OFFERTE AANVRAGEN
Offerte aanvragen

Cursus Grieks

Direct naar ➤ Cursussen - Online - ERK - ISO - Griekenland - Nieuws
Dagnall taalcursus online
Dagnall taalcursus contact opnemen
Dagnall taalcursus op lokatie
Taleninstituut Dagnall - Wij kunnen snel schakelen - Binnen een week beginnen is mogelijk Start nog vandaag met uw reis naar taalbeheersing grieks

Start nog vandaag met uw reis naar taalbeheersing grieks


Taaltrainingen Grieks van topniveau


Taalkennis Grieks verbindt u met Griekenland en is een communicatiebasis die deuren voor u kan openen - vooral in de professionele wereld. Bedrijven en organisaties die in de taalopleiding van hun werknemers investeren, hebben daarom ook een duidelijk voordeel en een voorsprong.
Wij bieden u precies wat u nodig hebt: effectieve taaltrainingen Grieks op het hoogste niveau voor medewerkers en leidinggevenden.
Taaltraining Grieks op maat, omdat uw bedrijf of organisatie welbespraakte werknemers verdient.

Vakgebieden


Zakelijk, medisch of technisch - Dagnall spreekt elke bedrijfstaal.
Elke bedrijfstak spreekt zijn eigen taal en gebruikt zijn eigen terminologie. Geef uw medewerkers een zelfverzekerde uitstraling en duidelijke concurrentievoordelen, door branchespecifieke taalkennis Grieks op het hoogste niveau.
Dagnall Talen biedt uw werknemers taaltrainingen aan in een brede waaier van gespecialiseerde vakgebieden.
Screenshot navigatiesysteem met tekst Cursus Grieks - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Goed op weg met Dagnall Talen

In onze lesruimte
of bij u op locatie

De organisatie van uw taaltrainingen Grieks in goede handen

Werkgerelateerd & doelgericht Grieks leren


Wij bieden taalcursussen Grieks op maat aan als individuele (1-op-1) les, als groepscursus met collega’s, als intensieve workshop en als langdurige, regelmatige training - met face-to-face-les alsook online cursus. Iedereen kan bij Taleninstituut Dagnall Grieks leren op precies een manier die het meest geschikt is voor hem of haar. Organisaties zijn naast de algemene taaltaaltrainingen Grieks met name geïnteresseerd in werkgerelateerde taaltrainingen zoals schrijfvaardigheid Grieks of zakelijk Grieks. De taaltrainingen worden afgestemd op de individuele behoeften van de opdrachtgever. Dagnall biedt de mogelijkheid om middels gecertificeerde taaltrainers met zeer goede beoordelingen en recensies Grieks te leren. Met Dagnall Talen behaalt u doelgericht en vlot de door u beoogde resultaten.

Filosofie Dagnall Talen


Het is onze filosofie om Grieks te leren zonder schroom en met gemak en plezier. Daarom gaat Dagnall Talen tot het uiterste om te zorgen dat u de Griekse taal moeiteloos en zonder remmingen kunt kunnen leren.
Grieks leren moet leuk zijn en daarom werkt Dagnall Talen met methodes die het leren voor de cursist prettiger en gemakkelijker maken.

Door onze methodes wekken we nieuwsgierigheid op en ondersteunen we de bereidheid om te leren. We brengen de cursist in grote stappen naar het beoogde niveau met dagelijks 15 minuten oefenen.
Taleninstituut Dagnall is een partner voor iedereen die Grieks wil leren.
Betaalbare topkwaliteit sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalingen - tolken - teksten

Plan van aanpak Dagnall Taleninstituut

In overleg met u als opdrachtgever inventariseren wij de wensen en leerdoelen. U meldt de cursist(en) aan met de contactgegevens. Dagnall Taleninstituut verzorgt een intake op locatie of, indien dit uw voorkeur heeft, telefonisch of online. Na het intakegesprek, waarbij op basis van het (ERK) Europees Referentiekader het huidige en gewenste niveau bepaald wordt, ontvangt u een op maat gemaakt cursusvoorstel met de offerte.
Na akkoord van de offerte stemmen wij de planning van de cursus op uw situatie en agenda af.
Na enkele lessen Grieks evalueert de taaldocent de inhoud en de voortgang van de taalcursus. Indien noodzakelijk, kunnen de doelstellingen aangepast worden.
Na de laatste les ontvangt u een eindrapportage met een beschrijving van de door de cursisten behaalde resultaten. Tevens ontvangen de deelnemers een certificaat van ons instituut.
[ Lees meer ]


Intake

Planning

Cursus

Certificaat

Betaalbaar maatwerk in cursussen Grieks sinds 1982

Dagnall Talen geeft sinds 1982 taalonderwijs op maat aan bedrijven, (semi)overheid en andere non-profitorganisaties. Onze ervaren en kundige taaldocenten zijn specialisten op het gebied van taal en hebben duizenden trainingen voor honderden bedrijven en (overheids)organisaties verzorgd.
Door de werkplekgerichte en functiegerichte methode van werken, levert Dagnall effectieve en betaalbare taalcursussen Grieks. U kunt erop vertrouwen dat Dagnall Talen uitstekend rendement levert; rendement door maatwerk!
Betaalbare training op maat biedt het beste resultaat

Taal op de werkvloer

Taal op de Werkvloer: draagvlak noodzakelijk! Cursussen (Grieks) toegespitst op het verbeteren van de taalbeheersing op de werkvloer zijn intussen bij veel ondernemingen een begrip.
Werknemers die geen of een beperkte beheersing van het Nederlands of een andere voertaal hebben, ervaren een beperking in hun werkomgeving en willen sneller en/of beter kunnen communiceren op de werkvloer.
Zij willen in staat zijn om de instructies op de werkvloer goed te kunnen begrijpen en deze ook op kunnen volgen. Deze werknemers willen bij voorkeur zelfverzekerder hun werk uit kunnen voeren en uiteraard graag hun ambities op het werkterrein realiseren. Dit vergt een investering in werknemers en in de (innovatieve) ontwikkeling van het bedrijf is daarom nodig.
[ Lees meer ]

Vele wegen leiden naar Athene

Behoeftes en leermethode


Een goede cursus Grieks is niet alleen toegespitst op de behoefte van de klant, cursist, organisatie of werkgever, zoals een betere spreek- of schrijfvaardigheid.
Een goede taalcursus (Grieks) is ook afgestemd op de beste, lees meest geschikte, leermethode voor de individuele cursist.
Een cursus Grieks die het beste bij de cursist past.

Hoe behaalt Dagnall een hoog rendement?


Onze vakkundige docenten Grieks zijn heel bedreven in het zo snel en zo prettig mogelijk aanleren van kennis en vaardigheden om deze direct in realistische praktijksituaties te kunnen gebruiken. Dat werkt wel zo fijn en het zorgt ervoor dat cursisten veel waar voor hun geld krijgen.
Het ondertussen bekende hoge rendement bereikt Dagnall met een blend van deze bewezen leermethode, gecombineerd met het oogmerk op de cursist(en) en een onderzoek of de cursist(en) visueel, auditief of kinesthetisch is/zijn ingesteld. U kunt bij Dagnall voor cursussen terecht die zijn gebaseerd op maatwerktrainingen.

Dagnall Taleninstituut biedt groepscursussen van 3 tot 10 cursisten, zogenaamde duocursussen (2 cursisten), individuele taalcursussen, onlinecursussen, het Dagnall online leerplatform voor (Dagnall.online) blended learning alsook een eigen App met woordenlijsten en specifiek jargon van de organisatie.
Onze trainers geven les met veel eigen lesmateriaal dat zij in de loop der jaren hebben gecreëerd en verzameld en de trainers spelen continue op actuele ontwikkelingen en thema’s in.

Een prettige manier van leren


Een ander voordeel is dat dit weldoordachte maatwerk als een zeer fijne methode wordt ervaren door zowel onze cursisten alsook onze taaltrainers Grieks. Onze, door de jaren steeds verder ontwikkelde en verfijnde werkmethode is het zeer gewaardeerde handelsmerk van Dagnall Taleninstituut geworden. De cursus Grieks is dus niet alleen functiegericht en/of werkgericht, maar eveneens afgestemd op de leermethode die het beste bij de cursisten zelf past.
Overlappende groene cirkel met klok en kalender en donkerblauwe cirkel met icoon lesgeven op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Computerscherm met vier taalvaardigheden luisteren, lezen, schrijven en spreken - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Grieks effectief leren bij Taleninstituut Dagnall

Individuele cursussen en groepscursussen Grieks

Griekse lessen - individueel of in groepsverband


Dagnall Taleninstituut cursussen Grieks op maat voor individuen en groepen, waarbij u met een gerust hart de organisatie van de cursus uit handen kunt geven.
Deze individuele cursussen en groepstaalcursussen biedt Dagnall voor zowel beginners, als voor halfgevorderden en gevorderden.
Voor de individuele-, duocursussen en

groepscursussen gebruiken we moderne en gevarieerde onderwijsmethoden om doelgericht te kunnen trainen en het leersucces te garanderen.
Uiteraard kunnen deze individuele-, duo- en groepscursussen zowel op locatie als op één van deze trainingslocaties gegeven worden.
Maatwerk individuele en groepscursussen Grieks

Maatwerkcursussen Grieks


Dagnall biedt individuele cursussen Grieks voor het bedrijfsleven, (semi-)overheidsorganisaties en particulieren.
Een individuele cursus noemt men ook wel één-op-één-cursus of privéles.
De individuele taalcursussen van Dagnall Talen staan al tientallen jaren bekend voor persoonlijke aandacht, maatwerk en een zeer hoog rendement.
Alle individuele cursussen Grieks van Dagnall Talen zijn maatwerkcursussen en worden afgestemd op, en speciaal samengesteld voor, het taalniveau, de branche, de praktijksituatie alsook de leerstijl.
De trainingen worden opgesteld om de persoonlijke of bedrijfsdoelstellingen te kunnen behalen.

Dagnall taleninstituut biedt groepscursussen Grieks met 3 tot 10 personen, maar ook duocursussen (2 deelnemers) aan het bedrijfsleven, (semi-)overheidsinstellingen en particulieren.
De leergroepen worden bij voorkeur zo klein mogelijk gehouden de deelnemers maximaal te ondersteunen en om de leereffectiviteit te maximaliseren.
Onze groepscursussen zijn maatwerkcursussen en worden samengesteld voor, en specifiek afgestemd op, het taalniveau, de leerstijl, de branche alsook de praktijksituatie alsook de trainingen worden opgesteld om de doelstellingen te behalen.


Pluspunten individuele cursus


Het belangrijkste voordeel van individuele taalcursussen Grieks is het hoge rendement doordat veel informatie wordt opgenomen in korte tijd.
Er wordt meer vooruitgang geboekt omdat de cursus intensief is en het leertraject is zo kort mogelijk.
Flexibiliteit is een ander groot pluspunt van een individuele taalcursus. De taalcursus kan beter worden afgestemd op de leerstijl van de cursist en de inhoud kan optimaal aangepast aan de doelstellingen, het niveau en de eventuele aandachtsgebieden van de cursist.
De leervordering is optimaal omdat eventuele begripsproblemen individueel kunnen worden behandeld.
Ook is een individuele taalcursus ideaal af te stemmen op de planning en de agenda van de cursist waardoor het tijdmanagement en het leerschema optimaal zijn.


Pluspunten groepscursus


Vooral de interactie met de andere cursisten Grieks is het belangrijkste pluspunt van een groepscursus; het actieve gebruik van de doeltaal door middel van bijvoorbeeld discussies en rollenspellen in de groep.
De zogenaamde groepsdynamiek is een ander belangrijk pluspunt; het leren van de fouten van anderen en in de doeltaal communiceren met elkaar. De afwisseling die zo wordt geboden, kunnen deelnemers leuker vinden.
Daarnaast zijn groepscursussen efficiënt doordat tegelijk meerdere medewerkers worden getraind en de groep vrijwel hetzelfde kennisniveau bereikt.
Ook zijn groepscursussen wat minder intensief (wat minder zwaar) voor de deelnemers dan individuele taalcursussen.


Minpunten individuele cursus


Bij een individuele taalcursus Grieks kunnen rollenspellen en discussies alleen worden gedaan en gevoerd met de trainer.
Omdat er geen interactie is met andere lerenden, kan de geleerde taalkennis niet worden geoefend in een groep.
Doordat groepsdynamiek ontbreekt, is het ook niet mogelijk om van de foutjes van andere cursisten te leren.
De intensievere leerbenadering van een individuele taalcursus is ook vrij intensief (zwaarder) voor cursisten.


Minpunten groepscursus


In een groepscursus is minder aandacht voor de individu en kunnen cursisten iets sneller afgeleid zijn. Daardoor is het rendement iets lager. Deels kan dit ondervangen worden door groepen wat kleiner te maken (bijvoorbeeld minigroepen).
Groepscursussen Grieks kunnen eveneens minder goed op individuele leerstijlen van deelnemers worden afgestemd.
Dat de planning minder goed op de agenda van de individuele cursist afgestemd kan worden, is een ander minpunt van een groepscursus.

Pluspunten

Individuele cursus in één oogopslag  hoogste rendement & flexibiliteit, kortste traject
  afgestemd op individuele leerstijl
  inhoud perfect afgestemd op individuele behoefte
  afgestemd op niveau & aandachtsgebieden cursist
  afgestemd op agenda cursist


Minpunten

Individuele cursus in één oogopslag  geen interactie met andere cursisten
  vrij intensief voor de cursist
  geen groepsdynamiek

Pluspunten

Groepscursus in één oogopslag  interactie met andere cursisten
  groepsdynamiek wordt als prettiger ervaren
  groep komt op hetzelfde kennisniveau
  efficiënt meerdere medewerkers tegelijk trainen
  minder intensief dan individuele cursus


Minpunten

Groepscursus in één oogopslag  iets minder aandacht voor individuele cursist
  minder afgestemd op individuele leerstijlen
  minder afgestemd op agenda cursisten
Ontdek onze mogelijkheden voor cursussen Grieks

Verschillende opties voor Griekse les

Dagnall Talen geeft taalcursussen (Grieks) voor zowel beginners, halfgevorderden als gevorderden.
Niet iedereen kan naar een talencentrum gaan.
Daarom bieden wij de taalcursussen ook online alsook incompany aan.

Dagnall Taleninstituut biedt de keuze uit de
onderstaande cursusvormen Grieks. Een combinatie van deze taalcursussen is ook mogelijk.
Dagnall staat voor (betaalbaar) maatwerk!

ALGEMENE LEERMETHODES

Audio-Lingual Method (ALM) (Army Method/New Key)


Bedacht door wie en wanneer


De audiolinguale methode was al in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw ontwikkeld in Amerika en Engeland, onder andere door de Amerikaanse taalkundige Leonard Bloomfield. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was het noodzakelijk om (Amerikaanse) soldaten te voorzien van elementaire verbale communicatieve vaardigheden. Door de invloed van het leger werd de audiolinguale methode ook de ‘legermethode’ genoemd.

Kenmerken van de Audio-Lingual Method (ALM)


De audiolinguale methode kan beschouwd worden als reactie op de grammatica-vertaalmethode. Een nieuw verschijnsel was dat de taallessen geheel werden gegeven in de doeltaal (bijvoorbeeld Grieks). De belangrijkste vaardigheden zijn kunnen spreken en luisteren (in het Grieks) en (Griekse) grammaticale structuur worden geleerd met behulp van mondelinge structuuroefeningen. De bedoeling is vrijwel zonder fouten Grieks kunnen spreken en kunnen verstaan, wat begint bij een Griekssprekende leren naspreken. Het middel hiertoe is herhaling; er wordt met driloefeningen gewerkt om Griekse zinnen en structuren goed aan te leren, om te zorgen dat reacties spontaan en automatisch gaan worden. De taaldocenten Grieks kunnen bijvoorbeeld een bepaalde zin tien maal herhalen en vervolgens een nieuw Grieks woord of meerdere nieuwe Griekse woorden toevoegen. Er wordt veel in de zogeheten talenpractica gewerkt, waarbij lerenden een koptelefoon dragen en zinnen beluisteren en naspreken. Geschreven Grieks wordt pas behandeld wanneer het mondelinge Grieks al vertrouwd is geworden. Afbeeldingen worden wel gebruikt voor het introduceren van nieuwe woorden in het Grieks.

Populariteit


De methode werd in ons land pas rond het jaar 1970 geïntroduceerd toen de Mammoetwet inging. Tegen de betekenisloze drills waren al snel bezwaren. De techniek wilde wel eens problemen geven. De talenpractica raakten hierdoor vrij gauw in onbruik. In plaats van de talenpractica werden de mondelinge structuuroefeningen schriftelijk gemaakt. Schrijvers van leerboeken wonnen weer aan populariteit en boden weer expliciete grammaticaregels aan. Toch liet de audiolinguale methode wel sporen na. Het was nu breed geaccepteerd dat het bij een taal (zoals Grieks) leren niet gaat om het memoriseren van de (Griekse) grammatica, maar om het gebruiken ervan. De luistervaardigheid (Grieks), die vóór 1970 voor veel docenten niet bestond, was ontdekt.

Voor- en nadelen van de Audio-Lingual Method


De audiolinguale methode is effectief voor mensen die Grieks beginnen te leren. Direct van het begin wordt de correcte uitspraak Grieks aangeleerd. De audiolinguale methode is een docentgestuurde methode en en biedt daardoor een vlotte en efficiënte overdracht van kennis. Deze methode kan ook worden toegepast bij grote(re) groepen.

Dit docentgestuurde aspect heeft tegelijkertijd een keerzijde; er wordt geen eigen inbreng van de lerenden verlangd, waardoor het gevaar van passiviteit en onvoldoende motivatie en betrokkenheid op de loer ligt. Een ander bezwaar van de audiolinguale methode is dat de geoefende drills niet zo gemakkelijk in levend taalgebruik Grieks om te zetten zijn.

GoldList Method (GLM)


Bedacht door wie en wanneer


De GoldList Method (‘gouden lijst-methode’) is door polyglot David J. James, alias Viktor Dmitrievitch Huliganov of Uncle Davey ontwikkeld.

Kenmerken van de GoldList Method (GLM)


De GoldList Method is een leermethode om woorden of zinnen (bijvoorbeeld in het Grieks) op een zodanige manier te leren dat deze plaatsnemen in het langetermijngeheugen van de lerende. Deze GoldList-methode werkt middels zelfgeschreven woordenlijsten (Grieks) die later herhaald worden. De zinnen of woorden op de woordenlijst worden door de studenten hardop gelezen. Het idee is niet om de woorden of zinnen en zinnen uit het hoofd te leren, maar dit eigenlijk gebeurt vanzelf door de blootstelling. De woordenlijst wordt telkens bijgewerkt; Griekse woorden die aangeleerd zijn, worden van de woordenlijst gehaald, Griekse woorden die nog altijd problemen geven, blijven op de woordenlijst staan.

Populariteit


Aanhangers van de GoldList Method stellen dat de woorden en zinnen spontaan worden opgeslagen in het langetermijngeheugen, maar geheugenwetenschappers bestrijden dat. Volgens deze geheugenwetenschappers wordt kennis in het algemeen opgeslagen wanneer deze ook relevant en betekenisvol is voor de student. De GoldList-methode kan goed werken voor Griekse woorden en zinnen die van betekenis en relevant zijn.

Voor- en nadelen van de GoldList Method


Deze methode kan goed functioneren voor lerenden die baat hebben bij bijvoorbeeld Post-its® als geheugensteun. Met de hand schrijven functioneert beter dan typen of, redelijk zinloos: een foto maken, omdat het fysieke deel van het geheugen door het schrijven aangesproken wordt en meewerkt. Een keerzijde is het ontbreken van context. Taal is uiteraard veel meer dan een serie losse woorden of zinnen. De methode is bovendien zeer tijdrovend; er dienen steeds handgeschreven woordenlijsten te worden gemaakt.

De Natural Method


Bedacht door wie en wanneer


De Natural Method, ook de Natural Approach (de ‘natuurlijke aanpak’) genaamd, is door Tracy D. Terrell en Stephen Krashen in 1983 ontwikkeld.

Kenmerken van de Natural Method


De Natural Method is gericht op een natuurlijke wijze van taalverwerving (van bijvoorbeeld Grieks). Op de manier waarop mensen als kind hun moedertaal leerden, probeert de methode het Grieks te leren. De Griekse taalregels leert studenten ook onbewust op deze wijze. Alleen het Grieks met een aantal visuele hulpmiddelen wordt hiervoor gebruikt. Een stressvrije leeromgeving voor de studenten is het streven van de leermethode. De lerenden worden blootgesteld aan een grote hoeveelheid begrijpelijke input. Bij de deze methode wordt de taalproductie Grieks niet geforceerd, maar mag spontaan ontstaan. De nadruk ligt op communicatie en niet zo zeer op het corrigeren van vormfouten en expliciete Grieks grammatica.

Als de student in het Grieks wordt ondergedompeld, werkt de methode het meest effectief. De activiteiten die in het Grieks worden aangeboden, dienen stimulerend te zijn, om te zorgen dat de studenten van de ervaring kunnen genieten.

De Natural Method leermethode lijkt veel op de Directe Methode. De leermethoden gaan beide uit van het idee van natuurlijke taalverwerving; het onderscheid is dat bij de Directe Methode meer nadruk wordt gelegd op de praktijk en bij de Natural Method meer op blootstelling aan taalinput en het verminderen van spreekangst.

Populariteit


Het feit dat onderdompeling een zeer effectieve leermethode is, is al veelvuldig aangetoond. Omdat de Natural Approach vrij eenvoudig te begrijpen is, is de methode een populaire wijze van lesgeven onder taaldocenten Grieks. Minpunten heeft de Natural Method ook. De leermethode legt vooral nadruk op het impliciet leren van de Griekse grammatica. De lerende zou weliswaar leren in het Grieks te communiceren, maar door ontoereikende kennis van de grammatica in een wat gebrekkige, versimpelde versie van de taal blijven hangen.

Voor- en nadelen van de Natural Method


Om op een natuurlijke manier Grieks te leren, wordt prettig gevonden. Studenten krijgen de kans voor het opbouwen van een persoonlijke band met het Grieks. Doordat de studenten niet ‘uit het hoofd hoeven te leren’, blijft het geleerde Grieks langer onthouden.

Een nadeel kan zijn dat het langer duurt voor er resultaat geboekt wordt, doordat er bijna geen druk ligt op de taalproductie. Ook bereidt de methode studenten niet per se op een bepaald Grieks examen voor.

Structurele Aanpak


Bedacht door wie en wanneer


De ‘Structurele Aanpak’ (Engelse benaming: Structural Approach; ‘SA’) is door Charles Fries, oprichter en directeur van de English Language Institute aan de Universiteit van Michigan en één van zijn studenten Robert Lado ontwikkeld in de jaren 50.

Kenmerken van de Structurele Aanpak (SA)


De Structurele Aanpak is een methode om vreemde talen te leren die als doel heeft om lerenden vertrouwd te laten raken met de fonologische en grammaticale structuur van de taal (bijvoorbeeld het Grieks). Volgens de methodiek van Structurele Aanpak levert de beheersing van deze structuren meer op dan het leren van woordenschat Grieks. Het herkennen en kunnen toepassen van vaste Griekse woordcombinaties en woordgroepen in de correcte woordvolgorde is waar het bij de Structurele Methode om draait. Deze vaste combinaties worden in reële situaties middels visualisatie, dramatisering, handelingen en gezichtsuitdrukking aan de lerende aangereikt. De taalstructuren die in de praktijk het vaakst in het Grieks worden gebruikt, worden als eerste aangeboden. De mondelinge vaardigheden Grieks (luistervaardigheden en spreekvaardigheden) worden hierbij in eerste instantie gebruikt; leesvaardigheden en schrijfvaardigheden volgen hieruit. Bij het aanleren en verbeteren van de productieve vaardigheden Grieks (spreken en schrijven), krijgt de grammatica een grote plaats. Andere namen voor de Structurele Aanpak zijn de Structural-Situational Approach (structurele-situationele benadering) en de Structural-Oral-Situational Approach (structurele-mondeling-situationele benadering).

Populariteit


De Structurele Aanpak werd in de jaren vóór 1970 op vrij grote schaal gebruikt om Engelse les te geven in Engelssprekende landen, voormalige Britse koloniën en in Maleisië.

Voor- en nadelen van de Structurele Aanpak


Het voordeel van een structurele aanpak is dat studenten de Griekse taal op een nauwkeurige manier wordt geleerd. De leren eveneensde krijgt inzicht in de Griekse grammatica leert eveneens in welke situatie bepaalde bepaalde Griekse woorden of combinaties van woorden wel of niet geschikt zijn voor de situatie. De methode gebruikt alledaagse taal. De Structurele Aanpak heeft eveneens minpunten. De methodiek is tamelijk tijdverslindend en biedt niet direct ervaringen van succes. De inbreng van de studenten zelf is gelimiteerd; de leermethode is weinig creatief.

Communicatief taalonderwijs (Engels: Communicative Language Teaching; CLT)


Bedacht door wie en wanneer


Het communicatief Taalonderwijs (Engelse naam: Communicative Language Teaching, afgekort: CLT), ook ‘De Communicatieve benadering’ (Engelse naam: Communicative Approach, afgekort: CA) genoemd, is ontstaan in de jaren 60 van de vorige eeuw onder invloed van de ideeën van taalkundige Noam Chomsky, die de nadruk legde op competenties bij het leren van een taal. Amerikaans taalkundige Dell Hymes was de grondlegger in het jaar 1966 van het concept communicatieve vaardigheden.

