OFFERTE AANVRAGEN
Offerte aanvragen

Cursus Duits Rotterdam

Direct naar ➤ Cursussen - Online - ERK - ISO - Duitsland - Rotterdam - Nieuws
Dagnall taalcursus op locatie
Dagnall taalcursus online
Dagnall taalcursus contact opnemen

BEGIN NOG VANDAAG MET UW REIS NAAR TAALBEHEERSING DUITS

Taaltrainingen Duits in Rotterdam van topniveau


Taalkennis Duits verbindt u met de Duitssprekende wereld en vormt een communicatiebasis die deuren voor u kan openen - vooral in de professionele wereld. Bedrijven en organisaties die investeren in de taalopleiding van hun medewerkers, hebben daarom een duidelijk voordeel en een voorsprong.
Dagnall Taleninstituut biedt u precies wat u zoekt: effectieve taaltrainingen Duits op het hoogste niveau voor professionals en leidinggevenden in en in de buurt van Rotterdam.
Taaltraining Duits op maat, omdat uw bedrijf of organisatie welbespraakte werknemers verdient.

Vakgebieden


Van zakelijk en medisch tot technisch - Dagnall kent elke bedrijfstaal.
Verschillende bedrijfstakken spreken hun eigen taalgebruik en hanteren hun eigen terminologie. Geef uw medewerkers een duidelijk concurrentievoordeel en een zelfverzekerde uitstraling, door branchespecifieke taalkennis Duits van het hoogste niveau.
Dagnall Talen biedt uw werknemers taaltrainingen Duits in Rotterdam aan in een brede waaier van gespecialiseerde vakgebieden.
Screenshot navigatiesysteem met tekst Cursus Duits naast landkaart met Rotterdam aangegeven - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Goed op weg met Dagnall Talen

Grijze kaart van Nederland met Rotterdam aangegeven voor maatwerk taalcursus Duits zakelijk - blauw plaatsnaambord met witte letters en Dagnall veer - transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Coachhuis Rotterdam-Wijnhaven
Wijnhaven 36
3011 WS ROTTERDAM

of bij u op locatie

  
Vrijblijvend informeren naar een taaltraining bij u in de buurt

DE ORGANISATIE VAN UW TAALTRAININGEN DUITS IN GOEDE HANDEN

Werkgerelateerd & doelgericht Duits leren


Wij bieden taaltrainingen Duits op maat aan als individuele lessen, als groepscursussen met collega’s, als intensieve workshops en als langdurige, regelmatige trainingen - met face-to-face-lessen alsook online cursussen. Bij Taleninstituut Dagnall kan iedereen Duits leren op de manier die voor hem of haar het meest geschikt is.
Behalve de klassieke taaltaalcursussen Duits zijn organisaties met name geïnteresseerd in werkgerelateerde taalcursussen zoals schrijfvaardigheid Duits of zakelijk Duits. Taaltrainingen worden afgestemd op de individuele behoeften van de klanten. Dagnall biedt de mogelijkheid om via gecertificeerde taaltrainers met zeer goede beoordelingen en recensies Duits te leren in Rotterdam.
Met Dagnall Talen behaalt u snel en doelgericht de door u beoogde resultaten.

Filosofie


Het is onze filosofie om Duits te leren met gemak en plezier en zonder schroom. Dagnall Talen gaat daarom tot het uiterste om te zorgen dat cursisten de Duitse taal moeiteloos en zonder remmingen leren.
Duits leren moet leuk zijn en daarom werken wij met methodes die het leerproces voor de cursisten gemakkelijker en prettiger maakt. Door onze methodes wekken we uw nieuwsgierigheid op en ondersteunen we uw bereidheid om te leren. We brengen u met grote stappen naar het gewenste niveau door dagelijks 15 minuten te oefenen.
Taleninstituut Dagnall is een partner voor iedereen die Duits wil leren in Rotterdam.
Betaalbare topkwaliteit sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalingen - tolken - teksten

PLAN VAN AANPAK DAGNALL TALENINSTITUUT

Dagnall Talen stelt in overleg met u als opdrachtgever de leerdoelen en wensen vast. U meldt de deelnemer(s) aan met hun contactgegevens. Wij verzorgen een intake op locatie of, indien u dit wenst, telefonisch of online. Na het intakegesprek, waarin op basis van het Europees Referentiekader (ERK) het huidige en gewenste taalniveau van de cursisten wordt vastgesteld, ontvangt u van ons een cursusvoorstel op maat met de offerte.
Na akkoord van deze offerte stemmen wij de planning op uw situatie en uw agenda af.
Na enkele lessen Duits evalueert de docent de voortgang alsook de inhoud van de cursus. De doelstelling kan, indien noodzakelijk, aangepast worden.
U ontvangt een eindrapport na de laatste les met een beschrijving van de door de deelnemers behaalde resultaten. De deelnemers ontvangen tevens een certificaat van Dagnall Talen.
[ Lees meer ]


Intake

Planning

Cursus

Certificaat

Betaalbare maatwerkcursussen Duits in Rotterdam

In 1982 is Dagnall Talen geopend en verzorgt sindsdien maatwerk taaltraining Duits in Rotterdam en omstreek voor bedrijven, (semi)overheid en andere non-profitorganisaties. Dagnall Taleninstituut heeft ervaren en kundige docenten Duits die experts zijn op taalgebied en die in Zuid-Holland in deze tijd veel taalcursussen hebben verzorgd voor bedrijven en (overheids)organisaties.
Door de functiegerichte en werkplekgerichte aanpak, leveren wij u effectieve en betaalbare taalcursussen Duits in Rotterdam. Maximaal rendement door maatwerk; daar staat Dagnall voor!
Betaalbaar maatwerk Duits in Rotterdam sinds 1982

Taal op de werkvloer

Taal op de Werkvloer: draagvlak noodzakelijk! Veel bedrijven zijn inmiddels bekend met cursussen (Duits) die zijn toegespitst op het verbeteren van de taalvaardigheid op de werkvloer.
Mensen met beperkte of zonder kennis van de Nederlandse taal of een andere voertaal ervaren een belemmering op de werkvloer en willen graag en sneller en/of beter communiceren.
Zij willen graag de instructies op de werkvloer goed kunnen begrijpen en deze ook op kunnen volgen. De medewerkers willen graag zelfverzekerder hun werk kunnen doen en natuurlijk hun ambities op hun werk verwezenlijken. Een investering in werknemers en in de ontwikkeling van de organisatie is derhalve nodig.
[ Lees meer ]

VELE WEGEN LEIDEN VAN ROTTERDAM NAAR BERLIJN

Behoeftes & leermethode


Een goede cursus Duits spits zich niet alleen toe op de vraag van de klant, cursist, organisatie of werkgever, zoals een betere spreek- of schrijfvaardigheid.
Een goede taalcursus (Duits) is natuurlijk ook afgestemd op de beste, lees meest geschikte, leermethode voor de cursist zelf.
Een cursus Duits (in Rotterdam) die het beste bij hem of haar past.

Hoe behaalt Dagnall een hoog rendement?


Onze vakkundige docenten Duits zijn zeer bedreven in het zo snel en zo plezierig mogelijk aanleren van de Duitse taalkennis en vaardigheden om deze direct in realistische praktijksituaties te gaan toepassen. Dat werkt wel zo fijn en het zorgt ervoor dat u veel waar voor uw geld krijgt.
Het inmiddels alom bekende hoge rendement bereikt Dagnall door een combinatie van deze beproefde leermethode, samen met aandacht voor de cursist(en) en het nagaan of de cursist(en) visueel, auditief of kinesthetisch is/zijn ingesteld. U kunt bij Dagnall Talen voor taalcursussen terecht die zijn gebaseerd op een maatwerktraining.

Dagnall Taleninstituut biedt individuele cursussen, zogenaamde duocursussen (met 2 personen), groepscursussen van 3 tot maximaal 10 personen, onlinecursussen, een online leerplatform voor blended learning alsook een de Dagnall App met woordenlijsten en jargon van de specifieke organisatie.
De taaltrainers van Dagnall gebruiken veel eigen lesmateriaal dat zij door de jaren heen hebben verzameld en gecreëerd en spelen voortdurend in op actuele thema’s en ontwikkelingen.

Een prettige manier van leren


Een bijkomend voordeel is dat dit weloverwogen maatwerk als een zeer fijne werkwijze wordt ervaren door zowel onze cursisten alsook de taaltrainers Duits van Dagnall Talen in Rotterdam. Onze, door de jaren heen steeds verder ontwikkelde en verfijnde werkwijze is het zeer gewaardeerde handelsmerk van Dagnall geworden. Onze cursus is dus niet alleen functiegericht en/of werkgericht, maar eveneens aangepast aan de manier van leren die zeer geschikt is voor de cursisten.
Overlappende groene cirkel met klok en kalender en donkerblauwe cirkel met icoon lesgeven op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Computerscherm met vier taalvaardigheden luisteren, lezen, schrijven en spreken - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Duits effectief leren in Rotterdam bij Dagnall Talen

INDIVIDUELE CURSUSSEN & GROEPSCURSUSSEN DUITS

Duitse lessen - individueel of in groepsverband


Dagnall Taleninstituut cursussen Duits op maat voor individuen en groepen, waarbij u met een gerust hart de gehele organisatie aan ons kunt overlaten.
Dagnall Talentaleninstituut biedt deze individuele cursussen en groepstaalcursussen voor zowel beginners, als voor halfgevorderden en gevorderden.
Voor de individuele-, duocursussen en

groepscursussen maken wij gebruik van moderne en gevarieerde leermethoden om doelgericht te trainen en het leersucces te verzekeren.
Uiteraard kunnen onze individuele-, duo- en groepscursussen zowel op locatie als op één van onze trainingslocaties in of bij Rotterdam gegeven worden.
Maatwerk individuele & groepscursussen Duits in Rotterdam

Maatwerkcursussen Duits


Wij bieden individuele cursussen Duits voor het bedrijfsleven, (semi-)overheidsinstellingen en particulieren in Rotterdam en omgeving.
Een individuele taalcursus noemt men ook wel één-op- één-taalcursus of privéles.
De individuele taalcursussen van Dagnall zijn al vele jaren bekend voor het maatwerk, de persoonlijke aandacht en een zeer hoog rendement.
De individuele cursussen Duits van Dagnall Talen zijn maatwerktrainingen en worden specifiek samengesteld voor, en afgestemd op, het taalniveau, de branche, de leerstijl en de praktijksituatie.
De trainingen worden zo opgesteld dat de persoonlijke of bedrijfsdoelstellingen worden behaald.

Ons instituut biedt groepscursussen Duits met 3 tot 10 personen, alsook duocursussen (2 deelnemers) aan bedrijven, (semi-)overheidsorganisaties en particulieren.
De groepen worden bij voorkeur zo klein mogelijk gehouden de cursisten maximaal te kunnen ondersteunen en om de leereffectiviteit te maximaliseren.
De groepscursussen van Dagnall zijn ook maatwerkcursussen en worden specifiek samengesteld voor, en afgestemd op, het taalniveau, de branche, de praktijksituatie alsook de leerstijl alsook de trainingen worden opgesteld om de (bedrijfs)doelstellingen te behalen.


Pluspunten individuele cursus


Het grootste voordeel van een individuele taalcursus Duits is het hoge rendement omdat in vrij korte tijd veel kennis wordt geleerd.
Er wordt meer vooruitgang geboekt doordat de cursus vrij intensief is en het leertraject is zo kort mogelijk.
Flexibiliteit is een ander groot pluspunt van individuele taalcursussen. De taalcursus kan beter worden afgestemd op de leerstijl van de cursist en de leerstof kan optimaal aangepast aan het niveau, de doelstellingen en de specifieke aandachtsgebieden van de cursist.
Doordat eventuele begripsproblemen individueel behandeld kunnen worden, is de leervordering optimaal.
Een individuele is ook cursus ideaal op de planning en de agenda van de cursist af te stemmen waardoor het tijdmanagement en het leerschema optimaal zijn.


Pluspunten groepscursus


Het grootste pluspunt van groepscursussen Duits is met name de interactie met de andere cursisten; het actieve gebruik van de doeltaal door middel van bijvoorbeeld discussies en rollenspellen in de groep.
De zogenaamde groepsdynamiek is een ander belangrijk voordeel; met de groep communiceren in de doeltaal en van de fouten van andere cursisten. Cursisten kunnen deze afwisseling als prettiger ervaren.
Groepscursussen zijn daarnaast ook efficiënt omdat meerdere medewerkers tegelijktijd worden getraind en de groep bijna hetzelfde kennisniveau bereikt.
Ook zijn voor cursisten groepscursussen wat minder intensief (wat minder zwaar) dan individuele taalcursussen.


Minpunten individuele cursus


Bij individuele taalcursussen Duits kunnen discussies en rollenspellen alleen met de trainer worden gevoerd en gedaan.
Doordat er geen interactie is met andere cursisten, kan de geleerde kennis niet in de groep geoefend worden.
Omdat groepsdynamiek ontbreekt, is het eveneens niet mogelijk om van de foutjes van anderen te leren.
De intensievere leerbenadering van een individuele taalcursus is ook behoorlijk intensief (zwaarder) voor de deelnemer.


Minpunten groepscursus


In een groepscursus is minder aandacht voor de individu en kunnen de cursisten iets sneller zijn afgeleid. Hierdoor ligt het rendement wat lager. Dit kan gedeeltelijk ondervangen worden door de groep wat kleiner te houden (minigroep).
Een groepscursus Duits kan eveneens minder goed worden afgestemd op individuele leerstijlen van cursisten.
Een bijkomstig minpunt van een groepscursus is dat de planning minder goed kan worden afgestemd op de agenda van de individuele cursisten.

Pluspunten

Individuele cursus in één oogopslag  hoogste rendement & flexibiliteit, kortste traject
  afgestemd op individuele leerstijl
  inhoud perfect afgestemd op individuele behoefte
  afgestemd op niveau & aandachtsgebieden cursist
  afgestemd op agenda cursist


Minpunten

Individuele cursus in één oogopslag  geen interactie met andere cursisten
  vrij intensief voor de cursist
  geen groepsdynamiek

Pluspunten

Groepscursus in één oogopslag  interactie met andere cursisten
  groepsdynamiek wordt als prettiger ervaren
  groep komt op hetzelfde kennisniveau
  efficiënt meerdere medewerkers tegelijk trainen
  minder intensief dan individuele cursus


Minpunten

Groepscursus in één oogopslag  iets minder aandacht voor individuele cursist
  minder afgestemd op individuele leerstijlen
  minder afgestemd op agenda cursisten
Ontdek onze mogelijkheden voor cursussen Duits

VERSCHILLENDE OPTIES VOOR DUITSE LES

"Dagnall verzorgt taalcursussen (Duits) voor zowel beginners, halfgevorderden als gevorderden.
" Niet iedereen kan een talencentrum bezoeken.
Daarom biedt Dagnall Talen de taaltrainingen ook incompany en online aan.

Bij Dagnall Taleninstituut kiezen cursisten voor een
intensieve of semi-intensieve cursus, een spoedcursus of een opfriscursus of een cursus zakelijk of technisch Duits. Uiteraard is een combinatie van deze verschillende trainingen ook mogelijk.
Dagnall Taleninstituut staat voor (betaalbaar) maatwerk!

ALGEMENE LEERMETHODES

Audio-Lingual Method (ALM) (Army Method/New Key)


Bedacht door wie en wanneer


De audiolinguale methode was reeds in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw in Amerika en in Engeland ontwikkeld, onder andere door de Amerikaanse taalkundige Leonard Bloomfield. Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was het noodzakelijk om (Amerikaanse) soldaten van elementaire verbale communicatieve vaardigheden te voorzien. Door de invloed van het leger werd de audiolinguale methode ook bekend als de ‘legermethode’.

Kenmerken van de Audio-Lingual Method (ALM)


De audiolinguale methode kun je zien als reactie op de grammatica-vertaalmethode. Een nieuw verschijnsel was dat de lessen geheel plaatsvonden in de doeltaal (bijvoorbeeld Duits). De belangrijkste vaardigheden zijn spreken en luisteren (in het Duits) en (Duitse) grammaticale structuren worden middels mondelinge structuuroefeningen geleerd. Het doel is zonder fouten Duits leren verstaan en spreken; het begint bij een Duitssprekende leren naspreken. Herhaling is het middel hiervoor; er wordt met driloefeningen gewerkt om Duitse zinnen en structuren in te slijpen, zodat reacties spontaan en automatisch worden. Taaltrainers Duits kunnen een zin bijvoorbeeld tien keer herhalen en daarna een nieuw Duits woord of meerdere nieuwe Duitse woorden hieraan toevoegen. Er wordt vaak in de zogenaamde talenpractica gewerkt, waar lerenden een koptelefoon op hebben en zinnen beluisteren en nazeggen. Geschreven Duits wordt pas aangeboden wanneer het mondelinge Duits al vertrouwd is geworden. Afbeeldingen worden wel gebruikt om nieuwe Duitse woorden te introduceren.

Populariteit


In ons land werd de methode pas geïntroduceerd omstreeks 1970 toen de Mammoetwet inging. Al snel waren er grote bezwaren tegen de inhoudsloze driloefeningen. Af en toe haperde de techniek, waardoor de talenpractica vrij snel in onbruik raakten. In plaats daarvan werden de mondelinge structuuroefeningen schriftelijk gemaakt. Schrijvers van leerboeken namen de markt weer over en boden zoals gebruikelijk expliciete grammaticaregels aan. De audiolinguale methode heeft wel sporen nagelaten Het was nu breed geaccepteerd dat het bij het leren van een taal (zoals Duits) niet om het uit het hoofd leren van de (Duitse) grammaticaregels gaat, maar om het gebruik van de grammatica. Luistervaardigheid (Duits), die vóór 1970 voor het merendeel van docenten niet bestond, was ontdekt.

Voor- en nadelen van de Audio-Lingual Method


De audiolinguale methode is effectief voor beginnende studenten Duits. Een juiste uitspraak Duits wordt vanaf het begin aangeleerd. De audiolinguale methode is een docentgestuurde methode en en biedt daardoor een efficiënte en snelle overdracht van kennis. Ook voor grote(re) groepen is de methode geschikt.

Dit docentgestuurde aspect is tevens een nadeel; eigen input wordt niet verlangd van de studenten, waardoor het gevaar van enige passiviteit en onvoldoende betrokkenheid en motivatie op de loer ligt. Een ander bezwaar van de audiolinguale methode is dat de geoefende driloefeningen niet zo gemakkelijk zijn om te zetten in levend taalgebruik Duits.

GoldList Method (GLM)


Bedacht door wie en wanneer


Polyglot David J. James, alias Viktor Dmitrievitch Huliganov of Uncle Davey ontwikkelde de GoldList Method (‘gouden lijst-methode’).

Kenmerken van de GoldList Method (GLM)


De GoldList Method is een leermethode om woorden of zinnen (bijvoorbeeld in het Duits) op een zodanige wijze te leren dat ze plaatsnemen in het langetermijngeheugen van de lerende. De GoldList-methode werkt middels zelfgeschreven woordenlijsten (Duits) die nadien worden herhaald. De zinnen of woorden van de woordenlijst worden hardop gelezen door de lerende. Het idee is niet om al deze woorden en/of zinnen en zinnen uit het hoofd te leren, maar dit eigenlijk gebeurt vanzelf door blootstelling. De woordenlijst wordt steeds veranderd; Duitse woorden die zijn aangeleerd, worden van de woordenlijst gehaald. De Duitse woorden die nog altijd problemen opleveren, blijven op de lijst staan.

Populariteit


Aanhangers van de GoldList Method claimen dat deze zinnen of woorden spontaan worden opgeslagen in het langetermijngeheugen, iets dat door veel geheugenwetenschappers wordt betwijfeld. Volgens deze geheugenwetenschappers wordt (taal)kennis in het algemeen opgeslagen als deze kennis relevant en betekenisvol is voor de student. Deze methode kan goed werken voor Duitse woorden en zinnen die relevant en betekenisvol zijn voor de student.

Voor- en nadelen van de GoldList Method


Voor studenten die bij bijvoorbeeld Post-its® baat hebben als geheugensteuntje zou deze GoldList Method goed kunnen functioneren. Omdat het fysieke deel van het geheugen door het schrijven aangesproken wordt en meewerkt, functioneert het met de hand schrijven effectiever dan typen of, behoorlijk zinloos: een foto maken. Een nadeel van deze leermethode is het ontbreken van context. Taal bestaat uit veel meer dan een reeks losse woorden of zinnen. Bovendien is deze GoldList-methode nogal tijdrovend omdat er steeds handgeschreven lijsten aangelegd moeten worden.

De Natural Method


Bedacht door wie en wanneer


De Natural Method, ook wel de Natural Approach (de ‘natuurlijke aanpak’) genoemd, is door de Amerikanen Tracy D. Terrell en Stephen Krashen in 1983 ontwikkeld.

Kenmerken van de Natural Method


De Natural Method is gericht op een natuurlijke manier van taalverwerving (van bijvoorbeeld Duits). De leermethode probeert het Duits te leren op de manier waarop iemand als kind zijn of haar moedertaal leerde spreken. De taalregels van het Duits leert men ook onbewust op die manier. Hiervoor wordt alleen het Duits gebruikt met een aantal visuele hulpmiddelen. Een stressvrije leeromgeving is het streven van de leermethode. Een grote hoeveelheid begrijpelijke input wordt aan de studenten blootgesteld. De taalproductie Duits mag spontaan ontstaan en wordt niet geforceerd. De nadruk ligt op communicatie en minder op expliciete Duits grammatica en de correctie van vormfouten.

De methode is het meest effectief als de studenten worden ondergedompeld in het Duits. De activiteiten die in het Duits worden aangeboden, moeten stimulerend zijn, om ervoor te zorgen dat de student plezier heeft van de ervaring.

De Natural Method leermethode lijkt erg op de Directe Methode. De methoden gaan beide uit van het idee van natuurlijke taalverwerving; het onderscheid is dat de Directe Methode meer de focus legt op de praktijk en de Natural Method meer op blootstelling aan taalinput en het verminderen van spreekangst.

Populariteit


Het is vaak bewezen dat onderdompeling een heel effectieve leermethode kan zijn. De natuurlijke aanpak is een populaire methode van lesgeven bij taaldocenten Duits, doordat de methode betrekkelijk eenvoudig is om te begrijpen voor lerenden. Er kleven ook nadelen aan de natuurlijke aanpak. De nadruk wordt voornamelijk op het impliciet aanleren van de Duitse grammatica gelegd. De lerenden zouden weliswaar leren in het Duits te communiceren, maar blijven steken in een wat gebrekkige, versimpelde versie van de taal door ontoereikende kennis van de grammatica.

Voor- en nadelen van de Natural Method


Het wordt als prettig ervaren om op een natuurlijke manier een taal te leren. Studenten wordt de kans geboden om een persoonlijke band met het Duits te creëren. Doordat de studenten niet ‘uit het hoofd hoeven te leren’, blijft het geleerde Duits langer onthouden.

Het nadeel kan zijn dat het wat langer duurt voor er resultaat geboekt wordt, doordat er vrijwel geen druk op de taalproductie ligt. De methode bereidt de lerende eveneens niet per se voor op een specifiek Duits examen.

Structurele Aanpak


Bedacht door wie en wanneer


De ‘Structurele Aanpak’ (Engels: Structural Approach; ‘SA’) is in de jaren 50 ontwikkeld door Charles Fries, oprichter en directeur van de English Language Institute aan de Universiteit van Michigan en één van zijn studenten Robert Lado.

Kenmerken van de Structurele Aanpak (SA)


De Structurele Aanpak is een taalverwervingsmethode met als doel studenten vertrouwd te maken met de fonologische en grammaticale structuren van de taal (bijvoorbeeld het Duits). De beheersing van deze structuren levert volgens de Structurele Aanpak meer op dan de verwerving van woordenschat Duits. Het gaat om het kunnen herkennen en toepassen van vaste combinaties van Duitse woorden en woordgroepen in de juiste woordvolgorde. Deze vaste woordcombinaties worden aan de lerenden aangeboden in herkenbare situaties met behulp van dramatisering, visualisatie, handelingen en gezichtsuitdrukking. De structuren die in de praktijk het meest in het Duits gebruikt worden, worden als eerste geleerd. Mondelinge vaardigheden Duits (luistervaardigheden en spreekvaardigheden) worden hierbij in eerste instantie gebruikt; leesvaardigheden en schrijfvaardigheden volgen hieruit. Bij het aanleren en verbeteren van de productieve vaardigheden Duits (spreken en schrijven), krijgt grammatica een grote plek. Andere benamingen voor de Structurele Aanpak zijn de Structural-Situational Approach (structurele-situationele benadering) en de Structural-Oral-Situational Approach (structurele-mondeling-situationele benadering).

Populariteit


In de jaren vóór 1970 werd de Structurele Aanpak op grote schaal gebruikt om Engels te leren in Engelssprekende landen, voormalige Britse koloniën en in Maleisië.

Voor- en nadelen van de Structurele Aanpak


De sterke kant van een structurele aanpak is dat lerenden het Duits op een accurate manier leren. De student krijgt inzicht in de Duitse grammatica leert in welke situaties bepaalde bepaalde Duitse woorden of woordcombinaties passend zijn of niet. De methode van de Structural Approach gebruikt alledaagse taal. De Structurele Aanpak kent ook keerzijden. De werkwijze is tamelijk tijdverslindend en geeft niet direct ervaringen van succes. De eigen inbreng van lerenden is beperkt; het is niet echt creatief.

Communicatief taalonderwijs (Engels: Communicative Language Teaching; CLT)


Bedacht door wie en wanneer


Communicatief taalonderwijs (In het Engels: Communicative Language Teaching; CLT), ook ‘De Communicatieve benadering’ (In het Engels: Communicative Approach; CA) genoemd, is in de jaren 60 van de vorige eeuw ontstaan onder invloed van ideeën van Noam Chomsky, die de nadruk legde op competenties bij het leren van een vreemde taal. Amerikaans taalkundige Dell Hymes was de grondlegger in 1966 van het concept communicatieve vaardigheden.

Kenmerken van Communicatief taalonderwijs (CLT)


Communicatief talenonderwijs gaat uit van de opvatting dat interactie het uiteindelijke doel is bij het leren van een vreemde taal (zoals Duits).

De studenten leren met behulp van de CLT-technieken de Duitse taal in praktijk te brengen door de interactie met elkaar en de taaldocent Duits. Er wordt gebruikgemaakt van teksten, geschreven in het Duits of ander materiaal uit het dagelijks leven en/of de werkomgeving. Het Duits wordt zowel tijdens en ook buiten de les gebruikt.

Studenten praten over persoonlijke gebeurtenissen met medestudenten en de taaldocent Duits draagt onderwerpen aan buiten het domein van de traditionele grammatica, om de taalvaardigheid Duits in verschillende realistische situaties te oefenen. Duitse grammatica leren studenten inductief, dat wil zeggen aan de hand van de praktijk, van waaruit de regel volgt.

Bij communicatief taalonderwijs is de docent Duits echt een trainer, die de lerende helpt te communiceren in het Duits.

Populariteit


De CLT werd erg populair in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, deels doordat de traditionele taalonderwijsmethodes geen groot succes bleken. Binnen het verenigde Europa ontstond meer behoefte aan het leren van talen op een manier die direct toepasbaar was.

