OFFERTE AANVRAGEN
Offerte aanvragen

Cursus Engels ‘s Hertogenbosch

Direct naar ➤ Cursussen - Online - ERK - ISO - Engeland - S - Nieuws
Dagnall taalcursus op locatie
Dagnall taalcursus online
Dagnall taalcursus contact opnemen

BEGIN VANDAAG NOG AAN UW REIS NAAR TAALBEHEERSING ENGELS

Taaltrainingen Engels in ’s Hertogenbosch van topniveau


Taalkennis Engels verbindt u met de Engelssprekende wereld en is een communicatiebasis die deuren voor u opent - met name in de professionele wereld. Bedrijven en organisaties die in de taalkennis en taalopleiding van hun medewerkers investeren, hebben daarom een duidelijk voordeel en een voorsprong.
Dagnall Taleninstituut biedt u precies wat u zoekt: effectieve taalcursussen Engels van het hoogste niveau voor zowel medewerkers als leidinggevenden in als in de buurt van ’s Hertogenbosch.
Taaltraining Engels op maat, omdat uw organisatie of bedrijf welbespraakte werknemers verdient.

Vakgebieden


Zakelijk, medisch of technisch - Dagnall is thuis in elke bedrijfstaal.
Elke bedrijfstak kent zijn eigen taal en gebruikt zijn eigen terminologie. Geef uw medewerkers een zelfverzekerde uitstraling en duidelijke concurrentievoordelen, door middel van branchespecifieke taalkennis Engels op het hoogste niveau.
Dagnall Talen biedt uw werknemers taaltrainingen Engels in ’s Hertogenbosch in een brede waaier van gespecialiseerde vakgebieden.
Screenshot navigatiesysteem met tekst Cursus Engels naast landkaart met ’s-Hertogenbosch aangegeven - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Goed op weg met Dagnall Talen

Grijze kaart van Nederland met ’s-Hertogenbosch aangegeven voor maatwerk taalcursus Engels zakelijk - blauw plaatsnaambord met witte letters en Dagnall veer - transparante achtergrond - 600 * 733 pixels

of bij u op locatie

  
Vrijblijvend informeren naar een taaltraining bij u in de buurt

DE ORGANISATIE VAN UW TAALTRAININGEN ENGELS IN GOEDE HANDEN

Werkgerelateerd & doelgericht Engels leren


Wij bieden onze taaltrainingen Engels op maat aan als individuele lessen, als groepscursussen met collega’s, als (intensieve) workshops en als doorlopende, regelmatige trainingen - met face-to-face-lessen alsook online cursussen. Bij Dagnall Talen kan iedereen Engels leren op precies de manier die het beste bij hem of haar past.
Behalve klassieke taalcursussen Engels zijn organisaties vooral geïnteresseerd in werkgerelateerde cursussen zoals schrijfvaardigheid Engels en/of zakelijk Engels. De taaltrainingen worden op de individuele behoeften van de klanten afgestemd. Dagnall biedt de mogelijkheid om door middel van gecertificeerde taaltrainers met uitstekende recensies en beoordelingen Engels te leren in ’s Hertogenbosch.
Met Dagnall Talen behaalt u snel en doelgericht de door u beoogde resultaten.

Filosofie


Het is onze filosofie om Engels te leren zonder schroom alsook met gemak en plezier. Daarom gaan wij tot het uiterste om ervoor te zorgen dat u de Engelse taal moeiteloos en zonder remmingen kunnen leren.
Engels leren moet leuk zijn en daarom werkt Dagnall met methodes die het leerproces voor de cursist gemakkelijker en prettiger maakt. Met onze methodes wordt uw nieuwsgierigheid opgewekt en uw bereidheid om te leren, ondersteund. Met vijftien minuten dagelijks oefenen, brengen we cursisten in grote stappen naar het gewenste taalniveau.
Dagnall Talen is een partner voor iedereen die Engels wil leren in ’s Hertogenbosch.
Betaalbare topkwaliteit sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalingen - tolken - teksten

PLAN VAN AANPAK DAGNALL TALENINSTITUUT

In overleg met u als opdrachtgever stelt Dagnall de wensen en leerdoelen vast. U meldt de deelnemer(s) met de contactgegevens aan. Dagnall Talen verzorgt een intake op locatie of, indien u dit wenst, online of telefonisch. Nadat het intakegesprek heeft plaatsgevonden, waarbij op basis van het Europees Referentiekader (ERK) het huidige en gewenste taalniveau van de cursisten wordt bepaald, ontvangt u een cursusvoorstel op maat met de offerte.
Na akkoord van deze offerte stemmen wij de planning van de cursus af op uw situatie en uw agenda.
Na enkele lessen Engels evalueert de taaltrainer de inhoud en de voortgang van de cursus. Indien nodig, kan de doelstelling uiteraard bijgesteld worden.
Na de laatste les sturen wij u een eindrapport met een beschrijving van de resultaten die door de cursisten zijn behaald. De cursisten ontvangen eveneens een certificaat van het instituut.
[ Lees meer ]


Intake

Planning

Cursus

Certificaat

Betaalbare maatwerkcursussen Engels in ’s-Hertogenbosch

In 1982 is Dagnall gestart en verzorgt sindsdien maatwerkcursussen Engels in ’s-Hertogenbosch en omliggende gemeenten voor het bedrijfsleven en (overheids)instellingen. Onze kundige docenten Engels zijn experts op taalgebied en hebben in Noord-Brabant een groot aantal taaltrainingen Engels verzorgd.
Door de functiegerichte en werkplekgerichte werkwijze, biedt Dagnall Taleninstituut betaalbare en effectieve taalcursussen Engels in ’s-Hertogenbosch. U kunt erop vertrouwen dat Dagnall Taleninstituut voor uitstekend rendement zorgt; rendement door maatwerk!
Betaalbaar maatwerk Engels in ’s-Hertogenbosch sinds 1982

Taal op de werkvloer

Taal op de Werkvloer: draagvlak essentieel! Cursussen (Engels) gericht op het vergroten van de taalvaardigheid op de werkvloer zijn ondertussen bij veel bedrijven bekend.
Werknemers die geen of een beperkte kennis van het Nederlands of een andere voertaal hebben, ervaren een belemmering op de werkvloer en zij willen graag en sneller en/of beter op de werkplek kunnen communiceren op hun werk.
Zij willen in staat zijn om de aanwijzingen op het werk goed te kunnen begrijpen en hier mee om kunnen gaan. Deze werknemers willen graag zelfverzekerder hun werk kunnen uitvoeren en natuurlijk hun ambities op hun werkgebied waarmaken. Een investering in werknemers en in de (continue) ontwikkeling van het bedrijf is daarom noodzakelijk.
[ Lees meer ]

VELE WEGEN LEIDEN VAN ’S-HERTOGENBOSCH NAAR LONDEN

Behoeftes & leermethode


Een goede cursus Engels is niet alleen toegespitst op de behoefte van de klant, cursist, organisatie of werkgever, zoals het vergroten van schrijf- of spreekvaardigheid.
Een goede taalcursus (Engels) is ook afgestemd op de beste en meest geschikte, leermethode voor de cursist zelf.
Een cursus Engels (in ’s-Hertogenbosch) die het beste bij hem of haar past.

Hoe behaalt Dagnall een hoog rendement?


Onze vakkundige taaltrainers Engels zijn erg bedreven in het zo vlug en zo plezierig mogelijk aanleren van de Engelse taalkennis en vaardigheden om deze direct in realistische praktijksituaties te kunnen gebruiken. Dat werkt wel zo prettig en het zorgt ervoor dat u echt waar voor uw geld krijgt.
Het inmiddels bekende hoge rendement van Dagnall Talen bereiken onze taaltrainers door een blend van deze beproefde leermethode in combinatie met het oogmerk op de cursist(en) en het nagaan of de cursist(en) visueel, auditief of kinesthetisch is/zijn ingesteld. Bij Dagnall Talen kunt u terecht voor cursussen die zijn gebaseerd op een maatwerktraining.

Dagnall Talen biedt groepscursussen van 3 tot maximaal 10 deelnemers, zogenaamde duocursussen (2 deelnemers), individuele cursussen, onlinecursussen, het eigen Dagnall online leerplatform voor (Dagnall.online) blended learning alsook een eigen App met woordenlijsten en jargon van de specifieke organisatie.
De taaltrainers van Dagnall maken veel gebruik van eigen lesmateriaal dat zij door de jaren heen hebben verzameld en gecreëerd en de taaltrainers spelen continue op actuele thema’s en ontwikkelingen in.

Een prettige manier van leren


Een voordeel is dat dit weloverwogen maatwerk als een zeer fijne methode wordt ervaren door zowel onze cursisten alsook onze taaltrainers Engels in ’s-Hertogenbosch. Onze, door de jaren steeds verder verfijnde en ontwikkelde werkwijze is het zeer gewaardeerde handelsmerk van Dagnall Taleninstituut geworden. Onze cursus Engels is dus niet alleen functiegericht en/of werkgericht, maar ook afgestemd op de manier van leren die zeer geschikt is voor de cursist.
Engels effectief leren in ’s-Hertogenbosch bij Taleninstituut Dagnall

INDIVIDUELE CURSUSSEN & GROEPSCURSUSSEN ENGELS

Engelse lessen - individueel of in groepsverband


Dagnall Taleninstituut cursussen Engels op maat voor individuen en groepen, waarbij u de gehele organisatie met een gerust hart aan ons kunt overlaten.
Deze individuele cursussen en groepstaalcursussen biedt Dagnall voor zowel beginners, als voor halfgevorderden en gevorderden.
Wij maken voor de individuele-, duocursussen en

groepscursussen gebruik van gevarieerde en moderne leermethoden om doelgericht te trainen en het leersucces te garanderen.
Onze individuele-, duo- en groepscursussen kunnen uiteraard zowel op locatie als op één van onze trainingslocaties in of bij ’s Hertogenbosch gegeven worden.
Maatwerk individuele & groepscursussen Engels in ’s-Hertogenbosch

Maatwerkcursussen Engels


Dagnall biedt individuele cursussen Engels voor bedrijven, (semi-)overheidsinstellingen alsook particulieren in ’s-Hertogenbosch en omgeving.
Individuele taalcursussen noemt men ook wel een privélessen of één-op- één-taalcursussen..
De individuele taalcursussen van Dagnall zijn al vele jaren bekend voor de persoonlijke aandacht, het maatwerk en het hoogste rendement.
De individuele cursussen Engels van Dagnall Talen zijn maatwerktrainingen en de trainingen worden afgestemd op, en specifiek samengesteld voor, het taalniveau, de branche, de praktijksituatie en de leerstijl.
De trainingen worden opgesteld om de persoonlijke of bedrijfsdoelstellingen te kunnen behalen.

Dagnall taleninstituut biedt groepscursussen Engels van 3 tot 10 personen, alsook zogenaamde duocursussen (2 deelnemers) aan bedrijven, (semi-)overheidsinstellingen en particulieren.
De leergroepen worden bij voorkeur zo klein mogelijk gehouden om de leereffectiviteit te verhogen en de cursisten maximaal te kunnen ondersteunen.
De groepscursussen van Dagnall Talen zijn ook maatwerk taalcursussen en worden afgestemd op, en specifiek samengesteld voor, het taalniveau, de leerstijl, de branche en de praktijksituatie en de trainingen worden opgesteld om de doelstellingen te behalen.


Pluspunten individuele cursus


Het hoge rendement is het grootste voordeel van een individuele taalcursus Engels doordat veel kennis wordt geleerd in een korte periode.
Omdat de cursus vrij intensief is, wordt sneller vooruitgang gemaakt en is het leertraject zo kort mogelijk.
Een ander belangrijk voordeel van individuele taalcursussen is flexibiliteit. De inhoud kan optimaal aangepast aan de doelstellingen, het niveau en de eventuele aandachtsgebieden van de deelnemer en de cursus kan beter worden afgestemd op de leerstijl van de deelnemer.
De leervordering is optimaal omdat eventuele begripsproblemen individueel kunnen worden behandeld.
Ook is een individuele taalcursus ideaal op de planning en de agenda van de cursist af te stemmen zodat het leerschema en het tijdmanagement optimaal zijn.


Pluspunten groepscursus


Vooral de interactie met de andere lerenden Engels is het belangrijkste voordeel van een groepscursus; actief gebruik van de doeltaal in de groep, bijvoorbeeld door middel van rollenspellen en discussies.
De zogenaamde groepsdynamiek is een ander belangrijk pluspunt; communiceren in de doeltaal met elkaar en van elkaars kunnen foutjes. De hierdoor geboden afwisseling kunnen de cursisten prettiger vinden.
Groepscursussen zijn daarnaast efficiënt omdat meerdere medewerkers tegelijktijd getraind worden en de groep bijna hetzelfde kennisniveau bereikt.
Voor de cursisten zijn groepscursussen ook wat minder intensief (minder zwaar) dan individuele cursussen.


Minpunten individuele cursus


Discussies en rollenspellen kunnen bij een individuele taalcursus Engels alleen met de docent worden gevoerd en gedaan.
Omdat er geen interactie is met andere deelnemers, kan de geleerde kennis niet in de groep worden geoefend.
Ook is het niet mogelijk om te leren van fouten van anderen omdat er geen groepsdynamiek is.
De intensievere leerbenadering van een individuele taalcursus is voor de cursist ook behoorlijk intensief (zwaarder).


Minpunten groepscursus


In een groepscursus is minder aandacht voor de individu en kunnen de deelnemers iets sneller afgeleid worden. Het rendement is hierdoor iets lager. Gedeeltelijk kan dit ondervangen worden door groepen iets kleiner te maken (minigroepen).
Groepscursussen Engels kunnen ook minder goed worden afgestemd op individuele leerstijlen.
Dat de planning minder goed op de agenda van de individuele cursist kan worden afgestemd, is een ander nadeel van een groepscursus.

Pluspunten

Individuele cursus in één oogopslag  hoogste rendement & flexibiliteit, kortste traject
  afgestemd op individuele leerstijl
  inhoud perfect afgestemd op individuele behoefte
  afgestemd op niveau & aandachtsgebieden cursist
  afgestemd op agenda cursist


Minpunten

Individuele cursus in één oogopslag  geen interactie met andere cursisten
  vrij intensief voor de cursist
  geen groepsdynamiek

Pluspunten

Groepscursus in één oogopslag  interactie met andere cursisten
  groepsdynamiek wordt als prettiger ervaren
  groep komt op hetzelfde kennisniveau
  efficiënt meerdere medewerkers tegelijk trainen
  minder intensief dan individuele cursus


Minpunten

Groepscursus in één oogopslag  iets minder aandacht voor individuele cursist
  minder afgestemd op individuele leerstijlen
  minder afgestemd op agenda cursisten
Ontdek onze mogelijkheden voor cursussen Engels

VERSCHILLENDE OPTIES VOOR ENGELSE LES

"Dagnall Talen biedt taalcursussen (Engels) voor beginners, halfgevorderden en gevorderden.
" Niet iedereen heeft de mogelijkheid om een talencentrum te bezoeken. Wij bieden onze taalcursussen daarom ook incompany of online aan.

Bij Dagnall Taleninstituut kiest u als cursist voor een
intensieve of semi-intensieve cursus, een spoedcursus of een opfriscursus of een cursus zakelijk of technisch Engels. Uiteraard is een combinatie van deze verschillende trainingen ook mogelijk.
Dagnall staat voor (betaalbaar) maatwerk!

ALGEMENE LEERMETHODES

Audio-Lingual Method (ALM) (Army Method/New Key)


Bedacht door wie en wanneer


De audiolinguale methode was al in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw ontwikkeld in Engeland en Amerika, onder andere door de Amerikaanse taalkundige Leonard Bloomfield. Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was het noodzakelijk om (Amerikaanse) soldaten van elementaire verbale communicatieve vaardigheden te voorzien. Hierdoor stond de audiolinguale methode ook bekend als de ‘legermethode’.

Kenmerken van de Audio-Lingual Method (ALM)


De audiolinguale methode kun je als een antwoord op de grammatica-vertaalmethode beschouwen. Een nieuw verschijnsel was dat de lessen geheel in de doeltaal (bijvoorbeeld Engels) plaatsvonden. Spreken en luisteren (in het Engels) zijn de belangrijkste vaardigheden en (Engelse) grammaticale structuren worden door middel van mondelinge structuuroefeningen geleerd. Het doel is om zonder fouten Engels te leren spreken en verstaan; dit begint bij een Engelssprekende leren naspreken. Herhaling is het middel hiervoor; er wordt gewerkt met drills om Engelse zinnen en structuren in te slijpen, zodat reacties spontaan en als het ware automatisch worden. De docenten Engels kunnen een zin bijvoorbeeld tien keer herhalen en daarna een extra Engels woord toevoegen. Er wordt vaak gewerkt in de zogeheten talenpractica, waar lerenden een koptelefoon op hebben en zinnen beluisteren en naspreken. Geschreven Engels komt pas aan bod als het mondelinge Engels vertrouwd is geworden. Afbeeldingen worden wel gebruikt om nieuwe Engelse woorden te introduceren.

Populariteit


In Nederland werd de methode pas geïntroduceerd rond het jaar 1970 toen de Mammoetwet van kracht werd. Er waren al snel grote bezwaren tegen de betekenisloze driloefeningen. Het kwam soms voor dat de techniek haperde, waardoor de talenpractica al gauw in onbruik raakten. In plaats hiervan werden de voor mondeling gebruik bedoelde structuuroefeningen schriftelijk gemaakt. Leerboekenschrijvers namen de markt weer over en boden zoals gebruikelijk expliciete grammaticaregels aan. Toch liet de audiolinguale methode sporen na. Het was nu breed geaccepteerd dat het bij een taal (zoals Engels) leren niet om het uit het hoofd leren van de (Engelse) grammaticaregels gaat, maar om het te gebruiken. De luistervaardigheid (Engels), die vóór de jaren zeventig voor veel taaldocenten niet bestond, was ontdekt.

Voor- en nadelen van de Audio-Lingual Method


De audiolinguale methode is effectief voor beginnende studenten Engels. De correcte uitspraak Engels wordt van het begin af aangeleerd. Deze audiolinguale methode is een docentgestuurde methode waardoor deze een snelle en efficiënte overdracht van kennis kan bieden. Ook voor grotere groepen is de audiolinguale methode geschikt.

Dit docentgestuurde aspect heeft tegelijk een keerzijde; er wordt geen eigen inbreng verwacht van de studenten. Hierdoor dreigt het gevaar van passiviteit en onvoldoende betrokkenheid en motivatie. Een ander bezwaar is dat de geoefende driloefeningen niet zo gemakkelijk om te zetten zijn in levend taalgebruik Engels.

GoldList Method (GLM)


Bedacht door wie en wanneer


De GoldList Method (‘gouden lijst-methode’) is door David J. James, alias Viktor Dmitrievitch Huliganov of Uncle Davey ontwikkeld.

Kenmerken van de GoldList Method (GLM)


De GoldList Method is een methode om woorden of zinnen in een vreemde taal (bijvoorbeeld Engels) te leren op een zodanige wijze dat ze plaatsnemen in het langetermijngeheugen van de lerende. De methode werkt aan de hand van zelfgeschreven woordenlijsten (Engels) die nadien herhaald worden. Deze Engelse woorden en zinnen van de woordenlijst worden hardop gelezen door de lerende. Al deze woorden en/of zinnen en zinnen uit het hoofd te leren, is niet de bedoeling, maar door blootstelling gebeurt dit eigenlijk automatisch. De woordenlijst wordt telkens veranderd; Engelse woorden die aangeleerd zijn, gaan van de lijst af. Die Engelse woorden die nog problemen geven, blijven op de lijst staan.

Populariteit


Aanhangers van de GoldList Method stellen dat de woorden of zinnen spontaan in het langetermijngeheugen van de student worden opgeslagen, iets dat door veel geheugenwetenschappers wordt betwijfeld. Volgens deze geheugenwetenschappers wordt (taal)kennis in het algemeen onthouden als deze relevant en betekenisvol is voor de lerende. Deze methode kan werken voor Engelse woorden die betekenisvol en relevant zijn voor de student.

Voor- en nadelen van de GoldList Method


Bij lerenden die voordeel hebben bij bijvoorbeeld Post-its® als geheugensteun kan de methode werken. Met de hand schrijven werkt beter dan typen of, zelfs behoorlijk zinloos: een fotootje maken, doordat het fysieke gedeelte van het geheugen door het schrijven meewerkt en wordt aangesproken. Het gebrek aan context is een minpunt. Talen zijn veel meer dan een verzameling losse woorden of zinnen. Deze methode is daarnaast bijzonder tijdrovend; er moeten steeds handgeschreven woordenlijsten worden gemaakt.

De Natural Method


Bedacht door wie en wanneer


De Natural Method, ook wel de Natural Approach (de ‘natuurlijke aanpak’) genoemd, is door de Amerikanen Tracy Terrell en Stephen D. Krashen in 1983 ontwikkeld.

Kenmerken van de Natural Method


De Natural Method is gericht op een natuurlijke wijze van taalverwerving (van bijvoorbeeld Engels). Op de wijze waarop iemand als kind zijn of haar moedertaal leerde spreken, probeert de leermethode het Engels aan te leren. Op deze wijze leert de student onbewust eveneens de taalregels van het Engels. Alleen het Engels met de nodige visuele hulpmiddelen wordt hiervoor gebruikt. Het streven is een leeromgeving zonder stress voor de studenten. Een grote hoeveelheid begrijpelijke input wordt blootgesteld aan de lerenden. De taalproductie Engels mag spontaan ontstaan en wordt niet geforceerd. De nadruk ligt op communicatie en minder op de correctie van vormfouten en expliciete Engels grammatica.

De methode heeft het meeste rendement als de student wordt ondergedompeld in het Engels. De activiteiten die in het Engels worden aangeboden, moeten stimulerend zijn zodat de lerenden van de ervaringen kunnen genieten.

De Natural Method leermethode lijkt veel op de Directe Methode. De leermethoden gaan beide uit van het idee van natuurlijke taalverwerving; het verschil tussen deze twee methoden is dat de Directe Methode meer nadruk op de praktijk legt en de Natural Method meer op de blootstelling aan taalinput en het verminderen van spreekangst.

Populariteit


Dat onderdompeling heel effectief is, is veelvuldig aangetoond. De natuurlijke aanpak is een populaire wijze van lesgeven onder taaldocenten Engels, doordat de methode betrekkelijk eenvoudig is om te begrijpen voor lerenden. Er kleven eveneens nadelen aan de Natural Method. De methode is voornamelijk gericht op het impliciet leren van de grammatica van het Engels. De studenten zouden weliswaar leren in het Engels te communiceren, maar door ontoereikende kennis van de grammatica in een wat gebrekkige, versimpelde versie van de taal blijven hangen.

Voor- en nadelen van de Natural Method


Om op een natuurlijke manier Engels te leren, wordt prettig gevonden. Studenten krijgen de kans om een persoonlijke band met de Engelse taal te creëren. Doordat de studenten niet ‘uit het hoofd hoeven te leren’, blijft het geleerde langer onthouden.

Het nadeel kan zijn dat het wat langer duurt voor er resultaat geboekt wordt, omdat er vrijwel geen druk op de taalproductie ligt. De methode bereidt de lerende ook niet per se voor op een specifiek Engels examen.

Structurele Aanpak


Bedacht door wie en wanneer


De ‘Structurele Aanpak’ (Engelse naam: Structural Approach; ‘SA’) is in de begin jaren 50 door de Amerikaanse taaldocent Charles en Robert Lado ontwikkeld.

Kenmerken van de Structurele Aanpak (SA)


Deze Structurele Aanpak is een taalverwervingsmethode die als doel heeft om de student vertrouwd te laten raken met de grammaticale en fonologische structuur van de taal (bijvoorbeeld het Engels). Het beheersen van deze structuren levert volgens de SA meer op dan het leren van het Engels. Bij de methode draait het om het herkennen en kunnen toepassen van vaste combinaties van Engelse woorden en groepen woorden in de correcte woordvolgorde. Deze combinaties worden gepresenteerd aan de studenten in betekenisvolle situaties door middel van visualisatie, dramatisering, handelingen en gezichtsuitdrukking. De taalstructuren die in de praktijk het vaakst worden gebruikt, worden als eerste aan de taallerende aangeboden. De mondelinge vaardigheden Engels (de luistervaardigheden en de spreekvaardigheden) worden hier in eerste instantie bij gebruikt; de leesvaardigheden en de schrijfvaardigheden volgen daaruit. Bij het aanleren en verbeteren van de productieve vaardigheden Engels (spreken en schrijven), krijgt de grammatica een grote plaats. Andere namen voor de Structurele Aanpak zijn de Structural-Situational Approach (structurele-situationele benadering) en de Structural-Oral-Situational Approach (structurele-mondeling-situationele benadering).

Populariteit


De Structurele Aanpak werd in de jaren vóór 1970 gebruikt op vrij grote schaal om Engels te leren in Engelssprekende landen, voormalige Britse koloniën en in Maleisië.

Voor- en nadelen van de Structurele Aanpak


Dat de studenten het Engels op een nauwkeurige manier wordt geleerd, is de sterke kant van een structurele aanpak. Studenten krijgen inzicht in de grammatica van het Engels en ze leren in welke situaties bepaalde Engelse woorden of woordcombinaties wel of niet passend zijn. De methode van de Structurele Aanpak gebruikt de taal van alle dag. Nadelen heeft de Structural Approach ook. Deze manier van werken kost tamelijk veel tijd en zorgt niet meteen voor succeservaringen. De eigen inbreng van studenten is behoorlijk beperkt; het is weinig creatief.

Communicatief taalonderwijs (Engels: Communicative Language Teaching; CLT)


Bedacht door wie en wanneer


Communicatief taalonderwijs (In het Engels: Communicative Language Teaching; CLT), ook ‘De Communicatieve benadering’ (In het Engels: Communicative Approach; CA) genoemd, ontstond in de jaren zestig van de vorige eeuw onder invloed van de ideeën van Noam Chomsky, die de nadruk op competenties bij het leren van vreemde talen legde. Taalkundige Dell Hymes was in 1966 de grondlegger van het concept communicatieve vaardigheden.

Kenmerken van Communicatief taalonderwijs (CLT)


Communicatief talenonderwijs is gestoeld op de visie dat interactie het uiteindelijke doel is wanneer men vreemde talen leert (zoals Engels).

