. Er waren meer mondelinge oefeningen met meer aandacht voor de uitspraak van de taal (zoals het Italiaans). Het werd aangemoedigd de lerenden veel in het Italiaans te laten praten. Het was ook nieuw dat de taalles in het Italiaans werd gegeven. Er werd nadrukkelijk niet vertaald tijdens de lessen. Met behulp van voorbeelden en plaatjes werd de (Italiaanse) woordenschat aangeleerd. De studenten brachten zelf abstracte vocabulaire aan voor het associëren van ideeën.

Populariteit


Mede door invloed van de crises en oorlogen ebde de vernieuwingsgolf van het begin van de twintigste eeuw weg, om weer in een andere vorm terug te keren in de jaren zestig.

Met (een moderne vorm van) de Directe Methode wordt nog steeds gewerkt door taleninstituten als Interlingua en Berlitz.

Voor- en nadelen van de Directe Methode


Dat de Directe Methode een vrij natuurlijke manier is om Italiaans te leren, is het belangrijkste pluspunt. Bij de Directe Methode wordt veel aandacht besteed aan luisteren en spreken. Hierdoor ontwikkelen lerenden vloeiendheid in het Italiaans en zelfvertrouwen. Aan deze methode kleven echter eveneens nadelen. De Directe Methode besteedt nauwelijks aandacht aan schrijfvaardigheid (Italiaans) en relatief minder aan lezen in de vreemde taal. De Directe Methode biedt voor studenten die verder meer gevorderd zijn in het Italiaans te weinig uitdagingen. Voor de langzaam lerende studenten is de Directe Methode eveneens niet erg bruikbaar, doordat deze methode is gestoeld op actief meedoen van de student.

De Manesca-methode (Engels: Manesca Method)


Bedacht door wie en wanneer


Jean Manesca publiceerde in 1835 An Oral System of Teaching Living Languages Illustrated by a Practical Course of Lessons in the French through the Medium of the English (“Een mondelinge methode voor het onderwijzen van levende talen, aan de hand van een praktische cursus Frans door middel van het Engels”). In januari 2015 is An oral system of teaching living languages in herdruk gegaan.

Kenmerken van de Manesca-methode


De Manesca-methode is op hetzelfde principe gebaseerd als de Natural Approach (‘natuurlijke aanpak’): de beste manier om een taal te leren, is die kinderen hun moedertaal leren. Een taal (zoals Italiaans) leren dient veilig en gemakkelijk te zijn. Daarom wil Manesca niet met abstracte lijstjes of regels met Italiaanse woorden werken die uit het hoofd geleerd moeten worden.

De Manesca-methode staat bekend als de eerst bekende, volledige taalcursus. De Manesca-methode is op het werken met een groep lerenden en een taaldocent Italiaans gebaseerd, die maar één Italiaans woord tegelijk introduceert. Er hoort een specifieke beweging bij ieder woord. Het Italiaanse woord en de beweging worden vervolgens door de lerenden na elkaar herhaald. Door deze herhaling onthouden de lerenden de Italiaanse woorden, zonder dat uit het hoofd leren nodig is. De woorden worden stap voor stap zinnen en vervolgens variaties op deze Italiaanse zinnen. De Italiaanse spelling wordt aangeboden in een later stadium met leesteksten.

De Manesca-methode is al enkele jaren later overgenomen en aangepast door grammaticaschrijver en taaldocent Heinrich Gottfried Ollendorff en staat dan ook wel bekend als de Ollendorff-methode.

Populariteit


Manesca overleed twee jaar na publicatie van zijn leermethode. Het werk van Jean Manesca is overgenomen en aangepast door anderen, onder wie Ollendorff. Een groot deel van zijn ideeën zijn nog actueel en worden nog steeds toegepast in het moderne vreemdetalenonderwijs.

Voor- en nadelen van de Manesca-methode


De combinatie van spreken en bewegingen maken, waardoor het fysieke geheugen meewerkt en het geleerde gemakkelijker en langer door de studenten wordt onthouden, is de sterke kant van de Manesca- of Ollendorff-methode. Veelvuldig herhalen draagt daar ook aan bij. Het feit dat dit wat saai kan worden om dezelfde Italiaanse woordjes en zinnen te blijven herhalen, kan een keerzijde zijn.

Silent Way


Bedacht door wie en wanneer


The Silent way (‘de stille manier’) is ontwikkeld in 1963 door de Egyptenaar Caleb Gattegno.

Kenmerken van de Silent Way


The Silent Way is een manier om een taal te leren (bijvoorbeeld Italiaans) die stilte gebruikt als instructiemiddel. De autonomie van de lerende en diens actieve deelname is het uitgangspunt van de methode van Caleb Gattegno.

Een combinatie van stilte en gebaren wordt door de taaltrainers Italiaans gebruikt om de aandacht van de lerende te trekken, reacties uit te lokken en de lerende aan te moedigen om foutjes te verbeteren. Veel tijd wordt aan de uitspraak (Italiaans) besteed.

Gattegno, die wiskundige was, vond het essentieel om taalles te geven door middel van een methode die efficiënt was voor de energievoorraad van de studenten. Caleb Gattegno kwam erachter dat het in verhouding weinig energie kost om een auditief of visueel beeld te onthouden, veel minder dan wanneer mensen proberen om dingen uit het hoofd te leren. Caleb Gattegno verklaarde dat taaltrainers niet zozeer dienen te streven naar kennisoverdracht, maar bewustzijn dienen aan te spreken, want alleen bewustzijn maakt het mogelijk om iets te leren.

Gekleurde staven (zogenaamde cuisenaire-staven) die kunnen worden gebruikt voor allerlei dingen, zijn één van de hulpmiddelen (zogenaamde cuisenaire-staven) die The Silent Way gebruikt. De ‘de stille manier’ gebruikt ook Words in Colour. Words in Colour is een kleurenkaart voor klanken waarin elke kleur een specifieke klank van het Italiaans vertegenwoordigt, gekleurde woordgrafieken voor het werken aan zinnen en gekleurde grafieken die worden gebruikt voor het leren van de spelling.

Populariteit


Caleb Gattegno’s ideeën zijn van betekenis geweest, vooral bij het leren van de uitspraak van het Italiaans, hoewel The Silent Way in zijn oorspronkelijke vorm niet veel meer wordt gebruikt.

Voor- en nadelen van de Silent Way


Het voordeel van de methodiek van Caleb Gattegno is dat zijn methode voor de lerende niet-bedreigend is, die tenslotte wordt gezien als autonoom. De docent Italiaans is in principe aan de student dienstbaar en niet omgekeerd. Met The Silent Way wordt het leren van het Italiaans op een natuurlijke manier gestimuleerd. De geleerde stof wordt vaak goed verwerkt en onthouden door studenten uit te dagen om nieuwe dingen te ontdekken. De lerende ‘mag’ fouten maken, wat aan het leerproces bijdraagt.

Het kan een minpunt zijn dat een aantal lerenden wat meer begeleiding nodig heeft dan de methode voorstaat. Door de afwezigheid van input van de docent Italiaans zouden de studenten gefrustreerd kunnen worden. Het gebruik van kleuren en grafieken heeft als beperking dat de nieuwheid er gauw af is. Hierdoor kan verdwijnen het effect.

TPR Storytelling


Bedacht door wie en wanneer


TPR Storytelling of afgekort ‘TPRS’ houdt in Teaching Proficiency through Reading and Storytelling. Deze methode is in 1990 door Blaine Ray ontwikkeld, een Amerikaanse docent Spaans, en is van de TPR-techniek (Total Physical Response) afgeleid.

Kenmerken van TPR Storytelling


De TPRS-methode is een talenverwervingsmethode die verhalen gebruikt om talen (bijvoorbeeld Italiaans) te leren. Het uitgangspunt van TPRS is een natuurlijke methode van taalverwerving: een vreemde taal leren zoals kinderen de moedertaal leren. Om dit te kunnen bereiken, worden studenten aan een grote hoeveelheid begrijpelijke input blootgesteld. Door de taaldocent Italiaans wordt een verhaal verteld waarin nieuw te leren Italiaanse woorden diverse keren voorkomen. De verhalen zijn niet te lang en interessant of humoristisch. Omdat deze verhalen gemakkelijk te begrijpen zijn, ontspannen studenten zich. Op deze manier worden Italiaanse woorden en structuren vanzelf in het langetermijngeheugen van de lerende opgeslagen. De taaldocent wijst de student op grammaticale verschijnselen in het Italiaans, zonder dat studenten taalregels uit het hoofd leren.

De lerende zal na enige tijd ‘automatisch’ Italiaans gaan spreken en de Italiaanse grammaticale structuren van de nieuwe taal gaan nadoen. Dit is een natuurlijk proces. Een variant hierop is om met een groep lerenden een verhaal op te bouwen. Hierbij schrijft de taaldocent Italiaans eerst nieuwe woorden en structuren op een bord of flipchart, met hun Italiaanse vertalingen, om vervolgens met de studenten een verhaal te maken. Tot slot vertellen de lerenden het verhaal na. Een belangrijk onderdeel van TPR Storytelling is lezen in het Italiaans, omdat dit zorgt voor input. Schrijven in het Italiaans volgt in een later stadium.