Voor- en nadelen van Communicatief taalonderwijs


CLT (communicatief taalonderwijs) heeft veel goede kanten. Studenten ‘kunnen’ al snel ‘iets’ in het Duits; deze methode van leren is functioneel en studentgericht. Door het gebruik van authentieke materiaal, leren de studenten de Duitse woorden die zij nodig hebben. De methode is efficiënt. Voor de lerenden is het stimulerend, omdat zij snel succeservaringen hebben. Er mogen fouten worden gemaakt; de vaardigheden van de student wordt al doende geleerd en verder verbeterd. Een keerzijde van de communicatieve benadering is dat er minder aandacht wordt besteed voor grammatica, woordenschat die niet direct toepasbaar is en de uitspraak. De voorbereiding en de planning vraagt veel tijd van de taaltrainer en van de lerende vereist het een actieve deelname. Deze manier van een taal leren, is voor een aantal studenten ongewoon of lastig, afhankelijk wat voor achtergrond zij hebben. CLT (communicatief taalonderwijs) traint de taalvaardigheden; hierbij gaat het vooral om de functie en niet zo zeer om de vorm en CLT biedt als zodanig geen samenhangend geheel.

Grammatica-/vertaalmethode (GVM) (Engels: Grammar-Translation Method; GTM)


Bedacht door wie en wanneer


In de 18de en de 19de eeuw was taalonderwijs vooral op praktisch taalgebruik gefocust. Men leerde om gebruiksklare zinnetjes, dialogen, idiomatische uitdrukkingen, woordenlijsten enzovoort na te spreken, uit het hoofd te leren en daarna vervolgens op te zeggen. Dit werd anders gedaan door docent Frans en Italiaans uit Duitsland en eveneens schrijver van leerboeken; Johann Valentin Meidinger. Omstreeks 1783 ontwikkelde hij een leermethode waarin de grammatica in het middelpunt stond. Meidinger wordt als de grondlegger van de grammatica-vertaalmethode (Engels: Grammar-Translation Method, afgekort GTM) beschouwd.

Kenmerken van de Grammatica-/vertaalmethode (GVM)


Deze methode was op het onderwijs in het Latijn gebaseerd; de taal van de religie, de wetenschap en de cultuur. Onderwijs in Latijn was vanzelfsprekend gericht op geschreven teksten van de klassieke schrijvers en was volledig gericht op vertalen en grammatica. Dat werd als een wetenschappelijke en degelijke aanpak gezien. De Grammatica-/vertaalmethode gaat uit van de analyse van taalstructuren en taalvormen (van bijvoorbeeld Duits) waarbij de lerende inzicht ontwikkelt. De lees- en schrijfvaardigheid Duits dus belangrijk bij deze methode. Literatuur, vertalen en uit het hoofd leren van woordenlijsten krijgen de nadruk. De trainer draagt de kennis Duits over, de studenten memoriseren.

Populariteit


Al sinds halverwege de negentiende eeuw was er ook tegengeluid te horen. Desondanks heeft de grammatica-/vertaalmethode tot vrij recent een grote invloed op het taalonderwijs gehad.

Voor- en nadelen van de Grammatica-/vertaalmethode


Aan personen die het een uitdaging vinden om dingen uit het hoofd te leren, biedt de methode biedt een aardige mentale training. Ook biedt de methode inzichten in de structuur van het Duits, door de nadruk die gelegd wordt op de grammatica.

Aan de methode kleven echter meer keerzijden dan positieve kanten. Het grootste nadeel is dat de spreekvaardigheid en luistervaardigheid Duits behoorlijk achterblijft, waardoor de taal zelfs na jaren studeren nauwelijks mondeling toegepast kan worden. Deze methode staat ver af van het dagelijks gebruik van het Duits, ook in de context die wordt aangeboden, omdat het meestal gaat om literair taalgebruik. Deze leermethode geeft niet de mogelijkheid tot differentiatie of tot een eigen creatief proces bij de studenten bij het werken in een groep. Lerenden zijn slechts toehoorders en uitvoerders.

Onderdompeling (Engels: immersion)


Bedacht door wie en wanneer


Sinds de jaren 70 wordt de leermethode ‘onderdompeling’ (In het Engels: language immersion) over de hele wereld toegepast, voornamelijk op middelbare scholen waarbij een schoolvak (zoals het vak wiskunde) in de vreemde taal wordt gegeven. Binnen Nederland is ‘onderdompeling’ bekend als de leermethode die gebruikt wordt bij bijvoorbeeld onze collega’s van Taleninstituut Regina Coeli in Brabant, ook wel ‘de nonnen van Vught’ genoemd. De methode is daar ontstaan in 1963 met Franse nonnen die Franse les onderwezen aan rijke dames uit Vught en omgeving.

Kenmerken van onderdompeling


Onderdompeling houdt in dat degenen die de taal (zoals het Duits) leren, direct vanaf het begin omgeven wordt door de te leren taal. Alle instructies vinden plaats in de doeltaal (Duits); in het begin langzaam en met veel herhaling en later op een meer natuurlijke wijze. De lerenden worden ook vanaf het begin uitgedaagd om in het Duits te spreken. De methode werkt met rollenspellen en simulaties. Op scholen die met onderdompeling werken, wordt de leeromgeving veelal in de stijl van het land van de Duitse taal ingericht om een situatie te creëren alsof de lerenden in Duitsland zijn. Studenten oefenen de spreekvaardigheid Duits één-op-één of in kleine groepen. Een andere manier om onderdompeling te bereiken, is daadwerkelijk naar Duitsland te reizen en daar bijvoorbeeld in een gastgezin te verblijven.

Populariteit


De methode van onderdompeling wordt als een uitstekende leermethode voor vreemde talen gezien. Met name de mondelinge taalbeheersing Duits kan op deze manier uitstekend worden ontwikkeld.

Voor- en nadelen van onderdompeling


Het grote voordeel is dat met deze methode snel resultaat wordt bereikt, omdat de methode zo intensief is. Omdat de lerende wordt erdoor omgeven, is het een kwestie van ‘sink or swim’; hij of zij moet wel in het Duits gaan communiceren. Feitelijk zijn de studenten 24 uur per dag Duits aan het leren. Door samen te oefenen in een groep wordt de sociale interactie versterkt. Lerenden ervaren dit als motiverend.

Een minpunt is dat het bereikte resultaat niet altijd wordt vastgehouden. Als iemand in een korte tijd Duits leert, door in Duitsland te zijn of door te zijn ondergedompeld in een kunstmatig gecreëerde omgeving, maar vervolgens weer tot de orde van de dag overgaat, is de kans groot dat het nieuw geleerde snel wegzakt. Een ander minpunt kan zijn dat een dergelijke training Duits erg intensief is. Niet alle studenten hebben de conditie om deze leermethode vol te houden.

Suggestopedie (Suggestopedia)


Bedacht door wie en wanneer


Suggestopedia is een (taal)leermethode uit de zeventig jaren van de vorige eeuw. De methode is ontwikkeld door de Bulgaarse wetenschapper en psychotherapeut Georgi Lozanov.

Kenmerken van Suggestopedie


Suggestopedie is gebaseerd op het principe van de suggestie. Lozanov was van mening dat positieve suggestie een voorwaarde is om (een taal; bijvoorbeeld Duits) te kunnen leren. Daarvoor is het van essentiële betekenis dat er tussen de taaldocent (Duits) en studenten een ontspannen sfeer en een wederzijds vertrouwen is. Hiervoor is de voorwaarde dat de student zich veilig en ontspannen voelt. Leslokalen met rijopstellingen waren niet geschikt om dit te bereiken. Tijdens de les zaten lerenden in comfortabele stoelen die in een halve cirkel geplaatst waren en in de les was altijd muziek. De leermethode zoals Georgi Lozanov die beoogde, bestond uit het voorlezen van verschillende teksten, terwijl op de achtergrond natuurgeluiden te horen waren of klassieke muziek werd gedraaid. Er bestonden lijsten met woorden bij de teksten en opmerkingen over de grammatica van de doeltaal (het Duits). Het voorlezen gebeurde met gebaren en veel expressies in stem. De lerenden werden op deze manier in de verleiding gebracht om te luisteren en de nieuwe (Duitse) woorden konden gemakkelijk worden begrepen en opgenomen. Voor cultuur en kennis over het land van de doeltaal (Duitsland) was veel aandacht tijdens de lessen. Er werd met rollenspellen gewerkt en er werden bijvoorbeeld ook (Duitse) streekgerechten gemaakt en geproefd.

Populariteit


De methode Suggestopedia was omstreden en is niet erg bekend meer. Sommige elementen van de leermethode worden nog steeds toegepast, zoals het gebruikmaken van stemexpressie en gebaren bij het lezen van teksten in de doeltaal.

Voor- en nadelen van Suggestopedie


Suggestopedia zorgt voor een ontspannen en veilige sfeer, waardoor de student geen hinder zal krijgen van frustratie of faalangst. Voor een immigrant kan deze sfeer bijdragen aan een positieve associatie met het nieuwe thuisland. Muziek werkt vaak motiverend en draagt aan betere leerprestaties bij. Een ander pluspunt van de methodiek is dat de lerenden worden gestimuleerd om actief mee te doen en zich in te leven in de situatie, wat voor sommige mensen een nieuwe ervaring is. Tegelijkertijd is dit voor bepaalde studenten een keerzijde, want niet iedereen is hiertoe in staat. Ook kan muziek bij sommige mensen eerder afleiden en zelfs verstorend werken in plaats van stimulerend en ontspannend. Een ander zwak punt is dat de verhouding tussen de docent en de student niet gelijkwaardig is; alle inbreng komt van de zijde van de Duitse docent en de student is steeds de ontvangende partij.

Community Language Learning (CLL)


Bedacht door wie en wanneer


De Amerikaanse priester en psycholoog Charles Curran en professor Paul La Forge ontwikkelden Community Language Learning, ook wel Counseling Language Learning
geheten in het jaar 1976.

Kenmerken van Community Language Learning (CLL)


CLL (Community Language Learning) is een methode om een taal te leren waarbij lerenden samenwerken om te bepalen welke aspecten van de taal zij willen leren. Deze CLL methode is gestoeld op de counseling-benadering waarbij de taaldocent als een counselor optreedt die de zinnen van de lerende kenschetst. De studenten beginnen het gesprek. Zij spreken in hun moedertaal als de studenten de doeltaal (Duits) nog niet genoeg machtig zijn. De docent (Duits) vertaalt en legt uit, waarna de studenten de uitingen van de docent zo goed mogelijk herhalen. Deze gesprekken in het Duits worden opgenomen om opnieuw te kunnen beluisteren.

De CLL bevordert het gemeenschapsgevoel in de leergroep en ziet de wisselwerking tussen de lerenden als middel om te leren. Het zijn de lerenden zelf die de lesstof bepalen middels zinvolle gesprekken. Er wordt geen leerboek Duits gevolgd.

Populariteit


Of CLL succesvol is, hangt grotendeels af van de kunde van de docent-counselor. De taaltrainer dient sociaal-cultureel kundig alsook taalkundig te zijn. Deze trainer dient zowel het Duits als de moedertaal van de studenten uitstekend te beheersen om in staat te zijn om de taaluitingen van de studenten te vertalen. CLL kan goed werken indien deze correct wordt toegepast. CLL is niet bruikbaar voor grote groepen.

Voor- en nadelen van Community Language Learning


Deze methode biedt studenten een hoge mate van autonomie. Het analyseren van hun eigen gesprekken vinden lerenden vaak nuttig. De groep wordt vaak heel hecht, niet alleen tijdens de lessen Duits, maar eveneens buiten de lessen. Door deze methode worden de lerenden zich veel meer bewust van de groepsgenoten, de sterke en zwakke punten en ze leren als een team te werken. Het bespreken door de fouten en het evalueren van de lessen Duits is heel leerzaam voor de studenten. Deze verbeteringen blijven vaak in het geheugen gegrift en worden zo deel van het actieve vocabulaire van de student.

Dat de trainer niet sturend is, terwijl sommige lerenden deze sturing wel nodig hebben, kan een nadeel zijn. Er wordt geen gebruikgemaakt van een lesboek en er worden eveneens geen toetsen Duits afgenomen. Het succes van de les is hierdoor moeilijk te meten. Sommige lerenden worden geremd in hun Duits spreken wanneer zij worden opgenomen.

Lexicografische benadering (Engels: Dynamic Lexicographic Approach; DLA)


Bedacht door wie en wanneer


De Lexicografische benadering (In het Engels: Lexical Approach; LA) is een methode om vreemde talen te leren ontwikkeld door Michael Lewis in de vroege jaren 90 van de vorige eeuw.

Kenmerken van de Lexicografische benadering (DLA)


De lexicografische benadering gaat uit van het idee dat een belangrijk gedeelte van het leren van een taal (zoals het Duits) bestaat uit het begrijpen en het produceren van ‘lexicale eenheden’, brokjes taal die uit (Duitse) woorden, woordcombinaties en uitdrukkingen bestaan. Studenten verwerven al doende inzicht in patronen van het Duits (grammatica) en betekenisvolle groepen woorden. Ze leren hoe het Duits ‘in het echt’ gebruikt wordt. In deze benadering neemt woordenschat Duits een grotere plaats in dan Duitse grammatica. De instructies zijn op situaties en Duitse uitdrukkingen die vaak voorkomen in dialogen gericht. Aan interactie wordt aandacht geschonken maar ook aan exposure; aan de zogenaamde receptieve vaardigheden van de student (luisteren en begrijpen, lezen en begrijpen). Voor het zelf ontdekken van de Duitse taal door de student is veel ruimte.

De rol van de taaldocent Duits is voor genoeg inbreng te zorgen en het faciliteren van het leerproces van de student.

Populariteit


In de laatste drie decennia zijn onder invloed van de ideeën over taal van (onder meer) Michael Lewis leerboeken duidelijk anders geworden. Er wordt veel meer aandacht aan woordenschat geschonken die in chunks aangeboden wordt, in betekenisvolle brokjes. Iets waarnaar Michael Lewis streefde; de drastische wending in de manier waarop een vreemde taal wordt onderwezen, bleef echter uit.

Voor- en nadelen van de Lexicografische benadering


Door met ‘chunks’ (brokjes van de taal); met ‘echte’ taal te werken, leren lerenden op een natuurlijke wijze het Duits te gebruiken. Op deze manier ontstaat souplesse in het taalgebruik Duits.

Het nadeel is dat de werkelijkheid altijd weer afwijkt van de aangeleerde taalsituaties. Sommige studenten hebben moeite om de patronen van het Duits zelf te leren herkennen en hebben meer aan een trainer Duits die hen wegwijs maakt, dan aan een docent taal-facilitator.

Series Method


Bedacht door wie en wanneer


De Series method, ofwel ‘seriemethode van taalverwerving’ (Frans: La Méthode naturelle) is ontwikkeld door de Fransman François Gouin in het jaar 1880.

Kenmerken van de Series Method


Een serie van verbonden zinnen die eenvoudig te begrijpen zijn en weinig kennis vereisen van grammatica van de doeltaal, is het uitgangspunt van de seriemethode (The Series Method of language acquisition) van Gouin. De studenten leren zinnen op basis van een actie, zoals het verlaten van een huis in de volgorde waarin deze zou worden uitgevoerd. Deze series of reeksen behandelden onderwerpen als mens in de samenleving, wetenschap en beroep, leven in de natuur, ontwikkeld vanuit het onderscheid tussen objectieve, subjectieve en figuurlijke taal. De seriemethode van François Gouin maakt geen gebruik van moedertaal. Studenten gaan heel snel in de doeltaal (bijvoorbeeld het Duits) denken omdat een soort eentalige leermethode is, die niet uitgaat van ‘vertalen’ en ‘uitleggen’ maar uitgaat van ‘demonstreren’ en ‘handelen’.

Populariteit


De seriemethode van Gouin was zijn tijd ver vooruit. Alhoewel de methode een ongebruikelijke aanpak had, was de seriemethode van Gouin enige tijd succesvol. De Directe Methode van Berlitz overschaduwde de leermethode echter.

Voor- en nadelen van de Series Method


Door de Series method van François Gouin worden de mondelinge vaardigheden Duits goed ontwikkeld en het zorgt voor het creëren van een harmonieuze, natuurlijke en gelijkwaardige sfeer.

Gouin’s leermethode biedt een levendige manier van lesgeven. Doordat het gebruikmaakt van visuele leermiddelen, bijvoorbeeld afbeeldingen, grafieken, enzovoort, wekt dit type onderwijs Duits enthousiasme op bij de studenten. Een taal leren werd tastbaar; dit was totaal nieuw. De seriemethode maakt de Duitslerenden nieuwsgierig, dit werkt goed om het leergeheugen te ontwikkelen, de prestatiedruk te verminderen en het zelfvertrouwen te verbeteren. De communicatieve taalvaardigheid Duits van de lerende wordt sterk gestimuleerd.

Het nadeel van de leermethode is dat taal die iets meer subjectief of abstract is, wat moeilijk in één duidelijke ervaring is te vangen met bewegingen en expressies. De bewerkelijkheid voor de docent, die per slot van rekening een scala aan reeksen voor moet bereiden, is een ander nadeel van de leermethodiek. Ten derde is de Gouin-seriemethode vooral gericht op het mondelinge taalgebruik, terwijl het reguliere onderwijssysteem nog veelal draait om examens die de lees- en schrijfvaardigheid toetsen.

Task-Based Language Teaching (TBLT)


Bedacht door wie en wanneer


Taakgericht taalonderwijs (Task-Based Language Teaching) is ontwikkeld in de jaren 80 van de vorige eeuw. De grondleggers van deze methode waren de Indiase taalkundige professor N.S. Prabhu, de Amerikaanse hoogleraar Teresa P. Pica en de Britse hoogleraren Graham V. Crookes en Michael H. Long.

Kenmerken van de Task-Based Language Teaching (TBLT)


Taakgericht taalonderwijs past binnen het Communicatief Taalonderwijs/een Communicatieve Benadering. De denkwijze erachter is dat de verwerving van de taal (zoals het Duits) geen doel op zich is, maar een middel om bepaalde taken uit te kunnen voeren. Lerenden krijgen motiverende taken voorgeschoteld, waarvoor kennis van de (Duitse) taal vereist is. Om deze taken goed uit te kunnen voeren, dienen ze over woordenschat en taalregels te beschikken. De taken zijn zaken uit het dagelijks leven, bijvoorbeeld een e-mail schrijven, boodschappen doen, bellen met de klantenservice, een krant lezen of iets te drinken bestellen. De taak wordt in drie verschillende fasen verdeeld: vóór, tijdens en na de taak, waarbij de lerenden zich eerst op de taak voorbereiden, vervolgens de taak uitvoeren en tot slot op de taak terugblikken. Studenten dienen samen te werken om de taken uit te kunnen voeren. De taken dienen iets boven het taalniveau Duits van de lerende te liggen om leereffect te hebben.

Populariteit


Vanaf het begin van de jaren negentig is taakgericht onderwijs erg populair geworden, zeker in het taalonderwijs. Taakgericht taalonderwijs de meest praktisch bruikbare vorm te zijn om de taalvaardigheden bij de lerenden (met name de lerenden in een achterstandspositie) te verhogen in het lager en secundair onderwijs.

Voor- en nadelen van Task-Based Language Teaching


Het taakgericht taalonderwijs (Duits) heeft duidelijke voordelen. Taakgericht taalonderwijs is een activerende werkvorm, waarbij studenten uitgedaagd worden om hun taalvaardigheid (Duits) toe te passen. Het is een op de persoon gerichte, efficiënte en relevante aanpak, zolang de opdracht goed bij de lerenden aansluit. De student komt op een dagelijkse, natuurlijke wijze in aanraking met het Duits en leert op deze manier authentieke Duitse woorden, woordcombinaties en uitdrukkingen. Daarnaast leren studenten om met andere studenten Duits samen te werken. Lerenden ervaren taakgericht onderwijs als prettig en motiverend.

Dat de communicatie voorop staat en niet de correcte vorm van het Duits, waardoor de lerenden die niet zeer precies leren, kan als nadeel genoemd worden.

De Dogme benadering (Engels: Dogme Language Teaching; Dogme ELT)


Bedacht door wie en wanneer


Scott Thornbury; Nieuw-Zeelands taalkundige en docententrainer op het gebied van Engels taalonderwijs ontwikkelde Dogme Language Teaching/Dogme ELT in 2000. Deze methode wordt ook wel de ‘Dogmabenadering’ genoemd.

Kenmerken van de Dogme benadering (ELT)


‘Dogme 95’; een stroming van een aantal Deense filmmakers onder wie de filmregisseur Lars von Trier uit 1995, vormde de inspiratie voor Dogme Language Teaching (DLT). Voor het filmmaken, confirmeren de deelnemers zich aan 10 strikte regels (dogma’s). Deze vormen samen ‘de eed van zuiverheid’ (Deens: kyskhedsløfter; Engels: Vows of Chastity). Iets soortgelijks is bij het Dogme-taalonderwijs aan de hand. De aanhangers van de Dogme benadering zoeken naar een vorm van communicatief onderwijs van vreemde talen die niet door voorgedrukt materiaal is belast. Het doeleinde van Dogme-taalonderwijs is het beginnen van echte gesprekken die over praktische zaken gaan, waarin het om communicatie gaat als de drijvende kracht van het leren. Deze leermethode is daarom een communicatieve benadering van onderwijs, die taalonderwijs biedt zonder het gebruik van lesboeken of ander lesmateriaal en zich in plaats daarvan op de communicatie tussen trainer en studenten focust. Net zoals de Dogme-beweging in de film, heeft het Dogme-taalonderwijs 10 dogma’s (uitgangspunten).

Populariteit


Ondanks dat er weinig onderzoek naar het succes van Dogme is gedaan, stelt Scott Thornbury dat de overeenkomsten met het taakgericht leren van een vreemde taal (zoals Duits) suggereren dat Dogme waarschijnlijk voor vergelijkbare resultaten zorgt.

Voor- en nadelen van de Dogme benadering


Een positieve bijkomstigheid voor de taaldocent Duits is dat voorbereiding vrijwel niet nodig is. Dat de lerende verantwoordelijk is voor het eigen leerproces, kan heel motiverend werken. Op deze manier zijn de lessen Duits niet voorspelbaar. Dat zorgt voor spontane communicatie en voorkomt verveling. Bij een taalles volgens de Dogme-benadering is vrijwel elk item bespreekbaar. Dit zorgt ervoor dat de lerenden betrokken en alert blijven.

Studenten kunnen zich echter wel iets minder op hun gemak voelen als ze zo weinig door de taaldocent bij de hand worden genomen. Ook is niet elke taaldocent Duitsin voldoende mate flexibel voor dit type van onderwijs. Een keerzijde kan zijn dat lerenden zich vaak dienen voor te bereiden op een specifiek examen Duits en het niet zeker is dat de hiervoor benodigde lesstof tijdens de taallessen aan bod komt.

Growing Participator Approach (GPA)


Bedacht door wie en wanneer


The Growing Participator Approach (GPA) is ontwikkeld door Language consultants Angela en Greg Thomson in 2007.

Kenmerken van de Growing Participator Approach (GPA)


Deze GPA-methode is een alternatieve visie op het verwerven van een nieuwe taal (zoals het Duits). Het primaire uitgangspunt van deze methode is dat taal en cultuur niet los van elkaar staan. Bij GPA gaat het om veel meer dan alleen het leren van het Duits; het uiteindelijke doel om tot een volwaardige deelnemer aan het leven in de gastcultuur (bijvoorbeeld van Duitsland) uit te groeien. Daarom gebruikt GPA de termen ‘groeiende deelnemer’ in plaats van ‘taallerende’ en ‘verzorger’ in plaats van ‘leraar of docent’. De Growing Participator Approach heeft overeenkomsten met, en is gedeeltelijk gebaseerd op, de Natural Approach (natuurlijke aanpak) van Stephen Krashen en Tracy Terrell.

De GPA-benadering kent zes fasen van activiteiten. De lerende met een verzorger uit Duitsland voeren deze activiteiten uit. Begrip is belangrijker dan productie. De Duitse woordenschat alsook de cultuur krijgen de nadruk. Fase 1 is de zogenaamde hier-en-nu-fase. Deze fase duurt ruwweg 100 uur. In fase 1 concentreert de ‘groeiende deelnemer’ zich op het luisteren en het non-verbale feedback geven.

Fase 2 is de ‘verhaalopbouwfase’. Deze neemt ongeveer 150 uur in beslag en nu beginnen de deelnemers ook Duits te produceren. In fase 3 van de leermethode ligt de nadruk op ‘gedeelde verhalen’. Dit zijn verhalen die over dagelijkse gebeurtenissen gaan, verhalen die tussen culturen worden gedeeld alsook verhalen die over gedeelde ervaringen gaan. Fase 4 is de fase van het zogenaamde ‘diepe delen’. De deelnemer en de verzorger beginnen nu diepere gesprekken te voeren over het leven in de Duitse cultuur. In fase 5 van de leermethode begint de deelnemer zich te richten op taalgebruik van de moedertaalsprekers Duits aan de hand van televisie, films of nieuws en literatuur. Ook het Duits dat vereist is voor het werk wordt geleerd. Fase 6 van de leermethode is de ‘zelfvoorzienende groeifase’. Deze fase kent geen eindpunt. Hier gaat het om groei buiten de formele taalsessies Duits om.

Populariteit


De methode van Thomson is nog redelijk nieuw en er is nog niet veel bekend over het succes ervan. Deelnemende studenten zijn enthousiast over de methode.

Voor- en nadelen van de Growing Participator Approach


Met GPA wordt een goede doorkijk geboden op het proces van taalverwerving Duits. Deze zes fasen bieden realistische doelen en een duidelijk tijdsschema. De lerende verwerft niet alleen kennis van de Duitse taal, maar eveneens van de omgeving en de lerende verwerft daarnaast een nieuw sociaal netwerk.

Dat voor elke deelnemer of minimaal elke kleine groep deelnemers een ‘verzorger’ moet worden gevonden die bereid is om veel tijd te investeren, is een minpunt van deze methode.

Shadowing Technique


Bedacht door wie en wanneer


De Shadowing technique, ook wel simpelweg Shadowing (‘schaduwen’) genoemd, is bedacht door Prof. Alexander Argüelles; een Amerikaanse taalkundige en polyglot in de vroege jaren 2000.

Kenmerken van de Shadowing Technique


De techniek van Shadowing is een methode die taallerenden zelfstandig kunnen toepassen om de uitspraak en intonatie (Duits) te verbeteren en vloeiendheid in het spreken te verwerven. De techniek is eenvoudig: de lerenden luisteren naar een audio-opname, bij voorkeur een dialoog en zij herhalen vervolgens wat zij horen. Het gaat in de eerste plaats om de klanken; de Duitse tekst ook begrijpen is niet van belang. Het luisteren en daarna herhalen wordt net zo vaak geoefend tot het moment het gemakkelijk gaat en de lerende simultaan Duits kan spreken met de opname. De lerenden gebruiken na enige tijd een transcript om te kunnen lezen (en te begrijpen) wat zij hebben uitgesproken. Zolang de boeken dialogen bevatten of delen met samenhangende tekst, zijn veel leerboeken geschikt voor deze techniek. Het niveau van de Duitse audio-opname dient ideaal bezien iets boven het niveau van de student te liggen. De ideale lengte is ongeveer één pagina, zonder kunstmatige pauzes en op een natuurlijke snelheid. Omdat beweging de opname versterkt van de nieuwe taal (het Duits) in het zenuwstelsel, doet Argüelles de aanbeveling om te lopen tijdens het spreken, het liefst in de buitenlucht, en niet te zitten. Dat de lerenden minder snel worden afgeleid als zij in beweging zijn, zodat het leren van het Duits een stuk effectiever gaat, is een bijkomende reden.