De studenten leren middels CLT-technieken het Engels in praktijk te brengen door de interactie met elkaar en de docent Engels. Er wordt gebruikgemaakt van teksten in het Engels of ander materiaal uit de werkomgeving of het dagelijks leven. Het Engels wordt zowel tijdens en ook buiten de les gebruikt.

Studenten praten over persoonlijke gebeurtenissen met medestudenten en de taaltrainer Engels draagt onderwerpen aan buiten het domein van de traditionele grammatica, om de taalvaardigheid Engels in allerlei soorten realistische situaties te oefenen. De Engelse grammatica wordt inductief geleerd, dit betekent aan de hand van de praktijk, waaruit de regel volgt.

Bij het communicatief taalonderwijs zijn docenten Engels echt trainers, die de studenten helpen te communiceren in het Engels.

Populariteit


In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw werd de CLT heel populair. Dit kwam mede omdat de traditionele taalonderwijsmethodes niet heel succesvol bleken. Binnen een verenigd Europa was er meer vraag om een taal te leren middels een methode die meteen toepasbaar was.

Voor- en nadelen van Communicatief taalonderwijs


CLT (communicatief taalonderwijs) heeft veel pluspunten. Lerenden ‘kunnen’ al snel ‘iets’ in het Engels; de methode is functioneel en studentgericht. Omdat authentiek materiaal wordt gebruikt, leren studenten de Engelse woorden die voor hen nodig zijn. De methode is efficiënt. Voor de studenten werkt dit stimulerend doordat zij vlug succeservaringen hebben. Foutjes mogen worden gemaakt; de vaardigheid van de student wordt al doende geleerd en verbeterd. Een nadeel van deze communicatieve benadering is dat voor grammatica, vocabulaire dat niet meteen toepasbaar is en de uitspraak minder aandacht wordt besteed. De voorbereiding en planning vragen veel tijd van de trainer en vereist een actieve deelname van de lerende. Deze manier van leren is voor sommige studenten lastig of afwijkend, afhankelijk van welke achtergrond zij hebben. Communicatief taalonderwijs (CLT) draait om het trainen van vaardigheden; het gaat vooral om de functie en minder om de vorm en CLT biedt de lerende geen echt samenhangend geheel.

Grammatica-/vertaalmethode (GVM) (Engels: Grammar-Translation Method; GTM)


Bedacht door wie en wanneer


Het taalonderwijs was in de 18de en de 19de eeuw vooral op praktisch taalgebruik gefocust. Er word geleerd om gebruiksklare zinnetjes, dialogen, idiomatische uitdrukkingen, woordenlijsten enzovoort na te spreken, uit het hoofd te leren en vervolgens op te zeggen. Dit werd op een andere manier gedaan door docent Frans en Italiaans uit Duitsland; Johann Valentin Meidinger. Rond het jaar 1783 ontwikkelde Meidinger een methode waarbij de grammatica van de taal centraal stond. Meidinger wordt beschouwd als de grondlegger van de zogenaamde grammatica-vertaalmethode (Engels: Grammar-Translation Method, afgekort GTM).

Kenmerken van de Grammatica-/vertaalmethode (GVM)


Deze methode was op het onderwijs in het Latijn gestoeld; de taal van wetenschap, cultuur en religie. Onderwijs in Latijn was natuurlijk op geschreven teksten van klassieke schrijvers gericht en was geheel op het vertalen en de grammatica (van bijvoorbeeld Engels) gericht. Dat werd gezien als een wetenschappelijke en degelijke aanpak. De Grammatica-/vertaalmethode gaat van de analyse uit van taalstructuren en taalvormen (van bijvoorbeeld Engels) waarbij de student zelf inzicht ontwikkelt. De lees- en schrijfvaardigheid Engels dus belangrijk bij de Grammatica-vertaalmethode. De nadruk ligt op literatuur, vertalen en uit het hoofd leren van woordenlijsten in het Engels. De taaldocenten dragen de kennis Engels over, de student memoriseert.

Populariteit


Al vanaf halverwege de negentiende eeuw was ook tegengeluid te horen. Desondanks heeft de grammatica-/vertaalmethode tot vrij recent een grote invloed op het talenonderwijs gehad.

Voor- en nadelen van de Grammatica-/vertaalmethode


Deze grammatica-/vertaalmethode is een aardige mentale training voor diegenen voor wie het een uitdaging is om dingen uit het hoofd te leren. Ook biedt deze methode inzichten in de structuur van het Engels, omdat de nadruk gelegd wordt op de grammatica.

Er zijn echter meer nadelen dan voordelen. Het grootste nadeel is dat de spreek- en luistervaardigheid Engels ver achterblijft, waardoor de taal zelfs na jaren studeren zelden mondeling kan worden toegepast. De methode staat ver af van het dagelijks gebruik van het Engels, ook in de context die wordt aangeboden, omdat het meestal gaat om literair taalgebruik. Bij het werken in groepen biedt deze methode geen mogelijkheid tot differentiatie of tot een eigen creatief proces bij studenten. De lerende is slechts toehoorder en uitvoerder.

Onderdompeling (Engels: immersion)


Bedacht door wie en wanneer


Sinds de jaren 70 wordt onderdompeling (Engelse naam: language immersion of alleen immersion) wereldwijd gebruikt, hoofdzakelijk op middelbare scholen waarbij een schoolvak (zoals het vak wiskunde) in de vreemde taal wordt onderwezen. Binnen Nederland is de methode van ‘onderdompeling’ bekend als de methode die bij bijvoorbeeld Taleninstituut Regina Coeli in Vught, ‘de nonnen van Vught’ toegepast wordt. De methode van ‘onderdompeling’ is daar ontstaan in 1963 met Franse nonnen die Franse les onderwezen aan welgestelde dames uit Vught.

Kenmerken van onderdompeling


Onderdompeling houdt in dat degene die de taal (zoals het Engels) leert, vanaf het eerste moment wordt omgeven door de te leren taal. Alle instructies worden in de doeltaal (Engels) gegeven; in het begin langzaam en met veel herhaling, later op een natuurlijkere manier. De studenten worden ook uitgedaagd vanaf het begin om in het Engels te spreken. Er wordt gewerkt met rollenspellen en simulaties. Op scholen die met onderdompeling werken, wordt de leeromgeving veelal ingericht in de stijl van het Engels om een situatie te creëren alsof de studenten in Engeland zijn. Studenten oefenen de spreekvaardigheid Engels één-op-één of in kleine groepjes. Een andere manier om een taal te leren door middel van onderdompeling, is daadwerkelijk naar Engeland reizen en daar in een gastgezin verblijven.

Populariteit


Onderdompeling wordt beschouwd als een zeer goede methode om een vreemde taal te leren. Vooral de mondelinge taalvaardigheid Engels kan zeer goed worden aangeleerd op deze wijze.

Voor- en nadelen van onderdompeling


Doordat de methode vrij intensief is, is het grote voordeel dat deze methode snel resultaat laat zien. Het is een kwestie van ‘sink or swim’, de student moet wel in het Engels gaan communiceren want hij of zij wordt erdoor omgeven. Feitelijk is de student 24 uur per dag Engels aan het leren. Door samen te oefenen in groepen wordt de sociale interactie versterkt. Studenten ervaren dat als motiverend.

Een nadeel van de leermethode is dat het bereikte resultaat niet altijd vastgehouden wordt. De mogelijkheid is reëel dat het nieuw geleerde snel wegzakt als iemand in een vrij korte tijd Engels leert, door in Engeland te zijn of door in een kunstmatig gecreëerde omgeving te zijn ondergedompeld, maar vervolgens weer overgaat tot de orde van de dag. Een bijkomend nadeel van de leermethode kan zijn dat een dergelijke training Engels erg intensief is. Niet alle lerenden hebben de conditie om deze manier van leren vol te houden.

Suggestopedie (Suggestopedia)


Bedacht door wie en wanneer


Suggestopedia is een methode om een vreemde taal te leren ontwikkeld in de zeventig jaren van de vorige eeuw. Suggestopedia is door de Bulgaarse psychotherapeut Georgi Lozanov ontwikkeld.

Kenmerken van Suggestopedie


Suggestopedia is op het principe van de suggestie gebaseerd. Georgi Lozanov was van mening dat positieve suggestie een voorwaarde is om (een vreemde taal; bijvoorbeeld Engels) te kunnen leren. Daarvoor zijn een ontspannen sfeer en wederzijds vertrouwen tussen studenten en de trainer (Engels) essentieel. Hiervoor dient de lerende ontspannen te zijn en zich veilig te voelen. Een leslokaal met een rijopstelling was niet geschikt om deze situatie te creëren. De student zat in een comfortabele stoel in de lessen die in een halve cirkel opgesteld waren en in de klas was altijd muziek. De leermethode zoals Lozanov voorstond, bestond uit het voorlezen van verschillende teksten, terwijl op de achtergrond natuurgeluiden te horen waren of klassieke muziek werd gedraaid. Er waren woordenlijsten bij deze teksten en opmerkingen over de (Engelse) grammatica. Dit voorlezen gebeurde met veel expressie in stem en gebaren. De studenten werden op deze manier uitgenodigd om te luisteren en de (Engelse) woorden die nieuw waren, konden gemakkelijk worden begrepen en opgenomen. Voor de cultuur en kennis over het land van de vreemde taal (Engeland) was veel aandacht tijdens de lessen. Er werden rollenspellen gespeeld en ook (Engelse) streekgerechten werden in de klas gemaakt en geproefd.

Populariteit


De methodiek was omstreden en is niet heel bekend meer. Sommige elementen worden nog steeds toegepast, bijvoorbeeld het gebruikmaken van stemexpressie en gebaren bij het lezen van teksten in de doeltaal.

Voor- en nadelen van Suggestopedie


Suggestopedie zorgt voor een ontspannen en veilige sfeer, waardoor de lerende geen last krijgt van frustratie of faalangst. Voor een immigrant kan deze sfeer bijdragen aan een positieve associatie met het nieuwe thuisland. Muziek werkt vaak motiverend en draagt aan betere leerprestaties bij. Een bijkomend voordeel van de methode is dat de lerende wordt gestimuleerd om zich in te leven in de situatie en actief mee te doen. Dit is voor sommigen een nieuwe ervaring. Tegelijk is dit voor bepaalde studenten een keerzijde, omdat niet elke student hiertoe in staat is. Muziek kan bij sommigen ook afleiden en verstorend werken in plaats van stimulerend en ontspannend. Dat de verhouding trainer-student niet gelijkwaardig is, is een andere zwakke kant; alle inbreng komt van de zijde van de Engelse trainer waarbij de student altijd de ontvangende partij is.

Community Language Learning (CLL)


Bedacht door wie en wanneer


De Amerikaanse priester en psycholoog Charles A. Curran ontwikkelde in het jaar 1976 Community Language Learning, ook wel Counseling Language Learning
(CLL) genoemd.

Kenmerken van Community Language Learning (CLL)


Community Language Learning (CLL) is een methode om een taal te verwerven waarbij lerenden samenwerken om te bepalen welke aspecten van de vreemde taal zij willen leren. Community Language Learning is op de counseling-benadering gestoeld waarbij de taaldocent als counselor optreedt die de zinnen van de lerende omschrijft. De lerenden starten een gesprek. Zijn de studenten de te leren taal (Engels) nog niet voldoende machtig, dan spreken de studenten in hun moedertaal. De taaldocent (Engels) vertaalt en geeft uitleg. De uitingen van de docent worden hierna zo goed mogelijk herhaald. Dit gesprek in het Engels wordt opgenomen om opnieuw te kunnen beluisteren.

Community Language Learning stimuleert het gemeenschapsgevoel in de leergroep en de methode ziet de interactie tussen de lerenden als middel om het Engels te leren. Er is geen lesboek Engels dat wordt gebruikt; de lerenden bepalen zelf het lesmateriaal middels betekenisvolle gesprekken.

Populariteit


Het slagen van de methode hangt sterk af van de expertise van de trainer-counselor. Bij deze methode dient de docent naast sociaal-cultureel kundig eveneens taalkundig onderlegd te zijn. De taaltrainer dient zowel het Engels als de moedertaal van de lerende zeer goed te beheersen om de taaluitingen van de lerende te kunnen vertalen. Deze methode kan prima werken als deze op de juiste wijze wordt toegepast. Deze methode is niet bruikbaar voor grote groepen.

Voor- en nadelen van Community Language Learning


Deze methode biedt studenten een hoge mate van autonomie. Veel studenten vinden het analyseren van eigen gesprekken nuttig. Niet alleen tijdens de lessen Engels, maar ook buiten de lessen wordt de groep vaak zeer hecht. Door deze methode worden studenten zich een stuk meer bewust van de groepsgenoten, de sterke en zwakke punten en ze leren te werken als een team. Het bespreken van hun foutjes en het evalueren van de les Engels is heel leerzaam voor de studenten. Deze verbeteringen blijven vaak in het geheugen gegrift en worden deel van het actieve vocabulaire van de studenten.

Dat de docent niet sturend is, ondanks dat sommige studenten wel sturing nodig hebben, kan een keerzijde zijn. Er wordt geen lesboek gebruikt en ook geen toetsen Engels afgenomen. Daardoor is het succes lastig meetbaar. Sommige studenten worden belemmerd in hun Engels spreken als zij opgenomen worden.

Lexicografische benadering (Engels: Dynamic Lexicographic Approach; DLA)


Bedacht door wie en wanneer


De Lexicografische benadering (Engelse naam: Lexical Approach; LA) is een methode om talen te leren die door Michael Lewis is ontwikkeld in de vroege jaren 90 van de vorige eeuw.

Kenmerken van de Lexicografische benadering (DLA)


Deze lexicografische benadering is gebaseerd op de visie dat een belangrijk deel van het leren van een vreemde taal (zoals het Engels) bestaat uit het begrijpen en het produceren van ‘lexicale eenheden’. Dit zijn brokjes taal die uit (Engelse) woorden, woordcombinaties en uitdrukkingen bestaan. De studenten verwerven al doende inzicht in patronen van het Engels (grammatica) en betekenisvolle groepen met woorden. Zo wordt geleerd hoe het Engels ‘in het echt’ gebruikt wordt. In deze benadering neemt woordenschat Engels een grotere plaats in dan Engelse grammatica. Instructies zijn op situaties en Engelse uitdrukkingen die regelmatig voorkomen in dialoog gericht. Voor interactie is aandacht maar eveneens voor i>exposure; voor de receptieve vaardigheden van de lerende (luisteren en begrijpen, lezen en begrijpen). Voor het zelfstandig ontdekken van de Engelse taal door de student is veel ruimte.

Het is de rol van de docent Engels om voor voldoende inbreng te zorgen en het faciliteren van het leertraject van de lerenden.

Populariteit


Door de ideeën over taal van (onder andere) Michael Lewis zijn in de afgelopen drie decennia leerboeken duidelijk veranderd. Er is veel meer aandacht voor de woordenschat die wordt aangeboden in zogenaamde chunks, in betekenisvolle brokjes. De drastische omwenteling in de wijze waarop vreemde talen worden onderwezen, iets waarnaar Lewis streefde, bleef echter uit.

Voor- en nadelen van de Lexicografische benadering


Door het werken met ‘chunks’ (brokjes van de taal); met ‘echte’ taal, leren lerenden op een natuurlijke manier de Engelse taal te gebruiken. Op deze manier ontstaat souplesse in het het gebruik van het Engels.

Dat de werkelijkheid altijd weer afwijkt van de geleerde taalsituaties, is het nadeel van de leermethode. Een aantal studenten heeft moeite om de taalpatronen zelf te leren herkennen en deze studenten hebben meer aan een taaldocent Engels die hen de weg wijst, dan aan een docent taal-facilitator.

Series Method


Bedacht door wie en wanneer


De Series method, ofwel ‘seriemethode van taalverwerving’ (Frans: La Méthode naturelle) is door de Franse leraar François Gouin in 1880 ontwikkeld.

Kenmerken van de Series Method


Een serie van verbonden zinnen die eenvoudig te begrijpen zijn en weinig kennis van grammatica vereisen, is het uitgangspunt van de seriemethode (Engelse naam: The Series Method of language acquisition) van Gouin. Studenten leren zinnetjes op basis van een handeling, zoals het verlaten van een huis in de volgorde waarin deze handeling zou worden uitgevoerd. Deze reeksen of series behandelden onderwerpen als de mens in de samenleving, het leven in de natuur, wetenschap en beroep, ontwikkeld vanuit het verschil tussen objectief, subjectief en figuurlijk taalgebruik. In de François Gouin-serie wordt geen moedertaal gebruikt. Het betreft een soort eentalige methode, die niet uitgaat van ‘vertalen’ en ‘uitleggen’ maar uitgaat van ‘demonstreren’ en ‘handelen’. Hierdoor gaan studenten vanzelf snel in de doeltaal (bijvoorbeeld het Engels) denken.

Populariteit


De concepten van Gouin over taalonderwijs waren zeer vooruitstrevend. De seriemethode van François Gouin kon gedurende een bepaalde periode een succes worden genoemd, ondanks de ongewone aanpak. De Directe Methode van Berlitz overschaduwde deze methode echter.

Voor- en nadelen van de Series Method


De Series method van François Gouin ontwikkelt sterk de mondelinge vaardigheid Engels en zorgt voor het creëren van een sfeer in de lessen die harmonieus, natuurlijk en gelijkwaardig is.

Gouin’s taalmethodiek creëert levendig onderwijs. Doordat het gebruikmaakt van visueel leermateriaal, bijvoorbeeld afbeeldingen, grafieken, enzovoort, wekt dit type onderwijs Engels enthousiasme van de lerenden op. Een vreemde taal leren wordt tastbaar; dit was iets dat volledig nieuw was. studenten Engels worden nieuwsgierig, dit werkt goed om het leergeheugen te ontwikkelen, de prestatiedruk te verminderen en het zelfvertrouwen te verhogen. De communicatieve vaardigheid Engels van de student wordt goed gestimuleerd.

De leermethode van Gouin heeft als nadeel dat taal die iets meer subjectief of abstract is, moeilijk met beweging en expressie in één duidelijke ervaring kan worden gevangen. Een bijkomend nadeel is de bewerkelijkheid voor de taaldocent, die immers een hele reeks aan series voor moet bereiden. Als derde punt richt de Gouin-seriemethode zich vooral op het mondelinge taalgebruik, terwijl het onderwijssysteem nog vaak draait om examens die de lees- en schrijfvaardigheden toetsen.

Task-Based Language Teaching (TBLT)


Bedacht door wie en wanneer


Taakgericht taalonderwijs (Engels: Task-Based Language Teaching) is ontwikkeld in de jaren 80 van de vorige eeuw. De grondleggers zijn de Indiase taalkundige professor N.S. Prabhu, de Amerikaanse hoogleraar Teresa P. Pica en de Britse hoogleraren Michael Hugh Long en Graham Crookes.

Kenmerken van de Task-Based Language Teaching (TBLT)


Taakgericht taalonderwijs past binnen het Communicatief Taalonderwijs/een Communicatieve Benadering. De denkwijze achter deze leermethode is dat de verwerving van de te leren taal (zoals het Engels) geen doel op zich is, maar een methode om bepaalde taken uit te voeren. De studenten krijgen motiverende taken voorgeschoteld, waarvoor kennis van de (Engelse) taal vereist is. Om deze taken goed uit te voeren, dienen zij over regels van het Engels en woordenschat te beschikken. Deze taken zijn zaken uit het dagelijks leven, bijvoorbeeld een boodschap doen, e-mails schrijven, met een klantenservice bellen, een drankje bestellen of de krant lezen. De opdracht wordt in drie verschillende fasen verdeeld: vóór, tijdens en na de taak, waarbij de lerende zich eerst op de taak voorbereidt, daarna de taak uitvoert en tot slot op de taak terugblikt. Om de taken uit te voeren, dienen studenten samen te werken. De taken moeten net boven het kennisniveau van de lerende liggen om leereffect te hebben.

Populariteit


Vanaf het begin van de jaren 90 is taakgericht onderwijs zeer populair geworden, zeker in het taalonderwijs. Het lijkt de meest praktisch bruikbare vorm te zijn om de taalvaardigheden van lerenden (hoofdzakelijk lerenden in een achterstandspositie) in het lager en secundair onderwijs te verhogen.

Voor- en nadelen van Task-Based Language Teaching


Taakgericht taalonderwijs (Engels) heeft duidelijke voordelen. Het taakgericht taalonderwijs is een activerende werkvorm, waarbij lerenden worden uitgedaagd om hun taalvaardigheden (Engels) te gaan gebruiken. Mits de taak goed aansluit bij de lerende, is de methode een op de persoon gerichte, efficiënte en relevante aanpak. Studenten komen op een dagelijkse, natuurlijke wijze in contact met het Engels en leren op deze manier authentieke Engelse woorden, woordcombinaties en uitdrukkingen. Bovendien leren studenten om samen te werken. Studenten ervaren taakgericht taalonderwijs als motiverend en plezierig.

Als keerzijde kan worden gezien dat de communicatie voorop staat en niet zozeer de correcte vorm van het Engels, waardoor studenten die niet zozeer nauwkeurig leren.

De Dogme benadering (Engels: Dogme Language Teaching; Dogme ELT)


Bedacht door wie en wanneer


Scott Thornbury; een Nieuw-Zeelandse docententrainer en taalkundige op het gebied van taalonderwijs Engels ontwikkelde in het jaar 2000 Dogme Language Teaching/Dogme ELT (de ‘Dogmabenadering’).

Kenmerken van de Dogme benadering (ELT)


‘Dogme 95’. Dogme 95 was een beweging van een aantal filmmakers uit Denemarken waaronder filmregisseur Lars von Trier uit 1995, vormde de inspiratie voor Dogme Language Teaching (DLT). Voor het maken van films confirmeren de deelnemers zich aan tien strikte regels (dogma’s). Deze vormen samen ‘de eed van zuiverheid’ (Deens: kyskhedsløfter; Engels: Vows of Chastity). Het Dogme-taalonderwijs werkt op een vergelijkbare wijze. De aanhangers van deze methode zoeken naar een vorm van communicatief taalonderwijs die niet door voorgedrukt materiaal belast is. Het doeleinde van de Dogme-benadering is het beginnen van echte inhoudelijke gesprekken die over praktische zaken gaan. Bij deze methode gaat het om communicatie als stuwende kracht van een taal leren (bijvoorbeeld Engels). Daarom is deze leermethode een communicatieve werkwijze van het taalonderwijs. Deze methode wil onderwijs bieden zonder het gebruik van lesboeken of overig lesmateriaal en zich in plaats daarvan richt op communicatie tussen de lerenden en de trainer. Het Dogme-taalonderwijs kent, net zoals de Dogme-beweging in de film, tien dogma’s (uitgangspunten).

Populariteit


Ondanks dat onderzoek naar het succes van Dogme beperkt is, gaat Scott Thornbury ervan uit dat de parallellen met het taakgericht leren van een taal (zoals Engels) suggereren dat Dogme waarschijnlijk voor vergelijkbare resultaten zorgt.

Voor- en nadelen van de Dogme benadering


Dat er zo goed als geen voorbereiding is vereist, is een positieve bijkomstigheid voor taaldocenten Engels. Het kan heel motiverend zijn dat de studenten verantwoordelijk voor het eigen leerproces zijn. Zo zijn de lessen Engels niet voorspelbaar. Dat zorgt voor spontane communicatie en verveling krijgt geen kans. Vrijwel elk item kan in een les volgens de Dogme-benadering worden besproken. Lerenden blijven zo betrokken en alert.

Als ze zo weinig bij de hand worden genomen door de taaltrainer, kunnen lerenden zich echter minder op hun gemak voelen. Ook is niet elke taaltrainer Engelsin voldoende mate flexibel voor dit type van onderwijs. Dat lerenden zich vaak op een bepaald examen Engels moeten voorbereiden, terwijl het niet zeker is dat de daarvoor benodigde stof aan de orde komt tijdens de les, kan een ander keerzijde vormen van de methode.

Growing Participator Approach (GPA)


Bedacht door wie en wanneer


The Growing Participator Approach (GPA) is ontwikkeld door Language consultants Greg en Angela Thomson in 2007.

Kenmerken van de Growing Participator Approach (GPA)


Deze GPA-benadering is een alternatieve kijk op het verwerven van een vreemde taal (zoals het Engels). Het primaire uitgangspunt van de GPA is dat taal en cultuur niet los van elkaar staan. Het gaat bij GPA om veel meer dan alleen het leren van de Engelse taal; het doel om tot een volwaardige deelnemer aan het leven in de gastcultuur (bijvoorbeeld van Engeland) uit te groeien. GPA gebruikt daarom de term ‘groeiende deelnemers’ in plaats van ‘taallerenden’ en ‘verzorger’ in plaats van ‘leraren of docenten’. De Growing Participator Approach (GPA) vertoont overeenkomsten met, en is ook deels gebaseerd op, de Natural Approach (natuurlijke aanpak) van Stephen Krashen en Tracy Terrell.

De leermethode bestaat uit zes fasen van activiteiten. Deze activiteiten worden door de lerende met een verzorger uit Engeland uitgevoerd. Begrip gaat voor productie. De Engelse woordenschat en de cultuur krijgen de nadruk. Fase 1 is de hier-en-nu-fase. Deze fase duurt ongeveer 100 uur. In fase 1 focust de ‘groeiende deelnemer’ zich op het luisteren en het non-verbale feedback geven.

Fase 2 van de leermethode is de ‘verhaalopbouwfase’. Deze duurt om en nabij 150 uur en nu begint de deelnemer ook Engels te produceren. In fase 3 van de methode ligt de nadruk op ‘gedeelde verhalen’. Dit zijn verhalen over dagelijkse gebeurtenissen, verhalen die tussen culturen worden gedeeld en verhalen over gedeelde ervaringen. Fase 4 van de leermethode is de fase van het ‘diepe delen’. Tijdens deze fase beginnen de deelnemer en de verzorger diepere gesprekken te voeren over het leven in de Engelse cultuur. In fase 5 beginnen de deelnemers zich te richten op het taalgebruik van moedertaalsprekers Engels aan de hand van films, televisie of nieuws en literatuur. Ook het Engels dat is vereist voor het werk wordt geleerd. Fase 6 van de methode is de ‘zelfvoorzienende groeifase’. Deze fase heeft geen eindpunt. Hierbij gaat het om groei buiten de formele taalsessies Engels om.

Populariteit


De methode van Thomson is nog redelijk nieuw en er is nog vrij weinig bekend over het succes ervan. Deelnemende studenten zijn er enthousiast over.