Populariteit


Er zijn veel onderzoeken gedaan die uitwijzen dat TPRS een succesvolle manier is om een nieuwe taal te verwerven. Er zijn wel voorwaarden: de taaldocent moet goed getraind zijn en de setting moet geschikt zijn.

Voor- en nadelen van TPR Storytelling


TPRS is een laagdrempelige manier van taalverwerving en de taalkennis wordt goed onthouden. Omdat TPRS eveneens aan de creatieve intelligentie appelleert, is TPRS een vorm van breinvriendelijk leren. Voor de studenten is het een plezierige methode en het is relatief gemakkelijk om de aandacht erbij te houden. Zelf verhalen verzinnen, werkt heel motiverend voor de student.

Dat TPRS veel voorbereiding van de docenten vraagt, is een minpunt.

COMMERCIËLE METHODES VOOR ZELFSTUDIE

De Rosetta Stone methode


Bedacht door wie en wanneer


De Rosetta Stone-methode is vernoemd naar de Steen van Rosetta, een steen die is ontdekt in Egypte met tweetalige teksten, waarmee de hiërogliefen konden worden ontcijferd. Rosetta Stone is eveneens de naam van het softwarebedrijf dat deze taaltrainingen aanbiedt. De eerste versie is uitgebracht in 1996.

Kenmerken van de Rosetta Stone methode


De Rosetta Stone cursus is een manier om met behulp van een computer vreemde talen (bijvoorbeeld Italiaans) te leren. Deze taalcursussen zijn beschikbaar in ruim dertig talen en ze zijn te volgen vanuit elk van deze talen.

De Rosetta Stone-methode is een zogenaamde communicatieve leermethode, die de manier nabootst waarop een kind zijn of haar moedertaal leert. Dat wil zeggen ‘leren door middel van onderdompeling’, leren door veel te luisteren en na te zeggen. Rosetta Stone gebruikt hiervoor foto’s alsook stemmen van moedertaalsprekers Italiaans om de betekenis over te brengen van nieuwe (Italiaanse) woorden. Er is een programma om spraak te herkennen dat de Italiaanse uitspraak registreert en een schematische weergave hiervan maakt. Dit maakt het mogelijk voor de student om zijn of haar uitspraak te vergelijken met de uitspraak van native speakers (moedertaalsprekers Italiaans). Uitspraakverbetering kan worden bereikt door de voorbeeldstem iets langzamer te laten praten en de studenten vervolgens veel na te laten zeggen.

Voor de schrijfvaardigheid Italiaans van de lerende biedt de methode dictee-oefeningen. De software van de methode controleert de Italiaanse grammatica en de spelling en geeft eventuele taalfouten aan met de optie om de taalfouten van de lerende te corrigeren.

Het programma biedt ook leesteksten. Deze leesteksten gaan over dagelijkse onderwerpen, ideeën en activiteiten.

Populariteit


De methode van Rosetta Stone wordt veelvuldig gebruikt wereldwijd en niet door de minsten. Onder andere de NASA en het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse zaken gebruiken de methode van Rosetta Stone. In Nederland wordt de Rosetta Stone-methode door een aantal ministeries en veel universiteiten en hogescholen gebruikt, alsook door een aantal internationaal opererende bedrijven.

Voor- en nadelen van de Rosetta Stone methode


Rosetta Stone is heel makkelijk om te gebruiken en kan op ieder moment door studenten worden ingezet. De student bepaalt zelf welke onderdelen meer of wellicht minder aandacht kunnen gebruiken. Veel studenten vinden het plezierig om de leermethode te gebruiken. Bij een gebrek aan taaltrainers kan deze methode uitkomst bieden voor scholen. Een keerzijde is dat geen docent beschikbaar is om de studenten te motiveren of wat extra’s te bieden.

De Pimsleur methode


Bedacht door wie en wanneer


De taalcursussen van Pimsleur zijn ontwikkeld door Dr. Paul Pimsleur; een Amerikaans taalkundige. De eerste Pimsleur taalcursus was een cursus Grieks, die hij in het jaar 1963 op de markt bracht.

Kenmerken van de Pimsleur methode


De methode van Pimsleur is een Amerikaans computerprogramma om vreemde talen (bijvoorbeeld Italiaans) te leren.

De cursus van Pimsleur bestaat uit zinnen en dialogen in de doeltaal die door studenten worden nagesproken en herhaald. De Italiaanse voorbeeldzinnen zijn ingesproken door native speakers (moedertaalsprekers). De cursussen van Pimsleur zijn op herhaling, anticiperen, woordenschat en herhaling gebaseerd. Elke les biedt een halfuur audio-opname met nieuwe vocabulaire en taalstructuur. De methode van Pimsleur legt de grammaticale structuur van het Italiaans niet uit maar biedt deze grammaticale structuur aan door middel van uitbreiding van, en variaties op, de zinnetjes.

Pimsleur heeft het meest optimale interval onderzocht waarin kennis van het kortetermijngeheugen naar het langetermijngeheugen overgaat. Dit (gemiddelde) interval is in de cursussen van Pimsleur verwerkt.

Populariteit


Onder andere in de Verenigde Staten worden de Pimsleur cursussen gebruikt en de ervaringen lopen uiteen. In het algemeen zijn studenten tevreden over de aangeleerde uitspraak van het Italiaans.

Voor- en nadelen van de Pimsleur methode


Omdat de insprekers allemaal native speakers zijn en op een natuurlijke manier Italiaans praten en in een normaal tempo, werkt de methode van Pimsleur zeer goed om de uitspraak van de doeltaal te verbeteren.

De keerzijde van de leerleermethodiek is dat niets wordt uitgelegd. De student leert geen bouwstenen van het Italiaans om zelf een zin te maken, maar moet het met duizenden voorbeeldzinnen doen die uit het hoofd worden geleerd.

De Michel Thomas methode


Bedacht door wie en wanneer


De Michel-Thomas-methode is bedacht, niet verwonderlijk, door Michel Thomas (Poolse naam: Moniek Kroskof); een in Polen geboren genaturaliseerde Amerikaan. Michel Thomas ontwikkelde zijn methode kort na de Tweede Wereldoorlog in een eigen taleninstituut in Beverly Hills, Los Angeles, met beroemdheden als Diana Ross, Barbra Streisand, Emma Thompson, Mel Gibson, Pierce Brosnan en Bob Dylan in zijn klantenkring.

Kenmerken van de Micheal Thomas methode


Dat iemand alleen kan leren leren als hij of zij stressvrij is, was het uitgangspunt van Michel Thomas. Hij maakte zijn lerenden duidelijk dat ze zich geen zorgen hoefden te maken dat ze iets zouden vergeten.

De cursussen zijn audiolessen (Italiaans) die zijn ingesproken door twee acteurs; een mannelijke acteur en een vrouwelijke acteur. De setting bij Michel Thomas is een virtuele klas, waarbij de student de derde student is. Hij of zij luistert met de les van de acteurs mee. Als een vraag aan de acteurs wordt gesteld, is het de bedoeling dat de gebruikers op de pauzeknop klikken en deze vraag eerst zelf beantwoorden. Er is geen huiswerk en er hoeft niet uit het hoofd geleerd te worden. De lessen worden in stapjes opgebouwd en nieuwe Italiaanse lesstof wordt met bekende Italiaanse lesstof afgewisseld. De uitleg wordt in het Engels gegeven. De methode wijst bijvoorbeeld op eventuele verbanden tussen de talen. Er wordt ook grammaticale uitleg gegeven. Eerst wordt makkelijke stof aangeleerd, moeilijkere stof volgt pas nadat de makkelijke stof door de student Italiaans is begrepen en verworven. Naast Italiaanse woorden en zinnetjes in de doeltaal worden eveneens bouwstenen aangeleerd waarmee de lerenden zelf zinnetjes kunnen maken. Ook gebruikt de methodiek van flashcards zodat studenten zelf hun woordenschat Italiaans kunnen toetsen en online oefeningen kunnen maken om hun eigen voortgang te meten.

Populariteit


Veel lerenden vinden de cursus prettig werken en zijn over het algemeen tevreden over de uitleg van de structuren van het Italiaans. Studenten die wat verder zijn met de taal, ervaren de cursussen soms als wat minder leerzaam.

Voor- en nadelen van de Micheal Thomas methode


De cursussen trainen de luistervaardigheid en de uitspraak Italiaans op een efficiënte wijze en zijn zeer toegankelijk. Dat deze cursus Italiaans niet in schrijfvaardigheid voorziet, is een nadeel. Er is ook geen daadwerkelijke interactie, omdat de leermethode uit een audiocursus bestaat.

De Assimil methode


Bedacht door wie en wanneer


Assimil is een Frans bedrijf, dat in het jaar 1929 door schrijver en polyglot Alphonse Chérel is opgericht. Dit bedrijf maakt cursussen voor vreemde talen en publiceert deze. Hun eerste boek was Anglais sans Peine.

Kenmerken van de Assimil methode


‘Assimileren’ betekent ‘mengen met, opgaan in een andere groep’, wat voor taalcursussen (zoals Italiaans) wel een hooggegrepen uitgangspunt is. De Assimil-cursussen zijn zelfstudielessen die uit een leerboek Italiaans en audio-CD’s alsook een USB-stick bestaan. De cursist werkt idealiter ongeveer twintig minuten per dag.

