OFFERTE AANVRAGEN
Offerte aanvragen

Cursus Duits

Direct naar ➤ Cursussen - Online - ERK - ISO - Duitsland - Nieuws
Dagnall taalcursus online
Dagnall taalcursus contact opnemen
Dagnall taalcursus op lokatie
Taleninstituut Dagnall - Wij kunnen snel schakelen - Binnen een week beginnen is mogelijk Begin vandaag nog uw reis naar taalbeheersing duits

Begin vandaag nog uw reis naar taalbeheersing duits


Taaltrainingen Duits van topniveau


Taalkennis Duits verbindt u met de Duitssprekende wereld en is een communicatiebasis die deuren voor u opent - met name in de professionele wereld. Om deze reden hebben organisaties die investeren in de taalopleiding van de werknemers, ook een duidelijk voordeel alsook een voorsprong.
Dagnall Talen biedt u precies wat u zoekt: effectieve taaltrainingen Duits op het hoogste niveau voor medewerkers en leidinggevenden.
(Betaalbare) taaltraining Duits op maat, omdat uw organisatie welbespraakte werknemers verdient.

Vakgebieden


Zakelijk, technisch of medisch - Dagnall spreekt elke bedrijfstaal.
Elke bedrijfstak heeft een eigen taalgebruik en hanteert eigen terminologie. Geef uw medewerkers een zelfverzekerde uitstraling en duidelijke concurrentievoordelen, door middel van branchespecifieke taalkennis Duits op het hoogste niveau.
Dagnall Talen biedt uw werknemers taaltrainingen Duits aan in een brede waaier van vakgebieden.
Screenshot navigatiesysteem met tekst Cursus Duits - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Goed op weg met Dagnall Talen

In onze lesruimte
of bij u op locatie

De organisatie van uw taaltrainingen Duits in goede handen

Werkgerelateerd & doelgericht Duits leren


Wij bieden taaltrainingen Duits op maat aan als individuele (1-op-1) lessen, als groepscursussen met collega’s, als (intensieve) workshops en als langdurige, regelmatige trainingen - met face-to-face-lessen alsook online cursussen. Iedereen kan bij Taleninstituut Dagnall Duits leren op precies de manier die het beste bij hem of haar past. Naast de algemene taaltaaltrainingen Duits zijn organisaties vooral geïnteresseerd in werkgerelateerde taaltrainingen zoals schrijfvaardigheid Duits of zakelijk Duits. Onze taalcursussen worden afgestemd op de individuele behoeften van de klant. Dagnall biedt de mogelijkheid om via gecertificeerde taaltrainers met zeer goede beoordelingen en recensies Duits te leren. Dagnall Talen leidt u snel en doelgericht naar de beoogde resultaten.

Filosofie


Onze filosofie is om Duits te leren zonder schroom en met plezier en gemak. Daarom gaan wij tot het uiterste om ervoor te zorgen dat u de Duitse taal zonder remmingen en moeiteloos leert.
Duits leren moet leuk zijn en daarom werken wij met methodes die het leerproces voor de cursist prettiger en gemakkelijker maakt.

Met onze methodes wordt uw nieuwsgierigheid opgewekt en uw bereidheid om te leren, ondersteund. Met 15 minuten dagelijks oefenen, brengt Dagnall Talen u in grote stappen naar het gewenste niveau.
Dagnall Taleninstituut is een partner voor iedereen die Duits wil leren.
Betaalbare topkwaliteit sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalingen - tolken - teksten

Plan van aanpak Dagnall Taleninstituut

Dagnall Taleninstituut stelt in overleg met u als opdrachtgever de wensen en leerdoelen vast. U meldt de cursisten met hun contactgegevens aan. Dagnall Taleninstituut verzorgt een intake op locatie of, indien u dit wenst, telefonisch of online. Na het intakegesprek, waarbij op basis van het Europees Referentiekader (ERK) het huidige en gewenste niveau van de cursisten wordt bepaald, ontvangt u van ons een cursusvoorstel op maat met de offerte.
Na akkoord van deze offerte stemmen wij de planning van de cursus af op uw agenda en situatie.
Na enkele lessen Duits evalueert de trainer de voortgang en de inhoud van de taalcursus. Indien nodig, kunnen de doelstellingen worden bijgesteld.
Na de laatste les sturen wij u een eindrapportage met een beschrijving van de resultaten die door de deelnemers zijn behaald. Tevens ontvangen de deelnemers een certificaat van het instituut.
[ Lees meer ]


Intake

Planning

Cursus

Certificaat

Betaalbaar maatwerk in cursussen Duits sinds 1982

Dagnall Talen levert sinds 1982 diensten aan bedrijven en (overheids)instellingen. Voor Dagnall werken ervaren en kundige taaltrainers Duits die specialisten zijn op hun gebied en trainingen hebben verzorgd aan het bedrijfsleven en (overheids)organisaties.
Door de functiegerichte en werkplekgerichte aanpak, levert Dagnall Talen zeer effectieve en betaalbare taalcursussen Duits. Dagnall levert door de maatwerk-aanpak een hoog rendement. Daar kunt u op vertrouwen!
Dagnall levert betaalbaar maatwerk Duits

Taal op de werkvloer

Taal op de Werkvloer: draagvlak vereist! Veel bedrijven zijn inmiddels bekend met cursussen (Duits) die zijn gericht op het vergroten van de taalbeheersing op de werkvloer.
Medewerkers zonder of met beperkte kennis van de Nederlandse taal of een andere voertaal ervaren een belemmering in de werkomgeving en willen graag en beter en/of sneller kunnen communiceren.
Zij willen de werkinstructies op de werkvloer goed kunnen begrijpen en hier ook mee om kunnen gaan. Deze medewerkers willen het liefst zelfverzekerder hun werk kunnen uitvoeren en natuurlijk graag hun ambities op het werkterrein verwezenlijken. Een investering in personeel en in de (innovatieve) ontwikkeling van het bedrijf is derhalve noodzakelijk.
[ Lees meer ]

Vele wegen leiden naar Berlijn

Behoeftes en leermethode


Een goede cursus Duits is niet alleen toegespitst op de behoefte van de klant, cursist, organisatie of werkgever, zoals het vergroten van spreek- of schrijfvaardigheid.
Een goede taalcursus (Duits) is vanzelfsprekend ook afgestemd op de beste, lees meest geschikte, leermethode voor de individuele cursist.
Een cursus Duits die het beste bij hem of haar past.

Hoe behaalt Dagnall een hoog rendement?


Onze vakkundige taaltrainers Duits zijn heel bedreven in het zo snel en zo plezierig mogelijk aanleren van kennis en vaardigheden om deze direct in realistische praktijksituaties te kunnen gebruiken. Dat werkt wel zo prettig en het zorgt ervoor dat u veel waar voor uw geld krijgt.
Het alom bekende hoge rendement van Dagnall wordt behaald door een blend van deze bewezen leermethode in combinatie met de focus op de cursist(en) en een onderzoek of de cursist(en) visueel, auditief of kinesthetisch is/zijn ingesteld. U kunt bij Dagnall terecht voor cursussen die gebaseerd zijn op maatwerktrainingen.

Dagnall Taleninstituut biedt groepscursussen van 3 tot 10 personen, duocursussen (2 personen), individuele taalcursussen, onlinecursussen, het Dagnall online leerplatform voor blended learning alsook een eigen App met woordenlijsten en specifiek jargon van het bedrijf of de organisatie.
Onze taaltrainers geven les met veel eigen lesmateriaal dat zij hebben verzameld en gecreëerd door de jaren heen en de taaltrainers spelen continue in op actuele thema’s en ontwikkelingen.

Een prettige manier van leren


Een bijkomend voordeel is dat dit uitgekiende maatwerk als een zeer prettige methode wordt ervaren door zowel onze cursisten alsook onze taaltrainers Duits. Onze, door de jaren heen steeds verder ontwikkelde en weldoordachte werkwijze is het zeer gewaardeerde handelsmerk van Dagnall geworden. De cursus Duits is dus niet alleen functiegericht en/of werkgericht, maar eveneens afgestemd op de leermethode die het beste bij de cursist zelf past.
Overlappende groene cirkel met klok en kalender en donkerblauwe cirkel met icoon lesgeven op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Computerscherm met vier taalvaardigheden luisteren, lezen, schrijven en spreken - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Duits effectief leren bij Taleninstituut Dagnall

Individuele cursussen en groepscursussen Duits

Duitse lessen - individueel of in groepsverband


Ons taleninstituut cursussen Duits op maat voor individuen en groepen, waarbij u met een gerust hart de gehele organisatie aan ons kunt overlaten.
Dagnall Talen biedt deze individuele cursussen en groepscursussen voor zowel beginners, als voor halfgevorderden en gevorderden.
We maken voor de individuele-, duocursussen en

groepscursussen gebruik van moderne en gevarieerde onderwijsmethoden om doelgericht te trainen en leersucces te borgen.
Onze individuele-, duo- en groepscursussen kunnen uiteraard zowel op locatie als op één van onze trainingslocaties worden gegeven.
Maatwerk individuele en groepscursussen Duits

Maatwerkcursussen Duits


Wij bieden individuele cursussen Duits voor bedrijven, (semi-)overheidsinstellingen en particulieren.
Een individuele taalcursus noemt men ook wel één-op- één-taalcursus of privéles.
De individuele taalcursussen van Dagnall Talen zijn al decennia bekend voor de persoonlijke aandacht, het maatwerk en het hoogste rendement.
Alle individuele cursussen Duits van Dagnall Talen zijn maatwerktrainingen en worden afgestemd op, en specifiek samengesteld voor, het taalniveau, de branche, de praktijksituatie alsook de leerstijl.
De trainingen worden opgesteld om de persoonlijke of bedrijfsdoelstellingen te behalen.

Wij bieden groepscursussen Duits van 3 tot 10 personen, maar ook zogenaamde duocursussen (2 cursisten) aan het bedrijfsleven, (semi-)overheidsinstellingen en particulieren.
De groepen houden we zo klein mogelijk om de leereffectiviteit te verhogen en de deelnemers maximaal te kunnen ondersteunen.
Ook de groepscursussen van Dagnall Talen zijn maatwerkcursussen en worden afgestemd op, en specifiek samengesteld voor, het taalniveau, de branche, de leerstijl alsook de praktijksituatie alsook de trainingen worden opgesteld om de (bedrijfs)doelstellingen te behalen.


Pluspunten individuele cursus


Het belangrijkste voordeel van een individuele taalcursus Duits is het hoge rendement omdat in vrij korte tijd veel informatie wordt opgenomen.
Er wordt meer vooruitgang gemaakt doordat de cursus intensief is en het leertraject is zo kort mogelijk.
Een ander belangrijk voordeel van individuele taalcursussen is flexibiliteit. De cursus kan beter worden afgestemd op de leerstijl van de cursist en de inhoud kan optimaal aangepast aan het niveau, de doelstellingen en de specifieke aandachtsgebieden van de cursist.
De leervordering is optimaal doordat eventuele begripsproblemen individueel kunnen worden behandeld.
Ook kan een individuele taalcursus ideaal worden afgestemd op de agenda van de cursist zodat het leerschema en het tijdmanagement optimaal zijn.


Pluspunten groepscursus


Het grootste voordeel van een groepscursus Duits is vooral de interactie met de andere deelnemers; het actieve gebruik van de doeltaal in de groep door middel van bijvoorbeeld rollenspellen en discussies.
De zogenaamde groepsdynamiek is een ander groot pluspunt; het kunnen leren van de fouten van anderen en met elkaar communiceren in de doeltaal. De afwisseling die zo wordt geboden, kan door cursisten als leuker worden ervaren.
Groepscursussen zijn daarnaast efficiënt omdat meerdere medewerkers tegelijktijd worden getraind en de groep op vrijwel hetzelfde kennisniveau komt.
Ook zijn voor de cursisten groepscursussen wat minder intensief (minder zwaar) dan individuele taalcursussen.


Minpunten individuele cursus


Rollenspellen en discussies kunnen bij een individuele cursus Duits alleen met de docent worden gedaan en gevoerd.
Het geleerde kan niet in een groep worden geoefend doordat er geen interactie is met andere cursisten.
Doordat groepsdynamiek ontbreekt, is het eveneens niet mogelijk om van elkaars fouten te leren.
De intensievere leerbenadering van een individuele taalcursus is ook behoorlijk intensief (zwaarder) voor de cursist.


Minpunten groepscursus


In groepscursussen is minder aandacht voor de individu en kunnen lerenden wat sneller zijn afgeleid. Daardoor is het rendement wat lager. Deels kan dit ondervangen worden door groepen wat kleiner te maken (bijvoorbeeld minigroepen).
Ook kunnen groepscursussen Duits minder goed op individuele leerstijlen worden afgestemd.
Een ander minpunt van een groepscursus is dat de planning minder goed kan worden afgestemd op de agenda van de individuele deelnemers.

Pluspunten

Individuele cursus in één oogopslag  hoogste rendement & flexibiliteit, kortste traject
  afgestemd op individuele leerstijl
  inhoud perfect afgestemd op individuele behoefte
  afgestemd op niveau & aandachtsgebieden cursist
  afgestemd op agenda cursist


Minpunten

Individuele cursus in één oogopslag  geen interactie met andere cursisten
  vrij intensief voor de cursist
  geen groepsdynamiek

Pluspunten

Groepscursus in één oogopslag  interactie met andere cursisten
  groepsdynamiek wordt als prettiger ervaren
  groep komt op hetzelfde kennisniveau
  efficiënt meerdere medewerkers tegelijk trainen
  minder intensief dan individuele cursus


Minpunten

Groepscursus in één oogopslag  iets minder aandacht voor individuele cursist
  minder afgestemd op individuele leerstijlen
  minder afgestemd op agenda cursisten
Ontdek onze mogelijkheden voor cursussen Duits

Verschillende opties voor Duitse les

Dagnall Talen geeft taalcursussen (Duits) voor zowel beginners, halfgevorderden als gevorderden.
Niet iedereen heeft de mogelijkheid om een talencentrum te bezoeken. Daarom verzorgen wij onze taalcursussen ook incompany en online.

Dagnall Taleninstituut biedt de keuze uit de
onderstaande cursusvormen Duits. Een combinatie van deze taalcursussen is ook mogelijk.
Dagnall Talen staat voor (betaalbaar) maatwerk!

ALGEMENE LEERMETHODES

Audio-Lingual Method (ALM) (Army Method/New Key)


Bedacht door wie en wanneer


De audiolinguale methode was al in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw in Engeland en in Amerika ontwikkeld, onder andere door de Amerikaanse taalkundige Leonard Bloomfield. Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd het noodzakelijk om de (Amerikaanse) soldaten elementaire verbale communicatieve vaardigheden te leren. Door de invloed van het leger werd deze audiolinguale methode ook wel bekend als de ‘legermethode’.

Kenmerken van de Audio-Lingual Method (ALM)


De audiolinguale methode kan als een reactie op de grammatica-vertaalmethode worden gezien. Nieuw was dat de lessen volledig in de doeltaal (bijvoorbeeld Duits) plaatsvonden. Spreken en luisteren (in het Duits) zijn de belangrijkste vaardigheden en (Duitse) grammaticale structuren worden geleerd aan de hand van mondelinge structuuroefeningen. Het doel is foutloos Duits leren spreken en verstaan; het begint bij leren naspreken. Herhaling is het middel hiervoor; er wordt gewerkt met drills om Duitse zinnen en structuren in te slijpen, zodat reacties spontaan en automatisch worden. De docent Duits kan bijvoorbeeld een zin tien keer herhalen en dan een nieuw Duits woord toevoegen. Er wordt veel gewerkt in de zogenaamde talenpractica, waar studenten Duits een koptelefoon op hebben en zinnen beluisteren en naspreken. Het geschreven Duits wordt pas aangeboden zodra het mondelinge Duits vertrouwd is geworden. Er worden wel afbeeldingen gebruikt om nieuwe Duitse woorden te introduceren.

Populariteit


De methode werd in ons land pas geïntroduceerd rond het jaar 1970 bij het ingaan van de Mammoetwet. Er kwamen al snel grote bezwaren tegen deze betekenisloze driloefeningen. Soms haperde de techniek, waardoor de talenpractica vrij snel in onbruik raakten. In plaats daarvan werden de mondelinge structuuroefeningen schriftelijk gemaakt. Leerboekenschrijvers namen de markt weer over en boden zoals gebruikelijk expliciete grammaticaregels aan. Toch liet de audiolinguale methode haar sporen na. Nu was alom geaccepteerd dat het bij het leren van een taal (zoals Duits) niet om het uit het hoofd leren van de (Duitse) grammaticaregels gaat, maar om de toepassing. De luistervaardigheid (Duits), die vóór 1970 voor het merendeel van docenten niet bestond, was ontdekt.

Voor- en nadelen van de Audio-Lingual Method


De audiolinguale methode is voor beginners Duits effectief. Een juiste uitspraak Duits wordt van het begin af aangeleerd. De methode is een docentgestuurde methode en kan daardoor een snelle en efficiënte kennisoverdracht bieden. De methode is ook geschikt voor grotere groepen.

Dit docentgestuurde aspect is tegelijk een nadeel; er wordt geen eigen inbreng verlangd van de studenten, waardoor het gevaar op de loer ligt van passiviteit en onvoldoende betrokkenheid en motivatie. Een ander bezwaar is dat de geoefende drills niet zo eenvoudig om te zetten zijn in levend taalgebruik Duits.

GoldList Method (GLM)


Bedacht door wie en wanneer


De GoldList Method (‘gouden lijst-methode’) is ontwikkeld door David J. James, alias Viktor Dmitrievitch Huliganov of Uncle Davey.

Kenmerken van de GoldList Method (GLM)


De GoldList Method is een leermethode om woorden of zinnen (bijvoorbeeld in het Duits) zodanig te leren dat deze worden opgeslagen in het langetermijngeheugen. Deze methode werkt aan de hand van zelfgeschreven woordenlijsten (Duits) die later worden herhaald. De opgeschreven Duitse woorden of zinnen worden hardop gelezen door de lerende. De bedoeling is niet om de woorden en zinnen uit het hoofd te leren, maar dit eigenlijk gebeurt vanzelf door blootstelling. De woordenlijst wordt telkens herzien; Duitse woorden die zijn geleerd, worden van de lijst gehaald, Duitse woorden die nog steeds problemen opleveren, blijven staan.

Populariteit


Aanhangers van de GoldList Method stellen dat deze zinnen of woorden spontaan in het langetermijngeheugen van de student worden opgeslagen, maar geheugenwetenschappers bestrijden dit. Volgens deze geheugenwetenschappers wordt kennis in het algemeen onthouden als deze van betekenis en relevant is. Voor Duitse woorden die relevant en betekenisvol zijn voor de student, kan de methode goed functioneren.

Voor- en nadelen van de GoldList Method


De methode kan goed werken voor mensen die het prettig vinden om bijvoorbeeld Post-its® als geheugensteun te gebruiken. Het met de hand schrijven werkt beter dan typen of, zelfs tamelijk zinloos: een fotootje maken, omdat het fysieke deel van het geheugen door het schrijven meewerkt en wordt aangesproken. Het gebrek aan context is een minpunt. Talen bestaan uit veel meer dan een verzameling losse woorden of zinnen. Bovendien is de methode zeer tijdrovend; er dienen steeds handgeschreven woordenlijsten te worden aangelegd.

De Natural Method


Bedacht door wie en wanneer


De Natural Method, ook de Natural Approach (de ‘natuurlijke aanpak’) genoemd, is door de Amerikanen Tracy Terrell en Stephen Krashen ontwikkeld in 1983.

Kenmerken van de Natural Method


De Natural Method is op een natuurlijke wijze van taalverwerving (van bijvoorbeeld Duits) gericht. De methode probeert het Duits aan te leren op de manier waarop mensen als kind hun moedertaal leerden. Op deze manier leert de student onbewust ook de taalregels van het Duits. Hiervoor wordt alleen het Duits gebruikt met een aantal visuele hulpmiddelen. Een leeromgeving zonder stress is het streven van de methode. De studenten worden blootgesteld aan een aanzienlijke hoeveelheid begrijpelijke input. Bij de deze methode wordt de taalproductie Duits niet geforceerd, maar mag spontaan ontstaan. De nadruk ligt op communicatie en minder op expliciete Duits grammatica en de correctie van vormfouten.

De methode heeft het meeste rendement als de lerenden worden ondergedompeld in het Duits. Om ervoor te zorgen dat de student plezier van de ervaringen heeft, moeten de activiteiten die in het Duits worden aangeboden, stimulerend zijn.

De Natural Method lijkt erg op de Directe Methode. De methoden gaan beide uit van het idee van natuurlijke taalverwerving; het verschil is dat de Directe Methode meer nadruk op de praktijk legt en de Natural Method meer op de blootstelling aan taalinput en het verminderen van spreekangst.

Populariteit


Het is veelvuldig bewezen dat onderdompeling heel effectief is. Doordat de methode vrij eenvoudig is om te begrijpen, is de natuurlijke aanpak een populaire manier van lesgeven onder taaltrainers Duits. Minpunten heeft de Natural Method ook. De methode is vooral gericht op het impliciet aanleren van de Duitse grammatica. Lerenden zouden inderdaad leren te communiceren in het Duits, maar door onvoldoende kennis van de grammatica in een wat gebrekkige, vereenvoudigde versie van de taal blijven hangen.

Voor- en nadelen van de Natural Method


Op een natuurlijke manier leren, wordt een prettige manier gevonden om Duits te leren. Studenten wordt de kans geboden een persoonlijke band met het Duits te krijgen. Doordat er niet ‘uit het hoofd geleerd hoeft te worden’, beklijft het geleerde langer.

Omdat er vrijwel geen druk op de taalproductie ligt, kan het nadeel zijn dat het wat langer duurt voor er resultaten merkbaar zijn. De methode bereidt een lerende ook niet per se voor op een specifiek Duits examen.

Structurele Aanpak


Bedacht door wie en wanneer


De ‘Structurele Aanpak’ (Engels: Structural Approach; ‘SA’) is in de begin jaren 50 ontwikkeld door Charles Carpenter Fries en Robert Lado.

Kenmerken van de Structurele Aanpak (SA)


De Structurele Aanpak is een taalverwervingsmethode met als doel de student vertrouwd te maken met de fonologische en grammaticale structuur van de doeltaal (bijvoorbeeld het Duits). Volgens de SA levert de beheersing van deze structuren meer op dan het verwerven van het Duits. Het herkennen en kunnen toepassen van vaste combinaties van Duitse woorden en woordgroepen in de juiste woordvolgorde is waar het bij de Structurele Methode om gaat. Deze vaste combinaties van woorden worden aan de studenten aangeboden in betekenisvolle situaties met behulp van dramatisering, visualisatie, gezichtsuitdrukking en handelingen. De structuren die in de praktijk het meest gebruikt worden, worden eerst aangeboden. De mondelinge vaardigheid Duits (luistervaardigheid en spreekvaardigheid) wordt hierbij in de eerste instantie gebruikt; leesvaardigheid en schrijfvaardigheid volgen hieruit. Bij het aanleren en verbeteren van de productieve vaardigheid Duits (spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid), krijgt de grammatica een grote plek. Structural-Situational Approach (structurele-situationele benadering) en de Structural-Oral-Situational Approach (structurele-mondeling-situationele benadering) zijn andere namen voor de Structurele Aanpak.

Populariteit


De Structurele Aanpak werd in de jaren vóór 1970 op grote schaal gebruikt om Engels te leren in Engelssprekende landen, voormalige Britse koloniën en in Maleisië.

Voor- en nadelen van de Structurele Aanpak


Het voordeel van een structurele aanpak is dat de studenten het Duits op een nauwkeurige wijze leren. De studenten krijgen inzicht in de Duitse grammatica ze leren eveneens in welke situatie bepaalde Duitse woorden of woordcombinaties wel of niet passend zijn. De methode van de Structural Approach gebruikt alledaagse taal. De methode van de Structurele Aanpak heeft ook nadelen. Deze manier van werken kost tamelijk veel tijd en geeft niet direct een succeservaring. De eigen input van lerenden is behoorlijk beperkt; het is weinig creatief.

Communicatief taalonderwijs (Engels: Communicative Language Teaching; CLT)


Bedacht door wie en wanneer


Communicatief taalonderwijs (Engels: Communicative Language Teaching; CLT), of ook wel ‘De Communicatieve benadering’ (Engels: Communicative Approach; CA) genoemd, ontstond in de jaren 60 van de vorige eeuw onder invloed van de ideeën van Noam Chomsky, die de nadruk legde op competenties bij het leren van talen. De taalkundige Dell Hymes was in 1966 de grondlegger van het concept communicatieve vaardigheden.

Kenmerken van Communicatief taalonderwijs (CLT)


Communicatief talenonderwijs gaat uit van de visie dat interactie het uiteindelijke doel is van het leren van een taal (zoals Duits).