Shadowing vertoont veel overeenkomsten met de audiolinguale methode uit de vorige eeuw, maar het onderscheid is dat de audiolinguale methode gebruikmaakte van grammaticale driloefeningen in plaats van dialoog of samenhangende teksten. Ook simultaan spreken is anders aan Shadowing.

Populariteit


In de afgelopen jaren is veel onderzoek naar Shadowing gedaan dat aantoont dat de techniek zowel de uitspraak als de luistervaardigheid aanzienlijk verbetert. Het algemene begrip van het Duits wordt ook vergroot.

Voor- en nadelen van de Shadowing Technique


Een praktisch voordeel van Shadowing dat de methodiek in een groep lerenden kan worden gebruikt, waarbij alle deelnemers actief aan de methodiek leren zijn. De methode heeft een hoog rendement.

De Shadowing-methode heeft als keerzijde is dat studenten het wellicht wat saai vinden om dezelfde Duitse tekst steeds te blijven herhalen. De tekst kiezen is dus van groot belang.

Total Physical Response (TPR®)


Bedacht door wie en wanneer


De Amerikaanse psycholoog James Asher ontwikkelde in de jaren zestig van de vorige eeuw de taalverwervingsmethode Total Physical Response, ook wel TPR® genoemd.

Kenmerken van Total Physical Response (TPR®)


TPR® is een methode om talen (bijvoorbeeld Duits) te leren die op het idee gebaseerd is dat mensen leren door middel van handelingen en bewegingen. Al doende leert men, en wel op de manier zoals kinderen hun moedertaal leren. Ouders geven voortdurend taken aan hun jonge kinderen en belonen hen als ze deze taken uitvoeren (“kijk naar mama”, “goed zo”). “Pak de lepel”, “Mooi!”, “Trek je schoenen maar aan”, enz.). Het is in de eerste plaats de bedoeling dat het kind begrijpt wat de ouder zegt, het kind gaat in een later stadium verbaal reageren. Dus de luistervaardigheid Duits vormt de basis, daarna komt de spreekvaardigheid.

De methode van TPR® past deze grondslagen van de moedertaalverwerving bij het leren van het Duits versneld toe. De trainer geeft op een vriendelijke en begrijpelijke wijze opdrachten, zoals: “pak het boek” en doet zelf de opdrachten voor; de studenten doen deze opdrachten na. In het begin wordt nog niet van de studenten verwacht dat zij Duits praten; de studenten geven de taken in een later stadium. Bekende opdrachten worden verder uitgebreid of gedeeltelijk gewijzigd.

Door de combinatie van bewegingen en spraak, appelleert TPR® aan de beide hersenhelften. Het kost hierdoor minder moeite om dingen te leren en het geleerde Duits beklijft ook beter.

Populariteit


TPR® wordt met name binnen het NT2-onderwijs gebruikt (Nederlands als tweede taal), zeker bij beginners en ook wel op de basisschool bij Engelse les. Maar ook middelbare scholieren en volwassenen werken met veel plezier met Total Physical Response en behalen hierbij goede resultaten.

Voor- en nadelen van Total Physical Response


Total Physical Response biedt veel voordelen. Doordat de student veel begrijpelijke inbreng krijgt aangeboden in ‘chunks’ (woorden die bij elkaar horen), krijgt hij of zij snel begrip van de doeltaal. De methode zorgt voor vlotte succeservaringen, wat het plezier in het leren van het Duits bevordert. Dit zorgt voor stressvrij leren. In principe is TPR® voor elke doelgroep bruikbaar, ongeacht de achtergrond en deze leeftijd en kan de leermethode ook worden toegepast in klassen die wat groter zijn. De vreemde taal wordt direct opgeslagen in het langetermijngeheugen van de lerende.

Het feit dat niet elke taaluiting in TPR®-opdrachten uit te drukken is, is de keerzijde van TPR®. Dit is de reden dat de methode tot op een zeker taalniveau werkt en nog een andere methode nodig is als aanvulling. De methodiek is ook niet bijzonder creatief. De studenten leren niet hun ideeën, meningen en gevoelens in het Duits uit te drukken.

De Directe Methode (Engels: Direct Method; DM)


Bedacht door wie en wanneer


De Duits-Amerikaanse linguïst Maximilian Delphinius Berlitz (geboren als David Berlizheimer) bedacht eind jaren tachtig van de negentiende eeuw de Directe Methode. Deze methode wordt ook wel ‘de natuurlijke benadering’ genoemd. De methode is als antwoord op de dominante grammatica-vertaalmethode ontwikkeld.

Kenmerken van de Directe Methode (DM)


Er was een Reformbeweging omstreeks 1900 met nieuwe ideeën dat het leren van talen zelfontdekkend en inductief diende te zijn. Die Reformbeweging betrof overigens niet alleen het leren van een vreemde taal, maar ook voeding, kleding, natuurgeneeskunde en naturisme. Rond 1900, net als in de jaren 60 van de vorige eeuw, streefden de mensen naar meer natuurlijke manieren van leven en bevrijding van keurslijven. Op het gebied van het taalonderwijs kwam veel aandacht voor de gesproken, ‘levende’ taal. Hierbij werd grammatica vooral inductief aangeleerd, met behulp van voorbeeldzinnen. Hieruit moesten de studenten de taalregels afleiden. Er kwamen veel mondelinge oefeningen met veel aandacht voor de uitspraak van de taal (zoals het Duits). De studenten werden aangemoedigd vaak Duits te praten. Nieuw was eveneens dat de les in het Duits werd gegeven. Er werd nadrukkelijk niet vertaald. De (Duitse) woordenschat werd aangeleerd met behulp van voorbeelden en afbeeldingen. Abstracte vocabulaire werd aangebracht door studenten voor het associëren van ideeën.

Populariteit


De vernieuwingsgolf van begin twintigste eeuw ebde weg, mede onder invloeden van de crises en oorlogen, om weer een andere vorm te krijgen in de jaren 60.

Met (een moderne vorm van) de Directe Methode wordt nog steeds gewerkt door taleninstituten als Interlingua en Berlitz.

Voor- en nadelen van de Directe Methode


Dat de Directe Methode een vrij natuurlijke manier is om Duits te leren, is het belangrijkste voordeel. Er wordt veel aandacht besteed aan luisteren en spreken, waardoor de lerenden vloeiendheid in het Duits en zelfvertrouwen kunnen krijgen. Keerzijden heeft de leermethode echter ook. Voor de schrijfvaardigheid (Duits) is bij deze leermethode vrijwel geen aandacht en voor lezen in de doeltaal is bij deze methode ook minder aandacht. Voor lerenden die al wat meer meer gevorderd zijn in het Duits, biedt deze leermethode niet genoeg uitdaging. De Directe Methode is eveneens niet heel bruikbaar voor minder snel lerende studenten, doordat de leermethode is gebaseerd op een dynamische inzet van de kant van de student.

De Manesca-methode (Engels: Manesca Method)


Bedacht door wie en wanneer


In 1835 publiceerde Jean Manesca An Oral System of Teaching Living Languages Illustrated by a Practical Course of Lessons in the French through the Medium of the English (“Een mondelinge methode voor het onderwijzen van levende talen, aan de hand van een praktische cursus Frans door middel van het Engels”). An oral system of teaching living languages ging in januari 2015 in herdruk.

Kenmerken van de Manesca-methode


De Manesca-methode is op hetzelfde principe gebaseerd als de Natural Approach (‘natuurlijke aanpak’): de beste manier om een taal te leren, is die waarop een kind zijn moedertaal leert. Een taal (zoals Duits) leren dient gemakkelijk en veilig te zijn. Om die reden wil Manesca niet met abstracte regels en woordenlijstjes met Duitse woorden werken die uit het hoofd geleerd moeten worden.

De Manesca-methode is de eerst bekende, volledige taalcursus. De Manesca-methode is op het werken met een groep lerenden en een docent Duits gebaseerd, die steeds één Duits woord tegelijk introduceert. Er hoort een specifieke beweging bij dit woord. Het Duitse woord en de beweging worden vervolgens door de lerenden afzonderlijk herhaald. Door deze herhaling onthouden de lerenden deze Duitse woorden, zonder dat uit het hoofd leren nodig is. Stap voor stap vormen de woorden zinnen en weer variaties op de Duitse zinnen. In een latere fase wordt met leesteksten Duitse spelling aangeboden.

De Manesca-methode is al een aantal jaren later overgenomen en aangepast door de Duitse grammaticaschrijver en taaldocent Heinrich Gottfried Ollendorff en wordt ook wel de Ollendorff-methode genoemd.

Populariteit


Jean Manesca is twee jaar na publicatie van zijn leermethode overleden. Het werk van Jean Manesca is opgepakt en verder ontwikkeld door anderen, onder meer door Ollendorff. Veel van de ideeën van Manesca zijn nog actueel en worden nog altijd in het moderne vreemdetalenonderwijs gebruikt.

Voor- en nadelen van de Manesca-methode


De sterke kant van de Manesca- of Ollendorff-methode is de combinatie van spreken en bewegingen maken, waardoor het fysieke geheugen meewerkt en het geleerde gemakkelijker en langer door de lerenden wordt onthouden. Het veelvuldige herhalen draagt daar eveneens aan bij. Het kan als een minpunt worden gezien dat dit wat saai kan zijn om dezelfde Duitse woordjes en zinnetjes steeds te herhalen.

Silent Way


Bedacht door wie en wanneer


The Silent way (‘de stille manier’) is in het jaar 1963 ontwikkeld door de Egyptenaar Caleb Gattegno.

Kenmerken van de Silent Way


De stille manier is een methode om een vreemde taal (bijvoorbeeld Duits) te leren die gebruikmaakt van stilte als instructiemiddel. De methode van Gattegno gaat uit van de autonomie van de student en diens actieve deelname.

De taaldocent Duits gebruikt een combinatie van stilte en gebaren om de aandacht te trekken van de student, reacties uit te lokken en hem of haar aan te moedigen om fouten te verbeteren. Veel tijd wordt aan de uitspraak (Duits) van de taal besteed.

Gattegno, die wiskundige was, hechtte er veel waarde aan om onderwijs te geven op een wijze die efficiënt was voor de energievoorraad van de lerenden. Hij ontdekte dat het in verhouding weinig energie kost om een auditief of visueel beeld te onthouden, veel minder dan wanneer we proberen om dingen uit het hoofd te leren. Caleb Gattegno verklaarde dat de trainers niet zozeer dienen te streven naar het overbrengen van kennis, maar bewustzijn dienen aan te spreken, want alleen bewustzijn maakt het mogelijk om iets te kunnen leren.

The Silent Way hierbij gebruikt onder andere gekleurde blokjes (zogenaamde cuisenaire-staven), die voor allerlei verschillende dingen kunnen worden gebruikt. De methode werkt eveneens met Words in Colour; een kleurenkaart voor geluiden waarin elke kleur een specifieke klank van het Duits vertegenwoordigt, gekleurde woordgrafieken om aan zinnen te werken en gekleurde grafieken die worden gebruikt om spelling te leren.

Populariteit


Hoewel The Silent Way in de oorspronkelijke vorm niet veel wordt gebruikt, zijn Caleb Gattegno’s ideeën van invloed geweest, met name bij het aanleren van de uitspraak van het Duits.

Voor- en nadelen van de Silent Way


Het voordeel van de methodiek van Gattegno is dat zijn leermethode niet-bedreigend is voor de student, die immers wordt gezien als autonoom. In feite is de taaltrainer Duits dienstbaar aan de student, niet andersom. De leermethodiek van The Silent Way stimuleert het leren op een natuurlijke manier. Door taallerenden uit te dagen om nieuwe dingen te ontdekken, wordt het geleerde vaak goed verwerkt en onthouden. De student ‘mag’ fouten maken, wat helpt bij het leren.

Een minpunt kan zijn dat sommige studenten meer begeleiding nodig hebben dan de leermethode voorstaat. Een student zou gefrustreerd kunnen worden door het gebrek aan input van de trainer Duits. Met kleuren en grafieken werken, heeft als beperking dat ‘het nieuwe’ er gauw af is. Hierdoor kan verdwijnen het effect van de methode.

TPR Storytelling


Bedacht door wie en wanneer


TPR Storytelling of ‘TPRS’ staat voor Teaching Proficiency through Reading and Storytelling. Deze methode is door Blaine Ray ontwikkeld in 1990, van oorsprong een Amerikaanse docent Spaans, en komt uit de TPR-techniek (Total Physical Response) voort.

Kenmerken van TPR Storytelling


TPRS is een talenverwervingsmethode die verhalen gebruikt om vreemde talen (bijvoorbeeld Duits) te leren. Het principe van TPRS is natuurlijke taalverwerving: de taal leren zoals een kind zijn of haar moedertaal leert. Om dit te kunnen bereiken, wordt de student aan een grote hoeveelheid begrijpelijke input blootgesteld. De taaltrainer Duits vertelt een verhaal, waarin nieuw te leren Duitse woorden meerdere keren voorkomen. Deze verhalen zijn interessant of humoristisch en nooit te lang. De studenten voelen zich ontspannen omdat de verhalen relatief gemakkelijk zijn te begrijpen. Duitse woorden en structuren worden zo ongemerkt in het langetermijngeheugen opgeslagen. De taaldocent wijst de student op grammaticale verschijnselen in het Duits, zonder dat studenten regels van het Duits uit hun hoofd hoeven te leren.

De studenten zullen na een poosje ‘vanzelf’ Duits beginnen te spreken en de Duitse grammaticale structuren nadoen. Dit is een natuurlijk proces. Een variant hierop is om samen met een groepje van studenten een verhaal op te bouwen. De taaldocent Duits schrijft hierbij eerst nieuwe woorden en structuren op een bord, met hun Duitse vertaling, om daarna hier een verhaal van te maken samen met de studenten. Tot slot vertellen de studenten het verhaal na. Lezen in het Duits is een belangrijk onderdeel van TPR Storytelling, omdat dit zorgt voor inbreng. Schrijven in het Duits volgt in een later stadium.

Populariteit


Er zijn veel onderzoeken gedaan die uitwijzen dat TPR Storytelling een succesvolle manier is om een nieuwe taal te verwerven. Er zijn wel randvoorwaarden: de setting moet geschikt zijn en de taaldocent moet ervoor getraind zijn.

Voor- en nadelen van TPR Storytelling


Het is een laagdrempelige wijze van taalverwerving en de geleerde stof wordt goed onthouden. TPRS spreekt ook de creatieve intelligentie aan; TPR Storytelling is een breinvriendelijke leermethode. TPRS is plezierig voor de student en het is relatief gemakkelijk om de aandacht erbij te houden. Zelf verhalen verzinnen, werkt zeer motiverend voor lerenden.

Dat TPRS veel voorbereiding van de trainers vraagt, is een nadeel.

COMMERCIËLE METHODES VOOR ZELFSTUDIE

De Rosetta Stone methode


Bedacht door wie en wanneer


De Rosetta Stone-methodiek is naar de Steen van Rosetta vernoemd, een steen met een tweetalige tekst die in Egypte is gevonden, met behulp waarvan uiteindelijk de hiërogliefen ontcijferd konden worden. Het is ook de naam van het softwarebedrijf dat deze taalcursussen aanbiedt. De eerste versie van Rosetta Stone is in het jaar 1996 uitgebracht.

Kenmerken van de Rosetta Stone methode


De Rosetta Stone cursus is een wijze om vreemde talen (bijvoorbeeld Duits) te leren achter een computer. De taalcursussen zijn beschikbaar in ruim dertig talen en ze zijn vanuit elk van deze talen te volgen.

De Rosetta Stone-methode is een communicatieve leermethode, die de manier imiteert waarop een kind zijn of haar moedertaal leert. Dit wil zeggen ‘leren door middel van onderdompeling’, door veel te luisteren en na te zeggen. Het programma gebruikt hiervoor stemmen van moedertaalsprekers Duits alsook foto’s voor het overbrengen van de betekenis van nieuwe (Duitse) woorden. De methode maakt gebruik van spraakherkenningsprogramma dat de Duitse uitspraak registreert en een schematische weergave hiervan maakt. Dit maakt het mogelijk voor een gebruiker om zijn of haar uitspraak van de nieuwe taal met die van een native speaker (moedertaalspreker Duits) te vergelijken. Door de voorbeeldspreker iets langzamer te laten spreken en daarna veel na te spreken, kan uitspraakverbetering worden bereikt.

Er zijn dictee-oefeningen voor de schrijfvaardigheid Duits van de lerende. De software van de methode controleert de Duitse grammatica en de spelling en geeft eventuele fouten aan, waarbij mogelijkheid is om de fouten van de studenten te corrigeren.

Het programma omvat eveneens leesteksten. Deze leesteksten gaan over dagelijkse onderwerpen, ideeën en activiteiten.

Populariteit


Rosetta Stone wordt veel toegepast wereldwijd en niet door de minsten. Onder meer het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse zaken en de NASA maken er gebruik van. De methode van Rosetta Stone wordt in Nederland door een aantal ministeries en diverse universiteiten en hogescholen toegepast en ook door een aantal internationale organisaties.

Voor- en nadelen van de Rosetta Stone methode


Rosetta Stone is zeer makkelijk in gebruik en de methode kan op ieder moment door de student gebruikt worden. Studenten bepalen zelf welke delen meer of minder aandacht kunnen gebruiken. Veel lerenden vinden het leuk om te werken met de leermethodiek. Bij een gebrek aan taaltrainers kan de Rosetta Stone-methode voor onderwijsinstellingen een oplossing bieden. Het feit dat er geen docent beschikbaar is die studenten motiveert of iets extra’s kan bieden, is een minpunt.

De Pimsleur methode


Bedacht door wie en wanneer


De Pimsleur taalcursussen zijn Amerikaans taalkundige Paul Pimsleur ontwikkeld. De eerste taalcursus van Pimsleur was een cursus Grieks, die hij op de markt bracht in het jaar 1963.

Kenmerken van de Pimsleur methode


De Pimsleur-methode is een computerprogramma om vreemde talen (bijvoorbeeld Duits) te leren.

Deze cursussen bestaan uit zinnen/dialoog in de doeltaal die door lerenden worden nagesproken en worden herhaald. De Duitse zinnen zijn door moedertaalsprekers (native speakers) ingesproken. De cursus van Pimsleur is gebaseerd op herhaling, anticiperen, woordenschat en herhaling. De les van de cursus biedt een audio-opname van een half uur die nieuwe vocabulaire en structuren in het Duits bevat. De grammaticale structuren van de Duitse taal worden niet uitgelegd maar via uitbreiding van, en variaties op, deze zinnen aangeboden.

Pimsleur heeft onderzoeken gedaan naar het optimale interval waarin kennis van het kortetermijngeheugen naar het langetermijngeheugen overgaat. In de Pimsleur taalcursussen is dit (gemiddelde) interval verwerkt.

Populariteit


De Pimsleur taalcursussen worden onder meer in de Verenigde Staten gevolgd en de ervaringen met de methode variëren. Over het algemeen zijn de lerenden tevreden over de aangeleerde uitspraak van het Duits.

Voor- en nadelen van de Pimsleur methode


Als uitspraakverbeteraar werkt de methode van Pimsleur zeer goed, omdat de insprekers allemaal native speakers zijn en op een natuurlijke manier Duits praten op een normaal tempo.

Het feit dat niets wordt uitgelegd, is de keerzijde van de methode van Pimsleur. De gebruikers leren geen bouwstenen om zelf Duitse zinnen te maken, maar moeten het doen met duizenden voorbeeldzinnen die uit het hoofd geleerd worden.

De Michel Thomas methode


Bedacht door wie en wanneer


De Michel-Thomas-methode is, niet verrassend, bedacht door Michel Thomas (geboren als Moniek Kroskof); een in Polen geboren genaturaliseerde Amerikaan. Hij ontwikkelde zijn methode kort na de Tweede Wereldoorlog in een eigen taleninstituut in Beverly Hills in Los Angeles, met beroemdheden zoals Barbra Streisand, Emma Thompson, Diana Ross, Mel Gibson, Bob Dylan en Pierce Brosnan in zijn klantenkring.

Kenmerken van de Micheal Thomas methode


Het principe van Michel Thomas was dat iemand alleen in staat is om te leren als diegene geen stress heeft. Michel Thomas begon met zijn studenten duidelijk te maken dat ze zich geen zorgen hoefden te maken dat ze dingen zouden vergeten.

De cursussen zijn audiolessen (Duits), door twee stemacteurs ingesproken; een vrouwelijke stemacteur en een mannelijke stemacteur. De setting is bij Michel Thomas een virtueel klaslokaal, waarin de student als de derde student fungeert. De student luistert mee met de lessen van de acteurs. Wanneer de stemacteurs een vraag wordt gesteld, is het de bedoeling dat de lerenden op de pauzeknop drukken en de vraag eerst zelf beantwoorden. Er zijn geen huiswerkopdrachten, geen uit-het-hoofd-leren. Bij de methode worden de lessen opgebouwd in kleine delen en Duitse lesstof die nieuw is, wordt afgewisseld met Duitse lesstof die al bekend is. De uitleg wordt steeds in het Engels gegeven. De methode wijst bijvoorbeeld op eventuele verbanden tussen het Engels en het Duits. Grammaticale uitleg wordt ook gegeven. Bij de methodiek van Michel-Thomas wordt makkelijke lesstof eerst aangeleerd, moeilijkere lesstof volgt pas nadat de makkelijke stof door de student Duits begrepen en verworven is. Behalve Duitse woorden en zinnen in de doeltaal worden ook bouwstenen geleerd waarmee de studenten zelf zinnen kunnen construeren. Ook maakt de methodiek gebruik van flashcards zodat gebruikers zelf hun vocabulaire Duits kunnen toetsen en online oefeningen kunnen maken om hun eigen voortgang te meten.

Populariteit


Veel mensen vinden de cursus plezierig werken en zijn tevreden over de uitleg van de structuur van het Duits. De gebruikers die wat verder gevorderd zijn met de taal, vinden de methode van Michel Thomas soms minder nuttig.

Voor- en nadelen van de Micheal Thomas methode


De taalcursussen trainen de uitspraak en de luistervaardigheid Duits op efficiënte wijze en zijn zeer toegankelijk. Een keerzijde van de Michel Thomas-methode is dat de cursus Duits niet in schrijfvaardigheid voorziet. Ook is er geen echte interactie, omdat de leermethode een audiocursus betreft.

De Assimil methode


Bedacht door wie en wanneer


Assimil is een Frans bedrijf, dat in 1929 door schrijver en polyglot Alphonse Chérel is opgericht. Het bedrijf Assimil maakt en publiceert taalcursussen. Dit begon met hun eerste boek Anglais sans Peine.

Kenmerken van de Assimil methode


‘Assimileren’ of ‘assimilatie’ betekent ‘opgaan in een andere groep, mengen met’, wat voor een taalcursus (zoals Duits) wel een hooggegrepen uitgangspunt is. De taalcursussen van Assimil zijn zelfstudielessen die bestaan uit een leerboek Duits en audio-CD’s en een USB-stick. De lerenden besteden idealiter ongeveer twintig minuten per dag aan de taalcursus.

De lessen van Assimil bestaan uit Duitse dialogen die beluisterd, nagesproken en gelezen worden. De Duitse vertaling staat naast deze dialoog, met de grammaticale uitleg. Om de uitspraak van het Duits te trainen, maakt de methode gebruik van zinnen die zijn ingesproken door moedertaal (native) speakers en die de gebruikers daarna dienen te herhalen. De opbouw gaat van receptief naar productief: in de eerste lessen wordt nog geen taalproductie van de gebruikers verwacht; dit komt pas na ongeveer 50 lessen.

Populariteit


De Assimil-cursussen zijn vrij gewaardeerd. Ze zijn relatief betaalbaar en er is een groot aanbod aan talen.

Voor- en nadelen van Assimil


Het voordeel van de methode van Assimil is dat de cursist Duits op zijn of haar eigen tempo kan leren wanneer dit het beste past. Het nadeel hierbij is, wat geldt voor alle computertaalcursussen, dat de gebruikers aan zichzelf zijn overgeleverd. Er is geen docent Duits om de cursisten te begeleiden of te motiveren.


ALGEMENE LEERMETHODES

Audio-Lingual Method (ALM) (Army Method/New Key)


Bedacht door wie en wanneer


De audiolinguale methode was reeds in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw in Amerika en in Engeland ontwikkeld, onder andere door de Amerikaanse taalkundige Leonard Bloomfield. Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was het noodzakelijk om (Amerikaanse) soldaten van elementaire verbale communicatieve vaardigheden te voorzien. Door de invloed van het leger werd de audiolinguale methode ook bekend als de ‘legermethode’.

Kenmerken van de Audio-Lingual Method (ALM)


De audiolinguale methode kun je zien als reactie op de grammatica-vertaalmethode. Een nieuw verschijnsel was dat de lessen geheel plaatsvonden in de doeltaal (bijvoorbeeld Duits). De belangrijkste vaardigheden zijn spreken en luisteren (in het Duits) en (Duitse) grammaticale structuren worden middels mondelinge structuuroefeningen geleerd. Het doel is zonder fouten Duits leren verstaan en spreken; het begint bij een Duitssprekende leren naspreken. Herhaling is het middel hiervoor; er wordt met driloefeningen gewerkt om Duitse zinnen en structuren in te slijpen, zodat reacties spontaan en automatisch worden. Taaltrainers Duits kunnen een zin bijvoorbeeld tien keer herhalen en daarna een nieuw Duits woord of meerdere nieuwe Duitse woorden hieraan toevoegen. Er wordt vaak in de zogenaamde talenpractica gewerkt, waar lerenden een koptelefoon op hebben en zinnen beluisteren en nazeggen. Geschreven Duits wordt pas aangeboden wanneer het mondelinge Duits al vertrouwd is geworden. Afbeeldingen worden wel gebruikt om nieuwe Duitse woorden te introduceren.

Populariteit


In ons land werd de methode pas geïntroduceerd omstreeks 1970 toen de Mammoetwet inging. Al snel waren er grote bezwaren tegen de inhoudsloze driloefeningen. Af en toe haperde de techniek, waardoor de talenpractica vrij snel in onbruik raakten. In plaats daarvan werden de mondelinge structuuroefeningen schriftelijk gemaakt. Schrijvers van leerboeken namen de markt weer over en boden zoals gebruikelijk expliciete grammaticaregels aan. De audiolinguale methode heeft wel sporen nagelaten Het was nu breed geaccepteerd dat het bij het leren van een taal (zoals Duits) niet om het uit het hoofd leren van de (Duitse) grammaticaregels gaat, maar om het gebruik van de grammatica. Luistervaardigheid (Duits), die vóór 1970 voor het merendeel van docenten niet bestond, was ontdekt.