De lessen bestaan uit verschillende Italiaanse dialogen die beluisterd, nagesproken en gelezen worden. De Italiaanse vertaling staat naast de dialoog, alsook uitleg van de grammatica. Om de uitspraak Italiaans te trainen, maakt Assimil gebruik van zinnen die door native (moedertaal) speakers zijn ingesproken en die de cursisten daarna dienen te herhalen. De opbouw gaat van receptief naar productief: in de eerste lessen wordt nog geen taalproductie van de gebruikers verwacht; dit komt pas na ongeveer 50 taallessen.

Populariteit


De Assimil-cursussen zijn vrij populair. Ze zijn betaalbaar en er is een ruim aanbod aan talen.

Voor- en nadelen van Assimil


Het pluspunt van de methode van Assimil is dat de cursist Italiaans in zijn of haar eigen tempo kan leren wanneer dit het beste uitkomt. De keerzijde hierbij is, wat voor alle taalcursussen met een computer geldt, dat de student is overgeleverd aan zichzelf. Er is geen trainer Italiaans om de student te begeleiden of te motiveren.

Verschillende digitale tools om Italiaans te leren

Er bestaat ook een groot aanbod aan complete taalcursussen voor zelfstudie Italiaans: uTalk, Eurotolk Ultimate en online methoden zoals Babbel, Duolingo, Mondly en Quizlet.

Er is echter een betere manier:
De Dagnall Talen Methode.


Het inmiddels bekende hoge rendement behaalt Dagnall door elementen van deze bekende leermethoden te gebruiken, maar vooral doordat de focus steeds ligt op de cursist(en), bijvoorbeeld; is de cursist visueel, auditief of wellicht kinesthetisch aangelegd? Hoe leert de cursist het makkelijkst? Wat moet of wil hij of zij eigenlijk leren?
Wat is de voorgeschiedenis van de cursist op het gebied van taaltraining? Wat vindt deze cursist lastig?
Hoe zelfverzekerd is de cursist, enz.?

Hoe behaalt Dagnall Talen zo’n hoog rendement?
De cursussen van Dagnall Talen zijn bij voorkeur face-to-face. We werken in kleine groepen of individueel dan wel in duo-verband (twee personen). Dagnall Talen biedt daarnaast een online leerplatform en een eigen app, beide met Italiaanse woordenlijsten en zinnen. Indien gewenst, kan de app geladen worden met jargon van specifieke bedrijven of organisaties.
[ Lees meer ]


Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

ITALIAANS ONLINE (E-LEARNING), BLENDED LEARNING & DAGNALL APP

Betekenis termen ‘online’, ‘e-learning’ en ‘blended’


‘Online’ en ‘e-learning’ zijn verzameltermen voor (taal)cursussen die online kunnen worden gevolgd, op afstand dus. Het wordt ook wel een virtual classroom, met andere woorden een ‘digitaal leslokaal’ genoemd.
Bij het zogenaamde blended learning wordt face-to-face-les (klassikaal) gecombineerd met online leren in een online leeromgeving.
Eenvoudig gezegd: face-to-face (fysiek les) + online = blended learning.
Dagnall Talen biedt op maat gemaakte e-learningtrajecten.

Online Italiaans leren (e-learning Italiaans)


Enkele voorbeelden van digitale platformen die voor online communiceren en leren kunnen worden gebruikt, zijn Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Skype, StarLeaf, Cisco Webex, Whereby en Miro.

Blended Cursus Italiaans


Blended learning heeft als voordeel ten opzichte van online leren dat, als het niet om 1-op-1 les gaat, de deelnemers met blended learning afwisselend wel zogeheten ‘classroominteractie’ ervaren. Dat wil zeggen persoonlijke interactie; gesprekken met en motivatie van de andere deelnemers.

100% maatwerk – ook online!
Uiteraard biedt Dagnall eveneens blended learning op maat.

Online leerplatform


Online leerplatform Dagnall Talen biedt een eigen digitale leeromgeving met een interactief leerplatform, genaamd Dagnall.online. Dagnall.online is een integraal onderdeel van digitale leertrajecten en het biedt interactieve en gevarieerde content. Het platform van Dagnall biedt interactieve mogelijkheden en zorgt zo voor een optimaal leerrendement bij een digitale leergang.

De Dagnall App


Naast het online leerplatform beschikt Dagnall eveneens over een eigen App, geschikt voor zowel Android als Apple. De Dagnall App heeft als grote voordeel dat lerenden overal en altijd, dus 24/7, op alle (mobiele) apparaten toegang hebben. Zowel op het werk maar eveneens thuis of onderweg, bijvoorbeeld eveneens op reis in het buitenland. Zo kunnen cursisten dus Italiaans leren wanneer en waar het hen schikt. De inhoud van de oefeningen in de App worden op de behoefte van uw organisatie afgestemd zoals het taalniveau, de leerdoelen en de branche. Wij kunnen bijvoorbeeld jargon, technische termen, woordenlijsten, juridische termen en specifieke productnamen in onze App integreren. De Dagnall App kan dus heel praktijkgericht worden gebruikt en de App blijft beschikbaar na afronding van de training Italiaans.
Ook bij digitale leerpaden zorgt Dagnall voor uitstekend en spelenderwijs leren.
Computerscherm met logo Dagnall.online - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Overlappende iconen App Store Apple App in Apple zwart en Google Play Android App in Google groen - op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels/
Ontdek onze online mogelijkheden

Online learning & blended learning Italiaans

Voorsprong door maatwerk online & blended taaltraining Italiaans


Telefoongesprekken, e-mailcorrespondentie, onderhandelingen of vergaderingen met Italiaanse zakenpartners en klanten uit Italië zijn vaak een uitdaging op het gebied van taalvaardigheid.
Medewerkers die meerdere talen beheersen, zijn daarom vaak cruciaal in veel bedrijven.

Online & blended taaltrainingen Italiaans op maat


Dagnall Talen leert u door middel van professionele online & blended taalcursussen in het Italiaans te communiceren. Als u internationaal meertalig succesvol wilt zijn, leer uw Italiaanstalige gesprekspartners dan te begrijpen en zorg dat u zelf ook begrepen wordt. Wilt u uw taalvaardigheden Italiaans verbeteren voor uw toekomstige of huidige functie? Onze taaltrainingen bieden beroepsgerichte training. Al onze taaltrainingen zijn maatwerktrainingen en eveneens beschikbaar als onlinecursus & blended taalcursus. Onlinecursussen en blended taalcursussen Italiaans zijn even effectief en van hoge kwaliteit als fysieke cursussen en bovendien nog eens comfortabel.


Een online taalcursus en ook een blended taalcursus kan overal gevolgd worden; thuis, op kantoor, op zakenreis of op een bedrijfslocatie. Onlineplatforms voor zakelijke en technische taaltrainingen Italiaans online

Zakelijke en technische taalcursussen online geeft Dagnall Talen via onlineplatforms zoals Zoom, Skype, Microsoft Teams of een ander onlineplatform naar uw keuze. Het platform Zoom wordt in het algemeen als het meest gebruiksvriendelijk ervaren en biedt zowel interactie als variatie.

Virtuele Classroom voor individuele trainingen of groepstrainingen Italiaans


Het volgende is voldoende voor een cursus in een virtuele classroom:
- Laptop, tablet of pc/iMac met een microfoon en een camera
- Een internetverbinding
- Een rustige (leer)omgeving
- Door ons beschikbaar gesteld cursusmateriaal
[ Lees meer ]
Overlappende donkerblauwe cirkel met icoon lesgeven en groene cirkel met computerscherm met Dagnall.online logo op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Computerscherm screenshot inlogpagina Dagnall.online Springest-based platform voor online taallessen - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Computerscherm met logo Google Hangouts en computerscherm met logo Microsoft Teams - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

CURSUSPAKKET & CERTIFICAAT

Voorafgaand aan uw cursus Italiaans ontvangt u het Dagnall cursuspakket.
Het handige Dagnall koffertje bestaat uit milieuvriendelijk materiaal en is ook zeer geschikt om daarin losbladig, actueel leermateriaal, dat tijdens de lessen Italiaans wordt behandeld, op te bergen.
Hieronder ziet u een foto van het cursuspakket van Dagnall Taleninstituut dat onder andere een Dagnall pen, schrijfblok en divers ander cursusmateriaal Italiaans bevat.
Na afloop van uw cursus Italiaans ontvangt u het Dagnall certificaat. Op de achterkant van het certificaat van het Taleninstituut Dagnall staan zowel uw startniveaus Italiaans alsook de behaalde eindniveaus van uw nieuwverworven taalvaardigheden. Deze vaardigheden zijn opgedeeld in spreekvaardigheid, luistervaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid Italiaans.
Hieronder ziet u een foto met een voorbeeld van het Dagnall Certificaat.
Een compleet verzorgde cursus Italiaans
Dagnall Talen cursuskoffer - Dagnall schrijfblok - Dagnall pen - lesboeken op witte tafel - in kleur - 600 * 337 pixels
Ingevuld Dagnall Talen certificaat - Dagnall pen - Apple Magic Keyboard - Apple Magic Trackpad op witte tafel - in kleur - 600 * 337 pixels

Het Europees Referentiekader (ERK)

De taalniveaus van het Europees Referentiekader (ERK) gebruiken wij als hulpmiddel. Zo geven wij u als cursist een duidelijk beeld van uw huidige en opgedane kennis van de Italiaanse taal. De niveaus van het ERK zijn internationaal erkende taalniveaus.
Na afloop van uw cursus Italiaans ontvangt u het ‘Dagnall Talen-certificaat’.
 