De studenten leren het Duits in praktijk te brengen met behulp van CLT-technieken door de interactie met elkaar en de docent Duits. Authentieke teksten in het Duits of ander materiaal uit de werkomgeving en/of het dagelijks leven worden gebruikt. Het Duits wordt zowel tijdens als buiten de les gebruikt.

Studenten praten over persoonlijke gebeurtenissen met medestudenten en trainers Duits dragen onderwerpen aan die buiten het domein van de traditionele grammatica liggen, om de taalvaardigheid Duits in allerlei soorten realistische situaties te oefenen. De Duitse grammatica wordt inductief geleerd, dat wil zeggen aan de hand van de praktijk, waaruit de regel volgt.

Bij CLT is de docent Duits echt een trainer, die de lerende helpt te communiceren in het Duits.

Populariteit


In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw werd de CLT erg populair, mede doordat de traditionele taalonderwijsmethodes niet zo succesvol bleken. Door de verdere eenwording van Europa was er meer vraag aan het leren van talen middels een methode die direct toepasbaar was.

Voor- en nadelen van Communicatief taalonderwijs


Communicatief taalonderwijs heeft veel sterke kanten. Studenten ‘kunnen’ al snel ‘iets’ in het Duits; het is functioneel en studentgericht. Omdat authentiek materiaal wordt gebruikt, leren studenten de Duitse woorden die voor hen nodig zijn. De methode is efficiënt. Voor de studenten is deze methode stimulerend omdat zij snel succes ervaren. Fouten maken mag; al doende wordt de vaardigheid geleerd en geperfectioneerd. Een nadeel van de communicatieve benadering is dat er veel minder aandacht is voor grammatica, vocabulaire dat niet direct toepasbaar is en uitspraak. Het voorbereiden en plannen vereist veel meer tijd van de trainer en van de student vraagt het een actieve deelname. Deze manier van leren is voor sommige studenten moeilijk of ongewoon, afhankelijk van hun achtergrond. CLT traint vaardigheden; het gaat vooral om de functie en minder om de vorm en het biedt geen samenhangend geheel.

Grammatica-/vertaalmethode (GVM) (Engels: Grammar-Translation Method; GTM)


Bedacht door wie en wanneer


In de 18de en de 19de eeuw was het taalonderwijs vooral gefocust op praktisch taalgebruik. Men leerde om gebruiksklare zinnen, dialogen, idiomatische uitdrukkingen, woordenlijsten enzovoort na te spreken, uit het hoofd te leren en op te zeggen. Een Duitse docent Frans en Italiaans; Johann Valentin Meidinger, deed dit op een andere manier. Hij ontwikkelde een methode waarin de grammatica in het middelpunt stond omstreeks 1783. Meidinger wordt als de grondlegger van de grammatica-vertaalmethode (Grammar-Translation Method; GTM) beschouwd.

Kenmerken van de Grammatica-/vertaalmethode (GVM)


Deze methode was gebaseerd op het onderwijs in het Latijn, wat de taal van de religie, wetenschap en cultuur was. Het onderwijs in het Latijn was vanzelfsprekend op geschreven teksten van klassieke schrijvers gericht en was volledig gericht op vertalen en grammatica. Dat werd gezien als een degelijke en wetenschappelijke aanpak. De Grammatica-/vertaalmethode (GVM) gaat van de analyse uit van taalstructuren en taalvormen (van bijvoorbeeld Duits) waarbij de lerende inzicht ontwikkelt. Bij deze methode zijn de lees- en schrijfvaardigheid Duits dus belangrijk. Literatuur, vertalen en uit het hoofd leren van woordenlijsten hebben de nadruk. De docenten dragen kennis Duits over, de student memoriseert.

Populariteit


Alhoewel al vanaf halverwege de negentiende eeuw ook tegengeluiden te horen waren, heeft tot vrij recent de grammatica-/vertaalmethode een grote invloed op het taalonderwijs gehad.

Voor- en nadelen van de Grammatica-/vertaalmethode


De methode biedt een aardige mentale training voor diegenen die het een uitdaging vinden om dingen uit het hoofd te leren. Ook biedt de methode inzicht in de structuur van het Duits, doordat de nadruk op de grammatica wordt gelegd.

Er zijn echter meer nadelen dan voordelen. Het grootste nadeel is dat de spreekvaardigheid en luistervaardigheid Duits ver achterblijft, waardoor de taal zelfs na jaren studie weinig mondeling toegepast kan worden. De leermethode staat ver af van het dagelijks gebruik van het Duits, ook in de context die wordt aangeboden, omdat het meestal om literair taalgebruik gaat. Deze methode geeft niet de mogelijkheid tot differentiatie of een eigen creatief proces bij lerenden bij het werken in een groep. De lerende fungeert slechts als toehoorder en uitvoerder.

Onderdompeling (Engels: immersion)


Bedacht door wie en wanneer


De leermethode ‘Onderdompeling’ (Engels: language immersion) wordt sinds de jaren 70 wereldwijd toegepast, hoofdzakelijk op middelbare scholen waarbij een schoolvak (zoals wiskunde) in de vreemde taal wordt gegeven. Binnen Nederland is ‘onderdompeling’ bekend als de methode die toegepast wordt bij Taleninstituut Regina Coeli in Vught, ook wel ‘de nonnen van Vught’ genoemd. De leermethode is daar in 1963 ontstaan met Franse nonnen die taalles Frans gaven aan welgestelde dames uit Vught.

Kenmerken van onderdompeling


De methode van onderdompeling houdt in dat degene die de taal (zoals het Duits) leert, direct vanaf het begin door de nieuwe taal is omgeven. Alle instructies vinden in de doeltaal (Duits) plaats; in het begin langzaam en met veel herhalingen en later op een meer natuurlijke manier. De studenten worden ook uitgedaagd vanaf het begin om in het Duits te spreken. Bij onderdompeling met rollenspellen en simulaties gewerkt. De omgeving op onderwijsinstellingen die met onderdompeling werken, wordt veelal ingericht in de stijl van het land van de Duitse taal om een situatie te creëren alsof de studenten in Duitsland zijn. De studenten oefenen één-op-één of in kleine groepen met Duits spreken. Een andere wijze om een taal te leren door middel van onderdompeling, is daadwerkelijk naar Duitsland gaan en daar in een gastgezin verblijven.

Populariteit


Onderdompeling wordt als een zeer goede methode om vreemde talen te leren gezien. Vooral de mondelinge taalbeheersing Duits kan met onderdompeling zeer goed worden aangeleerd.

Voor- en nadelen van onderdompeling


Het grote voordeel is dat met deze methode snel resultaat wordt bereikt, omdat de methode behoorlijk intensief is. Omdat de student wordt erdoor omgeven, is de leermethode een kwestie van ‘sink or swim’; hij of zij moet wel in het Duits gaan communiceren. Feitelijk is de student 24 uur per dag Duits aan het leren. Het samen oefenen in groepen versterkt de sociale interactie. Studenten ervaren dit als motiverend.

Dat het bereikte resultaat niet altijd wordt vastgehouden, is een minpunt. De kans is groot dat het nieuw geleerde snel weer wegzakt als iemand in een vrij korte tijd de Duitse taal leert, door in Duitsland te zijn of door in een kunstmatig gecreëerde omgeving te zijn ondergedompeld, maar vervolgens weer overgaat tot de orde van de dag. Een bijkomend nadeel kan zijn dat een dergelijke training Duits nogal intensief is. Niet alle studenten hebben de conditie om deze wijze van leren vol te houden.

Suggestopedie (Suggestopedia)


Bedacht door wie en wanneer


Suggestopedia is een methode om taal te leren uit de jaren 70 van de vorige eeuw. Deze methode is ontwikkeld door de Bulgaarse psychotherapeut Georgi Lozanov.

Kenmerken van Suggestopedie


De methode van Suggestopedia is gebaseerd op de kracht van de suggestie. Volgens Georgi Lozanov is positieve suggestie een voorwaarde om (een vreemde taal; bijvoorbeeld Duits) te kunnen leren. Een ontspannen sfeer en een wederzijds vertrouwen tussen de trainer (Duits) en de studenten zijn daarvoor van essentieel belang. Hiervoor dienen studenten zich ontspannen en veilig te voelen. Leslokalen met rijopstellingen waren niet geschikt om dit te bewerkstelligen. De lerenden zaten in de lessen in comfortabele stoelen die waren opgesteld in een halve cirkel en er was altijd muziek in de klas. De methodiek voorgestaan door Lozanov, bestond uit het voorlezen van teksten, terwijl op de achtergrond natuurgeluiden te horen waren of klassieke muziek werd gespeeld. Bij de teksten waren lijsten met woorden alsook opmerkingen over de grammatica van de te leren taal (het Duits). Er werd met veel expressie in stem en gebaren voorgelezen. Studenten werden zo verleid om te luisteren en de nieuwe (Duitse) woorden konden gemakkelijk begrepen en opgenomen worden. In de lessen was veel aandacht voor cultuur en kennis over het land van de doeltaal (Duitsland). Er werd met rollenspellen gewerkt en er werden bijvoorbeeld (Duitse) streekgerechten bereid en gegeten.

Populariteit


De methode Suggestopedia was enigszins omstreden en is niet erg bekend meer. Een aantal elementen wordt nog steeds toegepast, bijvoorbeeld het gebruiken van stemexpressie en gebaren bij het lezen van teksten in de doeltaal.

Voor- en nadelen van Suggestopedie


De methode van Suggestopedia zorgt voor een veilige en ontspannen sfeer in de les, waardoor de lerende geen hinder zal krijgen van faalangst of frustratie. Voor nieuwkomers kan deze gemoedelijke sfeer bijdragen aan een positieve associatie met het nieuwe thuisland. Vaak werkt muziek motiverend en draagt aan betere leerprestaties bij. Een bijkomend voordeel van de methode is dat studenten gestimuleerd worden om actief mee te doen en zich in te leven in de situaties, wat voor een aantal mensen een nieuwe ervaring is. Tegelijkertijd is dit voor bepaalde lerenden een keerzijde, omdat niet iedereen hiertoe in staat is. Ook kan muziek bij sommigen afleiden en verstorend werken in plaats van stimulerend en ontspannend. Dat de relatie trainer-student niet gelijkwaardig is, is een andere zwakke kant; alle inbreng komt van de zijde van de Duitse trainer en de student is steeds de ontvangende partij.

Community Language Learning (CLL)


Bedacht door wie en wanneer


De Amerikaanse priester en psycholoog Charles Curran ontwikkelde in 1976 Community Language Learning, ook wel Counseling Language Learning
genoemd.

Kenmerken van Community Language Learning (CLL)


Community Language Learning (CLL) is een taalverwervingsmethode waarbij studenten samenwerken om te bepalen welke aspecten van een taal zij willen leren. De methode is gebaseerd op de counseling-benadering waarbij de docent optreedt als counselor die de zinnen van de student omschrijft. Studenten beginnen een gesprek. Als zij de te leren taal (Duits) nog niet genoeg machtig zijn, spreken zij in hun moedertaal. De docent (Duits) vertaalt en geeft uitleg, waarna de studenten de uitingen van de docent zo nauwkeurig mogelijk herhalen. Het gesprek in het Duits wordt opgenomen om te kunnen herbeluisteren.

Community Language Learning stimuleert het gemeenschapsgevoel in de leergroep en beschouwt de interactie tussen de studenten onderling als middel om te leren. Er is geen leerboek Duits dat wordt gevolgd; het zijn de studenten zelf die de inhoud van de les bepalen door middel van zinvolle gesprekken.

Populariteit


Het slagen van CLL hangt sterk af van de expertise van de docent-counselor. De taaldocent dient zowel sociaal-cultureel kundig als taalkundig te zijn. Hij of zij dient zowel het Duits als de moedertaal van de studenten uitstekend te beheersen om de taaluitingen van de studenten te kunnen vertalen. De methode kan goed werken als deze correct wordt gebruikt. De methode is niet geschikt voor grote klassen.

Voor- en nadelen van Community Language Learning


De methode biedt de studenten veel autonomie. Het analyseren van hun eigen gesprekken wordt door veel studenten als nuttig ervaren. De leergroep wordt vaak heel hecht, niet alleen tijdens de lessen Duits, maar ook buiten de lessen. Met deze methode worden studenten zich veel bewuster van hun groepsgenoten, hun sterke en zwakke punten en leren als team te werken. Door het bespreken van hun fouten en het evalueren van de les Duits leren studenten veel. Dergelijke correcties blijven vaak in het geheugen gegrift en worden onderdeel van het actieve vocabulaire van de lerenden.

Een nadeel kan zijn dat de docent niet sturend is, terwijl sommige studenten wel sturing nodig hebben. Er wordt geen lesboek gebruikt en er worden geen toetsen Duits afgenomen: het succes van de lessen is moeilijk meetbaar. Sommige studenten worden geremd in hun Duits spreken als zij opgenomen worden.

Lexicografische benadering (Engels: Dynamic Lexicographic Approach; DLA)


Bedacht door wie en wanneer


De Lexicografische benadering (Engelse benaming: Lexical Approach; LA) is een methode om vreemde talen te leren die door Michael Lewis in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw is ontwikkeld.

Kenmerken van de Lexicografische benadering (DLA)


De benadering gaat uit van de visie dat een belangrijk deel van het leren van een vreemde taal (zoals het Duits) bestaat uit het begrijpen en produceren van zogenaamde ‘lexicale eenheden’, brokjes taal die uit (Duitse) woorden, woordcombinaties alsook uitdrukkingen bestaan. De lerenden verwerven al doende inzicht in patronen van het Duits (grammatica) en betekenisvolle groepen woorden. Zo wordt geleerd hoe het Duits ‘in het echt’ gebruikt wordt. In deze benadering neemt de woordenschat Duits een grotere plaats in dan de Duitse grammatica. De instructies zijn op situaties en Duitse uitdrukkingen gericht die vaak in dialogen voorkomen. Er wordt aandacht geschonken aan interactie maar ook aan exposure; aan de zogenaamde receptieve vaardigheden van de lerenden (luisteren/begrijpen, lezen/begrijpen). Er bestaat veel mogelijkheid voor de lerenden om zelfstandig de Duitse taal te ontdekken.

Het is de taak van de trainer Duits om te zorgen voor voldoende input en het faciliteren van het leerproces van de lerende.

Populariteit


In de afgelopen dertig jaar zijn onder invloed van de ideeën over taal van (onder meer) Michael Lewis lesboeken duidelijk anders geworden. Er wordt veel meer aandacht aan de woordenschat geschonken die aangeboden wordt in chunks, in betekenisvolle brokjes. Iets waarnaar Lewis streefde; de drastische omwenteling in de manier waarop vreemde talen worden onderwezen, bleef echter uit.

Voor- en nadelen van de Lexicografische benadering


De studenten leren om op een natuurlijke manier de Duitse taal te gebruiken door het werken met ‘chunks’ (brokjes van de taal); met ‘echte’ taal. Op deze manier ontstaat souplesse in het het gebruik van het Duits.

Dat de werkelijkheid toch altijd weer afwijkend is van de aangeleerde taalsituaties, is het nadeel. Met het zelf leren herkennen van de patronen van het Duits heeft een aantal studenten moeite en deze studenten hebben meer aan een docent Duits die hen wegwijs maakt, dan aan een docent taal-facilitator.

Series Method


Bedacht door wie en wanneer


De Series method, ook wel ‘seriemethode van taalverwerving’ genoemd, is door de Franse taaldocent François Gouin in 1880 ontwikkeld.

Kenmerken van de Series Method


De seriemethode (The Series Method of language acquisition) van François Gouin is gebaseerd op een serie van verbonden zinnen die gemakkelijk te begrijpen zijn en weinig kennis van de grammatica vereisen. Studenten leren zinnen op basis van een actie, bijvoorbeeld het huis verlaten in de volgorde waarin deze uitgevoerd zou worden. Deze reeksen of series gingen over onderwerpen als mens in de samenleving, leven in de natuur, wetenschap en beroep, vanuit het onderscheid tussen objectief, subjectief en figuurlijk gebruik van de taal ontwikkeld. In de François Gouin-serie wordt geen moedertaal gebruikt. De studenten gaan heel snel in de doeltaal (bijvoorbeeld het Duits) denken omdat een soort eentalige manier van taalverwerving is, die niet van ‘vertalen’ en ‘uitleggen’ uitgaat maar uitgaat van ‘demonstreren’ en ‘handelen’.

Populariteit


De seriemethode van Gouin was zijn tijd ver vooruit. De seriemethode van Gouin kon gedurende een bepaalde periode een succes worden genoemd, ondanks de vrij afwijkende aanpak. Berlitz’ Directe Methode overschaduwde de leermethode van Gouin echter.

Voor- en nadelen van de Series Method


Door de Seriemethode van Gouin worden de mondelinge vaardigheid Duits goed ontwikkeld en het zorgt voor een sfeer in de les die harmonieus, natuurlijk en gelijkwaardig is.

De taalmethodiek garandeert levendig onderwijs. Doordat het gebruikmaakt van visueel leermateriaal, zoals afbeeldingen, grafieken, en dergelijke, wekt dit type onderwijs Duits enthousiasme van de lerenden op. Een taal leren wordt tastbaar; iets wat geheel nieuw was. studenten Duits worden nieuwsgierig, wat helpt om het leergeheugen te helpen ontwikkelen, de prestatiedruk te verminderen alsook het zelfvertrouwen te verhogen. De communicatieve taalvaardigheid Duits van de student wordt sterk gestimuleerd.

De leermethode heeft als nadeel dat taal die wat meer abstract of subjectief is, moeilijk met beweging en expressie in één duidelijke ervaring kan worden gevangen. Een bijkomend minpunt is de bewerkelijkheid voor de trainer, die immers een scala aan reeksen dient voor te bereiden. Als derde punt richt de Gouin-seriemethode zich vooral op het mondelinge taalgebruik, terwijl het reguliere onderwijssysteem nog veelal draait om examens voor het toetsen van de competentie van lezen en schrijven.

Task-Based Language Teaching (TBLT)


Bedacht door wie en wanneer


Task-Based Language Teaching; TBLT (Taakgericht taalonderwijs) is in de jaren 80 van de vorige eeuw ontwikkeld. De grondleggers waren de Indiase taalkundige professor N.S. Prabhu, de Amerikaanse hoogleraar Teresa P. Pica en de Britse hoogleraren Michael H. Long en Graham Crookes.

Kenmerken van de Task-Based Language Teaching (TBLT)


Het taakgericht taalonderwijs past binnen een Communicatieve Benadering/het Communicatief Taalonderwijs. De gedachte erachter is dat het verwerven van de te leren taal (zoals het Duits) geen op zichzelf staand doel, maar een hulpmiddel om bepaalde taken uit te kunnen voeren. Studenten krijgen motiverende taken aangeboden, waarvoor kennis van de (Duitse) taal vereist is. Om deze taken goed uit te kunnen voeren, is het nodig dat zij over woordenschat en regels van het Duits beschikken. De taken zijn alledaagse taken, zoals e-mails schrijven, een boodschap doen, met de klantenservice bellen, een krant lezen of een drankje bestellen. De taak wordt in drie fasen opgedeeld: vóór, tijdens en na de taak, waarbij de studenten zich eerst voorbereiden op de taak, de taak vervolgens uitvoeren en tot slot erop terugblikken. Om de taken uit te voeren, dienen studenten samen te werken. De taken moeten iets boven het niveau van de studenten Duits liggen om leereffect te hebben.

Populariteit


Task-Based Language Teaching is erg populair geworden vanaf het begin van de jaren negentig en zeker in het taalonderwijs. Het lijkt de meest praktisch bruikbare vorm te zijn om de taalvaardigheid van lerenden (hoofdzakelijk lerenden in een achterstandspositie) in het lager en secundair onderwijs te verhogen.

Voor- en nadelen van Task-Based Language Teaching


Het taakgericht taalonderwijs (Duits) biedt duidelijke voordelen. Het is een activerende werkvorm, waarbij de studenten worden uitgedaagd om hun taalvaardigheden (Duits) toe te passen. Het is een op de persoon gerichte, relevante en efficiënte aanpak, zolang de taak goed bij de lerenden aansluit. De studenten komen op een natuurlijke, alledaagse wijze in contact met het Duits en leren zo authentieke Duitse woorden, woordcombinaties en uitdrukkingen. Studenten leren bovendien om met andere studenten Duits samen te werken. Studenten ervaren taakgericht taalonderwijs als prettig en motiverend.

Als nadeel kan genoemd worden dat de communicatie voorop staat en niet zozeer de correcte vorm van het Duits, waardoor de studenten die niet zozeer precies leren.

De Dogme benadering (Engels: Dogme Language Teaching; Dogme ELT)


Bedacht door wie en wanneer


Dogme Language Teaching/Dogme ELT (de ‘Dogmabenadering’) is in 2000 ontwikkelde door Scott Thornbury; een Nieuw-Zeelandse taalkundige en docententrainer op het gebied van Engels taalonderwijs.

Kenmerken van de Dogme benadering (ELT)


‘Dogme 95 was een beweging van een groep van Deense filmmakers onder wie de Deense filmregisseur Lars von Trier uit 1995, was de inspiratie voor Dogme Language Teaching. De deelnemers confirmeren zich bij het filmmaken aan 10 strenge regels (dogma’s). Samen behelzen deze ‘de eed van zuiverheid’ (In het Deens: kyskhedsløfter; in het Engels: Vows of Chastity). Bij het Dogme-taalonderwijs is iets dergelijks aan de hand. De aanhangers zoeken naar een vorm van communicatief onderwijs van vreemde talen die onbelast is door enig voorgedrukt materiaal. Het doel van de Dogme-methode is het houden van echte conversaties over praktische items. Bij deze methode gaat het om communicatie als de aanjager van een taal leren (bijvoorbeeld Duits). De benadering is daarom een communicatieve aanpak van taalonderwijs, die een vreemde taal wil onderwijzen zonder het gebruik van leerboeken of overige lesmaterialen en zich in plaats daarvan op communicatie tussen trainer en studenten richt. Net als de Dogme-beweging in de film, heeft het Dogme-taalonderwijs 10 uitgangspunten (dogma’s).

Populariteit


Onderzoek naar het succes van Dogme is beperkt, maar Scott Thornbury stelt dat de overeenkomsten met taakgericht leren erop wijzen dat Dogme waarschijnlijk vergelijkbare resultaten oplevert.

Voor- en nadelen van de Dogme benadering


Een voordeel voor docenten Duits is dat hij of zij zich nauwelijks hoeft voor te bereiden. Dat de lerenden verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces, kan erg motiverend werken. Zo zijn de lessen Duits niet voorspelbaar; dat zorgt voor spontane communicatie en geeft verveling geen kans. Bijna elk onderwerp kan in een les volgens de Dogme-benadering worden besproken. Op deze manier blijven studenten alert en betrokken.

De studenten kunnen zich echter wel minder op hun gemak voelen als ze zo weinig door de docent bij de hand genomen worden. Ook zijn niet alle docenten Duits voldoende flexibel voor deze manier van lesgeven. Een ander nadeel kan zijn dat lerenden zich vaak op een bepaald examen Duits moeten voorbereiden, terwijl het niet zeker is dat de lesstof daarvoor in de les wordt behandeld.

Growing Participator Approach (GPA)


Bedacht door wie en wanneer


The Growing Participator Approach (GPA) is ontwikkeld door Language consultants Greg en Angela Thomson in het jaar 2007.

Kenmerken van de Growing Participator Approach (GPA)


Deze GPA-benadering is een alternatieve visie op het verwerven van een nieuwe taal (zoals het Duits). Het primaire uitgangspunt van de GPA is dat taal en cultuur niet los van elkaar staan. Bij GPA gaat het om veel meer dan alleen het Duits leren; het doel is uitgroeien tot deelnemers aan het leven in de gastcultuur (bijvoorbeeld van Duitsland). Daarom gebruikt GPA de termen ‘groeiende deelnemer’ in plaats van ‘taallerende’ en ‘verzorger’ in plaats van ‘docent’. De GPA-benadering vertoont overeenkomsten met, en is deels gebaseerd op, de Natural Approach (natuurlijke aanpak) van Stephen Krashen en Tracy Terrell.

De GPA-benadering kent zes fasen van activiteiten. De lerende met een verzorger uit Duitsland voeren deze activiteiten uit. Begrip is belangrijker dan productie. De Duitse woordenschat en de cultuur krijgen de nadruk. Fase 1 is de hier-en-nu-fase. Deze duurt ruwweg 100 uur. In deze fase 1 focust de ‘groeiende deelnemer’ zich op het luisteren en het non-verbale feedback geven.