Voor- en nadelen van de Growing Participator Approach


De GPA-methode biedt een duidelijke doorkijk op het proces van taalverwerving Engels. De zes fasen van de methode bieden een duidelijk tijdspad en realistische doelstellingen. Er wordt door de lerende niet alleen kennis verworven van het Engels, maar eveneens van de omgeving en de lerende verwerft daarnaast een nieuw sociaal netwerk.

Dat voor elke deelnemer of minimaal elke kleine groep deelnemers een ‘verzorger’ moet worden gezocht die bereid is om behoorlijk wat tijd te investeren, is een minpunt van deze leermethode.

Shadowing Technique


Bedacht door wie en wanneer


De Shadowing technique of kortweg Shadowing (‘schaduwen’) is bedacht door Prof. Alexander Argüelles; een Amerikaanse polyglot en taalkundige in de vroege jaren 2000.

Kenmerken van de Shadowing Technique


Shadowing is een methode die taallerenden zelfstandig kunnen toepassen om de uitspraak en intonatie (Engels) te verbeteren en vloeiendheid in het spreken te verwerven. De methode werkt eenvoudig: de lerenden luisteren naar een audio-opname, bij voorkeur een dialoog en herhalen dan wat zij horen. Bij deze methode is het niet belangrijk om de Engelse tekst te begrijpen; in eerste instantie gaat het om de klanken. Luisteren en herhalen wordt net zo vaak geoefend totdat het soepel gaat en de lerenden simultaan Engels kunnen spreken met de opname. Na enige tijd zullen de lerenden een transcript gebruiken om te kunnen lezen (en te begrijpen) wat zij gezegd hebben. Zolang de boeken dialogen bevatten of delen met samenhangende tekst, zijn diverse leerboeken voor deze methode geschikt. De Engelse audio-opnames dienen idealiter iets boven het niveau van de lerenden te liggen. De ideale lengte is ongeveer één pagina, zonder kunstmatige pauzes en op een natuurlijke snelheid. Omdat fysieke bewegingen de opname van de te leren taal (het Engels) in het zenuwstelsel versterken, doet Alexander Argüelles de aanbeveling om te gaan lopen tijdens het spreken, het liefst in de buitenlucht, en niet te gaan zitten. Dat de lerenden minder gauw worden afgeleid als zij bewegen, waardoor het leren van het Engels veel effectiever gaat, is een andere grond.

De shadowing-techniek vertoont veel overeenkomsten met de audiolinguale methode uit de vorige eeuw, maar bij de audiolinguale methode werden grammaticale drills toegepast in plaats van dialogen of samenhangende tekst. Ook simultaan spreken is anders aan Shadowing.

Populariteit


Er is veel onderzoek gedaan in de afgelopen jaren naar Shadowing waaruit blijkt dat de techniek naast de uitspraak ook de luistervaardigheid sterk verbetert. Het algemene begrip van het Engels wordt ook vergroot.

Voor- en nadelen van de Shadowing Technique


Het praktische voordeel van Shadowing dat het in een groep lerenden kan worden toegepast, waarbij alle deelnemers actief leren. Het rendement is hoog.

Het nadeel van de Shadowing-methode is dat studenten het soms een beetje saai kunnen vinden om dezelfde Engelse tekst steeds te blijven herhalen. De keuze van de teksten is dus van groot belang.

Total Physical Response (TPR®)


Bedacht door wie en wanneer


De Amerikaanse psycholoog James J. Asher ontwikkelde in de jaren 60 van de vorige eeuw de taalverwervingsmethode Total Physical Response, ook wel TPR® genoemd.

Kenmerken van Total Physical Response (TPR®)


TPR® is een methode om een vreemde taal (zoals Engels) te leren die uitgaat van het idee dat mensen leren met behulp van beweging en handelingen. Men leert door te doen, en wel op de manier zoals kinderen hun moedertaal leren. Ouders geven voortdurend opdrachten aan hun jonge kinderen en belonen hen als ze deze opdrachten uitvoeren (“kijk naar mama”, “goed zo”). “Pak de lepel”, “Mooi!”, “Trek je schoentjes maar aan”, enz.). In de eerste instantie is het de bedoeling dat het kind begrijpt wat de ouder zegt, het kind gaat in een later stadium verbaal reageren. De luistervaardigheden Engels zijn dus de basis, daarna volgen de spreekvaardigheden.

TPR® past deze principes van de moedertaalverwerving versneld toe bij het leren van het Engels. De taaldocent geeft opdrachten op een vriendelijke en begrijpelijke wijze, zoals: “pak het boek” en doet zelf de opdrachten voor; de student doet na. Aanvankelijk wordt nog niet verwacht van de studenten dat zij Engels praten; de studenten geven de opdrachten in een later stadium. Bekende taken worden verder uitgebreid of gedeeltelijk veranderd.

Door de combinatie van bewegingen en spraak, appelleert TPR® aan de beide hersenhelften. Het kost daardoor minder moeite om iets te leren en de geleerde Engelse taalkennis beklijft ook beter.

Populariteit


TPR® wordt met name binnen het NT2-onderwijs gebruikt (Nederlands als tweede taal), zeker bij beginners en ook wel op de basisschool bij Engelse les. Maar ook middelbare scholieren of volwassenen werken met veel plezier met de methode van Total Physical Response en behalen goede resultaten.

Voor- en nadelen van Total Physical Response


TPR® heeft veel voordelen. Doordat lerenden veel begrijpelijke inbreng krijgen aangeboden in ‘chunks’ (woorden die bij elkaar horen), krijgen zij snel begrip van de nieuwe taal. Total Physical Response levert een snelle succeservaring op, wat het plezier in leren bevordert. Zo kunnen de studenten stressvrij leren. In principe is TPR® bruikbaar voor alle doelgroepen, ongeacht leeftijd of achtergrond en kan de leermethodiek ook worden gebruikt in klassen die iets groter zijn. Het Engels wordt direct in het langetermijngeheugen opgeslagen.

Het minpunt van TPR® is dat niet elke taaluiting in TPR®-opdrachten is uit te drukken. Daardoor werkt de methodiek tot op een bepaald niveau en is een andere methodiek nodig als aanvulling. Daarnaast is de methode niet heel creatief. De studenten leren niet hun meningen, gevoelens en ideeën in het Engels te uiten.

De Directe Methode (Engels: Direct Method; DM)


Bedacht door wie en wanneer


Eind jaren 80 van de negentiende eeuw bedacht de Duits-Amerikaanse taalkundige Maximilian Delphinius Berlitz (geboren als David Berlizheimer) de Directe Methode, ook wel ‘de natuurlijke benadering’ genoemd. De Directe Methode is als tegenreactie op de dominante grammatica-vertaalmethode ontwikkeld.

Kenmerken van de Directe Methode (DM)


Er was een Reformbeweging rond 1900 met nieuwe ideeën over vreemde talen leren dat zelfontdekkend en inductief diende te zijn. Overigens betrof de Reformbeweging niet alleen het leren van een taal, maar ook natuurgeneeskunde, voeding, kleding en naturisme. Rond het jaar 1900 streefde men, net zoals in de jaren 60 van de vorige eeuw, naar natuurlijke leefwijzen en een bevrijding van keurslijven. Op het gebied van het taalonderwijs ontstond veel aandacht voor de gesproken, ‘levende’ taal, waarbij de grammatica meer inductief werd geleerd, met behulp van voorbeeldzinnen. Door de lerenden moesten de taalregels hieruit afgeleid worden. Veel mondelinge oefeningen en met meer aandacht kwamen er voor de uitspraak (zoals het Engels). Het werd aangemoedigd om de studenten vaak in het Engels te laten praten. Dat de taalles in het Engels werd gegeven, was ook een nieuw verschijnsel. Tijdens de les werd nadrukkelijk niet vertaald. Door middel van voorbeelden en plaatjes werd de (Engelse) vocabulaire aangeleerd. Abstracte vocabulaire werd door studenten aangeboden voor het associëren van ideeën.

Populariteit


De vernieuwingsgolf van het begin van de twintigste eeuw ebde weg, deels door invloeden van de crises en oorlogen, om in de jaren 60 weer een andere vorm te krijgen.

Taleninstituten als Interlingua en Berlitz werken nog steeds met een (moderne versie van) de Directe Methode.

Voor- en nadelen van de Directe Methode


Dat de Directe Methode een vrij natuurlijke manier is om Engels te leren, is het voordeel. Er wordt veel aandacht besteed aan luisteren en spreken, waardoor lerenden vloeiendheid in het Engels en zelfvertrouwen kunnen krijgen. Keerzijden kent de leermethode echter ook. De methode schenkt nauwelijks aandacht aan schrijfvaardigheid (Engels) en ook veel minder aan lezen in de vreemde taal. Voor studenten die al wat meer meer gevorderd zijn in het Engels, biedt de Directe Methode niet genoeg uitdagingen. Doordat de Directe Methode is gestoeld op een dynamische inzet vanuit de studenten is de leermethode ook niet heel geschikt voor de langzaam lerende studenten.

De Manesca-methode (Engels: Manesca Method)


Bedacht door wie en wanneer


Jean Manesca publiceerde in 1835 An Oral System of Teaching Living Languages Illustrated by a Practical Course of Lessons in the French through the Medium of the English (“Een mondelinge methode voor het onderwijzen van levende talen, aan de hand van een praktische cursus Frans door middel van het Engels”). In 2015 is An oral system of teaching living languages in herdruk gegaan.

Kenmerken van de Manesca-methode


De Manesca-methode is gebaseerd op hetzelfde principe als de ‘natuurlijke aanpak’ (Natural Approach): de beste manier om talen te leren, is die waarop een kind de moedertaal leert. Een vreemde taal (zoals Engels) leren moet gemakkelijk en veilig zijn. Daarom wil Manesca niet met abstracte regels of lijstjes met Engelse woorden werken die uit het hoofd geleerd moeten worden.

De Manesca-methode staat bekend als de vroegst bekende, volledige taalcursus. De methode is gebaseerd op het werken met een groep van studenten en een trainer Engels, die steeds één Engels woord tegelijk introduceert. Bij dit woord hoort een bepaalde beweging. De lerenden herhalen daarna één voor één het Engelse woord en deze beweging. De herhaling helpt de studenten deze Engelse woorden te onthouden, zonder dat uit het hoofd geleerd hoeft te worden. Stap voor stap vormen de woorden zinnen en weer variaties op deze Engelse zinnen. De Engelse spelling wordt aangeboden in een later stadium met leesteksten.

De methode van Jean Manesca is al enkele jaren later overgenomen en aangepast door grammaticaschrijver en taaldocent Heinrich Gottfried Ollendorff en wordt ook wel de Ollendorff-methode genoemd.

Populariteit


Jean Manesca overleed twee jaar na de publicatie van zijn methode. Het werk van Manesca is door anderen overgenomen en aangepast, onder wie Ollendorff. Veel van zijn ideeën zijn nog actueel en worden nog steeds in het moderne vreemdetalenonderwijs gebruikt.

Voor- en nadelen van de Manesca-methode


Het pluspunt van de Manesca of Ollendorff-leermethode is het combineren van spreken en bewegen, waardoor het fysieke geheugen meewerkt en de geleerde stof gemakkelijker en langduriger kan worden onthouden. Veelvuldig herhalen draagt daar eveneens aan bij. Dat dit wat saai kan worden om steeds dezelfde Engelse woorden en zinnetjes te blijven herhalen, kan een keerzijde zijn.

Silent Way


Bedacht door wie en wanneer


The Silent way (‘de stille manier’) is ontwikkeld in 1963 door de Egyptenaar Caleb Gattegno.

Kenmerken van de Silent Way


The Silent Way is een manier om een taal te leren (bijvoorbeeld Engels) die stilte gebruikt als instructiemiddel. De autonomie van de lerenden en hun actieve deelname is het uitgangspunt van Caleb Gattegno’s methode.

Een combinatie van gebaren en stilte wordt gebruikt door de taaldocent Engels om de aandacht te trekken van de student, reacties uit te lokken en de student aan te moedigen om fouten te corrigeren. Aan de uitspraak (Engels) wordt veel tijd besteed.

Caleb Gattegno, die wiskundige was, vond het essentieel om taalles te geven door middel van een methode die efficiënt was voor de energievoorraad van de studenten. Caleb Gattegno ontdekte dat het in verhouding weinig energie kost om een visueel of auditief beeld te onthouden, veel minder energie dan wanneer studenten proberen iets uit het hoofd te leren. Hij betoogde dat de trainers niet zozeer dienen te streven naar kennisoverdracht, maar bewustzijn dienen aan te spreken, omdat alleen het bewustzijn het mogelijk maakt om iets te leren.

Eén van de hulpmiddelen waar The Silent Way van Gattegno gebruik van maakt, zijn staafjes met verschillende kleuren die kunnen worden gebruikt voor verschillende dingen. De ‘de stille manier’ gebruikt ook Words in Colour. Words in Colour is een kleurenkaart voor klanken waarbij elke kleur een bepaalde klank van het Engels vertegenwoordigt, gekleurde woordgrafieken voor het werken aan zinnen en gekleurde grafieken die worden gebruikt voor het leren van de spelling.

Populariteit


Hoewel The Silent Way in de oorspronkelijke vorm niet veel wordt gebruikt, zijn Gattegno’s ideeën wel van belang geweest, vooral bij het aanleren van de uitspraak.

Voor- en nadelen van de Silent Way


Het voordeel van de benadering van Gattegno is dat zijn aanpak niet-bedreigend is voor lerenden, die immers als autonoom gezien worden. De docent Engels is in principe aan de lerende dienstbaar en niet omgekeerd. The Silent Way stimuleert het leren op een natuurlijke manier. Meestal wordt het geleerde goed verwerkt en onthouden door taallerenden een uitdaging te geven om nieuwe dingen te ontdekken. Fouten maken mag, wat helpt bij het leerproces.

Een nadeel van de leermethode kan zijn dat sommige studenten intensievere begeleiding nodig hebben dan de leermethode voorziet. Lerenden worden mogelijk gefrustreerd door het gebrek aan input van de docent Engels. Met kleuren en grafieken werken, heeft als limiterende factor dat de nieuwheid er gauw af is, waardoor het effect weer verdwijnt.

TPR Storytelling


Bedacht door wie en wanneer


TPR Storytelling of ‘TPRS’ staat voor Teaching Proficiency through Reading and Storytelling. De TPRS-methode is ontwikkeld door Blaine Ray in 1990, een Amerikaanse docent Spaans, en komt uit de TPR-techniek (Total Physical Response) voort.

Kenmerken van TPR Storytelling


TPRS is een taalverwervingsmethode die gebruikmaakt van verhalen om een taal (bijvoorbeeld Engels) te leren. Het uitgangspunt van TPRS is een natuurlijke manier van taalverwerving: de nieuwe taal leren zoals een kind zijn of haar moedertaal leert. De student wordt blootgesteld aan een grote hoeveelheid begrijpelijke input om dit te bereiken. De trainer Engels vertelt een verhaal aan de studenten, waarin nieuw te leren Engelse woorden meerdere keren voorkomen. De verhalen zijn interessant of humoristisch en nooit te lang. De lerenden ontspannen zich doordat deze verhalen van de trainer gemakkelijk zijn te begrijpen. Engelse woorden en structuren worden op deze manier vanzelf opgeslagen in het langetermijngeheugen. De taaldocent wijst de lerenden op grammaticale fenomenen in het Engels, zonder dat lerenden taalregels uit hun hoofd hoeven te leren.

Na een poosje zal de lerende ‘automatisch’ Engels beginnen te spreken en de Engelse grammaticale structuur imiteren. Dit is een natuurlijk proces. Een alternatief is om met een groep lerenden een verhaal op te bouwen. De docent Engels schrijft bij deze variant eerst nieuwe woorden en structuren op het schoolbord, met de Engelse vertaling erbij, om vervolgens hiervan een verhaal te maken met de lerenden. Tot slot wordt het verhaal door de studenten naverteld. Lezen in het Engels is een belangrijk onderdeel van TPR Storytelling, omdat dit zorgt voor input. Schrijven in het Engels volgt daarna.

Populariteit


Er zijn veel onderzoeken gedaan die uitwijzen dat TPR Storytelling een succesvolle manier is om een nieuwe taal te verwerven. Er zijn wel randvoorwaarden: de setting moet geschikt zijn en de trainer moet goed getraind zijn.

Voor- en nadelen van TPR Storytelling


TPRS is een laagdrempelige manier van taalverwerving en de taalkennis wordt goed onthouden. Omdat TPRS eveneens aan de creatieve intelligentie appelleert, is TPRS een vorm van breinvriendelijk leren. Het is prettig voor de student en het is relatief gemakkelijk om de aandacht erbij te houden. Zelf een verhaal verzinnen, werkt heel motiverend voor de studenten.

Een nadeel is dat TPRS veel voorbereiding van de docenten vraagt.

COMMERCIËLE METHODES VOOR ZELFSTUDIE

De Rosetta Stone methode


Bedacht door wie en wanneer


De Rosetta Stone-leermethode is vernoemd naar de Steen van Rosetta, een steen die werd gevonden in Egypte met een tekst in twee talen, met behulp waarvan de hiërogliefen zijn ontcijferd. Het is eveneens de naam van het softwarebedrijf dat de taalcursussen aanbiedt. In 1996 is de eerste versie van Rosetta Stone is uitgebracht.

Kenmerken van de Rosetta Stone methode


De Rosetta Stone cursus is een manier om vreemde talen (bijvoorbeeld Engels) te leren met behulp van een computer. Deze taalcursussen zijn beschikbaar in meer dan dertig talen en ze zijn te volgen vanuit elk van deze talen.

De Rosetta Stone-methode is een zogenaamde communicatieve methode, die de wijze nabootst waarop een kind de moedertaal leert. Dit wil zeggen ‘leren door middel van onderdompeling’, door veel te luisteren en na te spreken. Het programma gebruikt hier stemmen van moedertaalsprekers (native speakers Engels) en foto’s voor om de betekenis van nieuwe woorden in de doeltaal (het Engels) over te brengen. Er wordt gebruikgemaakt van een programma om spraak te herkennen dat de Engelse uitspraak registreert en hier een schematische weergave van maakt. De lerende kan zo zijn of haar uitspraak vergelijken met de uitspraak van native speakers (moedertaalsprekers Engels). Verbetering van de uitspraak kan bereikt worden door de voorbeeldspreker minder snel te laten spreken en de studenten vervolgens veel na te laten spreken.

Er zijn dictee-oefeningen om de schrijfvaardigheden Engels van de studenten te oefenen. De software van de methode controleert de Engelse grammatica en spelling en wijst op fouten, waarbij mogelijkheid is om de fouten van de lerenden te corrigeren.

Het programma omvat eveneens leesteksten. De teksten gaan over dagelijkse onderwerpen, ideeën en activiteiten.

Populariteit


Wereldwijd wordt de methode van Rosetta Stone veel ingezet en niet door de minsten. Onder meer het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse zaken en de NASA maken er gebruik van. De methode van Rosetta Stone wordt in Nederland gebruikt door enkele ministeries en diverse hogescholen en universiteiten, alsook door sommige internationaal opererende bedrijven.

Voor- en nadelen van de Rosetta Stone methode


De methode van Rosetta Stone is heel makkelijk om te gebruiken en kan op elk moment door de lerende worden ingezet. De lerende kan zelf bepalen welke delen meer of wellicht minder aandacht kunnen gebruiken. Veel lerenden ervaren het als plezierig om te werken met de methodiek. Voor scholen kan deze methode een oplossing zijn bij een gebrek aan taaltrainers. Een keerzijde is dat er geen trainer is om de lerenden te motiveren of iets extra’s te bieden.

De Pimsleur methode


Bedacht door wie en wanneer


De taalcursussen van Pimsleur zijn ontwikkeld door Dr. Paul Pimsleur; een Amerikaans taalkundige. De eerste Pimsleur taalcursus was een cursus Grieks, die Pimsleur in 1963 introduceerde.

Kenmerken van de Pimsleur methode


De methode van Pimsleur is een Amerikaans computerprogramma om vreemde talen (bijvoorbeeld Engels) te leren.

De cursus bestaat uit zinnen/dialogen in de doeltaal die door lerenden worden nagesproken en herhaald. Deze Engelse zinnetjes zijn door moedertaalsprekers ingesproken. De cursussen zijn gebaseerd op herhaling, anticipatie, woordenschat en wederom herhaling. De les van de cursus omvat een halfuur audio-opname met nieuwe vocabulaire en taalstructuur. De grammaticale structuren van het Engels worden niet apart uitgelegd maar via uitbreiding van, en variaties op, de aangeboden zinnen.

Pimsleur heeft onderzoeken gedaan naar het optimale interval waarmee kennis overgaat van het kortetermijngeheugen naar het langetermijngeheugen. Dit (gemiddelde) interval is in de cursussen van Pimsleur verwerkt.

Populariteit


Onder andere in Amerika worden de taalcursussen van Pimsleur gebruikt en de ervaringen met Pimsleur lopen uiteen. De gebruikers zijn in het algemeen tevreden over de aangeleerde uitspraak.

Voor- en nadelen van de Pimsleur methode


Als uitspraakverbeteraar werkt de methode van Pimsleur zeer goed, omdat de insprekers allemaal native speakers zijn en op een natuurlijke manier op een normaal tempo Engels praten.

Dat niets wordt uitgelegd, is het minpunt van de methode van Pimsleur. De studenten leren geen bouwstenen om zelf Engelse zinnen te maken, maar moeten het doen met duizenden voorbeeldzinnen die ingeprent worden.

De Michel Thomas methode


Bedacht door wie en wanneer


De Michel-Thomas-methode is bedacht, niet verwonderlijk, door Michel Thomas (geboren als Moniek Kroskof); een genaturaliseerde Amerikaandie oorspronkelijk in Polen is geboren. Kort na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde hij zijn methode in zijn eigen taleninstituut in Beverly Hills, Los Angeles, met beroemdheden als Diana Ross, Barbra Streisand, Emma Thompson, Mel Gibson, Pierce Brosnan en Bob Dylan in zijn klantenkring.

Kenmerken van de Micheal Thomas methode


Michel Thomas had als principe dat iemand alleen in staat is om te leren als hij of zij stressvrij is. Hij begon met de studenten duidelijk te maken dat ze zich geen zorgen hoefden te maken dat ze iets zouden vergeten.

De taalcursussen zijn audiolessen, ingesproken door twee stemacteurs; een mannelijke en een vrouwelijke. De setting bij Michel Thomas is een virtuele klas, waarin de student zich voorstelt als de derde student. Deze student luistert met de les van de acteurs mee. Als een vraag aan de stemacteurs wordt gesteld, is het idee dat de lerenden op de pauzeknop drukken en de vraag eerst zelf beantwoorden. Er zijn geen huiswerkopdrachten, geen uit-het-hoofd-leren. De lessen worden in stapjes opgebouwd en nieuwe lesstof wordt met bekende lesstof afgewisseld. De uitleg wordt steeds in de Engelse taal gegeven. Er wordt bijvoorbeeld op verbanden gewezen tussen de doeltaal en de doeltaal, als die er zijn. Bij de Michel Thomas-methode wordt ook grammaticale uitleg gegeven. Eerst wordt makkelijke stof aangeleerd, moeilijkere stof wordt pas aangeboden nadat de makkelijke stof door de student begrepen en verworven is. Naast woorden en zinnen in de doeltaal worden eveneens bouwstenen geleerd zodat de lerende zelf zinnen kan maken. De methode maakt ook gebruik van flashcards zodat de gebruikers zelf hun woordenschat kunnen toetsen alsook online oefeningen kunnen maken om hun eigen vooruitgang te meten.

Populariteit


Veel lerenden ze zijn tevreden over de uitleg van de structuren van de doeltaal en vinden de Michel Thomas-methode prettig werken. Gebruikers die wat verder gevorderd zijn, ervaren de cursussen soms als wat minder nuttig.

Voor- en nadelen van de Micheal Thomas methode


De taalcursussen zijn heel toegankelijk en trainen de uitspraak en de luistervaardigheid op een efficiënte wijze. Een keerzijde van de Michel Thomas-methode is dat deze cursussen niet voorzien in schrijfvaardigheid. Ook is er geen echte interactie, omdat het audiocursussen zijn.

De Assimil methode


Bedacht door wie en wanneer


Assimil is een Frans bedrijf, dat in het jaar 1929 door Alphonse Chérel is opgericht. Dit bedrijf maakt cursussen voor vreemde talen en publiceert deze. Hun eerste boek was Anglais sans Peine.

Kenmerken van de Assimil methode


Letterlijk betekent ‘assimileren’: ‘mengen met, opgaan in de groep’. Dit was vrij hoog gegrepen voor een taalcursus (zoals Engels). De cursussen van Assimil zijn zelfstudielessen die bestaan uit een lesboek Engels, audio-CD’s en een USB-stick. De cursisten werken bij voorkeur ruwweg twintig minuten per dag.

De taallessen bestaan uit Engelse dialogen die beluisterd, nagesproken en gelezen worden. De Engelse vertaling staat naast de dialoog, alsook de uitleg van de grammatica. Om de uitspraak van het Engels te oefenen, maakt de Assimil-methode gebruik van zinnetjes die zijn ingesproken door native speakers en die de lerende dient te herhalen. De opbouw is van receptief naar productief: tijdens de eerste lessen wordt nog geen taalproductie verwacht van de lerenden; dit komt pas na ongeveer 50 taallessen.

Populariteit


De Assimil-cursussen zijn vrij gewaardeerd. Ze zijn betaalbaar en er is een ruim aanbod aan verschillende talen.

Voor- en nadelen van Assimil


Dat de cursisten Engels in hun eigen tempo kunnen leren op het moment dat dit het beste uitkomt, is het voordeel van de Assimil-methode. Het nadeel hierbij is, geldt wat voor alle computertaalcursussen, dat de cursisten aan zichzelf zijn overgeleverd. Er is geen trainer Engels om de student te begeleiden of te motiveren.


ALGEMENE LEERMETHODES

Audio-Lingual Method (ALM) (Army Method/New Key)


Bedacht door wie en wanneer


De audiolinguale methode was al in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw ontwikkeld in Engeland en Amerika, onder andere door de Amerikaanse taalkundige Leonard Bloomfield. Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was het noodzakelijk om (Amerikaanse) soldaten van elementaire verbale communicatieve vaardigheden te voorzien. Hierdoor stond de audiolinguale methode ook bekend als de ‘legermethode’.