Kenmerken van Communicatief taalonderwijs (CLT)


Het communicatief talenonderwijs gaat uit van de opvatting dat interactie het uiteindelijke streven is van het leren van een vreemde taal (zoals Grieks).

De studenten leren het Grieks in praktijk te brengen middels CLT-technieken door de interactie met elkaar en de docent Grieks. Er wordt gebruikgemaakt van teksten in het Grieks of ander materiaal uit de werksituatie of het dagelijks leven. Het Grieks wordt zowel tijdens en ook buiten de les om gebruikt.

Studenten praten met medestudenten over persoonlijke gebeurtenissen en de taaltrainer Grieks draagt onderwerpen aan buiten het gebied van de traditionele grammatica, om de taalvaardigheid Grieks in allerlei soorten realistische situaties te oefenen. De Griekse grammatica wordt inductief onderwezen, dit betekent aan de hand van de praktijk, waaruit de regel volgt.

Bij CLT zijn docenten Grieks echt trainers, die lerenden helpen om in het Grieks te communiceren.

Populariteit


Communicatief taalonderwijs werd erg populair in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, deels omdat de traditionele taalonderwijsmethodes geen groot succes waren gebleken. Binnen het verenigde Europa was er een grotere behoefte om talen te leren op een wijze die meteen toepasbaar was.

Voor- en nadelen van Communicatief taalonderwijs


Het communicatief taalonderwijs heeft veel positieve aspecten. Lerenden ‘kunnen’ al snel ‘iets’ in het Grieks; deze methode van leren is studentgericht en functioneel. Omdat authentiek materiaal wordt gebruikt, leren studenten de Griekse woorden die zij moeten weten. De methode is efficiënt. Voor de lerende werkt dit stimulerend doordat hij of zij gauw succeservaringen heeft. Fouten mogen worden gemaakt; al doende wordt de taalvaardigheden geleerd en verder verbeterd. Een keerzijde van de communicatieve benadering is dat er minder aandacht wordt geschonken voor grammatica, woordenschat die niet meteen toepasbaar is en uitspraak. Het plannen en voorbereiden vereist veel tijd van de trainer en van lerenden vraagt het een actieve deelname. Deze manier van een taal leren, is voor bepaalde studenten lastig of ongewoon, afhankelijk van welke achtergrond zij hebben. CLT (communicatief taalonderwijs) draait om het trainen van vaardigheden; hierbij gaat het om de functie en niet zo zeer om de vorm en het biedt als zodanig geen echt samenhangend geheel.

Grammatica-/vertaalmethode (GVM) (Engels: Grammar-Translation Method; GTM)


Bedacht door wie en wanneer


Het taalonderwijs was in de 18de en de 19de eeuw vooral op praktisch taalgebruik gericht. Er word geleerd om gebruiksklare zinnen, dialogen, idiomatische uitdrukkingen, lijsten met woorden enzovoort na te spreken, uit het hoofd te leren en daarna vervolgens op te zeggen. Dit werd op een andere manier gedaan door een Duitse docent Frans en Italiaans en eveneens schrijver van leerboeken; Johann Valentin Meidinger. Hij ontwikkelde een methode waarin de grammatica van de taal centraal stond omstreeks 1783. Meidinger wordt gezien als de grondlegger van de grammatica-vertaalmethode (Engels: Grammar-Translation Method; GTM).

Kenmerken van de Grammatica-/vertaalmethode (GVM)


Deze methode was gebaseerd op het onderwijs in het Latijn; de taal van de religie, de wetenschap en de cultuur. Dit onderwijs in het Latijn was uiteraard gericht op geschreven teksten van de klassieke schrijvers en volledig gericht op de grammatica en het vertalen. Deze aanpak werd als degelijk en wetenschappelijk beschouwd. De Grammatica-vertaalmethode gaat uit van de analyse van de taalvormen en de taalstructuren (van bijvoorbeeld Grieks) waarbij de lerende inzicht ontwikkelt. Bij de Grammatica-vertaalmethode zijn de lees- en schrijfvaardigheid Grieks dus belangrijk. De nadruk ligt op literatuur, vertalen en uit het hoofd leren van woordenlijsten in het Grieks. De taaltrainer draagt de kennis Grieks over, de student memoriseert.

Populariteit


Al sinds halverwege de negentiende eeuw waren er ook tegengeluiden te horen. Desondanks heeft de grammatica-/vertaalmethode tot vrij recent een grote invloed op het talenonderwijs gehad.

Voor- en nadelen van de Grammatica-/vertaalmethode


Aan mensen die het een uitdaging vinden om dingen uit het hoofd te leren, vormt deze grammatica-/vertaalmethode vormt een aardige mentale training. Deze methode biedt ook inzicht in de structuur van de Griekse taal, omdat de nadruk op de grammatica wordt gelegd.

Er zijn echter meer keerzijden dan positieve kanten. De grootste keerzijde is dat de luister- en spreekvaardigheid Grieks bij de methode ver achterblijft, waardoor de geleerde taal zelfs na jaren studeren nauwelijks mondeling toegepast kan worden. Omdat het meestal gaat om literair taalgebruik, staat de methode ver van het dagelijks gebruik van het Grieks af, ook in de context die wordt aangeboden. Bij het werken in groepsverband geeft deze methode niet de mogelijkheid tot differentiatie of een eigen creatief proces voor de studentenn. De student is slechts toehoorder en uitvoerder.

Onderdompeling (Engels: immersion)


Bedacht door wie en wanneer


Onderdompeling (Engelse naam: language immersion of alleen immersion) wordt sinds de jaren 70 over de hele wereld gebruikt, hoofdzakelijk op middelbare scholen waarbij een schoolvak (zoals wiskunde) in de vreemde taal wordt gegeven. Binnen Nederland is ‘onderdompeling’ bekend als de methode die bij Taleninstituut Regina Coeli, ‘de nonnen van Vught’ gebruikt wordt. De leermethode is daar ontstaan in 1963 met Franse nonnen die taalles Frans aan welgestelde dames uit Vught gaven.

Kenmerken van onderdompeling


De methode van onderdompeling behelst dat degene die de taal (zoals het Grieks) leert, vanaf het begin is omgeven door de nieuwe taal. Alle instructies vinden in de doeltaal (Grieks) plaats; in het begin langzaam en met veel herhalingen en later op een meer natuurlijke manier. De lerenden worden ook vanaf het begin uitgedaagd om in het Grieks te spreken. Bij onderdompeling met rollenspellen en simulaties gewerkt. De leeromgeving op scholen die met onderdompeling werken, wordt vaak ingericht in de stijl van het land van de Griekse taal om een situatie te creëren alsof lerenden in Griekenland zijn. De studenten oefenen het Grieks spreken één-op-één of in kleine groepen. Een andere methode om onderdompeling te bereiken, is naar Griekenland reizen en daar bijvoorbeeld in een gastgezin verblijven.

Populariteit


Onderdompeling wordt beschouwd als een erg goede methode om vreemde talen te leren. Hoofdzakelijk de mondelinge taalvaardigheid Grieks kan met deze methode uitstekend worden aangeleerd.

Voor- en nadelen van onderdompeling


Omdat de leermethode behoorlijk intensief is, is het grote voordeel dat deze methode snel resultaten laat zien. Het is ‘sink or swim’, de lerende moet daadwerkelijk gaan communiceren in het Grieks want hij of zij wordt erdoor omgeven. In principe zijn de studenten 24 uur per dag Grieks aan het leren. Het samen oefenen in een groep versterkt de sociale interactie. Studenten ervaren dit als motiverend.

Dat het bereikte resultaat niet altijd wordt vastgehouden, is een minpunt. De kans is groot dat het nieuw geleerde relatief snel wegzakt als iemand in een vrij korte tijd Grieks leert, door in Griekenland te zijn of door in een kunstmatig gecreëerde omgeving te zijn ondergedompeld, maar vervolgens weer overgaat tot de orde van de dag. Een bijkomend minpunt kan zijn dat een dergelijke training Grieks nogal intensief is. Niet alle lerenden hebben de conditie om deze leermethode vol te houden.

Suggestopedie (Suggestopedia)


Bedacht door wie en wanneer


Suggestopedia is een methode om een vreemde taal te leren die uit de jaren 70 van de vorige eeuw stamt. Suggestopedia is ontwikkeld door de Bulgaarse psychotherapeut Georgi Lozanov.

Kenmerken van Suggestopedie


Suggestopedie is gebaseerd op het principe van de suggestie. Lozanov stelt dat positieve suggestie een voorwaarde is om (een vreemde taal; bijvoorbeeld Grieks) te kunnen leren. Daarvoor zijn een ontspannen sfeer en een wederzijds vertrouwen tussen de lerenden en de docent (Grieks) van essentiële betekenis. Hiervoor dienen studenten ontspannen te zijn en zich veilig te voelen. Een leslokaal met een rijopstelling was niet geschikt om dit te bewerkstelligen. In de lessen zaten lerenden in comfortabele stoelen die waren opgesteld in een halve cirkel en in de klas werd ook altijd muziek gedraaid op de achtergrond. De methodiek die Lozanov voorstond, bestond uit teksten voorlezen, ondertussen werd op de achtergrond klassieke muziek gedraaid of waren natuurgeluiden te horen. Bij deze teksten waren woordenlijsten alsook opmerkingen over de grammatica van de doeltaal (het Grieks). Het voorlezen werd gedaan met gebaren en veel expressie in stem. De lerenden werden op deze manier overgehaald om te luisteren en de nieuwe (Griekse) woorden konden gemakkelijk begrepen en opgenomen worden. Voor cultuur en kennis over het land van de vreemde taal (Griekenland) was veel aandacht tijdens de lessen. Er werd met rollenspellen gewerkt en er werden bijvoorbeeld eveneens (Griekse) streekgerechten gemaakt en gegeten.

Populariteit


De leermethode was enigszins omstreden en is niet erg bekend meer. Een aantal elementen zoals het gebruikmaken van stemexpressie en gebaren bij het lezen van teksten, wordt nog steeds gebruikt.

Voor- en nadelen van Suggestopedie


Suggestopedie creëert een ontspannen en veilige sfeer in de les, waardoor lerenden minder last hebben van frustratie of faalangst. Deze sfeer kan voor een immigrant bijdragen aan een positieve associatie met het nieuwe thuisland. Muziek werkt vaak motiverend en draagt aan betere leerprestaties bij. Een ander pluspunt van de leermethodiek is dat de lerende wordt gestimuleerd om actief mee te doen en zich in de situatie in te leven. Dit is voor sommige mensen een nieuwe ervaring. Tegelijkertijd vormt dit voor bepaalde studenten een nadeel, omdat niet iedereen hiertoe in staat is. Ook kan muziek bij sommige mensen afleiden en verstorend werken in plaats van stimulerend en ontspannend. Dat de relatie tussen de docent en de lerende niet gelijkwaardig is, is een ander zwak punt; alle input komt van de Griekse docent en de lerende is altijd de ontvangende partij.

Community Language Learning (CLL)


Bedacht door wie en wanneer


De Amerikaanse priester en psycholoog Charles A. Curran ontwikkelde in 1976 Community Language Learning, ook wel Counseling Language Learning
(CLL) genoemd.

Kenmerken van Community Language Learning (CLL)


CLL (Community Language Learning) is een methode om een taal te verwerven waarbij de studenten samenwerken om te bepalen welke aspecten van de taal zij willen leren. De CLL methode baseert zich op de counseling-benadering waarbij de trainer optreedt als counselor die de zinnen van de lerende parafraseert. De lerenden starten het gesprek. Zij spreken in hun moedertaal als de studenten de doeltaal (Grieks) nog niet genoeg machtig zijn. De trainer (Grieks) geeft uitleg en vertaalt, waarna de studenten de uitingen van de trainer zo goed mogelijk herhalen. Deze gesprekken in het Grieks worden opgenomen om opnieuw te kunnen beluisteren.

Community Language Learning stimuleert het gemeenschapsgevoel in de leergroep en ziet de interactie tussen de studenten onderling als middel om het Grieks te leren. Er wordt geen leerboek Grieks gevolgd; het zijn de studenten zelf die de lesstof bepalen middels zinvolle gesprekken.

Populariteit


Het succes van de methode hangt grotendeels af van de kunde van de trainer-counselor. Bij deze methode dient de trainer naast sociaal-cultureel kundig ook taalkundig te zijn. De docent dient zowel het Grieks als de moedertaal van de lerende zeer goed te beheersen om de taaluitingen van de lerende te kunnen vertalen. Deze methode kan goed werken wanneer deze op de juiste wijze toegepast wordt. Voor grote klassen is deze methode niet geschikt.

Voor- en nadelen van Community Language Learning


De methode biedt studenten veel autonomie. Het analyseren van eigen gesprekken vinden de lerenden vaak zinvol. Niet alleen tijdens de les Grieks, maar eveneens daarbuiten wordt de groep vaak zeer hecht. Met Community Language Learning worden lerenden zich zo een stuk bewuster van de groepsgenoten, de sterke en zwakke punten en leren om te werken als een team. Door het bespreken door hun foutjes en het evalueren van de taalles Grieks leren studenten veel. Vaak blijven deze verbeteringen in het geheugen gegrift en worden zo onderdeel van het actieve vocabulaire van de student.

Het kan een nadeel zijn dat de taal trainer niet sturend is, terwijl sommige studenten wel sturing nodig hebben. Er wordt geen gebruikgemaakt van een lesboek en er worden eveneens geen toetsen Grieks afgenomen. Hierdoor is het succes lastig meetbaar. Een aantal studenten wordt belemmerd in hun Grieks spreken als zij worden opgenomen.

Lexicografische benadering (Engels: Dynamic Lexicographic Approach; DLA)


Bedacht door wie en wanneer


De Lexicografische benadering (Engelse benaming: Lexical Approach; LA) is een methode om vreemde talen te leren die door Michael Lewis in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw is ontwikkeld.

Kenmerken van de Lexicografische benadering (DLA)


De lexicografische benadering gaat uit van de visie dat een belangrijk gedeelte van het leren van een vreemde taal (zoals het Grieks) bestaat uit het begrijpen en het produceren van zogenaamde ‘lexicale eenheden’, brokjes taal die uit (Griekse) woorden, woordcombinaties en uitdrukkingen bestaan. De lerenden verwerven al doende inzicht in patronen van het Grieks (de grammatica) en betekenisvolle groepen met woorden. Zo leren ze hoe het Grieks ‘in het echt’ gebruikt wordt. In deze benadering neemt de woordenschat Grieks een grotere plaats in dan de Griekse grammatica. De instructies zijn op situaties en Griekse uitdrukkingen gericht die vaak in dialogen voorkomen. Aan interactie wordt aandacht besteed maar ook aan exposure; aan de receptieve vaardigheden van de lerende (luisteren en begrijpen, lezen en begrijpen). Voor het zelfstandig ontdekken van de Griekse taal door de studenten is veel mogelijkheid.

Het is de taak van de trainer Grieks om te zorgen voor voldoende input en het faciliteren van het leertraject van de lerende.

Populariteit


Door de invloed van de ideeën over taal van (onder meer) Michael Lewis zijn in de laatste drie decennia leerboeken duidelijk veranderd. Er is veel meer aandacht voor woordenschat van de te leren taal die in zogenaamde chunks wordt aangeboden, in betekenisvolle brokjes. Een ingrijpende wending in de manier waarop een vreemde taal wordt onderwezen, waar Michael Lewis streefde, bleef echter uit.

Voor- en nadelen van de Lexicografische benadering


Door het werken met ‘chunks’ (brokjes taal); met ‘echte’ taal, leren lerenden het Grieks op een heel natuurlijke manier te gebruiken. Zo ontstaat souplesse in het taalgebruik Grieks.

Het minpunt van deze methode is dat de werkelijkheid altijd weer afwijkend is van de aangeleerde taalsituaties. Sommige studenten hebben meer aan een trainer Grieks die hen wegwijs maakt, dan aan een docent taal-facilitator omdat ze meer moeite hebben om de patronen van het Grieks zelf te leren herkennen.

Series Method


Bedacht door wie en wanneer


De Series method, ook wel ‘seriemethode van taalverwerving’ (Frans: La Méthode naturelle) genoemd, is in 1880 door de Fransman François Gouin ontwikkeld.

Kenmerken van de Series Method


Een serie van verbonden zinnen die gemakkelijk te begrijpen zijn en niet veel kennis vereisen van grammatica, is het uitgangspunt van de seriemethode (Engelse naam: The Series Method of language acquisition) van Gouin. Op basis van een handeling, zoals het verlaten van een huis in de volgorde waarin deze zou worden uitgevoerd, leren de studenten zinnetjes. Deze series of reeksen behandelden onderwerpen als de mens in de samenleving, wetenschap en beroep, het leven in de natuur, ontwikkeld vanuit het verschil tussen objectieve, subjectieve en figuurlijke taal. De seriemethode van Gouin maakt geen gebruik van moedertaal. Het is een soort eentalige manier van taalverwerving, die niet van ‘vertalen’ en ‘uitleggen’ uitgaat maar van ‘demonstreren’ en ‘handelen’, waardoor lerenden al gauw in de nieuwe taal (bijvoorbeeld het Grieks) gaan denken.

Populariteit


De seriemethode van Gouin was zijn tijd ver vooruit. Ondanks de afwijkende aanpak, was de seriemethode van François Gouin gedurende een bepaalde periode een succes. De leermethode werd echter overschaduwd door de Directe Methode van Berlitz.

Voor- en nadelen van de Series Method


Door de Series method van François Gouin worden de mondelinge vaardigheden Grieks goed ontwikkeld en het zorgt voor het creëren van een sfeer die harmonieus, natuurlijk en gelijkwaardig is.

De leermethode biedt levendig taalonderwijs. Dit type taalonderwijs Grieks wekt de leermethode enthousiasme op bij de studenten doordat de leermethode gebruikmaakt van visuele leermiddelen, bijvoorbeeld afbeeldingen, grafieken, enzovoort. Een nieuwe taal leren wordt tastbaar; iets wat geheel nieuw was. De studenten Grieks worden nieuwsgierig, dit werkt goed om het leergeheugen te helpen ontwikkelen, de druk om te presteren te verminderen en het zelfvertrouwen te verbeteren. Door de methode van François Gouin worden de communicatieve competenties Grieks van de studenten sterk gestimuleerd.

De leermethode van Gouin heeft als nadeel dat taal die iets subjectiever of abstracter is, wat moeilijk met beweging en expressie in één concrete ervaring is te vangen. Een bijkomend nadeel is de bewerkelijkheid voor de taaldocent, die tenslotte een scala aan series voor moet bereiden. Ten derde richt de Gouin-seriemethode zich vooral op mondelinge taalgebruik, terwijl het onderwijssysteem nog vaak draait om examens die de lees- en schrijfvaardigheid toetsen.

Task-Based Language Teaching (TBLT)


Bedacht door wie en wanneer


Task-Based Language Teaching; TBLT (Taakgericht taalonderwijs) is in de jaren tachtig van de vorige eeuw ontwikkeld. De grondleggers zijn de Indiase taalkundige professor N.S. Prabhu, de Amerikaanse hoogleraar Teresa P. Pica en de Britse hoogleraren Graham Crookes en Michael Hugh Long.

Kenmerken van de Task-Based Language Teaching (TBLT)


Taakgericht taalonderwijs past binnen het Communicatief Taalonderwijs/een Communicatieve Benadering. De denkwijze achter de methode is dat de verwerving van de te leren taal (zoals het Grieks) geen doel op zich is, maar een hulpmiddel om bepaalde taken uit te kunnen voeren. De studenten krijgen motiverende taken voorgeschoteld. Hiervoor is taalkennis (Grieks) vereist. Om deze taken goed uit te kunnen voeren, is het nodig dat zij over regels van het Grieks en woordenschat van het Grieks beschikken. Deze taken zijn zaken uit het dagelijks leven, zoals e-mails schrijven, met een klantenservice bellen, een boodschap doen, een krant lezen of een drankje bestellen. De opdracht wordt in drie verschillende fasen opgedeeld: vóór, tijdens en na de taak, waarbij de student zich eerst op de taak voorbereidt, de taak daarna uitvoert en tot slot erop terugblikt. Om de taken uit te voeren, dienen studenten samen te werken. De taken moeten net boven het kennisniveau van de lerende liggen om leereffect te hebben.

Populariteit


Vanaf het begin van de jaren negentig is taakgericht onderwijs zeer populair geworden, zeker in het taalonderwijs. Taakgericht taalonderwijs de meest bruikbare vorm te zijn om de taalvaardigheid bij de studenten (voornamelijk de studenten met een achterstand) te verhogen in het lager en secundair onderwijs.

Voor- en nadelen van Task-Based Language Teaching


Het taakgericht taalonderwijs (Grieks) biedt duidelijke voordelen. Het is een activerende werkvorm, waarbij de lerenden worden uitgedaagd om hun taalvaardigheid (Grieks) toe te passen. Het is een op de persoon gerichte, efficiënte en relevante aanpak, mits de taak goed bij de lerende aansluit. De lerende komt op een dagelijkse, natuurlijke wijze in aanraking met het Grieks en leert op deze manier authentieke Griekse woorden, woordcombinaties en uitdrukkingen. Daarnaast leren studenten om met elkaar samen te werken. Taakgericht taalonderwijs wordt door lerenden als plezierig en motiverend ervaren .

Dat de communicatie voorop staat en niet de correcte vorm van het Grieks, waardoor lerenden die niet heel nauwkeurig leren, kan als keerzijde genoemd worden.

De Dogme benadering (Engels: Dogme Language Teaching; Dogme ELT)


Bedacht door wie en wanneer


Scott Thornbury; een Nieuw-Zeelandse docententrainer en taalkundige op het gebied van taalonderwijs Engels ontwikkelde Dogme Language Teaching/Dogme ELT (ook wel de ‘Dogmabenadering’ genoemd) in 2000.

Kenmerken van de Dogme benadering (ELT)


‘Dogme 95’; de beweging van een aantal filmmakers uit Denemarken onder wie filmregisseur Lars von Trier uit het jaar 1995 was de inspiratie voor Dogme Language Teaching (DLT). De deelnemers confirmeren zich aan 10 strenge regels (dogma’s) bij het maken van films die samen ‘de eed van zuiverheid’ (Deens: kyskhedsløfter; Engels: Vows of Chastity) vormen. Iets dergelijks is bij het Dogme-taalonderwijs aan de hand. De aanhangers van deze methode zoeken naar een vorm van communicatief onderwijs van vreemde talen die onbelast is door enig voorgedrukt materiaal. Het doeleinde van de Dogme-benadering is het starten van echte inhoudelijke gesprekken over praktische onderwerpen. Hierbij draait het om communicatie als de drijvende kracht van het leren. Deze leermethode is daarom een communicatieve werkwijze van taalonderwijs. Deze methode wil onderwijs bieden zonder het gebruik van lesboeken of andere lesmaterialen en zich in plaats daarvan op het communiceren tussen de student en de taaltrainer richt. Het Dogme-taalonderwijs heeft, net als de Dogme-beweging van de filmmakers, 10 uitgangspunten (dogma’s).

Populariteit


Ondanks dat er niet veel onderzoek naar het succes van Dogme is gedaan, stelt Scott Thornbury dat de parallellen met het taakgericht leren van talen (zoals Grieks) erop wijzen dat Dogme waarschijnlijk tot vergelijkbare resultaten leidt.

Voor- en nadelen van de Dogme benadering


Dat er zo goed als geen voorbereiding is vereist, is een positieve bijkomstigheid voor docenten Grieks. Het kan erg motiverend zijn dat de studenten verantwoordelijk voor het eigen leerproces zijn. De les Grieks in de vreemde taal is niet voorspelbaar. Dat garandeert spontane communicatie en de verveling krijgt geen kans. Bij een taalles volgens de Dogme-benadering is vrijwel elk item bespreekbaar. De studenten blijven zo betrokken en alert.

Als de lerenden zo weinig bij de hand worden genomen door de docent kunnen ze zich daartegenover wat minder op hun gemak voelen. Voor dit type onderwijs zijn ook niet alle taaltrainers Grieks flexibel genoeg. Dat studenten zich vaak op een bepaald examen Grieks dienen voor te bereiden, terwijl het niet zeker is dat de hiervoor benodigde stof tijdens de taallessen aan bod komt, kan een bijkomend nadeel vormen van de methode.

Growing Participator Approach (GPA)


Bedacht door wie en wanneer


The Growing Participator Approach (GPA) is in het jaar 2007 ontwikkeld door Language consultants Greg en Angela Thomson.

Kenmerken van de Growing Participator Approach (GPA)


De GPA-benadering is een alternatieve kijk om een vreemde taal (zoals het Grieks) te leren. Dat taal en cultuur niet los van elkaar staan, is de primaire aanname van de GPA. Bij GPA gaat het om veel meer dan alleen het verwerven van het Grieks; het uiteindelijke doel om tot een volwaardige deelnemer aan het leven in de gastcultuur (van Griekenland) uit te groeien. GPA gebruikt daarom de benamingen ‘groeiende deelnemer’ in plaats van ‘taallerende’ en ‘verzorger’ in plaats van ‘docent of leraar’. De GPA vertoont gelijkenissen met, en is ook gedeeltelijk gebaseerd op, de Natural Approach (natuurlijke aanpak) van Stephen Krashen en Tracy Terrell.