Fase 2 van de methode is de verhaalopbouwfase. Deze neemt om en nabij 150 uur in beslag en de deelnemer begint nu ook Duits te produceren. In fase 3 van de methode ligt de nadruk op ‘gedeelde verhalen’. Dit zijn verhalen over dagelijkse gebeurtenissen, verhalen die worden gedeeld tussen culturen alsook verhalen over gedeelde ervaringen. Fase 4 van de methode is de fase van het ‘diepe delen’. De deelnemer en de verzorger beginnen nu meer diepgaande gesprekken over het leven in de Duitse cultuur te voeren. In fase 5 van de methode beginnen de deelnemers zich op het taalgebruik van moedertaalsprekers Duits te richten aan de hand van nieuws, televisie, films en literatuur. Het Duits dat voor het werk nodig is, wordt ook geleerd. Fase 6 van de leermethode is de zogenaamde ‘zelfvoorzienende groeifase’. Deze fase kent geen eindpunt. Het gaat het hierbij om groei buiten de formele taalsessies Duits om.

Populariteit


De methode van Thomson is nog vrij nieuw en er is nog vrij weinig bekend over het succes van de methode. Deelnemende studenten zijn enthousiast over de methode.

Voor- en nadelen van de Growing Participator Approach


Met GPA wordt een goede doorkijk geboden op het proces van taalverwerving Duits. De zes afzonderlijke fasen van de leermethode bieden realistische doelstellingen en een duidelijk tijdsschema. De lerenden verwerven niet alleen kennis van de Duitse taal, maar eveneens van de omgeving en de lerenden verwerven daarnaast een nieuw sociaal netwerk.

Dat voor iedere deelnemer of minimaal iedere groepje deelnemers een ‘verzorger’ gezocht moet worden die veel tijd wil investeren, is een minpunt van deze benadering.

Shadowing Technique


Bedacht door wie en wanneer


De Shadowing technique of kortweg Shadowing (‘schaduwen’) is in de vroege jaren 2000 bedacht door de Amerikaanse taalkundige en polyglot Prof. Alexander Argüelles.

Kenmerken van de Shadowing Technique


Shadowing is een methode die taallerenden zelfstandig kunnen toepassen om de uitspraak en intonatie (Duits) te verbeteren en vloeiendheid in het spreken te verwerven. Het is een relatief eenvoudige techniek van Shadowing: de lerende luistert naar een audio-opname, bij voorkeur een dialoog en herhaalt wat hij of zij hoort. Het gaat in eerste instantie om de klanken; de Duitse tekst begrijpen is niet belangrijk. Luisteren en herhalen wordt net zo vaak geoefend totdat dit heel gemakkelijk gaat en de lerende simultaan met de opname Duits kan spreken. De student gebruikt na enige tijd een transcript om te kunnen lezen (en begrijpen) wat hij of zij heeft uitgesproken. Er zijn diverse leerboeken geschikt voor deze techniek, zolang er maar dialogen in staan of stukken samenhangende teksten. Het niveau van de Duitse audio-opname dient ideaal bezien iets boven het niveau van de lerenden te liggen. De ideale lengte is ongeveer één pagina, zonder kunstmatige pauzes en op natuurlijke snelheid. Argüelles doet de aanbeveling om te lopen tijdens het spreken, het liefst buiten, en niet te zitten, doordat beweging de opname van de nieuwe taal (het Duits) in het zenuwstelsel versterkt. Een andere grond is dat de student minder snel afgeleid wordt als hij of zij in beweging is, zodat het werken aan het Duits veel effectiever gaat.

De shadowing-techniek vertoont veel overeenkomsten met de audiolinguale methode uit de vorige eeuw, maar het onderscheid is dat bij de audiolinguale methode grammaticale drills werden toegepast in plaats van dialogen of samenhangende tekst. Ook het simultaan spreken is anders aan Shadowing.

Populariteit


In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar Shadowing dat aantoont dat de techniek zowel de uitspraak als de luistervaardigheid sterk verbetert. Het algemene begrip van het Duits wordt ook vergroot.

Voor- en nadelen van de Shadowing Technique


Het praktische pluspunt van Shadowing dat het in een groep van studenten kan worden toegepast, waarbij iedere deelnemer individueel actief aan het leren is. Het rendement is hoog.

De keerzijde van de Shadowing-methode is dat studenten het soms een beetje saai vinden om dezelfde Duitse tekst te blijven herhalen. De keuze van de tekst is dus erg belangrijk.

Total Physical Response (TPR®)


Bedacht door wie en wanneer


De Amerikaanse psycholoog James Asher ontwikkelde in de jaren zestig van de vorige eeuw de taalverwervingsmethode Total Physical Response, ook wel TPR® genoemd.

Kenmerken van Total Physical Response (TPR®)


TPR® is een taalleermethode (voor bijvoorbeeld Duits) die gebaseerd is op het principe dat mensen leren door middel van handelingen en beweging. Al doende leert men, en wel op de manier zoals een kind de moedertaal leert. Ouders geven hun jonge kinderen continu opdrachten en belonen hen als ze die uitvoeren (“kijk naar mama”, “goed zo”). “Pak de lepel”, “Mooi!”, “Trek je schoentjes maar aan”, enz.). In de eerste plaats is het de bedoeling dat het kind begrijpt wat de ouder zegt, in een later stadium gaat het kind verbaal reageren. De luistervaardigheid Duits is dus de basis, de spreekvaardigheid volgt pas daarna.

TPR® past deze principes van de moedertaalverwerving versneld toe bij het leren van het Duits. De docent geeft taken op een vriendelijke en begrijpelijke manier, bijvoorbeeld: “pak het boek” en doet zelf de taken voor; de lerenden doen na. Aanvankelijk wordt van de studenten nog niet verwacht dat zij Duits praten; de studenten geven in een later stadium de opdrachten. Bekende taken worden uitgebreid of deels veranderd.

TPR® appelleert aan beide hersenhelften door de combinatie van beweging en spraak. Het kost daardoor minder moeite om iets te leren en het geleerde Duits beklijft ook beter.

Populariteit


Met name wordt TPR® gebruikt binnen het NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal), zeker bij beginners en ook wel bij Engels op de basisschool. Maar middelbare scholieren en volwassenen werken ook met veel plezier met TPR® en behalen goede resultaten.

Voor- en nadelen van Total Physical Response


TPR® biedt veel voordelen. Doordat de lerende veel begrijpelijke input krijgt aangeboden in ‘chunks’ (woorden die bij elkaar horen), krijgt hij of zij snel begrip van de nieuwe taal. De methode zorgt voor snelle succeservaringen. Dit bevordert het plezier in het leren van het Duits. Dit zorgt voor stressvrij leren. In principe is TPR® bruikbaar voor alle doelgroepen, ongeacht welke achtergrond of leeftijd en kan de leermethode eveneens in wat grotere klassen worden gebruikt. Het verworven Duits wordt direct opgeslagen in het langetermijngeheugen van de student.

Dat niet elke taaluiting in TPR®-opdrachten is uit te drukken, is het nadeel van TPR®. Daarom werkt het tot op een zeker niveau en is daarnaast een andere leermethode (als aanvulling) nodig. Daarnaast is de leermethode niet erg creatief. Studenten leren niet hun meningen, gevoelens en ideeën in het Duits uit te drukken.

De Directe Methode (Engels: Direct Method; DM)


Bedacht door wie en wanneer


De Directe Methode, ook wel ‘de natuurlijke benadering’ genoemd, is eind jaren 80 van de negentiende eeuw bedacht door de Duits-Amerikaanse linguïst Maximilian Delphinius Berlitz. De Directe Methode is ontwikkeld als tegenreactie op de dominante grammatica-vertaalmethode.

Kenmerken van de Directe Methode (DM)


Rond 1900 was er sprake van een Reformbeweging met nieuwe ideeën over vreemde talen leren dat zelfontdekkend en inductief moest zijn. Overigens ging de Reformbeweging niet alleen over leren, maar ook over natuurgeneeskunde, voeding, kleding en naturisme. Rond 1900, net als in de jaren 60 van de vorige eeuw, streefde men naar natuurlijke leefwijzen en bevrijding van de keurslijven. In het taalonderwijs ontstond veel aandacht voor de ‘levende’, gesproken taal. Hierbij werd de grammatica vooral inductief aangeboden, met behulp van voorbeeldzinnen. De taalregels moesten studenten hieruit afleiden. Veel mondelinge oefeningen en met veel aandacht kwamen er voor de uitspraak (zoals het Duits). Het werd aangemoedigd om de studenten vaak in het Duits te laten spreken. Nieuw was ook dat de lessen in het Duits werden gegeven. Tijdens de les werd nadrukkelijk niet vertaald. De (Duitse) woordenschat aangeleerd met behulp van voorbeelden en plaatjes. Abstracte vocabulaire werd aangeboden door studenten om ideeën te laten associëren.

Populariteit


Mede onder invloed van de oorlogen en crises verdween de vernieuwingsgolf van begin twintigste eeuw langzaam, om in de jaren 60 weer een andere vorm te vinden.

Taleninstituten zoals Berlitz en Interlingua werken nog steeds met (een moderne vorm van) de Directe Methode.

Voor- en nadelen van de Directe Methode


Het voordeel van de Directe Methode is dat het een vrij natuurlijke manier van leren is. Luisteren en spreken komen ruimschoots aan bod, waardoor studenten zelfvertrouwen en vloeiendheid ontwikkelen. Deze methode heeft echter ook nadelen. Er is vrijwel geen aandacht voor de schrijfvaardigheid (Duits) en minder aandacht voor lezen. Voor studenten die meer meer gevorderd zijn in het Duits, biedt de Directe Methode onvoldoende uitdaging. Voor een langzaam lerende student is de leermethode ook niet zeer geschikt, omdat de methode is gebaseerd op actief meedoen van de student.

De Manesca-methode (Engels: Manesca Method)


Bedacht door wie en wanneer


Jean Manesca publiceerde in 1835 An Oral System of Teaching Living Languages Illustrated by a Practical Course of Lessons in the French through the Medium of the English (“Een mondelinge methode voor het onderwijzen van levende talen, aan de hand van een praktische cursus Frans door middel van het Engels”). In januari 2015 is An oral system of teaching living languages in herdruk gegaan.

Kenmerken van de Manesca-methode


Manesca gaat van hetzelfde principe uit als waar de Natural Approach (‘natuurlijke aanpak’) voor staat: de beste manier om een taal te leren, is die waarop een kind de moedertaal leert. Het leren van een taal (zoals Duits) dient veilig en gemakkelijk te zijn. Manesca wil daarom niet werken met abstracte regels of lijstjes met Duitse woorden die uit het hoofd geleerd moeten worden.

De Manesca-methode staat bekend als de eerst bekende, volledige taalcursus. De Manesca-methode is op het werken met een groep lerenden en een trainer Duits gebaseerd, die maar één Duits woord tegelijk introduceert. Er hoort een specifieke beweging bij het woord. Het Duitse woord en de bijbehorende beweging worden daarna door de studenten afzonderlijk herhaald. Door deze herhaling onthouden de studenten de Duitse woorden, zonder dat uit het hoofd geleerd hoeft te worden. Stap voor stap vormen de woorden zinnen en weer variaties op de Duitse zinnen. Duitse spelling wordt in een later stadium met leesteksten aangeboden.

De methode van Jean Manesca is al een aantal jaren later overgenomen en aangepast door de Duitse grammaticaschrijver en taaldocent Heinrich Gottfried Ollendorff en staat ook wel als de Ollendorff-methode bekend.

Populariteit


Manesca is twee jaar na publicatie van zijn leermethode overleden. Het werk van Manesca is overgenomen en verder ontwikkeld door anderen, onder wie Ollendorff. Een groot deel van de ideeën van Manesca zijn nog steeds actueel en worden nog altijd in het moderne vreemdetalenonderwijs toegepast.

Voor- en nadelen van de Manesca-methode


De combinatie van spreken en bewegen, waardoor het fysieke geheugen meewerkt en de geleerde stof gemakkelijker en langduriger kan worden onthouden, is de sterke kant van de Manesca- of Ollendorff-methode. Wat daar eveneens aan bijdraagt, is het veelvuldige herhalen. Dat dit wat saai wordt om steeds dezelfde Duitse woorden en zinnen te blijven herhalen, kan een keerzijde zijn.

Silent Way


Bedacht door wie en wanneer


The Silent way (‘de stille manier’) is ontwikkeld in 1963 door de Egyptenaar Caleb Gattegno.

Kenmerken van de Silent Way


The Silent Way is een methode om een vreemde taal (bijvoorbeeld Duits) te leren die stilte gebruikt als instructiemiddel. Gattegno’s methode gaat uit van de autonomie van de lerenden en hun actieve deelname.

De taaltrainers Duits gebruiken een combinatie van gebaren en stilte om de aandacht te trekken van de lerenden, reacties te krijgen en hen aan te moedigen om fouten te verbeteren. Aan de uitspraak (Duits) wordt veel tijd besteed.

Caleb Gattegno, die wiskundige was, vond het essentieel om taalles te geven op een manier die efficiënt voor de energievoorraad van zijn studenten was. Caleb Gattegno ontdekte dat het relatief weinig energie kost om een auditief of visueel beeld te onthouden, veel minder energie dan wanneer mensen proberen iets uit het hoofd te leren. Caleb Gattegno verklaarde dat docenten niet zozeer dienen te streven naar kennisoverdracht, maar bewustzijn dienen aan te spreken, want alleen bewustzijn maakt het mogelijk om iets te kunnen leren.

Gekleurde staafjes die voor allerlei dingen kunnen worden gebruikt, zijn één van de hulpmiddelen die The Silent Way van Gattegno gebruikt. De ‘de stille manier’ gebruikt ook Words in Colour; een kleurenkaart voor geluiden waarin elke kleur voor een bepaalde klank van het Duits staat, gekleurde woordgrafieken voor het werken aan zinnen en gekleurde grafieken die worden gebruikt voor het leren van de spelling.

Populariteit


Hoewel The Silent Way in zijn oorspronkelijke versie niet veel wordt toegepast, zijn Gattegno’s ideeën wel van belang geweest, met name bij het aanleren van de uitspraak van het Duits.

Voor- en nadelen van de Silent Way


De sterke kant van de benadering van Caleb Gattegno is dat zijn aanpak voor de lerende niet-bedreigend is, die immers wordt beschouwd als autonoom. De trainer Duits is in feite dienstbaar aan de student, niet omgekeerd. De leermethodiek van The Silent Way stimuleert het leren op een natuurlijke manier. De geleerde stof wordt meestal goed verwerkt en onthouden door taallerenden uit te dagen nieuwe dingen te ontdekken. De lerende ‘mag’ fouten maken, wat aan het leerproces bijdraagt.

Het kan een minpunt zijn dat een aantal studenten wat meer begeleiding nodig heeft dan de methode voorstaat. Door de afwezigheid van input van de docent Duits zouden de studenten gefrustreerd kunnen raken. De beperking van het werken met kleuren en grafieken is dat de nieuwheid er vrij gauw af is, waardoor het effect verdwijnt.

TPR Storytelling


Bedacht door wie en wanneer


TPR Storytelling of afgekort ‘TPRS’ staat voor Teaching Proficiency through Reading and Storytelling. De methode van TPR Storytelling is in 1990 door Blaine Ray ontwikkeld, een Amerikaanse docent Spaans, en komt voort uit de TPR-techniek (Total Physical Response).

Kenmerken van TPR Storytelling


TPRS is een taalverwervingsmethode die gebruikmaakt van verhalen om een taal (bijvoorbeeld Duits) te leren. Het principe is een natuurlijke methode van taalverwerving: de taal leren zoals kinderen hun moedertaal leren. De studenten worden blootgesteld aan veel begrijpelijke input om dit te bereiken. De taaldocent Duits vertelt een verhaal, waarin nieuw te leren Duitse woorden diverse keren voorkomen. De verhalen zijn niet te lang en interessant of humoristisch. Omdat de verhalen gemakkelijk zijn te begrijpen, ontspannen de lerenden zich. Duitse woorden en structuren worden zo vrijwel ongemerkt opgeslagen in het langetermijngeheugen. De studenten worden door de taaldocent op grammaticale verschijnselen van het Duits gewezen, zonder dat studenten regels uit het hoofd hoeven te leren.

Na enige tijd zullen de lerenden ‘vanzelf’ Duits gaan spreken en de Duitse grammaticale structuren van de nieuwe taal nadoen. Dit is een natuurlijk proces. Samen met een groepje van studenten een verhaal opbouwen, is een variant. Hierbij schrijft de trainer Duits eerst nieuwe woorden en structuren op een bord of flipchart, met de Duitse vertalingen erbij, om vervolgens hier een verhaal van te maken samen met de studenten. Tot slot vertellen de studenten het verhaal na. Lezen in het Duits is een belangrijk onderdeel van TPR Storytelling, omdat dit zorgt voor inbreng. Schrijven in het Duits volgt in een later stadium.

Populariteit


Er zijn veel onderzoeken gedaan die uitwijzen dat TPRS een succesvolle manier is om een vreemde taal te verwerven. Er zijn wel randvoorwaarden nodig: de setting dient geschikt te zijn en de taaldocent dient goed getraind te zijn.

Voor- en nadelen van TPR Storytelling


TPR Storytelling is een laagdrempelige wijze van taalverwerving en het geleerde wordt grondig verworven. Omdat TPRS ook aan de creatieve intelligentie appelleert, is TPRS een vorm van breinvriendelijk leren. Voor de studenten is het een plezierige methode en het is niet moeilijk om de aandacht erbij te houden. Voor de lerenden werkt het heel motiverend om zelf verhalen te verzinnen.

Dat TPRS veel voorbereiding van de docenten vraagt, is een minpunt.

COMMERCIËLE METHODES VOOR ZELFSTUDIE

De Rosetta Stone methode


Bedacht door wie en wanneer


De Rosetta Stone-methode is vernoemd naar de Steen van Rosetta, een steen die werd ontdekt in Egypte met een tekst in twee talen, waarmee de hiërogliefen konden worden ontcijferd. Rosetta Stone is ook de naam van het softwarebedrijf dat de taalcursussen op de markt brengt. De eerste versie is uitgebracht in 1996.

Kenmerken van de Rosetta Stone methode


De Rosetta Stone cursus is een wijze om een vreemde taal (bijvoorbeeld Duits) te leren achter een computer. Deze taalcursussen worden in meer dan dertig verschillende talen aangeboden en ze zijn te volgen vanuit elk van deze talen.

De Rosetta Stone-methode is een communicatieve methode, die de manier nabootst waarop een kind de moedertaal leert. Dat houdt in ‘leren door onderdompeling’, door veel te luisteren en na te spreken. Het programma gebruikt hiervoor foto’s en stemmen van native speakers Duits (moedertaalsprekers) om de betekenis van nieuwe (Duitse) woorden over te brengen. De methode maakt gebruik van spraakherkenningsprogramma dat de Duitse uitspraak registreert en daar een schematische weergave van maakt. Zo kan een gebruiker zijn of haar uitspraak van de nieuwe taal met die van een native speaker (moedertaalspreker Duits) vergelijken. Door de voorbeeldstem langzamer te laten praten en de studenten vervolgens veel na te laten zeggen, kan de uitspraak worden verbeterd.

Voor de schrijfvaardigheid Duits zijn er dictee-oefeningen. De software controleert de Duitse spelling en grammatica en wijst op taalfouten, waarbij taalfouten kunnen worden gecorrigeerd.

Het programma biedt eveneens leesteksten. Deze leesteksten gaan over dagelijkse onderwerpen, activiteiten en ideeën.

Populariteit


De Rosetta Stone-methode wordt wereldwijd veelvuldig ingezet en niet door de minsten. Onder andere de NASA en het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse zaken gebruiken de methode van Rosetta Stone. In Nederland wordt de Rosetta Stone-methode door enkele ministeries en veel universiteiten en hogescholen, alsook door een aantal internationaal opererende bedrijven gebruikt.

Voor- en nadelen van de Rosetta Stone methode


De methode is heel makkelijk om te gebruiken en kan op ieder moment door de student worden ingezet. Welke onderdelen van de leermethode wat meer of minder aandacht nodig hebben, kunnen de studenten zelf bepalen. Veel lerenden vinden het leuk om met de methodiek te werken. Bij een gebrek aan taaltrainers kan de Rosetta Stone-methode voor scholen een oplossing zijn. Een nadeel kan zijn dat geen trainer is die studenten motiveert of wat extra’s kan bieden.

De Pimsleur methode


Bedacht door wie en wanneer


De taalcursussen van Pimsleur zijn ontwikkeld door Dr. Paul Pimsleur; een Amerikaans taalkundige. Zijn eerste taalcursus was een cursus Grieks, die Pimsleur in 1963 op de markt bracht.

Kenmerken van de Pimsleur methode


De Pimsleur-methode is een Amerikaans computerprogramma om een vreemde taal (bijvoorbeeld Duits) te leren.

De taalcursussen van Pimsleur bestaan uit zinnen/dialogen in de doeltaal die door studenten worden nagesproken en weer herhaald. De Duitse zinnen zijn door moedertaalsprekers (native speakers) ingesproken. De cursus is gebaseerd op herhaling, anticipatie, woordenschat en herhaling. De les omvat een halfuur audio-opname met nieuwe vocabulaire en taalstructuren. De grammaticale structuren van het Duits worden niet uitgelegd maar aangeboden via uitbreiding van, en variaties op, de zinnen.

Dr. Pimsleur heeft onderzoeken gedaan naar het optimale interval waarmee informatie van het kortetermijngeheugen overgaat naar het langetermijngeheugen. Dit (gemiddelde) interval is in de Pimsleur taalcursussen verwerkt.

Populariteit


De Pimsleur cursussen worden onder meer door Amerikanen gebruikt en de ervaringen lopen uiteen. Over het algemeen zijn de gebruikers tevreden over de aangeleerde uitspraak.

Voor- en nadelen van de Pimsleur methode


Als uitspraakverbeteraar werkt de Pimsleur-methode zeer goed doordat de insprekers native speakers zijn en op een natuurlijke manier op een normaal tempo Duits praten.

Een keerzijde van de methodiek is dat er niets uitgelegd wordt. De student leert geen bouwstenen van het Duits om zelf een zin te maken, maar moet het doen met duizenden voorbeeldzinnen die worden ingeprent.

De Michel Thomas methode


Bedacht door wie en wanneer


De Michel-Thomas-methode is, niet geheel verwonderlijk, bedacht door Michel Thomas (Poolse naam: Moniek Kroskof); een in Polen geboren genaturaliseerde Amerikaan. Hij ontwikkelde zijn methode in zijn eigen taleninstituut in Beverly Hills, Los Angeles, kort na de Tweede Wereldoorlog met beroemdheden als Barbra Streisand, Emma Thompson, Diana Ross, Bob Dylan, Mel Gibson en Pierce Brosnan in zijn klantenkring.

Kenmerken van de Micheal Thomas methode


Michel Thomas had als principe dat iemand alleen in staat is om te leren als diegene geen stress heeft. Hij maakte zijn lerenden duidelijk dat ze zich geen zorgen hoefden te maken dat ze iets zouden vergeten.

De cursussen van Michel Thomas zijn audiolessen (Duits), ingesproken door twee acteurs; een mannelijke en een vrouwelijke. De setting is bij Michel Thomas een virtuele klas, waarbij de student de derde student is. Hij of zij luistert met de les van de acteurs mee. Als een vraag aan de stemacteurs wordt gesteld, is het de bedoeling dat de gebruikers op de pauzeknop drukken en de vraag eerst zelf beantwoorden. Er zijn geen huiswerkopdrachten, geen uit-het-hoofd-leren. Bij de methode worden de lessen opgebouwd in kleine stapjes en nieuwe Duitse lesstof wordt afgewisseld met bekende Duitse lesstof. De uitleg wordt in het Engels gegeven. Er wordt bijvoorbeeld op verbanden tussen het Engels en het Duits gewezen, als die er zijn. Er wordt ook grammaticale uitleg gegeven. Eerst wordt makkelijke stof aangeleerd, moeilijkere stof wordt pas aangeboden nadat de studenten Duits het voorgaande begrepen en verworven hebben. Behalve Duitse woorden en zinnen worden ook bouwstenen geleerd waarmee de gebruiker zelf zinnen kan maken. Ook maakt de leermethode gebruik van flashcards zodat gebruikers zelf hun vocabulaire Duits kunnen toetsen en online oefeningen kunnen maken om hun eigen voortgang te kunnen meten.

Populariteit


Veel gebruikers vinden de cursus plezierig werken en zijn over het algemeen tevreden over de uitleg van de structuren van het Duits. Mensen die wat verder zijn met de taal, ervaren de cursussen soms als wat minder nuttig.

Voor- en nadelen van de Micheal Thomas methode


De cursus van Michel Thomas zijn toegankelijk en trainen luistervaardigheid en uitspraak Duits op efficiënte wijze. Een minpunt van de methode is dat de taalcursussen Duits niet voorzien in schrijfvaardigheid. Ook is er geen echte interactie, omdat het een audiocursus betreft.

