Onze samenleving is zich er langzamerhand van bewust geworden dat het wenselijk is dat mensen van buitenlandse afkomst de Nederlandse taal beheersen. Het gebruik van het Nederlands wordt steeds meer gestimuleerd.
Bij Dagnall Taleninstituut hanteren we een flexibele en doelgerichte aanpak, waarbij wij rekening houden met de culturele achtergrond van de cursist. Effectief leren communiceren in het Nederlands is niet alleen een taaltechnische kwestie, het culturele aspect speelt ook een belangrijke rol.
Het is voor mensen van buitenlandse afkomst van groot belang vertrouwd te raken met de Nederlandse omgangsvormen en verwachtingen. De vaak directe Nederlandse benadering wordt door anderstaligen soms niet begrepen en kan daardoor verkeerd uitgelegd worden. De NT2 trainingen zijn een onmisbaar element in de voorbereiding op contacten met Nederlanders.

Wij kunnen in korte tijd anderstaligen op een verantwoorde manier het Nederlands aanleren. Wij zijn gespecialiseerd in het opleiden van medewerkers op de werkvloer, hoger opgeleiden en medisch specialisten.