Logo EU Europese Unie in blauw vierkant met afgeronde hoeken in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo ERK Europees Referentiekader Talen in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Niveaubepaling volgens het Europees Referentiekader
Het ERK is een manier om verschillende taalniveaus te omschrijven op een uniforme wijze, zodat een ‘gevorderde’ in Italië eenzelfde taalbeheersing heeft als een ‘gevorderde’ in bijvoorbeeld Nederland.
Het Europees Referentiekader is tussen het jaar 1989 en 1996 door de Raad van Europa samengesteld.
Het ERK noemt vijf taalvaardigheden, te weten: lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren.
De Engelse term wordt ook vaak gebruikt: CEFR; Common European Framework of References. Het Europees Referentiekader kent ook zes niveaus met betrekking tot taalbeheersing, van beginner tot nagenoeg moedertaalspreker (near-native).
De verschillende niveaus van vaardigheid worden gemeten van laag naar hoog: A1, A2, B1, B2, C1 en C2.
Niveau A is van toepassing op beginners.
Cursisten die niveau B beheersen, bezitten alle basiskennis in de doeltaal.
Niveau C is van toepassing op gevorderden die het Italiaans met groot gemak verstaan, lezen, spreken en schrijven. Niveau C toont aan dat mensen de Italiaanse taal zeer goed kunnen gebruiken in allerlei verschillende situaties.

A1 Basisgebruiker - Breakthrough Level


Luisteren


Kan basiszinnen over een vertrouwd onderwerp begrijpen, als de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt, eenvoudige woorden gebruikt en bereid is te herhalen.

Spreken


Kan zichzelf voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens (waar iemand woont, of iemand getrouwd is of kinderen heeft).Kan familie of bekenden en woonomgeving beschrijven en vragen naar familie of woonomgeving van gesprekspartner beantwoorden.Kan in korte zinnen vertellen waar hij of zij werkt en wat hij of zij doet. Kan vragen naar het werk van de gesprekspartner.

Lezen


Kan eenvoudige, alledaagse uitdrukkingen en korte geschreven zinnen begrijpen over vertrouwde onderwerpen als er enige ondersteuning is door illustraties, foto’s of film.Kan eenvoudige mededelingen begrijpen, bijvoorbeeld op uithangborden in een winkel.

Schrijven


Kan een formulier invullen met persoonlijke gegevens.Kan een korte e-mail of een kaartje sturen met bijvoorbeeld een groet of felicitatie.

B1 Onafhankelijk gebruiker - Threshold LevelLuisteren


Kan de essentie begrijpen van een gesprek over persoonlijke zaken, familie, werk, studie, reizen en vrije tijd, wanneer er duidelijk wordt gesproken.
Kan de essentie begrijpen van de meeste radio- of televisieprogramma’s over actuele zaken of onderwerpen die hem of haar interesseren in de standaardtaal, wanneer er betrekkelijk langzaam en duidelijk wordt gesproken.

Spreken


Kan zich in de meest voorkomende situaties redden wanneer hij of zij in het gebied is waar de taal wordt gesproken.
Kan onvoorbereid gesprekken voeren over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die de persoonlijke belangstelling hebben (familie, werk, gebeurtenissen die zich voordoen, hobby’s, reizen).
Kan zinnen op een eenvoudige manier aan elkaar verbinden.
Kan ervaringen en gebeurtenissen beschrijven en hoop en ambities uitspreken.
Kan een mening geven en voorkeur uitdrukken en motiveren.
Kan de plot van een boek of film vertellen.

Lezen


Kan teksten begrijpen die voornamelijk bestaan uit frequente woorden, dagelijkse of aan het werk gerelateerde taal, bijvoorbeeld in brieven van de gemeente, energiebedrijf of telefoonmaatschappij.
Kan de beschrijving van gebeurtenissen, wensen of gevoelens begrijpen in persoonlijke e-mails of brieven.

Schrijven


Kan een eenvoudige, samenhangende tekst schrijven over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die de persoonlijke belangstelling hebben (familie, werk, gebeurtenissen die zich voordoen, hobby’s, reizen).
Kan een eenvoudige, samenhangende tekst schrijven over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die de persoonlijke belangstelling hebben (familie, werk, gebeurtenissen die zich voordoen, hobby’s, reizen).

C1 Vaardig gebruiker - Effective Operational Proficiency LevelLuisteren


Kan de meeste gesproken taal begrijpen, ook als deze niet goed gestructureerd is en wanneer verbanden impliciet zijn.
Kan radio- of televisieprogramma’s en films in de standaardtaal zonder al te veel inspanning begrijpen.

Spreken


Kan zich spontaan en vloeiend uitdrukken zonder al te veel te moeten zoeken naar uitdrukkingen.
Kan de taal soepel en effectief gebruiken in een zakelijke en sociale omgeving.
Kan ideeën en meningen gedetailleerd verwoorden en een volwaardige bijdrage leveren aan een discussie.
Kan een samenhangend betoog voeren over complexe zaken en daarbij subthema’s noemen, specifieke standpunten ontwikkelen en uitdragen en het betoog afronden met een passende conclusie.

Lezen


Kan complexe, langere teksten van uiteenlopende aard begrijpen, zowel zakelijk als literair.
Kan impliciete betekenis, nuances, stijl en idioom herkennen.
Kan gespecialiseerde artikelen en uitvoerige technische instructies begrijpen, ook als zij geen betrekking hebben op het eigen werkterrein.

Schrijven


Kan een heldere, gestructureerde en gedetailleerde brief, essay of verslag produceren over complexe onderwerpen.
Kan uitgebreid standpunten uiteenzetten en overtuigen. Kan zijn of haar schrijfstijl aanpassen aan de doelgroep.

A2 Basisgebruiker - Waystage LevelLuisteren


Kan zinnen en vaak voorkomende uitdrukkingen begrijpen over vertrouwde onderwerpen en activiteiten, bijvoorbeeld de familie, woonomstandigheden, boodschappen doen, opleiding of werk.
Verstaat de gesprekspartner als deze langzaam en duidelijk spreekt in de standaardtaal, maar kan het gesprek nog niet zelf gaande te houden.
Begrijpt de essentie van korte, eenvoudige berichten en aankondigingen, bijvoorbeeld op radio, televisie of een station.

Spreken


Kan eenvoudige gesprekken voeren over alledaagse onderwerpen en vertrouwde situaties. Kan eenvoudige informatie uitwisselen.
Kan in eenvoudige zinnen zijn of haar woon- of werkomgeving beschrijven, zijn of haar achtergrond en dagelijkse activiteiten.
Kan een eenvoudig telefoongesprek voeren, bijvoorbeeld om informatie te vragen.

Lezen


Kan korte, eenvoudig geschreven teksten, brieven of e-mails begrijpen.
Kan voorspelbare informatie halen uit eenvoudige korte teksten, zoals dienstregelingen, advertenties of menu’s.

Schrijven


Kan een kort briefje of e-mail schrijven over een vertrouwd onderwerp, bijvoorbeeld om iets af te spreken.
Kan eenvoudige notities en korte boodschappen schrijven over directe behoeften.

B2 Onafhankelijk gebruiker - Vantage LevelLuisteren


Kan lezingen en betogen volgen en zelfs complexe redeneringen als het onderwerp redelijk vertrouwd is.
Begrijpt de essentie van technische discussies in zijn of haar specialisatie.
Kan de meeste radio- of televisieprogramma’s over actuele zaken begrijpen.
Kan het grootste deel van de films in de standaardtaal begrijpen.

Spreken


Kan op een vloeiende en spontane manier deelnemen aan gesprekken met moedertaalsprekers zonder extra inspanning van de gesprekspartner.
Kan actief meepraten in discussies over bekende thema’s en zijn of haar mening geven en onderbouwen.
Kan de voor- en nadelen van diverse mogelijkheden of oplossingen uitleggen.
Kan een gedetailleerde beschrijving geven van een groot aantal onderwerpen ook buiten de directe persoonlijke belangstelling.

Lezen


Kan artikelen en verslagen lezen over eigentijdse problemen en houding of standpunt van de schrijvers begrijpen.
Kan de essentie van complexe teksten over abstracte of concrete onderwerpen begrijpen.
Kan modern literair proza begrijpen.

Schrijven


Kan een standpunt verdedigen, informatie doorgeven of een essay of verslag schrijven.
Kan brieven schrijven over uiteenlopende gebeurtenissen of persoonlijke ervaringen.
Kan een heldere, gedetailleerde tekst produceren over uiteenlopende onderwerpen.

C2 Vaardig gebruiker - Mastery LevelLuisteren


Kan vrijwel alles wat hij of zij hoort gemakkelijk begrijpen, zowel in contact met een gesprekspartner als via de media.
Kan accenten en tempo van moedertaalsprekers begrijpen als hij of zij enige tijd heeft om vertrouwd te raken met het soort accent.
Kan idiomatische uitdrukkingen en complexe betogen begrijpen.

Spreken


Kan deelnemen aan ieder soort gesprek.
Drukt zichzelf spontaan, vlot, vloeiend en genuanceerd uit, ook in meer complexe situaties.
Gebruikt vaste uitdrukkingen en zegswijzen.
Kan een heldere beschrijving of logische redenering presenteren in een stijl die past bij de context en in een duidelijke structuur.
Kan informatie samenvatten, op een samenhangende manier argumenten, nieuwe inzichten of aandachtspunten aan de orde brengen.