De Assimil methode


Bedacht door wie en wanneer


Assimil is een Frans bedrijf, dat in 1929 door polyglot en schrijver Alphonse Chérel is opgericht. Het bedrijf maakt en publiceert taalcursussen. Dit begon met hun eerste boek Anglais sans Peine.

Kenmerken van de Assimil methode


Letterlijk betekent ‘assimileren’: ‘mengen met, opgaan in de groep’, wat wel een hooggegrepen uitgangspunt voor een taalcursus (zoals Duits) is. De cursussen van Assimil zijn zelfstudielessen die bestaan uit een lesboek Duits, audio-CD’s en een USB-stick. Idealiter werken de cursisten ruwweg twintig minuten per dag.

De lessen van Assimil bestaan uit Duitse dialogen die worden beluisterd, nagesproken en gelezen. De Duitse vertaling staat hiernaast, met de grammaticale uitleg. Voor het oefenen van de uitspraak, maakt de Assimil-methode gebruik van zinnetjes die door native speakers zijn ingesproken en die de lerende dient te herhalen. De opbouw van de les is van receptief naar productief: tijdens de eerste lessen wordt nog geen taalproductie verwacht van de gebruiker; dit komt pas na ongeveer vijftig lessen.

Populariteit


De Assimil-cursussen zijn populair. De taalcursussen zijn niet zo duur en het aanbod aan verschillende talen is ruim.

Voor- en nadelen van Assimil


Het voordeel van de Assimil-methode is dat de lerenden in hun eigen snelheid kunnen leren op het moment dat dit het beste past. Het nadeel hierbij is, geldt wat voor alle computertaalcursussen, dat de studenten aan zichzelf zijn overgeleverd. Er is geen taaldocent Duits om de lerende te motiveren of te begeleiden.


ALGEMENE LEERMETHODES

Audio-Lingual Method (ALM) (Army Method/New Key)


Bedacht door wie en wanneer


De audiolinguale methode was al in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw in Engeland en in Amerika ontwikkeld, onder andere door de Amerikaanse taalkundige Leonard Bloomfield. Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd het noodzakelijk om de (Amerikaanse) soldaten elementaire verbale communicatieve vaardigheden te leren. Door de invloed van het leger werd deze audiolinguale methode ook wel bekend als de ‘legermethode’.

Kenmerken van de Audio-Lingual Method (ALM)


De audiolinguale methode kan als een reactie op de grammatica-vertaalmethode worden gezien. Nieuw was dat de lessen volledig in de doeltaal (bijvoorbeeld Duits) plaatsvonden. Spreken en luisteren (in het Duits) zijn de belangrijkste vaardigheden en (Duitse) grammaticale structuren worden geleerd aan de hand van mondelinge structuuroefeningen. Het doel is foutloos Duits leren spreken en verstaan; het begint bij leren naspreken. Herhaling is het middel hiervoor; er wordt gewerkt met drills om Duitse zinnen en structuren in te slijpen, zodat reacties spontaan en automatisch worden. De docent Duits kan bijvoorbeeld een zin tien keer herhalen en dan een nieuw Duits woord toevoegen. Er wordt veel gewerkt in de zogenaamde talenpractica, waar studenten Duits een koptelefoon op hebben en zinnen beluisteren en naspreken. Het geschreven Duits wordt pas aangeboden zodra het mondelinge Duits vertrouwd is geworden. Er worden wel afbeeldingen gebruikt om nieuwe Duitse woorden te introduceren.

Populariteit


De methode werd in ons land pas geïntroduceerd rond het jaar 1970 bij het ingaan van de Mammoetwet. Er kwamen al snel grote bezwaren tegen deze betekenisloze driloefeningen. Soms haperde de techniek, waardoor de talenpractica vrij snel in onbruik raakten. In plaats daarvan werden de mondelinge structuuroefeningen schriftelijk gemaakt. Leerboekenschrijvers namen de markt weer over en boden zoals gebruikelijk expliciete grammaticaregels aan. Toch liet de audiolinguale methode haar sporen na. Nu was alom geaccepteerd dat het bij het leren van een taal (zoals Duits) niet om het uit het hoofd leren van de (Duitse) grammaticaregels gaat, maar om de toepassing. De luistervaardigheid (Duits), die vóór 1970 voor het merendeel van docenten niet bestond, was ontdekt.

Voor- en nadelen van de Audio-Lingual Method


De audiolinguale methode is voor beginners Duits effectief. Een juiste uitspraak Duits wordt van het begin af aangeleerd. De methode is een docentgestuurde methode en kan daardoor een snelle en efficiënte kennisoverdracht bieden. De methode is ook geschikt voor grotere groepen.

Dit docentgestuurde aspect is tegelijk een nadeel; er wordt geen eigen inbreng verlangd van de studenten, waardoor het gevaar op de loer ligt van passiviteit en onvoldoende betrokkenheid en motivatie. Een ander bezwaar is dat de geoefende drills niet zo eenvoudig om te zetten zijn in levend taalgebruik Duits.

GoldList Method (GLM)


Bedacht door wie en wanneer


De GoldList Method (‘gouden lijst-methode’) is ontwikkeld door David J. James, alias Viktor Dmitrievitch Huliganov of Uncle Davey.

Kenmerken van de GoldList Method (GLM)


De GoldList Method is een leermethode om woorden of zinnen (bijvoorbeeld in het Duits) zodanig te leren dat deze worden opgeslagen in het langetermijngeheugen. Deze methode werkt aan de hand van zelfgeschreven woordenlijsten (Duits) die later worden herhaald. De opgeschreven Duitse woorden of zinnen worden hardop gelezen door de lerende. De bedoeling is niet om de woorden en zinnen uit het hoofd te leren, maar dit eigenlijk gebeurt vanzelf door blootstelling. De woordenlijst wordt telkens herzien; Duitse woorden die zijn geleerd, worden van de lijst gehaald, Duitse woorden die nog steeds problemen opleveren, blijven staan.

Populariteit


Aanhangers van de GoldList Method stellen dat deze zinnen of woorden spontaan in het langetermijngeheugen van de student worden opgeslagen, maar geheugenwetenschappers bestrijden dit. Volgens deze geheugenwetenschappers wordt kennis in het algemeen onthouden als deze van betekenis en relevant is. Voor Duitse woorden die relevant en betekenisvol zijn voor de student, kan de methode goed functioneren.

Voor- en nadelen van de GoldList Method


De methode kan goed werken voor mensen die het prettig vinden om bijvoorbeeld Post-its® als geheugensteun te gebruiken. Het met de hand schrijven werkt beter dan typen of, zelfs tamelijk zinloos: een fotootje maken, omdat het fysieke deel van het geheugen door het schrijven meewerkt en wordt aangesproken. Het gebrek aan context is een minpunt. Talen bestaan uit veel meer dan een verzameling losse woorden of zinnen. Bovendien is de methode zeer tijdrovend; er dienen steeds handgeschreven woordenlijsten te worden aangelegd.

De Natural Method


Bedacht door wie en wanneer


De Natural Method, ook de Natural Approach (de ‘natuurlijke aanpak’) genoemd, is door de Amerikanen Tracy Terrell en Stephen Krashen ontwikkeld in 1983.

Kenmerken van de Natural Method


De Natural Method is op een natuurlijke wijze van taalverwerving (van bijvoorbeeld Duits) gericht. De methode probeert het Duits aan te leren op de manier waarop mensen als kind hun moedertaal leerden. Op deze manier leert de student onbewust ook de taalregels van het Duits. Hiervoor wordt alleen het Duits gebruikt met een aantal visuele hulpmiddelen. Een leeromgeving zonder stress is het streven van de methode. De studenten worden blootgesteld aan een aanzienlijke hoeveelheid begrijpelijke input. Bij de deze methode wordt de taalproductie Duits niet geforceerd, maar mag spontaan ontstaan. De nadruk ligt op communicatie en minder op expliciete Duits grammatica en de correctie van vormfouten.

De methode heeft het meeste rendement als de lerenden worden ondergedompeld in het Duits. Om ervoor te zorgen dat de student plezier van de ervaringen heeft, moeten de activiteiten die in het Duits worden aangeboden, stimulerend zijn.

De Natural Method lijkt erg op de Directe Methode. De methoden gaan beide uit van het idee van natuurlijke taalverwerving; het verschil is dat de Directe Methode meer nadruk op de praktijk legt en de Natural Method meer op de blootstelling aan taalinput en het verminderen van spreekangst.

Populariteit


Het is veelvuldig bewezen dat onderdompeling heel effectief is. Doordat de methode vrij eenvoudig is om te begrijpen, is de natuurlijke aanpak een populaire manier van lesgeven onder taaltrainers Duits. Minpunten heeft de Natural Method ook. De methode is vooral gericht op het impliciet aanleren van de Duitse grammatica. Lerenden zouden inderdaad leren te communiceren in het Duits, maar door onvoldoende kennis van de grammatica in een wat gebrekkige, vereenvoudigde versie van de taal blijven hangen.

Voor- en nadelen van de Natural Method


Op een natuurlijke manier leren, wordt een prettige manier gevonden om Duits te leren. Studenten wordt de kans geboden een persoonlijke band met het Duits te krijgen. Doordat er niet ‘uit het hoofd geleerd hoeft te worden’, beklijft het geleerde langer.

Omdat er vrijwel geen druk op de taalproductie ligt, kan het nadeel zijn dat het wat langer duurt voor er resultaten merkbaar zijn. De methode bereidt een lerende ook niet per se voor op een specifiek Duits examen.

Structurele Aanpak


Bedacht door wie en wanneer


De ‘Structurele Aanpak’ (Engels: Structural Approach; ‘SA’) is in de begin jaren 50 ontwikkeld door Charles Carpenter Fries en Robert Lado.

Kenmerken van de Structurele Aanpak (SA)


De Structurele Aanpak is een taalverwervingsmethode met als doel de student vertrouwd te maken met de fonologische en grammaticale structuur van de doeltaal (bijvoorbeeld het Duits). Volgens de SA levert de beheersing van deze structuren meer op dan het verwerven van het Duits. Het herkennen en kunnen toepassen van vaste combinaties van Duitse woorden en woordgroepen in de juiste woordvolgorde is waar het bij de Structurele Methode om gaat. Deze vaste combinaties van woorden worden aan de studenten aangeboden in betekenisvolle situaties met behulp van dramatisering, visualisatie, gezichtsuitdrukking en handelingen. De structuren die in de praktijk het meest gebruikt worden, worden eerst aangeboden. De mondelinge vaardigheid Duits (luistervaardigheid en spreekvaardigheid) wordt hierbij in de eerste instantie gebruikt; leesvaardigheid en schrijfvaardigheid volgen hieruit. Bij het aanleren en verbeteren van de productieve vaardigheid Duits (spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid), krijgt de grammatica een grote plek. Structural-Situational Approach (structurele-situationele benadering) en de Structural-Oral-Situational Approach (structurele-mondeling-situationele benadering) zijn andere namen voor de Structurele Aanpak.

Populariteit


De Structurele Aanpak werd in de jaren vóór 1970 op grote schaal gebruikt om Engels te leren in Engelssprekende landen, voormalige Britse koloniën en in Maleisië.

Voor- en nadelen van de Structurele Aanpak


Het voordeel van een structurele aanpak is dat de studenten het Duits op een nauwkeurige wijze leren. De studenten krijgen inzicht in de Duitse grammatica ze leren eveneens in welke situatie bepaalde Duitse woorden of woordcombinaties wel of niet passend zijn. De methode van de Structural Approach gebruikt alledaagse taal. De methode van de Structurele Aanpak heeft ook nadelen. Deze manier van werken kost tamelijk veel tijd en geeft niet direct een succeservaring. De eigen input van lerenden is behoorlijk beperkt; het is weinig creatief.

Communicatief taalonderwijs (Engels: Communicative Language Teaching; CLT)


Bedacht door wie en wanneer


Communicatief taalonderwijs (Engels: Communicative Language Teaching; CLT), of ook wel ‘De Communicatieve benadering’ (Engels: Communicative Approach; CA) genoemd, ontstond in de jaren 60 van de vorige eeuw onder invloed van de ideeën van Noam Chomsky, die de nadruk legde op competenties bij het leren van talen. De taalkundige Dell Hymes was in 1966 de grondlegger van het concept communicatieve vaardigheden.

Kenmerken van Communicatief taalonderwijs (CLT)


Communicatief talenonderwijs gaat uit van de visie dat interactie het uiteindelijke doel is van het leren van een taal (zoals Duits).

De studenten leren het Duits in praktijk te brengen met behulp van CLT-technieken door de interactie met elkaar en de docent Duits. Authentieke teksten in het Duits of ander materiaal uit de werkomgeving en/of het dagelijks leven worden gebruikt. Het Duits wordt zowel tijdens als buiten de les gebruikt.

Studenten praten over persoonlijke gebeurtenissen met medestudenten en trainers Duits dragen onderwerpen aan die buiten het domein van de traditionele grammatica liggen, om de taalvaardigheid Duits in allerlei soorten realistische situaties te oefenen. De Duitse grammatica wordt inductief geleerd, dat wil zeggen aan de hand van de praktijk, waaruit de regel volgt.

Bij CLT is de docent Duits echt een trainer, die de lerende helpt te communiceren in het Duits.

Populariteit


In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw werd de CLT erg populair, mede doordat de traditionele taalonderwijsmethodes niet zo succesvol bleken. Door de verdere eenwording van Europa was er meer vraag aan het leren van talen middels een methode die direct toepasbaar was.

Voor- en nadelen van Communicatief taalonderwijs


Communicatief taalonderwijs heeft veel sterke kanten. Studenten ‘kunnen’ al snel ‘iets’ in het Duits; het is functioneel en studentgericht. Omdat authentiek materiaal wordt gebruikt, leren studenten de Duitse woorden die voor hen nodig zijn. De methode is efficiënt. Voor de studenten is deze methode stimulerend omdat zij snel succes ervaren. Fouten maken mag; al doende wordt de vaardigheid geleerd en geperfectioneerd. Een nadeel van de communicatieve benadering is dat er veel minder aandacht is voor grammatica, vocabulaire dat niet direct toepasbaar is en uitspraak. Het voorbereiden en plannen vereist veel meer tijd van de trainer en van de student vraagt het een actieve deelname. Deze manier van leren is voor sommige studenten moeilijk of ongewoon, afhankelijk van hun achtergrond. CLT traint vaardigheden; het gaat vooral om de functie en minder om de vorm en het biedt geen samenhangend geheel.

Grammatica-/vertaalmethode (GVM) (Engels: Grammar-Translation Method; GTM)


Bedacht door wie en wanneer


In de 18de en de 19de eeuw was het taalonderwijs vooral gefocust op praktisch taalgebruik. Men leerde om gebruiksklare zinnen, dialogen, idiomatische uitdrukkingen, woordenlijsten enzovoort na te spreken, uit het hoofd te leren en op te zeggen. Een Duitse docent Frans en Italiaans; Johann Valentin Meidinger, deed dit op een andere manier. Hij ontwikkelde een methode waarin de grammatica in het middelpunt stond omstreeks 1783. Meidinger wordt als de grondlegger van de grammatica-vertaalmethode (Grammar-Translation Method; GTM) beschouwd.

Kenmerken van de Grammatica-/vertaalmethode (GVM)


Deze methode was gebaseerd op het onderwijs in het Latijn, wat de taal van de religie, wetenschap en cultuur was. Het onderwijs in het Latijn was vanzelfsprekend op geschreven teksten van klassieke schrijvers gericht en was volledig gericht op vertalen en grammatica. Dat werd gezien als een degelijke en wetenschappelijke aanpak. De Grammatica-/vertaalmethode (GVM) gaat van de analyse uit van taalstructuren en taalvormen (van bijvoorbeeld Duits) waarbij de lerende inzicht ontwikkelt. Bij deze methode zijn de lees- en schrijfvaardigheid Duits dus belangrijk. Literatuur, vertalen en uit het hoofd leren van woordenlijsten hebben de nadruk. De docenten dragen kennis Duits over, de student memoriseert.

Populariteit


Alhoewel al vanaf halverwege de negentiende eeuw ook tegengeluiden te horen waren, heeft tot vrij recent de grammatica-/vertaalmethode een grote invloed op het taalonderwijs gehad.

Voor- en nadelen van de Grammatica-/vertaalmethode


De methode biedt een aardige mentale training voor diegenen die het een uitdaging vinden om dingen uit het hoofd te leren. Ook biedt de methode inzicht in de structuur van het Duits, doordat de nadruk op de grammatica wordt gelegd.

Er zijn echter meer nadelen dan voordelen. Het grootste nadeel is dat de spreekvaardigheid en luistervaardigheid Duits ver achterblijft, waardoor de taal zelfs na jaren studie weinig mondeling toegepast kan worden. De leermethode staat ver af van het dagelijks gebruik van het Duits, ook in de context die wordt aangeboden, omdat het meestal om literair taalgebruik gaat. Deze methode geeft niet de mogelijkheid tot differentiatie of een eigen creatief proces bij lerenden bij het werken in een groep. De lerende fungeert slechts als toehoorder en uitvoerder.

Onderdompeling (Engels: immersion)


Bedacht door wie en wanneer


De leermethode ‘Onderdompeling’ (Engels: language immersion) wordt sinds de jaren 70 wereldwijd toegepast, hoofdzakelijk op middelbare scholen waarbij een schoolvak (zoals wiskunde) in de vreemde taal wordt gegeven. Binnen Nederland is ‘onderdompeling’ bekend als de methode die toegepast wordt bij Taleninstituut Regina Coeli in Vught, ook wel ‘de nonnen van Vught’ genoemd. De leermethode is daar in 1963 ontstaan met Franse nonnen die taalles Frans gaven aan welgestelde dames uit Vught.

Kenmerken van onderdompeling


De methode van onderdompeling houdt in dat degene die de taal (zoals het Duits) leert, direct vanaf het begin door de nieuwe taal is omgeven. Alle instructies vinden in de doeltaal (Duits) plaats; in het begin langzaam en met veel herhalingen en later op een meer natuurlijke manier. De studenten worden ook uitgedaagd vanaf het begin om in het Duits te spreken. Bij onderdompeling met rollenspellen en simulaties gewerkt. De omgeving op onderwijsinstellingen die met onderdompeling werken, wordt veelal ingericht in de stijl van het land van de Duitse taal om een situatie te creëren alsof de studenten in Duitsland zijn. De studenten oefenen één-op-één of in kleine groepen met Duits spreken. Een andere wijze om een taal te leren door middel van onderdompeling, is daadwerkelijk naar Duitsland gaan en daar in een gastgezin verblijven.

Populariteit


Onderdompeling wordt als een zeer goede methode om vreemde talen te leren gezien. Vooral de mondelinge taalbeheersing Duits kan met onderdompeling zeer goed worden aangeleerd.

Voor- en nadelen van onderdompeling


Het grote voordeel is dat met deze methode snel resultaat wordt bereikt, omdat de methode behoorlijk intensief is. Omdat de student wordt erdoor omgeven, is de leermethode een kwestie van ‘sink or swim’; hij of zij moet wel in het Duits gaan communiceren. Feitelijk is de student 24 uur per dag Duits aan het leren. Het samen oefenen in groepen versterkt de sociale interactie. Studenten ervaren dit als motiverend.

Dat het bereikte resultaat niet altijd wordt vastgehouden, is een minpunt. De kans is groot dat het nieuw geleerde snel weer wegzakt als iemand in een vrij korte tijd de Duitse taal leert, door in Duitsland te zijn of door in een kunstmatig gecreëerde omgeving te zijn ondergedompeld, maar vervolgens weer overgaat tot de orde van de dag. Een bijkomend nadeel kan zijn dat een dergelijke training Duits nogal intensief is. Niet alle studenten hebben de conditie om deze wijze van leren vol te houden.

Suggestopedie (Suggestopedia)


Bedacht door wie en wanneer


Suggestopedia is een methode om taal te leren uit de jaren 70 van de vorige eeuw. Deze methode is ontwikkeld door de Bulgaarse psychotherapeut Georgi Lozanov.

Kenmerken van Suggestopedie


De methode van Suggestopedia is gebaseerd op de kracht van de suggestie. Volgens Georgi Lozanov is positieve suggestie een voorwaarde om (een vreemde taal; bijvoorbeeld Duits) te kunnen leren. Een ontspannen sfeer en een wederzijds vertrouwen tussen de trainer (Duits) en de studenten zijn daarvoor van essentieel belang. Hiervoor dienen studenten zich ontspannen en veilig te voelen. Leslokalen met rijopstellingen waren niet geschikt om dit te bewerkstelligen. De lerenden zaten in de lessen in comfortabele stoelen die waren opgesteld in een halve cirkel en er was altijd muziek in de klas. De methodiek voorgestaan door Lozanov, bestond uit het voorlezen van teksten, terwijl op de achtergrond natuurgeluiden te horen waren of klassieke muziek werd gespeeld. Bij de teksten waren lijsten met woorden alsook opmerkingen over de grammatica van de te leren taal (het Duits). Er werd met veel expressie in stem en gebaren voorgelezen. Studenten werden zo verleid om te luisteren en de nieuwe (Duitse) woorden konden gemakkelijk begrepen en opgenomen worden. In de lessen was veel aandacht voor cultuur en kennis over het land van de doeltaal (Duitsland). Er werd met rollenspellen gewerkt en er werden bijvoorbeeld (Duitse) streekgerechten bereid en gegeten.

Populariteit


De methode Suggestopedia was enigszins omstreden en is niet erg bekend meer. Een aantal elementen wordt nog steeds toegepast, bijvoorbeeld het gebruiken van stemexpressie en gebaren bij het lezen van teksten in de doeltaal.

Voor- en nadelen van Suggestopedie


De methode van Suggestopedia zorgt voor een veilige en ontspannen sfeer in de les, waardoor de lerende geen hinder zal krijgen van faalangst of frustratie. Voor nieuwkomers kan deze gemoedelijke sfeer bijdragen aan een positieve associatie met het nieuwe thuisland. Vaak werkt muziek motiverend en draagt aan betere leerprestaties bij. Een bijkomend voordeel van de methode is dat studenten gestimuleerd worden om actief mee te doen en zich in te leven in de situaties, wat voor een aantal mensen een nieuwe ervaring is. Tegelijkertijd is dit voor bepaalde lerenden een keerzijde, omdat niet iedereen hiertoe in staat is. Ook kan muziek bij sommigen afleiden en verstorend werken in plaats van stimulerend en ontspannend. Dat de relatie trainer-student niet gelijkwaardig is, is een andere zwakke kant; alle inbreng komt van de zijde van de Duitse trainer en de student is steeds de ontvangende partij.

Community Language Learning (CLL)


Bedacht door wie en wanneer


De Amerikaanse priester en psycholoog Charles Curran ontwikkelde in 1976 Community Language Learning, ook wel Counseling Language Learning
genoemd.

Kenmerken van Community Language Learning (CLL)


Community Language Learning (CLL) is een taalverwervingsmethode waarbij studenten samenwerken om te bepalen welke aspecten van een taal zij willen leren. De methode is gebaseerd op de counseling-benadering waarbij de docent optreedt als counselor die de zinnen van de student omschrijft. Studenten beginnen een gesprek. Als zij de te leren taal (Duits) nog niet genoeg machtig zijn, spreken zij in hun moedertaal. De docent (Duits) vertaalt en geeft uitleg, waarna de studenten de uitingen van de docent zo nauwkeurig mogelijk herhalen. Het gesprek in het Duits wordt opgenomen om te kunnen herbeluisteren.

Community Language Learning stimuleert het gemeenschapsgevoel in de leergroep en beschouwt de interactie tussen de studenten onderling als middel om te leren. Er is geen leerboek Duits dat wordt gevolgd; het zijn de studenten zelf die de inhoud van de les bepalen door middel van zinvolle gesprekken.

Populariteit


Het slagen van CLL hangt sterk af van de expertise van de docent-counselor. De taaldocent dient zowel sociaal-cultureel kundig als taalkundig te zijn. Hij of zij dient zowel het Duits als de moedertaal van de studenten uitstekend te beheersen om de taaluitingen van de studenten te kunnen vertalen. De methode kan goed werken als deze correct wordt gebruikt. De methode is niet geschikt voor grote klassen.

Voor- en nadelen van Community Language Learning


De methode biedt de studenten veel autonomie. Het analyseren van hun eigen gesprekken wordt door veel studenten als nuttig ervaren. De leergroep wordt vaak heel hecht, niet alleen tijdens de lessen Duits, maar ook buiten de lessen. Met deze methode worden studenten zich veel bewuster van hun groepsgenoten, hun sterke en zwakke punten en leren als team te werken. Door het bespreken van hun fouten en het evalueren van de les Duits leren studenten veel. Dergelijke correcties blijven vaak in het geheugen gegrift en worden onderdeel van het actieve vocabulaire van de lerenden.