Kenmerken van de Audio-Lingual Method (ALM)


De audiolinguale methode kun je als een antwoord op de grammatica-vertaalmethode beschouwen. Een nieuw verschijnsel was dat de lessen geheel in de doeltaal (bijvoorbeeld Engels) plaatsvonden. Spreken en luisteren (in het Engels) zijn de belangrijkste vaardigheden en (Engelse) grammaticale structuren worden door middel van mondelinge structuuroefeningen geleerd. Het doel is om zonder fouten Engels te leren spreken en verstaan; dit begint bij een Engelssprekende leren naspreken. Herhaling is het middel hiervoor; er wordt gewerkt met drills om Engelse zinnen en structuren in te slijpen, zodat reacties spontaan en als het ware automatisch worden. De docenten Engels kunnen een zin bijvoorbeeld tien keer herhalen en daarna een extra Engels woord toevoegen. Er wordt vaak gewerkt in de zogeheten talenpractica, waar lerenden een koptelefoon op hebben en zinnen beluisteren en naspreken. Geschreven Engels komt pas aan bod als het mondelinge Engels vertrouwd is geworden. Afbeeldingen worden wel gebruikt om nieuwe Engelse woorden te introduceren.

Populariteit


In Nederland werd de methode pas geïntroduceerd rond het jaar 1970 toen de Mammoetwet van kracht werd. Er waren al snel grote bezwaren tegen de betekenisloze driloefeningen. Het kwam soms voor dat de techniek haperde, waardoor de talenpractica al gauw in onbruik raakten. In plaats hiervan werden de voor mondeling gebruik bedoelde structuuroefeningen schriftelijk gemaakt. Leerboekenschrijvers namen de markt weer over en boden zoals gebruikelijk expliciete grammaticaregels aan. Toch liet de audiolinguale methode sporen na. Het was nu breed geaccepteerd dat het bij een taal (zoals Engels) leren niet om het uit het hoofd leren van de (Engelse) grammaticaregels gaat, maar om het te gebruiken. De luistervaardigheid (Engels), die vóór de jaren zeventig voor veel taaldocenten niet bestond, was ontdekt.

Voor- en nadelen van de Audio-Lingual Method


De audiolinguale methode is effectief voor beginnende studenten Engels. De correcte uitspraak Engels wordt van het begin af aangeleerd. Deze audiolinguale methode is een docentgestuurde methode waardoor deze een snelle en efficiënte overdracht van kennis kan bieden. Ook voor grotere groepen is de audiolinguale methode geschikt.

Dit docentgestuurde aspect heeft tegelijk een keerzijde; er wordt geen eigen inbreng verwacht van de studenten. Hierdoor dreigt het gevaar van passiviteit en onvoldoende betrokkenheid en motivatie. Een ander bezwaar is dat de geoefende driloefeningen niet zo gemakkelijk om te zetten zijn in levend taalgebruik Engels.

GoldList Method (GLM)


Bedacht door wie en wanneer


De GoldList Method (‘gouden lijst-methode’) is door David J. James, alias Viktor Dmitrievitch Huliganov of Uncle Davey ontwikkeld.

Kenmerken van de GoldList Method (GLM)


De GoldList Method is een methode om woorden of zinnen in een vreemde taal (bijvoorbeeld Engels) te leren op een zodanige wijze dat ze plaatsnemen in het langetermijngeheugen van de lerende. De methode werkt aan de hand van zelfgeschreven woordenlijsten (Engels) die nadien herhaald worden. Deze Engelse woorden en zinnen van de woordenlijst worden hardop gelezen door de lerende. Al deze woorden en/of zinnen en zinnen uit het hoofd te leren, is niet de bedoeling, maar door blootstelling gebeurt dit eigenlijk automatisch. De woordenlijst wordt telkens veranderd; Engelse woorden die aangeleerd zijn, gaan van de lijst af. Die Engelse woorden die nog problemen geven, blijven op de lijst staan.

Populariteit


Aanhangers van de GoldList Method stellen dat de woorden of zinnen spontaan in het langetermijngeheugen van de student worden opgeslagen, iets dat door veel geheugenwetenschappers wordt betwijfeld. Volgens deze geheugenwetenschappers wordt (taal)kennis in het algemeen onthouden als deze relevant en betekenisvol is voor de lerende. Deze methode kan werken voor Engelse woorden die betekenisvol en relevant zijn voor de student.

Voor- en nadelen van de GoldList Method


Bij lerenden die voordeel hebben bij bijvoorbeeld Post-its® als geheugensteun kan de methode werken. Met de hand schrijven werkt beter dan typen of, zelfs behoorlijk zinloos: een fotootje maken, doordat het fysieke gedeelte van het geheugen door het schrijven meewerkt en wordt aangesproken. Het gebrek aan context is een minpunt. Talen zijn veel meer dan een verzameling losse woorden of zinnen. Deze methode is daarnaast bijzonder tijdrovend; er moeten steeds handgeschreven woordenlijsten worden gemaakt.

De Natural Method


Bedacht door wie en wanneer


De Natural Method, ook wel de Natural Approach (de ‘natuurlijke aanpak’) genoemd, is door de Amerikanen Tracy Terrell en Stephen D. Krashen in 1983 ontwikkeld.

Kenmerken van de Natural Method


De Natural Method is gericht op een natuurlijke wijze van taalverwerving (van bijvoorbeeld Engels). Op de wijze waarop iemand als kind zijn of haar moedertaal leerde spreken, probeert de leermethode het Engels aan te leren. Op deze wijze leert de student onbewust eveneens de taalregels van het Engels. Alleen het Engels met de nodige visuele hulpmiddelen wordt hiervoor gebruikt. Het streven is een leeromgeving zonder stress voor de studenten. Een grote hoeveelheid begrijpelijke input wordt blootgesteld aan de lerenden. De taalproductie Engels mag spontaan ontstaan en wordt niet geforceerd. De nadruk ligt op communicatie en minder op de correctie van vormfouten en expliciete Engels grammatica.

De methode heeft het meeste rendement als de student wordt ondergedompeld in het Engels. De activiteiten die in het Engels worden aangeboden, moeten stimulerend zijn zodat de lerenden van de ervaringen kunnen genieten.

De Natural Method leermethode lijkt veel op de Directe Methode. De leermethoden gaan beide uit van het idee van natuurlijke taalverwerving; het verschil tussen deze twee methoden is dat de Directe Methode meer nadruk op de praktijk legt en de Natural Method meer op de blootstelling aan taalinput en het verminderen van spreekangst.

Populariteit


Dat onderdompeling heel effectief is, is veelvuldig aangetoond. De natuurlijke aanpak is een populaire wijze van lesgeven onder taaldocenten Engels, doordat de methode betrekkelijk eenvoudig is om te begrijpen voor lerenden. Er kleven eveneens nadelen aan de Natural Method. De methode is voornamelijk gericht op het impliciet leren van de grammatica van het Engels. De studenten zouden weliswaar leren in het Engels te communiceren, maar door ontoereikende kennis van de grammatica in een wat gebrekkige, versimpelde versie van de taal blijven hangen.

Voor- en nadelen van de Natural Method


Om op een natuurlijke manier Engels te leren, wordt prettig gevonden. Studenten krijgen de kans om een persoonlijke band met de Engelse taal te creëren. Doordat de studenten niet ‘uit het hoofd hoeven te leren’, blijft het geleerde langer onthouden.

Het nadeel kan zijn dat het wat langer duurt voor er resultaat geboekt wordt, omdat er vrijwel geen druk op de taalproductie ligt. De methode bereidt de lerende ook niet per se voor op een specifiek Engels examen.

Structurele Aanpak


Bedacht door wie en wanneer


De ‘Structurele Aanpak’ (Engelse naam: Structural Approach; ‘SA’) is in de begin jaren 50 door de Amerikaanse taaldocent Charles en Robert Lado ontwikkeld.

Kenmerken van de Structurele Aanpak (SA)


Deze Structurele Aanpak is een taalverwervingsmethode die als doel heeft om de student vertrouwd te laten raken met de grammaticale en fonologische structuur van de taal (bijvoorbeeld het Engels). Het beheersen van deze structuren levert volgens de SA meer op dan het leren van het Engels. Bij de methode draait het om het herkennen en kunnen toepassen van vaste combinaties van Engelse woorden en groepen woorden in de correcte woordvolgorde. Deze combinaties worden gepresenteerd aan de studenten in betekenisvolle situaties door middel van visualisatie, dramatisering, handelingen en gezichtsuitdrukking. De taalstructuren die in de praktijk het vaakst worden gebruikt, worden als eerste aan de taallerende aangeboden. De mondelinge vaardigheden Engels (de luistervaardigheden en de spreekvaardigheden) worden hier in eerste instantie bij gebruikt; de leesvaardigheden en de schrijfvaardigheden volgen daaruit. Bij het aanleren en verbeteren van de productieve vaardigheden Engels (spreken en schrijven), krijgt de grammatica een grote plaats. Andere namen voor de Structurele Aanpak zijn de Structural-Situational Approach (structurele-situationele benadering) en de Structural-Oral-Situational Approach (structurele-mondeling-situationele benadering).

Populariteit


De Structurele Aanpak werd in de jaren vóór 1970 gebruikt op vrij grote schaal om Engels te leren in Engelssprekende landen, voormalige Britse koloniën en in Maleisië.

Voor- en nadelen van de Structurele Aanpak


Dat de studenten het Engels op een nauwkeurige manier wordt geleerd, is de sterke kant van een structurele aanpak. Studenten krijgen inzicht in de grammatica van het Engels en ze leren in welke situaties bepaalde Engelse woorden of woordcombinaties wel of niet passend zijn. De methode van de Structurele Aanpak gebruikt de taal van alle dag. Nadelen heeft de Structural Approach ook. Deze manier van werken kost tamelijk veel tijd en zorgt niet meteen voor succeservaringen. De eigen inbreng van studenten is behoorlijk beperkt; het is weinig creatief.

Communicatief taalonderwijs (Engels: Communicative Language Teaching; CLT)


Bedacht door wie en wanneer


Communicatief taalonderwijs (In het Engels: Communicative Language Teaching; CLT), ook ‘De Communicatieve benadering’ (In het Engels: Communicative Approach; CA) genoemd, ontstond in de jaren zestig van de vorige eeuw onder invloed van de ideeën van Noam Chomsky, die de nadruk op competenties bij het leren van vreemde talen legde. Taalkundige Dell Hymes was in 1966 de grondlegger van het concept communicatieve vaardigheden.

Kenmerken van Communicatief taalonderwijs (CLT)


Communicatief talenonderwijs is gestoeld op de visie dat interactie het uiteindelijke doel is wanneer men vreemde talen leert (zoals Engels).

De studenten leren middels CLT-technieken het Engels in praktijk te brengen door de interactie met elkaar en de docent Engels. Er wordt gebruikgemaakt van teksten in het Engels of ander materiaal uit de werkomgeving of het dagelijks leven. Het Engels wordt zowel tijdens en ook buiten de les gebruikt.

Studenten praten over persoonlijke gebeurtenissen met medestudenten en de taaltrainer Engels draagt onderwerpen aan buiten het domein van de traditionele grammatica, om de taalvaardigheid Engels in allerlei soorten realistische situaties te oefenen. De Engelse grammatica wordt inductief geleerd, dit betekent aan de hand van de praktijk, waaruit de regel volgt.

Bij het communicatief taalonderwijs zijn docenten Engels echt trainers, die de studenten helpen te communiceren in het Engels.

Populariteit


In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw werd de CLT heel populair. Dit kwam mede omdat de traditionele taalonderwijsmethodes niet heel succesvol bleken. Binnen een verenigd Europa was er meer vraag om een taal te leren middels een methode die meteen toepasbaar was.

Voor- en nadelen van Communicatief taalonderwijs


CLT (communicatief taalonderwijs) heeft veel pluspunten. Lerenden ‘kunnen’ al snel ‘iets’ in het Engels; de methode is functioneel en studentgericht. Omdat authentiek materiaal wordt gebruikt, leren studenten de Engelse woorden die voor hen nodig zijn. De methode is efficiënt. Voor de studenten werkt dit stimulerend doordat zij vlug succeservaringen hebben. Foutjes mogen worden gemaakt; de vaardigheid van de student wordt al doende geleerd en verbeterd. Een nadeel van deze communicatieve benadering is dat voor grammatica, vocabulaire dat niet meteen toepasbaar is en de uitspraak minder aandacht wordt besteed. De voorbereiding en planning vragen veel tijd van de trainer en vereist een actieve deelname van de lerende. Deze manier van leren is voor sommige studenten lastig of afwijkend, afhankelijk van welke achtergrond zij hebben. Communicatief taalonderwijs (CLT) draait om het trainen van vaardigheden; het gaat vooral om de functie en minder om de vorm en CLT biedt de lerende geen echt samenhangend geheel.

Grammatica-/vertaalmethode (GVM) (Engels: Grammar-Translation Method; GTM)


Bedacht door wie en wanneer


Het taalonderwijs was in de 18de en de 19de eeuw vooral op praktisch taalgebruik gefocust. Er word geleerd om gebruiksklare zinnetjes, dialogen, idiomatische uitdrukkingen, woordenlijsten enzovoort na te spreken, uit het hoofd te leren en vervolgens op te zeggen. Dit werd op een andere manier gedaan door docent Frans en Italiaans uit Duitsland; Johann Valentin Meidinger. Rond het jaar 1783 ontwikkelde Meidinger een methode waarbij de grammatica van de taal centraal stond. Meidinger wordt beschouwd als de grondlegger van de zogenaamde grammatica-vertaalmethode (Engels: Grammar-Translation Method, afgekort GTM).

Kenmerken van de Grammatica-/vertaalmethode (GVM)


Deze methode was op het onderwijs in het Latijn gestoeld; de taal van wetenschap, cultuur en religie. Onderwijs in Latijn was natuurlijk op geschreven teksten van klassieke schrijvers gericht en was geheel op het vertalen en de grammatica (van bijvoorbeeld Engels) gericht. Dat werd gezien als een wetenschappelijke en degelijke aanpak. De Grammatica-/vertaalmethode gaat van de analyse uit van taalstructuren en taalvormen (van bijvoorbeeld Engels) waarbij de student zelf inzicht ontwikkelt. De lees- en schrijfvaardigheid Engels dus belangrijk bij de Grammatica-vertaalmethode. De nadruk ligt op literatuur, vertalen en uit het hoofd leren van woordenlijsten in het Engels. De taaldocenten dragen de kennis Engels over, de student memoriseert.

Populariteit


Al vanaf halverwege de negentiende eeuw was ook tegengeluid te horen. Desondanks heeft de grammatica-/vertaalmethode tot vrij recent een grote invloed op het talenonderwijs gehad.

Voor- en nadelen van de Grammatica-/vertaalmethode


Deze grammatica-/vertaalmethode is een aardige mentale training voor diegenen voor wie het een uitdaging is om dingen uit het hoofd te leren. Ook biedt deze methode inzichten in de structuur van het Engels, omdat de nadruk gelegd wordt op de grammatica.

Er zijn echter meer nadelen dan voordelen. Het grootste nadeel is dat de spreek- en luistervaardigheid Engels ver achterblijft, waardoor de taal zelfs na jaren studeren zelden mondeling kan worden toegepast. De methode staat ver af van het dagelijks gebruik van het Engels, ook in de context die wordt aangeboden, omdat het meestal gaat om literair taalgebruik. Bij het werken in groepen biedt deze methode geen mogelijkheid tot differentiatie of tot een eigen creatief proces bij studenten. De lerende is slechts toehoorder en uitvoerder.

Onderdompeling (Engels: immersion)


Bedacht door wie en wanneer


Sinds de jaren 70 wordt onderdompeling (Engelse naam: language immersion of alleen immersion) wereldwijd gebruikt, hoofdzakelijk op middelbare scholen waarbij een schoolvak (zoals het vak wiskunde) in de vreemde taal wordt onderwezen. Binnen Nederland is de methode van ‘onderdompeling’ bekend als de methode die bij bijvoorbeeld Taleninstituut Regina Coeli in Vught, ‘de nonnen van Vught’ toegepast wordt. De methode van ‘onderdompeling’ is daar ontstaan in 1963 met Franse nonnen die Franse les onderwezen aan welgestelde dames uit Vught.

Kenmerken van onderdompeling


Onderdompeling houdt in dat degene die de taal (zoals het Engels) leert, vanaf het eerste moment wordt omgeven door de te leren taal. Alle instructies worden in de doeltaal (Engels) gegeven; in het begin langzaam en met veel herhaling, later op een natuurlijkere manier. De studenten worden ook uitgedaagd vanaf het begin om in het Engels te spreken. Er wordt gewerkt met rollenspellen en simulaties. Op scholen die met onderdompeling werken, wordt de leeromgeving veelal ingericht in de stijl van het Engels om een situatie te creëren alsof de studenten in Engeland zijn. Studenten oefenen de spreekvaardigheid Engels één-op-één of in kleine groepjes. Een andere manier om een taal te leren door middel van onderdompeling, is daadwerkelijk naar Engeland reizen en daar in een gastgezin verblijven.

Populariteit


Onderdompeling wordt beschouwd als een zeer goede methode om een vreemde taal te leren. Vooral de mondelinge taalvaardigheid Engels kan zeer goed worden aangeleerd op deze wijze.

Voor- en nadelen van onderdompeling


Doordat de methode vrij intensief is, is het grote voordeel dat deze methode snel resultaat laat zien. Het is een kwestie van ‘sink or swim’, de student moet wel in het Engels gaan communiceren want hij of zij wordt erdoor omgeven. Feitelijk is de student 24 uur per dag Engels aan het leren. Door samen te oefenen in groepen wordt de sociale interactie versterkt. Studenten ervaren dat als motiverend.

Een nadeel van de leermethode is dat het bereikte resultaat niet altijd vastgehouden wordt. De mogelijkheid is reëel dat het nieuw geleerde snel wegzakt als iemand in een vrij korte tijd Engels leert, door in Engeland te zijn of door in een kunstmatig gecreëerde omgeving te zijn ondergedompeld, maar vervolgens weer overgaat tot de orde van de dag. Een bijkomend nadeel van de leermethode kan zijn dat een dergelijke training Engels erg intensief is. Niet alle lerenden hebben de conditie om deze manier van leren vol te houden.

Suggestopedie (Suggestopedia)


Bedacht door wie en wanneer


Suggestopedia is een methode om een vreemde taal te leren ontwikkeld in de zeventig jaren van de vorige eeuw. Suggestopedia is door de Bulgaarse psychotherapeut Georgi Lozanov ontwikkeld.

Kenmerken van Suggestopedie


Suggestopedia is op het principe van de suggestie gebaseerd. Georgi Lozanov was van mening dat positieve suggestie een voorwaarde is om (een vreemde taal; bijvoorbeeld Engels) te kunnen leren. Daarvoor zijn een ontspannen sfeer en wederzijds vertrouwen tussen studenten en de trainer (Engels) essentieel. Hiervoor dient de lerende ontspannen te zijn en zich veilig te voelen. Een leslokaal met een rijopstelling was niet geschikt om deze situatie te creëren. De student zat in een comfortabele stoel in de lessen die in een halve cirkel opgesteld waren en in de klas was altijd muziek. De leermethode zoals Lozanov voorstond, bestond uit het voorlezen van verschillende teksten, terwijl op de achtergrond natuurgeluiden te horen waren of klassieke muziek werd gedraaid. Er waren woordenlijsten bij deze teksten en opmerkingen over de (Engelse) grammatica. Dit voorlezen gebeurde met veel expressie in stem en gebaren. De studenten werden op deze manier uitgenodigd om te luisteren en de (Engelse) woorden die nieuw waren, konden gemakkelijk worden begrepen en opgenomen. Voor de cultuur en kennis over het land van de vreemde taal (Engeland) was veel aandacht tijdens de lessen. Er werden rollenspellen gespeeld en ook (Engelse) streekgerechten werden in de klas gemaakt en geproefd.

Populariteit


De methodiek was omstreden en is niet heel bekend meer. Sommige elementen worden nog steeds toegepast, bijvoorbeeld het gebruikmaken van stemexpressie en gebaren bij het lezen van teksten in de doeltaal.

Voor- en nadelen van Suggestopedie


Suggestopedie zorgt voor een ontspannen en veilige sfeer, waardoor de lerende geen last krijgt van frustratie of faalangst. Voor een immigrant kan deze sfeer bijdragen aan een positieve associatie met het nieuwe thuisland. Muziek werkt vaak motiverend en draagt aan betere leerprestaties bij. Een bijkomend voordeel van de methode is dat de lerende wordt gestimuleerd om zich in te leven in de situatie en actief mee te doen. Dit is voor sommigen een nieuwe ervaring. Tegelijk is dit voor bepaalde studenten een keerzijde, omdat niet elke student hiertoe in staat is. Muziek kan bij sommigen ook afleiden en verstorend werken in plaats van stimulerend en ontspannend. Dat de verhouding trainer-student niet gelijkwaardig is, is een andere zwakke kant; alle inbreng komt van de zijde van de Engelse trainer waarbij de student altijd de ontvangende partij is.

Community Language Learning (CLL)


Bedacht door wie en wanneer


De Amerikaanse priester en psycholoog Charles A. Curran ontwikkelde in het jaar 1976 Community Language Learning, ook wel Counseling Language Learning
(CLL) genoemd.

Kenmerken van Community Language Learning (CLL)


Community Language Learning (CLL) is een methode om een taal te verwerven waarbij lerenden samenwerken om te bepalen welke aspecten van de vreemde taal zij willen leren. Community Language Learning is op de counseling-benadering gestoeld waarbij de taaldocent als counselor optreedt die de zinnen van de lerende omschrijft. De lerenden starten een gesprek. Zijn de studenten de te leren taal (Engels) nog niet voldoende machtig, dan spreken de studenten in hun moedertaal. De taaldocent (Engels) vertaalt en geeft uitleg. De uitingen van de docent worden hierna zo goed mogelijk herhaald. Dit gesprek in het Engels wordt opgenomen om opnieuw te kunnen beluisteren.

Community Language Learning stimuleert het gemeenschapsgevoel in de leergroep en de methode ziet de interactie tussen de lerenden als middel om het Engels te leren. Er is geen lesboek Engels dat wordt gebruikt; de lerenden bepalen zelf het lesmateriaal middels betekenisvolle gesprekken.

Populariteit


Het slagen van de methode hangt sterk af van de expertise van de trainer-counselor. Bij deze methode dient de docent naast sociaal-cultureel kundig eveneens taalkundig onderlegd te zijn. De taaltrainer dient zowel het Engels als de moedertaal van de lerende zeer goed te beheersen om de taaluitingen van de lerende te kunnen vertalen. Deze methode kan prima werken als deze op de juiste wijze wordt toegepast. Deze methode is niet bruikbaar voor grote groepen.

Voor- en nadelen van Community Language Learning


Deze methode biedt studenten een hoge mate van autonomie. Veel studenten vinden het analyseren van eigen gesprekken nuttig. Niet alleen tijdens de lessen Engels, maar ook buiten de lessen wordt de groep vaak zeer hecht. Door deze methode worden studenten zich een stuk meer bewust van de groepsgenoten, de sterke en zwakke punten en ze leren te werken als een team. Het bespreken van hun foutjes en het evalueren van de les Engels is heel leerzaam voor de studenten. Deze verbeteringen blijven vaak in het geheugen gegrift en worden deel van het actieve vocabulaire van de studenten.

Dat de docent niet sturend is, ondanks dat sommige studenten wel sturing nodig hebben, kan een keerzijde zijn. Er wordt geen lesboek gebruikt en ook geen toetsen Engels afgenomen. Daardoor is het succes lastig meetbaar. Sommige studenten worden belemmerd in hun Engels spreken als zij opgenomen worden.

Lexicografische benadering (Engels: Dynamic Lexicographic Approach; DLA)


Bedacht door wie en wanneer


De Lexicografische benadering (Engelse naam: Lexical Approach; LA) is een methode om talen te leren die door Michael Lewis is ontwikkeld in de vroege jaren 90 van de vorige eeuw.

Kenmerken van de Lexicografische benadering (DLA)


Deze lexicografische benadering is gebaseerd op de visie dat een belangrijk deel van het leren van een vreemde taal (zoals het Engels) bestaat uit het begrijpen en het produceren van ‘lexicale eenheden’. Dit zijn brokjes taal die uit (Engelse) woorden, woordcombinaties en uitdrukkingen bestaan. De studenten verwerven al doende inzicht in patronen van het Engels (grammatica) en betekenisvolle groepen met woorden. Zo wordt geleerd hoe het Engels ‘in het echt’ gebruikt wordt. In deze benadering neemt woordenschat Engels een grotere plaats in dan Engelse grammatica. Instructies zijn op situaties en Engelse uitdrukkingen die regelmatig voorkomen in dialoog gericht. Voor interactie is aandacht maar eveneens voor i>exposure; voor de receptieve vaardigheden van de lerende (luisteren en begrijpen, lezen en begrijpen). Voor het zelfstandig ontdekken van de Engelse taal door de student is veel ruimte.

Het is de rol van de docent Engels om voor voldoende inbreng te zorgen en het faciliteren van het leertraject van de lerenden.

Populariteit


Door de ideeën over taal van (onder andere) Michael Lewis zijn in de afgelopen drie decennia leerboeken duidelijk veranderd. Er is veel meer aandacht voor de woordenschat die wordt aangeboden in zogenaamde chunks, in betekenisvolle brokjes. De drastische omwenteling in de wijze waarop vreemde talen worden onderwezen, iets waarnaar Lewis streefde, bleef echter uit.

Voor- en nadelen van de Lexicografische benadering


Door het werken met ‘chunks’ (brokjes van de taal); met ‘echte’ taal, leren lerenden op een natuurlijke manier de Engelse taal te gebruiken. Op deze manier ontstaat souplesse in het het gebruik van het Engels.

Dat de werkelijkheid altijd weer afwijkt van de geleerde taalsituaties, is het nadeel van de leermethode. Een aantal studenten heeft moeite om de taalpatronen zelf te leren herkennen en deze studenten hebben meer aan een taaldocent Engels die hen de weg wijst, dan aan een docent taal-facilitator.

Series Method


Bedacht door wie en wanneer


De Series method, ofwel ‘seriemethode van taalverwerving’ (Frans: La Méthode naturelle) is door de Franse leraar François Gouin in 1880 ontwikkeld.