Lezen


Kan zonder moeite alles begrijpen wat hij of zij leest.
Dat geldt ook voor complexe betogen, abstracte of specialistische teksten, literatuur en idiomatische uitdrukkingen.

Schrijven


Kan een duidelijke en goed lopende tekst schrijven en daarbij rekening houden met de doelgroep.
Kan complexe brieven, verslagen en artikelen met een logische structuur schrijven.
Kan zichzelf vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij nuances in betekenis aangeven.
Het ERK geeft inzicht in taalbeheersing (Italiaans)
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten
ISO 9001-2015 LOGO
ISO 1700-2015 LOGO

ISO-CERTIFICERINGEN

ISO 9001:2015 – internationale norm voor kwaliteitsmanagement


Dagnall Talen is gecertificeerd door Kiwa voor de ISO 9001:2015 norm, de wereldwijd erkende norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. De ISO 9001:2015 norm stelt strenge eisen om processen te borgen en te stroomlijnen die van belang zijn voor het verhogen van de klanttevredenheid. Voldoen aan zowel de eisen van opdrachtgevers alsook aan wet- en regelgeving en het continue verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem zijn de kernpunten van de ISO 9001:2015 norm.

ISO 17100:2015 - internationale norm voor vertaaldiensten


Dagnall Talen is eveneens gecertificeerd door Kiwa voor de ISO 17100:2015 norm. De ISO 17100:2015 is de norm speciaal voor vertaaldiensten en bevat onder meer eisen voor mensen, projectbeheer, middelen, vertalers alsook proeflezers.


De ISO 17100:2015 certificering van Dagnall Taleninstituut toont aan dat ons instituut uitsluitend met professionele moedertaalvertalers werkt die beschikken over de benodigde kennis en ervaring. Daarnaast worden onze vertalingen altijd minimaal twee maal door twee specialisten/editors proefgelezen. Onze vertalingen (Italiaans) worden binnen de deadline en volgens afspraak aangeleverd.

Kiwa – certificeringen sinds 1948


Kiwa is een certificeringsinstelling in Rijswijk met jarenlange ervaring met het certificeren van bedrijven en organisaties en bedrijven. Jaarlijks wordt Dagnall Talen getoetst door Kiwa om te beoordelen of nog steeds aan de eisen van ISO 9001:2015 en ISO 17100:2015 voldaan wordt.
Dagnall draagt het NRTO-keurmerk
Logo keurmerk NRTO Nederlandse Raad voor Training en Opleiding in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo Nederlandse Raad voor Training en Opleiding NRTO in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

LIDMAATSCHAP NRTO

Ons instituut is vanzelfsprekend al vele jaren lid van de NRTO en draagt eveneens het NRTO-keurmerk.
Dagnall Talen heeft zich bij de NRTO aangesloten, omdat deze organisatie voor kwaliteit en betrouwbaarheid staat.
‘NRTO’ staat voor ‘Nederlandse Raad voor Taal en Training’. De NRTO is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsorganisaties en heeft ruim 450 leden.
De missie van de NRTO luidt: Het beste uit mensen (jong en volwassen) halen, talenten ontwikkelen en mensen helpen hun ambities te realiseren.

Kwaliteitsbevordering en -bewaking


De kwaliteit staat voor de NRTO voorop. De NRTO staat voor kwalitatief hoogstaand, flexibel en gevarieerd opleidings- en examenaanbod en EVC (Erkenning van eerder Verworven Competenties). De kwaliteit van de dienstverlening die door de leden van de NRTO wordt geleverd, zoals een cursus Italiaans, wordt door een gedragscode, door diverse convenanten en door het NRTO-keurmerk geborgd.
[ Lees meer ]
 
Logo GDPR Algemene Verordening Gegevensbescherming in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo EU Filemaker in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

AVG-COMPLIANT

De AVG; Algemene verordening gegevensbescherming (Engels: GDPR; General Data Protection Regulation) is een Europese verordening inzake de verwerking van persoonsgegevens door bedrijven en overheidsinstellingen binnen de Europese Unie. Het voornaamste doel van de AVG is het beschermen van burgers in de EU. De verordening schrijft voor dat mensen op de hoogte moeten zijn van de verwerking van hun persoonsgegevens zoals naam, telefoonnummer en (e-mail)adres en dat alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het beoogde doel, mogen worden verwerkt en bewaard.
De persoonsgegevens mogen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard en de persoonsgegevens dienen beschermd te worden tegen toegang door onbevoegden, verlies en vernietiging. Dagnall voldoet vanzelfsprekend aan alle vereisten die worden gesteld door de Algemene verordening gegevensbescherming en Dagnall verwerkt persoonsgegevens in heel beperkte mate in elk opzicht. Dagnall Talen werkt met het betrouwbare Filemaker.
Logo CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo Lloyd's Register in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Dagnall cursussen Italiaans zijn vrijgesteld van btw

CRKBO-GEREGISTREERDE INSTELLING

Dagnall Taleninstituut staat ingeschreven in het CRKBO-register. CRKBO staat voor Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.
Dit houdt in dat wij aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs voldoen.
Inschrijving in het juiste CRKBO-register is voor de Belastingdienst een voorwaarde om beroepsgerichte taalcursussen vrijgesteld van btw te mogen leveren.
Door deze btw-vrijstelling kan Dagnall een lagere prijs aan u in rekening brengen.
Dit helpt in de cashflow van onze opdrachtgevers en is eveneens een voordeel voor cursussen aan bijvoorbeeld zorginstellingen, maatschappen, overheidsinstellingen en privépersonen.

CPION


Voor de inschrijving in het CRKBO-register is Dagnall Talen aan een jaarlijkse audit onderworpen door het CPION; het Centrum Post Initieel Onderwijs.
Het CPION is de centrale organisatie voor het toetsen, diplomeren en registreren van postinitiële opleidingsinstituten.

Lloyd’s Register


Het CRKBO-register is een register dat wordt bijgehouden door Lloyd’s Register Nederland.
Het Lloyd’s Register in 1760 is opgericht en is een door de overheid erkend, onafhankelijk keuringsinstituut dat onder andere als doel heeft organisaties te beoordelen en te classificeren.
Vraag een vrijblijvende offerte voor een cursus Italiaans aan

Contact cursus Italiaans

Wilt u contact met ons opnemen voor een cursus Italiaans? Voor meer informatie belt u ons op 085-2737302 (geen belmenu) of stuurt u een e-mail naar cursus-italiaans@dagnall.nl. Of vul ons contactformulier in.
Vanzelfsprekend kunt u ook ons informatiepakket aanvragen. Dit is geheel gratis.
Afbeelding wegwijzer in grijs met bord Dagnall in verkeersblauw in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Afbeelding computer en tablet en telefoon in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
De beste weg naar een cursus Italiaans met Dagnall!
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

INTERNATIONAAL ZAKENDOEN

 Bij internationaal zakendoen dient u vaak rekening te houden met een tijdsverschil met het land waarmee u zakendoet, zoals Italië. De navolgende klokken geven eveneens een eventueel tijdverschil aan tussen Italië en Nederland.
Indien van toepassing, passen de klokken zich automatisch aan op zomertijd. (Indien van toepassing, passen de klokken zich automatisch aan op zomertijd.)
 

AMSTERDAM
 

ROME
De officiële landcode van Italië in letters is ITA. De hoofdstad van Italië; Rome (in het Italiaans: ‘Roma’), ligt in het centraal-westelijke deel van Italië.
Het landnummer voor de telefoonnummers van Italië is +39. De officiële internetextensie van Italië is .it.
De landcode van Italië

Rome op de kaart van Italië

Landkaart van Italië in grijs met hoofdstad Rome aangegeven in Italiaans Roma in donkerblauw - op transparante achtergrond - 600 x 529 pixels
Landnummer Italië +39 - donkerblauw pictogram persoon - groene telefoon - groen landnummer - op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Internet landcode Italië .it - donkerblauwe open wereldbol - groene pijl - groene internetextensie op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Leer Italië kennen

Hieronder ziet u een kaart van Europa met Italië ingekleurd. Dit is om u een idee te geven van de grootte en de ligging van Italië. Italië grenst aan de volgende landen: Oostenrijk, Frankrijk, San Marino, Slovenië, Zwitserland en Vaticaanstad.
Kunt u de Italiaanse regio’s (regioni) aanwijzen? Weet u in welke regio’s uw Italiaanstalige zakenrelaties zich bevinden? Op deze manier leert u de 20 Italiaanse regio’s zeer snel kennen.
Controleer of verbeter uw kennis door met de muis op de kaart van Italië te gaan staan. Door met uw cursor de op de landkaart van Italië te gaan staan, ziet u de bestuurlijke indeling van Italië. De regio’s van Italië lichten vervolgens één voor één op. Eerst ziet u de Italiaanse regio’s, vervolgens kunt de naam van de regio lezen. Na een minuut hebt u een aardig idee van de bestuurlijke indeling van Italië.
Italië aangegeven in donkerblauw op grijze kaart van Europa - op transparante achtergrond - 600 x 529 pixels
Italië in Europa
Landkaart Italië grijs met regio Apulië - Puglia donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Italië grijs met regio Basilicata of Lucanië donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Italië grijs met regio Calabrië donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Italië grijs met regio Campanië donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Italië grijs met regio De Aosta Vallei donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Italië grijs met regio De Marken donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Italië grijs met regio Emilia-Romagna donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Italië grijs met regio Friuli-Venezia Giulia donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Italië grijs met regio Lazio donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Italië grijs met regio Ligurië donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Italië grijs met regio Lombardije donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Italië grijs met regio Molise donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Italië grijs met regio Piëmont donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Italië grijs met regio Sardinië donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Italië grijs met regio Sicilië donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Italië grijs met regio Toscane donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Italië grijs met regio Trentino-Zuid-Tirol donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Italië grijs met regio Umbrië donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Italië grijs met regio Veneto donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Italië grijs met regio Abruzzen donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Regio’s van Italië
Skyline Rome - Italië - grijs met transparante achtergrond - 600 x 257 pixels
Soepele zakelijke gesprekken met Italiaanstaligen