Een nadeel kan zijn dat de docent niet sturend is, terwijl sommige studenten wel sturing nodig hebben. Er wordt geen lesboek gebruikt en er worden geen toetsen Duits afgenomen: het succes van de lessen is moeilijk meetbaar. Sommige studenten worden geremd in hun Duits spreken als zij opgenomen worden.

Lexicografische benadering (Engels: Dynamic Lexicographic Approach; DLA)


Bedacht door wie en wanneer


De Lexicografische benadering (Engelse benaming: Lexical Approach; LA) is een methode om vreemde talen te leren die door Michael Lewis in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw is ontwikkeld.

Kenmerken van de Lexicografische benadering (DLA)


De benadering gaat uit van de visie dat een belangrijk deel van het leren van een vreemde taal (zoals het Duits) bestaat uit het begrijpen en produceren van zogenaamde ‘lexicale eenheden’, brokjes taal die uit (Duitse) woorden, woordcombinaties alsook uitdrukkingen bestaan. De lerenden verwerven al doende inzicht in patronen van het Duits (grammatica) en betekenisvolle groepen woorden. Zo wordt geleerd hoe het Duits ‘in het echt’ gebruikt wordt. In deze benadering neemt de woordenschat Duits een grotere plaats in dan de Duitse grammatica. De instructies zijn op situaties en Duitse uitdrukkingen gericht die vaak in dialogen voorkomen. Er wordt aandacht geschonken aan interactie maar ook aan exposure; aan de zogenaamde receptieve vaardigheden van de lerenden (luisteren/begrijpen, lezen/begrijpen). Er bestaat veel mogelijkheid voor de lerenden om zelfstandig de Duitse taal te ontdekken.

Het is de taak van de trainer Duits om te zorgen voor voldoende input en het faciliteren van het leerproces van de lerende.

Populariteit


In de afgelopen dertig jaar zijn onder invloed van de ideeën over taal van (onder meer) Michael Lewis lesboeken duidelijk anders geworden. Er wordt veel meer aandacht aan de woordenschat geschonken die aangeboden wordt in chunks, in betekenisvolle brokjes. Iets waarnaar Lewis streefde; de drastische omwenteling in de manier waarop vreemde talen worden onderwezen, bleef echter uit.

Voor- en nadelen van de Lexicografische benadering


De studenten leren om op een natuurlijke manier de Duitse taal te gebruiken door het werken met ‘chunks’ (brokjes van de taal); met ‘echte’ taal. Op deze manier ontstaat souplesse in het het gebruik van het Duits.

Dat de werkelijkheid toch altijd weer afwijkend is van de aangeleerde taalsituaties, is het nadeel. Met het zelf leren herkennen van de patronen van het Duits heeft een aantal studenten moeite en deze studenten hebben meer aan een docent Duits die hen wegwijs maakt, dan aan een docent taal-facilitator.

Series Method


Bedacht door wie en wanneer


De Series method, ook wel ‘seriemethode van taalverwerving’ genoemd, is door de Franse taaldocent François Gouin in 1880 ontwikkeld.

Kenmerken van de Series Method


De seriemethode (The Series Method of language acquisition) van François Gouin is gebaseerd op een serie van verbonden zinnen die gemakkelijk te begrijpen zijn en weinig kennis van de grammatica vereisen. Studenten leren zinnen op basis van een actie, bijvoorbeeld het huis verlaten in de volgorde waarin deze uitgevoerd zou worden. Deze reeksen of series gingen over onderwerpen als mens in de samenleving, leven in de natuur, wetenschap en beroep, vanuit het onderscheid tussen objectief, subjectief en figuurlijk gebruik van de taal ontwikkeld. In de François Gouin-serie wordt geen moedertaal gebruikt. De studenten gaan heel snel in de doeltaal (bijvoorbeeld het Duits) denken omdat een soort eentalige manier van taalverwerving is, die niet van ‘vertalen’ en ‘uitleggen’ uitgaat maar uitgaat van ‘demonstreren’ en ‘handelen’.

Populariteit


De seriemethode van Gouin was zijn tijd ver vooruit. De seriemethode van Gouin kon gedurende een bepaalde periode een succes worden genoemd, ondanks de vrij afwijkende aanpak. Berlitz’ Directe Methode overschaduwde de leermethode van Gouin echter.

Voor- en nadelen van de Series Method


Door de Seriemethode van Gouin worden de mondelinge vaardigheid Duits goed ontwikkeld en het zorgt voor een sfeer in de les die harmonieus, natuurlijk en gelijkwaardig is.

De taalmethodiek garandeert levendig onderwijs. Doordat het gebruikmaakt van visueel leermateriaal, zoals afbeeldingen, grafieken, en dergelijke, wekt dit type onderwijs Duits enthousiasme van de lerenden op. Een taal leren wordt tastbaar; iets wat geheel nieuw was. studenten Duits worden nieuwsgierig, wat helpt om het leergeheugen te helpen ontwikkelen, de prestatiedruk te verminderen alsook het zelfvertrouwen te verhogen. De communicatieve taalvaardigheid Duits van de student wordt sterk gestimuleerd.

De leermethode heeft als nadeel dat taal die wat meer abstract of subjectief is, moeilijk met beweging en expressie in één duidelijke ervaring kan worden gevangen. Een bijkomend minpunt is de bewerkelijkheid voor de trainer, die immers een scala aan reeksen dient voor te bereiden. Als derde punt richt de Gouin-seriemethode zich vooral op het mondelinge taalgebruik, terwijl het reguliere onderwijssysteem nog veelal draait om examens voor het toetsen van de competentie van lezen en schrijven.

Task-Based Language Teaching (TBLT)


Bedacht door wie en wanneer


Task-Based Language Teaching; TBLT (Taakgericht taalonderwijs) is in de jaren 80 van de vorige eeuw ontwikkeld. De grondleggers waren de Indiase taalkundige professor N.S. Prabhu, de Amerikaanse hoogleraar Teresa P. Pica en de Britse hoogleraren Michael H. Long en Graham Crookes.

Kenmerken van de Task-Based Language Teaching (TBLT)


Het taakgericht taalonderwijs past binnen een Communicatieve Benadering/het Communicatief Taalonderwijs. De gedachte erachter is dat het verwerven van de te leren taal (zoals het Duits) geen op zichzelf staand doel, maar een hulpmiddel om bepaalde taken uit te kunnen voeren. Studenten krijgen motiverende taken aangeboden, waarvoor kennis van de (Duitse) taal vereist is. Om deze taken goed uit te kunnen voeren, is het nodig dat zij over woordenschat en regels van het Duits beschikken. De taken zijn alledaagse taken, zoals e-mails schrijven, een boodschap doen, met de klantenservice bellen, een krant lezen of een drankje bestellen. De taak wordt in drie fasen opgedeeld: vóór, tijdens en na de taak, waarbij de studenten zich eerst voorbereiden op de taak, de taak vervolgens uitvoeren en tot slot erop terugblikken. Om de taken uit te voeren, dienen studenten samen te werken. De taken moeten iets boven het niveau van de studenten Duits liggen om leereffect te hebben.

Populariteit


Task-Based Language Teaching is erg populair geworden vanaf het begin van de jaren negentig en zeker in het taalonderwijs. Het lijkt de meest praktisch bruikbare vorm te zijn om de taalvaardigheid van lerenden (hoofdzakelijk lerenden in een achterstandspositie) in het lager en secundair onderwijs te verhogen.

Voor- en nadelen van Task-Based Language Teaching


Het taakgericht taalonderwijs (Duits) biedt duidelijke voordelen. Het is een activerende werkvorm, waarbij de studenten worden uitgedaagd om hun taalvaardigheden (Duits) toe te passen. Het is een op de persoon gerichte, relevante en efficiënte aanpak, zolang de taak goed bij de lerenden aansluit. De studenten komen op een natuurlijke, alledaagse wijze in contact met het Duits en leren zo authentieke Duitse woorden, woordcombinaties en uitdrukkingen. Studenten leren bovendien om met andere studenten Duits samen te werken. Studenten ervaren taakgericht taalonderwijs als prettig en motiverend.

Als nadeel kan genoemd worden dat de communicatie voorop staat en niet zozeer de correcte vorm van het Duits, waardoor de studenten die niet zozeer precies leren.

De Dogme benadering (Engels: Dogme Language Teaching; Dogme ELT)


Bedacht door wie en wanneer


Dogme Language Teaching/Dogme ELT (de ‘Dogmabenadering’) is in 2000 ontwikkelde door Scott Thornbury; een Nieuw-Zeelandse taalkundige en docententrainer op het gebied van Engels taalonderwijs.

Kenmerken van de Dogme benadering (ELT)


‘Dogme 95 was een beweging van een groep van Deense filmmakers onder wie de Deense filmregisseur Lars von Trier uit 1995, was de inspiratie voor Dogme Language Teaching. De deelnemers confirmeren zich bij het filmmaken aan 10 strenge regels (dogma’s). Samen behelzen deze ‘de eed van zuiverheid’ (In het Deens: kyskhedsløfter; in het Engels: Vows of Chastity). Bij het Dogme-taalonderwijs is iets dergelijks aan de hand. De aanhangers zoeken naar een vorm van communicatief onderwijs van vreemde talen die onbelast is door enig voorgedrukt materiaal. Het doel van de Dogme-methode is het houden van echte conversaties over praktische items. Bij deze methode gaat het om communicatie als de aanjager van een taal leren (bijvoorbeeld Duits). De benadering is daarom een communicatieve aanpak van taalonderwijs, die een vreemde taal wil onderwijzen zonder het gebruik van leerboeken of overige lesmaterialen en zich in plaats daarvan op communicatie tussen trainer en studenten richt. Net als de Dogme-beweging in de film, heeft het Dogme-taalonderwijs 10 uitgangspunten (dogma’s).

Populariteit


Onderzoek naar het succes van Dogme is beperkt, maar Scott Thornbury stelt dat de overeenkomsten met taakgericht leren erop wijzen dat Dogme waarschijnlijk vergelijkbare resultaten oplevert.

Voor- en nadelen van de Dogme benadering


Een voordeel voor docenten Duits is dat hij of zij zich nauwelijks hoeft voor te bereiden. Dat de lerenden verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces, kan erg motiverend werken. Zo zijn de lessen Duits niet voorspelbaar; dat zorgt voor spontane communicatie en geeft verveling geen kans. Bijna elk onderwerp kan in een les volgens de Dogme-benadering worden besproken. Op deze manier blijven studenten alert en betrokken.

De studenten kunnen zich echter wel minder op hun gemak voelen als ze zo weinig door de docent bij de hand genomen worden. Ook zijn niet alle docenten Duits voldoende flexibel voor deze manier van lesgeven. Een ander nadeel kan zijn dat lerenden zich vaak op een bepaald examen Duits moeten voorbereiden, terwijl het niet zeker is dat de lesstof daarvoor in de les wordt behandeld.

Growing Participator Approach (GPA)


Bedacht door wie en wanneer


The Growing Participator Approach (GPA) is ontwikkeld door Language consultants Greg en Angela Thomson in het jaar 2007.

Kenmerken van de Growing Participator Approach (GPA)


Deze GPA-benadering is een alternatieve visie op het verwerven van een nieuwe taal (zoals het Duits). Het primaire uitgangspunt van de GPA is dat taal en cultuur niet los van elkaar staan. Bij GPA gaat het om veel meer dan alleen het Duits leren; het doel is uitgroeien tot deelnemers aan het leven in de gastcultuur (bijvoorbeeld van Duitsland). Daarom gebruikt GPA de termen ‘groeiende deelnemer’ in plaats van ‘taallerende’ en ‘verzorger’ in plaats van ‘docent’. De GPA-benadering vertoont overeenkomsten met, en is deels gebaseerd op, de Natural Approach (natuurlijke aanpak) van Stephen Krashen en Tracy Terrell.

De GPA-benadering kent zes fasen van activiteiten. De lerende met een verzorger uit Duitsland voeren deze activiteiten uit. Begrip is belangrijker dan productie. De Duitse woordenschat en de cultuur krijgen de nadruk. Fase 1 is de hier-en-nu-fase. Deze duurt ruwweg 100 uur. In deze fase 1 focust de ‘groeiende deelnemer’ zich op het luisteren en het non-verbale feedback geven.

Fase 2 van de methode is de verhaalopbouwfase. Deze neemt om en nabij 150 uur in beslag en de deelnemer begint nu ook Duits te produceren. In fase 3 van de methode ligt de nadruk op ‘gedeelde verhalen’. Dit zijn verhalen over dagelijkse gebeurtenissen, verhalen die worden gedeeld tussen culturen alsook verhalen over gedeelde ervaringen. Fase 4 van de methode is de fase van het ‘diepe delen’. De deelnemer en de verzorger beginnen nu meer diepgaande gesprekken over het leven in de Duitse cultuur te voeren. In fase 5 van de methode beginnen de deelnemers zich op het taalgebruik van moedertaalsprekers Duits te richten aan de hand van nieuws, televisie, films en literatuur. Het Duits dat voor het werk nodig is, wordt ook geleerd. Fase 6 van de leermethode is de zogenaamde ‘zelfvoorzienende groeifase’. Deze fase kent geen eindpunt. Het gaat het hierbij om groei buiten de formele taalsessies Duits om.

Populariteit


De methode van Thomson is nog vrij nieuw en er is nog vrij weinig bekend over het succes van de methode. Deelnemende studenten zijn enthousiast over de methode.

Voor- en nadelen van de Growing Participator Approach


Met GPA wordt een goede doorkijk geboden op het proces van taalverwerving Duits. De zes afzonderlijke fasen van de leermethode bieden realistische doelstellingen en een duidelijk tijdsschema. De lerenden verwerven niet alleen kennis van de Duitse taal, maar eveneens van de omgeving en de lerenden verwerven daarnaast een nieuw sociaal netwerk.

Dat voor iedere deelnemer of minimaal iedere groepje deelnemers een ‘verzorger’ gezocht moet worden die veel tijd wil investeren, is een minpunt van deze benadering.

Shadowing Technique


Bedacht door wie en wanneer


De Shadowing technique of kortweg Shadowing (‘schaduwen’) is in de vroege jaren 2000 bedacht door de Amerikaanse taalkundige en polyglot Prof. Alexander Argüelles.

Kenmerken van de Shadowing Technique


Shadowing is een methode die taallerenden zelfstandig kunnen toepassen om de uitspraak en intonatie (Duits) te verbeteren en vloeiendheid in het spreken te verwerven. Het is een relatief eenvoudige techniek van Shadowing: de lerende luistert naar een audio-opname, bij voorkeur een dialoog en herhaalt wat hij of zij hoort. Het gaat in eerste instantie om de klanken; de Duitse tekst begrijpen is niet belangrijk. Luisteren en herhalen wordt net zo vaak geoefend totdat dit heel gemakkelijk gaat en de lerende simultaan met de opname Duits kan spreken. De student gebruikt na enige tijd een transcript om te kunnen lezen (en begrijpen) wat hij of zij heeft uitgesproken. Er zijn diverse leerboeken geschikt voor deze techniek, zolang er maar dialogen in staan of stukken samenhangende teksten. Het niveau van de Duitse audio-opname dient ideaal bezien iets boven het niveau van de lerenden te liggen. De ideale lengte is ongeveer één pagina, zonder kunstmatige pauzes en op natuurlijke snelheid. Argüelles doet de aanbeveling om te lopen tijdens het spreken, het liefst buiten, en niet te zitten, doordat beweging de opname van de nieuwe taal (het Duits) in het zenuwstelsel versterkt. Een andere grond is dat de student minder snel afgeleid wordt als hij of zij in beweging is, zodat het werken aan het Duits veel effectiever gaat.

De shadowing-techniek vertoont veel overeenkomsten met de audiolinguale methode uit de vorige eeuw, maar het onderscheid is dat bij de audiolinguale methode grammaticale drills werden toegepast in plaats van dialogen of samenhangende tekst. Ook het simultaan spreken is anders aan Shadowing.

Populariteit


In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar Shadowing dat aantoont dat de techniek zowel de uitspraak als de luistervaardigheid sterk verbetert. Het algemene begrip van het Duits wordt ook vergroot.

Voor- en nadelen van de Shadowing Technique


Het praktische pluspunt van Shadowing dat het in een groep van studenten kan worden toegepast, waarbij iedere deelnemer individueel actief aan het leren is. Het rendement is hoog.

De keerzijde van de Shadowing-methode is dat studenten het soms een beetje saai vinden om dezelfde Duitse tekst te blijven herhalen. De keuze van de tekst is dus erg belangrijk.

Total Physical Response (TPR®)


Bedacht door wie en wanneer


De Amerikaanse psycholoog James Asher ontwikkelde in de jaren zestig van de vorige eeuw de taalverwervingsmethode Total Physical Response, ook wel TPR® genoemd.

Kenmerken van Total Physical Response (TPR®)


TPR® is een taalleermethode (voor bijvoorbeeld Duits) die gebaseerd is op het principe dat mensen leren door middel van handelingen en beweging. Al doende leert men, en wel op de manier zoals een kind de moedertaal leert. Ouders geven hun jonge kinderen continu opdrachten en belonen hen als ze die uitvoeren (“kijk naar mama”, “goed zo”). “Pak de lepel”, “Mooi!”, “Trek je schoentjes maar aan”, enz.). In de eerste plaats is het de bedoeling dat het kind begrijpt wat de ouder zegt, in een later stadium gaat het kind verbaal reageren. De luistervaardigheid Duits is dus de basis, de spreekvaardigheid volgt pas daarna.

TPR® past deze principes van de moedertaalverwerving versneld toe bij het leren van het Duits. De docent geeft taken op een vriendelijke en begrijpelijke manier, bijvoorbeeld: “pak het boek” en doet zelf de taken voor; de lerenden doen na. Aanvankelijk wordt van de studenten nog niet verwacht dat zij Duits praten; de studenten geven in een later stadium de opdrachten. Bekende taken worden uitgebreid of deels veranderd.

TPR® appelleert aan beide hersenhelften door de combinatie van beweging en spraak. Het kost daardoor minder moeite om iets te leren en het geleerde Duits beklijft ook beter.

Populariteit


Met name wordt TPR® gebruikt binnen het NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal), zeker bij beginners en ook wel bij Engels op de basisschool. Maar middelbare scholieren en volwassenen werken ook met veel plezier met TPR® en behalen goede resultaten.

Voor- en nadelen van Total Physical Response


TPR® biedt veel voordelen. Doordat de lerende veel begrijpelijke input krijgt aangeboden in ‘chunks’ (woorden die bij elkaar horen), krijgt hij of zij snel begrip van de nieuwe taal. De methode zorgt voor snelle succeservaringen. Dit bevordert het plezier in het leren van het Duits. Dit zorgt voor stressvrij leren. In principe is TPR® bruikbaar voor alle doelgroepen, ongeacht welke achtergrond of leeftijd en kan de leermethode eveneens in wat grotere klassen worden gebruikt. Het verworven Duits wordt direct opgeslagen in het langetermijngeheugen van de student.

Dat niet elke taaluiting in TPR®-opdrachten is uit te drukken, is het nadeel van TPR®. Daarom werkt het tot op een zeker niveau en is daarnaast een andere leermethode (als aanvulling) nodig. Daarnaast is de leermethode niet erg creatief. Studenten leren niet hun meningen, gevoelens en ideeën in het Duits uit te drukken.

De Directe Methode (Engels: Direct Method; DM)


Bedacht door wie en wanneer


De Directe Methode, ook wel ‘de natuurlijke benadering’ genoemd, is eind jaren 80 van de negentiende eeuw bedacht door de Duits-Amerikaanse linguïst Maximilian Delphinius Berlitz. De Directe Methode is ontwikkeld als tegenreactie op de dominante grammatica-vertaalmethode.

Kenmerken van de Directe Methode (DM)


Rond 1900 was er sprake van een Reformbeweging met nieuwe ideeën over vreemde talen leren dat zelfontdekkend en inductief moest zijn. Overigens ging de Reformbeweging niet alleen over leren, maar ook over natuurgeneeskunde, voeding, kleding en naturisme. Rond 1900, net als in de jaren 60 van de vorige eeuw, streefde men naar natuurlijke leefwijzen en bevrijding van de keurslijven. In het taalonderwijs ontstond veel aandacht voor de ‘levende’, gesproken taal. Hierbij werd de grammatica vooral inductief aangeboden, met behulp van voorbeeldzinnen. De taalregels moesten studenten hieruit afleiden. Veel mondelinge oefeningen en met veel aandacht kwamen er voor de uitspraak (zoals het Duits). Het werd aangemoedigd om de studenten vaak in het Duits te laten spreken. Nieuw was ook dat de lessen in het Duits werden gegeven. Tijdens de les werd nadrukkelijk niet vertaald. De (Duitse) woordenschat aangeleerd met behulp van voorbeelden en plaatjes. Abstracte vocabulaire werd aangeboden door studenten om ideeën te laten associëren.

Populariteit


Mede onder invloed van de oorlogen en crises verdween de vernieuwingsgolf van begin twintigste eeuw langzaam, om in de jaren 60 weer een andere vorm te vinden.

Taleninstituten zoals Berlitz en Interlingua werken nog steeds met (een moderne vorm van) de Directe Methode.

Voor- en nadelen van de Directe Methode


Het voordeel van de Directe Methode is dat het een vrij natuurlijke manier van leren is. Luisteren en spreken komen ruimschoots aan bod, waardoor studenten zelfvertrouwen en vloeiendheid ontwikkelen. Deze methode heeft echter ook nadelen. Er is vrijwel geen aandacht voor de schrijfvaardigheid (Duits) en minder aandacht voor lezen. Voor studenten die meer meer gevorderd zijn in het Duits, biedt de Directe Methode onvoldoende uitdaging. Voor een langzaam lerende student is de leermethode ook niet zeer geschikt, omdat de methode is gebaseerd op actief meedoen van de student.

De Manesca-methode (Engels: Manesca Method)


Bedacht door wie en wanneer


Jean Manesca publiceerde in 1835 An Oral System of Teaching Living Languages Illustrated by a Practical Course of Lessons in the French through the Medium of the English (“Een mondelinge methode voor het onderwijzen van levende talen, aan de hand van een praktische cursus Frans door middel van het Engels”). In januari 2015 is An oral system of teaching living languages in herdruk gegaan.

Kenmerken van de Manesca-methode


Manesca gaat van hetzelfde principe uit als waar de Natural Approach (‘natuurlijke aanpak’) voor staat: de beste manier om een taal te leren, is die waarop een kind de moedertaal leert. Het leren van een taal (zoals Duits) dient veilig en gemakkelijk te zijn. Manesca wil daarom niet werken met abstracte regels of lijstjes met Duitse woorden die uit het hoofd geleerd moeten worden.

De Manesca-methode staat bekend als de eerst bekende, volledige taalcursus. De Manesca-methode is op het werken met een groep lerenden en een trainer Duits gebaseerd, die maar één Duits woord tegelijk introduceert. Er hoort een specifieke beweging bij het woord. Het Duitse woord en de bijbehorende beweging worden daarna door de studenten afzonderlijk herhaald. Door deze herhaling onthouden de studenten de Duitse woorden, zonder dat uit het hoofd geleerd hoeft te worden. Stap voor stap vormen de woorden zinnen en weer variaties op de Duitse zinnen. Duitse spelling wordt in een later stadium met leesteksten aangeboden.

De methode van Jean Manesca is al een aantal jaren later overgenomen en aangepast door de Duitse grammaticaschrijver en taaldocent Heinrich Gottfried Ollendorff en staat ook wel als de Ollendorff-methode bekend.

Populariteit


Manesca is twee jaar na publicatie van zijn leermethode overleden. Het werk van Manesca is overgenomen en verder ontwikkeld door anderen, onder wie Ollendorff. Een groot deel van de ideeën van Manesca zijn nog steeds actueel en worden nog altijd in het moderne vreemdetalenonderwijs toegepast.

Voor- en nadelen van de Manesca-methode


De combinatie van spreken en bewegen, waardoor het fysieke geheugen meewerkt en de geleerde stof gemakkelijker en langduriger kan worden onthouden, is de sterke kant van de Manesca- of Ollendorff-methode. Wat daar eveneens aan bijdraagt, is het veelvuldige herhalen. Dat dit wat saai wordt om steeds dezelfde Duitse woorden en zinnen te blijven herhalen, kan een keerzijde zijn.

Silent Way


Bedacht door wie en wanneer


The Silent way (‘de stille manier’) is ontwikkeld in 1963 door de Egyptenaar Caleb Gattegno.

Kenmerken van de Silent Way


The Silent Way is een methode om een vreemde taal (bijvoorbeeld Duits) te leren die stilte gebruikt als instructiemiddel. Gattegno’s methode gaat uit van de autonomie van de lerenden en hun actieve deelname.

De taaltrainers Duits gebruiken een combinatie van gebaren en stilte om de aandacht te trekken van de lerenden, reacties te krijgen en hen aan te moedigen om fouten te verbeteren. Aan de uitspraak (Duits) wordt veel tijd besteed.