Voor- en nadelen van de Audio-Lingual Method


De audiolinguale methode is effectief voor beginnende studenten Duits. Een juiste uitspraak Duits wordt vanaf het begin aangeleerd. De audiolinguale methode is een docentgestuurde methode en en biedt daardoor een efficiënte en snelle overdracht van kennis. Ook voor grote(re) groepen is de methode geschikt.

Dit docentgestuurde aspect is tevens een nadeel; eigen input wordt niet verlangd van de studenten, waardoor het gevaar van enige passiviteit en onvoldoende betrokkenheid en motivatie op de loer ligt. Een ander bezwaar van de audiolinguale methode is dat de geoefende driloefeningen niet zo gemakkelijk zijn om te zetten in levend taalgebruik Duits.

GoldList Method (GLM)


Bedacht door wie en wanneer


Polyglot David J. James, alias Viktor Dmitrievitch Huliganov of Uncle Davey ontwikkelde de GoldList Method (‘gouden lijst-methode’).

Kenmerken van de GoldList Method (GLM)


De GoldList Method is een leermethode om woorden of zinnen (bijvoorbeeld in het Duits) op een zodanige wijze te leren dat ze plaatsnemen in het langetermijngeheugen van de lerende. De GoldList-methode werkt middels zelfgeschreven woordenlijsten (Duits) die nadien worden herhaald. De zinnen of woorden van de woordenlijst worden hardop gelezen door de lerende. Het idee is niet om al deze woorden en/of zinnen en zinnen uit het hoofd te leren, maar dit eigenlijk gebeurt vanzelf door blootstelling. De woordenlijst wordt steeds veranderd; Duitse woorden die zijn aangeleerd, worden van de woordenlijst gehaald. De Duitse woorden die nog altijd problemen opleveren, blijven op de lijst staan.

Populariteit


Aanhangers van de GoldList Method claimen dat deze zinnen of woorden spontaan worden opgeslagen in het langetermijngeheugen, iets dat door veel geheugenwetenschappers wordt betwijfeld. Volgens deze geheugenwetenschappers wordt (taal)kennis in het algemeen opgeslagen als deze kennis relevant en betekenisvol is voor de student. Deze methode kan goed werken voor Duitse woorden en zinnen die relevant en betekenisvol zijn voor de student.

Voor- en nadelen van de GoldList Method


Voor studenten die bij bijvoorbeeld Post-its® baat hebben als geheugensteuntje zou deze GoldList Method goed kunnen functioneren. Omdat het fysieke deel van het geheugen door het schrijven aangesproken wordt en meewerkt, functioneert het met de hand schrijven effectiever dan typen of, behoorlijk zinloos: een foto maken. Een nadeel van deze leermethode is het ontbreken van context. Taal bestaat uit veel meer dan een reeks losse woorden of zinnen. Bovendien is deze GoldList-methode nogal tijdrovend omdat er steeds handgeschreven lijsten aangelegd moeten worden.

De Natural Method


Bedacht door wie en wanneer


De Natural Method, ook wel de Natural Approach (de ‘natuurlijke aanpak’) genoemd, is door de Amerikanen Tracy D. Terrell en Stephen Krashen in 1983 ontwikkeld.

Kenmerken van de Natural Method


De Natural Method is gericht op een natuurlijke manier van taalverwerving (van bijvoorbeeld Duits). De leermethode probeert het Duits te leren op de manier waarop iemand als kind zijn of haar moedertaal leerde spreken. De taalregels van het Duits leert men ook onbewust op die manier. Hiervoor wordt alleen het Duits gebruikt met een aantal visuele hulpmiddelen. Een stressvrije leeromgeving is het streven van de leermethode. Een grote hoeveelheid begrijpelijke input wordt aan de studenten blootgesteld. De taalproductie Duits mag spontaan ontstaan en wordt niet geforceerd. De nadruk ligt op communicatie en minder op expliciete Duits grammatica en de correctie van vormfouten.

De methode is het meest effectief als de studenten worden ondergedompeld in het Duits. De activiteiten die in het Duits worden aangeboden, moeten stimulerend zijn, om ervoor te zorgen dat de student plezier heeft van de ervaring.

De Natural Method leermethode lijkt erg op de Directe Methode. De methoden gaan beide uit van het idee van natuurlijke taalverwerving; het onderscheid is dat de Directe Methode meer de focus legt op de praktijk en de Natural Method meer op blootstelling aan taalinput en het verminderen van spreekangst.

Populariteit


Het is vaak bewezen dat onderdompeling een heel effectieve leermethode kan zijn. De natuurlijke aanpak is een populaire methode van lesgeven bij taaldocenten Duits, doordat de methode betrekkelijk eenvoudig is om te begrijpen voor lerenden. Er kleven ook nadelen aan de natuurlijke aanpak. De nadruk wordt voornamelijk op het impliciet aanleren van de Duitse grammatica gelegd. De lerenden zouden weliswaar leren in het Duits te communiceren, maar blijven steken in een wat gebrekkige, versimpelde versie van de taal door ontoereikende kennis van de grammatica.

Voor- en nadelen van de Natural Method


Het wordt als prettig ervaren om op een natuurlijke manier een taal te leren. Studenten wordt de kans geboden om een persoonlijke band met het Duits te creëren. Doordat de studenten niet ‘uit het hoofd hoeven te leren’, blijft het geleerde Duits langer onthouden.

Het nadeel kan zijn dat het wat langer duurt voor er resultaat geboekt wordt, doordat er vrijwel geen druk op de taalproductie ligt. De methode bereidt de lerende eveneens niet per se voor op een specifiek Duits examen.

Structurele Aanpak


Bedacht door wie en wanneer


De ‘Structurele Aanpak’ (Engels: Structural Approach; ‘SA’) is in de jaren 50 ontwikkeld door Charles Fries, oprichter en directeur van de English Language Institute aan de Universiteit van Michigan en één van zijn studenten Robert Lado.

Kenmerken van de Structurele Aanpak (SA)


De Structurele Aanpak is een taalverwervingsmethode met als doel studenten vertrouwd te maken met de fonologische en grammaticale structuren van de taal (bijvoorbeeld het Duits). De beheersing van deze structuren levert volgens de Structurele Aanpak meer op dan de verwerving van woordenschat Duits. Het gaat om het kunnen herkennen en toepassen van vaste combinaties van Duitse woorden en woordgroepen in de juiste woordvolgorde. Deze vaste woordcombinaties worden aan de lerenden aangeboden in herkenbare situaties met behulp van dramatisering, visualisatie, handelingen en gezichtsuitdrukking. De structuren die in de praktijk het meest in het Duits gebruikt worden, worden als eerste geleerd. Mondelinge vaardigheden Duits (luistervaardigheden en spreekvaardigheden) worden hierbij in eerste instantie gebruikt; leesvaardigheden en schrijfvaardigheden volgen hieruit. Bij het aanleren en verbeteren van de productieve vaardigheden Duits (spreken en schrijven), krijgt grammatica een grote plek. Andere benamingen voor de Structurele Aanpak zijn de Structural-Situational Approach (structurele-situationele benadering) en de Structural-Oral-Situational Approach (structurele-mondeling-situationele benadering).

Populariteit


In de jaren vóór 1970 werd de Structurele Aanpak op grote schaal gebruikt om Engels te leren in Engelssprekende landen, voormalige Britse koloniën en in Maleisië.

Voor- en nadelen van de Structurele Aanpak


De sterke kant van een structurele aanpak is dat lerenden het Duits op een accurate manier leren. De student krijgt inzicht in de Duitse grammatica leert in welke situaties bepaalde bepaalde Duitse woorden of woordcombinaties passend zijn of niet. De methode van de Structural Approach gebruikt alledaagse taal. De Structurele Aanpak kent ook keerzijden. De werkwijze is tamelijk tijdverslindend en geeft niet direct ervaringen van succes. De eigen inbreng van lerenden is beperkt; het is niet echt creatief.

Communicatief taalonderwijs (Engels: Communicative Language Teaching; CLT)


Bedacht door wie en wanneer


Communicatief taalonderwijs (In het Engels: Communicative Language Teaching; CLT), ook ‘De Communicatieve benadering’ (In het Engels: Communicative Approach; CA) genoemd, is in de jaren 60 van de vorige eeuw ontstaan onder invloed van ideeën van Noam Chomsky, die de nadruk legde op competenties bij het leren van een vreemde taal. Amerikaans taalkundige Dell Hymes was de grondlegger in 1966 van het concept communicatieve vaardigheden.

Kenmerken van Communicatief taalonderwijs (CLT)


Communicatief talenonderwijs gaat uit van de opvatting dat interactie het uiteindelijke doel is bij het leren van een vreemde taal (zoals Duits).

De studenten leren met behulp van de CLT-technieken de Duitse taal in praktijk te brengen door de interactie met elkaar en de taaldocent Duits. Er wordt gebruikgemaakt van teksten, geschreven in het Duits of ander materiaal uit het dagelijks leven en/of de werkomgeving. Het Duits wordt zowel tijdens en ook buiten de les gebruikt.

Studenten praten over persoonlijke gebeurtenissen met medestudenten en de taaldocent Duits draagt onderwerpen aan buiten het domein van de traditionele grammatica, om de taalvaardigheid Duits in verschillende realistische situaties te oefenen. Duitse grammatica leren studenten inductief, dat wil zeggen aan de hand van de praktijk, van waaruit de regel volgt.

Bij communicatief taalonderwijs is de docent Duits echt een trainer, die de lerende helpt te communiceren in het Duits.

Populariteit


De CLT werd erg populair in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, deels doordat de traditionele taalonderwijsmethodes geen groot succes bleken. Binnen het verenigde Europa ontstond meer behoefte aan het leren van talen op een manier die direct toepasbaar was.

Voor- en nadelen van Communicatief taalonderwijs


CLT (communicatief taalonderwijs) heeft veel goede kanten. Studenten ‘kunnen’ al snel ‘iets’ in het Duits; deze methode van leren is functioneel en studentgericht. Door het gebruik van authentieke materiaal, leren de studenten de Duitse woorden die zij nodig hebben. De methode is efficiënt. Voor de lerenden is het stimulerend, omdat zij snel succeservaringen hebben. Er mogen fouten worden gemaakt; de vaardigheden van de student wordt al doende geleerd en verder verbeterd. Een keerzijde van de communicatieve benadering is dat er minder aandacht wordt besteed voor grammatica, woordenschat die niet direct toepasbaar is en de uitspraak. De voorbereiding en de planning vraagt veel tijd van de taaltrainer en van de lerende vereist het een actieve deelname. Deze manier van een taal leren, is voor een aantal studenten ongewoon of lastig, afhankelijk wat voor achtergrond zij hebben. CLT (communicatief taalonderwijs) traint de taalvaardigheden; hierbij gaat het vooral om de functie en niet zo zeer om de vorm en CLT biedt als zodanig geen samenhangend geheel.

Grammatica-/vertaalmethode (GVM) (Engels: Grammar-Translation Method; GTM)


Bedacht door wie en wanneer


In de 18de en de 19de eeuw was taalonderwijs vooral op praktisch taalgebruik gefocust. Men leerde om gebruiksklare zinnetjes, dialogen, idiomatische uitdrukkingen, woordenlijsten enzovoort na te spreken, uit het hoofd te leren en daarna vervolgens op te zeggen. Dit werd anders gedaan door docent Frans en Italiaans uit Duitsland en eveneens schrijver van leerboeken; Johann Valentin Meidinger. Omstreeks 1783 ontwikkelde hij een leermethode waarin de grammatica in het middelpunt stond. Meidinger wordt als de grondlegger van de grammatica-vertaalmethode (Engels: Grammar-Translation Method, afgekort GTM) beschouwd.

Kenmerken van de Grammatica-/vertaalmethode (GVM)


Deze methode was op het onderwijs in het Latijn gebaseerd; de taal van de religie, de wetenschap en de cultuur. Onderwijs in Latijn was vanzelfsprekend gericht op geschreven teksten van de klassieke schrijvers en was volledig gericht op vertalen en grammatica. Dat werd als een wetenschappelijke en degelijke aanpak gezien. De Grammatica-/vertaalmethode gaat uit van de analyse van taalstructuren en taalvormen (van bijvoorbeeld Duits) waarbij de lerende inzicht ontwikkelt. De lees- en schrijfvaardigheid Duits dus belangrijk bij deze methode. Literatuur, vertalen en uit het hoofd leren van woordenlijsten krijgen de nadruk. De trainer draagt de kennis Duits over, de studenten memoriseren.

Populariteit


Al sinds halverwege de negentiende eeuw was er ook tegengeluid te horen. Desondanks heeft de grammatica-/vertaalmethode tot vrij recent een grote invloed op het taalonderwijs gehad.

Voor- en nadelen van de Grammatica-/vertaalmethode


Aan personen die het een uitdaging vinden om dingen uit het hoofd te leren, biedt de methode biedt een aardige mentale training. Ook biedt de methode inzichten in de structuur van het Duits, door de nadruk die gelegd wordt op de grammatica.

Aan de methode kleven echter meer keerzijden dan positieve kanten. Het grootste nadeel is dat de spreekvaardigheid en luistervaardigheid Duits behoorlijk achterblijft, waardoor de taal zelfs na jaren studeren nauwelijks mondeling toegepast kan worden. Deze methode staat ver af van het dagelijks gebruik van het Duits, ook in de context die wordt aangeboden, omdat het meestal gaat om literair taalgebruik. Deze leermethode geeft niet de mogelijkheid tot differentiatie of tot een eigen creatief proces bij de studenten bij het werken in een groep. Lerenden zijn slechts toehoorders en uitvoerders.

Onderdompeling (Engels: immersion)


Bedacht door wie en wanneer


Sinds de jaren 70 wordt de leermethode ‘onderdompeling’ (In het Engels: language immersion) over de hele wereld toegepast, voornamelijk op middelbare scholen waarbij een schoolvak (zoals het vak wiskunde) in de vreemde taal wordt gegeven. Binnen Nederland is ‘onderdompeling’ bekend als de leermethode die gebruikt wordt bij bijvoorbeeld onze collega’s van Taleninstituut Regina Coeli in Brabant, ook wel ‘de nonnen van Vught’ genoemd. De methode is daar ontstaan in 1963 met Franse nonnen die Franse les onderwezen aan rijke dames uit Vught en omgeving.

Kenmerken van onderdompeling


Onderdompeling houdt in dat degenen die de taal (zoals het Duits) leren, direct vanaf het begin omgeven wordt door de te leren taal. Alle instructies vinden plaats in de doeltaal (Duits); in het begin langzaam en met veel herhaling en later op een meer natuurlijke wijze. De lerenden worden ook vanaf het begin uitgedaagd om in het Duits te spreken. De methode werkt met rollenspellen en simulaties. Op scholen die met onderdompeling werken, wordt de leeromgeving veelal in de stijl van het land van de Duitse taal ingericht om een situatie te creëren alsof de lerenden in Duitsland zijn. Studenten oefenen de spreekvaardigheid Duits één-op-één of in kleine groepen. Een andere manier om onderdompeling te bereiken, is daadwerkelijk naar Duitsland te reizen en daar bijvoorbeeld in een gastgezin te verblijven.

Populariteit


De methode van onderdompeling wordt als een uitstekende leermethode voor vreemde talen gezien. Met name de mondelinge taalbeheersing Duits kan op deze manier uitstekend worden ontwikkeld.

Voor- en nadelen van onderdompeling


Het grote voordeel is dat met deze methode snel resultaat wordt bereikt, omdat de methode zo intensief is. Omdat de lerende wordt erdoor omgeven, is het een kwestie van ‘sink or swim’; hij of zij moet wel in het Duits gaan communiceren. Feitelijk zijn de studenten 24 uur per dag Duits aan het leren. Door samen te oefenen in een groep wordt de sociale interactie versterkt. Lerenden ervaren dit als motiverend.

Een minpunt is dat het bereikte resultaat niet altijd wordt vastgehouden. Als iemand in een korte tijd Duits leert, door in Duitsland te zijn of door te zijn ondergedompeld in een kunstmatig gecreëerde omgeving, maar vervolgens weer tot de orde van de dag overgaat, is de kans groot dat het nieuw geleerde snel wegzakt. Een ander minpunt kan zijn dat een dergelijke training Duits erg intensief is. Niet alle studenten hebben de conditie om deze leermethode vol te houden.

Suggestopedie (Suggestopedia)


Bedacht door wie en wanneer


Suggestopedia is een (taal)leermethode uit de zeventig jaren van de vorige eeuw. De methode is ontwikkeld door de Bulgaarse wetenschapper en psychotherapeut Georgi Lozanov.

Kenmerken van Suggestopedie


Suggestopedie is gebaseerd op het principe van de suggestie. Lozanov was van mening dat positieve suggestie een voorwaarde is om (een taal; bijvoorbeeld Duits) te kunnen leren. Daarvoor is het van essentiële betekenis dat er tussen de taaldocent (Duits) en studenten een ontspannen sfeer en een wederzijds vertrouwen is. Hiervoor is de voorwaarde dat de student zich veilig en ontspannen voelt. Leslokalen met rijopstellingen waren niet geschikt om dit te bereiken. Tijdens de les zaten lerenden in comfortabele stoelen die in een halve cirkel geplaatst waren en in de les was altijd muziek. De leermethode zoals Georgi Lozanov die beoogde, bestond uit het voorlezen van verschillende teksten, terwijl op de achtergrond natuurgeluiden te horen waren of klassieke muziek werd gedraaid. Er bestonden lijsten met woorden bij de teksten en opmerkingen over de grammatica van de doeltaal (het Duits). Het voorlezen gebeurde met gebaren en veel expressies in stem. De lerenden werden op deze manier in de verleiding gebracht om te luisteren en de nieuwe (Duitse) woorden konden gemakkelijk worden begrepen en opgenomen. Voor cultuur en kennis over het land van de doeltaal (Duitsland) was veel aandacht tijdens de lessen. Er werd met rollenspellen gewerkt en er werden bijvoorbeeld ook (Duitse) streekgerechten gemaakt en geproefd.

Populariteit


De methode Suggestopedia was omstreden en is niet erg bekend meer. Sommige elementen van de leermethode worden nog steeds toegepast, zoals het gebruikmaken van stemexpressie en gebaren bij het lezen van teksten in de doeltaal.

Voor- en nadelen van Suggestopedie


Suggestopedia zorgt voor een ontspannen en veilige sfeer, waardoor de student geen hinder zal krijgen van frustratie of faalangst. Voor een immigrant kan deze sfeer bijdragen aan een positieve associatie met het nieuwe thuisland. Muziek werkt vaak motiverend en draagt aan betere leerprestaties bij. Een ander pluspunt van de methodiek is dat de lerenden worden gestimuleerd om actief mee te doen en zich in te leven in de situatie, wat voor sommige mensen een nieuwe ervaring is. Tegelijkertijd is dit voor bepaalde studenten een keerzijde, want niet iedereen is hiertoe in staat. Ook kan muziek bij sommige mensen eerder afleiden en zelfs verstorend werken in plaats van stimulerend en ontspannend. Een ander zwak punt is dat de verhouding tussen de docent en de student niet gelijkwaardig is; alle inbreng komt van de zijde van de Duitse docent en de student is steeds de ontvangende partij.

Community Language Learning (CLL)


Bedacht door wie en wanneer


De Amerikaanse priester en psycholoog Charles Curran en professor Paul La Forge ontwikkelden Community Language Learning, ook wel Counseling Language Learning
geheten in het jaar 1976.

Kenmerken van Community Language Learning (CLL)


CLL (Community Language Learning) is een methode om een taal te leren waarbij lerenden samenwerken om te bepalen welke aspecten van de taal zij willen leren. Deze CLL methode is gestoeld op de counseling-benadering waarbij de taaldocent als een counselor optreedt die de zinnen van de lerende kenschetst. De studenten beginnen het gesprek. Zij spreken in hun moedertaal als de studenten de doeltaal (Duits) nog niet genoeg machtig zijn. De docent (Duits) vertaalt en legt uit, waarna de studenten de uitingen van de docent zo goed mogelijk herhalen. Deze gesprekken in het Duits worden opgenomen om opnieuw te kunnen beluisteren.

De CLL bevordert het gemeenschapsgevoel in de leergroep en ziet de wisselwerking tussen de lerenden als middel om te leren. Het zijn de lerenden zelf die de lesstof bepalen middels zinvolle gesprekken. Er wordt geen leerboek Duits gevolgd.

Populariteit


Of CLL succesvol is, hangt grotendeels af van de kunde van de docent-counselor. De taaltrainer dient sociaal-cultureel kundig alsook taalkundig te zijn. Deze trainer dient zowel het Duits als de moedertaal van de studenten uitstekend te beheersen om in staat te zijn om de taaluitingen van de studenten te vertalen. CLL kan goed werken indien deze correct wordt toegepast. CLL is niet bruikbaar voor grote groepen.

Voor- en nadelen van Community Language Learning


Deze methode biedt studenten een hoge mate van autonomie. Het analyseren van hun eigen gesprekken vinden lerenden vaak nuttig. De groep wordt vaak heel hecht, niet alleen tijdens de lessen Duits, maar eveneens buiten de lessen. Door deze methode worden de lerenden zich veel meer bewust van de groepsgenoten, de sterke en zwakke punten en ze leren als een team te werken. Het bespreken door de fouten en het evalueren van de lessen Duits is heel leerzaam voor de studenten. Deze verbeteringen blijven vaak in het geheugen gegrift en worden zo deel van het actieve vocabulaire van de student.

Dat de trainer niet sturend is, terwijl sommige lerenden deze sturing wel nodig hebben, kan een nadeel zijn. Er wordt geen gebruikgemaakt van een lesboek en er worden eveneens geen toetsen Duits afgenomen. Het succes van de les is hierdoor moeilijk te meten. Sommige lerenden worden geremd in hun Duits spreken wanneer zij worden opgenomen.

Lexicografische benadering (Engels: Dynamic Lexicographic Approach; DLA)


Bedacht door wie en wanneer


De Lexicografische benadering (In het Engels: Lexical Approach; LA) is een methode om vreemde talen te leren ontwikkeld door Michael Lewis in de vroege jaren 90 van de vorige eeuw.

Kenmerken van de Lexicografische benadering (DLA)


De lexicografische benadering gaat uit van het idee dat een belangrijk gedeelte van het leren van een taal (zoals het Duits) bestaat uit het begrijpen en het produceren van ‘lexicale eenheden’, brokjes taal die uit (Duitse) woorden, woordcombinaties en uitdrukkingen bestaan. Studenten verwerven al doende inzicht in patronen van het Duits (grammatica) en betekenisvolle groepen woorden. Ze leren hoe het Duits ‘in het echt’ gebruikt wordt. In deze benadering neemt woordenschat Duits een grotere plaats in dan Duitse grammatica. De instructies zijn op situaties en Duitse uitdrukkingen die vaak voorkomen in dialogen gericht. Aan interactie wordt aandacht geschonken maar ook aan exposure; aan de zogenaamde receptieve vaardigheden van de student (luisteren en begrijpen, lezen en begrijpen). Voor het zelf ontdekken van de Duitse taal door de student is veel ruimte.

De rol van de taaldocent Duits is voor genoeg inbreng te zorgen en het faciliteren van het leerproces van de student.

Populariteit


In de laatste drie decennia zijn onder invloed van de ideeën over taal van (onder meer) Michael Lewis leerboeken duidelijk anders geworden. Er wordt veel meer aandacht aan woordenschat geschonken die in chunks aangeboden wordt, in betekenisvolle brokjes. Iets waarnaar Michael Lewis streefde; de drastische wending in de manier waarop een vreemde taal wordt onderwezen, bleef echter uit.

Voor- en nadelen van de Lexicografische benadering


Door met ‘chunks’ (brokjes van de taal); met ‘echte’ taal te werken, leren lerenden op een natuurlijke wijze het Duits te gebruiken. Op deze manier ontstaat souplesse in het taalgebruik Duits.

Het nadeel is dat de werkelijkheid altijd weer afwijkt van de aangeleerde taalsituaties. Sommige studenten hebben moeite om de patronen van het Duits zelf te leren herkennen en hebben meer aan een trainer Duits die hen wegwijs maakt, dan aan een docent taal-facilitator.

Series Method


Bedacht door wie en wanneer


De Series method, ofwel ‘seriemethode van taalverwerving’ (Frans: La Méthode naturelle) is ontwikkeld door de Fransman François Gouin in het jaar 1880.

Kenmerken van de Series Method


Een serie van verbonden zinnen die eenvoudig te begrijpen zijn en weinig kennis vereisen van grammatica van de doeltaal, is het uitgangspunt van de seriemethode (The Series Method of language acquisition) van Gouin. De studenten leren zinnen op basis van een actie, zoals het verlaten van een huis in de volgorde waarin deze zou worden uitgevoerd. Deze series of reeksen behandelden onderwerpen als mens in de samenleving, wetenschap en beroep, leven in de natuur, ontwikkeld vanuit het onderscheid tussen objectieve, subjectieve en figuurlijke taal. De seriemethode van François Gouin maakt geen gebruik van moedertaal. Studenten gaan heel snel in de doeltaal (bijvoorbeeld het Duits) denken omdat een soort eentalige leermethode is, die niet uitgaat van ‘vertalen’ en ‘uitleggen’ maar uitgaat van ‘demonstreren’ en ‘handelen’.

Populariteit


De seriemethode van Gouin was zijn tijd ver vooruit. Alhoewel de methode een ongebruikelijke aanpak had, was de seriemethode van Gouin enige tijd succesvol. De Directe Methode van Berlitz overschaduwde de leermethode echter.

Voor- en nadelen van de Series Method


Door de Series method van François Gouin worden de mondelinge vaardigheden Duits goed ontwikkeld en het zorgt voor het creëren van een harmonieuze, natuurlijke en gelijkwaardige sfeer.

Gouin’s leermethode biedt een levendige manier van lesgeven. Doordat het gebruikmaakt van visuele leermiddelen, bijvoorbeeld afbeeldingen, grafieken, enzovoort, wekt dit type onderwijs Duits enthousiasme op bij de studenten. Een taal leren werd tastbaar; dit was totaal nieuw. De seriemethode maakt de Duitslerenden nieuwsgierig, dit werkt goed om het leergeheugen te ontwikkelen, de prestatiedruk te verminderen en het zelfvertrouwen te verbeteren. De communicatieve taalvaardigheid Duits van de lerende wordt sterk gestimuleerd.

Het nadeel van de leermethode is dat taal die iets meer subjectief of abstract is, wat moeilijk in één duidelijke ervaring is te vangen met bewegingen en expressies. De bewerkelijkheid voor de docent, die per slot van rekening een scala aan reeksen voor moet bereiden, is een ander nadeel van de leermethodiek. Ten derde is de Gouin-seriemethode vooral gericht op het mondelinge taalgebruik, terwijl het reguliere onderwijssysteem nog veelal draait om examens die de lees- en schrijfvaardigheid toetsen.

Task-Based Language Teaching (TBLT)


Bedacht door wie en wanneer


Taakgericht taalonderwijs (Task-Based Language Teaching) is ontwikkeld in de jaren 80 van de vorige eeuw. De grondleggers van deze methode waren de Indiase taalkundige professor N.S. Prabhu, de Amerikaanse hoogleraar Teresa P. Pica en de Britse hoogleraren Graham V. Crookes en Michael H. Long.