De methode bestaat uit zes fasen van activiteiten. Deze activiteiten worden uitgevoerd door de lerende en een verzorger uit Griekenland. Begrijpen gaat voor produceren. De nadruk ligt op Griekse woordenschat alsook cultuur. Fase 1 is de zogenaamde hier-en-nu-fase. Deze fase neemt ongeveer 100 uur in beslag. De ‘groeiende deelnemer’ richt zich in fase 1 op het luisteren en het geven van non-verbale feedback.

Fase 2 is de zogenaamde verhaalopbouwfase. Deze fase neemt om en nabij 150 uur in beslag en de deelnemers beginnen nu het Grieks ook te produceren. In fase 3 van de methode ligt de nadruk op ‘gedeelde verhalen’. Dit zijn verhalen die over dagelijkse gebeurtenissen gaan, verhalen die worden gedeeld tussen culturen en verhalen die over gedeelde ervaringen gaan. Fase 4 van de leermethode is de fase van het zogenaamde ‘diepe delen’. Tijdens deze fase beginnen de deelnemers en de verzorgers meer diepgaande gesprekken te voeren over het leven in de Griekse cultuur. In fase 5 van de methode beginnen deelnemers zich te richten op het taalgebruik van de moedertaalsprekers Grieks door middel van televisie, films, nieuws en literatuur. Het Grieks dat voor het werk van de deelnemers nodig is, wordt ook geleerd. Fase 6 van de leermethode is de zogenaamde ‘zelfvoorzienende groeifase’. Deze fase kent geen eindpunt. Hier gaat het om de groei buiten de formele taalsessies Grieks om.

Populariteit


Omdat de methode van Thomson nog redelijk nieuw is, is nog vrij weinig bekend over het succes van de methode. De deelnemers zijn enthousiast over de leermethode.

Voor- en nadelen van de Growing Participator Approach


Met de GPA-benadering wordt een goede doorkijk geboden op het proces van de taalverwerving Grieks. Deze zes fasen van GPA bieden een duidelijk tijdspad en haalbare doelen. Er wordt door de lerende niet alleen taalkennis Grieks verworven, maar eveneens van de omgeving en de lerenden verwerven daarnaast een nieuw sociaal netwerk.

Dat voor iedere deelnemer of tenminste iedere groepje deelnemers een ‘verzorger’ gezocht moet worden die bereid is om behoorlijk wat tijd te investeren, is een minpunt van deze leermethode.

Shadowing Technique


Bedacht door wie en wanneer


De Shadowing technique of Shadowing (‘schaduwen’) is bedacht door Alexander Argüelles; een Amerikaanse polyglot en taalkundige in de vroege jaren 2000.

Kenmerken van de Shadowing Technique


Shadowing is een methode die studenten zelfstandig kunnen gebruiken voor het verbeteren van de uitspraak en de intonatie (Grieks) en het verwerven van vloeiendheid in het spreken. Deze techniek is relatief eenvoudig: de student luistert naar een audio-opname, bij voorkeur een dialoog en herhaalt wat hij of zij hoort. Bij de methode is het niet belangrijk om de Griekse tekst te begrijpen; in de eerste instantie gaat het om de klanken. Het luisteren en daarna herhalen oefent men net zo veel tot dit heel gemakkelijk gaat en de student simultaan met de audio-opname Grieks kunnen spreken. De lerende gebruikt na enige tijd een transcript om te kunnen lezen (en te begrijpen) wat hij of zij heeft gezegd. Veel lesboeken zijn voor deze techniek geschikt, zolang de boeken dialogen of delen met samenhangende tekst bevatten. Het niveau van de Griekse audio-opname dient idealiter wat boven het niveau van de studenten te liggen. De ideale lengte is ongeveer één pagina, zonder kunstmatige pauzes en op een natuurlijke snelheid. Omdat fysieke bewegingen de opname van de vreemde taal (het Grieks) in het zenuwstelsel versterken, doet Alexander Argüelles de aanbeveling om te lopen tijdens het spreken, het liefst buiten, en niet te zitten. Dat de studenten minder gauw worden afgeleid als zij in beweging zijn, is een andere grond zodat het werken aan het Grieks een stuk effectiever gaat.

De shadowing-techniek vertoont veel overeenkomsten met de audiolinguale methode uit de twintigste eeuw, maar het onderscheid is dat bij de audiolinguale methode grammaticale driloefeningen werden gebruikt in plaats van dialogen of samenhangende teksten. Bij Shadowing is ook simultaan spreken anders.

Populariteit


Er is veel onderzoek gedaan de afgelopen jaren naar de techniek van Shadowing waaruit blijkt dat de leermethodiek naast de uitspraak ook de luistervaardigheid aanzienlijk verbetert. Het algemene begrip van het Grieks wordt ook vergroot.

Voor- en nadelen van de Shadowing Technique


Shadowing heeft als praktisch voordeel dat de methodiek in een groep studenten kan worden gebruikt, waarbij elke deelnemer individueel actief leert. Het rendement van Shadowing is hoog.

Het nadeel van de Shadowing-techniek is dat de lerende het wellicht een beetje saai kan vinden om dezelfde Griekse tekst steeds te blijven herhalen. De tekst kiezen is dus heel belangrijk.

Total Physical Response (TPR®)


Bedacht door wie en wanneer


De Amerikaanse psycholoog James Asher ontwikkelde in de jaren zestig van de vorige eeuw de taalverwervingsmethode Total Physical Response, ook wel TPR® genoemd.

Kenmerken van Total Physical Response (TPR®)


TPR® is een methode om talen (bijvoorbeeld Grieks) te leren die op het idee gebaseerd is dat mensen leren door middel van handelingen en beweging. Men leert door te doen, en wel op de manier zoals kinderen hun moedertaal leren. Ouders geven voortdurend opdrachten aan hun jonge kinderen en belonen hen als ze deze opdrachten uitvoeren (“kijk naar mama”, “goed zo”). “Pak de lepel”, “Mooi!”, “Trek je schoentjes maar aan”, enz.). In de eerste instantie is het de bedoeling dat het kind begrijpt wat de ouder zegt, het kind gaat in een later stadium verbaal reageren. De luistervaardigheid Grieks vormt dus de basis, daarna komt de spreekvaardigheid.

De methode van TPR® past deze principes van de moedertaalverwerving bij het leren van het Grieks versneld toe. De docent geeft opdrachten op een begrijpelijke en vriendelijke wijze, zoals: “pak het boek” en doet zelf de opdrachten voor; de lerenden doen deze opdrachten na. Aanvankelijk wordt van de lerenden nog niet verwacht dat ze Grieks spreken; de lerenden geven de taken in een later stadium. Taken die bekend zijn worden uitgebreid of gedeeltelijk veranderd.

TPR® appelleert de methode van aan de beide hersenhelften door de combinatie van beweging en spraak. Hierdoor kost het minder moeite om iets te leren en de geleerde Griekse taalkennis beklijft ook beter.

Populariteit


Voornamelijk wordt TPR® toegepast binnen het NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal), zeker bij beginnende studenten en ook wel op de basisschool bij Engels. Maar eveneens middelbare scholieren of volwassenen werken met veel plezier met TPR® en behalen hierbij goede resultaten.

Voor- en nadelen van Total Physical Response


TPR® heeft veel voordelen. Doordat de studenten veel begrijpelijke input krijgen aangeboden in ‘chunks’ (woorden die bij elkaar horen), krijgen de studenten snel begrip van de nieuwe taal. De leermethodiek van Total Physical Response zorgt voor snelle succeservaringen, wat het plezier in leren bevordert. Zo kunnen de studenten stressvrij leren. In principe is de methode van TPR® geschikt voor alle doelgroepen, ongeacht leeftijd en achtergrond en kan de methode eveneens toegepast worden in grotere klassen. Het verworven Grieks wordt direct opgeslagen in het langetermijngeheugen van de student.

Dat niet elke taaluiting in TPR®-taken is uit te drukken, is het minpunt van TPR®. Daardoor werkt het tot op een bepaald taalniveau en is daarnaast nog een andere methodiek (ter aanvulling) nodig. De methode is ook niet heel creatief. De student leert niet zijn of haar meningen, gevoelens en ideeën in het Grieks te uiten.

De Directe Methode (Engels: Direct Method; DM)


Bedacht door wie en wanneer


Eind jaren tachtig van de negentiende eeuw bedacht de Duits-Amerikaanse taalkundige Maximilian Delphinius Berlitz (geboren als David Berlizheimer) de Directe Methode. Deze methode wordt ook wel ‘de natuurlijke benadering’ genoemd. De Directe Methode is als antwoord op de dominante grammatica-vertaalmethode ontwikkeld.

Kenmerken van de Directe Methode (DM)


Er ontstond een Reformbeweging rond het jaar 1900 met nieuwe visies over leren dat zelfontdekkend en inductief moest zijn. Overigens ging de Reformbeweging niet alleen over het leren van een taal, maar ook over voeding, natuurgeneeskunde, kleding en naturisme. Omstreeks 1900 streefde men, net zoals in de jaren zestig van de vorige eeuw, naar meer natuurlijke manieren van leven en bevrijding van het keurslijf. Er ontstond in het taalonderwijs veel aandacht voor gesproken, ‘levende’ taal. Hierbij werd de grammatica eerder inductief onderwezen, met behulp van voorbeeldzinnen. De taalregels moesten de lerenden hieruit afleiden. Er waren meer mondelinge oefeningen met meer aandacht voor de uitspraak van de vreemde taal (zoals het Grieks). Het werd gestimuleerd om de lerenden vaak in het Grieks te laten spreken. Dat de les in het Grieks gegeven werd, was eveneens een nieuw verschijnsel. Tijdens de taalles werd nadrukkelijk niet vertaald. Het aanleren van de (Griekse) vocabulaire werd gedaan door middel van voorbeelden en plaatjes. Abstracte vocabulaire werd door studenten aangebracht om ideeën te laten associëren.

Populariteit


Deze golf van vernieuwing van begin twintigste eeuw ebde weg, deels door invloed van de oorlogen en crises, om weer een andere vorm te krijgen in de jaren zestig.

Met (een moderne versie van) de Directe Methode wordt nog altijd gewerkt door taleninstituten zoals Berlitz en Interlingua.

Voor- en nadelen van de Directe Methode


Het voordeel van de Directe Methode is dat deze methode een vrij natuurlijke manier is om Grieks te leren. Bij de methode wordt veel aandacht besteed aan luisteren en spreken. Hierdoor krijgen de lerenden vloeiendheid in het Grieks en zelfvertrouwen. Nadelen heeft de Direct Methode echter ook. Voor schrijfvaardigheid (Grieks) is bij deze methode zeer weinig aandacht en voor lezen in de vreemde taal ook relatief minder. Voor studenten die verder meer gevorderd zijn in het Grieks, biedt deze leermethode te weinig uitdaging. De Directe Methode is eveneens niet heel bruikbaar voor de langzaam lerende studenten, omdat deze methode een daadkrachtige inzet vanuit de student verwacht.

De Manesca-methode (Engels: Manesca Method)


Bedacht door wie en wanneer


Jean Manesca publiceerde An Oral System of Teaching Living Languages Illustrated by a Practical Course of Lessons in the French through the Medium of the English (“Een mondelinge methode voor het onderwijzen van levende talen, aan de hand van een praktische cursus Frans door middel van het Engels”) in 1835. In januari 2015 ging An oral system of teaching living languages in herdruk.

Kenmerken van de Manesca-methode


De Manesca-methode is op hetzelfde principe gebaseerd als de ‘natuurlijke aanpak’ (Natural Approach): de beste manier om vreemde talen te leren, is die waarop een kind de moedertaal leert. Een vreemde taal (zoals Grieks) leren moet gemakkelijk en veilig zijn. Manesca wil om die reden niet werken met abstracte regels en lijstjes met Griekse woorden die uit het hoofd geleerd dienen te worden.

De Manesca-methode geldt als de eerst bekende, volledige taalcursus. De leermethode is op het werken met een groep van studenten en een docent Grieks gebaseerd, die steeds één Grieks woord tegelijk introduceert. Er hoort een specifieke beweging bij ieder woord. Het Griekse woord en de beweging worden vervolgens door de lerenden na elkaar herhaald. De herhaling helpt de studenten deze Griekse woorden te onthouden, zonder dat uit het hoofd geleerd hoeft te worden. Stap voor stap worden de woorden zinnen en weer variaties op deze Griekse zinnen. De Griekse spelling wordt aangeboden in een later stadium met leesteksten.

De Manesca-methode is al een aantal jaren later overgenomen en aangepast door de Duitse grammaticaschrijver en taaldocent Heinrich Gottfried Ollendorff en staat ook wel als de Ollendorff-methode bekend.

Populariteit


Manesca is twee jaar na de publicatie van zijn methode overleden. Het werk van Jean Manesca is door anderen opgepakt en aangepast, onder meer door Ollendorff. Een groot deel van zijn ideeën zijn nog actueel en worden nog steeds toegepast in het moderne vreemdetalenonderwijs.

Voor- en nadelen van de Manesca-methode


De combinatie van spreken en bewegingen maken, waardoor het fysieke geheugen meewerkt en de geleerde stof gemakkelijker en langduriger door de lerende wordt onthouden, geldt als de sterke kant van de Manesca- of Ollendorff-methode. Het vele herhalen draagt daar ook aan bij. Het kan als een keerzijde worden gezien dat het wat saai wordt om dezelfde Griekse woorden en zinnetjes steeds te herhalen.

Silent Way


Bedacht door wie en wanneer


The Silent way (‘de stille manier’) is ontwikkeld door de Egyptenaar Caleb Gattegno in 1963.

Kenmerken van de Silent Way


De stille manier is een taalleermethode (voor bijvoorbeeld Grieks) die gebruikmaakt van stilte als instructiemiddel. Gattegno’s methode gaat uit van de autonomie van de studenten en hun actieve deelname.

De taaltrainers Grieks gebruiken een combinatie van gebaren en stilte om de aandacht van de lerende te trekken, reacties uit te lokken en de lerende aan te moedigen om foutjes te verbeteren. Aan de uitspraak (Grieks) wordt veel tijd besteed.

Gattegno, die wiskundige was, hechtte er veel waarde aan om taalonderwijs te geven door middel van een methode die efficiënt voor de energievoorraad van zijn studenten was. Hij ontdekte dat het in verhouding weinig energie kost om een auditief of visueel beeld te onthouden, veel minder energie dan als we proberen iets uit het hoofd te leren. Het betoog van hem was dat docenten niet zozeer zouden moeten streven naar kennisoverdracht, maar het bewustzijn dienen aan te boren, want alleen het bewustzijn maakt het mogelijk om dingen te kunnen leren.

Gekleurde blokken die kunnen worden gebruikt voor allerlei dingen, zijn één van de hulpmiddelen die The Silent Way gebruikt. De methode maakt eveneens gebruik van Words in Colour. Words in Colour is een kleurenkaart voor geluiden waarin elke kleur voor een bepaalde klank van het Grieks staat, gekleurde woordgrafieken om aan zinnen te werken en gekleurde grafieken die worden gebruikt om spelling te leren.

Populariteit


Voornamelijk bij het aanleren van de uitspraak zijn de ideeën van Gattegno van betekenis geweest, alhoewel de Stille Methode in de originele vorm niet veel meer wordt gebruikt.

Voor- en nadelen van de Silent Way


Dat zijn benadering voor de lerende niet-bedreigend is, die immers wordt beschouwd als autonoom, is de sterke kant van de aanpak van Gattegno. De trainer Grieks is in feite aan de student dienstbaar, niet omgekeerd. De leermethodiek van The Silent Way stimuleert het leren op een natuurlijke manier. Het geleerde wordt meestal goed verwerkt en onthouden door lerenden een uitdaging te geven om nieuwe dingen te ontdekken. Fouten maken magwat bijdraagt aan het leerproces.

Het kan een nadeel zijn dat sommige lerenden meer begeleiding nodig hebben dan de leermethode voorstaat. De studenten worden mogelijk gefrustreerd door het gebrek aan inbreng van de taaltrainer Grieks. Met kleuren en grafieken werken, heeft als beperking dat ‘het nieuwe’ er gauw af gaat. Hierdoor verdwijnt het effect van de methode.

TPR Storytelling


Bedacht door wie en wanneer


TPR Storytelling of ‘TPRS’ houdt in Teaching Proficiency through Reading and Storytelling. De TPRS-methode is ontwikkeld door Blaine Ray in 1990, een Amerikaanse docent Spaans, en is afgeleid van de TPR-methode (Total Physical Response).

Kenmerken van TPR Storytelling


TPR Storytelling is een taalverwervingsmethode die gebruikmaakt van verhalen om een taal (bijvoorbeeld Grieks) te leren. Het principe van TPRS is een natuurlijke methode van taalverwerving: een vreemde taal leren zoals een kind zijn of haar moedertaal leert. Om dit te kunnen bereiken, worden studenten aan een grote hoeveelheid begrijpelijke input blootgesteld. Door de trainer Grieks wordt een verhaal verteld waarin nieuwe Griekse woorden meerdere keren voorkomen. Deze verhalen zijn niet te lang en interessant of humoristisch. Doordat de verhalen gemakkelijk te begrijpen zijn, ontspannen de lerenden zich. Zo worden Griekse structuren en woorden vanzelf in het langetermijngeheugen van de studenten opgeslagen. De lerenden worden door de docent op grammaticale verschijnselen van het Grieks gewezen, zonder dat lerenden taalregels uit het hoofd hoeven te leren.

Na enige tijd zal de lerende ‘automatisch’ Grieks gaan spreken en de Griekse grammaticale structuur van de nieuwe taal imiteren. Dit is een natuurlijk proces. Samen met een groepje studenten een verhaal opbouwen, is een variant. Hierbij schrijft de docent Grieks eerst nieuwe woorden en structuren op een bord of flipchart, met hun Griekse vertaling, om vervolgens met de lerenden een verhaal te maken. Tot slot vertellen de lerenden het verhaal na. Een belangrijk deel van TPR Storytelling is lezen in het Grieks, omdat dit zorgt voor inbreng. In een latere fase volgt schrijven in het Grieks.

Populariteit


Er is veel onderzoeken gedaan dat uitwijst dat TPRS een succesvolle manier is om een vreemde taal te leren. Er zijn wel randvoorwaarden nodig: de setting dient geschikt te zijn en de taaltrainer dient goed getraind te zijn.

Voor- en nadelen van TPR Storytelling


TPR Storytelling is een laagdrempelige wijze van taalverwerving en het geleerde wordt grondig verworven. Doordat TPRS ook de creatieve intelligentie aanboort, is TPRS een breinvriendelijke leermethode. Het is prettig voor de student en het is relatief gemakkelijk om de focus te behouden. Zelf een verhaal maken, werkt heel motiverend voor de lerenden.

Een nadeel is dat TPR Storytelling veel voorbereiding van de taaltrainer vraagt.

COMMERCIËLE METHODES VOOR ZELFSTUDIE

De Rosetta Stone methode


Bedacht door wie en wanneer


De Rosetta Stone-leermethodiek is naar de zogenaamde de Steen van Rosetta vernoemd, een steen met een tekst in twee talen die in Egypte is gevonden, met behulp waarvan uiteindelijk de hiërogliefen zijn ontcijferd. Rosetta Stone is ook de naam van het softwarebedrijf dat deze taalcursussen op de markt brengt. De eerste versie is uitgebracht in 1996.

Kenmerken van de Rosetta Stone methode


De Rosetta Stone methode is een wijze om een vreemde taal (bijvoorbeeld Grieks) te leren achter een computer. De taalcursussen zijn beschikbaar in meer dan dertig verschillende talen en ze zijn te volgen vanuit elk van deze talen.

De Rosetta Stone-methode is een communicatieve methode, die de manier imiteert waarop een kind de moedertaal leert. Dit wil zeggen ‘leren door middel van onderdompeling’, leren door veel te luisteren en na te spreken. Rosetta Stone gebruikt hiervoor foto’s en stemmen van moedertaalsprekers (native speakers Grieks) om de betekenis van nieuwe woorden in de doeltaal (het Grieks) over te brengen. Er wordt gebruikgemaakt van een programma om spraak te herkennen dat de Griekse uitspraak registreert en een schematische weergave hiervan maakt. Dit maakt het mogelijk voor de student om zijn of haar uitspraak met de uitspraak van native speakers (moedertaalsprekers Grieks) te vergelijken. Uitspraakverbetering kan worden behaald door de voorbeeldstem minder snel te laten spreken en daarna veel na te spreken.

Voor de schrijfvaardigheden Grieks van de studenten zijn er dictee-oefeningen. De software controleert de Griekse spelling en grammatica en wijst op taalfouten en biedt de mogelijkheid om deze taalfouten van de lerende te corrigeren.

Het programma van Rosetta Stone biedt eveneens leesteksten. Deze gaan over dagelijkse onderwerpen, ideeën en activiteiten.

Populariteit


De Rosetta Stone-methode wordt wereldwijd veelvuldig ingezet en zeker niet door de minsten. Onder andere het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse zaken en de NASA maken er gebruik van. De methode van Rosetta Stone wordt in ons land door een aantal ministeries en veel universiteiten en hogescholen toegepast en eveneens door een aantal internationale bedrijven.

Voor- en nadelen van de Rosetta Stone methode


De Rosetta Stone-methode is erg eenvoudig in het gebruik en kan door de studenten gebruikt worden op elk moment. Welke onderdelen van de leermethode meer of wellicht minder aandacht nodig hebben, kan de lerende zelf bepalen. Veel lerenden vinden het plezierig om de methodiek te gebruiken. Bij een gebrek aan taaldocenten kan de Rosetta Stone-methode een oplossing bieden voor onderwijsinstellingen. Dat er geen taaldocent is die studenten motiveert of wat extra’s kan bieden, kan een nadeel van de methode zijn.

De Pimsleur methode


Bedacht door wie en wanneer


De taalcursussen van Pimsleur zijn ontwikkeld door Amerikaans taalkundige Dr. Paul Pimsleur. De eerste Pimsleur taalcursus was een cursus Grieks, die Pimsleur in 1963 op de markt bracht.

Kenmerken van de Pimsleur methode


De methode van Pimsleur is een Amerikaans computerprogramma om nieuwe talen (bijvoorbeeld Grieks) te leren.

Een cursus van Pimsleur bestaat uit zinnetjes/dialoog die door lerenden worden nagesproken en herhaald. Deze Griekse voorbeeldzinnen van de cursus zijn ingesproken door moedertaalsprekers. De cursussen zijn op herhaling, anticipatie, woordenschat en weer herhaling gebaseerd. De lessen omvatten een halfuur audio-opname met nieuwe woordenschat en taalstructuren in de te leren taal. De grammaticale structuur van het Grieks wordt niet apart uitgelegd maar aangeboden via uitbreiding van, en variaties op, de zinnetjes.

Dr. Pimsleur deed onderzoeken naar het optimale interval waarmee informatie van het kortetermijngeheugen overgaat naar het langetermijngeheugen. In de Pimsleur taalcursussen is dit (gemiddelde) interval geïntegreerd.

Populariteit


Onder andere Amerikanen gebruiken de cursussen van Pimsleur en de ervaringen met de methode variëren. Over het algemeen zijn lerenden tevreden over de aangeleerde uitspraak van het Grieks.

Voor- en nadelen van de Pimsleur methode


Omdat de insprekers allemaal moedertaalsprekers (native speakers) zijn en op een natuurlijke wijze in een normaal tempo Grieks spreken, werkt de methode van Pimsleur heel goed om de uitspraak te verbeteren.

Het minpunt van de methode van Pimsleur is dat er niets uitgelegd wordt. De student leert geen bouwstenen van het Grieks om zelf een zin te maken, maar moet het doen met duizenden voorbeeldzinnetjes die worden ingeprent.

De Michel Thomas methode


Bedacht door wie en wanneer


De Michel-Thomas-methode is, niet verrassend, bedacht door Michel Thomas (geboren als Moniek Kroskof); een in Polen geboren genaturaliseerde Amerikaan. Michel Thomas ontwikkelde zijn methode kort na de Tweede Wereldoorlog in zijn eigen taleninstituut in Beverly Hills, Los Angeles, met beroemdheden als Barbra Streisand, Emma Thompson, Diana Ross, Mel Gibson, Bob Dylan en Pierce Brosnan in de klantenkring.

Kenmerken van de Micheal Thomas methode


Michel Thomas’ principe was dat iemand alleen in staat is om te leren als diegene geen stress heeft. Michel Thomas begon met de studenten duidelijk te maken dat ze zich geen zorgen hoefden te maken dat ze iets zouden vergeten.

De cursussen van Michel Thomas zijn audiolessen (Grieks), ingesproken door twee acteurs; een vrouwelijke acteur en een mannelijke acteur. De setting is een virtueel klaslokaal, waarin de student als de derde student fungeert. De student luistert met de les van de stemacteurs mee. Als een vraag aan de stemacteurs gesteld wordt, is het idee dat de cursisten op pauze drukken en zelf antwoord geven op de vraag. Er zijn geen huiswerkopdrachten, geen uit-het-hoofd-leren. Bij de methode worden de lessen opgebouwd in stapjes en nieuwe Griekse lesstof wordt afgewisseld met reeds bekende Griekse lesstof. De uitleg wordt in de Engelse taal gegeven. Er wordt bijvoorbeeld op verbanden gewezen tussen het Engels en het Grieks, als die verbanden er zijn. Grammaticale uitleg wordt eveneens gegeven. Makkelijke stof wordt eerst aangeleerd, moeilijkere stof volgt pas nadat door de student Grieks is begrepen en geleerd. Naast Griekse woorden en zinnen worden eveneens bouwstenen geleerd. Hiermee kan de gebruiker zelf zinnen maken. De leermethode maakt eveneens gebruik van flashcards zodat gebruikers zelf hun vocabulaire Grieks kunnen toetsen en online oefeningen kunnen maken om hun eigen voortgang te kunnen meten.