Kenmerken van de Series Method


Een serie van verbonden zinnen die eenvoudig te begrijpen zijn en weinig kennis van grammatica vereisen, is het uitgangspunt van de seriemethode (Engelse naam: The Series Method of language acquisition) van Gouin. Studenten leren zinnetjes op basis van een handeling, zoals het verlaten van een huis in de volgorde waarin deze handeling zou worden uitgevoerd. Deze reeksen of series behandelden onderwerpen als de mens in de samenleving, het leven in de natuur, wetenschap en beroep, ontwikkeld vanuit het verschil tussen objectief, subjectief en figuurlijk taalgebruik. In de François Gouin-serie wordt geen moedertaal gebruikt. Het betreft een soort eentalige methode, die niet uitgaat van ‘vertalen’ en ‘uitleggen’ maar uitgaat van ‘demonstreren’ en ‘handelen’. Hierdoor gaan studenten vanzelf snel in de doeltaal (bijvoorbeeld het Engels) denken.

Populariteit


De concepten van Gouin over taalonderwijs waren zeer vooruitstrevend. De seriemethode van François Gouin kon gedurende een bepaalde periode een succes worden genoemd, ondanks de ongewone aanpak. De Directe Methode van Berlitz overschaduwde deze methode echter.

Voor- en nadelen van de Series Method


De Series method van François Gouin ontwikkelt sterk de mondelinge vaardigheid Engels en zorgt voor het creëren van een sfeer in de lessen die harmonieus, natuurlijk en gelijkwaardig is.

Gouin’s taalmethodiek creëert levendig onderwijs. Doordat het gebruikmaakt van visueel leermateriaal, bijvoorbeeld afbeeldingen, grafieken, enzovoort, wekt dit type onderwijs Engels enthousiasme van de lerenden op. Een vreemde taal leren wordt tastbaar; dit was iets dat volledig nieuw was. studenten Engels worden nieuwsgierig, dit werkt goed om het leergeheugen te ontwikkelen, de prestatiedruk te verminderen en het zelfvertrouwen te verhogen. De communicatieve vaardigheid Engels van de student wordt goed gestimuleerd.

De leermethode van Gouin heeft als nadeel dat taal die iets meer subjectief of abstract is, moeilijk met beweging en expressie in één duidelijke ervaring kan worden gevangen. Een bijkomend nadeel is de bewerkelijkheid voor de taaldocent, die immers een hele reeks aan series voor moet bereiden. Als derde punt richt de Gouin-seriemethode zich vooral op het mondelinge taalgebruik, terwijl het onderwijssysteem nog vaak draait om examens die de lees- en schrijfvaardigheden toetsen.

Task-Based Language Teaching (TBLT)


Bedacht door wie en wanneer


Taakgericht taalonderwijs (Engels: Task-Based Language Teaching) is ontwikkeld in de jaren 80 van de vorige eeuw. De grondleggers zijn de Indiase taalkundige professor N.S. Prabhu, de Amerikaanse hoogleraar Teresa P. Pica en de Britse hoogleraren Michael Hugh Long en Graham Crookes.

Kenmerken van de Task-Based Language Teaching (TBLT)


Taakgericht taalonderwijs past binnen het Communicatief Taalonderwijs/een Communicatieve Benadering. De denkwijze achter deze leermethode is dat de verwerving van de te leren taal (zoals het Engels) geen doel op zich is, maar een methode om bepaalde taken uit te voeren. De studenten krijgen motiverende taken voorgeschoteld, waarvoor kennis van de (Engelse) taal vereist is. Om deze taken goed uit te voeren, dienen zij over regels van het Engels en woordenschat te beschikken. Deze taken zijn zaken uit het dagelijks leven, bijvoorbeeld een boodschap doen, e-mails schrijven, met een klantenservice bellen, een drankje bestellen of de krant lezen. De opdracht wordt in drie verschillende fasen verdeeld: vóór, tijdens en na de taak, waarbij de lerende zich eerst op de taak voorbereidt, daarna de taak uitvoert en tot slot op de taak terugblikt. Om de taken uit te voeren, dienen studenten samen te werken. De taken moeten net boven het kennisniveau van de lerende liggen om leereffect te hebben.

Populariteit


Vanaf het begin van de jaren 90 is taakgericht onderwijs zeer populair geworden, zeker in het taalonderwijs. Het lijkt de meest praktisch bruikbare vorm te zijn om de taalvaardigheden van lerenden (hoofdzakelijk lerenden in een achterstandspositie) in het lager en secundair onderwijs te verhogen.

Voor- en nadelen van Task-Based Language Teaching


Taakgericht taalonderwijs (Engels) heeft duidelijke voordelen. Het taakgericht taalonderwijs is een activerende werkvorm, waarbij lerenden worden uitgedaagd om hun taalvaardigheden (Engels) te gaan gebruiken. Mits de taak goed aansluit bij de lerende, is de methode een op de persoon gerichte, efficiënte en relevante aanpak. Studenten komen op een dagelijkse, natuurlijke wijze in contact met het Engels en leren op deze manier authentieke Engelse woorden, woordcombinaties en uitdrukkingen. Bovendien leren studenten om samen te werken. Studenten ervaren taakgericht taalonderwijs als motiverend en plezierig.

Als keerzijde kan worden gezien dat de communicatie voorop staat en niet zozeer de correcte vorm van het Engels, waardoor studenten die niet zozeer nauwkeurig leren.

De Dogme benadering (Engels: Dogme Language Teaching; Dogme ELT)


Bedacht door wie en wanneer


Scott Thornbury; een Nieuw-Zeelandse docententrainer en taalkundige op het gebied van taalonderwijs Engels ontwikkelde in het jaar 2000 Dogme Language Teaching/Dogme ELT (de ‘Dogmabenadering’).

Kenmerken van de Dogme benadering (ELT)


‘Dogme 95’. Dogme 95 was een beweging van een aantal filmmakers uit Denemarken waaronder filmregisseur Lars von Trier uit 1995, vormde de inspiratie voor Dogme Language Teaching (DLT). Voor het maken van films confirmeren de deelnemers zich aan tien strikte regels (dogma’s). Deze vormen samen ‘de eed van zuiverheid’ (Deens: kyskhedsløfter; Engels: Vows of Chastity). Het Dogme-taalonderwijs werkt op een vergelijkbare wijze. De aanhangers van deze methode zoeken naar een vorm van communicatief taalonderwijs die niet door voorgedrukt materiaal belast is. Het doeleinde van de Dogme-benadering is het beginnen van echte inhoudelijke gesprekken die over praktische zaken gaan. Bij deze methode gaat het om communicatie als stuwende kracht van een taal leren (bijvoorbeeld Engels). Daarom is deze leermethode een communicatieve werkwijze van het taalonderwijs. Deze methode wil onderwijs bieden zonder het gebruik van lesboeken of overig lesmateriaal en zich in plaats daarvan richt op communicatie tussen de lerenden en de trainer. Het Dogme-taalonderwijs kent, net zoals de Dogme-beweging in de film, tien dogma’s (uitgangspunten).

Populariteit


Ondanks dat onderzoek naar het succes van Dogme beperkt is, gaat Scott Thornbury ervan uit dat de parallellen met het taakgericht leren van een taal (zoals Engels) suggereren dat Dogme waarschijnlijk voor vergelijkbare resultaten zorgt.

Voor- en nadelen van de Dogme benadering


Dat er zo goed als geen voorbereiding is vereist, is een positieve bijkomstigheid voor taaldocenten Engels. Het kan heel motiverend zijn dat de studenten verantwoordelijk voor het eigen leerproces zijn. Zo zijn de lessen Engels niet voorspelbaar. Dat zorgt voor spontane communicatie en verveling krijgt geen kans. Vrijwel elk item kan in een les volgens de Dogme-benadering worden besproken. Lerenden blijven zo betrokken en alert.

Als ze zo weinig bij de hand worden genomen door de taaltrainer, kunnen lerenden zich echter minder op hun gemak voelen. Ook is niet elke taaltrainer Engelsin voldoende mate flexibel voor dit type van onderwijs. Dat lerenden zich vaak op een bepaald examen Engels moeten voorbereiden, terwijl het niet zeker is dat de daarvoor benodigde stof aan de orde komt tijdens de les, kan een ander keerzijde vormen van de methode.

Growing Participator Approach (GPA)


Bedacht door wie en wanneer


The Growing Participator Approach (GPA) is ontwikkeld door Language consultants Greg en Angela Thomson in 2007.

Kenmerken van de Growing Participator Approach (GPA)


Deze GPA-benadering is een alternatieve kijk op het verwerven van een vreemde taal (zoals het Engels). Het primaire uitgangspunt van de GPA is dat taal en cultuur niet los van elkaar staan. Het gaat bij GPA om veel meer dan alleen het leren van de Engelse taal; het doel om tot een volwaardige deelnemer aan het leven in de gastcultuur (bijvoorbeeld van Engeland) uit te groeien. GPA gebruikt daarom de term ‘groeiende deelnemers’ in plaats van ‘taallerenden’ en ‘verzorger’ in plaats van ‘leraren of docenten’. De Growing Participator Approach (GPA) vertoont overeenkomsten met, en is ook deels gebaseerd op, de Natural Approach (natuurlijke aanpak) van Stephen Krashen en Tracy Terrell.

De leermethode bestaat uit zes fasen van activiteiten. Deze activiteiten worden door de lerende met een verzorger uit Engeland uitgevoerd. Begrip gaat voor productie. De Engelse woordenschat en de cultuur krijgen de nadruk. Fase 1 is de hier-en-nu-fase. Deze fase duurt ongeveer 100 uur. In fase 1 focust de ‘groeiende deelnemer’ zich op het luisteren en het non-verbale feedback geven.

Fase 2 van de leermethode is de ‘verhaalopbouwfase’. Deze duurt om en nabij 150 uur en nu begint de deelnemer ook Engels te produceren. In fase 3 van de methode ligt de nadruk op ‘gedeelde verhalen’. Dit zijn verhalen over dagelijkse gebeurtenissen, verhalen die tussen culturen worden gedeeld en verhalen over gedeelde ervaringen. Fase 4 van de leermethode is de fase van het ‘diepe delen’. Tijdens deze fase beginnen de deelnemer en de verzorger diepere gesprekken te voeren over het leven in de Engelse cultuur. In fase 5 beginnen de deelnemers zich te richten op het taalgebruik van moedertaalsprekers Engels aan de hand van films, televisie of nieuws en literatuur. Ook het Engels dat is vereist voor het werk wordt geleerd. Fase 6 van de methode is de ‘zelfvoorzienende groeifase’. Deze fase heeft geen eindpunt. Hierbij gaat het om groei buiten de formele taalsessies Engels om.

Populariteit


De methode van Thomson is nog redelijk nieuw en er is nog vrij weinig bekend over het succes ervan. Deelnemende studenten zijn er enthousiast over.

Voor- en nadelen van de Growing Participator Approach


De GPA-methode biedt een duidelijke doorkijk op het proces van taalverwerving Engels. De zes fasen van de methode bieden een duidelijk tijdspad en realistische doelstellingen. Er wordt door de lerende niet alleen kennis verworven van het Engels, maar eveneens van de omgeving en de lerende verwerft daarnaast een nieuw sociaal netwerk.

Dat voor elke deelnemer of minimaal elke kleine groep deelnemers een ‘verzorger’ moet worden gezocht die bereid is om behoorlijk wat tijd te investeren, is een minpunt van deze leermethode.

Shadowing Technique


Bedacht door wie en wanneer


De Shadowing technique of kortweg Shadowing (‘schaduwen’) is bedacht door Prof. Alexander Argüelles; een Amerikaanse polyglot en taalkundige in de vroege jaren 2000.

Kenmerken van de Shadowing Technique


Shadowing is een methode die taallerenden zelfstandig kunnen toepassen om de uitspraak en intonatie (Engels) te verbeteren en vloeiendheid in het spreken te verwerven. De methode werkt eenvoudig: de lerenden luisteren naar een audio-opname, bij voorkeur een dialoog en herhalen dan wat zij horen. Bij deze methode is het niet belangrijk om de Engelse tekst te begrijpen; in eerste instantie gaat het om de klanken. Luisteren en herhalen wordt net zo vaak geoefend totdat het soepel gaat en de lerenden simultaan Engels kunnen spreken met de opname. Na enige tijd zullen de lerenden een transcript gebruiken om te kunnen lezen (en te begrijpen) wat zij gezegd hebben. Zolang de boeken dialogen bevatten of delen met samenhangende tekst, zijn diverse leerboeken voor deze methode geschikt. De Engelse audio-opnames dienen idealiter iets boven het niveau van de lerenden te liggen. De ideale lengte is ongeveer één pagina, zonder kunstmatige pauzes en op een natuurlijke snelheid. Omdat fysieke bewegingen de opname van de te leren taal (het Engels) in het zenuwstelsel versterken, doet Alexander Argüelles de aanbeveling om te gaan lopen tijdens het spreken, het liefst in de buitenlucht, en niet te gaan zitten. Dat de lerenden minder gauw worden afgeleid als zij bewegen, waardoor het leren van het Engels veel effectiever gaat, is een andere grond.

De shadowing-techniek vertoont veel overeenkomsten met de audiolinguale methode uit de vorige eeuw, maar bij de audiolinguale methode werden grammaticale drills toegepast in plaats van dialogen of samenhangende tekst. Ook simultaan spreken is anders aan Shadowing.

Populariteit


Er is veel onderzoek gedaan in de afgelopen jaren naar Shadowing waaruit blijkt dat de techniek naast de uitspraak ook de luistervaardigheid sterk verbetert. Het algemene begrip van het Engels wordt ook vergroot.

Voor- en nadelen van de Shadowing Technique


Het praktische voordeel van Shadowing dat het in een groep lerenden kan worden toegepast, waarbij alle deelnemers actief leren. Het rendement is hoog.

Het nadeel van de Shadowing-methode is dat studenten het soms een beetje saai kunnen vinden om dezelfde Engelse tekst steeds te blijven herhalen. De keuze van de teksten is dus van groot belang.

Total Physical Response (TPR®)


Bedacht door wie en wanneer


De Amerikaanse psycholoog James J. Asher ontwikkelde in de jaren 60 van de vorige eeuw de taalverwervingsmethode Total Physical Response, ook wel TPR® genoemd.

Kenmerken van Total Physical Response (TPR®)


TPR® is een methode om een vreemde taal (zoals Engels) te leren die uitgaat van het idee dat mensen leren met behulp van beweging en handelingen. Men leert door te doen, en wel op de manier zoals kinderen hun moedertaal leren. Ouders geven voortdurend opdrachten aan hun jonge kinderen en belonen hen als ze deze opdrachten uitvoeren (“kijk naar mama”, “goed zo”). “Pak de lepel”, “Mooi!”, “Trek je schoentjes maar aan”, enz.). In de eerste instantie is het de bedoeling dat het kind begrijpt wat de ouder zegt, het kind gaat in een later stadium verbaal reageren. De luistervaardigheden Engels zijn dus de basis, daarna volgen de spreekvaardigheden.

TPR® past deze principes van de moedertaalverwerving versneld toe bij het leren van het Engels. De taaldocent geeft opdrachten op een vriendelijke en begrijpelijke wijze, zoals: “pak het boek” en doet zelf de opdrachten voor; de student doet na. Aanvankelijk wordt nog niet verwacht van de studenten dat zij Engels praten; de studenten geven de opdrachten in een later stadium. Bekende taken worden verder uitgebreid of gedeeltelijk veranderd.

Door de combinatie van bewegingen en spraak, appelleert TPR® aan de beide hersenhelften. Het kost daardoor minder moeite om iets te leren en de geleerde Engelse taalkennis beklijft ook beter.

Populariteit


TPR® wordt met name binnen het NT2-onderwijs gebruikt (Nederlands als tweede taal), zeker bij beginners en ook wel op de basisschool bij Engelse les. Maar ook middelbare scholieren of volwassenen werken met veel plezier met de methode van Total Physical Response en behalen goede resultaten.

Voor- en nadelen van Total Physical Response


TPR® heeft veel voordelen. Doordat lerenden veel begrijpelijke inbreng krijgen aangeboden in ‘chunks’ (woorden die bij elkaar horen), krijgen zij snel begrip van de nieuwe taal. Total Physical Response levert een snelle succeservaring op, wat het plezier in leren bevordert. Zo kunnen de studenten stressvrij leren. In principe is TPR® bruikbaar voor alle doelgroepen, ongeacht leeftijd of achtergrond en kan de leermethodiek ook worden gebruikt in klassen die iets groter zijn. Het Engels wordt direct in het langetermijngeheugen opgeslagen.

Het minpunt van TPR® is dat niet elke taaluiting in TPR®-opdrachten is uit te drukken. Daardoor werkt de methodiek tot op een bepaald niveau en is een andere methodiek nodig als aanvulling. Daarnaast is de methode niet heel creatief. De studenten leren niet hun meningen, gevoelens en ideeën in het Engels te uiten.

De Directe Methode (Engels: Direct Method; DM)


Bedacht door wie en wanneer


Eind jaren 80 van de negentiende eeuw bedacht de Duits-Amerikaanse taalkundige Maximilian Delphinius Berlitz (geboren als David Berlizheimer) de Directe Methode, ook wel ‘de natuurlijke benadering’ genoemd. De Directe Methode is als tegenreactie op de dominante grammatica-vertaalmethode ontwikkeld.

Kenmerken van de Directe Methode (DM)


Er was een Reformbeweging rond 1900 met nieuwe ideeën over vreemde talen leren dat zelfontdekkend en inductief diende te zijn. Overigens betrof de Reformbeweging niet alleen het leren van een taal, maar ook natuurgeneeskunde, voeding, kleding en naturisme. Rond het jaar 1900 streefde men, net zoals in de jaren 60 van de vorige eeuw, naar natuurlijke leefwijzen en een bevrijding van keurslijven. Op het gebied van het taalonderwijs ontstond veel aandacht voor de gesproken, ‘levende’ taal, waarbij de grammatica meer inductief werd geleerd, met behulp van voorbeeldzinnen. Door de lerenden moesten de taalregels hieruit afgeleid worden. Veel mondelinge oefeningen en met meer aandacht kwamen er voor de uitspraak (zoals het Engels). Het werd aangemoedigd om de studenten vaak in het Engels te laten praten. Dat de taalles in het Engels werd gegeven, was ook een nieuw verschijnsel. Tijdens de les werd nadrukkelijk niet vertaald. Door middel van voorbeelden en plaatjes werd de (Engelse) vocabulaire aangeleerd. Abstracte vocabulaire werd door studenten aangeboden voor het associëren van ideeën.

Populariteit


De vernieuwingsgolf van het begin van de twintigste eeuw ebde weg, deels door invloeden van de crises en oorlogen, om in de jaren 60 weer een andere vorm te krijgen.

Taleninstituten als Interlingua en Berlitz werken nog steeds met een (moderne versie van) de Directe Methode.

Voor- en nadelen van de Directe Methode


Dat de Directe Methode een vrij natuurlijke manier is om Engels te leren, is het voordeel. Er wordt veel aandacht besteed aan luisteren en spreken, waardoor lerenden vloeiendheid in het Engels en zelfvertrouwen kunnen krijgen. Keerzijden kent de leermethode echter ook. De methode schenkt nauwelijks aandacht aan schrijfvaardigheid (Engels) en ook veel minder aan lezen in de vreemde taal. Voor studenten die al wat meer meer gevorderd zijn in het Engels, biedt de Directe Methode niet genoeg uitdagingen. Doordat de Directe Methode is gestoeld op een dynamische inzet vanuit de studenten is de leermethode ook niet heel geschikt voor de langzaam lerende studenten.

De Manesca-methode (Engels: Manesca Method)


Bedacht door wie en wanneer


Jean Manesca publiceerde in 1835 An Oral System of Teaching Living Languages Illustrated by a Practical Course of Lessons in the French through the Medium of the English (“Een mondelinge methode voor het onderwijzen van levende talen, aan de hand van een praktische cursus Frans door middel van het Engels”). In 2015 is An oral system of teaching living languages in herdruk gegaan.

Kenmerken van de Manesca-methode


De Manesca-methode is gebaseerd op hetzelfde principe als de ‘natuurlijke aanpak’ (Natural Approach): de beste manier om talen te leren, is die waarop een kind de moedertaal leert. Een vreemde taal (zoals Engels) leren moet gemakkelijk en veilig zijn. Daarom wil Manesca niet met abstracte regels of lijstjes met Engelse woorden werken die uit het hoofd geleerd moeten worden.

De Manesca-methode staat bekend als de vroegst bekende, volledige taalcursus. De methode is gebaseerd op het werken met een groep van studenten en een trainer Engels, die steeds één Engels woord tegelijk introduceert. Bij dit woord hoort een bepaalde beweging. De lerenden herhalen daarna één voor één het Engelse woord en deze beweging. De herhaling helpt de studenten deze Engelse woorden te onthouden, zonder dat uit het hoofd geleerd hoeft te worden. Stap voor stap vormen de woorden zinnen en weer variaties op deze Engelse zinnen. De Engelse spelling wordt aangeboden in een later stadium met leesteksten.

De methode van Jean Manesca is al enkele jaren later overgenomen en aangepast door grammaticaschrijver en taaldocent Heinrich Gottfried Ollendorff en wordt ook wel de Ollendorff-methode genoemd.

Populariteit


Jean Manesca overleed twee jaar na de publicatie van zijn methode. Het werk van Manesca is door anderen overgenomen en aangepast, onder wie Ollendorff. Veel van zijn ideeën zijn nog actueel en worden nog steeds in het moderne vreemdetalenonderwijs gebruikt.

Voor- en nadelen van de Manesca-methode


Het pluspunt van de Manesca of Ollendorff-leermethode is het combineren van spreken en bewegen, waardoor het fysieke geheugen meewerkt en de geleerde stof gemakkelijker en langduriger kan worden onthouden. Veelvuldig herhalen draagt daar eveneens aan bij. Dat dit wat saai kan worden om steeds dezelfde Engelse woorden en zinnetjes te blijven herhalen, kan een keerzijde zijn.

Silent Way


Bedacht door wie en wanneer


The Silent way (‘de stille manier’) is ontwikkeld in 1963 door de Egyptenaar Caleb Gattegno.

Kenmerken van de Silent Way


The Silent Way is een manier om een taal te leren (bijvoorbeeld Engels) die stilte gebruikt als instructiemiddel. De autonomie van de lerenden en hun actieve deelname is het uitgangspunt van Caleb Gattegno’s methode.

Een combinatie van gebaren en stilte wordt gebruikt door de taaldocent Engels om de aandacht te trekken van de student, reacties uit te lokken en de student aan te moedigen om fouten te corrigeren. Aan de uitspraak (Engels) wordt veel tijd besteed.

Caleb Gattegno, die wiskundige was, vond het essentieel om taalles te geven door middel van een methode die efficiënt was voor de energievoorraad van de studenten. Caleb Gattegno ontdekte dat het in verhouding weinig energie kost om een visueel of auditief beeld te onthouden, veel minder energie dan wanneer studenten proberen iets uit het hoofd te leren. Hij betoogde dat de trainers niet zozeer dienen te streven naar kennisoverdracht, maar bewustzijn dienen aan te spreken, omdat alleen het bewustzijn het mogelijk maakt om iets te leren.

Eén van de hulpmiddelen waar The Silent Way van Gattegno gebruik van maakt, zijn staafjes met verschillende kleuren die kunnen worden gebruikt voor verschillende dingen. De ‘de stille manier’ gebruikt ook Words in Colour. Words in Colour is een kleurenkaart voor klanken waarbij elke kleur een bepaalde klank van het Engels vertegenwoordigt, gekleurde woordgrafieken voor het werken aan zinnen en gekleurde grafieken die worden gebruikt voor het leren van de spelling.

Populariteit


Hoewel The Silent Way in de oorspronkelijke vorm niet veel wordt gebruikt, zijn Gattegno’s ideeën wel van belang geweest, vooral bij het aanleren van de uitspraak.

Voor- en nadelen van de Silent Way


Het voordeel van de benadering van Gattegno is dat zijn aanpak niet-bedreigend is voor lerenden, die immers als autonoom gezien worden. De docent Engels is in principe aan de lerende dienstbaar en niet omgekeerd. The Silent Way stimuleert het leren op een natuurlijke manier. Meestal wordt het geleerde goed verwerkt en onthouden door taallerenden een uitdaging te geven om nieuwe dingen te ontdekken. Fouten maken mag, wat helpt bij het leerproces.

Een nadeel van de leermethode kan zijn dat sommige studenten intensievere begeleiding nodig hebben dan de leermethode voorziet. Lerenden worden mogelijk gefrustreerd door het gebrek aan input van de docent Engels. Met kleuren en grafieken werken, heeft als limiterende factor dat de nieuwheid er gauw af is, waardoor het effect weer verdwijnt.

TPR Storytelling


Bedacht door wie en wanneer


TPR Storytelling of ‘TPRS’ staat voor Teaching Proficiency through Reading and Storytelling. De TPRS-methode is ontwikkeld door Blaine Ray in 1990, een Amerikaanse docent Spaans, en komt uit de TPR-techniek (Total Physical Response) voort.

Kenmerken van TPR Storytelling


TPRS is een taalverwervingsmethode die gebruikmaakt van verhalen om een taal (bijvoorbeeld Engels) te leren. Het uitgangspunt van TPRS is een natuurlijke manier van taalverwerving: de nieuwe taal leren zoals een kind zijn of haar moedertaal leert. De student wordt blootgesteld aan een grote hoeveelheid begrijpelijke input om dit te bereiken. De trainer Engels vertelt een verhaal aan de studenten, waarin nieuw te leren Engelse woorden meerdere keren voorkomen. De verhalen zijn interessant of humoristisch en nooit te lang. De lerenden ontspannen zich doordat deze verhalen van de trainer gemakkelijk zijn te begrijpen. Engelse woorden en structuren worden op deze manier vanzelf opgeslagen in het langetermijngeheugen. De taaldocent wijst de lerenden op grammaticale fenomenen in het Engels, zonder dat lerenden taalregels uit hun hoofd hoeven te leren.

Na een poosje zal de lerende ‘automatisch’ Engels beginnen te spreken en de Engelse grammaticale structuur imiteren. Dit is een natuurlijk proces. Een alternatief is om met een groep lerenden een verhaal op te bouwen. De docent Engels schrijft bij deze variant eerst nieuwe woorden en structuren op het schoolbord, met de Engelse vertaling erbij, om vervolgens hiervan een verhaal te maken met de lerenden. Tot slot wordt het verhaal door de studenten naverteld. Lezen in het Engels is een belangrijk onderdeel van TPR Storytelling, omdat dit zorgt voor input. Schrijven in het Engels volgt daarna.

Populariteit


Er zijn veel onderzoeken gedaan die uitwijzen dat TPR Storytelling een succesvolle manier is om een nieuwe taal te verwerven. Er zijn wel randvoorwaarden: de setting moet geschikt zijn en de trainer moet goed getraind zijn.