Zakendoen met Italië

Wilt u soepel communiceren met Italiaanstaligen? De informatie die u hieronder vindt over Italië, de Italianen en de Italiaanse cultuur, zal u hier zeker bij helpen. Typische gewoonten en gebruiken, beroemde Italianen en bekende Italiaanse exportproducten heeft Dagnall Taleninstituut voor u op een rijtje gezet. Verschillende kenmerkende dingen over de Italiaanse taal en/of Italië. Een aantal kenmerkende feiten over het land weten, kan uitstekend helpen bij een eerste contact of een opening bieden voor een gesprek. Deze wetenswaardigheden over land, cultuur en mens kunt u eveneens goed gebruiken als een stilte dreigt te vallen gedurende een zakelijk gesprek in het Italiaans.
Tijdens internationaal zakendoen met Italiaanstaligen kunt u in elk geval niet alleen de geleerde taalkennis in de praktijk brengen maar eveneens de verkregen kennis van het land inzetten. Zo kunt u iets ontdekken over wereldberoemde Italiaanse gerechten en de specifieke Italiaanse eetcultuur. Samen eten verbindt mensen. De nieuw opgedane taalvaardigheid alsook uw kennis over Italië, de Italianen en de Italiaanse cultuur weet men zeker te waarderen!
 

Chi non risica non rosica
Wie niet waagt, die niet wint

Sapere dove Abrahamo prende il senape
Weten waar Abraham de mosterd haalt

Su una vecchia bicicletta s’impara a pedalare
Op een oude fiets moet je het leren
De Italiaanse keuken is wereldberoemd en Italiaanse restaurants zijn dan ook vrijwel overal ter wereld te vinden.
Pizza, spaghetti en ijs zijn in Nederland het bekendst, maar de Italiaanse keuken is rijk en zeer gevarieerd.
Er wordt erg veel aandacht aan het eten besteed en ingrediënten moeten vers zijn en er mooi uitzien.
Een Italiaans ontbijtje is een zoet broodje met een kopje koffie.
Meestal wordt het onderweg naar het werk genuttigd in een barretje, staand aan de bar.
Het ontbijt is doorgaans de enige gelegenheid waarbij Italianen cappuccino drinken; de rest van de kopjes koffie zijn klein en zwart.
De lunch is de belangrijkste maaltijd van de dag en wordt vaak buiten de deur gebruikt.
Veel werkgevers geven hun personeel maaltijdvouchers, waarmee men tegen gereduceerde prijs een lunchmenu kan nemen.
De lunch begint met een antipasto, een koud voorgerecht zoals plakjes ham of salami, zeevruchten of een klein stukje pizza.
Vervolgens komt de primo, het warme voorgerecht: een pasta met saus.
Het kan ook risotto zijn.
Daarna volgt de secondo (de tweede gang); het hoofdgerecht.
Men eet er vers brood bij, dat ook gebruikt wordt om het bord mee leeg te vegen.
De maaltijd wordt afgesloten met dolci; zoetigheden als nagerecht.
Na de maaltijd drinkt men een kopje zwarte koffie of een digestivo, zoals grappa, sambuca of limoncello.
De avondmaaltijd is minder uitgebreid dan de lunch.
De Italiaan eet bijvoorbeeld een salade, minestrone (groentesoep) of wat fruit met kaas.
Italianen houden erg van converseren bij de maaltijden en ze nemen er uitgebreid de tijd voor.
Niet voor niets is de slowfood-beweging (als gezonde tegenhanger van fastfood) in Italië ontstaan!
Italië is één van ’s werelds grootste producenten van artisjokken, keramische tegels, limoenen, druiven, amandelen, azijn, gouden sierraden en pasta.
Italië behoort tot de werelds grootste producenten van wijn, olijven, veldspaat, gietwerkproducten, geothermische energie, kiwi’s en cement.
Bekende Italianen zijn Julius Caesar, Marco Polo, Christopher Columbus, Leonardo da Vinci, Galileo, Antonio Vivaldi, Giorgio Armani, Luciano Pavarotti, Silvio Berlusconi en Andrea Bocelli.
"In Milaan vinden jaarlijks de Micam en de Mipel plaats. Ze worden tegelijkertijd gehouden. De Micam is de jaarlijkse schoenenvakbeurs";" de Mipel is de vakbeurs voor handtassen en accessoires.

Elk jaar vindt in Bologna de internationale beauty- wellness- en kappersvakbeurs Cosmoprof plaats.

MIDO is de toonaangevende internationale vakbeurs in de brillensector.

De Marmomac natuursteenbeurs in Verona, is ‘s werelds meest toonaangevende beurs voor de steenindustrie en vertegenwoordigt de gehele industrieketen. Van ruwe producten tot halffabricaten en eindproducten, van machines en technologieën voor verwerking tot mogelijke toepassingen van steen in architectuur en design.

VicenzaOro is een internationale sieradenvakbeurs die plaatsvindt in het Italiaanse Vicenza, niet ver van Venetië.

De Salone Internazionale del Mobile in Milaan is één van de beroemdste internationale meubelbeurzen. De beurs vindt elk jaar in Milaan plaats.

Nieuwe trends en ontwikkelingen in keramiek en tegels zijn ieder jaar te zien op tegelbeurs Cersaie in Bologna.

De Euroluce in Milaan is het designwalhalla voor internationale ontwerpers, merken, (interieur)architecten en verlichting.

"
6 januari (Epifania)

25 april (Festa della Liberazione)

1 mei (Dag van de Arbeid; Festa del Lavoro/Festa dei Lavoratori)

2 juni (Festa della Repubblica)

15 augustus (Maria Hemelvaart; Ferragosto/Assunzione)

1 november (Allerheiligen; Tutti i santi/Ognissanti)

8 december (Immacolata (Concezione)

Rome Fiumcino Leonardo da Vinci is het grootste vliegveld van Italië. 41 miljoen passagiers per jaar maken er gebruik van. Milan Malpensa is het op één na grootste en verwerkt jaarlijks ongeveer 23 miljoen passagiers. De andere grote luchthaven van Milaan; Linate, verwerkt jaarlijks ongeveer 10 miljoen passagiers en is de vijfde luchthaven van Italië. Daarboven komen nog Bergamo en Venetië.

Op 3 oktober 1839 werd de spoorlijn van Napels naar Portici geopend. Dit was het eerste spoortraject in Italië. Het bedroeg iets meer dan zeven kilometer spoor.

Italië’s grootste rivieren zijn de Po, de Adige en de Tiber.
Het Italiaanse volkslied is Il Canto degli Italiani (“Het lied van de Italianen”).

Fratelli d’Italia,
l’Italia s’è desta,
dell’elmo di Scipio
s’è cinta la testa.
Dov’è la Vittoria?
Le porga la chioma,
ché schiava di Roma
Iddio la creò.

Refrein:
Stringiamci a coorte,
siam pronti alla morte,
l’Italia chiamò!

Noi siamo da secoli
calpesti, derisi,
perché non siam popolo,
perché siam divisi.
Raccolgaci un’unica
bandiera, una speme:
di fonderci insieme
già l’ora suonò.

Refrein:

Uniamoci, amiamoci,
l’unione e l’amore
rivelano ai popoli
le vie del Signore;
giuriamo far libero
il suolo natio:
uniti, per Dio,
chi vincer ci può?

Refrein:

Dall’Alpe a Sicilia
dovunque è Legnano,
ogn’uom di Ferruccio
ha il core, ha la mano,
i bimbi d’Italia
si chiaman Balilla,
il suon d’ogni squilla
i Vespri sonò.

Refrein:

Son giunchi che piegano
le spade vendute:
già l’aquila d’Austria
le penne ha perdute.
Il sangue d’Italia,
il sangue polacco,
bevé, col cosacco,
ma il cor le bruciò.