Kenmerken van de Task-Based Language Teaching (TBLT)


Taakgericht taalonderwijs past binnen het Communicatief Taalonderwijs/een Communicatieve Benadering. De denkwijze erachter is dat de verwerving van de taal (zoals het Duits) geen doel op zich is, maar een middel om bepaalde taken uit te kunnen voeren. Lerenden krijgen motiverende taken voorgeschoteld, waarvoor kennis van de (Duitse) taal vereist is. Om deze taken goed uit te kunnen voeren, dienen ze over woordenschat en taalregels te beschikken. De taken zijn zaken uit het dagelijks leven, bijvoorbeeld een e-mail schrijven, boodschappen doen, bellen met de klantenservice, een krant lezen of iets te drinken bestellen. De taak wordt in drie verschillende fasen verdeeld: vóór, tijdens en na de taak, waarbij de lerenden zich eerst op de taak voorbereiden, vervolgens de taak uitvoeren en tot slot op de taak terugblikken. Studenten dienen samen te werken om de taken uit te kunnen voeren. De taken dienen iets boven het taalniveau Duits van de lerende te liggen om leereffect te hebben.

Populariteit


Vanaf het begin van de jaren negentig is taakgericht onderwijs erg populair geworden, zeker in het taalonderwijs. Taakgericht taalonderwijs de meest praktisch bruikbare vorm te zijn om de taalvaardigheden bij de lerenden (met name de lerenden in een achterstandspositie) te verhogen in het lager en secundair onderwijs.

Voor- en nadelen van Task-Based Language Teaching


Het taakgericht taalonderwijs (Duits) heeft duidelijke voordelen. Taakgericht taalonderwijs is een activerende werkvorm, waarbij studenten uitgedaagd worden om hun taalvaardigheid (Duits) toe te passen. Het is een op de persoon gerichte, efficiënte en relevante aanpak, zolang de opdracht goed bij de lerenden aansluit. De student komt op een dagelijkse, natuurlijke wijze in aanraking met het Duits en leert op deze manier authentieke Duitse woorden, woordcombinaties en uitdrukkingen. Daarnaast leren studenten om met andere studenten Duits samen te werken. Lerenden ervaren taakgericht onderwijs als prettig en motiverend.

Dat de communicatie voorop staat en niet de correcte vorm van het Duits, waardoor de lerenden die niet zeer precies leren, kan als nadeel genoemd worden.

De Dogme benadering (Engels: Dogme Language Teaching; Dogme ELT)


Bedacht door wie en wanneer


Scott Thornbury; Nieuw-Zeelands taalkundige en docententrainer op het gebied van Engels taalonderwijs ontwikkelde Dogme Language Teaching/Dogme ELT in 2000. Deze methode wordt ook wel de ‘Dogmabenadering’ genoemd.

Kenmerken van de Dogme benadering (ELT)


‘Dogme 95’; een stroming van een aantal Deense filmmakers onder wie de filmregisseur Lars von Trier uit 1995, vormde de inspiratie voor Dogme Language Teaching (DLT). Voor het filmmaken, confirmeren de deelnemers zich aan 10 strikte regels (dogma’s). Deze vormen samen ‘de eed van zuiverheid’ (Deens: kyskhedsløfter; Engels: Vows of Chastity). Iets soortgelijks is bij het Dogme-taalonderwijs aan de hand. De aanhangers van de Dogme benadering zoeken naar een vorm van communicatief onderwijs van vreemde talen die niet door voorgedrukt materiaal is belast. Het doeleinde van Dogme-taalonderwijs is het beginnen van echte gesprekken die over praktische zaken gaan, waarin het om communicatie gaat als de drijvende kracht van het leren. Deze leermethode is daarom een communicatieve benadering van onderwijs, die taalonderwijs biedt zonder het gebruik van lesboeken of ander lesmateriaal en zich in plaats daarvan op de communicatie tussen trainer en studenten focust. Net zoals de Dogme-beweging in de film, heeft het Dogme-taalonderwijs 10 dogma’s (uitgangspunten).

Populariteit


Ondanks dat er weinig onderzoek naar het succes van Dogme is gedaan, stelt Scott Thornbury dat de overeenkomsten met het taakgericht leren van een vreemde taal (zoals Duits) suggereren dat Dogme waarschijnlijk voor vergelijkbare resultaten zorgt.

Voor- en nadelen van de Dogme benadering


Een positieve bijkomstigheid voor de taaldocent Duits is dat voorbereiding vrijwel niet nodig is. Dat de lerende verantwoordelijk is voor het eigen leerproces, kan heel motiverend werken. Op deze manier zijn de lessen Duits niet voorspelbaar. Dat zorgt voor spontane communicatie en voorkomt verveling. Bij een taalles volgens de Dogme-benadering is vrijwel elk item bespreekbaar. Dit zorgt ervoor dat de lerenden betrokken en alert blijven.

Studenten kunnen zich echter wel iets minder op hun gemak voelen als ze zo weinig door de taaldocent bij de hand worden genomen. Ook is niet elke taaldocent Duitsin voldoende mate flexibel voor dit type van onderwijs. Een keerzijde kan zijn dat lerenden zich vaak dienen voor te bereiden op een specifiek examen Duits en het niet zeker is dat de hiervoor benodigde lesstof tijdens de taallessen aan bod komt.

Growing Participator Approach (GPA)


Bedacht door wie en wanneer


The Growing Participator Approach (GPA) is ontwikkeld door Language consultants Angela en Greg Thomson in 2007.

Kenmerken van de Growing Participator Approach (GPA)


Deze GPA-methode is een alternatieve visie op het verwerven van een nieuwe taal (zoals het Duits). Het primaire uitgangspunt van deze methode is dat taal en cultuur niet los van elkaar staan. Bij GPA gaat het om veel meer dan alleen het leren van het Duits; het uiteindelijke doel om tot een volwaardige deelnemer aan het leven in de gastcultuur (bijvoorbeeld van Duitsland) uit te groeien. Daarom gebruikt GPA de termen ‘groeiende deelnemer’ in plaats van ‘taallerende’ en ‘verzorger’ in plaats van ‘leraar of docent’. De Growing Participator Approach heeft overeenkomsten met, en is gedeeltelijk gebaseerd op, de Natural Approach (natuurlijke aanpak) van Stephen Krashen en Tracy Terrell.

De GPA-benadering kent zes fasen van activiteiten. De lerende met een verzorger uit Duitsland voeren deze activiteiten uit. Begrip is belangrijker dan productie. De Duitse woordenschat alsook de cultuur krijgen de nadruk. Fase 1 is de zogenaamde hier-en-nu-fase. Deze fase duurt ruwweg 100 uur. In fase 1 concentreert de ‘groeiende deelnemer’ zich op het luisteren en het non-verbale feedback geven.

Fase 2 is de ‘verhaalopbouwfase’. Deze neemt ongeveer 150 uur in beslag en nu beginnen de deelnemers ook Duits te produceren. In fase 3 van de leermethode ligt de nadruk op ‘gedeelde verhalen’. Dit zijn verhalen die over dagelijkse gebeurtenissen gaan, verhalen die tussen culturen worden gedeeld alsook verhalen die over gedeelde ervaringen gaan. Fase 4 is de fase van het zogenaamde ‘diepe delen’. De deelnemer en de verzorger beginnen nu diepere gesprekken te voeren over het leven in de Duitse cultuur. In fase 5 van de leermethode begint de deelnemer zich te richten op taalgebruik van de moedertaalsprekers Duits aan de hand van televisie, films of nieuws en literatuur. Ook het Duits dat vereist is voor het werk wordt geleerd. Fase 6 van de leermethode is de ‘zelfvoorzienende groeifase’. Deze fase kent geen eindpunt. Hier gaat het om groei buiten de formele taalsessies Duits om.

Populariteit


De methode van Thomson is nog redelijk nieuw en er is nog niet veel bekend over het succes ervan. Deelnemende studenten zijn enthousiast over de methode.

Voor- en nadelen van de Growing Participator Approach


Met GPA wordt een goede doorkijk geboden op het proces van taalverwerving Duits. Deze zes fasen bieden realistische doelen en een duidelijk tijdsschema. De lerende verwerft niet alleen kennis van de Duitse taal, maar eveneens van de omgeving en de lerende verwerft daarnaast een nieuw sociaal netwerk.

Dat voor elke deelnemer of minimaal elke kleine groep deelnemers een ‘verzorger’ moet worden gevonden die bereid is om veel tijd te investeren, is een minpunt van deze methode.

Shadowing Technique


Bedacht door wie en wanneer


De Shadowing technique, ook wel simpelweg Shadowing (‘schaduwen’) genoemd, is bedacht door Prof. Alexander Argüelles; een Amerikaanse taalkundige en polyglot in de vroege jaren 2000.

Kenmerken van de Shadowing Technique


De techniek van Shadowing is een methode die taallerenden zelfstandig kunnen toepassen om de uitspraak en intonatie (Duits) te verbeteren en vloeiendheid in het spreken te verwerven. De techniek is eenvoudig: de lerenden luisteren naar een audio-opname, bij voorkeur een dialoog en zij herhalen vervolgens wat zij horen. Het gaat in de eerste plaats om de klanken; de Duitse tekst ook begrijpen is niet van belang. Het luisteren en daarna herhalen wordt net zo vaak geoefend tot het moment het gemakkelijk gaat en de lerende simultaan Duits kan spreken met de opname. De lerenden gebruiken na enige tijd een transcript om te kunnen lezen (en te begrijpen) wat zij hebben uitgesproken. Zolang de boeken dialogen bevatten of delen met samenhangende tekst, zijn veel leerboeken geschikt voor deze techniek. Het niveau van de Duitse audio-opname dient ideaal bezien iets boven het niveau van de student te liggen. De ideale lengte is ongeveer één pagina, zonder kunstmatige pauzes en op een natuurlijke snelheid. Omdat beweging de opname versterkt van de nieuwe taal (het Duits) in het zenuwstelsel, doet Argüelles de aanbeveling om te lopen tijdens het spreken, het liefst in de buitenlucht, en niet te zitten. Dat de lerenden minder snel worden afgeleid als zij in beweging zijn, zodat het leren van het Duits een stuk effectiever gaat, is een bijkomende reden.

Shadowing vertoont veel overeenkomsten met de audiolinguale methode uit de vorige eeuw, maar het onderscheid is dat de audiolinguale methode gebruikmaakte van grammaticale driloefeningen in plaats van dialoog of samenhangende teksten. Ook simultaan spreken is anders aan Shadowing.

Populariteit


In de afgelopen jaren is veel onderzoek naar Shadowing gedaan dat aantoont dat de techniek zowel de uitspraak als de luistervaardigheid aanzienlijk verbetert. Het algemene begrip van het Duits wordt ook vergroot.

Voor- en nadelen van de Shadowing Technique


Een praktisch voordeel van Shadowing dat de methodiek in een groep lerenden kan worden gebruikt, waarbij alle deelnemers actief aan de methodiek leren zijn. De methode heeft een hoog rendement.

De Shadowing-methode heeft als keerzijde is dat studenten het wellicht wat saai vinden om dezelfde Duitse tekst steeds te blijven herhalen. De tekst kiezen is dus van groot belang.

Total Physical Response (TPR®)


Bedacht door wie en wanneer


De Amerikaanse psycholoog James Asher ontwikkelde in de jaren zestig van de vorige eeuw de taalverwervingsmethode Total Physical Response, ook wel TPR® genoemd.

Kenmerken van Total Physical Response (TPR®)


TPR® is een methode om talen (bijvoorbeeld Duits) te leren die op het idee gebaseerd is dat mensen leren door middel van handelingen en bewegingen. Al doende leert men, en wel op de manier zoals kinderen hun moedertaal leren. Ouders geven voortdurend taken aan hun jonge kinderen en belonen hen als ze deze taken uitvoeren (“kijk naar mama”, “goed zo”). “Pak de lepel”, “Mooi!”, “Trek je schoenen maar aan”, enz.). Het is in de eerste plaats de bedoeling dat het kind begrijpt wat de ouder zegt, het kind gaat in een later stadium verbaal reageren. Dus de luistervaardigheid Duits vormt de basis, daarna komt de spreekvaardigheid.

De methode van TPR® past deze grondslagen van de moedertaalverwerving bij het leren van het Duits versneld toe. De trainer geeft op een vriendelijke en begrijpelijke wijze opdrachten, zoals: “pak het boek” en doet zelf de opdrachten voor; de studenten doen deze opdrachten na. In het begin wordt nog niet van de studenten verwacht dat zij Duits praten; de studenten geven de taken in een later stadium. Bekende opdrachten worden verder uitgebreid of gedeeltelijk gewijzigd.

Door de combinatie van bewegingen en spraak, appelleert TPR® aan de beide hersenhelften. Het kost hierdoor minder moeite om dingen te leren en het geleerde Duits beklijft ook beter.

Populariteit


TPR® wordt met name binnen het NT2-onderwijs gebruikt (Nederlands als tweede taal), zeker bij beginners en ook wel op de basisschool bij Engelse les. Maar ook middelbare scholieren en volwassenen werken met veel plezier met Total Physical Response en behalen hierbij goede resultaten.

Voor- en nadelen van Total Physical Response


Total Physical Response biedt veel voordelen. Doordat de student veel begrijpelijke inbreng krijgt aangeboden in ‘chunks’ (woorden die bij elkaar horen), krijgt hij of zij snel begrip van de doeltaal. De methode zorgt voor vlotte succeservaringen, wat het plezier in het leren van het Duits bevordert. Dit zorgt voor stressvrij leren. In principe is TPR® voor elke doelgroep bruikbaar, ongeacht de achtergrond en deze leeftijd en kan de leermethode ook worden toegepast in klassen die wat groter zijn. De vreemde taal wordt direct opgeslagen in het langetermijngeheugen van de lerende.

Het feit dat niet elke taaluiting in TPR®-opdrachten uit te drukken is, is de keerzijde van TPR®. Dit is de reden dat de methode tot op een zeker taalniveau werkt en nog een andere methode nodig is als aanvulling. De methodiek is ook niet bijzonder creatief. De studenten leren niet hun ideeën, meningen en gevoelens in het Duits uit te drukken.

De Directe Methode (Engels: Direct Method; DM)


Bedacht door wie en wanneer


De Duits-Amerikaanse linguïst Maximilian Delphinius Berlitz (geboren als David Berlizheimer) bedacht eind jaren tachtig van de negentiende eeuw de Directe Methode. Deze methode wordt ook wel ‘de natuurlijke benadering’ genoemd. De methode is als antwoord op de dominante grammatica-vertaalmethode ontwikkeld.

Kenmerken van de Directe Methode (DM)


Er was een Reformbeweging omstreeks 1900 met nieuwe ideeën dat het leren van talen zelfontdekkend en inductief diende te zijn. Die Reformbeweging betrof overigens niet alleen het leren van een vreemde taal, maar ook voeding, kleding, natuurgeneeskunde en naturisme. Rond 1900, net als in de jaren 60 van de vorige eeuw, streefden de mensen naar meer natuurlijke manieren van leven en bevrijding van keurslijven. Op het gebied van het taalonderwijs kwam veel aandacht voor de gesproken, ‘levende’ taal. Hierbij werd grammatica vooral inductief aangeleerd, met behulp van voorbeeldzinnen. Hieruit moesten de studenten de taalregels afleiden. Er kwamen veel mondelinge oefeningen met veel aandacht voor de uitspraak van de taal (zoals het Duits). De studenten werden aangemoedigd vaak Duits te praten. Nieuw was eveneens dat de les in het Duits werd gegeven. Er werd nadrukkelijk niet vertaald. De (Duitse) woordenschat werd aangeleerd met behulp van voorbeelden en afbeeldingen. Abstracte vocabulaire werd aangebracht door studenten voor het associëren van ideeën.

Populariteit


De vernieuwingsgolf van begin twintigste eeuw ebde weg, mede onder invloeden van de crises en oorlogen, om weer een andere vorm te krijgen in de jaren 60.

Met (een moderne vorm van) de Directe Methode wordt nog steeds gewerkt door taleninstituten als Interlingua en Berlitz.

Voor- en nadelen van de Directe Methode


Dat de Directe Methode een vrij natuurlijke manier is om Duits te leren, is het belangrijkste voordeel. Er wordt veel aandacht besteed aan luisteren en spreken, waardoor de lerenden vloeiendheid in het Duits en zelfvertrouwen kunnen krijgen. Keerzijden heeft de leermethode echter ook. Voor de schrijfvaardigheid (Duits) is bij deze leermethode vrijwel geen aandacht en voor lezen in de doeltaal is bij deze methode ook minder aandacht. Voor lerenden die al wat meer meer gevorderd zijn in het Duits, biedt deze leermethode niet genoeg uitdaging. De Directe Methode is eveneens niet heel bruikbaar voor minder snel lerende studenten, doordat de leermethode is gebaseerd op een dynamische inzet van de kant van de student.

De Manesca-methode (Engels: Manesca Method)


Bedacht door wie en wanneer


In 1835 publiceerde Jean Manesca An Oral System of Teaching Living Languages Illustrated by a Practical Course of Lessons in the French through the Medium of the English (“Een mondelinge methode voor het onderwijzen van levende talen, aan de hand van een praktische cursus Frans door middel van het Engels”). An oral system of teaching living languages ging in januari 2015 in herdruk.

Kenmerken van de Manesca-methode


De Manesca-methode is op hetzelfde principe gebaseerd als de Natural Approach (‘natuurlijke aanpak’): de beste manier om een taal te leren, is die waarop een kind zijn moedertaal leert. Een taal (zoals Duits) leren dient gemakkelijk en veilig te zijn. Om die reden wil Manesca niet met abstracte regels en woordenlijstjes met Duitse woorden werken die uit het hoofd geleerd moeten worden.

De Manesca-methode is de eerst bekende, volledige taalcursus. De Manesca-methode is op het werken met een groep lerenden en een docent Duits gebaseerd, die steeds één Duits woord tegelijk introduceert. Er hoort een specifieke beweging bij dit woord. Het Duitse woord en de beweging worden vervolgens door de lerenden afzonderlijk herhaald. Door deze herhaling onthouden de lerenden deze Duitse woorden, zonder dat uit het hoofd leren nodig is. Stap voor stap vormen de woorden zinnen en weer variaties op de Duitse zinnen. In een latere fase wordt met leesteksten Duitse spelling aangeboden.

De Manesca-methode is al een aantal jaren later overgenomen en aangepast door de Duitse grammaticaschrijver en taaldocent Heinrich Gottfried Ollendorff en wordt ook wel de Ollendorff-methode genoemd.

Populariteit


Jean Manesca is twee jaar na publicatie van zijn leermethode overleden. Het werk van Jean Manesca is opgepakt en verder ontwikkeld door anderen, onder meer door Ollendorff. Veel van de ideeën van Manesca zijn nog actueel en worden nog altijd in het moderne vreemdetalenonderwijs gebruikt.

Voor- en nadelen van de Manesca-methode


De sterke kant van de Manesca- of Ollendorff-methode is de combinatie van spreken en bewegingen maken, waardoor het fysieke geheugen meewerkt en het geleerde gemakkelijker en langer door de lerenden wordt onthouden. Het veelvuldige herhalen draagt daar eveneens aan bij. Het kan als een minpunt worden gezien dat dit wat saai kan zijn om dezelfde Duitse woordjes en zinnetjes steeds te herhalen.

Silent Way


Bedacht door wie en wanneer


The Silent way (‘de stille manier’) is in het jaar 1963 ontwikkeld door de Egyptenaar Caleb Gattegno.

Kenmerken van de Silent Way


De stille manier is een methode om een vreemde taal (bijvoorbeeld Duits) te leren die gebruikmaakt van stilte als instructiemiddel. De methode van Gattegno gaat uit van de autonomie van de student en diens actieve deelname.

De taaldocent Duits gebruikt een combinatie van stilte en gebaren om de aandacht te trekken van de student, reacties uit te lokken en hem of haar aan te moedigen om fouten te verbeteren. Veel tijd wordt aan de uitspraak (Duits) van de taal besteed.

Gattegno, die wiskundige was, hechtte er veel waarde aan om onderwijs te geven op een wijze die efficiënt was voor de energievoorraad van de lerenden. Hij ontdekte dat het in verhouding weinig energie kost om een auditief of visueel beeld te onthouden, veel minder dan wanneer we proberen om dingen uit het hoofd te leren. Caleb Gattegno verklaarde dat de trainers niet zozeer dienen te streven naar het overbrengen van kennis, maar bewustzijn dienen aan te spreken, want alleen bewustzijn maakt het mogelijk om iets te kunnen leren.

The Silent Way hierbij gebruikt onder andere gekleurde blokjes (zogenaamde cuisenaire-staven), die voor allerlei verschillende dingen kunnen worden gebruikt. De methode werkt eveneens met Words in Colour; een kleurenkaart voor geluiden waarin elke kleur een specifieke klank van het Duits vertegenwoordigt, gekleurde woordgrafieken om aan zinnen te werken en gekleurde grafieken die worden gebruikt om spelling te leren.

Populariteit


Hoewel The Silent Way in de oorspronkelijke vorm niet veel wordt gebruikt, zijn Caleb Gattegno’s ideeën van invloed geweest, met name bij het aanleren van de uitspraak van het Duits.

Voor- en nadelen van de Silent Way


Het voordeel van de methodiek van Gattegno is dat zijn leermethode niet-bedreigend is voor de student, die immers wordt gezien als autonoom. In feite is de taaltrainer Duits dienstbaar aan de student, niet andersom. De leermethodiek van The Silent Way stimuleert het leren op een natuurlijke manier. Door taallerenden uit te dagen om nieuwe dingen te ontdekken, wordt het geleerde vaak goed verwerkt en onthouden. De student ‘mag’ fouten maken, wat helpt bij het leren.

Een minpunt kan zijn dat sommige studenten meer begeleiding nodig hebben dan de leermethode voorstaat. Een student zou gefrustreerd kunnen worden door het gebrek aan input van de trainer Duits. Met kleuren en grafieken werken, heeft als beperking dat ‘het nieuwe’ er gauw af is. Hierdoor kan verdwijnen het effect van de methode.

TPR Storytelling


Bedacht door wie en wanneer


TPR Storytelling of ‘TPRS’ staat voor Teaching Proficiency through Reading and Storytelling. Deze methode is door Blaine Ray ontwikkeld in 1990, van oorsprong een Amerikaanse docent Spaans, en komt uit de TPR-techniek (Total Physical Response) voort.

Kenmerken van TPR Storytelling


TPRS is een talenverwervingsmethode die verhalen gebruikt om vreemde talen (bijvoorbeeld Duits) te leren. Het principe van TPRS is natuurlijke taalverwerving: de taal leren zoals een kind zijn of haar moedertaal leert. Om dit te kunnen bereiken, wordt de student aan een grote hoeveelheid begrijpelijke input blootgesteld. De taaltrainer Duits vertelt een verhaal, waarin nieuw te leren Duitse woorden meerdere keren voorkomen. Deze verhalen zijn interessant of humoristisch en nooit te lang. De studenten voelen zich ontspannen omdat de verhalen relatief gemakkelijk zijn te begrijpen. Duitse woorden en structuren worden zo ongemerkt in het langetermijngeheugen opgeslagen. De taaldocent wijst de student op grammaticale verschijnselen in het Duits, zonder dat studenten regels van het Duits uit hun hoofd hoeven te leren.

De studenten zullen na een poosje ‘vanzelf’ Duits beginnen te spreken en de Duitse grammaticale structuren nadoen. Dit is een natuurlijk proces. Een variant hierop is om samen met een groepje van studenten een verhaal op te bouwen. De taaldocent Duits schrijft hierbij eerst nieuwe woorden en structuren op een bord, met hun Duitse vertaling, om daarna hier een verhaal van te maken samen met de studenten. Tot slot vertellen de studenten het verhaal na. Lezen in het Duits is een belangrijk onderdeel van TPR Storytelling, omdat dit zorgt voor inbreng. Schrijven in het Duits volgt in een later stadium.

Populariteit


Er zijn veel onderzoeken gedaan die uitwijzen dat TPR Storytelling een succesvolle manier is om een nieuwe taal te verwerven. Er zijn wel randvoorwaarden: de setting moet geschikt zijn en de taaldocent moet ervoor getraind zijn.

Voor- en nadelen van TPR Storytelling


Het is een laagdrempelige wijze van taalverwerving en de geleerde stof wordt goed onthouden. TPRS spreekt ook de creatieve intelligentie aan; TPR Storytelling is een breinvriendelijke leermethode. TPRS is plezierig voor de student en het is relatief gemakkelijk om de aandacht erbij te houden. Zelf verhalen verzinnen, werkt zeer motiverend voor lerenden.

Dat TPRS veel voorbereiding van de trainers vraagt, is een nadeel.

COMMERCIËLE METHODES VOOR ZELFSTUDIE

De Rosetta Stone methode


Bedacht door wie en wanneer


De Rosetta Stone-methodiek is naar de Steen van Rosetta vernoemd, een steen met een tweetalige tekst die in Egypte is gevonden, met behulp waarvan uiteindelijk de hiërogliefen ontcijferd konden worden. Het is ook de naam van het softwarebedrijf dat deze taalcursussen aanbiedt. De eerste versie van Rosetta Stone is in het jaar 1996 uitgebracht.

Kenmerken van de Rosetta Stone methode


De Rosetta Stone cursus is een wijze om vreemde talen (bijvoorbeeld Duits) te leren achter een computer. De taalcursussen zijn beschikbaar in ruim dertig talen en ze zijn vanuit elk van deze talen te volgen.

De Rosetta Stone-methode is een communicatieve leermethode, die de manier imiteert waarop een kind zijn of haar moedertaal leert. Dit wil zeggen ‘leren door middel van onderdompeling’, door veel te luisteren en na te zeggen. Het programma gebruikt hiervoor stemmen van moedertaalsprekers Duits alsook foto’s voor het overbrengen van de betekenis van nieuwe (Duitse) woorden. De methode maakt gebruik van spraakherkenningsprogramma dat de Duitse uitspraak registreert en een schematische weergave hiervan maakt. Dit maakt het mogelijk voor een gebruiker om zijn of haar uitspraak van de nieuwe taal met die van een native speaker (moedertaalspreker Duits) te vergelijken. Door de voorbeeldspreker iets langzamer te laten spreken en daarna veel na te spreken, kan uitspraakverbetering worden bereikt.

Er zijn dictee-oefeningen voor de schrijfvaardigheid Duits van de lerende. De software van de methode controleert de Duitse grammatica en de spelling en geeft eventuele fouten aan, waarbij mogelijkheid is om de fouten van de studenten te corrigeren.

Het programma omvat eveneens leesteksten. Deze leesteksten gaan over dagelijkse onderwerpen, ideeën en activiteiten.

Populariteit


Rosetta Stone wordt veel toegepast wereldwijd en niet door de minsten. Onder meer het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse zaken en de NASA maken er gebruik van. De methode van Rosetta Stone wordt in Nederland door een aantal ministeries en diverse universiteiten en hogescholen toegepast en ook door een aantal internationale organisaties.