Voor- en nadelen van TPR Storytelling


TPRS is een laagdrempelige manier van taalverwerving en de taalkennis wordt goed onthouden. Omdat TPRS eveneens aan de creatieve intelligentie appelleert, is TPRS een vorm van breinvriendelijk leren. Het is prettig voor de student en het is relatief gemakkelijk om de aandacht erbij te houden. Zelf een verhaal verzinnen, werkt heel motiverend voor de studenten.

Een nadeel is dat TPRS veel voorbereiding van de docenten vraagt.

COMMERCIËLE METHODES VOOR ZELFSTUDIE

De Rosetta Stone methode


Bedacht door wie en wanneer


De Rosetta Stone-leermethode is vernoemd naar de Steen van Rosetta, een steen die werd gevonden in Egypte met een tekst in twee talen, met behulp waarvan de hiërogliefen zijn ontcijferd. Het is eveneens de naam van het softwarebedrijf dat de taalcursussen aanbiedt. In 1996 is de eerste versie van Rosetta Stone is uitgebracht.

Kenmerken van de Rosetta Stone methode


De Rosetta Stone cursus is een manier om vreemde talen (bijvoorbeeld Engels) te leren met behulp van een computer. Deze taalcursussen zijn beschikbaar in meer dan dertig talen en ze zijn te volgen vanuit elk van deze talen.

De Rosetta Stone-methode is een zogenaamde communicatieve methode, die de wijze nabootst waarop een kind de moedertaal leert. Dit wil zeggen ‘leren door middel van onderdompeling’, door veel te luisteren en na te spreken. Het programma gebruikt hier stemmen van moedertaalsprekers (native speakers Engels) en foto’s voor om de betekenis van nieuwe woorden in de doeltaal (het Engels) over te brengen. Er wordt gebruikgemaakt van een programma om spraak te herkennen dat de Engelse uitspraak registreert en hier een schematische weergave van maakt. De lerende kan zo zijn of haar uitspraak vergelijken met de uitspraak van native speakers (moedertaalsprekers Engels). Verbetering van de uitspraak kan bereikt worden door de voorbeeldspreker minder snel te laten spreken en de studenten vervolgens veel na te laten spreken.

Er zijn dictee-oefeningen om de schrijfvaardigheden Engels van de studenten te oefenen. De software van de methode controleert de Engelse grammatica en spelling en wijst op fouten, waarbij mogelijkheid is om de fouten van de lerenden te corrigeren.

Het programma omvat eveneens leesteksten. De teksten gaan over dagelijkse onderwerpen, ideeën en activiteiten.

Populariteit


Wereldwijd wordt de methode van Rosetta Stone veel ingezet en niet door de minsten. Onder meer het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse zaken en de NASA maken er gebruik van. De methode van Rosetta Stone wordt in Nederland gebruikt door enkele ministeries en diverse hogescholen en universiteiten, alsook door sommige internationaal opererende bedrijven.

Voor- en nadelen van de Rosetta Stone methode


De methode van Rosetta Stone is heel makkelijk om te gebruiken en kan op elk moment door de lerende worden ingezet. De lerende kan zelf bepalen welke delen meer of wellicht minder aandacht kunnen gebruiken. Veel lerenden ervaren het als plezierig om te werken met de methodiek. Voor scholen kan deze methode een oplossing zijn bij een gebrek aan taaltrainers. Een keerzijde is dat er geen trainer is om de lerenden te motiveren of iets extra’s te bieden.

De Pimsleur methode


Bedacht door wie en wanneer


De taalcursussen van Pimsleur zijn ontwikkeld door Dr. Paul Pimsleur; een Amerikaans taalkundige. De eerste Pimsleur taalcursus was een cursus Grieks, die Pimsleur in 1963 introduceerde.

Kenmerken van de Pimsleur methode


De methode van Pimsleur is een Amerikaans computerprogramma om vreemde talen (bijvoorbeeld Engels) te leren.

De cursus bestaat uit zinnen/dialogen in de doeltaal die door lerenden worden nagesproken en herhaald. Deze Engelse zinnetjes zijn door moedertaalsprekers ingesproken. De cursussen zijn gebaseerd op herhaling, anticipatie, woordenschat en wederom herhaling. De les van de cursus omvat een halfuur audio-opname met nieuwe vocabulaire en taalstructuur. De grammaticale structuren van het Engels worden niet apart uitgelegd maar via uitbreiding van, en variaties op, de aangeboden zinnen.

Pimsleur heeft onderzoeken gedaan naar het optimale interval waarmee kennis overgaat van het kortetermijngeheugen naar het langetermijngeheugen. Dit (gemiddelde) interval is in de cursussen van Pimsleur verwerkt.

Populariteit


Onder andere in Amerika worden de taalcursussen van Pimsleur gebruikt en de ervaringen met Pimsleur lopen uiteen. De gebruikers zijn in het algemeen tevreden over de aangeleerde uitspraak.

Voor- en nadelen van de Pimsleur methode


Als uitspraakverbeteraar werkt de methode van Pimsleur zeer goed, omdat de insprekers allemaal native speakers zijn en op een natuurlijke manier op een normaal tempo Engels praten.

Dat niets wordt uitgelegd, is het minpunt van de methode van Pimsleur. De studenten leren geen bouwstenen om zelf Engelse zinnen te maken, maar moeten het doen met duizenden voorbeeldzinnen die ingeprent worden.

De Michel Thomas methode


Bedacht door wie en wanneer


De Michel-Thomas-methode is bedacht, niet verwonderlijk, door Michel Thomas (geboren als Moniek Kroskof); een genaturaliseerde Amerikaandie oorspronkelijk in Polen is geboren. Kort na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde hij zijn methode in zijn eigen taleninstituut in Beverly Hills, Los Angeles, met beroemdheden als Diana Ross, Barbra Streisand, Emma Thompson, Mel Gibson, Pierce Brosnan en Bob Dylan in zijn klantenkring.

Kenmerken van de Micheal Thomas methode


Michel Thomas had als principe dat iemand alleen in staat is om te leren als hij of zij stressvrij is. Hij begon met de studenten duidelijk te maken dat ze zich geen zorgen hoefden te maken dat ze iets zouden vergeten.

De taalcursussen zijn audiolessen, ingesproken door twee stemacteurs; een mannelijke en een vrouwelijke. De setting bij Michel Thomas is een virtuele klas, waarin de student zich voorstelt als de derde student. Deze student luistert met de les van de acteurs mee. Als een vraag aan de stemacteurs wordt gesteld, is het idee dat de lerenden op de pauzeknop drukken en de vraag eerst zelf beantwoorden. Er zijn geen huiswerkopdrachten, geen uit-het-hoofd-leren. De lessen worden in stapjes opgebouwd en nieuwe lesstof wordt met bekende lesstof afgewisseld. De uitleg wordt steeds in de Engelse taal gegeven. Er wordt bijvoorbeeld op verbanden gewezen tussen de doeltaal en de doeltaal, als die er zijn. Bij de Michel Thomas-methode wordt ook grammaticale uitleg gegeven. Eerst wordt makkelijke stof aangeleerd, moeilijkere stof wordt pas aangeboden nadat de makkelijke stof door de student begrepen en verworven is. Naast woorden en zinnen in de doeltaal worden eveneens bouwstenen geleerd zodat de lerende zelf zinnen kan maken. De methode maakt ook gebruik van flashcards zodat de gebruikers zelf hun woordenschat kunnen toetsen alsook online oefeningen kunnen maken om hun eigen vooruitgang te meten.

Populariteit


Veel lerenden ze zijn tevreden over de uitleg van de structuren van de doeltaal en vinden de Michel Thomas-methode prettig werken. Gebruikers die wat verder gevorderd zijn, ervaren de cursussen soms als wat minder nuttig.

Voor- en nadelen van de Micheal Thomas methode


De taalcursussen zijn heel toegankelijk en trainen de uitspraak en de luistervaardigheid op een efficiënte wijze. Een keerzijde van de Michel Thomas-methode is dat deze cursussen niet voorzien in schrijfvaardigheid. Ook is er geen echte interactie, omdat het audiocursussen zijn.

De Assimil methode


Bedacht door wie en wanneer


Assimil is een Frans bedrijf, dat in het jaar 1929 door Alphonse Chérel is opgericht. Dit bedrijf maakt cursussen voor vreemde talen en publiceert deze. Hun eerste boek was Anglais sans Peine.

Kenmerken van de Assimil methode


Letterlijk betekent ‘assimileren’: ‘mengen met, opgaan in de groep’. Dit was vrij hoog gegrepen voor een taalcursus (zoals Engels). De cursussen van Assimil zijn zelfstudielessen die bestaan uit een lesboek Engels, audio-CD’s en een USB-stick. De cursisten werken bij voorkeur ruwweg twintig minuten per dag.

De taallessen bestaan uit Engelse dialogen die beluisterd, nagesproken en gelezen worden. De Engelse vertaling staat naast de dialoog, alsook de uitleg van de grammatica. Om de uitspraak van het Engels te oefenen, maakt de Assimil-methode gebruik van zinnetjes die zijn ingesproken door native speakers en die de lerende dient te herhalen. De opbouw is van receptief naar productief: tijdens de eerste lessen wordt nog geen taalproductie verwacht van de lerenden; dit komt pas na ongeveer 50 taallessen.

Populariteit


De Assimil-cursussen zijn vrij gewaardeerd. Ze zijn betaalbaar en er is een ruim aanbod aan verschillende talen.

Voor- en nadelen van Assimil


Dat de cursisten Engels in hun eigen tempo kunnen leren op het moment dat dit het beste uitkomt, is het voordeel van de Assimil-methode. Het nadeel hierbij is, geldt wat voor alle computertaalcursussen, dat de cursisten aan zichzelf zijn overgeleverd. Er is geen trainer Engels om de student te begeleiden of te motiveren.

Verschillende digitale hulpmiddelen om Engels te leren

Ook is er een groot aanbod aan complete zelfstudie taalcursussen: uTalk, Eurotolk Ultimate en online leermethoden zoals Babbel, Duolingo, Quizlet en Mondly.

Er bestaat echter een betere manier om Engels te leren:
De Dagnall Methode.


Het inmiddels alom bekende hoge rendement behaalt Dagnall door elementen van deze bekende leermethoden toe te passen, maar voornamelijk door de focus altijd op de cursist(en) te leggen, bijvoorbeeld; is deze persoon visueel, auditief of wellicht kinesthetisch aangelegd? Hoe leert de cursist Engels het makkelijkst? Wat moet of wil deze cursist eigenlijk leren?
Wat is de voorgeschiedenis van de cursist op het gebied van taaltraining? Wat vindt deze cursist lastig?
Hoe zelfverzekerd is de cursist, enz.?

Hoe behaalt Dagnall Talen zo’n hoog rendement?
Ons taleninstituut geeft taalcursussen bij voorkeur face-to-face. We werken in kleine groepen of individueel dan wel in duo-verband (twee personen). Ons instituut biedt daarnaast een online leerplatform en een eigen app, beide met woordenlijsten en zinnen. Deze app kan, indien gewenst, geladen worden met jargon van uw organisatie of bedrijf.
[ Lees meer ]


Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

ENGELS ONLINE (E-LEARNING), BLENDED LEARNING & DAGNALL APP

Betekenis termen ‘online’, ‘e-learning’ en ‘blended’


‘Online’ en ‘e-learning’ zijn verzamelnamen voor (taal)trainingen die online gevolgd kunnen worden, dus op afstand. Het wordt ook wel een virtual classroom oftewel een ‘digitaal leslokaal’ genoemd.
Bij de zogenaamde trainingsvorm van blended learning wordt face-to-face-les (klassikaal) gecombineerd met online leren in een online leeromgeving.
Simpel uitgelegd: face-to-face (fysiek les) + online = blended learning.
Dagnall Talen biedt op maat gemaakte e-learningtrajecten in ’s Hertogenbosch.

Online Engels leren (e-learning Engels)


Enkele voorbeelden van digitale platformen die gebruikt kunnen worden voor online communiceren en leren, zijn Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Skype, StarLeaf, Cisco Webex, Whereby en Miro.

Blended Cursus Engels in ’s Hertogenbosch


Het voordeel van blended learning ten opzichte van online leren is dat, als het geen 1-op-1 les betreft, deelnemers bij blended learning met afwisseling wel zogenaamde ‘classroominteractie’ ervaren; dat wil zeggen persoonlijke interactie; gesprekken met en motivatie van de andere deelnemers.

100% maatwerk – ook online!
Vanzelfsprekend biedt Dagnall eveneens blended learning in ’s Hertogenbosch op maat.

Online leerplatform


Online leerplatform Dagnall biedt een digitale leeromgeving met een interactief leerplatform; Dagnall.online. Ons platform Dagnall.online vormt een integraal onderdeel van digitale leertrajecten en biedt interactieve en gevarieerde content. Het platform biedt interactieve mogelijkheden en zorgt op deze manier voor het hoogst mogelijke leerrendement bij een digitale leergang.

De Dagnall App


Naast het online leerplatform bieden wij tevens een handige App voor zowel Android als Apple. De Dagnall App heeft als grote voordeel dat cursisten overal en altijd, dus 24/7, toegang hebben op alle (mobiele) apparaten. Op het werk maar ook thuis of onderweg, bijvoorbeeld ook op reis in het buitenland. Zo kunnen cursisten dus Engels leren wanneer en waar ze maar willen. De inhoud van de oefeningen in de Dagnall App worden op de behoefte van uw organisatie afgestemd zoals het taalniveau, de branche en de leerdoelen. Wij kunnen bijvoorbeeld woordenlijsten, jargon, technische termen, juridische termen alsook specifieke productnamen integreren in de App. De App kan dus heel praktijkgericht worden ingezet en de App blijft beschikbaar nadat de training Engels in ’s Hertogenbosch is afgerond.
Dagnall zorgt ook bij digitale leerpaden voor uitstekend en spelenderwijs leren.
Computerscherm met logo Dagnall.online - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Overlappende iconen App Store Apple App in Apple zwart en Google Play Android App in Google groen - op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels/
Ontdek onze online mogelijkheden

Online learning & blended learning Engels in ’s Hertogenbosch

Voorsprong door maatwerk online & blended taaltraining Engels


Telefoongesprekken, e-mailcorrespondentie, vergaderingen of onderhandelingen met Engelstalige zakenpartners of klanten uit bijvoorbeeld Engeland zijn vaak een uitdaging op het gebied van taal.
Mensen die diverse talen spreken, zijn daarom vaak onmisbaar in veel bedrijven.

Online & blended taaltrainingen Engels op maat


Dagnall Talen leert u in het Engels communiceren door middel van professionele online & blended taalcursussen. Als u internationaal succesvol wilt zijn, leer dan uw Engelstalige gesprekspartners te begrijpen en zorg ervoor dat u zelf ook begrepen wordt. Wilt u uw taalvaardigheden Engels verbeteren voor een huidige of toekomstige functie? De taaltrainingen van Dagnall Taleninstituut bieden beroepsgerichte training. Al onze taaltrainingen zijn maatwerktrainingen en zijn eveneens als onlinecursussen & blended taalcursussen te boeken. Een onlinecursus of blended taalcursus Engels is net zo doeltreffend en van hoge kwaliteit als een fysieke cursus en daarnaast comfortabel.


Een online taalcursus en ook een blended taalcursus kan overal worden gevolgd; op kantoor, thuis, op (zaken)reis of op een bedrijfslocatie. Onlineplatforms voor zakelijke en technische taaltrainingen Engels online

Voor zakelijke en technische taalcursussen online werkt Dagnall Talen met onlineplatforms zoals Zoom, Teams, Skype of een ander onlineplatform naar uw keuze. Zoom is het meest gebruiksvriendelijk en biedt zowel interactie als variatie.

Virtuele Classroom voor een individuele training of groepstraining Engels


Alleen het onderstaande is nodig voor cursussen in een virtuele classroom:
- Laptop, tablet of pc/iMac met camera en microfoon
- Internetverbinding
- Rustige (leer)omgeving
- Door ons beschikbaar gesteld cursusmateriaal
[ Lees meer ]
Overlappende donkerblauwe cirkel met icoon lesgeven en groene cirkel met computerscherm met Dagnall.online logo op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Computerscherm screenshot inlogpagina Dagnall.online Springest-based platform voor online taallessen - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Computerscherm met logo Google Hangouts en computerscherm met logo Microsoft Teams - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

CURSUSPAKKET & CERTIFICAAT

Voorafgaand aan uw cursus Engels in ’s-Hertogenbosch ontvangt u het Dagnall cursuspakket.
Het handige Dagnall koffertje bestaat uit milieuvriendelijk materiaal en is ook zeer geschikt om daarin losbladig, actueel leermateriaal, dat tijdens de lessen Engels wordt behandeld, op te bergen.
Hieronder ziet u een foto van het cursuspakket van Dagnall Taleninstituut dat onder andere een Dagnall pen, schrijfblok en divers ander cursusmateriaal Engels bevat.
Na afloop van uw cursus Engels in ’s-Hertogenbosch ontvangt u het Dagnall certificaat. Op de achterkant van het certificaat van het Taleninstituut Dagnall staan zowel uw startniveaus Engels alsook de behaalde eindniveaus van uw nieuwverworven taalvaardigheden. Deze vaardigheden zijn opgedeeld in spreekvaardigheid, luistervaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid Engels.
Hieronder ziet u een foto met een voorbeeld van het Dagnall Certificaat.
Een compleet verzorgde cursus Engels in ’s-Hertogenbosch
Dagnall Talen cursuskoffer - Dagnall schrijfblok - Dagnall pen - lesboeken op witte tafel - in kleur - 600 * 337 pixels
Ingevuld Dagnall Talen certificaat - Dagnall pen - Apple Magic Keyboard - Apple Magic Trackpad op witte tafel - in kleur - 600 * 337 pixels

Het Europees Referentiekader (ERK)

De taalniveaus van het Europees Referentiekader (ERK) gebruiken wij als leidraad. Zo bieden wij u als cursist een helder beeld van uw aanwezige en opgedane talenkennis. Het niveau van het Europees Referentiekader is een internationaal erkend taalniveau.
Ter afronding van de cursus Engels in ’s-Hertogenbosch ontvangt u een ‘Dagnall Talen-certificaat’.
 

Logo EU Europese Unie in blauw vierkant met afgeronde hoeken in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo ERK Europees Referentiekader Talen in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Niveaubepaling volgens het Europees Referentiekader
Het ERK is een hulpmiddel dat de verschillende niveaus van taalvaardigheid beschrijft op een uniforme wijze.
Het Europees Referentiekader is tussen 1989 en 1996 door de Raad van Europa samengesteld.
Het ERK is een instrument dat vijf taalvaardigheden onderscheidt, te weten: lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren.
De Engelse term en afkorting wordt ook vaak toegepast: CEFR; Common European Framework of References. Het Europees Referentiekader noemt eveneens 6 niveaus van taalbeheersing, van beginner tot vrijwel moedertaalspreker.
De zes beheersingsniveaus van vaardigheid zijn van laag naar hoog als A1, A2, B1, B2, C1 en C2 aangeduid.
Niveau A van het ERK is van toepassing op beginners.
Iemand die niveau B Engels beheerst, bezit alle basiskennis in de Engelse taal.
Niveau C is van toepassing op gevorderden die met groot gemak Engels kunnen lezen, schrijven, verstaan en spreken. Niveau C is het niveau van (ver)gevorderde gebruikers. Het beheersen van de Engelse taal lijkt sterk op dat van moedertaalsprekers.

A1 Basisgebruiker - Breakthrough Level


Luisteren


Kan basiszinnen over een vertrouwd onderwerp begrijpen, als de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt, eenvoudige woorden gebruikt en bereid is te herhalen.

Spreken


Kan zichzelf voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens (waar iemand woont, of iemand getrouwd is of kinderen heeft).Kan familie of bekenden en woonomgeving beschrijven en vragen naar familie of woonomgeving van gesprekspartner beantwoorden.Kan in korte zinnen vertellen waar hij of zij werkt en wat hij of zij doet. Kan vragen naar het werk van de gesprekspartner.

Lezen


Kan eenvoudige, alledaagse uitdrukkingen en korte geschreven zinnen begrijpen over vertrouwde onderwerpen als er enige ondersteuning is door illustraties, foto’s of film.Kan eenvoudige mededelingen begrijpen, bijvoorbeeld op uithangborden in een winkel.

Schrijven


Kan een formulier invullen met persoonlijke gegevens.Kan een korte e-mail of een kaartje sturen met bijvoorbeeld een groet of felicitatie.

B1 Onafhankelijk gebruiker - Threshold LevelLuisteren


Kan de essentie begrijpen van een gesprek over persoonlijke zaken, familie, werk, studie, reizen en vrije tijd, wanneer er duidelijk wordt gesproken.
Kan de essentie begrijpen van de meeste radio- of televisieprogramma’s over actuele zaken of onderwerpen die hem of haar interesseren in de standaardtaal, wanneer er betrekkelijk langzaam en duidelijk wordt gesproken.

Spreken


Kan zich in de meest voorkomende situaties redden wanneer hij of zij in het gebied is waar de taal wordt gesproken.
Kan onvoorbereid gesprekken voeren over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die de persoonlijke belangstelling hebben (familie, werk, gebeurtenissen die zich voordoen, hobby’s, reizen).
Kan zinnen op een eenvoudige manier aan elkaar verbinden.
Kan ervaringen en gebeurtenissen beschrijven en hoop en ambities uitspreken.
Kan een mening geven en voorkeur uitdrukken en motiveren.
Kan de plot van een boek of film vertellen.

Lezen


Kan teksten begrijpen die voornamelijk bestaan uit frequente woorden, dagelijkse of aan het werk gerelateerde taal, bijvoorbeeld in brieven van de gemeente, energiebedrijf of telefoonmaatschappij.
Kan de beschrijving van gebeurtenissen, wensen of gevoelens begrijpen in persoonlijke e-mails of brieven.

Schrijven


Kan een eenvoudige, samenhangende tekst schrijven over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die de persoonlijke belangstelling hebben (familie, werk, gebeurtenissen die zich voordoen, hobby’s, reizen).
Kan een eenvoudige, samenhangende tekst schrijven over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die de persoonlijke belangstelling hebben (familie, werk, gebeurtenissen die zich voordoen, hobby’s, reizen).

C1 Vaardig gebruiker - Effective Operational Proficiency LevelLuisteren


Kan de meeste gesproken taal begrijpen, ook als deze niet goed gestructureerd is en wanneer verbanden impliciet zijn.
Kan radio- of televisieprogramma’s en films in de standaardtaal zonder al te veel inspanning begrijpen.

Spreken


Kan zich spontaan en vloeiend uitdrukken zonder al te veel te moeten zoeken naar uitdrukkingen.
Kan de taal soepel en effectief gebruiken in een zakelijke en sociale omgeving.
Kan ideeën en meningen gedetailleerd verwoorden en een volwaardige bijdrage leveren aan een discussie.
Kan een samenhangend betoog voeren over complexe zaken en daarbij subthema’s noemen, specifieke standpunten ontwikkelen en uitdragen en het betoog afronden met een passende conclusie.

Lezen


Kan complexe, langere teksten van uiteenlopende aard begrijpen, zowel zakelijk als literair.
Kan impliciete betekenis, nuances, stijl en idioom herkennen.
Kan gespecialiseerde artikelen en uitvoerige technische instructies begrijpen, ook als zij geen betrekking hebben op het eigen werkterrein.

Schrijven


Kan een heldere, gestructureerde en gedetailleerde brief, essay of verslag produceren over complexe onderwerpen.
Kan uitgebreid standpunten uiteenzetten en overtuigen. Kan zijn of haar schrijfstijl aanpassen aan de doelgroep.

A2 Basisgebruiker - Waystage LevelLuisteren


Kan zinnen en vaak voorkomende uitdrukkingen begrijpen over vertrouwde onderwerpen en activiteiten, bijvoorbeeld de familie, woonomstandigheden, boodschappen doen, opleiding of werk.
Verstaat de gesprekspartner als deze langzaam en duidelijk spreekt in de standaardtaal, maar kan het gesprek nog niet zelf gaande te houden.
Begrijpt de essentie van korte, eenvoudige berichten en aankondigingen, bijvoorbeeld op radio, televisie of een station.

Spreken


Kan eenvoudige gesprekken voeren over alledaagse onderwerpen en vertrouwde situaties. Kan eenvoudige informatie uitwisselen.
Kan in eenvoudige zinnen zijn of haar woon- of werkomgeving beschrijven, zijn of haar achtergrond en dagelijkse activiteiten.
Kan een eenvoudig telefoongesprek voeren, bijvoorbeeld om informatie te vragen.

Lezen


Kan korte, eenvoudig geschreven teksten, brieven of e-mails begrijpen.
Kan voorspelbare informatie halen uit eenvoudige korte teksten, zoals dienstregelingen, advertenties of menu’s.

Schrijven


Kan een kort briefje of e-mail schrijven over een vertrouwd onderwerp, bijvoorbeeld om iets af te spreken.
Kan eenvoudige notities en korte boodschappen schrijven over directe behoeften.

B2 Onafhankelijk gebruiker - Vantage LevelLuisteren


Kan lezingen en betogen volgen en zelfs complexe redeneringen als het onderwerp redelijk vertrouwd is.
Begrijpt de essentie van technische discussies in zijn of haar specialisatie.
Kan de meeste radio- of televisieprogramma’s over actuele zaken begrijpen.
Kan het grootste deel van de films in de standaardtaal begrijpen.

Spreken


Kan op een vloeiende en spontane manier deelnemen aan gesprekken met moedertaalsprekers zonder extra inspanning van de gesprekspartner.
Kan actief meepraten in discussies over bekende thema’s en zijn of haar mening geven en onderbouwen.
Kan de voor- en nadelen van diverse mogelijkheden of oplossingen uitleggen.
Kan een gedetailleerde beschrijving geven van een groot aantal onderwerpen ook buiten de directe persoonlijke belangstelling.

Lezen


Kan artikelen en verslagen lezen over eigentijdse problemen en houding of standpunt van de schrijvers begrijpen.
Kan de essentie van complexe teksten over abstracte of concrete onderwerpen begrijpen.
Kan modern literair proza begrijpen.

Schrijven


Kan een standpunt verdedigen, informatie doorgeven of een essay of verslag schrijven.
Kan brieven schrijven over uiteenlopende gebeurtenissen of persoonlijke ervaringen.
Kan een heldere, gedetailleerde tekst produceren over uiteenlopende onderwerpen.