Populariteit


Veel gebruikers vinden de cursus plezierig werken en ze zijn over het algemeen tevreden over de uitleg van de structuren van het Grieks. De studenten die met de taal wat verder zijn, vinden de Michel Thomas-methode minder nuttig.

Voor- en nadelen van de Micheal Thomas methode


De taalcursussen zijn erg toegankelijk en trainen luistervaardigheid en uitspraak Grieks op een efficiënte manier. Het feit dat deze cursussen Grieks niet in schrijfvaardigheid voorzien, is een nadeel van de methode van Michel Thomas. Er is ook geen werkelijke interactie, omdat het een audiocursus betreft.

De Assimil methode


Bedacht door wie en wanneer


Assimil is een Frans bedrijf, dat in het jaar 1929 door Alphonse Chérel is opgericht. Het bedrijf maakt taalcursussen en publiceert deze. Hun eerste boek heette Anglais sans Peine.

Kenmerken van de Assimil methode


Letterlijk betekent ‘assimileren’: ‘opgaan in de andere groep, mengen met’, wat wel een hooggegrepen streven is voor taalcursussen (zoals Grieks). De taalcursussen van Assimil zijn zelfstudielessen die uit een lesboek Grieks, audio-CD’s en een USB-stick bestaan. Idealiter besteden de cursisten ruwweg twintig minuten per dag aan de cursus.

De taallessen van Assimil bestaan uit Griekse dialogen die worden beluisterd, nagesproken en gelezen. De Griekse vertaling staat ernaast, samen met grammaticale toelichting. Voor het trainen van de uitspraak, maakt de Assimil-methode gebruik van zinnetjes die door native (moedertaal) speakers zijn ingesproken en die de lerende dient te herhalen. De opbouw van de les verloopt van receptief naar productief: in de eerste lessen wordt nog geen taalproductie verwacht van de cursisten; dit komt pas na ruwweg vijftig lessen.

Populariteit


De cursussen van Assimil zijn populair. Ze zijn relatief voordelig en er is een ruim aanbod aan verschillende talen.

Voor- en nadelen van Assimil


Dat de lerenden in hun eigen snelheid kunnen leren op het moment dat dit het beste past, is het voordeel van de Assimil-methode. Het nadeel hierbij is, wat geldt voor alle computertaalcursussen, dat de studenten aan zichzelf zijn overgeleverd. Er is geen taaldocent Grieks beschikbaar om de cursist te motiveren of te begeleiden.


ALGEMENE LEERMETHODES

Audio-Lingual Method (ALM) (Army Method/New Key)


Bedacht door wie en wanneer


De audiolinguale methode was al in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw ontwikkeld in Amerika en Engeland, onder andere door de Amerikaanse taalkundige Leonard Bloomfield. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was het noodzakelijk om (Amerikaanse) soldaten te voorzien van elementaire verbale communicatieve vaardigheden. Door de invloed van het leger werd de audiolinguale methode ook de ‘legermethode’ genoemd.

Kenmerken van de Audio-Lingual Method (ALM)


De audiolinguale methode kan beschouwd worden als reactie op de grammatica-vertaalmethode. Een nieuw verschijnsel was dat de taallessen geheel werden gegeven in de doeltaal (bijvoorbeeld Grieks). De belangrijkste vaardigheden zijn kunnen spreken en luisteren (in het Grieks) en (Griekse) grammaticale structuur worden geleerd met behulp van mondelinge structuuroefeningen. De bedoeling is vrijwel zonder fouten Grieks kunnen spreken en kunnen verstaan, wat begint bij een Griekssprekende leren naspreken. Het middel hiertoe is herhaling; er wordt met driloefeningen gewerkt om Griekse zinnen en structuren goed aan te leren, om te zorgen dat reacties spontaan en automatisch gaan worden. De taaldocenten Grieks kunnen bijvoorbeeld een bepaalde zin tien maal herhalen en vervolgens een nieuw Grieks woord of meerdere nieuwe Griekse woorden toevoegen. Er wordt veel in de zogeheten talenpractica gewerkt, waarbij lerenden een koptelefoon dragen en zinnen beluisteren en naspreken. Geschreven Grieks wordt pas behandeld wanneer het mondelinge Grieks al vertrouwd is geworden. Afbeeldingen worden wel gebruikt voor het introduceren van nieuwe woorden in het Grieks.

Populariteit


De methode werd in ons land pas rond het jaar 1970 geïntroduceerd toen de Mammoetwet inging. Tegen de betekenisloze drills waren al snel bezwaren. De techniek wilde wel eens problemen geven. De talenpractica raakten hierdoor vrij gauw in onbruik. In plaats van de talenpractica werden de mondelinge structuuroefeningen schriftelijk gemaakt. Schrijvers van leerboeken wonnen weer aan populariteit en boden weer expliciete grammaticaregels aan. Toch liet de audiolinguale methode wel sporen na. Het was nu breed geaccepteerd dat het bij een taal (zoals Grieks) leren niet gaat om het memoriseren van de (Griekse) grammatica, maar om het gebruiken ervan. De luistervaardigheid (Grieks), die vóór 1970 voor veel docenten niet bestond, was ontdekt.

Voor- en nadelen van de Audio-Lingual Method


De audiolinguale methode is effectief voor mensen die Grieks beginnen te leren. Direct van het begin wordt de correcte uitspraak Grieks aangeleerd. De audiolinguale methode is een docentgestuurde methode en en biedt daardoor een vlotte en efficiënte overdracht van kennis. Deze methode kan ook worden toegepast bij grote(re) groepen.

Dit docentgestuurde aspect heeft tegelijkertijd een keerzijde; er wordt geen eigen inbreng van de lerenden verlangd, waardoor het gevaar van passiviteit en onvoldoende motivatie en betrokkenheid op de loer ligt. Een ander bezwaar van de audiolinguale methode is dat de geoefende drills niet zo gemakkelijk in levend taalgebruik Grieks om te zetten zijn.

GoldList Method (GLM)


Bedacht door wie en wanneer


De GoldList Method (‘gouden lijst-methode’) is door polyglot David J. James, alias Viktor Dmitrievitch Huliganov of Uncle Davey ontwikkeld.

Kenmerken van de GoldList Method (GLM)


De GoldList Method is een leermethode om woorden of zinnen (bijvoorbeeld in het Grieks) op een zodanige manier te leren dat deze plaatsnemen in het langetermijngeheugen van de lerende. Deze GoldList-methode werkt middels zelfgeschreven woordenlijsten (Grieks) die later herhaald worden. De zinnen of woorden op de woordenlijst worden door de studenten hardop gelezen. Het idee is niet om de woorden of zinnen en zinnen uit het hoofd te leren, maar dit eigenlijk gebeurt vanzelf door de blootstelling. De woordenlijst wordt telkens bijgewerkt; Griekse woorden die aangeleerd zijn, worden van de woordenlijst gehaald, Griekse woorden die nog altijd problemen geven, blijven op de woordenlijst staan.

Populariteit


Aanhangers van de GoldList Method stellen dat de woorden en zinnen spontaan worden opgeslagen in het langetermijngeheugen, maar geheugenwetenschappers bestrijden dat. Volgens deze geheugenwetenschappers wordt kennis in het algemeen opgeslagen wanneer deze ook relevant en betekenisvol is voor de student. De GoldList-methode kan goed werken voor Griekse woorden en zinnen die van betekenis en relevant zijn.

Voor- en nadelen van de GoldList Method


Deze methode kan goed functioneren voor lerenden die baat hebben bij bijvoorbeeld Post-its® als geheugensteun. Met de hand schrijven functioneert beter dan typen of, redelijk zinloos: een foto maken, omdat het fysieke deel van het geheugen door het schrijven aangesproken wordt en meewerkt. Een keerzijde is het ontbreken van context. Taal is uiteraard veel meer dan een serie losse woorden of zinnen. De methode is bovendien zeer tijdrovend; er dienen steeds handgeschreven woordenlijsten te worden gemaakt.

De Natural Method


Bedacht door wie en wanneer


De Natural Method, ook de Natural Approach (de ‘natuurlijke aanpak’) genaamd, is door Tracy D. Terrell en Stephen Krashen in 1983 ontwikkeld.

Kenmerken van de Natural Method


De Natural Method is gericht op een natuurlijke wijze van taalverwerving (van bijvoorbeeld Grieks). Op de manier waarop mensen als kind hun moedertaal leerden, probeert de methode het Grieks te leren. De Griekse taalregels leert studenten ook onbewust op deze wijze. Alleen het Grieks met een aantal visuele hulpmiddelen wordt hiervoor gebruikt. Een stressvrije leeromgeving voor de studenten is het streven van de leermethode. De lerenden worden blootgesteld aan een grote hoeveelheid begrijpelijke input. Bij de deze methode wordt de taalproductie Grieks niet geforceerd, maar mag spontaan ontstaan. De nadruk ligt op communicatie en niet zo zeer op het corrigeren van vormfouten en expliciete Grieks grammatica.

Als de student in het Grieks wordt ondergedompeld, werkt de methode het meest effectief. De activiteiten die in het Grieks worden aangeboden, dienen stimulerend te zijn, om te zorgen dat de studenten van de ervaring kunnen genieten.

De Natural Method leermethode lijkt veel op de Directe Methode. De leermethoden gaan beide uit van het idee van natuurlijke taalverwerving; het onderscheid is dat bij de Directe Methode meer nadruk wordt gelegd op de praktijk en bij de Natural Method meer op blootstelling aan taalinput en het verminderen van spreekangst.

Populariteit


Het feit dat onderdompeling een zeer effectieve leermethode is, is al veelvuldig aangetoond. Omdat de Natural Approach vrij eenvoudig te begrijpen is, is de methode een populaire wijze van lesgeven onder taaldocenten Grieks. Minpunten heeft de Natural Method ook. De leermethode legt vooral nadruk op het impliciet leren van de Griekse grammatica. De lerende zou weliswaar leren in het Grieks te communiceren, maar door ontoereikende kennis van de grammatica in een wat gebrekkige, versimpelde versie van de taal blijven hangen.

Voor- en nadelen van de Natural Method


Om op een natuurlijke manier Grieks te leren, wordt prettig gevonden. Studenten krijgen de kans voor het opbouwen van een persoonlijke band met het Grieks. Doordat de studenten niet ‘uit het hoofd hoeven te leren’, blijft het geleerde Grieks langer onthouden.

Een nadeel kan zijn dat het langer duurt voor er resultaat geboekt wordt, doordat er bijna geen druk ligt op de taalproductie. Ook bereidt de methode studenten niet per se op een bepaald Grieks examen voor.

Structurele Aanpak


Bedacht door wie en wanneer


De ‘Structurele Aanpak’ (Engelse benaming: Structural Approach; ‘SA’) is door Charles Fries, oprichter en directeur van de English Language Institute aan de Universiteit van Michigan en één van zijn studenten Robert Lado ontwikkeld in de jaren 50.

Kenmerken van de Structurele Aanpak (SA)


De Structurele Aanpak is een methode om vreemde talen te leren die als doel heeft om lerenden vertrouwd te laten raken met de fonologische en grammaticale structuur van de taal (bijvoorbeeld het Grieks). Volgens de methodiek van Structurele Aanpak levert de beheersing van deze structuren meer op dan het leren van woordenschat Grieks. Het herkennen en kunnen toepassen van vaste Griekse woordcombinaties en woordgroepen in de correcte woordvolgorde is waar het bij de Structurele Methode om draait. Deze vaste combinaties worden in reële situaties middels visualisatie, dramatisering, handelingen en gezichtsuitdrukking aan de lerende aangereikt. De taalstructuren die in de praktijk het vaakst in het Grieks worden gebruikt, worden als eerste aangeboden. De mondelinge vaardigheden Grieks (luistervaardigheden en spreekvaardigheden) worden hierbij in eerste instantie gebruikt; leesvaardigheden en schrijfvaardigheden volgen hieruit. Bij het aanleren en verbeteren van de productieve vaardigheden Grieks (spreken en schrijven), krijgt de grammatica een grote plaats. Andere namen voor de Structurele Aanpak zijn de Structural-Situational Approach (structurele-situationele benadering) en de Structural-Oral-Situational Approach (structurele-mondeling-situationele benadering).

Populariteit


De Structurele Aanpak werd in de jaren vóór 1970 op vrij grote schaal gebruikt om Engelse les te geven in Engelssprekende landen, voormalige Britse koloniën en in Maleisië.

Voor- en nadelen van de Structurele Aanpak


Het voordeel van een structurele aanpak is dat studenten de Griekse taal op een nauwkeurige manier wordt geleerd. De leren eveneensde krijgt inzicht in de Griekse grammatica leert eveneens in welke situatie bepaalde bepaalde Griekse woorden of combinaties van woorden wel of niet geschikt zijn voor de situatie. De methode gebruikt alledaagse taal. De Structurele Aanpak heeft eveneens minpunten. De methodiek is tamelijk tijdverslindend en biedt niet direct ervaringen van succes. De inbreng van de studenten zelf is gelimiteerd; de leermethode is weinig creatief.

Communicatief taalonderwijs (Engels: Communicative Language Teaching; CLT)


Bedacht door wie en wanneer


Het communicatief Taalonderwijs (Engelse naam: Communicative Language Teaching, afgekort: CLT), ook ‘De Communicatieve benadering’ (Engelse naam: Communicative Approach, afgekort: CA) genoemd, is ontstaan in de jaren 60 van de vorige eeuw onder invloed van de ideeën van taalkundige Noam Chomsky, die de nadruk legde op competenties bij het leren van een taal. Amerikaans taalkundige Dell Hymes was de grondlegger in het jaar 1966 van het concept communicatieve vaardigheden.

Kenmerken van Communicatief taalonderwijs (CLT)


Het communicatief talenonderwijs gaat uit van de opvatting dat interactie het uiteindelijke streven is van het leren van een vreemde taal (zoals Grieks).

De studenten leren het Grieks in praktijk te brengen middels CLT-technieken door de interactie met elkaar en de docent Grieks. Er wordt gebruikgemaakt van teksten in het Grieks of ander materiaal uit de werksituatie of het dagelijks leven. Het Grieks wordt zowel tijdens en ook buiten de les om gebruikt.

Studenten praten met medestudenten over persoonlijke gebeurtenissen en de taaltrainer Grieks draagt onderwerpen aan buiten het gebied van de traditionele grammatica, om de taalvaardigheid Grieks in allerlei soorten realistische situaties te oefenen. De Griekse grammatica wordt inductief onderwezen, dit betekent aan de hand van de praktijk, waaruit de regel volgt.

Bij CLT zijn docenten Grieks echt trainers, die lerenden helpen om in het Grieks te communiceren.

Populariteit


Communicatief taalonderwijs werd erg populair in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, deels omdat de traditionele taalonderwijsmethodes geen groot succes waren gebleken. Binnen het verenigde Europa was er een grotere behoefte om talen te leren op een wijze die meteen toepasbaar was.

Voor- en nadelen van Communicatief taalonderwijs


Het communicatief taalonderwijs heeft veel positieve aspecten. Lerenden ‘kunnen’ al snel ‘iets’ in het Grieks; deze methode van leren is studentgericht en functioneel. Omdat authentiek materiaal wordt gebruikt, leren studenten de Griekse woorden die zij moeten weten. De methode is efficiënt. Voor de lerende werkt dit stimulerend doordat hij of zij gauw succeservaringen heeft. Fouten mogen worden gemaakt; al doende wordt de taalvaardigheden geleerd en verder verbeterd. Een keerzijde van de communicatieve benadering is dat er minder aandacht wordt geschonken voor grammatica, woordenschat die niet meteen toepasbaar is en uitspraak. Het plannen en voorbereiden vereist veel tijd van de trainer en van lerenden vraagt het een actieve deelname. Deze manier van een taal leren, is voor bepaalde studenten lastig of ongewoon, afhankelijk van welke achtergrond zij hebben. CLT (communicatief taalonderwijs) draait om het trainen van vaardigheden; hierbij gaat het om de functie en niet zo zeer om de vorm en het biedt als zodanig geen echt samenhangend geheel.

Grammatica-/vertaalmethode (GVM) (Engels: Grammar-Translation Method; GTM)


Bedacht door wie en wanneer


Het taalonderwijs was in de 18de en de 19de eeuw vooral op praktisch taalgebruik gericht. Er word geleerd om gebruiksklare zinnen, dialogen, idiomatische uitdrukkingen, lijsten met woorden enzovoort na te spreken, uit het hoofd te leren en daarna vervolgens op te zeggen. Dit werd op een andere manier gedaan door een Duitse docent Frans en Italiaans en eveneens schrijver van leerboeken; Johann Valentin Meidinger. Hij ontwikkelde een methode waarin de grammatica van de taal centraal stond omstreeks 1783. Meidinger wordt gezien als de grondlegger van de grammatica-vertaalmethode (Engels: Grammar-Translation Method; GTM).

Kenmerken van de Grammatica-/vertaalmethode (GVM)


Deze methode was gebaseerd op het onderwijs in het Latijn; de taal van de religie, de wetenschap en de cultuur. Dit onderwijs in het Latijn was uiteraard gericht op geschreven teksten van de klassieke schrijvers en volledig gericht op de grammatica en het vertalen. Deze aanpak werd als degelijk en wetenschappelijk beschouwd. De Grammatica-vertaalmethode gaat uit van de analyse van de taalvormen en de taalstructuren (van bijvoorbeeld Grieks) waarbij de lerende inzicht ontwikkelt. Bij de Grammatica-vertaalmethode zijn de lees- en schrijfvaardigheid Grieks dus belangrijk. De nadruk ligt op literatuur, vertalen en uit het hoofd leren van woordenlijsten in het Grieks. De taaltrainer draagt de kennis Grieks over, de student memoriseert.

Populariteit


Al sinds halverwege de negentiende eeuw waren er ook tegengeluiden te horen. Desondanks heeft de grammatica-/vertaalmethode tot vrij recent een grote invloed op het talenonderwijs gehad.

Voor- en nadelen van de Grammatica-/vertaalmethode


Aan mensen die het een uitdaging vinden om dingen uit het hoofd te leren, vormt deze grammatica-/vertaalmethode vormt een aardige mentale training. Deze methode biedt ook inzicht in de structuur van de Griekse taal, omdat de nadruk op de grammatica wordt gelegd.

Er zijn echter meer keerzijden dan positieve kanten. De grootste keerzijde is dat de luister- en spreekvaardigheid Grieks bij de methode ver achterblijft, waardoor de geleerde taal zelfs na jaren studeren nauwelijks mondeling toegepast kan worden. Omdat het meestal gaat om literair taalgebruik, staat de methode ver van het dagelijks gebruik van het Grieks af, ook in de context die wordt aangeboden. Bij het werken in groepsverband geeft deze methode niet de mogelijkheid tot differentiatie of een eigen creatief proces voor de studentenn. De student is slechts toehoorder en uitvoerder.

Onderdompeling (Engels: immersion)


Bedacht door wie en wanneer


Onderdompeling (Engelse naam: language immersion of alleen immersion) wordt sinds de jaren 70 over de hele wereld gebruikt, hoofdzakelijk op middelbare scholen waarbij een schoolvak (zoals wiskunde) in de vreemde taal wordt gegeven. Binnen Nederland is ‘onderdompeling’ bekend als de methode die bij Taleninstituut Regina Coeli, ‘de nonnen van Vught’ gebruikt wordt. De leermethode is daar ontstaan in 1963 met Franse nonnen die taalles Frans aan welgestelde dames uit Vught gaven.

Kenmerken van onderdompeling


De methode van onderdompeling behelst dat degene die de taal (zoals het Grieks) leert, vanaf het begin is omgeven door de nieuwe taal. Alle instructies vinden in de doeltaal (Grieks) plaats; in het begin langzaam en met veel herhalingen en later op een meer natuurlijke manier. De lerenden worden ook vanaf het begin uitgedaagd om in het Grieks te spreken. Bij onderdompeling met rollenspellen en simulaties gewerkt. De leeromgeving op scholen die met onderdompeling werken, wordt vaak ingericht in de stijl van het land van de Griekse taal om een situatie te creëren alsof lerenden in Griekenland zijn. De studenten oefenen het Grieks spreken één-op-één of in kleine groepen. Een andere methode om onderdompeling te bereiken, is naar Griekenland reizen en daar bijvoorbeeld in een gastgezin verblijven.

Populariteit


Onderdompeling wordt beschouwd als een erg goede methode om vreemde talen te leren. Hoofdzakelijk de mondelinge taalvaardigheid Grieks kan met deze methode uitstekend worden aangeleerd.

Voor- en nadelen van onderdompeling


Omdat de leermethode behoorlijk intensief is, is het grote voordeel dat deze methode snel resultaten laat zien. Het is ‘sink or swim’, de lerende moet daadwerkelijk gaan communiceren in het Grieks want hij of zij wordt erdoor omgeven. In principe zijn de studenten 24 uur per dag Grieks aan het leren. Het samen oefenen in een groep versterkt de sociale interactie. Studenten ervaren dit als motiverend.

Dat het bereikte resultaat niet altijd wordt vastgehouden, is een minpunt. De kans is groot dat het nieuw geleerde relatief snel wegzakt als iemand in een vrij korte tijd Grieks leert, door in Griekenland te zijn of door in een kunstmatig gecreëerde omgeving te zijn ondergedompeld, maar vervolgens weer overgaat tot de orde van de dag. Een bijkomend minpunt kan zijn dat een dergelijke training Grieks nogal intensief is. Niet alle lerenden hebben de conditie om deze leermethode vol te houden.

Suggestopedie (Suggestopedia)


Bedacht door wie en wanneer


Suggestopedia is een methode om een vreemde taal te leren die uit de jaren 70 van de vorige eeuw stamt. Suggestopedia is ontwikkeld door de Bulgaarse psychotherapeut Georgi Lozanov.

Kenmerken van Suggestopedie


Suggestopedie is gebaseerd op het principe van de suggestie. Lozanov stelt dat positieve suggestie een voorwaarde is om (een vreemde taal; bijvoorbeeld Grieks) te kunnen leren. Daarvoor zijn een ontspannen sfeer en een wederzijds vertrouwen tussen de lerenden en de docent (Grieks) van essentiële betekenis. Hiervoor dienen studenten ontspannen te zijn en zich veilig te voelen. Een leslokaal met een rijopstelling was niet geschikt om dit te bewerkstelligen. In de lessen zaten lerenden in comfortabele stoelen die waren opgesteld in een halve cirkel en in de klas werd ook altijd muziek gedraaid op de achtergrond. De methodiek die Lozanov voorstond, bestond uit teksten voorlezen, ondertussen werd op de achtergrond klassieke muziek gedraaid of waren natuurgeluiden te horen. Bij deze teksten waren woordenlijsten alsook opmerkingen over de grammatica van de doeltaal (het Grieks). Het voorlezen werd gedaan met gebaren en veel expressie in stem. De lerenden werden op deze manier overgehaald om te luisteren en de nieuwe (Griekse) woorden konden gemakkelijk begrepen en opgenomen worden. Voor cultuur en kennis over het land van de vreemde taal (Griekenland) was veel aandacht tijdens de lessen. Er werd met rollenspellen gewerkt en er werden bijvoorbeeld eveneens (Griekse) streekgerechten gemaakt en gegeten.

Populariteit


De leermethode was enigszins omstreden en is niet erg bekend meer. Een aantal elementen zoals het gebruikmaken van stemexpressie en gebaren bij het lezen van teksten, wordt nog steeds gebruikt.

Voor- en nadelen van Suggestopedie


Suggestopedie creëert een ontspannen en veilige sfeer in de les, waardoor lerenden minder last hebben van frustratie of faalangst. Deze sfeer kan voor een immigrant bijdragen aan een positieve associatie met het nieuwe thuisland. Muziek werkt vaak motiverend en draagt aan betere leerprestaties bij. Een ander pluspunt van de leermethodiek is dat de lerende wordt gestimuleerd om actief mee te doen en zich in de situatie in te leven. Dit is voor sommige mensen een nieuwe ervaring. Tegelijkertijd vormt dit voor bepaalde studenten een nadeel, omdat niet iedereen hiertoe in staat is. Ook kan muziek bij sommige mensen afleiden en verstorend werken in plaats van stimulerend en ontspannend. Dat de relatie tussen de docent en de lerende niet gelijkwaardig is, is een ander zwak punt; alle input komt van de Griekse docent en de lerende is altijd de ontvangende partij.

Community Language Learning (CLL)


Bedacht door wie en wanneer


De Amerikaanse priester en psycholoog Charles A. Curran ontwikkelde in 1976 Community Language Learning, ook wel Counseling Language Learning
(CLL) genoemd.

Kenmerken van Community Language Learning (CLL)


CLL (Community Language Learning) is een methode om een taal te verwerven waarbij de studenten samenwerken om te bepalen welke aspecten van de taal zij willen leren. De CLL methode baseert zich op de counseling-benadering waarbij de trainer optreedt als counselor die de zinnen van de lerende parafraseert. De lerenden starten het gesprek. Zij spreken in hun moedertaal als de studenten de doeltaal (Grieks) nog niet genoeg machtig zijn. De trainer (Grieks) geeft uitleg en vertaalt, waarna de studenten de uitingen van de trainer zo goed mogelijk herhalen. Deze gesprekken in het Grieks worden opgenomen om opnieuw te kunnen beluisteren.