Caleb Gattegno, die wiskundige was, vond het essentieel om taalles te geven op een manier die efficiënt voor de energievoorraad van zijn studenten was. Caleb Gattegno ontdekte dat het relatief weinig energie kost om een auditief of visueel beeld te onthouden, veel minder energie dan wanneer mensen proberen iets uit het hoofd te leren. Caleb Gattegno verklaarde dat docenten niet zozeer dienen te streven naar kennisoverdracht, maar bewustzijn dienen aan te spreken, want alleen bewustzijn maakt het mogelijk om iets te kunnen leren.

Gekleurde staafjes die voor allerlei dingen kunnen worden gebruikt, zijn één van de hulpmiddelen die The Silent Way van Gattegno gebruikt. De ‘de stille manier’ gebruikt ook Words in Colour; een kleurenkaart voor geluiden waarin elke kleur voor een bepaalde klank van het Duits staat, gekleurde woordgrafieken voor het werken aan zinnen en gekleurde grafieken die worden gebruikt voor het leren van de spelling.

Populariteit


Hoewel The Silent Way in zijn oorspronkelijke versie niet veel wordt toegepast, zijn Gattegno’s ideeën wel van belang geweest, met name bij het aanleren van de uitspraak van het Duits.

Voor- en nadelen van de Silent Way


De sterke kant van de benadering van Caleb Gattegno is dat zijn aanpak voor de lerende niet-bedreigend is, die immers wordt beschouwd als autonoom. De trainer Duits is in feite dienstbaar aan de student, niet omgekeerd. De leermethodiek van The Silent Way stimuleert het leren op een natuurlijke manier. De geleerde stof wordt meestal goed verwerkt en onthouden door taallerenden uit te dagen nieuwe dingen te ontdekken. De lerende ‘mag’ fouten maken, wat aan het leerproces bijdraagt.

Het kan een minpunt zijn dat een aantal studenten wat meer begeleiding nodig heeft dan de methode voorstaat. Door de afwezigheid van input van de docent Duits zouden de studenten gefrustreerd kunnen raken. De beperking van het werken met kleuren en grafieken is dat de nieuwheid er vrij gauw af is, waardoor het effect verdwijnt.

TPR Storytelling


Bedacht door wie en wanneer


TPR Storytelling of afgekort ‘TPRS’ staat voor Teaching Proficiency through Reading and Storytelling. De methode van TPR Storytelling is in 1990 door Blaine Ray ontwikkeld, een Amerikaanse docent Spaans, en komt voort uit de TPR-techniek (Total Physical Response).

Kenmerken van TPR Storytelling


TPRS is een taalverwervingsmethode die gebruikmaakt van verhalen om een taal (bijvoorbeeld Duits) te leren. Het principe is een natuurlijke methode van taalverwerving: de taal leren zoals kinderen hun moedertaal leren. De studenten worden blootgesteld aan veel begrijpelijke input om dit te bereiken. De taaldocent Duits vertelt een verhaal, waarin nieuw te leren Duitse woorden diverse keren voorkomen. De verhalen zijn niet te lang en interessant of humoristisch. Omdat de verhalen gemakkelijk zijn te begrijpen, ontspannen de lerenden zich. Duitse woorden en structuren worden zo vrijwel ongemerkt opgeslagen in het langetermijngeheugen. De studenten worden door de taaldocent op grammaticale verschijnselen van het Duits gewezen, zonder dat studenten regels uit het hoofd hoeven te leren.

Na enige tijd zullen de lerenden ‘vanzelf’ Duits gaan spreken en de Duitse grammaticale structuren van de nieuwe taal nadoen. Dit is een natuurlijk proces. Samen met een groepje van studenten een verhaal opbouwen, is een variant. Hierbij schrijft de trainer Duits eerst nieuwe woorden en structuren op een bord of flipchart, met de Duitse vertalingen erbij, om vervolgens hier een verhaal van te maken samen met de studenten. Tot slot vertellen de studenten het verhaal na. Lezen in het Duits is een belangrijk onderdeel van TPR Storytelling, omdat dit zorgt voor inbreng. Schrijven in het Duits volgt in een later stadium.

Populariteit


Er zijn veel onderzoeken gedaan die uitwijzen dat TPRS een succesvolle manier is om een vreemde taal te verwerven. Er zijn wel randvoorwaarden nodig: de setting dient geschikt te zijn en de taaldocent dient goed getraind te zijn.

Voor- en nadelen van TPR Storytelling


TPR Storytelling is een laagdrempelige wijze van taalverwerving en het geleerde wordt grondig verworven. Omdat TPRS ook aan de creatieve intelligentie appelleert, is TPRS een vorm van breinvriendelijk leren. Voor de studenten is het een plezierige methode en het is niet moeilijk om de aandacht erbij te houden. Voor de lerenden werkt het heel motiverend om zelf verhalen te verzinnen.

Dat TPRS veel voorbereiding van de docenten vraagt, is een minpunt.

COMMERCIËLE METHODES VOOR ZELFSTUDIE

De Rosetta Stone methode


Bedacht door wie en wanneer


De Rosetta Stone-methode is vernoemd naar de Steen van Rosetta, een steen die werd ontdekt in Egypte met een tekst in twee talen, waarmee de hiërogliefen konden worden ontcijferd. Rosetta Stone is ook de naam van het softwarebedrijf dat de taalcursussen op de markt brengt. De eerste versie is uitgebracht in 1996.

Kenmerken van de Rosetta Stone methode


De Rosetta Stone cursus is een wijze om een vreemde taal (bijvoorbeeld Duits) te leren achter een computer. Deze taalcursussen worden in meer dan dertig verschillende talen aangeboden en ze zijn te volgen vanuit elk van deze talen.

De Rosetta Stone-methode is een communicatieve methode, die de manier nabootst waarop een kind de moedertaal leert. Dat houdt in ‘leren door onderdompeling’, door veel te luisteren en na te spreken. Het programma gebruikt hiervoor foto’s en stemmen van native speakers Duits (moedertaalsprekers) om de betekenis van nieuwe (Duitse) woorden over te brengen. De methode maakt gebruik van spraakherkenningsprogramma dat de Duitse uitspraak registreert en daar een schematische weergave van maakt. Zo kan een gebruiker zijn of haar uitspraak van de nieuwe taal met die van een native speaker (moedertaalspreker Duits) vergelijken. Door de voorbeeldstem langzamer te laten praten en de studenten vervolgens veel na te laten zeggen, kan de uitspraak worden verbeterd.

Voor de schrijfvaardigheid Duits zijn er dictee-oefeningen. De software controleert de Duitse spelling en grammatica en wijst op taalfouten, waarbij taalfouten kunnen worden gecorrigeerd.

Het programma biedt eveneens leesteksten. Deze leesteksten gaan over dagelijkse onderwerpen, activiteiten en ideeën.

Populariteit


De Rosetta Stone-methode wordt wereldwijd veelvuldig ingezet en niet door de minsten. Onder andere de NASA en het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse zaken gebruiken de methode van Rosetta Stone. In Nederland wordt de Rosetta Stone-methode door enkele ministeries en veel universiteiten en hogescholen, alsook door een aantal internationaal opererende bedrijven gebruikt.

Voor- en nadelen van de Rosetta Stone methode


De methode is heel makkelijk om te gebruiken en kan op ieder moment door de student worden ingezet. Welke onderdelen van de leermethode wat meer of minder aandacht nodig hebben, kunnen de studenten zelf bepalen. Veel lerenden vinden het leuk om met de methodiek te werken. Bij een gebrek aan taaltrainers kan de Rosetta Stone-methode voor scholen een oplossing zijn. Een nadeel kan zijn dat geen trainer is die studenten motiveert of wat extra’s kan bieden.

De Pimsleur methode


Bedacht door wie en wanneer


De taalcursussen van Pimsleur zijn ontwikkeld door Dr. Paul Pimsleur; een Amerikaans taalkundige. Zijn eerste taalcursus was een cursus Grieks, die Pimsleur in 1963 op de markt bracht.

Kenmerken van de Pimsleur methode


De Pimsleur-methode is een Amerikaans computerprogramma om een vreemde taal (bijvoorbeeld Duits) te leren.

De taalcursussen van Pimsleur bestaan uit zinnen/dialogen in de doeltaal die door studenten worden nagesproken en weer herhaald. De Duitse zinnen zijn door moedertaalsprekers (native speakers) ingesproken. De cursus is gebaseerd op herhaling, anticipatie, woordenschat en herhaling. De les omvat een halfuur audio-opname met nieuwe vocabulaire en taalstructuren. De grammaticale structuren van het Duits worden niet uitgelegd maar aangeboden via uitbreiding van, en variaties op, de zinnen.

Dr. Pimsleur heeft onderzoeken gedaan naar het optimale interval waarmee informatie van het kortetermijngeheugen overgaat naar het langetermijngeheugen. Dit (gemiddelde) interval is in de Pimsleur taalcursussen verwerkt.

Populariteit


De Pimsleur cursussen worden onder meer door Amerikanen gebruikt en de ervaringen lopen uiteen. Over het algemeen zijn de gebruikers tevreden over de aangeleerde uitspraak.

Voor- en nadelen van de Pimsleur methode


Als uitspraakverbeteraar werkt de Pimsleur-methode zeer goed doordat de insprekers native speakers zijn en op een natuurlijke manier op een normaal tempo Duits praten.

Een keerzijde van de methodiek is dat er niets uitgelegd wordt. De student leert geen bouwstenen van het Duits om zelf een zin te maken, maar moet het doen met duizenden voorbeeldzinnen die worden ingeprent.

De Michel Thomas methode


Bedacht door wie en wanneer


De Michel-Thomas-methode is, niet geheel verwonderlijk, bedacht door Michel Thomas (Poolse naam: Moniek Kroskof); een in Polen geboren genaturaliseerde Amerikaan. Hij ontwikkelde zijn methode in zijn eigen taleninstituut in Beverly Hills, Los Angeles, kort na de Tweede Wereldoorlog met beroemdheden als Barbra Streisand, Emma Thompson, Diana Ross, Bob Dylan, Mel Gibson en Pierce Brosnan in zijn klantenkring.

Kenmerken van de Micheal Thomas methode


Michel Thomas had als principe dat iemand alleen in staat is om te leren als diegene geen stress heeft. Hij maakte zijn lerenden duidelijk dat ze zich geen zorgen hoefden te maken dat ze iets zouden vergeten.

De cursussen van Michel Thomas zijn audiolessen (Duits), ingesproken door twee acteurs; een mannelijke en een vrouwelijke. De setting is bij Michel Thomas een virtuele klas, waarbij de student de derde student is. Hij of zij luistert met de les van de acteurs mee. Als een vraag aan de stemacteurs wordt gesteld, is het de bedoeling dat de gebruikers op de pauzeknop drukken en de vraag eerst zelf beantwoorden. Er zijn geen huiswerkopdrachten, geen uit-het-hoofd-leren. Bij de methode worden de lessen opgebouwd in kleine stapjes en nieuwe Duitse lesstof wordt afgewisseld met bekende Duitse lesstof. De uitleg wordt in het Engels gegeven. Er wordt bijvoorbeeld op verbanden tussen het Engels en het Duits gewezen, als die er zijn. Er wordt ook grammaticale uitleg gegeven. Eerst wordt makkelijke stof aangeleerd, moeilijkere stof wordt pas aangeboden nadat de studenten Duits het voorgaande begrepen en verworven hebben. Behalve Duitse woorden en zinnen worden ook bouwstenen geleerd waarmee de gebruiker zelf zinnen kan maken. Ook maakt de leermethode gebruik van flashcards zodat gebruikers zelf hun vocabulaire Duits kunnen toetsen en online oefeningen kunnen maken om hun eigen voortgang te kunnen meten.

Populariteit


Veel gebruikers vinden de cursus plezierig werken en zijn over het algemeen tevreden over de uitleg van de structuren van het Duits. Mensen die wat verder zijn met de taal, ervaren de cursussen soms als wat minder nuttig.

Voor- en nadelen van de Micheal Thomas methode


De cursus van Michel Thomas zijn toegankelijk en trainen luistervaardigheid en uitspraak Duits op efficiënte wijze. Een minpunt van de methode is dat de taalcursussen Duits niet voorzien in schrijfvaardigheid. Ook is er geen echte interactie, omdat het een audiocursus betreft.

De Assimil methode


Bedacht door wie en wanneer


Assimil is een Frans bedrijf, dat in 1929 door polyglot en schrijver Alphonse Chérel is opgericht. Het bedrijf maakt en publiceert taalcursussen. Dit begon met hun eerste boek Anglais sans Peine.

Kenmerken van de Assimil methode


Letterlijk betekent ‘assimileren’: ‘mengen met, opgaan in de groep’, wat wel een hooggegrepen uitgangspunt voor een taalcursus (zoals Duits) is. De cursussen van Assimil zijn zelfstudielessen die bestaan uit een lesboek Duits, audio-CD’s en een USB-stick. Idealiter werken de cursisten ruwweg twintig minuten per dag.

De lessen van Assimil bestaan uit Duitse dialogen die worden beluisterd, nagesproken en gelezen. De Duitse vertaling staat hiernaast, met de grammaticale uitleg. Voor het oefenen van de uitspraak, maakt de Assimil-methode gebruik van zinnetjes die door native speakers zijn ingesproken en die de lerende dient te herhalen. De opbouw van de les is van receptief naar productief: tijdens de eerste lessen wordt nog geen taalproductie verwacht van de gebruiker; dit komt pas na ongeveer vijftig lessen.

Populariteit


De Assimil-cursussen zijn populair. De taalcursussen zijn niet zo duur en het aanbod aan verschillende talen is ruim.

Voor- en nadelen van Assimil


Het voordeel van de Assimil-methode is dat de lerenden in hun eigen snelheid kunnen leren op het moment dat dit het beste past. Het nadeel hierbij is, geldt wat voor alle computertaalcursussen, dat de studenten aan zichzelf zijn overgeleverd. Er is geen taaldocent Duits om de lerende te motiveren of te begeleiden.

Verschillende digitale hulpmiddelen om Duits te leren

Er bestaat ook een groot aanbod aan complete taalcursussen voor zelfstudie: uTalk, Eurotolk Ultimate en online methoden zoals Babbel, Duolingo, Quizlet en Mondly.

Er is echter een betere manier:
De Dagnall Methode.


Het inmiddels alom bekende hoge rendement van Dagnall Talen wordt behaald door bepaalde elementen van deze bekende leermethoden te gebruiken, maar vooral doordat de focus van ons taleninstituut steeds op de cursist(en) ligt, bijvoorbeeld; is deze persoon visueel, auditief of misschien kinesthetisch aangelegd? Hoe leert de cursist het makkelijkst? Wat moet of wil deze cursist eigenlijk leren?
Wat is de voorgeschiedenis van de cursist op het gebied van taaltraining? Wat vindt deze cursist lastig?
Hoe zelfverzekerd is de cursist, enz.?

Hoe behaalt Dagnall Talen zo’n hoog rendement?
De Dagnall-cursussen zijn bij voorkeur face-to-face. We werken in kleine groepen of individueel dan wel in duo-verband (twee personen). Daarnaast biedt Dagnall Talen een online leerplatform en een eigen app, beide met Duitse woordenlijsten en zinnen. Indien gewenst, kan de app worden geladen met jargon van uw organisatie of bedrijf.
[ Lees meer ]


Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

Duits online (e-learning), blended learning en Dagnall app

Betekenis termen ‘online’, ‘e-learning’ en ‘blended’


‘Online’ en ‘e-learning’ zijn verzameltermen voor (taal)cursussen die online kunnen worden gevolgd, op afstand dus. Men noemt het wel een virtual classroom, vertaald een ‘digitaal leslokaal’.
Het zogenaamde blended learning is een trainingsvorm waarbij face-to-face-sessies (klassikaal) worden gecombineerd met online leren in een online leeromgeving.
Simpel uitgelegd: face-to-face (fysiek les) + online = blended learning.
Dagnall Talen biedt op maat gemaakte e-learningtrajecten.

Online Duits leren (e-learning Duits)


Enkele voorbeelden van digitale platformen voor online communiceren en leren, zijn Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Skype, StarLeaf, Cisco Webex, Whereby en Miro.

Blended Cursus Duits


Het voordeel van blended learning vergeleken met het online leren is dat, indien het geen 1-op-1 les betreft, cursisten bij blended learning afwisselend wel een zogenaamde ‘classroominteractie’ ervaren; dat wil zeggen persoonlijke interactie; gesprekken met en motivatie van andere cursisten.

100% maatwerk – ook online!
Uiteraard biedt Dagnall ook blended learning op maat.

Online leerplatform


Online leerplatform Dagnall biedt een eigen digitale leeromgeving met een interactief leerplatform; Dagnall.online. Ons platform Dagnall.online biedt interactieve en gevarieerde content en het platform vormt een integraal onderdeel van een digitaal leertraject. Het Dagnall platform biedt interactieve mogelijkheden en zorgt zo voor een optimaal leerrendement bij een digitale leergang.

De Dagnall App


Naast het online leerplatform beschikt Dagnall eveneens over een handige App voor zowel Android- als Apple-apparaten. Het voordeel van de Dagnall App is dat cursisten altijd en overal, dus 24/7, toegang hebben op elk (mobiel) apparaat. Zowel op het werk maar ook thuis of onderweg, zoals in het buitenland. Cursisten kunnen dus Duits leren waar en wanneer het hen schikt. De inhoud van de oefeningen in de App worden afgestemd op de behoefte van uw bedrijf of organisatie zoals het taalniveau, de leerdoelen en de branche. Zo kunnen wij bijvoorbeeld jargon, technische termen, woordenlijsten, juridische termen alsook specifieke productnamen in de App integreren. De Dagnall App kan dus heel praktijkgericht ingezet worden en de App blijft na afronding van de training Duits beschikbaar.
Dagnall zorgt ook bij digitale leerpaden voor uitstekend en spelenderwijs leren.
Computerscherm met logo Dagnall.online - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Overlappende iconen App Store Apple App in Apple zwart en Google Play Android App in Google groen - op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels/
Ontdek onze online mogelijkheden

Online learning & blended learning Duits

Voorsprong door maatwerk online en blended taaltraining Duits


E-mailcorrespondentie, telefoongesprekken, vergaderingen of onderhandelingen met Duitstalige zakenpartners en klanten uit bijvoorbeeld Duitsland kunnen op het gebied van taal vaak een uitdaging zijn.
Diegenen die diverse talen spreken, zijn daarom cruciaal in veel bedrijven.

Online en blended taaltrainingen Duits op maat


Dagnall Talen leert u door middel van professionele online & blended taalcursussen Duits communiceren. Als u internationaal meertalig succesvol wilt zijn, leer uw Duitstalige gesprekspartners dan te begrijpen en zorg ervoor dat u zelf ook begrepen wordt. Wilt u uw taalvaardigheid Duits verbeteren voor uw huidige of toekomstige functie? De taaltrainingen van Dagnall Talen bieden beroepsgerichte training. Al onze taaltrainingen zijn (betaalbare) maatwerktrainingen en eveneens beschikbaar als onlinecursussen & blended taalcursussen. Een onlinecursus of blended taalcursus Duits is net zo effectief en van hoge kwaliteit als een fysieke cursus en bovendien comfortabel.


Een online taalcursus en ook een blended taalcursus kunt u overal volgen; thuis, op kantoor, op zakenreis of op een bedrijfslocatie. Onlineplatforms voor zakelijke en technische taaltrainingen Duits online

Voor zakelijke en technische taalcursussen online werkt Dagnall Talen met onlineplatforms zoals Zoom, Skype, Microsoft Teams of een ander onlineplatform naar uw keuze. Zoom is het meest gebruiksvriendelijk en biedt zowel variatie als interactie.

Virtuele Classroom voor individuele trainingen of groepstrainingen Duits


Het onderstaande is voldoende voor een cursus in een virtuele classroom:
- Laptop, pc/iMac of tablet met camera en microfoon
- Internetverbinding
- Rustige (leer)omgeving
- Door ons beschikbaar gesteld cursusmateriaal
[ Lees meer ]
Overlappende donkerblauwe cirkel met icoon lesgeven en groene cirkel met computerscherm met Dagnall.online logo op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Computerscherm screenshot inlogpagina Dagnall.online Springest-based platform voor online taallessen - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Computerscherm met logo Google Hangouts en computerscherm met logo Microsoft Teams - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

Cursuspakket en certificaat

Voorafgaand aan uw cursus Duits in ontvangt u het Dagnall cursuspakket.
Het handige Dagnall koffertje bestaat uit milieuvriendelijk materiaal en is ook zeer geschikt om daarin losbladig, actueel leermateriaal, dat tijdens de lessen Duits wordt behandeld, op te bergen.
Hieronder ziet u een foto van het cursuspakket van Dagnall Taleninstituut dat onder andere een Dagnall pen, schrijfblok en divers ander cursusmateriaal Duits bevat.
Na afloop van uw cursus Duits in ontvangt u het Dagnall certificaat. Op de achterkant van het certificaat van het Taleninstituut Dagnall staan zowel uw startniveaus Duits alsook de behaalde eindniveaus van uw nieuwverworven taalvaardigheden. Deze vaardigheden zijn opgedeeld in spreekvaardigheid, luistervaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid Duits.
Hieronder ziet u een foto met een voorbeeld van het Dagnall Certificaat.
Een compleet verzorgde cursus Duits
Dagnall Talen cursuskoffer - Dagnall schrijfblok - Dagnall pen - lesboeken op witte tafel - in kleur - 600 * 337 pixels
Ingevuld Dagnall Talen certificaat - Dagnall pen - Apple Magic Keyboard - Apple Magic Trackpad op witte tafel - in kleur - 600 * 337 pixels

Het Europees Referentiekader (ERK)

De taalniveaus van het Europees Referentiekader (ERK) gebruiken wij als hulpmiddel. Zo geven wij u als cursist een duidelijk inzicht in uw huidige en verworven kennis van de Duitse taal. Het niveau van het Europees Referentiekader is een internationaal erkend taalniveau.
Na afloop van uw cursus Duits ontvangt u het ‘Dagnall Talen-certificaat’.
 

Logo EU Europese Unie in blauw vierkant met afgeronde hoeken in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo ERK Europees Referentiekader Talen in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Niveaubepaling volgens het Europees Referentiekader
Het ERK is een richtlijn om taalniveaus te kunnen beoordelen.
Het Europees Referentiekader is tussen 1989 en 1996 samengesteld door de Raad van Europa.
Het ERK beschrijft vijf taalvaardigheden, zijnde: lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren.
De Engelse term wordt ook vaak gebruikt: CEFR; Common European Framework of References. Het Europees Referentiekader kent ook zes niveaubeschrijvingen; van beginners tot bijna moedertaalsprekers.
Deze verschillende niveaus worden gemeten van laag naar hoog: A1, A2, B1, B2, C1 en C2.
Niveau A is van toepassing op beginners.
Cursisten die niveau B beheersen, bezitten alle basiskennis in de bewuste taal.
Niveau C is van toepassing op gevorderden die het Duits met groot gemak verstaan, spreken, lezen en schrijven. De beheersing van de Duitse taal lijkt op dat van een moedertaalgebruiker.

A1 Basisgebruiker - Breakthrough Level


Luisteren


Kan basiszinnen over een vertrouwd onderwerp begrijpen, als de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt, eenvoudige woorden gebruikt en bereid is te herhalen.

Spreken


Kan zichzelf voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens (waar iemand woont, of iemand getrouwd is of kinderen heeft).Kan familie of bekenden en woonomgeving beschrijven en vragen naar familie of woonomgeving van gesprekspartner beantwoorden.Kan in korte zinnen vertellen waar hij of zij werkt en wat hij of zij doet. Kan vragen naar het werk van de gesprekspartner.

Lezen


Kan eenvoudige, alledaagse uitdrukkingen en korte geschreven zinnen begrijpen over vertrouwde onderwerpen als er enige ondersteuning is door illustraties, foto’s of film.Kan eenvoudige mededelingen begrijpen, bijvoorbeeld op uithangborden in een winkel.

Schrijven


Kan een formulier invullen met persoonlijke gegevens.Kan een korte e-mail of een kaartje sturen met bijvoorbeeld een groet of felicitatie.

B1 Onafhankelijk gebruiker - Threshold LevelLuisteren


Kan de essentie begrijpen van een gesprek over persoonlijke zaken, familie, werk, studie, reizen en vrije tijd, wanneer er duidelijk wordt gesproken.
Kan de essentie begrijpen van de meeste radio- of televisieprogramma’s over actuele zaken of onderwerpen die hem of haar interesseren in de standaardtaal, wanneer er betrekkelijk langzaam en duidelijk wordt gesproken.