Voor- en nadelen van de Rosetta Stone methode


Rosetta Stone is zeer makkelijk in gebruik en de methode kan op ieder moment door de student gebruikt worden. Studenten bepalen zelf welke delen meer of minder aandacht kunnen gebruiken. Veel lerenden vinden het leuk om te werken met de leermethodiek. Bij een gebrek aan taaltrainers kan de Rosetta Stone-methode voor onderwijsinstellingen een oplossing bieden. Het feit dat er geen docent beschikbaar is die studenten motiveert of iets extra’s kan bieden, is een minpunt.

De Pimsleur methode


Bedacht door wie en wanneer


De Pimsleur taalcursussen zijn Amerikaans taalkundige Paul Pimsleur ontwikkeld. De eerste taalcursus van Pimsleur was een cursus Grieks, die hij op de markt bracht in het jaar 1963.

Kenmerken van de Pimsleur methode


De Pimsleur-methode is een computerprogramma om vreemde talen (bijvoorbeeld Duits) te leren.

Deze cursussen bestaan uit zinnen/dialoog in de doeltaal die door lerenden worden nagesproken en worden herhaald. De Duitse zinnen zijn door moedertaalsprekers (native speakers) ingesproken. De cursus van Pimsleur is gebaseerd op herhaling, anticiperen, woordenschat en herhaling. De les van de cursus biedt een audio-opname van een half uur die nieuwe vocabulaire en structuren in het Duits bevat. De grammaticale structuren van de Duitse taal worden niet uitgelegd maar via uitbreiding van, en variaties op, deze zinnen aangeboden.

Pimsleur heeft onderzoeken gedaan naar het optimale interval waarin kennis van het kortetermijngeheugen naar het langetermijngeheugen overgaat. In de Pimsleur taalcursussen is dit (gemiddelde) interval verwerkt.

Populariteit


De Pimsleur taalcursussen worden onder meer in de Verenigde Staten gevolgd en de ervaringen met de methode variëren. Over het algemeen zijn de lerenden tevreden over de aangeleerde uitspraak van het Duits.

Voor- en nadelen van de Pimsleur methode


Als uitspraakverbeteraar werkt de methode van Pimsleur zeer goed, omdat de insprekers allemaal native speakers zijn en op een natuurlijke manier Duits praten op een normaal tempo.

Het feit dat niets wordt uitgelegd, is de keerzijde van de methode van Pimsleur. De gebruikers leren geen bouwstenen om zelf Duitse zinnen te maken, maar moeten het doen met duizenden voorbeeldzinnen die uit het hoofd geleerd worden.

De Michel Thomas methode


Bedacht door wie en wanneer


De Michel-Thomas-methode is, niet verrassend, bedacht door Michel Thomas (geboren als Moniek Kroskof); een in Polen geboren genaturaliseerde Amerikaan. Hij ontwikkelde zijn methode kort na de Tweede Wereldoorlog in een eigen taleninstituut in Beverly Hills in Los Angeles, met beroemdheden zoals Barbra Streisand, Emma Thompson, Diana Ross, Mel Gibson, Bob Dylan en Pierce Brosnan in zijn klantenkring.

Kenmerken van de Micheal Thomas methode


Het principe van Michel Thomas was dat iemand alleen in staat is om te leren als diegene geen stress heeft. Michel Thomas begon met zijn studenten duidelijk te maken dat ze zich geen zorgen hoefden te maken dat ze dingen zouden vergeten.

De cursussen zijn audiolessen (Duits), door twee stemacteurs ingesproken; een vrouwelijke stemacteur en een mannelijke stemacteur. De setting is bij Michel Thomas een virtueel klaslokaal, waarin de student als de derde student fungeert. De student luistert mee met de lessen van de acteurs. Wanneer de stemacteurs een vraag wordt gesteld, is het de bedoeling dat de lerenden op de pauzeknop drukken en de vraag eerst zelf beantwoorden. Er zijn geen huiswerkopdrachten, geen uit-het-hoofd-leren. Bij de methode worden de lessen opgebouwd in kleine delen en Duitse lesstof die nieuw is, wordt afgewisseld met Duitse lesstof die al bekend is. De uitleg wordt steeds in het Engels gegeven. De methode wijst bijvoorbeeld op eventuele verbanden tussen het Engels en het Duits. Grammaticale uitleg wordt ook gegeven. Bij de methodiek van Michel-Thomas wordt makkelijke lesstof eerst aangeleerd, moeilijkere lesstof volgt pas nadat de makkelijke stof door de student Duits begrepen en verworven is. Behalve Duitse woorden en zinnen in de doeltaal worden ook bouwstenen geleerd waarmee de studenten zelf zinnen kunnen construeren. Ook maakt de methodiek gebruik van flashcards zodat gebruikers zelf hun vocabulaire Duits kunnen toetsen en online oefeningen kunnen maken om hun eigen voortgang te meten.

Populariteit


Veel mensen vinden de cursus plezierig werken en zijn tevreden over de uitleg van de structuur van het Duits. De gebruikers die wat verder gevorderd zijn met de taal, vinden de methode van Michel Thomas soms minder nuttig.

Voor- en nadelen van de Micheal Thomas methode


De taalcursussen trainen de uitspraak en de luistervaardigheid Duits op efficiënte wijze en zijn zeer toegankelijk. Een keerzijde van de Michel Thomas-methode is dat de cursus Duits niet in schrijfvaardigheid voorziet. Ook is er geen echte interactie, omdat de leermethode een audiocursus betreft.

De Assimil methode


Bedacht door wie en wanneer


Assimil is een Frans bedrijf, dat in 1929 door schrijver en polyglot Alphonse Chérel is opgericht. Het bedrijf Assimil maakt en publiceert taalcursussen. Dit begon met hun eerste boek Anglais sans Peine.

Kenmerken van de Assimil methode


‘Assimileren’ of ‘assimilatie’ betekent ‘opgaan in een andere groep, mengen met’, wat voor een taalcursus (zoals Duits) wel een hooggegrepen uitgangspunt is. De taalcursussen van Assimil zijn zelfstudielessen die bestaan uit een leerboek Duits en audio-CD’s en een USB-stick. De lerenden besteden idealiter ongeveer twintig minuten per dag aan de taalcursus.

De lessen van Assimil bestaan uit Duitse dialogen die beluisterd, nagesproken en gelezen worden. De Duitse vertaling staat naast deze dialoog, met de grammaticale uitleg. Om de uitspraak van het Duits te trainen, maakt de methode gebruik van zinnen die zijn ingesproken door moedertaal (native) speakers en die de gebruikers daarna dienen te herhalen. De opbouw gaat van receptief naar productief: in de eerste lessen wordt nog geen taalproductie van de gebruikers verwacht; dit komt pas na ongeveer 50 lessen.

Populariteit


De Assimil-cursussen zijn vrij gewaardeerd. Ze zijn relatief betaalbaar en er is een groot aanbod aan talen.

Voor- en nadelen van Assimil


Het voordeel van de methode van Assimil is dat de cursist Duits op zijn of haar eigen tempo kan leren wanneer dit het beste past. Het nadeel hierbij is, wat geldt voor alle computertaalcursussen, dat de gebruikers aan zichzelf zijn overgeleverd. Er is geen docent Duits om de cursisten te begeleiden of te motiveren.Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

DUITS ONLINE (E-LEARNING), BLENDED LEARNING & DAGNALL APP

Betekenis termen ‘online’, ‘e-learning’ en ‘blended’


‘Online’ en ‘e-learning’ zijn verzamelnamen voor (taal)cursussen die online kunnen worden gevolgd, dus op afstand. Het wordt ook wel een virtual classroom, vertaald een ‘digitaal leslokaal’ genoemd.
Het zogenaamde blended learning is een trainingsvorm waarbij face-to-face-sessies (klassikale sessies) worden gecombineerd met online leren in een online leeromgeving.
Simpel gesteld: face-to-face (fysiek les) + online = blended learning.
Dagnall Talen biedt op maat gemaakte e-learningtrajecten in Rotterdam.

Online Duits leren (e-learning Duits)


Voorbeelden van digitale platformen die om online te communiceren en te leren kunnen worden gebruikt, zijn Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Skype, StarLeaf, Cisco Webex, Whereby en Miro.

Blended Cursus Duits in Rotterdam


Blended learning heeft als voordeel ten opzichte van online leren dat, indien het niet om 1-op-1 les gaat, de lerenden bij blended learning met afwisseling wel een zogenaamde ‘classroominteractie’ ervaren; dit wil zeggen persoonlijke interactie; gesprekken met en motivatie van de andere lerenden.

100% maatwerk – ook online!
Uiteraard biedt Dagnall ook blended learning in Rotterdam op maat.

Online leerplatform


Online leerplatform Dagnall beschikt over een digitale leeromgeving met een interactief leerplatform, genaamd Dagnall.online. Dagnall.online biedt interactieve en gevarieerde content en het vormt een integraal onderdeel van digitale leertrajecten. Het Dagnall platform biedt interactieve mogelijkheden en zorgt voor een optimaal leerrendement bij een digitale leergang.

De Dagnall App


Dagnall Talen biedt naast het online leerplatform eveneens een handige eigen App, geschikt voor zowel Android- als Apple-apparaten. De Dagnall App heeft als grote voordeel dat een cursist overal en altijd, dus 24/7, toegang heeft op alle beschikbare (mobiele) apparaten. Zowel op het werk maar ook thuis of onderwege of op reis, zoals in het buitenland. Deelnemers kunnen dus Duits leren wanneer en waar ze maar willen. De inhoud van de oefeningen in de App worden op de behoefte van uw bedrijf of organisatie afgestemd zoals het taalniveau, de branche en de leerdoelen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld jargon, woordenlijsten, technische termen, juridische termen alsook specifieke productnamen in onze App integreren. De Dagnall App kan dus heel praktijkgericht worden ingezet en de App blijft beschikbaar na afronding van de training Duits in Rotterdam.
Dagnall zorgt ook bij digitale leerpaden voor uitstekend en spelenderwijs leren.
Computerscherm met logo Dagnall.online - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Overlappende iconen App Store Apple App in Apple zwart en Google Play Android App in Google groen - op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels/
Ontdek onze online mogelijkheden

Online learning & blended learning Duits in Rotterdam

Voorsprong door maatwerk online & blended taaltraining Duits


Telefoongesprekken, e-mailcorrespondentie, vergaderingen of onderhandelingen met Duitstalige zakenpartners of klanten uit bijvoorbeeld Duitsland zijn op het gebied van taal vaak een uitdaging.
Mensen die meerdere talen spreken, zijn daarom onmisbaar in veel bedrijven en organisaties.

Online & blended taaltrainingen Duits op maat


Dagnall Taleninstituut leert u Duits communiceren door middel van professionele online & blended taalcursussen. Wanneer u internationaal succesvol wilt zijn, leer uw Duitstalige gesprekspartners dan te begrijpen en zorg dat u zelf ook wordt begrepen. Wilt u uw taalvaardigheden Duits verbeteren voor uw toekomstige of huidige functie? De taaltrainingen van Dagnall Talen bieden beroepsgerichte training. Onze taaltrainingen zijn (betaalbare) maatwerktrainingen en eveneens als onlinecursus & blended taalcursus beschikbaar. Onlinecursussen en blended taalcursussen Duits zijn even effectief en van hoge kwaliteit als fysieke cursussen en daarnaast comfortabel.


Een online taalcursus en ook een blended taalcursus kunt u overal volgen; op kantoor, thuis, op zakenreis of op een bedrijfslocatie. Onlineplatforms voor zakelijke en technische taaltrainingen Duits online

Voor zakelijke en technische taalcursussen online werkt Dagnall Talen met onlineplatforms zoals Zoom, Skype, Teams of een ander onlineplatform naar uw keuze. Zoom is het meest gebruiksvriendelijk en biedt zowel interactie als variatie.

Virtuele Classroom voor individuele trainingen of groepstrainingen Duits


Het onderstaande is voldoende voor een cursus in een virtuele classroom:
- Laptop, pc/iMac of tablet met microfoon en camera
- Internetverbinding
- Rustige (leer)omgeving
- Door ons beschikbaar gesteld cursusmateriaal
[ Lees meer ]
Overlappende donkerblauwe cirkel met icoon lesgeven en groene cirkel met computerscherm met Dagnall.online logo op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Computerscherm screenshot inlogpagina Dagnall.online Springest-based platform voor online taallessen - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Computerscherm met logo Google Hangouts en computerscherm met logo Microsoft Teams - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels

CURSUSPAKKET & CERTIFICAAT

Voorafgaand aan uw cursus Duits in Rotterdam ontvangt u het Dagnall cursuspakket.
Het handige Dagnall koffertje bestaat uit milieuvriendelijk materiaal en is ook zeer geschikt om daarin losbladig, actueel leermateriaal, dat tijdens de lessen Duits wordt behandeld, op te bergen.
Hieronder ziet u een foto van het cursuspakket van Dagnall Taleninstituut dat onder andere een Dagnall pen, schrijfblok en divers ander cursusmateriaal Duits bevat.
Na afloop van uw cursus Duits in Rotterdam ontvangt u het Dagnall certificaat. Op de achterkant van het certificaat van het Taleninstituut Dagnall staan zowel uw startniveaus Duits alsook de behaalde eindniveaus van uw nieuwverworven taalvaardigheden. Deze vaardigheden zijn opgedeeld in spreekvaardigheid, luistervaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid Duits.
Hieronder ziet u een foto met een voorbeeld van het Dagnall Certificaat.
Een compleet verzorgde cursus Duits in Rotterdam
Dagnall Talen cursuskoffer - Dagnall schrijfblok - Dagnall pen - lesboeken op witte tafel - in kleur - 600 * 337 pixels
Ingevuld Dagnall Talen certificaat - Dagnall pen - Apple Magic Keyboard - Apple Magic Trackpad op witte tafel - in kleur - 600 * 337 pixels

Het Europees Referentiekader (ERK)

Met behulp van het Europees Referentiekader (ERK) krijgt u een goed beeld van uw vaardigheden en vorderingen in het Duits. De niveaus van het ERK zijn internationaal erkende taalniveaus.
Wij overhandigen na afloop van de cursus Duits in Rotterdam het ‘Certificaat van Dagnall Talen’.
 

Logo EU Europese Unie in blauw vierkant met afgeronde hoeken in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo ERK Europees Referentiekader Talen in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Niveaubepaling volgens het Europees Referentiekader
Het ERK is een Europese maatstaf die voor Europese talen is ontwikkeld.
Het Europees Referentiekader is tussen 1989 en 1996 samengesteld door de Raad van Europa.
Het ERK is een instrument dat vijf taalvaardigheden onderscheidt, te weten: lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren.
De Engelse term wordt ook veel gehanteerd: CEFR; Common European Framework of References. Daarnaast onderscheidt het ERK zes niveaus van taalbeheersing; van beginners tot vrijwel moedertaalsprekers.
Deze zes niveaus in taalvaardigheid zijn van laag naar hoog als A1, A2, B1, B2, C1 en C2 op een rij gezet.
Taalniveau A van het ERK is van toepassing op beginners.
De cursist die taalniveau B Duits beheerst, bezit alle basisvaardigheid in de Duitse taal.
Niveau C is van toepassing op gevorderden die de Duitse taal met groot gemak verstaan, lezen, spreken en schrijven. Mensen die het Duits beheersen op niveau C, kennen de Duitse taal op bijna moedertaalniveau.

A1 Basisgebruiker - Breakthrough Level


Luisteren


Kan basiszinnen over een vertrouwd onderwerp begrijpen, als de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt, eenvoudige woorden gebruikt en bereid is te herhalen.

Spreken


Kan zichzelf voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens (waar iemand woont, of iemand getrouwd is of kinderen heeft).Kan familie of bekenden en woonomgeving beschrijven en vragen naar familie of woonomgeving van gesprekspartner beantwoorden.Kan in korte zinnen vertellen waar hij of zij werkt en wat hij of zij doet. Kan vragen naar het werk van de gesprekspartner.

Lezen


Kan eenvoudige, alledaagse uitdrukkingen en korte geschreven zinnen begrijpen over vertrouwde onderwerpen als er enige ondersteuning is door illustraties, foto’s of film.Kan eenvoudige mededelingen begrijpen, bijvoorbeeld op uithangborden in een winkel.

Schrijven


Kan een formulier invullen met persoonlijke gegevens.Kan een korte e-mail of een kaartje sturen met bijvoorbeeld een groet of felicitatie.

B1 Onafhankelijk gebruiker - Threshold LevelLuisteren


Kan de essentie begrijpen van een gesprek over persoonlijke zaken, familie, werk, studie, reizen en vrije tijd, wanneer er duidelijk wordt gesproken.
Kan de essentie begrijpen van de meeste radio- of televisieprogramma’s over actuele zaken of onderwerpen die hem of haar interesseren in de standaardtaal, wanneer er betrekkelijk langzaam en duidelijk wordt gesproken.

Spreken


Kan zich in de meest voorkomende situaties redden wanneer hij of zij in het gebied is waar de taal wordt gesproken.
Kan onvoorbereid gesprekken voeren over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die de persoonlijke belangstelling hebben (familie, werk, gebeurtenissen die zich voordoen, hobby’s, reizen).
Kan zinnen op een eenvoudige manier aan elkaar verbinden.
Kan ervaringen en gebeurtenissen beschrijven en hoop en ambities uitspreken.
Kan een mening geven en voorkeur uitdrukken en motiveren.
Kan de plot van een boek of film vertellen.

Lezen


Kan teksten begrijpen die voornamelijk bestaan uit frequente woorden, dagelijkse of aan het werk gerelateerde taal, bijvoorbeeld in brieven van de gemeente, energiebedrijf of telefoonmaatschappij.
Kan de beschrijving van gebeurtenissen, wensen of gevoelens begrijpen in persoonlijke e-mails of brieven.

Schrijven


Kan een eenvoudige, samenhangende tekst schrijven over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die de persoonlijke belangstelling hebben (familie, werk, gebeurtenissen die zich voordoen, hobby’s, reizen).
Kan een eenvoudige, samenhangende tekst schrijven over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die de persoonlijke belangstelling hebben (familie, werk, gebeurtenissen die zich voordoen, hobby’s, reizen).

C1 Vaardig gebruiker - Effective Operational Proficiency LevelLuisteren


Kan de meeste gesproken taal begrijpen, ook als deze niet goed gestructureerd is en wanneer verbanden impliciet zijn.
Kan radio- of televisieprogramma’s en films in de standaardtaal zonder al te veel inspanning begrijpen.

Spreken


Kan zich spontaan en vloeiend uitdrukken zonder al te veel te moeten zoeken naar uitdrukkingen.
Kan de taal soepel en effectief gebruiken in een zakelijke en sociale omgeving.
Kan ideeën en meningen gedetailleerd verwoorden en een volwaardige bijdrage leveren aan een discussie.
Kan een samenhangend betoog voeren over complexe zaken en daarbij subthema’s noemen, specifieke standpunten ontwikkelen en uitdragen en het betoog afronden met een passende conclusie.

Lezen


Kan complexe, langere teksten van uiteenlopende aard begrijpen, zowel zakelijk als literair.
Kan impliciete betekenis, nuances, stijl en idioom herkennen.
Kan gespecialiseerde artikelen en uitvoerige technische instructies begrijpen, ook als zij geen betrekking hebben op het eigen werkterrein.

Schrijven


Kan een heldere, gestructureerde en gedetailleerde brief, essay of verslag produceren over complexe onderwerpen.
Kan uitgebreid standpunten uiteenzetten en overtuigen. Kan zijn of haar schrijfstijl aanpassen aan de doelgroep.

A2 Basisgebruiker - Waystage LevelLuisteren


Kan zinnen en vaak voorkomende uitdrukkingen begrijpen over vertrouwde onderwerpen en activiteiten, bijvoorbeeld de familie, woonomstandigheden, boodschappen doen, opleiding of werk.
Verstaat de gesprekspartner als deze langzaam en duidelijk spreekt in de standaardtaal, maar kan het gesprek nog niet zelf gaande te houden.
Begrijpt de essentie van korte, eenvoudige berichten en aankondigingen, bijvoorbeeld op radio, televisie of een station.

Spreken


Kan eenvoudige gesprekken voeren over alledaagse onderwerpen en vertrouwde situaties. Kan eenvoudige informatie uitwisselen.
Kan in eenvoudige zinnen zijn of haar woon- of werkomgeving beschrijven, zijn of haar achtergrond en dagelijkse activiteiten.
Kan een eenvoudig telefoongesprek voeren, bijvoorbeeld om informatie te vragen.

Lezen


Kan korte, eenvoudig geschreven teksten, brieven of e-mails begrijpen.
Kan voorspelbare informatie halen uit eenvoudige korte teksten, zoals dienstregelingen, advertenties of menu’s.

Schrijven


Kan een kort briefje of e-mail schrijven over een vertrouwd onderwerp, bijvoorbeeld om iets af te spreken.
Kan eenvoudige notities en korte boodschappen schrijven over directe behoeften.

B2 Onafhankelijk gebruiker - Vantage LevelLuisteren


Kan lezingen en betogen volgen en zelfs complexe redeneringen als het onderwerp redelijk vertrouwd is.
Begrijpt de essentie van technische discussies in zijn of haar specialisatie.
Kan de meeste radio- of televisieprogramma’s over actuele zaken begrijpen.
Kan het grootste deel van de films in de standaardtaal begrijpen.

Spreken


Kan op een vloeiende en spontane manier deelnemen aan gesprekken met moedertaalsprekers zonder extra inspanning van de gesprekspartner.
Kan actief meepraten in discussies over bekende thema’s en zijn of haar mening geven en onderbouwen.
Kan de voor- en nadelen van diverse mogelijkheden of oplossingen uitleggen.
Kan een gedetailleerde beschrijving geven van een groot aantal onderwerpen ook buiten de directe persoonlijke belangstelling.

Lezen


Kan artikelen en verslagen lezen over eigentijdse problemen en houding of standpunt van de schrijvers begrijpen.
Kan de essentie van complexe teksten over abstracte of concrete onderwerpen begrijpen.
Kan modern literair proza begrijpen.

Schrijven


Kan een standpunt verdedigen, informatie doorgeven of een essay of verslag schrijven.
Kan brieven schrijven over uiteenlopende gebeurtenissen of persoonlijke ervaringen.
Kan een heldere, gedetailleerde tekst produceren over uiteenlopende onderwerpen.

C2 Vaardig gebruiker - Mastery LevelLuisteren


Kan vrijwel alles wat hij of zij hoort gemakkelijk begrijpen, zowel in contact met een gesprekspartner als via de media.
Kan accenten en tempo van moedertaalsprekers begrijpen als hij of zij enige tijd heeft om vertrouwd te raken met het soort accent.
Kan idiomatische uitdrukkingen en complexe betogen begrijpen.

Spreken


Kan deelnemen aan ieder soort gesprek.
Drukt zichzelf spontaan, vlot, vloeiend en genuanceerd uit, ook in meer complexe situaties.
Gebruikt vaste uitdrukkingen en zegswijzen.
Kan een heldere beschrijving of logische redenering presenteren in een stijl die past bij de context en in een duidelijke structuur.
Kan informatie samenvatten, op een samenhangende manier argumenten, nieuwe inzichten of aandachtspunten aan de orde brengen.

Lezen


Kan zonder moeite alles begrijpen wat hij of zij leest.
Dat geldt ook voor complexe betogen, abstracte of specialistische teksten, literatuur en idiomatische uitdrukkingen.

Schrijven


Kan een duidelijke en goed lopende tekst schrijven en daarbij rekening houden met de doelgroep.
Kan complexe brieven, verslagen en artikelen met een logische structuur schrijven.
Kan zichzelf vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij nuances in betekenis aangeven.
Het ERK geeft inzicht in taalbeheersing (Duits)
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten
ISO 9001-2015 LOGO
ISO 1700-2015 LOGO

ISO-CERTIFICERINGEN

ISO 9001:2015 – internationale norm voor kwaliteitsmanagement


Dagnall Talen is gecertificeerd door Kiwa voor de ISO 9001:2015 norm, de wereldwijd erkende norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. De ISO 9001:2015 norm stelt eisen voor het borgen en stroomlijnen van processen die van belang zijn om de klanttevredenheid te verhogen. De speerpunten van de ISO 9001:2015 norm zijn het voldoen aan zowel de eisen van opdrachtgevers alsook aan wet- en regelgeving en het continue verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem.

ISO 17100:2015 - internationale norm voor vertaaldiensten


Dagnall Talen is eveneens gecertificeerd door Kiwa voor de ISO 17100:2015 norm. De norm ISO 17100:2015 is speciaal voor vertaaldiensten en stelt onder meer eisen aan mensen, projectmanagement, middelen, vertalers en revisoren.


De ISO 17100:2015 certificering van Dagnall Talen toont aan dat uitsluitend met professionele moedertaalvertalers wordt gewerkt die over de benodigde ervaring en kennis beschikken. Daarnaast worden onze vertalingen altijd ten minste twee maal proefgelezen door twee specialisten/editors. Onze vertalingen worden binnen de deadline en volgens afspraak aangeleverd.

Kiwa – certificeringen sinds 1948


Kiwa is een certificeringsinstelling in Rijswijk met vele jaren ervaring met het certificeren van organisaties. Jaarlijks wordt Dagnall getoetst door Kiwa om te beoordelen of nog steeds aan de eisen van ISO 9001:2015 en ISO 17100:2015 wordt voldaan.
Dagnall draagt het NRTO-keurmerk
Logo keurmerk NRTO Nederlandse Raad voor Training en Opleiding in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo Nederlandse Raad voor Training en Opleiding NRTO in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

LIDMAATSCHAP NRTO

Dagnall Taleninstituut is uiteraard al vele jaren lid van de NRTO en draagt ook het NRTO-keurmerk.
Wij hebben ons bij de NRTO aangesloten, omdat deze organisatie staat voor betrouwbaarheid en kwaliteit.
‘NRTO’ staat voor ‘Nederlandse Raad voor Taal en Training’. De NRTO is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, trainings- en opleidingsinstellingen en heeft meer dan 450 leden.
De missie van de NRTO luidt: Het beste uit mensen (jong en volwassen) halen, talenten ontwikkelen en mensen helpen hun ambities te realiseren.

Kwaliteitsbevordering en -bewaking


Voor de NRTO staat kwaliteit voorop. De NRTO staat voor kwalitatief hoogstaand, flexibel en gevarieerd opleidings- en examenaanbod en EVC (Erkenning van eerder Verworven Competenties). De kwaliteit van de diensten die door de leden van de NRTO geleverd worden, bijvoorbeeld een cursus Duits in Rotterdam, wordt geborgd door een gedragscode, door diverse convenanten en door het NRTO-keurmerk.
[ Lees meer ]
 
Logo GDPR Algemene Verordening Gegevensbescherming in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo EU Filemaker in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

AVG-COMPLIANT

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR)) is een Europese verordening met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door bedrijven en overheidsinstellingen in de Europese Unie. De AVG dient er met name toe de privacy van burgers in de EU te beschermen. De verordening schrijft voor dat mensen op de hoogte dienen te zijn van het verwerken van hun persoonsgegevens zoals naam, telefoonnummer en (e-mail)adres en dat alleen die gegevens die voor het beoogde doeleinde noodzakelijk zijn, mogen worden bewaard en verwerkt.
Deze persoonsgegevens mogen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard en de persoonsgegevens moeten tegen toegang door onbevoegden, vernietiging of verlies beschermd te worden. Vanzelfsprekend voldoet Taleninstituut Dagnall aan alle eisen die door de Algemene verordening gegevensbescherming worden gesteld en verwerkt persoonsgegevens zeer beperkt in elk opzicht. Dagnall Talen werkt met het betrouwbare Filemaker.
Logo CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo Lloyd's Register in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Dagnall cursussen Duits in Rotterdam zijn vrijgesteld van btw

CRKBO-GEREGISTREERDE INSTELLING

Dagnall is ingeschreven in het CRKBO-register. De afkorting CRKBO staat voor Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.
Dit houdt in dat Dagnall Talen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs voldoet.
Voor de Belastingdienst is inschrijving in het juiste CRKBO-register een vereiste om beroepsgerichte taalcursussen vrijgesteld van btw te mogen leveren.
Door onze btw-vrijstelling kan Dagnall Talen lagere prijzen aan u berekenen.
Dit helpt in de cashflow van onze klanten en is eveneens een voordeel voor taalcursussen aan zowel zorginstellingen, maatschappen, de overheid als privépersonen.