Community Language Learning stimuleert het gemeenschapsgevoel in de leergroep en ziet de interactie tussen de studenten onderling als middel om het Grieks te leren. Er wordt geen leerboek Grieks gevolgd; het zijn de studenten zelf die de lesstof bepalen middels zinvolle gesprekken.

Populariteit


Het succes van de methode hangt grotendeels af van de kunde van de trainer-counselor. Bij deze methode dient de trainer naast sociaal-cultureel kundig ook taalkundig te zijn. De docent dient zowel het Grieks als de moedertaal van de lerende zeer goed te beheersen om de taaluitingen van de lerende te kunnen vertalen. Deze methode kan goed werken wanneer deze op de juiste wijze toegepast wordt. Voor grote klassen is deze methode niet geschikt.

Voor- en nadelen van Community Language Learning


De methode biedt studenten veel autonomie. Het analyseren van eigen gesprekken vinden de lerenden vaak zinvol. Niet alleen tijdens de les Grieks, maar eveneens daarbuiten wordt de groep vaak zeer hecht. Met Community Language Learning worden lerenden zich zo een stuk bewuster van de groepsgenoten, de sterke en zwakke punten en leren om te werken als een team. Door het bespreken door hun foutjes en het evalueren van de taalles Grieks leren studenten veel. Vaak blijven deze verbeteringen in het geheugen gegrift en worden zo onderdeel van het actieve vocabulaire van de student.

Het kan een nadeel zijn dat de taal trainer niet sturend is, terwijl sommige studenten wel sturing nodig hebben. Er wordt geen gebruikgemaakt van een lesboek en er worden eveneens geen toetsen Grieks afgenomen. Hierdoor is het succes lastig meetbaar. Een aantal studenten wordt belemmerd in hun Grieks spreken als zij worden opgenomen.

Lexicografische benadering (Engels: Dynamic Lexicographic Approach; DLA)


Bedacht door wie en wanneer


De Lexicografische benadering (Engelse benaming: Lexical Approach; LA) is een methode om vreemde talen te leren die door Michael Lewis in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw is ontwikkeld.

Kenmerken van de Lexicografische benadering (DLA)


De lexicografische benadering gaat uit van de visie dat een belangrijk gedeelte van het leren van een vreemde taal (zoals het Grieks) bestaat uit het begrijpen en het produceren van zogenaamde ‘lexicale eenheden’, brokjes taal die uit (Griekse) woorden, woordcombinaties en uitdrukkingen bestaan. De lerenden verwerven al doende inzicht in patronen van het Grieks (de grammatica) en betekenisvolle groepen met woorden. Zo leren ze hoe het Grieks ‘in het echt’ gebruikt wordt. In deze benadering neemt de woordenschat Grieks een grotere plaats in dan de Griekse grammatica. De instructies zijn op situaties en Griekse uitdrukkingen gericht die vaak in dialogen voorkomen. Aan interactie wordt aandacht besteed maar ook aan exposure; aan de receptieve vaardigheden van de lerende (luisteren en begrijpen, lezen en begrijpen). Voor het zelfstandig ontdekken van de Griekse taal door de studenten is veel mogelijkheid.

Het is de taak van de trainer Grieks om te zorgen voor voldoende input en het faciliteren van het leertraject van de lerende.

Populariteit


Door de invloed van de ideeën over taal van (onder meer) Michael Lewis zijn in de laatste drie decennia leerboeken duidelijk veranderd. Er is veel meer aandacht voor woordenschat van de te leren taal die in zogenaamde chunks wordt aangeboden, in betekenisvolle brokjes. Een ingrijpende wending in de manier waarop een vreemde taal wordt onderwezen, waar Michael Lewis streefde, bleef echter uit.

Voor- en nadelen van de Lexicografische benadering


Door het werken met ‘chunks’ (brokjes taal); met ‘echte’ taal, leren lerenden het Grieks op een heel natuurlijke manier te gebruiken. Zo ontstaat souplesse in het taalgebruik Grieks.

Het minpunt van deze methode is dat de werkelijkheid altijd weer afwijkend is van de aangeleerde taalsituaties. Sommige studenten hebben meer aan een trainer Grieks die hen wegwijs maakt, dan aan een docent taal-facilitator omdat ze meer moeite hebben om de patronen van het Grieks zelf te leren herkennen.

Series Method


Bedacht door wie en wanneer


De Series method, ook wel ‘seriemethode van taalverwerving’ (Frans: La Méthode naturelle) genoemd, is in 1880 door de Fransman François Gouin ontwikkeld.

Kenmerken van de Series Method


Een serie van verbonden zinnen die gemakkelijk te begrijpen zijn en niet veel kennis vereisen van grammatica, is het uitgangspunt van de seriemethode (Engelse naam: The Series Method of language acquisition) van Gouin. Op basis van een handeling, zoals het verlaten van een huis in de volgorde waarin deze zou worden uitgevoerd, leren de studenten zinnetjes. Deze series of reeksen behandelden onderwerpen als de mens in de samenleving, wetenschap en beroep, het leven in de natuur, ontwikkeld vanuit het verschil tussen objectieve, subjectieve en figuurlijke taal. De seriemethode van Gouin maakt geen gebruik van moedertaal. Het is een soort eentalige manier van taalverwerving, die niet van ‘vertalen’ en ‘uitleggen’ uitgaat maar van ‘demonstreren’ en ‘handelen’, waardoor lerenden al gauw in de nieuwe taal (bijvoorbeeld het Grieks) gaan denken.

Populariteit


De seriemethode van Gouin was zijn tijd ver vooruit. Ondanks de afwijkende aanpak, was de seriemethode van François Gouin gedurende een bepaalde periode een succes. De leermethode werd echter overschaduwd door de Directe Methode van Berlitz.

Voor- en nadelen van de Series Method


Door de Series method van François Gouin worden de mondelinge vaardigheden Grieks goed ontwikkeld en het zorgt voor het creëren van een sfeer die harmonieus, natuurlijk en gelijkwaardig is.

De leermethode biedt levendig taalonderwijs. Dit type taalonderwijs Grieks wekt de leermethode enthousiasme op bij de studenten doordat de leermethode gebruikmaakt van visuele leermiddelen, bijvoorbeeld afbeeldingen, grafieken, enzovoort. Een nieuwe taal leren wordt tastbaar; iets wat geheel nieuw was. De studenten Grieks worden nieuwsgierig, dit werkt goed om het leergeheugen te helpen ontwikkelen, de druk om te presteren te verminderen en het zelfvertrouwen te verbeteren. Door de methode van François Gouin worden de communicatieve competenties Grieks van de studenten sterk gestimuleerd.

De leermethode van Gouin heeft als nadeel dat taal die iets subjectiever of abstracter is, wat moeilijk met beweging en expressie in één concrete ervaring is te vangen. Een bijkomend nadeel is de bewerkelijkheid voor de taaldocent, die tenslotte een scala aan series voor moet bereiden. Ten derde richt de Gouin-seriemethode zich vooral op mondelinge taalgebruik, terwijl het onderwijssysteem nog vaak draait om examens die de lees- en schrijfvaardigheid toetsen.

Task-Based Language Teaching (TBLT)


Bedacht door wie en wanneer


Task-Based Language Teaching; TBLT (Taakgericht taalonderwijs) is in de jaren tachtig van de vorige eeuw ontwikkeld. De grondleggers zijn de Indiase taalkundige professor N.S. Prabhu, de Amerikaanse hoogleraar Teresa P. Pica en de Britse hoogleraren Graham Crookes en Michael Hugh Long.

Kenmerken van de Task-Based Language Teaching (TBLT)


Taakgericht taalonderwijs past binnen het Communicatief Taalonderwijs/een Communicatieve Benadering. De denkwijze achter de methode is dat de verwerving van de te leren taal (zoals het Grieks) geen doel op zich is, maar een hulpmiddel om bepaalde taken uit te kunnen voeren. De studenten krijgen motiverende taken voorgeschoteld. Hiervoor is taalkennis (Grieks) vereist. Om deze taken goed uit te kunnen voeren, is het nodig dat zij over regels van het Grieks en woordenschat van het Grieks beschikken. Deze taken zijn zaken uit het dagelijks leven, zoals e-mails schrijven, met een klantenservice bellen, een boodschap doen, een krant lezen of een drankje bestellen. De opdracht wordt in drie verschillende fasen opgedeeld: vóór, tijdens en na de taak, waarbij de student zich eerst op de taak voorbereidt, de taak daarna uitvoert en tot slot erop terugblikt. Om de taken uit te voeren, dienen studenten samen te werken. De taken moeten net boven het kennisniveau van de lerende liggen om leereffect te hebben.

Populariteit


Vanaf het begin van de jaren negentig is taakgericht onderwijs zeer populair geworden, zeker in het taalonderwijs. Taakgericht taalonderwijs de meest bruikbare vorm te zijn om de taalvaardigheid bij de studenten (voornamelijk de studenten met een achterstand) te verhogen in het lager en secundair onderwijs.

Voor- en nadelen van Task-Based Language Teaching


Het taakgericht taalonderwijs (Grieks) biedt duidelijke voordelen. Het is een activerende werkvorm, waarbij de lerenden worden uitgedaagd om hun taalvaardigheid (Grieks) toe te passen. Het is een op de persoon gerichte, efficiënte en relevante aanpak, mits de taak goed bij de lerende aansluit. De lerende komt op een dagelijkse, natuurlijke wijze in aanraking met het Grieks en leert op deze manier authentieke Griekse woorden, woordcombinaties en uitdrukkingen. Daarnaast leren studenten om met elkaar samen te werken. Taakgericht taalonderwijs wordt door lerenden als plezierig en motiverend ervaren .

Dat de communicatie voorop staat en niet de correcte vorm van het Grieks, waardoor lerenden die niet heel nauwkeurig leren, kan als keerzijde genoemd worden.

De Dogme benadering (Engels: Dogme Language Teaching; Dogme ELT)


Bedacht door wie en wanneer


Scott Thornbury; een Nieuw-Zeelandse docententrainer en taalkundige op het gebied van taalonderwijs Engels ontwikkelde Dogme Language Teaching/Dogme ELT (ook wel de ‘Dogmabenadering’ genoemd) in 2000.

Kenmerken van de Dogme benadering (ELT)


‘Dogme 95’; de beweging van een aantal filmmakers uit Denemarken onder wie filmregisseur Lars von Trier uit het jaar 1995 was de inspiratie voor Dogme Language Teaching (DLT). De deelnemers confirmeren zich aan 10 strenge regels (dogma’s) bij het maken van films die samen ‘de eed van zuiverheid’ (Deens: kyskhedsløfter; Engels: Vows of Chastity) vormen. Iets dergelijks is bij het Dogme-taalonderwijs aan de hand. De aanhangers van deze methode zoeken naar een vorm van communicatief onderwijs van vreemde talen die onbelast is door enig voorgedrukt materiaal. Het doeleinde van de Dogme-benadering is het starten van echte inhoudelijke gesprekken over praktische onderwerpen. Hierbij draait het om communicatie als de drijvende kracht van het leren. Deze leermethode is daarom een communicatieve werkwijze van taalonderwijs. Deze methode wil onderwijs bieden zonder het gebruik van lesboeken of andere lesmaterialen en zich in plaats daarvan op het communiceren tussen de student en de taaltrainer richt. Het Dogme-taalonderwijs heeft, net als de Dogme-beweging van de filmmakers, 10 uitgangspunten (dogma’s).

Populariteit


Ondanks dat er niet veel onderzoek naar het succes van Dogme is gedaan, stelt Scott Thornbury dat de parallellen met het taakgericht leren van talen (zoals Grieks) erop wijzen dat Dogme waarschijnlijk tot vergelijkbare resultaten leidt.

Voor- en nadelen van de Dogme benadering


Dat er zo goed als geen voorbereiding is vereist, is een positieve bijkomstigheid voor docenten Grieks. Het kan erg motiverend zijn dat de studenten verantwoordelijk voor het eigen leerproces zijn. De les Grieks in de vreemde taal is niet voorspelbaar. Dat garandeert spontane communicatie en de verveling krijgt geen kans. Bij een taalles volgens de Dogme-benadering is vrijwel elk item bespreekbaar. De studenten blijven zo betrokken en alert.

Als de lerenden zo weinig bij de hand worden genomen door de docent kunnen ze zich daartegenover wat minder op hun gemak voelen. Voor dit type onderwijs zijn ook niet alle taaltrainers Grieks flexibel genoeg. Dat studenten zich vaak op een bepaald examen Grieks dienen voor te bereiden, terwijl het niet zeker is dat de hiervoor benodigde stof tijdens de taallessen aan bod komt, kan een bijkomend nadeel vormen van de methode.

Growing Participator Approach (GPA)


Bedacht door wie en wanneer


The Growing Participator Approach (GPA) is in het jaar 2007 ontwikkeld door Language consultants Greg en Angela Thomson.

Kenmerken van de Growing Participator Approach (GPA)


De GPA-benadering is een alternatieve kijk om een vreemde taal (zoals het Grieks) te leren. Dat taal en cultuur niet los van elkaar staan, is de primaire aanname van de GPA. Bij GPA gaat het om veel meer dan alleen het verwerven van het Grieks; het uiteindelijke doel om tot een volwaardige deelnemer aan het leven in de gastcultuur (van Griekenland) uit te groeien. GPA gebruikt daarom de benamingen ‘groeiende deelnemer’ in plaats van ‘taallerende’ en ‘verzorger’ in plaats van ‘docent of leraar’. De GPA vertoont gelijkenissen met, en is ook gedeeltelijk gebaseerd op, de Natural Approach (natuurlijke aanpak) van Stephen Krashen en Tracy Terrell.

De methode bestaat uit zes fasen van activiteiten. Deze activiteiten worden uitgevoerd door de lerende en een verzorger uit Griekenland. Begrijpen gaat voor produceren. De nadruk ligt op Griekse woordenschat alsook cultuur. Fase 1 is de zogenaamde hier-en-nu-fase. Deze fase neemt ongeveer 100 uur in beslag. De ‘groeiende deelnemer’ richt zich in fase 1 op het luisteren en het geven van non-verbale feedback.

Fase 2 is de zogenaamde verhaalopbouwfase. Deze fase neemt om en nabij 150 uur in beslag en de deelnemers beginnen nu het Grieks ook te produceren. In fase 3 van de methode ligt de nadruk op ‘gedeelde verhalen’. Dit zijn verhalen die over dagelijkse gebeurtenissen gaan, verhalen die worden gedeeld tussen culturen en verhalen die over gedeelde ervaringen gaan. Fase 4 van de leermethode is de fase van het zogenaamde ‘diepe delen’. Tijdens deze fase beginnen de deelnemers en de verzorgers meer diepgaande gesprekken te voeren over het leven in de Griekse cultuur. In fase 5 van de methode beginnen deelnemers zich te richten op het taalgebruik van de moedertaalsprekers Grieks door middel van televisie, films, nieuws en literatuur. Het Grieks dat voor het werk van de deelnemers nodig is, wordt ook geleerd. Fase 6 van de leermethode is de zogenaamde ‘zelfvoorzienende groeifase’. Deze fase kent geen eindpunt. Hier gaat het om de groei buiten de formele taalsessies Grieks om.

Populariteit


Omdat de methode van Thomson nog redelijk nieuw is, is nog vrij weinig bekend over het succes van de methode. De deelnemers zijn enthousiast over de leermethode.

Voor- en nadelen van de Growing Participator Approach


Met de GPA-benadering wordt een goede doorkijk geboden op het proces van de taalverwerving Grieks. Deze zes fasen van GPA bieden een duidelijk tijdspad en haalbare doelen. Er wordt door de lerende niet alleen taalkennis Grieks verworven, maar eveneens van de omgeving en de lerenden verwerven daarnaast een nieuw sociaal netwerk.

Dat voor iedere deelnemer of tenminste iedere groepje deelnemers een ‘verzorger’ gezocht moet worden die bereid is om behoorlijk wat tijd te investeren, is een minpunt van deze leermethode.

Shadowing Technique


Bedacht door wie en wanneer


De Shadowing technique of Shadowing (‘schaduwen’) is bedacht door Alexander Argüelles; een Amerikaanse polyglot en taalkundige in de vroege jaren 2000.

Kenmerken van de Shadowing Technique


Shadowing is een methode die studenten zelfstandig kunnen gebruiken voor het verbeteren van de uitspraak en de intonatie (Grieks) en het verwerven van vloeiendheid in het spreken. Deze techniek is relatief eenvoudig: de student luistert naar een audio-opname, bij voorkeur een dialoog en herhaalt wat hij of zij hoort. Bij de methode is het niet belangrijk om de Griekse tekst te begrijpen; in de eerste instantie gaat het om de klanken. Het luisteren en daarna herhalen oefent men net zo veel tot dit heel gemakkelijk gaat en de student simultaan met de audio-opname Grieks kunnen spreken. De lerende gebruikt na enige tijd een transcript om te kunnen lezen (en te begrijpen) wat hij of zij heeft gezegd. Veel lesboeken zijn voor deze techniek geschikt, zolang de boeken dialogen of delen met samenhangende tekst bevatten. Het niveau van de Griekse audio-opname dient idealiter wat boven het niveau van de studenten te liggen. De ideale lengte is ongeveer één pagina, zonder kunstmatige pauzes en op een natuurlijke snelheid. Omdat fysieke bewegingen de opname van de vreemde taal (het Grieks) in het zenuwstelsel versterken, doet Alexander Argüelles de aanbeveling om te lopen tijdens het spreken, het liefst buiten, en niet te zitten. Dat de studenten minder gauw worden afgeleid als zij in beweging zijn, is een andere grond zodat het werken aan het Grieks een stuk effectiever gaat.

De shadowing-techniek vertoont veel overeenkomsten met de audiolinguale methode uit de twintigste eeuw, maar het onderscheid is dat bij de audiolinguale methode grammaticale driloefeningen werden gebruikt in plaats van dialogen of samenhangende teksten. Bij Shadowing is ook simultaan spreken anders.

Populariteit


Er is veel onderzoek gedaan de afgelopen jaren naar de techniek van Shadowing waaruit blijkt dat de leermethodiek naast de uitspraak ook de luistervaardigheid aanzienlijk verbetert. Het algemene begrip van het Grieks wordt ook vergroot.

Voor- en nadelen van de Shadowing Technique


Shadowing heeft als praktisch voordeel dat de methodiek in een groep studenten kan worden gebruikt, waarbij elke deelnemer individueel actief leert. Het rendement van Shadowing is hoog.

Het nadeel van de Shadowing-techniek is dat de lerende het wellicht een beetje saai kan vinden om dezelfde Griekse tekst steeds te blijven herhalen. De tekst kiezen is dus heel belangrijk.

Total Physical Response (TPR®)


Bedacht door wie en wanneer


De Amerikaanse psycholoog James Asher ontwikkelde in de jaren zestig van de vorige eeuw de taalverwervingsmethode Total Physical Response, ook wel TPR® genoemd.

Kenmerken van Total Physical Response (TPR®)


TPR® is een methode om talen (bijvoorbeeld Grieks) te leren die op het idee gebaseerd is dat mensen leren door middel van handelingen en beweging. Men leert door te doen, en wel op de manier zoals kinderen hun moedertaal leren. Ouders geven voortdurend opdrachten aan hun jonge kinderen en belonen hen als ze deze opdrachten uitvoeren (“kijk naar mama”, “goed zo”). “Pak de lepel”, “Mooi!”, “Trek je schoentjes maar aan”, enz.). In de eerste instantie is het de bedoeling dat het kind begrijpt wat de ouder zegt, het kind gaat in een later stadium verbaal reageren. De luistervaardigheid Grieks vormt dus de basis, daarna komt de spreekvaardigheid.

De methode van TPR® past deze principes van de moedertaalverwerving bij het leren van het Grieks versneld toe. De docent geeft opdrachten op een begrijpelijke en vriendelijke wijze, zoals: “pak het boek” en doet zelf de opdrachten voor; de lerenden doen deze opdrachten na. Aanvankelijk wordt van de lerenden nog niet verwacht dat ze Grieks spreken; de lerenden geven de taken in een later stadium. Taken die bekend zijn worden uitgebreid of gedeeltelijk veranderd.

TPR® appelleert de methode van aan de beide hersenhelften door de combinatie van beweging en spraak. Hierdoor kost het minder moeite om iets te leren en de geleerde Griekse taalkennis beklijft ook beter.

Populariteit


Voornamelijk wordt TPR® toegepast binnen het NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal), zeker bij beginnende studenten en ook wel op de basisschool bij Engels. Maar eveneens middelbare scholieren of volwassenen werken met veel plezier met TPR® en behalen hierbij goede resultaten.

Voor- en nadelen van Total Physical Response


TPR® heeft veel voordelen. Doordat de studenten veel begrijpelijke input krijgen aangeboden in ‘chunks’ (woorden die bij elkaar horen), krijgen de studenten snel begrip van de nieuwe taal. De leermethodiek van Total Physical Response zorgt voor snelle succeservaringen, wat het plezier in leren bevordert. Zo kunnen de studenten stressvrij leren. In principe is de methode van TPR® geschikt voor alle doelgroepen, ongeacht leeftijd en achtergrond en kan de methode eveneens toegepast worden in grotere klassen. Het verworven Grieks wordt direct opgeslagen in het langetermijngeheugen van de student.

Dat niet elke taaluiting in TPR®-taken is uit te drukken, is het minpunt van TPR®. Daardoor werkt het tot op een bepaald taalniveau en is daarnaast nog een andere methodiek (ter aanvulling) nodig. De methode is ook niet heel creatief. De student leert niet zijn of haar meningen, gevoelens en ideeën in het Grieks te uiten.

De Directe Methode (Engels: Direct Method; DM)


Bedacht door wie en wanneer


Eind jaren tachtig van de negentiende eeuw bedacht de Duits-Amerikaanse taalkundige Maximilian Delphinius Berlitz (geboren als David Berlizheimer) de Directe Methode. Deze methode wordt ook wel ‘de natuurlijke benadering’ genoemd. De Directe Methode is als antwoord op de dominante grammatica-vertaalmethode ontwikkeld.

Kenmerken van de Directe Methode (DM)


Er ontstond een Reformbeweging rond het jaar 1900 met nieuwe visies over leren dat zelfontdekkend en inductief moest zijn. Overigens ging de Reformbeweging niet alleen over het leren van een taal, maar ook over voeding, natuurgeneeskunde, kleding en naturisme. Omstreeks 1900 streefde men, net zoals in de jaren zestig van de vorige eeuw, naar meer natuurlijke manieren van leven en bevrijding van het keurslijf. Er ontstond in het taalonderwijs veel aandacht voor gesproken, ‘levende’ taal. Hierbij werd de grammatica eerder inductief onderwezen, met behulp van voorbeeldzinnen. De taalregels moesten de lerenden hieruit afleiden. Er waren meer mondelinge oefeningen met meer aandacht voor de uitspraak van de vreemde taal (zoals het Grieks). Het werd gestimuleerd om de lerenden vaak in het Grieks te laten spreken. Dat de les in het Grieks gegeven werd, was eveneens een nieuw verschijnsel. Tijdens de taalles werd nadrukkelijk niet vertaald. Het aanleren van de (Griekse) vocabulaire werd gedaan door middel van voorbeelden en plaatjes. Abstracte vocabulaire werd door studenten aangebracht om ideeën te laten associëren.

Populariteit


Deze golf van vernieuwing van begin twintigste eeuw ebde weg, deels door invloed van de oorlogen en crises, om weer een andere vorm te krijgen in de jaren zestig.

Met (een moderne versie van) de Directe Methode wordt nog altijd gewerkt door taleninstituten zoals Berlitz en Interlingua.

Voor- en nadelen van de Directe Methode


Het voordeel van de Directe Methode is dat deze methode een vrij natuurlijke manier is om Grieks te leren. Bij de methode wordt veel aandacht besteed aan luisteren en spreken. Hierdoor krijgen de lerenden vloeiendheid in het Grieks en zelfvertrouwen. Nadelen heeft de Direct Methode echter ook. Voor schrijfvaardigheid (Grieks) is bij deze methode zeer weinig aandacht en voor lezen in de vreemde taal ook relatief minder. Voor studenten die verder meer gevorderd zijn in het Grieks, biedt deze leermethode te weinig uitdaging. De Directe Methode is eveneens niet heel bruikbaar voor de langzaam lerende studenten, omdat deze methode een daadkrachtige inzet vanuit de student verwacht.

De Manesca-methode (Engels: Manesca Method)


Bedacht door wie en wanneer


Jean Manesca publiceerde An Oral System of Teaching Living Languages Illustrated by a Practical Course of Lessons in the French through the Medium of the English (“Een mondelinge methode voor het onderwijzen van levende talen, aan de hand van een praktische cursus Frans door middel van het Engels”) in 1835. In januari 2015 ging An oral system of teaching living languages in herdruk.

Kenmerken van de Manesca-methode


De Manesca-methode is op hetzelfde principe gebaseerd als de ‘natuurlijke aanpak’ (Natural Approach): de beste manier om vreemde talen te leren, is die waarop een kind de moedertaal leert. Een vreemde taal (zoals Grieks) leren moet gemakkelijk en veilig zijn. Manesca wil om die reden niet werken met abstracte regels en lijstjes met Griekse woorden die uit het hoofd geleerd dienen te worden.