Refrein:
Het volkslied van Italie

OVER ITALIË

In Italië wonen ruim 60 miljoen mensen. Italië is een parlementaire republiek met een president als staatshoofd, die door het parlement wordt gekozen. Zijn bevoegdheden zijn beperkt. Italië ligt in Zuid-Europa, aan de Tyrreense Zee, de Adriatische Zee en de Middellandse Zee. Italië beslaat een oppervlakte van 301.339 vierkante kilometer. Italië is de 8ste grootste economie ter wereld. De hoofdstad van Italië is Rome (Italiaans: Roma) met ongeveer 2,8 miljoen inwoners. Andere grote en belangrijke steden in Italië zijn Milaan, Napels en Turijn. Italië is onderverdeeld in twintig regio’s (regioni)
die elk weer uit in totaal 103 provincies (province) bestaan. De regio’s in Italië zijn: Abruzzen (Abruzzo), Apulië (Puglia), Basilicata, Calabrië (Calabria), Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligurië (Liguria), Lombardije (Lombardia), De Marken (Marche), Molise, Piëmont (Piemonte), Sardinië (Sardegna), Sicilië (Sicilia), Trentino-Zuid-Tirol (Trentino-Alto Adige), Toscane (Toscana), Umbrië (Umbria), Valle d’Aosta en Veneto.
Vlag van Italië - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Vlag van Italië

Wapen van Italië - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Wapen van Italië

Oorsprong naam Italië


De naam ‘Italië’ is afgeleid van het woord Italia; de oude naam van het land en de volkeren van Zuid-Italië. Waarschijnlijk is het woord van oorsprong Grieks voor “Land van de Kalveren”.

Kenmerkend voor Italië


Italië is zowel in de zomer alsook in de winter een populair vakantieland. De ligging en het klimaat zijn daar één reden voor, maar Italië heeft ook enorm veel te bieden.

Op culinair gebied is het alle dagen feest. Alleen al de variaties aan koffie zijn oneindig en de kwaliteit van de koffie is heel hoog. De pasta’s in allerlei vormen zijn over de hele wereld beroemd. Italianen zijn levendige en romantische mensen; Italiaanse mannen flirten als de beste. Uiteindelijk kan de Italiaanse man niet zonder la mamma.
[ Lees meer ]

ITALIË - VALUTA

Munteenheid van Italië


De munteenheid van Italië is sinds 2002 de euro. Hieronder ziet u een foto van de voorkant en de achterkant van de Italiaanse euromunt.

De Italiaanse Centrale Bank


Hieronder ziet u het logo van de Italiaanse Centrale Bank BDI (Banca d’Italia) die gebruikmaakt van het zogenaamde ‘Eurosystem’.
Munteenheid Italië - Italiaanse Euromunten voorkant en achterkant - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo Banca d'Italia in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Succesvol zakendoen in het Italiaans

ITALIË - HANDEL & TOERISME

Italiaanse Kamer van Koophandel - CCIAA


De Kamer van Koophandel van Italië (Italiaanse naam: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, afkorting: CCIAA) bevindt zich in Rome.
De website van de Kamer van Koophandel van Italië is www.camcom.gov.it.
Het adres van de Italiaanse Kamer van Koophandel is: CCIAA, Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma. Het telefoonnummer is +39 06 47041.

Toeristenorganisatie van Italië


De toeristenorganisatie van Italië heet “Agenzia Nazionale Turismo” en is gevestigd in Rome. De website van de Italiaanse toeristenorganisatie is www.enit.it. Het adres van de Italiaanse Toeristenorganisatie is Via Marghera 2/6, 00185 Roma. Het telefoonnummer is +39 06 49711.
Logo Italiaanse Kamer van Koophandel - CCIAA op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
CCIAA
Piazza Sallustio 21
00187 Roma
ITALY
https://www.camcom.gov.it
Logo Italiaanse Toeristenorganisatie - Agenzia Nazionale Turismo - op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
ITALIA/AGENZIA NAZIONALE TURISMO
Via Marghera 2/6
00185 Roma
ITALY
https://www.enit.it/wwwenit/en

OVER DE ITALIANEN

Voor Italianen draait het in het leven om de familie, eten en voetbal. Het is heel normaal om als man nog tot je dertigste bij la mamma te wonen en de meeste mannen hebben, ook als ze getrouwd zijn, dagelijks contact met hun moeder. De maaltijden, gemaakt met veel en vers eten, worden liefst in familieverband genuttigd. De meeste winkels zijn tussen 12.30 en 15.00 uur gesloten voor de lunch.
Op het platteland gaan de Italianen naar huis om te eten; in de steden worden in de restaurants uitgebreide lunchmenu’s aangeboden. Italianen hebben veel gevoel voor stijl en gaan vrijwel altijd goedgekleed op pad. Zelfs voor een kleine boodschap om de hoek. Maar ook pakken ze zich graag goed in om geen kou te vatten.
[ Lees meer ]

Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten
Woordenwolk in veer logo Dagnall Talen met toepasselijke sleutelwoorden voor Dagnall Talencursussen - in donkerblauw, groen en grijs op transparante achtergrond - 600 * 600 pixels
Stukje hout boven Dagnall potlood met geslepen punt en gum met gedrukt Dagnall Talen logo - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 600 pixels

Kennen en kunnen

Taalbeheersing Italiaans is kennen (weten) en ook aandacht voor kunnen (handelen). Door het accent te verschuiven van kennen naar kunnen, kan de cursist de opgedane kennis Italiaans sneller actief toepassen.
Voor u het weet, begrijpt u meer Italiaans dan alleen de menukaart. En dat is heel bevredigend. Dagnall brengt taalkennis Italiaans tot leven!
Dagnall brengt taalkennis Italiaans tot leven!

OVER DE ITALIAANSE TAAL

Het Italiaans (Italiano) hoort bij de Romaanse taalgroep. Het is een Oostelijke Romaanse taal en stamt af van het zogenaamde ‘vulgair Latijn’ (Volkslatijn); de taal van de Romeinen. De verscheidene dialecten die ook nu nog in Italië worden gesproken, verschillen zeer sterk van het Standaarditaliaans.
Voordat radio en televisie hun intrede deden, spraken de meeste Italianen alleen hun eigen, plaatselijke dialect en hadden ze moeite om elkaars talen te begrijpen. De moderne Italiaanse standaardtaal is gebaseerd op het Florentijns; het dialect van Florence. In dit Florentijnse Italiaans schreef Dante zijn Divina Commedia.
[ Lees meer ]

ITALIAANSE KLANK & UITSPRAAK

De klank van de Italiaanse taal


Over het algemeen wordt het Italiaans uitgesproken zoals het wordt geschreven. Dus als je de uitspraakregels kent, kun je Italiaanse woorden lezen. Italianen spreken expressief en gebruiken veel lichaamstaal, iets wat voor Nederlanders even wennen is.

De uitspraak van het Italiaans


De Italiaanse c vóór een e of i klinkt als ‘tsj’ zoals in het Engelse chat; anders als een ‘k’. De combinatie ch of cch klinkt in het Italiaans ook als ‘k’, omdat de Italiaanse h niet wordt uitgesproken. Gnocchi klinkt als ‘njokkie’.
[ Lees meer ]

UITSPRAAK

Italiaans alfabet fonetisch/IPA
Aaa/a/
Bbie/b/
Ctsjie/k/
Ddie/d/
Eee/e/
Feffe/f/
Gdzjie/ɡ/
Hacca
Iie/i/
/j/Lelle
Memme/m/
Nenne/n/
Oo/o/
Ppi/p/
Qcu/k/
Rerre/r/
Sesse/s/
Tti/t/
Uoe/u/
Vvu/vi/v/
Zts/ts/

SPELLING

WOORD
AAncona
BBari
CComo
DDomodossola
EEmpoli
FFirenze
GGenova
HHotel
IImola
JJesolo
KKursaal
LLivorno
MMilano
NNapoli
OOtranto
PPadova
QQuarto
RRoma
SSalerno
TTaranto
UUdine
VVenezia
WWashington
XXeres
YYacht
ZZara
Speciale tekens
@chiocciola
#cancelletto

NAAMVALLEN

Het Italiaans kent geen naamvallen zoals die bijvoorbeeld in het Duits worden gebruikt bij zelfstandige naamwoorden. Una casa blijft una casa, welke grammaticale functie in de zin het woord ook heeft. Toch gebruikt het Italiaans wel naamvallen, maar slechts voor persoonlijke voornaamwoorden. Er zijn er vier: de nominativo, die het onderwerp van de zin aangeeft (oi); de génitif die een bezitsvorm aanduidt (moi); datif voor het meewerkend voorwerp en na bepaalde voorzetsels (mi/me) en accusatif voor het lijdend voorwerp en na bepaalde voorzetsels (ook mi/me).
Dat zijn er vier: de nominativo, die het onderwerp van de zin aangeeft (eu); de génitif die een bezitsvorm aanduidt (meu); datif voor het meewerkend voorwerp en na bepaalde voorzetsels (me/mim) en accusatif voor het lijdend voorwerp en na bepaalde voorzetsels (ook me/mim).