CPION


Voor de inschrijving in het CRKBO-register is Dagnall Taleninstituut onderworpen aan een jaarlijkse audit door het CPION; het Centrum Post Initieel Onderwijs.
Het CPION is de centrale organisatie voor het toetsen, diplomeren en registreren van postinitiële opleidingsinstituten.

Lloyd’s Register


Het CRKBO-register wordt bijgehouden door Lloyd’s Register Nederland.
Het Lloyd’s Register in het jaar 1760 is opgericht en is een door de overheid erkend, onafhankelijk keuringsinstituut dat onder meer als doel heeft het beoordelen en classificeren van organisaties.
Offerte aanvragen voor een cursus Duits in Rotterdam

Contact cursus Duits Rotterdam

Wilt u contact voor een cursus Duits in Rotterdam? Vraag naar de mogelijkheden bij Dagnall. U kunt ons contactformulier op de website invullen of een e-mail sturen via cursus-duits-rotterdam@dagnall.nl.
Wij informeren u dan vrijblijvend over de diverse opties! Telefonisch contact opnemen met ons instituut voor een cursus Frans in Rotterdam kan vanzelfsprekend ook op 010-2004112 (geen menu). U kunt ook ons informatiepakket aanvragen. Dit is geheel gratis.
Afbeelding wegwijzer in grijs met bord Dagnall in verkeersblauw in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Afbeelding computer en tablet en telefoon in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
De efficiënte route naar een cursus Duits in Rotterdam!
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

INTERNATIONAAL ZAKENDOEN

 Wanneer u internationaal zakendoet dient u vaak rekening te houden met een tijdsverschil met het land waarmee u zakendoet, zoals Duitsland. Mocht er een tijdverschil zijn tussen Duitsland en Nederland, dan wordt dit tijdverschil automatisch op de navolgende klokken getoond.
Beide klokken synchroniseren, mits van toepassing, automatisch op zomertijd. (Beide klokken synchroniseren, mits van toepassing, automatisch op zomertijd.)
 

AMSTERDAM
 

BERLIJN
De officiële landcode van Duitsland in letters is DEU. De hoofdstad van Duitsland; Berlijn (in het Duits: ‘Berlin’), ligt in het noordoosten van Duitsland.
Het landnummer voor de telefoonnummers van Duitsland is +49. De officiële internetextensie van Duitsland is .de.
De landcode van Duitsland

Berlijn op de kaart van Duitsland

Landkaart van Duitsland in grijs met hoofdstad Berlijn aangegeven in Duits Berlin in donkerblauw - op transparante achtergrond - 600 x 529 pixels
Landnummer Duitsland +49 - donkerblauw pictogram persoon - groene telefoon - groen landnummer - op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Internet landcode Duitsland .de - donkerblauwe open wereldbol - groene pijl - groene internetextensie op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Leer Duitsland kennen

Hieronder ziet u een kaart van Europa met Duitsland ingekleurd. Dit is om u een idee te geven van de grootte en de ligging van Duitsland. Duitsland grenst aan de volgende landen: Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Luxemburg, Nederland, Polen en Zwitserland.
Kunt u alle Duitse deelstaten (Bundesländer) onderscheiden? Weet u in welke Duitse deelstaten uw zakenrelaties zijn gevestigd? Zo kent u de 16 Duitse deelstaten heel snel.
Controleer en/of verbeter uw kennis door met de muis naar de kaart van Duitsland te gaan. Door met de muis de op de landkaart van Duitsland te gaan staan, kun u de regionale verdeling van Duitsland zien. Dan worden de deelstaten na elkaar in beeld gebracht. Eerst ziet u de deelstaten van Duitsland, daarna kunt de naam van de opgelichte deelstaat zien. In een minuut hebt u een aardig idee van de regionale verdeling van Duitsland.
Duitsland aangegeven in donkerblauw op grijze kaart van Europa - op transparante achtergrond - 600 x 529 pixels
Duitsland in Europa
Landkaart Duitsland grijs met deelstaat Baden-Württemberg donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Duitsland grijs met deelstaat Beieren donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Duitsland grijs met deelstaat Brandenburg donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Duitsland grijs met deelstaat Hessen donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Duitsland grijs met deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Duitsland grijs met deelstaat Nedersaksen donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Duitsland grijs met deelstaat Noordrijn-Westfalen donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Duitsland grijs met deelstaat Rijnland-Palts donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Duitsland grijs met deelstaat Saarland donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Duitsland grijs met deelstaat Saksen donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Duitsland grijs met deelstaat Saksen-Anhalt donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Duitsland grijs met deelstaat Sleeswijk-Holstein donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Duitsland grijs met deelstaat Vrijstaat Thüringen donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Duitsland grijs met stadstaat en deelstaat Berlijn donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Duitsland grijs met stadstaat en deelstaat Bremen donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Landkaart Duitsland grijs met stadstaat en deelstaat Hamburg donkerblauw op transparante achtergrond - 600 * 733 pixels
Deelstaten van Duitsland
Skyline Berlijn - Duitsland - grijs met transparante achtergrond - 600 x 257 pixels
Soepele zakelijke gesprekken met Duitstaligen

Zakendoen met Duitsland

Wilt u soepel communiceren met Duitstaligen? De informatie die u hieronder over Duitsland, de Duitse cultuur en de Duitsers vindt, zal u hier zeker bij helpen. Beroemde Duitsers, bekende Duitse exportproducten en typische gewoonten en gebruiken heeft Dagnall Taleninstituut voor u op een rijtje gezet. Verschillende kenmerkende onderwerpen over Duitsland en/of de Duitse taal. Een aantal leuke dingen over het land leren, kan uitstekend helpen als ijsbreker of openingszin. Deze wetenswaardigheden over land, cultuur en mens kunt u eveneens goed gebruiken als een stilte dreigt te vallen tijdens een zakelijk overleg in het Duits.
Tijdens internationaal zakendoen met Duitstaligen kunt u in ieder geval niet alleen de geleerde taalkennis in de praktijk brengen maar evengoed de verworven kennis van het land inbrengen. Zo kunt u iets ontdekken over Duitse gerechten en de specifieke Duitse eetcultuur. Samen eten brengt mensen dichter tot elkaar. De behaalde taalvaardigheid alsook uw kennis over Duitsland, de Duitsers en de Duitse cultuur zal zeker worden gewaardeerd!
 

Man lernt nie aus
Men is nooit te oud om te leren

Was lange währt, wird endlich gut
Goed bereid kost even tijd

Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen
Twee vliegen in één klap slaan
De hoofdmaaltijd wordt in Duitsland tussen de middag gegeten; das Mittagessen.
Op het werk en op school wordt een warme maaltijd gegeten. Zu Tisch gehen; aan tafel gaan, betekent eigenlijk: uitgebreid gaan eten.
(Varkens)vlees is nog steeds vaak het hoofdingrediënt van de maaltijd.
Gebraden varkensvlees; Schweinebraten met Knödel is een klassiek Duits gerecht.
Een Schnitzel is ideaal voor een snelle hap en wordt vaak gecombineerd met aardappelen of friet (Pommes).
Het bekendste Duitse gerecht is waarschijnlijk Sauerkraut (zuurkool) met… inderdaad, braadworst.
In Duitsland zijn meer dan 1.500 soorten worst. Veel gebieden hebben hun eigen worstentraditie.
De klassieker onder de worstjes is de Currywurst.
Deze wordt tegen een bodemprijs geserveerd op een kartonnetje en is vaak al voor het gemak in stukjes gesneden.
Er gaat nog wat currysaus bij en verorberen maar.
Flammkuchen, is een soort pizza met een bodem van verschillende soorten deeg.
De meest bekende zijn de Hefeteig en de Ölteig, maar tegenwoordig is er ook een glutenfreier Flammkuchenteig.
De Flammkuchen is een ideaal lunchgerecht.
Pretzels zijn vooral populair in Beieren.
Een Pretzel is een soort zoute krakeling, die wordt geserveerd bij een broodmaaltijd of als borrelhapje.
Maar de Duitsers houden ook van zoet.
Kaffee und Kuchen; koffie met gebak, in de Konditorei is ook een populaire Duitse versnapering.
Zo zijn er kaneelbroodjes Schnecken, kruimelgebak Streuselkuchen, vruchtengebak Obstkuchen en natuurlijk de Schwarzwälderkirschtorte.
Een goede maaltijd wordt afgesloten met een lekker nagerecht.
Rote Grütze is een zoete lekkernij met diverse rode vruchten.
Het heeft wel iets weg van het Nederlandse watergruwel, dat is gemaakt van rode bessen met krenten en rozijnen.
Rote Grütze wordt gegeten met opgeklopte room of vanillesaus.
Of op een pannenkoekje: Palatschinken und rote Grütze is een gerecht dat vooral in het zuiden van Duitsland graag wordt gegeten.
Het woord Palatschinken komt van het Hongaarse palacsinta.
Het zijn iets dunnere pannenkoeken dan de normale Pfannkuchen die wij in Nederland kennen als pannenkoeken.
In Oostenrijk, Tsjechië en op de Balkan worden ook varianten op de Palatschinken gegeten.
’s Avonds om een uur of zes wordt dan het Abendbrot gegeten.
De naam verraadt het al: het is meestal een broodmaaltijd met salade, worstjes, soep of een ei.
Duitsers eten trouwens, net als de Nederlanders, graag brood.
Maar dit brood smaakt wel anders dan in Nederland: in Duitsland wordt standaard zuurdesembrood gegeten.
Zuurdesembrood wordt met als rijsmiddel zuurdeeg gemaakt in plaats van gist.
Het brood heeft een stevige smaak en past uitstekend bij kaas en worst.
De nationale drank van Duitsland is bier, waarvan pils het populairste soort is.
Het wordt geserveerd in pullen van 0,5 liter of van 1 liter Maß Bier!
Deze pullen zijn trouwens gemaakt van extra dik glas, waarmee goed geproost kan worden.
En dat doe je dan in de Biergarten: de gezelligste plek om elkaar te treffen en bier te drinken.
Beroemde Duitse biermerken zijn Oettinger, Krombacher, Bitburger, Paulaner, Hasseröder, Becks, Warsteiner en Erdinger.
Duitsland heeft ook uitstekende wijnen.
De Moesel is een bekend wijngebied.
Uit de Pfalz komen zowel heerlijke rode wijnen als prima witte wijnen.
Het grootste wijngebied is Rijn-Hessen, ten zuiden van Mainz.
Riesling is een uitstekende witte wijn, die soms heel licht mousserend kan zijn.
Grauburgunder is een droge witte wijn met veel body.
Een mooie rode wijn is de Spätburgunder/Pinot Noir of de Dornfelder.
In Duitsland wordt ook graag Schnaps gedronken.
De drank heeft een alcoholpercentage van ten minste 35% en wordt gemaakt van vergiste vruchten, zoals pruimen, appelen of kersen en heeft vaak een lichte fruitsmaak.

Duitsland is één van ’s werelds grootste producenten van rogge, ijzer, staal, steenkool, cement, chemicaliën, machines, voertuigen, elektronica, voedingsmiddelen, dranken, scheepsbouw en textiel.
Duitsland behoort tot de werelds grootste producenten van personenauto’s, windenergie, melk, rundvlees, farmaceutische producten en gietwerkproducten in Europa.
Bekende Duitsers zijn Albert Einstein, Karl Marx, Johan Sebastian Bach, Ludwig von Beethoven, Friedrich Nietzsche, Claudia Schiffer, Helmut Kohl, Michael Schumacher, Boris Becker en Steffi Graf.
"Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK)
De DNHK is de Duits-Nederlandse Handelskamer. Deze geeft advies en biedt een netwerk voor zakelijke contacten tussen Nederland en Duitsland.

Nederlandse ambassade in Berlijn
De Nederlandse ambassade is gevestigd in Berlijn.

Netherlands Business Support Office (NBSO)
Het Netherlands Business Support Office (NBSO) is het handelskantoor van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Duitsland.

Duitse ambassade in Den Haag
De Duitse ambassade in Den Haag biedt veel informatie over samenwerking tussen Nederland en Duitsland.

Bondsregering van Duitsland
De Bondsregering zetelt in Berlijn, evenals de Bondsdag"; de volksvertegenwoordiging.

De Bondsdag in Berlijn
De Bondsdag is het parlement van de Bondsrepubliek Duitsland.

"
De Duitser Johannes Gutenberg geldt als de uitvinder van de boekdrukkunst in Europa (rond 1445).

De Duitse taalkundige Jacob Grimm ontdekte in 1822 de wetmatigheid in de verschuiving van medeklinkers in de Indo-Europese talen, de eerste Germaanse klankverschuiving (‘wet van Grimm’). Daarnaast verzamelde hij samen met zijn broer Wilhelm Duitse volksverhalen.

Georg Friedrich Grotefend, leverde een belangrijke bijdrage aan de ontcijfering van het spijkerschrift rond 1802.

De Duitse taalwetenschapper, filosoof en staatsman Wilhelm von Humboldt stelde in 1820 dat specifieke taal die we spreken, invloed heeft op de manier waarop we denken over de werkelijkheid (de hypothese van linguïstische relativiteit). Zijn broer Alexander von Humboldt (de ‘uitvinder van de natuur’) was wereldreiziger, geograaf, fysicus en bioloog. Hij ontdekte de isothermen (1817) en isobaren.

Ottmar Mergenthaler ontwierp in 1886 de ‘Linotype machine’, die automatisch loden letters kon zetten. Dit was een doorbraak voor de zetterijen.

Alois Senefelder vond in 1796 de steendruk of lithografie uit.

Hermann Zapf was een Duitse lettertypeontwerper. Hij heeft onder andere de lettertypen Palatino en Optima ontworpen in 1950 respectievelijk 1958.

De Duitse natuurkundige Arthur Korn bedacht rond 1900 de ‘Bildtelegraph’. Dit was een fotografische faxmachine.

‘Ordnung muss sein’: de ordner is inderdaad Duitse uitvinding. Friedrich Soennecken ontwikkelde eind negentiende eeuw de map die kon helpen de orde te bewaren. Daarnaast ontwierp hij een perforator, zodat documenten netjes in de ordner opgeborgen konden worden.

Johann Philipp Reis bedacht de microfoon en een voorloper van de telefoon in 1860. Ook de naam ‘telefoon’ is van hem afkomstig.

Arthur Scherbius was een Duitse uitvinder van rotormachines. In 1918 bedacht hij een op het rotorprincipe gebaseerde codeermachine: de Enigma-machine, waarmee berichten gecodeerd konden worden.

Carl Friedrich Benz bouwde in 1885 de eerste automobiel. Benz noemde het een motorwagen. De driewielerauto had een watergekoelde viertaktmotor met één cilinder. Hier zou later het automerk Mercedes-Benz uit ontstaan.

Karl Drais was de uitvinder van de fiets (1816). Het was toen nog een loopfiets.

Graaf Ferdinand von Zeppelin bedacht in 1900 de voorloper van het vliegtuig: een luchtschip met twee motoren.

De cellen in de alvleesklier die insuline produceren, zijn vernoemd naar hun ontdekker (in 1869)
Duitsland is een waar beursland. Twee derde van de meest vooraanstaande beurzen ter wereld vindt plaats in Duitsland. Hieronder staan er enkele.

BOE Best of Events is een grote internationale vakbeurs voor belevenismarketing en wordt elk jaar in Dortmund gehouden. MEDICA in Düsseldorf is ‘s werelds grootste vakbeurs op gebied van medische wetenschap en gezondheidszorg.

In Keulen wordt iedere twee jaar de Anuga georganiseerd. De Anuga is ’s werelds grootste beurs als het gaat om levensmiddelen en aanverwante producten.

De Internationale Funkausstellung (IFA) is de internationale vak- en publieksbeurs voor consumentenelektronica, informatie- en communicatietechnologie en huishoudelijke apparaten. Deze beurs vindt plaats in Berlijn.

De Heimtextil in Frankfurt is de grootste internationale vakbeurs op het gebied van huis- en projecttextiel. Denk aan gordijnen, kussens, dekbedovertrekken, meubelstoffen, projecttextiel en design.

BAU in München is de bekende vakbeurs voor de architectuur- en bouwsector.

Hannover Messe is de belangrijkste vakbeurs van de industrie.

De ITB Berlin is de grootste internationale reis- en toerismebeurs ter wereld.

Energy Cross-Border Trading and Balancing Market Forum is een conferentie over de internationale energiemarkt. Er wordt gezocht naar oplossingen voor de stijgende energiebehoefte. Deelnemers zijn leveranciers en producenten van energie, adviseurs, enzovoorts. De conferentie vindt jaarlijks plaats in een Europese hoofdstad.

6 januari (Heilige Drei Könige)

Donderdag voor Pasen (Gründonnerstag)

Goede Vrijdag (Karfreitag)

1 mei (Dag van de Arbeid; Erster Mai`Tag der Arbeit)

Christi Himmelfahrt(stag) (donderdag

10 dagen voor Pinksteren)

Fronleichnam (tweede donderdag na pinksteren)

8 augustus (Augsburger Hohes Friedensfest)

15 augustus (Maria Hemelvaart; Maria Himmelfahrt)

3 oktober (Tag der Deutschen Einheit)

31 oktober (Reformationstag)

1 november (Allerheiligen)

Woensdag voor 23 november (Buß- und Bettag)

Het belangrijkste Duitse vliegveld is Frankfurt. Erna volgen München en Berlijn Brandenburg Airport en op nummer 4 staat Düsseldorf.

Duitsland bezit in totaal ongeveer 34.000 kilometer aan spoorwegen. De langste binnenlandse route is München-Dresden; een traject van 393 kilometer.

De grootste rivieren van Duitsland zijn de Donau, de Rijn, de Elbe en de Main.
Het volkslied van Duitsland is Das Lied der Deutschen (“Het lied van de Duitsers”).

Deutschland, Deutschland über alles
über alles in der Welt,
wenn es stets zu Schutz und Trutze
brüderlich zusammenhält.
Von der Maas bis an die Memel,
von der Etsch bis an den Belt,
Deutschland, Deutschland über alles,
über alles in der Welt!

Deutsche Frauen, deutsche Treue,
deutscher Wein und deutscher Sang
sollen in der Welt behalten
ihren alten schönen Klang,
uns zu edler Tat begeistern
unser ganzes Leben lang. -
Deutsche Frauen, deutsche Treue,
deutscher Wein und deutscher Sang!

Einigkeit und Recht und Freiheit
für das deutsche Vaterland!
Danach lasst uns alle streben
brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit
sind des Glückes Unterpfand;
blüh’ im Glanze dieses Glückes,
blühe, deutsches Vaterland.
Het volkslied van Duitsland

OVER DUITSLAND

Duitsland heeft ongeveer 82 miljoen inwoners. Duitsland is een parlementaire republiek, met als staatvorm een federatie van Bundesländer (deelstaten). Het staatshoofd van Duitsland is de Bundespräsident, die elke vijf jaar wordt gekozen door de Bondsvergadering. In Duitsland ligt de uitvoerende macht ligt bij de regering, onder leiding van de bondskanselier. Duitsland ligt in de westelijke helft van Centraal-Europa en heeft een oppervlakte van 357.121 vierkante kilometer. Duitsland is de 4de grootste economie ter wereld. Berlijn (Duits: Berlin) is de hoofdstad van Duitsland. Berlijn heeft om en nabij 3,5 miljoen inwoners. Andere grote en belangrijke steden in Duitsland zijn Hamburg, München, Keulen, Frankfurt en Stuttgart.
Duitsland is bestuurlijk onderverdeeld in zestien provincies, zogenaamde deelstaten (Länder of Bundesländer). Alfabetisch zijn dit: Baden-Württemberg, Beieren (Bayern), stadsstaat/hoofdstad Berlijn (Berlin), Brandenburg, stadsstaat/hanzestad Bremen, stadsstaat/hanzestad Hamburg, Hessen Mecklenburg-Voor-Pommeren (Mecklenburg-Vorpommern), Nedersaksen (Niedersachsen), Noordrijn-Westfalen (Nordrhein-Westfalen), Rijnland-Palts (Rheinland-Pfalz), Saarland, Saksen (Sachsen), Saksen-Anhalt, Sachsen-Anhalt, Sleeswijk-Holstein, Schleswig-Holstein en Thüringen.
Vlag van Duitsland - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Vlag van Duitsland

Wapen van Duitsland - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Wapen van Duitsland

Oorsprong naam Duitsland


De naam ‘Duitsland’ komt van Diets af (een overkoepelende naam voor Middelnederlandse regiotalen) en staat voor “volk” in oud Germaans.

Kenmerkend voor Duitsland


Duitsland heeft op China en de VS na, de meeste kilometers snelweg. Op grote delen van de Duitse autosnelweg; de Autobahn, geldt geen maximumsnelheid.
Duitsland heeft een grote auto-industrie. Populaire Duitse automerken zijn Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Audi en Porsche.

In Duitsland is contant geld, meer dan in andere Europese landen nog steeds een algemeen betaalmiddel. Het komt vaak voor dat bijvoorbeeld cafés of restaurants geen pinpas accepteren. In tegenstelling tot Nederland, kun je in Duitsland wel betalen met bankbiljetten van € 100, € 200 en € 500. Het verschijnsel ‘kerstmarkt’ is niet langer voorbehouden aan Duitsland; je ziet kerstmarkten nu ook veel in andere landen. Maar ze zijn in Duitsland ontstaan en worden in ere gehouden: een jaarlijks samenzijn met veel drinken en eten, allerhande spullen en optredens.
[ Lees meer ]

DUITSLAND - VALUTA

Munteenheid van Duitsland


De munteenheid van Duitsland is sinds 2002 de euro. Hieronder ziet u een foto van de voorkant en de achterkant van de Duitse euromunt.

De Duitse Centrale Bank


Hieronder ziet u het logo van de Duitse Centrale Bank Buba (Deutsche Bundesbank) die gebruikmaakt van het zogenaamde ‘Eurosystem’.
Munteenheid Duitsland - Duitse Euromunten voorkant en achterkant - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo Deutsche Bundesbank in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Succesvol zakendoen in het Duits

DUITSLAND - HANDEL & TOERISME

Duitse Kamer van Koophandel - IHK


De Kamer van Koophandel van Duitsland (Duitse naam: Industrie- und Handelskammer, afkorting: IHK) bevindt zich in Berlijn.
De website van de Kamer van Koophandel van Duitsland is www.ihk.de.
Het adres van de Duitse Kamer van Koophandel is: IHK, Breite Straße 29, 10178 Berlin. Het telefoonnummer is +49 30 203080.

Toeristenorganisatie van Duitsland


De toeristenorganisatie van Duitsland; de Deutsche Zentrale für Tourismus, is gevestigd in Frankfurt am Main en de slogan luidt “Duitsland - Altijd gastvrij”. De website van de Duitse toeristenorganisatie is www.germany.travel. Het adres van de Duitse Toeristenorganisatie is Beethovenstraße 69, 60325 Frankfurt am Main. Het telefoonnummer is +49 69 974640.
Logo Duitse Kamer van Koophandel - IHK op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
IHK
Breite Straße 29
10178 Berlin
DEUTSCHLAND
https://www.ihk.de
Logo Duitse Toeristenorganisatie - Deutschland - Einfach Freundlich - op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
DEUTSCHE ZENTRALE FÜR TOURISMUS E.V., DZT
Beethovenstraße 69
60325 Frankfurt am Main
DEUTSCHLAND
https://www.germany.travel

OVER DE DUITSERS

Duitsers: serieuze mensen, oordelijk, efficiënt, degelijk en ‘afspraak is afspraak’. In Duitse bedrijven is de cultuur in vergelijking met Nederland nogal hiërarchisch en er wordt veel waarde gehecht aan een academische titel. Maar ook in de normale dagelijkse omgang is men formeel en spreekt men elkaar aan met Sie. Duitsers worden graag gerespecteerd. Men is ook wat beleefder dan in Nederland.
Een ‘nee’ wordt bijvoorbeeld ingekleed met Danke. ‘Bitte’ of Ja, bitte zegt een Duitser vaak als hij of zij ‘ja’ bedoelt. Duitsers zijn ook erg op hun privacy gesteld. Ze kopen niet zo makkelijk in webshops maar liever bij een vertrouwde fysieke winkel in de buurt. Ook betalen Duitsers nog steeds graag contant.
[ Lees meer ]

Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten
Woordenwolk in veer logo Dagnall Talen met toepasselijke sleutelwoorden voor Dagnall Talencursussen - in donkerblauw, groen en grijs op transparante achtergrond - 600 * 600 pixels
Stukje hout boven Dagnall potlood met geslepen punt en gum met gedrukt Dagnall Talen logo - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 600 pixels

Over kennen en kunnen

Taalkennis van het Duits houdt in niet alleen kennen maar vooral ook de ontwikkeling van kennen naar kunnen (toepassen door te oefenen). Door middel van gerichte oefening zorgt Dagnall dat de verworven kennis beter kan worden toegepast.
Voor u het weet, spreekt u al een aardig woordje Duits. Dat geeft veel voldoening. Dagnall brengt taalkennis Duits tot leven!
Dagnall brengt taalkennis Duits tot leven!

OVER DE DUITSE TAAL

De Duitse taal is een West-Germaanse taal en wordt onder andere gesproken in Duitsland, Oostenrijk, Liechtenstein, Zwitserland, Frankrijk (de Elzas en Lotharingen) en Italië (Trentino en Zuid-Tirol). Van oudsher is het Duits een West-Germaanse taal, die weer een subgroep vormt van de Indo-Europese talen. In wat nu Denemarken is, en in Sleeswijk-Holstein, werd al Germaans gesproken tussen 2000 en 1000 v.Chr.
Dit Germaans breidde zich uit rond de Oostzee en Zuid-Scandinavië. Vanaf 500 n.Chr. ontstaat een onderscheid tussen Noord-Germaans in Scandinavië, West-Germaans in de landen zuidelijk van Denemarken en het Oost-Germaans in Oost-, Zuidoost- en Zuid-Europa.
[ Lees meer ]

DUITSE KLANK & UITSPRAAK

De klank van de Duitse taal


In vergelijking met de Nederlandse taal, wordt de Duitse taal meer vóór in de mond uitgesproken. Ook worden in het Duits alle letters uitgesproken, ook aan het eind van een woord. Dus: Daarom: Guten Morgen en niet ‘Goete Morge’.