Spreken


Kan zich in de meest voorkomende situaties redden wanneer hij of zij in het gebied is waar de taal wordt gesproken.
Kan onvoorbereid gesprekken voeren over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die de persoonlijke belangstelling hebben (familie, werk, gebeurtenissen die zich voordoen, hobby’s, reizen).
Kan zinnen op een eenvoudige manier aan elkaar verbinden.
Kan ervaringen en gebeurtenissen beschrijven en hoop en ambities uitspreken.
Kan een mening geven en voorkeur uitdrukken en motiveren.
Kan de plot van een boek of film vertellen.

Lezen


Kan teksten begrijpen die voornamelijk bestaan uit frequente woorden, dagelijkse of aan het werk gerelateerde taal, bijvoorbeeld in brieven van de gemeente, energiebedrijf of telefoonmaatschappij.
Kan de beschrijving van gebeurtenissen, wensen of gevoelens begrijpen in persoonlijke e-mails of brieven.

Schrijven


Kan een eenvoudige, samenhangende tekst schrijven over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die de persoonlijke belangstelling hebben (familie, werk, gebeurtenissen die zich voordoen, hobby’s, reizen).
Kan een eenvoudige, samenhangende tekst schrijven over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die de persoonlijke belangstelling hebben (familie, werk, gebeurtenissen die zich voordoen, hobby’s, reizen).

C1 Vaardig gebruiker - Effective Operational Proficiency LevelLuisteren


Kan de meeste gesproken taal begrijpen, ook als deze niet goed gestructureerd is en wanneer verbanden impliciet zijn.
Kan radio- of televisieprogramma’s en films in de standaardtaal zonder al te veel inspanning begrijpen.

Spreken


Kan zich spontaan en vloeiend uitdrukken zonder al te veel te moeten zoeken naar uitdrukkingen.
Kan de taal soepel en effectief gebruiken in een zakelijke en sociale omgeving.
Kan ideeën en meningen gedetailleerd verwoorden en een volwaardige bijdrage leveren aan een discussie.
Kan een samenhangend betoog voeren over complexe zaken en daarbij subthema’s noemen, specifieke standpunten ontwikkelen en uitdragen en het betoog afronden met een passende conclusie.

Lezen


Kan complexe, langere teksten van uiteenlopende aard begrijpen, zowel zakelijk als literair.
Kan impliciete betekenis, nuances, stijl en idioom herkennen.
Kan gespecialiseerde artikelen en uitvoerige technische instructies begrijpen, ook als zij geen betrekking hebben op het eigen werkterrein.

Schrijven


Kan een heldere, gestructureerde en gedetailleerde brief, essay of verslag produceren over complexe onderwerpen.
Kan uitgebreid standpunten uiteenzetten en overtuigen. Kan zijn of haar schrijfstijl aanpassen aan de doelgroep.

A2 Basisgebruiker - Waystage LevelLuisteren


Kan zinnen en vaak voorkomende uitdrukkingen begrijpen over vertrouwde onderwerpen en activiteiten, bijvoorbeeld de familie, woonomstandigheden, boodschappen doen, opleiding of werk.
Verstaat de gesprekspartner als deze langzaam en duidelijk spreekt in de standaardtaal, maar kan het gesprek nog niet zelf gaande te houden.
Begrijpt de essentie van korte, eenvoudige berichten en aankondigingen, bijvoorbeeld op radio, televisie of een station.

Spreken


Kan eenvoudige gesprekken voeren over alledaagse onderwerpen en vertrouwde situaties. Kan eenvoudige informatie uitwisselen.
Kan in eenvoudige zinnen zijn of haar woon- of werkomgeving beschrijven, zijn of haar achtergrond en dagelijkse activiteiten.
Kan een eenvoudig telefoongesprek voeren, bijvoorbeeld om informatie te vragen.

Lezen


Kan korte, eenvoudig geschreven teksten, brieven of e-mails begrijpen.
Kan voorspelbare informatie halen uit eenvoudige korte teksten, zoals dienstregelingen, advertenties of menu’s.

Schrijven


Kan een kort briefje of e-mail schrijven over een vertrouwd onderwerp, bijvoorbeeld om iets af te spreken.
Kan eenvoudige notities en korte boodschappen schrijven over directe behoeften.

B2 Onafhankelijk gebruiker - Vantage LevelLuisteren


Kan lezingen en betogen volgen en zelfs complexe redeneringen als het onderwerp redelijk vertrouwd is.
Begrijpt de essentie van technische discussies in zijn of haar specialisatie.
Kan de meeste radio- of televisieprogramma’s over actuele zaken begrijpen.
Kan het grootste deel van de films in de standaardtaal begrijpen.

Spreken


Kan op een vloeiende en spontane manier deelnemen aan gesprekken met moedertaalsprekers zonder extra inspanning van de gesprekspartner.
Kan actief meepraten in discussies over bekende thema’s en zijn of haar mening geven en onderbouwen.
Kan de voor- en nadelen van diverse mogelijkheden of oplossingen uitleggen.
Kan een gedetailleerde beschrijving geven van een groot aantal onderwerpen ook buiten de directe persoonlijke belangstelling.

Lezen


Kan artikelen en verslagen lezen over eigentijdse problemen en houding of standpunt van de schrijvers begrijpen.
Kan de essentie van complexe teksten over abstracte of concrete onderwerpen begrijpen.
Kan modern literair proza begrijpen.

Schrijven


Kan een standpunt verdedigen, informatie doorgeven of een essay of verslag schrijven.
Kan brieven schrijven over uiteenlopende gebeurtenissen of persoonlijke ervaringen.
Kan een heldere, gedetailleerde tekst produceren over uiteenlopende onderwerpen.

C2 Vaardig gebruiker - Mastery LevelLuisteren


Kan vrijwel alles wat hij of zij hoort gemakkelijk begrijpen, zowel in contact met een gesprekspartner als via de media.
Kan accenten en tempo van moedertaalsprekers begrijpen als hij of zij enige tijd heeft om vertrouwd te raken met het soort accent.
Kan idiomatische uitdrukkingen en complexe betogen begrijpen.

Spreken


Kan deelnemen aan ieder soort gesprek.
Drukt zichzelf spontaan, vlot, vloeiend en genuanceerd uit, ook in meer complexe situaties.
Gebruikt vaste uitdrukkingen en zegswijzen.
Kan een heldere beschrijving of logische redenering presenteren in een stijl die past bij de context en in een duidelijke structuur.
Kan informatie samenvatten, op een samenhangende manier argumenten, nieuwe inzichten of aandachtspunten aan de orde brengen.

Lezen


Kan zonder moeite alles begrijpen wat hij of zij leest.
Dat geldt ook voor complexe betogen, abstracte of specialistische teksten, literatuur en idiomatische uitdrukkingen.

Schrijven


Kan een duidelijke en goed lopende tekst schrijven en daarbij rekening houden met de doelgroep.
Kan complexe brieven, verslagen en artikelen met een logische structuur schrijven.
Kan zichzelf vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij nuances in betekenis aangeven.
Het ERK geeft inzicht in taalbeheersing (Duits)
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten
ISO 9001-2015 LOGO
ISO 1700-2015 LOGO

ISO-certificeringen

ISO 9001:2015 – internationale norm voor kwaliteitsmanagement


Dagnall Talen is gecertificeerd door Kiwa voor de ISO 9001:2015 norm, de wereldwijd erkende norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. De ISO 9001:2015 norm stelt eisen om processen te borgen en te stroomlijnen die belangrijk zijn voor het verhogen van de klanttevredenheid. De speerpunten van de ISO 9001:2015 norm zijn het voldoen aan zowel de eisen van opdrachtgevers alsook aan wet- en regelgeving en het continue verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem.

ISO 17100:2015 - internationale norm voor vertaaldiensten


Dagnall Talen is eveneens gecertificeerd door Kiwa voor de ISO 17100:2015 norm. De ISO 17100:2015 is de norm specifiek voor vertaaldiensten en bevat onder meer eisen voor mensen, projectbeheer, middelen, vertalers alsook proeflezers.


De ISO 17100:2015 certificering van Dagnall Taleninstituut toont aan dat ons instituut uitsluitend met professionele moedertaalvertalers (natives) werkt met de benodigde kennis en ervaring. Bovendien worden onze vertalingen altijd minimaal twee keer proefgelezen door twee specialisten. De vertalingen worden aangeleverd volgens afspraak en binnen de deadline.

Kiwa – certificeringen sinds 1948


Kiwa is een certificeringsinstelling in Rijswijk met jarenlange ervaring met het certificeren van bedrijven en organisaties en bedrijven. Jaarlijks wordt Dagnall Talen door Kiwa getoetst om te beoordelen of nog altijd aan de eisen van ISO 9001:2015 en ISO 17100:2015 voldaan wordt.
Dagnall draagt het NRTO-keurmerk
Logo keurmerk NRTO Nederlandse Raad voor Training en Opleiding in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo Nederlandse Raad voor Training en Opleiding NRTO in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Lidmaatschap NRTO

Dagnall Taleninstituut is al vele jaren lid van de NRTO en draagt ook het NRTO-keurmerk.
Wij hebben ons bij de NRTO aangesloten, omdat deze organisatie voor kwaliteit en betrouwbaarheid staat.
De afkorting NRTO staat voor ‘Nederlandse Raad voor Taal en Training’. De NRTO is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsorganisaties en ruim 450 organisaties zijn lid van de NRTO.
De missie van de NRTO luidt: Het beste uit mensen (jong en volwassen) halen, talenten ontwikkelen en mensen helpen hun ambities te realiseren.

Kwaliteitsbevordering en -bewaking


De kwaliteit staat voor de NRTO centraal. De NRTO staat voor kwalitatief hoogstaand, flexibel en gevarieerd opleidings- en examenaanbod en EVC (Erkenning van eerder Verworven Competenties). De kwaliteit van de diensten die door de leden van de NRTO worden geleverd, zoals een cursus Duits, wordt door een gedragscode, door diverse convenanten en door het NRTO-keurmerk geborgd.
[ Lees meer ]
 
Logo GDPR Algemene Verordening Gegevensbescherming in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo EU Filemaker in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

AVG-compliant

De AVG; Algemene verordening gegevensbescherming (Engels: GDPR; General Data Protection Regulation) is een Europese verordening inzake de verwerking van persoonsgegevens door bedrijven en overheidsinstellingen binnen de Europese Unie. De AVG dient er hoofdzakelijk toe de privacy van EU-burgers te beschermen. De verordening schrijft voor dat personen op de hoogte dienen te zijn van de verwerking van hun persoonsgegevens zoals naam, telefoonnummer en (e-mail)adres en dat alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor het beoogde doel, mogen worden bewaard en verwerkt.
Deze persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk en de persoonsgegevens moeten tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging te worden beschermd. Vanzelfsprekend voldoet Dagnall Talen aan alle eisen die door de Algemene verordening gegevensbescherming worden gesteld en verwerkt persoonsgegevens heel beperkt in elk opzicht. Dagnall Talen werkt met het betrouwbare Filemaker.
Logo CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo Lloyd's Register in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Dagnall cursussen Duits zijn vrijgesteld van btw

CRKBO-geregistreerde instelling

Dagnall Talen is ingeschreven in het CRKBO-register. CRKBO staat voor Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.
Dat houdt in dat ons taleninstituut voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
Inschrijving in het juiste CRKBO-register is voor de Belastingdienst een voorwaarde om beroepsgerichte taalcursussen btw-vrij te kunnen aanbieden.
Door deze btw-vrijstelling kunnen wij een lagere prijs in rekening brengen.
Dit helpt in de cashflow van onze opdrachtgevers en is eveneens een voordeel voor (taal)cursussen aan bijvoorbeeld zorginstellingen, maatschappen, de overheid en privépersonen.

CPION


Voor de inschrijving in het CRKBO-register is Dagnall Talen onderworpen aan een jaarlijkse audit door het CPION; het Centrum Post Initieel Onderwijs.
Het CPION is de centrale organisatie voor het toetsen, diplomeren en registreren van postinitiële opleidingsinstituten.

Lloyd’s Register


Het CRKBO-register is een register dat wordt bijgehouden door Lloyd’s Register Nederland.
Het Lloyd’s Register is opgericht in het jaar 1760 en is een door de overheid erkend, onafhankelijk keuringsinstituut en heeft onder meer als doel het beoordelen en classificeren van organisaties.
Vraag een vrijblijvende offerte voor een cursus Duits aan

Contact cursus Duits

Wilt u contact met Dagnall opnemen voor een cursus Duits? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. U kunt ons e-mailen via cursus-duits@dagnall.nl of ons bellen op 085-2737302 (geen menu) voor meer informatie.
Of ga naar ons contactformulier. U kunt ook ons gratis informatiepakket bestellen.
Afbeelding wegwijzer in grijs met bord Dagnall in verkeersblauw in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Afbeelding computer en tablet en telefoon in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
De beste route naar een cursus Duits met Dagnall!
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

Internationaal zakendoen

 Bij internationaal zakendoen dient u vaak rekening te houden met een tijdsverschil met het land waarmee u zakendoet, zoals Duitsland. De onderstaande klokken geven een eventueel tijdverschil aan tussen Duitsland en Nederland.
Indien van toepassing, gaan de klokken automatisch over op zomertijd. (Indien van toepassing, gaan de klokken automatisch over op zomertijd.)
 

AMSTERDAM
 

BERLIJN
De officiële landcode van Duitsland in letters is DEU. De hoofdstad van Duitsland; Berlijn (in het Duits: ‘Berlin’), ligt in het noordoosten van Duitsland.
Het landnummer voor de telefoonnummers van Duitsland is +49. De officiële internetextensie van Duitsland is .de.
De landcode van Duitsland

Berlijn op de kaart van Duitsland

Landkaart van Duitsland in grijs met hoofdstad Berlijn aangegeven in Duits Berlin in donkerblauw - op transparante achtergrond - 600 x 529 pixels
Landnummer Duitsland +49 - donkerblauw pictogram persoon - groene telefoon - groen landnummer - op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Internet landcode Duitsland .de - donkerblauwe open wereldbol - groene pijl - groene internetextensie op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Leer Duitsland kennen

Hieronder ziet u een kaart van Europa met Duitsland ingekleurd. Dit is om u een idee te geven van de grootte en de ligging van Duitsland. Duitsland grenst aan de volgende landen: Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Luxemburg, Nederland, Polen en Zwitserland.
Kent u de Duitse deelstaten (Bundesländer)? Weet u in welke deelstaten uw Duitstalige zakenrelaties zich bevinden? Met deze oefening leert u de 16 Duitse deelstaten zeer gauw kennen.
Controleer en/of verbeter uw kennis door met uw muis naar de kaart van Duitsland te gaan. Als u de muis op de landkaart van Duitsland laat rusten, ziet u de bestuurlijke indeling van Duitsland. De Duitse deelstaten worden na elkaar afgebeeld. Eerst ziet u de Duitse deelstaten, daarna kunt de naam van de deelstaat zien. In een minuut hebt u een aardig beeld van de regionale verdeling van Duitsland.
Duitsland aangegeven in donkerblauw op grijze kaart van Europa - op transparante achtergrond - 600 x 529 pixels
Duitsland in Europa
Landkaart Duitsland grijs met deelstaat Baden-Württemberg donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Duitsland grijs met deelstaat Beieren donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Duitsland grijs met deelstaat Brandenburg donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Duitsland grijs met deelstaat Hessen donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Duitsland grijs met deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Duitsland grijs met deelstaat Nedersaksen donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Duitsland grijs met deelstaat Noordrijn-Westfalen donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Duitsland grijs met deelstaat Rijnland-Palts donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Duitsland grijs met deelstaat Saarland donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Duitsland grijs met deelstaat Saksen donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Duitsland grijs met deelstaat Saksen-Anhalt donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Duitsland grijs met deelstaat Sleeswijk-Holstein donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Duitsland grijs met deelstaat Vrijstaat Thüringen donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Duitsland grijs met stadstaat en deelstaat Berlijn donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Duitsland grijs met stadstaat en deelstaat Bremen donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Duitsland grijs met stadstaat en deelstaat Hamburg donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Deelstaten van Duitsland
Skyline Berlijn - Duitsland - grijs met transparante achtergrond - 600 x 257 pixels
Soepele zakelijke gesprekken met Duitstaligen

Zakendoen met Duitsland

Wilt u soepel communiceren met Duitstaligen? De informatie hieronder over Duitsland, de Duitse cultuur en de Duitsers, zal u hier zeker bij helpen. Dingen zoals beroemde Duitsers, bekende exportproducten en typische Duitse gebruiken en gewoonten heeft Dagnall Talen hierbij opgesomd. Verschillende kenmerkende onderwerpen van de Duitse taal en/of Duitsland. Een aantal leuke feiten en weetjes leren, kan heel handig zijn als ijsbreker of openingszin. U kunt deze kennis over mens, land en cultuur ook inzetten mocht een stilte dreigen te vallen tijdens een zakelijk overleg in het Duits.
Tijdens internationaal zakendoen met Duitstaligen kunt u in ieder geval niet alleen de geleerde taalkennis in de praktijk brengen maar ook de opgedane kennis over Duitsland laten blijken. Zo is het mogelijk iets te ontdekken over specifieke Duitse gerechten en de Duitse eetcultuur. Koken en eten brengt cultuur en mens samen. De nieuw verkregen taalkennis alsook de kennis over Duitsland, de Duitse cultuur en de Duitsers zal zeker gerespecteerd worden!
 

Man lernt nie aus
Men is nooit te oud om te leren

Was lange währt, wird endlich gut
Goed bereid kost even tijd

Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen
Twee vliegen in één klap slaan
In Duitsland wordt de hoofdmaaltijd ’s middags genuttigd; das Mittagessen.
Op scholen en werk wordt een warme maaltijd geserveerd. Zu Tisch gehen; aan tafel gaan, betekent eigenlijk: uitgebreid gaan eten.
Vlees (vooral varkensvlees) is nog steeds in veel gevallen het hoofdingrediënt van de maaltijd.
Schweinebraten (gebraden varkensvlees) met Knödel is een klassieker.
Schnitzel is goed voor een snelle hap, dit kan goed met aardappelen of friet (Pommes).
Het bekendste Duitse gerecht is waarschijnlijk Sauerkraut (zuurkool) met… inderdaad, braadworst.
Duitsland is een echt worstenland met meer dan 1.500 verschillende soorten.
De klassieker onder de worstjes is de Currywurst.
Deze wordt geserveerd tegen een bodemprijs op een kartonnetje en is vaak al voor het gemak in stukjes gesneden.
Het gerecht wordt afgemaakt met wat currysaus en currypoeder.
Flammkuchen, een soort pizza met een bodem van diverse soorten deeg.
De meest bekende zijn de Hefeteig en de Ölteig, maar tegenwoordig is er ook een glutenfreier Flammkuchenteig.
De Flammkuchen is een heerlijk lunchgerecht.
Vooral in Beieren zijn Pretzels populair.
Een Pretzel is een soort zoute krakeling, die wordt geserveerd bij de broodmaaltijd of als borrelhapje.
Maar Duitsers houden ook van zoet.
Kaffee und Kuchen; koffie met taart, in de Konditorei is ook een geliefde Duitse versnapering.
Zo zijn er Schnecken (kaneelbroodjes), Streuselkuchen (kruimelgebak), Obstkuchen (vruchtengebak) en natuurlijk de Schwarzwälderkirschtorte.
Een goede maaltijd wordt afgesloten met een lekker dessert.
Rote Grütze is een zoet gerecht van verschillende rode vruchten.
Het lijkt wel wat op het Nederlandse watergruwel, dat gemaakt is van rode bessen met krenten en rozijnen.
Rote Grütze wordt gegeten met opgeklopte room of vanillesaus.
Of op de pannenkoek: Palatschinken und rote Grütze is een combinatie die vooral in het zuiden van Duitsland graag wordt gegeten.
Palatschinken komt van het Hongaarse palacsinta.
Het zijn wat dunnere pannenkoeken dan de gewone Pfannkuchen die wij in Nederland kennen als pannenkoeken.
Ook in Oostenrijk, Tsjechië en op de Balkan worden varianten op de Palatschinken gegeten.
’s Avonds om een uur of zes wordt dan het Abendbrot gegeten.
De naam zegt het al: het is vaak een broodmaaltijd met salade, worstjes, soep of een ei.
Duitsers zijn trouwens, net als de Nederlanders, gek op brood.
Maar het brood is wel anders van smaak dan in Nederland: in Duitsland wordt standaard zuurdesembrood gegeten.
Zuurdesembrood wordt gemaakt met als rijsmiddel zuurdeeg in plaats van gist.
Het brood heeft een stevige smaak en past uitstekend bij kaas of worst.
De nationale drank is bier, waarvan pils het populairste soort is.
Het wordt geserveerd in pullen van 0,5 liter of van één liter Maß Bier!
De pullen zijn trouwens gemaakt van extra dik glas, dat goed tegen proosten kan.
En dat doe je dan in de Biergarten: de gezelligste plek om elkaar te ontmoeten en bier te drinken.
Bekende Duitse biermerken zijn Oettinger, Krombacher, Bitburger, Hasseröder, Paulaner, Becks, Warsteiner en Erdinger.
Duitsland heeft ook prima wijnen.
De Moesel is een bekende wijnstreek.
Uit de Pfalz komen zowel heerlijke rode wijnen als prima witte wijnen.
De grootste wijnregio is Rijn-Hessen, ten zuiden van Mainz.
Riesling is een uitstekende witte wijn, soms heel licht mousserend.
Grauburgunder is een droge witte wijn met veel body.
Een goede rode wijn is de Spätburgunder/Pinot Noir of de Dornfelder.
Schnaps wordt ook graag gedronken in Duitsland.
Deze drank bevat minimaal 35% alcohol en is gemaakt van vergiste vruchten, bijvoorbeeld appelen, pruimen of kersen en heeft vaak een lichte fruitsmaak.

Duitsland is één van ’s werelds grootste producenten van rogge, ijzer, staal, steenkool, cement, chemicaliën, machines, voertuigen, elektronica, voedingsmiddelen, dranken, scheepsbouw en textiel.
Duitsland behoort tot de werelds grootste producenten van personenauto’s, windenergie, melk, rundvlees, farmaceutische producten en gietwerkproducten in Europa.
Bekende Duitsers zijn Albert Einstein, Karl Marx, Johan Sebastian Bach, Ludwig von Beethoven, Friedrich Nietzsche, Claudia Schiffer, Helmut Kohl, Michael Schumacher, Boris Becker en Steffi Graf.
"Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK)
De DNHK is de Duits-Nederlandse Handelskamer. Deze geeft advies en biedt een netwerk voor zakelijke contacten tussen Nederland en Duitsland.

Nederlandse ambassade in Berlijn
De Nederlandse ambassade is gevestigd in Berlijn.

Netherlands Business Support Office (NBSO)
Het Netherlands Business Support Office (NBSO) is het handelskantoor van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Duitsland.

Duitse ambassade in Den Haag
De Duitse ambassade in Den Haag biedt veel informatie over samenwerking tussen Nederland en Duitsland.

Bondsregering van Duitsland
De Bondsregering zetelt in Berlijn, evenals de Bondsdag"; de volksvertegenwoordiging.

De Bondsdag in Berlijn
De Bondsdag is het parlement van de Bondsrepubliek Duitsland.

"
De Duitser Johannes Gutenberg geldt als de uitvinder van de boekdrukkunst in Europa (rond 1445).

De Duitse taalkundige Jacob Grimm ontdekte in 1822 de wetmatigheid in de verschuiving van medeklinkers in de Indo-Europese talen, de eerste Germaanse klankverschuiving (‘wet van Grimm’). Daarnaast verzamelde hij samen met zijn broer Wilhelm Duitse volksverhalen.

Georg Friedrich Grotefend, leverde een belangrijke bijdrage aan de ontcijfering van het spijkerschrift rond 1802.

De Duitse taalwetenschapper, filosoof en staatsman Wilhelm von Humboldt stelde in 1820 dat specifieke taal die we spreken, invloed heeft op de manier waarop we denken over de werkelijkheid (de hypothese van linguïstische relativiteit). Zijn broer Alexander von Humboldt (de ‘uitvinder van de natuur’) was wereldreiziger, geograaf, fysicus en bioloog. Hij ontdekte de isothermen (1817) en isobaren.

Ottmar Mergenthaler ontwierp in 1886 de ‘Linotype machine’, die automatisch loden letters kon zetten. Dit was een doorbraak voor de zetterijen.

Alois Senefelder vond in 1796 de steendruk of lithografie uit.

Hermann Zapf was een Duitse lettertypeontwerper. Hij heeft onder andere de lettertypen Palatino en Optima ontworpen in 1950 respectievelijk 1958.

De Duitse natuurkundige Arthur Korn bedacht rond 1900 de ‘Bildtelegraph’. Dit was een fotografische faxmachine.

‘Ordnung muss sein’: de ordner is inderdaad Duitse uitvinding. Friedrich Soennecken ontwikkelde eind negentiende eeuw de map die kon helpen de orde te bewaren. Daarnaast ontwierp hij een perforator, zodat documenten netjes in de ordner opgeborgen konden worden.