De Manesca-methode geldt als de eerst bekende, volledige taalcursus. De leermethode is op het werken met een groep van studenten en een docent Grieks gebaseerd, die steeds één Grieks woord tegelijk introduceert. Er hoort een specifieke beweging bij ieder woord. Het Griekse woord en de beweging worden vervolgens door de lerenden na elkaar herhaald. De herhaling helpt de studenten deze Griekse woorden te onthouden, zonder dat uit het hoofd geleerd hoeft te worden. Stap voor stap worden de woorden zinnen en weer variaties op deze Griekse zinnen. De Griekse spelling wordt aangeboden in een later stadium met leesteksten.

De Manesca-methode is al een aantal jaren later overgenomen en aangepast door de Duitse grammaticaschrijver en taaldocent Heinrich Gottfried Ollendorff en staat ook wel als de Ollendorff-methode bekend.

Populariteit


Manesca is twee jaar na de publicatie van zijn methode overleden. Het werk van Jean Manesca is door anderen opgepakt en aangepast, onder meer door Ollendorff. Een groot deel van zijn ideeën zijn nog actueel en worden nog steeds toegepast in het moderne vreemdetalenonderwijs.

Voor- en nadelen van de Manesca-methode


De combinatie van spreken en bewegingen maken, waardoor het fysieke geheugen meewerkt en de geleerde stof gemakkelijker en langduriger door de lerende wordt onthouden, geldt als de sterke kant van de Manesca- of Ollendorff-methode. Het vele herhalen draagt daar ook aan bij. Het kan als een keerzijde worden gezien dat het wat saai wordt om dezelfde Griekse woorden en zinnetjes steeds te herhalen.

Silent Way


Bedacht door wie en wanneer


The Silent way (‘de stille manier’) is ontwikkeld door de Egyptenaar Caleb Gattegno in 1963.

Kenmerken van de Silent Way


De stille manier is een taalleermethode (voor bijvoorbeeld Grieks) die gebruikmaakt van stilte als instructiemiddel. Gattegno’s methode gaat uit van de autonomie van de studenten en hun actieve deelname.

De taaltrainers Grieks gebruiken een combinatie van gebaren en stilte om de aandacht van de lerende te trekken, reacties uit te lokken en de lerende aan te moedigen om foutjes te verbeteren. Aan de uitspraak (Grieks) wordt veel tijd besteed.

Gattegno, die wiskundige was, hechtte er veel waarde aan om taalonderwijs te geven door middel van een methode die efficiënt voor de energievoorraad van zijn studenten was. Hij ontdekte dat het in verhouding weinig energie kost om een auditief of visueel beeld te onthouden, veel minder energie dan als we proberen iets uit het hoofd te leren. Het betoog van hem was dat docenten niet zozeer zouden moeten streven naar kennisoverdracht, maar het bewustzijn dienen aan te boren, want alleen het bewustzijn maakt het mogelijk om dingen te kunnen leren.

Gekleurde blokken die kunnen worden gebruikt voor allerlei dingen, zijn één van de hulpmiddelen die The Silent Way gebruikt. De methode maakt eveneens gebruik van Words in Colour. Words in Colour is een kleurenkaart voor geluiden waarin elke kleur voor een bepaalde klank van het Grieks staat, gekleurde woordgrafieken om aan zinnen te werken en gekleurde grafieken die worden gebruikt om spelling te leren.

Populariteit


Voornamelijk bij het aanleren van de uitspraak zijn de ideeën van Gattegno van betekenis geweest, alhoewel de Stille Methode in de originele vorm niet veel meer wordt gebruikt.

Voor- en nadelen van de Silent Way


Dat zijn benadering voor de lerende niet-bedreigend is, die immers wordt beschouwd als autonoom, is de sterke kant van de aanpak van Gattegno. De trainer Grieks is in feite aan de student dienstbaar, niet omgekeerd. De leermethodiek van The Silent Way stimuleert het leren op een natuurlijke manier. Het geleerde wordt meestal goed verwerkt en onthouden door lerenden een uitdaging te geven om nieuwe dingen te ontdekken. Fouten maken magwat bijdraagt aan het leerproces.

Het kan een nadeel zijn dat sommige lerenden meer begeleiding nodig hebben dan de leermethode voorstaat. De studenten worden mogelijk gefrustreerd door het gebrek aan inbreng van de taaltrainer Grieks. Met kleuren en grafieken werken, heeft als beperking dat ‘het nieuwe’ er gauw af gaat. Hierdoor verdwijnt het effect van de methode.

TPR Storytelling


Bedacht door wie en wanneer


TPR Storytelling of ‘TPRS’ houdt in Teaching Proficiency through Reading and Storytelling. De TPRS-methode is ontwikkeld door Blaine Ray in 1990, een Amerikaanse docent Spaans, en is afgeleid van de TPR-methode (Total Physical Response).

Kenmerken van TPR Storytelling


TPR Storytelling is een taalverwervingsmethode die gebruikmaakt van verhalen om een taal (bijvoorbeeld Grieks) te leren. Het principe van TPRS is een natuurlijke methode van taalverwerving: een vreemde taal leren zoals een kind zijn of haar moedertaal leert. Om dit te kunnen bereiken, worden studenten aan een grote hoeveelheid begrijpelijke input blootgesteld. Door de trainer Grieks wordt een verhaal verteld waarin nieuwe Griekse woorden meerdere keren voorkomen. Deze verhalen zijn niet te lang en interessant of humoristisch. Doordat de verhalen gemakkelijk te begrijpen zijn, ontspannen de lerenden zich. Zo worden Griekse structuren en woorden vanzelf in het langetermijngeheugen van de studenten opgeslagen. De lerenden worden door de docent op grammaticale verschijnselen van het Grieks gewezen, zonder dat lerenden taalregels uit het hoofd hoeven te leren.

Na enige tijd zal de lerende ‘automatisch’ Grieks gaan spreken en de Griekse grammaticale structuur van de nieuwe taal imiteren. Dit is een natuurlijk proces. Samen met een groepje studenten een verhaal opbouwen, is een variant. Hierbij schrijft de docent Grieks eerst nieuwe woorden en structuren op een bord of flipchart, met hun Griekse vertaling, om vervolgens met de lerenden een verhaal te maken. Tot slot vertellen de lerenden het verhaal na. Een belangrijk deel van TPR Storytelling is lezen in het Grieks, omdat dit zorgt voor inbreng. In een latere fase volgt schrijven in het Grieks.

Populariteit


Er is veel onderzoeken gedaan dat uitwijst dat TPRS een succesvolle manier is om een vreemde taal te leren. Er zijn wel randvoorwaarden nodig: de setting dient geschikt te zijn en de taaltrainer dient goed getraind te zijn.

Voor- en nadelen van TPR Storytelling


TPR Storytelling is een laagdrempelige wijze van taalverwerving en het geleerde wordt grondig verworven. Doordat TPRS ook de creatieve intelligentie aanboort, is TPRS een breinvriendelijke leermethode. Het is prettig voor de student en het is relatief gemakkelijk om de focus te behouden. Zelf een verhaal maken, werkt heel motiverend voor de lerenden.

Een nadeel is dat TPR Storytelling veel voorbereiding van de taaltrainer vraagt.

COMMERCIËLE METHODES VOOR ZELFSTUDIE

De Rosetta Stone methode


Bedacht door wie en wanneer


De Rosetta Stone-leermethodiek is naar de zogenaamde de Steen van Rosetta vernoemd, een steen met een tekst in twee talen die in Egypte is gevonden, met behulp waarvan uiteindelijk de hiërogliefen zijn ontcijferd. Rosetta Stone is ook de naam van het softwarebedrijf dat deze taalcursussen op de markt brengt. De eerste versie is uitgebracht in 1996.

Kenmerken van de Rosetta Stone methode


De Rosetta Stone methode is een wijze om een vreemde taal (bijvoorbeeld Grieks) te leren achter een computer. De taalcursussen zijn beschikbaar in meer dan dertig verschillende talen en ze zijn te volgen vanuit elk van deze talen.

De Rosetta Stone-methode is een communicatieve methode, die de manier imiteert waarop een kind de moedertaal leert. Dit wil zeggen ‘leren door middel van onderdompeling’, leren door veel te luisteren en na te spreken. Rosetta Stone gebruikt hiervoor foto’s en stemmen van moedertaalsprekers (native speakers Grieks) om de betekenis van nieuwe woorden in de doeltaal (het Grieks) over te brengen. Er wordt gebruikgemaakt van een programma om spraak te herkennen dat de Griekse uitspraak registreert en een schematische weergave hiervan maakt. Dit maakt het mogelijk voor de student om zijn of haar uitspraak met de uitspraak van native speakers (moedertaalsprekers Grieks) te vergelijken. Uitspraakverbetering kan worden behaald door de voorbeeldstem minder snel te laten spreken en daarna veel na te spreken.

Voor de schrijfvaardigheden Grieks van de studenten zijn er dictee-oefeningen. De software controleert de Griekse spelling en grammatica en wijst op taalfouten en biedt de mogelijkheid om deze taalfouten van de lerende te corrigeren.

Het programma van Rosetta Stone biedt eveneens leesteksten. Deze gaan over dagelijkse onderwerpen, ideeën en activiteiten.

Populariteit


De Rosetta Stone-methode wordt wereldwijd veelvuldig ingezet en zeker niet door de minsten. Onder andere het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse zaken en de NASA maken er gebruik van. De methode van Rosetta Stone wordt in ons land door een aantal ministeries en veel universiteiten en hogescholen toegepast en eveneens door een aantal internationale bedrijven.

Voor- en nadelen van de Rosetta Stone methode


De Rosetta Stone-methode is erg eenvoudig in het gebruik en kan door de studenten gebruikt worden op elk moment. Welke onderdelen van de leermethode meer of wellicht minder aandacht nodig hebben, kan de lerende zelf bepalen. Veel lerenden vinden het plezierig om de methodiek te gebruiken. Bij een gebrek aan taaldocenten kan de Rosetta Stone-methode een oplossing bieden voor onderwijsinstellingen. Dat er geen taaldocent is die studenten motiveert of wat extra’s kan bieden, kan een nadeel van de methode zijn.

De Pimsleur methode


Bedacht door wie en wanneer


De taalcursussen van Pimsleur zijn ontwikkeld door Amerikaans taalkundige Dr. Paul Pimsleur. De eerste Pimsleur taalcursus was een cursus Grieks, die Pimsleur in 1963 op de markt bracht.

Kenmerken van de Pimsleur methode


De methode van Pimsleur is een Amerikaans computerprogramma om nieuwe talen (bijvoorbeeld Grieks) te leren.

Een cursus van Pimsleur bestaat uit zinnetjes/dialoog die door lerenden worden nagesproken en herhaald. Deze Griekse voorbeeldzinnen van de cursus zijn ingesproken door moedertaalsprekers. De cursussen zijn op herhaling, anticipatie, woordenschat en weer herhaling gebaseerd. De lessen omvatten een halfuur audio-opname met nieuwe woordenschat en taalstructuren in de te leren taal. De grammaticale structuur van het Grieks wordt niet apart uitgelegd maar aangeboden via uitbreiding van, en variaties op, de zinnetjes.

Dr. Pimsleur deed onderzoeken naar het optimale interval waarmee informatie van het kortetermijngeheugen overgaat naar het langetermijngeheugen. In de Pimsleur taalcursussen is dit (gemiddelde) interval geïntegreerd.

Populariteit


Onder andere Amerikanen gebruiken de cursussen van Pimsleur en de ervaringen met de methode variëren. Over het algemeen zijn lerenden tevreden over de aangeleerde uitspraak van het Grieks.

Voor- en nadelen van de Pimsleur methode


Omdat de insprekers allemaal moedertaalsprekers (native speakers) zijn en op een natuurlijke wijze in een normaal tempo Grieks spreken, werkt de methode van Pimsleur heel goed om de uitspraak te verbeteren.

Het minpunt van de methode van Pimsleur is dat er niets uitgelegd wordt. De student leert geen bouwstenen van het Grieks om zelf een zin te maken, maar moet het doen met duizenden voorbeeldzinnetjes die worden ingeprent.

De Michel Thomas methode


Bedacht door wie en wanneer


De Michel-Thomas-methode is, niet verrassend, bedacht door Michel Thomas (geboren als Moniek Kroskof); een in Polen geboren genaturaliseerde Amerikaan. Michel Thomas ontwikkelde zijn methode kort na de Tweede Wereldoorlog in zijn eigen taleninstituut in Beverly Hills, Los Angeles, met beroemdheden als Barbra Streisand, Emma Thompson, Diana Ross, Mel Gibson, Bob Dylan en Pierce Brosnan in de klantenkring.

Kenmerken van de Micheal Thomas methode


Michel Thomas’ principe was dat iemand alleen in staat is om te leren als diegene geen stress heeft. Michel Thomas begon met de studenten duidelijk te maken dat ze zich geen zorgen hoefden te maken dat ze iets zouden vergeten.

De cursussen van Michel Thomas zijn audiolessen (Grieks), ingesproken door twee acteurs; een vrouwelijke acteur en een mannelijke acteur. De setting is een virtueel klaslokaal, waarin de student als de derde student fungeert. De student luistert met de les van de stemacteurs mee. Als een vraag aan de stemacteurs gesteld wordt, is het idee dat de cursisten op pauze drukken en zelf antwoord geven op de vraag. Er zijn geen huiswerkopdrachten, geen uit-het-hoofd-leren. Bij de methode worden de lessen opgebouwd in stapjes en nieuwe Griekse lesstof wordt afgewisseld met reeds bekende Griekse lesstof. De uitleg wordt in de Engelse taal gegeven. Er wordt bijvoorbeeld op verbanden gewezen tussen het Engels en het Grieks, als die verbanden er zijn. Grammaticale uitleg wordt eveneens gegeven. Makkelijke stof wordt eerst aangeleerd, moeilijkere stof volgt pas nadat door de student Grieks is begrepen en geleerd. Naast Griekse woorden en zinnen worden eveneens bouwstenen geleerd. Hiermee kan de gebruiker zelf zinnen maken. De leermethode maakt eveneens gebruik van flashcards zodat gebruikers zelf hun vocabulaire Grieks kunnen toetsen en online oefeningen kunnen maken om hun eigen voortgang te kunnen meten.

Populariteit


Veel gebruikers vinden de cursus plezierig werken en ze zijn over het algemeen tevreden over de uitleg van de structuren van het Grieks. De studenten die met de taal wat verder zijn, vinden de Michel Thomas-methode minder nuttig.

Voor- en nadelen van de Micheal Thomas methode


De taalcursussen zijn erg toegankelijk en trainen luistervaardigheid en uitspraak Grieks op een efficiënte manier. Het feit dat deze cursussen Grieks niet in schrijfvaardigheid voorzien, is een nadeel van de methode van Michel Thomas. Er is ook geen werkelijke interactie, omdat het een audiocursus betreft.

De Assimil methode


Bedacht door wie en wanneer


Assimil is een Frans bedrijf, dat in het jaar 1929 door Alphonse Chérel is opgericht. Het bedrijf maakt taalcursussen en publiceert deze. Hun eerste boek heette Anglais sans Peine.

Kenmerken van de Assimil methode


Letterlijk betekent ‘assimileren’: ‘opgaan in de andere groep, mengen met’, wat wel een hooggegrepen streven is voor taalcursussen (zoals Grieks). De taalcursussen van Assimil zijn zelfstudielessen die uit een lesboek Grieks, audio-CD’s en een USB-stick bestaan. Idealiter besteden de cursisten ruwweg twintig minuten per dag aan de cursus.

De taallessen van Assimil bestaan uit Griekse dialogen die worden beluisterd, nagesproken en gelezen. De Griekse vertaling staat ernaast, samen met grammaticale toelichting. Voor het trainen van de uitspraak, maakt de Assimil-methode gebruik van zinnetjes die door native (moedertaal) speakers zijn ingesproken en die de lerende dient te herhalen. De opbouw van de les verloopt van receptief naar productief: in de eerste lessen wordt nog geen taalproductie verwacht van de cursisten; dit komt pas na ruwweg vijftig lessen.

Populariteit


De cursussen van Assimil zijn populair. Ze zijn relatief voordelig en er is een ruim aanbod aan verschillende talen.

Voor- en nadelen van Assimil


Dat de lerenden in hun eigen snelheid kunnen leren op het moment dat dit het beste past, is het voordeel van de Assimil-methode. Het nadeel hierbij is, wat geldt voor alle computertaalcursussen, dat de studenten aan zichzelf zijn overgeleverd. Er is geen taaldocent Grieks beschikbaar om de cursist te motiveren of te begeleiden.

Verschillende digitale hulpmiddelen

Ook bestaat er een uitgebreid aanbod aan complete taalcursussen voor zelfstudie: uTalk, Eurotolk Ultimate en online methoden zoals Babbel, Duolingo, Mondly en Quizlet.

Er bestaat echter een betere methode om Grieks te leren:
De Dagnall Methode.


Het inmiddels alom bekende hoge rendement van Dagnall Talen wordt behaald door bepaalde elementen van deze bekende leermethoden toe te passen, maar voornamelijk doordat de focus steeds ligt op de cursist(en), bijvoorbeeld; is de cursist visueel, auditief of misschien kinesthetisch aangelegd? Hoe leert de cursist het makkelijkst? Wat moet of wil deze cursist eigenlijk leren?
Wat is de voorgeschiedenis van de cursist op het gebied van taaltraining? Wat vindt hij of zij lastig?
Hoe zelfverzekerd is de cursist, enz.?

Hoe behaalt Dagnall Talen zo’n hoog rendement?
Wij geven onze taalcursussen bij voorkeur face-to-face. Dagnall Taleninstituut werkt in kleine groepen of individueel dan wel in duo-verband (twee personen). Ons instituut biedt daarnaast een online leerplatform en een eigen app, beide met woordenlijsten en zinnen. De app kan, indien gewenst, geladen worden met jargon van specifieke organisaties en bedrijven.
[ Lees meer ]


Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

Grieks online (e-learning), blended learning en Dagnall app

Betekenis termen ‘online’, ‘e-learning’ en ‘blended’


‘Online’ en ‘e-learning’ zijn verzameltermen voor (taal)trainingen die online kunnen worden gevolgd, op afstand dus. Er wordt ook wel gesproken van een virtual classroom, met andere woorden een ‘digitaal leslokaal’.
Het zogenaamde blended learning is een vorm van training waarbij face-to-face-sessies (klassikaal) met online leren in een online leeromgeving gecombineerd worden.
Eenvoudig gezegd: face-to-face (fysiek les) + online = blended learning.
Dagnall Talen biedt op maat gemaakte e-learningtrajecten.

Online Grieks leren (e-learning Grieks)


Voorbeelden van digitale platformen die gebruikt kunnen worden voor online communiceren en leren, zijn Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Skype, StarLeaf, Cisco Webex, Whereby en Miro.

Blended Cursus Grieks


Het voordeel van blended learning vergeleken met online leren is dat, als het niet om 1-op-1 les gaat, de lerenden bij blended learning afwisselend wel zogeheten ‘classroominteractie’ ervaren; dat wil zeggen persoonlijke interactie; motivatie van en gesprekken met andere lerenden.

100% maatwerk – ook online!
Uiteraard biedt Taleninstituut Dagnall ook blended learning op maat.

Online leerplatform


Online leerplatform Dagnall Talen beschikt over een eigen digitale leeromgeving met een interactief leerplatform; Dagnall.online. Dagnall.online vormt een integraal onderdeel van digitale leertrajecten en het biedt interactieve en gevarieerde content. Het platform van Dagnall biedt interactieve mogelijkheden en zorgt op deze manier voor een optimaal leerrendement bij een digitale leergang.

De Dagnall App


Dagnall Talen biedt naast het online leerplatform ook een eigen App voor Android alsook Apple. Het grote voordeel van de Dagnall App is dat een lerende overal en altijd, dus 24/7, op ieder (mobiel) apparaat toegang heeft. Zowel op het werk maar eveneens thuis of onderweg, bijvoorbeeld eveneens op reis in het buitenland. De cursisten kunnen dus Grieks leren waar en wanneer ze maar willen. De oefeningen in de App worden op de behoefte van uw organisatie afgestemd zoals het taalniveau, de leerdoelen en de branche. Wij kunnen bijvoorbeeld jargon, technische termen, woordenlijsten, specifieke productnamen en juridische termen in onze App integreren. De Dagnall App kan dus heel praktijkgericht gebruikt worden en de App blijft beschikbaar na afloop van de training Grieks.
Dagnall zorgt ook bij digitale leerpaden voor uitstekend en spelenderwijs leren.
Computerscherm met logo Dagnall.online - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Overlappende iconen App Store Apple App in Apple zwart en Google Play Android App in Google groen - op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels/
Ontdek onze online mogelijkheden

Online learning & blended learning Grieks

Voorsprong door maatwerk online en blended taaltraining Grieks


Telefoongesprekken, e-mailcorrespondentie, onderhandelingen en/of vergaderingen met Griekse zakenpartners of klanten uit Griekenland kunnen op het gebied van taal vaak een uitdaging zijn.
Diegenen die diverse talen spreken, zijn derhalve cruciaal in veel organisaties en bedrijven.

Online en blended taaltrainingen Grieks op maat


Dagnall leert u Grieks communiceren door middel van professionele online & blended taalcursussen. Wanneer u internationaal succesvol wilt zijn, leer dan uw Griekstalige gesprekspartners te begrijpen en zorg ervoor dat u zelf ook wordt begrepen. Wilt u uw taalvaardigheden Grieks verbeteren voor uw toekomstige of huidige functie? Onze taaltrainingen bieden beroepsgerichte training. Al onze taaltrainingen zijn maatwerktrainingen en eveneens als onlinecursus & blended taalcursus beschikbaar. Een onlinecursus of blended taalcursus Grieks is net zo doeltreffend en van hoge kwaliteit als een fysieke cursus en daarnaast nog eens comfortabel.


Een online taalcursus en ook een blended taalcursus kan overal gevolgd worden; op kantoor, thuis, op (zaken)reis of op een bedrijfslocatie. Onlineplatforms voor zakelijke en technische taaltrainingen Grieks online

Zakelijke en technische taalcursussen online geeft Dagnall Taleninstituut via onlineplatforms zoals Zoom, Teams, Skype of een ander onlineplatform naar voorkeur. Zoom is het meest gebruiksvriendelijk en biedt zowel variatie als interactie.

Virtuele Classroom voor een individuele taaltraining of groepstraining Grieks


Het onderstaande is voldoende voor een (taal)cursus in een virtuele classroom:
- Laptop, tablet of pc/iMac met een microfoon en een camera
- Een internetverbinding
- Een rustige (leer)omgeving
- Door ons beschikbaar gesteld cursusmateriaal
[ Lees meer ]
Overlappende donkerblauwe cirkel met icoon lesgeven en groene cirkel met computerscherm met Dagnall.online logo op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Computerscherm screenshot inlogpagina Dagnall.online Springest-based platform voor online taallessen - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Computerscherm met logo Google Hangouts en computerscherm met logo Microsoft Teams - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

Cursuspakket en certificaat

Voorafgaand aan uw cursus Grieks ontvangt u het Dagnall cursuspakket.
Het handige Dagnall koffertje bestaat uit milieuvriendelijk materiaal en is ook zeer geschikt om daarin losbladig, actueel leermateriaal, dat tijdens de lessen Grieks wordt behandeld, op te bergen.
Hieronder ziet u een foto van het cursuspakket van Dagnall Taleninstituut dat onder andere een Dagnall pen, schrijfblok en divers ander cursusmateriaal Grieks bevat.
Na afloop van uw cursus Grieks ontvangt u het Dagnall certificaat. Op de achterkant van het certificaat van het Taleninstituut Dagnall staan zowel uw startniveaus Grieks alsook de behaalde eindniveaus van uw nieuwverworven taalvaardigheden. Deze vaardigheden zijn opgedeeld in spreekvaardigheid, luistervaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid Grieks.
Hieronder ziet u een foto met een voorbeeld van het Dagnall Certificaat.
Een compleet verzorgde cursus Grieks
Dagnall Talen cursuskoffer - Dagnall schrijfblok - Dagnall pen - lesboeken op witte tafel - in kleur - 600 * 337 pixels
Ingevuld Dagnall Talen certificaat - Dagnall pen - Apple Magic Keyboard - Apple Magic Trackpad op witte tafel - in kleur - 600 * 337 pixels

Het Europees Referentiekader (ERK)

Het taalniveau van het Europees Referentiekader (ERK) hanteren wij als uitgangspunt en biedt de cursist een duidelijk inzicht in de huidige en opgedane kennis van het Grieks. De niveaus van het Europees Referentiekader zijn internationaal erkende taalniveaus.
Na afloop van de cursus Grieks overhandigen wij het ‘Dagnall Talen-certificaat’.
 

Logo EU Europese Unie in blauw vierkant met afgeronde hoeken in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo ERK Europees Referentiekader Talen in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Niveaubepaling volgens het Europees Referentiekader
Het ERK is een Europese maatstaf die is ontworpen voor Europese talen.
Het Europees Referentiekader is tussen 1989 en 1996 door de Raad van Europa samengesteld.
Het ERK is een tool die vijf taalvaardigheden onderscheidt, te weten: lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren.
De Engelstalige naam wordt ook vaak toegepast: CEFR; Common European Framework of References. Het ERK kent ook zes niveaubeschrijvingen, van beginner tot bijna moedertaalspreker.
Deze zes taalniveaus worden gemeten van laag naar hoog: A1, A2, B1, B2, C1 en C2.
Niveau A omschrijft de basisvaardigheden die de gebruiker beheerst.
Niveau B geldt voor de zogenaamde ‘onafhankelijke gebruiker’. Dat wil zeggen dat iemand de taal zodanig onder de knie heeft, dat hij of zij zonder hulp in die vreemde taal kan functioneren.
Niveau C is van toepassing op gevorderden die het Grieks met groot gemak lezen, verstaan, spreken en schrijven. Niveau C is het niveau van de (ver)gevorderde gebruiker. De beheersing van de Griekse taal lijkt op dat van een moedertaalgebruiker (native).