BIJZONDERHEDEN VAN DE ITALIAANSE TAAL

Italiaans is een Romaanse taal, net als Frans, Spaans, Portugees en Roemeens. Het is de taal die gebruikt wordt in de klassieke muzieknotatie en staat bekend als een muzikale, melodische taal.
Vrijwel iedereen vindt Italiaans mooi. In de VS is Italiaans de vierde meest gestudeerde taal.
De Italiaanse taal leren en de Italiaanse cultuur begrijpen

ALFABET & LEESTEKENS

Het Italiaanse alfabet


Het Italiaanse alfabet bestaat uit 21 letters. Ten opzichte van het Nederlands ontbreken de ‘j’, ‘k’, ‘w’, ‘x’ en ‘y’ in het Italiaans.Het Italiaans kent geen afwijkende leestekens ten opzichte van het Nederlands.
Overlappende donkerblauwe cirkel met persoon en icoon tips als lampje en groene cirkel met het woord TIPS erin met uitroepteken op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Overlappende donkerblauwe cirkel met persoon en icoon tips als lampje en groene cirkel met het woord TIPS erin met uitroepteken op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Nuttige tips om uw talenkennis vlot en op een prettige manier te verbeteren

1Bedenk of u visueel (gericht op beeld), auditief (gericht op geluid), of kinesthetisch (gericht op gevoel) bent ingesteld en kies op basis daarvan de voor u meest geschikte en plezierige leermethode
2Lees Italiaanse kranten. Vaak weet u al iets over actuele nieuwsberichten, wat helpt bij het begrijpen. Corriere della Sera is een bekende (online) krant in het Italiaans en Il Post een bekend online nieuwsportal
3Luister naar Italiaanse radio. Rai Radio 1 is de bekendste Italiaanse publieke radiozender en Radio 101 de bekendste Italiaanse commerciële radiozender
4Luister en ontdek Italiaanse muziek
5Lees Italiaanse tijdschriften over onderwerpen die u interesseren
6Luister naar audioboeken en luisterboeken in de Italiaanse taal
7Luister naar podcasts van Italiaanstaligen
8Kijk Italiaanse televisieprogramma’s en films. RAI is de bekendste publieke televisieomroep en Mediaset de bekendste commerciële televisieomroep in Italië
9Bekijk Italiaanse filmpjes op het internet over onderwerpen die u interesseren
10Stel als doel om elke dag 10 nieuwe woorden te leren
11Voer Italiaanse zinnen en woorden in de nieuwe taal op de website www.linguee.com, lees en vergelijk
12Plak memoblaadjes op in huis
13Verdeel leermomenten in kortere perioden. Elke dag 30 minuten met de taal bezig zijn heeft meer effect dan één keer per week 210 minuten
14Bekijk Italiaanse webwinkels met producten die u goed kent om de terminologie te herkennen, te vergelijken en te leren
15Gebruik de gratis Duolingo website en Android of Apple app of Mondly website voor dagelijkse woorden en zinnen
16Wees niet bang om foutjes te maken
17Niet te veel denken, gewoon doen!
18En uiteraard: Volg een taalcursus bij Dagnall Talen!

ITALIAANSE STOPWOORDEN & LEENWOORDEN

Stopwoordjes in het Italiaans


Elke taal heeft ‘stoplappen’ (stopwoordjes), woorden die worden gebruikt om even een denkpauze te nemen maar toch even de aandacht vast te houden. In het Italiaans is ehm de meest gebruikte (‘hè’, ‘hm’). Vaak aan het eind van een zin om even te controleren of de informatie is overgekomen.

Maar ook ecco (‘daar’), cioè (‘eigenlijk’, ‘zogezegd’), allora (‘dus’), tipo (‘zoals’, ‘zo’n soort’) en beh of bene (‘goed’) worden veel gebruikt.
[ Lees meer ]

Nederlandse leenwoorden in het Italiaans


Nederlandse leenwoorden in het Italiaans zijn: beurs’ (borsa), ‘drijven’ (deriva), ‘hijsen’ (issare), ‘placcare’ (plakken), ‘pomp’ (pompa), en ’pompelmoes’ (pompelmo).

Italiaanse leenwoorden in het Nederlands


Leenwoorden in de Nederlandse taal uit het Italiaans zijn: ‘ballerina’, ‘casino’, ‘confetti’, ‘fiasco’, ‘getto’, ‘maffia’, ‘piano’ en ‘sopraan’.
Italiaanse taalkennis verbeteren middels radio, tv & kranten

ITALIAANSTALIGE MEDIA

Italiaanse media bekijken, lezen en/of beluisteren is erg effectief om uw kennis van het Italiaans te verbeteren.
Zo neemt u automatisch de klank en het ritme van het Italiaans op.
Afbeelding computerscherm met logo Corriere della Sera in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om Corriere della Sera te lezen
Computerscherm met logo Italiaanstalig online newsportal - Ilpost.it - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om Ilpost.it te lezen

ITALIAANSE KRANT & ONLINE NIEUWSPORTAL

Het nieuws (proberen) te lezen in het Italiaans, kan heel leuk en leerzaam zijn.
U bent waarschijnlijk al op de hoogte van de actualiteit, waardoor u op snelle manier behoorlijk wat Italiaanse woordenschat kunt bijleren.

Corriere della Sera


De meest gelezen kwaliteitskrant van Italië is Corriere della Sera.
U kunt op de afbeelding hierboven met het logo van Corriere della Sera klikken, om deze krant direct te kunnen lezen.

Ilpost.it


Het meest gelezen kwalitatieve en neutrale Italiaanse online nieuwsportal is Ilpost.it.
U kunt op de afbeelding hierboven met het logo van Ilpost.it klikken, om dit populaire online nieuwsportal van Italië direct te kunnen lezen.
Afbeelding computerscherm met logo radiozender Rai Radio 1 - Italië - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om Rai Radio 1 te luisteren
Afbeelding computerscherm met logo radiozender Radio 101 - Italië - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om Radio 101 te luisteren

ITALIAANSTALIGE RADIO LUISTEREN

Rai Radio 1


Rai Radio 1 is de meest bekende publieke radiozender van Italië.
Als u op het linker beeldscherm hierboven met het logo klikt, kunt u live naar deze Italiaanse publieke radiozender luisteren.

Radio 101


Radio 101 is de populairste commerciële radiozender in Italië. Klik op het rechter beeldscherm met het logo hierboven om live naar dit Italiaanstalige commerciële radiostation te luisteren.
Afbeelding computerscherm met logo RAI Radiotelevisione Italiana - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding voor de website van RAI
Afbeelding computerscherm met logo Mediaset - Italië - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding voor de website van Mediaset

ITALIAANSTALIGE TELEVISIE KIJKEN

RAI


Uw favoriete televisieprogramma in het Italiaans horen of met Italiaanse ondertiteling bekijken, kan eerst wennen zijn, maar al gauw zult u merken dat dit erg leerzaam en leuk is.
RAI is de publieke televisieomroep van Italië.

Mediaset


Mediaset is de populairste commerciële televisieomroep voor Italiaanssprekenden.
Deze Italiaanstalige televisiezenders kunnen middels kabel, satelliet, internet of een app worden bekeken.
Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

PROMOTIEFILMPJES & GOOGLE MAPS

Hieronder vindt u promotiefilmpjes van Italië en van hoofdstad Rome die ook op Youtube staan.
Klik direct op het logo van Youtube in het midden van de afbeelding om een filmpje af te spelen.
Onder de promotiefilmpjes zijn de locaties van Italië en Rome op Google Maps te zien. Als u kunt linksboven klikt, wordt de kaart groot weergeven in een nieuw venster.
Als u linksonder op het vierkantje in de afbeelding klikt, dan krijgt u de satellietbeelden van Italië alsook van Rome te zien op Google Earth.
Met de + en – knop rechtsonder kunt u in- en uitzoomen op de kaartjes.
Wat kennis van de omgeving van waar uw Italiaanse zakenpartner zich bevindt, kan tijdens zakelijke gesprekken met Italiaanstaligen goed van pas komen.
Promovideo Italië
Dronebeelden Rome
 
Google Maps Italië
Google Maps Rome
Op de hoogte blijven van wat er speelt in Italië

ITALIAANS NIEUWS IN HET NEDERLANDS & IN HET ITALIAANS

Hieronder ziet u het meest recente nieuws uit Italië van verschillende nieuwsbronnen.
Het eerste blokje is Italiaans nieuws in het Nederlands.
Het tweede blokje is nieuws uit Italië in het Italiaans.
Het nieuws wordt steeds live bijgewerkt.
Wanneer u zakendoet of communiceert met Italianen, kan het handig en prettig zijn om een beetje geïnformeerd te zijn van wat er in Italië speelt.
Het is eveneens leerzaam om het Italiaanse nieuws te lezen in het Italiaans.
U bent waarschijnlijk al op de hoogte van het dagelijkse nieuws, dus gaat begrijpend lezen relatief gemakkelijk en verrijkt u de Italiaanse woordenschat met actuele Italiaanse woorden, termen en uitdrukkingen.
Dagnall geeft cursussen in 24 talen

TAALCURSUSSEN IN 24 TALEN

Dagnall Talen biedt uiteraard ook cursussen Engels, Duits, Frans, Spaans en vele andere talen.
Hierboven ziet u een overzicht van de andere talen die Dagnall behalve Italiaans standaard aanbiedt.
Uiteraard kunt u altijd contact opnemen voor een cursus in een vreemde taal die hier niet vermeld staat.
Dagnall Talen verzorgt ook vertaalwerk en tolken Italiaans

Wist u dat?

Wist u dat Dagnall Talen ook vertalingen en tolkdiensten verzorgt?
Dagnall Talen kan u dus van dienst zijn met
taalcursussen, vertalingen, tolkdiensten alsook het schrijven van teksten!
Ook de juiste route naar vertaaldiensten en tolkdiensten Italiaans
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

ONZE OPDRACHTGEVERS

De upload van uw document is gelukt.

 

INLOGGEN MEDEWERKERS   /   BESTANDEN UPLOADEN