C2 Vaardig gebruiker - Mastery LevelLuisteren


Kan vrijwel alles wat hij of zij hoort gemakkelijk begrijpen, zowel in contact met een gesprekspartner als via de media.
Kan accenten en tempo van moedertaalsprekers begrijpen als hij of zij enige tijd heeft om vertrouwd te raken met het soort accent.
Kan idiomatische uitdrukkingen en complexe betogen begrijpen.

Spreken


Kan deelnemen aan ieder soort gesprek.
Drukt zichzelf spontaan, vlot, vloeiend en genuanceerd uit, ook in meer complexe situaties.
Gebruikt vaste uitdrukkingen en zegswijzen.
Kan een heldere beschrijving of logische redenering presenteren in een stijl die past bij de context en in een duidelijke structuur.
Kan informatie samenvatten, op een samenhangende manier argumenten, nieuwe inzichten of aandachtspunten aan de orde brengen.

Lezen


Kan zonder moeite alles begrijpen wat hij of zij leest.
Dat geldt ook voor complexe betogen, abstracte of specialistische teksten, literatuur en idiomatische uitdrukkingen.

Schrijven


Kan een duidelijke en goed lopende tekst schrijven en daarbij rekening houden met de doelgroep.
Kan complexe brieven, verslagen en artikelen met een logische structuur schrijven.
Kan zichzelf vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij nuances in betekenis aangeven.
Het ERK geeft inzicht in taalbeheersing (Engels)
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten
ISO 9001-2015 LOGO
ISO 1700-2015 LOGO

ISO-CERTIFICERINGEN

ISO 9001:2015 – internationale norm voor kwaliteitsmanagement


Dagnall Taleninstituut is door Kiwa gecertificeerd voor de ISO 9001:2015 norm, de wereldwijd erkende norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. De ISO 9001:2015 norm bevat strenge eisen om processen te borgen en te stroomlijnen die belangrijk zijn voor het verhogen van de klanttevredenheid. De kernpunten van de ISO 9001:2015 norm zijn het voldoen aan zowel de eisen van opdrachtgevers alsook aan wet- en regelgeving en het continue verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem.

ISO 17100:2015 - internationale norm voor vertaaldiensten


Dagnall Talen is eveneens gecertificeerd door Kiwa voor de ISO 17100:2015 norm. De ISO 17100:2015 is de norm specifiek voor de vertaalbranche en stelt onder meer eisen aan mensen, middelen, projectbeheer, vertalers alsook revisoren.


De ISO 17100:2015 certificering van Dagnall Taleninstituut toont aan dat ons instituut uitsluitend met professionele moedertaalvertalers werkt met de benodigde kennis en ervaring. Daarnaast worden de vertalingen van Dagnall Talen (Engels) altijd ten minste twee maal proefgelezen door twee specialisten. De vertalingen worden aangeleverd binnen de deadline en volgens afspraak.

Kiwa – certificeringen sinds 1948


Kiwa is een certificeringsinstelling in Rijswijk met jarenlange ervaring met het certificeren van organisaties en bedrijven. Jaarlijks wordt Dagnall door Kiwa beoordeeld om te controleren of nog steeds aan de eisen van ISO 9001:2015 en ISO 17100:2015 voldaan wordt.
Dagnall draagt het NRTO-keurmerk
Logo keurmerk NRTO Nederlandse Raad voor Training en Opleiding in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo Nederlandse Raad voor Training en Opleiding NRTO in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

LIDMAATSCHAP NRTO

Ons taleninstituut is vanzelfsprekend al vele jaren lid van de NRTO en draagt ook het NRTO-keurmerk.
Dagnall Talen heeft zich bij de NRTO aangesloten, omdat deze organisatie voor betrouwbaarheid en kwaliteit staat.
De afkorting NRTO staat voor ‘Nederlandse Raad voor Taal en Training’. De NRTO is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, trainings- en opleidingsorganisaties en heeft ruim 450 leden.
De missie van de NRTO luidt: Het beste uit mensen (jong en volwassen) halen, talenten ontwikkelen en mensen helpen hun ambities te realiseren.

Kwaliteitsbevordering en -bewaking


De kwaliteit staat voor de NRTO centraal. De NRTO staat voor kwalitatief hoogstaand, flexibel en gevarieerd opleidings- en examenaanbod en EVC (Erkenning van eerder Verworven Competenties). De kwaliteit van de diensten die door de NRTO-leden worden geleverd, zoals een cursus Engels in ’s-Hertogenbosch, wordt geborgd door een gedragscode, door diverse convenanten alsook door het NRTO-keurmerk.
[ Lees meer ]
 
Logo GDPR Algemene Verordening Gegevensbescherming in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo EU Filemaker in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

AVG-COMPLIANT

De AVG; Algemene verordening gegevensbescherming (Engels: GDPR; General Data Protection Regulation) is een Europese verordening met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door bedrijven en overheidsinstellingen in de EU. De AVG dient er met name toe de privacy van burgers in de EU te beschermen. De verordening schrijft voor dat personen op de hoogte dienen te zijn van de verwerking van hun persoonsgegevens zoals hun naam, telefoonnummer en (e-mail)adres en dat alleen de gegevens die voor het beoogde doel nodig zijn, mogen worden bewaard en verwerkt.
Deze persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig en de persoonsgegevens moeten tegen toegang door onbevoegden, verlies en vernietiging te worden beschermd. Taleninstituut Dagnall voldoet vanzelfsprekend aan alle eisen die door de Algemene verordening gegevensbescherming worden gesteld en Taleninstituut Dagnall verwerkt persoonsgegevens in zeer beperkte mate in elk opzicht. Dagnall Talen werkt met het betrouwbare Filemaker.
Logo CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo Lloyd's Register in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Dagnall cursussen Engels in ’s-Hertogenbosch zijn vrijgesteld van btw

CRKBO-GEREGISTREERDE INSTELLING

Dagnall Taleninstituut is in het CRKBO-register ingeschreven. De afkorting CRKBO staat voor Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.
Dat betekent dat wij aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs voldoen.
Inschrijving in het juiste CRKBO-register is een vereiste voor de Belastingdienst om beroepsgerichte taalcursussen btw-vrijgesteld te kunnen aanbieden.
Door onze btw-vrijstelling kan ons insitituut een lagere prijs aan u in rekening brengen.
Dit helpt in de cashflow van onze klanten en is eveneens een voordeel voor taalcursussen die bijvoorbeeld aan zorginstellingen, maatschappen, de overheid en privépersonen worden gegeven.

CPION


Voor de inschrijving in het CRKBO-register is Dagnall onderworpen aan een jaarlijkse audit door het CPION; het Centrum Post Initieel Onderwijs.
Het CPION is de centrale organisatie voor het toetsen, diplomeren en registreren van postinitiële opleidingsinstituten.

Lloyd’s Register


Het CRKBO-register is een register dat door Lloyd’s Register Nederland wordt bijgehouden.
Het Lloyd’s Register in het jaar 1760 is opgericht en is een door de overheid erkend, onafhankelijk keuringsinstituut dat onder meer als doel heeft organisaties te beoordelen en te classificeren.
Offerte aanvragen voor een cursus Engels in ’s-Hertogenbosch

Contact cursus Engels ’s-Hertogenbosch

Wilt u contact opnemen met ons instituut voor een cursus Engels in ’s-Hertogenbosch? Vraag naar de mogelijkheden bij ons instituut. U kunt het contactformulier invullen op de website of een e-mail sturen via cursus-engels-s-hertogenbosch@dagnall.nl.
Wij nemen dan snel contact met u op om uw opties te bespreken! U kunt vanzelfsprekend ook telefonisch contact met ons opnemen voor een cursus Frans in Sliedrecht via 010-2004112 (geen menu). U kunt ook gelijk ons gratis informatiepakket aanvragen.
Afbeelding wegwijzer in grijs met bord Dagnall in verkeersblauw in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Afbeelding computer en tablet en telefoon in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
De vlotste route naar een cursus Engels in ’s-Hertogenbosch!
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

INTERNATIONAAL ZAKENDOEN

 Wanneer u internationaal zakendoet dient u vaak rekening te houden met een tijdsverschil in het land waarmee u zakendoet, bijvoorbeeld Engeland. Mocht er een tijdverschil zijn tussen Amsterdam en Londen, dan wordt het tijdverschil getoond op onderstaande klokken.
Beide klokken synchroniseren automatisch, indien van toepassing, op zomertijd. (Beide klokken synchroniseren automatisch, indien van toepassing, op zomertijd.)
 

AMSTERDAM
 

LONDEN
De officiële landcode van Engeland in letters is GBR. De hoofdstad van Engeland; Londen (in het Engels: ‘London’), ligt in het zuidoosten van Engeland.
Het landnummer voor de telefoonnummers van Engeland is +44. De officiële internetextensie van Engeland is .co.uk.
De landcode van Engeland

Londen op de kaart van Engeland

Landkaart van Engeland in grijs met hoofdstad Londen aangegeven in Engels London in donkerblauw - op transparante achtergrond - 600 x 529 pixels
Landnummer Engeland +44 - donkerblauw pictogram persoon - groene telefoon - groen landnummer - op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Internet landcode Engeland .co.uk - donkerblauwe open wereldbol - groene pijl - groene internetextensie op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Leer Engeland kennen

Hieronder ziet u een kaart van Europa met Engeland ingekleurd. Dit is om u een idee te geven van de grootte en de ligging van Engeland. Engeland grenst aan Schotland en Wales.
Kunt u alle regio’s (regions) van Engeland aanwijzen? Weet u in welke Engelse regio’s uw zakenrelaties zijn gevestigd? Op deze manier kent u de 9 Engelse regio’s heel gauw.
Controleer uw kennis door met de muis naar de landkaart van Engeland te gaan. Als u de cursor op de landkaart van Engeland laat rusten, ziet u de regionale indeling van Engeland. De regio’s van Engeland worden na elkaar in beeld gebracht. Eerst ziet u de Engelse regio’s, daarna kunt de naam van de regio zien. Binnen een minuut hebt u een aardig idee van de regionale indeling van Engeland.
Engeland aangegeven in donkerblauw op grijze kaart van Europa - op transparante achtergrond - 600 x 529 pixels
Engeland in Europa
Landkaart Engeland grijs met regio East of England donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Engeland grijs met regio Groot-Londen donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Engeland grijs met regio North East donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Engeland grijs met regio North West donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Engeland grijs met regio South East donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Engeland grijs met regio South West donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Engeland grijs met regio West Midlands donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Engeland grijs met regio Yorkshire and the Humber donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Engeland grijs met regio East Midlands donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Regio’s van Engeland
 

Where there's a will, there’s a way
Waar een wil is, is een weg

Rome wasn't built in a day
Rome is ook niet in één dag gebouwd

Still waters run deep
Stille wateren hebben diepe gronden
De Engelse keuken heeft geen geweldige reputatie.
Het nationale gerecht, fish and chips is nou niet bepaald verfijnd en dat kan ook niet echt gezegd worden van het klassieke Engelse ontbijt met roereieren, spek, gebakken tomaten, witte bonen in tomatensaus en worstjes.
Anderzijds zijn de Britten dol op kookprogramma’s op de televisie.
Mensen als Jamie Oliver, Gordon Ramsay, Heston Blumenthal (moleculaire gastronomie) en presentatrice Nigella Lawson hebben de reputatie van de Engelsen in de keuken flink verbeterd.
Een beroemd Brits gerecht is de Shepherd’s pie; lamsgehakt met aardappelpuree uit de oven.
Pies, broodjes, pasteitjes en taarten: de Engelsen bakken dat het een lieve lust is.
De Christmas Pudding, die in september al wordt gemaakt en op zijn best is eind december is natuurlijk top of the bill.
Theedrinken met mooi uitziende, zoete en hartige gerechtjes noemt men op het vasteland high tea, maar dit staat in Engeland bekend als afternoon tea.
Er worden finger sandwiches (bijvoorbeeld cucumber sandwiches) en natuurlijk scones; zoete broodjes, bij gegeten.
Deze worden met jam en slagroom gegeten.
Echte Engelse thee is trouwens vrij sterk en wordt geserveerd in een mug, met melk.
Wie kent ze niet: de kleurige, Engelse chocolaatjes, toffee en snoepjes in een trommel met het logo van Quality Street?
De snoepjes van Quality Street zijn bedacht door het inmiddels ter ziele bedrijf Mackintosh’s Toffee uit Halifax en zijn eigenlijk vernoemd naar een toneelstuk dat in de jaren zestig verfilmd werd (op het blik staat een afbeelding van twee personages uit het toneelstuk).
Het snoep is afzonderlijk verpakt in groene, blauwe, paarse, bruine, gele, rode, roze en oranje papiertjes.
Elk snoepje heeft een unieke vulling met chocola en/of toffee.
Natuurlijk drinken de Engelsen ook wel iets anders dan thee.
Ook bier is populair in Engeland.
De biersoorten zijn lager, ale, bitter en stout.
Lager lijkt op het bier dat wij hier in Nederland kennen.
Ale is bier van hoge gisting.
Bitter is bier dat wat zwaarder is en een donkerdere kleur heeft.
Deze soorten bier worden allemaal geserveerd in een pint (iets meer dan een halve liter), maar je kunt ook half a pint bestellen.
Gin is de nationale sterke drank in Engeland.
Gordon’s London Dry Gin is één van de populairste gins ter wereld, vanwege de zachte smaak en de droge afdronk.Engeland is één van ’s werelds grootste producenten van windenergie, ethanol, narcissen, duiklampen, cider, sterke drank, CNC-machines en thermohardende harsen.
Engeland behoort tot de werelds grootste producenten van kolen, koper, nikkel, vliegtuigmotoren.
Bekende Engelsen zijn William Shakespeare, Sir Isaac Newton, Sir Winston Churchill, Charles Dickens, prins Charles, princes Diana, David Beckham, Paul McCartney en Elton John.
"The Netherlands British Chamber of Commerce (NBCC)
The Netherlands British Chamber of Commerce (NBCC) is een onafhankelijke bilaterale handelsorganisatie met leden en klanten in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Nederlandse ambassade in Londen
De Nederlandse ambassade in Londen biedt ondersteuning aan Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk willen wonen, werken, reizen en ondernemen. Het Netherlands Business Support Office (NBSO) in Manchester ondersteunt Nederlandse bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk willen ondernemen.

Gov.uk
Informatie van de Britse overheid over wonen, werken of studeren in het Verenigd Koninkrijk, over Brexit, belastingen enz.

Britse ambassade in Den Haag
De Britse ambassade in Den Haag kan mensen helpen die in het Verenigd Koninkrijk willen wonen, werken of studeren.

Britse Regering
De Britse Regering zetelt in Londen op nr. 10, Downing Street. Het Palace of Westminster, ook bekend als Houses of Parliament, staat aan de oever van de Theems in de Londense wijk Westminster. Het is de zetel van het Britse parlement, dat uit het Lagerhuis en het Hogerhuis bestaat.
Londen is eveneens het commerciële en financiële centrum van het Verenigd Koninkrijk.

"
Alan Turing was een excentrieke Britse wiskundige, computerpionier en informaticus. Hij is de bedenker van de ‘Logical Computing Machine’ (1936), ook wel de Turingmachine genoemd, één van de eerste computers. Hij had een groot aandeel in het ontcijferen van de Duitse Enigmacodes in de Tweede Wereldoorlog, waardoor de Britten op de hoogte waren van de locaties van de Duitse onderzeeërs. Omdat hij homoseksueel was, werd hij in 1952 chemisch gecastreerd. In 1954 pleegde hij zelfmoord.

Arthur Wynne (1862-1945) was een Britse krantenredacteur die ook in de Verenigde Staten werkte. In 1913 bedacht hij voor de New York World de eerste kruiswoordpuzzel.

Welk kind heeft niet gespeeld met Legosteentjes? Iedereen kent ze, maar minder bekend is dat deze kleurige plastic bouwsteentjes een Britse uitvinding waren en niet zijn uitgevonden door LEGO zelf. De bedenker was Hilary Harry Fisher Page (1904-1957). Hij noemde ze ‘Self-Locking Bricks’ en bedacht ze kort voor de Tweede Wereldoorlog. De naam LEGO komt van een Deens bedrijf. Dit nam in 1949 de rechten over van Fisher Pages bedrijf Kiddicraft.

John Boyd Dunlop was een Schots industrieel ontwerper. In 1888 vroeg hij patent aan op de uitvinding van de luchtbanden.

De Britse luchtvaartpionier Frank Whittle ontwikkelde het eerste vliegtuig dat gebruik maakte van straalaandrijving (1928).

De Schotse dominee Robert Stirling was de uitvinder van de Stirling motor
"Pure London is de toonaangevende modevakbeurs die tweemaal per jaar plaatsvindt.

Salon International is de grootste kappersbeurs van het Verenigd Koninkrijk. De beurs vindt elk jaar plaats in Londen en richt zich op professionals.

De London Textile Fair is een jaarlijkse vakbeurs voor stoffen en kledingaccessoires.

Professional Beauty London is de grootste beauty en wellness-beurs van het Verenigd Koninkrijk. Ook deze beurs vindt jaarlijks plaats in Londen.

Natural & Organic Products Europe is een grote jaarlijkse internationale vakbeurs waar allerlei biologische en vegan-producten worden vertoond, van voeding tot zonnepanelen.

"
Eerste maandag in mei (Early May Bank Holiday)

Laatste maandag in mei (Late May Bank Holiday)

Laatste maandag in augustus (Summer Bank Holiday)

Van de vijf belangrijkste luchthavens in het Verenigd Koninkrijk liggen er vier in Londen: London Heathrow, aan de westkant van de stad; London Gatwick aan de zuidkant, London Stansted ten noordoosten van Londen en London Luton ten noordwesten van de stad. Manchester is de derde grootste luchthaven in het Verenigd Koninkrijk. Ook Birmingham Airport is een belangrijke luchthaven.

De Liverpool and Manchester Railway was de eerste spoorverbinding ter wereld tussen twee grote steden. De spoorlijn werd op 15 september 1830 geopend.

De Severen, de Theems en de Trent zijn de grootste rivieren in Engeland.
Het volkslied van Engeland is God Save the Queen (“God beware de Koningin!”).

God save our gracious Queen,
Long live our noble Queen,
God save the Queen
Send her victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us
God save the Queen.

O Lord, our God, arise,
Scatter her enemies,
And make them fall
Confound their politics,
Frustrate their knavish tricks,
On thee our hopes we fix
God save us all.

Thy choicest gifts in store,
On her be pleased to pour
Long may she reign
May she defend our laws,
And ever give us cause
To sing with heart and voice
God save the Queen.

Not in this land alone,
But be God’s mercies known,
From shore to shore!
Lord make the nations see,
That men should brothers be,
And form one family,
The wide world over.

From every latent foe,
From the assassins blow,
God save the Queen!
O’er her thine arm extend,
For Britain’s sake defend,
Our mother, prince, and friend,
God save the Queen!

Lord grant that Marshall Wade
May by thy mighty aid
Victory bring.
May he sedition hush,
And like a torrent rush,
Rebellious Scots to crush.
God save the Queen!
Het volkslied van Engeland

OVER ENGELAND

Het Verenigd Koninkrijk heeft ongeveer 65 miljoen inwoners. Het Verenigd Koninkrijk is een constitutionele monarchie. De monarch (sinds 1952 koningin Elisabeth) is ook het staatshoofd van alle landen van de Commonwealth of Nations (Het Gemenebest van Naties), waarin naast het Verenigd Koninkrijk nog 15 landen lid van zijn. Dit zijn onder andere Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Engeland is een eilandengroep ten noordwesten van het Europese vasteland en heeft 130.395 vierkante kilometer. Engeland is de 5de grootste economie ter wereld.
De hoofdstad van Engeland is Londen (Engels: London). Londen heeft bijna 10 miljoen inwoners. Andere belangrijke en grote Engelse plaatsen zijn Birmingham, Glasgow, Manchester en Newcastle. Engeland bestaat uit negen regio’s, die elk uit één of meer County’s bestaan. Alfabetisch zijn deze regio’s: Groot-Londen (Greater London), South East, South West, West Midlands, North West, North East, Yorkshire and the Humber, East Midlands en East of England.
Vlag van het Verenigd Koninkrijk - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Vlag van het Verenigd Koninkrijk

Wapen van het Verenigd Koninkrijk - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Wapen van het Verenigd Koninkrijk

Oorsprong naam Engeland


De naam ‘Engeland’ stamt af van het Oudengels. Het woord is afgeleid van het woord Englaland. Englaland betekent “het land van de Engelen”.

Kenmerkend voor Engeland


Karakteristiek zijn de rode dubbeldekkers en de Londense Black cabs in de hoofdstad. Ook zie je nog steeds de bekende rode telefooncellen in het straatbeeld. Ze zijn rood, net als de dubbeldekkers en ze werken op muntjes, maar ook met een creditcard kun je erin bellen. Op het platteland geen Black cabs of rode dubbeldekkers, maar wel romantische cottages, huizen met bloembakken voor de ramen en een niet te stijve tuin vol rozen en wilde bloemen.

Ook van binnen overal bloemetjes: het behang, de gordijnen en zelfs het tapijt in de wc is voorzien van bloemetjes. My home is my castle, nietwaar? Het tweede home is de pub en in Engeland zijn daar veel van. Vooral Engelse mannen spreken elkaar in pubs om een pint te drinken of voetbal te kijken. De Engelse vlag heet de Union Jack en vertegenwoordigt behalve Engeland, Wales en Scotland ook Noord-Ierland en de landen van het Gemenebest.
[ Lees meer ]

ENGELAND - VALUTA

Munteenheid van Engeland


De munteenheid van Engeland is de Britse pond. Hieronder ziet u een foto van de voorkant en de achterkant van het muntstuk van de Britse pond.

Euro naar Britse pond omrekenen


Hieronder ziet u een omrekenmodule om bedragen in euro snel en eenvoudig om te zetten naar Britse pond en vice versa.
Munteenheid Engeland - Britse Pond - munt voorkant en achterkant - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Bedrag
Van
Naar
Succesvol zakendoen in het Engels

ENGELAND - HANDEL & TOERISME

Engelse Kamer van Koophandel - BCC


De Kamer van Koophandel van Engeland (Engelse naam: British Chambers of Commerce, afkorting: BCC) bevindt zich in Londen.
De website van de Kamer van Koophandel van Engeland is www.britishchambers.org.uk.
Het adres van de Engelse Kamer van Koophandel is: BCC, 65 Petty France, Westminster, London SW1H 9EU. Het telefoonnummer is +44 20 7654 5800.

Toeristenorganisatie van Engeland


De toeristenorganisatie van Engeland heet VisitBritain/VisitEngland en is gevestigd in Londen. De website van de Engelse toeristenorganisatie is www.visitbritain.com. Het adres van de Engelse Toeristenorganisatie is 151 Buckingham Palace Road, London SW1W 9SZ. Het telefoonnummer is +44 20 7578 1000.
Logo Engelse Kamer van Koophandel - BCC op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo Engelse Toeristenorganisatie - Visit Britain - op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

OVER DE ENGELSEN

Engelsen doen alles net even anders dan ze in andere landen in Europa doen. Engelsen rijden aan de linkerkant van de weg, meten in inches en betalen in ponden. En ze bleken liever geen lid van de EU te zijn. Britten zijn uitermate gemanierd en beleefd. Ieder verzoek wordt gevolgd door een please en als je, bijvoorbeeld in een volle trein, per ongeluk een Engelsman aanstoot, zegt híj sorry. Van voordringen is geen sprake: de Brit is dol op queueing: keurig op je beurt wachten in de rij. Keeping Up Appearances, Monthy Python, Absolutely Fabulous, Mr. Bean, een kleine greep uit het comedy-aanbod. Britse humor is weergaloos. Voor de Britten is de kerst belangrijk en met name de voorbereidingen op de kerst.
Wanneer de zomervakantie voorbij is, worden in de grote warenhuizen de kerstopstellingen opgezet en vanaf november hangt de kerstversiering in de straten. Christmas shopping in de weken voor kerst trekt toeristen van over de hele wereld. Er verschijnen talloze newspapers (kranten) in het Verenigd Koninkrijk. Er zijn broadsheets, tabloids en berliners, kwaliteitskranten, zondagskranten en rioolpers; de Britten lezen er meerdere per dag.
[ Lees meer ]

Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten
Woordenwolk in veer logo Dagnall Talen met toepasselijke sleutelwoorden voor Dagnall Talencursussen - in donkerblauw, groen en grijs op transparante achtergrond - 600 * 600 pixels
Stukje hout boven Dagnall potlood met geslepen punt en gum met gedrukt Dagnall Talen logo - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 600 pixels

Over kennen en kunnen

Taalkennis van het Engels houdt in niet alleen kennen (weten) maar bovendien aandacht voor kunnen (handelen). Met gerichte oefening zorgt Dagnall dat de verworven kennis beter kan worden toegepast.
Voor u het weet, hebt u uw eerste gesprek in het Engels gevoerd. Een unieke ervaring! Dagnall brengt taalkennis Engels tot leven!
Dagnall brengt taalkennis Engels tot leven!

OVER DE ENGELSE TAAL

De Engelse taal wordt onder andere gesproken in Engeland, Schotland inclusief de 200 kleine Orkneyeilanden en Wales, de Scilly-eilanden, Ierland, de Britse overzeese gebieden, Australië, Zuid-Afrika, Malta, de Verenigde Staten, Canada, Nieuw-Zeeland en in de internationale handel. Het Engels is van oorsprong een West-Germaanse taal, die binnen de Indo-Europese talen valt. De naam ‘Noordzee-Germaans’ wordt ook wel eens gebezigd.
Het huidige Engels is ontstaan uit het oud-Engels dat gesproken werd door Angelsaksische stammen (400 n.Chr.) met invloeden van de Vikingen (vroege Middeleeuwen) en Fransen (1000-1400 n.Chr.). De moderne Engelse taal groeide in de periode dat Engeland als kolonisator de wereld domineerde en door de wetenschap.
[ Lees meer ]

ENGELSE KLANK & UITSPRAAK

De klank van de Engelse taal


Via televisie, internet en alle media horen we zoveel Engels dat we al helemaal vertrouwd zijn geraakt met de klank van de uitspraak en de taal. Desalniettemin is een correcte uitspraak van de Engelse taal absoluut niet iets vanzelfsprekends. Het Engels kent een aantal lastige letters en lettercombinaties.