A1 Basisgebruiker - Breakthrough Level


Luisteren


Kan basiszinnen over een vertrouwd onderwerp begrijpen, als de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt, eenvoudige woorden gebruikt en bereid is te herhalen.

Spreken


Kan zichzelf voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens (waar iemand woont, of iemand getrouwd is of kinderen heeft).Kan familie of bekenden en woonomgeving beschrijven en vragen naar familie of woonomgeving van gesprekspartner beantwoorden.Kan in korte zinnen vertellen waar hij of zij werkt en wat hij of zij doet. Kan vragen naar het werk van de gesprekspartner.

Lezen


Kan eenvoudige, alledaagse uitdrukkingen en korte geschreven zinnen begrijpen over vertrouwde onderwerpen als er enige ondersteuning is door illustraties, foto’s of film.Kan eenvoudige mededelingen begrijpen, bijvoorbeeld op uithangborden in een winkel.

Schrijven


Kan een formulier invullen met persoonlijke gegevens.Kan een korte e-mail of een kaartje sturen met bijvoorbeeld een groet of felicitatie.

B1 Onafhankelijk gebruiker - Threshold LevelLuisteren


Kan de essentie begrijpen van een gesprek over persoonlijke zaken, familie, werk, studie, reizen en vrije tijd, wanneer er duidelijk wordt gesproken.
Kan de essentie begrijpen van de meeste radio- of televisieprogramma’s over actuele zaken of onderwerpen die hem of haar interesseren in de standaardtaal, wanneer er betrekkelijk langzaam en duidelijk wordt gesproken.

Spreken


Kan zich in de meest voorkomende situaties redden wanneer hij of zij in het gebied is waar de taal wordt gesproken.
Kan onvoorbereid gesprekken voeren over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die de persoonlijke belangstelling hebben (familie, werk, gebeurtenissen die zich voordoen, hobby’s, reizen).
Kan zinnen op een eenvoudige manier aan elkaar verbinden.
Kan ervaringen en gebeurtenissen beschrijven en hoop en ambities uitspreken.
Kan een mening geven en voorkeur uitdrukken en motiveren.
Kan de plot van een boek of film vertellen.

Lezen


Kan teksten begrijpen die voornamelijk bestaan uit frequente woorden, dagelijkse of aan het werk gerelateerde taal, bijvoorbeeld in brieven van de gemeente, energiebedrijf of telefoonmaatschappij.
Kan de beschrijving van gebeurtenissen, wensen of gevoelens begrijpen in persoonlijke e-mails of brieven.

Schrijven


Kan een eenvoudige, samenhangende tekst schrijven over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die de persoonlijke belangstelling hebben (familie, werk, gebeurtenissen die zich voordoen, hobby’s, reizen).
Kan een eenvoudige, samenhangende tekst schrijven over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die de persoonlijke belangstelling hebben (familie, werk, gebeurtenissen die zich voordoen, hobby’s, reizen).

C1 Vaardig gebruiker - Effective Operational Proficiency LevelLuisteren


Kan de meeste gesproken taal begrijpen, ook als deze niet goed gestructureerd is en wanneer verbanden impliciet zijn.
Kan radio- of televisieprogramma’s en films in de standaardtaal zonder al te veel inspanning begrijpen.

Spreken


Kan zich spontaan en vloeiend uitdrukken zonder al te veel te moeten zoeken naar uitdrukkingen.
Kan de taal soepel en effectief gebruiken in een zakelijke en sociale omgeving.
Kan ideeën en meningen gedetailleerd verwoorden en een volwaardige bijdrage leveren aan een discussie.
Kan een samenhangend betoog voeren over complexe zaken en daarbij subthema’s noemen, specifieke standpunten ontwikkelen en uitdragen en het betoog afronden met een passende conclusie.

Lezen


Kan complexe, langere teksten van uiteenlopende aard begrijpen, zowel zakelijk als literair.
Kan impliciete betekenis, nuances, stijl en idioom herkennen.
Kan gespecialiseerde artikelen en uitvoerige technische instructies begrijpen, ook als zij geen betrekking hebben op het eigen werkterrein.

Schrijven


Kan een heldere, gestructureerde en gedetailleerde brief, essay of verslag produceren over complexe onderwerpen.
Kan uitgebreid standpunten uiteenzetten en overtuigen. Kan zijn of haar schrijfstijl aanpassen aan de doelgroep.

A2 Basisgebruiker - Waystage LevelLuisteren


Kan zinnen en vaak voorkomende uitdrukkingen begrijpen over vertrouwde onderwerpen en activiteiten, bijvoorbeeld de familie, woonomstandigheden, boodschappen doen, opleiding of werk.
Verstaat de gesprekspartner als deze langzaam en duidelijk spreekt in de standaardtaal, maar kan het gesprek nog niet zelf gaande te houden.
Begrijpt de essentie van korte, eenvoudige berichten en aankondigingen, bijvoorbeeld op radio, televisie of een station.

Spreken


Kan eenvoudige gesprekken voeren over alledaagse onderwerpen en vertrouwde situaties. Kan eenvoudige informatie uitwisselen.
Kan in eenvoudige zinnen zijn of haar woon- of werkomgeving beschrijven, zijn of haar achtergrond en dagelijkse activiteiten.
Kan een eenvoudig telefoongesprek voeren, bijvoorbeeld om informatie te vragen.

Lezen


Kan korte, eenvoudig geschreven teksten, brieven of e-mails begrijpen.
Kan voorspelbare informatie halen uit eenvoudige korte teksten, zoals dienstregelingen, advertenties of menu’s.

Schrijven


Kan een kort briefje of e-mail schrijven over een vertrouwd onderwerp, bijvoorbeeld om iets af te spreken.
Kan eenvoudige notities en korte boodschappen schrijven over directe behoeften.

B2 Onafhankelijk gebruiker - Vantage LevelLuisteren


Kan lezingen en betogen volgen en zelfs complexe redeneringen als het onderwerp redelijk vertrouwd is.
Begrijpt de essentie van technische discussies in zijn of haar specialisatie.
Kan de meeste radio- of televisieprogramma’s over actuele zaken begrijpen.
Kan het grootste deel van de films in de standaardtaal begrijpen.

Spreken


Kan op een vloeiende en spontane manier deelnemen aan gesprekken met moedertaalsprekers zonder extra inspanning van de gesprekspartner.
Kan actief meepraten in discussies over bekende thema’s en zijn of haar mening geven en onderbouwen.
Kan de voor- en nadelen van diverse mogelijkheden of oplossingen uitleggen.
Kan een gedetailleerde beschrijving geven van een groot aantal onderwerpen ook buiten de directe persoonlijke belangstelling.

Lezen


Kan artikelen en verslagen lezen over eigentijdse problemen en houding of standpunt van de schrijvers begrijpen.
Kan de essentie van complexe teksten over abstracte of concrete onderwerpen begrijpen.
Kan modern literair proza begrijpen.

Schrijven


Kan een standpunt verdedigen, informatie doorgeven of een essay of verslag schrijven.
Kan brieven schrijven over uiteenlopende gebeurtenissen of persoonlijke ervaringen.
Kan een heldere, gedetailleerde tekst produceren over uiteenlopende onderwerpen.

C2 Vaardig gebruiker - Mastery LevelLuisteren


Kan vrijwel alles wat hij of zij hoort gemakkelijk begrijpen, zowel in contact met een gesprekspartner als via de media.
Kan accenten en tempo van moedertaalsprekers begrijpen als hij of zij enige tijd heeft om vertrouwd te raken met het soort accent.
Kan idiomatische uitdrukkingen en complexe betogen begrijpen.

Spreken


Kan deelnemen aan ieder soort gesprek.
Drukt zichzelf spontaan, vlot, vloeiend en genuanceerd uit, ook in meer complexe situaties.
Gebruikt vaste uitdrukkingen en zegswijzen.
Kan een heldere beschrijving of logische redenering presenteren in een stijl die past bij de context en in een duidelijke structuur.
Kan informatie samenvatten, op een samenhangende manier argumenten, nieuwe inzichten of aandachtspunten aan de orde brengen.

Lezen


Kan zonder moeite alles begrijpen wat hij of zij leest.
Dat geldt ook voor complexe betogen, abstracte of specialistische teksten, literatuur en idiomatische uitdrukkingen.

Schrijven


Kan een duidelijke en goed lopende tekst schrijven en daarbij rekening houden met de doelgroep.
Kan complexe brieven, verslagen en artikelen met een logische structuur schrijven.
Kan zichzelf vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij nuances in betekenis aangeven.
Het ERK geeft inzicht in taalbeheersing (Grieks)
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten
ISO 9001-2015 LOGO
ISO 1700-2015 LOGO

ISO-certificeringen

ISO 9001:2015 – internationale norm voor kwaliteitsmanagement


Dagnall Talen is door Kiwa gecertificeerd voor de ISO 9001:2015 norm, de wereldwijd erkende norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. De ISO 9001:2015 norm stelt eisen voor het borgen en stroomlijnen van processen die belangrijk zijn voor het verhogen van de klanttevredenheid. Voldoen aan zowel de door opdrachtgevers gestelde eisen alsook aan wet- en regelgeving en het continue verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem zijn de speerpunten van de ISO 9001:2015 norm.

ISO 17100:2015 - internationale norm voor vertaaldiensten


Dagnall Talen is eveneens gecertificeerd door Kiwa voor de ISO 17100:2015 norm. ISO 17100:2015 is de norm specifiek voor vertaaldiensten die onder meer eisen stelt aan mensen, middelen, projectmanagement, vertalers en revisoren.


Onze ISO 17100:2015 certificering toont aan dat wij uitsluitend met professionele moedertaalvertalers (natives) werken die over de benodigde ervaring en kennis beschikken. Daarnaast worden onze vertalingen altijd ten minste twee maal door twee specialisten/editors proefgelezen. De vertalingen worden aangeleverd volgens afspraak en binnen de deadline.

Kiwa – certificeringen sinds 1948


Kiwa is een certificeringsinstelling in Rijswijk met inmiddels jarenlange ervaring met inmiddels het certificeren van organisaties. Dagnall Talen wordt jaarlijks getoetst door Kiwa om te beoordelen of nog altijd aan de eisen van ISO 9001:2015 en ISO 17100:2015 wordt voldaan.
Dagnall draagt het NRTO-keurmerk
Logo keurmerk NRTO Nederlandse Raad voor Training en Opleiding in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo Nederlandse Raad voor Training en Opleiding NRTO in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Lidmaatschap NRTO

Ons instituut is vanzelfsprekend al vele jaren lid van de NRTO en draagt ook het NRTO-keurmerk.
Dagnall Talen heeft zich bij de NRTO aangesloten, omdat deze organisatie voor kwaliteit en betrouwbaarheid staat.
De letters ‘NRTO’ staan voor ‘Nederlandse Raad voor Taal en Training’. De NRTO is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, trainings- en opleidingsinstituten en heeft meer dan 450 leden.
De missie van de NRTO is: Het beste uit mensen (jong en volwassen) halen, talenten ontwikkelen en mensen helpen hun ambities te realiseren.

Kwaliteitsbevordering en -bewaking


Voor de NRTO staat kwaliteit centraal. De NRTO staat voor kwalitatief hoogstaand, flexibel en gevarieerd opleidings- en examenaanbod en EVC (Erkenning van eerder Verworven Competenties). De kwaliteit van de diensten die door de NRTO-leden worden geleverd, zoals een cursus Grieks, wordt geborgd door een gedragscode, door diverse convenanten alsook door het NRTO-keurmerk.
[ Lees meer ]
 
Logo GDPR Algemene Verordening Gegevensbescherming in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo EU Filemaker in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

AVG-compliant

De AVG; Algemene verordening gegevensbescherming (Engelse naam: GDPR; General Data Protection Regulation) is een Europese verordening met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door bedrijven en overheidsinstellingen in de Europese Unie. De AVG dient er met name toe de privacy van burgers in de EU te beschermen. De verordening schrijft voor dat mensen op de hoogte dienen te zijn van de verwerking van hun persoonsgegevens zoals naam, telefoonnummer en (e-mail)adres en dat alleen de gegevens die voor het beoogde doel noodzakelijk zijn, mogen worden verwerkt en bewaard.
Deze persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig en de persoonsgegevens dienen tegen toegang door onbevoegden, vernietiging of verlies te worden beschermd. Vanzelfsprekend voldoet Dagnall aan alle eisen die gesteld worden door de Algemene verordening gegevensbescherming en verwerkt persoonsgegevens in elk opzicht heel beperkt. Dagnall Talen werkt met het betrouwbare Filemaker.
Logo CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo Lloyd's Register in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Dagnall cursussen Grieks zijn vrijgesteld van btw

CRKBO-geregistreerde instelling

Dagnall is ingeschreven in het CRKBO-register. De afkorting CRKBO staat voor Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.
Dat betekent dat Dagnall Taleninstituut aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs voldoet.
Voor de Belastingdienst is inschrijving in het juiste CRKBO-register een voorwaarde om beroepsgerichte taalcursussen vrijgesteld van btw te kunnen leveren.
Door onze btw-vrijstelling kunnen wij lagere prijzen berekenen.
Dit helpt in de cashflow van onze klanten en is eveneens een voordeel voor cursussen die bijvoorbeeld aan zorginstellingen, maatschappen, overheidsinstellingen en privépersonen worden gegeven.

CPION


Voor deze inschrijving in het CRKBO-register is Dagnall onderworpen aan een jaarlijkse audit door het CPION; het Centrum Post Initieel Onderwijs.
Het CPION is de centrale organisatie voor het toetsen, diplomeren en registreren van postinitiële opleidingsinstituten.

Lloyd’s Register


Het CRKBO-register wordt door Lloyd’s Register Nederland bijgehouden.
Het Lloyd’s Register in 1760 is opgericht en is een door de overheid erkend, onafhankelijk keuringsinstituut en heeft onder meer als doel het beoordelen en classificeren van organisaties.
Vraag een vrijblijvende offerte voor een cursus Grieks aan

Contact cursus Grieks

U kunt contact met Dagnall Talen opnemen voor een cursus Grieks. Voor meer informatie kunt u ons e-mailen via cursus-grieks@dagnall.nl of ons bellen op 085-2737302 (geen belmenu).
Of ga naar het contactformulier. Natuurlijk kunt u ook ons gratis informatiepakket bestellen.
Afbeelding wegwijzer in grijs met bord Dagnall in verkeersblauw in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Afbeelding computer en tablet en telefoon in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
De beste weg naar een cursus Grieks met Dagnall!
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

Internationaal zakendoen

 Bij internationaal zakendoen dient u vaak rekening te houden met een tijdsverschil in het land waar u zaken mee doet, bijvoorbeeld Griekenland. Mocht er een tijdverschil zijn tussen Griekenland en Nederland, dan wordt het tijdverschil automatisch getoond op de navolgende klokken.
Indien van toepassing, gaan de klokken automatisch over op de zomertijd. (Indien van toepassing, gaan de klokken automatisch over op de zomertijd.)
 

AMSTERDAM
 

ATHENE
De officiële landcode van Griekenland in letters is GRC. De hoofdstad van Griekenland; Athene (in het Grieks: ‘Ἀθήνη’), ligt in het zuidoosten van Griekenland.
Het landnummer voor de telefoonnummers van Griekenland is +30. De officiële internetextensie van Griekenland is .gr.
De landcode van Griekenland

Athene op de kaart van Griekenland

Landkaart van Griekenland in grijs met hoofdstad Athene aangegeven in Grieks Ἀθήνη in donkerblauw - op transparante achtergrond - 600 x 529 pixels
Landnummer Griekenland +30 - donkerblauw pictogram persoon - groene telefoon - groen landnummer - op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Internet landcode Griekenland .gr - donkerblauwe open wereldbol - groene pijl - groene internetextensie op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Leer Griekenland kennen

Hieronder ziet u een kaart van Europa met Griekenland ingekleurd. Dit is om u een idee te geven van de grootte en de ligging van Griekenland. Griekenland grenst aan de volgende landen: Albanië, Bulgarije, Turkije en Noord-Macedonië.
Kent u de Griekse periferieën (περιφέρειες)? Weet u in welke periferieën uw Griekstalige zakenrelaties zijn gevestigd? Op deze manier leert u de 13 Griekse periferieën in no time kennen.
Controleer of verbeter uw kennis door met uw muis op de landkaart van Griekenland te gaan staan. Als u uw cursor op de landkaart van Griekenland laat rusten, kun u de regionale verdeling van Griekenland zien. De periferieën van Griekenland worden dan na elkaar afgebeeld. Eerst ziet u de periferieën van Griekenland, vervolgens kunt de naam van de uitgelichte periferie lezen. Na een minuut hebt u een aardig beeld van de bestuurlijke indeling van Griekenland.
Griekenland aangegeven in donkerblauw op grijze kaart van Europa - op transparante achtergrond - 600 x 529 pixels
Griekenland in Europa
Landkaart Griekenland grijs met periferie Attica donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Griekenland grijs met periferie Centraal-Griekenland donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Griekenland grijs met periferie Centraal-Macedonië donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Griekenland grijs met periferie Epirus donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Griekenland grijs met periferie Oost-Macedonië en Thracië donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Griekenland grijs met periferie Peloponnesos donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Griekenland grijs met periferie Thessalië donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Griekenland grijs met periferie West-Griekenland donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Griekenland grijs met periferie West-Macedonië donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Griekenland grijs met Ionische Eilanden donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Griekenland grijs met Noord-Egeïsche Eilanden donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Griekenland grijs met Zuid-Egeïsche Eilanden donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Griekenland grijs met eiland Kreta donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Periferieën van Griekenland
Skyline Athene - Griekenland - grijs met transparante achtergrond - 600 x 257 pixels
Soepele zakelijke gesprekken met Griekstaligen

Zakendoen met Griekenland

Wilt u soepel communiceren met Griekstaligen? De informatie die u hieronder ziet over de Griekse cultuur, Griekenland en de Grieken, zal u hierbij zeker helpen. Beroemde Grieken, bekende Griekse exportproducten en typische gewoonten en gebruiken heeft Dagnall Taleninstituut op een rijtje gezet. Velerlei markante dingen over de Griekse taal en/of Griekenland. Een aantal kenmerkende feiten over het land weten, kan uitstekend helpen bij een eerste contact of een opening bieden voor een gesprek. Deze wetenswaardigheden over mens, cultuur en land kunt u eveneens goed gebruiken als een stilte dreigt te vallen gedurende een zakelijk gesprek in het Grieks.
In elk geval kunt u zo niet alleen de geleerde taalkennis in de praktijk brengen tijdens internationaal zakendoen met Griekstaligen maar eveneens de verkregen kennis van het land inzetten. Zo is het mogelijk iets te weten komen over de wereldberoemde Griekse eetcultuur en de heerlijke Griekse gerechten. Eten verbindt mensen. De taalbeheersing alsook uw kennis over Griekenland, de Grieken en de Griekse cultuur zal zeker worden gerespecteerd!
 

Διαίρει καὶ βασίλευε
Verdeel en heers

Πάντων χρημάτων μέτρον ἄνθρωπος ἔστιν
De mens is de maat van alle dingen

Νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ
Een gezonde geest in een gezond lichaam
Het ontbijt is voor de Grieken niet echt belangrijk.
Het ontbijt is doorgaans een hapje op weg naar het werk; vaak een stuk toast of brood met jam.
Ook een sesamring (koulouri) of een kaastaartje zijn populair.
Er wordt dan een kopje ijskoffie (frappé) bij gedronken.
Als lunch nemen Grieken vaak een salade of een soep.
Grieken gaan pas laat avondeten en eten daarom vaak in de namiddag een zoetigheidje, bijvoorbeeld baklava; laagjes filodeeg met noten en honing.
Grieken beginnen meestal rond 21.00 uur met hun maaltijd en kunnen rustig doorgaan tot 23.00 uur.
Ze zitten vaak met veel mensen aan een grote tafel en er wordt gegeten met de televisie of muziek aan.
Roken hoort voor veel Grieken ook bij de gezelligheid van de avondmaaltijd.
Grieken eten van oudsher graag vis en zeevruchten: inktvis, zwaardvis, sardines of ansjovis.
Mezze zijn allerlei hapjes die als voorgerechtje gegeten worden.
Populaire groenten zijn tomaten, paprika’s, aubergines en pompoenen.
Het frituren van de bloemen van courgettes of pompoenen.
Ze gaan eerst in een beslagje en daarna in de olie.
Grieken hebben en eten ook veel fruit van goede kwaliteit. Er zijn sinaasappels, citroenen, meloenen en watermeloenen, nectarines, perziken, enzovoort.
In Nederland zijn enkele Griekse gerechten zeer bekend: de Griekse salade met tomaten en feta, tzatziki (dikke yoghurt met komkommer, knoflook, dille, olijfolie en citroenen), moussaka en souvlaki.
Moussaka is een ovenschotel op basis van aubergine, met lagen lamsvlees of gehakt, uien, tomaten, aardappel en een bechamelsaus.
Souvlaki is een typische Griekse specialiteit: een vleesspies (kip, lam of varken) met kruiden, gegrild op houtskool.
Ook bekend is gyros: gegrilde reepjes varkensvlees op een pitabroodje met frietjes, tomaat, uien en tzatziki.
Keftedes zijn Griekse gehaktballetjes met kruiden. Het wordt gegeten in tomatensaus of met tzatziki.
Grieken drinken graag een klein glaasje ouzo als aperitief.
Het is de bekende anijslikeur, die wit wordt als je het met water aanlengt.
Bij het eten drinkt men water of wijn.
De meest gedronken wijn is retsiná.
Je moet ervan houden, er zit een harssmaakje aan.
Metaxa is de Griekse cognac en is absoluut een aanrader.

Griekenland is één van ’s werelds grootste producenten van saffraan, sultanarozijnen, natuurlijke sponzen, perziken in blik, extra-vergiene olijfolie en bessen.
Griekenland behoort tot de werelds grootste producenten van olijfolie, papier, johannesbrood en wijn.
Bekende Grieken zijn Plato, Pytagoras, Aristoteles, Socrates, Archimedes, Homerus, Alexander de Grote, Alec Issigonis, Evanghelos Odysseas Papathanassiou (Vangelis), Demis Roussos, Vicky Leandros, Nana Mouskouri, Maria Callas, Aristotle Onassis, Yanni, en Mikis Theodorakis (Zorba, Serpico).
"Enterprise Greece
Enterprise Greece is onderdeel van het Griekse Ministerie van Buitenlandse Zaken en heeft tot doel buitenlandse investeringen in Griekenland aan te trekken en de Griekse export te promoten. De website biedt informatie aan ondernemers die in Griekenland zaken willen doen.

Hellenic-Dutch Association of Commerce and Industry
De Hellenic-Dutch Association of Commerce and Industry is een netwerkorganisatie van aan Nederland verbonden bedrijven in Griekenland.

Nederlandse ambassade in Athene
De Nederlandse ambassade in Athene biedt ondersteuning aan Nederlanders die in Griekenland willen wonen, werken, reizen en ondernemen.

Griekse ambassade in Den Haag
De Griekse ambassade in Den Haag biedt informatie over de benodigde documenten.
De Griekse regering zetelt in Athene, de hoofdstad en het commerciële en financiële centrum van Griekenland.

"
De Oude Grieken hebben zeer veel dingen uitgevonden, waaronder de watermolen, waarschijnlijk geïnspireerd op het wiel van Perachora dat in de derde eeuw v.Chr. in Griekenland werd gemaakt.

De Olympische Spelen zijn al bijna drieduizend jaar oud. De eerste keer werden ze ter ere van de Olympische goden georganiseerd in 776 v.Chr. op de oude vlaktes van Olympia.

Enkele zeer bekende wiskundigen uit de Griekse Oudheid zijn Thales, Pythagoras en Archimedes. Hun stellingen en wetten zijn nog altijd lesstof op school.

Ctesibius, Griekse uitvinder en ingenieur, was de uitvinder van de wekker. Hij paste de standaard waterklok zo aan dat op vooraf ingestelde tijden steentjes op een gong vielen.

De Oude Grieken waren ook de uitvinders van de kilometerteller. De hodometer (hodos = weg) is een apparaat waarmee een afgelegde afstand gemeten wordt, door het aantal omwentelingen van een wiel te tellen en dit aantal te vermenigvuldigen met de omtrek van dat wiel.

Socrates, Plato en Aristoteles waren de grondleggers van de moderne filosofie. Zij probeerden een verklaring te vinden over de wereld buiten mythologie of religieuze opvattingen en bestudeerden de wereld, de zeeën en het zonnestelsel.

Het concept van de grondwet wordt rond 508 v.Chr. aan Athene toegeschreven. Athene wordt daarom vaak de ‘bakermat van de democratie’ genoemd.

Hippocrates (geboren 460 v.Chr.) liet zien dat ziekte een natuurlijk proces was dat niet verbonden was met de goden. Hij wordt als de vader van de geneeskunde beschouwd. De ‘eed van Hippocrates’ is de ethische eed die elke arts moet afleggen.

