Onze samenleving is zich er langzamerhand van bewust geworden dat het wenselijk is dat buitenlanders de Nederlandse taal beheersen. Het gebruik van het Nederlands wordt steeds meer gestimuleerd.
Ons onderwijs kenmerkt zich door een flexibele en doelgerichte aanpak. Hierbij wordt gewerkt vanuit de culturele achtergrond van de doelgroep naar de Nederlandse cultuur. Effectieve communicatie is niet alleen een taaltechnische kwestie, maar is ook zeer verbonden met culturele aspecten.
Het is voor buitenlanders van groot belang vertrouwd te raken met de omgangsvormen en verwachtingen die leven in de Nederlandse samenleving. De vaak directe Nederlandse benadering wordt door buitenlanders soms niet begrepen en kan daardoor verkeerd geïnterpreteerd worden. De NT2 trainingen zijn een onmisbaar element in de voorbereiding op contacten met Nederlanders.

Wij kunnen in korte tijd anderstaligen op een verantwoorde manier het Nederlands aanleren. Wij zijn gespecialiseerd in het opleiden van hoger opgeleiden en medisch specialisten.