De uitspraak van het Engels


Het Engels heeft als bijzondere lettercombinatie de ‘th’, die je uitspreekt door het puntje van de tong tegen de boventanden aan te leggen en er zachtjes doorheen te blazen. Deze klank ligt ongeveer tussen de ‘f’/‘v’ en de ‘s’/‘z’ in.
[ Lees meer ]

UITSPRAAK

Engels alfabet fonetisch/IPA
Aee/ˈeɪ/
Bbie/ˈbiː/
Csie/ˈsiː/
Ddie/ˈdiː/
Eie/ˈiː/
Fef/ˈɛf/
Gdzjie/ˈdʒiː/
Heetsj/ˈeɪtʃ/
Iaai/ˈaɪ/
Jdzjee/ˈdʒeɪ/
Kkee/ˈkeɪ/
Lel/ˈɛl/
Mem/ˈɛm/
Nen/ˈɛn/
Ooo/ˈoʊ/
Ppie/ˈpiː/
Qkjoe/ˈkjuː/
Rah/ˈɑːr/
Ses/ˈɛs/
Ttie/ˈtiː/
Ujoe/ˈjuː/
Vvie /ˈviː/
Wdubbel joe/ˈdʌbəl.juː/
Xeks/ˈɛks/
Ywaai/ˈwaɪ/
Zzed/ˈzɛd/

SPELLING

WOORD
AAlfred
BBenjamin
CCharles
DDavid
EEdward
FFrederick
GGeorge
HHarry
IIsaac
JJack
KKing
LLondon
MMary
NNellie
OOliver
PPeter
QQueen
RRobert
SSamuel
TTommy
UUncle
VVictor
WWilliam
XX-ray
YYellow
ZZebra
Speciale tekens
@at
#hash

NAAMVALLEN

Zelfstandige naamwoorden, zoals house, man of loneliness konden in het Engels in vroeger tijden ook naamvallen hebben die de grammaticale functie in de zin aangaven. Er waren oorspronkelijk vier naamvallen (cases): de nominative case voor het onderwerp, de genitive case die een bezitsvorm aanduidde, de dative case die aangaf dat er sprake was van een meewerkend voorwerp (een ontvanger met to: Sheila sent Brad a message) en de accusative case, die aangaf dat het om een lijdend voorwerp ging.
Net als in het Nederlands zijn deze naamvallen in het moderne Engels verdwenen. Alleen de bezitsvorm komt nog voor bij eigennamen: Anna’s brother. Toch kent het Engels nog wel naamvallen. Ze worden gebruikt bij voornaamwoorden: I is bijvoorbeeld onderwerp, my geeft een bezit aan (to) me het meewerkend voorwerp en me duidt op een lijdend voorwerp.

BIJZONDERHEDEN VAN DE ENGELSE TAAL

Engels is een wereldtaal. Tussen 1066 en 1362 werd echter Frans gesproken in Engeland, nadat het eiland was veroverd door de Normandiërs. Een groot gedeelte van de woordenschat van het Engels komt uit het Latijn en het Oudfrans. Engels is één van de zes officiële talen van de Verenigde Naties, naast Chinees, Frans, Russisch, Spaans en Arabisch.
De Engelse taal is ook één van de werktalen van de EU, naast het Duits en het Frans en de meest gebruikte internationale taal op het vlak van communicatie, toerisme en in tal van vakgebieden.
De Engelse taal leren en de Engelse cultuur begrijpen

ALFABET & LEESTEKENS

Het Engelse alfabet


Het Engelse alfabet bestaat uit 26 letters, evenveel als in het Nederlands.Het Engels kent geen afwijkende leestekens ten opzichte van het Nederlands.
Overlappende donkerblauwe cirkel met persoon en icoon tips als lampje en groene cirkel met het woord TIPS erin met uitroepteken op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Nuttige tips om uw talenkennis vlot en op een prettige manier te verbeteren

1Bedenk of u visueel (gericht op beeld), auditief (gericht op geluid), of kinesthetisch (gericht op gevoel) bent ingesteld en kies op basis daarvan de voor u meest geschikte en plezierige leermethode
2Lees Engelstalige kranten. Vaak weet u al iets over actuele nieuwsberichten, wat helpt bij het begrijpen. The Guardian is een bekende (online) krant in het Engels en NewsNow is een bekend online nieuwsportal
3Luister naar Engelse radio. BBC Radio 2 is de bekendste Engelse publieke radiozender en Heart de bekendste Engelse commerciële radiozender
4Luister en ontdek Engelstalige muziek
5Lees Engelstalige tijdschriften over onderwerpen die u interesseren
6Luister naar audioboeken en luisterboeken in de Engelse taal
7Luister naar podcasts van Engelstaligen
8Kijk Engelstalige televisieprogramma’s en films. BBC en Channel 4 zijn de bekendste publieke televisieomroepen en ITV is het bekendste commerciële televisienetwerk in Engeland
9Bekijk Engelse filmpjes op het internet over onderwerpen die u interesseren
10Stel als doel om elke dag 10 nieuwe woorden te leren
11Voer Engelse zinnen en woorden in de nieuwe taal op de website www.linguee.com, lees en vergelijk
12Plak memoblaadjes op in huis
13Verdeel leermomenten in kortere perioden. Elke dag 30 minuten met de taal bezig zijn heeft meer effect dan één keer per week 210 minuten
14Bekijk Engelse webwinkels met producten die u goed kent om de terminologie te herkennen, te vergelijken en te leren
15Gebruik de gratis Duolingo website en Android of Apple app of Mondly website voor dagelijkse woorden en zinnen
16Wees niet bang om foutjes te maken
17Niet te veel denken, gewoon doen!
18En uiteraard: Volg een taalcursus bij Dagnall Talen!

ENGELSE STOPWOORDEN & LEENWOORDEN

Stopwoordjes in het Engels


Woorden zonder betekenis, ook de Engelse taal kent er veel. In het Nederlands noemen we ze ‘stoplappen’ (opvulwoorden of opvulwoorden of stopwoorden). De Engelse taal heeft filler words: de woorden die iemand gebruikt om even te pauzeren maar toch de aandacht vast te kunnen houden. Middenin een betoog hoor je vaak okay, right, basically, you know, I mean of allebei: “you know what I mean” of simpelweg een klank: uh, hum, yeah.

Engelsen beginnen een zin vaak met “Well,…”. De spreker neemt een aanloopje om de boodschap mede te delen. Aan het eind van een Engelse zin komt steevast isn’t it? Dit heeft als doel om te controleren of de informatie overkomt, om bevestiging te vragen: “Nietwaar?” Vooral de Britten zijn hier sterk in; ze doen het meer dan bijvoorbeeld Amerikanen. Het gebeurt ook na een ontkennende bewering: “You don’t like cats, do you?
[ Lees meer ]

Engelse leenwoorden in het Nederlands


Leenwoorden in de Nederlandse taal uit het Engels zijn: ‘album’, ‘bingo’, ‘browsen’, ‘chatten’, ‘computer’, ‘downloaden’,‘e-mail’, ‘film’, ‘foto’, ‘humor’, ‘marketing’, ‘modem’, ‘motor’, ‘scanner’, ‘scrollen’, ‘snowboard’, ‘software’ en ‘website’.

Nederlandse leenwoorden in het Engels


Nederlandse leenwoorden in het Engels zijn: ‘baas’ (boss), ‘bluf’ (bluff), ‘boekweit’ (buckwheat), ‘ijsberg’ (iceberg), ‘koekje’ (cookie) en ‘vrolijk’ (frolic).
Engelse taalkennis verbeteren middels radio, tv & kranten

ENGELSTALIGE MEDIA

Engelstalige media lezen, bekijken en/of beluisteren is een zeer effectieve manier om uw kennis van de Engelse taal te vergroten.
Zo neemt u automatisch het ritme en de klank van het Engels in u op.
Afbeelding computerscherm met logo The Guardian in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om The Guardian te lezen
Computerscherm met logo Engelstalig online newsportal - Newsnow.co.uk - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om Newsnow.co.uk te lezen

ENGELSE KRANT & ONLINE NIEUWSPORTAL

Het nieuws (proberen) te lezen in het Engels, kan heel leuk en leerzaam zijn.
Het voordeel is dat u waarschijnlijk al op de hoogte bent van de actualiteit, zodat u op snelle wijze behoorlijk wat Engelse woordenschat kunt bijleren.

The Guardian


De meest gelezen kwaliteitskrant van Engeland is The Guardian.
U kunt op de afbeelding hierboven met het logo van The Guardian klikken, om deze krant direct te kunnen lezen.

Newsnow.co.uk


Het meest gelezen kwalitatieve en neutrale Engelse online nieuwsportal is Newsnow.co.uk.
U kunt op de afbeelding hierboven met het logo van Newsnow.co.uk klikken, om dit populaire online nieuwsportal van Engeland direct te kunnen lezen.
Afbeelding computerscherm met logo radiozender BBC Radio 2 - Engeland - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om BBC Radio 2 te luisteren
Afbeelding computerscherm met logo radiozender Heart - Engeland - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om Heart te luisteren

ENGELSTALIGE RADIO LUISTEREN

BBC Radio 2


BBC Radio 2 is het best beluisterde publieke radiostation in Engeland.
Door op het linker computerscherm hierboven met het logo te klikken, kunt u live luisteren naar deze Engelse radiozender.

Heart


De zender Heart is de meest bekende Engelse commerciële radiozender. Klik op het beeldscherm rechtsboven met het logo om direct live naar dit Engelse commerciële radiostation te luisteren.
Afbeelding computerscherm met logo BBC British Broadcasting Corporation - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding voor de website van BBC
Afbeelding computerscherm met logo ITV - Engeland - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding voor de website van ITV

ENGELSTALIGE TELEVISIE KIJKEN

BBC 1 en 2 & Channel 4


Uw favoriete Engelse televisieprogramma of serie zonder ondertiteling bekijken, is eerst misschien even wennen, maar al gauw zult u merken dat dit heel leuk en leerzaam is.
De Engelse stations BBC 1 en 2 en Channel 4 zijn de Engelstalige publieke stations.

ITV


De omroep ITV is de bekendste Engelse commerciële televisieomroep.
Deze Engelstalige televisiestations kunnen via kabel, satelliet, internet of een app worden bekeken.
Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

TRAINEN EN VERGADEREN IN ’S-HERTOGENBOSCH

U kunt de cursus Engels in ’s-Hertogenbosch op uw eigen locatie volgen of in Rotterdam, bijvoorbeeld bij Coachhuis Rotterdam-Wijnhaven aan de Wijnhaven 36 in Rotterdam aan de bij Pand010 aan de Westblaak 33 in Rotterdam of bij Coachhuis Poortugaal aan de Hofhoek 9 in Poortugaal. Wij verzorgen ook taalcursussen Engels in ’s-Hertogenbosch bij bijvoorbeeld Van der Valk Hotel Hertogenbosch-Vught aan de Bosscheweg 2 in Vught, bij Best Western Plus City Centre Hotel Den Bosch aan de Kerkstraat 56, bij Hotel Campanile ’s-Hertogenbosch aan de Goudsbloemvallei 21-25 en bij Fletcher Hotel ’s-Hertogenbosch aan de Burgemeester Burgerslaan 50 in Rosmalen.
Besprekingen houden, bijvoorbeeld met uw internationale zakenrelatie, in ’s-Hertogenbosch kan bij de Brabanthallen, bij 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch, bij Maaspoort Sports & Events en bij de Orangerie.

’S-HERTOGENBOSCH - GESCHIEDENIS

In 2013 zijn in ’s-Hertogenbosch restanten gevonden van een neanderthalerkamp. Deze mensensoort leefde circa 250.000 jaar geleden. Of zij de eerste bewoners waren? Er zijn restanten gevonden uit de IJzertijd (circa 500 v.Chr.) en bij Empel zijn resten gevonden van een Romeinse tempel. Waarschijnlijk was er toen al permanente bewoning. In het jachtdomein van hertog Hendrik I ontstond een
handelsnederzetting tussen 1185 en 1196.
Zo ontstond de stad ’s-Hertogenbosch.
Voordat ’s-Hertogenbosch ontstond, lag een bos op die plek, dat als jachtgebied eigendom was van Godfried I van Brabant. Godfried I van Brabant was de eerste hertog van Brabant. De naam des Hertogen bosch betekent derhalve ‘het bos van de hertog’.

’S-HERTOGENBOSCH - NU

’s-Hertogenbosch ligt in de streek Meierij van ’s-Hertogenbosch in de Brabantse Stedenrij in oostelijk Noord-Brabant. Plaatsen in de buurt van ’s-Hertogenbosch zijn Berlicum, Boxtel, Eerde, Elshout, Kaatsheuvel, Kerkdriel, Nuland, Oss, Rosmalen, Uden, Veghel, Waalwijk en Zaltbommel.
’s-Hertogenbosch ligt in de provincie Noord-Brabant. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft bijna 155.000 inwoners.
Vlag gemeente ’s-Hertogenbosch - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels 

Vlag gemeente ’s-Hertogenbosch

Wapen gemeente ’s-Hertogenbosch - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels 

Wapen gemeente ’s-Hertogenbosch

INWONERS

Een inwoner van ’s-Hertogenbosch noemt men een ‘Bosschenaar’, maar Bosschenaren worden ook wel Bossche Bollen genoemd.
Bekende Bosschenaren zijn Jheronimus Bosch (Jeroen Bosch), Jan Hommen (ING), Theo Nabuurs (Mental Theo), Marianne Vos en en Albert West.
Iets wat uit ’s-Hertogenbosch komt, heet ‘Bosch’ of ‘Bossche’, bijvoorbeeld de Bossche bollen (in Den Bosch sjekladebol genoemd). ’s-Hertogenbosch kreeg in het jaar 1184 stadsrechten.

’S-HERTOGENBOSCH - INTERNATIONAAL & SCHOLING

Provinciehoofdstad, kernen & stedenband


’s-Hertogenbosch is de provinciehoofdstad van Noord-Brabant.
’s-Hertogenbosch is de op drie na grootste gemeente van Noord-Brabant.

Kernen


Onder de gemeente ’s-Hertogenbosch vallen eveneens Bokhoven, Empel, Engelen, Kruisstraat, Nuland, Rosmalen en Vinkel.

Hoger onderwijs


Er zijn verschillende hogescholen in ’s-Hertogenbosch gevestigd, zoals Avans, Fontys alsook HAS Hogeschool.
In ’s-Hertogenbosch zijn geen universiteiten gevestigd.
Provincievlag Noord-Brabant - 600 * 337 pixels

Vlag provincie Noord-Brabant

Provinciewapen Noord-Brabant - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Wapen provincie Noord-Brabant

TYPISCH BOSCH

’s-Hertogenbosch staat bekend als stad van het middeleeuwse stadscentrum, de Sint-Janskathedraal, het carnaval, de Brabanthallen, Jeroen Bosch, Zoete Lieve Gerritje en de Bossche bollen.
’s-Hertogenbosch fungeert als provinciehoofdstad, winkel- onderwijs en cultuurstad.


’s-Hertogenbosch - minder bekend


Den Bosch heet tijdens carnavalstijd Oeteldonk. Minder bekend is dat de stad vroeger ‘Moerasdraak’ werd genoemd. Den Bosch was vanwege de vele moerassen vrijwel niet in te nemen door vijandelijke legers, vooral tijdens de tachtigjarige oorlog.

BOSCH DIALECT EN ACCENT

Dit dialect is sterk met het Maaslands verwant.
In Den Bosch en omstreken hoor je in plaats van ‘wat’ en waar ‘dat’ wordt bedoeld.
De ‘o’ wordt als u uitgesproken (durrep in plaats van ‘dorp’) en de ‘ei/ij’ klinkt als è (een ‘ijsje’ wordt een èèske).
Verkleinwoorden eindigen niet op -je maar op -ke (vrouwke in plaats van ‘vrouwtje’).
Het Oost-Brabants kent ook woorden uit het Duits, zoals rad voor ‘wiel’.
Dé hék gerolen oftewel: “dat heb ik geruild”.
Een ‘chocolaatje’ is een sjukklaatje en wat elders ‘Bossche bol’ heet, is in Den Bosch een sjekladebol.
Hoe hiette gij van achtere? wordt gezegd in plaats van: “Wat is uw achternaam?”
“Jij lijkt op je vader” betekent: Gij lekt op oewen ouwe.
“Den Bosch =ontmoeten”

’S-HERTOGENBOSCH - ZAKELIJK

De gemeente ’s-Hertogenbosch


Het netnummer van ’s-Hertogenbosch is 073.
Het postcodegebied van ’s-Hertogenbosch is 5200 - 5237.
Het adres van het gemeentehuis van ’s-Hertogenbosch is Wolvenhoek 1, 5211 HH in ’s-Hertogenbosch.
De website van de gemeente ’s-Hertogenbosch is S-hertogenbosch.nl.
Het telefoonnummer van de gemeente ’s-Hertogenbosch is 073 6155155.

Zakendoen in ’s-Hertogenbosch


Voor Bossche ondernemingen is het dichtstbijzijnde filiaal van de Kamer van Koophandel het KVK-kantoor ’s-Hertogenbosch aan Pettelaarpark 10, 5216 PD in ’s-Hertogenbosch. Het telefoonnummer van de Kamer van Koophandel voor ’s-Hertogenbosch is 088 585 1585. De website van de Kamer van Koophandel voor ’s-Hertogenbosch is KVK-kantoor Den Bosch.

’S-HERTOGENBOSCH – (INTERNATIONALE) BEDRIJVIGHEID

Bedrijven die internationaal zakendoen, bevinden zich in ’s-Hertogenbosch vaak op bedrijventerrein De Brand, Boschveld, De Herven, De Rietvelden, High Tech Park ’s-Hertogenbosch, Maaspoort, Kruisstraat, Pettelaarpark, Treurenburg of op bedrijventerrein Hintham-Noord/De Vliert.
In ’s-Hertogenbosch bevinden zich onder andere de volgende, veelal internationaal opererende bedrijven en organisaties: AmorA campers, Bburago Nederland, Bestron Nederland, Bobo’s Eyewear (Bollé, Cébé, Flexee, Prego, Serengeti), Brand Loyalty Group, Canon Nederland, Caterpillar Work Tools, Ctac, CWS Nederland, Dialog Semiconductor, Dobotex, Duravit Nederland, Enexis, Essent, Fruitfunk, Gabor, GEA Refrigeration Netherlands, Goedhart en Borgesius, Hager Group (Berker, Tehalit etc.), Humax, Kellogg’s Benelux (Albran, Coco Pops, Disney ontbijtgranen, Frosties, Kellogg’s Cornflakes, Pringles, Rice Crispies, Special K etc.), Kuijpers, Lödige, Michelin Nederland (BF Goodrich, Euromaster, Kleber, Michelin, Uniroyal), Moonen Yachts, MTD Benelux (Cub Cadet, MTD, Robomow, Wolf), Nedis, Omron,
Packard Bell Nederland, Pali Group, Panasonic Nederland, Possehl Electronics, PVO International, Ricoh, SAI Global - BWise, SAP Nederland, Segway Nederland, Technics Nederland, Van Lanschot Kempen, Welten, Würth Nederland, Distributiecentrum Belgica in Hedel, Bakker Goedhart in Hedel, Daelmans Group in Nieuwkuijk, De Gulden Krakeling in Nieuwkuijk, Banketbakkerij Merba in Oosterhout, De Kroes Groep in Oosterhout, Döhler Holland in Oosterhout, Holland Foodz in Oosterhout, Janus Vaten in Oosterhout, Jos Hofkens H.I.G. in Oosterhout, Heijmans in Rosmalen, Leicht keukens Nederland in Rosmalen, Libéma in Rosmalen, Van der Valk in Rosmalen, Rockford Fosgate in Rosmalen, Toekomst Schoonmaakbedrijven in Schijndel, Prochamp in Velddriel, Brabo-Pack in Waalwijk, Distributiecentrum Bol.com in Waalwijk, Mineralz in Waalwijk, Oerlemans Foods Nederland in Waalwijk, Ajilon Life Sciences in Zaltbommel en Van Osch Snacks in Zaltbommel.
Een aantal van deze bedrijven mag Dagnall klant noemen.

NIEUWS UIT ’S-HERTOGENBOSCH

Het Bossche nieuwsportaal is Bossche Omroep en Bossche ondernemers lezen hun regionale zakelijke nieuws op MKB Noord-Brabant - Nieuws.
Ondernemers in ’s-Hertogenbosch kijken hun (zakelijk) nieuws op Omroep Brabant.
Bosschenaren en ondernemingen in ’s-Hertogenbosch kunnen hun (zakelijk) nieuws lezen in de regionale krant het Brabants Dagblad - Den Bosch - Vught en het Algemeen Dagblad - Den Bosch.
Logo krant s-Hertogenbosch - Brabants Dagblad op een transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo regionale televisie- en radio-omroep Omroep Brabant op een transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

CULTUUR, SPORT, ONTSPANNING EN ZAKENLUNCH IN ’S-HERTOGENBOSCH

Cultuur


Wilt u uw Engelstalige zakenrelatie wat cultuur in ’s-Hertogenbosch laten zien?

Afhankelijk van het vakgebied waarin u werkzaam bent en/of de interesses van uw Engelstalige zakenrelatie, kunt u in ’s-Hertogenbosch een bezoek brengen aan het Archeologisch en Paleontologisch Museum Hertogsgemaal, aan het Design Museum Den Bosch, aan het Jheronimus Bosch Art Center, aan Het Museumkwartier, aan Het Noordbrabants Museum Den Bosch, aan het Oeteldonks Gemintemuzejum of aan Museum Slager.

Voetbal, tennis, padel & squash


Samen naar een sportwedstrijd kijken of zelf voetballen, tennissen, padellen of squashen met uw Engelstalige zakenrelatie? Voetbal verbroedert. Misschien is het leuk om met uw Engelse zakenrelatie naar een voetbalwedstrijd te gaan, waar bijvoorbeeld de Schiedamse voetbalclub SVV, C&FC Hermes-D.V.S., Excelsior ’20 of PPSC Schiedam meespeelt.

Voor een partijtje tennis, padel of squash in ’s-Hertogenbosch kunt u terecht bij Tennisvereniging De Schutskamp, bij TV Asmunt of bij TV De Hambaken.
Golf, ontspanning & lunch Misschien hebt u zin om na de cursus Engels in ’s-Hertogenbosch of met uw Engelstalige (zaken)relatie een balletje te slaan en/of gezellig een hapje te eten of iets te drinken? Dagnall Talen heeft voor u een golfbaan in ’s-Hertogenbosch ontdekt voor een compleet dagje/middagje uit.
Om even een balletje te slaan of gewoon iets te drinken of te eten, kunt u naar Golf Parc De Pettelaar in ’s-Hertogenbosch gaan. Deze golfbaan bevindt zich aan de Meerendonkweg 2 in ’s-Hertogenbosch. Het telefoonnummer van deze golfbaan is is 073-613 66 30. De website van de golfbaan is www.pettelaar-golf.nl.
Om iets te drinken of een hapje te eten kunt u terecht bij de horecagelegenheid van het Parc. BurgGolf Golfclub de Haverleij is nog een golfbaan in de buurt van ’s-Hertogenbosch.
Afbeelding voetbal tennisbal golfbal in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo voetbalclub ’s-Hertogenbosch - FC Den Bosch - Football Club Den Bosch - in kleur op grasveld met witte lijn - 600 * 337 pixels

PROMOTIEFILMPJES & GOOGLE MAPS

Hieronder vindt u promotiefilmpjes van Engeland en van ’s-Hertogenbosch die tevens op Youtube staan.
U kunt direct op het rode Youtube logo in het midden van de afbeelding klikken om een filmpje te bekijken.
Onder deze promotiefilmpjes staan de locaties van Engeland alsook ’s-Hertogenbosch op Google Maps. Klik linksboven om de kaart groot weer te geven in een nieuw venster.
Door linksonder op het vierkantje in de afbeelding te klikken, worden de satellietbeelden van Engeland alsook van ’s-Hertogenbosch op Google Earth weergegeven.
U kunt in- en uitzoomen op de kaartjes met de + en – knop rechtsonder.
Wat kennis van de streek van waar uw Engelse zakenpartner zich bevindt, kan tijdens zakelijke gesprekken met Engelstaligen altijd van pas komen.
Promovideo Engeland
Promovideo ’s-Hertogenbosch
 
Google Maps Engeland
Google Maps ’s-Hertogenbosch
Op de hoogte blijven van wat er speelt in Engeland

ENGELS NIEUWS & NIEUWS UIT ’S-HERTOGENBOSCH

Hieronder ziet u het actuele nieuws uit Engeland en ’s-Hertogenbosch van diverse nieuwsbronnen.
Het eerste blokje is Engels nieuws in het Nederlands.
Het tweede blokje is nieuws uit Engeland in het Engels.
Het derde blokje is nieuws uit ’s-Hertogenbosch (in het Nederlands).
Dit nieuws wordt steeds live bijgewerkt.
Wanneer u zakendoet of communiceert met Engelsen, is het prettig en handig om een beetje geïnformeerd te zijn van wat zich in Engeland speelt.
Daarnaast kan het vrij leerzaam zijn om het Engelse nieuws te lezen in het Engels.
U bent waarschijnlijk al geïnformeerd over het dagelijkse nieuws, dus gaat begrijpend lezen relatief gemakkelijk en verrijkt u de Engelse woordenschat met actuele Engelse woorden, uitdrukkingen en termen.
Dagnall geeft cursussen in 24 talen

TAALCURSUSSEN IN 24 TALEN

In ’s-Hertogenbosch verzorgt Dagnall Taleninstituut onder andere maatwerk taalcursussen Engels, Nederlands, Frans, Duits, Spaans en Portugees.
Hierboven vindt u een overzicht van de andere talen die Dagnall standaard aanbiedt naast Engels in ’s-Hertogenbosch.
U kunt uiteraard altijd contact opnemen voor een cursus in een taal die niet in het overzicht vermeld staat.
Dagnall Talen verzorgt ook vertaalwerk en tolken Engels

Wist u dat?

Wist u dat Dagnall Talen eveneens vertalingen in ’s-Hertogenbosch en tolkdiensten verzorgt?
Dagnall Talen kan u dus van dienst zijn met
taalcursussen, vertalingen, tolkdiensten alsook het schrijven van teksten!
Ook de juiste route naar vertaaldiensten en tolkdiensten Engels
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

ONZE OPDRACHTGEVERS

De upload van uw document is gelukt.

 

INLOGGEN MEDEWERKERS   /   BESTANDEN UPLOADEN