Anaximander (610 v.Chr.) was de grondlegger van de cartografie. Hij wordt ook genoemd in de geschriften van Aristoteles. Anaximander maakte een eerste kaart van de toen bekende landen.

Heron van Alexandrië (10-70 n. Chr) was een wetenschapper uit de Griekse oudheid. Hij was de uitvinder van de allereerste stoommachine. Ook is hij bekend vanwege de formule van Heron die het verband aangeeft tussen de (halve) omtrek en de oppervlakte van een driehoek, iets wat voor de landmeetkunde van groot belang werd. Hij was ook de uitvinder van de verkoopautomaat. Hij bedacht een machine om te zorgen dat mensen niet te veel wijwater meenamen uit de tempels waar ze heengingen om de goden te aanbidden. Mensen gooiden offergaven in het vat met wijwater, en het gewicht van deze offergaven drukte dan tegen een hendel die een deurtje opende. Het wijwater kon uit de houder stromen bij een geopende deur. Maar als de munt viel, sloot het deurtje zich en zo kregen de mensen nooit meer dan hun eerlijk deel aan wijwater.

Alexander Arnold Constantine Issigonis (1906-1988) was de ontwerper van de Austin Mini, die in de moderne versie nog steeds wordt gebouwd.

Nicholas Neocles Ambraseys (1929-2012) was een Griekse seismoloog en werd beschouwd als de leidende figuur en absolute autoriteit in aardbevingstechniek en seismologie in Europa.

Minos Zombanakis (1926-2019) was een bankier en financiële innovator. Hij bedacht een type lening waardoor banken over de grens konden samenwerken en zo grote leningen aan landen of bedrijven konden financieren.

Constantinos Apostolou Doxiadis (1913-1975 was een Griekse architect en stedenbouwkundige. Hij stond bekend als de hoofdarchitect van Islamabad en als de vader van de planologie.

Mihal Lazaridis (1961) is de ontwerper van de Blackberry smartphone en de oprichter van het gelijknamige bedrijf.
"De Athens Fashion Trade Show is de grootste internationale modevakbeurs in Zuidoost-Europa. De beurs wordt elk jaar gehouden en is bedoeld voor professionals in de fashionbranche.

De International Conference on Tourism vindt jaarlijks in Athene plaats. Hier komen academici en onderzoekers samen om informatie uit te wisselen over toerisme, economie en geografie, Europese politiek ten aanzien van toerisme en mega-events, zoals de Olympische Spelen.

De Thessaloniki International Fair (TIF) is één van de grootste internationale beurzen in Griekenland en is gericht op professionals en consumenten. Het is een jaarlijkse beurs over ondernemerschap, innovatie en cultuur en er worden talloze presentaties gehouden. Onderdeel van de TIF is de Agrotica";" de internationale vakbeurs voor agrariërs, waar nieuwe technologieën, machines en producten te zien zijn.

De Athens International Tourism Expo is een vakbeurs voor de reisbranche en toerisme. Inkopers en aanbieders van reizen ontmoeten elkaar om te netwerken, zakenpartners te vinden en informatie uit te wisselen.

Kosmima is een internationale vakbeurs voor producenten en handlaren in sieraden, klokken, horloges en edelstenen. De beurs vindt jaarlijks in Athene plaats.

"
6 januari (Θεοφάνεια)

Maandag voor Aswoensdag (Καθαρά Δευτέρα)

Vastenavond

47 dagen voor Paaszondag (Καθαρά Δευτέρα)

25 maart (Ευαγγελισμός της Θεοτόκου/Εικοστή Πέμπτη Μαρτίου)

1 mei (Dag van de Arbeid; Εργατική Πρωτομαγιά)

15 augustus (Maria Hemelvaart; Κοίμηση της Θεοτόκου)

28 oktober (Το Όχι or Ημέρα του Όχι)

Elefthérios Venizélos in Athene verwerkt jaarlijks ruim 22 miljoen passagiers en is daarmee de grootste luchthaven van Griekenland. Het tweede vliegveld ligt op Kreta: Nikos Kazantzakis in Iraklion. Hiervan maken jaarlijks 8 miljoen passagiers gebruik. En Thessaloniki Airport, met 6 miljoen passagiers per jaar, is de derde luchthaven van Griekenland.

De Organismos Sidirodromon Ellados (Griekse staatsspoorwegen) is de eigenaar en beheerder van alle spoorlijnen in Griekenland. De financiële situatie van OSE was onder meer door hoge salarissen en niet rendabele lijnen erg zorgelijk. Het bedrijf leed dagelijks een verlies van ongeveer drie miljoen euro. Sinds september 2018 is TrainOSE in handen van de Italiaanse Ferrovio dello Stato Italiane.

De Aliakmonas, de Acheloös en de Maritsa zijn de grootste rivieren van Griekenland.
Het volkslied van Griekenland is Ύμνος είς την Ελευθερίαν (‘Ymnos is tin Eleftherian’; “hymne voor de vrijheid”).

Σε γνωρίζω από την κόψη,
του σπαθιού την τρομερή,
Σε γνωρίζω από την όψη,
που με βια μετρά[ει] τη[ν] γη.

Απ' τα κόκαλα βγαλμένη,
των Ελλήνων τα ιερά,
Και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
χαίρε, ω χαίρε Ελευθεριά.
Het volkslied van Griekenland

Over Griekenland

In Griekenland wonen bijna 11 miljoen mensen. Griekenland, officieel de Helleense Republiek, is een parlementiare republiek. De president wordt gekozen voor een termijn van vijf jaar. Athene was de eerste stad waar een democratisch regeringssysteem werd ingevoerd. Het woord demos betekent ’volk’ en kratein is het Griekse woord voor ’heersen’. Griekenland ligt in Zuid-Europa en heeft een oppervlakte van 131.957 vierkante kilometer. Griekenland is de 47ste grootste economie ter wereld. Athene (Grieks: Αθήνα; ‘Athina’) is de hoofdstad van Griekenland. In Athene wonen ruim 660.000 mensen. Thessaloniki, Patras, Heraklion en Pireaus zijn de andere belangrijke plaatsen in Griekenland.
Griekenland bestaat uit 132 regio’s, zogenaamde ‘periferieën’ (περιφέρειες; ‘periferiës). Dit zijn in alfabetische volgorde: Attica (Αττική), Centraal-Griekenland (Στερεά Ελλάδα), Centraal-Macedonië (Κεντρική Μακεδονία), Epirus (Ήπειρος), de Ionische Eilanden (Ιόνια νησιά), Kreta (Κρήτη), Noord-Egeïsche Eilanden (Βόρειο Αιγαίο), Oost-Macedonië en Thracië (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη), Peloponnesos (Πελοπόννησος), Thessalië (Θεσσαλία), West-Griekenland (Δυτική Ελλάδα), West-Macedonië (Δυτική Μακεδονία) en de Zuid-Egeïsche Eilanden (Νότιο Αιγαίο).
Vlag van Griekenland - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Vlag van Griekenland

Wapen van Griekenland - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Wapen van Griekenland

Oorsprong naam Griekenland


De officiële naam van Griekenland is Ελλάς; ‘Ellás’. Het woord ‘Griekenland’ zelf komt van het Latijnse Graecia wat weer is afgeleid van het Griekse woord Graecus; Γραικία. De oorsprong is echter onbekend.

Kenmerkend voor Griekenland


Griekenland is het land van de klassieke oudheid, de mythen en tempels, vaak genoemd als de bakermat van de westerse beschaving. Het theater en de filosofie ontstonden in Griekenland en de democratie is er ook uitgevonden.

Tegenwoordig is Griekenland vooral bekend als vakantiebestemming. Bekende producten zijn mastiha-zeep, gemaakt van hars van de mastiha-boom, het blauwe glazen oog om het boze oog uit de buurt te houden, olijven, fetakaas, en drankjes als ouzo (anijs), metaxa (kruidenwijn) en retsina (harswijn). De komboloi, de kralenketting die veel Griekse mannen in hun hand houden, heeft geen religieuze betekenis. De komboloi lijkt op een gebedsketting, maar is eigenlijk gewoon een speeltje.
[ Lees meer ]

Griekenland - valuta

Munteenheid van Griekenland


De munteenheid van Griekenland is sinds 2002 de euro. Hieronder ziet u een foto van de voorkant en de achterkant van de Griekse euromunt.

De Griekse Centrale Bank


Hieronder ziet u het logo van de Griekse Centrale Bank NBG (National Bank of Greece) die gebruikmaakt van het zogenaamde ‘Eurosystem’.
Munteenheid Griekenland - Griekse Euromunten voorkant en achterkant - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo National Bank of Greece in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Succesvol zakendoen in het Grieks

Griekenland - handel en toerisme

Griekse Kamer van Koophandel - ACCI


De Kamer van Koophandel van Griekenland, afkorting: (Engelse naam: Athens Chamber of Commerce & Industry, Griekse naam: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, afkorting: ACCI) bevindt zich in Athene.
De website van de Kamer van Koophandel van Griekenland is www.acci.gr.
Het adres van de Griekse Kamer van Koophandel is: ACCI, Academias 7, 10671 Athens. Het telefoonnummer is +30 21036024119.

Toeristenorganisatie van Griekenland


De toeristenorganisatie van Griekenland heet Greek National Tourism Organization (GNTO), is gevestigd in Athene, en de slogan luidt: “Greece - All Time Classic”. De website van de Griekse toeristenorganisatie is www.visitgreece.gr. Het adres van de Griekse Toeristenorganisatie is 7, An. Tsoha Street, 11521 Ampelokipoi, Athens Het telefoonnummer is +30 210 8707000.
Logo Griekse Toeristenorganisatie - Greece - All Time Classic - op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
GREEK NATIONAL TOURISM ORGANISATION
7, An. Tsoha Street
11521 Ampelokipoi
GREECE
www.visitgreece.gr

Over de Grieken

Grieken maken gemakkelijk contact, ze zijn expressief en houden van praten: over persoonlijke en minder persoonlijke zaken. Grieken gebruiken veel handgebaren en stemverheffing bij het praten, waardoor een gesprek vaak heftiger lijkt dan het is. Grieken raken elkaar gemakkelijk aan en zowel mannen als vrouwen kussen elkaar, ook onderling. Bij het begroeten, geven ze elkaar twee kussen, waarvan de eerste op de rechterwang.
Er is weinig afstand in de persoonlijke ruimte en er wordt snel een arm om een schouder gelegd of door aanraking even de aandacht getrokken. Ons ‘nee’ schudden met het hoofd, is voor de Grieken een ‘ja’. Een hoofdknik omhoog betekent ‘nee’. De familie is alles in Griekenland. Grieken zijn ook dol op kinderen en ook op kinderen van anderen. Ze houden van samenzijn en het leven speelt zich voor een groot deel buiten af.
[ Lees meer ]

Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten
Woordenwolk in veer logo Dagnall Talen met toepasselijke sleutelwoorden voor Dagnall Talencursussen - in donkerblauw, groen en grijs op transparante achtergrond - 600 * 600 pixels
Stukje hout boven Dagnall potlood met geslepen punt en gum met gedrukt Dagnall Talen logo - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 600 pixels

Kennen en kunnen

Taalbeheersing Grieks betekent kennen maar bovendien kunnen (vaardigheid in het toepassen). Dagnall zorgt met gerichte oefening dat de verworven kennis Grieks beter kan worden toegepast.
Voor u het weet, hebt u uw eerste gesprek in het Grieks gevoerd. Een unieke ervaring! Dagnall brengt taalkennis Grieks tot leven!
Dagnall brengt taalkennis Grieks tot leven!

Over de Griekse taal

De Griekse taal behoort tot de Indo-Europese taalfamilie en daarbinnen tot de Helleense talen. Sinds de oudheid (9de eeuw v.Chr.) is de taal geschreven in het Griekse alfabet, dat 24 letters omvat. Het Koptische en het Cyrillische alfabet zijn beide gebaseerd op het Griekse alfabet. Het Nieuwgrieks stamt af van het Koinè-Grieks (algemeen Grieks), wat dankzij Alexander de Grote de gangbare taal werd in het Byzantijnse Rijk (circa 330-1450 n.Chr.).
Grieks wordt door ongeveer 13,5 miljoen mensen gesproken in Griekenland, op Cyprus, maar ook in aangrenzende landen zoals Turkije, Albanië, Noord-Macedonië, Italië, Roemenië, Egypte, Oekraïne en heel vroeger ook op Malta.
[ Lees meer ]

Griekse klank en uitspraak

De klank van de Griekse taal


Alle klinkers zijn kort in het Grieks. Kenmerkend zijn de vele ‘i’-klanken. Er zijn drie klinkers die uitgesproken worden als ‘i’; de èta, de jota en de ypsilon en ook de klinkercombinaties ‘ει’ ‘οι’ en ‘υι’ worden uitgesproken als ‘i’. De klinkercombinatie αι klinkt als ‘e’ in ‘echt’. De ου klinkt als ‘oe’.

De uitspraak van het Grieks


Klinkers kunnen een accent krijgen: ί, ύ, ά. Dit geeft aan dat hier de klemtoon valt. Een trema op een tweelettercombinatie (, αϊ) geeft aan dat de letters afzonderlijk worden uitgesproken. Hierna de uitspraak van het Griekse alfabet:
[ Lees meer ]

UITSPRAAK


ah/a/Α
bee/be/Β
see/se/Γ
dee/de/Δ
uh/ə/Ε
effe/ɛf/Ζ
zjee/ʒe/Η
assj/ɑʃ/Θ
ie/i/Ι
Jzjie/ʒi/
kah/ka/Λ
elle/ɛlə/Μ
emme/ɛmə/Ν
enne /ɛnə/Ξ
oo/o/Ο
pee/pe/Π
kuu/qy/Ρ
er/ɛʀə/Σ
ess/ɛsə/Τ
tee/te/Υ
uu/y/Φ
vee/ve/Χ
doeble vee/dubləˈve/Ψ
ieks/iks/Ω
ie grek/iˈgrɛk/
zedde/zedə/

SPELLING

WOORD
ΑÁlpha
ΒVíta
ΓGámma
ΔDélta
ΕÉpsilon
ΖZíta
ΗÍta
ΘThíta
ΙIóta
ΚKáppa
ΛLámbda
ΜMi
ΝNi
ΞXi
ΟÓmicron
ΠPi
ΡRho
ΣSígma
ΤTáf
ΥÍpsilon
ΦPhi
ΧChi
ΨPsi
ΩOméga
Speciale tekens
@παπάκι/papaki
#δίεση/diesi

NAAMVALLEN

De Griekse taal kent vier naamvallen, te weten nominatief, genitief, accusatief en vocatief. De naamvallen geven de grammaticale functie aan van het woord in de zin. De nominatief wordt gebruikt voor het onderwerp van de zin, de genitief duidt op een bezitsrelatie, bijvoorbeeld το σκυλί του γείτονα (uitspraak: to skylí tou geítona; “de hond van de buren”).
De datief drukt het meewerkend voorwerp uit: δίνω στη Μαρία ένα δώρο (uitspraak: díno sti María éna dóro; “ik geef (aan) Maria een cadeautje”) en de accusatief het lijdend voorwerp: τρώω ψωμί (uitspraak: tróo psomí; “ik eet brood”).

Bijzonderheden van de Griekse taal

Het Grieks wordt geschreven in een eigen alfabet: het Griekse alfabet. Het woord ‘alfabet‘ komt van de eerste twee letters in het Grieks; alfa (α) en beta (β). Het Griekse alfabet was het eerste alfabet dat gebruik maakte van klinkers.
Het werd oorspronkelijk van rechts naar links geschreven. Het Cyrillische en het Koptische alfabet zijn op het Griekse gebaseerd. Het Grieks wordt, na het Italiaans, als de meest melodische taal beschouwd.
De Griekse taal leren en de Griekse cultuur begrijpen

Alfabet en leestekens

Het Griekse alfabet


Het Griekse alfabet bestaat uit 24 letters. Een aantal hoofdletters in het Grieks wijkt af. De 24 letters van het Griekse alfabet zijn (hoofdletter/kleine letter): Α α (alfa), Β β (bèta), Γ γ (gamma), Δ δ (delta), Ε ε (epsilon), Ζ ζ (zèta), Η η (èta), Θ θ (thèta), Ι ι (jota),Κ κ (kappa), Λ λ (lambda), Μ μ (mu), Ν ν (nu), Ξ ξ (xi), Ο ο (omikron), Π π (pi), Ρ ρ (rho), Σ σ/ς (sigma), Τ τ (tau), Υ υ (ypsilon), Φ φ (phi), Χ χ (chi), Ψ ψ (psi) en Ω ω (omega).
Overlappende donkerblauwe cirkel met persoon en icoon tips als lampje en groene cirkel met het woord TIPS erin met uitroepteken op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Overlappende donkerblauwe cirkel met persoon en icoon tips als lampje en groene cirkel met het woord TIPS erin met uitroepteken op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Nuttige tips om uw talenkennis vlot en op een prettige manier te verbeteren

1Bedenk of u visueel (gericht op beeld), auditief (gericht op geluid), of kinesthetisch (gericht op gevoel) bent ingesteld en kies op basis daarvan de voor u meest geschikte en plezierige leermethode
2Lees Griekse kranten. Vaak weet u al iets over actuele nieuwsberichten, wat helpt bij het begrijpen. To Vima is een bekende (online) krant in het Grieks en In.gr een bekend online nieuwsportal
3Luister naar Griekse radio. ERT Second Programme is de bekendste Griekse publieke radiozender en Kalamaria FM de bekendste Griekse commerciële radiozender
4Luister en ontdek Griekse muziek
5Lees Griekse tijdschriften over onderwerpen die u interesseren
6Luister naar audioboeken en luisterboeken in de Griekse taal
7Luister naar podcasts van Griekstaligen
8Kijk Griekse televisieprogramma’s en films. ERT is de bekendste publieke televisieomroep en Alpha TV de bekendste commerciële televisiezender in Griekenland
9Bekijk Griekse filmpjes op het internet over onderwerpen die u interesseren
10Stel als doel om elke dag 10 nieuwe woorden te leren
11Voer Griekse zinnen en woorden in de nieuwe taal op de website www.linguee.com, lees en vergelijk
12Plak memoblaadjes op in huis
13Verdeel leermomenten in kortere perioden. Elke dag 30 minuten met de taal bezig zijn heeft meer effect dan één keer per week 210 minuten
14Bekijk Griekse webwinkels met producten die u goed kent om de terminologie te herkennen, te vergelijken en te leren
15Gebruik de gratis Duolingo website en Android of Apple app of Mondly website voor dagelijkse woorden en zinnen
16Wees niet bang om foutjes te maken
17Niet te veel denken, gewoon doen!
18En uiteraard: Volg een taalcursus bij Dagnall Talen!

Griekse stopwoorden en leenwoorden

Stopwoordjes in het Grieks


Het Grieks kent ook stopwoorden, net zoals elke taal. De woorden die iemand gebruikt om even een denkpauze te nemen en toch de aandacht vast te kunnen houden. Vaak gebruikte Griekse stopwoorden zijn λοιπόν (uitspraak: lipón; ‘zo’) en καλά (uitspraak: kala; ‘goed’). Ook houden Grieken erg van

έτσι (uitspraak: étsi; ‘zo’/‘zoiets’), βασικά (uitspraak: vasiká, ‘in principe‘) en θα έλεγα (uitspraak: tha élega; “ik zou zeggen”) of ας πούμε (uitspraak: as púme; “laten we zeggen”). Maar het meest gebruikte Griekse stopwoordje is ε of εμ (uitspraak: uh: het betekent ‘eh’.
[ Lees meer ]

Griekse leenwoorden in het Nederlands


Leenwoorden in de Nederlandse taal uit het Grieks zijn: ‘alfabet’, ‘democratie’, ‘dogma’, ‘drama’, ‘geografie’, ‘paniek’, ‘politiek’, ‘pseudoniem’, ‘psychologie’, ‘school’, ‘synoniem’ en ‘theorie’.

Nederlandse leenwoorden in het Grieks


Nederlandse leenwoorden in het Grieks zijn: ‘beurs’ (μπουρσα; boursa), ‘meerlijn’ (μέρλιν; merlino) en ‘plakkaat’ (πλακάτ; plakaz).
Griekse taalkennis verbeteren middels radio, tv & kranten

Griekstalige media

Griekse media bekijken, lezen en/of beluisteren is zeer doeltreffend om uw kennis van het Grieks te vergroten.
Zo neemt u automatisch de klank en het ritme van het Grieks in u op.
Afbeelding computerscherm met logo To Vima in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om To Vima te lezen
Computerscherm met logo Griekstalig online newsportal - In.gr - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om In.gr te lezen

Griekse krant en online nieuwsportal

Het kan heel leuk en leerzaam zijn om het nieuws (proberen) te lezen in het Grieks. Het voordeel is dat u waarschijnlijk al op de hoogte bent van de actualiteit, zodat u op snelle manier veel woordenschat Grieks bijleert.

To Vima


De meest gelezen kwaliteitskrant van Griekenland is To Vima. U kunt op de afbeelding hierboven met het logo van To Vima klikken om deze krant direct te lezen.

In.gr


Het meest gelezen kwalitatieve en neutrale Griekse online nieuwsportal is In.gr.
U kunt op de afbeelding hierboven met het logo van In.gr klikken, om dit populaire online nieuwsportal van Griekenland direct te kunnen lezen.
Afbeelding computerscherm met logo radiozender ERT Second Programme - Griekenland - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om ERT te luisteren
Afbeelding computerscherm met logo radiozender Kalamaria FM - Griekenland - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om Kalamaria FM te luisteren

Griekstalige radio luisteren

ERT Second Programme


ERT Second Programme is de meest bekende publieke radiozender van Griekenland.
Als u op het logo op het linker computerscherm hierboven klikt, kunt u live naar deze Griekse radiozender luisteren.

Kalamaria FM


Kalamaria FM is de populairste commerciële radiozender in Griekenland. Klik op het logo op het rechter beeldscherm hierboven om direct live naar deze Griekstalige commerciële radiozender te luisteren.
Afbeelding computerscherm met logo ERT Ellinikí Radiofonía Tileórasi - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding voor de website van ERT
Afbeelding computerscherm met logo Alpha TV - Griekenland - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding voor de website van Alpha TV

Griekstalige televisie kijken

ERT


Uw favoriete programma of serie in het Grieks horen of met Griekse ondertiteling bekijken, kan in het begin wennen zijn, maar al gauw zult u merken dat dit erg leuk en leerzaam is.
ERT is de publieke televisieomroep van Griekenland.

Alpha TV


Alpha TV is de populairste commerciële televisieomroep voor Griekssprekenden.
Deze Griekstalige televisiezenders kunnen via kabel, satelliet, internet of een app worden bekeken.
Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

Promotiefilmpjes en Google Maps

Hieronder vindt u promotiefilmpjes van Griekenland en van hoofdstad Athene die eveneens op Youtube staan.
U kunt direct op het Youtube logo in het midden klikken om een filmpje af te spelen.
Direct onder de promotiefilmpjes zijn de locaties van Griekenland en Athene op Google Maps te zien. Klik linksboven om de kaart groot weer te geven in een nieuw venster.
Door linksonder op het vierkantje in de afbeelding te klikken, worden de satellietbeelden van Griekenland alsook van Athene weergegeven op Google Earth.
In- en uitzoomen op de kaartjes is mogelijk met de + en – knop rechtsonder.
Wat kennis van de omgeving van waar uw Griekse zakenpartner zich bevindt, kan altijd van pas komen tijdens zakelijke gesprekken met Griekstaligen.
Promovideo Griekenland
Dronebeelden Athene
 
Google Maps Griekenland
Google Maps Athene
Op de hoogte blijven van wat er speelt in Griekenland

Grieks nieuws in het Nederlands en in het Grieks

Hieronder kunt u het actuele nieuws uit Griekenland lezen uit verschillende nieuwsbronnen.
Het eerste blokje is Grieks nieuws in het Nederlands.
Het tweede blokje is nieuws uit Griekenland in het Grieks.
Dit nieuws wordt steeds live bijgewerkt.
Wanneer u met Grieken zakendoet of communiceert, is het altijd prettig en handig om een beetje op de hoogte te zijn van wat er in Griekenland speelt.
Daarnaast is het leerzaam om Grieks nieuws te lezen in de Griekse taal.
U bent waarschijnlijk al enigszins op de hoogte van het dagelijkse nieuws, dus gaat begrijpend lezen relatief gemakkelijk en verrijkt u de Griekse woordenschat met actuele Griekse woorden, termen en uitdrukkingen.

Nieuws uit Griekenland in het Grieks

Dagnall geeft cursussen in 24 talen

Taalcursussen in 24 talen

Naast cursussen Grieks geeft Dagnall Talen ook cursussen Engels, Duits, Frans, Spaans en vele andere talen.
Hierboven vindt u een overzicht van de andere talen die wij behalve Grieks standaard aanbieden.
Vanzelfsprekend kunt u altijd contact opnemen voor een cursus in een taal die hier niet vermeld staat.
Dagnall Talen verzorgt ook vertaalwerk en tolken Grieks

Wist u dat?

Wist u dat Dagnall Talen ook vertalingen en tolkdiensten verzorgt?
Dagnall Talen kan u dus van dienst zijn met
taalcursussen, vertalingen, tolkdiensten alsook het schrijven van teksten!
Ook de juiste route naar vertaaldiensten en tolkdiensten Grieks
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

ONZE OPDRACHTGEVERS

De upload van uw document is gelukt.

 

INLOGGEN MEDEWERKERS   /   BESTANDEN UPLOADEN