Johann Philipp Reis bedacht de microfoon en een voorloper van de telefoon in 1860. Ook de naam ‘telefoon’ is van hem afkomstig.

Arthur Scherbius was een Duitse uitvinder van rotormachines. In 1918 bedacht hij een op het rotorprincipe gebaseerde codeermachine: de Enigma-machine, waarmee berichten gecodeerd konden worden.

Carl Friedrich Benz bouwde in 1885 de eerste automobiel. Benz noemde het een motorwagen. De driewielerauto had een watergekoelde viertaktmotor met één cilinder. Hier zou later het automerk Mercedes-Benz uit ontstaan.

Karl Drais was de uitvinder van de fiets (1816). Het was toen nog een loopfiets.

Graaf Ferdinand von Zeppelin bedacht in 1900 de voorloper van het vliegtuig: een luchtschip met twee motoren.

De cellen in de alvleesklier die insuline produceren, zijn vernoemd naar hun ontdekker (in 1869)
Duitsland is een waar beursland. Twee derde van de meest vooraanstaande beurzen ter wereld vindt plaats in Duitsland. Hieronder staan er enkele.

BOE Best of Events is een grote internationale vakbeurs voor belevenismarketing en wordt elk jaar in Dortmund gehouden. MEDICA in Düsseldorf is ‘s werelds grootste vakbeurs op gebied van medische wetenschap en gezondheidszorg.

In Keulen wordt iedere twee jaar de Anuga georganiseerd. De Anuga is ’s werelds grootste beurs als het gaat om levensmiddelen en aanverwante producten.

De Internationale Funkausstellung (IFA) is de internationale vak- en publieksbeurs voor consumentenelektronica, informatie- en communicatietechnologie en huishoudelijke apparaten. Deze beurs vindt plaats in Berlijn.

De Heimtextil in Frankfurt is de grootste internationale vakbeurs op het gebied van huis- en projecttextiel. Denk aan gordijnen, kussens, dekbedovertrekken, meubelstoffen, projecttextiel en design.

BAU in München is de bekende vakbeurs voor de architectuur- en bouwsector.

Hannover Messe is de belangrijkste vakbeurs van de industrie.

De ITB Berlin is de grootste internationale reis- en toerismebeurs ter wereld.

Energy Cross-Border Trading and Balancing Market Forum is een conferentie over de internationale energiemarkt. Er wordt gezocht naar oplossingen voor de stijgende energiebehoefte. Deelnemers zijn leveranciers en producenten van energie, adviseurs, enzovoorts. De conferentie vindt jaarlijks plaats in een Europese hoofdstad.

6 januari (Heilige Drei Könige)

Donderdag voor Pasen (Gründonnerstag)

Goede Vrijdag (Karfreitag)

1 mei (Dag van de Arbeid; Erster Mai`Tag der Arbeit)

Christi Himmelfahrt(stag) (donderdag

10 dagen voor Pinksteren)

Fronleichnam (tweede donderdag na pinksteren)

8 augustus (Augsburger Hohes Friedensfest)

15 augustus (Maria Hemelvaart; Maria Himmelfahrt)

3 oktober (Tag der Deutschen Einheit)

31 oktober (Reformationstag)

1 november (Allerheiligen)

Woensdag voor 23 november (Buß- und Bettag)

Het belangrijkste Duitse vliegveld is Frankfurt. Erna volgen München en Berlijn Brandenburg Airport en op nummer 4 staat Düsseldorf.

Duitsland bezit in totaal ongeveer 34.000 kilometer aan spoorwegen. De langste binnenlandse route is München-Dresden; een traject van 393 kilometer.

De grootste rivieren van Duitsland zijn de Donau, de Rijn, de Elbe en de Main.
Het volkslied van Duitsland is Das Lied der Deutschen (“Het lied van de Duitsers”).

Deutschland, Deutschland über alles
über alles in der Welt,
wenn es stets zu Schutz und Trutze
brüderlich zusammenhält.
Von der Maas bis an die Memel,
von der Etsch bis an den Belt,
Deutschland, Deutschland über alles,
über alles in der Welt!

Deutsche Frauen, deutsche Treue,
deutscher Wein und deutscher Sang
sollen in der Welt behalten
ihren alten schönen Klang,
uns zu edler Tat begeistern
unser ganzes Leben lang. -
Deutsche Frauen, deutsche Treue,
deutscher Wein und deutscher Sang!

Einigkeit und Recht und Freiheit
für das deutsche Vaterland!
Danach lasst uns alle streben
brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit
sind des Glückes Unterpfand;
blüh’ im Glanze dieses Glückes,
blühe, deutsches Vaterland.
Het volkslied van Duitsland

Over Duitsland

In Duitsland wonen ongeveer 82 miljoen mensen. Duitsland is een parlementaire republiek, met als staatvorm een federatie van Bundesländer (deelstaten). Het staatshoofd is de Bundespräsident, die elke vijf jaar wordt gekozen door de Bondsvergadering. De uitvoerende macht ligt bij de regering, onder leiding van de bondskanselier. Duitsland ligt in de westelijke helft van Centraal-Europa en heeft een oppervlakte van 357.121 vierkante kilometer. Duitsland is de 4de grootste economie ter wereld. Berlijn (Duits: Berlin) is de hoofdstad van Duitsland met ongeveer 3,5 miljoen inwoners. Andere grote en belangrijke steden in Duitsland zijn Hamburg, München, Keulen, Frankfurt en Stuttgart.
Duitsland bestaat uit zestien provincies, zogenaamde deelstaten (Länder of Bundesländer). Dit zijn in alfabetische volgorde: Baden-Württemberg, Beieren (Bayern), stadsstaat/hoofdstad Berlijn (Berlin), Brandenburg, stadsstaat/hanzestad Bremen, stadsstaat/hanzestad Hamburg, Hessen Mecklenburg-Voor-Pommeren (Mecklenburg-Vorpommern), Nedersaksen (Niedersachsen), Noordrijn-Westfalen (Nordrhein-Westfalen), Rijnland-Palts (Rheinland-Pfalz), Saarland, Saksen (Sachsen), Saksen-Anhalt, Sachsen-Anhalt, Sleeswijk-Holstein, Schleswig-Holstein en Thüringen.
Vlag van Duitsland - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Vlag van Duitsland

Wapen van Duitsland - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Wapen van Duitsland

Oorsprong naam Duitsland


De naam ‘Duitsland’ komt af van Diets (een overkoepelende naam voor Middelnederlandse regiotalen) en betekent in oud Germaans “volk”.

Kenmerkend voor Duitsland


Duitsland heeft op China en de VS na, de meeste kilometers snelweg. Op grote delen van de Duitse autosnelweg; de Autobahn, geldt geen maximumsnelheid.
Duitsland heeft een grote auto-industrie. Populaire automerken zijn BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche en Volkswagen.

Contant geld is in Duitsland, meer dan in andere Europese landen nog een algemeen betaalmiddel. Het komt geregeld voor dat bijvoorbeeld cafés of restaurants geen pinpas accepteren. In tegenstelling tot Nederland, kun je in Duitsland wel met bankbiljetten van € 100, € 200 en € 500 betalen. Het fenomeen ‘kerstmarkt’ is niet langer voorbehouden aan Duitsland; je ziet ze nu ook veel in andere landen. Maar ze zijn in Duitsland ontstaan en worden in ere gehouden: een jaarlijks samenzijn met veel eten en drinken, allerhande spullen en optredens.
[ Lees meer ]

Duitsland - valuta

Munteenheid van Duitsland


De munteenheid van Duitsland is sinds 2002 de euro. Hieronder ziet u een foto van de voorkant en de achterkant van de Duitse euromunt.

De Duitse Centrale Bank


Hieronder ziet u het logo van de Duitse Centrale Bank Buba (Deutsche Bundesbank) die gebruikmaakt van het zogenaamde ‘Eurosystem’.
Munteenheid Duitsland - Duitse Euromunten voorkant en achterkant - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo Deutsche Bundesbank in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Succesvol zakendoen in het Duits

Duitsland - handel en toerisme

Duitse Kamer van Koophandel - IHK


De Kamer van Koophandel van Duitsland (Duitse naam: Industrie- und Handelskammer, afkorting: IHK) bevindt zich in Berlijn.
De website van de Kamer van Koophandel van Duitsland is www.ihk.de.
Het adres van de Duitse Kamer van Koophandel is: IHK, Breite Straße 29, 10178 Berlin. Het telefoonnummer is +49 30 203080.

Toeristenorganisatie van Duitsland


De toeristenorganisatie van Duitsland; de Deutsche Zentrale für Tourismus, is gevestigd in Frankfurt am Main en de slogan luidt “Duitsland - Altijd gastvrij”. De website van de Duitse toeristenorganisatie is www.germany.travel. Het adres van de Duitse Toeristenorganisatie is Beethovenstraße 69, 60325 Frankfurt am Main. Het telefoonnummer is +49 69 974640.
Logo Duitse Kamer van Koophandel - IHK op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
IHK
Breite Straße 29
10178 Berlin
DEUTSCHLAND
https://www.ihk.de
Logo Duitse Toeristenorganisatie - Deutschland - Einfach Freundlich - op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
DEUTSCHE ZENTRALE FÜR TOURISMUS E.V., DZT
Beethovenstraße 69
60325 Frankfurt am Main
DEUTSCHLAND
https://www.germany.travel

Over de Duitsers

Duitsers: serieuze mensen, degelijk, ordelijk, efficiënt en ‘afspraak is afspraak’. In bedrijven is de cultuur in vergelijking met Nederland nogal hiërarchisch en er wordt veel waarde gehecht aan een academische titel. Maar ook in de dagelijkse omgang is men formeel en spreekt men elkaar aan met Sie. Duitsers worden graag gerespecteerd. Men is ook wat beleefder dan in Nederland.
Een ‘nee’ wordt bijvoorbeeld ingekleed met Danke. ‘Bitte’ of Ja, bitte zegt een Duitser vaak als hij of zij ‘ja’ bedoelt. Ze bewaken ook hun privacy. Ze kopen niet zo makkelijk in webshops maar liever bij een vertrouwde winkel in de buurt. Ook betalen Duitsers nog steeds graag contant.
[ Lees meer ]

Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten
Woordenwolk in veer logo Dagnall Talen met toepasselijke sleutelwoorden voor Dagnall Talencursussen - in donkerblauw, groen en grijs op transparante achtergrond - 600 * 600 pixels
Stukje hout boven Dagnall potlood met geslepen punt en gum met gedrukt Dagnall Talen logo - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 600 pixels

Kennen en kunnen

Taalbeheersing Duits is zowel kennen als kunnen: de kennis van de taal, maar ook het kunnen toepassen ervan. Door middel van gerichte oefening zorgt Dagnall dat de opgedane kennis van het Duits beter kan worden toegepast.
Voor u het weet, doet u die vergadering of dat lastige telefoongesprek in het Duits en kunt u trots zijn op uzelf. Dagnall brengt taalkennis Duits tot leven!
Dagnall brengt taalkennis Duits tot leven!

Over de Duitse taal

Duits is een West-Germaanse taal en wordt onder andere gesproken in Duitsland, Oostenrijk, Liechtenstein en Zwitserland, Italië (Trentino en Zuid-Tirol) en Frankrijk (de Elzas en Lotharingen). Van oorsprong is het Duits een West-Germaanse taal, die weer een subgroep is van de Indo-Europese talen. In wat nu Denemarken heet, en in Sleeswijk-Holstein, werd tussen 2000 en 1000 v.Chr. al Germaans gesproken.
Dit Germaans breidde zich uit rond de Oostzee en Zuid-Scandinavië. Vanaf 500 n.Chr. ontstaat een onderscheid tussen Noord-Germaans in Scandinavië, West-Germaans in de landen ten zuiden van Denemarken en het Oost-Germaans in Oost-, Zuidoost- en Zuid-Europa.
[ Lees meer ]

Duitse klank en uitspraak

De klank van de Duitse taal


Vergeleken met het Nederlands, wordt het Duits meer vóór in de mond uitgesproken. Ook worden alle letters uitgesproken, ook aan het eind van een woord. Guten Morgen en niet ‘Goete Morge’.

De uitspraak van het Duits


Sommige letters of combinaties komen niet voor in het Nederlands. De Duitse a, o en u kunnen een zogenaamde Umlaut krijgen, waardoor de uitspraak verandert.
[ Lees meer ]

UITSPRAAK

Duits alfabet fonetisch/IPA
Aaa/aː/
Bbee/beː/
Ccee/t͡seː/
Ddee/deː/
Eeh/eː/
Fef/ɛf/
Ggee/ɡeː/
Hhaa/haː/
Iih/iː/
Jjot"/jɔt/
Kkah/kaː/
Lel/ɛl/
Mem/ɛm/
Nen/ɛn/
Ooh/oː/
Ppeh/peː/
Qquh/kuː/
Rer/ɛʁ/
Ses/ɛs/
Ttee/teː/
Uoeh/uː/
Vvau/faʊ̯/
Wwee/veː/
Xix/ɪks/
Yypsilon/ˈʏpsilɔn/
Zzet/t͡sɛt/

SPELLING

WOORD
AAnton
BBerta
CCäsar
DDora
EEmil
FFriedrich
GGustav
HHeinrich
IIda
JJulius
KKaufmann
LLudwig
MMartha
NNordpol
OOtto
PPaula
QQuelle
RRichard
SSamuel
TTheodor
UUlrich
VViktor
WWilhelm
XXanthippe
YYpsilon
ZZacharius
Speciale tekens
ßEsszet
ÄÄrger
ÖÖkonom
ÜÜbermut
@At-Zeichen
#Raute

NAAMVALLEN

De Duitse taal is een beetje berucht vanwege de naamvallen. Iedereen die Duits leert, moet eraan geloven: de verbuigingen van de zelfstandige naamwoorden, afhankelijk van voorzetsels of de grammaticale functie in de zin. Er zijn vier naamvallen in het Duits, te weten de nominatief voor het onderwerp, de genitief die een bezitsvorm aanduidt, de datief voor het meewerkend voorwerp en na bepaalde voorzetsels en tot slot de accusatief voor het lijdend voorwerp en na bepaalde voorzetsels.
Deze naamvallen worden in het Duits nog actief gebruikt. Ook gebruikt het Duits naamvallen bij persoonlijke voornaamwoorden. Dit klinkt voor Nederlanders veel vertrouwder: Ich als onderwerp, mein geeft bezit aan, mir een meewerkend voorwerp en mich duidt op een lijdend voorwerp.

Bijzonderheden van de Duitse taal

Duits is de meest gesproken moedertaal van de Europese Unie en één van de werktalen van de EU, naast het Frans en Engels. De Gotische drukletter Fraktur was in Duitsland nog in zwang tot Hitler in 1941 het gebruik ervan verbood.
Met de meer internationaal gebruikte Antiqualetters was het gemakkelijker om buiten Duitsland propaganda te verspreiden.
De Duitse taal leren en de Duitse cultuur begrijpen

Alfabet en leestekens

Het Duitse alfabet


Het Duitse alfabet bestaat uit 30 letters. De letters ä (“a” met umlaut), ö (“o” met umlaut), ü (“u” met umlaut) en ß (de zogenaamde ‘Ringel-s’ of ‘scherpe s’ (Eszett of scharfes s in het Duits) zijn extra ten opzichte van het Nederlands.

Afwijkende leestekens in het Duits


Duitse aanhalingstekens zijn altijd dubbel. Het Duitse ‘aanhalingsteken sluiten’ (“) heeft het staartje omhoog. Het is gelijk aan het Nederlandse “aanhalingsteken openen”. In het Duits kunnen in plaats van aanhalingstekens ook zogenaamde guillemets worden gebruikt.

Guillemets zijn « driehoekige dubbele haakjes », ook wel ‘chevron-tekens’ genoemd, die worden gebruikt om een citaat te openen en te sluiten. De naam ‘guillemet’ komt overigens van Guillaume Le Bé (1525-1598). Hij was lettermaker en bedenker van het teken. In het Duits begint het citaat met het ‘»’ teken en eindigt met het ‘«’ teken. Tussen de guillemets en de tekst komen in het Duits geen spaties. In het Frans wel.
Overlappende donkerblauwe cirkel met persoon en icoon tips als lampje en groene cirkel met het woord TIPS erin met uitroepteken op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Overlappende donkerblauwe cirkel met persoon en icoon tips als lampje en groene cirkel met het woord TIPS erin met uitroepteken op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Nuttige tips om uw talenkennis vlot en op een prettige manier te verbeteren

1Bedenk of u visueel (gericht op beeld), auditief (gericht op geluid), of kinesthetisch (gericht op gevoel) bent ingesteld en kies op basis daarvan de voor u meest geschikte en plezierige leermethode
2Lees Duitse kranten. Vaak weet u al iets over actuele nieuwsberichten, wat helpt bij het begrijpen. Die Zeit is een bekende (online) krant in het Duits en Web.de een bekend online nieuwsportal
3Luister naar Duitse radio. SWR3 is de bekendste Duitse publieke radiozender en RTL Radio de bekendste Duitse commerciële radiozender
4Luister en ontdek Duitse muziek
5Lees Duitse tijdschriften over onderwerpen die u interesseren
6Luister naar audioboeken en luisterboeken in de Duitse taal
7Luister naar podcasts van Duitstaligen
8Kijk Duitse televisieprogramma's en films. ZDF en ARD zijn de bekendste publieke televisiezenders en RTL is de bekendste commerciële televisieomroep in Duitsland
9Bekijk Duitse filmpjes op het internet over onderwerpen die u interesseren
10Stel als doel om elke dag 10 nieuwe woorden te leren
11Voer Duitse zinnen en woorden in de nieuwe taal op de website www.linguee.com, lees en vergelijk
12Plak memoblaadjes op in huis
13Verdeel leermomenten in kortere perioden. Elke dag 30 minuten met de taal bezig zijn heeft meer effect dan één keer per week 210 minuten
14Bekijk Duitse webwinkels met producten die u goed kent om de terminologie te herkennen, te vergelijken en te leren
15Gebruik de gratis Duolingo website en Android of Apple app of Mondly website voor dagelijkse woorden en zinnen
16Wees niet bang om foutjes te maken
17Niet te veel denken, gewoon doen! 
18En uiteraard: Volg een taalcursus bij Dagnall Talen!

Duitse stopwoorden en leenwoorden

Stopwoordjes in het Duits


Woorden zonder betekenis, de Duitse taal kent ze ook. In het Nederlands noemen we ze ‘stoplappen’ (stopwoordjes), het Duits heeft Füllwörter: de woordjes die worden gebruikt om even te pauzeren en toch de aandacht vast te houden. Middenin een betoog hoor je vaak gar, ja, also so, halt of eigentlich.

Aan het eind van een zin komt vaak ne?, ge? of nicht?. Hier is de functie checken of de informatie overkomt, als soort bevestiging: “Vind je ook niet?”
[ Lees meer ]

Duitse leenwoorden in het Nederlands


Leenwoorden in de Nederlandse taal uit het Duits zijn: ‘abseilen’, ‘aha-erlebnis’, ‘delicatessen’, ‘einzelgänger’, ‘föhn’, ‘hamburger’, ‘leitmotiv’, ‘muesli’, ‘ober’, ‘ordner’, ‘poedel’, ‘snorkel’, ‘sowieso’, ‘spieken’, ‘spielerei’, ‘überhaupt’ en ‘wals’.

Nederlandse leenwoorden in het Duits


Nederlandse leenwoorden in het Duits zijn: ‘anchovis’ (Anschovis), ‘garnaal’ (Garnele), ‘haai’ (Hai), ‘kabeljauw’ (Kabeljau) en ‘maatjesharing’ (Matjeshering).
Duitse taalkennis verbeteren middels radio, tv & kranten

Duitstalige media

Duitse media bekijken, lezen en/of beluisteren is zeer doeltreffend om uw kennis van het Duits te verrijken.
Zo neemt u ongemerkt het ritme en de klank van het Duits op.
Afbeelding computerscherm met logo Die Zeit in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om Die Zeit te lezen
Computerscherm met logo Duitstalig online newsportal - Web.de - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om Web.de te lezen

Duitse krant en online nieuwsportal

Het nieuws (proberen) te lezen in het Duits, kan heel leuk en leerzaam zijn. U bent vermoedelijk al op de hoogte van de actualiteit, waardoor u op op een snelle wijze behoorlijk wat Duitse woordenschat bijleert.

Die Zeit


De meest gelezen kwaliteitskrant van Duitsland is Die Zeit. U kunt op de afbeelding hierboven met het logo van Die Zeit klikken om deze krant direct te lezen.

Web.de


Het meest gelezen kwalitatieve en neutrale Duitse online nieuwsportal is Web.de.
U kunt op de afbeelding hierboven met het logo van Web.de klikken, om dit populaire online nieuwsportal van Duitsland direct te kunnen lezen.
Afbeelding computerscherm met logo radiozender SWR3 - Duitsland - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om SWR3 te luisteren
Afbeelding computerscherm met logo radiozender RTL Radio - Duitsland - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om RTL Radio te luisteren

Duitstalige radio luisteren

SWR3


SWR3 is de meest beluisterde publieke radiozender van Duitsland.
Als u op het logo op het linker beeldscherm hierboven klikt, kunt u live naar deze Duitse radiozender luisteren.

RTL Radio


RTL Radio is de populairste commerciële radiozender in Duitsland. Klik op het logo op het rechter computerscherm hierboven om direct live naar deze Duitstalige commerciële radiozender te luisteren.
Afbeelding computerscherm met logo ZDF Zweite Deutsche Fernsehen - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding voor de website van ZDF
Afbeelding computerscherm met logo RTL - Duitsland - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding voor de website van RTL

Duitstalige televisie kijken

ZDF & ARD


Uw favoriete programma of serie in het Duits horen of met Duitse ondertiteling bekijken, kan in het begin wennen zijn, maar al gauw zult u merken dat dit erg leuk en leerzaam is.
ZDF en ARD zijn de meest bekende publieke televisieomroepen in Duitsland.

RTL


RTL is de populairste commerciële televisieomroep voor Duitsers.
Deze Duitstalige televisiezenders kunnen via kabel, satelliet, internet of een app worden bekeken.
Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

Promotiefilmpjes en Google Maps

Hieronder ziet u promotiefilmpjes van Duitsland en van hoofdstad Berlijn die tevens op Youtube staan.
Klik direct op het logo van Youtube in het midden om het filmpje af te spelen.
Onder de promotiefilmpjes zijn de locaties van Duitsland en Berlijn op Google Maps weergegeven. Klik linksboven om het kaartje groot weer te geven in een nieuw venster.
Als u linksonder op het vierkantje in de afbeelding klikt, dan krijgt u satellietbeelden van Duitsland en Berlijn op Google Earth te zien.
U kunt in- en uitzoomen op de kaartjes met de + en – knop rechtsonder.
Wat kennis van de omgeving van waar uw Duitse zakenpartner zich bevindt, kan altijd van pas komen tijdens zakelijke gesprekken met Duitstaligen.
Promovideo Duitsland
Dronebeelden Berlijn
 
Google Maps Duitsland
Google Maps Berlijn
Op de hoogte blijven van wat er speelt in Duitsland

Duits nieuws in het Nederlands en in het Duits

Hieronder ziet u het meest recente nieuws uit Duitsland uit verschillende nieuwsbronnen.
Het eerste blokje is Duits nieuws in het Nederlands.
Het tweede blokje is nieuws uit Duitsland in het Duits.
Dit nieuws wordt steeds live bijgewerkt.
Wanneer u zakendoet of communiceert met Duitsers, is het prettig en handig om op de hoogte te zijn van wat er in Duitsland speelt.
Daarnaast is het leerzaam om het Duitse nieuws te lezen in het Duits.
Waarschijnlijk bent u al op de hoogte van het dagelijkse nieuws, dus begrijpend lezen gaat relatief gemakkelijk en het verrijkt de Duitse woordenschat met actuele Duitse woorden, termen en uitdrukkingen.
Dagnall geeft cursussen in 24 talen

Taalcursussen in 24 talen

Naast cursussen Duits geeft Dagnall uiteraard ook cursussen Engels, Frans, Spaans, Italiaans en vele andere talen.
Hierboven ziet u een overzicht van de 23 andere talen die wij behalve Duits standaard aanbieden.
Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor een taalcursus in een taal die hier niet is vermeld.
Dagnall Talen verzorgt ook vertaalwerk en tolken Duits

Wist u dat?

Wist u dat Dagnall Talen ook vertalingen en tolkdiensten verzorgt?
Dagnall Talen kan u dus van dienst zijn met
taalcursussen, vertalingen, tolkdiensten alsook het schrijven van teksten!
Ook de juiste route naar vertaaldiensten en tolkdiensten Duits
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

ONZE OPDRACHTGEVERS

De upload van uw document is gelukt.

 

INLOGGEN MEDEWERKERS   /   BESTANDEN UPLOADEN