De uitspraak van het Duits


Sommige letters of combinaties in het Duits komen niet voor in de Nederlandse taal. In het Duits kunnen de a, o en u een zogenaamde Umlaut krijgen. Dit heeft invloed op de uitspraak.
[ Lees meer ]

UITSPRAAK

Duits alfabet fonetisch/IPA
Aaa/aː/
Bbee/beː/
Ccee/t͡seː/
Ddee/deː/
Eeh/eː/
Fef/ɛf/
Ggee/ɡeː/
Hhaa/haː/
Iih/iː/
Jjot"/jɔt/
Kkah/kaː/
Lel/ɛl/
Mem/ɛm/
Nen/ɛn/
Ooh/oː/
Ppeh/peː/
Qquh/kuː/
Rer/ɛʁ/
Ses/ɛs/
Ttee/teː/
Uoeh/uː/
Vvau/faʊ̯/
Wwee/veː/
Xix/ɪks/
Yypsilon/ˈʏpsilɔn/
Zzet/t͡sɛt/

SPELLING

WOORD
AAnton
BBerta
CCäsar
DDora
EEmil
FFriedrich
GGustav
HHeinrich
IIda
JJulius
KKaufmann
LLudwig
MMartha
NNordpol
OOtto
PPaula
QQuelle
RRichard
SSamuel
TTheodor
UUlrich
VViktor
WWilhelm
XXanthippe
YYpsilon
ZZacharius
Speciale tekens
ßEsszet
ÄÄrger
ÖÖkonom
ÜÜbermut
@At-Zeichen
#Raute

NAAMVALLEN

De Duitse taal is een beetje berucht vanwege de naamvallen. Iedereen die Duits leert, moet eraan geloven: de verbuigingen van de zelfstandige naamwoorden, afhankelijk van voorzetsels of de grammaticale functie in de zin. Er zijn vier naamvallen in het Duits, te weten de nominatief voor het onderwerp, de genitief die een bezitsvorm aanduidt, de datief voor het meewerkend voorwerp en na bepaalde voorzetsels en tot slot de accusatief voor het lijdend voorwerp en na bepaalde voorzetsels.
Deze naamvallen worden in het Duits nog actief gebruikt. Ook gebruikt het Duits naamvallen bij persoonlijke voornaamwoorden. Dit klinkt voor Nederlanders veel vertrouwder: Ich als onderwerp, mein geeft bezit aan, mir een meewerkend voorwerp en mich duidt op een lijdend voorwerp.

BIJZONDERHEDEN VAN DE DUITSE TAAL

Duits is de meest gesproken moedertaal van de Europese Unie en naast het Frans en Engels, één van de werktalen van de EU. De Gotische drukletter Fraktur was in Duitsland nog in gebruik tot Hitler in 1941 het gebruik van Fraktur verbood.
Met de meer internationaal gebruikte Antiqualetters was het gemakkelijker om propaganda te verspreiden buiten Duitsland.
De Duitse taal leren en de Duitse cultuur begrijpen

ALFABET & LEESTEKENS

Het Duitse alfabet


Het Duitse alfabet bestaat uit 30 letters. De letters ä (“a” met umlaut), ö (“o” met umlaut), ü (“u” met umlaut) en ß (de zogenaamde ‘Ringel-s’ of ‘scherpe s’ (Eszett of scharfes s in het Duits) zijn in vergelijking met het Nederlands.

Afwijkende leestekens in het Duits


Duitse aanhalingstekens zijn altijd dubbel. Het Duitse ‘aanhalingsteken sluiten’ (“) heeft het staartje omhoog. Het Duitse teken voor ‘aanhalingsteken sluiten’ is dus gelijk aan het Nederlandse “aanhalingsteken openen”. In het Duits kunnen in plaats van aanhalingstekens ook zogenaamde guillemets worden gebruikt.

Guillemets zijn « driehoekige dubbele haakjes », (‘chevron-tekens’), waarmee citaten wordt geopend en gesloten. De naam ‘guillemet’ komt van de Fransman Guillaume Le Bé (1525-1598). Le Bé was een lettermaker en bedenker van het ‘guillemet’-teken. In het Duits begint het citaat met het ‘»’ teken en eindigt met het ‘«’ teken. Tussen guillemets en de tekst komen geen spaties in het Duits. In het Frans wel.
Overlappende donkerblauwe cirkel met persoon en icoon tips als lampje en groene cirkel met het woord TIPS erin met uitroepteken op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Overlappende donkerblauwe cirkel met persoon en icoon tips als lampje en groene cirkel met het woord TIPS erin met uitroepteken op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Nuttige tips om uw talenkennis vlot en op een prettige manier te verbeteren

1Bedenk of u visueel (gericht op beeld), auditief (gericht op geluid), of kinesthetisch (gericht op gevoel) bent ingesteld en kies op basis daarvan de voor u meest geschikte en plezierige leermethode
2Lees Duitse kranten. Vaak weet u al iets over actuele nieuwsberichten, wat helpt bij het begrijpen. Die Zeit is een bekende (online) krant in het Duits en Web.de een bekend online nieuwsportal
3Luister naar Duitse radio. SWR3 is de bekendste Duitse publieke radiozender en RTL Radio de bekendste Duitse commerciële radiozender
4Luister en ontdek Duitse muziek
5Lees Duitse tijdschriften over onderwerpen die u interesseren
6Luister naar audioboeken en luisterboeken in de Duitse taal
7Luister naar podcasts van Duitstaligen
8Kijk Duitse televisieprogramma's en films. ZDF en ARD zijn de bekendste publieke televisiezenders en RTL is de bekendste commerciële televisieomroep in Duitsland
9Bekijk Duitse filmpjes op het internet over onderwerpen die u interesseren
10Stel als doel om elke dag 10 nieuwe woorden te leren
11Voer Duitse zinnen en woorden in de nieuwe taal op de website www.linguee.com, lees en vergelijk
12Plak memoblaadjes op in huis
13Verdeel leermomenten in kortere perioden. Elke dag 30 minuten met de taal bezig zijn heeft meer effect dan één keer per week 210 minuten
14Bekijk Duitse webwinkels met producten die u goed kent om de terminologie te herkennen, te vergelijken en te leren
15Gebruik de gratis Duolingo website en Android of Apple app of Mondly website voor dagelijkse woorden en zinnen
16Wees niet bang om foutjes te maken
17Niet te veel denken, gewoon doen! 
18En uiteraard: Volg een taalcursus bij Dagnall Talen!

DUITSE STOPWOORDEN & LEENWOORDEN

Stopwoordjes in het Duits


Het Duits heeft ook stopwoordjes, net zoals elke taal. In het Nederlands noemen we ze ‘stoplappen’ (opvulwoorden of stopwoordjes), de Duitse taal heeft Füllwörter: de woordjes die iemand gebruikt om even te pauzeren maar toch de aandacht vast te houden. Middenin een betoog hoor je vaak gar, ja, also so, halt of eigentlich.

Als afsluiting van een zin komt vaak de stopwoordjes ne?, ge? of nicht?. Hier is de functie checken of de boodschap is begrepen, als vorm van bevestiging: “Vind je ook niet?”
[ Lees meer ]

Duitse leenwoorden in het Nederlands


Leenwoorden in de Nederlandse taal uit het Duits zijn: ‘abseilen’, ‘aha-erlebnis’, ‘delicatessen’, ‘einzelgänger’, ‘föhn’, ‘hamburger’, ‘leitmotiv’, ‘muesli’, ‘ober’, ‘ordner’, ‘poedel’, ‘snorkel’, ‘sowieso’, ‘spieken’, ‘spielerei’, ‘überhaupt’ en ‘wals’.

Nederlandse leenwoorden in het Duits


Nederlandse leenwoorden in het Duits zijn: ‘anchovis’ (Anschovis), ‘garnaal’ (Garnele), ‘haai’ (Hai), ‘kabeljauw’ (Kabeljau) en ‘maatjesharing’ (Matjeshering).
Duitse taalkennis verbeteren middels radio, tv & kranten

DUITSTALIGE MEDIA

Duitse media bekijken, lezen en/of beluisteren is heel doeltreffend om uw kennis van het Duits uit te breiden.
Zo neemt u automatisch de klank en het ritme van het Duits in u op.
Afbeelding computerscherm met logo Die Zeit in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om Die Zeit te lezen
Computerscherm met logo Duitstalig online newsportal - Web.de - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om Web.de te lezen

DUITSE KRANT & ONLINE NIEUWSPORTAL

Het kan heel leuk en leerzaam zijn om het nieuws (proberen) te lezen in het Duits.
U bent vermoedelijk al op de hoogte van de actualiteit, waardoor u op op een snelle manier veel Duitse woordenschat bijleert.

Die Zeit


De meest gelezen kwaliteitskrant van Duitsland is Die Zeit.
U kunt op de afbeelding hierboven met het logo van Die Zeit klikken, om deze krant direct te kunnen lezen.

Web.de


Het meest gelezen kwalitatieve en neutrale Duitse online nieuwsportal is Web.de.
U kunt op de afbeelding hierboven met het logo van Web.de klikken, om dit populaire online nieuwsportal van Duitsland direct te kunnen lezen.
Afbeelding computerscherm met logo radiozender SWR3 - Duitsland - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om SWR3 te luisteren
Afbeelding computerscherm met logo radiozender RTL Radio - Duitsland - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding om RTL Radio te luisteren

DUITSTALIGE RADIO LUISTEREN

SWR3


De zender SWR3 is de meest populaire publieke radiozender in Duitsland.
Als u op het linker beeldscherm met het logo hierboven klikt, kunt u live luisteren naar dit Duitstalige radiostation.

RTL Radio


De zender RTL Radio is de meest populaire commerciële radiozender in Duitsland. U kunt op het logo op het rechter computerscherm hierboven klikken om direct live naar deze Duitstalige commerciële radiozender te luisteren.
Afbeelding computerscherm met logo ZDF Zweite Deutsche Fernsehen - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding voor de website van ZDF
Afbeelding computerscherm met logo RTL - Duitsland - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 496 pixels
Klik op de afbeelding voor de website van RTL

DUITSTALIGE TELEVISIE KIJKEN

ZDF & ARD


Een favoriete programma of favoriete serie in de Duitse taal horen of met Duitse ondertiteling bekijken, is in het begin misschien even wennen, maar al gauw zult u merken dat dit bijzonder leuk en leerzaam is.
ZDF en ARD zijn de best bekeken Duitse publieke televisieomroepen.

RTL


De televisieomroep RTL is de populairste commerciële televisieomroep voor de Duitsers.
Deze Duitstalige televisiezenders kunnen middels de kabel, satelliet, internet of een app worden bekeken.
Betaalbaar maatwerk sinds 1982
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

TRAINEN EN VERGADEREN IN ROTTERDAM

U kunt de cursus Duits in Rotterdam op uw locatie volgen of in ’s-Hertogenbosch, bijvoorbeeld bij BIM Centrum De Vliert aan de Victorialaan 15 in ’s-Hertogenbosch of bij Coachhuis St-Michielsgestel aan de Peter Dondersplein 8d in Sint-Michielsgestel. Wij verzorgen ook taalcursussen Duits in Rotterdam bij bijvoorbeeld Van Der Valk Hotel Rotterdam-Blijdorp aan de Energieweg 2, bij Hotel Novotel Rotterdam Brainpark aan de K.P. van der Mandelelaan 150, bij Hotel Novotel Rotterdam Schiedam aan de Hargalaan 2, bij Best Western Plus Rotterdam Airport Hotel aan de Vliegveldweg 59, bij Hotel NH Atlanta Rotterdam aan de Coolsingel/Aert van Nesstraat 4 en bij citizenM Rotterdam aan het Gelderse Plein 50.
Besprekingen houden in Rotterdam kan bijvoorbeeld bij Ahoy, bij Postillion Convention Centre WTC Rotterdam, bij de Van Nelle Fabriek, bij De Doelen, bij de Maassilo, bij de Boompjes, bij Co Solo, in Diergaarde Blijdorp, in het Drijvend Paviljoen, bij EAU Lounge, bij Lichtschip Vessel 11, bij de Markthal, bij NY Basement, bij RDM Rotterdam, bij de Schiecentrale, op de SS Rotterdam en bij The Boathouse Kralingen.

ROTTERDAM - GESCHIEDENIS

Tijdens de aanleg van de Maasvlakte zijn overblijfselen van menselijke bewoning uit de periode 9000-5300 v.Chr. aangetroffen. Er liepen toen al mensen rond in de omgeving die nu Rotterdam heet. Waarschijnlijk was er vanaf ongeveer 2000 v.Chr. sprake van min of meer permanente bewoning, die later weer vertrok vanwege de vervening van het gebied.
In de eerste eeuw v.Chr. ontstond het riviertje de Rotte
en langzamerhand werden de oevers weer bewoond gebied. Rotterdam ontstond omstreeks het jaar 1270, met de aanleg van een dam in de rivier de Rotte.
Rotterdam is naar het riviertje de Rotte vernoemd en de dam die erin werd aangelegd. De naam Rotte (ook ‘Rotta’) duidt op stilstaand of rottend water.

ROTTERDAM - NU

Rotterdam is gelegen in de regio Rijnmond en is ook onderdeel van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Plaatsen in de buurt van Rotterdam zijn Alblasserdam, Barendrecht, Bergschenhoek, Brielle, Delft, Dordrecht, Gouda, Hendrik-Ido-Ambacht,
Poortugaal, Rhoon, Ridderkerk, Schiedam, Sliedrecht, Spijkenisse en Zwijndrecht.
Rotterdam ligt in de provincie Zuid-Holland. De gemeente Rotterdam heeft bijna 645.000 inwoners.
Vlag gemeente Rotterdam - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels 

Vlag gemeente Rotterdam

Wapen gemeente Rotterdam - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels 

Wapen gemeente Rotterdam

INWONERS

Woon je in Rotterdam, dan heet je een ‘Rotterdammer’.
Er zijn natuurlijk veel bekende Rotterdammers.
Het is een hele lijst, maar we noemen er toch even een aantal op: Cynthia Abma, Leo Beenhakker, John Bernard, Charlotte Besijn, Anne Wil Blankers, Herman den Blijker, Mike Boddé, Frits Bom, Hugo Borst, Ria Bremer, Hans Breukhoven, Kiki Classen, Ferry Corsten, Gerard Cox, Jules Deelder, Robert Doornbos, André van Duin, Desiderius Erasmus, Rob Geus, Corrie van Gorp, Karel van de Graaf, Pieter Grashoff (Cok Grashoff), Oscar Hammerstein, Sander
de Heer, Jan de Hoop, Rem Koolhaas, Richard Krajicek, Neelie Kroes, Jan Kruis, Paul de Leeuw, Ruud Lubbers, Joseph Luns, Anita Meyer, Davina Michelle, Fatima Moreira de Melo, Peter Paul Muller, Patricia Paay, Rick van der Ploeg, Koos Postema, Miryanna van Reeden, Daan Schuurmans, Marten Toonder, Rick van Velthuysen, Renate Verbaan, Susan Visser, Dirk Zeelenberg en Pieter Zwart.
Iets wat uit Rotterdam komt, wordt ‘Rotterdams’ of ‘Rotterdammer’ genoemd, zoals de Rotterdamse humor. Rotterdam kreeg stadsrechten in 1340.

ROTTERDAM - INTERNATIONAAL & SCHOLING

Kernen


Rotterdam is een metropool en is de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente waar ook Botlek Rotterdam, Europoort Rotterdam, Hoek van Holland, Hoogvliet, Maasvlakte Rotterdam, Pernis, Rozenburg en Vondelingenplaat Rotterdam onder vallen.

Partnersteden


Rotterdam heeft 12 partnersteden, te weten Antwerpen in België, Bazel in Zwitserland, Boedapest in Hongarije, Bratislava in Slowakije, Duisburg en Neurenberg in Duitsland, Durban in Zuid-Afrika, Hull in het Verenigd Koninkrijk, Jakarta in Indonesië, Osaka in Japan, Oslo in Noorwegen en Praag in Tsjechië.

Hoger onderwijs


In Rotterdam zijn drie universiteiten, waarvan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), opgericht in 1913, de bekendste is.
Hogescholen in Rotterdam zijn onder andere Hogeschool Rotterdam (HR), Inholland Rotterdam, Fontys Hogescholen Rotterdam, Hogeschool Tio Rotterdam en het EuroCollege.
Provincievlag Zuid-Holland in kleur - 600 * 337 pixels

Vlag provincie Zuid-Holland

Provinciewapen Zuid-Holland - in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

Wapen provincie Zuid-Holland

TYPISCH ROTTERDAMS

Rotterdam staat bekend als stad van de Euromast, de haven, de Erasmusbrug, het beeld ‘Stad zonder hart’ van Zadkine, het bombardement in WOII, Jules Deelder, moderne architectuur, de Markthallen, het Internationaal Filmfestival, het Eurosongfestival 2021 en de Marathon.
De stad Rotterdam fungeert als werk- en winkelstad met de haven die werk biedt aan 385.000 mensen. (bron: Havenbedrijf De stad Rotterdam)
Rotterdam is de plaats waar multinationals zoals
Unilever, Vitol, Coca Cola, Hallmark en ArcelorMittalhun hoofdkantoor hebben.

Rotterdam - minder bekend


Weinig mensen kennen de Rotterdamse ‘Keurvrouw der mosselen’, Catharina Mulder, beter bekend als ‘Kaat Mossel’ of ‘Kaatje Mossel’. Kaatje Mossel leefde in de 18de eeuw en werd bekend in de strijd tussen patriotten en orangisten. ‘Ka’ als aanduiding voor een bazige vrouw, is aan haar te danken.

ROTTERDAMS DIALECT EN ACCENT

Kenmerkend voor de Rotterdamse tongval zijn de w-achtige klank na de ‘oo’ en de j-klank na de ‘ee’ (oow, eej). De ‘aa’ is niet open maar wordt aoh en de ‘ei/ij’ wordt aai. De verkleiningsuitgang -je of -tje wordt in het Rotterdams -ie (boekkie). Hetzelfde gebeurt bij de werkwoorden (hebbie in plaats van ‘heb je’). De ‘r’ wordt achterin de keel uitgesproken en vaak weggelaten. Kenmerkend is eveneens de werkwoordsuitgang -t die Rotterdammers gebruiken in de ik-vorm (ik doet, ik loopt). Verder wordt hij/zij ‘heb’ gezegd in plaats van ‘heeft’ en hun hebben in plaats van ‘zij hebben’. Typisch voor de Zuid-Hollandse dialecten is dat er geen onderscheid tussen ‘kunnen’ en ‘kennen’ wordt gemaakt en evenmin tussen ‘liggen’ en ‘leggen’.
Een bakkie pleur is ‘een kop koffie’. Rotterdam is een echte werkstad en een ‘winterjas’ heet in Rotterdam dan ook een doorwerkjas. De chic bedoelde winkelpromenade met verdiepte ligging heet de ‘koopgoot’. In Rotterdam neemt men geen blad voor de mond en veel uitdrukkingen zijn vrij grof. K hep heel de dag op me klauwe gestaan betekent: “Ik heb hard gewerkt”. Men is ook dol op verwensingen als Azzie je aige laat begrave, hebbe we een gifschandaal. Dat komt zo uit de haven is, met andere woorden, ‘gestolen’.
“Rotterdam Make it Happen”

ROTTERDAM - ZAKELIJK

De gemeente Rotterdam


Het netnummer van Rotterdam is 010.
Het postcodegebied van Rotterdam is 3000 - 3089.
Het adres van het gemeentehuis van Rotterdam is ‎Coolsingel 40, 3011 AD in Rotterdam.
De website van de gemeente Rotterdam is Rotterdam.nl.
Het telefoonnummer van de gemeente Rotterdam is 14 010.

Zakendoen in Rotterdam


Voor Rotterdamse ondernemingen is het dichtstbijzijnde filiaal van de Kamer van Koophandel het KVK-kantoor Rotterdam aan de Blaak 40, 3011 TA in Rotterdam. Het telefoonnummer van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam is 088 585 1585. De website van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam is KVK-kantoor Rotterdam.

ROTTERDAM – (INTERNATIONALE) BEDRIJVIGHEID

Nationaal en internationaal actieve bedrijven in Rotterdam vindt u op bedrijventerrein Boezembocht, Charlois, Distripark Benelux, Distripark Botlek, Distripark Maasvlakte, bedrijventerrein Gadering (Rotterdam-Hoogvliet), Hordijk Oost en West, Nesselande, Ommoord, Prins Alexander, Prinsenland, Rijnhaven, Rotterdam Airport Business Park, Rotterdam Noordwest, bedrijventerrein Schiebroek, het Science en Business Park Rotterdam, bedrijventerrein Spaanse Polder,
Waalhaven, Hoog Zestienhoven (Hoog 16Hoven) bedrijventerrein Zevenkamp en de Eemhaven, de Europoort, de Maashaven en de Maasvlakte.
In Rotterdam bevinden zich onder andere de volgende, veelal internationaal opererende bedrijven en organisaties, een aantal daarvan mag Dagnall klant noemen.
[ Zie lijst ]

ROTTERDAMS NIEUWS

Het Rotterdamse nieuwsportaal is Rijnmond.nl en Rotterdamse ondernemers lezen hun regionale zakelijke nieuws op MKB Zuid-Holland - Nieuws.
Ondernemers in Rotterdam kijken hun (zakelijk) nieuws op Rijnmond.
Rotterdammers en ondernemingen in Rotterdam kunnen hun (zakelijk) nieuws lezen in de regionale krant Vandaag en Morgen, Dagblad010, De Havenloods en het Algemeen Dagblad - Rotterdam.
Logo krant Rotterdam - Vandaag en Morgen op een transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo regionale televisie- en radio-omroep RTV Rijnmond op een transparante achtergrond - 600 * 337 pixels

CULTUUR, SPORT, ONTSPANNING EN ZAKENLUNCH IN ROTTERDAM

Cultuur


Wilt u uw Duitse zakenrelatie kennis laten maken met wat lokale cultuur?

Afhankelijk van het vakgebied waarin u werkzaam bent en/of de interesses van uw Duitstalige zakenrelatie, kunt u in Rotterdam een bezoek brengen aan Museum Boijmans Van Beuningen, aan het Maritiem Museum Rotterdam, aan het Nederlands Fotomuseum, aan het Wereldmuseum Rotterdam, aan het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, aan het Chabot Museum, aan Mariniersmuseum, aan Museum Stoomdepot, aan de Kunsthal Rotterdam, aan het Belasting & Douane Museum of aan het Houweling Telecom Museum.

Voetbal, tennis, padel & squash


Is uw Duitse zakenrelatie sportief ingesteld? Wellicht is het dan een leuk idee om samen naar een sportwedstrijd te gaan gaan of zelf te voetballen, te tennissen, te padellen of te squashen. Voetbal verbroedert. Wellicht is het leuk om samen met uw Duitse zakenrelatie naar een voetbalwedstrijd te gaan, om bijvoorbeeld de Rotterdamse voetbalclub Feyenoord, Sparta, Excelsior of Rotterdam United te zien spelen.

Voor een partijtje tennis, padel of squash in Rotterdam kunt u terecht bij LTC Aeolus Oledo, bij TV Victoria, bij R.L.T.V. Deuce Again of bij LTC Kralingen.
Golf, ontspanning & lunch Wilt u na de cursus Duits in Rotterdam of een (lange) bespreking met uw Duitstalige (zaken)relatie wat ontspannen?
Om even een balletje te slaan of alleen gezellig iets te drinken of te eten, kunt u bij Golfcenter Seve in Rotterdam terecht. Golfcenter Seve bevindt zich aan de Kleiweg 480 in Rotterdam. De golfbaan is bereikbaar onder telefoonnummer is 010-418 88 48. De website van de golfbaan is www.seve.nl.
Om iets te eten of te drinken kunt u terecht bij restaurant Seve. Golfclub Kralingen, Golfbaan De Hooge Rotterdamsche en Rhoon Golfcenter zijn nog andere golfbanen in de omgeving van Rotterdam.
Afbeelding voetbal tennisbal golfbal in kleur op transparante achtergrond - 600 * 337 pixels
Logo voetbalclub Rotterdam - Feyenoord Rotterdam - in kleur op grasveld met witte lijn - 600 * 337 pixels

PROMOTIEFILMPJES & GOOGLE MAPS

Hieronder vindt u promotiefilmpjes van Duitsland en van Rotterdam die ook op Youtube staan.
U kunt direct op het rode logo van Youtube in het midden van de afbeelding klikken om een filmpje af te spelen.
Direct onder de promotiefilmpjes ziet u de locaties van Duitsland en Rotterdam op Google Maps. Klik linksboven om het kaartje groot weer te geven in een nieuw venster.
Door linksonder op het vierkantje in de afbeelding te klikken, worden de satellietbeelden van Duitsland alsook van Rotterdam weergegeven op Google Earth.
In- en uitzoomen op de kaartjes is mogelijk met de + en – knop rechtsonder.
Wat kennis van de streek van uw Duitse zakenpartner kan goed van pas komen tijdens zakelijke gesprekken met Duitstaligen.
Promovideo Duitsland
Promovideo Rotterdam
 
Google Maps Duitsland
Google Maps Rotterdam
Op de hoogte blijven van wat er speelt in Duitsland

DUITS NIEUWS & ROTTERDAMS NIEUWS

Hieronder kunt u het laatste nieuws uit Duitsland en Rotterdam lezen van diverse nieuwsbronnen.
Het eerste blokje is Duits nieuws in het Nederlands.
Het tweede blokje is nieuws uit Duitsland in het Duits.
Het derde blokje is Rotterdams nieuws (in het Nederlands).
Het nieuws wordt steeds live bijgewerkt.
Wanneer u zakendoet en/of communiceert met Duitsers, is het handig en prettig om een beetje op de hoogte te zijn van wat er in Duitsland speelt.
Daarnaast kan het vrij leerzaam zijn om Duits nieuws te lezen in het Duits.
Waarschijnlijk bent u al op de hoogte van het dagelijkse nieuws, dus begrijpend lezen gaat relatief gemakkelijk en het verrijkt de Duitse woordenschat met actuele Duitse woorden, uitdrukkingen en termen.
Dagnall geeft cursussen in 24 talen

TAALCURSUSSEN IN 24 TALEN

Dagnall biedt onder andere maatwerktrainingen Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans aan.
Hierboven vindt u een overzicht van de andere talen die wij naast Duits standaard aanbieden in Rotterdam.
Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen voor een taalcursus in een taal die niet in het overzicht is vermeld.
Dagnall Talen verzorgt ook vertaalwerk en tolken Duits

Wist u dat?

Wist u dat Dagnall Talen ook vertalingen in Rotterdam alsook tolkdiensten verzorgt?
Dagnall Talen kan u dus van dienst zijn met
taalcursussen, vertalingen, tolkdiensten alsook het schrijven van teksten!
Ook de juiste route naar vertaaldiensten en tolkdiensten Duits
OFFERTE AANVRAGEN
taaltrainingen - vertalen - tolken - teksten

ONZE OPDRACHTGEVERS

De upload van uw document is gelukt.

 

INLOGGEN MEDEWERKERS   /   BESTANDEN UPLOADEN